Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Húsvéti köszöntő
  2020-04-10 21:00:13, péntek
 
   
 
HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ


Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Kellemes húsvéti ünnepeket!


Kedves Ismerőseim, Barátaim és Látogatóim!

Sok szeretettel köszöntelek Benneteket Húsvéti oldalamon. Bízom benne, hogy elnyeri tetszéseteket.


Minden kedves Barátomnak, Ismerősömnek, és azoknak, akik ide belátogatnak hozzám

SZÍVEM SZERETETÉVEL kívánok BÉKÉS ÉS BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

BÁRHOL LEGYENEK A VILÁGON - HATÁRON INNEN, VAGY HATÁRON TÚL!


Boldog és virusmentes Húsvétot!
Consummatum est. Nagypéntek. Jézus Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának napja. Ez a nap az elcsendesedésről szól, ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy a szenvedések közepette is lebegjen szemünk előtt a remény. Az idei Húsvét más, mint az elmúlt években megszokott, ám az ünnep üzenete talán nem is lehetne aktuálisabb.


Siska Finuccsi - Consummatum est

LinkEgyetlen magyar sincs egyedül. Boldog húsvétot, Magyarország!

Link
Dsida Jenő: NAGYPÉNTEKI IMA


Uram, csúfoltak,
Kínoztak Téged
Aki szerettél
Minden szenvedőt.
Szegekkel vert a
Világ keresztre,
Aki mindig csak
Vigasztaltad őt.

Mi jót is tettem
Én a világnak,
Sok-sok napomon?
Csúfolnak?


Kínoznak?
Szegeznek engem?
Mért panaszkodom?

Uram, bocsáss meg!
Haragban égni
Nincs okom;
Egyebet kérni
Nincs jogom;
Uram, csak áldlak,
Nem panaszkodom.Juhász Gyula - HÚSVÉTRA


Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!Kincses Zoltán: KRISZTUS A KERESZTEN


Kitárt karjával ég és föld között
rám néz, még itt van.. élet és halál között.
Még szólni akar, szeme még keres,
nevemen szólít, azt suttogja: szeress!

Értem függ a fán, ujjai tárva,
nem lehet többé a szívem bezárva.
Igen, jól látom, Ő felém tekint.
Kezét szög tartja, csak szemével int.

Jézus, Megváltó megbízást ad,
szemével üzen: folytasd munkámat.


Legyél jószívű, legyél irgalmas,
hagyd el a rosszat, mindenkit meghallgass

Te légy a lábam, szívem és kezem,
hogyha vállalod, becsukhatom szemem.

Kitárt karjával ég és föld között
Rám vár, még itt van élet és halál között.
Még szólni akar, szeme még keres,
Nevemen szólít, jöjj és engem kövess!Pecznyík Pál: HÚSVÉTI FOHÁSZ


Húsvét fényes napján
fohászt rebeg ajkunk,
Jézus Krisztus előtt
fejet, térdet hajtunk.

Győzelmét hirdetjük
földünk minden táján,
Megnyílt sziklasírja
Húsvét éjszakáján!

Húsvéti fény ragyog
a sötét sír felett,


szava: megrengeti
majd a sírkerteket!

Halál csatát vesztett,
bármennyire fárad.
Akit sírba döntött,
mind életre támad!

Hozzá - ki örömre
fordította gyászunk -
szálljon hálaképpen
húsvéti fohászunk!Reviczky Gyula: FELTÁMADÁS
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Akik tanait gyűlölték,
Meg nem ölheték.
Nem rejtette sír magába
Égi szellemét.
Mert égből eredt, s nem is volt
Születése sem...
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Kettős ünneplés azóta
Minden kikelet!
A mennyországé és a földé...
Ünnepeljetek!
Adjatok hálát, hogy ismét


Új világ terem,
S feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső:
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen...
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Adjatok hálát, s virágot,
Tömjént hozzatok.
Hallelujah! Hallelujah!
Zengje ajkatok.
Mert feltámadtok ti is még
Valamennyien,
Mint az istenember egykor:
Győzedelmesen!Reviczky Gyula: HÚSVÉT


Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen...
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen.


Sík Sándor: A KERESZTÚTON


Megy a Jézus a Kálváriára,
Fejében a töviskoronája.

Véres rózsák verték ki a testét.
Megy a Jézus, viszi a keresztjét.

Most először roskadt el alatta,
Vad pribékek keze fölrángatta.

Szeges szíjak a húsába tépnek,
Borzalommal kísérik a népek.

Szeges szíjak csontig elevenbe.
Jön az úton Szűz Mária szembe.

A szeméből mennyek mosolyognak,
De szívében hét tőre pokolnak.

Nézi Jézust, nézi a keresztfát,
Azt a véres, verejtékes orcát,

Azt az Arcot, azt az édes-egyet,
Aki az ő testéből test edzett.

Kis Betlehem boldog éjjelében
Ő ringatta ámuló ölében,

Ő mosott rá, főzött és dagasztott,
Ágya szélén de hányszor virrasztott!

Ruhácskáit szőtte, fonta, foldta,
Haj pedig már akkor is de tudta...!

Ó hogy nézte távolodó képét,
Mikor elment, három éve, végképp!

Nézi most is, rogyadozó testtel,
Kicsi fiát a szörnyű kereszttel.

Nézi, nézi, fátyolodó szemmel.
Megy a Jézus, utána a tenger.

Véres úton, végestelen hosszan:
Tenger ember, férfi, gyerek, asszony.

Véres tajték veri ki a mesgyét.
Valamennyi viszi a keresztjét.

Nem hiányzik senki sem a sorból:
Legelöl a tizenkét apostol,

Utánuk a számolatlan ezrek,
Ködbevesző végtelen keresztek.

Ott piheg a sok mái szegény is:
Édesapám, édesanyám, én is!

Hétfájdalmas, nézz ide miránk is,
Krisztus Anyja, légy a mi anyánk is!Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a
másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés volt, az ÚR angyala
leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt,
mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt
megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal:
"Ti ne féljetek!


Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy
Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!" Az asszonyok gyorsan
eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt
tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: "Legyetek üdvözölve!"
Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus
így szólt hozzájuk: "Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.Tollas Tibor: HOZSANNA HÚSVÉT


Hozsanna húsvét! Künn a tavasz száll,
Sziklasírodból föltámadtál
És csodát műveltél megint.
Puszta földünk virággá ébred,
Sok zsenge ág zsoltárt zeng néked,
Jézus, naparcod rám tekint.

Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója
Fénypallosodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe rebben,
Szétáradsz bennem győzhetetlen,
Romlandó testem talpra áll!

S futnék a fénynél sebesebben,
Húsvét tüzét a holt lelkekben
Gyújtani elvesző úton.
Hírül adni a beteg, fáradt
Társaknak újuló csodádat. -
Hozsanna Néked Jézusom!Wass Albert: NAGYPÉNTEKI SIRATÓ


Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk,
messzi út porából köpönyeget veszünk...
Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszáz éves nóta.
Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta.

Véreim! Véreim! Országútak népe!
Sokszázéves Nagypénteknek
soha sem lesz vége?

Egyik napon Tamás vagyunk,
másik napon Judás vagyunk,
kakasszónál Péter vagyunk.
Átokverte, szerencsétlen
nagypéntekes nemzet vagyunk.

Golgotáról Golgotára
hurcoljuk a keresztfákat.
mindég kettőt, soh'se hármat.
Egyet felállítunk jobbról,
egyet felállítunk balról,
s amiként a világ halad:
egyszer jobbról, egyszer balról
fölhúzzuk rá a latrokat.
Kurucokat, labancokat,
közülünk a legjobbakat,
mindég csak a legjobbakat.

Majd, ahogy az idő telik,
mint ki dolgát jól végezte:
Nagypéntektől Nagypéntekig
térdelünk a kereszt alatt
húsvéti csodára lesve.
Egyszer a jobbszélső alatt,
másszor a balszélső alatt,
éppen csak hogy a középső,
az igazi, üres marad.

Nincsen is keresztfánk közbül,
nem térdel ott senki, senki.
A mi magyar Nagypéntekünk
évszázadok sora óta
évszázadok sora óta
ezért nem tud Húsvét lenni.

Így lettünk országút népe,
idegen föld csavargója,
pásztortalan jószág-féle.
Tamással hitetlenkedő,
kakasszóra péterkedő,
judáscsókkal kereskedő.
Soha-soha békességgel
Krisztus-Úrban szövetkező.

Te kerülsz föl? Bujdosom én.
Én vagyok fönt? Bujdosol Te.
Egynek közülünk az útja
mindég kivisz idegenbe.

Bizony, jól mondja a nóta,
hogy elmegyünk, el-elmegyünk,
messzi nagy útakra megyünk.
Messzi nagy útak porából
bizony, köpönyeget veszünk.

S ebben a nagy köpönyegben,
sok-sok súlyos köpönyegben
bizony pajtás, mondom Néked:
rendre, rendre mind elveszünk.


Wass Albert: NAGYPÉNTEKI SIRATÓ - Videó

Link
Kedves Rokonaim, Barátaim, és Ismerőseim. Szeretettel köszöntelek Benneteket és kívánok mindenkinek a körülményekhez képest áldott ünnepet. Tudom fájó, hogy nem tudjuk a legközelebbi rokonokkal, ismerősökkel eltölteni az ünnepet, de változtatni nem lehet. Hozzon az ünnep számunkra békét, áldást,egészséget, szeretetet. Isten óvja kis hazánkat és vigyázzon ránk.

St. Martin gyönyörű muzsikájával kívánok Minden Kedves Ismerősömnek,
Látogatómnak Áldott, napfényben tündöklő, testben és lélekben újjászülető
virusmentes BOLDOG HÚSVÉTOT!

A hölgyeknek sok locsolót, a férfiaknak jó locsolkodást!Húsvéti üdvözlet

Link

?

?


 
 
0 komment , kategória:  Húsvét - Pünkösd  
Címkék: kereszthalálának, kínszenvedésének, elcsendesedésről, fénypallosodtól, elhengerítette, tanítványainak, vigasztalódott, körülményekhez, sziklasírodból, nagypéntekünk, töviskoronája, győzedelmesen, tetszéseteket, feltámadásunk, szerencsétlen, nagypéntektől, nagypénteknek, ismerősömnek, hitetlenkedő, judáscsókkal, győzhetetlen, belátogatnak, atyámfiainak, vigasztaltad, magyarország, nagypéntekes, keresztfákat, feltámadásra, ünnepeljetek, mennyországé, magyarhonban, valamennyien, nagypéntekig, pásztortalan, szeretetével, látogatómnak, szép húsvét, harang zúgása, kismadár dalol, zöld rétek, elcsendesedésről szól, szenvedések közepette, idei Húsvét, elmúlt években, ünnep üzenete, földi tájakon, vérverte árok, régi húsvét, szívem bezárva, föld most, istenember egykor, húsába tépnek, HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ, Kedves Ismerőseim, Benneteket Húsvéti, SZÍVEM SZERETETÉVEL, BÉKÉS ÉS BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET, BÁRHOL LEGYENEK VILÁGON, HATÁRON INNEN, VAGY HATÁRON TÚL, Jézus Krisztus, Siska Finuccsi, Dsida Jenő, NAGYPÉNTEKI IMA, Kínoztak Téged, Juhász Gyula, Öreg Fausztod, Kincses Zoltán, KRISZTUS KERESZTEN, Pecznyík Pál, HÚSVÉTI FOHÁSZ, Reviczky Gyula, Szűz Mária, Nézi Jézust, Krisztus Anyja, Ekkor Jézus, Tollas Tibor, HOZSANNA HÚSVÉT, Hozsanna Néked Jézusom, Wass Albert, NAGYPÉNTEKI SIRATÓ, Sokszázéves Nagypénteknek, Golgotáról Golgotára, Nagypéntektől Nagypéntekig, Bujdosol Te, Kedves Rokonaim, Minden Kedves Ismerősömnek, BOLDOG HÚSVÉTOT,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Szilánkok  Rózsa csokor  Indián zenék linkjei  Ember  Boldog nyarat, nyaralást!  Csorognak a könnyek.  Indián zenék linkjei  Az agy egészségének megőrzése ...  A remény hálói  Szép nő..........  A remény hálói  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam  Képes idézet !  Facebookon kaptam  Mai szép látvány  Harmonia.......  Menekülési útvonal.....  Éjszaka esett, dörgött, villám...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az élet, egy hatalmas vászon  Nyári kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Becsüld meg az életed........  Egyáltalán nem véletlen  Kellemes délutánt kívánok ! .....  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Szép estét  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Kipiheni magát a lélek  Tangó......  Nyári kép  Facebookon kaptam  Indián zenék linkjei  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Lángvirág  Nyári kép  Szivárvány  A nefelejcs  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinátó...  A biozöldségekről  Facebookon kaptam  Az élet, egy hatalmas vászon  Facebookon kaptam  Csinike  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Orion reflexiós köd  Vissza hoznám, vissza én!  Facebookon kaptam  Az első Anna bál  Facebookon kaptam  Az édesköményről  Augusztus elején  Csók az ablakban  Alkonyi pillanat  Kajla tavaszi szél . . .  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Jó éjt - szép álmokat kívánok ...  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Csokor  Boldog nyarat, nyaralást!  Augusztus elején Augusztus e...  Kajla tavaszi szél . . .  Éjszaka esett, dörgött, villám...  Ember  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Levendula......  Esti kép  1863. augusztus 3-án született...  Facebookon kaptam  Szilánkok  Facebookon kaptam  Nyári kép  Földből magba  Kohut Katalin: Boldogság  A világ tele van csodás könyve...  Facebookon kaptam  Kedd - Egy hely Mehetsz oda is...  Orion reflexiós köd  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kipiheni magát a lélek  Mosoly mára........  Minden lehető szépet , szeren...  Menekülési útvonal.....  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Facebookon kaptam  Hűsítő - a nyárban.....  Szeptembertől minden egészségü...  1863. augusztus 3-án született...  Augusztus...... 
Bejegyzés Címkék
szép húsvét, harang zúgása, kismadár dalol, zöld rétek, elcsendesedésről szól, szenvedések közepette, idei Húsvét, elmúlt években, ünnep üzenete, földi tájakon, vérverte árok, régi húsvét, szívem bezárva, föld most, istenember egykor, húsába tépnek, úton Szűz, szeméből mennyek, szörnyű kereszttel, tizenkét apostol, számolatlan ezrek, magdalai Mária, tőle való, asszonyokat pedig, megfeszített Jézust, halottak közül, asszonyok gyorsan, tavasz száll, fénynél sebesebben, holt lelkekben, világ halad, kereszt alatt, jobbszélső alatt, balszélső alatt, nagy köpönyegben, körülményekhez képest, legközelebbi rokonokkal, ünnep számunkra, kereszthalálának, kínszenvedésének, elcsendesedésről, fénypallosodtól, elhengerítette, tanítványainak, vigasztalódott, körülményekhez, sziklasírodból, nagypéntekünk, töviskoronája, győzedelmesen, tetszéseteket, feltámadásunk, szerencsétlen, nagypéntektől, nagypénteknek, ismerősömnek, hitetlenkedő, judáscsókkal, győzhetetlen, belátogatnak, atyámfiainak, vigasztaltad, magyarország, nagypéntekes, keresztfákat, feltámadásra, ünnepeljetek, mennyországé, magyarhonban, valamennyien, nagypéntekig, pásztortalan, szeretetével, látogatómnak, muzsikájával, megfeszített, legközelebbi, ismerősökkel, megrettentek, hétfájdalmas, locsolkodást, elmulasztott, nagypénteki, felállítunk, bármennyire, keresztfánk, virusmentes, ringatózzam, keresztúton, meglátjátok, panaszkodom, , ,
2021.07 2021. Augusztus 2021.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 5 db bejegyzés
e év: 219 db bejegyzés
Összes: 4205 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 655
  • e Hét: 4045
  • e Hónap: 4045
  • e Év: 368445
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.