Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Habsburgok belőlünk gazdagodtak
  2015-10-19 20:00:42, hétfő
 
   
 
A HABSBURGOK BELŐLÜNK GAZDAGODTAK
Csurka Dóra


Egy kiállítás kincsei - A bécsi Kunstkammer világhírű gyűjteménye vajon még mennyi eltulajdonított magyarországi értéket rejt?

Évekig tartó felújítási munkálatok után, március 1-jétől újra látogatható a Habsburgok kincseskamrája, a bécsi Kunstkammer. Húsz teremben kétezernél is több rendkívüli arany- és ezüsttárgyat, műkincset csodálhatnak meg az érdeklődők a Habsburgok évszázadokon át tartó gyűjtőszenvedélyének köszönhetően.A nagy művészettörténeti esemény nem feledtetheti, hogy az összesen mintegy nyolcezer darabból álló különleges gyűjtemény háromnegyede továbbra is rejtve marad a nagyközönség elől, mint ahogyan az a tény is, hogy ennek a világviszonylatban is rangos kollekciónak egy részét a 16-17. században ellopott páratlan magyar kincsek alkotják. A tárgyak többségének beazonosítása - gondolom - mára lehetetlen, hiszen a Habsburgok évszázadok óta gondosan ügyeltek arra, hogy az eredetet bizonyító megkülönböztetéseket eltüntessék.

A magyar régmúlt meghamisítása és európai hegemóniájuk biztosítása érdekében loptak, aztán fúrtak, faragtak, kapartak... (Elég csak a Szent Koronán elvégzett barbár műveleteik-re - Szűz Mária képének felcserélése Dukasz Mihályéval - vagy a Képes Krónika nekik nem tetsző részeinek kikaparásaira gondolni.)

Évszázadokon keresztül áramlottak magyar műkincsek Bécsbe, máig nem alakult azonban magyar tudósokból, szakértőkből álló vizsgálóbizottság a tanulmányozásukra, de 1932 óta komoly kísérlet sem történt a Habsburg família által eltulajdonított kulturális örökségünk visszaszerzésére.

,,Egy szerencsétlen órában a Habsburgok becsempésztettek az országba. Nem hívattak, hanem a szó szoros értelmében becsempésztettek. És e pillanattól kezdve ránk zúdult az elnyomás, a nyílt erőszak és alattomos ármányok összes eszközeivel a szenvedések végtelen sora..." ,,...Sohasem volt uralkodóház a világon, melynek a korlátlan uralmi vágy annyira vérében lett volna, mint az osztrák-háznak. Náluk ez természet, családi jellemvonás, mely, mint a vastag ajk nemzedékről-nemzedékre örökbe szállt" - írta róluk Kossuth Lajos.

Hazánk már az Árpádok korában kincses ország hírében állt, s amikor Habsburg Alberttel megjelent a család a magyar trónon, héjaként vetették rá magukat az aranyra és a páratlan műkincsekre. Már megjelenésük is a magyar történelem színpadán önmagáért beszélt: 1440. február 22-ére virradó éjszaka Albert özvegye, Luxemburgi Erzsébet királyné német komornájával, Kottanner Jánosnéval kilopatta a visegrádi fellegvárból a Szent Koronát. Évszázados uralmuk és elnyomásuk tehát egy gigantikus lopással kezdődött. Zsigmond király javai - benne az Anjouktól örökölt kincsekkel - leánya, Erzsébet révén Habsburg Alberthez kerültek.

A Corvina könyvtár pusztulása

Hunyadi Mátyás üres kincstárat vett át, de színültig megtöltve hagyta utódaira.
A budai palota termeit freskók, faliszőnyegek, csodálatos festmények borították, a mennyezet aranyozott volt, s drágakövekkel kirakottak az ajtók és az ablakkeretek. Szoborremekek álltak a palota udvarán és a termekben, az ötvösművészet tenger kincse alatt roskadoztak a polcok. Világhírű könyvtárának, a Bibliotheca Corvinianának a kor humanistái csodájára jártak. Mátyás minden fellelhető kincset, tudást - értékmentés céljából - összegyűjtött, a kereszténység jegyében akarta a neoplatonikus filozófia felhasználásával a deszakralizált európai elit kultúráját újraértelmezni. A budai könyvtár fénykorában, 1490-ben kb. 3000 kötetnyi kódexből, kéziratból állt. Helye a 340 szobás királyi palotában a Dunára néző keleti oldalon az emeleten, a királyi kápolna melletti boltíves helyiségben volt.

A két bolthajtásos teremben a könyvek, kéziratok hárompolcos állványokon feküdtek, melyeket arannyal átszőtt piros bársonyfüggönyök védtek a portól és a fénytől.

Mátyás halála után hatalmas műve széthullott, Jagelló II. Ulászló és II. Lajos uralkodása idején külföldi humanisták szerezték meg és hordták el a könyvtár legértékesebb darabjait. Német humanisták (Brasicanus, Celtes, Cuspinianus) - a Habsburgok megbízásából - lopták ki a kódexeket Bécsbe, pár évvel később Faber János bécsi püspök már pénzt is hajlandó volt áldozni a további kötetekért.

A mohácsi csata után Szulejmán háromszor vonult be Budára, 1526-ban, 1529-ben és 1541-ben. 1526. szeptember 3-án lóháton érkezett, megtekintette Buda várát, s onnan szemlélte a túlsó parton felgyújtott Pestet. A zsákmányolt kincseket hajókon, valamint 1400 tevével vitette Konstantinápolyba.

Oláh Miklós kancellár tudósított a mérhetetlen pusztulásról. ,,1526. szeptember 8-án a törökök betörve a palotába leszaggatták az ezüstláncokat a könyvekről és elpusztították az értékes köteteket." Azokra a Corvinákra, melyeket Szulejmán elvitt Konstantinápolyba, enyészet várt. 350 év múlva Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza 16 Corvina hazánkba.

Ma Mátyás egykori világhírű könyvtárának 216 kötete ismert, köztük 52 kötet van Magyarországon, 41 került Bécsbe, a többi 43 külföldi város 47 könyvtárát gazdagítja.

A bécsi udvari gyűjtemény kezdetét III. Frigyestől számítják, e gyűjtemény első tápláló forrása Mátyás páratlan gazdagsága volt. Utóda, I. Miksa folytatta apja kincstárának gyarapítását. A bécsi udvari könyvtárat 1495-ben alapították, máig emléktábla hirdeti, hogy a császár Corvin Mátyás könyvtárának nagy részéből hozta létre az intézményt. Miksa szenvedélyesen gyűjtött minden kincset, amely Mátyásé volt. Megszerezte kardját, pajzsát, ezek ma is láthatók Bécsben.

I. Miksa abban is zseniális volt, hogy háborúkkal és házassági szerződésekkel (16 gyermeke született három feleségtől és számtalan ágyasától) kiterjesztette a Habsburg-befolyást: Németalföldre, Spanyolországra, Csehországra, Lengyelországra, Itáliára és Magyarországra. Fiát, Ferdinándot és lányát, Máriát II. Ulászló magyar király gyermekeivel házasította össze. Ferdinánd felesége Jagelló Anna, Mária férje II. Lajos magyar király lett.

Jagelló Anna, amikor a mohácsi veszedelemről értesült, ami kincset csak felpakolni tudott, hajókon Pozsonyba szállíttatta. Ami Habsburg Máriához került, azt vitte magával Németalföldre... Ferdinánd 1527-ben vonult be Budára, és módszeresen végezte az ország kifosztását. Összeíratta, aztán összeszedette a még megmaradt egyházi kincseket, ezek egy része a királyi magángyűjteménybe került, zöméből pénzt veretett. (Fráter György meggyilkolása után az ő javai Anna császárné gyűjteményébe vándoroltak.)

Ami mozdítható volt, ellopták

Ferdinánd, az udvari gyűjtemény megalapítója 1564-ben bekövetkezett halálával három részre osztódott a kollekció fiai: II. Miksa császár, Tiroli Ferdinánd főherceg és Stajer Károly főherceg között. Bécsben, Innsbruckban, Ambrasban, Gratzban létesültek önálló gyűjtemények, majd századokkal később ismét egy helyen, Bécsben egyesültek. Tiroli Ferdinánd volt az ambrasi gyűjtemény megalapítója, hozzá került II. Lajos magyar király fegyverzete és a szigetvári hős, Zrínyi Miklós sisakja is.

II. Miksa megszerezte Mátyás és Beatrix domborműves arcképét, de regnálása idején kerítettek sort Zsámboky János magyar polihisztor, orvos, történetíró felbecsülhetetlenül értékes könyvtárának megkaparintására is.

Zsámboky 530 kódexet ajánlott megvételre 3000 dinárért, Blotius Hugó udvari könyvtáros pedig tájékoztatta a császárt: ,,ha Zsámboky János kéziratai is a bécsi könyvtárba kerülnek, a francia király könyvtárát felülmúlja, és a vatikánival lesz egyenlő". Zsámboky könyvtárát a vételár megfizetése nélkül szerezték meg, fantasztikus numizmatikai gyűjteményét is ellopták.
Az ország műkincsállományának kirablása tovább folytatódott az elmebeteg Habsburg Rudolf alatt is. Rudolf császár kabbalista volt, egy szenvedélyének hódolt, mindenből aranyat akar csinálni, alkimista céljának megvalósítása érdekében pedig fanatikusan gyűjtött mindent.

Ügynököket bérelt, akik feltérképezték a régi nemesi családok műkincseit, rendszeresek lettek a vagyonelkobzások. Konkrét műtárgyakra is vadászott, Zrínyi Miklóstól egy pajzsot, Báthory István örököseitől Szent László koronáját kaparintotta meg. Vágyakozott a váradi királyszobrok után is (ezek több méteresek voltak, és arannyal borítottak), azonban ezek a török pusztításának estek áldozatul. Bocskai István híres koronáját, melyet a török szultán nyújtott át neki Rákos mezején 1605-ben, fejedelmi jelvények kíséretében körmönfont ravaszsággal szerezte meg az udvar. 1606-ban, mikor Bocskai meghalt, nagy riadalom támadt Bécsben. Bocskai ugyanis végakaratában kikötötte, hogy koronája az ország tárházában őriztessék, külföldre ne kerüljön. Thurzó György rávette Bocskai örököseit, a homonnai Drugeth-családot, szolgáltassák ki e kincset a nádornak, így került az is a bécsi kincstárba.

A Thököly-Rákóczi-kor meghatványozta a Habsburgok zsákmányszerzését. Minden politikai per hátterében ott lappangott a kapzsiság, mely Magyarországot csakugyan koldussá akarta tenni. I. Lipót 1671-ben küldte vérpadra a 17. század legnagyobb magyar műgyűjtőjét, a sárvári gróf Nádasdy Ferencet. Nyolc kötetre terjedt elkobzott műkincseinek leltára... Például: egy drágakövekkel kirakott aranyszekér, melyet egy elefántcsontból faragott Bacchus ékesített a kíséretével s díszítették még szentek ezüst szobrai, köztük Szent István király három láb magas ezüstszobra.

A fegyvertár egyik dísze volt a sok között a Szigetvár ostrománál elesett Deli Vid ezüsttel díszített kardja s egy hétszáz rubinnal ékesített pallos.

A Thökölyek likavai várát Heister császári tábornok fosztotta ki. Ékszerek, ruhák, könyvtár, arany- és ezüstnemű, éremkincsek és drága perzsaszőnyegek, gobelinek és szövetek vesztek el a magyarság számára, felbecsülhetetlen értékben. Nyílt szekereken, esőben áztatva szállították a kincseket Bécsbe. A költő-hadvezér, gróf Zrínyi Miklós könyvtára, gyűjteménye is erre a sorsra jutott, s gróf Batthyány Ferenc műkincsei is. II. József az egyházi javak elárverezésével fosztotta meg az országot ősi kincseinek maradékától. Klastromi könyvtárak java került az udvari könyvtárba.
A 18. század végére, ami mozdítható volt, ellopták, de a magyar föld még hatalmas kincseket rejtett.

1799. július 3-án a hajdani Torontál megyei Nagyszentmiklóson egy szerb parasztgazda az udvarán árokásás közben aranykincset talált. Szeptember 18-án Neumann abbé, a császári-királyi Régiségtár igazgatója kérte, hogy a császár intézkedjék, mert a Bánátban páratlan aranylelet került elő, s ennek megszerzésére a Régiségtárnak mindenki előtt joga van. E kérés következtében szeptember végén a kincs már Bécsben volt. Ezt a világon egyedülálló magyar aranykincset - 23 aranyedényről van szó, 9924,98 gramm színarany súllyal - a bécsi Kunsthistorisches Museum őrzi.

A nagyszentmiklósi lelet 23 gyönyörű aranyedényéből tizenkettőn rovásírásos felirat található, melyet a kutatók máig nem fejtettek meg, csak annyit sikerült megállapítani, hogy azok leginkább a székely rovások jeleihez hasonlítanak. A lelet keletkezésének korát az 5-7. századra teszik, ebből a tényből, valamint az ötvöstechnika és az ábrázolási stílusból kikövetkeztetve állapította meg 1878-ban Pulszky Ferenc, hogy ez esetben Attila kincséről lehet beszélni.

Miről mesélnének kincseink?

A Monarchia felbomlása után a közös birodalmi vagyont, így a Habsburgok császári és királyi gyűjteményeit, kincstárát is jogszerűen fel kellett volna osztani. 1919 februárjában a békekonferencián a csehek, az olaszok és az ukránok be is jelentették igényüket. 1920 után a magyar kormány is kísérletet tett elkobzott kulturális örökségünk visszaszerzésére, de a tárgyalások éveken át nem vezettek eredményre, így a vitás kérdésben végül nemzetközi döntőbíróság hozott határozatot. Az 1932-es velencei egyezménnyel a Bécsbe került magyar műkincseknek töredéke került csak haza, így Anonymus Gestája, a Képes Krónika, a Corvinák.
A magyar múlt hiteles tanulmányozásához a 21. században már elengedhetetlen lenne, hogy visszakapjuk jogos nemzeti örökségünket. A középkori oklevelek, kódexek, valamint olyan régészeti leletek, mint a nagyszentmiklósi kincs beható tanulmányozása alapjaiban rengetné meg a hivatalos történetírás bevett dogmáit, mind a magyar, mind az egyetemes történelem vonatkozásában. Gyakorlatilag át kelleni írni a történelmet...


LinkJó volt-e az Osztrák-Magyar Monarchia?

Link

Link
 
 
0 komment , kategória:  Művészet  
Címkék: vagyonelkobzások, bársonyfüggönyök, megkaparintására, becsempésztettek, nagyszentmiklósi, felhasználásával, visszaszerzésére, békekonferencián, spanyolországra, eltulajdonított, perzsaszőnyegek, elefántcsontból, kikövetkeztetve, elárverezésével, elengedhetetlen, lengyelországra, feltérképezték, szenvedélyesen, szenvedélyének, szerződésekkel, deszakralizált, magyarországot, magyarországra, újraértelmezni, meghatványozta, vonatkozásában, kiterjesztette, kincseskamrája, aranyedényéből, keletkezésének, tanulmányozása, elpusztították, magyarországon, corvinianának, bekövetkezett, veszedelemről, kiállítás kincsei, bécsi Kunstkammer, nagy művészettörténeti, összesen mintegy, nagyközönség elől, tárgyak többségének, eredetet bizonyító, magyar régmúlt, szerencsétlen órában, nyílt erőszak, szenvedések végtelen, korlátlan uralmi, magyar trónon, páratlan műkincsekre, magyar történelem, visegrádi fellegvárból, HABSBURGOK BELŐLÜNK GAZDAGODTAK, Csurka Dóra, Szent Koronán, Szűz Mária, Dukasz Mihályéval, Képes Krónika, Kossuth Lajos, Habsburg Alberttel, Luxemburgi Erzsébet, Kottanner Jánosnéval, Szent Koronát, Habsburg Alberthez, Hunyadi Mátyás, Bibliotheca Corvinianának, Jagelló II, Faber János, Oláh Miklós, Abdul Hamid, Corvin Mátyás, Máriát II, Jagelló Anna, Habsburg Máriához, Fráter György, Tiroli Ferdinánd, Stajer Károly, Zrínyi Miklós, Zsámboky János, Blotius Hugó, Habsburg Rudolf, Zrínyi Miklóstól, Báthory István, Szent László, Bocskai István, Thurzó György, Nádasdy Ferencet, Szent István, Deli Vid, Batthyány Ferenc, Kunsthistorisches Museum, Pulszky Ferenc, Anonymus Gestája, Osztrák-Magyar Monarchia,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Lelked alaphangja a DERŰ.  Érik a ropogós cseresznye  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jött ismét egy új Tavasz . . ...  Jó reggelt mindenkinek  Szép estét kedves látogatóimna...  Minőségi időt adj!  A barát egy mosoly  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Rutil kristály  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nem hiába kiáltasz  Alföldi emlék  Malahit és kvarc  Gombák  Tavaszi kép  Rodokrozin és kálcit  Ebédfőzés.....  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Másokért élünk, és másokkal él...  Lelked alaphangja a DERŰ.  Facebookon kaptam  Lelked alaphangja a DERŰ.  Szeretettel Mindenkinek !  Szelenit rózsakövek  Lustaság......  Png nő  Ha Nővé akarsz válni, felejts ...  Ebédfőzés.....  Kék tanzanit kristály  Facebookon kaptam  Különleges mini rózsa, teljes...  Szép napot kedves barátaim ! ....  Nem hiába kiáltasz  Ezekből a szavakból szövődik a...  Skorodit kristály  Amikor túl sok  Hallgatni kell a szívedre  Kellemes délutánt ! ..........  Csodás természet  Facebookon kaptam  Alföldi emlék  Facebookon kaptam  Dolomit és kvarc  Isten szeretet, és aki szerete...  Malahit és kvarc  Az élet: - " mindig megy tová...  A ricinusolaj gyógyhatásairól  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az idők fordulópontja  Közeleg a hét vége......  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  A házasság jogi egyezség  1416 az új fertőzött, elhunyt ...  Szép estét kívánok !  Lelked alaphangja a DERŰ.  Jó reggelt mindenkinek  Kvarc és rutil  Szép napot  Eritrit kristály  Gombák  Közeleg a hét vége......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szelenit rózsakövek  De ha van egy jó barát  Senki sem tökéletes  Facebookon kaptam  Nagy a május hatalma:  A nyugalom és a megelégedés  Opál  Opál  Beszorult az ujja a jegygyűrűb...  Az élet: - " mindig megy tová...  Facebookon kaptam  Dalolva éld az életed . . .  Nyers kék gyémánt  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Isten szeretet, és aki szerete...  Facebookon kaptam  Lelked alaphangja a DERŰ.  Facebookon kaptam  Harmonia.......  A természet szépsége......  Kellemes délutánt ! ..........  Kvarc és rutil  Tavaszi kép  Aurikalcit  Facebookon kaptam  Rodokrozit pirittel és szfaler... 
Bejegyzés Címkék
kiállítás kincsei, bécsi Kunstkammer, nagy művészettörténeti, összesen mintegy, nagyközönség elől, tárgyak többségének, eredetet bizonyító, magyar régmúlt, szerencsétlen órában, nyílt erőszak, szenvedések végtelen, korlátlan uralmi, magyar trónon, páratlan műkincsekre, magyar történelem, visegrádi fellegvárból, gigantikus lopással, budai palota, mennyezet aranyozott, palota udvarán, ötvösművészet tenger, kereszténység jegyében, neoplatonikus filozófia, deszakralizált európai, budai könyvtár, királyi kápolna, könyvtár legértékesebb, kódexeket Bécsbe, további kötetekért, mohácsi csata, túlsó parton, zsákmányolt kincseket, mérhetetlen pusztulásról, törökök betörve, palotába leszaggatták, értékes köteteket, bécsi udvari, császár Corvin, mohácsi veszedelemről, ország kifosztását, királyi magángyűjteménybe, udvari gyűjtemény, kollekció fiai, ambrasi gyűjtemény, bécsi könyvtárba, francia király, vatikánival lesz, vételár megfizetése, elmebeteg Habsburg, szenvedélyének hódolt, régi nemesi, váradi királyszobrok, török pusztításának, török szultán, ország tárházában, homonnai Drugeth-családot, bécsi kincstárba, sárvári gróf, drágakövekkel kirakott, elefántcsontból faragott, fegyvertár egyik, hétszáz rubinnal, magyarság számára, kincseket Bécsbe, sorsra jutott, egyházi javak, udvari könyvtárba, magyar föld, hajdani Torontál, szerb parasztgazda, udvarán árokásás, császári-királyi Régiségtár, császár intézkedjék, világon egyedülálló, bécsi Kunsthistorisches, nagyszentmiklósi lelet, kutatók máig, székely rovások, lelet keletkezésének, ábrázolási stílusból, közös birodalmi, magyar kormány, tárgyalások éveken, vitás kérdésben, 1932-es velencei, magyar múlt, középkori oklevelek, nagyszentmiklósi kincs, hivatalos történetírás, egyetemes történelem, vagyonelkobzások, bársonyfüggönyök, megkaparintására, becsempésztettek, nagyszentmiklósi, felhasználásával, visszaszerzésére, békekonferencián, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 13 db bejegyzés
e év: 137 db bejegyzés
Összes: 4125 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 516
  • e Hét: 516
  • e Hónap: 22731
  • e Év: 251129
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.