Belépés
simocsi.blog.xfree.hu
"Egy ősi kínai bölcsesség szerint nem az számít, mi történik veled, hanem az, hogyan éled meg." Simányi József
1956.08.22
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 2 
Picike HUMOR talán mosolyt fakaszt ...
  2019-01-17 14:18:11, csütörtök
 
  I.

1./ - Pincér! van még a tegnapi borból?
- Igen uram ! Természetesen!
- Akkor , hozzon nekem egy korsó sört !
2./ - Mama! Már nem szeret a Béla !
- Miből gondolod, kislányom ?
- Tegnap azt mondta, hogy kezdek rád hasonlítani.
3./ - Géza, el akarsz hagyni?
- Igen !
- De a múlt héten azt mondtad, én vagyok az álmaid asszonya!
- Igen , csak közben felébredtem .
4./Két hipochonder beszélget:
- Napi két almával távol tarthatod az orvost a háztól.
- Persze! Különösen , ha pontosan célzol !
5./ Szakad az eső, dörög , villámlok.
Csöngetnek .
- Jaj , anyuka! Miért ácsorog az esőben? Miért nem megy megy haza?
6./Éjszaka halk suttogás hallatszik a börtönben :
- Mióta van itt?
- Tíz éve.
- Jó itt magának ?
- Nem .
- Hajlandó velem megszökni?
- Nem .
- Miért ?
- Mert én vagyok a börtönőr!

II.

1./ A francia, a német és a skót sört iszik. Észreveszik ,hogy mindhármuk poharában úszik egy -egy légy. A francia eldobja a poharat, a német kiveszi a legyet, és megissza a sörét.A skót kiveszi a legyet, jól megrázza, és ráüvölt:
- Köpd ki !
2./A falu orvosa sétál a temetőben .
- Leltározunk, dokikám..? - kiált oda a sírásó.
3./ A benzinkút pénztáránál már fél órája várakozik egy pap. Amikor sorra kerül , a kutas szabadkozni kezd:
- Elnézést kérek atyám , de ilyenkor nyáron mindenki az utolsó pillanatban jön a hosszú utazás előtt.
- Tudom - mondja a pap. - Ez nálunk is így van .
4./A fiatal pár megtekinti a vadonatúj bérházat.
- Nézd csak , kedvesem , milyen szép beépített szekrények! - örvendezett az asszony.
- Téved asszonyom - mondja a tulajdonos, -- ezek a szobák .
5./ ISA PUR ÉS
Péter faggatja az anyját:
- Anyu , igaz, hogy a halottak porrá lesznek ?
- Igen.
-Akkor gyere, légyszíves, az ágy alatt megöltek valakit. 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Atilla szent koronája...
  2019-01-06 15:34:16, vasárnap
 
 


Atilla szent koronája

A szakemberek között élénk vita folyik a Szentkoronánk történetéről. Ma már tudjuk, hogy nem két koronából rakták össze, amint a római egyház tanította, hanem egységesen készített, ötvösi remekmû, az ,,ATYA-ANYA-FIÚ" Szentháromság legtökéletesebb ábrázolásával. Érdekesen ír róla dr. Pap Gábor, amint ,,Szent Csillagnak" nevezi, mely ,,a szkíta ősbölcsességen keresztül jön le a teremtés forrásából... egy üdvtörténeti program, amely csak szkíta-utód királynak szólhat". (Pap Gábor: ,,Angyali Korona, szent csillag" (1996. 21. Oldal.)

Sokszor felmerült bennem az a gondolat, hogy talán Atilla szkíta-hun nagykirályunknak készült...? Talán akkor akarta fejére illeszteni, amikor Rómát és Bizáncot legyőzve vissza akarta állítani a Jézusban megújult, szkíta ősbölcsesség hitvilágát, Skytianusz és Mani szervezeteinek a felélesztésével. Lehetséges, hogy Aetius is ,,beavatottja" volt ennek a tervnek. Ugyanis más indoka nem lehetett Valentius, római császárnak arra, hogy orvul megölesse. (Érdekes itt megjegyezni azt is, hogy Aetius származásáról, családjáról semmit nem közöl Róma.)

Atillára vonatkozólag van még egy fontos adatunk is, melyet IMRE Kálmán munkatársam szívességéből közölhetek, nevezetesen az, hogy:

,,Izgató kérdés a krónikás azon megjegyzése, hogy Atilla ,,Engadiban nevelkedett", mivelhogy ENGADI csak egy található térképen és ez a Holt-tenger nyugati partján fekszik, azonos távolságra Jeruzsálemtől és Aradtól, nem is messze az esszeusok vagy esszenusok fő fészkétől, Qumrantól"

Itt a Palesztinában lévő ,,ARAD"-ról van szó, és azt is tudni kell, hogy Atilla ,,királyi cserefiúként" volt a római császárnál, mialatt a római herceg - Aetius - a hun-király udvarában nevelkedett. Így kerültek Atilla és Aetius (Éciusz) szoros barátságba. ,,Engadi" tehát Atilla idejében a Római Birodalomhoz tartozó terület és így is mondhatjuk - ,,zsidótalanított" terület volt, ahol Péter apostol által alapított ún. ,,antiochiai" gyülekezethez tartozók éltek. Vagyis ezek is a Saul-Pál-féle zsidó-kereszténység visszautasítói voltak, tehát az ortodoxia ,,eretnekei". Ha Atilla itt nevelkedett, akkor kétszeresen volt ,,Jézus­hitû". Születésénél fogva, mint hun-királyfi és a mai ,,kopt-kereszténység" őseinél is a saját vallását élhette Engadiban. De valószínûleg a kaukázusi hun-testvéreit is meglátogatta, és Edessaban is járt, hiszen útjába esett és azért küldte királyi apja a rómaiakhoz, hogy a római és a velük szomszédos ,,hun" területeket és népeiket megismerje.

Ezek az adatok váltották ki belőlem azt az elgondolást, hogy a mi Szentkoronánk Atillának készült. De tovább is megyek a feltételezésben. Mondom: Atillának és a Szentkoronánk készítőinek ismerniük kellett a mi Ó­szövetségünket, a ,,Fokos Teremtését" és ,,En-Lil szentkoronájának az EM-BAR fejére való helyezését" úgy, amint azt a káldeus bölcsek leírták. Ugyanis ez a Pap Gábor által említett ,,szkíta ősbölcsesség, mely a teremtés forrásából jön". Jobban mondva: csakis ez, mert NINCS más ős-okmányunk a ma sumírnak nevezett szkíta bölcsességről. Így lett a Szentkoronánk az ősi ,,SI-hagyomány" üdvtörténeti bizonylata a szkíta-pártus vérrel testet öltött Üdvözítőnk akarata és tőrvénye szerint örökítve meg a Tudást és az Igazságot.

A zsidó-kereszténység Rómája talán tud valamit erről és azért hever MA Szentkoronánk egy múzeumban, mert a római egyház egyáltalában nem tartja ,,szentnek" és még ma is fél a ,,szkíta ősbölcsességet" megújító nem zsidó Jézustól - a Pártus Hercegtől, aki feltámadt és ,,Fény Fiaként" itt hagyta örök valóságát a Turini Leplen.

Tudáskincsünkként tehát be kell sorolnunk a ,,SI-hagyományunkba" Szentkoronánkat és a Turini Lepel Jézus Képét is, mert ezek az élő bizonyítékai a káld, vagy szkíta ősbölcsességünk létezésének és Jézus Urunk általi megújításának.

Hatalmas kincs és erő birtokosai vagyunk így, mint az isteni üdvterv beavatottjai... és így válik a Nemzetszolgálatunk Istendicséretté, Mindenhatónk és Szentfia akarata szerint.

,,Én és az Atya EGY VAGYUNK"!!!

* * *

Elmélkedjetek, Testvérek, és e szavak alapján vegyétek számba a Magyar Múltat.

Ebben a Pártus Birodalom története őstörténetünk legérdekesebb szakaszát képezi éppen azért, mert a Jézusi magvetésnek itt volt a legbővebb aratása. Miután innen szakadtunk ki mindnyájan és Dentu-mahgaria népe is, akik a Pártus Birodalmi államvallást, a Jézusi hitet vallották és hitték az Úr Jézus, mint Mah-Gar-Ember-Fia - Népének történelmétől el nem választható.

Õ nem ,,csak" vallási tartalom, hanem Istenfiának lelkével Mah-Gar testet öltött valóságos ember, aki életével, beszédével, tanításával és Törvényével Népe történelmében a legfontosabb fejezeteket alkotta meg.

Ne felejtsétek el, hogy a júdai-kereszténység azzal okolta meg a júdai népnek más népek felett való uralmát és ,,kiválasztottságát", hogy a vérünkből lett Isten fiát zsidó-fajúnak tanította és hirdette.

Csakis Jézus Urunkkal sikerült annak a népnek részére, melyet az Úr ,,hazugnak és hamisnak" nevezett, a világ összes júdai-keresztény népei felett uralkodó ,,nemzetségi ideológiát" kialakítani.

De az Úr Jézus nem volt júdai. Õ a Mah-Gar népből született, a mah-gar nép vérével és testével járt emberként a földön, így hamisítás ez a judai ideológia.

Ö a miénk és akkor a Magyar Nemzetséghivatásra való rendelése nem lehet kétséges.

Minket - a Magyar Nemzetcsaládot - az Úr munkára választott ki. Magyar történelemmé tette azt a feladatot, amit adott nekünk és ez az Õ Törvényének hirdetése, tanítása és alkalmazása. Ezért nem hagyott minket elpusztulni annak ellenére, hogy megérdemeltük volna, hisz csatlakoztunk azokhoz, akik az Isten-Fiából, a Magyarok Istenéből ,,bûnbakot" csináltak és egyszerû ,,bûnbocsánati alanyként" használtuk Õt is és emlékét is.

Kezdjünk hát a munkához! A Magyar Nemzetcsalád Istenszolgálatának Szent Öntudatával tömörüljünk az Õ követésében. Fogjunk össze és Tudásunk hatalma majd megadja a Magyar Nemzetcsalád részére a SI-Hagyomány diadalát, - a ,,láthatatlan korona ékesítését", amely nekünk az Úr áldása, magunkra ébredésünk, Nemzetcsaládi erőnk, tudásunk és igazságunk glóriája és majdan az Ország is - a mi Földünk - a Kárpát-medence, amelyet Õ nekünk ígért és adott.

* * *

A Magyar Hitben való összeállásunkban vegyétek hát így át és tudatosítsátok magatokban a

PA-IDEOLÓGIA szent kötelességét,

a TE-HAGYOMÁNY igazságának iszonyú erejét

és a SI-HAGYOMÁNY tudáskincsének uralkodó hatalmát.

Ha ez a három összetevő a Magyar Népben tudatosul, akkor a Magyar Nemzetcsalád el van készítve hivatásának betöltésére, amit el kell végeznie. Ezzel a tökéletességgel pedig hivatásában visszanyeri ősi vezető szerepét korunk felfogása szerint. Tehát most nem a ,,szkíták királyi törzseként" vezet, hanem mint a Jézushitû nemzetcsaládok PA-TE-SI-je, az Úr Jézus által megerősített 5000 éves írás rendelkezése szerint indul az új ezer évre, az 5000 éves szentírást betöltve így:

,,ÚR OLTÁRA VAGY TE - EMELD FEL A FEJED!"

* * *

Eddig az írás és ez nem egyszerû üzenet. Nem felhívás és nem tudományos felvilágosítás.

Ez a Magyarság SZENTÍRÁSA.

Magyar egyház

A kozmikus úton haladók mindegyike szükségesnek tartja egy MAGYAR Egyház létesítését... Magyarországon. Hivatkoznak sokan arra, hogy a jelenlegi magyar törvények szerint:

,,Száz ember minden érdemi kontroll nélkül, jogi szempontból azonos egyházat alapíthat, mint a katolikus vagy református egyház."

Tehát ,,száz" aláírásos kérvényt kell az illetékes ,,vallásügyi" minisztériumhoz benyújtani, az előírt egyéb formaságok betartásával. Ez meg is lenne könnyen. Az egyetlen nehézsége a mi ügyünknek a jelző szónk: ,,MAGYAR". Ugyanis rögtön visszavágnak a mai hatalmasok azzal a kérdéssel, hogy: ,,Akkor a jelenleg Magyarországon mûködő egyházak nem ,,magyarok"...? Azt nem mondhatjuk a kérvényben, hogy azok ,,júdai-keresztények" és mi ,,mások" vagyunk. Tehát a hivatalos létesítésnél feltétlen el kell hagyni a ,,magyar" szót. Igen, de akkor hogyan lesz mégis ,,Magyar Egyház"? E sorok írója javasolja egy bölcs fedőnév használatát és a ,,Boldogasszony Gyülekezete" elnevezés alatti tömörülést. A ,,bölcseknek", akik az indulást végrehajtják, biztosan indokolást kell adni a kérvényben arra vonatkozólag, hogy valójában mi is az a ,,tartalom" mely indokolja egy új ,,szekta" (mert szerintük csak az lesz) létrehozását. Itt javasolnám az ,,ATYA-ANYA-FIÚ" Szentháromság bevezetésének szükségességét hangsúlyozni és a jelenlegi ,,kereszténység" hiányának feltüntetni, mert már az ún. ,,pogány" magyarok ősvallásában is szerepelt az ősvallás Istenasszonya, akit azonosnak vélünk a Magyarok Boldogasszonyával.

Azonban ezt az elhatározást meg kell előznie a kozmikus úton haladó ,,bölcseink" tanácskozásának.

Vagyis okosainkat kell összehívni egy ,,zsinat-féleségre", ahol a hivatalosítása ügyek mellett rögzítve lesznek ennek a ,,Magyar Vallású" Boldogasszony Gyülekezete nevet viselő ,,EGYHÁZ"-nak az alaptételei. Vagyis ebben a könyvben felsorakoztatott adatok kiegészítendők lennének egy ,,Kozmikus­teológiai Bölcsész Kutatócsoport" megállapításaival. Ez a ,,kutató-csoport" azután átalakulna ,,Kozmikus Teológiai Bölcsész" Tanszékké azzal a céllal, hogy kiképezze a Gyülekezet Tanítóit.

Ugyanis meg kell találni azt a Jézusi módszert, mely szerint NEM püspökök vagy főpapok ,,rendelkezése" szerint mûködtetjük az egyházba tömörült fényben-állók közös vallását, hanem a ,,tudás" tudós-bölcsei vezetik a hívőket az ,,Úton, az Igazság és Élet" Ura felé.

De a létesítés és az előrejutás a fejlődés anyagi részét is valahogyan meg kell oldani. Ezért szükséges a ,,történelmi honossághoz" kötöttség bizonyítása, valamint annak bizonyítása is, hogy a megalapított ,,Boldogasszony Gyülekezete" közfeladatot vállal át és akkor az államtól megkapja az elismert, az egyházaknak járó költségvetési illetményt.

Nehéz dolog tehát ebben a megcsontosodott júdai-keresztény világban kinyitni a nemzsidó Jézus Urunkhoz vezető kaput, mert bizony oly bátor ,,prédikátorokra" van szükség, mint az a bizonyos ,,negyven" volt, akit gályarabnak adtak el az akkori jezsuiták. Ezért nagyon meggondolandó az indulás formája.

Van másik módszer is. Egyik: a ,,2 x 2 = 5". Vagyis mindenki magához kapcsol ,,két" hívőt. A hozzám kapcsolt ,,kettő" mindegyike ugyancsak ,,kettőt" köt magához és ez a tanítás útja is, valamint a híradás is.

A ,,titkos társaságok" módszere is használható. Ugyanis ők ezt az ,,eretnekként üldözött" gnosztikusoktól vették át, ahol a tudás és az igazság, a Jézusi Igazság közlése és megtartása volt a cél és csak a ,,beavatottak" (a minden titkot ismerők) írtak le mindent és vezették a hûségeseket az ,,ahogy lehet" helyzeti alkalmak szerint.

Most lenne szükség egy prófétára, talán olyanra, mint Mohamed volt, hogy ő is leírjon mindent, mert nehéz az átállás a zsidó-kereszténység ,,szentírásának" hiedelméből. A keleti ortodox egyházak megoldották a ,,nemzeti" vallás problémáját, hiszen eddig nem ismerték el a római pápa fennhatóságát. Minden ,,szláv" nemzetnek meg van a saját ,,pópája". Az oroszoknak - orosz, a szerbnek - szerb és az oláhnak - oláh, akik a ,,szentírás" magyarázata előtt, a nemzeti öntudatra nevelik népüket. Mindezt pedig a zsidóság felmagasztalása nélkül.

Ezzel teljesen ellentétesek a magyarok egyházai, mert akár katolikus, akár protestáns legyen az, mindegyik ,,teológiája" az ,,ó-szövetségnek" nevezett zsidó történeteket és legendákat illeszti be a ,,hitébe", és a papok minden erőlködéssel akarják ezeket a szövegeket drága Üdvözítőnkkel, Jézus Urunk tanításaival összehangolni. Vannak sokan, akik ezeket a történelmileg nem ellenőrizhető és legkevésbé bizonyítható bibliai történéseket, legendákat stb. csak ,,zsidó mitológiának" nevezik és így hozzák a köztudatba annak érdekében, hogy megmaradjon. Nem ,,szentírás", hanem csak mitológia, amit el is lehet hinni, hogy valóság. A cél tehát mindenképpen az, hogy ezek a zsidóféleségek megmaradjanak.

A mitológia síkján pedig mennyivel előnyösebb helyzetben van a Magyarság, hiszen a NIMRUD-ig érő mitológiánk évezredekkel előzi meg a biblikus leírásokat, és ezek egyenes vonalban viszonylanak Jézusunkhoz és drága Édesanyjához, a mi Boldogasszonyunkhoz. Le is írom ezt a ,,mitológiát", mert majd kiderül róla, hogy őstörténelmi valóságunk.

Urunk-Istenünk rendelése szerint a káldeusok Istene - ÉN-LIL - nevezte fiának ,,NIB-ÚR"-t, kinek nevét a biblikus sémi-népek írták így: ,,NIMRUD". Ez a neve maradt meg a zsidó mitológiában is, miként az ő ,,szentírásuk" mond,~ a: ,,Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimrud... a Sineár földjén". (Móz. I. 10., 9-10.)

NIMRUD, nemzeti ősünk nevével ismeri a mitológiánk az Orion csillagképet. Mitológiai értelmezés szerint tehát:

,,Isten (ÉN-LIL) az Orionban lakó Fiát leküldte a Földre, aki uralkodott a ,,SINEÁR" földjén." Azóta bizonyítást nyert, hogy ez a ,,Sineár" azonos Káldeával, vagyis a ma Sumeriának nevezett területtel.

forrás: Szakrális Korona Szövetsége Link

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 2 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 2 db bejegyzés
e év: 10 db bejegyzés
Összes: 361 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 10
  • e Hét: 10
  • e Hónap: 1938
  • e Év: 7954
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.