Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Urunk születése: Karácsony – Ünnepi mise 12.25
  2018-12-24 08:31:15, hétfő
 
   
  ...


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.
Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak: ,,Királlyá lett a te Istened". Figyelj csak! Őrszemeid felemelik hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtől szembe látják, hogy visszatér az Úr Sionra.
Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét és megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára, és meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk.
Ez az Isten igéje. Iz 52,7-10

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Isten az ő Fia által szólt hozzánk.
Testvéreim!
Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette. Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képmása, és hathatós szavával ő tartja fenn a mindenséget.
Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni Fölség jobbján. Hatalmasabb, mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha Isten:
,,A Fiam vagy te, ma szültelek téged?"
Vagy pedig:
,,Én Atyja leszek, ő pedig az én Fiam?"
Sőt, amikor Egyszülöttjét bevezeti a világba, így szól:
,,És leborulva imádja őt Isten minden angyala."
Ez az Isten igéje. Zsid 1,1-6

Hosszabb forma:
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: ,,Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én." Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Ezek az evangélium igéi.
...... ........rövidebb forma:
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 1,1-18 rövidebb: Jn 1,1-5.9-14


EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Karácsonyra (Ünnepi mise)
Pap: Testvéreim, Megváltónk születésének ünnepén az istengyermekség örömével fohászkodjunk az Úrhoz:
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad a betlehemi pásztorok hitével fogadja megtestesülésed szent titkát!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy Egyházad tisztelje és szeresse betlehemi igénytelenségedet!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Add, Urunk, hogy ezen szent ünnepen meghallja a világ az angyalok békeszózatát!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Add, Urunk, hogy amint te a mi testvérünk lettél, legyenek egymásnak testvérei az emberek is!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, Urunk, a karácsony boldogságát a gyermeket váró édesanyáknak, az újszülötteknek pedig add meg az istengyermekség kegyelmét!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Te részese lettél emberi természetünknek; engedd, hogy mi pedig megtestesülésed titka által isteni dicsőségedben részesüljünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Képen: Bartolo di Fredi: A születés és a pásztorok hódolata(1383 körül)
...... ........... .....Imádság
Megváltó Jézusunk! Ez az éjszaka, karácsony éjszakája nem olyan, mint a többi. Ez a nap nem olyan, mint a többi. Csodás dolgokról értesülünk az angyaloktól és most örömmel indulunk a pásztorokkal együtt hozzád. Tudjuk, hogy jövetelünkkel nem zavarunk téged, hiszen mindig örömmel fogadsz minket. Egyszerű emberként jövünk hozzád, miután hallottuk a hírt születésedről. Itt vagyunk, hogy kifejezzük hódolatunkat, előtted, a világ Megváltója előtt. Ámulat és csodálkozás tölt el minket. Hálásan magasztalunk, mert velünk vagy, emberré lettél értünk

A születés csodája
Karácsony napján gondolataink és tekintetünk megállás nélkül vándorol. Nem a nyugtalanság vagy a türelmetlenség okozza ezt, hanem a kíváncsiság, az öröm, a csodálkozás. Úgy jártunk, mint a gyermek, aki karácsonykor belép a templomba és azt sem tudja hirtelen hová nézzen. Látja a hatalmas fenyőfákat, az ünneplő ruhába öltözött sokaságot, a megszokottnál is szebben díszített templomot, de már szemével a betlehemet keresi, s nem nyugszik, amíg meg nem pillantja a jászol szalmáján fekvő Gyermeket. A felnőttek gondolata és tekintete is vándorol, keres, csodára vár. Az égre nézünk, a fényes csillagra odafent, amely egykor a napkeleti bölcseket vezette, s amely azt jelzi, hogy idelent történt valami. Ezért újra leereszkedik tekintetünk, a jászol magasságába, a gyermekek szemmagasságába, hogy az újszülött Jézus, Isten Fia szemébe nézhessünk. Honnan jött ez a Gyermek? - kérdezzük magunkban, s mivel tudjuk, hogy a mennyből jött, az ég ajándéka ő, ezért ismét felfelé irányul tekintetünk, s aztán újra lefelé, nyomon követve a földre szállás útját.
Mi történt? Mit ünneplünk? Isten emberré lett, Jézus Krisztus megszületett. Az ő születése csoda, miként minden ember születését, minden emberi élet kezdetét csodának kell tekintenünk és neveznünk. Mert a csodák valójában nem is olyan ritkák, mint azt a modern ember gondolja, legfeljebb emberi szavaink és ítéleteink változtak rossz irányba, amely kétségbe vonja a csodát. Tudjuk, hogy értelmünk sokszor óvatosságra int, figyelmeztet, hogy ne legyünk becsapás vagy félrevezetés áldozatai, de amikor végre a jászol elé állhatunk, a betlehemi Gyermek elé térdelünk, akkor nincs szükség erre az óvatosságra, mert Isten igazmondó. S most ő tárja fel számunkra titkát, az élet és a szeretet titkát, amely titok megcsillan a kis Jézus szemében.
Szent Lukács evangélista tényszerűen idézi fel a történelmi helyzetet. Augusztus, az akkori római császár népszámlálási rendeletet adott ki, ezért József és Mária Betlehembe indulnak. Itt születik meg Mária elsőszülött és egyetlen gyermeke, Jézus, mégpedig egy állatok szálláshelyéül szolgáló barlangistállóban. Minden, amit ezt követően megtudunk az újszülött gyermekről, nem emberi híradás, hanem az angyaltól, Isten küldöttétől elhangzó üzenet. Az éjszaka közepén az Úr angyala jelenik meg a pásztoroknak, örömhírt közöl velük, olyan hírt, amely nem csak nekik, hanem az egész népnek szól, s ehhez hozzátehetjük azt is, hogy az egész emberiségnek. Az angyal Megváltónak nevezi az újszülöttet és pontosan megnevezi a születés helyét, Dávid városát, vagyis Betlehemet. Végül azt is közli az álmukból ébredő pásztorokkal, hogy milyen jel alapján ismerhetik fel a Megváltót: egy jászolban fekvő, pólyába takart gyermeket keressenek. Aztán egész angyali sereg jelenik meg Isten dicsőségét hirdetve és békességet kívánva a jóakaratúaknak.
A pásztorokat egykor útnak indító angyali jelenés a mi álmunkat is eloszlatja ez éjszakai órán, s bennünket is útnak indít azzal a reménnyel, hogy találkozhatunk a Megváltóval. Induljunk, hogy mi is közel kerüljünk a megváltás titkához, s láthassuk a csodát, az emberré lett Istent!
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: istengyermekség, egyszülöttjének, megtestesülésed, szemmagasságába, természetünknek, újszülötteknek, nyilatkoztatta, szálláshelyéül, jóakaratúaknak, találkozhatunk, türelmetlenség, megvigasztalja, hozzátehetjük, fohászkodjunk, népszámlálási, megszokottnál, születésedről, megvilágítson, dicsőségedben, teljességéből, világosságról, egyszülöttjét, jövetelünkkel, magasztalunk, figyelmeztet, gondolataink, pásztorokkal, nyugtalanság, félrevezetés, egyszülöttje, édesanyáknak, jeruzsálemet, megszületett, kívánságából, magasztosabb, részesüljünk, föld minden, hegyeken annak, próféták szavával, végső napokban, mindenség örökösévé, isteni Fölség, élet volt, emberek világossága, sötétségben világít, igazi világosság, világba jött, világban volt, világ őáltala, tulajdonába jött, test kívánságából, férfi akaratából, OLVASMÁNY Izajás, EVANGÉLIUM Szent János, Atya Egyszülöttjének, Jézus Krisztus, Isten Egyszülöttje, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK, Megváltó Jézusunk, Isten Fia, Szent Lukács, Mária Betlehembe, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Rózsaszin rózsa  Png kutya  Muskátlik az ablakban  Nincs egy rongyom se ........  Délutáni mosoly......  Szemüveges  Facebookon kaptam  Korhatár nélkül  Véna - Vénás Betegségek  Korhatár nélkül  Facebookon kaptam  Azurit és malahit  Png nő  Szép napot kívánok  Jó éjszakát!  Pipacsok vázában  Szűrke cica  Fülöp szigetek.......  Nyári kép  Zápor dal  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Öntöző kanna  Facebookon kaptam  Png pillangó  Szemüveges  Facebookon kaptam  Amikor nincs pénzed......  Png kutya  Png pillangó  Nyári kép  Szép virágok......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Pokoli hónap van mögöttük: A f...  Eperből állatok  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Gondolatok nő és férfi viszony...  Facebookon kaptam  Szép estét  Nyári , hűsítő italok !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Lufik  Nyári kép  Ki vigasztalja a vigasztalót?  Facebookon kaptam  Vashiány.......  Nyári képek  Pipacsok vázában  Délutáni mosoly......  Talicska virágokkal  Pipacsok  Jó éjszakát!  Png virág  Facebookon kaptam  Rózsa pillangóval  Szép virágok......  Pipacs csokor az ajtón  Fülöp szigetek.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Png nő  Png kislány  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Délutáni nassolás.....  Muskátli.......  Lufik  Göldner Ildikó verse: Virágzik...  Rózsa csokor  Facebookon kaptam  Png nő  Mai harmónia kártyám  Látogatóimnak- szeretettel.......  Png virág  Png nő  Fehér gerbera  Sárga rózsa  Facebookon kaptam  Szép estét kívánok ! Szegedről...  Napraforgó  Fejenállva  Tengeri üvegek  Nyári kép  Elejtetted a napot  Szerelmes asszony........  Pipacsok vázában  Szép napot kívánok  Társkereső hirdetés  Kellemes nyári napot  Szedek neked virágot . . .  Frissítő délutánra  Korhatár nélkül  Nyári kép  Szép estét  Facebookon kaptam  Nyári képek 
Bejegyzés Címkék
föld minden, hegyeken annak, próféták szavával, végső napokban, mindenség örökösévé, isteni Fölség, élet volt, emberek világossága, sötétségben világít, igazi világosság, világba jött, világban volt, világ őáltala, tulajdonába jött, test kívánságából, férfi akaratából, törvényt ugyanis, igazság azonban, evangélium igéi, istengyermekség örömével, betlehemi pásztorok, angyalok békeszózatát, karácsony boldogságát, gyermeket váró, újszülötteknek pedig, istengyermekség kegyelmét, pásztorok hódolata, pásztorokkal együtt, hírt születésedről, világ Megváltója, születés csodája, nyugtalanság vagy, türelmetlenség okozza, hatalmas fenyőfákat, ünneplő ruhába, betlehemet keresi, jászol szalmáján, felnőttek gondolata, égre nézünk, fényes csillagra, napkeleti bölcseket, jászol magasságába, gyermekek szemmagasságába, újszülött Jézus, mennyből jött, földre szállás, csodák valójában, modern ember, betlehemi Gyermek, szeretet titkát, történelmi helyzetet, akkori római, állatok szálláshelyéül, újszülött gyermekről, éjszaka közepén, egész népnek, egész emberiségnek, angyal Megváltónak, születés helyét, álmukból ébredő, jászolban fekvő, pásztorokat egykor, megváltás titkához, emberré lett, istengyermekség, egyszülöttjének, megtestesülésed, szemmagasságába, természetünknek, újszülötteknek, nyilatkoztatta, szálláshelyéül, jóakaratúaknak, találkozhatunk, türelmetlenség, megvigasztalja, hozzátehetjük, fohászkodjunk, népszámlálási, megszokottnál, születésedről, megvilágítson, dicsőségedben, teljességéből, világosságról, egyszülöttjét, jövetelünkkel, magasztalunk, figyelmeztet, gondolataink, pásztorokkal, nyugtalanság, félrevezetés, egyszülöttje, édesanyáknak, jeruzsálemet, , ,
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 642
  • e Hét: 2990
  • e Hónap: 37860
  • e Év: 454051
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.