Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
Kivonat egy elvhű kommunista f
  2006-09-30 20:43:04, szombat
 
  Kivonat egy elvhű kommunista feljegyzéseiből


NAPLÓRÉSZLET
/KIVONAT EGY ELVHŰ KOMMUNISTA FELJEGYZÉSEIBŐL/

1945
Földhözragadt munkás-paraszt szülők ivadéka vagyok. Már az óvodában is a
szocialista társadalom homokvárát építgettem. Mérhetetlenül utáltam a spenótot,
az imperialistákat és Marx által is elmarasztalt: mocskos tőkét.
Ma már sajnálom, hogy cserkész voltam és nem lehettem úttörő, majd leventeként
segítettem az átkos horthysta rendszert, de a Nyilaskeresztes Párt tagjaként
eredményesen bomlasztottam a hungarista mozgalmat.
Elsajátítottam a tisztes lakatos szakmát, bár munkát nem vállaltam, mert nem
voltam hajlandó együttműködni a kizsákmányló osztály tagjaival.
"Felszabadulásunkat" követően azonnal beléptem a Magyar Kommunista Pártba,
RÁKOSI MÁTYÁST tartom a legnagyobb magyarnak, de nálánál is jobban szeretem
SZTÁLIN elvtársat, a világ dolgozóinak lángeszű vezérét.

1948
Megnyugvással tölt el az államosítás beindítása, valamint a klerikális
reakcióval és kulákokkal szembeni határozott (erélyes) fellépés hatékony
megszervezése. Büszke vagyok arra, hogy június 12-től kezdve tagja lehetek a
Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt egyesülésének következtében
létrejött Magyar Dolgozók Pártjának (MDP).

1949
A proletárdiktatúra bevezetésének, Rákosi elvtárs éberségének, KÁDÁR JÁNOS és
Farkas Mihály elvtársak közreműködésének köszönhető, hogy leleplezték RAJK
LÁSZLÓ és bandája államellenes tevékenységét (június 19-én). Az MDP, a kormány
és a bűnüldöző szervek hatékony munkáját fémjelzi, hogy Rajk és társai már
október 15-én elnyerték méltó büntetésüket.

1951
Kitörő örömmel fogadtam, hogy Kádár János is megkapta azt, amit megérdemelt:
május 14-én letartóztatták! Nem tudott túljárni Rákosi elvtárs eszén, még az
sem mentette meg, hogy Rajk barátját a hóhér kezére jutatta!

1953
Eljött a világ vége! Eltávozott köreinkből Sztálin elvtárs, a halhatatlan, a
tudós, hadvezér, politikus, nyelvész, közgazdász, forradalmár, az emberiség
védszentje, a béke legfőbb őre, börtönőrünk, napsugarunk, oxigénünk, kenyerünk
és vodkánk. Sírjunk, zokogjunk, szomorkodjunk, gyászoljunk, keseregjünk,
búslakodjunk és emlékezzünk! Rá!

1956
/október/
SZTÁLIN és Rákosi elvtárs letértek a lenini útról, a személyi kultusz posványába
süllyedtek, amelyet határozottan elítélek és harcolok ellene. Éljen NAGY IMRE,
a forradalom miniszterelnöke, aki menesztette a sztálini-rákosista önkény
főkolomposait, és Kádár, Münnich, Apró elvtársakkal együtt kivívta hazánk
függetlenségét. A Nemzetőrség sorait erősítve küzdök a rend helyreállításáért, a
szovjet csapatok teljes kivonásáért.

1956
/november/
Mint az MSZMP és a karhatalom tagja, részt veszek az ellenforradalmi elemek
felkutatásában és likvidálásukban. Éljen a baráti segítséget nyújtó
Szovjetunió, a bölcs és szeretett HRUSCSOV elvtárs, éljen KÁDÁR JÁNOS, aki
kivezette népünket a káoszból és megakadályozta a kapitalizmus restaurálását.

1962
Megnyugvással tölt el, hogy NAGY IMRÉT és társait felakasztották, akik vissza
akarták forgatni a történelem kerekét, ki akartak lépni a Varsói szerződésből,
felléptek a HRUSCSOV elvtárs vezette dicsőséges Szovjetunió ellen, és
kiszolgáltatták volna Magyarországot a NATO csapásainak.

1964
Éljen sokáig szeretett BREZSNYEV elvtárs, a Szovjetunió ötszörös hőse, a
"Kisföld" egykori rettenthetetlen harcosa, aki leváltotta azt a pojáca
Hruscsovot, aki még Sztálin elvtársat is kritizálta és kipateroltatta szeretett
Lenin elvtársa mellől a LENIN-SZTÁLIN mauzóleum szentélyéből. Éljen Kádár
elvtárs, a Szovjetunió hőse, Lenin-díjas vezérünk, akinek a vezetésével
megkezdtük a fejlett szocialista társadalom alapjainak lerakását.

1982
Brezsnyev elvtárs is búcsút mondott nekünk. Kivel fog ezután csókolózni Kádár
János? Gyászoljunk és (egyben) köszöntsük ANDROPOV elvtársat, a Szovjetunió új
vezetőjét, aki már 1956-ban is "segítette" hazánkat az ellenforradalom
felszámolásában, és az is közismert, hogy '56-ban ő szöktette ki Kádár és
Apró elvtársakat a Nagy Imre vezetette ellenforradalmárok karmaiból. Mint a
KGB vezető beosztású tagja, oroszlánrészt játszott Maléter (és társai)
letartóztatásában is. Előző "baráti" kapcsolataink alapján, bizton
számíthatunk sokrétű "segítségére"...

1984
Miközben egyik szemünk sír Andropov halála miatt, a másik viszont nevet, mert
CSERNYENKO elvtárs személyében egy igaz barátra leltünk a hatalmas Szovjetunió
elsőszámú vezetőjévé kinevezett politikus személyében. Kádár elvtárs az elsők
között köszöntötte kinevezése alkalmából Csernyenkot, mi is vörösre tapsoltuk
a tenyerünket a mai rendkívüli taggyűlésen.

1985
Csernyenko elvtárs megtért a Kreml falához Sztálin, Brezsnyev, Andropov és
társai mellé! Könnyes szemmel búcsúzunk tőle, éltetvén GROMIKOT, aki már a
sztálini időkben is kimutatta, hogy a bolsevizmus a legszentebb számára, és új
pozíciójában is sokat fog tenni az elmélet és a gyakorlat összhangjának
megteremtéséért. Kádár elvtárs nem is késlekedett az üdvözlő távirat
feladásával, kifejezvén töretlen hűséget a Szovjetunió iránt.

1988
Miután Gromiko is eltávozott köreinkből, GORBACSOV vette át elődei
stafétabotját, és nekilátott a régen várt, naponta megígért reformok
megvalósításához. Szívből köszöntöm Gorbacsov elvtársat, taggyűlésünkön is nagy
volt a lelkesedés, és a tapsikolás, a bizalom kimutatásának legfrappánsabb
kinyilvánítása.

1989
Minden erőmmel támogatom GRÓSZ KÁROLY elvtársat, aki a gügye Kádár helyére
lépett és kivezeti pártunk, valamint országunk megroggyant szekerét az erkölcsi
és gazdasági kátyúból.

1990
Minden tiszteletem HORN GYULA elvtársé, aki a szociáldemokratává vált MSZMP
utódpártjának, az MSZP-nek az élére állt, és már az ellenforradalom alatt is
megmutatta, hogy "legény a talpán", tehát képes győzelemre vinni a szocializmus
és internacionalizmus zászlaját kicsiny hazánkban.

1994
Felzárkóztam KOVÁCS LÁSZLÓ elvtárs mögé, hogy elejét vegyük a kapitalizmus
burkolt visszaállításának, megvalósítsuk a hiteles baloldal által képviselt
szocialista társadalmi rendet hazánkban.

2002
Nem képezheti vita tárgyát, hogy MEDGYESSY PÉTER vezetésével győzelemre visszük
a piacgazdaságot hazánkban, megbízható szövetségesei leszünk a NATO-nak, az
EU-nak, és 2006-ban - végre - (mint a boldog Kádári-érában) ismét 3,60-ba fog
kerülni egy kiló kenyér, természetesen eu-ban számolva...

2004
Itt az ideje, hogy GYURCSÁNY FERENC-et támogassa az egész ország, hiszen
Medgyessy csak "rongyos" néhány százmillió gazdája, viszont Gyurcsány (zsenge
kora ellenére) a milliárdosok kasztjába tartozik, tehát jobban ért a mocskos
tőke összekaparásához, mint a Kádár kormányának egykori oszlopos tagja. Az euró
bevezetésével még gondok vannak, László Csaba 2007-re ígérte, Draskovics Tibor,
Veres János és Gyurcsány Ferenc 2008 és 2012 közti intervallumban gondolkoznak,
hagyni kell őket, hiszen felelős politikusok és vagyonuk gyarapodása is arra
utal, hogy értik a dolgukat.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A kommunizmus rombolása
  2006-09-30 12:05:04, szombat
 
 
A kommunisták 40 évig az országot, a múltunkat adták el, az a múlt akkor a mi jelenünk volt. Ma a 'szocialisták' gyermekeink jövőjét adják el! A kommunisták rombolása több mint 50 éve folyamatosan tart.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Légy büszke MAGYAR!!!!!!!!!!
  2006-09-30 11:50:09, szombat
 
  Légy büszke magyar!Tudjuk-e,
hogy a 895-ös III. Honfoglalás idején, mintegy 500 000 magyar érkezik a
Kárpát-medencébe, és ha
összehasonlítjuk ezt a számot a mai népességi adatokkal (16 000 000), akkor
láthatjuk, hogy mi 1100 év alatt a
harmincszorosára növekedtünk a magyarság lélekszámát illetően?

A mai Franciaország területén például a IX. században 7 000 000 ember élt és
ma mindössze 58 000 000
embert lehet találni Frank honban.
Ez alig 8,5 szeres növekedést jelent.

Tudjuk-e,
hogy a Honfoglalás idején Európában csak a görögöknek és a rómaiaknak volt
írásbeliségük, és amikor mi
megérkezünk a Kárpát-medence területére, már kiforrott, kész, mintegy 1700
éves írásbeliséget hoztunk magunkkal?

Tudjuk-e,
hogy az Ómagyar Mária-siralom szövegét mi még a mai napig értjük, hiszen
szókincsét, mind a mai napig
használjuk? Shakespeare drámáit a művelt angol már csak szótár segítségével
képes elolvasni, mivel annyit változott nyelvük az elmúl 440 év során.
A miénk megtartotta nyelvtanát és szókincsét.
Nem volt hajlandó belesimulni, beleolvadni a nagy nyelvi forgatagba!

Tudjuk-e,
hogy a Magyar Zenetudományi Intézet regisztrálta a 200 000. magyar népdalt,
amelyből 100 000 már megjelent nyomtatásban is.
A 80 milliós Németországban összesen 6000 (!) népdalt tudtak összegyűjteni.

Tudjuk-e,
hogy a magyar mesevilág páratlan az egész világon?
Európában nem ismerik a tündért, hetedhét országot, fanyüvőt, hétfejű
sárkányt, még nyelvtani szinten sem.
Nincs szavuk rá.

Tudjuk-e, hogy Európa nem ismerte a magyarok bejövetele előtt a hús
megfőzésének módját?
Nem ismerték a villát és a kanalat.
Kézzel és késsel ették a sütött húst.
Behoztuk a sajátos fűszerezési technikánkat, a darabolást, a fűszerekkel
való összefőzést.
Az édes, sós, savanyú, keserű ízek mellé mi hoztuk az erős ízt ételeinkben.


Tudjuk-e,
hogy azért nem járnak tógában, ma Európában az emberek, mert mi behoztuk
magunkkal a nadrágot, a zakót
(kazak), a hosszú kabátot (kaftán).
Amíg Európa saruba,csizmába, bocskorba járt addig mi behoztuk a
háromnegyedes sarkos cipőt.
Sőt még az alsó fehérnemű is általunk kerül a világnak erre a részére.
Gondoljuk csak meg, ma Skóciában, ha valaki igazán korhűen akar a skót
népviseletbe
felöltözni, akkor nem vesz alsónadrágot a kockás szoknya alá.

Tudjuk-e,
hogy a Honfoglalás idején, mi csodálatos növény és állatvilággal
rendelkeztünk, amit magunkkal hoztunk a belső-ázsiai térségből?


Tudjuk-e,
hogy az elmúlt időszakban sikerült, a parlament által, hivatalosan is
nemzeti kinccsé tenni őshonos
állatfajaink nagy részét?
A kilenc kutya fajtát, a három parlagi tyúk fajtát, a szilaj marhát, a három
mangalica fajtát, a tincses kecskét, és a
galambjainkat.
Ez egyben azt is jelenti, hogy nem lehet őket keresztezni, az országból
kivinni.
Tehát meg kell tartani a tiszta vérvonalat.
A szürke marhát sajnos az osztrákok már levédték előttünk.

Tudjuk-e,
hogy a hollandok 400 éve termesztik a tulipánt, mi 3000 éve?
Mégis őket hívják a tulipán hazájának.
Az egyetlen európai tulipán fajtának, a Tulipa Hungaricának géncentruma, a
Kárpát-medencében van.

Tudjuk-e,
hogy a világ második alkotmánya a miénk?
Az első az izlandi 720-ból, a második pedig: Szent István király intelmei
Imre herceghez.

Tudjuk-e,
hogy a reneszánszt, mint művészeti stílust Ausztria és Németország tőlünk
vette át?

Tudjuk-e,
hogy az öntözéses gazdálkodást és a vetésforgót is mi honosítottuk meg a
világnak ezen a részén?
Mára már Európa elfelejtette ezt a tudást, és jórészt ennek köszönhető, hogy
termőföldjeik tönkrementek, elhasználódtak.
Ez az igazi indok arra, hogy miért is kellettünk az EU-ba!

És akkor még egy szó sem esett a magyarok ősi hitéről.
Ezek persze csak kiragadott példák, a teljesség igénye nélkül.
Talán nem hiába íródtak le. Jó lenne, ha legalább addig eljutnánk
gondolatban, hogy magyarnak lenni nem szégyen! S akkor talán nem
támolyognánk össze-vissza, abban a jogi, gazdasági és kulturális csapdában,
amit nekünk állítottak Brüsszelben.
S hogy nehogy azt higgyük, az író fantáziája, üldözési mániája mondatja
velem ezeket a szavakat, álljon
itt egy idézet bizonyságul:

Napoleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, hogy mit tegyen a magyarokkal.
Talleyrand válasza:
- Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra, és büszkék
a múltjukra.
Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz!

A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét.

És végül, tudjuk-e, hogy 1805-ben 6 ember mert beiratkozni a Pázmány Péter
Tudományi Egyetemre, mert
féltek, hogy az osztrákok megölik, kiirtják családjaikat?
S nem sokkal később, 43 év múlva, megremegett a Föld.

Most kereken 200 évvel később ugyanaz a helyzet.
És 43 évvel később vajon újra lesz-e földindulás?

"Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen!"

(Széchenyi István)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Gyáva népnek nincs hazája
  2006-09-27 21:47:25, szerda
 
  "Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami oknál fogva, ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bőlcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen."
(Gróf Szechenyi István)

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Egy eszmefuttatás a parlamentá
  2006-09-19 21:52:56, kedd
 
  Egy eszmefuttatás a parlamentáris demokráciáról:

Ha elmegy az ember a bankba és személyi kölcsönt szeretne felvenni, elkérnek tőle sok papír mellett egy jövedelemről szóló igazolást is. Mondjuk az illető egy munkanélküli, de szüksége van a pénzre, hát bevisz egy érvénytelen igazolást. Hamis információk alapján, tehát hazugságokra alapozva megkapja a hitelt. Jönnek a havi törlesztések, törvényszerűen nincs miből fizetni. Ha a bank rájön, hogy az igazolás nem volt hiteles, büntetőjogi eljárást indít az adós ellen. Most az MSZP tette ugyanezt a választások előtt. Hazug, valótlan információk alapján kaptak felhatalmazást a kormányzásra. Ezt nyilvánosan beismeri, s ennek ellenére nincs büntetőjogi következménye. Mintha egy ország irányítása kisebb felelősség lenne mint néhányezer nagyságú hitel.A politikus nyilvánosan hazudhat, s nincs joga az elnöknek, sőt, senkinek alkotmányos módon visszahívni a kormányt. Ezt hívják demokráciának? Ez inkább diktatórikus rendszerhez hasonlít.

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
RENDSZERHIBÁS RENDSZERVÁLTÁS
  2006-09-19 20:30:43, kedd
 
  RENDSZERHIBÁS RENDSZERVÁLTÁS
Sajnos teljesen elölről kell kezdenünk mindent

Minden nép, így a magyar nép elsődleges feladata, célja, hogy életképes
legyen, fenn tudja tartani magát.
Ehhez olyan rendszert kell kialakítania, amely ezt számára biztosítja.

1989-ben nem tetszettünk forradalmat csinálni, ezért a fejünk felett
megállapodtak, akik akkor a tűz közelében voltak.
Ők megcsinálták a rendszerváltásukat, ezért ők ma is a tűz közelében vannak.
Elég megnézni az akkori fényképeket.
Előtte nem volt vagyonunk, a rendszerváltóknak sem.
Ma sincs vagyonunk, de a rendszerváltóknak nagyon is.
Akkor hát kinek a rendszerváltására került sor?
A miénkre biztosan nem, mert 17 év után nincsenek milliárdjaink,
helikoptereink, hatalmas villáink jókora személyzettel, rengeteg vállalatunk
óriási profitot termelve.

Helyette mára oda jutottunk, hogy a rákos betegeket várólistára teszik, ami
tudatos emberölés.
A 18 éves lányokat sterilizálják, ami népirtás.
A gyermekeket olyan vírus ellen oltják be, amely vírus még meg sem
született, ami gyermekeken való kísérletezés. Sok gyermekkorházat
megszüntetnek.
Szabaddá, és így nagyon sok ember számára elérhetetlenné teszik az
értékesebb gyógyszereket, csökkentik a mentők számát.
A diákokkal százezreket fizettetnek félévente (az orvos képzésen milliókat),
nemcsak hagyják, de serkentik az értelmiség külföldre távozását.
Teljes gőzzel folyik, és a végéhez közeledik annak az oktatási rendszernek a
szétverése, amelyből még olyan gyermekek nevelődtek fel, akik képesek voltak
a nép, a nemzet fenntartására.
Elképesztő mértékben emelik az energiák árát, (pl. gáz 92%) miközben a
fizetéseket, még a minimálbért is jelentősen csökkentik, a járulékokat és
adókat emelik, mindezzel a vállalkozói réteg nagyobb részét felszámolják.
Ezeken a módokon néptől minden évben extra 1000 milliárd Ft-ot előre, erővel
elvesznek, azt hangoztatva, hogy ez kell ahhoz, hogy az EU-tól évi 1000
milliárdot kapjon az ország, amit viszont egy minden ellenőrzésen,
felügyeleten, egyeztetésen kívüli bizottság saját tetszése szerint oszt el.
Tűrhető-e, hogy ebben a bizottságban ugyanazok vannak, akik az elmúlt 12-13
évben nagyon sokszoros privát milliárdosok lettek?
Tehát a leghatározottabban ki kell jelentenünk, hogy az 1989-es
rendszerváltás a magyar nép számára nem történt meg.
Most kell, de most már tudatosan, viszont nem halaszthatóan leváltanunk a
jelenlegi rendszert, mert ha ez nem történik meg, néhány év múlva már nem
állítható helyre a magyar nép életképessége.

A bejelentett és még be nem jelentett, de már megtervezett intézkedések
hatására gyorsulni fog a népességfogyás, jelentősen romlani fog a népesség
egészségügyi állapota, gyorsul a még eddig megmaradt középosztály
felszámolása, a felsőbb oktatásból a szegény gyermekek kiszorulnak, ahogy a
megfelelő korházi ellátásból is minden szegény ember.

Mindez a nemzet megtartó erejének összeomlását jelenti, amiből már nincs
visszaút.
Mit jelent most, számunkra a rendszerváltás?
Új alapokra kell helyezni mindent.

Mostantól nem lehet a profit, a nemzetközi elvárás, a magántulajdon
"szentsége" az elsődleges, hanem csak a magyar nép fennmaradása.

Tehát a feladatok:
- A magyar értelmiség, a civil szféra, az egyházak, a
magyar munkaadók és munkavállalók valamint a pártok leültetése egy
asztalhoz, és mindaddig ott tartásuk, amíg közös megegyezéssel ki nem
alakítják a nemzet programját.
- Ehhez a nemzet minden forrásának számbavétele, és
minden forrás felett a nemzetmegtartás szerinti prioritás bejelentése. Ki
kell mondani, hogy minden erőforrás felett, ami Magyarországon van, szükség
esetén elsőbbsége van a nemzeti prioritásnak. (Bármilyen jelenlegi
tulajdonról van szó).
- Mivel a legfontosabb erőforrás a szellemében, lelkében
ép ember, a család, a társadalom, ki kell mondani, hogy elsődleges szempont
ezek olyan irányú fejlesztése, amely a nemzet megmaradását szolgálja.
(Egészségügy, oktatás prioritása).
- A második szempont: számbelileg fogyó nemzetből
növekvő nemzet érdekében intézkedni: családalapítás, otthon alapítás
megfelelő támogatása.
- A harmadik szempont: a magyar nemzet összefogása. A
kárpát-medencei magyar nemzet közötti szálak tudatos, deklarált erősítése,
minden téren nemzetben gondolkodás. A világ-magyarság meghívása a mostani
rendszerváltás segítésére.
- A negyedik szempont: a testvériség szellemében a
kárpát-medencei népek közötti béke helyreállítása, új kiegyezés egyenlő
jogok és kötelességek alapján, a történelmi sebek kölcsönös gyógyításával.
- Az ötödik szempont: mivel minden szakértő szerint, a
belátható, nem túl távoli jövőben a globalizáció önmagát falja fel, a magyar
társadalomnak az önfenntartásra kell berendezkedni kárpát-medencei
viszonylatban.
- A hatodik szempont: képesnek kell lennünk, végső
esetben, megvédeni önmagunkat.
- A hetedik szempont: Alapjognak kell, lenni a törvény
előtti egyenlőségnek. Ezért fel kell állítani a bíróságokat kontrolláló
társadalmi bíróságot számos köztiszteletben álló személyből. (Ahogy
Alkotmány Bíróság is van).
- A nyolcadik szempont: Mivel minden ember szabadnak
születik, ezek védelmét egy Szabadságjogokat védő Bíróságnak kell ellátni.
Ide tartozik a méltó emberi élet védelme is.
- Kilencedik szempont: legkiválóbb főinkből delegációt
kell összeállítani azzal a feladattal, hogy a szomszédos országok és az
Európai Unió népeivel megértessék az új magyar út lényegét, nyitottságát,
együttműködő készségét.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A szabadságszerető ember polit
  2006-09-19 20:28:02, kedd
 
  " A KOMMUNISTÁKNÁL VESZÉLYESEBB ÉS KÁRTÉKONYABB EMBERTÍPUST MÉG NEM
PRODUKÁLT A TÖRTÉNELEM. CINIZMUSUK, SZEMTELENSÉGÜK, HATALOMÉHSÉGÜK,
GÁTLÁSTALANSÁGUK, ROMBOLÁSI HAJLAMUK, KULTÚRA- ÉS SZELLEMELLENESSÉGÜK
ELKÉPZELHETETLEN MINDEN MÁS, NORMÁLIS, AZAZ NEM KOMMUNISTA EMBER SZÁMÁRA.

A KOMMUNISTA NEM ISMERI A SZÉGYENT, AZ EMBERI MÉLTÓSÁGOT, ÉS FOGALMA SINCS
ARRÓL, AMIT A KERESZTÉNY ETIKA ÍGY HÍV: LELKIISMERET. A KOMMUNISTA ELTORZULT
LÉLEK (.), EGÉSZSÉGES SZELLEMŰ EURÓPAI EMBER NEM LEHET KOMMUNISTA. NONCS
OLYAN VASTAG BŐRT IGÉNYLŐ HAZUGSÁG, AMIT EGY KOMMUNISTA SZEMREBBENÉS NÉLKÜL
KI NE MONDANA, HA AZT A MOZGALOM ÉRDEKE VAGY AZ ELVTÁRSAK SZEMÉLYES
BOLDOGULÁSA ÚGY KÍVÁNJA."

Szolzsenyicin
A szabadságszerető ember politikai tízparancsolatából.

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Camus Albert 1956
  2006-09-15 09:25:14, péntek
 
 
Camus Albert
1956
(részlet)

Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe, - a nyugati világ szemeláttára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házipapucsát, mint a futball szurkolók a vasárnapi kupamérkőzés után.

Túlsok a halott már a stadionban, s az ember csak saját vérével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.

A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával elérje a nemzetközi közvélemény egynhangú bojkottját az elnyomókkal szemben.

A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhúllnia - s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.

Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halál erőivel, amelyek elhomályosítják a történelmet, - bontakozik az élet és meggyőzés ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kulturának nevezünk, s amely a szabad alkotás és szabad munka terméke.

A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s ők azok, akik midennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk, - miénk reményük is. Nyomoruságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk! __
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Tény
  2006-09-13 22:14:07, szerda
 
  "A kommunizmusban a legrosszabb, ami utána következik"


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A magyarországi evolúció
  2006-09-06 22:24:38, szerda
 
  A magyarországi modern evolúció: patkány... csótány... gyurcsány

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
2006.08 2006. Szeptember 2006.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 16 db bejegyzés
e év: 126 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1182
  • e Hét: 5800
  • e Hónap: 36173
  • e Év: 221984
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.