Belépés
jupiter21.blog.xfree.hu
" Elég, ha megértjük, hogy mindannyian valamilyen célból vagyunk itt, és elég, ha elkötelezzük magunkat ennek a célnak. " Paulo Coelho "Né... Keller Istvánné
1946.04.10
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/24 oldal   Bejegyzések száma: 237 
Ellentmondások a Bibliában
  2013-09-30 08:28:39, hétfő
 
  Az idézetek a Károli-fordításból származnak, és a helyesírás a kiadványt követi. Egyes Biblia-kutatók szerint több mint 10 000 ellentmondás található a Bibliában.

Szabad-e ölni?

,,Ne ölj." (2Móz. 20,13, 5Móz. 5.17, Máté 5.21, Mát. 19.18, Márk. 10.19, Luk. 18.20, Róm. 13.9, Jak. 2.11)

,,Válaszszatok ki magatoknak városokat, a melyek menedékvárosaitok legyenek, hogy oda szaladjon a gyilkos, a ki történetből öl meg valakit." (4Móz. 35.11)

,,Ha pedig hirtelenségből, ellenségeskedés nélkül taszítja meg őt; vagy nem szántszándékból hajít reá akármiféle eszközt;

Vagy akármiféle követ, a melytől meghalhat, úgy ejt valakire, a kit nem látott, hogy meghal, holott nem volt ő annak ellensége, sem nem kereste annak vesztét:

Akkor ítéljen a gyülekezet az agyonütő között és a vérbosszuló rokon között e törvények szerint.


Ezzel szemben:

,,Most hát jertek öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútba; és azt mondjuk, hogy fenevad ette meg," (1Móz. 37.20)

,,A ki úgy megver valakit, hogy meghal, halállal lakoljon." (2Móz. 21.12)

,,De ha nem leselkedett, hanem Isten ejtette kezébe: úgy helyet rendelek néked, a hova meneküljön." (2Móz. 21.13)

,,Ha pedig valaki szándékosan tör felebarátja ellen, hogy azt orvúl megölje, oltáromtól is elvidd azt a halálra." (2Móz. 21.14)

,,A ki megveri az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon." (2Móz. 21.15)

,,A ki embert lop, és eladja azt, vagy kezében kapják, halállal lakoljon." (2Móz. 21.16)

,,A ki szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon." (2Móz. 21.17)

,,De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj." (2Móz. 21.23)

,,Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért;" (2Móz. 21.24),,Vénet, ifjat, szűzet, gyermeket és asszonyokat öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, a kiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. Elkezdék azért a vén férfiakon, a kik a ház előtt valának." (Ezék. 9.6)


Szabad-e hazudni?

,,Nehezíttessék meg a szolgálat ezeken az embereken, hogy azzal legyen dolguk és ne hajtsanak hazug szóra." (2Móz. 5.9)

,,Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot." (2Móz. 20.16)

,,Hazug hírt ne hordj; ne fogj kezet a gonoszszal, hogy hamis tanú ne légy." (2 Móz. 23.1)

,,A hazug beszédtől távol tartsd magad, és az ártatlant s az igazat meg ne öld; mert én nem adok igazat a gonosznak." (2 Móz. 23.7)

,,Ne orozzatok, se ne hazudjatok és senki meg ne csalja az ő felebarátját." (3 Móz. 19.11)


Ezzel szemben:

,,Ímé az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába; és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened." (1Kir. 22.23, 2Krón. 18.22)

,,Ha valamely szélházi és csalárd így hazudoznék: Prédikálok néked borról és részegítő italról, az volna e népnek prófétája." (Mik. 2.11)

,,És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak" (2Thess. 2.11)


Szabad-e lopni?

,,Ne lopj." (2Móz. 20.15, 5Móz. 5.19, Mát. 19.18, Márk. 10.19, Luk. 18.20, Róm. 2.21)

,,Mivelhogy azért bűnössé lett és vétkezett, térítse vissza az elrablottat, a mit rabolt, vagy a zsaroltat, a mit zsarolt, vagy a reá bízottat, a mi reá bízatott, vagy az elveszettet, a mit megtalált;" (3Móz. 6.4)

,,A te felebarátodat ne zsarold, se ki ne rabold." (3Móz. 19.13)

,,Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő; és meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban;" (Péld. 22.22)
ezzel szemben:

Kérjen azért minden asszony az ő szomszédasszonyától és háza lakó asszonyától ezüst edényeket és arany edényeket és ruhákat; és rakjátok azokat fiaitokra és leányaitokra, s így foszszátok ki Égyiptomot." (2Móz. 3.22, 2Móz. 11.2)

,,Az Úr pedig kedvessé tette vala a népet az Égyiptombeliek előtt, hogy kérésökre hajlának és kifoszták az Égyiptombelieket." (2Móz. 12.36)

,,Ő megállván, vágta a Filiszteusokat mindaddig, míg a keze elfáradt, és a keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulást szerze az Úr azon a napon, a nép pedig visszatére ő utána, de csak a fosztogatásra." (2Sám. 23.10)

,,Raboljatok ezüstöt, raboljatok aranyat; száma sincs a rejtett kincseknek, gazdag minden drága edényben." (Náh. 2.9)

,,És monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, a mely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét; oldjátok el és hozzátok ide nékem." (Mát. 21.2, Márk. 11.2, Luk. 19.30, Ján 12.14)


Kell-e bűnhődnünk szüleink bűneiért?

2Móz. 20,5 ,,... mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen" (Megismételve: 5Móz 5,9)

2Móz. 34,6-7 ,,Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten ... de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen."

1Kor. 15,22 ,,Mert a miképen ádámban mindnyájan meghalnak..."
ezzel szemben:

Ezék. 18,20 ,,a fiú ne viselje az apa vétkét"

5Móz. 24,16 ,,Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért; kiki az ő bűnéért haljon meg."
Jó-e Isten, vagy gonosz?

5Móz. 32,4 ,,Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!"

Zsolt. 145,9 ,,Jó az Úr mindenki iránt"
ezzel szemben:

,,Lőn pedig éjfélkor, hogy megöle az Úr minden elsőszülöttet Égyiptomnak földén, a Faraónak elsőszülöttétől fogva, a ki az ő királyi székiben űl vala, a tömlöczbeli fogolynak elsőszülöttéig és a baromnak is minden első fajzását." (2Móz. 12.29)

Ésa. 45,7 ,,békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!"

Sir. 3,38 ,,A Magasságosnak szájából nem jő ki a gonosz és a jó." (Az eredetiben itt kérdőjel áll, költői kérdés.)

Jer. 18,11 ,,Ezt mondja az Úr: ímé, én veszedelmet készítek ellenetek és tervet tervezek ellenetek!"

Ezék. 20,25-26 És én is adtam nékik nem jó parancsolatokat, s törvényeket, a melyek által ne éljenek. S megfertéztetém őket ajándékaikkal, mikor tűzön vittek át minden elsőszülöttet, hogy elpusztítsam őket, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Kereszténység   
Szimbólumok üzenete
  2013-09-29 15:03:32, vasárnap
 
  Szimbólumok üzenete / Kaduceus - "Merkúr Jogar"

Az involúción és az evolúción való keresztülhaladás szimbóluma. Azért hívják így, mert az okkult szimbólum a beavatás útját mutatja meg, amely a Föld periódus második felében, a Merkúrban nyílt csak meg az ember számára. A fekete kígyó az involúció kanyargós, ciklikus útját mutatja, magába foglalva a Szaturnusz, Nap, Hold, és a Föld periódus Marsi felét, amelyek során a fejlődő élet építette a hordozóit, az atlantiszi korszak végéig. A fehér kígyó azt az utat mutatja, amelyben az emberi faj a Föld periódus Merkúri felében fog haladni, majd a Jupiter, Vénusz és Vulkánusz periódusokban, amely úton az emberi tudat felemelkedik a Mindenható tudatos Hierarchiáig. A tekervényes út - az út, amelyen a többség jár, de "Merkúr jogara", amely körül két kígyó tekergőzik, mutatja az "Egyetemes és keskeny ösvényt" a beavatás útját, (amely lehetőséget ad a rajta haladóknak néhány rövid élet alatt), amit az emberiség többsége évmilliók alatt ér el.


Link.. 
 
0 komment , kategória:  Ezotéria :Szimbólumok,mandalák  
Sünikék
  2013-09-29 14:41:35, vasárnap
 
 


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Sünikék
  2013-09-29 14:39:54, vasárnap
 
 
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Zsoltárok
  2013-09-29 12:16:20, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Zsoltárok  
Zsoltárok
  2013-09-29 12:05:07, vasárnap
 
 
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Zsoltárok  
Zsoltár
  2013-09-29 12:03:43, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Zsoltárok  
Zsoltár
  2013-09-29 12:02:53, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Zsoltárok  
Csendesedj el
  2013-09-29 11:53:30, vasárnap
 
 
Szakács Zsó:
Csendesedj el mikor zajos az életed, csendesedj el ha fájdalom éri lelkedet. Csendesedj el, hallgasd a csend hangját, csendesedj el, megtaláld lelked nyugalmát. Csendesedj el, gondolj arra ki igazán szeret, csendesedj el, éld át a közös perceket... Csendesedj el, adj hálát az életért, csendesedj el, mondj imát mindenkiért!
-


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek - A lélek csendje  
Zsoltár
  2013-09-29 11:39:02, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Zsoltárok  
     1/24 oldal   Bejegyzések száma: 237 
2013.08 2013. Szeptember 2013.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 237 db bejegyzés
e év: 4260 db bejegyzés
Összes: 26969 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 141
  • e Hét: 1705
  • e Hónap: 141
  • e Év: 205451
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.