Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Andrea Riccardi: II. János Pálnak messiási látomása volt ...
  2020-05-17 07:24:05, vasárnap
 
   
  Andrea Riccardi: II. János Pálnak messiási látomása volt a történelemről
Andrea Riccardi olasz történészt, egyháztörténészt, a Sant'Egidio közösség alapítóját kérdeztük a száz éve született II. János Pál pápáról.
...... ............... ........


Andrea Riccardi olasz történész, egyháztörténész; 1968-ban ő alapította Rómában a Sant'Egidio közösséget. II. János Pálról szóló életrajzi kötete 2011-ben jelent meg. Részletes, addig kiadatlan dokumentumokat és tanúságtételeket is felhasználó, tudományos igényű könyvében arra törekszik, hogy átfogó bemutatást adjon a szent életű pápa életművéről. Riccardi 28 éves volt, amikor II. János Pált pápává választották. Még abban az évben fogadta őt a Szentatya, és a következő években is rendszeresen találkoztak, évente többször is.
- Az erősödő szekularizáció közepette a pápa mindig bízott a hit változást hozó erejében. Hogyan lehet összefoglalni ezt a nagy látomását a világról, a kereszténységről?
- Wojtyła a hit embere volt. Elevenen él az emlékezetemben, milyen elmélyülten imádkozott. Döntő jelentőségű volt számára a hit. De fontos volt neki az ember is, az emberek története. Nagyon figyelt a történelemre, a különböző országok történetére, Lengyelországra, Kelet-Európára, és a kis afrikai országokra is, ahová ellátogatott.
Meg volt győződve arról, hogy a hit ereje megváltoztathatja a történelmet. Nem volt jellemző rá a beletörődés, mert bízott a hit forradalmi erejében, amely jobbá teszi a társadalmat, emberivé teszi a kapcsolatokat, javítja a munkakörülményeket, igazságosságot teremt.
Egy beszélgetésünkkor 1980-ban ezt mondta: ,,Bennem antitestek vannak a kommunizmussal szemben, a lengyelországi tapasztalataim miatt. De ha közelebbről megnézem a kapitalista világot, látom minden ellentmondását és súlyos problémáit." Nem ragadta magával a szabadpiac logikája, és Kelet-Európa meg a volt Szovjetunió jövőjére sem úgy gondolt, mint egy, a kapitalizmus felé tartó átmenetre. Talán inkább a társadalmi berendezkedésnek valamiféle köztes formáját képzelte el.
Egy másik fontos dolog, hogy hitt a nemzetekben.
Hitt a nemzetben mint a történelem alkotóelemében, élt benne a nemzetek teológiája.
Nagyon erős különbséget tett ugyanakkor a patriotizmus - ami olyan, mint az anya iránti szeretet - és a nacionalizmus között, ami viszont csak a saját nemzet érdekeit akarja érvényesíteni. Azt mondta, minden nemzet beleilleszkedik a nemzetek nagy családjába. És meg volt győződve arról is, hogy a nyugat-európai nemzeteknek közös a jövőjük. Annyira hitt ebben, hogy azt akarta, a számára oly kedves Lengyelország lépjen be az Európai Unióba, miközben sok lengyel katolikus, köztük püspökök is ezzel ellentétes véleményen voltak.
- Könyvében II. János Pállal kapcsolatosan idézi a nagy lengyel külügyminisztert, Bronisław Geremeket, aki azt mondta: 1989 válasz volt 1789-re. Megdőlt az a meggyőződés, hogy a történelem csak erőszakkal változhat meg.
- Ez fontos kérdés, amit nem hangsúlyoztak eléggé 1989-ben. Azt is elfelejtettük, hogy a kelet-európai változások egyik nagy előkészítője maga II. János Pál volt. 1989 a visszájára fordította a forradalom paradigmáját, ami az 1789-es francia forradalommal született meg, és két évszázadon keresztül tartotta magát valamennyi marxista és minden más forradalom esetében is. Ennek lényege az a meggyőződés volt, hogy a dolgok megváltoztatásához erőszakra van szükség, vérnek kell folynia. 1989 azonban megmutatta, hogy a változáshoz döntő fontosságú a békés, de erőteljes nyomásgyakorlás: megvalósulhat a békés átmenet. Ebben az értelemben a pápa békés forradalmár volt. Ez nagyon fontos, mert II. János Pál ezzel rányomta a bélyegét az európai politikai kultúrára.
- Milyennek látta Európa jövőjét, és ma mennyire érvényes ez az elképzelése?
- Már a pápasága előtt az a látomás élt benne, hogy Európa egységes, az Atlanti-óceántól az Urálig. Nem tudom, napjainkban mennyire lehetne elfogadható egy ilyen elképzelés, de ez a nagy és mélyen igaz vízió élt benne Európáról. Ha az európai államok egyedül állnának a világ nagy óriásaival szemben - gondoljunk csak Kínára -, nem tudnának ellenállni. Nem konfliktusokról beszélek, hanem a nagy gazdasági hatalmak nyomásáról, amely elsöpörheti az európai civilizációt. II. János Pál ezt már a kommunizmus, a hidegháború idején ösztönösen felismerte.
- Milyen hatása volt a pápaságára annak, hogy lengyel volt, egy sokat szenvedett nép fia, aki maga is megannyi szenvedést élt meg?
- Fiatalon sokat szenvedett a hazájában, át kellett élnie családtagjai elvesztését, majd több barátja halt meg a háborúban, a nácizmus idején. Mindig nagyon érzékeny volt mások szenvedésére. Emlékszem, amikor egyszer Rómában eljött egy város széli, rettenetes állapotban lévő cigány táborba, hogyan ölelt át egy sebesült cigány embert. Nagyon megrendített. A Gyermek Jézusról elnevezett római kórházban tett látogatásai is elevenen élnek bennem: mindig nagy gyengédség áradt belőle a gyerekek felé.

Élete utolsó évei tele voltak szenvedéssel, valóban keresztre feszítve élt.
Amikor azonban a lemondásról kérdezték, mindig azt válaszolta: Jézus nem szállt le a keresztről. A pápaság szolgálat volt számára, de tanúságtétel is a fájdalomról.
Olyan pápa volt, aki nem félt átélni az emberek, a népek fájdalmát. Mit tanított a világnak ez a bátorsága, hogy meg akart ismerni minden szenvedést?
- Azt hiszem, ő a világ déli felének pápája volt. Sokat utazott Afrikában, kevésbé jelentős országokba is ellátogatott. Kapcsolatokat alakított ki afrikai elnökökkel, hangja lett a szenvedő, éhező, szomjazó, nyomorban élő afrikai népeknek. Értette a történetüket. Emlékszem, amikor találkozott az akkor még kommunista Mozambik elnökével. Utána azt mondta nekem: ,,ha valaki, én aztán ismerem a kommunizmust; ez az ember nem kommunista, hanem nacionalista". Látta, hogy a déli népek nacionalizmusa inkább egy kísérlet, gyakran éretlen próbálkozás volt arra, hogy megszabaduljanak a gyarmati örökségtől. És az Egyháznak segítenie kellett ezeknek az országoknak abban, hogy megérjenek, növekedjenek. II. János Pálnak nagyon sok történelmi látomása volt.
Fontos megérteni, hogy egyrészt egyszerű ember volt, hívő, a népi vallásosság embere, másrészt nagy, átfogó látomások éltek benne a történelemről. Pap volt, lelkipásztor, ugyanakkor prófétai vezető is.
- Nagyon szép elképzelés élt benne az ökumenéről, a vallásközi kapcsolatokról is; imádságra hívta Assisibe a világ nagy vallási vezetőit.
- Rendkívül nagy jelentőséget tulajdonított az 1986-os assisi találkozónak. Egy olyan időszakban, amikor a vallások másodlagos jelentőségűnek tűntek, és a szekularizáció akár eltűnéssel is fenyegette őket, a pápa meg volt győződve arról, hogy a vallások döntő fontosságúak a jövőnk szempontjából. Sok ellenállásba ütközött az assisi találkozó kezdeményezése, amellyel a pápa kilépett a megszokott keretek közül.
Ilyen volt Wojtyła személyisége: misztikus, képes újító kezdeményezésekre, miközben a hagyományban és a népi vallásosságban gyökerezett.
Megértette, hogy a vallásokat felhasználhatják háborús ideológiaként, és azt akarta, hogy egyesüljenek egy nagy, közös békeszövetségben. 1989-ben, a fal leomlása után azt mondta nekem: ,,Nem imádkoztunk hiába Assisiben."
- A Sant'Egidio közösség továbbviszi ezt az álmot, évente megrendezi a vallási vezetők imádságát a békéért. II. János Pál pápa hogyan vett részt ebben?
- Vágyott arra, hogy Assisi szelleme folytatódjon, és a Sant'Egidio közösség elindította a találkozókat, amit ő erőteljesen támogatott, akkor is, ha sok kritika érte. Minden évben üzenetet küldött a találkozóra, egy bíboros képviselte őt, és az esemény előtt megbeszélte velem és Vincenzo Paglia érsekkel a találkozó menetét. Ezt nagyon lényegesnek tartotta. A kommunizmus bukása után azt is megértette, milyen fontos, hogy az iszlámmal kialakuljon a párbeszéd politikája. Amikor Rómában tartottuk a találkozót, mindig fogadott minket a vallási vezetőkkel együtt, és kérte, hogy meséljünk, elolvasta a békefelhívásunkat. Nagyon hitt a találkozókban. A jövőbe látott, hiszen később valóban szembe kellett néznünk a civilizációk és vallások összecsapásával.
Miért volt ennyire fontos számára a kapcsolat a zsidókkal, akiket idősebb testvéreinknek nevezett?
- Wojtyła gyerekkorától kezdve különleges kapcsolatban állt a zsidókkal. Elszakadt az antiszemitizmus hagyományától, ami akkoriban nagyon erős volt a hazájában. Fiatalkorában, aztán krakkói érsekként is a zsidók barátja volt. Pápaként először látogatott el egy zsinagógába 1986-ban, az assisi találkozó évében. Azt hiszem, bensőséges kapcsolat fűzte a zsidósághoz. Olyannyira, hogy végrendeletében említi Elio Toaffot, a római főrabbit. Furcsa, mert összesen két embert nevez meg benne, a titkárát, Stanisław Dziwiszt és a főrabbit. Jel ez, amellyel mintha azt mondaná, hogy
az Egyháznak soha nem szabad megfeledkeznie a zsidósághoz fűződő kapcsolatáról, amiről - lengyel irodalmi hagyományt követve - úgy beszélt: ők az idősebb testvéreink.
- ,,Minden megváltozhat" - mondta II. János Pál kevéssel a halála előtt a diplomáciai testület képviselőinek. Ez a címe az Ön könyvének is. Mit jelent ez a gondolat?
- A hit a változás mozgatója. Ebben az értelemben Wojtyła a hagyomány embere volt, de nem tradicionalista. Nagy remény élt benne. Gondoljunk csak az ifjúsági találkozókra, a fiatal nemzedékekkel való kapcsolatára. Ezek a fiatalok, akiknek oly kevés mesterük van az életben, és sokszor annyira bonyolult a kapcsolatuk a szüleikkel, olyan emberre találtak benne, akire odafigyelhettek. Egy igazi nagypapára leltek, aki a jövőről és az evangéliumról beszélt nekik.
II. János Pál a remény embere volt, egészen a végsőkig. A történelemről alkotott elképzelése messiási látomás volt az Isten országára való várakozásban.

- Mit üzen a világnak a szentté avatása?
- Wojtyła az európai történelem nagy alakja, és az Egyház történetének prófétája volt. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni erről, vagy csak kis részleteket látni belőle, mert szűk látóhatáron belül gondolkodunk. Wojtyła szentté avatása újra döntő fontosságúként állította elénk az alakját, látomásait a világról. Sokat beszélhetnénk az elképzeléséről, az élettel kapcsolatos víziójáról, a családról, az Egyházról, az egész művéről. Hűséges tanúságtevője volt a II. vatikáni zsinatnak. Olyan esemény volt ez számára, ami döntően meghatározta a XX. és a XXI. század Egyházát. A hit tanúja volt, egy sziklaszilárd hit és a népek békés egységének a tanúja.
otó: Vatican News

Thullner Zsuzsanna /Magyar Kurír 2020.05.16
 
 
0 komment , kategória:  Szent II. János Pál pápa  
Címkék: külügyminisztert, tanúságtételeket, berendezkedésnek, felhasználhatják, megszabaduljanak, egyháztörténészt, békeszövetségben, kereszténységről, lengyelországra, beleilleszkedik, odafigyelhettek, konfliktusokról, nyomásgyakorlás, egyháztörténész, antiszemitizmus, tradicionalista, végrendeletében, összecsapásával, testvéreinknek, vallásosságban, emlékezetemben, szekularizáció, jelentőségűnek, igazságosságot, kapcsolatokról, fontosságúként, alkotóelemében, lengyelországi, tapasztalataim, dokumentumokat, megfeledkeznie, kommunizmussal, nacionalizmusa, elképzeléséről, kezdeményezése, ellentmondását, szent életű, évben fogadta, következő években, erősödő szekularizáció, pápa mindig, nagy látomását, emberek története, különböző országok, beszélgetésünkkor 1980-ban, kommunizmussal szemben, lengyelországi tapasztalataim, kapitalista világot, szabadpiac logikája, volt Szovjetunió, kapitalizmus felé, társadalmi berendezkedésnek, Andrea Riccardi, János Pálnak, János Pál, János Pálról, János Pált, Európai Unióba, Könyvében II, János Pállal, Bronisław Geremeket, Gyermek Jézusról, Vincenzo Paglia, Amikor Rómában, Elio Toaffot, Stanisław Dziwiszt, Vatican News, Thullner Zsuzsanna, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Jó kívánságom !  Jó reggelt, szép napot  Rózsa csokor  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Aromaterápia a jó alvásért  Facebookon kaptam  Jó éjt !  Facebookon kaptam  Ciklámen  726 az új fertőzött, elhunyt 1...  Cseresznye és meggy a köszvény...  Szilágyi Domokos: Orgonaillat  Facebookon kaptam  Hogy is van ez?  Orgona bokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Engedelmesség és szabadság  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Kisfiú cicával  Ne viszonozd a rosszat rosszal  Liliom csokor  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Lila-vörös-sárga fluorit  Facebookon kaptam  Kunzit kristály  Márai Sándor tollából  Rózsaszín kvarc  Opál geóda  Szabadság  Tavaszi kép  Png kutya  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Rodokrozit  1130 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam  Opál geóda  Orgona csokor  Facebookon kaptam  Jézus  Vízcseppes virág  Krizokolla - kvarc  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Png nő  Gonosz  Opál geóda  Jézus  Png rózsa csokor  Esti kép  Szép estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jézus itt van velünk  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok  Facebookon kaptam  Aromaterápia a jó alvásért  Facebookon kaptam  Gonosz  Jó reggelt, szép napot  Szabadság  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjt !  Pihenő kutya  Facebookon kaptam  Wilhelm Ottó - A bajnok hite  Jézus itt van velünk  Png virág  Koroit opál  Tavaszi kép  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Ne viszonozd a rosszat rosszal  Tulipán csokor  Facebookon kaptam Krisztinától  Ne viszonozd a rosszat rosszal  Három testvér  Fehér orgona bokor  Janikovszky Éva mondta  Konsztantyin Szimonov : Szeret...  Saját készítésű képem  Png virág  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Harmónia......  726 az új fertőzött, elhunyt 1...  Fehér orgona bokor  Facebookon kaptam  Wilhelm Ottó - A bajnok hite  Jerome Klapka Jerome szavaival  Tavaszi kép  Orgona csokor  Png rózsa csokor 
Bejegyzés Címkék
szent életű, évben fogadta, következő években, erősödő szekularizáció, pápa mindig, nagy látomását, emberek története, különböző országok, beszélgetésünkkor 1980-ban, kommunizmussal szemben, lengyelországi tapasztalataim, kapitalista világot, szabadpiac logikája, volt Szovjetunió, kapitalizmus felé, társadalmi berendezkedésnek, másik fontos, nemzetben mint, történelem alkotóelemében, nemzetek teológiája, patriotizmus &#8211, anya iránti, nacionalizmus között, saját nemzet, nemzetek nagy, nyugat-európai nemzeteknek, nagy lengyel, történelem csak, kelet-európai változások, visszájára fordította, forradalom paradigmáját, 1789-es francia, változáshoz döntő, békés átmenet, pápa békés, európai politikai, pápasága előtt, ilyen elképzelés, európai államok, világ nagy, nagy gazdasági, európai civilizációt, hidegháború idején, pápaságára annak, sokat szenvedett, nácizmus idején, város széli, sebesült cigány, gyerekek felé, lemondásról kérdezték, pápaság szolgálat, népek fájdalmát, világ déli, déli népek, gyarmati örökségtől, országoknak abban, népi vallásosság, vallásközi kapcsolatokról, 1986-os assisi, olyan időszakban, vallások másodlagos, szekularizáció akár, vallások döntő, jövőnk szempontjából, assisi találkozó, pápa kilépett, megszokott keretek, népi vallásosságban, vallásokat felhasználhatják, vallási vezetők, bíboros képviselte, esemény előtt, találkozó menetét, kommunizmus bukása, iszlámmal kialakuljon, párbeszéd politikája, vallási vezetőkkel, jövőbe látott, antiszemitizmus hagyományától, zsidók barátja, zsinagógába 1986-ban, római főrabbit, zsidósághoz fűződő, idősebb testvéreink, halála előtt, diplomáciai testület, változás mozgatója, értelemben Wojtyła, hagyomány embere, ifjúsági találkozókra, fiatal nemzedékekkel, igazi nagypapára, evangéliumról beszélt, remény embere, történelemről alkotott, szentté avatása, európai történelem, élettel kapcsolatos, egész művéről, népek békés, külügyminisztert, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2822
  • e Hét: 7569
  • e Hónap: 9090
  • e Év: 384140
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.