Belépés
jupiter21.blog.xfree.hu
" Elég, ha megértjük, hogy mindannyian valamilyen célból vagyunk itt, és elég, ha elkötelezzük magunkat ennek a célnak. " Paulo Coelho "Né... Keller Istvánné
1946.04.10
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 23 
A hit
  2015-09-28 10:07:25, hétfő
 
  A hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
Zsid 11:1
Istennek nincs ,,hite", mivel Ő mindent lát, mindent tud, így nincsenek számára sem ,,nem látott", sem ,,reménylett dolgok". A reménykedés a jövőre irányuló pozitív várakozás. Isten viszont nem időhöz kötött, hanem örökkévaló. Azért sincs Istennek ,,hite", mert a hit egy személyen kívül álló magasabb rendű valóságra/személyre irányul. Isten pedig ilyesmire nem szorul rá, hiszen Ő önmagában bírja a teljességet.

 
 
0 komment , kategória:  Idézetek - Hitről  
E számok bemutatása és veszélyességük
  2015-09-28 10:00:06, hétfő
 
 


E számok bemutatása és veszélyességük : Link
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
A szavak
  2015-09-28 09:39:23, hétfő
 
  A legtöbb keresztény, aki vesztes életet él, pontosan azért lesz vesztes, mert nem a helyes dolgokban hisz, és nem a helyes dolgokat vallja meg.
Valójában az ellenség szavait szólja. és ezek a szavak fogságba tartják. A Példabeszédek 6:1-2 azt mondja, hogy "...a szád beszédei által estél tőrbe."
A hit szavai győztessé tesznek. A félelem szavai vesztessé tesznek. A világmindenségben a szavak képviselik a legnagyobb erőt.
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
A vallás
  2015-09-24 09:32:25, csütörtök
 
 
"A nyilvános bűnöst kiközösítették, s megtiltották neki, hogy a templomba menjen. Mérgét Istennek kiáltotta el: - Nem engednek be, Uram, mert bűnös vagyok!
- Mit panaszkodsz? - válaszolta Isten. - Engem sem engednek be."

Antony de Mello S.J.
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Kereszténység   
Kristályok, gyógyító szimbólumok
  2015-09-20 11:32:20, vasárnap
 
  Link.
Cranio-sacralis terápia : Link
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Mit tanít a Biblia az angyalokról ?
  2015-09-20 10:58:52, vasárnap
 
  Lásd ezt az oldalt: angol (English)
Artist's depiction of angel with Matthew.

Kik vagy mik az angyalok?
Hogy néznek ki az angyalok?
Hány angyal van összesen?
Van az angyaloknak testük?
Hogy néznek ki az angyalok?
Haláluk után az emberek angyalok lesznek?
Milyenek az angyalok az emberekhez képest?
Minden angyal jó?
Mi az angyalok feladata?

Kik Vagy Mik Az Angyalok?

Az angyal szó valójában a Görög “aggelos"-ból származik, ami hírnököt jelent. A mal'ak Héber szónak ugyanez a jelentése.

Néha a Biblia emberekre használja ezt a szót:

mindennapi emberekre, akik üzeneteket visznek (Jób 1,14 • Lk 7,24; 9,52)

prófétákra (Ézs 42,19 • Mal 3,1)

papokra (Mal 2,7)

gyülekezeti vezetőkre (Jel 1,20)

Máskor jelképesen eseményekről vagy dolgokról mondja, hogy "hírnökök":

a felhőoszlopról (2Móz 14,19)

a dögvészről vagy pestisről (2Sám 24,16-17)

Általában azonban lelkek egész sorára vonatkozik, akiket Isten teremtett, beleértve a jó és rossz, valamint a különleges angyalokat, mint a Kerúbok, Szeráfok és az arkangyal.

Az Újszövetség 165-ször, az Ószövetség pedig legalább 108-szor említi az angyalokat (Chafer: Systematic Theology, II, 3). Tehát bőséges információ áll rendelkezésünkre a Bibliában, amire alapozhatjuk az angyali teremtményekkel kapcsolatos tudásunkat.

Írta: Paul Eymann
Hogyan Keletkeztek Az Angyalok?

A Biblia említi az angyalok teremtését, tehát egyértelmû, hogy nem léteztek öröktől fogva (Neh 9,6 • Zsolt 148,2.5 • 1Tim 6,16). A Kol 1,16-17 jelzi, hogy minden angyal egyszerre teremtetett:

Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Õ előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.

A teremtetésük ideje soha sincs pontosan megadva, de a legvalószínûbb, hogy a menny 1Móz 1,1-ben leírt teremtésével kapcsolatban zajlott le. Lehet, hogy Isten közvetlen a menny teremtése után, de még a föld teremtése előtt teremtette őket - ugyanis Jób 38,4-7 szerint "ujjongtak mind az Istenfiak", mikor a földnek alapot vetett.

Írta: Paul Eymann
Hány Angyal Van Összesen?

A Szentírás nem említ határozott adatot, de megtudhatjuk, hogy az angyalok nagyon sokan vannak (Dán 7,10 • Mt 26,53 • Zsid 12,22).

Úgy tûnik, hogy az összes angyal egyszerre teremtetett. Nem keletkeznek újabb angyalok. Az angyalok nincsenek kitéve halálnak vagy bármiféle pusztulásnak, ezért nem is csökken a számuk.

Véleményem szerint ésszerû az a következtetés, hogy legalább annyi szellemi lény létezik, mint amennyi emberi lény lesz a Föld történelme során.

Írta: Paul Eymann
Van Az Angyaloknak Testük?

Az angyalok alapvetően “szolgáló lelkek" (Zsid 1,14), és nincs fizikai testük, mint az embereknek. Jézus a Lk 24,37-39-ben kijelenti: "a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van".

A Biblia ennek ellenére azt is világossá teszi, hogy az angyalok egyszerre csak egy helyen lehetnek. Létezésük mindig helyhezkötött.

Az angyalok - ha az alkalom úgy kívánja - képesek emberi alakot ölteni. Másképp hogyan lehet, hogy "egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg"? (Zsid 13,2) Más esetben viszont vakító fehérben és ragyogó dicsőségben jelennek meg (Mt 28,2-4).

Írta: Paul Eymann
Hogy Néznek Ki Az Angyalok?

Mivel az angyalok inkább lelkek, mint fizikai lények, egyáltalán nem kell, hogy láthatóak legyenek (Kol 1,16). Elizeus egyszer azért imádkozott, hogy a szolgája meglássa a várost körülvevő angyalok seregeit, s a fiatalember ráeszmélt, hogy sok láthatatlan lény elkerülte a figyelmét (2Kir 6,17)!

Amikor azonban láthatóvá válnak, az angyalok rendszerint emberi alakot öltenek. Az 1Móz 18-ban Ábrahám három angyali vendéget fogadott, akik először csak egyszerû utazóknak tûntek. A következő fejezetben két angyal ment Sodomába, ahol egyszerû látogatóknak nézték őket.

Egy vitatható igehely - a Zak 5,9 - kivételével az angyalok mindig férfiként jelennek meg. (Mk 16,5).

Néha egy angyal különleges képességekkel rendelkező emberként jelenik meg. Dániel egy olyan angyalt látott, aminek karja és lába csillogó fémhez hasonlított, arca pedig villámhoz (Dán 10,5-6). Az angyal, aki elgördítette a követ Krisztus sírja elől, ragyogó fényt sugárzott (Mt 28,3 • Lk 24,4). A Jelenések könyve néhány egészen különleges teremtményt ír le a Jel 4,6-8-ban, akik esetleg az angyalok egy fajtája lehetnek.

A Bibliában az angyalok sohasem jelennek meg aranyos, pufók csecsemőként! Minden esetben felnőttek. Amikor a Bibliában az emberek angyalokat láttak, az első reakciójuk rendszerint az volt, hogy félve és tisztelettel arcra borultak, nem pedig megcirógattak egy imádni való csecsemőt.

Néhány rész a Bibliában szárnyakkal írja le az angyalokat (Ézs 6,2;6). Más versek repülő angyalokról beszélnek, s feltételezhetjük, hogy ehhez szárnyra is szükség volt (Dán 9,21). Ennek ellenére gyanítom, hogy az angyalok szárnyak nélkül is képesek a helyváltoztatásra. A legtöbb angyalokról szóló rész nem beszél szárnyakról, s az olyan részekben, mint az 1Mózes 18-19, biztos, hogy nem látszottak szárnyak.

Írta: Dr. John Bechtle
Haláluk Után Az Emberek Angyalok Lesznek?

Nem, az angyalok nem megdicsőült emberi teremtmények. A Máté 22,30 elmondja, hogy nem házasodnak, s nem is szaporodnak, mint az emberek, a Zsidók 12,22-23 pedig azt mondja, hogy mikor a mennyei Jeruzsálembe érünk, “angyalok ezreivel" és “a tökéletességre jutott igazak lelkeivel" fogunk találkozni - két külön csoporttal.

Az angyalok inkább egy társaság vagy egyesület, nem pedig egy közös őstől leszármazott faj (Lukács 20,34-36). Minket “e világ fiainak" hívnak, de az angyalokat sosem hívják “angyalok fiainak".

Írta: Paul Eymann
Milyenek Az Angyalok Az Emberekhez Képest?

Erősebbek, mint az emberek, de nem teljhatalmúak (Zsolt 103,20 • 2Pt 2,11).

Az embereknél nagyobb tudásúak, de nem mindentudók (2Sám 14,20 • Mt 24,36).

Az embereknél nemesebbek, de nem mindenütt jelenlevők (Dán 9,21-23; 10,10-14).

Írta: Paul Eymann
Minden Angyal Jó?

Sajnálom, de nem bízhatsz minden angyalban.

A Biblia néhány angyalt “választottnak" (1Tim 5,21) vagy “szentnek" (Mt 25,31 • Mk 8,38), nevez. Eredetileg minden angyal szent volt, Isten jelenlétét élvezve (Mt 18,10) és a mennyben élve (Mk 13,32).

Más angyalok - a Sátán vezetése alatt - szemben állnak Istennel (Mt 25,41 • Ef 6,12 • 2Pt 2,4 • Júd 6).

Valójában egy olyan nagy, láthatatlan háború dühöng, ami minden emberi képzeletet felülmúl. Azonban ez nem két egyenlő és örök erő közötti harc. Isten, aki mindent teremtett, még mindig hatalmon van, és miután felhasználta a bûnös angyalokat, hogy elérje célját, ők végső vereséget fognak szenvedni.

Írta: Dr. John Bechtle
Mi Az Angyalok Feladata?

Azt nem tudjuk, vajon minden angyal ugyanazt a feladatot végzi-e, vagy néhányan specializálódtak bizonyos területekre. A Biblia beszél az angyalok különböző fajtáiról, mint a Kerúbok (Ezékiel 1) és Szeráfok (Ézsaiás 6). Két angyalról név szerint is tudunk: Mihályról (vagy Mikál) (Dán 10,13 • Júd 9) és Gábrielről (Dán 9,21 • Lk 1,19;26).

A Szentírásban legyakrabban előforduló névtelen angyalok azonban különböző feladatokat látnak el - mind Istent szolgálva.

Imádat és dícséret - ez a mennyben végzett legfőbb foglalatosság (Ézs 6,1-3 • Jel 4-5).

Kinyilatkoztatás - hírvivőként szolgálnak, hogy átadják Isten üzenetét az embereknek. Õk segítettek közvetíteni Mózesnek a törvényt (ApCsel 7,52-53) és az üzenetek nagy részét is ők vitték Dániel és a Jelenések könyvében.

Vezetés - az angyalok adtak utasításokat Józsefnek Jézus születéséről (Mt1-2), az asszonyoknak a sírnál, Fülöpnek (ApCsel 8,26) és Kornéliusznak (ApCsel 10,1-8).

Ellátás - Isten angyalokat használt arra, hogy élelmet adjon Hágárnak (1Móz 21,17-20), Illésnek (1Királyok 19,6) és Krisztusnak, megkísértése után (Mt 4,11).

Védelem - Isten embereinek távoltartása a fizikai veszélytől, ahogy példa erre Dániel és az oroszlánok esete, vagy három barátja a tüzes kemencében (Dán 3 és 6).

Megszabadítás - Isten embereinek kiszabadítása a veszélyből. Angyalok szabadították ki az apostolokat a börtönből az ApCsel 5-ben, és ezt megismételték Péterrel az ApCsel 12-ben.

Megerősítés és bátorítás - angyalok erősítették meg Jézust megkísértése után (Mt 4,11), bátorították az apostolokat a prédikálásra, miután kiszabadították őket a börtönből (ApCsel 5,19-20), és megmondták Pálnak, hogy mindenki túléli a bekövetkező hajótörést (ApCsel 27,23-25).

Imák megválaszolása - Isten gyakran angyalokat használ fel, hogy az ő gyermekeinek imáira válaszoljon (Dán 9,20-24; 10,10-12 • ApCsel 12,1-17).

Gondoskodás a hívőkről a halál pillanatában - Lázár és a gazdag ember történetében azt olvassuk, hogy angyalok vitték Lázár lelkét “Ábrahám kebelére", amikor meghalt (Lk 16,22).

Írta: Dr. John Bechtle
További Információk Az Alábbi Könyvben Olvashatók

Dickason, Fred C., Angels: Elect and Evil, Chicago: Moody, 1975

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építő szolgáltatást a jövőben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Dr. John Bechtle és Mr. Paul Eymann


Forrás :
Link
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Bibliamagyarázatok   
Mit mond a Biblia a démonokról?
  2015-09-20 10:35:49, vasárnap
 
  A Jelenések 12:9 beszél a legvilágosabban a démonokról: “És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek." Igen, a Biblia arra utal, hogy a démonok bukott angyalok, angyalok, akik a Sátánnal együtt fellázadtak Isten ellen. A Sátán mennyből való levettetése az Ézsaiás 14:12-ben és az Ezékiel 28:12-15-ben van leírva. A Jelenések 12:4 azt sugallja, hogy az angyalok egy-harmadát a Sátán magával ragadta. A Júdás könyve 6. verse említést tesz a bűnt elkövető angyalokról. Ezért valószínűnek tűnik, hogy a démonok azok az angyalok, akik vétkeztek Isten ellen.

A Sátán és démonai most azon munkálkodnak, hogy tönkretegyék és becsapják mindazokat, akik Isten imádják és tisztelik (1 Péter 5:8; 2 Korintus 11:14-15). A démonokat gonosz lelkekként/szellemekként írja le a Biblia (Máté 10:1), tisztátalan lelkekként (Márk 1:27), és a Sátán angyalaiként (Jelenések 12:9). A Sátán és angyalai célja, hogy becsapják a világot(2 Korintus 4:4), támadják a keresztényeket (2 Korintus 12:7; 1 Péter 5:8), és összecsapjanak a szent angyalokkal (Jelenések 12:4-9). A démonok szellemi lények, de fizikai formát is ölthetnek (2 Korintus 11:14-15).A démonok/bukott angyalok Isten ellenségei - ám már legyőzött ellenségei. Nagyobb Az, aki a szívünkben él, mint az, aki a világban van (1 János 4:4).
Luther : Link
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Bibliamagyarázatok   
Rafael arkangyal
  2015-09-20 10:18:25, vasárnap
 
 Rafael nevének jelentése: "Isten gyógyító hatalma, - Isten gyógyít, - Isten meggyógyít."

A név a héber rafa (gyógyítani ) szóból eredeztethető. A teljesség és az egység Arkangyala is egyben.

Színei: általában zöld, de ritkábban lila is mert, Rafael a gyógyítás és szívcsakra színét sugározza.

Rafael nagyon kedves, gyöngéd, csak úgy árad belőle a szeretet. Jelenlétét a környezetünkben észlelhető smaragdzöld fényszikrák jelzik. Az emberek szelleme felett ál, de mivel a vándorok kisérője is egyben, ezért segít úticélunk megtalálásában, és vigyáz csomagjainkra is ha megkérjük rá.
Rafael minden fizikai lény eredményes gyógyítója, így a házi és vadon élő állatok gyógyításában is segít, és hatása szinte rögtön észlelhető, mert az állatok nálunk sokkal fogékonyabbak a gyöngédségre és a szeretetteljes gondoskodásra.

A gyógyítás minden formájával segít minket, hagyományos és kiegészítő gyógyászattal egyaránt. Rafael Arkangyal segít meggyógyítani a testet, az elmét és a lelket, a következő helyzetekben kérhetjük közbelépését:
Rafael1- ha betegségben szenvedünk, vagy egy ismerősünk beteg (de ha ő elutasítja, akkor csak a szorongás oldását kérjük a beteg számára Rafaeltől)
- ha műtét, vagy kezelés előtt állunk
- ha gyógyítók vagyunk, és segítségre vagy útmutatásra van szükségünk
- ha gyógyítót, vagy egy kiegészítő gyógyászattal foglalkozó iskolát keresünk.
- ha gyógyszer után kutató tudósok vagyunk.
- ha orvosok, vagy sebészek vagyunk.
- ha valamilyen fájdalmunk van: fizikai, érzelmi, vagy szellemi
- ha segítségre van szükségünk a múlt sebeinek gyógyítására, (fizikai, érzelmi, vagy szellemi értelemben)
- ha valamilyen kapcsolatunk javításra szorul.

A belső, azaz spirituális utazáson résztvevőket lelki útmutatással támogatja, segít megkeresni az igazságot. Segítségül hívhatjuk a tanítványok harmadik szemének felnyitásához a spirituális energiák felé. (A harmadik szem spirituális energia központ - csakra - amely ha jól működik, lehetővé teszi a tisztánlátást).

Rafael hatókörébe tartozik a szelleműzés és tértisztítás is. Mihály Arkangyallal együtt sikeresen kiűzik a gonoszt az emberekből, és a fizikailag behatárolható helyekről.

Salamon végrendeletéből tudjuk, hogy Rafael egy hat ágú csillag jelű gyűrűt adott a bölcs királynak, mely megvédte őt a démoni erők támadásától.

Jellemző rá az utazók mindenre kiterjedő oltalmazása is. De a szenvedély betegségek, beteges vágyak leküzdésében is segít.

Rafael egységet hozhat az életünkbe, ezúttal segít:
- ha fizikai, érzelmi, szellemi és éteri részünk egységre vágyik
- ha lelkünket nem érezzük egésznek
- ha megrázó élményben van részünk és újra egész-ségre vágyunk
- ha elveszítettünk egy társat és nem érezzük magunkat egésznek
- ha véget ért egy kapcsolatunk, és le vagyunk törve
- ha úgy érezzük, elvesztettük a lelkiségünket.

Rafael3 Valahányszor fizikai bajt érzel magadon vagy más embereken, állatokon (baleset is lehet), kérd Rafael Arkangyalt a gyors gyógyuláshoz és figyelj a belső sugallataidra, mert azon keresztül mondja meg hogy mit tudsz te tenni.
Ha távgyógyítást szeretnél létrehozni valaki számára akkor lelki szemeid előtt lásd a beteget, majd a gyógyító Angyalt és hogy bevonja smaragdzöld sziporkázó fénnyel a beteg testrészt, de előtte kérd az angyalt hogy menjen a helyszínre és nevet is mondj, mondd el mi a baja, és köszönd meg a segítségét.

De kérhetsz rövid fohászokat is, melyek így hangzanak:
Rafael Arkangyal, kérlek gyógyítsd meg a múltbéli sebeimet, -sebzett lelkemet, - fizikai,szellemi,érzelmi fájdalmamat.
Rafael Arkangyal segíts testemnek meggyógyulni, -mást meggyógyítani, - meggyógyítani és jobbá tenni kapcsolatomat -vel, - segíts felépülnöm, - segíts gyógyító munkámban.

Az ásványkövek közül hozzá tartozik a smaragd és a malachit.
Rafael arkangyal I. szintű pecsét
"Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem"2Mózes 23:20

Rafael Arkangyal Isten rejtelmes gyógyító erejének képviselője, vagyis közvetítője. Rafael Arkangyal ihleti az imádságokat, melyeket az egészségügyi gondokkal küszködő emberi lények mondanak gyógyulásuk érdekében. Ő a szeretet, az öröm, a megfontoltság, az isteni fény, a gyógyítás titkos tudománya valamint az isteni regenerálódás és a megfiatalodás titka teljes tudásának Arkangyala. Ez utóbbi a regenerálódás szubtilis és fennkölt energiája révén valósul meg, ami teljes mértékben megnyilvánul a fiatalok testében és egész lényében.

Rafael Arkangyal túlszárnyalhatatlan mester az emberi lények regenerálása és életük helyreállítása terén, és az is marad. Ő segít visszanyerni a harmóniát meg az egyensúlyt, amikor ezek károsodást szenvedtek.
Mivel Rafael Arkangyal az isteni jelenlét 4 arkangyala közül az egyik, emiatt a másik három arkangyallal együtt gyakran van megidézve. Így egy nagyon ismert héber imádságban is, amit lefekvés előtt kell háromszor határozott hittel elmondani, hogy a négy arkangyal megidézése és segítsége által belső lényünk és testünk mély változásokon menjen keresztül.

,,Legyen hogy Szent Mihály Arkangyal jelenjen meg és maradjon mindig testem és lényem jobb felén.
Legyen hogy Szent Gábriel Arkangyal jelenjen meg és maradjon mindig testem és lényem bal felén.
Legyen hogy Szent Uriel Arkangyal jelenjen meg és maradjon mindig testem és lényem előtt.
Legyen hogy Szent Rafael Arkangyal jelenjen meg és maradjon mindig testem és lényem mögött.
Legyen hogy Isten Szent Lelke jelenjen meg és maradjon mindörökké fejem és lényem felett."

Szívcsakra:
Szanszkrit neve: Anahata
Helye: a mellkas középpontja
Színe: zöld és rózsaszín
Szirmok száma: 12
Hozzá tartozó mirigyek: csecsemőmirigy
Működése érzelmi szinten: feltétel nélküli szeretet, együttérzés
Működése fizikai szinten: szív és vérkeringés, légzőszervek, immunrendszer
Működése lelki szinten: empátia
Illóolajai: benzoéfa, bergamot, fahéj, szegfűszeg, muskátli, grapefruit, levendula, hárs, mandarin, narancsvirág, rózsa, szantál
Angyalai: Haniel és Rafael arkangyal
Kristályai: aventurin, krizoprasz, smaradg, jáde, rózsakvarc

A Bibliában Rafael a négy fő angyal egyike, egy Azariás nevű ifjú képében ő kíséri Tóbiást Médiába, s ő ad neki tanácsot, hogyan űzheti el a gyilkos Asmódeus démont menyasszonya, Sára mellől.

Milton Elveszett Paradicsom című eposzában Rafael elbeszéli ősszüleinknek a teremtés és a lázadó angyalok történetét, s inti őket a rájuk váró veszedelemre, a Sátán csábítására.

Az arkangyal alakja számos újkori festményen szerepel, amelyek a Tóbiás-történet epizódjait ábrázolják.

Meditáció : Lásd és érezd, hogy Rafael arkangyal minden egyes lassú, mély belégzésedre smaragdzöld angyalfénnyel tölti fel a tüdődet. A kilégzésekkor pedig ez a smaragdzöld angyalfény szétárad a testedben és feltölti az aurádat. Rafael arkangyal smaragdzöld angyalfénye nyugtat, gyógyít és energiával tölt fel.

Tudatosítsd magadban : Tested a lelked gyönyörű temploma. Egy olyan szent szimbólum, amelyet azért hoztál létre, hogy lelked megnyilvánulhasson a fizikai világban, és tapasztalatokat gyűjthessen ott. Tested valóban templom, hiszen összeköti az eget a földdel. Vagy, ha úgy jobban tetszik, a tested az a közvetítő híd, amely a spirituális térben lebegő lelkedet összeköti a fizikai valóságoddal. Nem kelnél át egy rogyadozó, elhagyatott hídon a túlpartra, hanem megerősítenéd, felújítanád azt a hidat, amelyet nap, mint nap használnod kell, ugye? Ugyanígy testedet is érdemes megerősítened, karbantartanod, ápolnod. Ha elhanyagolod a testedet, az egészségedet, azzal megnehezíted a lelkednek is, hogy spirituális és fizikai megtapasztalásokat gyűjthessen.
Rafael arkangyal ma arra kér, hogy tudatosítsd magadban: A testeddel való törődés, a tested gyógyítása, ápolása, kényeztetése, szépítése nem olyasmi, ami távol áll a spirituális utadtól, vagy a vállalt életfeladatodtól. Lélekfeladatod része, hogy gondoskodsz a testedről. ha beteg meggyógyítod, ha elfárad pihenteted, ha nyúzott, kényezteted, ha elhagyatott, ápolod. Fontos, hogy megértsd: Önmagad és a tested ápolása, kényeztetése valójában spirituális és gyógyító tevékenység. Épp ezért ma kérd meg Rafael arkangyalt, hogy segítsen neked megtalálni azokat a gyógyítókat, módszereket, segítőket és tevékenységeket, amelyek a leginkább gyógyítják, ápolják és kényeztetik a testedet, hogy az valóban lelked gyönyörű és csodálatos temploma lehessen.

A többi arkangyalhoz hasonlóan Rafael sem tartozik egyetlen felekezethez sem, szeretete azonban feltétel nélküli. Ha a segítségét kérjük, mindig igent mond. Mivel azonban tiszteletben tartja szabad akaratunkat, csak akkor segít, ha megkérjük. Akkor azonban leleményes, néha váratlan módon siet segítségünkre. Ezért ne mondjuk meg neki, hogyan segítsen. Egyszerűen csak kérjük a gyógyulást, a többit bízzuk rá.
Amikor gyógyulásért vagy gyógyító képességeink megerősítéséért fohászkodunk, Rafael gyakran megérzések, ismétlődő gondolatok, álmok, jelek vagy látomások formájában jelez. Ez a fajta isteni útmutatás azt jelzi, hogy Rafael arkangyal mellénk szegődött. Ha tehát erős belső késztetést érzünk az egészséget érintő valamilyen kérdés alaposabb tanulmányozására, mindenképpen járjunk a dolog végére.
Rafael arkangyal a gyógyítás, a teljesség és egység angyala, az Isteni gyógyító energia angyali közvetítője. Segít meggyógyítani a testet, a lelket és az elmét. Rafael arkangyal az 5. sugár isteni energiáit közvetíti, amely által összekapcsolódhatunk a forrás gyógyító erejével. Rafael által beavatást nyerünk az isteni gyógyító képesség energiáiba és tudásába. Segít, hogy felszínre hozzuk, és magasabb szintre emeljük a gyógyítás adományát.


Ötödik, a Zöld Sugár. Gyógyítás, konkrét tudás,

igazság, bőség, tudomány.

Hilarion mester és Rafael arkangyal

Cyklopea és Virginia Elohim

Az Ötödik Sugár az isteni gyógyító erőnek energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez, szükséges konkrét tudáshoz és bőséghez. A sugár ereje Isten igazságának fényét közvetíti összekapcsolva a gyógyító erő forrásával. A sugár ereje beavat az isteni gyógyító képesség energiáiba és tudásába. Segít, hogy felszínre hozzuk, és magasabb szintre emeljük a gyógyítás adományát. A Zöld Sugár által meggyógyíthatjuk testünket, lelkünket, elménket és harmóniába hozhatjuk, hogy egész-s-ég-esek lehessünk.Általa könnyebben tudunk tanulni és koncentrálni, hogy a tudás igazságán át felszabadítsuk elménket.
Ne a láthatókra,hanem a láthatatlanokra nézzetek,mert a láthatók múlandók,de a láthatatlanok örökkévalók !
Archangel Raphael Relaxing Music Crystal Angels 2005 - YouTube : Link
Rafael arkangyal

rafael
Isten gyógyítója, az égi világ gyógyítója.
Tevékenysége az isteni közbelépésben és a
tanácsadásban nyilvánul meg. Az előbbi esetben
körülvesz smaragdzöld gyógyító fényével, szeretetével
és a gond egy csapásra elillan. Az utóbbi esetben intuícióval
és megérzésekkel mutatja meg, hogy mi magunk miként
mozdíthatjuk elő gyógyulásunkat. A mentáltest,
a levegőelem, a gyógyítás, szívcsakra őrzője.
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Szattvikus életmód
  2015-09-18 15:59:07, péntek
 
 
Írta: Ayurvéda portál

A szattvikus életmód körül annyi téveszme kering, hogy akár a "Téveszmék" rovatba is tehettem volna ezt a témát. Olvasom a magyar természetgyógyászok, az ezoterikusok és más tudományokkal megfertőzött emberek cikkeit és nagyon sok helyen hozzák fel a szatvikus életmódnak egy-egy példáját: a szatvikus táplálkozás, a szatvikus mozgáskultúra, illetve szatvikus szépség, vagy egyéb jól hangzó és az ember számára vonzó témakörök. No, lássuk mi a valóság ebben a témában.

A szattva az élet egyik ún. gunája, azaz alapprincípiuma, ahogy a radzsasz és a tamasz is. Ezek nagyon misztikusan hangzanak, ezért rögtön áttérek a magyar nyelvre, hogy mindenki megértse, amiről írok. Tehát a három sajátosság (guna) elve szerint a világegyetemben a három felsorolt rendező elv uralkodik. Ezek közül a tamasz a sötétség ősi princípiuma, amelyet a kötöttség, a nem tudás, az összehúzódás, nehézség és az öntudatlanság jellemez. Ez a princípium van jelen nagyobb súllyal az élet alacsonyabb rendű megnyilvánulásaiban, a tárgyakban, a növényekben. Természetesen minden emberben is jelenlévő, a leggyakoribb megnyilvánulása a nem tudáson, öntudatlanságon kívül, a félelemben és tagadásokban fedezhető fel.

A radzsasz az élet mozgékonysági princípiuma. Jellemzi a szenvedély, a tűz, az aktivitás. Ez az elv túlsúlyban van jelen az élet azon megnyilvánulásaiban, amiknek a mozgékonyság a jellemzője. Így kis mértékben van jelen a tárgyakban, nagyobb mértékben van jelen az állatokban. Az emberek közül kisebb mértékben van jelen a kapha típusú emberekben, nagyobb súllyal a vata típusú emberekben. Az egyéb megnyilvánulásokban is felfedezhetők, például kisebb a folyadék mozgékonysága, mint a gázoké, vagy kisebb a mozgékonyága a szilárd dolgoknak, mint a folyékonyaknak. Az emberben a radzsasz a fizikai mozgékonyságon kívül felfedezhető az emberi vágyakban, akaratban és minden olyan tudati képződményben, amely mozgást, változást indukál.

A szattva az élet világosság princípiuma. Jellemzi az egyensúly, az öntudatosság, a nyugalom, béke, szeretet (nem vonzódás), tisztaság. Ezen alapelv szerint a szattva az élet azon megnyilvánulásaiban jutott túlsúlyra, amik a tudati evolúció magasabb fokára jutottak. Így az emberekben több a szattva, mint az emberekben, de náluk is több a szattva az angyalokban. Ayurvédikus szemmel a szattva a három dosha egyensúlyának állapotában a legmagasabb. A szattva akkor jut túlsúlyba, ha a tudatban a radzsasz és a tamasz kiegyenlítődik, azaz az ember képes az életet minél inkább vágy és tagadások, félelmek nélkül megélni.

A kis bevezető után lássuk, hogy a szatvikus életmód, mit jelent. Ha a táplálkozást vizsgálom, akkor az előzőekből tisztán látszik, hogy a szatvikus táplálkozás nem jelent sem zöldségevést, sem vegetáriánus életmódot, sőt a vitaminoknak a hajszolását sem jelenti. Erről már írtam cikket: a szatvikus táplálkozás az, amikor az ember a táplálékát vonzódás (radzsasz), illetve tagadás, vagy félelem (tamasz) nélkül képes elfogyasztani. A vegetáriánus élet azért nem lehet szatvikus, mert tagadja a húst, és a tagadással ugye kiesik a fogalmi körből, mint ahogyan az is, aki úgy eszi meg a táplálékot, hogy azzal szemben félelme, tagadása van (nem szeretem, de megeszem). Az, aki folyton édességet, vagy akár zöldséget akar enni, azért nem lehet szatvikus, mert az vonzódással van a táplálék iránt, így az inkább radzsasz jellegű a táplálkozás. A valódi szatvikus táplálkozást a régi öregek közül sokan megközelítették, ők sokáig is éltek. Ha megkérdezte a párjuk, "mit ennél, papa?", az ilyen ember azt válaszolta: "mindegy, amit az asztalra teszel". A szatvikus táplálkozást két dolog jellemzi: a változatosság, a mértékletesség (ne egyél se többet, se kevesebbet, mint amire szükséged van).

Hallom és olvasom a bölcseket, akik azt közlik, hogy ha a szattvát akarod magadban erősíteni, akkor tegyél jót az emberekkel, illetve adakozz. Az ilyen bölcseket messzire kerüljétek el, mert romlást hoznak rátok. Ha nem tudsz adakozni, vagy nem értesz egyet az adakozással, csak megfelelés miatt teszed, akkor a szattva helyett a sötét tamasz erősödik benned, akkor is, ha egyébként jót is tettél másoknak. Vizsgáljuk meg ezt is a szattva szemszögéből. Ha a gondolataidban, a szavaidban, illetve tetteidben szeretnéd a szattvát túlsúlyra juttatni, akkor nincs mit tenned, mint a radzsaszt és a tamaszt lebontanod a tudatodról. Az adakozásban ezt azt jelenti, hogy akkor adakozz, ha azt vágy és tagadás, félelem nélkül meg tudod tenni. Gondolj bele, milyen esetben tudod ezt megtenni? Ha örült vágyad van, hogy segíthess az embereken? Nem, mert akkor a radzsasz uralkodik benned vágyad miatt. Sok-sok ezoterikust hallottam már, akik így nyilatkoztak: úgy érzem, szolgálnom kell az embereket, ezt akarja tőlem az isten! Nem! Nem Isten akarja, hanem te vágysz erre. Az ilyen emberekben legtöbbször csillapíthatatlan bűntudat mondat ilyet, vagy adósságérzet az élet iránt. A bűneik bocsánatát remélik a jótékonykodásban. Értsd meg, hogy az sem segít a szattva erősödéséhez, ha a szolgáltatásaidért viszonzást vársz. Az ilyen esetben is a radzsaszt erősíted. Ezért kerüld a pénzért gyógyító, tanító, vagy jósló mágusokat. Sokkal becsületesebb az, ha valaki azt mondja, hogy én masszőr vagyok és a fizikai erőmet eladom, mint valaki mesternek tartja magát és a szeretetet és a bölcsességet pénzért adja. A szattvát csak akkor tudod erősíteni az adakozásban, ha méltóan felelsz egy tőled igaz szívvel kérő ember segélykérő szavára. Tehát, ha kérnek, akkor eldöntöd, hogy tudsz-e adni, vagy sem, és ezek alapján döntesz. Ha kérnek tőled, akkor nincs benned vágy az adásra, illetve, ha van miből adnod, akkor tagadás sem lesz benned az adakozással szemben (kivéve, ha zsugori vagy). Ha nem tudsz adni (nincs miből), akkor is a szattvát erősíted, ha azt képes vagy félelem nélkül elmondani annak, aki kér.

Könnyű talán belátni, hogy a mozgás önmagában nem szatvikus, akkor válik azzá, ha azt, amit sportolsz, mozogsz, azt képes vagy vonzás és taszítás nélkül tenni. Általában minden belőled áradó mozgásigény az a radzsaszt erősíti, ha mások kérésére sportolsz (pl.: valaki meghív sportolni, hogy meglegyen a létszám), akkor a kegyelmed által a szattva erősödik.

"Legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok", így szól a Biblia istenének elhívása, amit lefordíthatnák így is: "Élj szatvikusan". Azonban ez messze nem azt jelenti, amit hitetlen, vagy tudatlan emberek kommunikálnak feléd. Ha vakot követsz és te is világtalan vagy, mindketten gödörbe estek. Abban a hitben élsz, hogy Istent követed, pedig csak a Sátán játékában veszel részt. Ébredj fel és lásd meg végre a valóságot, kövesd a valódi világosságot.

 
 
0 komment , kategória:  **** Egészséges életmód**  
Ha megéled önmagad ............
  2015-09-17 09:53:02, csütörtök
 
  "Tudod, ha megéled önmagad, a lényed képes megvilágítani másokat, esélyt adva, hogy ők is megtalálják önnön egyéniségüket. Ám a többség nem bírja elviselni, ha megéled azt, aki vagy. Nem tudnak mit kezdeni veled, ha kilógsz a sorból. Ha kibontod a szárnyaid, erőnek erejével tartanak a földön. A legtöbb feléd forduló embert Te nem érdekled. Őket csak az érdekli, hogy ne légy több náluk, ne élj önnön lényed szerint. Mert akkor nekik is szembe kell nézniük önmagukkal. Szembe kell nézniük azzal, hogy elpocsékolták az életüket, amikor hagyták, hogy a ragyogás helyett szürke masszává olvadjanak."

/A. J. Christian/


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 23 
2015.08 2015. Szeptember 2015.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 23 db bejegyzés
e év: 266 db bejegyzés
Összes: 26969 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 208
  • e Hét: 1772
  • e Hónap: 208
  • e Év: 205518
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.