Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Kitörés Budavárból: Az európai történelem egyik leghősieseb
  2014-01-15 16:40:31, szerda
 
   
  Kitörés Budavárból: Az európai történelem egyik leghősiesebb pillanata


Az 1945 telén a budai Várban rekedt magyar és német katonák ostromgyűrűt áttörő támadási kísérlete, a háború és az európai történelem egyik legtragikusabb és leghősiesebb pillanata.

A közvélemény előtt ez kevésbé ismert fejezet történelmünknek, hisz az 1945 után berendezkedett kommunista történetírás partizán sztorikkal etette a közvéleményt, elhallgatva a vörös hordák ellen küzdők hősies tetteit. A legkevésbé tájékozott európai ember is tudta, hogy a szovjet hadsereg térségünkbe történő beözönlése semmi jóval nem kecsegtethet. A háború itt már családjaink, nemzetünk és kultúránk megóvásáról szólt.

Annál is inkább így van ez, hisz Mindenki tisztában volt azzal, hogy a Szövetségesek - 1943 januárjában - Casablancában, 'FÖLTÉTEL NÉLKÜLI KAPITULÁCIÓBAN' határozták meg a háború befejezését. Ezen nyilatkozat, melynek szerzői Churchill és Roosevelt voltak, legalább egy évvel meghosszabbította a háborút. E deklarációhoz a szovjet is csatlakozott, Sztálin így fejezet ki háborújuk célját. ,,Ez a háború más, mint a többi, mert a győztes saját társadalmi rendjét fogja rákényszeríteni a vesztesekre." Szóval, a román átállás - azaz, ne legyünk szégyellősek, árulás után, a szovjetek minden különösebb ellenállás nélkül nyomultak előre, '44 Karácsonyára elérve Budapestet. Budapest stratégiai ponttá vált, úgy a támadó, mint a védő sereg szempontjából, hisz eleste után, az Alföldön keresztül, nyitva állt az út egész Berlinig.

A Sztálin-gyertyák által megvilágított Országgyűlés épülete 1945 januárjában

A védők dolgát még nehezíti az is, hogy '44 nyarán, tehát amikor a Honvédség még Erdélyben harcolt, a németekkel közösen, Horthy az angolokkal kezdett el egyezkedni egy esetleges kiugrás lehetőségéről. Mivel az angolok elég ridegen fogadták a magyarok ötleteit - ugye már Jaltában eldőlt, hogy térségünk szovjet befolyás alá kerül -, így ők nem voltak érdekeltek a magyarok kiugrási, azaz árulási törekvéseinek elősegítésében. A honvédség pedig egy emberkét állt ellen a kiugrási törekvéseknek, vállalva a vörösök elleni további harcot. ebben egyébként nem kevés szerepet játszott az a tény, hogy Magyarország, térségünkből talán elsőként, már ismerte a szovjet kommunizmus dicső világát, Kun Béla elvtárs és rémuralmának jóvoltából.

A kitörés körülményei

1945 februárjára a szovjet támadó sereg már elfoglalta Pestet és a budai oldal nagyobb részét. Egyedül a budai Vár és a Gellért-hegy egyes részei maradtak európai, azaz német és magyar kézen. A harcok házról házra, utcáról utcára folytak, s míg a németek - valami európai, lovagias eszménytől vezérelve - beleegyeztek Sztálingrád ostroma idején a civil lakosság evakuálásába, itt, sem német, sem angol kérésre, az orosz nem volt hajlandó ebbe belemenni. Megjegyezendő, hogy civil lakosság, túl azon, hogy kénytelen volt elviselni az embertelen orosz támadásokat, minden erejével segítette, élelemmel és ruhával látta el Budapest német és magyar védőit. Kivételt képeznek egyes kommunista oroszbarát ,,magyarok", akik partizáncsoportokba tömörülve próbálták szabotálni Budapest védőinek intézkedéseit. Ilyen partizán volt akkoriban Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság későbbi elnöke, vagy Apró Antal, az '56-os forradalom véres megtorlásait vezető kommunista belügyes, Dobrev Klárának nagyapja (gy.k. Dobrev Klára Gyurcsány Ferenc felesége). S ez csak egy pár név a későbbi kommunista ,,nagyágyúk" közül!

Az iszonyatos túlerő végzetes iramban közeledett céljához, 1945. február 11-én, a még megmaradt német és magyar csapatok a budai, Királyi Vár területén gyülekeztek. Itt volt Vannay László, az egykori Rongyos Gárda alapítója. Vannay László a Trianoni békediktátum végrehajtásának megakadályozására a húszas években önkéntes csapatokat szervezett. Részt vett a Rongyos Gárda megszervezésében valamint 1938-ban a Felvidéki és a Kárpátaljai harcokban! Nyisztor Zoltán utász alezredes Voronyezs ostromtapasztalatai alapján rohamzászlóaljat szervezett. Alakulatának neve a Vannay légió volt. Tagjai: Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetségének Veteránjai A Posta, Vízművek, Csatornaművek hungarista érzelmű dolgozói. Helyismeretük nélkülözhetetlennek bizonyult, amikor a harc kiterjedt a város alatti alagút és csatornarendszerre is. Saját elhárító alakulata volt, amit a régi veterán rongyos bajtárs, Gyulai Molnár Ferenc vezetett. Szekeres százados sikeres orosz nyelvű ellenpropagandát szervezett. A Vannay különítmény által védett szakaszokon hangszórók harsogták: Itt a Vannay különítmény harcol, foglyot nem ejtünk és nem hátrálunk! Az alakulat fiatal, lánglelkű önkéntesei többnyire az utolsó szálig elestek! A 70 éves Prónay Pál a Trianoni gyalázatot elutasító Lajta Bánság létrehozója, egykori Rongyos Gárda alapító, kinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Sopron magyar terület maradt, maga köré gyűjtötte sok vihart megélt ősz bajtársit. Az öldöklő harcokban parancsnokukkal együtt csaknem valamennyien elestek! Prónay egész életét a magyarság védelme töltötte ki! Nem tűrt megingást, a kishitű fellazítókkal még 70 évesen is párbajozott! Az egyház tagjai sem a most boldoggá avatott Sára nénikből álltak, aki szökött munkaszolgálatosokat (azaz műszaki feladatra behívott katonákat), főleg zsidókat rejtegetett! Kun Péter csuháján pisztolytáskával, övében kézigránátokkal közelharcban védte híveit, templomát! Megemlítendő még, hogy a Várban rekedt egy román harci csoport is, akik nem fogadták el királyuk árulását, és német valamint magyar bajtársaikkal együtt vonultak vissza, folyamatosan harcolva. A román harci csoport kitörés utána sorsa ma még kevésbé ismert. Ugyanakkor egy székelyudvarhelyiekből álló zászlóalj is harcolt még január elején, a budai oldalon, aki - Ungváry Krisztián. ,,Budapest ostroma" című tanulmánya szerint, látva az óriási túlerőt, átálltak az oroszokhoz. Kiemelendő még a műszaki egyetem hallgatóiból álló különítmény, többségük szintén hősi halált halt. (A műszaki egyetem később is bizonyítja a nemzet iránti elkötelezettségét, a többnyire budai magyar és sváb családból származó hallgatók innen indítják el az 1956-os forradalmat!) A védők összetétele, mint azt láthattuk, igen vegyes volt. Voltak nagy harci tapasztalatokkal rendelkező magyar és német alakulatok, SS hadosztály töredékek, nyilaskeresztes katonák és önkéntesek. Várták a felmentésükre érkező csapatokat, kitartottak a végsőkig! A védelem parancsnokai Pfeffer Wildenbruch és a magyar Hindy Iván tábornokok voltak.

A támadók háromöves gyűrűt vontak a budai Vár köré. A 30-40 km vastag gyűrűt, közel fél millió ember alkotta! A kép itt is igen vegyes volt. A támadó hadműveleteket Malinovszkíj és Tolbuhin marsallok irányították, páratlan kegyetlenséggel és saját alakulataiknak sokszor értelmetlen feláldozásával! Gyengébbek kedvéért ismételjük meg: közel félmillió orosz a Budai Vár körül. A Várban maradt harcosok száma, a kitörés idején, kb. negyvenezer, ebből nagyjából fele-fele arányban német és magyar katonák. (A németek talán pár ezerrel többen voltak.)

Felmentési kísérletek

Korunk liberális történészei és a hűség, becsület valamint hősiesség szavak iránt érzéketlen fogyasztók általában fejünkhöz vágják, hogy Hitler szándékosan véreztette ki Budapestet, valamint, azt, hogy nekünk is úgy kellett volna cselekednünk, mint a románoknak, vagyis támadjuk hátba német bajtársainkat és alkudozzunk az orosszal. Az ilyen gyenge jellemek, nem képesek megérteni fenti szavak igazi jelentését

Ennek is köszönhető, hogy a szándékos kivéreztetés, és a felmentési kísérletek hiányának legendája ennyire beivódott a köztudatba. Ez, persze nem igaz. Hitler már decemberben átirányítja a nyugati harccsoportjait Magyarországra, január és február tájékán rengeteg alakalommal kísérlik meg a Budára való bejutást. A 96. német gyaloghadosztály rohamcsónakokkal átkelt a Dunán. Az oroszok hátában létrehozott két hídfő kialakításában a magyar hungarista Pilisi Ney Károly harccsoportja, mely hungarista önkéntesekből állt, igen jelentős szerepet vállalt.

SS-ejtőernyősezred őrváltása a budai Várban, '44 őszén

A Regiment Ney nevet viselő páncélgránátos dandár zászlóaljait a Wiking és a Totenkopf SS páncélos hadosztályokhoz osztották be. A támadó csapatok élén haladva kivívták a Gerecse, Bicske, Zsámbék körüli harcokban a norvég önkéntesekből álló Wiking hadosztály tiszteletét és a Harkovi harcokban kitüntetett Totenkopf páncélosok csodálatát! A Ney Károly hungarista különítménye megtett mindent ami az embertől megtehető! Nem rajtuk múlott a felmentés kudarca. Az üzemanyag utánpótlás elakadt Komárom körül, amerikai bombatalálatok érték az üzemanyagot szállító uszályokat. Volt szerencsém találkozni, még 1999-ben egy egykori SS-katonával, aki a megemlékezésekre érkezett Budapestre. A veterán, aki maga is részt vett a felmentési kísérletekben, elmondta: ,,Rádión jött a parancs: vissza kell vonulni, százada kapta feladatul, hogy fedezze a visszavonulást. Szörnyű érzés volt bajtársait veszni hagyni a vörös katlanban, állította a most már ősz hajú, de még mindig acélos tekintetű veterán! A visszavonulási parancs oka az volt, hogy a Leibstandard, Wiking és a Totenkopf páncéloshadosztályok és a 2. magyar páncéloshadosztály, mely késként behatolt a szovjet bolsevik tengerbe, üzemanyag hiányában mozgásképtelen lett és bennrekedt a gyűrű vastag falában. A felmentési kísérlet miatt tovább az oroszok a - későbbi felmentési kísérleteket megelőzve - tovább erősítették a gyűrűt Gárda hadosztályokkal, hogy a fölényük 3 -12 szeres volt mindenütt!" Így a felmentés elakadt, a Budavár területére szorult védősereg tartalékai végképp elfogytak!

A kitörés

Mint említettük, a Várban maradt katonák összlétszáma kb. negyvenezer. A Vár körül pedig háromszoros ostromgyűrűben, gyilkolásra készen, mintegy félmillió orosz katona. A felmentési kísérletek kudarcával, az utánpótlási vonalak is elakadtak, így február 11.-én, 17 óra 50. perckor mikor már a lőszer is fogytán volt, a német parancsok, Karl Pfeffer Wildenbruch rádión a következő üzenetet küldte parancsnoksága felé: ,,Élelmiszerünket felhasználtuk, az utolsó töltényünk csőre töltve. Budapest védői választhatunk a kapituláció, vagy a harc nélküli lemészárlás közt. Az utolsó harcképes német részekkel, honvédekkel és nyilaskeresztesekkel együtt offenzív módon új harci, és ellátási bázist keresek. Február 11-én a sötétedés beálltával kitörök. Kérek felvételt Szomor-Máriahalom térségében." 19.45-kor Wildenbruch visszavonhatatlanul kiadta a parancsot a kitörésre. Az akció előkészítéseként egy német kommandó magyar segítséggel lefegyverezte a Széll Kálmán tér (mai Moszkva tér) orosz őrségét. 23 900 német katona (ebből 9 600 sebesült) és 20 000 magyar (2000 sebesült), szinte nehézfegyverek, és páncélosok nélkül indult meg a jelre.

Egyes kutatók, és túlélők szerint több jel arra utal, hogy a kitörés főbb irányait, és az első hullám időpontját elárulták, mert az első méterek után minden addigit felülmúló szovjet tüzérségi pergőtűz fogadta a Bécsi kapu téren a kitörőket. Itt, és a Széll Kálmán téren óriási emberveszteségeket elszenvedve verekedték keresztül magukat, és a Budai hegyek irányába folytatták útjukat.

A Vannay különítmény az Ostrom utcában gyülekezik. Legnagyobb veszteségeket elszenvedett alakulat, de a legrugalmasabb és a leghatékonyabb. Már régen áttértek az orosz felszerelésre, mert abból volt utánpótlás.Létrákat hoznak magukkal a harckocsi árkok áthidalására. Alig 200-an vannak csupán. Az oroszok világító rakéták százait lövik az összevonási pontok fölé és gránátok ezreivel árasztják el a kitörési pontokat, útvonalakat. Ezrek esnek el az első órában!

Lángokban vörös hordák által megszállt pesti oldal

Első hullámban a Vannay különítmény hungaristái és a 8. Florián Geyer SS lovashadosztály halad. Iszonyatos áldozatok árán tért nyertek a Szilágyi fasorig, ahol ismét elakadnak a II. gyűrű orosz erődrendszerében. Helmut Wolf a Feldherrhalle páncélosgránátos hadosztály alezredese parancsot ad, hogy a Vérmező-Kékgolyó utca felé kísérelje meg az áttörést. Itt váratlanul siker koronázza a kitörést. Hajnalra Budakeszi feletti magaslatokig jutnak, a Wolf csapat létszáma kb. 3500 fő.

A kitörés lendülete, energiája sokkolta az orosz csapatokat is. Különösen hatott, hogy nem áll le a kitörés az első hullám teljes lemészárlása után sem. A pánik helyenként elterjedt a gyűrű mélységében is. A kitörés útjába eső erődnek átalakított házak elfoglalásakor bajtársaik hullahegyein átjutó és kézigránátokkal utat nyitó behatolók elől gyakran a harmadik, negyedik emeletről az utcára vetették magukat az oroszok! Február 12-én reggel sűrű köd ereszkedett le a Budai hegyekre. Svábhegy, Remetehegy, Hármashatár - hegy körzetében 2 - 3 ezres csoportokban a kitörés eredményeként 15 -20 ezer kitörésben résztvevő kijutott a Budapestet övező hegyekbe, erdőkbe. Sajnos közülük nem sokan érhették el a megmenekülést jelentő német vonalakat, az oroszok, a magyar áruló partizánok helyismeretének segítségével rendre lemészárolták őket. A felszíni kitöréssel párhuzamosan az Ördög -árok csatornájában Helmut Dörner SS ezredes vezetésével egy 500 fős rohamosztag indult el, hogy az orosz gyűrűt hátba támadva segítse annak feltörését. Kicsit később elindultak az aknavetőket és lőszert cipelő rohamosztagosok második hulláma. Ezt követte a német és a magyar vezérkar. Hindyvel tartott felesége is. Az árok vize megduzzadt a sok bepréselődött embertől, egyre nehezebb lett az előrehaladás. Ursdau Lindena alezredes IX. SS hegyihadtest vezérkari főnöke különítményeivel a mai Körszálló környékén bekapcsolódik a harcokba. Sérülten fogságba esik a harcok során. Az Ördög -árok kijáratát olyan mértékben tűz alatt tartották az oroszok, hogy képtelenség volt a felszínre jönni. A Hűvösvölgyi út alatti főcsatornából a Budakeszi útra, illetve az alatta lévő kisebb szelvényű csatornába kényszerültek és itt jöttek fel a Budakeszi úton.

A német parancsnoki törzset egy villában körbe kerítették lövegekkel és páncéltörőkkel felszerelt oroszok. Megadták magukat. A felszínen is egyre felülkerekedett az orosz túlerő. Kútvölgy közelében elesett Vannay és Prónay. Ezreket morzsolt fel az újabb és újabb orosz akadályokon való áthaladás. 1945. február 13-án még mindig szórványos, de igen heves harcok folytak a Budai hegyekben. Az összesen negyvenezer főnyi magyar és német katonából álló védőseregből, alig 200-an érték el a német vonalakat. Többségük, mintegy 80%-uk hősi halált halt, akadtak, kik hadifogolytáborba kerültek, s végül a szerencsésebbek civil ruhát öltve, elvegyültek a lakosság között.

A ,,felszabadítás", állapot Buda eleste után

A kiürült várba óvatosan kezdtek beszivárogni az oroszok. Utána elkezdődött a féktelen szabadrablás. A vár kazamatáiban maradt sok ezer sebesült ügyét úgy oldották meg, hogy néhány benzines hordót legurítottak és kézigránátot dobtak utána! Sokszor vasutasokat, villamoskalauzokat mészároltak le százával, mert egyenruhájukat pártszolgálatos uniformisnak nézték. A Várban berendezett hadikórház az oroszok érkezésekor tele volt mozgásképtelen sebesültekkel. Az oroszok egyszerűen lángszóróval égették őket halálra. A magyar nők számára megkezdődött a rémálom, szinte nem volt olyan nő, legyen az nyolc, vagy nyolcvan éves, akit ne erőszakoltak volna meg az oroszok. A magyar női lakosság mintegy 70% lett szifiliszes! Amit csak lehetett kiraboltak, felgyújtottak a vörös barmok, híres magánkönyvtárak lapjai végeztés seggtörlőként, múzeumok felbecsülhetetlen kincsei kötöttek ki Szovjetunióban. A kommunisták által felszabadításnak nevezett megszállás borzalmairól majd egy külön bejegyzés fog szólni, itt most lehetetlen ezt kifejteni, meg nem is e poszt célja.

Az elhúzódó ostromot azzal magyarázták a felső vezetésnek, hogy nagy létszámú a védősereg. Ennek megfelelően sok hadifoglyot követeltek, így mindenkit összeszedtek, civil, öreg, nyomorék, csak a darabszámot nézték. Ennek a vörös hordának áll ma az emlékműve a budapesti Szabadság-téren, miközben a kitörés hőseire emlékezőknek az üldöztetés, elhallgattatás, és a zaklatás jut osztályrészül. Akárcsak a kommunizmus idején!

Cseh Tamás kötelező dala a kitörésről, és az emlékéről, mely mai napig is bennünk él. Igen, tényleg úgy megyek át a Széna téren, hogy "ott esett el a negyvenezer soldat". Mert a történelem nem egy elvont valami, hanem szüleinkkel, nagyszüleinkkel esett meg. ( A németek, egy éjjelen, nem védték tovább Budát...) Emlékezni kötelességünk, múltunk ismerete pedig megóvhat minket egy szebb jövő számára!

(Erdélyi hírnapló nyomán)

http://harcunk.info/index.php/archiv/89-kitores-budavarbol-az-europai-tortenelem- egyik-leghosiesebb-pillanata
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: különítményeivel, tapasztalatokkal, felszabadításnak, rohamcsónakokkal, gyaloghadosztály, megemlékezésekre, rohamzászlóaljat, ellenpropagandát, páncélosgránátos, előkészítéseként, erődrendszerében, megszervezésében, pisztolytáskával, történelmünknek, kegyetlenséggel, kézigránátokkal, nagyszüleinkkel, felülkerekedett, harccsoportjait, szerencsésebbek, hadosztályokhoz, magánkönyvtárak, nyilaskeresztes, rákényszeríteni, helyismeretének, ejtőernyősezred, hadosztályokkal, rohamosztagosok, parancsnokukkal, élelmiszerünket, végrehajtásának, pártszolgálatos, lovashadosztály, leghatékonyabb, egyenruhájukat, páncélgránátos, európai történelem, 1945 telén, budai Várban, közvélemény előtt, 1945 után, vörös hordák, legkevésbé tájékozott, szovjet hadsereg, háború befejezését, évvel meghosszabbította, győztes saját, román átállás, szovjetek minden, védő sereg, védők dolgát, németekkel közösen, Kitörés Budavárból, FÖLTÉTEL NÉLKÜLI KAPITULÁCIÓBAN, Göncz Árpád, Magyar Köztársaság, Apró Antal, Dobrev Klárának, Dobrev Klára Gyurcsány Ferenc, Királyi Vár, Vannay László, Rongyos Gárda, Nyisztor Zoltán, Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetségének Veteránjai Posta, Gyulai Molnár Ferenc, Prónay Pál, Lajta Bánság, Ungváry Krisztián, Pfeffer Wildenbruch, Hindy Iván, Budai Vár, Pilisi Ney Károly, Regiment Ney, Totenkopf SS, Karl Pfeffer Wildenbruch, Széll Kálmán, Florián Geyer SS, Helmut Wolf, Hajnalra Budakeszi, Helmut Dörner SS, Ursdau Lindena, Cseh Tamás,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Nyári képek  Cseresznyéből  255 az új fertőzött, elhunyt ...  Jó éjszakát!  Png nő  Jó reggelt!  Szép napot kívánok  Nyári kép  Png nő  Nyári kép  Png nő  Nyári kép  Szűrke cica  Egy nagyon szép kastély.....  Az Úr az én oltalmam  Ha Isten békéje lakja szívemet  Facebookon kaptam  Társkereső hirdetés  Mai harmónia kártyám  Szép estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egy nagyon szép kastély.....  Png pillangó  Png nő  Arany  Facebookon kaptam  Vegyes viccek  Png kislány  Valamikor régen  Png nő  Facebookon kaptam  Balga utak  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Délutáni nassolás.....  Nyári varázs  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Png virág  Fogyózni kellene......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Png virág  Korhatár nélkül  Rózsa pillangóval  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sűrűsödik  Png virág  Muskátli.......  Fehér gerbera  Fülöp szigetek.......  Nyári kép  Korhatár nélkül  Jókai Anna tollából  Szép estét kívánok ! Szegedről...  Nincs egy rongyom se ........  Petőfiné szobra Koppenhágában  Aranyosi Ervin: Mit is kéne te...  Nyári varázs  Lila virágok  A kaktusz virága.......  Jókai Anna - Perc-emberkék dár...  Kellemes kávézást  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Már a cica is.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Azurit és malahit  Eperből állatok  Png pillangó  Megkérdezték az öreg Cholit.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png pillangó  Nő pipacsokkal  Vízesés  Rózsaszin rózsa  Esti kép  Napsütés,... zivatar,...szél  Facebookon kaptam  Szép napot mindenkinek !.........  Facebookon kaptam  Szép napot mindenkinek !.........  Nyári kép  Szép napot kívánok  Gondolatok nő és férfi viszony...  Png virág  Azt mondják...  Facebookon kaptam  Nyári kép  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Eperből állatok  Png pillangó  Vízesés  Facebookon kaptam  Fejenállva  Petőfiné szobra Koppenhágában 
Bejegyzés Címkék
európai történelem, 1945 telén, budai Várban, közvélemény előtt, 1945 után, vörös hordák, legkevésbé tájékozott, szovjet hadsereg, háború befejezését, évvel meghosszabbította, győztes saját, román átállás, szovjetek minden, védő sereg, védők dolgát, németekkel közösen, angolokkal kezdett, esetleges kiugrás, angolok elég, magyarok ötleteit, magyarok kiugrási, honvédség pedig, emberkét állt, kiugrási törekvéseknek, vörösök elleni, szovjet kommunizmus, kitörés körülményei, szovjet támadó, budai oldal, harcok házról, németek &#8211, civil lakosság, embertelen orosz, későbbi kommunista, iszonyatos túlerő, egykori Rongyos, húszas években, harc kiterjedt, város alatti, régi veterán, alakulat fiatal, utolsó szálig, öldöklő harcokban, magyarság védelme, kishitű fellazítókkal, egyház tagjai, most boldoggá, román harci, budai oldalon, óriási túlerőt, műszaki egyetem, nemzet iránti, többnyire budai, 1956-os forradalmat, védők összetétele, felmentésükre érkező, védelem parancsnokai, magyar Hindy, támadók háromöves, támadó hadműveleteket, kitörés idején, németek talán, ilyen gyenge, szándékos kivéreztetés, felmentési kísérletek, nyugati harccsoportjait, oroszok hátában, magyar hungarista, támadó csapatok, norvég önkéntesekből, embertől megtehető, felmentés kudarca, üzemanyag utánpótlás, üzemanyagot szállító, egykori SS-katonával, megemlékezésekre érkezett, felmentési kísérletekben, vörös katlanban, visszavonulási parancs, szovjet bolsevik, gyűrű vastag, felmentési kísérlet, gyűrűt Gárda, felmentés elakadt, utánpótlási vonalak, német parancsok, következő üzenetet, utolsó töltényünk, harc nélküli, utolsó harcképes, sötétedés beálltával, akció előkészítéseként, német kommandó, kitörés főbb, első hullám, első méterek, orosz felszerelésre, harckocsi árkok, oroszok világító, összevonási pontok, kitörési pontokat, , ,
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 252
  • e Hét: 3526
  • e Hónap: 18013
  • e Év: 243481
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.