Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az idő elfogyott, tettek kellenek A kölcsönös érdekek feltár
  2018-01-28 09:39:15, vasárnap
 
   
 
Az idő elfogyott, tettek kellenek
A kölcsönös érdekek feltárása és tudomásulvétele vezethet az új kiegyezéshez

Rakusz Lajos

2018. január 27., szombat 18:39, frissítve: szombat 18:43

Deák Ferenc, a kiegyezés atyja Székely Bertalan 1869-ben készült festményén

Érdekes vitában vettem részt a minap. Történelmi párhuzamok körül csaptak össze a vélemények a választás kapcsán. Majdnem azt írtam: indulatok. Mivel az ,,összefogás" napjainkban szitokszó lett, az 1867-es kiegyezés lett a ,,kályha", amit a rivalizáló ellenzéki pártok számára kiindulási pontként kínált fel valaki. Nem rossz választás.

Csaknem harminc évvel vagyunk a rendszerváltás után. 1867-ig majd húsz év telt el az 1848-as forradalom és szabadságharc eltiprását követően. A megtorlás akkor a kivégzéseken, a sorozásokon át a hivatalnoki kar lecseréléséig, az uralkodó korlátlan hatalmán alapuló önkényéig terjedt. Mindez alapértékké tette hazánkban a passzív ellenállást. Az aradi vértanúk emléke, a mindennapokat átható sérelmek a Habsburg-házat a gyűlölet központi tárgyává tették. Deák Ferenc mégis békejobbot nyújtott Ferenc Józsefnek. Miért? Mert az ország hanyatlásnak indult.

A passzív rezisztencia, a befelé fordulás, a gazdaság pénzügyi kizsákmányolása az ország teljesítményét folyamatosan csökkentette. A fejlődés leállt, egyre jobban elszakadtunk az európai országoktól, ahol az ipari forradalom térnyerése gyorsuló növekedést eredményezett. Nyílt az olló. A dilemma az volt: a függetlenségért folytatott küzdelemnek megfelelő ára-e az ország tönkremenetele? A kölcsönös érdekek feltárása és tudomásulvétele vezetett az 1867-es kiegyezéshez: létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia.

Deák Ferenc idejében az ipari forradalom (gőzgép, vasút, malmok, ,,ipar 1.0") felzárkózási esélyt jelentett. A kiegyezés igazi sikereként rohamos fejlődésnek indult a mezőgazdaság is. A gyáripar súlya a nemzeti jövedelemben jócskán megduplázódott (1867: 7 százalék; 1900: 16,2 százalék). Ganz Ábrahám gyára a hengerszékeknek, a kéregöntésnek hála világhírű lett. Malomiparunk szintúgy. A vasúti pályák hossza 1865 és 1900 között 2160-ról 17 101 kilométerre nőtt. 1873-ban, Buda, Pest, Óbuda és a Margitsziget egyesülésével létrejött Budapest, majd hihetetlen tempóban épült világvárossá. A kontinensen elsőként mi építettünk földalatti vasutat. Az 1880-as években a fővárosban évente 12 ezer lakás épült. Az Eötvös-reform általánossá tette az elemi iskolát, ezzel kezdetét vette annak az iskolarendszernek a kiépülése, amely számos világhírű tudóst, feltalálót adott a világnak. Megindult a polgárosodás, minden fontos szempontból egyre közelebb kerültünk a Nyugathoz.

hirdetés

A kiegyezés legfontosabb deklarált eredményei: az alkotmányosság helyreállítása, felelős kormány kinevezése, a megyék autonómiájának visszaállítása, a sajtószabadság, a gyülekezési jog érvényesítése. Tömegével jöttek létre különböző társadalmi egyesületek, ,,körök", kaszinók. (Megindult a civil élet.) Majd negyven éven át a kiegyezés volt a társadalmi folyamatok alapja. A magyarság vezetői túl tudtak jutni a fájdalmakon és a sérelmeken, hogy a következő generációk teljes életet élhessenek.

Itt jutunk el a mai kor kérdéseihez. Másfél évszázaddal később a társadalmi fejlődés ugyanazon alapkövetelményeit kellene létrehozni. A rendszerváltás során a társadalom megteremtette a jogállamot. Lehetőségei messze jobbak lettek, mint 1867 után: függetlenné váltunk! A magyarok az Európához való felzárkózás esélyének garanciáit látták az alkotmány elfogadásában, az Alkotmánybíróság létrehozásában, a hatalmi ágak szétválasztásában, a demokratikus (befogadó) intézmények felállításában, működésében. Úgy vélték: csak munkájukon múlik, hogy mire jutnak. Meg hogy utolérjük-e a Nyugatot.

Nem így történt.

Az 1867-es kiegyezés sarokpontjait alkotó kérdések 2018-ban új válaszért kiáltanak.

Nincs alkotmányunk. A képviselők a nép és az ellenzék bevonása nélkül hoztak létre egy ,,alaptörvényt", azt toldozgatják-foldozgatják, ahogy a hatalom napi érdekei megkívánják.

Nincs felelős kormányunk. A fékeket és ellensúlyokat, a kormány ellenőrzését szolgáló intézményeket az Alkotmánybíróságtól az Állami Számvevőszéken át a Nemzeti Választási Bizottságig szolgai módon vezetik a hatalom hosszú időre bebetonozott kliensei. A kormány uralja a törvényhozást, állami szintre emelte a korrupciót. Eszközként használja a félelem- és gyűlöletkeltést. Egyre gyakrabban merülnek fel aggályok a bíróságok függetlenségével kapcsolatban is.

Nincs önkormányzati autonómia. Sőt semmilyen autonómia sincs, ideértve az egyetemeket, a tudományos intézményeket. A centrális erőtér a hétköznapjainkat is uralja, egzisztenciális függőségek hatják át a mindennapokat.

Elsők között csorbult a sajtószabadság. Hét év után totális a kormányzati médiafölény.

Koholt indokokkal támadják a civileket.

A legszomorúbb, hogy 150 évvel ezelőtt egy idegen, gyűlölt hatalommal jutottunk el a kiegyezésig. Most az általunk megválasztott kormány áll az ország és lakói boldogulása útjában. Politikai elitünk csődöt mondott: vagy hallgat, vagy a sebeit nyalogatja. Győzött a rezsim, amely csak egy szűk kör számára harcol szuverenitásért és meggazdagodásért. Mindene a hatalom és a pénz. Ez a hatalom mindenét elvesztené, ha a demokratikus működés alapvető elvei ismét érvényesülnének. Ha nem kormány-, hanem rezsimváltás lenne. Ha az ellenzéki pártok ki tudnának egyezni egymással.Az állami szervek pártérdekek szerinti használata a gazdaság fejlődését is visszafogja.

Mindez ismert azon sokak számára, akik nem tartoznak a hatalom haszonélvezői és a becsapott alattvalók közé sem. De van itt egy újabb pont, ami Deákék számára döntő jelentőségű volt. Ami elengedhetetlen most is: a társadalmi-gazdasági fejlődés jövőbeli kilátásainak, lehetséges alternatíváinak feltárása, mindezek megismertetése a lakossággal (!), ideértve véleményének figyelembevételét is. Mit hoz a digitalizáció? Mit kell tenni a technológiai váltás társadalmi következményeinek tompítására, kezelésére? Ezekben is tudnunk kell eligazodni, hiszen rohamosan változó világban élünk.

A tőke szétfeszítette a nemzeti kereteket. A multinacionális cégek behálózták a világot. A globalizáció hallatlan vagyoni egyenlőtlenségeket hozott létre. A magas munkabérrel működő cégek távozása miatt anyaországaikban azelőtt prosperáló térségek mentek tönkre. Michigan, Pennsylvania, Wisconsin ipartelepeinek rozsdaövezetté válása politikai fordulathoz vezetett az Egyesült Államokban. Az átlagjövedelem ugyanekkor hihetetlen módon megugrott a korábban elmaradott, de alacsony munkabérekkel vonzóvá tett térségekben. De voltak olyan országok is, amelyek nem az olcsó munkaerő vonzására építettek, hanem - a távlatosabb szemlélet jegyében - a tudás primátusát valósították meg.

Kína évente százezer fiatalt küldött amerikai egyetemekre, fizette tandíjukat, és ha diploma után bent maradtak valamely tanszéken, még egy évig a munkabérüket is. (Aztán ezek a tanársegédek gyökeret eresztettek. ,,A kínai munkatársak három kolléga munkáját végzik el" - mondta nekem egy professzor Los Angelesben.) A tudás, az innovációs térben kialakított kapcsolatrendszer szárnyakat adott a kínai gazdaságnak. Három évtized alatt azok az országok, melyek ugyanígy a tudást - az oktatást, a kutatást-fejlesztést, az innovációt - állították politikájuk tengelyébe (Szingapúr, Dél-Korea, Finnország), nagyszerű gazdasági teljesítményekre lettek képesek. De nemrégiben épp a Magyar Nemzet mutatta be, hogy az orosz kormány elindította Digitális Gazdaság című, 2024-ig tartó programját. Hasonló lépések történtek Kazahsztánban, míg a fehéroroszok Minszk mellett hozták létre a maguk Szilícium-völgyét, ahol 27 ezer informatikus dolgozik 164 cégben.

Az informatika létrejöttében és terjedésében nemzetközileg elismert szerepe volt és van a magyar tudósoknak: legyen szabad Neumann Jánost említenem itt. De ennek hazánkban semmi előnye nem érzékelhető, még programok szintjén sem.

A mai felelős vezetők gondolkodását, törekvéseit nem lehet összevetni Deák, Andrássy, Eötvös jövőbe tekintő, azt formáló munkásságával. Minden arra utal, hogy csupán kullogni fogunk a többi ország után Európa közepén. Lassan megszokjuk. Lemaradásunk azonban évek múltán katasztrófához vezethet. Az illiberális, munkaalapú orbáni állam leértékeli a tudást, noha a XXI. században semmi sem fontosabb nála. Öt-tíz éven belül a digitalizáció (,,ipar 4.0") gyökeresen átalakítja a mindennapi életet.

Deák 150 éve ki tudta harcolni a felzárkózáshoz nélkülözhetetlen egyetértést, noha a társadalom Habsburg-ellenessége az egeket verdeste. Napjainkban fel sem merül, hogy a magas szakmai kultúrák megjelenése és elterjedése miatt milyen drámai következményekkel kell számolnunk. Hogy az Európai Unió munkapiacán milyen szívóhatás fog kialakulni a kvalifikált szakemberek iránt, és hogy az elévülő ismeretek birtokosai milyen sanyarú élethelyzetekkel kényszerülnek majd szembenézni. Sokak számára már ma is csak a kivándorlás ad esélyt az emberi méltóság megélésére. Számolunk vajon azzal, hogy a fokozódó elvándorlás, a rohamosan növekvő szakmai követelmények miatt milliók élethelyzetének ellehetetlenülése, a totális kilátástalanság milyen fenyegetést jelent?

A pártok még mindig tradicionális megközelítésben fogalmazzák meg ajánlataikat. Mintha a továbbiakban is minden azon a nyomvonalon alakulna, amelyen az elmúlt évtizedekben. Fellépésük tengelyében nem a választó van, hanem az egymás elleni harc. A rezsim lépései - CEU-, Soros-, ÁSZ-ügyek, gyűlölet- és félelemkeltés - arról tanúskodnak, hogy az orbáni gépezet pánikközeli helyzetben van. Most kellene határozott, egy irányba mutató ellenzéki stratégia. Különösen azon pártok részéről, amelyek választói támogatottsága jelentős: Jobbik, MSZP, DK, LMP. Nem azt kell nézni, hogy a másik miben különbözik, hanem hogy lehet-e nélküle normális életet kiharcolni a hazában. Hogy eltávolítható-e a rezsim? Kiegyezés nélkül ugyanis győz a Fidesz.

Nyilvánvaló, hogy korunknak most nincs Deákja. Nincs ,,haza bölcse", aki képes lenne megtalálni a célhoz vezető ösvényt. Aki arra az útra vihetné az országot, amelyen már évtizedek óta járnak a finnek, a dél-koreaiak, az írek, a kínaiak. Ha megtalálnánk őt, és ha elvégezhetné a dolgát, akkor a digitalizáció térnyerése sem veszteségekhez, hanem a magyarság felemelkedéséhez vezethetne. Ennek is van esélye. Magyarország a matematikában nagyhatalom, és a digitalizáció alapja a matematika.A kérdés nem az, hogy - együtt vagy külön-külön - formálódhat-e kormányváltó erő.

Az elmúlt 28 évért közös a felelősségünk. Ez a felelősség nem egyenlő, de mindannyian tudomásul vettük, ami történt körülöttünk. A belenyugvás nem mentesít az elmulasztott politikai, erkölcsi, állampolgári kiállás elmaradásáért. De az idő elfogyott. Most tettekre van szükség, ami első helyen az ellenzéki pártok történelmi felelőssége.

Deák Ferenc műve a XXI. századnak is irányt ad. Figyelni kell a múltra és a jövőre is. A minap középiskolások mutattak példát a Parlament előtt. Ne feledkezzünk meg róluk sem! Ők a leginkább érintettek.

A szerző a kutatási, technológiai és innovációs tanács egykori elnöke, az MSZP tagja


https://mno.hu/velemeny/az-ido-elfogyott-tettek-kellenek-2443208?utm_source=hirle vel_MN_altalanos&utm_medium=email
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: felemelkedéséhez, függetlenségével, meggazdagodásért, hétköznapjainkat, anyaországaikban, alkotmánybíróság, élethelyzetekkel, nélkülözhetetlen, teljesítményekre, egzisztenciális, kizsákmányolása, függetlenségért, tudomásulvétele, érvényesülnének, hengerszékeknek, gyűlöletkeltést, szuverenitásért, multinacionális, elengedhetetlen, kilátástalanság, élethelyzetének, alternatíváinak, megközelítésben, alkotmányosság, helyreállítása, autonómiájának, katasztrófához, felzárkózáshoz, teljesítményét, tönkremenetele, visszaállítása, megduplázódott, középiskolások, rendszerváltás, szétfeszítette, ipartelepeinek, kölcsönös érdekek, kiegyezés atyja, választás kapcsán, 1867-es kiegyezés, rivalizáló ellenzéki, rendszerváltás után, 1848-as forradalom, megtorlás akkor, uralkodó korlátlan, passzív ellenállást, aradi vértanúk, mindennapokat átható, gyűlölet központi, ország hanyatlásnak, passzív rezisztencia, befelé fordulás, Rakusz Lajos, Deák Ferenc, Székely Bertalan, Ferenc Józsefnek, Magyar Monarchia, Ganz Ábrahám, Állami Számvevőszéken, Nemzeti Választási Bizottságig, Egyesült Államokban, Magyar Nemzet, Digitális Gazdaság, Neumann Jánost, Európai Unió,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Png nő  Jó éjszakát!  Azt mondják...  Png nap  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Png nő  Szép estét kedves látogatóimna...  Lila virágok  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Rózsaszin rózsa  Nyári , hűsítő italok !  Png kislány  Vörös rózsák  Kellemes délutánt kívánok!  Pipacs csokor az ajtón  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Társkereső hirdetés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png rózsa  Csodás szépség és egészség gör...  Facebookon kaptam  Nyári kép  Jókai Anna tollából  Egy nagyon szép kastély.....  Png nő  Png virág  Facebookon kaptam  Göldner Ildikó verse: Virágzik...  Nyári kép  Riasztó.......  Png virág  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Nyári kép  Png virág  Arany és kék szavakkal  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Zápor dal  Én befejeztem  Png virág  A napfény  Nyári varázs  Nyári varázs  Fehér rózsa  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Muskátli.......  Nyári képek  Facebookon kaptam  Sárga rózsa  Nyári varázs  Pipacsok vázában  Lila virágok  Azurit és malahit  Ki érti?  Mi történik a testünkkel és az...  Vegyes viccek  Ki vigasztalja a vigasztalót?  Délutáni nassolás.....  Szép napot kívánok  Mondd  Egy nagyon szép kastély.....  Egy bizonyos határt...  Vörös rózsa  Társkereső hirdetés  A napfény  Lila virágok  Facebookon kaptam  Png nő  Facebookon kaptam  Png nő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jókai Anna tollából  Facebookon kaptam  Fehér gerbera  Kellemes délutánt kívánok!  Facebookon kaptam  Keserű a Mára vize  Egy nagyon szép kastély.....  Nyári képek  Facebookon kaptam  Nyári kép  Png kislány  Facebookon kaptam  Flavonoidokban gazdag étkek  Facebookon kaptam  Amikor nincs pénzed......  Pipacsok vázában  Ki érti?  Facebookon kaptam  Kellemes napot  Mai harmónia kártyám  Sűrűsödik  Nyári kép  Kellemes nyári napot  Szép estét 
Bejegyzés Címkék
kölcsönös érdekek, kiegyezés atyja, választás kapcsán, 1867-es kiegyezés, rivalizáló ellenzéki, rendszerváltás után, 1848-as forradalom, megtorlás akkor, uralkodó korlátlan, passzív ellenállást, aradi vértanúk, mindennapokat átható, gyűlölet központi, ország hanyatlásnak, passzív rezisztencia, befelé fordulás, gazdaság pénzügyi, ország teljesítményét, fejlődés leállt, európai országoktól, ipari forradalom, függetlenségért folytatott, ország tönkremenetele, 1867-es kiegyezéshez, kiegyezés igazi, gyáripar súlya, nemzeti jövedelemben, kéregöntésnek hála, vasúti pályák, kontinensen elsőként, 1880-as években, fővárosban évente, elemi iskolát, kiegyezés legfontosabb, alkotmányosság helyreállítása, megyék autonómiájának, civil élet, kiegyezés volt, társadalmi folyamatok, magyarság vezetői, következő generációk, társadalmi fejlődés, rendszerváltás során, társadalom megteremtette, alkotmány elfogadásában, hatalmi ágak, ellenzék bevonása, hatalom napi, kormány ellenőrzését, hatalom hosszú, kormány uralja, bíróságok függetlenségével, tudományos intézményeket, centrális erőtér, kormányzati médiafölény, általunk megválasztott, sebeit nyalogatja, hatalom mindenét, demokratikus működés, ellenzéki pártok, állami szervek, gazdaság fejlődését, hatalom haszonélvezői, becsapott alattvalók, újabb pont, technológiai váltás, tőke szétfeszítette, nemzeti kereteket, multinacionális cégek, globalizáció hallatlan, magas munkabérrel, átlagjövedelem ugyanekkor, korábban elmaradott, olcsó munkaerő, távlatosabb szemlélet, tudás primátusát, tanársegédek gyökeret, kínai munkatársak, innovációs térben, kínai gazdaságnak, tudást &#8211, innovációt &#8211, orosz kormány, fehéroroszok Minszk, maguk Szilícium-völgyét, informatika létrejöttében, magyar tudósoknak, többi ország, mindennapi életet, felzárkózáshoz nélkülözhetetlen, egeket verdeste, magas szakmai, kvalifikált szakemberek, elévülő ismeretek, emberi méltóság, fokozódó elvándorlás, rohamosan növekvő, totális kilátástalanság, nyomvonalon alakulna, elmúlt évtizedekben, egymás elleni, , ,
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 586
  • e Hét: 2012
  • e Hónap: 16499
  • e Év: 241967
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.