Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 06.20
  2020-06-20 13:00:20, szombat
 
   
  - Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Ujjongó örömmel örülök az Úrban.
A próféta így beszél: Népem sarjadéka híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr.
Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát.
Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt.
Ez az Isten igéje. Iz 61,9-11

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Mária, Jézus minden szavát megőrizte szívében.
Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék.
Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek.
Anyja így szólt hozzá: ,,Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged."
Ő azt felelte: ,,Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?"
Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani.
Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.
Ezek az evangélium igéi. Lk 2,41-51a
...... .........


Egyetemes könyörgés
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a Boldogságos Szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket!
Lektor: 1. Urunk, te Szűz Anyádat rendelted Egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a szent hitben N. pápánkat, N. főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Urunk, Szűz Anyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek!
Hívek: Kérünk téged...
3. Urunk, Szűz Anyád a mi nagyasszonyunk és pátronánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon!
Hívek: Kérünk téged...
4. Urunk, Szűz Anyád a mi édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévelygő, és térjen hozzád a bűnös!
Hívek: Kérünk téged...
5. Urunk, Szűz Anyád a mennyország ajtaja. Az ő közbenjárására engedd el (N. testvérünk és összes) elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezesd be őket az örök életre!
Hívek: Kérünk téged...
Pap: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk! Szűz Anyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgasd meg kéréseinket! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

*
- Pázmány Péter elektronikus könyvtár Link

*
- Jézus szíve plébánia 2020-06-19 Zalaegerszeg
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült Ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a Szeplőtelen Fogantatás és az istenanyaság. Ezt az emléknapot Jézus Szentséges Szívének főünnepe után tartja az Egyház. XII.
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült Ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a Szeplőtelen Fogantatás és az istenanyaság.
Ezt az emléknapot Jézus Szentséges Szívének főünnepe után tartja az Egyház. XII. Pius pápa 1942-ben az egész emberiséget Mária oltalmába ajánlotta, és liturgikus ünneplését augusztus 22-re helyezte. Az új kalendárium visszatért az eredeti gyakorlatra, és ezért mozgó emléknapként - Jézus Szíve ünnepe után tette.
A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte Szeplőtelen Szíve tiszteletét, és a világ fölajánlását a Szeplőtelen Szívnek. Szent II. János Pál pápa 1981. június 7-én a konstantinápolyi zsinat 1600-adik és az efezusi zsinat 1550-dik évfordulója alkalmából akarta megtenni e fölajánlást. Az ellene 1981. május 13-án elkövetett merénylet után a Santa Maria Maggiore bazilikában hangfelvételről hangzott el a fölajánlás, melyet 1982. május 13-án Fatimában, 1984. március 25-én Rómában, és 2000. október 8-án a világegyház összes püspökeivel együtt Rómában megismételt.
A Szent Szűz Szíve iránti tiszteletünket kifejezhetjük például az elsőszombatok rendszeres megtartásával.
Érdemes tudnunk arról is, hogy az úgynevezett kettős nagykilenced azt jelenti, hogy egymással párhuzamosan, egyszerre végezzük a kilenc elsőpéntek és az elsőszombatok megtartását. Ilyenkor természetesen elég az egyik napon meggyónnunk, ha közben nem követünk el súlyos bűnt. A kettős nagy kilenced további bőséges kegyelmekkel jár. Végezzük minél többen rendszeresen az elsőpénteki és elsőszombati engesztelést, mert így sok kegyelmet kaphatunk önmagunk és mások számára.
...... ........... ........... ............


Az elsőszombatok megtartásához Jézus összesen 33 ígéretet kapcsolt. Ezek közül most csak néhányat emelünk ki itt:
1. Mindent, amit a lelkek Szívemtől Anyám Szíve által kérnek, amennyiben megfelel az isteni rendnek, és ha bizalommal kérik tőlem, megadom nekik, már a kilenced ideje alatt is.
2. A családjukban egyetértés fog uralkodni, és állhatatosak lesznek az igaz hitben.
3. Az édesanyák Anyám különleges oltalmát élvezhetik, és mindent elnyernek, amit önmaguk vagy gyermekeik számára kérnek.
4. A szegények otthont és élelmet kapnak.
5. A bűnösök megtérnek, akkor is, ha a kilencedet egy másik személy végzi el értük.
6. Aki ezt a kilencedet a kegyelem állapotában végzi el, nem sérti meg többé Szívemet semmilyen súlyos bűnnel egészen haláláig, ez különösen vonatkozik a gyermekekre.
7. Az a lélek, aki őszintén megtér, elkerüli nemcsak az örök kárhozatot, de a tisztítóhely szenvedéseit is.
8. Ha a szülök, vagy bármely más családtag végzi el a nagy kilencedet, egyetlen gyermekük és semmilyen más családtagjuk sem fog elkárhozni.
9. Akik elveszítették a hitüket, ismét megtalálják, és az eltévelyedettek visszatalálnak az igaz Egyházba.
10. Az egyházi rend tagjai és a szerzetesrendek tagjai hűségesek maradnak hivatásukhoz. A hűtlenek elnyerik a bűnbánat kegyelmét, és visszatérnek hivatásukhoz.
11. A szülők és az elöljárók különleges segítséget kapnak nemcsak a lelki, de az anyagi feladataikhoz is.
12. Az ítéletkor Édesanyám különleges oltalmában részesülnek.

*
Imádság
Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nálad nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig egyesüljek!

Elmélkedés
Ma, a Jézus szent szívének ünnepét követő napon, édesanyjának, Szűz Máriának szeplőtelen, tiszta, bűn nélküli szívét ünnepeljük. Az evangélium Jeruzsálembe vezet minket, ahol a tizenkét éves Jézussal találkozunk. Ettől az életkortól kellett a zsidó embereknek minden évben legalább egyszer elmenniük, elzarándokolniuk Jeruzsálembe. A gyermekkor és az ifjúkor határán lévő Jézus nem egyedül, hanem édesanyjával és nevelőapjával, Józseffel vesz részt a zarándoklaton. Elképzelhető, hogy korábban is magukkal vitték a gyermek Jézust, de erről nem emlékeznek meg az evangélisták. Az ünnep után Mária és József a rokonokkal együtt hazafelé indulnak, Jézus azonban a tudtuk nélkül a városban marad. Amikor észreveszik, hogy nincs a rokonok között, azonnal visszatérnek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. A templomban találják meg, ekkor mondja Jézus: ,,Miért kerestetek? Hát nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban kell lennem?"
Ezzel a kérdésével Jézus először beszél arról, hogy Isten az ő Atyja, de rögtön meg kell jegyeznünk, hogy szavainak értelmét sem Mária és József, sem pedig a jelenlévő írástudók nem értették meg.
Működésének idején aztán Jézus arról is tanít, hogy Isten úgy tekint minden emberre, mint gyermekére, tehát mi is Atyánknak nevezhetjük őt. Ez arra bátorít minket, hogy életünket Istenre és az ő gondoskodó szeretetére bízzuk.
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link

*
- Útravaló - 2020. június 20.
,,Fiam, miért tetted ezt velünk?" Így szólt Mária Jézushoz, amikor ott maradt a jeruzsálemi templomban. Az édesanyai szív! Ma, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapján hajoljunk közelebb hozzá, hogy meglássuk szívének teljes ártatlanságát, valamint a megtestesült Ige és a megváltott ember iránti anyai szeretetét. Csöndes jelenlét ez, Jézus közelében. A hite pedig növekedett, és egyre jobban eltöltötte a szeretet. Az események elgondolkodtatták, és lelkében erősödött a Szentlélek fénye és ereje. A Szentlélek vezette szívét és gondolatait. Boldogságos Szűz Mária, járj közben értünk szent Fiadnál, hogy a mi szívünk is tiszta legyen, és igent mondjunk mindig az Atya akaratára.
Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: konstantinápolyi, elzarándokolniuk, szerzetesrendek, eltévelyedettek, hangfelvételről, istengyermekség, visszafordultak, nagyasszonyunk, közbenjárására, főpásztorunkat, szerethesselek, visszatalálnak, tiszteletünket, elsőszombatok, megtartásával, elveszítették, ártatlanságát, tiszteletének, zarándoklaton, jeruzsálemben, nevelőapjával, szereteteddel, feladataikhoz, egyetértésben, kifejezhetjük, természetesen, édesanyánknak, megtartásához, kifejezetten, édesanyjával, jeruzsálembe, fölajánlását, kegyelmekkel, édesanyjának, elektronikus, csodálkoztak, nemzetek között, népek körében, üdvösség ruhájába, igazság köntösét, föld megtermi, kert veteményeket, magasztalást minden, húsvét ünnepére, ünnepi szokás, ünnepnapok elteltével, gyermek Jézus, napig mentek, tanítók közt, szülei meglátták, evangélium igéi, szent hitben, Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, OLVASMÁNY Izajás, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Amikor Jézus, Boldogságos Szűzanyával, Szűz Anyádat, Szűz Anyád, Szűz Anyádnak, Pázmány Péter, Szeplőtelen Fogantatás, Jézus Szentséges Szívének, Jézus Szíve, Szeplőtelen Szíve, Szeplőtelen Szívnek, Szent II, János Pál, Santa Maria Maggiore, Szent Szűz Szíve, Szívemtől Anyám Szíve, Szűz Máriának, Horváth István Sándor, Mária Jézushoz, Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, Boldogságos Szűz Mária, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Áldás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A Hegyi beszéd  Szép estét  Szenvedés  Szép mai napot.........  Napirend  Egészséges élet  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Örvendjetek, keresztyének!  Érzelmek.....  Hívők közössége  Az ember vajon azért fél  A fák az elmúlás szemtanúi  Borostyán  Facebookon kaptam  Örvendjetek, keresztyének!  Áldás  A házasság az ember legnagyobb...  Mókusmama  Facebookon kaptam  Két karodban  Aranyosi Ervin: Nem adom soha ...  Egészségvédelem 50 éves kor ut...  Jó éjszakát!  Egy fakuló virág, egy ragaszto...  Egy fakuló virág, egy ragaszto...  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szeged-Boszorkánysziget.......  Fájdalom  Facebookon kaptam  Tapasztaltad már, hogy türelme...  Facebookon kaptam  Napirend  Mai harmónia kártyám  Végső vallomás......  Facebookon kaptam  Felelj!  Facebookon kaptam  Nagyon igaz és tanulságos!! E...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam  Gyöngyvirág csokor  Facebookon kaptam  Isten és a világ  Áldás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A világ és az egyház  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Nem adom soha ...  Facebookon kaptam  Az Úr szava  Facebookon kaptam  Felelj!  Kávéillatos szép reggelt!  Fehér hermelin  Vallomás  Idézet a szivárványról  Nyugodalmas jó éjszakát kíván...  Felelj!  Áldás  Facebookon kaptam  1376 az új fertőzött, elhunyt ...  Vallomás  Kék nefelejcs  Golgota  David Attenborough felvétele  Facebookon kaptam  Golgota  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Igazi öröm  A világ és az egyház  Örvendjetek, keresztyének!  Borostyán  Isten igazsága  Isten igazsága és szeretete  Igazság  Kék nefelejcs  Úrvacsora  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Búzavirág  A fák az elmúlás szemtanúi  Krókuszok  Png rózsa csokor  Facebookon kaptam Annuska bar...  Mókuska  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Igazság és szabadság  Isten és a világ  Áldás 
Bejegyzés Címkék
nemzetek között, népek körében, üdvösség ruhájába, igazság köntösét, föld megtermi, kert veteményeket, magasztalást minden, húsvét ünnepére, ünnepi szokás, ünnepnapok elteltével, gyermek Jézus, napig mentek, tanítók közt, szülei meglátták, evangélium igéi, szent hitben, püspökök testületét, egész hívő, világ királynője, emberek békében, mennyország ajtaja, örök életre, teljes ártatlanság, megváltott ember, emléknapot Jézus, egész emberiséget, eredeti gyakorlatra, fatimai jelenésekben, világ fölajánlását, konstantinápolyi zsinat, efezusi zsinat, ellene 1981, világegyház összes, elsőszombatok rendszeres, úgynevezett kettős, kilenc elsőpéntek, elsőszombatok megtartását, egyik napon, kettős nagy, elsőszombatok megtartásához, lelkek Szívemtől, isteni rendnek, kilenced ideje, családjukban egyetértés, igaz hitben, édesanyák Anyám, szegények otthont, bűnösök megtérnek, másik személy, kegyelem állapotában, örök kárhozatot, tisztítóhely szenvedéseit, nagy kilencedet, eltévelyedettek visszatalálnak, igaz Egyházba, egyházi rend, szerzetesrendek tagjai, hűtlenek elnyerik, bűnbánat kegyelmét, elöljárók különleges, anyagi feladataikhoz, ítéletkor Édesanyám, istengyermekség szellemét, evangélium Jeruzsálembe, tizenkét éves, életkortól kellett, zsidó embereknek, ifjúkor határán, gyermek Jézust, ünnep után, rokonokkal együtt, tudtuk nélkül, városban marad, rokonok között, templomban találják, kérdésével Jézus, jelenlévő írástudók, jeruzsálemi templomban, édesanyai szív, hite pedig, események elgondolkodtatták, konstantinápolyi, elzarándokolniuk, szerzetesrendek, eltévelyedettek, hangfelvételről, istengyermekség, visszafordultak, nagyasszonyunk, közbenjárására, főpásztorunkat, szerethesselek, visszatalálnak, tiszteletünket, elsőszombatok, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 429
  • e Hét: 1570
  • e Hónap: 13388
  • e Év: 388438
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.