Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Magyarországnak nincs törvényes alkotmánya
  2016-04-26 20:17:18, kedd
 
   
  April 24, 2016

Magyarországnak nincs törvényes alkotmányaAz alkotmányosság nem azt jelenti, hogy egy országnak akármilyen alkotmánya van. Az alkotmányosság nem bármilyen alkotmánnyal rendelkező államot jelent, hanem kizárólag olyan államot, amelynek alkotmánya megfelel az alkotmányos állam követelményeinek. Az alkotmányosság demokratikus jogállamot jelent. Az alkotmányos állam kifejezés arra utal, hogy egy ország nem önkényen alapul. Az alkotmányosság követelménye kifejezi a legfontosabb társadalmi értékeket, és felöleli azoknak az alkotmánybiztosítékoknak a minimumát, amelyek az alkotmányban kifejezett társadalmi értékek érvényesülését garantálják. A legfontosabb társadalmi értékek azonosak a jogállam és a demokrácia alapkövetelményeivel.

Mindezeken túl a legfontosabb társadalmi értékek nem lehetnek az emberi jogokkal és a demokratikus normákkal ellentétesek, mert az alkotmányosság demokratikus joguralmat jelent, amelynek alapja az egyéni szabadság, a jog előtti egyenlőség és a polgári szabadság. Az alkotmányosság követelményei a következők:

1. A népszuverenitás elve és a népképviselet

Az állami főhatalom forrása a nép, amely a közhatalomban közvetlenül (népszavazás útján) és közvetve a népképviselet (önkormányzatok, országgyűlés) megválasztásával vesz részt. Ennek elengedhetetlen követelményét jelentik a szabad, egyenlő esélyeket biztosító, demokratikus és titkos választások.

2. A hatalmi ágak szétválasztásának és egyensúlyának elve

Ez minden demokrácia fokmérője. Montesquieu elmélete értelmében a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalmat az önkényuralom megakadályozása érdekében el kell választani egymástól. Ahol ez nem történik meg, ott diktatúra jön létre. A hatalmi ágak szétválasztásával a kormányzás szervezetében kölcsönös függőség és ellenőrzés alakul ki, így a hatalmi ágak ellensúlyként és fékként működnek a hatalmi koncentráció kizárása céljából.

3. A törvények uralma, a jogállam megvalósítása

Az állampolgárok felett a jog uralkodik, nem egy ember vagy emberek egy csoportja. Senki nem áll a törvények felett, a törvényeket nem lehet önkényesen megváltoztatni. A törvény mindenkire egyformán vonatkozik, az országban a jog uralkodik, nem egy ember. Magyarországon Orbán Viktor a törvény. A törvénytelenség formája az, hogy akar valamit, akkor "hoznak egy törvényt", oszt jó napot. Nem a törvény uralkodik felette, hanem ő uralkodik a törvény felett.

4. Egyenjogúság, jogegyenlőség

Az egyenjogúság vagy jogegyenlőség a jogalkotást és a jogalkalmazást átfogó alkotmányos alapelv, mely az egyéneknek a közhatalommal fennálló viszonyában teremt azonos jogi helyzetet, és megtiltja a bármilyen alapú megkülönböztetést az emberi, illetve állampolgári jogok élvezetében. Ez kizárja az önkényességet, nem lehet például senkitől semmit erővel elvenni.

5. Az emberi jogok biztosítása

Az alkotmányos állam elismeri és biztosítja az emberek nemzetközi normákban is rögzített elidegeníthetetlen alapvető jogait. A szólás, a vélemény, a sajtó, a vallás, a lelkiismeret, a gyülekezés szabadságát, a sztrájkjogot, a lakhatáshoz való jogot, a lakhely szabad megválasztásának jogát, az egészséghez, az élethez való jogot.

Az Orbán-rendszer az alkotmányosság egyetlen követelményének sem felel meg. Az Orbán-rezsim törvényen kívül áll, nem alkotmányos rendszer, hanem önkényuralom. Vagyis: diktatúra.

Orbán Viktor alaptörvénye törvénytelen, mert az Alkotmány tilalmát átlépte. Az Alkotmány nem tette lehetővé az alkotmányos rend megváltoztatását. Az Orbán-rendszernek nincs törvényes jogi alapja. Az alaptörvény alkotmányellenes. Ennél fogva érvénytelen. Magyarországon törvénytelen állapot van.

Orbán Viktor alaptörvénye nemcsak illegális, hanem illegitim is. Saját pártszövetsége szavazta meg. Sem népszavazás nem erősítette meg, sem parlamenti konszenzus. Az alaptörvény megszavazásáról tiltakozásul kivonult az ellenzék. Ez azt jelenti, hogy az ország általuk képviselt része nem fogadta el az alaptörvényt, ezért nincs alkotmányos és kellő legitimátása. Ez egy párt ideológiáját tükröző alaptörvény, egy puccs által létrejött rendszer hamis önigazolása.

Ezért erre az alaptörvényre demokrata nem esküdhet fel, még azzal a megtoldással sem, hogy ha a törvénytelen választásokon nyerne, akkor ezt megváltoztatná. Aki erre az alaptörvényre felesküszik, az elárulta a Magyar Köztársaságot, az Alkotmányt és a jogállamot. Jogialag és formailag is az Orbán-rendszer részévé vált, nem lehet ezzel egyidőben az Orbán-rendszer ellenzéke is. Nem lehet egyszerre kint is lenni, és bent is lenni.

A Pallas Nagylexikon meghatározása szerint "az államcsíny az alkotmány kijátszása, az államhatalom birtokosának olyan aktusa, mely az uralmi formának jogtalan megváltoztatását célozza, illetőleg eredményezi". Ez pontos leírása az Orbán-rendszer létrejöttének.

A Pallas szerint "az államcsíny felülről jövő revolúció jellegével bír, de sohasem menthető, mert a közjó érdeke legfeljebb az ideiglenes abszolutizmust, de nem ily állandó uralmi forma erőszakos behozatalát kívánja. Nem mentsége az sem, hogy a nemzet valódi akaratának megfelel, mert mindig van törvényes mód arra, hogy ez a valódi akarat alkotmányosan érvényesüljön".

Az államcsíny az államforma és az alkotmányos rend jogellenes megváltoztatása. Az államcsíny és a puccs nem azonos fogalmak. A puccs katonai erővel történik a többség akaratával szemben. Az államcsíny során a hatalomátvételt a politikai elit egy része hajtja végre, a rendelkezésére álló politikai eszközökkel. Alkotmányos eszközökkel felszámolja magát az alkotmányosságot és magához ragadja a hatalmat. Az államcsíny végrehajtása szintén antidemokratikus hatalomátvétel, mégis előfordulhat, hogy szélesebb néptömeg támogatását élvezi. Néha a hatalom megszerzése után népszavazással legitimálják. Ha Orbán Viktor az általa végrehajtott államcsíny után népszavazással erősítette volna meg az új rendszert (a Nemzeti Együttműködés Rendszerét), akkor is államcsínyt, államellenes bűncselekményt követett volna el, amelyért az akkor érvényben levő Btk. szerint életfogytiglani szabadságvesztés jár.

Az alkotmányosság és az Alkotmány kizárja az alkotmányos rend megváltoztatásának lehetőségét. Aki ezt elköveti, államcsínyt hajt végre. Orbán az alkotmányos rend megváltoztatását arra alapozta, hogy a 2010. évi országgyűlési választásokat önkényesen “fülkeforradalommá" minősítette. Ilyen jogi alapot az Alkotmány nem ismer. A parlamenti többség ezután elfogadott egy politikai nyilatkozatot, a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát (NENYI), amely azt állította, hogy a választók egy új rendszer létrehozásával bízták meg a választások győztesét. Ez hazugság, a választók semmi ilyesmire nem szavaztak, senkit nem bíztak meg azzal, hogy változtassa meg (döntse meg) az alkotmányos rendet. Ez törvénytelenség.

A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata országgyűlési határozatba foglalta az országgyűlési választások tartalmának meghamisítását. Törvénybe iktatta a választások alkotmányellenes átértelmezését. Azt a hamis látszatot keltette, mintha népakarat lenne az alkotmányos rend - Alkotmányban tiltott - megváltoztatása. Ez csalás, a jogállam és az alkotmányosság lebontására szóló felhatalmazás, amelyet Orbán Viktor adott saját magának. Bűncselekmény. Államcsíny. A halálbüntetés eltörlése óta ezt életfogytiglannal büntetik. Ha valaha Magyarországon lesz jogállam, Orbán Viktorra és bűntársaira törvényes bírósági eljárásban kimondják ezt az ítéletet.

Vörös Imre volt alkotmánybíró a Vasárnapi Híreknek adott interjújában már 2012-ben megmondta, hogy államcsíny történt:

“- Ezzel az államcsíny végrehajtottnak tekinthető?

- Igen. A választási törvényekben megfogalmazott ,,kísérletek" egy olyan irányba viszik el a közjogi rendszert, ami még jobban ráerősít az eddigi aggályokra. Vagyis, hogy ez egy demokratikus garanciák nélküli, autoriter rendszer, nem pedig polgári demokrácia. Egy Patyomkin-demokrácia."

Az álellenzék hívei azt kérdezik, “mit lehet tenni?", “mi a megoldás?", mondja meg valaki, “mi a kivezető út?" De azt nem hajlandók meghallani, hogy a megoldás az államcsínyre adható egyetlen jogszerű és alkotmányos válasz: a teljes kivonulás, az államcsíny végrehajtóival való mindenféle együttműködés felmondása, az államcsíny megnevezése, az államcsíny útján létrehozott rendszer teljes bojkottja, legitimitásának megvonása. Egy államcsínyt követően kétféle módon lehet egy rendszert fenntartani: az ellenzék általi legitimálással vagy erőszakkal. Különben megbénul és magától összeomlik.

Az Orbán-rendszer az ellenzéknek köszönhetően élte túl az államcsínyt, és ennek köszönhetően képes fenntartani önmagát. Ha az ellenzék megvonta volna a legitimációt, és a legitimáció révén a rendszer támogatását, Orbán arra kényszerült volna, hogy erőszakot alkalmazzon, vagy a rendszere összeomlik. Ha az ellenzék kivonul a rendszerből, bojkottálja a rendszert, akkor erőszakot sem lehetett volna használni, mert arra senkit nem lehet kényszeríteni, hogy valamit megtegyen. Senkit nem lehet bekényszeríteni a parlamentbe. A passzív ellenállás összeroppantotta volna a rendszert. Az Alkotmány minden polgár kötelességéve tette, hogy a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló törekvésekkel szemben fellépjen. A kivonulás, a rendszer bojkottja lett volna az egyedüli békés, alkotmányos és jogállami megoldás, az igazi válasz az államcsínnyel létrejött diktatúrára.

Ehelyett az álellenzék a legkülönfélébb hazugságokkal a rendszer legitimációját választotta, és ezzel évtizedekre bebetonozta az Orbán-rendszert. Az államcsíny tudomásul vétele és legitimációja felveti az álellenzék vezetőinek büntetőjogi felelősségét is, de az a minimum, hogy az államcsíny és a diktatúra legitimálása után valamennyiüket el kell tiltani a közügyek gyakorlásától. Az Orbán-rendszer akkor bukik meg, amikor létrejön egy valódi ellenzék, amely visszatér az államcsíny elkövetésének kérdéséhez és követeli az államcsíny elkövetőinek letartóztatását. A rendszer álellenzéke teljesen összenő Orbán rendszerével, és együtt bukik azzal. A rendszert évtizedekkel később is a kivonulás, a passzív ellenállás, a rendszer mindenre kiterjedő bojkottja buktathatja meg.

Ezt már 2010 és 2014 között meg lehetett volna tenni. Különösen addig, amíg el nem törölték a törvényes Alkotmányt. Az ellenzék a 2014-es választásokon való részvételével, a rendszer legitimálásával megpecsételte Magyarország sorsát. A felelősségüket és az országgal, az új nemzedékekkel szembeni bűneiket nem lehet szavakkal kifejezni. Tetteik csak a hazaáruláshoz hasonló kategóriában értelmezhetők. Az ellenzéki felelősség nem csupán a múltra, hanem a jövő eseményeire is kiterjed. Azzal, hogy nem alkalmazták az egyetlen békés, jogállami megoldást, a rendszerből való kivonulást és a rendszer bojkottját, nem hagytak más lehetőséget az egyre gyülemlő népharagnak, mint a fizikai ellenállást. Ahol nem alkalmazzák a jogot, ott utat nyitnak az erőszaknak.

Ha lesz az Orbán-rendszernek igazi ellenzéke, az a bojkottal és a passzív ellenállással korlátozhatja és megelőzheti az erőszakot. Ha nem jön létre ilyen ellenzék, hanem az ország a kollaboráns ellenzékkel halad tovább a szakadék - az anyagi, erkölcsi és egzisztenciális megsemmisülés felé - , akkor a legkisebb szikra is robbanáshoz vezethet, s a nem kívánt erőszak következhet be.


https://nepszava.us/blogs/news/104338502-magyarorszagnak-nincs-torvenyes-alkotman ya
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: szabadságvesztés, megváltoztatását, antidemokratikus, megválasztásának, megválasztásával, alkotmányellenes, alkotmányosságot, követelményeinek, összeroppantotta, követelményének, letartóztatását, megváltoztatása, bekényszeríteni, hatalomátvételt, törvénytelenség, legitimálásával, népszuverenitás, magyarországnak, magyarorszagnak, egzisztenciális, megakadályozása, elengedhetetlen, legitimitásának, megszavazásáról, végrehajtottnak, életfogytiglani, átértelmezését, magyarországon, megváltoztatni, megfogalmazott, alkotmányosság, felelősségüket, meghamisítását, önkormányzatok, jogalkalmazást, létrehozásával, országnak akármilyen, alkotmányos állam, alkotmányosság demokratikus, alkotmányosság követelménye, legfontosabb társadalmi, alkotmányban kifejezett, emberi jogokkal, demokratikus normákkal, egyéni szabadság, polgári szabadság, alkotmányosság követelményei, népszuverenitás elve, állami főhatalom, közhatalomban közvetlenül, hatalmi ágak, bírói hatalmat, Magyarországon Orbán Viktor, Orbán Viktor, Magyar Köztársaságot, Pallas Nagylexikon, Nemzeti Együttműködés Rendszerét, Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát, Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata, Orbán Viktorra, Vörös Imre, Vasárnapi Híreknek,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
A sárgarigó fészke  Rodokrozit és pirit  Tanzanit  Kellemes délutánt ! ..........  Facebookon kaptam  Érik a ropogós cseresznye  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bőrtápláló tusfürdő készítése ...  Kellemes napot  Kvarc és rutil  Rodokrozit pirittel  Facebookon kaptam  Üde piros gyönyörű kis virágom...  Png kislány  Nem hiába kiáltasz  Pablo Neruda : Asszonyi test  Bőrtápláló tusfürdő készítése ...  Lelked alaphangja a DERŰ.  Az álom magában véve gyógyít. ...  Facebookon kaptam Krisztinától  Bőrtápláló tusfürdő készítése ...  Mai harmónia kártyám  Egy egész életre megmaradjon  Facebookon kaptam  Az új szilárdan áll a régin  Facebookon kaptam  Rodokrozit pirittel és szfaler...  Minőségi időt adj!  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Png rózsa bokor  Utas panasz  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Jó reggelt szép napot  Facebookon kaptam  Emésztésre ható gyógynövények  Facebookon kaptam Krisztinától  Nevess tavasszal,  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Kellemes hétvégét !.........  Bőrtápláló tusfürdő készítése ...  Harmonia.......  Örök hűség......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép mai napot !........  Az idők fordulópontja  Utas panasz  Az idők fordulópontja  Az egyház és Isten célja a föl...  Senki sem tökéletes  Akvamarin  Facebookon kaptam  Papp Ádám: ...a lelkem Valakin...  Facebookon kaptam  Az ember maga alkotja meg az ú...  Amikor túl sok  Kellemes teázást  Szeretet.......  Harmonia.......  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Bőrtápláló tusfürdő készítése ...  Gombák  Sárga kalcit  Kellemes hétvégét !.........  Kobalt és kalcit  Nem hiába kiáltasz  A nyugalom és a megelégedés  Rodokrozit és kálcit  Pünkösdi kilenced  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bölcső  Kellemes hétvégét !.........  Az álom magában véve gyógyít. ...  Akvamarin  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Mindenki életében eljön a pill...  Csodás természet  Ametiszt geódák  Szeretet.......  Örök hűség......  Nem tudom, mit tartogat számom...  Harmonia.......  Boldog születésnapot a ma ünne...  Istenimádat, győzelem, eltávol...  Jábavaló  Mindenki életében eljön a pill...  Bölcső  Szentlélek  Png kislány  Facebookon kaptam  Jábavaló  Szeretet.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
országnak akármilyen, alkotmányos állam, alkotmányosság demokratikus, alkotmányosság követelménye, legfontosabb társadalmi, alkotmányban kifejezett, emberi jogokkal, demokratikus normákkal, egyéni szabadság, polgári szabadság, alkotmányosság követelményei, népszuverenitás elve, állami főhatalom, közhatalomban közvetlenül, hatalmi ágak, bírói hatalmat, önkényuralom megakadályozása, kormányzás szervezetében, hatalmi koncentráció, törvények uralma, jogállam megvalósítása, állampolgárok felett, ember vagy, törvények felett, törvény mindenkire, törvénytelenség formája, törvény uralkodik, törvény felett, egyenjogúság vagy, jogalkalmazást átfogó, közhatalommal fennálló, bármilyen alapú, emberi jogok, emberek nemzetközi, gyülekezés szabadságát, lakhatáshoz való, lakhely szabad, élethez való, alkotmányosság egyetlen, alkotmányos rend, alaptörvény alkotmányellenes, alaptörvény megszavazásáról, ország általuk, párt ideológiáját, puccs által, alaptörvényre demokrata, törvénytelen választásokon, alaptörvényre felesküszik, alkotmány kijátszása, államhatalom birtokosának, uralmi formának, államcsíny felülről, közjó érdeke, ideiglenes abszolutizmust, nemzet valódi, valódi akarat, puccs katonai, többség akaratával, államcsíny során, politikai elit, része hajtja, rendelkezésére álló, államcsíny végrehajtása, hatalom megszerzése, általa végrehajtott, akkor érvényben, parlamenti többség, politikai nyilatkozatot, választások győztesét, választók semmi, alkotmányos rendet, országgyűlési választások, választások alkotmányellenes, hamis látszatot, alkotmányosság lebontására, halálbüntetés eltörlése, államcsíny végrehajtottnak, választási törvényekben, olyan irányba, közjogi rendszert, eddigi aggályokra, demokratikus garanciák, álellenzék hívei, államcsínyre adható, teljes kivonulás, államcsíny végrehajtóival, államcsíny megnevezése, államcsíny útján, államcsínyt követően, rendszert fenntartani, ellenzék általi, ellenzéknek köszönhetően, ellenzék megvonta, legitimáció révén, rendszer támogatását, rendszere összeomlik, ellenzék kivonul, passzív ellenállás, hatalom kizárólagos, rendszer bojkottja, egyedüli békés, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 35
  • e Hét: 374
  • e Hónap: 8289
  • e Év: 216897
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.