Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
„Ne féljetek!” – II. János Pál pápa székfo
  2020-05-17 12:10:22, vasárnap
 
   
  ,,Ne féljetek!" - II. János Pál pápa székfoglaló homíliája (Róma, 1978. október 22.)
Szent II. János Pál pápa homíliáját adjuk közre az alábbiakban, mely a római Szent Péter téren bemutatott első ünnepélyes szentmisében hangzott el negyven évvel ezelőtt.
...... ........... .............


,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!" (Mt 16,16) Ezeket a szavakat Simon, Jónás fia mondta Fülöp Cezareájának vidékén. Igen, a saját nyelvén mondta ki, mély, eleven és átérzett meggyőződéssel, de amit kimondott, az nem belőle származott, nem Ő maga volt a forrása: ,,mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én Atyám, aki a mennyekben van"(Mt 16,17)
Ezek a hitnek a szavai voltak. És e szavak jelzik Péter küldetésének kezdetét az üdvtörténetben, Isten népének történelmében. Ettől fogva, e hitvallás elhangzásától kezdve Isten népe üdvösségének szent története más dimenziókat nyert: az Egyház történelmi távlataiban kezdett megmutatkozni. Az üdvtörténet ezen egyházi dimenziói eredetükben és születésükben a hit szavához tartoznak, és ahhoz az emberhez kötődnek, aki e szavakat kimondta: ,,Te Péter vagy - azaz kőszikla, kőszál -, és én tereád mint sziklára fogom építeni Egyházamat". Ma és ezen a helyen újra el kell hangoznia és újra meg kell hallanunk ezeket a szavakat: ,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!"
Igen, Testvéreim és Gyermekeim, először ezeket kell elmondanunk és meghallanotok. Mert e szavak tartalma szemünk elé állítja az élő Isten misztériumát: azt a titkot, amelyet a Fiú ismer és elhozott nekünk. Ugyanis senki nem hozta oly közel az emberekhez az élő Istent, és senki nem nyilatkoztatta ki úgy, ahogy Ő maga. Istenismeretünkben és Isten felé vezető utunkon teljesen ezekhez a szavakhoz vagyunk kötve: ,,Aki engem lát, látja az Atyát". Isten, aki végtelen, kifürkészhetetlen és kimondhatatlan, közel jött hozzánk Jézus Krisztusban, az egyszülött Fiúban, aki Szűz Máriától született a betlehemi barlangistállóban.
Valamennyien, hívő emberek, akik birtokában vagytok a hit fölbecsülhetetlen ajándékának; s mind, akik keresitek Istent, de azok is, akiket még kétségek gyötörnek, halljátok meg újra - ma és ezen a szent helyen - Simon Péter szavait, és ezekben a szavakban az Egyház hitét. Mert bennük van az új igazság, sőt a végső és megmásíthatatlan igazság az emberről: hogy az ember az élő Isten fia! ,,Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia!"
Ma az új római püspök ünnepélyesen megkezdi szolgálatát és elkezdi Péter küldetésének teljesítését. Mert Péter ebben a városban bontakoztatta ki és fejezte be az Úrtól kapott küldetését. Az Úr hozzá fordult és ezt mondta neki: ,,...amikor még fiatal voltál, magad övezted föl magadat és oda mentél, ahova akartál. De majd ha megöregszel, kiterjeszted a kezeidet, más övez föl téged és oda visz, ahova te nem akarod." (Jn 21,18)
Péter eljött Rómába! Mi vezérelte őt, és mi hozta el ebbe a Városba, a Római Birodalom szívébe, ha nem az Úrtól kapott indítás iránti engedelmesség? Ez a galileai halász talán nem is akart idejönni. Talán szívesebben maradt volna otthon, a Genezáreti-tó partján hajójával és hálói között. De az Úr szavára, indításának engedelmeskedve, elérkezett idáig.
Egy nagyon régi hagyomány szerint (ami nagyszerű irodalmi formát kapott Henryk Sienkiewicz regényében) a Néró-féle üldözés idején Péter el akarta hagyni Rómát. De az Úr közbelépett: szembe jött vele. Péter ezzel a kérdéssel fordult hozzá: ,,Quo vadis, Domine? - Hová mégy, Uram?" Az Úr ezt válaszolta neki: ,,Megyek Rómába, hogy másodszor is megfeszítsenek." Péter erre visszatért a városba, és ott maradt egészen addig, míg megfeszítették.
Igen, Testvéreim és Gyermekeim, Róma Péter székvárosa. A századok folyamán mindig új és új püspökök léptek az ő helyébe. És ma is új püspök foglalja el Péter római székét. Egy püspök, aki telve van félelemmel és a saját méltatlanságának tudatával. De hogyan ne remegne a neki szóló meghívás nagyságától és ennek a Római Széknek az Egyház egésze felé szóló küldetésétől?
Ma olyan püspök kerül Péter római székébe, aki maga nem római. Egy olyan püspök, aki Lengyelország fia. De ettől a perctől kezdve maga is rómaivá lesz. Igen, római lesz! Azért is, mert egy olyan nemzet fia, amelynek a történelme, a csíráitól kezdve és ezeréves folyamatában mindvégig, eleven, erős, megszakítások nélküli kapcsolatban élt Péter székével; egy olyan nemzet fia, amely mindig hűséges volt a Római Székhez. Ó, micsoda kifürkészhetetlenek az isteni gondviselés tervei!
Az elmúlt századokban, amikor Péter utóda elfoglalta az ő székét, a fejére tették a hármas uralkodás jelképét, a tiarát. Az utolsó így megkoronázott pápa VI. Pál pápa volt 1963-ban. De a koronázás szertartása után már soha nem viselte a tiarát, és szabadságot hagyott utódának abban a kérdésben, hogy akarja-e viselni.
I. János Pál pápa, akinek emléke elevenen él a szívünkben, nem akarta viselni a tiarát, és nem akarja az ő utóda sem. Nincs itt az ideje annak, hogy visszatérjünk a koronázás szertartásához és a tiarához, amelyet - talán méltatlanul - a pápák e világi hatalma szimbólumának tekintettek.
A mi korunk arra szólít, arra ösztökél és arra kötelez, hogy az Úrra tekintsünk, és Krisztus legfőbb hatalmának misztériumában merüljünk el alázatos és áhítatos meditációban. Mert Ő, aki Szűz Máriától született - az ács fia, ahogy vélekedtek róla, és az élő Isten Fia, amint Péter megvallotta -, azért jött, hogy valamennyiünkből ,,papi népet" alkosson.
A II. Vatikáni Zsinat emlékezetünkbe idézte ennek a hatalomnak a misztériumát és azt a tényt, hogy Krisztus küldetése - a Pap, a prófétai Tanító és a Király küldetése - folytatódik az Egyházban. Mindenki, Isten egész népe részese ennek a hármas küldetésnek. A múltban talán azért is tették a pápa fejére a hármas koronát, hogy ezzel a szimbólummal fejezzék ki, hogy Krisztus Egyházának egész hierarchikus rendje, az egész ,,szent hatalom", amelyet az Egyházban gyakorolnak, nem egyéb, mint szolgálat. Olyan szolgálat, amelynek egyetlen célja van: hogy Isten egész népe részesedjék Krisztusnak e hármas küldetésében és mindig az Úr hatalma alatt maradjon. Ez a hatalom nem e világi eredetű, hanem a mennyei Atyától való, s a kereszt és a föltámadás misztériumából következik.
Az Úr feltétlen és mégis édes és szelíd hatalma az ember legmélyebb vágyainak felel meg, és kielégíti értelmének, akaratának és szívének legmagasabb törekvéseit; nem az erőszak nyelvén beszél, hanem a szeretetben és az igazságban fejezi ki magát.
Péter új utóda a Római Székben ma alázattal, de bizakodva és áhítattal így imádkozik: ,,Ó Krisztus! Engedd, hogy a te egyetlen hatalmad szolgája lehessek! A te édes hatalmad szolgája! A te hanyatlást nem ismerő hatalmad szolgája! Tedd meg, hogy szolga legyek, sőt a te szolgáidnak a szolgája!"
Testvéreim! Ne féljetek Krisztus körül összegyűlni és elfogadni az ő hatalmát! Legyetek segítségére a pápának és mindazoknak, akik Krisztusnak akarnak szolgálni és Krisztus hatalmával akarják szolgálni az embert és az egész emberiséget!
Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat! Nyissátok meg az ő üdvözítő hatalma előtt az államhatárokat, a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés és a civilizáció széles mezőinek korlátait. Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy ,,mi lakik az emberben". De egyedülő tudja ezt! Manapság az emberek nagyon sokszor nem tudják, hogy mit hordoznak magukban, lelkük mélyén, a szívükben. Sokszor olyan bizonytalanná válik a földi élet értelme.
Kételyek árasztják el az embert, és kétségbe is tud esni. Engedjétek tehát - kérlek benneteket, alázattal és bizalommal kérlek -, hagyjátok, hogy Krisztus beszéljen az emberekhez. Egyedül nála vannak az élet, az örök élet igéi!
Ma üli az Egyház a Missziók vasárnapját. Azért imádkozik, elmélkedik és cselekszik, hogy Krisztus szava el tudjon jutni minden emberhez; hogy életet adó szavait úgy hallgassák az emberek, mint a remény, az üdvösség és a teljes szabadulás üzenetét.
Megköszönöm mindenkinek, aki úgy határozott, hogy részt vesz Péter új utódjának ünnepélyes szolgálatkezdésén.
Szívből köszönetet mondok az Államfőknek, a diplomáciai képviseleteknek, és a kormányküldöttségeknek, hogy megjelenésükkel megtiszteltek.
Köszönet nektek, Római Anyaszentegyház Bíborosai!
Köszönetet mondok nektek, szeretett Püspöktestvéreim!
Köszönet nektek Papok, de nektek is, minden szerzet fiai és leányai!
Köszönet nektek, Rómaiak!
Köszönet a zarándokoknak, akik a világ minden tájáról eljöttek!
És köszöntésem mindazoknak, akik kapcsolatban vannak velünk ebben a szentmisében a rádió vagy a televízió révén.
Ezután néhány lengyel mondat következett, amit olaszul így magyarázott meg a pápa a jelenlévőknek:
Ez most imádságra szóló felhívás volt, hogy imádkozzanak az új pápáért Lengyel-országban. De ugyanazzal a felhívással fordulok a Katolikus Egyház minden Fiához és Leányához is. Emlékezzetek meg rólam ma és mindig imádságaitokban!
Kitárom a szívemet felétek is, különböző keresztény közösségeket képviselő Testvérek, és külön szeretettel fordulok azokhoz, akik egy közeli személyes találkozásra várva vannak itt jelen. Addig is őszinte köszönetemet fejezem ki nektek a jelenlétetekért!
És most az összes emberhez fordulok, minden emberhez. De mekkora tisztelettel kell kimondania Krisztus apostolának ezt a szót: EMBER!
- Imádkozzatok értem!
- Segítsetek, hogy szolgálni tudjalak titeket! Ámen.


Forrás: Új.katolikus.hu
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír 2018. október 22

*
- Katolikus oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent II. János Pál pápa  
Címkék: püspöktestvéreim, megmásíthatatlan, valamennyiünkből, méltatlanságának, engedelmeskedve, anyaszentegyház, megjelenésükkel, imádságaitokban, jelenlétetekért, képviseleteknek, nyilatkoztatta, megfeszítették, megfeszítsenek, kimondhatatlan, misztériumában, misztériumából, államhatárokat, üdvtörténetben, meggyőződéssel, emlékezetünkbe, szertartásához, meghallanotok, születésükben, elhangzásától, megmutatkozni, történelmében, megszakítások, megtiszteltek, zarándokoknak, jelenlévőknek, bizonytalanná, szimbólumának, engedelmesség, lengyelország, visszatérjünk, bontakoztatta, római Szent, szavakat Simon, saját nyelvén, mennyekben van”, szavai voltak, üdvtörténet ezen, emberhez kötődnek, helyen újra, szavakhoz vagyunk, egyszülött Fiúban, betlehemi barlangistállóban, szent helyen, városban bontakoztatta, galileai halász, nagyon régi, kérdéssel fordult, János Pál, Szent II, Szent Péter, Isten Fia, Fülöp Cezareájának, Jézus Krisztusban, Szűz Máriától, Simon Péter, Mert Péter, Római Birodalom, Henryk Sienkiewicz, Megyek Rómába, Róma Péter, Római Széknek, Római Székhez, Mert, Vatikáni Zsinat, Krisztus Egyházának, Római Székben, Római Anyaszentegyház Bíborosai, Katolikus Egyház, Vatican News, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Megpróbálok úgy élni  Szép délutánt ! ........  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Éld át az élet...  Az álom magában véve gyógyít. ...  Nem tudhatjuk  Isten gyűlölete  Facebookon kaptam  Isten haragja  Facebookon kaptam  Szusszanjunk!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó kívánságom !  Isten gyűlölete  Elgondolkodom csendes magányom...  Látogatóimnak,- szeretettel ! ...  Egy őrült vagy, angyali szívve...  tavaszi vers  Kellemes napot  Akvamarin  Szusszanjunk!  tavaszi vers  -mikor szívünket betakarja a b...  Citrit  Megpróbálok úgy élni  Egy igazi nőt-  Elgondolkodom csendes magányom...  Hanoli verse  Dioptáz  Isten haragja  Már a határon az indiai mutáns  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Azok boldogok, akik...  Látogatóimnak,- szeretettel ! ...  Facebookon kaptam  Húnyd le szemeidet . . .  Utas panasz  Mátyás Ferenc: Vadvirágcsokor  Haragos Isten  Pákolitz István - Babarózsa  Hazaértünk  Küldetésünk Isten megismerteté...  A csontritkulás  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Istentől megáldott Áldott Vasá...  Létezik másfajta szeretet is  Citrit  Isten gyűlölete  Tanzanit  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kalkopirit és kvarc  Hogyan munkálkodik a Szentléle...  Isten gyűlölete  Szendi Gábor: Pár gondolat az ...  Facebookon kaptam  Igazságos Isten  Gyönyörű csend  Isten gyűlölete  Az esküvő nem házibuli  Facebookon kaptam  A nap világosítson a szívedben  Facebookon kaptam  Jó kívánságom !  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Rózsakvarc  Facebookon kaptam  Igazságos Isten  Jó kívánságom !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást  Achát.jpg  Szép májusi napokat!  Gyönyörű csend  A nap világosítson a szívedben  Fluorit és dolomit  A virágok mindig leveszik a lá...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Diós kocka  Haragvó Isten  Orgona  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Isten gyűlölete  Egyik nap, egy fiatal barátnőm...  Facebookon kaptam  Akit párodul melléd rendelt az...  Ha egyszer magányosnak érzed m...  Hajnali hangverseny 
Bejegyzés Címkék
római Szent, szavakat Simon, saját nyelvén, mennyekben van&#8221, szavai voltak, üdvtörténet ezen, emberhez kötődnek, helyen újra, szavakhoz vagyunk, egyszülött Fiúban, betlehemi barlangistállóban, szent helyen, városban bontakoztatta, galileai halász, nagyon régi, kérdéssel fordult, századok folyamán, saját méltatlanságának, neki szóló, olyan püspök, perctől kezdve, olyan nemzet, csíráitól kezdve, isteni gondviselés, elmúlt századokban, fejére tették, hármas uralkodás, koronázás szertartása, ideje annak, koronázás szertartásához, prófétai Tanító, hármas küldetésnek, múltban talán, pápa fejére, hármas koronát, szimbólummal fejezzék, egész &#8222, mennyei Atyától, föltámadás misztériumából, ember legmélyebb, erőszak nyelvén, igazságban fejezi, egész emberiséget, civilizáció széles, emberek nagyon, földi élet, örök élet, teljes szabadulás, diplomáciai képviseleteknek, világ minden, rádió vagy, televízió révén, felhívással fordulok, szívemet felétek, közeli személyes, összes emberhez, püspöktestvéreim, megmásíthatatlan, valamennyiünkből, méltatlanságának, engedelmeskedve, anyaszentegyház, megjelenésükkel, imádságaitokban, jelenlétetekért, képviseleteknek, nyilatkoztatta, megfeszítették, megfeszítsenek, kimondhatatlan, misztériumában, misztériumából, államhatárokat, üdvtörténetben, meggyőződéssel, emlékezetünkbe, szertartásához, meghallanotok, születésükben, elhangzásától, megmutatkozni, történelmében, megszakítások, megtiszteltek, zarándokoknak, jelenlévőknek, bizonytalanná, szimbólumának, engedelmesség, lengyelország, visszatérjünk, bontakoztatta, megkoronázott, szentmisében, kapcsolatban, hierarchikus, szimbólummal, küldetésének, közösségeket, valamennyien, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 565
  • e Hét: 2368
  • e Hónap: 21343
  • e Év: 396393
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.