Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Igenaptár - Urunk megjelenése, Vízkereszt 01.06
  2021-01-06 07:59:33, szerda
 
   
  OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Az Úr dicsősége felragyogott fölötted.
Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét zengik.
Ez az Isten igéje. Iz 60,1-6

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
A Szentlélek kinyilatkoztatta, hogy a pogányok is társörökösök.
Testvéreim!
Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és az evangélium által részesei az ígéreteknek.
Ez az Isten igéje. Ef 3,2-3a.5-6

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Keletről jöttünk - imádni a Királyt.
Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: ,,Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte." Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak.
Azok így válaszoltak: ,,A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek."
Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: ,,Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!" Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.
Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.
Ezek az evangélium igéi. Mt 2,1-12
...... ............Útravaló
A 20 + C + M + B + 21 kombináció szerepel a mai naptól a katolikus családok ajtajainak szemöldökfáin.
Nagyobb kép Link
...... ........... ..............


A napkeleti bölcsek kódja, akik az evangélium tanúsága szerint elindultak, hogy megkeressék a zsidók újszülött Messiás Királyát.
Bámulatos, hogy az ember megépít egy információs sztrádát, és azon eljut bárhova. Beír egy szót, megnyomja a Keres gombot, és a keresőprogram máris dolgozik. Ijesztő gyorsasággal a világ legtávolabbi eseményét vagy mondatát is behozza a szobába. Ha kevés neki a bepötyögtetett szó, akkor megjelenik a kérés, hogy adj még több információt. Ha a napkeleti bölcsek hozzájuthattak volna ilyen ismeretekhez, bizonyára nem kellett volna kérdezősködéseikkel Heródes elé jutniuk, és akkor nyilván másként alakult volna sok minden (az én számítógépem 0,46 másodperc alatt 3.980.000-szer talál ,,Jézusra").
Intelligens navigációk megmutatják: ha valahol akadály van az úton, akkor merre lehet elkerülni. Nemcsak azt jelzik, hogy hol van, amit keresünk, hanem a hozzávezető optimális utat is. A rádióban gyakran elhangzik figyelmeztetés arról, hogy baleset miatt az úton levők válasszanak más utat. Ha valahol egy forgalmas úton nagy a torlódás, a közlekedés szakemberei felhívják az autósok figyelmét, válasszanak más utat.
Útra keltek tehát a napkeleti bölcsek is, hogy megkeressék az újszülött Messiás Királyt. De Heródes gonosz tervet forgat a fejében, ezért a bölcsek álmukban figyelmeztetést kapnak, hogy ne menjenek vissza hozzá, így más úton térnek hazájukba. Nos, mai elmélkedésem alapgondolata ez a más út.
Amikor tehát a bölcsek figyelmeztetést kapnak a fenyegető veszélyről, más utat választanak, melyen visszatérnek hazájukba. Sokszor a más út ment meg attól, hogy bajba kerüljünk. Ezért keresni kell azt az utat, ami más, mint a megszokott; az utat, ami elkerüli a bűnt, és nem sodródik az árral. Minden ember élete útonlét. Fontos, hogy eligazodjunk, és megtaláljuk, amit keresünk. Csakhogy a bűn leselkedik az emberre. Kifigyeli szokásainkat, és azok mellé telepszik: sőt, maga lesz a megszokás. Ezért tartsd magad olyan állapotban, hogy bármikor más útra térhess. Ha észreveszed, hogy valami kezd rosszá válni, megromlani, akkor indulj másfelé. Merj, akarj más úton járni, mint amin a bűn jár. Ha az ember elég erős, kezdeményező, leleményes és bátor, meg tudja tenni, hogy nem hagyja magát sodortatni.
Egy réges-régi történet szerint a siralomházban a halálraítélt vádolja az édesanyját, aki nem büntette meg az első stiklikért. Amikor ellopta az első csokoládét a testvérétől, a csomag cukrot a boltból, a tollat az osztálytársától, a biciklit a parkból... - vádolja, mert akkor talán nem jutott volna idáig.
A bölcsek is töprenghettek volna azon, hogy hallgassanak-e egy álomra. De nem! Figyelmeztetést kaptak, és megváltoztatták útjukat. Más úton tértek vissza. Az élőlények közül egyedül az ember képes rá, hogy változtasson azon, amit éppen csinál. Az állatok nem képesek mást tenni, mint ami ösztöneikben kialakult. Az ember viszont képes más útra térni. Vizsgáljuk meg, nem kell-e más útra térnünk? Az új év erre a legjobb alkalom.
Magyar Kurír

C. Horváth István Sándor elmélkedése
Utazás egy csillag vezetésével
A mai ünnep hivatalos elnevezése: Urunk megjelenése, a magyar elnevezés szerint vízkereszt napja. A korai keresztény időkben egy napon ünnepelték a napkeleti bölcsek látogatását, Jézus keresztségét és a kánai menyegző csodáját. A II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus reform azonban szétválasztotta ezeknek az eseményeknek az ünneplését. Ennek köszönhetően január 6-án emlékezünk a napkeleti bölcsek látogatására, a következő vasárnap Krisztus megkeresztelkedésére és egy hétköznapon a kánai menyegzőre.
Az új rendnek megfelelően a mai ünnepen a napkeleti bölcsekről, a háromkirályokról olvasunk az evangéliumban. Az ő történetük egy nagy utazás. Nem tudjuk pontosan, hogy honnan indultak, de útjuk célpontja jól ismert, legalábbis azt tudták, hogy a Megváltót keresik, de azt nem tudhatták előre, hogy hol, melyik városban fogják megtalálni. Érdekes emberek ezek a bölcsek, mert látnak egy égi jelet és rögtön elindulnak. Elhagyják szülőföldjüket, hosszú utat tesznek meg, nem is tudják, hol fog véget érni. Az utazás során a keresés jellemzi őket. Keresik az újszülöttet, a királyt, keresik azt, akinek születését az új csillag megjelenése hirdette. Máté evangéliuma tele van olyan szavakkal, igékkel, amelyek az ő utazásukat, mozgásukat, úton haladásukat írja le. Bölcsek ,,jöttek" napkeletről, akik ezt mondják Heródes udvarában: ,,eljöttünk", hogy hódoljunk előtte. Heródes pedig útjuk folytatására utasítja őket: ,,menjetek", tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől. Ekkor újra ,,elindulnak", megérkezvén ,,bementek a házba", majd pedig a történet végén ,,visszatérnek" országukba. Ennél a térbeli mozgásnál azonban van egy fontosabb, tartalmasabb utazás is a történetben, mégpedig a hit útja. Az emberi lélek mozgása ez, amely abból a vágyból született, hogy találkozzon az Úrral és kifejezze előtte a neki járó hódolatot és imádást. Az emberi lélek mélyén lezajló utazás ez, amelyet egy isteni jel indít el, s amelyet az ember engedelmesen követ. A Szentírásban megfigyelhetjük, hogy Ábrahámtól az apostolokig sokakat útnak indít Isten, és Isten szent embereinek útja a mi életünkben is folytatódhat, mert az Úr minket is felszólít, hogy az ő útjain járjunk. Áldott, aki rátalál arra az útra, amelyet Isten személyesen neki jelölt ki.
A napkeleti bölcsek utazásának fontos eleme a csillag. Ez a csillag vezeti a bölcseket, hogy céljukhoz érjenek. Ez világosítja meg éjszakáikat az út során és ez jelöli ki az irányt a következő napra. De a csillag szemmel látható fényénél is van fontosabb, mert ez a csillag nem csak az útra világít rá, hanem bevilágít a hit útján járók lelkébe is. Ez ad nekik örömet a tovább haladáshoz, ez ad erőt a következő lépésekhez, ez ad értelmet a további kereséshez. És ez a csillag, a betlehemi csillag vezet minket is, jelül szolgál nekünk is, hogy elinduljunk és mi is felkeressük a világ Megváltóját és Üdvözítőjét. A csillag napjainkban is feltűnik. Bölcsek, akik elindulnak és követik útját!
A háromkirályok cselekedete egyszerű: ajándékokat adnak. De az arany, a tömjén és a mirha kézzelfogható ajándéka mellett sokkal fontosabb az ő hódolatuk, leborulásuk, imádásuk, amely Isten Fiának szól. Mert hódolni, leborulni és imádni csak Isten előtt szabad és érdemes. A karácsony csodálatos ünnepe felélesztette bennünk a vágyat, hogy mi is kifejezzük szeretetünket és hódolatunkat Isten előtt. Mélyen meghajlunk, leheletünk a földet éri, arcunk szinte a föld porához ér, aztán pedig felemeljük fejünket és tekintetünket, nem túl magasra, csak éppen egy jászolnyi magasságra és meglátjuk az Isten Fiát. Igen, ez az emberi perspektíva, mert ebből a szemszögből, a térdre ereszkedő és alázatos ember szemszögéből látszik csak Megváltónak a betlehemi kisded.
Engedjük, hogy az Úr belelásson és belépjen szívünkbe e szent helyen!

Imádság
Betlehemi kis Jézus! Nem mondogathatjuk örökké neked, a szent Istennek, hogy aludj csak nyugodtan! Nem kívánhatjuk tőled, hogy jövő karácsonyig aludj és lehetőleg ne zavarj minket év közben! Vízkereszt napja, a napkeleti bölcsek ünnepe ma felébreszt minket a karácsonyi nosztalgiázásból. Ez a nap felnyitja szemünket, hogy benned ne csak egy gyermeket lássunk, hanem meglássuk a Megváltót és az Üdvözítőt, Megváltónkat és Üdvözítőnket. Uram, neked köszönhetem, hogy megszabadulhatok a bűntől és neked köszönhetem, hogy az üdvösségre juthatok. Taníts engem a gyermeki lelkületre, az Istenre való ráhagyatkozásra, az Istenben való gyermeki bizalomra és a feltétlen engedelmességre!

Hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  Száz kérdés Jézus Krisztusról   
Címkék: kinyilatkoztatta, megszabadulhatok, háromkirályokról, nosztalgiázásból, figyelmeztetést, osztálytársától, világosságodhoz, szétválasztotta, megfigyelhetjük, engedelmességre, ráhagyatkozásra, megváltoztatták, megjelenésének, tudakozódjatok, szülőföldjüket, figyelmeztetés, bepötyögtetett, mondogathatjuk, hozzájuthattak, kézzelfogható, szeretetünket, megtaláljátok, felélesztette, tekintetünket, keresőprogram, meghallgatták, háromkirályok, alapgondolata, siralomházban, evangéliumban, szemöldökfáin, töprenghettek, folytatódhat, eseményeknek, köszönhetően, kezdeményező, benned támadt, tengerek gazdagsága, nemzetek kincse, szent apostoloknak, evangélium által, júdeai Betlehemben, zsidók újszülött, legkisebb Júda, csillag megjelenésének, gyermek felől, csillagot meglátva, evangélium igéi, katolikus családok, napkeleti bölcsek, evangélium tanúsága, ember megépít, OLVASMÁNY Izajás, Mind Sábából, SZENTLECKE Szent Pál, Eszerint Jézus Krisztusban, EVANGÉLIUM Szent Máté, Amikor Heródes, Erre Heródes, Messiás Királyát, Messiás Királyt, Magyar Kurír, Horváth István Sándor, Vatikáni Zsinatot, Isten Fiának, Isten Fiát,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Nyugalom  Szeretettel - hűséges kedves L...  Mindenkor örüljünk!  Lufik  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Az évszázad esküvője, ami egy ...  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Picasso és Bardot  Szép hétvégét ! ......  Facebookon kaptam  Őrni - Trombita virágzáskor  Gitár rózsával  Szivárványban  Az évszázad esküvője, ami egy ...  bay bay július!  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Itt a nyár!  Kun Magdolna: Augusztus elején  Margaretta csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Margaretta csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szuhanics Albert - Búcsú Júliu...  Png nő  Könnycsatorna  Reklámok tengere  Szivárványban  Szeptembertől minden egészségü...  Hello augusztus, üdvözöllek  Facebookon kaptam  Szuhanics Albert - Búcsú Júliu...  Mai szép látvány  női dilemma  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szép estét  Fájdalom  Facebookon kaptam  Várnai Zseni: Őszibarack  Barackos csirkemell  Png nő  Szivárvány  Nyári kép  Korhatár nélkül  Augusztus 01  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sikerült  Png fagyi  Facebookon kaptam  Szép estét  Sikerült  Mai napi mosoly.....  Facebookon kaptam Krisztinától  Korhatár nélkül  Kellemes teázást  Facebookon kaptam  Mindenkor örüljünk!  Hello augusztus, üdvözöllek  Kála  Png virág  Aranyosi Ervin: Napraforgó  Facebookon kaptam  Héra Zoltán : Ó kalendárium kö...  Boldogok a békességre igyekező...  Szép nő..........  Nyugalom  Kála  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png fagyi  Kun Magdolna: Augusztus elején  Szivárvány  Facebookon kaptam  Gitár rózsával  Vasárnap - Köszöntő Isten hozo...  Hormonműködést zavaró táplálék...  Boldogok a békességre igyekező...  Pipacsok  Elment  Facebookon kaptam  Fekete István: Tévedések  Szilánkok  Figyelsz?!  Png nő  Gyümölcsös csendélet  Pipacsok  Őrni: Augusztusi ének  Facebookon kaptam  Png virág  Szivárvány  Margaretták kosárban  Facebookon kaptam  Hello, augusztus......... 
Bejegyzés Címkék
benned támadt, tengerek gazdagsága, nemzetek kincse, szent apostoloknak, evangélium által, júdeai Betlehemben, zsidók újszülött, legkisebb Júda, csillag megjelenésének, gyermek felől, csillagot meglátva, evangélium igéi, katolikus családok, napkeleti bölcsek, evangélium tanúsága, ember megépít, információs sztrádát, keresőprogram máris, világ legtávolabbi, hozzávezető optimális, rádióban gyakran, úton levők, forgalmas úton, közlekedés szakemberei, autósok figyelmét, újszülött Messiás, bölcsek álmukban, bölcsek figyelmeztetést, fenyegető veszélyről, ember elég, réges-régi történet, halálraítélt vádolja, első stiklikért, első csokoládét, csomag cukrot, élőlények közül, ember képes, ember viszont, legjobb alkalom, csillag vezetésével, magyar elnevezés, korai keresztény, napon ünnepelték, kánai menyegző, következő vasárnap, kánai menyegzőre, napkeleti bölcsekről, háromkirályokról olvasunk, nagy utazás, utazás során, keresés jellemzi, történet végén, térbeli mozgásnál, emberi lélek, vágyból született, neki járó, ember engedelmesen, apostolokig sokakat, csillag vezeti, következő napra, csillag szemmel, útra világít, tovább haladáshoz, következő lépésekhez, további kereséshez, betlehemi csillag, világ Megváltóját, csillag napjainkban, háromkirályok cselekedete, mirha kézzelfogható, karácsony csodálatos, föld porához, jászolnyi magasságra, emberi perspektíva, térdre ereszkedő, betlehemi kisded, szent Istennek, karácsonyi nosztalgiázásból, gyermeket lássunk, üdvösségre juthatok, gyermeki lelkületre, feltétlen engedelmességre, kinyilatkoztatta, megszabadulhatok, háromkirályokról, nosztalgiázásból, figyelmeztetést, osztálytársától, világosságodhoz, szétválasztotta, megfigyelhetjük, engedelmességre, ráhagyatkozásra, megváltoztatták, megjelenésének, tudakozódjatok, szülőföldjüket, , ,
2021.07 2021. Augusztus 2021.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 233
  • e Hét: 1405
  • e Hónap: 1405
  • e Év: 520821
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.