Belépés
eposz.blog.xfree.hu
(Merkúr: Csillagjegy: Szűz: Föld) (Nap: Aszcendens: Oroszlán: Tűz) "Isten létezhet Sátán nélkül, Sátán nem létezhet Isten nélkül." Eposz Lauter Szabolcs
1987.09.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/82 oldal   Bejegyzések száma: 812 
Kurt Rieder: A könyörtelen Waffen-SS
  2019-05-20 07:24:41, hétfő
 
  (Géczi Zoltán)

A Totenkopf-hadosztálytól a Malmédy-i mészárlásig

(Mítosz, legenda és valóság - Hűség és becsület)

[Harmadik harkovi csata, 1943.: az LSSAH ismételten bizonyította katonai értékét]

* A könyörtelen SS

Majdnem 80 év telt el a II. világháború óta, de a harcoló SS mítosza mit sem kopott azóta. Az egykori Védosztag története ma már részleteiben is feltárt história, a halálfejes alakulatok megítélése mégis ellentmondásokkal teli: akadnak, akik fantáziált hóhérmesterek pokolbéli hordájaként tekintik az SS-t, mások pedig minden idők legnagyobb katonai értékű gárdaalakulatát, a végsőkig való helytállás és a törhetetlen küzdőszellem képviselőiként emlegetik a Harmadik Birodalom elit katonáit.

Megalakulásakor az SS csupán maroknyi férfit számlált, ám 1939-re ereje olyannyira gyarapodott, hogy elkülönült államot alkotott az államon belül. A Schutzstaffel számos nyilvános és titkos részlegből állt, ezért tevékenysége roppant változatos képet mutat: akadnak szigorúan titkos, okkultista csoportosulások, melyek bizarr "kutatásokat" végeztek; harcoló alakulatok, melyek gyakorta páratlan helytállást tanúsítva, rendíthetetlen harci morállal küzdöttek; halálbrigádok, melyek módszeresen mészárolták halomra a civileket; különleges egységek, melyeket a legkockázatosabb harctéri feladatok során vetettek be; titkosrendőri és hírszerző részlegek; miként a koncentrációs táborok személyzete, a halálgyárak működtetéséhez nélkülözhetetlen személyi állomány is a halálfejesek közül került ki. Rettenthetetlen harcosok és véreskezű mészárosok; háborús bűnösök és soha meg nem futamodó parancsnokok; brutális vallatótisztek és zavaros elméjű "tudósok"; sokszorosan kitűntetett frontkatonák és notórius fosztogatók - valamennyien Heinrich Himmler SS-Reichsführer Védosztagában szolgáltak.

Az SS kötelékéhez tartoztak Adolf Hitler leghíresebb gladiátorai, akik leleményesség, kitartás és bátorság dolgában egyaránt felülmúlhatatlannak mutatkoztak: Otto Skorzeny, Sepp Dietrich, Michael Wittman, Joachim Peiper vagy Ernst Barkmann neve ma már legenda. Miként a nácizmus legocsmányabb bűncselekményeit is az SS tagjai követték el: Klaus Barbie, Reinhard Heydrich, Rudolf Höss, Karl Adolf Eichmann szintén a halálfejesek uniformisát viselte. Oroszlánszívű férfiak és gyáva szájhősök egyaránt szolgáltak a Védosztagban: voltak katonák, akik saját életüket sem tekintették értéknek, és akadtak olyanok is, akik vész idején riadt nyúlként iszkoltak tova.

Annak ellenére, hogy az SS a kezdetekben a hitleri fajpolitika legfőbb megnyilvánulása volt, a háborús veszteségek felszaporodásával a gárdaalakulat ugyancsak heterogénné vált. Kezdetben csakis olyan önkéntesek jutottak tagsághoz, akik igazolni tudták német származásukat és megfeleltek a faji kívánalmaknak, ám - az idő múlásával - francia, flamand, norvég, dán, orosz és egyéb nemzetiségű férfiak is felvételt nyertek, később pedig gyakoriakká váltak a kényszersorozások. A tiszta germán férfiak elit hadseregének szánt Waffen-SS fokozatosan elvesztette eredeti arculatát, megszűnt homogénnek lenni, és a személyi állomány felhígulásával az egységek szerepe és megítélése is megváltozott.

A könyv, amit az Olvasó a kezében tart, próbálja több oldalról bemutatni az SS, illetve a Waffen-SS históriáját: egyaránt szól borzalmas rémtettekről és páratlan diadalokról; háborús bűncselekményekről és harctéri helytállásról; kikezdhetetlen bátorságról és sötét aljasságról; hűségről és árulásról, hogy az érdeklődő a vérvörös betűkkel szedett vádirat vagy elfogult propaganda helyett árnyaltabb képet alkothasson a 20. század leghíresebb, egyszersmind leghírhedtebb katonai alakulatának a történetéről.

* Hűség és halál: A Waffen-SS felállítása

A Stosstrupp Hitler, a majdani SS elődszervezete 1923 májusában alakult meg egy berlini csapszék hátsó helységében. Tekintve a Védosztag későbbi jelentőségét és erejét, a helyszín meglehetősen abszurdnak tűnhet, ám nem érdemes megfeledkezni arról a tényről, hogy ekkor még maga az anyaszervezet, az NSDAP sem volt több mint kicsiny, mellőzött politikai párt, melynek tagsága szerény volt, és társadalmi szinten sem tudott nagyobb tömeget mozgósítani néhány száz vagy ezer embernél. A söröző különtermében gyakorta vedégeskedő politikai aktivisták azonban mindennél jobban hittek a hitleri eszmében, és eltökélték, hogy akár életüket is feláldozzák a mozgalom sikeréért, így örökkön tartó hűséget fogadtak a majdani Führernek, mielőtt poharukat önként választott vezetőjükre és parancsolójukra ürítették.

A Stosstrupp Hitler már a kezdetek kezdetén is különbözött a párt Ernst Röhm által parancsnokolt fegyveres szárnyától. Tagjai Adolf Hitler szolgálatára esküdtek fel, feladatuk a lázasan agitáló szónok oltalmazása volt, így folyton-folyvást az ő árnyékában jártak és gondoskodtak személyes biztonságáról. Vezetőjük ekkortájt gyakorta forgolódott kétes hírű csapszékekben és nyilvános rendezvényeken, ahol kommunista szimpatizánsok és más, baloldali aktivisták is toboroztak párttagokat szervezeteik számára: akik nem csupán szóban, de tettlegesen is készek voltak szembeszegülni az antiszemita nézeteket hangoztató pártvezérrel, ezért nagy szükség mutatkozott a testőrség szolgálataira. A Stosstrupp Hitler bármikor készen állt a harcra, és számos kocsmai verekedésben bizonyította hűségét és harckészségét, ezért a testőrök sokkalta különbnek érezték magukat a párt többi tagjánál, és a náci ideológia elit harcosaiként határozták meg önnönmagukat. Így tehát nem fogadtak be minden jöttmentet soraikba: alapvető feltétel volt a hitleri eszmék iránti fanatikus rajongás, az agresszivitás, az áldozatvállalásra való hajlam, miként a fegyveres és fegyvertelen közelharcban való jártasságot is megkövetelték. A Stosstrupp kicsiny, de mindenre elszánt csoport volt, mely gyorsan kivívta Adolf Hitler tiszteletét. Az NSDAP vezetője kiváltképp értékelte a személyes testőrség végtelen lojalitását: az ingadozásra hajlamos, Ernst Röhm személyes politikai ambíciói miatt csak üggyel-bajjal kontrollálható SA-val szemben ők Hitler minden parancsát készségesen teljesítették, és akár meghalni is készek voltak érte.

A Stosstrupp volt a mag, melyből a majdani SS kicsírázott, ily módon pedig alapvető hatást gyakorolt a Védosztag által alkalmazott szimbólumok rendszerére: a testőrség tagjai a kezdetektől fogva fekete sapkát viseltek, amit halálfej díszített. Maga a halálfej korántsem volt ismeretlen jelkép a hadtörténelemben jártasak számára, hiszen korábban már számos gárdaalakulat használta. A porosz feketehuszárok csákóját hajdanán halálfej ékesítette, miként az I. világháborúban harcoló különleges alakulat katonái is uniformisukon hordozták ezt a szimbólumot. A Totenkopf valamennyi esetben elit alakulatokat jelképezett, mely alakulatok katonái kirívóan magas kockázatot vállaltak, különös agresszivitással harcoltak, hűségük pedig megingadhatatlannak mutatkozott - tökéletes jelkép volt hát Hitler személyes testőrsége számára.

Az NSDAP felfüggesztése idején a Stosstrupp is illegalitásba vonult, és csak akkor egyesült, mikor Adolf Hitler visszanyerte szabadságát. A náci vezető találkozót kezdeményezett, melyre meghívta a Stosstrupp egykori alapítóját, és azt az utasítást adta, hogy ismét állítsa fel az egykori testőrséget. Julius Schreck, az NSDAP gazdasági tisztviselője örömmel teljesítette a parancsot, és elindult, hogy felkutassa a hajdani bajtársakat. A férfi meglátogatta a jól ismert sörözőket, és egyenként összeszedte a Stosstrupp tagjait, akik boldogan tértek vissza Adolf Hitler szolgálatába. Julius Schreck - aki Adolf Hitler személyes sofőrjeként is szolgálta a leendő kormányfőt - meg akarta tartani a jól bevált gárdát, ám a régi nevet elvetette, és 1925 szeptemberében átkeresztelte a testőrséget, melynek új neve Schutzstaffel, azaz Védosztag lett. A régi harcostárs tudta jól, hogy elkerülhetetlen a bővítés, a toborzás irányelveit azonban roppant szigorral fogalmazta meg, mivel maga Adolf Hitler is arra kérte, hogy csakis a legkiválóbb férfiak belépését engedélyezze, a testőrség felhígulását elkerülendően. A Nemzetszocialista Munkáspárt vezére tiszta irányelveket szabott: olyan alakulatot kívánt maga mellé állítani, amelynek tagjai csakis az ő parancsainak engedelmeskednek, és - ha utasítást kapnak -, akár saját vértestvéreikkel szemben is felvonulnak; nemkülönben kritikus szempont volt, hogy az önkéntesek rendelkezzenek harci tapasztalattal, és bármikor álljanak készen a küzdelemre. Hitler szántszándékkal törekedett a testőrség létszámának minimalizálására, mondván: inkább kevés, de megbízható embereket kívánt bevenni a különleges csoportba, mintsem bizonytalan szándékú, politikailag ingatag férfiakkal töltse fel a létszámot. A pártvezér maga ellenőrizte a jelenkezőket, és csak az erős testalkatú, faji szempontból kifogástalan, 25 és 35 életév közötti, józan életvitelű önkénteseket emelte be a különítménybe. Az SS eleinte - az egyre dagadó, ezáltal egyre heterogénebbé váló Sturmabteilunggal szemben - kicsiny szervezet volt, mely városonként alig 11 főt: 1 parancsnokot és 10 férfit számlált (csak a fővárosban, Berlinben került 2 csoport felállításra). A tagság által viselt egyneruha megegyezett az SA barna uniformisával, azzal a különbséggel, hogy a Védosztag fekete sapkát és feketével szegélyezett horogkeresztes karszalagot viseltek. A Schutzstaffel csendben, feltűnés nélkül végezte a dolgát: a tagok nem vettek részt az utcai verekedésekben, nem agitáltak a nyilvánosság előtt, nem lobogtattak zászlókat és nem ordibáltak a sörözőkben, de állhatatosan kísérték a vezért, kinek szolgálatára sírig tartóan felesküdtek. Az SA volt a zajos többség, a piszkos ügyek elintézéséért felelős katonai szárny, a párt ökle; a szervezeti szempontból hozzá tartozó, ám a valóságban elkülönített SS pedig a gárdaalakulat, mely csakis Adolf Hitlernek tartozott hűséggel. A fekete sapkások csak akkor léptek akcióba, ha vezérük testi épsége forgott kockán, ám ekkor riasztó brutalitással harcoltak; nem egyszer előfordult, hogy csúnyán összeverték, majd az ablakokon és az ajtókon hajigálták ki azokat, akik szóban vagy tettleg rontottak neki a pártvezérnek.

Az SS vezetői posztját ekkor Erhard Heiden töltötte be, aki az igen hangzatos, ám tényleges hatalommal nem járó SS-Reichsführer, vagyis SS birodalmi vezető címet viselte. Erhard Heiden roppant szigorú szabályokat vezetett be, melyek egy szerzetesrend és egy lovagrend előírásainak különös elegyét mutatták: megkövetelte a tagoktól a makulátlan ruházkodást, az illemtudó viselkedést, a politikai képzettséget, a folytonos készültséget és a kifogástalan fegyelmet. Erhard Heiden megerősítette a Védosztagot, ám képtelen volt ellenállni az SA felől érkező folyamatos támadásoknak, és 1928 végén lemondott posztjáról. Adolf Hitler 1929. január 6-án helyettesét, Heinrich Himmlert nevezte ki az SS birodalmi vezetőjének - kétségtelen, hogy nálánál különb embert bajosan találhatott volna erre a feladatra.

Mikor Heinrich Himmler átvette a Védosztag vezetését, az SS erős presztízse ellenére is apró, jelentéktelen szervezet volt a náci párton belül, mely nagy mértékben függött az SA-tól; az új birodalmi vezető azonban komoly ambíciókat dédelgetett és eltökélte, hogy független és befolyásos gárdaalakulattá fejleszti a halálfejesek különítményét. Elődei már lefektették az alapokat, az építkezés java azonban reá hárult, mely kötelességet kicsattanó örömmel vállalt magára. Heinrich Himmler volt az, ki fáradságos, egyszersmind pedáns szervezőmunkájával naggyá tette a Védosztagot, és megalapozta az új német lovagrend mítoszát, mely férfiak sokaságát csábította a szervezet kötelékébe. Mikor átvette az SS vezetését, a gárdaalakulat mindössze 280 tagot számlált, ezért az új birodalmi vezető széles körű toborzó tevékenységbe kezdett: egy évre rá a tagság létszáma már megközelítette a 3000 főt, 1931-ben elérte a 15000 főt, 1932 végére 52000 férfi viselte büszkén a halálfejes sapkát, 1933-ban pedig már nem kevesebb mint 209000 tagja volt a szervezetnek.

Heinrich Himmler kiváló vezetőnek mutatkozott: egy álmodó kamasz nagyra törő ambícióival és egy segédkönyvelő aprólékos precizításával felfegyverezve fejlesztette az alakulatot. Az SS-Reichsführer arra törekedett, hogy függetlenítse a Védosztagot, ezért külön szabályrendszert hozott létre, és saját szimbólumrendszert alakított ki, melyek megkülönböztették az elit egységet a szedett-vetett küllemet mutató, fegyelmezetlen és gyakorta botrányosan viselkedő SA-tól. Adolf Hitler támogatta őt ebbéli törekvésében, hiszen a pártvezérnek szüksége volt egy gárdaalakulatra, mely csakis az ő parancsainak engedelmeskedett, ezért Himmler tisztségbe helyezése után kijelentette, hogy az SS nem köteles engedelmeskedni a Sturmabteilung felől érkező utasításoknak.

* Az SS anatómiája: A Waffen-SS páncéloshadosztályok legfontosabb fegyverei
* Hűség és halál: Veszteségek és pótlások
* Hűség és halál: Az SS agóniája
* Hűség és halál: Az SS hagyatéka
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kurt Rieder: Waffen-SS a II. világháborúban
  2019-05-17 06:30:13, péntek
 
 


[Waffen-SS katonák, álló tüzelő testhelyzetben lévő kezében egy zsákmányolt szovjet eredetű PPSz géppisztoly látható]

* A Waffen-SS fegyverzete: Az SS-hadosztályok általános felszereltsége

A Waffen-SS-hadosztályok a II. világháború első felvonásában felszerelés szempontjából hátrányban voltak a Wehrmacht alakulataival összevetve. A hadsereg nem nézte jó szemmel az SS katonai erővé való fejlesztését, és a tiszti kar minden befolyását latba vetette, hogy akadályozza a Waffen-SS-hadosztályok korszerű haditechnikával való ellátását. A lengyel hadjáratban bevetett önálló SS-ezredek gépesített lövészalakulatok voltak, harckocsikkal nem, minössze lövészpáncélosokkal rendelkeztek, amelyek elsősorban felderítő feladatokat láttak el. Az elsőként felállított Waffen-SS-hadosztályok számára 1940 tavaszától már adtak át rohamlövegeket korlátozott számban, amelyek fontos tűztámogatást nyújtottak a gépesített gyalogság számára, de korszerű könnyű- és közepes páncélosokat ekkor még Himmler közbenjárása ellenére sem biztosított a Hadsereg Fegyverzetügyi Hivatala (HWA). A Waffen-SS-hadosztályok csak 1942 elejére, megannyi látványos hadisiker és súlyos véráldozat után vívták ki a jogot, hogy a Wehrmacht-alakulatokkal azonos értékű és mennyiségű felszereléssel lássák el őket. Ekkor a Leibstandarte Adolf Hitler, a Das Reich, majd a Totenkopf gépesített gyalogoshadosztályt teljes értékű páncéloshadosztállyá fejlesztették, és korszerű harckocsikkal és rohamlövegekkel - így a Waffen-SS hadosztályai felszereltség szempontjából egyenrangúvá váltak a Wehrmacht-hadosztályokkal.

A keleti fronton tanúsított helytállás elismeréseképpen Adolf Hitler kiemelt értékű alakulatként kezelte a Waffen-SS-hadosztályokat, Himmler SS-Reichsführer pedig teljes befolyását latba vetve próbálta elérni, hogy a Védosztag harcoló egységei több és korszerűbb haditechnikához jussanak, mint a hagyományos szárazföldi alakulatok, de ezen törekvése kudarcba fulladt. A Waffen-SS-alakulatokat a keleti fronton rendszeresen alkalmazták tűzoltó szerepkörben, az offenzív műveletekben mindig kulcsszerepet játszottak, melynek következtében nagyobb veszteségek sújtották őket, mint a Wehrmacht alakulatait, de ennek ellenére sem élveztek egyértelmű elsőbbséget a hadifelszerelés kiutalása terén. A Védosztag keleten harcoló alakulatainak felszerelésének jelentős része szovjet eredetű volt; mivel haditechnika terén folyamatosan hiányt szenvedtek, széles körben használták a Vörös Hadsereg arzenáljából nagy mennyiségben zsákmányolt géppisztolyokat, karabélyokat, pisztolyokat, aknavetőket, tarackokat, páncéltörő ágyúkat, teherautókat és harckocsikat.

Annak ellenére, hogy a Waffen-SS páncéloshadosztályai a háború utolsó szakaszában a nyugati és keleti hadszíntéren egyaránt kiemelt szerepet játszottak, általánosságban véve sem élőerő, sem rendelkezésre álló fegyverzet szempontjából nem múlták felül jelentős mértékben a Wehrmacht páncéloshadosztályait (a kivételek között volt az 501., 502., 503. SS-nehézpáncélos zászlóalj, amelyeket Királytigris harckocsikkal szereltek fel). 1944 nyarán, a normandiai harcok kezdetén a
Waffen-SS-páncéloshadosztályok általában 17-18 ezer katonából álltak, és teljes felszereltség mellett hozzávetőlegesen 160 közepes páncélossal rendelkeztek (ezek Panzer IV és Panzer V Párduc típusok voltak). A Waffen-SS-páncéloshadosztályok kiemelkedő harci értékét tehát nem a
Wehrmacht-páncéloshadosztályokhoz mérten fokozott élőerő vagy a fegyverzeti fölény garantálta, hanem a felhalmozódott harctéri tapasztalat és a szilárd katonai morál.

* A Waffen-SS fegyverzete: Harckocsik

A gépesített Waffen-SS-hadosztályokat 1942-ben fejlesztették páncéloshadosztályokká. Ezt megelőzően, a lengyel, a francia és a szovjet offenzíva végrehajtása során a különleges haderőnem egységei csak páncélgépkocsikkal rendelkeztek (amelyeket elsősorban felderítésre használtak), így az ellenséges harckocsizó alakulatokkal vívott harcok során önállóan nem, csak a Wehrmacht-páncéloshadosztályai oldalán kerültek alkalmazásra.

Az első harckocsi, amelyet a Waffen-SS-alakulatok alkalmaztak, a Panzer II könnyűpáncélos F jelzésű változata volt. Ezt a modellt 1937-ben állították hadrendbe mint átmeneti típust a jóval nagyobb és erőteljesebb, de még fejlesztési fázisban lévő Panzer III és Panzer IV típusok időszakos pótlására. A 9,5 tonnás, 3 fős személyzettel harcoló, fürge és megbízhatóan üzemeltethető harckocsi 1942-ben már csak korlátozott harctéri alkalmazásra, elsősorban felderítő feladatokra volt alkalmas, mert sem 35 mm-es frontpáncélzata, sem 20 mm-es lövege nem bizonyult elégségesnek a brit gyalogsági harckocsik, a francia nehézpáncélosok vagy a szovjet közepes harckocsik leküzdéséhez. A Leibstandarte páncéloshadosztálynál elsősorban felderítő feladatokra alkalmazták ezt a típust, mert a KwK 30 löveg és az MG 34 géppuskák alkotta fegyverzet élőerő és nem páncélozott célpontok ellen volt csupán hatásos, majd 1943 elején, több lépcsőben kivonták a harckocsit az első vonalban harcoló alakulatoktól. Miután a német szárazföldi haderőnek ekkor már égető szüksége volt ütőképes páncélvadászokra, a hadrendből kivont Panzer II modelleket átépítették, és a korszerűtlen könnyűpáncélosok új felépítménnyel, Marder páncélvadászként kerültek vissza a harcoló csapatokhoz.

A Panzer III közepes harckocsi korai, 37 mm-es löveggel szerelt változatait a Waffen-SS nem alkalmazta a háború során, csupán kiképzési feladatokra kapott néhány példányt a haderőnem. A típus 50 mm-es löveggel rendelkező, továbbfejlesztett, Panzer IIIJ jelzéssel ellátott változata azonban nagy számban harcolt az SS-páncéloshadosztályok kötelékében. Az 1942 nyarán felállított páncélos zászlóaljak alaptípusává vált modell fő fegyverzetét a hosszú csövű, 50 mm-es űrméretű KwK 39 löveg adta, amely könnyen páncélozott célpontok ellen akár 1500 méteres távolságból is hatékonynak bizonyult, a szovjet közepes harckocsik páncélzatát pedig 500 méteres távolságból is képes volt leküzdeni. Mindemellett a Panzer IIIJ harckocsi 50 mmm-es homlokpáncélzata kellően erősnek bizonyult a szovjet páncéltörő fegyverekkel szemben, 22 tonnás tömege pedig nem tette lomhává a kontrukciót.

[Totenkopf-páncéloshadosztály Panzer IVH közepes harckocsija]
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kurt Rieder: Waffen-SS a II. világháborúban
  2019-05-17 06:09:15, péntek
 
  (Géczi Zoltán)

A Waffen-SS története: Katonák az acélzivatarban - Waffen-SS, az elit alakulat

(Mítosz, legenda és valóság)

[Waffen Schutzstaffel] (Fegyveres Védosztag)
* A Waffen-SS fegyverzete: Kézifegyverek

A Waffen-SS katonák legfontosabb kézifegyvere a Karabiner 98 karabély volt. A 7,92 milliméteres kaliberű lőfegyver elődjét (Gewehr 98) 1888-ban tervezték, majd a rá következő évtizedekben több ízben is korszerűsítették a konstrukciót. A Waffen-SS által is alkalmazott változat sorozatgyártása 1935-ben kezdődött meg, és egészen a háború végéig tartott; összesen 14,5 millió példány készült a német lövészkatonák elsődleges fegyveréből. Az ismétlőrendszerű karabély 5 darab lőszer befogadására volt képes, tömege 4 kilogrammot tett ki, hossza 125 centiméter volt (a rövidített csövű Kar 98b változatot elsősorban a hegyivadászok használták). Gyakorlati lőtávolsága 500-600 méter volt, de képzett kézben elérhette akár az 1000 métert is, ennélfogva a szükséges kiegészítésekkel mesterlövészek számára is megfelelt. A mesterlövészek számára kiutalt karabélyokat a gyári lőpróba során válogatták ki, majd megfelelő optikával (általában ZF 39 vagy ZF 42) látták el őket; szerkezeti különbség nem volt a lövészkatonák és a mesterlövészek által használt karabélyok között.

A II. világháború talán leghíresebb német kézifegyvere, az MP 38 váltótípusaként bevezetett MP 40 géppisztoly 1940-ben kezdte meg a frontszolgálatot, és a háború végéig nagy számban alkalmazták a Waffen-SS egységei. A 4 kilogramm tömegű rohamfegyver hatásos lőtávolsága elérte a 200 métert, elméleti tűzgyorsasága pedig a percenkénti 550 lövést, így különösen hatékonyan alkalmazták a keleti front intenzív helységharcaiban. A fegyver préselt fémlemezekből készült, így sorozatgyártása nem igényelt bonyolult gépsorokat és magasan képzett munkaerőt. A fenti erényeknek köszönhetően az MP 40 széles körben elterjedt kézifegyverré vált, összesen 1,1 millió darabot adtak át a hadseregnek. A fegyvercsalád (MP 38, MP 40, MP 40/1, MP 41) valamennyi tagja 9x19 milliméteres Parabellum lőszerrel tüzelt, amelyből 32 darabot fogadott be a Hugo Schmeisser által tervezett, a mérnök nevével ellátott szekrénytár (a szövetségesek ezért hívták tévesen Schmeisser géppisztolynak).

Az MP 44 (Sturmgewehr 44, StG 44) rohampuska 1944 elején jelent meg a Waffen-SS arzenáljában, de jelentősebb mennyiséget csak 1944 végén adtak át a minden szempontból kiváló konstrukcióból. Az StG 44 volt az első köztes lőszert használó kézifegyver a német hadseregben, amely a pisztolytölténynél erősebb, de a karabélyok számára rendszeresített tölténynél gyengébb lőszerrel üzemelt. A gázelvételes rendszerű fegyver elméleti tűzgyorsasága percenként 500 lövés volt, a tárban 30 darab 7,9x33 milliméteres lőszer fért el. Üresen 4,6 teli tárral együtt 5,1 kilogrammos tömege, pontossága, megbízhatósága, nem utolsósorban kiemelkedő tűzereje miatt ideális harci eszköz volt a rohamosztagok számára, de a szövetséges bombatámadások által megtépázott német hadiipar 1944-ben már nem tudta teljesíteni a hadvezetés mennyiségi elvárásait. Az eredeti tervek a német lövészkatonák által használt Kar 98 karabély teljes leváltását irányozták elő, amely nem kevesebb mint 4 millió StG 44 átadását feltételezte volna, de a háború végéig mindössze 420 ezer példány került ki a csapatokhoz, és még a Waffen-SS egységeit sem sikerült maradéktalanul felszerelni a kiváló fegyverrel (pl. az 5. Wiking SS-páncéloshadosztály 1945 elején az előírt 600 StG rohampuskából mindössze 45 darabot kapott meg). A rohampuskát ZF 4 optikával is ellátták, így mesterlövész-feladatokra is alkalmassá vált, illetve létezett egy, a kor haditechnikai színvonalát meghaladó, infravörös rendszerrel (Zielgerat 1229) szerelt, éjszakai harcra épített változata is.

A Waffen-SS tisztek számára kiutalt oldalfegyverek közül a Walther P 38 modell volt a leginkább elterjedt. A 9 milliméteres kaliberű, félautomata pisztoly jóval megbízhatóbb fegyver volt, mint a Luger P 08 vagy a jellegzetes küllemű Mauser C 96. Erősen korlátozott lőtávolsága miatt inkább közelharcban alkalmazták ezt a fegyvert, ugyanakkor a Waffen-SS katonái büszkén viselték, mert ez az oldalfegyver a Védosztag elit jellegét hangsúlyozta. A fenti modellek mellett idegen konstrukciókat is használtak a gárdaalakulatok, így a cseh eredetű CZ M 38, a spanyol Astra Mod. 400, a belga Browning 640(b), a magyar 37 M, vagy nemkülönben magyar gyártású Frommer is alkalmazásra került a Waffen-SS bizonyos alakulatainál.

A háború során a Waffen-SS egységei nagy számban használtak zsákmányolt haditechnikát, így szovjet eredetű karabélyok és géppisztolyok is rendszeresen feltűntek a német katonák kezében. A keleti hadjárat első hónapjaiban nagy számban zsákmányoltak Tokarev SZVT-40 típusú félautomata puskákat, amely kézifegyvert az SS-alakulatok is rendszeresen alkalmazták. A 7,62 milliméteres kaliberű, gázdugattyús, öntöltő rendszerű karabély hatásos lőtávolsága azonos volt a Kar 98 vonatkozó értékével, ám tűzgyorsaság dolgában felülmúlta a német konstrukciót. Népszerű volt a 7,62 milliméteres PPSz-41 és a PPSz-42 géppisztoly, amelyet a szovjet hadiipar milliós darabszámban állított elő a háború során. Az egyszerű szerkezetű, könnyű és kompakt méretű (tömege teli tár nélkül 3,6 kilogramm, hossza 84 centiméter volt), a környezeti viszontagságokkal szemben meglehetősen igénytelen fegyverrel legfeljebb 100-120 méteres távolságba lehetett célzott lövést leadni, ugyanakkor tűzgyorsaság dolgában jócskán felülmúlta a német géppisztolyokat. A 7,62x25 milliméteres Tokarev pisztolylőszerrel tüzelő PPSz kézifegyvereket általában a 35 lőszert befogadó ívtárral használták, a 71 lőszer befogadására képes dobtár csak ritkábban fordult elő a fronton.

A Waffen-SS által alkalmazott kézifegyverek egyik legfélelmetesebb képviselője a Flammenwerfer 41 lángszóró volt, amely 1941 nyarán, a szovjet offenzíva előtt került ki a csapatokhoz. A korábbi modellekhez (FIW 35, FIW 40) mérten könnyű és jól kezelhető, de még mindig ormótlan és esetleges fegyver üresen 18,4, töltve 22,1 kilogrammot nyomott, a rendelkezésre álló lángképzőanyag körülbelül 10 másodperces tartós és folytonos tűzcsapást tett lehetővé, vagy szaggatottan köztes szüneteket tartva 2-15 tűzlöketet lehetett kifújatni. Működtetéséhez elviekben 1 katona szükségeltetett, de harctéri alkalmazása a kezelőre nézve is veszélyesnek bizonyolult, így rendszerint 2 fő kezelte a közelharcban pusztító hatásúnak bizonyuló fegyvert. A 25-30 méteres hatótávolságú FIW 41 legfontosabb eleme a 2 tartály volt: a nagyobb tartályban volt a lángképzőanyag, a kisebb tartály pedig meghajtógázzal volt feltöltve. A fegyver hidrogénes gyújtórendszerét a keleti fronton tapasztalt műszaki problémák miatt (a hidrogén érzékeny volt a hidegre, ezért akadozott a gyújtás) 1942-ben átalakították és gyújtópatronokkal látták el, de ezen fejlesztéstől eltekintve műszaki szempontból változatlan formában gyártották a háború végéig.

A FIW 41 lángszóróval a Waffen-SS utászalakulatait szerelték fel (1943-ra a műszaki századok 6-6 lángszóróval rendelkeztek), amely egységek fontos szerepet játszottak a támadóműveletekben és a keleti fronton gyakori helységharcokban. A páncélgránátos alakulatok szintén igényt tartottak a különleges fegyverre, de a gyártás során jelentkező nehézségek, majd a gyártás korlátozása miatt csak kevés alakulatnak utaltak ki lángszórókat. A FIW 41 demoralizáló erővel bíró fegyver volt, akár 1 lángszórós raj is képes volt 1 ellenséges gyalogszázad megbénítására, de sosem alkalmazták széles körben, hogy a nagy tömegben bevetett lángszórós katonák megjelenése esetén a Vörös Hadsereg is hasonló válaszlépéssel élne.

* A Waffen-SS fegyverzete: Könnyű gyalogsági fegyverek
* A Waffen-SS fegyverzete: Az SS-hadosztályok általános felszereltsége
* A Waffen-SS fegyverzete: Páncéltörő fegyverek
* A Waffen-SS fegyverzete: Harckocsik
* A kurszki offenzíva: A II. SS-páncéloshadtest eltékozolt győzelme
* Waffen-SS alakulatok az ardenneki offenzívában

* A Waffen-SS összeomlása: A 314-es toronyszámú Királytigris a berlini csatában

Az 1945. április 16. és 19. között lezajlott, különösen heves, a Vörös Hadsereget és a német 9. Hadsereget egyaránt megtépázó harcokat követően az 503. SS-nehézpáncélos-zászlóalj maradványa a Seelowi magaslatot maga mögött hagyva Berlin felé hátrált (az ütközetben a 11. SS-Páncélgránátos Hadosztály és a 23. SS-Páncélgránátos Hadosztály is részt vett). Zsukov marsall 1. Belorusz Hadserege a tízszeres túlerő ellenére is hatalmas árat fizetett a győzelemért (a közel 1 millió katonát számláló szovjet hadsereg hozzávetőlegesen 33 ezer főt, ezzel szemben a 112 ezer katonát számláló német 9. Hadsereg 12 ezer főt vesztett), de elfoglalta a stratégiai jelentőségű területet, így szabaddá vált az út a német főváros felé. A 70 tonnás Tigris II nehézpáncélosokkal harcoló egység visszavonulás közben is több ízben megütközött a szovjet páncélosokkal, mire április 21-én sikerült elérnie Berlint, és megkezdte a felkészülést a szovjet ostromra.

Georg Diers SS-Unterscharführer 314-es toronyszámú Panzer VIB nehézpáncélosa a magaslatnál vívott harcokban 13 ellenséges harckocsit lőtt ki, majd tűzpárbajt vívott egy szovjet JSz-2 nehézpáncélossal. Az 503. SS-nehézpáncélos-zászlóalj 3. századához tartozó Királytigris több találatot is kapott: a tornyot és a lövegpajzsot ért gránátok nem okoztak végzetes sérüléseket, a lánctalp megrongálódása azonban visszavonulásra kényszerítette a parancsnokot. Másnap a tábori műhelyben megjavították a páncélost, de a szovjet csapatok megjelenése miatt 21-én ki kellett üríteni az állást, és Diers harckocsija egy meghibásodott Panzer V Párduc harckocsit vontatva indult meg Berlin irányába.

A főváros védelmére visszarendelt 503. SS-nehézpáncélos-zászlóalj teljes állománya ekkorra mindössze 10 darab Királytigris páncélosra fogyatkozott. Diers Berlin déli peremén foglalt el lőállást, feladata a Teltow-csatornán átívelő híd védelme volt. A támadást vezető szovjet rohamosztag élén egyik JSz-2 nehézpáncélos haladt, amelyet a Királytigris lövegkezelője pontosan irányzott lövéssel semmisített meg (ez volt a személyzet 49. győzelme).

Április 25-én a német nehézpáncélosok parancsot kaptak, hogy vonuljanak vissza észak felé. A Neukölln területén vívott harcokban Diers és társai sikerrel tartóztatták fel a Berg és Berlin út felől előretörő szovjet rohamcsapatot, de a mellette harcoló Királytigrist egy JSz-2 közelről tökéletesen irányzott lövése megsemmisítette; Diers beszámolója szerint a 70 tonnás nehézpáncélos darabokra szakadt a közvetlen találat következtében. A még harcképes Diers Királytigrise a Charlemagne-hadosztály katonáit támogatva hajtott végre ellentámadást, amely során több szovjet harckocsit is kilőtt, és visszafoglalta a Berliner úton kialakított állást. Ezt követően a Királytigris újabb szovjet rohamot vert vissza, további 3 harckocsit semmisítve meg, majd lőszer hiányában visszavonult.

Másnap a harcképes páncélosokat a Hermannsplatz védelmére rendelték. Diers harckocsija az előző éjszaka megsérült egy tüzérségi támadásban, és a Sztálin-orgonák tüzében az egység parancsnoka is megsebesült. A nehézpáncélos, miután útba ejtette az Anhalter vasútállomáson berendezett hadikórházat, a Potsdamer Platzon lévő parancsnokság felé folytatta útját, de ezt az álláspontot időközben kiürítették, így a Potsdamer úton kialakított parancsnoki poszthoz vonult át. Itt azt az utasítást kapta, hogy a sérült harckocsit vezesse tovább a közelben működő szerelőműhelybe. Miközben a Királytigris szerelés alatt állt, a személyzet pihenhetett - a német harckocsizók 3 ébren töltött éjszaka után végre pihenhettek.

Másnap Diers Királytigrise a központi vasútállomás felé indult, ahol a Linden út és a Kommandanten út sarkán foglalt el lőállást. 28-án, a kora reggeli órákban lángszórókkal felszerelt szovjet rohamosztagok kíséreltek meg áttörést, de a nehézpáncélos gyalogsági támogatással visszaverte a támadást. 29-én a harckocsi a Potsdamer Platz felé vonult vissza. A kormányzati negyed ekkor már heves tüzérségi támadás alatt állt, a nehézharckocsikkal és lángszórós rajokkal megerősített ellenséges gyalogság is több próbát tett az áttörésre, de a német védők hősiesen harcoltak. Ezen a napon Diers lövegkezelője újabb JSz-2 nehézpáncélost semmisített meg, illetve több T-34 harckocsit is kilőtt.

Következő délután újabb parancs érkezett rádión: a harcképes nehézpáncálosokat a Reichstag védelmére rendelték. A szovjet csapatok ekkor már megkezdték a parlament bekerítését, de Diers hatalmas szerencsével képes volt áttörni az ellenséges osztagok között; gyors tűzpárbajt vívott az operaháznál álló T-34 harckocsikkal, több ellenséges páncélost is megsemmisített, a masszív Királytigris pedig az elszenvedett találatok ellenére is harcképes maradt. A harckocsi elfoglalta a kijelölt védelmi állást, de május 1-jén a szovjet rohamosztagok behatoltak a Reichstag épületébe, így Diers egy barikádon áttörve vonult vissza a Weidendammer híd irányába, amelyről remélte, hogy a kisebb hidakkal szemben képes lesz elbírni a 70 tonnás harckocsit. Az utolsó harcban álló Királytigrisek egyike ekkor kapott végzetes találatot egy ismeretlen tüzérségi fegyvertől. A gránát nem hatolt át a páncéltesten (tehát valószínűleg nem harckocsi vagy páncéltörő löveg érte el a találatot), de a Panzer VIB lánctalpa leszakadt, valamint motorja is üzemképtelenné vált. Diers ekkor parancsot adott a nehézpáncélos elhagyására, és a kézifegyverekkel felszerelkezett személyzet gyalog vonult vissza a közeli metróállomás irányába.

Georg Diers SS-Unterscharführer, a 314-es toronyszámú Királytigris nehézpáncélos parancsnoka túlélte a háborút. A harckocsi személyzetével együtt sikerült elhagynia Berlint, és a fegyverletételt követően Havelberg környékén bujkált. Június 17-én hadifogságba került, majd háborús bűncselekmények vádjával bíróság elé állították, de 1949 karácsonyán, 2 tárgyalást követően szabadlábra helyezték.

* A Waffen-SS metamorfózisa: Elit gárdaalakulatból soknemzetiségű hadsereg
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
T-34 (2018) [Feliratosan]
  2019-05-14 13:23:56, kedd
 
 https://videa.hu/videok/film-animacio/az-uj-orosz-film-t34-akcio-haborus-YdwTWuUS xo992aON

1944-ben egy félig elpusztult T-34 tankban sikerült megszöknie a német fogságból egy csoport bátor orosz katonának. Ez volt a felejthetetlen bátorság, a heves harcok, a törhetetlen szeretet, a legendák és csodák ideje.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
ooOoo
  2019-05-09 03:01:26, csütörtök
 
  https://www.youtube.com/watch?v=q1jrO5PBXvs
Lamb Of God - Omerta
https://www.youtube.com/watch?v=5QV7Ag0A2o0
Stormtroopers Of Death - Speak English Or Die
https://www.youtube.com/watch?v=mXUapGQcCs4
Toxic Holocaust - The Lord Of The Wasteland
https://www.youtube.com/watch?v=E3iHI1c3aXE
Acid Drinkers - I Am The Mystic
https://www.youtube.com/watch?v=dd9Qs6akMFQ
Shadows Fall - Fleshold

https://www.youtube.com/watch?v=91H_gQKWKKw
The Exploited - You're A Fucking Bastard
https://www.youtube.com/watch?v=QKmgoBM8gFg
Korzus - Mass Illusion
https://www.youtube.com/watch?v=aWKWl9j1OzA
Queensryche - Revolution Calling
https://www.youtube.com/watch?v=1Tsf1k1M3ks
Mythra - Death And Destiny
https://www.youtube.com/watch?v=sZR7BnVja6Q
Taste - Lone Ranger
https://www.youtube.com/watch?v=ig-79E6VD1c
Dream Evil - The Book Of Heavy Metal
https://www.youtube.com/watch?v=XvU6LWjh2yU
Danzig - Soul On Fire
https://www.youtube.com/watch?v=x19kbfoHyF0
Black Phantom - Less Than Zero
https://www.youtube.com/watch?v=GVnf5VtEqOQ
Black Century - Shadow Man
https://www.youtube.com/watch?v=VDZFdrlV9hk
Chaos Asylum - Kill Or Be Killed
https://www.youtube.com/watch?v=SSSn9fGv2KU
Echo Temple - Witch

https://www.youtube.com/watch?v=ayQEGSUCtO4
Gaelbah - The Man Who Never Was
https://www.youtube.com/watch?v=Ce6g1g3WN2s
Hamerex - Eyes Of Deceit

https://www.youtube.com/watch?v=gkl4xhvfx-Y
Artillery - Time Has Come
https://www.youtube.com/watch?v=NX5KgTKWGI4
Annihilator - I Am In Command

https://www.youtube.com/watch?v=WyTPzkgUdDg
Sacrifice - Beyond Death

https://www.youtube.com/watch?v=JV8Y7ti-7XU
Forbidden - Infinite


https://www.youtube.com/watch?v=-VAftKZpAjk
Mortal Sin - Mayhemic Destruction
https://www.youtube.com/watch?v=QAj0SapcIW8
Voivod - Live For Violence
https://www.youtube.com/watch?v=qiu4bOd0ZcI
Protector - Operation Plaga Extrema
https://www.youtube.com/watch?v=hY4pcRcfNGE
Skeletal Augury - Lord Of Damnation
https://www.youtube.com/watch?v=w7AtgbonKEk
Tormentor - Elizabeth Bathory


Exhorder - The Law
Link

Thrash/Groove Metal

Groove Metal (also known as Post-Thrash or Neo-Thrash)
Stylistic origins: Heavy Metal, Thrash Metal, Death Metal

Slaughter - Disintegrator | Incinerator
Slaughter - Parasites
Slaughter - F.O.D. (Fuck Of Death)
Slaughter - Tortured Souls
Slaughter - Nocturnal Hell
Slaughter - Tales Of The Macabre
Slaughter - Maim To Please
Slaughter - Death Dealer
Link

Death/Thrash Metal

Slayer - Jihad
Link

Thrash Metal

Horrific - Metal Cemetery
Link

Death 'n' Roll

Fire Wizzard - Ancient Black Moon
Link

Heavy MetalSadus - Sadus Attack
Onslaught - The Devil's Legion
Kreator- Replicas Of Life
Static-X - I'm With Stupid
Metallica - All Within My Hands
Pantera - A New Level
Whiplash - Power Thrashing Death

Switchtense - Living A Lie
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
1492 - I remember
  2019-05-09 02:38:51, csütörtök
 
 

Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Melodic Death Metal
  2019-05-09 01:57:39, csütörtök
 
 


In Flames - Behind Space
In Flames - Lunar Strain
In Flames - Everlost (Part I | Part II)
In Flames - Clad In Shadows
In Flames - Subterranean
In Flames - Biosphere
In Flames - Dead Eternity
In Flames - The Inborn Lifeless
In Flames - Moonshield
In Flames - Lord Hypnos
In Flames - Dead God in Me
In Flames - Jotun
In Flames - Food For The Gods
In Flames - The Hive
In Flames - Ordinary Story
In Flames - Colony
In Flames - Zombie inc.
In Flames - Coerced Coexistence
In Flames - The New World
Callenish Circle - Inner Sense
Callenish Circle - Mental Affection
Callenish Circle - Slough Of Despond
Callenish Circle - Solitude
Callenish Circle - Last Words
Callenish Circle - The Dreamer's Path
Callenish Circle - Disguised Ignorance
Callenish Circle - Where The Moon Meets The Sea
Callenish Circle - Scars
Callenish Circle - No Reason
A Canorous Quintet - Silence Of The World Beyond
A Canorous Quintet - Naked With Open Eyes
A Canorous Quintet - Spellbound
A Canorous Quintet - The Orchid's Sleep
A Canorous Quintet - Black Spiral
A Canorous Quintet - Selfdeceiver (The Purest Of Hate)
A Canorous Quintet - Embryo Of Lies
A Canorous Quintet - Red
A Canorous Quintet - The Void
A Canorous Quintet - The Complete Emptiness
A Canorous Quintet - Retaliation
A Canorous Quintet - Realm Of Rain
A Canorous Quintet - Land Of The Lost
Ceremonial Oath - The Day I Buried
Ceremonial Oath - Dreamsong
Ceremonial Oath - Carpet
Ceremonial Oath - The Shadowed End
Ceremonial Oath - One Of Us / Nightshade
Ceremonial Oath - Immortalized
Ablaze My Sorrow - If Emotions Still Burn
Ablaze My Sorrow - The Rain That Falls...
Ablaze My Sorrow - Rise Above The Storming Sea
Ablaze My Sorrow - Denial, The Way Of The Strong
Ablaze My Sorrow - The Battle
Ablaze My Sorrow - My Last Journey
Ablaze My Sorrow - As I Face The Eternity
Ablaze My Sorrow - My Revenge To Come
Crimson Death - Convicts To The Extinction
Crimson Death - Everhate
Crimson Death - My Last Word
Crimson Death - Technology
Crimson Death - Song Of The Black River
Crimson Death - Parallel World
Crimson Death - Death Is Essential
Crimson Death - Leave This World Behind
At The Gates - Raped By The Light Of Christ
At The Gates - At The Gates
At The Gates - Souls Of The Evil Departed
At The Gates - All Life Ends
At The Gates - City Of Screaming Statues
At The Gates - Beyond Good And Evil
At The Gates - Primal Breath
At The Gates - Claws Of Laughter Dead
At The Gates - Windows
At The Gates - Within
At The Gates - Kingdom Gone
At The Gates - The Red In The Sky Is Ours / The Season To Come
Behind The Scenery - Blinded By Abnormity
Behind The Scenery - Apostle Of Greed
Behind The Scenery - Lost Love
Behind The Scenery - Nocturnal Beauty
Behind The Scenery - Towards The Edge Of Degeneration
Behind The Scenery - Emotional Obscurity
Behind The Scenery - Under A Frozen Sun
Behind The Scenery - Compressed Individuality
Behind The Scenery - Pure Evil
Dark Age - Dark Age
Dark Age - Tears Of Rancour
Dark Age - The Awakening
Dark Age - Nighttime Heroes
Dark Age - Black Evergate
Dark Age - The Fall
Dark Age - Trial By Fire
Dark Age - Killing Crisis
Dark Age - Fearing Tommorow
Dark Age - Terror To The Masses
Dark Tranquillity - Silence, And The Firmament Withdrew
Dark Tranquillity - Midway Through Infinity
Dark Tranquillity - The Dividing Line
Dark Tranquillity - Punish My Heaven
Dark Tranquillity - Unfurled By Dawn
Dark Tranquillity - Yesterworld
Dark Tranquillity - Beyond Enlightenment
Dark Tranquillity - Void Of Tranquillity
Dark Tranquillity - Nightfall By The Shore Of Time
Dark Tranquillity - Of Chaos And Eternal Night
Dark Tranquillity - Dreamlore Degenerate
Ebony Tears - Moonlight
Ebony Tears - Nectars Of Eden
Ebony Tears - With Tears in My Eyes
Ebony Tears - Opacity
Divine Souls - Perished
Divine Souls - In The Absence Of Life
Divine Souls - When Life Slips Away
Divine Souls - Simply Shattered
Divine Souls - Bitter Selfcaged Man
Divine Souls - Empty Words
Divine Souls - Last Season In Sin
Link

(Swedish) Gothenburg Metal
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Black | Death [Thrash] Metal
  2019-05-06 01:28:17, hétfő
 
  Malevolent Creation - Thou Shall Kill!
Mortification - Overseer
Rotting Corpse - Rotting Corpse
Rotting Corpse - Evolvement
Conqueror - War Cult Supremacy
Conqueror - Hammer Of Antichrist
Conqueror - Kingdom Against Kingdom
Sepultura - Mayhem
Sepultura - Show Me The Wrath
Sepultura - Necromancer
Sepultura - Beneath The Remains
Sepultura - Mass Hypnosis
Sadus - Certain Death
Sadus - Undead
Sadus - Sadus Attack
Sadus - Torture
Sadus - And Then You Die
Sadus - Hands Of Fate
Sadus - Twisted Face
Sadus - Fight Or Die
Sadus - Illusions
Therion - The Return
Therion - Aspyxiate With Fear
Therion - Morbid Reality
Therion - Megalomaniac
Therion - A Suburb To Hell
Therion - Genocidal Raids
Therion - Time Shall Tell
Therion - Dark Eternity
Therion - Future Consciousness
Therion - Pandemonic Outbreak
Therion - Cthulhu
Therion - Symphony Of The Dead
Therion - Beyond Sanctorum
Therion - Enter The Depths Of Eternal Darkness
Therion - Illusions Of Life
Therion - The Way
Therion - Paths
Morbid Angel - Immortal Rites
Morbid Angel - Suffocation
Morbid Angel - Visions From The Dark Side
Morbid Angel - Maze Of Torment
Morbid Angel - Lord Of All Fevers And Plague [CD version bonus]
Morbid Angel - Chapel Of Ghouls
Morbid Angel - Bleed For The Devil
Morbid Angel - Damnation
Morbid Angel - Blasphemy
Morbid Angel - Evil Spells
Deathwitch - Prelude To Grand Darkness/The Ultimate Death
Deathwitch - Necromancer's Rites
Deathwitch - Demonic Witch
Deathwitch - Violent Carnage
Deathwitch - Dark Gift
Deathwitch - Terror Doom
Nunslaughter - I Am Death
Nunslaughter - Death By The Dead
Nunslaughter - Angel Hunt
Vader - Chaos
Vader - The Final Massacre
Vader - Decapitated Saints
Vader - Vicious Circle
Vader - Breath Of Centuries
Vader - Reign-Carrion
Vader - Silent Empire
Vader - Death Metal [Possessed cover]
Death - Infernal Death
Death - Zombie Ritual
Death - Denial Of Life
Death - Sacrificial
Death - Mutilation
Death - Regurgitated Guts
Death - Torn To Pieces
Death - Evil Dead
Death - Scream Bloody Gore
Possessed - The Exorcist
Possessed - Pentagram
Possessed - Burning In Hell
Possessed - Seven Churches
Possessed - Fallen Angel
Possessed - March To Die
Heresy - Escape From Madhouse
Link

Therion - Morbid Reality:

"Morbid way of life
Gory alliance"

(81 Tracks) [Így jött ki, nem tudatosan, nem előre eltervezett.] 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Thrash Metal
  2019-05-06 01:15:26, hétfő
 
 


Anthrax - I Am The Law
Anthrax - Caught In A Mosh
Anthrax - Madhouse
Anthrax - In The End
Link

Physical Attraction - Creeping Death [Metallica cover]
Link

Artillery - By Inheritance
Link

Sacred Reich - Sacred Reich
Sacred Reich - The American Way
Sacred Reich - One Nation
Link

Onslaught - Thermonuclear Devastation
Onslaught - Onslaught (Power From Hell)
Onslaught - Angels Of Death
Onslaught - The Devil's Legion
Onslaught - Witch Hunt
Onslaught - Metal Forces
Link

Metallica - Metal Militia
Metallica - Disposable Heroes
Metallica - Damage, Inc
Metallica - Ride The Lightning
Metallica - Fight Fire With Fire
Metallica - Halo On Fire
Metallica - Suicide & Redemption
Metallica - All Within My Hands
Link

Style: Thrash (Bay Area / Teutonic / Technical / Progressive / Crossover / Groove / Speed)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Thrash Metal
  2019-05-06 01:07:52, hétfő
 
 


Akela - Fekete Bárány
Akela - Csak A Farkasok Vadásznak
Akela - Fenevad
Akela - Ítélet
Akela - Ezer Hóhér Nevetése Vár
Akela - Megkísértelek

8mm Overdose - Fister

A Brutal Confession - Into The Flames Of Destruction
A Brutal Confession - The Judgement Of The Damned
A Brutal Confession - Look To The Sky

Abadden - Sentenced To Death
Abadden - My Misery
Abadden - Violent Assault
Abadden - Atomic Devastation
Abadden - The Hand That Feeds
Abadden - Into The Dark
Abadden - The Day Of Reckoning

Abandoned - The Oncoming Storm
Abandoned - Return To One
Abandoned - Take The Spell
Abandoned - Holy Terror
Abandoned - Breed Machine
Abandoned - Phoenix Rise
Abandoned - Pay The Dues
Abandoned - Demonic
Link

Coroner - Reborn Through Hate
Coroner - When Angels Die
Coroner - Suicide Command
Coroner - Spiral Dream
Coroner - Fried Alive
Overkill - Kill At Command
Overkill - Time To Kill
Overkill - Elimination
Overkill - Raise The Dead
Agent Steel - (The Calling)
Agent Steel - Agents Of Steel
Agent Steel - Taken By Force
Agent Steel - Evil Eye / Evil Minds
Agent Steel - Bleed For The Godz
Agent Steel - Children Of The Sun
Agent Steel - 144,000 Gone
Agent Steel - Guilty As Charged
Agent Steel - Back To Reign
Agent Steel - The Swarm is Upon Us / Mad Locust Rising
Agent Steel - Let It Be Done / The Day At Guyana
Agent Steel - Unstoppable Force
Agent Steel - Never Surrender
Agent Steel - Indestructive
Agent Steel - Chosen To Stay
Agent Steel - Still Searchin'
Agent Steel - Rager
Agent Steel - The Day At Guyana
Agent Steel - Nothin' Left
Agent Steel - Traveler
Agent Steel - Destroy The Hush
Agent Steel - Illuminati Is Machine
Agent Steel - Fighting Backwards
Agent Steel - New Godz
Agent Steel - Know Your Master
Agent Steel - Infinity
Agent Steel - Awaken The Swarm
Agent Steel - Into The Nowhere
Agent Steel - Bleed Forever
Agent Steel - It's Not What You Think
Agent Steel - Avenger
Agent Steel - Ten Fists Of Nations
Agent Steel - E.U.L. (Earth Under Lucifer)
Agent Steel - Enslaved
Agent Steel - Insurrection
Agent Steel - Apocalypse ( World Without Windows)
Agent Steel - Forever Black
Deathrow - Deathrow
Deathrow - Winds Of Death
Deathrow - The Deathwish
Deathrow - Life Beyond
Deathrow - Behind Closed Eyes
Deathrow - Towers In Darkness
Deathrow - Hidden Truth
Deathrow - Harlequins Mask
Deathrow - Homosaphiens Superior
Deathrow - Suicide Arena
Deathrow - Reflected Mind
Deathrow - The Remembrance
Deathrow - Raging Steel
Deathrow - Scattered By The Wind
Deathrow - Dragon's Blood
Deathrow - The Thing Within
Deathrow - Pledge To Die
Deathrow - Mortal Dread
Deathrow - The Undead Cry
Deathrow - Beyond The Light
Deathrow - Riders Of Doom
Deathrow - Hell's Ascent
Deathrow - Spider Attack
Deathrow - Slaughtered
Deathrow - Violent Omen
Deathrow - Dark Tales
Deathrow - Samhain
Whiplash - Stage Dive
Whiplash - Red Bomb
Whiplash - Last Man Alive
Whiplash - Message In Blood
Whiplash - War Monger
Whiplash - Power Thrashing Death
Whiplash - Stirring The Cauldron
Whiplash - Spit On Your Grave
Whiplash - Nailed To The Cross
Slayer - Hell Awaits
Slayer - Angel Of Death
Slayer - Raining Blood
Slayer - The Final Command
Slayer - The Antichrist
Dark Angel - Black Prophecies
Dark Angel - The Burning Of Sodom
Dark Angel - Hunger Of The Undead
Dark Angel - Merciless Death
Dark Angel - Darkness Descends
Tankard - Zombie Attack
Tankard - Acid Death
Nuclear Assault - Brain Death
Nuclear Assault - Rise From The Ashes
Nuclear Assault - Survive
Nuclear Assault - Technology
Exciter - Under Attack
Exciter - Stand Up And Fight
Exciter - Rising Of The Dead
Exciter - Break Down The Walls
Exciter - Beyond The Gates Of Doom
Exciter - The Dark Command
Exciter - Aggressor
Exumer - Possessed By Fire
Exumer - Destructive Solution
Exumer - Fallen Saint
Exumer - A Mortal In Black
Exumer - Sorrows Of The Judgement
Exumer - Xiron Dark Star
Exumer - Reign Of Sadness
Exumer - Journey To Oblivion
Exumer - Silent Death
Kreator - Phobia
Kreator - The Patriarch/Violent Revolution
Kreator - Replicas Of Life
Metallica - All Within My Hands
Pantera - Mouth For War
Pantera - A New Level
Pantera - Walk
Pantera - Fucking Hostile
Pantera - This Love
Pantera - No Good (Attack The Radical)
Pantera - Live In A Hole
Pantera - Regular People Conceit
Pantera - By Demons Be Driven
Pantera - Hollow
Flotsam And Jetsam - Metalshock
Flotsam And Jetsam - No Place For Displace
Flotsam And Jetsam - I Live You Die
Flotsam And Jetsam - The Master Sleeps
Flotsam And Jetsam - Greed
Mekong Delta - Without Honour
Mekong Delta - Shades Of Doom
Mekong Delta - Them
At War - Ordered To Kill
At War - Dawn Of Death
At War - Eat Lead
Forbidden - Parting Of The Ways/Infinite
Forbidden - Out Of Body (Out Of Mind)
Forbidden - Step By Step
Forbidden - Twisted Into Form
Forbidden - R.I.P.
Forbidden - Spiral Depression/Tossed Away
Forbidden - One Foot In Hell
Death Angel - Thrashers
Death Angel - Evil Priest
Death Angel - Voracious Souls
Death Angel - Kill As One
Death Angel - The Ultra-Violence
Death Angel - Mistress Of Pain
Death Angel - Final Death
Death Angel - I.P.F.S.
Testament - Over The Wall
Testament - The Haunting
Testament - Burnt Offerings
Testament - Raging Waters
Testament - C.O.T.L.O.D.
Testament - First Strike Is Deadly
Testament - Do Or Die
Testament - Alone In The Dark
Testament - Apocalyptic City
Carnivore - Angry Neurotic Catholics
Carnivore - S.M.D.
Carnivore - Race War
Carnivore - Ground Zero Brooklyn
Carnivore - Inner Conflict
Carnivore - Jesus Hitler
Carnivore - Technophobia
Carnivore - U.S.A. For U.S.A.
Carnivore - Five Billion Dead
Carnivore - Sex And Violence
Carnivore - World Wars III and IV
Carnivore - Predator
Carnivore - God Is Dead
Rumble Militia - Rumble Attack
Rumble Militia - Full Of Danger
Rumble Militia - Treason
Rumble Militia - Bang 'til Death
Rumble Militia - Fright Of Stupidity
Wehrmacht - Shark Attack
Wehrmacht - Blow You Away
Wehrmacht - S.O.P.
Wehrmacht - Jabberjaw
Wehrmacht - Barrage Of Skankers
Wehrmacht - United Shoe Brothers
Wehrmacht - Part II...
Wehrmacht - Go Home
Wehrmacht - Anti
Wehrmacht - Napalm Shower
Wehrmacht - Crazy Ways People Die
Wehrmacht - Fretboard Gymnastics
Wehrmacht - Termination
Wehrmacht - You Broke My Heart (So I Broke Your Face)
Wehrmacht - Gore Flix
Wehrmacht - The Beer Is Here! / Drink Beer Be Free
Wehrmacht - The Wehrmacht
Wehrmacht - Munchies
Wehrmacht - Night Of Pain, Pt. 1
Wehrmacht - Balance Of Opinion
Wehrmacht - Suck My Dick
Wehrmacht - Drink Jack
Wehrmacht - Radical Neck Dissection
Wehrmacht - Beermacht
Voivod - Live For Violence
Voivod - Warriors Of Ice
Link

Style: Thrash (Bay Area / Teutonic / Technical / Progressive / Crossover / Groove / Speed)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/82 oldal   Bejegyzések száma: 812 
2019.04 2019. Május 2019.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 26 db bejegyzés
e év: 812 db bejegyzés
Összes: 812 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 117
  • e Hét: 219
  • e Hónap: 4709
  • e Év: 53784
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.