Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Pünkösdvasárnap - ünnepi mise 05.31
  2020-05-31 07:57:17, vasárnap
 
   
  OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és beszélni kezdtek.
Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket.
Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: ,,Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!"
Ez az Isten igéje. ApCsel 2,1-11

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Mi mindannyian egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által.
Testvéreim!
Senki sem mondhatja magától: ,Jézus az Úr!", csak a Szentlélek által.
A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el.
Ez az Isten igéje. 1Kor 12,3b-7.12-13

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket: Vegyétek a Szentlelket!
Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételt: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot."
Ezek az evangélium igéi. Jn 20,19-23
...... ........... .....Könyörögjünk:
Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és pásztoraikra, akiket az Egyházban egyesít a Szentlélek!
Lektor: 1. Vezesd, Urunk, Egyházadat az igazság, a szeretet és a lelki egység útján!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Őrizd meg Szentatyánkat, N. pápát testi-lelki épségben néped kormányzására!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Áraszd Szentlelked ajándékait az Egyház püspökeire és papjaira!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. A bérmálkozásra készülőknek add a Szentlélek megvilágosító és megerősítő kegyelmét, a megbérmáltaknak pedig adj állhatatosságot!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést!
Hívek: Kérünk téged . . .
6. Add Szentlelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk és Istenünk! Te Pünkösd ünnepén hősi lelkülettel ajándékoztad meg az apostolokat. Áraszd Szentlelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk és hitünk szerint éljünk! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Imádság
Urunk, Jézus! Te az utolsó vacsorán megígérted tanítványaidnak, hogy távozásod után elküldöd az Atyától a Szentlelket, a Vigasztalót, az Igazság Lelkét, s ez az ígéret a feltámadásod utáni ötvenedik napon, pünkösdkor teljesedett be. A Szentlélek eljövetele egykor megújulást hozott. Küldd el nekünk is Lelkedet, hogy az élet tiszteletére, megbecsülésére, megóvására tanítson minket! Jöjj el, Szentlélek, Urunk és éltetőnk! Segíts minket az élet igéjének hirdetésében! Hisszük, hogy az ember és a világ számára megújulást, újjászületést a Szentlélek hozhat. Ő tanít meg bennünket az igazságra és az igaz értékekre. Ő ismerteti meg velünk, hogy mi a jó és mi a rossz. A Szentlélek mutatja meg életünk célját, értelmét: megtalálni Istent. Segíts, hogy a pünkösdi Szentlélek lelki megújulást hozzon számunkra!

Elmélkedés
Veszedelmes dolgok
Van néhány veszedelmes dolog, amivel nekünk, a harmadik évezred keresztényeinek szembe kell néznünk: vallásosság a Szentlélek nélkül, hit a Szentlélek nélkül, közösség a Szentlélek nélkül, küldetés a Szentlélek nélkül. Ma, pünkösd ünnepén, a Szentlélek eljövetelének a napján tudatosítsuk magunkban ezeket a veszélyeket, hogy el tudjuk azokat kerülni és a Szentlélek által mutatott úton tudjunk járni.
Sokan úgy akarnak vallásosak lenni, hogy majd ők szépen kiválogatják, hogy a különböző vallási megnyilvánulások közül mi az, ami nekik tetszik és mi az, ami nem. Mi az, amire van idejük és mi az, amire nincs. Mi az, amit elfogadnak Isten parancsai közül és mi az, amit nem akarnak megtartani. Gondoljunk csak bele, hogy milyen káosz volna abból, ha Isten mindenkinek a kezébe nyomna két kőtáblát, mint annak idején Mózesnek, és elkezdené mondani nekünk az ő tíz parancsát. Mi viszont nem írnánk le mindent, hanem csak azt a hármat-négyet, amit könnyebbnek gondolunk. Az első rendben van, ő a mi Istenünk, neki szolgálunk, elfogadjuk, felírjuk magunknak. Aztán jön a második: Isten nevét hiába ne vedd! Néha kicsúszik a szánkon egy kis káromkodás, tiszteletlen beszéd, na jó, leírjuk, de azért tegyük zárójelbe. Aztán harmadikként jön az Úr napjának, a vasárnapnak a megszentelése. Akik itt vannak a vasárnapi misén, azok valószínűleg felírnák ezt a parancsot, de akik nincsenek itt, azoknak a kőtáblájáról hiányozna. Nem folytatom tovább a többi paranccsal, de mindenki végiggondolhatja, hogy ha szabad választás kérdése volna, akkor melyiket vésné a kőtáblájába. Azt hiszem, sok embernek elég volna egy vagy egy fél kőtábla is. Vagy mi történne akkor, ha valaki vásárolna magának egy új Bibliát, aztán elkezdené kitépni belőle azokat a lapokat, amelyeknek az üzenete nem tetszik neki vagy nem tartja fontosnak. A Bibliák elég vaskos könyvek, de ha szabad választás kérdése volna, sokan egy vékony kis füzetecskét csinálnának belőle. Tanítson meg bennünket a Szentlélek a hit engedelmességére, Isten parancsainak és tanításának elfogadására! Tanítson meg minket a Szentlélek az igaz vallásosságra!
A második veszély a közösséget és a közösség tagjait fenyegeti. Keresztény emberek vagyunk, akik együtt közösséget alkotunk. Nem azért gyűlünk időnként össze, mert közös az érdeklődési körünk vagy a hobbink, hanem azért, mert a Szentlélek formál minket közösséggé. A szentmise bevezető köszöntésében elhangzik, hogy a ,,Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!" A szentmise nem egy szentképgyűjtő egyesület tagjainak heti összejövetele! De a Szentlélek nélkül csak az volna! Mindannyiunkat a Szentlélek formál egy közösséggé, ő egyesít minket egymással és Istennel. A szentmise a mi közös istentiszteletünk, ahol együtt imádkozunk, együtt szólítjuk a Mi Atyánknak az Istent. Itt a szomszédunk is, a munkatársunk is és a gyermekünk tanítója is a testvérünk, mert ugyanannak a közösségnek, az Egyháznak vagyunk a tagjai. Kérjük a Szentlelket a mai ünnepen és minden nap, hogy erősítse meg közösségünket!
A harmadik veszély pedig az, hogy a Szentlélek nélkül elfeledkezünk keresztény küldetésünkről. Mennybemenetele előtt Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, az Egyházra és a későbbi időkben minden követőjére, hogy az ő örömhírét, az evangéliumot terjesszük. Ennek a küldetésünknek csak akkor tudunk megfelelni, ha velünk van a Szentlélek, ő szenteli meg életünket, ő teszi hitelessé tanúságtételünket és ő tart meg bennünket az igazság útján. Erősítsen meg minket a Szentlélek hitünkben és a hitvalló életben!
C. Horváth István Sándor


 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: megnyilvánulások, engedelmességére, végiggondolhatja, mindnyájatokkal, állhatatosságot, tanítványaidnak, keresztényeinek, meglepetésükben, mennybemenetele, megbérmáltaknak, valamennyiünket, cselekedeteiből, küldetésünknek, megbocsátjátok, szentképgyűjtő, mindannyiunkat, mezopotámiának, tanítványoknak, megbecsülésére, korintusiakhoz, húsvétvasárnap, küldetésünkről, vigasztalását, mindannyiukat, vallásosságra, leereszkedtek, megvilágosító, szentlelkedet, eljövetelének, újjászületést, keresztségünk, jeruzsálemben, megszentelése, bérmálkozásra, kappadóciának, mindegyikükre, emeleti teremben, zúgás támadt, saját nyelvén, líbiai Ciréne, testté lettünk, lelki adományok, test ugyan, zsidóktól való, bocsánatot nyer, evangélium igéi, mindenható Atyaistent, lelki egység, bérmálkozásra készülőknek, megbérmáltaknak pedig, széthúzó világnak, utolsó vacsorán, Apostolok Cselekedeteiből, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent János, Áraszd Szentlelked, Áraszd Szentlelkedet, Igazság Lelkét, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Hogyan imádkozom?  Szelenit rózsakövek  Facebookon kaptam  Png virág  Facebookon kaptam  Kislány cicával  Facebookon kaptam  Egy falat barátság  Rózsaszin rózsák  Tavaszi kép  Az Úr az én oltalmam  Kellemes teázást  Az avókádóolaj gyógyhatásairól  Kislány cicával  Facebookon kaptam  “Alaszka és Hawaii-Túl ...  Aki Istenben hisz  Prehnit kristály  Rózsa csokor  Fa nélkül egy fillért sem ér a...  Igazság  Jókai Mór : Ültess fát!  Egy falat barátság  Orgona csokor  Facebookon kaptam  Boldog Madarak és fák napját!  Szép estét kedves látogatóimna...  Lehoczky Zsuzsa a Nemzet Színé...  Világ  Aki megvigasztaltatik  Facebookon kaptam  Png nő  Cica virágokkal  Png kislány  Szeretetem jeléül , bárkinek k...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  Apofilit kristály  Kellemes délutánt kívánok  Egy barát, aki mindig itt van  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Benedek Elek: Gólya, gólya, gó...  Kellemes délutánt  Facebookon kaptam  Az első nyári nap  Orgona pillangóval  Az esti órák csendje . . .  Igazság  Jó éjszakát!  Szelenit rózsakövek  Hogyan imádkozom?  Szép estét kedves látogatóimna...  Isten vigasztalása  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Madarak és fák napja  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png virág  Tiéd a szívem  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam  Világ  Elvándorol a madár  Facebookon kaptam  Van, amikor lehetetlen erősnek...  Esti képek  Facebookon kaptam  Nő virágokkal  Png virág  Orgona pillangóval  Nő kalapban  Aranyosi Ervin: Mesekönyv aján...  Jó reggelt mindenkinek!  Png nő  Igazság  Elvándorol a madár  Jó reggelt mindenkinek!  Az ember mindenért felelős, am...  Szavak tömlöcében  Van, amikor lehetetlen erősnek...  Facebookon kaptam  Szeretetem jeléül , bárkinek k...  Facebookon kaptam  Igazság  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szavak tömlöcében  Tavaszi kép  A sors talán azt akarja  Romhányi József: Marhalevél  Naplemente 
Bejegyzés Címkék
emeleti teremben, zúgás támadt, saját nyelvén, líbiai Ciréne, testté lettünk, lelki adományok, test ugyan, zsidóktól való, bocsánatot nyer, evangélium igéi, mindenható Atyaistent, lelki egység, bérmálkozásra készülőknek, megbérmáltaknak pedig, széthúzó világnak, utolsó vacsorán, feltámadásod utáni, élet tiszteletére, élet igéjének, világ számára, igaz értékekre, pünkösdi Szentlélek, harmadik évezred, napján tudatosítsuk, különböző vallási, kezébe nyomna, első rendben, vasárnapi misén, kőtáblájáról hiányozna, többi paranccsal, igaz vallásosságra, második veszély, közösség tagjait, érdeklődési körünk, szentmise bevezető, szentképgyűjtő egyesület, gyermekünk tanítója, harmadik veszély, feladatot bízta, későbbi időkben, evangéliumot terjesszük, küldetésünknek csak, igazság útján, hitvalló életben, megnyilvánulások, engedelmességére, végiggondolhatja, mindnyájatokkal, állhatatosságot, tanítványaidnak, keresztényeinek, meglepetésükben, mennybemenetele, megbérmáltaknak, valamennyiünket, cselekedeteiből, küldetésünknek, megbocsátjátok, szentképgyűjtő, mindannyiunkat, mezopotámiának, tanítványoknak, megbecsülésére, korintusiakhoz, húsvétvasárnap, küldetésünkről, vigasztalását, mindannyiukat, vallásosságra, leereszkedtek, megvilágosító, szentlelkedet, eljövetelének, újjászületést, keresztségünk, jeruzsálemben, megszentelése, bérmálkozásra, kappadóciának, mindegyikükre, összejövetele, köszöntésében, tanítványokat, közösségünket, elfeledkezünk, szentatyánkat, kormányzására, kiválogatják, munkatársunk, tartózkodtak, ajándékoztad, tiszteletlen, tudatosítsuk, hirdetésében, kérdezgették, tiszteletére, beesteledett, mindegyikünk, valószínűleg, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 324
  • e Hét: 4809
  • e Hónap: 16627
  • e Év: 391677
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.