Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
1848 Március 15
  2021-03-13 21:45:56, szombat
 
   
 1848 MÁRCIUS 15

Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira, közkatonáira emlékezünk március 15-én. Az 1848-49-es eseményeket többnyire két szóval jellemezzük: forradalom és szabadságharc.

Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag az 1848-49-es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is.

A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti radikális ifjúság vér nélkül érvényt szerzett az ún. 12 pontnak. Ezalatt Kossuth Bécsben tárgyalt a Habsburg vezetőkkel. V. Ferdinánd először nem akarta szentesíteni a pozsonyi országgyűlésen előző nap megszavazott feliratot, azonban 16-án hajnalban - hallva a Pest-Budán történtekről - kénytelen volt engedni.

Március 15-én a bécsi forradalom hírére magyar küldöttség indult a pozsonyi országgyűlésről a császári városba, s időközben Pesten is kitört a forradalom. Március 16-án Bécsbe is eljutott a pesti forradalom híre. Az udvar meghátrált, s kénytelen volt engedni a pozsonyi küldöttség követeléseinek. Hozzájárult március 17-én gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez. Beleegyezett az önálló magyar kormány megalakulásába. Megígérte, hogy a király szentesíti a reformtörvényeket. A gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakuló új kormány már nem a királynak, hanem az ország választott képviselőinek, a magyar országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Ezért tehát független, és felelős kormány volt.Szeleczky Zita - Föl a Szent háborúra
/A verset Petőfi Sándor 1849-ben írta a szabadságharc idején. Szeleczky Zita ezt aktuálisnak találta a II. világháború alatt, ahol egy előadáson elszavalta/

LinkA Landerer & Heckenast nyomdában kiadott kiáltvány szövege:

,, Mit kiván a magyar nemzet.

Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Kivánjuk a' sajtó szabadságát, censura eltörlését.
Felelős ministeriumot Buda-Pesten.
Évenkinti országgyülést Pesten.
Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
Nemzeti őrsereg.
Közös teherviselés.
Urbéri viszonyok megszüntetése.
Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
Nemzeti Bank.
A' katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a' külföldieket vigyék el tőlünk.
A' politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
Unio.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!Petőfi Sándor: MAGYAR VAGYOK


Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy területén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.

Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedűink első hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok;
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.


Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.

Magyar vagyok. Mi mostan a magyar?
Holt dicsőség halvány kisértete;
Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar
- Ha vert az óra - odva mélyibe.
Hogy hallgatunk! a második szomszédig
Alig hogy küldjük életünk neszét.
S saját testvérink, kik reánk készítik
A gyász s gyalázat fekete mezét.

Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szűlőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!

(Pest, 1847. február)


Petőfi Sándor: NEMZETI DAL


Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! -
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.


A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

(Pest, 1848. március 13.)
Petőfi Sándor: FÖLTÁMADOTT A TENGER


Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,


Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

(Pest, 1848. március 27-30.)HA NINCS HÍD, NINCS HAZA


Jó és rossz időkben, demokráciában és diktatúrában mindig ugyanazt az üzenetet hordozta március tizenötödike: rabok tovább nem leszünk! Akkor, negyvennyolc idusán egyetlen nap alatt óriássá nőtt a nemzet. 1848 büszkeségünk, kapaszkodónk, amiből soha nem engedünk! Örökre érvényes a Nemzeti dal refrénje.

Ki ne ismerné a lázas Pest-Buda forradalmi napirendjét negyven­nyolc március idusán? Pilvax, Nemzeti dal, Tizenkét pont, Landerer-Heckenast Nyomda, Nemzeti Múzeum, Petőfi, Jókai, Táncsics - legendává lett helyszínek, hősök. Mikszáth Kálmánnál érzékletesebben még senki sem írta le a Landerer-nyomda előtti képet, a cenzúra halálát. ,,Irinyi azon nedvesen kikapta a gép hengerei közül az első példányt s rohant vele a néphez, ki az utcára. Egyik kezében óráját tartván, másikban a nyomtatványt lobogtatva messze dörgő hangon kiáltá:

- Március tizenötödike délelőtt féltizenkettő nagy időszak a magyarok történetében. Íme, itt van a sajtószabadság első példánya, a nép hatalmának első műve. [...] De már ez előtt a szentség előtt, e kis darabka sustorgó papír előtt még a kalapokat is levette a közönség s fedetlen fejjel állt ott az esőben, mintha imádkoznék."

A nagy nap estéjén, ,,a közönség kívánatára meghirdettetett" Bánk bán előadásának végén az addigra már megzenésített (!) Nemzeti dal refrénjét a közönség felállva, mennydörögve szavalta: ,,Esküszünk, / Esküszünk, hogy rabok tovább / Nem leszünk!"

,,Tizenkét pont - Mit kíván a magyar nemzet." Alatta: ,,Legyen béke, szabadság és egyetértés". Ez volt a forradalom tartóoszlopa. Vágyott akarat, hogy a hétköznapok fölött legyen egy közös, nemzeti cél, mely összetart mindnyájunkat. Szabó Dezsővel szólva: ,,Minden magyar felelős minden magyarért!" (Csöppet mi is belekerültünk a történelembe: lapunk főcímét - Magyar Nemzet - máig büszkén ugyanabból a betűtípusból nyomtatjuk, mint a legendás Tizenkét pontot.)

Megírni, elszavalni a Nemzeti dalt, megszerkeszteni, kinyomtatni a Tizenkét pontot ,,csupán" a dolgok eleje volt. Megzabolázni, alkalmas utat szabni a begyújtott vágyaknak, az lett az igazi kihívás. Hiszen csak így szavalható hitelesen a költemény a Nemzeti ­Múzeum lépcsőjén: ,,Rabok tovább nem leszünk!"

Petőfi továbbment. Féltve a forradalom parazsát, írja is majd - írja? kiáltja! - förgeteges szenvedéllyel:

,,Kaszálhatod a fűt világ­-végeig, / Holnap kinő az, ha ma lenyesik. / Tördelheted le a fa lombjait, / Idő jártával ujra kivirít".

Vajh mit szólna most, ha végignézne az elszaladt ,,gyomlálatlan" emberöltőkön? Hogy sorsfordulóink rendre megtorpantak már a szelíd nyesésnél. Mert túl gyorsan felejtünk, és túl korán megbocsátunk. Ha nem túlerő győz le, kaméleonok csalnak lépre, magunk hívjuk vissza megnyomorítóinkat. Ki érti ezt?

Bár a közös megemlékezések az idén elmaradnak, a nagy napot, mint 173 esztendeje minden évben, most is megünnepeljük a szívünkben.

Hozott már a történelem ilyen ,,csöndes" ünnepeket, bár azokat más ,,járványok" okozták - évtizedeken át a kommunizmus vírusa.

Ügyeskedni nehéz a március tizenötödikékkel, ez már régen kiderült. Vérbe fojthatták behívott idegenekkel a forradalomból sarjadt szabadságharcot, ám a szelleme már kibújt a palackból. Betiltani, elfelejtetni nem lehet, apáról fiúra száll a nemzet önérzete. Erre már Ferenc József is hamar rájött, kemény kézzel kezdte, aztán csak morgott, később legyintett. A kiegyezés után még hangosabbá lett az emlékezet. Bécs nem találta az ellenszert a dacos ünnepnapra, nem is találhatta.

Az első háborút követő tanácskommün ­egyszerűen ,,kihagyta" a március tizenötödikét - mihez is kezdett volna vele? A kommunizmusnak negyven éven át nagy fejtörést okozott az ünnep. Betiltani nem merték, megpróbálták hát magukhoz igazítani, élére állni. Rákosi Mátyás a vörös mozgalom előfutárainak nevezte a negyvennyolcasokat, csinnadrattával ünnepeltette; Petőfi, Kossuth, Táncsics portréival fotóztatta magát. A Kádár-kor valósággal rettegett az emléknaptól. Nem sokat tévedtek, amikor úgy okoskodtak: aki negyvennyolcról beszél, ötvenhatra gondol. Március idusa az idegen megszállás elleni jajkiáltás. Ízig-vérig magyar ünnep. Volt félnivalója a hatalomnak - szavakban ünnepelte a régi márciust, a valóságban vacogott tőle.

Ha a Nemzeti Múzeum lépcsősora beszélni tudna... Mert 1848 óta megkerülhetetlenek azok a kövek, minden kurzusnak meg kell másznia valahogyan - az egyik botladozik, a másik beleizzad (a tetőre mesterlövészeket küld), a harmadik büszkén lépdel föl rajta. (A ,,hivatalos" Európa eközben furcsán néz ránk. Talán, mert dacosan magyarok vagyunk. Talán, mert próbálunk a sarkunkra állni.)

Bem apó szavai jussanak eszünkbe, melyekkel az ősz bajnok 1849. február kilencedikének hajnalán a piski hídnál buzdította rohamra honvédjeit: ,,A hidat elfoglalom, vagy elesem. Előre, magyar! Ha nincs híd, nincs haza!"

A mostani ünnep legfőbb üzenete: ha nem győzünk, végképp elvesztünk, több sebet már nem bír el a haza. Meg kell tartanunk a hidat. Mert ez a mi hidunk. Ne feledjük, akik a túloldalon állnak, azok ars poeticája: Merjünk kicsik lenni! Ők azok, akiket Világo­saink fájdalma nem hazaszeretetre, hanem a szolgaföld elfogadására tanított. Akik, ha tehetnék, tovább zsugorítanák a nemzetet, megásnák a sírját. Ők azok, akik magyarkodással vádolnak mindenkit, aki e szívdobogtató márciusi napon kokárdát visel, s könny csillog a szemében, ha a Himnuszt énekli. 
 
0 komment , kategória:  Nemzeti ünnep  
Címkék: tizenötödikékkel, mesterlövészeket, megtanulhatjátok, szabadságharcot, csinnadrattával, beavatkozásával, érzékletesebben, országgyűlésnek, negyvennyolcról, megszerkeszteni, miniszterelnöki, meghirdettetett, országgyűlésről, eredményességét, sajtószabadság, sorsfordulóink, hazaszeretetre, megalakulásába, magyarkodással, követeléseinek, országgyűlésen, megemlékezések, bocsáttassanak, kilencedikének, kommunizmusnak, szenvedéllyel, megünnepeljük, forradalomból, szolgaföldben, ministeriumot, országgyülést, szabadságharc, felelősséggel, kinevezéséhez, képviselőinek, megszüntetése, 1848-49-es szabadságharc, 1848-49-es eseményeket, magyar szabadságharc, 1848-49-es forradalom, nemzeti identitás, polgári átalakulás, nemzeti mitológia, 1848-as európai, cári Oroszország, 1848-49-es harc, magyar nemzet, végső lökést, reformok ügyében, pesti radikális, pozsonyi országgyűlésen, bécsi forradalom, Ezalatt Kossuth Bécsben, Batthyány Lajos, Szeleczky Zita, Petőfi Sándor, Nemzeti Bank, MAGYAR VAGYOK, NEMZETI DAL, FÖLTÁMADOTT TENGER, NINCS HÍD, NINCS HAZA, Heckenast Nyomda, Nemzeti Múzeum, Mikszáth Kálmánnál, Szabó Dezsővel, Magyar Nemzet, Ferenc József, Rákosi Mátyás,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
A végtelenség ismeretlen útjai...  Anyám mesélte  Szép napot  Vaniliás mazsolás túrókrém ház...  Fluorit  Szeretettel  Sylvester Anita - Te vagy  Facebookon kaptam Krisztinától  Anna örök  Őri István: Üzenő  A bélrendszer egészségének fen...  Cica szemek  Diabétesz és szívbetegség R...  Vaniliás mazsolás túrókrém ház...  Nagy utazás.......  Kellemes napot  Facebookon kaptam  Png virág  Kerék Imre: Fa  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Engesztelő ajándék  Facebookon kaptam  Pályaválasztás  A legtöbb embernél  Facebookon kaptam  Mindenkinek szép napot kívánok...  Mocsári Hibiszkusz  Idézet  Jégkrémek  Károlyi Amy: Más énekli nekem  Legyünk figyelemmel  Vérvétel  Facebookon kaptam  Szép napot  Szeretetben gazdag délutáni ór...  Facebookon kaptam  Mielőtt meggyógyítasz valakit....  Boldog születésnapot a ma ünne...  Mindenkinek szép napot kívánok...  Engesztelő ajándék  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png virág  Ha valakit szeretsz,  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Juhász Gyula: Coronatio Annána...  Elég sokan nekimentek mostanáb...  Szép estét  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Árulók és gonosztevők  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Károlyi Amy: Zsoltárparafrázi...  Gyémántgyűrű  Kányádi Sándor: Szóváltás  Engesztelő ajándék  Facebookon kaptam  "Hányszor, de hányszor halljuk...  Rózsa csokor  Fehérítés  Paul Verlaine: Oh, lelkem, men...  Az a régi világ Minket a gazda...  Gyémántgyűrű  Facebookon kaptam  Nyári kép  A múltról  Őri István: Üzenő  Facebookon kaptam  Múltidéző - Szamárfogatú posta...  A múltról  Jó éjszakát  Árulók és gonosztevők  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Jó éjszakát  Gerberák vázában  Facebookon kaptam  Szamárlétra......  Facebookon kaptam  Kislány kutyusokkal  Gyönyörű ásvány  Vízcseppes rózsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png nő  Juhász Gyula: Coronatio Annána...  Az ember emberként Isten előtt  Szép estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  A magány fájdalma  Fehérítés 
Bejegyzés Címkék
1848-49-es szabadságharc, 1848-49-es eseményeket, magyar szabadságharc, 1848-49-es forradalom, nemzeti identitás, polgári átalakulás, nemzeti mitológia, 1848-as európai, cári Oroszország, 1848-49-es harc, magyar nemzet, végső lökést, reformok ügyében, pesti radikális, pozsonyi országgyűlésen, bécsi forradalom, pozsonyi országgyűlésről, császári városba, pesti forradalom, udvar meghátrált, pozsonyi küldöttség, önálló magyar, király szentesíti, gróf Batthyány, ország választott, magyar országgyűlésnek, verset Petőfi, szabadságharc idején, előadáson elszavalta, szépség gazdag, föld végét, öröm legjobban, bánat idejében, multnak tengerén, legkisebb szerep, föld kirántott, villámot éjjel, második szomszédig, magyarok istenére, haza becsülete, népek tengere, víznek árja, üzenetet hordozta, lázas Pest-Buda, cenzúra halálát, első példányt, nyomtatványt lobogtatva, magyarok történetében, sajtószabadság első, szentség előtt, közönség kívánatára, közönség felállva, forradalom tartóoszlopa, hétköznapok fölött, betűtípusból nyomtatjuk, legendás Tizenkét, dolgok eleje, begyújtott vágyaknak, igazi kihívás, forradalom parazsát, elszaladt &#8222, szelíd nyesésnél, közös megemlékezések, idén elmaradnak, nagy napot, történelem ilyen, kommunizmus vírusa, március tizenötödikékkel, forradalomból sarjadt, nemzet önérzete, kiegyezés után, dacos ünnepnapra, első háborút, március tizenötödikét, kommunizmusnak negyven, vörös mozgalom, idegen megszállás, hatalomnak &#8211, régi márciust, valóságban vacogott, egyik botladozik, másik beleizzad, tetőre mesterlövészeket, harmadik büszkén, sarkunkra állni, piski hídnál, hidat elfoglalom, mostani ünnep, túloldalon állnak, szolgaföld elfogadására, tizenötödikékkel, mesterlövészeket, megtanulhatjátok, szabadságharcot, csinnadrattával, beavatkozásával, érzékletesebben, országgyűlésnek, negyvennyolcról, megszerkeszteni, miniszterelnöki, , ,
2021.07 2021. Július 2021.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 36 db bejegyzés
e év: 213 db bejegyzés
Összes: 4199 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 703
  • e Hét: 12495
  • e Hónap: 50542
  • e Év: 364288
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.