Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Miért hallgat a magyar értelmi
  2008-06-01 20:34:44, vasárnap
 
   
  Miért hallgat a magyar értelmiség?

A kérdésfelvetés indokolt, de nem pontos!!! Ugyanis, az értelmiségiek
azon képviselői hallgatnak, akik kiszolgálói voltak, mint politikai
elkötelezettek a kommunizmus eszméivel hatalmat gyakorlókkal.
Ugyanakkor, azt hangoztatják, hogy:

"Mint társadalmi réteg, önálló politikát sem folytathat, tevékenységét
azoknak az osztályoknak az érdekei határozzák meg, amelyeket
szolgál..." Filozófiai kislexikon Kossuth/1976.; (Huszár Tibor:
Történelem és szociológia: 69. oldal., Magvető, Pécs/1979.);"

Szelényi Iván szerint, viszont:
"..a kelet-európai értelmiség nyilvánvalóan nem osztály. Nemcsak
hatalmának osztályjellegét nem ismeri fel, de az osztálynélküliség és
a megegyezés ideológiáját pártolja, s - ami még nagyobb paradoxon -
azt állítja, hogy a hatalom, amelyet az értelmiségiek gyakorolnak,
voltaképpen a proletariátus hatalma. 1982."

A lényeg: "a hatalom, amelyet az értelmiségiek gyakorolnak,
voltaképpen a proletariátus hatalma."
mondatrészen van. Mert valójában, kiszolgálói voltak annak a politikai
apparátusnak, amelyik megszállta az egész magyar társadalmat! A
függetlenített kisz- párt- és szakszervezeti tikárok ott voltak minden
egyes vállalat és intézmény élén. Pártirányítás volt minden szinten.
Iskolázottságukat tekintve, sok diplomahalmozó is volt közöttük. Ezért
értelmiséginek gondolják magukat. Pedig, nem a diploma teszi az
értelmiségit!

De, kik is azok a "proletárok", akikről szól ez a -Szelényi-gondolat?

Remélem, hogy senki nem azonosítja a ma proletárját azzal, akinek
nevében úgymond megvalósították 1945 után a proletárdiktatúrát?!!

Mert a proletár, valójában a modern rabszolga. .: Modern rabszolga:
társadalmi tulajdonként kezelt, neki életét és utódait tekintve is
kiszolgáltatott, "minden joggal fölruházott", de azzal élni nem tudó,
kizsákmányolt dolgozó.

Kikből is lett az 1960-as, 70-es és 80-as évekre "modern rabszolga"?

A legnagyobb tévedésünk az volt, hogy nem ismertünk fel egy nagyon
fontos társadalmi igazságot! Mégpedig, azt: hogy az 1980-as, 90-es
évek munkássága nem azonosak azokkal a proletárokkal, akik 1945 után
megvalósították a proletárdiktatúrát, hanem sokkal inkább azonosak
azokkal, akiken megvalósult az!

És hiába ezen sorsüldözöttség, mert a családon belül megőrzött
hagyományokhoz való ragaszkodás, a velük született intelligencia
(tanulékonyság) révén belőlük kerülnek és kerültek ki a polgári
demokráciát akaró ÉRTELMISÉGIEK.

Igen, a polgári demokráciát akarók oldalán - akiket jobbosoknak
gondolnak, helytelenül - található értelmiségieket nem feltétlenül
tesz a diploma, vagy a fölsőfokú képzettség értelmiségivé. Sokkal
inkább az a FELELŐSSÉG AHOGYAN ÉLIK AZ ÉLETÜKET! Felelősség önmagukkal
és környezetükkel, munkájukkal, az egész magyar társadalommal szemben,
vagyis: mellett!
Ezen értelmiségiek többnyire sorsüldözöttek voltak a szocializmus
nevezetű rendszerben. Ezért nem VOLT módjuk a tőkefelhalmozásra és
bizony ők nem tudtak meggazdagodni.

Őket meglehetősen szolid anyagi körülmények között ért a
rendszerváltozás nevezetű változás.

Amiért a szocializmusban aktív politikai tőkéből gazdasági- anyagi
tőkét kovácsoló "értelmiségieknek" az az érdekük, hogy megmaradjon a
nép szellemi és egzisztenciális kiszolgáltatottsága, ezért olyan
nagyon fontos ezen "értelmiségieknek" az, hogy fenntartsák
szimpatizánsaikban azt a hitet, hogy ők továbbra is az ő érdeküket
képviselik...

HÁT EZÉRT (IS) HALLGATNAK! HALLGATNAK ÉS ELHALLGATNAK!

ELHALLGATJÁK AZ IGAZSÁGOT!!!

PEDIG AZ SOKKAL ALATTOMOSABB FAJTÁJA A HAZUGSÁGNAK, MINT A SZEMTŐL
SZEMBENI HAZUGSÁG!!!
MERT AZ ELLEN NEM LEHET VÉDEKEZNI NEM LEHET MEGFELELŐ ÉETSTRATÉGIÁT
KIALAKÍTANI!

Lásd a 2006-os tavaszi választásokat!

Az igazság ELHALLGATÁSÁVAL taktikázva megszerezték a szavazópolgárok
többségének bizalmát. Cserébe olyan megszorító- életlehetőségeket
megszüntető törvényeket hoznak, amit nem lehet szó nélkül hagyni!

A"plebs"-szé válás folyamatáról írtam mostanáig, minden létező műfajban.

De a legpontosabban, legolvasmányosabban a "társadalmi néprajz"
(USA-ban antropológia, Angliában szociális antropológia) néven ismert
műfajban tudom a társadalmi élet minden jelenségét leírni.

Az, hogy ott tartunk, ahol és annyira általánossá vált és oly széles
néprétegre kiterjedt a
"blebs"-ség, azért foglalkoztat a probléma oly nagyon.
Meg azért is, mert a szüleimen keresztül én is érintve vagyok.
A szüleim korosztálya, akik a Horthy-korszakban váltak ifjakká -
többnyire paraszt (kulák) származású fiatalok elindultak a városokba
szakmát tanulni.
Majd, mint mesteremberek visszamentek a falujukba, ahol üzletet, kis
műhelyt nyitva
hasznosíthatták a megszerzett szakmai tudásukat.

Csakhogy a proletárdiktatúra nevében a nagyszüleinket
belekényszerítették a TSZ-ekbe, a szüleinket, pedig beterelték a
gyárakba.
A gyerekeik, az 1940-es években születettek, pedig úgy nőttek föl,
hogy csak azt látták, hogy "paraszt", vagy "melós a fater, meg a
mutter".
Ez az én nemzedékem!
És, amiért ez a nemzedék úgy nőtt föl, hogy a megmásított
történelmünkkel, tehát: hazugságokkal igyekeztek teletömni a fejüket,
elveszítették - ha volt is valamennyi - identitásukat!
A gyerekeikről nem is beszélve!
Őket már a globális szabadosság szellemében találta a bal-liberális
médiaforradalom... az agymosás, butítás...
A másik réteg, amelyiket eleve proletár státuszban talált a
bolsevizmust ránk szabadító kommunista politikai elit, kiemelve őket
vagy valóban tudtak élni a hirtelenjött lehetőséggel és
továbbtanulhatott (de, mit? és hogyan?, hiszen mindent átírtak a
kommunista demagógiával) lakást kaphatott, családot alapíthatott,
szolid egzisztenciát teremthetett.

Aki meg annyira menthetetlen volt megmaradt lumpenprolinak. Ehhez a
réteghez jött az én nemzedékem az identitás nélküli, vágott-virág
gyökértelen nemzedék az önpusztításos, lepusztulási életvitelével.
Ezért is volt tragikus, hogy ilyen állapotban érte a Magyarországon
élők többségét az EU-tagság.

Így ír erről Bakai Kornél 2003-ban:
,,Súlyos társadalmi igazságtalanságok terhelték a Horthy-kort, de abban
a zsellér és a nagy gyáros is egyetértett, hogy ezredéves országunk
felszámolásához és tönkretételéhez nem adjuk a hozzájárulásunkat, mert
- amint Declassé francia külügyminiszter mondotta volt:

"Egy nemzet sincs megalázva azzal, ha legyőzték, vagy ha késsel a
torkán aláírt egy végzetes békeszerződést, de becstelenné válik, ha
tönkretételéhez maga is készéggel hozzájárulását adja".

Ma nincs olyan számottevő nemzeti erő, amely kiállna a magyar
érdekekért, amelyik rá merne mutatni arra, mi volt és mi ma a
magyarság szerepe Európában?

A magyarság 1100 esztendeje, rokonai révén másfélezer éve birtokolja a
Kárpát-medencét és mind etnikailag, mind genetikailag, mind nyelvileg
egy teljesen más világot jelentett itt, Európa kellős közepén. A
környező hatalmak és népek kezdettől nem tudták megbocsátani és
elfogadni, hogy Kelet Népei uralják Európa szívét. Gondoljunk
Atillára, az avarokra vagy a magyarság megítélésére. Tény, hogy a
magyarság számára is sokszor felmerült a gondolata annak, nem Kelettel
kellene-e vállalni a sorsközösséget? Gondoljunk IV. Bélára, Mátyás
királyra, 1526 utánra. Mindig a Nyugat védelmét vállaltuk! 1919, 1945,
1956 jelzik ezt az újabb időben!

S most arról papol mind a négy parlamenti párt, hogy a boldogságnak
csakis egyetlen útja van: az Európai Unió. 1990-ig csak a Szovjet Unió
volt. Európa újraegyesítését emlegetik, holott Európa csakis a római
impérium korában volt egységes, úgy-ahogy. Máskor soha. Ezt a romlott
lelkületű birodalmi egységet akarta felváltani a nagy Atilla király
egy másfajta egységgel. Megölték.

S gondolnánk-e, hogy már a XIX. században felmerült az Európai
Egyesült Államok ötlete és vágya tulajdonképpen ezredéve él Európa
nyugati nagyhatalmainak gondolkodásában? Mert itt valójában a
francia-német hegemónia megteremtésérol van szó. Ezt a célt szolgálta
már 1947-ben a Marshall-terv, majd 1958-ban az EGK, késobb a Közös
Piac hat országgal. Majd következett a Maastrichti Szerzodés, amelynek
világos célja a kisnemzetek felszámolása és szuverenitásuk
megszüntetése. Az egyik legsúlyosabb becsapás annak emlegetése, hogy
az EU-ban megszűnnek a határok és ez meghozza a szétszabdalt magyarság
számára is az óhajtott egyesülési lehetőséget. A belső határok
megmaradnak és a kisebbségekkel az unió egyáltalán nem törődik! Csak
ajánlásaik vannak, amelyeket nem kell betartani és nem is feltétele a
felvételnek. Gyakorlati jelentőségük egyáltalán nincs. Hoztak
különböző határozatokat (1987, 1994,1995,1997), de az un.
országjelentésekben teljesen hamis képet festettek, például Romániát
mintaállamnak minősítették, Szlovákiának a pártjára álltak. Az EU-ban
kisebbségi törvényt soha nem fognak hozni. A kultúra, az oktatás, a
nyelvhasználat, az egészségügy, az adóügy a nemzeti kormányok kezében
marad. Az EU valójában a német és francia bank-oligarchia
egyeduralmának kiterjesztése, az európai érdek és "közélet" azt
jelenti: mi az o érdekük. Valójában egy óriási piacbővítésről van szó,
mivel Európa gazdaságilag lefelé tendál. Egy gyönyörű tóba a kis halak
világába beengednek nagy cápákat és egyenlő feltételekről beszélnek.
Svédország, Ausztria csalódott. Írország külön utakat próbál.

A piac (80 milliós Közép-Európa!) mellett leginkább a földet kívánják
megszerezni. Kivált a Kárpát, medencében hiszen ütköző zóna ez!
1992 óta lényegében megvalósult az EU behatolása Magyarországra, de
mégis megmaradt a forint, a szuverenitás. 10 milliós Magyarországnak
nem kellett azonnal átvennie a 350 milliós Európa sok évtizede
gyakorolt rendjét. Az árszínvonal uniós lesz, a bérszínvonal marad
(kb. 1/3-a, 1/10-e a nyugatinak!) 1944-ben Magyarország és Ausztria
egyformán állt, ma egynegyede a mi életszínvonalunk az osztrákokénak.

Magyarország csak akkor maradhatna meg, ha most - az utolsó
pillanatban és utolsó esélyként képes volna NEM-et mondani, mert
felkészületlen, mert speciális nemzeti érdekeit senki nem képviseli
majd. Ha független maradhatna, új feltételekkel kezdhetné a
tárgyalásokat, mert az EU-nak mindenképpen kell a Kárpát-medence (is),
tehát éppen nem szigetelődnénk el, hanem felértékelődnénk.

Az éves tagdíj 70/80 milliárd forint lesz. Mindez persze, jól tudom,
álom, hiszen már minden el van döntve. Verd meg a pásztort s
szétszéled a nyáj. Hogyan jutottunk idáig? Hogyan süllyedtünk idáig? A
cselédsorsig."

(Elhangzott a MAG 2003. januári ülésén)

Bp. 2007. 09. 12.

Bóna Mária Ilona
a Magyar Nemzetért Mozgalom tagja
http://furaila.blog.xfree.hu
 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Címkék: felértékelődnénk, rendszerváltozás, értelmiségieknek, életszínvonalunk, történelmünkkel, szocializmusban, nagyhatalmainak, magyarországnak, médiaforradalom, osztályjellegét, megvalósították, sorsüldözöttség, értelmiségieket, kiszolgáltatott, gondolkodásában, megteremtésérol, tönkretételéhez, elhallgatásával, újraegyesítését, külügyminiszter, felszámolásához, hasznosíthatták, szavazópolgárok, egzisztenciális, békeszerződést, sorsközösséget, tulajdonképpen, magyarországon, hozzájárulását, kisebbségekkel, egyeduralmának, nagyszüleinket, kérdésfelvetés, piacbővítésről, diplomahalmozó, hagyományokhoz, magyar értelmiség, kérdésfelvetés indokolt, kommunizmus eszméivel, érdekei határozzák, kelet-európai értelmiség, megegyezés ideológiáját, értelmiségiek gyakorolnak, proletariátus hatalma, egész magyar, diploma teszi, modern rabszolga, legnagyobb tévedésünk, családon belül, velük született, polgári demokráciát, fölsőfokú képzettség, Huszár Tibor, Szelényi Iván, FELELŐSSÉG AHOGYAN ÉLIK AZ ÉLETÜKET, HALLGATNAK ÉS ELHALLGATNAK, ELHALLGATJÁK AZ IGAZSÁGOT, PEDIG AZ SOKKAL ALATTOMOSABB FAJTÁJA HAZUGSÁGNAK, MINT SZEMTŐL, SZEMBENI HAZUGSÁG, MERT AZ ELLEN NEM LEHET VÉDEKEZNI NEM LEHET MEGFELELŐ ÉETSTRATÉGIÁT, Bakai Kornél, Kelet Népei, Gondoljunk IV, Európai Unió, Szovjet Unió, Egyesült Államok, Maastrichti Szerzodés, Bóna Mária Ilona, Magyar Nemzetért Mozgalom,
baby (#1)   2008-06-19 00:44:38

faith_luckcas@yahoo.co.uk

A nevem Miss Faith Luckcas ma láttam a profilodat és érdeklődővé váltam benned,l szintén szeretni fog ismerni téged az többet, és l azt akarja tőled, hogy küldj egy emailt az email címemnek annyira l neked neked tudja adni a képemet hogy tudja, ki l am.itt van az emailom address( faith_luckcas@yahoo.co.uk ) azt hiszem, hogy tudunk mozogni innen! Várok tied
posta az email címemre fenti. Isten megáld téged és nekem véd téged.
Miss hit
My name is Miss Faith Luckcas i saw your profile today and became interested in you,l will also like to know you the more,and l want you to send an email to my email address so l can give you my picture for you to know whom l am.Here is my email address( faith_luckcas@yahoo.co.uk ) I believe we can move from here! I am waiting for your
mail to my email address above. God bless you and protect you for me.
Miss Faith
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Böröczki Mihály - Gólyák  A szeretetről  Vágyakozás  Az igazi  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  Beszorult az ujja a jegygyűrűb...  Csodaszép napot !.......  Kellemes hétvégét !.........  Fluorit  Facebookon kaptam  Az igaz barátság  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ó légy ma vendégünk  Facebookon kaptam  Ezekből a szavakból szövődik a...  A szeretetről  Vágyakozás  Az idők fordulópontja  Füst Milán - A légen át szerel...  C-vitaminnal a szív és a bőr e...  Realgar és kálcit  Dolomit és kvarc  Látogatóimnak,- szeretettel ! ...  Jó reggelt mindenkinek  Jó reggelt mindenkinek  Realgar és kálcit  Vágyakozás  Jó reggelt mindenkinek  Nyers kék gyémánt  Jó éjszakát!  Nem hiába kiáltasz  Gombák  Nászéjszaka  Facebookon kaptam  Rodokrozin és kálcit  Selejtezés folytatás  Minőségi időt adj!  Nátrolit kristály  Facebookon kaptam  Beszorult az ujja a jegygyűrűb...  Facebookon kaptam  Találtam egy jó barátot  Jó éjszakát!  Harmonia.......  De az igazság az, ...  Facebookon kaptam  Nátrolit kristály  Szép estét kedves látogatóimna...  Örök hűség......  Jó éjszakát!  Harmonia.......  Különleges mini rózsa, teljes...  Orgona bokor  Szeretet.......  Facebookon kaptam  Mindenki életében eljön a pill...  Kislány cicákkal  Böröczki Mihály – Akácvi...  Csodás természet  Az idők fordulópontja  Szép napot kedves barátaim ! ....  Szép estét kedves látogatóimna...  Szép májusi napokat!  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Örök hűség......  Lustaság......  1416 az új fertőzött, elhunyt ...  A nyugalom és a megelégedés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ady Endre : Meg akartalak tart...  Közeleg a hét vége......  A barát egy mosoly  Nevess tavasszal,  Facebookon kaptam  De az igazság az, ...  Rodokrozit és pirit  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Azurit kristály  Dioptáz  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Pünkösdi kilenced  Mókus virággal  Facebookon kaptam  Ápolók Nemzetközi Napja  Mangán  Facebookon kaptam  Hematit és kvarc 
Bejegyzés Címkék
magyar értelmiség, kérdésfelvetés indokolt, kommunizmus eszméivel, érdekei határozzák, kelet-európai értelmiség, megegyezés ideológiáját, értelmiségiek gyakorolnak, proletariátus hatalma, egész magyar, diploma teszi, modern rabszolga, legnagyobb tévedésünk, családon belül, velük született, polgári demokráciát, fölsőfokú képzettség, szocializmusban aktív, 2006-os tavaszi, igazság ELHALLGATÁSÁVAL, társadalmi élet, szüleimen keresztül, szüleim korosztálya, megszerzett szakmai, proletárdiktatúra nevében, 1940-es években, globális szabadosság, másik réteg, hirtelenjött lehetőséggel, identitás nélküli, nagy gyáros, nemzet sincs, végzetes békeszerződést, magyarság 1100, avarokra vagy, magyarság megítélésére, gondolata annak, újabb időben, négy parlamenti, nagy Atilla, másfajta egységgel, célt szolgálta, kisnemzetek felszámolása, egyik legsúlyosabb, szétszabdalt magyarság, óhajtott egyesülési, belső határok, unió egyáltalán, pártjára álltak, nemzeti kormányok, európai érdek, óriási piacbővítésről, gyönyörű tóba, földet kívánják, árszínvonal uniós, bérszínvonal marad, éves tagdíj, felértékelődnénk, rendszerváltozás, értelmiségieknek, életszínvonalunk, történelmünkkel, szocializmusban, nagyhatalmainak, magyarországnak, médiaforradalom, osztályjellegét, megvalósították, sorsüldözöttség, értelmiségieket, kiszolgáltatott, gondolkodásában, megteremtésérol, tönkretételéhez, elhallgatásával, újraegyesítését, külügyminiszter, felszámolásához, hasznosíthatták, szavazópolgárok, egzisztenciális, békeszerződést, sorsközösséget, tulajdonképpen, magyarországon, hozzájárulását, kisebbségekkel, egyeduralmának, nagyszüleinket, kérdésfelvetés, piacbővítésről, diplomahalmozó, hagyományokhoz, nyelvhasználat, legpontosabban, szigetelődnénk, környezetükkel, szuverenitásuk, lumpenprolinak, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 270
  • e Hét: 3055
  • e Hónap: 7895
  • e Év: 216503
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.