Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Ferenc pápa üzenete 2021 nagyböjtjére
  2021-02-16 16:36:46, kedd
 
   
  A Szentatya évről évre üzenetet intéz a katolikus hívekhez a nagyböjt kezdetén. 2021-ben nagyböjti üzenetének témája: ,,Íme, felmegyünk Jeruzsálembe..." (Mt 20,18). Nagyböjt: a hit, a remény és a szeretet megújításának ideje.
Kedves Testvérek!
Amikor Jézus előre közli tanítványaival szenvedését, halálát és feltámadását, mely az Atya akaratának teljesítéseként fog megvalósulni, akkor küldetésének legmélyebb titkát tárja fel előttük, és meghívja őket, hogy ők is vegyenek részt ebben a küldetésben a világ üdvösségéért.
Nagyböjti utunkon, mely a húsvéti titok ünneplése felé halad, arra emlékezünk, aki ,,megalázta magát, és engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszthalálig" (Fil 2,8). A megtérés ezen időszakában megújítjuk hitünket, merítünk a remény ,,élő vizéből", és nyitott szívvel fogadjuk Isten szeretetét, aki mindannyiunkat testvérré formál Krisztusban. Húsvét éjjelén megújítjuk keresztségi ígéreteinket, hogy a Szentlélek működésének köszönhetően új emberré szülessünk. De ezt a nagyböjti utat, akárcsak a keresztény élet egész zarándokútját, már most a feltámadás fénye világítja be, mely irányítja mindazok érzéseit, viselkedését és döntéseit, akik Krisztust kívánják követni.
A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint (vö. Mt 6,1-18) megtérésünk feltételei és kifejezőeszközei. A szegénység és az önmegtagadás útja (a böjt), a megsebzett emberre való odafigyelés és a róla való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a tevékeny szeretet megvalósulását.

1. A hit arra hív bennünket, hogy befogadjuk az Igazságot, és tanúságot tegyünk róla Isten és minden testvérünk előtt.
Ebben a nagyböjti időszakban a Krisztusban kinyilvánuló Igazság befogadása és megélése elsősorban azt jelenti, hogy megnyitjuk szívünket Isten igéje előtt, melyet az Egyház nemzedékről nemzedékre továbbad. Ez az Igazság nem az értelem szüleménye, mely néhány kiválasztott, kiváló vagy tekintélyes elmének van csak fenntartva, hanem olyan üzenet, amelyet megkapunk, és megérthetünk azon szív bölcsességének köszönhetően, amely nyitott Isten nagyságára, aki már azelőtt szeretett bennünket, mielőtt mi tudatára ébredtünk volna. Ez az Igazság maga Krisztus, aki azáltal, hogy teljesen magára vette emberségünket, Úttá - sokat kívánó, de mindenki előtt nyitott Úttá - tette magát, mely elvezet az Élet teljességére.
Az önmegtagadásként megélt böjt abban segíti azokat, akik azt szívük egyszerűségében vállalják, hogy újra felfedezzék Isten ajándékát, és megértsék az ő képére és hasonlatosságára való teremtettségünket, amely őbenne találja meg beteljesedését. Az önként vállalt szegénység megtapasztalásával az, aki böjtöl, szegénnyé lesz a szegények közt, és felhalmozza a kapott és szétosztott szeretet kincseit. Ha a böjtöt ily módon fogjuk fel és éljük meg, az segít szeretni Istent és felebarátainkat, mivel - ahogy Aquinói Szent Tamás tanítja - a szeretet olyan mozgás, amely figyelmünket a másik felé fordítja, és őt önmagunkkal egynek tekinti (vö. Fratelli tutti [Mindnyájan testvérek] enciklika [a továbbiakban: FT], 93).
A nagyböjt arra szolgáló idő, hogy higgyünk, vagyis befogadjuk Istent az életünkbe, és megengedjük neki, hogy ,,lakást vegyen" nálunk (vö. Jn 14,23). A böjtölés azt jelenti, hogy felszabadítjuk életünket mindattól, ami azt megterheli - az igaz és hamis információk és a fogyasztási cikkek áradatától is -, hogy kitárjuk szívünk ajtaját az előtt, aki egészen szegényen, mégis ,,kegyelemmel és igazsággal telve" (Jn 1,14) érkezik hozzánk: az Üdvözítő Isten Fia előtt.

2. A remény mint ,,élő víz", mely lehetővé teszi utunk folytatását
A szamariai asszony, akitől Jézus inni kér a kútnál, nem érti, amikor Jézus azt mondja, hogy ,,élő vizet" tudna neki adni (Jn 4,10). Először természetesen a hétköznapi vízre gondol, Jézus ellenben a Szentlelket érti rajta, akit bőségesen ad majd a húsvéti misztériumban, és aki belénk önti a reményt, mely nem csal meg. Jézus már akkor beszél a reményről, amikor szenvedését és halálát meghirdetve azt mondja, hogy ,,harmadnapra feltámad" (Mt 20,19). Jézus arról a jövőről beszél, melyet az Atya irgalma tárt elénk. Jézussal és neki köszönhetően remélni azt jelenti, hogy hisszük: a történelem nem zárul le hibáinkkal, erőszakos és igazságtalan tetteinkkel, a Szeretetet keresztre feszítő bűnnel. Azt jelenti, hogy átszúrt Szívéből az Atya bocsánatát merítjük.
A mai, gondokkal teli időben, amikor minden törékenynek és bizonytalannak tűnik, provokációnak tűnhet reményről beszélni. A nagyböjt azonban épp arra szolgál, hogy reméljünk, hogy tekintetünket újra Isten türelme felé fordítsuk, aki továbbra is gondját viseli teremtésének, jóllehet mi gyakran rosszul bántunk vele (vö. Laudato si' [Áldott légy] enciklika, 32-33; 43-44). Ez a remény a kiengesztelődésre irányul, melyre szenvedélyesen buzdít bennünket Szent Pál: ,,Engesztelődjetek ki Istennel" (2Kor 5,20). Azáltal, hogy a bűnbocsánat szentségében, amely megtérésünk útjának középpontjában áll, bocsánatot nyerünk, mi is bocsánatot adókká válunk: mivel mi magunk is kaptuk, továbbadhatjuk azt másoknak, ha képesek vagyunk a figyelmes párbeszédre és felkaroljuk a megsebzett embereket. Isten megbocsátása - a mi szavainkon és tetteinken keresztül is - lehetővé teszi, hogy a testvériség húsvétját éljük meg.
A nagyböjt folyamán figyeljünk jobban arra, hogy ,,biztató szakkal szóljuk, melyek bátorítanak, erőt adnak, vigasztalnak, előrelendítenek, és ne olyan szavakkal, amelyek megaláznak, elszomorítanak, bosszantanak és semmibe vesznek" (FT, 223). Ahhoz, hogy reményt önthessünk másokba, néha elég egyszerűen ,,kedves embernek lenni, aki félreteszi saját gondjait és teendőit annak érdekében, hogy figyelmet szenteljen, mosolyt ajándékozzon, biztató szót szóljon, teret adjon a meghallgatásra az általános közöny közepette" (uo. 224).
Az elmélyedésben és a csendes imádságban inspirációként és belső fényként kapjuk a reményt, amely megvilágítja küldetésünkkel kapcsolatos kihívásokat és döntéseket: íme, ezért olyan fontos, hogy elmélyülten imádkozzunk (vö. Mt 6,6), és találkozzunk - a rejtekben - a mi gyengéden szerető Atyánkkal.
A nagyböjt reménnyel való megélése annak átérzését jelenti, hogy Jézus Krisztusban tanúi vagyunk az új korszaknak, amikor Isten ,,újjáteremt mindent" (vö. Jel 21,1-6). Azt jelenti, hogy megkapjuk Krisztus reményét, aki életét adja a kereszten, és akit Isten harmadnapra feltámaszt, és hogy ,,mindig készen állunk arra, hogy bárkinek megfeleljünk, aki a [bennünk élő] remény indoklását kéri [tőlünk]" (1Pét 3,15)
.
3. Hitünk és reményünk legtökéletesebb megnyilvánulása a szeretet, melyet Krisztus nyomdokain járva az emberekre való odafigyelésben és a velük való együttérzésben élünk meg.
A szeretet annak örül, amikor a másikat növekedni látja. Ezért szenved, ha a másik bajban van: ha magányos, beteg, hajléktalan, megvetett vagy szűkölködő... A szeretet a szív késztetése, mely kiszólít magunkból, és megteremti az osztozás és a közösségvállalás kötelékeit.
,,A társadalmi szeretetből kiindulva előrehaladhatunk a szeretet civilizációja felé, amelyre mindannyian meghívottnak érezzük magunkat. Egyetemes dinamizmusával a szeretet új világot képes építeni, mert a szeretet nem egy meddő érzelem, hanem a legjobb módja annak, hogy hatékony utakat találjunk a fejlődéshez mindenki számára" (FT, 183).
A szeretet ajándék, mely értelmet ad életünknek, és lehetővé teszi, hogy a rászorulókra családtagként, barátként és testvérként tekinthessünk. A kevés, ha szeretettel megosztjuk, sosem fogy el, hanem az élet és a boldogság forrásává válik. Így történt a száreptai özvegyasszony lisztjével és olajával, aki hamuban sült lepénnyel kínálta Illés prófétát (vö. 1Kir 17,7-16); és a kenyerekkel, melyeket Jézus megáld, megtör és a tanítványoknak ad, hogy szétosszák a tömegnek (vö. Mk 6,30-44). Ugyanez történik a mi adományunkkal is, akár kicsi, akár nagy, amikor örömmel és egyszerű természetességgel adjuk.
A szeretet nagyböjtjének megélése azt jelenti, hogy gondját viseljük azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt szenvednek, elhagyottnak érzik magukat vagy aggódnak. A jövő miatti nagy bizonytalanság idején, ha emlékezetünkbe idézzük, amit az Úr az ő Szolgájának mondott: ,,Ne félj, mert megváltottalak" (Iz 43,1), szeretetünkkel bizalmat közvetítünk és megéreztetjük velük, hogy Isten gyermekeiként szereti őket.
,,Csak a szeretet által átformált, a másik ember méltóságát felismerő látásmóddal lehet a szegényeket mérhetetlen méltóságukban elismerni és megbecsülni, saját életstílusukban és kultúrájukban tiszteletben tartani, és így a társadalomba valóban integrálni" (FT, 187).
Kedves Testvérek! Életünk minden szakasza arra szolgáló idő, hogy higgyünk, reméljünk és szeressünk. Ez a felhívás, hogy a nagyböjtöt a megtérésnek, az imádságnak és javaink megosztásának útjaként éljük meg, segítsen bennünket abban, hogy közösségi és egyéni emlékezetünkben átgondoljuk az élő Krisztusból fakadó hitet, a Szentlélek fújása által ébresztett reményt és az Atya irgalmas szívéből kiapadhatatlanul forrásozó szeretetet.
Mária, a Megváltó édesanyja, aki hűen áll a kereszt tövében és az Egyház szívében, támogasson bennünket szeretetteljes jelenlétével, és a feltámadott Úr áldása kísérjen bennünket a húsvét fénye felé vezető utunkon!
Kelt a Lateráni Szent Jánosnál, 2020. november 11-én, Tours-i Szent Márton emléknapján.
Ferenc pápa
...... ..........

 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
Címkék: önmegtagadásként, előrehaladhatunk, kifejezőeszközei, közösségvállalás, engesztelődjetek, hasonlatosságára, engedelmeskedett, kiapadhatatlanul, legtökéletesebb, megnyilvánulása, egyszerűségében, felebarátainkat, emlékezetünkben, teljesítéseként, életstílusukban, előrelendítenek, szeretetteljes, dinamizmusával, meghallgatásra, felszabadítjuk, elszomorítanak, bizonytalanság, bizonytalannak, szeretetünkkel, bölcsességének, mindannyiunkat, beteljesedését, küldetésünkkel, megváltottalak, inspirációként, tanítványoknak, kereszthalálig, együttérzésben, megvalósulását, emlékezetünkbe, továbbadhatjuk, katolikus hívekhez, nagyböjt kezdetén, szeretet megújításának, világ üdvösségéért, húsvéti titok, megtérés ezen, remény „, nagyböjti utat, keresztény élet, feltámadás fénye, alamizsna Jézus, önmegtagadás útja, megsebzett emberre, róla való, tevékeny szeretet, nagyböjti időszakban, Kedves Testvérek, Amikor Jézus, Aquinói Szent Tamás, Üdvözítő Isten Fia, Szent Pál, Jézus Krisztusban, Lateráni Szent Jánosnál, Tours-i Szent Márton,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Png csokor  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Rózsaszín kvarc  Lila eritrit  Saját készítésű képem  Vízcseppes virág  Saját készítésű képem  Jó éjszakát!  Szilágyi Domokos: Orgonaillat  Saját készítésű képem  Tavaszi kép  Tavaszi kép  Üzenet az ellenzéknek!  Kislány cicákkal  Mai harmónia kártyám  Lila orgona  Png virág  Engedelmesség és szabadság  Png nő  Jézus itt van velünk  Rodokrozit  Margaretták  Facebookon kaptam  Png rózsa csokor  Krizokolla - kvarc  Miképpen győzhetjük le a rossz...  Png virág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Gonosz  Aromaterápia a jó alvásért  Érettségi  Koroit opál  Vízcseppes virág  Szép estét kedves látogatóimna...  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Saját készítésű képem  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Jézus  Png csokor  Vízcseppes virág  Rózsaszín kvarc  Tavaszi kép  Rózsaszin rózsa  Png rózsa  Fehér orgona bokor  Egymást nem ismerjük  Janikovszky Éva mondta  Ibolya csokor  Üzenet az ellenzéknek!  Jó kívánságom !  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Opálkristály  Nem az az igazi  Ibolya csokor  Facebookon kaptam  Orgona csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szabadság  Piros szegfúk  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Janikovszky Éva mondta  Kék és fehér orgona  Png nő  Png nő  Jó éjszakát!  Klíma  Facebookon kaptam  Miképpen győzhetjük le a rossz...  A gyümölcsöt nem akkor  Konikalcit  Papagoit kristály  Png kutya  Szép napot kívánok  Kislány pillangóval  Tulipán csokor  Naplemente  Png kutya  Tavaszi kép  Saját készítésű képem  Lila eritrit  Marton Paul - Tavaszi este  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Ciklámen  Krizokolla - kvarc  Kávézó nő  Ekcémás bőr kezelése házilag  Aromaterápia a jó alvásért  Szilágyi Domokos: Orgonaillat  Janikovszky Éva mondta 
Bejegyzés Címkék
katolikus hívekhez, nagyböjt kezdetén, szeretet megújításának, világ üdvösségéért, húsvéti titok, megtérés ezen, remény &#8222, nagyböjti utat, keresztény élet, feltámadás fénye, alamizsna Jézus, önmegtagadás útja, megsebzett emberre, róla való, tevékeny szeretet, nagyböjti időszakban, értelem szüleménye, önmegtagadásként megélt, önként vállalt, szegények közt, segít szeretni, szeretet olyan, másik felé, nagyböjt arra, fogyasztási cikkek, remény mint, szamariai asszony, hétköznapi vízre, húsvéti misztériumban, jövőről beszél, nagyböjt azonban, kiengesztelődésre irányul, bűnbocsánat szentségében, figyelmes párbeszédre, megsebzett embereket, testvériség húsvétját, nagyböjt folyamán, általános közöny, csendes imádságban, rejtekben &#8211, nagyböjt reménnyel, emberekre való, velük való, szeretet annak, másikat növekedni, másik bajban, szív késztetése, közösségvállalás kötelékeit, társadalmi szeretetből, szeretet civilizációja, meddő érzelem, legjobb módja, fejlődéshez mindenki, szeretet ajándék, rászorulókra családtagként, boldogság forrásává, száreptai özvegyasszony, szeretet nagyböjtjének, jövő miatti, szeretet által, másik ember, szegényeket mérhetetlen, társadalomba valóban, kereszt tövében, húsvét fénye, önmegtagadásként, előrehaladhatunk, kifejezőeszközei, közösségvállalás, engesztelődjetek, hasonlatosságára, engedelmeskedett, kiapadhatatlanul, legtökéletesebb, megnyilvánulása, egyszerűségében, felebarátainkat, emlékezetünkben, teljesítéseként, életstílusukban, előrelendítenek, szeretetteljes, dinamizmusával, meghallgatásra, felszabadítjuk, elszomorítanak, bizonytalanság, bizonytalannak, szeretetünkkel, bölcsességének, mindannyiunkat, beteljesedését, küldetésünkkel, megváltottalak, inspirációként, tanítványoknak, kereszthalálig, együttérzésben, megvalósulását, emlékezetünkbe, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2523
  • e Hét: 7270
  • e Hónap: 8791
  • e Év: 383841
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.