Belépés
simocsi.blog.xfree.hu
"Egy ősi kínai bölcsesség szerint nem az számít, mi történik veled, hanem az, hogyan éled meg." Simányi József
1956.08.22
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Mese...
  2013-06-30 06:39:29, vasárnap
 
  Wass Albert: A mátyás és az őz meséje

Jól figyelj ide, mert amit most elmondok, az fontos dolog ám!

Van az erdőben egy madár, amit mátyásnak neveznek, mátyásmadárnak, és más vidéken szajkónak. Ismered bizonyára. Szép kék tollai vannak a szárnyán, bóbitát is visel, és nagyon ügyes, élelmes madár. Okos is. És ebből származott a baj.

A mátyásmadár ugyanis mindent nagyon gyorsan megtanult, amit a manók az erdő népének tanítottak. S nem csupán a saját mesterségét tanulta meg, hanem a másokét is. Figyelte a manókat, ahogy azok a többi madarakat, állatokat tanítgatták, mindegyiket a maga dolgára, s mert okos volt és hamar tanult, megtanult olyasmit is, ami nem volt szükséges. Megtanult fészket építeni, éppen olyan szépet, ha nem szebbet, mint a vércse. Mogyorót törni, akárcsak a mókus. Makkot keresni, mint a vaddisznó. Az ölyvtől eltanulta az egerészést, a seregélyektől a kukacfogást, a vízirigótól a halászást. Mikor pedig a tündérkék fütyülni tanították a madarakat, a mátyás is megtanult mindegyiknek a nótájából valamit. Fütyölt, ha akart, mint a rigó, csacsogott, mint a seregély, és vijjogott, mint a vércse. Ilyen okos és tanulékony madár volt ám a mátyás.

Mindez még nem lett volna baj. A baj abból származott, hogy szorgalmas is volt, meg élelmes is. Hamarabb meglelte a mogyorót, mint a mókus. Hamarabb meglelte a makkot, mint a vaddisznó. A rigó elől elette a legérettebb bogyókat, és ha este a seregélyek fecsegéséből megtudta, hogy valahol jó kukacos helyre bukkantak: hajnalhasadtával ott volt már, megelőzve a rest seregélyeket, és a legkövérebb pondrókat ő falta fel. Ezért aztán rendre megharagudtak reá valamennyien.

Először a mókus ment el panaszkodni az Angyalok Tisztására.
- El kell tiltani a mátyást attól, hogy mogyorót egyék - követelte -, minden mogyorót hamarabb meglel, mint én!

De az Erdő Jó Angyala ezt felelte a panaszra:
- Légy fürgébb, mint ő, és akkor te találod meg a mogyorókat!

Másodiknak a rigó ment el panaszkodni.
- El kell tiltani a mátyást attól, hogy bogyót egyék! A legjobb bogyókat eleszi előlem!
- Légy szemesebb, mint ő - felelte az Erdő Jó Angyala-, és akkor te leled meg a legjobb bogyókat!
- El kell tiltani a mátyást attól, hogy pondrót reggelizzen! - kívánták a seregélyek.
- Mire reggel kimegyünk a földekre, ő már ott van, és a legkövérebbeket összeszedte!
- Keljetek föl korábban - felelte az Angyal.
Rendre aztán panaszra ment a vaddisznó a makk miatt, a vízirigó a kishalak és békaporontyok miatt, a vércse az egerek miatt, de az Erdő Jó és Bölcs Angyala elküldte valamennyit azzal, hogy legyenek ügyesebbek és életrevalóbbak, mint a mátyás.
Mivel azonban a seregélyek restek voltak arra, hogy korábban keljenek, a rigó vaksi volt, a mókus pedig mogyorókeresés helyett inkább játszani szeretett, elébb mindnyájan irigyelni, majd pedig gyűlölni kezdték a mátyást, mert korábban kelt, szemesebb volt és szorgalmasabb. Mert neki voltak a legszebb kék tollai, ő ette meg a legszebb mogyorókat, a legérettebb bogyókat, a legkövérebb kukacokat, mert ő volt köztük a legfürgébb, legvidámabb és a legokosabb.

Egy reggel aztán megtörtént a baj.
Azzal kezdődött, hogy előző este a mókus talált egy nagy, szép mogyorót. Lusta volt ahhoz, hogy hazacipelje, így hát elrejtette egy lapi alá. Másnap reggel a mátyás arra járt, és megtalálta. A mókus követelte, hogy adja vissza a mogyorót, de a mátyás nem adta vissza. Erre aztán a mókus kergetni kezdte a mátyást. Meglátta ezt a vaddisznó, és ő is kergetni kezdte, mert haragudott reá a makk miatt. A mátyás kinevette őket, és fölrepült egy fára.

Ekkor ébredtek föl a lusta seregélyek. Amikor látták, hogy mi történik, ők is nekiestek a mátyásnak. Csatlakozott hozzájuk a rigó is, meg a vércse is, és valamennyien, akik valami miatt irigykedtek a mátyásra. Nekiestek bizony mindannyian, és nemcsak a mókus mogyoróját vették el tőle, nemcsak szép és irigylésre méltó kék tollait tépték ki mind egy szálig, de őt magát is addig verték, amíg lezuhant a fáról.

A fa alatt, véletlenül, ott állott az őz. A szelíd, jószívű kis őz, aki megbotránkozva nézte, hogy mit művelnek szegény mátyással a többiek. Mikor látta véresre tépázva leesni a fáról, odament hozzá, és gyorsan elrejtette a fű közé. Még száraz falevelet is kapart reá, hogy ne lelhessék meg.

Már jött is a vaddisznó, csattogó agyarakkal.
- Hol van az a hitvány mátyás? Hadd ropogtassam meg a csontjait!
- Elszaladt arra fölfele - hazudta az őz.
- Miért hagytad elfutni? - mordult rá a vaddisznó, és már indult is fölfelé, hogy megkeresse a szerencsétlen mátyást, és megropogtassa a csontjait szörnyűséges agyaraival.

Jött a menyét.
- Hol az a hitvány mátyás? Hadd szívjam ki a vérét!
- Elszaladt arra lefele - mondta az őz.
- Persze, futni hagytad - dohogott a menyét, és indult is lefele, hogy megkeresse a mátyást, és kiszívja a vérét.

Jött a róka. Szimatolni kezdett.
- Vérszagot érzek, te őz!
- A lábam vérzik - felelte az őz -, megütöttem egy kőben.
- Kényes vagy és előkelő - vicsorgott rá a róka -, nem tartozol közénk, futni hagytad az ellenségünket! Várj csak, majd sor kerül rád is...

Azzal ment tovább, hogy felkutassa a mátyást. A mátyás pedig ott reszketett szegény a száraz levélcsomó alatt, amit rákapart hamarjában a jószívű őz. A szelíd kis őz pedig őrizte, gondozta a sebesült mátyást, míg az rendre felgyógyult megint, ott a fű között.

Közben azonban hírül vitték a manók az Angyalok Tisztására, hogy mi történt az erdőn. Az Erdő Angyala pedig összehívta a seregélyeket, a rigókat, a vércsét, a mókust, a vaddisznót meg a rókát, és megkérdezte tőlük:
- Mit tettetek a mátyással?
Azok pedig valamennyien azt felelték:
- Színét se láttuk a mátyásnak!
Az Erdő Bölcs és Jó Angyala nagyon elszomorodott ezen, és azt mondta:
- Restek vagytok és ügyetlenek. Ahelyett, hogy tanulnátok és igyekeznétek, csak irigykedni tudtok arra, aki szorgalmasabb és ügyesebb nálatok, és irigységetekben gonoszságot cselekedtek. Ennél fogva, hogy megbüntesselek benneteket, olyan varázslatot teszek most, hogy amíg világ a világ, emlékezni fogtok erre a napra!

Azzal belekezdett a varázslatba. És ez már igazán nagy és hatalmas varázslat volt. Egyike a legnagyobb varázslatoknak, amit csak valaha is csináltak ezen a földön.

Mert egyszerre, lám, elkezdtek sárgulni a fákon a levelek! Ami azelőtt még soha nem fordult elő. Sárgultak, lehullottak, és kopaszon maradtak a fák. Szél jött és végigsivított a kopasz fák között. Nagy, hideg fellegeket hozott a hátán, s a fellegekből hullani kezdett a hó. Belepte a földet, a fákat, bokrokat, sziklákat, mindent. Ami még azelőtt soha, soha nem fordult elő:tél lett, valóságos tél. Az első tél a földön.

- Így - mondta az Erdő Angyala, mikor elkészült a nagy varázslattal -, most pedig mehettek és kereshettek magatoknak ennivalót kedvetek szerint, ahol tudtok, s ahogyan tudtok. Most majd megtanultok éhezni és fázni. Hadd ismerjétek meg a fáradtságot és a szenvedést, mert mindeddig bizony nagyon is jó dolgotok volt, s jó dolgotokat nem tudtátok illően megbecsülni. Irigyeltétek mástól a nagyobb bogyót? Most nem lesz több bogyó, se kicsi, se nagy. Irigyeltétek mástól a kövérebb pondrót? Most nem lesz semmiféle pondró. Irigyeltétek mástól a szebb makkot, gömbölyűbb mogyorót? Most majd a hó alól, meg a jég alól kell kiássátok ezeket, ha enni akartok. És ez így lesz ezentúl minden esztendőben, újra meg újra, hogy ne jusson többé időtök irigykedésre és gonoszkodásra. Most pedig pusztuljatok a szemem elől, mindnyájan!

Ezeket mondta az Erdő Jó Angyala ott az Angyalok Tisztásán, mely akkorra már fehér volt egészen a hótól. Az állatok és madarak pedig ijedten széledtek szét a megváltozott erdőben.

A rigók nem találtak bogyót sehol, se kicsit, se nagyot. Nem tehettek mást, minthogy fölkerekedtek ijedten és szomorúan, és elindultak messzire, messzi tengereken túlra, hogy élelmet leljenek maguknak valahol. Kik lusták voltak, gyöngék, vagy élhetetlenek, azok bizony kidőltek hamar, és elpusztultak a hosszú úton. Így jártak a seregélyek is, a vércse is.

A mókusnak nem volt szárnya, hogy elszállhatott volna, mint a madarak, így hát ő nem tehetett egyebet szegény feje, mint hogy kaparta a havat, és kaparta a jeget reggeltől estig, hogy mogyoróhoz jusson valahogy. Éhes volt, fázott, és a lába is megfájdult a sok kaparástól.

A vaddisznó túrta a havat az orrával, túrta a jeget az orrával, hogy makkhoz jusson. Éhes volt, fázott, és sajgott az orra a hótól meg a jégtől.

A mátyás viszont fölgyógyult hamar. Kinőttek rendre a tollai is, és mert ügyes volt, szorgalmas és életrevaló: újra csak megtalálta a legszebb mogyorókat a hó alatt, s a legszebb makkokat a jég alatt, és a legkövérebb pondrókat a fák kérge alatt. De nem éhezett a jószívű kis őz sem, mert ő meg jóllakhatott a bokrok rügyeiből, és nem kellett érte se havat kaparjon, se jeget kaparjon.

Tudnod kell még azt is, hogy azóta a mátyásmadár nagyon hűséges barátja ám az őznek. Valahányszor veszedelem közeledik valahol az erdőn, a mátyás azonnal kiabálni kezd, és addig kiabál, addig lármázik, míg minden állat és minden madár el nem rejtőzött a veszedelem elől.

Ezért aztán már nem irigykednek reá a többiek sem, mert hiszen nekik is hasznuk van abból, hogy a mátyás megkiáltja barátjának, az őznek, a veszedelmet. De nem is lenne idejük többé az irigykedésre, mert rövid a nyár, és sokat kell dolgozzanak, hogy összegyűjthessék maguknak a télirevalót.

Bizony, azóta is minden esztendőben eljön újra meg újra a tél, olyan hatalmas nagy varázslatot csinált az Erdő Angyala azon a napon, hogy megbüntesse vele a gonoszságot.

Látod, aranyom, így van ez ám velünk, emberekkel is. Ezért mondtam el neked ezt a mesét. Valahányszor nagy gonoszságot tesznek az emberek, tél jön reánk is, sokesztendős tél, csakhogy mi másképpen nevezzük ezeket az emberi teleket. Nyomorúságnak, szenvedésnek, bajnak, rabságnak... sokféle szavunk van reá, de ugyanazt jelenti mind. Az emberek gonosz dolgokat követtek el, és Isten odaföntről büntetéssel sújtja a világot.

Te azonban, aranyom, légy olyan az emberek között, mint amilyen az őz volt ebben a mesében, és akkor nem kell félned semmitől.

Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szabadnak születtél...
  2013-06-25 08:51:32, kedd
 
  Bródy János- Szabadnak születtél

Itt születtél ezen a tájon, itt ringatott az édesanyád
Itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát
Itt élnek a barátaid és itt találtad meg szerelmedet
A nagyvilágon e kívül nincs máshol helyed

Itt fogadtad szívedbe az Írást és a Gondolatot
Itt eszméltél magadra, és itt volt mindig az otthonod
S most itt mondják neked elvakult sötét lelkű ostobák
Keress magadnak máshol hazát

Ne törődj vele, hogy mit mondanak
Az vagy, akinek tartod magad
Még akkor is, ha szembe fúj a szél

Ne törődj vele, hogy mit mondanak
Az vagy, akinek tartod magad
Ne feledd el, hogy szabadnak születtél

Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék a hazug előítéletek
Ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemed
Ha Kölcsey és Vörösmarthy nyelvén szól az éneked
A nagyvilágon e kívül nincs máshol helyed

Tudom, hogy nehéz elfeledni mindazt, amit nem lehet
De ne add fel a szíved mélyén élő szép reményeket
Kárpátok gyűrűjéből szállj fel szabad madár
Érted is szól a harang már

Ne törődj vele, hogy mit mondanak
Az vagy, akinek tartod magad
Még akkor is, ha szembe fúj a szél

Ne törődj vele, hogy mit mondanak
Az vagy, akinek tartod magad
Ne feledd el, hogy szabadnak születtél

Sose feledd, hogy szabadnak születtél

Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ki vagyok...
  2013-06-23 15:39:49, vasárnap
 
  Én Dr...
és Te?
én is,kicsi dr...
akkor?
Emberek vagyunk a Földön...
tiszteljük a TUDÁST...
fogadjuk el EgyMást...

"Az élet nagy pillanatait nem feltétlen megcselekedjük. Van, hogy egyszerűen csak megtörténnek. Nem azt mondom, hogy nem irányíthatjuk a saját életünket... Kezünkben az irányítás. Legyen is! De ne feledjük, hogy bármikor megeshet, hogy kilépünk otthonról, és az egész életünk megváltozik. Az univerzumnak terve van velünk. De ez a terv folyton változik. Egy pillangó megrebbenti a szárnyát és elered az eső. Ijesztő lehet, de csodálatos is. Folyamatosan dolgoznak a gépezet fogaskerekei, hogy te végül pontosan akkor, pontosan ott legyél, ahol lenned kell. Jó helyen, jó időben."
(Így jártam anyátokkal c. film)

"Két-három hernyót el kell tűrnöm, ha meg akarom ismerni a pillangókat."
(Antoine de Saint-Exupéry)

"Jogod van az élethez, éppen úgy, mint a pillangónak. (...) Jogod van szabadon gondolkodni a világ dolgai fölött, szép és csúnya, jó és rossz között választani. Jogod van bátornak lenni és őszintének. Becsületesnek, igaznak."
(Wass Albert)

"Ne akard levágni az utat, hanem úgy menj rajta végig, hogy minden cselekedetedtől szilárdabb legyen a talaj és szebb legyen a táj."
(Paulo Coelho)Túlélő:
James Bond átveszi az új túlélő készletet egy zsákban.Van benne rambókés,instand vízpor,iránytű,szóval minden,ami csak kell. Bond csak a pakli römikártyát nézegeti értetlenűl.
- Ez minek ?
- Abszolút végszükség esetére. Ha például a sarkvidéken vagy a sivatag kellős közepén elhagyatva,reménytelenül,kilátástalan helyzetbe kerülsz,kezdj el kirakni egy pasziánszt.
Fél órán belül valaki a vállad fölül bele fog szólni,hogy miért nem rakod a jumbót a dámára !

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Mondatok...
  2013-06-23 10:16:45, vasárnap
 
  Természetfilmesek utolsó mondatai:
- Kedves nézőink,a kezemben tartott növényevő, lábatlan gyíkot,csak a szakemberek tudják megkülönböztetni a hasonló kinézetű, szakállas viperától...
- A mindenevő,vándorhangyáknak talán egyetlen hibájuk a rossz látásuk,ezért nem is sejthetik,hogy
a vonulási útjuktól csupán fél méterre állok...
- Ennél a kialudt,tűzhányó kráternél...
- Szerencsére a nyársas antilop bikák a párviadal közben, csak egymásra képesek figyelni...
- Az ember nem is gondolná, hogy ilyen közel engednek magukhoz ezek a hatalmas testű gorillák...
- A jóllakott oroszlán,emberre sohasem támad...
- A hírhedt emberevő medvét éppen 3 éve lőtték ki,pont itt a barlang bejáratánál...
- Arra keressük a választ,hogy miért hagyja ott áldozatát az anakonda,ha ember jelenik meg a környéken...
- Az uráli bagoly tojójáról sok véres történetet mesélnek a madarászok, de szerencsére ez itt most egy hím...

Más:
- A mákos bab úgy készül, hogy kettőt lapoztál a szakácskönyvben.

Bemegy egy fazon a boltba. Ránéz a boltosra és hirtelen fülig ér a szája:
- Hát nem ismer meg? Mondja!
A boltos komoran méregeti:
- Nem!
Az ürge leveszi a szemüvegét:
- Még így se ?
- Nem !
Megigazítja a haját:
- Még így se ?
- Nem,de most már árulja el,ki is maga valójában !
- Hát,én vagyok a vevő !

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Segélyvonal...
  2013-06-23 06:46:45, vasárnap
 
  - Word Perfect Segélyvonal, miben segíthetek?
- Nos, egy kis problémám akadt a Word Perfect-tel.
- Miféle probléma?
- Nos, csak úgy gépelgettem és egyszer csak a szavak elmentek.
- Elmentek?
- Eltűntek.
- Hmm. Mit lát most a képernyőjén?
- Semmit.
- Semmit?
- Üres, és nem fogad el semmit sem, amit gépelek.
- Még mindig a Word Perfect-ben van, vagy kilépett?
- Azt hogy veszem észre?
- Jó, hagyjuk. Tud mozogni a kurzorral a képernyőn?
- Nincs semmiféle kurzor. Mondtam már: nincs semmi a képernyőn!
- A monitora jelzi, ha áram alatt van?
- Nem tudom.
- Nos, akkor nézze meg a monitora hátulját, és keresse meg, ahol az áramot vivő vezeték belemegy. Megvan?
- Igen, azt hiszem.
- Remek! Akkor most kövesse azt a vezetéket, és mondja meg nekem, hogy belemegy-e a konnektorba.
- ... Igen.
- Amikor a monitor hátulját nézte, észrevette, hogy két vezeték is megy bele?
- Nem.
- Pedig igen. Arra kérem, hogy menjen vissza, és keresse meg a másikat is.
- Oké, itt van.
- Nézze meg, legyen szíves, hogy ez rendesen be van-e dugva a számítógépébe.
- Nem érem el.
- Hm, hm. De látni látja?
- Nem, mert nagyon sötét van itt.
- Sötét?
- Igen, az irodai lámpák sötétek, csak kívülről szűrődik be egy kevés fény."
- Hát akkor kapcsolja fel őket.
- Nem tudom, mert áramszünet van.
- Áram... Áramszünet??? Aha, oké, akkor megtaláltuk a problémát. Megvan még Önnek a doboz, a kézikönyvek, meg az összes cucc, amit a számítógép vásárlásakor kapott?
- Igen, itt tartom őket a szekrényben.
- Jó. Akkor szedje elő őket, szerelje szét a rendszerét, pakolja össze, és vigye vissza abba a boltba, ahol vette.
- Tényleg? Ennyire rossz a helyzet?
- Attól tartok, hogy igen.
- Hát, jól van, akkor nincs mit tenni. És mit mondjak nekik?
- Csak annyit, hogy maga túl hülye ahhoz, hogy számítógép tulajdonos lehessen!

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Fizika vizsga...
  2013-06-22 14:34:53, szombat
 
  Az alábbi történet a Koppenhágai Egyetemen esett meg, egy fizika vizsgán:
- A kérdés így hangzott: "Írja le, hogyan mérhető meg egy felhőkarcoló magassága egy barométer segítségével!"
- Az egyik hallgató válasza:
"Fogsz egy hosszú kötelet, rákötöd a barométer tetejére, majd a barométert lelógatod a földig. A kötél hosszúságának és a barométer magasságának összege megegyezik a felhőkarcoló magasságával."
Ez az eredeti magyarázat azonban a vizsgáztatót meglehetősen feldühítette, így a vizsga nem sikerült. A diák azonban nem hagyta magát, mivel szerinte a válasza abszolút helyes volt. Az egyetem vezetősége így kijelölt egy független bírát, aki megállapította, hogy bár a válasz helyes volt, ám semmiféle fizikai ismeretet nem tükrözött. A probléma megoldására behívatta magához a hallgatót, és hat percet adott neki arra, hogy szóban bebizonyítsa, a fizikai alapismeretek birtokában van.
A diák öt percig szótlanul ült, a homlokát ráncolva gondolkodott. A vizsgabiztos figyelmeztette, hogy vészesen fogy az idő. A diák ekkor megszólalt, és megjegyezte, hogy annyiféle magyarázatot tud, hogy nem tudja kiválasztani, melyiket is adja elő. A biztos nógatására aztán belekezdett:
- Nos, az első ötletem az, hogy megfogjuk a barométert, felmegyünk a felhőkarcoló tetejére, és ledobjuk onnan. Mérjük a földet éréséig eltelt időt, majd a kérdéses magasságot kiszámítjuk a "H = 0.5g x t négyzet" képlettel. Viszont ez a módszer nem túl szerencsés a barométer szempontjából.
- Vagy pedig abban az esetben, ha süt a nap, megmérhetjük a barométer magasságát, és az árnyékát. Ezután megmérjük a felhőkarcoló árnyékának hosszát, és aránypárok segítségével kiszámíthatjuk a magasságát is.
- De ha nagyon tudományosak akarunk lenni, akor egy rövid zsinórt kötve a barométerre, ingaként használhatjuk azt. A földön és a tetőn megmérve a gravitációs erőt, a "T = 2 pi * négyzetgyök(1 / g)" képlettel kiszámíthatjuk a kért magasság értékét.
- Vagy, ha esetleg a felhőkarcoló rendelkezik tűzlétrával, akkor megmérhetjük, hogy az a barométer hosszánál hányszor magasabb, majd a barométert megmérve egyszerű szorzással megkapjuk a kívánt eredményt.
- De ha Ön az unalmas, bevett módszerre kíváncsi, akkor a barométert a légnyomás mérésére használva, a földön és a tetőn mérhető nyomás különbözetéből is megállapítható a felhőkarcoló magassága. Egy millibar légnyomás különbség egy láb magasságnak felel meg.
Tudja, itt az egyetemen mindig arra buzdítanak bennünket, hogy próbáljunk eredeti módszereket kidolgozni, ezért kétségtelenül a legjobb módszer a felhőkarcoló magasságának megállapítására az, ha a hónunk alá csapjuk a barométert, bekopogunk a portáshoz, és azt mondjuk neki: "Ha megmondod, milyen magas ez az épület, neked adom ezt a szép új barométert!"
(A történet csattanója, hogy ezt a renitens diákot Niels Bohr-nak hívták, és ő a mai napig az egyetlen fizikai Nobel-díjas dán fizikus.)

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Noé bárkája...
  2013-06-13 19:52:09, csütörtök
 
  Így szólt az Úr Noéhoz:
"Fél év múlva megnyitom az ég csatornáit és addig fog esni, míg a Földet el nem lepi a víz. De szeretnék megmenteni néhány jó embert és minden állatfajból egy párt, ezért építs bárkát!"
Egy villámlás után a tervrajz ott feküdt a földön.

Fél év múlva elkezdett esni az eső, de az Úr legnagyobb megdöbbenésére Noé csak ült szomorúan a kertjében, bárka sehol.

- De Noé, hol a bárka? - kérdezte felháborodva.

- Uram, bocsásd meg nekem, de felmerült néhány igen nagy probléma:

1. A hajóépítéshez engedélyt kellett kérnem, mert a terveidet nem fogadta el a Hajóépítési Hivatal Műszaki Osztálya, ezért több mérnököt is fogadnom kellett az áttervezéshez.

2. A szomszédom feljelentett, hogy nem a rendezési tervben megengedett tevékenységet akarok folytatni a kertemben.

3. Nem tudtam fát szerezni, mert a fülesbagoly életterének megőrzése érdekében fakivágási tilalmat rendeltek el.

4. Ahogy elkezdtem begyűjteni az állatokat, beperelt egy állatvédő egyesület.

5. A Katasztrófavédelem közölte, hogy nem építhetem meg a bárkát, amíg nem készíttetek egy hatástanulmányt az özönvízről.

6. Ezután konfliktusba kerültem az Esélyegyenlőségi Hivatallal az ügyben, hogy mennyi hátrányos helyzetű kisebbségi etnikumot viszek magammal. Ennek az lett a vége, hogy lefoglalták a félkész bárkát.

7. Amikor el akartam hagyni az országot, közölték velem, hogy adótartozásom van, így nem mehetek sehová.

Most úgy ítélem meg Uram, hogy körülbelül még 100 év kell a bárka elkészítéséhez.

Ekkor elállt az eső, és kisütött a nap.

- Úgy döntöttél Uram, hogy mégsem pusztítod el a Földet? - kérdezte Noé bizakodva.

- Nincs rá szükség, - mondta az Úr. - Megoldjátok magatok!

"Sose félj valami újat csinálni. Emlékezz, hogy egy magányos amatőr készítette a Bárkát, és egy halom szakértő a Titanicot"

(szerző: számomra ismeretlen)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Döntés...
  2013-06-13 19:47:13, csütörtök
 
  Nem tudom eldönteni,sírjak e vagy nevessek...
TE?
- Mit kérsz enni, kisfiam?
- Én vizet akarok, anya. Legfeljebb a vízhez egy kis marhahúst, sertéshúst, gyártási szalonnát, Na-nitrites keveréket, magyarul E450-es adalékot, nem húseredetű fehérjét és emulgeátort - de karragén, guargumi és xantángyanta ki ne maradjon belőle!
- Egyszóval te Tesco párizsit kérsz.
- Úgy van, anyukám. És kérlek, kenj meg hozzá egy lisztből, kis ízjavítóból, sikérből, antioxidánsból, tejporból, cellulázenzimből, a savanyúságot szabályozó kálium-acetátból és citromsavból, emulgeálószerből és kalcium-szulfátból álló kenyeret.
- Győri rozsosat?
- Igen, egy kis vízzel, hidrogénezett/átészterezett növényi olajat, amelyben persze van só, emulgeálószer, kálium-szorbát.
- Már kenem is a Delmát, fiam.
- Nekem viszont, anya, ma jobban esne egy kis sertéshúsban és vízben elkevert húspép, bőrke, karragén, polifoszfát, szójafehérje, nátrium-laktát, étkezési keményítő, pirofoszfát, antioxidáns és Na-nitrit.
- Akkor te a Zalahús műbeles virslijét kapod fiam. Hozzá természetesen tartrazinnal, kinlinnel, amaranttal, indigókarminnal színezett természetes aromával, nátrium-benzoáttal, sóval, mustármaggal, cukorral és ecettel dúsított vizet.
- Magától értetődik, Globus mustár nélkül a virsli mit sem ér, anyukám.
- Isztok-e hozzá, gyerekek, vízben feloldott izocukrot, Na-ciklamátot, aszpartámot, aceszulfátot, szacharint, aszkorbinsavat, nátrium-benzoátot és fenilalanint?
- Vitamor szörpöt? Igeeeen!
- Ebédre viszont kaptok egy kis búzalisztet, kukoricakeményítőt, hidrogénezett növényi zsírt, ízfokozót, lehetőleg E631-est és E627-est, nátriumglutamátot, módosított keményítőt, állati eredetű zsírt, élesztőport, szárított tyúkhúst és E 150-es színezéket.
- Maggi szárnyaskrémleves lesz brokkolival! Hurrá! S utána?
- Utána pedig búzalisztet paradicsomsűrítménnyel, sajttal, ananásszal, vízzel, növényi olajjal, nátrium-nitrittel tartósított főtt sonkával, búzakeményítővel, cukorral, sóval, élesztővel és jóféle acetilezett-dikeményítővel, adipáttal.
- Hawaii!
- Bizony, bizony, gyerekek, Hawaii pizza lesz, dr. Oetker módra.
- Az a kedvencünk.
- Este a tévéhez pedig mit kaptok, na mit?
- Csak nem burgonyát, növényi olajat, sót, hagymaport, autolizált élesztőport, tejszínport, dextrózt, sajtport, nátrium-glutamátot, dinátrium-5-ribonukleotidokat és tapadásgátlót, vagyis szilícium-dioxidot?
- De bizony, gyerekek, úgy van, chipset. Lay's újhagymás chipset.
- S mi lesz a vacsora?
- Vacsorára pedig a két nagy gyerek eszik aszpartámmal, fenilalaninnal, K-aceszulfámmal, zselatinnal, hidroxi-propillal javított joghurtot, amelyben kalcium-foszfáttal, vízzel és cukorral fölhizlalt, egyszer már kipréselt gyümölcshús vázdarabkák vannak.
- Én is kérek őszibarackos light joghurtot! Én is! Én is!
- Ne kiabálj, Lajoska. Te mást kapsz ma este. Na nézd, már itt is van egy kis kóstoló: húspép, víz, zsemlemorzsa, zsiradék, liszt, panírlé, szójagranulátum, szójakoncentrátum, keményítő, fűszerek és karamellammóniás színezék, egyszóval Kot-kot baromfifasírt. Ezt ette szegény apád is, hogy imádta..., nyugodjék békében... --
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Annyira jók, hogy már fájnak...
  2013-06-11 12:07:12, kedd
 
  Ki terít meg ebédre az állatóvodában? A napos csibe.
Ki lehet a mosómedve eszményi társa? A teknősbéka.
Miért rossz a tetűnek? Mert hajszálon múlik az élete.
Miért tévednek kevesebbet az állatok? Mert tévedni emberi dolog.
Mi az, 100 homokos a pincében? Padlófűtés.
Mi hasonlít legjobban az emberre? A rendőr. Megszólalásig.
Hogyan vetik terhelési próba alá az új hidakat ? Telerakják anyósokkal.
ha kibírja jó, ha nem, az is.
Mit mond az orosz a halálos ágyán? Szentpétervár.
Mivel lepte meg Jimmy a vendégeit? Egy ravasz húzással.
3 km hoszzú és kettő az IQ-ja, mi az? Feminista tüntetés.
Miért jó az ejtőernyősöknek? Mert esőben nem áznak.
Hogyan nevezik a vízen járó matrózt? Tengerész gyalogos.
Hogy hívják a zöldruhás papot? Környezetbarát.
Mi a különbség a méh és a darázs között? A darázs nem gyűjt vasat.
Mi az? Fekete, szikrázik, és a plafonról lóg? Szőke villanyszerelő.
Miért szór a szőke morzsát a WC-be? Eteti a toalett-kacsát
Miért jobb az Alzheimer kór a Parkinson kórnál? Inkább felejtsem el kifizetni a sörömet, mint hogy kilötyögtessem.
Ki az abszolút lusta férfi? Aki vibrátort vesz a guminőjének
Melyik hely a legveszélyesebb a világon? Az ágy, hiszen ott hal meg a lakosság 80%-a
Mi a legveszélyesebb sütemény? Az esküvői torta
Mit látsz, ha mélyen egy szöszi szemébe nézel? A hajhagymáit
Mi az: kicsi,fekete, és nem bírja el a kaszát? A halál fia
Mi lesz, ha elütnek egy matematikust? Már nem számít
Melyik a legnépszerűbb télen űzött sportág? A hosszútávfűtés
Mi a neve a kanos indiánnak? Dugós Puska
Hogy dadog a süketnéma? Remeg a keze
Hogy csodálkozik a leprás? Leesik az álla
Mi a neve a nagyon kemény sajtnak? Cementáli
Kiknek prédikál az AIDS-es pap? A híveknek

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Igazolva...
  2013-06-01 05:31:49, szombat
 
  Igazolva van, hogy a bélflóra befolyásolja
az érzelmeket

Először sikerült kimutatniuk kutatóknak, hogy a táplálékkal a gyomorba bevitt baktériumok hatással vannak az emberi agy működésére, s így a testi egészségre is, valamint minimum 70%al növeli az immunrendszer erősségét!!!!!!.
Egészséges emberek agyműködése megváltozott mind nyugalmi, mind érzelmi - felismerési helyzetben, ha rendszeresen fogyasztottak probiotikumokat tartalmazó ételt (savanyú káposzta, kovászos uborka), vagy kapszulát - mutatta ki a Kaliforniai Egyetem (UCLA) Los Angeles-i karának vizsgálata. A probiotikumok támogatják a bélrendszerben a hasznos baktériumok elszaporodását, a betegséget okozó káros baktériumokat pedig visszaszorítják.
A kutatók már eddig is tisztában voltak azzal, hogy az agy jelzéseket küld az emésztőrendszernek, így okozhatnak az érzelmi változások és a stressz emésztőrendszeri panaszokat (régóta mondom, hogy minden betegség az agyban kezdődik, s a gyógyulás is ott dől el!). Eddig is gyanították, ám csak állatoknál igazolták azt, hogy ellenkező irányban is folyik a kommunikáció. "Egyes betegek állítják, sosem tapasztaltak szorongást vagy depressziót, míg bélrendszeri problémáik nem jelentkeztek. Tanulmányunk kimutatta, a bélcsatorna-agy útvonal kétirányú" - magyarázta Kirsten Tillisch kutató.
A felfedezés jelentős hatással lehet a jövőbeni kutatásokra az emésztőszervi, mentális és neurológiai, de a daganatos betegségek megelőzésének és kezelésének terén is. Az érdekes ebben az, hogy a népi- és a természetgyógyászat már évezredek (Hipokrátész) óta tudja és alkalmazza. Erre mondják, hogy feltalálták csőben a lyukat!! Ezt a régi orvostudomány is tudta, de a gyógyszergyárak nagy nyomására ,,elfelejtették", s most úgy adják elő, mintha most jöttek volna rá valami új dologra.
A szakemberek a vizsgálatba 36, 18-55 év közötti embereket vontak be. Három csoportra osztották őket, az első csoportban lévők négy héten át naponta kétszer fogyasztottak többféle probiotikummal dúsított ételeket, vagy többféle probiotikumot tartalmazó kapszulákat, a második csoport tagjai ezeket nem tartalmazó, ám ugyanolyan külsejű és ízű ételeket, a harmadik egyiket sem. A négyhetes kúrát megelőzően és azt követően is MRI-készülékkel vizsgálták meg a résztvevőket, mindkét alkalommal nyugalmi állapotban, illetve válaszadás közben. Az utóbbi úgy történt, hogy a vizsgálati alanyoknak dühös vagy rémült arcokat ábrázoló fotókat mutattak, amelyeket ugyanolyan reakciót tükröző arcok képével kellett párosítaniuk.
A feladat idején a probiotikumot fogyasztó résztvevők érzelmekkel, érzékeléssel kapcsolatos agyterületei kisebb aktivitást mutattak, míg a másik két csoport tagjainak agytevékenysége változatlan vagy erőteljesebb volt. A kutatókat meglepte az, hogy az agy milyen sok területét érintette a változás.
"Emésztőszervi-, daganatos-, mentális- és neurológiai betegségek megelőzésének és kezelésének új stratégiáit kutathatjuk, mivel bebizonyosodott, a bélrendszer is küld jeleket az agynak, és a jelek étrendmódosítással, táplálékkiegészítők fogyasztásával befolyásolhatók ,,- jelentette ki Emeran Mayer (UCLA) orvos, pszichiáter és pszichológus, a tanulmány vezető szerzője.
A probiotikumok agyműködésre gyakorolt pozitív hatása a szakemberek szerint felveti a kérdést, vajon a sorozatos antibiotikum-kúrák ártanak-e ezeknek a folyamatoknak?. Azt, hogy ártanak, az alternatív gyógyászat már régen tudja, de az ilyen gyógyítók sem mind fogadják el, ami jómagam tapasztalatból tudok, hogy az ezüst kolloid is, hasonló hatással van a probitikumokra és az agy kapcsolataira. Az antibiotikumok dózisától és az ezüst kolloid ppm értékétől függően tehát kedvezőtlenül hatnak a probiotikumokra. Az antibiotikumok és az ezüst kolloid nem tesznek különbséget a mikrobák között, szedésükkel elpusztítjuk a hasznos mikroorganizmusokat is. Az újszülött intenzív centrumokban, illetve a gyermekkori légzőszervi fertőzések kezelésekor hosszú ideig alkalmazott antibiotikum elpusztítja a normál bélflórát, és hosszú távon károsan befolyásolja az agyműködést.
A tudósok szerint ha sikerül jobban megérteni a bél mikrobiológiája és az agy közötti összefüggést, új utak nyílhatnak a krónikus fájdalom, az Alzheimer-kór vagy az autizmus kezelésében. Ha nem is értik a ,,tudósok", a természet akkor is teszi a dolgát!
Ki ne ismerné a gyomorremegés, gyomorliftezés érzését egy stresszes tevékenység (nyilvános szereplés, tárgyalás, vizsga, stb) előtt? Az agy és az utóbbi időben már második agynak nevezett bélidegrendszer közötti kapcsolatot már számos betegség esetében igazolták: az agyban és az emésztőrendszerben is vannak tünetei például a szorongásnak, a depressziónak, a gyomorfekélynek, sőt a Bechterew és a Parkinson-kórnak is.
Egyre több kutatás bizonyítja, hogy a bélrendszer az emésztésen túl is markánsan befolyásolja a szervezet működését, és még a lelki egészségre is kihat. A kapcsolat fordítva is igaz: a lelki állapottól is függ az emésztőrendszer állapota. Ez igaz a szexualitásra is.
A kapcsolatot igazoló első kísérletet még 1902-ben végezték, és macskák voltak a főszereplői. A vizsgálat megmutatta, hogy másképp halad át a béltraktuson az étel, ha a macska nyugalmi állapotban van, illetve ha emésztés közben egy kutya morog folyamatosan rá.
Az agy és a bélidegrendszer közötti legfőbb kapocs a bolygóideg, amely a tizenkét pár agyideg közé tartozik. A nyúlt-velőből kilépő bolygóideg az összes létfontosságú zsigeri szervet beidegzi, többek között a szívet, a tüdőt, a nyelőcsövet, a gyomrot, a májat, a veséket, a vékony- és vastagbelet. A bélrendszer azonban nem csak kapja a parancsokat az agyból: az utóbbi évek kutatási eredményei szerint a bélidegrendszer több információt küld fel az agyba, mint amennyit az agytól kap. A bolygóideg elektromos ingerlése csökkenti az epilepszia és a depresszió tüneteit, egy erre alapuló kezelést az Amerikai Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) már engedélyezett is. A természetes gyógymódok meg azt mutatják, hogy nem ingerelni kell az agy anyagát, hanem megadni az agynak, mint anyagnak, a működéséhez szükséges tápanyagokat, vitaminokat (EPA, DHA, E-vitamin, B-Complex vitamin, stb), valamint védeni kell az elektroszmogtól, az elektromágneses sugárzásoktól (AM, FM, digitális, stb). Ezeket az anyagokat a mai ételek már nem adják meg megfelelő mennyiségben, ezért szükséges a megfelelő pótlás szerves kötésű nyomelemekkel és természetes anyagokból dúsított vitaminokkal.
Fogyasszunk többet azon élelmiszerekből is, amelyek erősítik a probiotikumok jelenlétét, ilyenek a fűszerek (gyömbér, majoranna, kurkuma, fahéj, szegfűszeg), a zöld-, gyógy- és élvezeti teák, a vörösbor, az aszúbor, a bogyós gyümölcsök, az alma és a babfélék.
A vékony- és vastagbélben lévő megfelelő mennyiségű és összetételű mikroflóra ugyanis a gyors gyógyulás és az egészség megőrzésének záloga. Mivel a probiotikus mikrobák nem okoznak betegséget, inkább többet, mint kevesebbet vigyünk a szervezetünkbe. Ma itthon a legjobb összetételű és legjobb minőségű probiotikum kapszulák a ProbioFlora (www.vitaminstation.hu),
ami minden bioboltban és gyógyszertárban kapható, valamint a Probio Balance (www.calivita.hu),
amelyhez sajnos csak mlm-es tagság esetén tudunk hozzájutni.
'Dr.Weixl Várhegyi László
forrás:facebook
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2013.05 2013. Június 2013.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 130 db bejegyzés
Összes: 361 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 40
  • e Hét: 40
  • e Hónap: 1968
  • e Év: 7984
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.