Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A világ magyarsága, illetve a külföldi magyarok számára
  2021-03-12 22:09:59, péntek
 
   
  Videó Link

Március 14-én, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel a világ magyarsága, illetve a külföldi magyarok számára ünnepi szentmisét mutat be a gazdagréti Szent Angyalok-templomban Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök - tájékoztatta szerkesztőségünket Szederkényi Károly plébános.
...... ...........


A közvetítés nemzetünk összetartozását fejezi ki a világjárvány okozta nehéz helyzetben. A koronavírus okozta veszélyhelyzet ,,alkalmas idő arra, hogy meglássuk a testvériség és az egymással összekapcsoló, felbonthatatlan kötelékek értékét" (Peter Turkson).
A szentmisében imádkoznak a külföldön élő magyar testvérekért és minden bajba jutott emberért.

Magyar Kurír 03.12
A szentmisét az Apostol Televízió élő adásban közvetíti. Az adás az interneten is követhető élőben, és visszanézhető a televízió YouTube-csatornáján
*
Cserháti Ferenc püspök: Magyarország lehet lángokban égő csipkebokor, nem ég el, ha Isten él benne Március 14-én a világ magyarsága, illetve a külföldi magyarok számára mutatott be ünnepi szentmisét a Budapest-gazdagréti Szent Angyalok-templomban Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök.
A külhonban élő magyarok püspöke a szentmise bevezetőjében így köszöntötte a nagyvilágban élő magyarokat:
Krisztusban Szeretett Testvéreim a képernyők előtt, a Budapest-gazdagréti Szent Angyalok-templomban és a nagyvilágban! Ezzel a szentmisével különösen is szeretném kifejezni, hogy a világjárvány idején is szeretettel gondolok külföldön élő kedves magyar Honfitársaimra, Budapesten az egymástól elválasztó szigorú rendszabályok betartása közben is imádkozom értük; nemcsak azért, mert évtizedeken át velük együtt osztozkodtam a kivándorlók küzdelmes sorsában, hanem azért is, mert akárcsak egykor az idegenben, itthon is erre szólít lelkipásztori, egyházi és hazafias szolgálatom.
Március idusán vagyunk. Holnap van a nemzeti emlékezés ünnepe: idén az 1848-as forradalom és szabadságharc 173. évfordulója. Hőseink és véreink, azaz saját elődeink és őseink előtt tisztelgünk. Kiemeljük hazaszeretetüket, értük és egymásért imádkozunk, igyekszünk megszilárdítani magyar és szülőföldi kötődésünket, hazaszeretetünket.
...... ........


Ezt a szentmisét a nemzeti összetartozás jegyében ajánlom fel nemzetünk minden
tagjáért, a hősökért és az áldozatokért, nem utolsósorban a magányos, beteg, bajbajutott, vagy éppen a koronavírus által veszélyeztetett embertársainkért és önfeláldozó, áldozatra kész segítőikért, bárhol is éljenek a világon.

Kedves Testvérek! Ma már túl vagyunk a nagyböjti szent idő közepén, előttünk a célegyenes, a húsvéti feltámadás örömünnepe. Nagyböjt 4. vasárnapja van, amikor nemcsak a közelgő húsvéti ünnepekre készülünk, hanem az örök életre, saját kiteljesedésünk és feltámadásunk örömünnepére is. Tudom, hogy a járvány miatt nehéz időket élünk, de talán még ez a súlyos megpróbáltatás is hozzásegíthet minket ahhoz, hogy Istenbe kapaszkodjunk, egy kicsivel buzgóbban imádkozzunk és a lelkiekkel is törődjünk. Húsvétig talán még van egy kis időnk a megtérésre, a bűnbánatra, a jó cselekedetekre, a kibékülésre Istennel és embertársainkkal. Ez a szentmise ugyancsak megfelelő alkalom arra, hogy szorosabbra fűzzük kapcsolatunkat az Úrral, a mi szerető Atyánkkal, és egymással, az Ő szeretett gyermekeivel.
- Cserháti Ferenc szentbeszédét az alábbiakban olvashatják.
Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni a Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,14-15)
Krisztusban Szeretett Testvéreim a képernyők előtt, a Budapest-gazdagréti Szent Angyalok-templomban és a nagyvilágban! A mai szentmise evangéliumi szakaszából minden bizonnyal megragadta figyelmünket a rézkígyó, az a Jézus által említett rendkívüli jelkép, amely a zsidó nép pusztai vándorlásának idejéből származik, és mindmáig Isten tévelygő népe iránti irgalmas szeretetét hirdeti, és napjaink számára is egy nagyon fontos üzenetet tartalmaz.
Ez a pusztában felállított rézkígyó, először is felidézi Isten határtalan szeretetét az ószövetségi választott nép iránt, egy olyan kilátástalannak tűnő vészhelyzet idején, amikor ez a nép hazájától távol, idegen földön, Egyiptomban raboskodott és már csak egyedül az Istentől várhatott segítséget. A nép Istenhez szálló kiáltása meghallgatást nyert: az Úr védelmébe vette és kiszabadította népét a rabszolgaságból, majd átvezette Izrael fiait a Vörös-tengeren, és a pusztai vándorlás során is mindent megtett annak érdekében, hogy bevezesse őket az Ígéret földjére, Kánaánba, a tejjel-mézzel folyó országba, amelyet neki szánt. Isten határtalan szeretete még akkor sem lankadt, amikor saját népe hűtlenné vált Hozzá, megelégelte a pusztai vándorlás fáradalmait, fellázadt Isten gondviselő jósága ellen, és visszakívánkozott az egyiptomi húsos fazekak mellé, a szabadságból a rabszolgaságba.
Isten türelme nem fogyott el, mert Ő valóban hosszan tűrő Isten, aki újra és újra megpróbálja jobb belátásra bírni, jobb útra téríteni, nem egyszer megfenyíteni rakoncátlan gyermekeit. Ma hallottuk, hogy mérges kígyókat bocsátott rájuk, hogy ezek mardosása észre térítse, és újra hozzá vezesse őket. De még így is Mózes közbenjárása kellett ahhoz, hogy Istenhez forduljanak és Isten megkönyörüljön rajtuk, és Mózessel felállíttassa a (réz)kígyót a pusztában, hogy mindaz, aki Istenbe vetett hittel és bűnbáttal föltekint rá, megszabaduljon és életben maradjon. Aki nem vette figyelembe ezt az isteni jelet, az elpusztult; aki viszont Istenbe vetett hittel feltekintett rá, az megmenekült.
Isten jósága mindenkinek felkínálta az üdvösség lehetőségét
...... .............


Jézus szavai szerint, ez a pusztában felállított rézkígyó nemcsak Isten ószövetségi népe iránti szeretetének a jelképe, hanem az egyetemes megváltás szimbóluma is, amely az emberi újjászületés lehetőségét, a megváltást, az üdvösséget hirdeti Jézus Krisztusban. A mai evangéliumból kicsendül, hogy Isten értünk, a mi üdvösségünkért emberi testben küldte el az Ő egyszülött Fiát a világba, mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte, megengedve, hogy az ember keresztre feszítse és felemelje Őt a magasba. Isten így felmagasztalta a Dicsőség Királyát, hogy mindaz, aki rátekint és hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. ,,Őt adta oda Isten véres engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát" (Róm 3,25) - írja később Pál apostol, és ,,nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk" (ApCsel 4,12) - szavatolja Péter, az első pápa. A kereszt üdvösségünk szent jele lett, mert rajta függött Krisztus, az emberi újjászületés egyetlen igaz gyógyszere. A pusztai kígyó szimbóluma nem véletlenül lett a gyógyszertárak ékessége. Tapasztalatból tudjuk, hogy a ,,gonosz kígyó" napjainkban is rengeteg sebet ejt és sok szenvedés okozója; démoni pusztításait nem nehéz észrevenni, amikor: ,,a gyarmatosító ideológiák nem tekintik értéknek az embert, az életet, a házasságot és a családot, és a múltbelihez hasonló ateista, romboló javaslatokkal ártanak legfőképpen a fiataloknak és a gyermekeinknek, gyökértelenné téve őket" - fogalmazta meg Ferenc pápa erdélyi látogatása során.
Kétségtelen, hogy a bűnök folytonosan megkeserítik, mérges kígyók módjára mardossák szebb jövő után sóvárgó életünket, és nemcsak saját életünket, hanem a családok, a közösségek, sőt az egész emberi társadalom életét is. A gonosz kísértő, ez az alattomos kígyó állandóan sarkunk után leselkedik, támadja, gyötri, pusztítja az emberi kapcsolatokat és egész életünket. Ezért Péter apostol figyelmeztetése talán időszerűbb, mint valaha: ,,Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben" (1Pt 5,8-9).
...... ........... .......


A mai evangéliumban Jézus az újjászületés, a szabadulás örömhírét közölte Nikodémussal: azt, hogy aki hisz Benne, az nem vész el, az szereti a Világosságot, és az igazságot cselekszi, megtartja az Isten parancsait és üdvözül, azaz meggyógyul.
Jézus üzenete: Isten úgy szerette a világot, hogy saját Fiát sem kímélte érte, amikor az Emberfiát felmagasztalta a kereszten, hogy mindaz, aki hittel tekint Rá, és hisz Benne, az megszabaduljon az emberi bűnök mardosásától, szenvedésétől, örökké éljen és elnyerje a teljes életet, amelyre Isten minden embert meghívott és rendelt.
Az Anyaszentegyház nagyböjt folyamán Jézus örömhírét hirdeti, és evangéliumi képekkel idézi fel a keresztény megváltás szent lehetőségét: nagyböjt kezdete óta hallottunk Jézus megkísértéséről, Urunk színeváltozásáról, a templom megtisztításáról. Ma elsősorban Isten szeretetének szent jelére, a keresztre irányítja figyelmünket, hogy úgy szeressünk, ahogyan Jézus szeretett, és így bennünk is kibontakozzék az istenes, a teljes élet; az a teljes élet, ami nemcsak a túlvilági üdvösség elérésére vonatkozik, hanem az ember földi boldogulására, kiteljesedésére is, hiszen az Isten törvénye és parancsa szerinti élet mindig teljessé teszi a földi létet. Krisztusban szeretett testvérek! Ezért a keresztények ismételten feltekintenek Krisztus Urunk szent keresztjére és arra törekszenek, hogy erőt merítve abból, tanúságot tegyenek a belőle fakadó krisztusi megváltás üdvözítő cselekedeteiről, amint ezt már hallhattuk: ,,aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat" (Jn 3,21). A keresztények ezért imádkoznak, böjtölnek, adakoznak, bűnbánatot tartanak, az irgalmasság testi és lelki jó cselekedeteivel gyógyítgatják a bűn okozta sebeket, az isteni Mester példája szerint, ,,aki körüljárt, jót tett, és meggyógyította mindazokat, akiket az ördög a hatalmába kerített, mert Isten vele volt" (ApCsel 10,38).
...... ...........


Napjainkban is sok ember életét megkeseríti a bűn, a reménytelenség, a pillanatnyi előnyöket kereső anyagiasság és karrierizmus, a kilátástalannak tűnő jövő, a depresszió, a pandémia; megkeserítik az anyagi nehézségek, a családi életet romboló körülmények, és még hosszan sorolhatnánk. Krisztus keresztje mindezek ellenére azt jelzi, hogy van menekülés az emberi kínoktól, van menekülés a rossztól, a gonosz marcangolásától, csak éppen teljes hittel és bizalommal fel kell tekintenünk a keresztre feszített Jézus Krisztusra, az Isten Fiára. Általa és Vele megmenekül a világ, megmenekül Isten pusztában vándorló népe:
Krisztus keresztje Isten határtalan szeretetének és emberi reménységünknek szent jele, amint ezt már elődeink is hitték és vallották
,,Ave crux, spes unica" - Üdvözlégy szent kereszt, egyetlen reményünk!
Arra hív, hogy bízzunk Istenben, ne féljünk Tőle, de féljük Őt, tartsunk bűnbánatot, bocsássunk meg nagylelkűen és szívből egymásnak, legyünk irgalmasok, szeressük a világosságot, cselekedjük az igazságot, mert ahogyan ezt Szent II. János Pál pápa tanítja: ,,az Isteni Irgalmasság ad reményt, hogy a bűn és a gonoszság mégsem okozza vesztét az egész emberiségnek".
Szeretett testvéreim! Nagyböjt az önvizsgálat ideje, alkalom a megtérésre, az újjászületésre Istennel. Arra hív, hogy tekintsünk fel a keresztre és szabaduljunk meg bűneink gyötrelmétől, nyerjük el a szabadulás örömét, az üdvösséget Jézus Krisztusban, hiszen a szabadságnak továbbra is csak egyetlen neve van: Jézus Krisztus. ,,A szabadságot Ő szerezte meg nekünk. Álljatok hát szilárdan és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket" (Gal 5,1).és nemzeti ünnepünk küszöbén talán még ezt is hozzátehetjük: Magyarország lehet akár lángokban égő csipkebokor, de nem ég el, ha Isten él benne!
A hegyvidéki Trianon Harangja Társaság tagjai Galla János ügyvivő vezetésével koszorút helyeztek el a szentmise végén az oltár előtt a 120 éve született Esterházy János felvidéki mártír sorsú politikus képe előtt.
*
Esterházy János 1901. március 14-én Nyitraújlakon született. A magyar kisebbség jogainak szószólójaként kezdett el politizálni az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után, 1918 novemberében Csehszlovákia részévé vált felvidéki területeken.
Az Országos Keresztény Szocialista Párt elnökeként bekerült a csehszlovák parlamentbe. Kapcsolatai és családi összeköttetései segítségével - apai ágon magyar, anyai ágon lengyel arisztokrata család leszármazottja volt - a második világháború idején segítette a Szlovákián, majd Magyarországon és Románián át nyugatra menekülő lengyeleket. A lengyel menekülteknek nyújtott segítségéért Lengyelország köztársasági elnöke, Lech Kaczyński posztumusz Polonia Restituta Érdemrenddel tüntette ki.
A háború idején Esterházy folyamatosan segítette a szlovákokat és a zsidókat is, 1942-ben pedig a zsidók deportálása ellen szavazott a szlovák parlamentben. A háború után a szovjet titkosszolgálat szibériai kényszermunkára ítélte. Három év múlva visszaküldték, mivel időközben a csehszlovák kormány a németekkel való együttműködés vádjával halálra ítélte. A közvélemény nyomására végül az ítéletet életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatták. 1957-ben a mirovi börtönben hunyt el. Testét egy közös sírveremben temették el. Földi maradványait halála után hatvan évvel találták meg.
2018 júliusában a területileg illetékes csehországi Olomouc érseke lemondott a boldoggá avatással kapcsolatos hatásköréről, így a Krakkói Főegyházmegye folytatja le a pert. A Szentek Ügyeinek Kongregációja jóváhagyta az eljárás elindítását, így a hívek már most is kérhetik a vértanú politikus közbenjárását.
- A szentmise a Himnusz eléneklésével, a Szent Mihály-imával és a Boldogasszony Anyánk kezdetű énekkel ért véget.

- A szentmise után a templom előtt volt lehetőségük a híveknek szentáldozáshoz járulni.
...... ..............Fotó: Lambert Attila
Magyar Kurír 2021.03.14
Nagyobb kép Link
...... ........... .....


Nagyobb kép Link
...... ............


 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Címkék: embertársainkkal, megtisztításáról, hazaszeretetüket, embertársainkért, cselekedeteivel, összetartozását, cselekedeteiről, kiteljesedésére, megkísértéséről, felbonthatatlan, kilátástalannak, rabszolgaságból, kiteljesedésünk, összeköttetései, veszélyeztetett, megszilárdítani, titkosszolgálat, anyaszentegyház, kényszermunkára, reménységünknek, marcangolásától, figyelmeztetése, szentáldozáshoz, felmagasztalta, nyilvánuljanak, megszabaduljon, üdvösségünkért, igazságosságát, üdvözülhetnénk, tapasztalatból, gyógyszertárak, magyarországon, meggyógyította, megkönyörüljön, honfitársaimra, újjászületésre, világ magyarsága, külföldi magyarok, gazdagréti Szent, közvetítés nemzetünk, világjárvány okozta, koronavírus okozta, egymással összekapcsoló, szentmisében imádkoznak, szentmise bevezetőjében, képernyők előtt, szentmisével különösen, világjárvány idején, egymástól elválasztó, kivándorlók küzdelmes, nemzeti emlékezés, 1848-as forradalom, Szent Angyalok-templomban Cserháti Ferenc, Szederkényi Károly, Peter Turkson, Magyar Kurír, Apostol Televízió, Cserháti Ferenc, Budapest-gazdagréti Szent Angyalok-templomban Cserháti Ferenc, Krisztusban Szeretett Testvéreim, Budapest-gazdagréti Szent Angyalok-templomban, Kedves Testvérek, Ahogy Mózes, Jézus Krisztusban, Dicsőség Királyát, Ezért Péter, Krisztus Urunk, Jézus Krisztusra, Isten Fiára, Szent II, János Pál, Isteni Irgalmasság, Jézus Krisztus, Trianon Harangja Társaság, Galla János, Esterházy János, Magyar Monarchia, Országos Keresztény Szocialista Párt, Lech Kaczyński, Polonia Restituta Érdemrenddel, Krakkói Főegyházmegye, Szentek Ügyeinek Kongregációja, Szent Mihály-imával, Boldogasszony Anyánk, Lambert Attila,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Levendula......  Rózsa csokor  Szép estét kedves látogatóimna...  Kipiheni magát a lélek  Csinike  A gyenge veseműködés tünetei  Szép estét kedves látogatóimna...  Nő virággal  Augusztus......  Lila ruhás nő.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  A légszennyezettség veszélyezt...  A remény hálói  Fájdalom  Kohut Katalin: Boldogság  Orion csillagkép  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az élet, egy hatalmas vászon  Mire jó a K-vitamin és milyen ...  Szép nő..........  Facebookon kaptam Krisztinátó...  A pikkelysömör természetes ell...  Facebookon kaptam  Szép mai napot !........  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Hormonműködést zavaró táplálék...  Menekülési útvonal.....  Facebookon kaptam  Kipiheni magát a lélek  Őrni - Trombita virágzáskor  Orion csillagkép  A légszennyezettség veszélyezt...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Érdekes történet  Nyári kép  Facebookon kaptam  Frissítő délutánra  Kipiheni magát a lélek  Mangán és a pajzsmirigy egészs...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Csorognak a könnyek.  Bármikor  Lófej köd  Augusztus  ANNA - BÁL Gálavacsora -és a S...  Az agy egészségének megőrzése ...  Facebookon kaptam  Augusztus......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az édesköményről  Dupla  Mai hangulatom  Mai hangulatom  Egyáltalán nem véletlen  Mai szép látvány  Hormonműködést zavaró táplálék...  Facebookon kaptam  Mai napi mosoly.....  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Barackos csirkemell  Lófej köd  Orion reflexiós köd  Csorognak a könnyek.  Esti kép  Csokor  Facebookon kaptam  Van, amit újra játszanék  Délutáni pancsizás........  Örvény galaxis  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  A könyvek, barátok  Lángvirág  Szilánkok  Nő virággal  Facebookon kaptam  Kipiheni magát a lélek  Soha ne légy szomorú  Facebookon kaptam  Egyetlen nap az életben  Augusztus......  Mai hangulatom  Dupla  Facebookon kaptam  Párizs ege.......  Amikor már pontosan tudod, hog...  Mire jó a K-vitamin és milyen ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Indián zenék linkjei  A gyenge veseműködés tünetei 
Bejegyzés Címkék
világ magyarsága, külföldi magyarok, gazdagréti Szent, közvetítés nemzetünk, világjárvány okozta, koronavírus okozta, egymással összekapcsoló, szentmisében imádkoznak, szentmise bevezetőjében, képernyők előtt, szentmisével különösen, világjárvány idején, egymástól elválasztó, kivándorlók küzdelmes, nemzeti emlékezés, 1848-as forradalom, nemzeti összetartozás, koronavírus által, nagyböjti szent, húsvéti feltámadás, közelgő húsvéti, örök életre, járvány miatt, súlyos megpróbáltatás, kicsivel buzgóbban, kibékülésre Istennel, szentmise ugyancsak, alábbiakban olvashatják, nagyon fontos, pusztában felállított, ószövetségi választott, olyan kilátástalannak, pusztai vándorlás, tejjel-mézzel folyó, egyiptomi húsos, isteni jelet, üdvösség lehetőségét, egyetemes megváltás, emberi újjászületés, üdvösséget hirdeti, ember keresztre, első pápa, kereszt üdvösségünk, pusztai kígyó, gyógyszertárak ékessége, gyarmatosító ideológiák, múltbelihez hasonló, bűnök folytonosan, egész emberi, gonosz kísértő, alattomos kígyó, emberi kapcsolatokat, szabadulás örömhírét, igazságot cselekszi, emberi bűnök, teljes életet, keresztény megváltás, templom megtisztításáról, keresztre irányítja, teljes élet, túlvilági üdvösség, ember földi, földi létet, keresztények ismételten, belőle fakadó, világosságra megy, keresztények ezért, irgalmasság testi, isteni Mester, hatalmába kerített, pillanatnyi előnyöket, kilátástalannak tűnő, anyagi nehézségek, családi életet, emberi kínoktól, gonosz marcangolásától, keresztre feszített, gonoszság mégsem, önvizsgálat ideje, újjászületésre Istennel, szabadulás örömét, üdvösséget Jézus, szabadságnak továbbra, szolgaság igájába, hegyvidéki Trianon, szentmise végén, oltár előtt, magyar kisebbség, csehszlovák parlamentbe, második világháború, lengyel menekülteknek, háború idején, zsidók deportálása, szlovák parlamentben, háború után, szovjet titkosszolgálat, csehszlovák kormány, németekkel való, közvélemény nyomására, ítéletet életfogytig, mirovi börtönben, , ,
2021.07 2021. Augusztus 2021.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 643
  • e Hét: 3448
  • e Hónap: 3448
  • e Év: 522864
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.