Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/52 oldal   Bejegyzések száma: 510 
Így kell megoldani a cigánykér
  2011-04-30 22:47:44, szombat
 
  Így kell megoldani a cigánykérdést!

2011. április 28. 13:18
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

ciganytelep.jpgAz egyre tűrhetetlenebb cigánybűnözés közepette érdemben alig esik szó arról, miként kellene rendezni helyzetüket, ezért ezúttal egy hetvenegy évvel ezelőtti, égetően időszerű hármas javaslatra hívjuk fel a figyelmet.


A cigányság számbeli megállapítására, tehát ,,statisztikai adatfelvételre van szükség, hogy az állandóan kóborló, letelepülés nélkül élő, helyüket napról napra változtató és a társadalomra a legnagyobb veszélyt jelentő cigányság száma mennyit tesz ki". ,,A kóbor cigányokat koncentrációs munkatáborokba kell összegyűjteni, munkára kényszeríteni, további szaporodásukat feltétlen megakadályozni". A ,,már letelepülve élő, de életük legnagyobb részét dologtalansággal töltő cigányság" a kéregetéstől, a lótartástól, ezek eladásával foglalkozástól a legnagyobb szigorúsággal eltiltandó.

Mindezt Dr. Gesztelyi Nagy László ,,A magyarországi cigánykérdés rendezése" című, 1940-ben Kecskeméten a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara kiadványsorozata 36. számaként megjelent, 1945-ben bezúzásra ítélt tanulmányában olvassuk.

A ,,Magyar Országgyűlési Almanach 1939-1944" hasábjain ezt olvassuk a szerzőről, a Magyar Élet Pártja kiskőrösi országgyűlési képviselőjéről: ,,1890-ben született Lövőpetrin, Szabolcs vármegyében. Egyetemi magántanár, a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági kamara igazgatója, igazgatósági tagja a Hangya Központnak. Több ezer kötetes szakkönyvtárának Széchenyire vonatkozó művei olyan gyűjtemény, amely párját ritkítja. Harminchét önálló művén kívül százhúsz nagyobb tanulmánya és kétezer, többnyire szakcikke jelent meg különböző lapokban, amelyek mind a magyar földdel és a magyar nép gazdasági és szociális kérdéseivel foglalkoznak."

Még mielőtt megismerkednénk a szerző hármas javaslatának indoklásával, tanulságos idéznünk, hogyan és miért osztotta három rétegre a cigányságot.

A cigányság három rétege

,,A megoldásra váró cigánykérdés alatt elsősorban azoknak a cigányoknak a társadalmi ügyét kell érteni, akik életüknek legnagyobb részét helyhez kötöttség nélkül, vándorlással, kóborlással, hasznos munka végzése nélkül töltik el s legnagyobb részben lopásból, másnak nehéz munkával szerzett keresményéből, azoknak minden rendelkezésre álló módon történő jogtalan megszerzéséből (kéregetés, lopás, rablás stb.) tartják fenn magukat."

Három rétegét különbözteti meg a cigányságnak.

Az első az a réteg, amely ,,a békés emberi társadalmat - mind személy, mind vagyoni tekintetben - legjobban, szinte tűrhetetlen módon veszélyezteti. Ezek a cigányok bűnözésre kiválóan hajlamos, elszánt, vad, vérengző, állatiasságig lealacsonyodni tudó, roppant buja természetű egyének, rendszerint sátrakban élnek, amelyeket legtöbbször a falu vagy város szélén vagy erdők közelében ütnek fel, ahol csak addig maradnak, amíg az őket folyton háborgató csendőrség vagy rendőrség el nem kergeti, vagy amíg maguknak az ő módszerük szerint kellő élelmet nem biztosítottak, vagy valami gaztettet végre nem hajtottak."A második réteg a ,,folytonos szelídítési és szoktatási kísérlet"-tel a helyhez szoktatott, putrikat építeni, ,,foltozó-javító vasmunkával, lóügynökösködéssel (kupeckodás), fúrókészítéssel, teknővájással foglalkozók"-é, akik a munkát ,,legtöbbször azonban csak azért végzik, hogy munkából élésüket igazolják, de létfenntartásuk módja gyanánt továbbra is a kéregetés, tolvajlás, több esetben rablás szolgál: ha bűntényt követtek el, ennek következményeitől tartva, otthagyják helyüket, továbbmennek és más vidéken hasonló módon alapítanak ideiglenes otthont".

Végül a harmadik ,,a városok és községek elkülönített részein állandóan letelepedve, egyszerű házikókban, putrikban, sűrűn összezsúfolt egészségtelen, sárral fedett, rendszerint maguk által összetákolt viskókban él: foglalkozásuk a vályogvetés, zenélés, asszonyaiknak, akik legtöbb esetben vadházasságban élnek, a kártyavetés és kéregetés", és ,,bár ezek is gyakran költözködnek, azonkívül piszkosak, buják, ragályterjesztők, dologkerülők és rendszerint más, szorgalmas emberek keresetéből szeretik magukat fenntartani, de kisebb lopásoktól eltekintve, nagyobb és súlyosabb beszámítás alá eső bűncselekményeket nem követnek el, tehát jobban megtűrt heréi az emberi társadalomnak. Gyávák, alázatosak, meghunyászkodók, de piszkos életmódjuk, buja természetük miatt éppúgy terjesztői minden betegségnek, mint a kóbor cigányság, azzal a különbséggel, hogy nagy területekre nem hurcolják szét a ragályt és állati betegségeket, mert rendszerint csak közeli községekbe mennek vagy távoznak el némi munkaszerzés vagy keresés céljából."A hazánkban Luxemburgi Zsigmond 1438-ban kiadott letelepedési engedélye óta élő, a török kiűzése után a bécsi kormány és Mária Terézia betelepítési politikája következtében már nagyobb csoportokban fészket verő cigány rétegeket azonban hiába próbálták taníttatni, rendszeres munkához juttatni (1767-ben például Mária Terézia arról intézkedett, hogy ,,a cigánygyermekeket a szülőktől el kell venni és polgári családokhoz kell adni tartásdíj fizetés mellett, amelyet a kincstár fizet ki részükre"), életmódjukon így nem sikerült gyökeresen változtatni, ennek ellenére ,,egészen különleges megkülönböztetésben" részesülnek mindmáig: például ,,az építkezési szabályok megtartására nem kötelezhetők, mert nagyobb részben putrikban élnek".

A cigánykérdés rendezése

1. A cigányság számbeli megállapítása, tehát ,,statisztikai adatfelvételre van szükség, hogy az állandóan kóborló, letelepülés nélkül élő, helyüket napról napra változtató és a társadalomra a legnagyobb veszélyt jelentő cigányság száma mennyit tesz ki", különös tekintettel arra a rétegére, amely ,,bár letelepedve él falvak, városok mellett, de minden hasznos munka nélkül, kizárólag a dolgozó társadalom keresetére támaszkodva koldul, kéreget, szükség esetén lop is, bár nagyobb és súlyosabb beszámítás alá eső cselekmények elkövetésétől tartózkodik". Erre azért van szükség, hogy ,,gondoskodás történhessék a kérdés radikális megoldásával járó költségek fedezéséről az államháztartás keretében - amely költségek tekintélyes összeget fognak képviselni -, ha a kérdés végleges és megelégedésre szolgáló intézését akarjuk az ország személyi és vagyoni biztonsága érdekében elérni".2. ,,A kóbor cigányokat koncentrációs munkatáborokba kell összegyűjteni, munkára kényszeríteni, további szaporodásukat feltétlen megakadályozni. Ha munkát végezni nem akarnak, ennek kikényszerítésére a legszigorúbb eszközöket kell alkalmazni: vagy hasznos és munkás egyede lesz a társadalomnak, vagy elpusztul. Hihetőleg az utóbbi fog bekövetkezni, mert a szabad levegőhöz, szabad élethez szokott cigányság a tapasztalat szerint, amikor addigi korlátlanul mozgó és a szabad levegőhöz szokott életétől elvonják, rendszerint tüdővészbe esik és elpusztul. Hasonló eszközökkel kell a cigány nőket és leányokat táborokba összegyűjteni, munkára kényszeríteni, mint a férfiakat, legalábbis egyelőre annyi munka végzésére szorítani, amely fenntartásukat biztosítja, hogy létfenntartási költsége ne legyen a dolgozó társadalom terhe."

3. A ,,már letelepülve élő, de életük legnagyobb részét dologtalansággal töltő cigányság" a kéregetéstől, a lótartástól, ezek eladásával foglalkozástól a legnagyobb szigorúsággal eltiltandó, és ,,ha másként nem megy, büntetés alá kell vonni azokat is, akik nekik alamizsnát adnak, és ha így is ,,a lopást akarja igénybe venni, internálásra kell ítélni" s ezt rajta minden kímélet nélkül végre kell hajtani, úgy, hogy ,,többé gondolatban se legyen kedve dologtalanul vagy lopásból élni".

E hármas intézkedés végrehajtását pedig ,,késleltetni nem szabad", hiszen ,,a magyar társadalom e kényes, de annál veszedelmesebb fekélyét feltétlenül ki kell vágni, mégpedig olyan metszéssel, amely a társadalmat a további rettenetes személyi és vagyoni károsodástól egyszer s mindenkorra megszabadítja", nem elfeledve, hogy ,,kivételes esetekre mindig alkottak kivételes törvényeket", tekintettel arra, hogy ,,a cigányság is kivételes, zabolázhatatlan rétege az emberi társadalomnak s miután egyéb polgári társadalomra érvényes rendelkezések rájuk történő alkalmazásával, sem egyéb úton, hosszú évekig tartó kísérletek tanúbizonysága szerint sem sikerült más életmódra bírni, feltétlenül szükség van arra, hogy olyan kivételes intézkedések alkottassanak, amelyek hivatva lesznek véget vetni a minden emberi érzésből kivetkőzve élő, az egyéb polgári társadalomra veszélyes, csekély számú népréteg hosszú éveken át elszenvedett garázdálkodásának".

Hiába, úgy tűnik, ha a dolgokat rendezni kell, legjobb, ha eleink megsárgult műveit forgatjuk!


http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=40400
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nem volt még politikus, aki ol
  2011-04-30 22:20:55, szombat
 
  Nem volt még politikus, aki olyan korán és alaposan lerántotta a leplet a vörös veszedelemről, mint Joseph Goebbels
2011. április 30. 20:16
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

goebbels.jpg1945. május 1-én adta vissza lelkét Teremtőjének dr. Paul Joseph Goebbels, a Harmadik Birodalom propagandaminisztere, akiről hiába hirdetik, hogy ,,a hazugság atyja" volt, valójában soha nem tudták rábizonyítani, hogy akár csak egyetlen szava is hazugság lett volna, ellenkezőleg: nem volt még politikus, aki olyan korán és alaposan lerántotta a leplet a vörös veszedelemről, mint éppen Ő.
HunHír (Szolgai-pólók)

Elég csak magyarul is megjelent (1945-ben persze azonnal bezúzásra ítélt) beszédeit, cikkeit forgatnunk ahhoz, hogy erről meggyőződjünk. Az 1935. évi Nürnbergi pártnapon elmondott beszéde, amint címe is tükrözi, bemutatja, hogy milyen is a ,,kommunizmus álarc nélkül".

KOMMUNIZMUS ÁLARC NÉLKÜL

»A bolsevizmus tudatosan forradalmasítani akarja a népeket. Nemzetközi támadó szellemű irányzat. Ellenben a nemzeti szocializmus csak Németországé, és úgy is mint elgondolás, úgy is, mint gyakorlat, nem kiviteli árú. A bolsevizmus tagadja a vallást, úgy is mint elvet, úgy is mint alapvető elgondolást. A vallásban a ,,nép ópiumát látja". A nemzeti szocializmus ellenben a hittel, az istenhívő és transzcendentális idealizmussal szemben, mely a nép faji lelkének természet adta módon megfelel, nemcsak toleráns, hanem tettel küzd érte. Míg a nemzeti szocializmus az európai kultúra új formáját igyekszik bevezetni, addig a bolsevizmus a zsidóktól vezetett nemzetközi ember söpredékének hadüzenete maga a kultúra ellen. Nemcsak polgárellenes, hanem kultúraellenes is.

Végkövetkeztetésében a bolsevizmus a nyugat minden gazdasági, szociális, állami, kulturális és civilizációs vívmányának megsemmisülését jelenti, egy gyökér nélküli nomád nemzetközi összeesküvő csoport javára, amely a zsidóságban találta meg képviseletét. Ez a nagyvonalú kísérlet, amely azt célozza, hogy a kulturált világot sarkaiból kiemelje, annál is inkább veszedelmes, mivel a Kommunista Internacionálé mesteri kendőző művészettel már régebben megnyerte éppen annak az európai intelligenciának jelentős részét védőjéül és úttörőjéül, amelynek lelki és szellemi megsemmisítése a bolsevista világforradalom első célja.

A bolsevizmus, amely magában véve hadüzenet a szellem ellen, szereti magát a szellem előharcosának mutatni. Ahol a körülmények úgy kívánják, úgy jelenik meg, mint a báránybőrbe bujtatott farkas. A hamis álarc mögött, melyet az idő és alkalom szerint változtat, a világrombolás ördögfintora vigyorog. Ahol a bolsevizmus teóriája a gyakorlatba ment át, a munkás és paraszt beígért paradicsomából borzalmas sivatag lett, mely az életet elsenyvesztette és megfojtotta.«

Egyedülálló statisztikai pontossággal ad képet a terror mértékéről

»1919. április 30-án a müncheni Luitpold gimnázium udvarán 10 túszt, közöttük egy nőt, lőttek le hátulról a kommunista-terrorista Eglhofer parancsára a zsidó szovjet kiküldött Leviné, Leviné-Nissen és Axelrod közreműködésével. A holttesteket a felismerhetetlenségig megcsonkították és kirabolták. A zsidó Kun Béla, akit valóban Kohn Áronnak hívtak, bolsevista uralma alatt Budapesten 1919-ben 20 túszt gyilkoltak meg. Spanyolországban az októberi forradalom alatt, mint azt a kommunista vezér, Garcio, a Komintern 1935. július 31-i kongresszusán kifejezetten hangsúlyozta, ,,kommunisták vezetése alatt" Oviedóban 8, Turónban 17 foglyot lőttek le, 38 foglyukat pedig egy kommunista lázadás védelmére a Pelayo kaszárnyában a lázadók éle előtt sorakoztattak fel s dobtak a sortűz áldozatául.

Félelmes és borzalomkeltővé válik ez a véres lista, ha a kommunista tömeggyilkosságok majdnem hihetetlennek látszó számadatait hozzávesszük. Klasszikus példa a párizsi kommün 1871-ben, melyet Marx károly olyan szenvedélyesen ünnepelt s melyet a mai szovjet, mint példáját a világforradalomnak, dicsér. Az áldozatok száma meg sem határozható. Kun Béla, a zsidó Cseka-tag, hasonló értékű kísérletet vitt véghez 1922. júliusában Krímben, ahol 60-70 000 embert lövetett agyon. Ezeket a kivégzéseket legnagyobb részt gépfegyverrel hajtották végre. Az alupkai városi kórházban 272 beteget és sebesültet cipeltek ki hordágyon s mint azt a vöröskeresztes hivatalos jelentése Genfben bizonyítja, lőttek agyon a kórház kapuja előtt. A zsidó Kun Béla 133 napig tartó magyarországi rémuralma alatt számtalan embert gyilkoltatott meg, akikből hivatalosan 570 nevet tudtak összeállítani. Tsiangkaicsek, a kínai marsall, 1934 novemberében közölte, hogy a kommunisták Kiangsi tartományban 1 000 000 embert öltek meg és 6 000 000 embert fosztottak ki teljesen.

Mindezen véres és borzalmas események koronája azonban az a tömeggyilkolás, amely Szovjet-Oroszországban folyik.

A kivégzettek száma maga a szovjet által adott és megbízható forrásokból kiegészített adatok alapján a szovjet uralom első 5 évében kereken 1 860 000-re rúg, ebből 6 000 tanító és tanár, 8 800 orvos, 54 000 tiszt, 260 000 katona, 105 000 rendőr, 48 000 csendőr, 12 800 hivatalnok, 355 000 intellektuel, 192 000 munkás és 815 000 paraszt.

Maga a szovjet statisztikus, Organovszkij, az 1921-22-ben éhen halt parasztok számát 5,2 millióra becsüli. Az osztrák bíboros-érsek, Innitzer, 1934. júliusi kiáltványában a szovjetben éhen haltak számát sok millióra becsülte. A canterbury-i hercegérsek az angol felsőházhoz intézett beadványában 1934. július 25-én az éhhalált halt áldozatok számát ,,inkább 6, mint 3 millióban" jelöli meg.«

Alaposan részletezi az egyház- és vallásüldözést is

»1925. április 16-án a bolsevisták felrobbantották a szófiai katedrálist. 1927 júliusában a kommunisták a bécsi igazságügyi palotát gyújtották fel. Az 1930. január 22-i Lenin-ünnepségek alkalmából Moszkvában a XIV. században épült Szomonov-klastromot a levegőbe röpítették.

A Kommunista Internacionálé programjában nyíltan és szabadon megmondják, hogy a ,,vallás ellen szisztematikusan és keményen küzdeni kell". Lenin művének 4. kötetében a következőket mondja: ,,A vallás a nép ópiuma. A vallás a szellemi snapsz egyik fajtája!"

Bucharin az istentagadók második kongresszusán a következőket mondta: ,,A vallást szuronyt szegezve kell meghódítani!" A zsidó Gubelmann, aki Jaroslavski név alatt a ,,küzdő istentagadók szövetségének" a vezetője Szovjet-Oroszországban, mondta: ,,Kötelességünk minden vallási világnézetet megsemmisíteni." ,,Ha egy bizonyos osztály győzelméért 10 millió embert meggyilkol, mint ahogy ez az utolsó háborúban történt - akkor ennek így kell lenni s ezt így kell csinálni." ,,Az Istentelen" havonta megjelenő folyóirata a küzdő istentelenek szövetségének a következőket írta 1930. november 6-án: ,,Fel fogjuk a világ összes templomát gyújtani s az összes fogházakat le fogjuk rombolni."

A vallásoktatás az összes szovjet-oroszországi iskolákban meg van tiltva: e helyett tantervszerűen marxista istentagadást tanítanak. 18 éven aluliaknak tilos istentiszteleten és imákon részt venni. Az 1929. április 8-i törvény minden szellemi és hitközösségi jogot elvett. A papság és családjuk a jogfosztott szovjet polgárokhoz tartoznak, akiknek munkára, kenyérre és lakásra való joguk automatikusan megszűnt és bármikor száműzhetők.

Így néz ki a teoretikus világnézeti és törvényes alapja a bolsevista istentagadásnak. A gyakorlat ennek teljesen megfelelő:

1930-ig a szovjet uralom alatt 31 püspököt, 1600 papot és 7000 szerzetest gyilkoltak meg. A legutolsó, 1930-ból való adatok szerint fogházban sínylődik 48 püspök, 3700 pap és 8000 szerzetes és apáca. A 3. internacionálé elleni genfi nemzetközi egyesület 1935. augusztus 6-án az Oroszországban elfogott, száműzött vagy meggyilkolt papok számát 40 000-ben adja meg. Majd mindegyik ortodox templomot és kápolnát szétrombolták vagy bezárták, vagy klubokká, mozivá, terményraktárrá stb. alakították át.

A németországi istentagadó propaganda, mielőtt mi a hatalmat átvettük volna, méltó hasonmása volt az előbb ecsetelt állapotoknak. A szociáldemokrata ,,szabadgondolkozó egyesületnek" 600 000 tagja volt. A kommunista ,,proletár szabadgondolkozó egyesületnek" közel 160 000 tagja volt. A marxista istentagadásnak majdnem kivétel nélkül zsidók voltak a vezetői, többek között Weinert Erich, Abraham Félix, dr. Levy-Lenz és mások.

Rendszeres gyűléseken, közjegyző jelenlétében, aki az egyházból való kilépési nyilatkozatot 2 márka díjazás ellenében hitelesítette, folyt a küzdelem az istentelenségért. Ennek következtében 1918-1933-ig Németországban az evangélikus egyházból kereken 2 és félmillió lélek lépett ki. Ezen istentagadó egyesületek nemi programját a következő követelések jellemzik, melyeket annak idején nyilvánosan, gyűléseken és röplapokon közöltek:

A magzatelhajtás elleni törvény megszüntetése, díjtalan magzatelhajtás az állami klinikákon: a prostitúció megszüntetése elleni harc: a polgári kapitalista tévelygések megszüntetése a házasságkötésnél és válásnál, a hivatalos nyilvántartás nem kötelező: a gyermek társadalom általi felnevelése: a nemi aberrációk büntetlensége, az úgynevezett nemi bűnösök amnesztiája.«

A BOLSEVIZMUS ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

Az 1936. évi Nürnbergi Pártnapon tartott és ezzel a címmel megjelent beszéde hajszálpontos látlelet a bolsevizmus elméletéről és gyakorlatáról.

A bolsevizmus eszméje minden szokás és kultúra elvadítása és feloszlatása

»A bolsevizmus eszméje minden szokás és kultúra lelkiismeretlen elvadítása és feloszlatása, a népek elpusztításának ördögi céljából, csak zsidó agyban születhetett meg. A bolsevista gyakorlat a maga rettenetes és vértől csöpögő borzalmasságával is csak zsidó kézben képzelhető el. Természetes azonban, hogy ezek a zsidók a háttérben igyekeznek maradni, és hogy részességüket és bűnösségüket a nyugat-európai bolsevizmusban el akarják vitatni: mindig ezt tették, és ezt is fogják tenni mindörökké.

A bolsevista propaganda széles tervvel dolgozik. Célja: a világot megsemmisíteni. Az idegen országokban téves képet kelt a bolsevizmusról. Ezek többnyire a naivabbnál is naivabbak. De léteznek és már létezésükben is megteszik a hatásukat. A bolsevizmus gyakorlata azonban más. A nyugat-európai munkás szereti a Szovjetunió proletár államában a saját államát látni. Mintha Oroszországban sikerült volna a munkásosztálynak a kapitalista zsákmányolókat ,,likvidálni", és a proletárdiktatúrát behozni. A felszabadult munkás kovácsolja állítólag ott az államát, ,,a dolgozók hazáját".

Ahogy a politikában izgat a bolsevizmus, épp úgy megvannak a demagógjai a gazdasági élet területén. A bolsevista államban a munkásnak állítólag paradicsomi élete van. Még 1932 áprilisában követelte a ,,Rote Fahne" egy választási felhívásában: ,,A bércsökkentésnek vége, magasabb bért, 7 órás napot, 40 órás hetet, teljes bérkiegyenlítődéssel." Hogyan is van a fejlődés magában a Szovjetunióban? A kenyér ára kilónként 9 kopekről 75-re emelkedett 1928-tól 1935-ig. Egy szovjet munkásnak a havi bére a kenyérárhoz számítva 78, 5 százalékkal esett. Ha egy orosz munkás élni akar, akkor ma a Sztahanov rendszere szerint kell dolgoznia, ami a munkateljesítményt olyan magasra szabta, hogy a munkásság tömege azt soha el nem tudja érni. Ennek bérlevonás a következménye.

1932-ben a ,,Rote Fahne" cikket közöl, egy polgártárs lakásviszonyairól a Szovjetunióban. Állítólag igénye lenne egy kétszobás lakásra, villanyvilágítással és központi fűtéssel. A valóság pedig ez: a ,,Leningadszkaja Pravda"-ban, egy kommunista újságban, írja egy munkásnő: ,,A másfél éves fiammal, bátyámmal és tuberkulózisos nővéremmel lakom egy sötét szobácskában. Nem használt a panaszunk semmit a kommunista városbizottságnál. Éppúgy, mint azelőtt, ilyen hihetetlen körülmények között lakunk." Egy orosz munkásnak csak a táplálkozásra kell keresetének 75 százalékát kiadnia, ami pedig csak kenyérből, káposztalevesből és kásából áll. Ha úgy akarna táplálkozni, ahogy a német munkás, akkor általánosságban bérének több mint a duplája kellene hozzá.

A szovjet munkásnak a hírhedt Sztahanov munkarendszer szerinti munkamódja már magában véve is megérdemli a rabszolgamunka nevet. A Szovjetunió fenntartotta magának a jogot, a rabszolgaságot, annak szószerinti értelmében újra bevezetni. Körülbelül 6 millió embernek pokol az élete a Szovjetköztársaság kényszermunka táboraiban. 300 óriási kényszermunka táborban préseli ki belőlük a bolsevizmus az utolsó erejüket. A Sztalin-Fehértenger-Csatorna építésénél, amit kényszermunkások építettek, a holttestek százezreit ásták el. A következő GPU-vezérek kényszerítették a csatorna építésének gyilkos iramát: Herschel Jagoda, Davidsohn, Kvasznickij, Isaaksohn, Rottenberg, Ginsburg, Brodszkij, Berensohn, Dorfmann, Kagner, Angert stb. Juda suhogtatja a bolsevista ostort a ,,proletariátus hazája" fölött.

Óda a munkás parasztság felszabadításáról - és a valóság?

A bolsevista propaganda azt állítja, hogy kiszabadította a munkás parasztságot a kapitalista zsákmányolók karmai közül. A paraszt félrevezetésére a bolsevizmus az úgynevezett ,,Paraszt Internacionálét" alapította, melynek programja a következő: a középparasztság számára követeljük az adóteher megszüntetését, az adók eltörlését: mi követeljük a nagybirtok kárpótlás nélküli kisajátítását, és a földműves parasztfiúk számára ingyenes földet. És a valóság: Szovjet-Oroszország magtárai, amelyek azelőtt egész Nyugat-Európát táplálták, most nem képesek a saját lakosságukat sem szűkösen ellátni. Emberek milliói halnak éhen. A GPU terrorkészülék és a parasztság között elkeseredett harc tombol. A zsidó Kaganovics, Jagoda és Baumann a kényszerközösséget radikálisan végrehajtották: több mint 15 millió paraszt családostól pusztult bele.

A bolsevista parasztpolitika fő vívmánya az 1932. augusztus 7-i terrortörvény, mely a paraszt minden egyes bűnére halált, 10 évi fogházat vagy kényszermunkát szab. Ennek a törvénynek alkalmazására a zsidó bolsevizmus még a gyerekeket a saját szüleik ellen is felhasználja. Az ,,Izvesztyija" közli 1934. május 28-án, hogy egy kislány feljelentette az apját, mert az a közös gabonából elvett a maga számára. Ez az apa áldozatul esik a terror törvényben leszögezett halálbüntetésnek. A kislány nyilvános dicséretet kap.

Egy másik, sokak által elhitt bolsevista jelszó ,,az asszony felszabadítása". Állítólag minden házi munkától mentesítve van és teljesen egyenrangú a férfival. ,,A forradalom tehetetlen mindaddig, amíg fennáll a család és a családi kapcsolatok fogalma" - állapították meg kifejezetten az 1924-i nemzetközi kongresszuson. A Szovjetköztársaságban az asszony sokat emlegetett szabadsága azonban úgy nyilatkozik meg, hogy védtelenül ki van szolgáltatva a férfi önkényének, és életfenntartását a legnehezebb testi munkával kénytelen megteremteni. Még a hírhedt kényszermunkatáborokban is több mint 1 millió a nő. Továbbá azt állítja a bolsevista propaganda, hogy felmentette az asszonyt a gyermeknevelés gondja alól. Ezt átvette maga az állam. Egyidejűleg annak a bevallására kényszerülnek a hivatalos pártlapok, hogy a felügyelet nélküli gyermekek és a fiatalkorú bűnözők száma állandóan növekszik. Különös vonzóeszköze a bolsevista propagandának, hogy követeli a magzatelhajtás tilalmának beszüntetését. A 18 éve tartó korlátlan magzatelhajtás kihatása olyan elképesztő, hogy a Szovjet már maga akarja a magzatelhajtást betiltani. A bolsevista női propaganda hazugságának tetőpontját abban a megállapításban éri el, hogy a prostitúció szükséges polgári rossz, mely a kommunizmusban véglegesen el fog tűnni. A világon sehol sincsenek a prostitúciónak olyan általános megnyilvánulásai, mint a Szovjetunióban. Már csak azért is bele kellett törődniük a munkát kereső nőknek, hogy feljebbvalóik minden vágyát teljesítsék, hogy munkájukat el ne veszítsék. Ebben az ,,asszonyparadicsomban" a nő a szó szoros értelmében szabad zsákmánya minden zsidónak, aki hatalmon van.«

Azok az ,,emberi jogok" és a ,,szabadság"

»A kommunista propaganda egyik legkedveltebb frázisa az, amelyik az ,,emberi jogról és szabadságról" beszél. Még a forradalmi himnuszban is szó van róla. Hogy hogyan állnak a Szovjetköztársaságban a szabadság és az emberi jogok, azt bizonyítják a következő idézetek a Szovjetunióból érkező levelekből: ,,... Akkor az elítéltek százait, mint az állatokat, üres, fűtetlen marhakocsikba zsúfolták. A Fehér tengerhez és Szibériába vitték őket... Úgy is lesz, ahogy egy vezető kommunista mondta nekünk: 'Nem üthetünk mindnyájatokat agyon - de mégis meg fogtok dögölni'." ,,... Úgy látszik, a krízis megint készülőben van. De remélhetőleg nem térnek vissza az 1932-33-i események, amikor egy év leforgása alatt a deportáltak majdnem 80 százaléka elpusztult."

1917. november 16-án megígérte Lenin a volt cári birodalom népeinek az autonómiát, ,,a nemzetiségek jogainak a kinyilvánításában". Milyen volt ez a valóságban? 1920. április 27-én megrohanta a Vörös Hadsereg Azerbajdzsánt, ugyanez év novemberében Ukrajnát, december 3-án Örményországot és 1921. február 25-én Georgiát, a fiatal köztársaságot, miután egy évvel ezelőtt Moszkvában érinthetetlenségüket kifejezetten elismerte. Ingermanlandban a finn lakosságot rendszeresen pusztítják. 1928-tól 1931-ig 18 000, 1935 tavaszán 9 000 finnt száműztek Szibériába, és két hónappal ezelőtt ismét elhatározta a szovjet kormány, hogy 28 000 finnt űz el a hazájukból. A lengyel-szovjetorosz határvidékről ez év tavaszán több mint 18 000 német származású parasztot ,,telepítettek át". Egy marhakocsiba 80-90 embert préselve küldték őket Szibériába. Karéliából tavalyt 4 000-et Közép-Ázsiába, 3 000-et az Uralba száműztek, ahol az embertelen élet és munkafeltételek következtében több mint a fele elpusztult.

Nemcsak Madridban, hanem egész Spanyolországban garázdálkodnak a vörösök. Llora del Rioban 187 embert öltek meg, Constantinaban (,,Diaro de Noticias", Lissabon) 250-et. Cartagenaban 600 tisztet dobtak kövekkel a nyakukon a tengerbe (,,Germania"). A Baëna kolostorban fejszével és borotvakéssel 180 embert végeztek ki a kommunisták. Közöttük asszonyokat, gyerekeket és Santa Maria Mayor páterjét. Az asszonyoknak felhasították a hasát (,,Seculo"). Két malagai paraszt 400 ember meggyilkolását közli, akiket súllyal a lábukon a kútba dobtak, vagy lófarokra kötöztek. Solaverani olasz konzulátusi ügynök írja, hogy egy 16 éves leány elsőnek lőtt a foglyokra (,,Die Front", Zürich). Rosal de la Fronteraban 40 embert égettek el egy bezárt templomban (,,Journal de Genčve"). Rundaban 400 lakost öltek meg, akik közül 200-at a Tajoba löktek. (,,Times"). San Sebastianban augusztus 14-én 51 túszt öltek meg (,,Evening Standard"). Franco tábornok csapatai Almendralejóban a foglyok holttesteit a fogház falain fejjel lefelé lógva találták. 80 embert elevenen égettek el a kommunisták (,,Seculo"). Cartagenaban 50 polgári gárdistát a ,,Sil" vörös csatahajóról, egymás nyakához kötözve és vasdarabokkal megterhelve a tengerbe dobtak (,,Daily Mail"). A ,,Journal" különtudósítója, Emil Condroyer írja El Arahalból, hogy a vörösök 30 férfit, asszonyt és gyermeket bezártak a börtönbe, petróleumot öntöttek be az ablakon és utána égő gyufaszálakat dobáltak be (,,Daily Mail").

Pótolhatatlan műkincseket rongáltak meg, az ország szellemi elitjét megölték. Meggyilkolták a Nobel-díjas Bonavantet, az ismert drámaíró Alvares Quinterot és Zuloaga művészt (,,Daily Mail"). Walter W. S. Cook professzor közli, hogy csak Barcelonában felgyújtották, egy kivétellel, az összes templomokat, a Santa Anna katedrálist is. A híres 15. századbeli vermejoi oltárlapokat elpusztították, a 15. századbeli Santa Maria del Mar templomot megrongálták. A 9. századbeli San Pedro de las Puellasnak már csak a falai állnak. Barcelona híres kolostorait és az érseki palotát teljesen elpusztították.

Ez a bolsevista ateizmus igazi arca. Ez meri a többi országokban hangoztatni, hogy kész együtt dolgozni az egyházzal. Minden szentség általuk való meggyalázásának szimbóluma, hogy Barcelonában kidobták az apácák holttesteit a koporsókból. Nin András, az egyik spanyol főizgató és Tomszki bolseviki volt titkára kijelenti: ,,Mi úgy oldottuk meg az egyház problémáját, hogy egyetlen egy templomot sem hagytunk meg." Meg kell állapítanunk, hogy ez az Istentelenség maga. Ilyen a bolsevizmus igazi képe!«

A ZSIDÓK AKARTÁK A HÁBORÚT

E címmel jelent meg a ,,Das Reich" 1941. november 16-i számában helyzetértékelése, amelynek alábbi részletéből a tanulságok levonását olvasóinkra bízzuk

»A zsidó világproblémával szemben, mely évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget, a világtól elmaradt széplelkű zsidóbarátok érvelése mily szegényes, mily ostoba, mily esztelenül szentimentális! Szemük, szájuk valószínűleg nyitva maradna, ha egyszer kedvelt zsidaik kerülnének uralomra. De akkor már késő lesz a bánat. Éppen ezért minden nemzeti kormányzat kötelessége, hogy a neki alkalmasnak látszó eszközökkel odahasson, hogy ez az állapot sohase következhessék be. Mert van különbség ember és ember között, amint van különbség állat és állat között. Vannak jó és gonosz emberek, és vannak jó és gonosz állatok. Az a tény, hogy a zsidók még köztünk élnek, nem bizonyítja, hogy hozzánk is tartoznak, ahogyan a bolha sem azért háziállat, mert a házban élősködik. Ha egy öregasszony láttára, ki a zsidócsillagot hordja, Bramsig urat vagy Knöterichnét elborítja a részvét hulláma, ne méltóztassanak elfelejteni, hogy ennek az öreg asszonynak kivándorolt unokaöccse Kaufmann Náthán néven New Yorkban él, és egy tervet dolgozott ki, hogyan kell minden 60 éven aluli német lakost sterilizálni, s azt se felejtsék el, hogy az öreg zsidónő kivándorolt nagybátyjának fia, mint háborús uszító Baruch, Morgenthau vagy Untermayer néven Roosevelt mögött áll, hogy háborúra uszítsa, s ha ez sikerülne, az USA egy derék és ártatlan katonája adott körülmények között halálra sebesíti Bramsig úr vagy Knöterichné egyetlen fiát a zsidóság nagyobb dicsőségére. Ne felejtsék, hogy ehhez a zsidósághoz tartozik ez az öreg asszony is, bármennyire is játssza a törékeny és részvétet ébresztő üldözöttet.

Ha mi németek nemzeti jellemünkben egy végzetes hibát fedezünk fel, az nem más, mint túlságos nagy feledékenységünk. Ez a hiba ugyan emberi tisztességünkről és nagyvonalúságunkról tesz tanúbizonyságot, de nem vall politikai éleselméjűségre és bölcsességre. Mi minden embert olyan jóindulatúnak tartunk, amilyenek mi vagyunk. A franciák 1939-40 telén fenyegetnek, hogy birodalmunkat feldarabolják és családjainkkal együtt a franciák gőzölgő tábori konyhái előtt kell majd sorba állnunk egy kanál meleg ételért. Csapataink hat hét alatt Franciaországot leverik, utána német katonákat láthatunk, akik a francia országutakon kenyeret és kolbászt osztanak szét éhező francia asszonyok és gyermekek közt, és benzint adnak a párizsi menekülteknek, hogy lehetőleg gyorsan visszatérhessenek fővárosukba, hogy ott - legalább is egy részük - újból a Német Birodalom ellen uszíthasson.

Mi németek már ilyenek vagyunk. Nemzeti erényünk egyben nemzeti hibánk. Ugyan egyikünk sem szeretne más lenni, mint amilyen, s ha világhírű ,,paliságunk" (Michelhaftigkeit) a nemzetnek nem okoz súlyosabb károkat, nem is szólunk ellene. De már Klopstock azt a jó tanácsot adta nekünk, hogy ne legyünk túlságosan igazságosak, mert ellenségeink nem gondolkoznak oly nemesen, hogy belássák, mily szép a mi hibánk.«

Tanulság

Valaha Voltaire mondta egyik ellenfelének: ,,Semmivel sem értek veled egyet, de mindent megtennék, hogy elmondhasd véleményedet!" De szép is lenne, ha toleranciabajnok tollforgatóink ugyanígy tennének. Goebbels-szel is, természetesen.


http://hunhir.info/?pid=hirek&id=40465
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A pénztárcánkkal eldönthetjük,
  2011-04-30 21:24:47, szombat
 
  A pénztárcánkkal eldönthetjük, hogy kinek van helye az országban
barikad.hu
2011, április 30 - 16:22


Z Kárpát Dániel az Attila Király Népfőiskola igazgatója, a Jobbik országgyűlési képviselője hazánk demográfiai helyzetéről és a magyar termőföld és vízkészlet megvédésről tartott előadást a Jobbik majálisán.
Cikk Front kép - 280x185:

Z Kárpát Dániel az Attila Király Népfőiskola igazgatója, a Jobbik országgyűlési képviselője hazánk demográfiai helyzetéről és a magyar termőföld és vízkészlet megvédésről tartott előadást a Jobbik majálisán.

A Jobbik politikusa elöljáróban leszögezte, az új erőnek semmi köze az elmúlt 20 évhez. Bár rengeteg feladatunk van még, az látható, hogy Magyarországon elindult az ébredés folyamata, míg 10 évvel ezelőtt egy nagy Magyarország matrica unikumnak számított, mára elértük azt, hogy minden harmadik autón látható. Tíz év munkájával sikerült felépíteni egy párhuzamos Magyarországot, úgy, hogy, sem erkölcsileg sem anyagilag nem támogatott bennünket semmilyen külső hatalom. Ráadásul folyamosan meg kellet küzdeni a Tel-Aviv és Brüsszel tengellyel. Ennek a ,,harcnak" a megkoronázása, hogy a Jobbik a tavalyi országgyűlési választáson közel 17 százalékos eredményt ért el.

A politikus kiemelte: a Jobbiknak köszönhető, hogy a hazánk demográfiai helyzete és a magyar termőföld és vízkészlet védelme bekerült a köztudatba. Hozzátette ,,akié a föld azé az ország".

Ahhoz, hogy a hazai termőföldet meg tudjuk védeni először a magyar embereket kiszipolyozó multikkal kell leszámolni. Felsorolta a hungarikumnak számító magyar márkákat. A Sió gyümölcslé, Győri keksz, Piros Pöttyös túrórudi, Boci csok, a Törley gyár már mind külföldi tulajdonban van. A multik mindenre rátették a kezüket. Gazdasági szabadságharcot kell indítani. Mára odáig jutottunk, hogy Európa élelmiszer szemétlerakója lettünk. Viszont a legnagyobb aduász még mindig a kezünkben van, ugyanis a pénztárcánkkal eldönthetjük, hogy kinek van itt helye az országban. Ha pedig ez Brüsszelnek nem fog tetszeni, akkor ki kell lépni az Európai Unióból.

Államadósággal kapcsolatban elmondta: csapdahelyzetben vagyunk. ,,Brüsszel csicskásai" lettünk. Ugyanúgy függésben élünk, mint a rendszerváltás előtt, csupán a gazda nevét cserélték le Szovjetunióról Európai Unióra. Kiemelte: 20 éve nem ültünk le az államadóságról tárgyalni. Ha pedig ez így marad, akkor 300 évig múlva is fizetni fogjuk a felvett hitelek.

Kiemelte, 2000 óta van devizahitelezés Magyarországon. Több mint 10 éve élősködnek a bankok a hazánkban. Az első Orbán kormány tette lehetővé a bankoknak, hogy egyoldalúan szerződést módosítsanak. Már pedig odáig jutottunk, hogy az egekbe szökő törlesztő részleteket százezrek nem tudják fizetni. Őket állandóan a kilakoltatások réme fenyegeti.

Először tehát gazdasági szabadságharcunkat kell megvívni. Ha sikerrel járunk, akkor fogjuk tudni megteremteni a magyar családok gyermekvállalásához szükséges anyagi biztonságot. Ha ugyanis nem születnek gyermekek, akkor a magyar termőföldet és a vizet készletet sem fogja megvédeni senki?

Az előttünk álló harchoz, a mai fiatalságnak pedig mind a testet mind a lelket edzésben kell tartanai, ugyanis csak így fogja tudni megvédeni magát, ,,különben le lesz pofozva.barikad.hu

http://barikad.hu/p%C3%A9nzt%C3%A1rc%C3%A1nkkal_eld%C3%B6nthetj%C3%BCk_hogy_kinek _van_helye_az_orsz%C3%A1gban-20110430
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kiszel Tünde Kate és Vilmos fo
  2011-04-30 20:14:09, szombat
 
  Kiszel Tünde Kate és Vilmos fotóján!


2011. április 30., szombat

Minden óvintézkedés ellenére Vilmos herceg és Kate Middleton első közös házastársi képén felbukkant a bugyi-királynő.

http://m.blog.hu/hi/hircsarda/image/201104/tunde420.jpg

A Liszt Ferenc Repülőtéren (nem ez a hivatalos neve, de ezt most ne cincáljuk) minden óvintézkedést megtettek, hogy ne történhessen meg az, amitől mindenki rettegett. Már egy hónapja a legnagyobb titoktartás alatt külön detektorkapukat szereltek fel, amelyek besípolnak akkor, ha a rajtuk áthaladó személy Kiszel Tünde. A hazai operabálok kellemetlen vendége azonban mégis bevette a Buckingham-palotát, és a legelső fotón, amely Vilmosról és Kate-ről mint házaspárról készült, felbukkant Tünde is.

Mielőtt kivezették a palotából, Erzsébet királynőnek átadott egy üveg saját tavalyi meggybefőttet, sajnálkozva, hogy nem két hónap múlva van az esküvő, mert akkor ideit adott volna, és felajánlotta az újdonsült házasoknak egy közös naptár kiadását a palotában készült képekből.

A biztonsági felvételeken egyébként jól látszott, ahogy Tünde a szemöldökét felborzolva a brit királyi testőrség, a Welsh Guards fekete kucsmásai között elvegyülve jut be a ceremóniára.


http://hircsarda.blog.hu/2011/04/30/kiszel_tunde_kate_es_vilmos_fotojan
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
szép kis névsor! TÖRTÉNELEMHAM
  2011-04-30 20:13:13, szombat
 
  ...... ........szép kis névsor! TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁS!Ahogyan "jó" Konrád Gyuri mondta: Az a pechetek, hogy mi jobban

gyűlölünk benneteket, mint ti minket.(Igy szépen egyben könnyebb a neten terjeszteni, hadd tanuljon magyar,

orosz, lengyel, német stb....)Széles körben ismert, hogy a Meyer-féle lexikon a habsburgokat egy

római zsidó gettóig vezeti vissza. (Szabadságharcunkat vérbefojtó I.

Ferenc József tehát zsidó származású)De hogy a jobbkeze és az aradi tizenhármak gyilkosa is zsidó

származású, az talán nem lehet a véletlen műve. Nos ideje

helyretennünk ezt is: báró Julius Jacob von Haynau táborszernagy

Haynau IX. Vilmos hessen-kasseli választófejedelem és Rebecca Richter

zsidó patikuslány törvénytelen fiaként született 1786-ban.Vajon mikor kerülhet a diákok kezébe hiteles történelemkönyv?

Miért modják nekünk azt, hogy I.Ferenc József vagy Haynau osztrák? Ők

osztrák zsidók voltak.Miért modják azt, hogy Sztálin grúz volt, ő grúziai zsidó volt.

Miért mondják azt, hogy a leninizmus és sztálinizmus tömeggyilkosai, így

V.I. Lenin legfelső diktátor,

Leon Bronstein (Trotsky): a szovjet vörös hadsereg főparancsnoka,

Grigory Apfelbaum (Zinovjev): végrehajtó-bizottsági tag, szovjet

titkosrendőrség,

Yuri Andropov: a szovjet KGB igazgatója, később a Szovjetunió

legfelsőbb diktátora,

Jacob Sverdlov: a Szovjetunió első elnöke,

Jacob Yurovsky: a szovjet biztonsági rendőrség parancsnoka, a cári

család kiirtója,

Lazar Moiseyevich Kaganovics: Sztálin fő tömeggyilkosa, milliók

halálát rendelte el, és a keresztény emlékhelyek és templomok nagybani

lerombolását, beleértve a Megváltó Krisztus nagy katedrálisáét is.

Genrikh Yagoda: A szovjet titkosrendőrség feje, rendkívül "hatásos"

tömeggyilkos. (A zsidó költő, Romain Rolland, a Nobel-díj nyertese,

himnuszt írt Jagoda dícséretére.)

Matvei Berman és Naftaly Frenkel: A Gulág haláltábor rendszer alapítói.

Boris Berman: a szovjet titkosrendőrség végrehajtó tisztje és Matvei fivére.

K.V. Pauker: a szovjet NKVD titkosrendőrség működésének vezetője.

Firin, Rappoport, Kogan, Zhuk: haláltáborok és a rabszolgamunka

komisszárjai, ők felügyelték a dolgozók tömeges elhalálozását a

Fehér-tenger-Balti-tengeri csatorna építésénél.

Leiba Lazarevich Feldbin (Aleksandr Orlov): parancsnok, szovjet

Vöröshadsereg; tiszt, szovjet titkosrendőrség. Feldbin volt a vezetője

a szovjet belügyi rendőrségnek a spanyol polgárháborúban. Ő felügyelte

a katolikus papok és parasztok lemészárlását.

Ilja Ehrenburg, szovjet propagandaminiszter és németellenes

gyűlöletirodalom terjesztője az 1930-as évektől. Ehrenburg arra

bujtogatta a szovjet Vöröshadsereg katonáit, hogy német civileket

erőszakoljanak és öljenek meg.

Egy másik brosúráról, melyet a Vöröshadseregben osztogattak, amikor a

katonák Danzig felé közeledtek, ezt írja egy történész: "A csapatoknak

brosúrák millióit dobták le Ilja EhrenburgŰ üzenetével és Sztálin

aláírásával: 'Vöröshadsereg katonái! Öljétek a németeket! Öljetek meg

minden németet! Öljetek! Öljetek! Öljetek!" (Christopher Duffy, Vörös

vihar a Birodalom előtt (=Red Storm on the Reich)).

Zakharovich Mekhlis: Sztálin fő kivégzője.A bolsevik irányítás 545 tagjának összetétele:

447 zsidó

30 orosz

34 lett

22 örmény

12 német

3 finn

2 lengyel

1 grúz

1 cseh

1 magyarSzóval miért hazudják róluk, hogy oroszok voltak?Kun Miklós műsoraiban bemutatja a gaztetteket, amit elkövettek, de egy

valamiről mélyen hallgat, hogy mind oroszországi zsidó volt, nem pedig

orosz ember.Persze, hogy hallgat erről, hiszen ő maga is zsidó, Kun Bélának (Kohn

Béla) az unokája. Ha itt tartunk felmerül a kérdés: Miért nem írják le

a történelemkönyveink, hogy nem magyarok voltak, akik elkövették a

magyar nép elleni gaztetteket?Hogy:

Kéri Pál, Tisza István miniszterelnök elleni merénylet megszervezője

és lebonyolítója,

Kun Béla (Kohn Béla) 1919-es diktátor, magyargyilkos

Ságvári Endre (Spitzer Endre) rendőrgyilkos, terrorista

Szamuely Tibor (Samuel Tibor) az 1919-es "így arat az új rend" (a

nyakig földbe ásott parasztok fejét kaszával üttette le + Szamuely

hírhedt halálvonata stb.

Haubrich József szociáldemokrata politikus, hadügyi népbiztos és

hadügyminiszter a Tanácsköztársaság idején.

Haase Sándor

Pogány József (Schwarz József) Tisza István egyik gyilkosa, népbiztos

1919-ben

dr. Rónai Zoltán (Rosenthal Zoltán) Igazságügyi (halálosztó) népbiztos

1919-ben

dr. Hamburger Jenő

Vágó Béla (Weiss Béla)

Kunfi Zsigmond (Kohn Zsigmond)

Vántus Károly

Landler Jenő

Böhm Vilmos

Kalmár Henrik (Kohn Henrik)

Lukács György (Lőwinger György)

Láday István

Bokányi Dezső

Erdélyi Mór (Ehrlich Mór)

Dvorzsák Antal

Csizmadia Sándor

Hevesi Gyula (Honic Gyula)

Ágoston Péter (Angenstein Péter)

Varga Jenő (Weissfeld Jenő)

Friedler Rudolf

Horovicz Jenő

és lehetne sorolni a Tanácsköztársaság népbiztosainak a magyar

emberekkel szemben elkövetett bűneit. Kezükhöz magyarok vére tapad, de

ők nem magyarok voltak, hanem magyarországi zsidók. A 25 népbiztosból

24 zsidó volt.Majd néhány év, és újra tombolnak a gének:

Rákosi Mátyás (szül. Rosenfeld Mátyás) Magyarország keresztényeinek

tömeggyilkosa

Gerő Ernő (Singer Ernő) tömeggyilkosi és nemzetrontói tevékenységéért

soha nem büntették meg

Farkas Vladimír (szül. Lőwy Vladimír) ÁVH-s kihallgatótiszt, alezredes

Aczél György (eredetileg Appel Henrik)

Apró Antal (Klein Antal) 1956-ban a Kossuth téri tömegbe lövetett a

Magyar Nemzeti Bank bécsi fiókjának kifosztásában jeleskedett, amit

végül be is zártak. /Gyurcsány feleségének a nagyapja/

Biszku Béla Az 56 utáni megtorlások irányítójaEgy se volt magyar - mind zsidó.A háború utáni Lengyelország teljesen zsidó uralom alatt volt, mint a

titkosrendőrség vezetője, a kínzások mestere, Jacek Rozanski, a

politbüro parancsnoka Jacob Berman és a komisszárok Minc, Specht

(Olszewski) és Spychalski. Ezek az emberek katolikus lengyelek

tízezreit gyilkolták meg vagy deportáltak Kolymára és más sarkköri

haláltáborba. Sziléziában a kommunista titkosrendőrség tisztjeinek

75%-a zsidó volt.Ennyit a történelemtanításról...

http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=pa.100000422153832#!/hosszu68
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Balog Zoltán se normális: 25%-
  2011-04-30 19:43:59, szombat
 
  2011-04-30. 16:08
Balog Zoltán se normális: 25%-os cigánykvótát a munkahelyekre!

Kedves Olvasónk! Szeretné Ön, ha egy olyan ,,agysebész" operálná, ha olyan ,,tanár" tanítaná a gyerekét, egy olyan ,,karbantartó" ,,javítaná" a Paksi Atomerőművet, aki még a betűket sem ismeri, de legalábbis fényévekkel rosszabb, mint egy nem protekcióval, ,,hátszéllel", hanem kizárólag a képességei, teljesítménye, tudása alapján bejutott megfelelője?

Nos, ezt a(z anti)világot akarja megvalósítani szegény hülye Balog Zoltán, aki lehet, hogy lelkésznek kitűnő, politikusnak, ráadásul pont cigányügyi politikusnak, teljességgel alkalmatlan. A cigányságon, ahogy az az elmúlt 500-600 évben kiderült az égvilágon minden egyes országban (igen: azokban is, amelyek amúgy igen gazdagok, fejlettek és demokratikusak, így egy halom pénzt bele tudtak ölni a korcsok felzárkóztatásába - mindennemű eredmény nélkül [példa Finnország: kapcsolódó hivatkozásgyűjtemény ITT]), pozitív diszkriminációval nem lehet segíteni. Az USA-ban sem oldott meg minden problémát a pozitív diszkrimináció. Igaz, hogy ott vannak eredmények, vannak kiemelkedett, Amerikában született négerek (nem Obamára gondolunk, mert ő egyrészt nem az USA-ba behurcolt négerek leszármazottja, másrészt félvér, harmadrészt világéletében ,,fehér" nevelést, szocializációt kapott), de annak az oka teljesen más, ahogy Martin Luther King és annak mozgalmának a háttere is az. A négereket ui. tényleg elnyomták egészen az ötvenes-hatvanas évekig. Nem járhattak egyetemre, ki voltak zárva innen-onnan, apartheid volt stb. Martin Luther King többé-kevésbé jogosan lépett fel ez ellen, azon fajtatársai (sajnos, csak a kisebbség...) nevében, akik valóban tanulni szerettek volna. A négereknél (legalábbis egy meglehetősen kicsi részénél) belső késztetés volt a tanulásra vágyás, és az ebből következő emberi jogi harc. Nekik (de nem a bűnöző többségnek!) maximális elismerés.

A cigányhelyzet teljesen más. Nemhogy nem engedjük őket tanulni, hanem épp ellenkezőleg: évtizedek óta pozitívan diszkrimináljuk, és megpróbáljuk legalább a diplomáig elrugdosni őket. Az eredmény siralmas: ha valamelyik pozitívan diszkriminált cigónak sikerül is lediplomáznia, az is jórészt valamilyen cociológus, romológus, politológus, rajvédő-jogász, rajvédő-újságíró vagy hasonló képesítést szerez. Ezek, finoman szólva, nem alkotó jellegű, hasznos tevékenységek, szemben mondjuk egy orvossal, mérnökkel vagy hasznos tárgyat tanító tanárral. Ráadásul akkor még nem is beszéltünk arról, hogy az így lediplomázó cigók szaktudása milyen. Számtalan negatív példát ismerünk az ilyenekre: Balogh Artúr ,,politológus", aki egy elmekórtani eset és még egy jobb általános iskolából is repült volna, hát még felsőbb szintekről vagy mondjuk a szintén velejéig frusztrált Nótár Ilona, akit kegyetlenül bánt az, hogy nem mondhatja meg a tutit a nála ezerszer képzettebb, gádzsó orvosoknak. Ráadásul igazi tudás nincs a több (állítólagos) diplomája mögött, hiszen, bár állítólag van újságírói végzettsége, de még a magyar nyelv alapjait (pl. az -e használata) sem ismeri. Igen, ő is a pozitív diszkrimináció tipikus példája.

A fentiek alapján látható, hogy hiába szeretné (de legalábbis egyezne ki azzal) mindenki, még a legmegátalkodottabb cigánygyűlölő is, hogy minden füstös szerezzen egy normális, a társadalom, az ipar stb. számára hasznos (mérnöki, orvosi, tanári, esetleg közgazdászi) diplomát, ez - az eddigi ,,eredmények" fényében - csak vágyálom marad, mert nekik egyszerűen nincs meg erre az igényük (szemben a Luther King-félékkel). A négerekre alkalmazott amerikai kvótarendszer meg eleve halálra van ítélve egy olyan országban, ahol a négereknél (még egyszer: ott is a feketék többsége bűnöző/segílyes, de azért sokkal több köztük a normális, mint a cigók között) is lényegesen kisebb a cigók tanulási, kiemelkedési hajlandósága.

Most meg mivel jött elő a mi áldott jó Balog Zutyónk? Egy 25%-os kvótával. Normális ez? Eddig is kivétel nélkül minden másik ország közvéleménye, átlagembere röhögött azon, hogy mennyire nem vagyunk képesek a helyén kezelni a cigányságot (hadd utaljunk arra, hogy minden másik országban az a minimum, hogy szépen elszeparálják őket a fehérektől - és ez tényleg csak a kezdet! A skála az extremitásig terjed), ezek után ez a röhögés harsány hahotává fog válni. Miért akarunk pápábbak lenni a pápánál? Mindenki tudja, hogy a cigányok nagy többségét képtelenség civilizálni, és elenyésző kisebbségük az, aki ki akar és ki is tud emelkedni. Mindenki tudja, hogy a velük való együttélést csak és kizárólag rendvédelmi eszközökkel és születésszabályozással lehet a jogkövető többség számára valamennyire is elviselhetővé tenni - ahol, természetesen, a rendvédelembe beletartoznak a falak, az elkülönítő (,,rendvédelmi") táborok is. Nem csak nálunk - kivétel nélkül minden másik országban. Mégis, előhozakodunk egy ekkora képtelenséggel 2011-ben, amikor már az egész ház ég, a cigányok naponta deklarálják, hogy le akarnak számolni velük, gádzsókkal (csak egy példa a sokból: az elmúlt három nap mindegyikén(!) volt olyan Gyöngyöspatával kapcsolatos Magyar Nemzet-cikk [legutolsó, mai ITT], amelyben ez leíratott) - és mi mégis 25%-os kvótán és más baromságokon gondolkodunk. Mondjuk a tót modell bevezetése vagy a cigányfertőzött országokkal (tótok, románok, csehek stb.) való összeállás és Cigányisztán területének Indiától, Ukrajnától, valamelyik -sztántól stb. való kibérelése és az igen durva bekeményítés helyett. Ahogy egy normális vezetés csinálná.

Végezetül: ugye, megkérhetjük Balog urat, hogy a jövőben ragaszkodjon ahhoz, hogy az őt operáló orvosok 25%-a cigó legyen, a gyerekeit minimum 25%-ban cigók tanítsák? Mutasson példát nekünk, ostoba, fajgyűlölő gádzsóknak!

A mindezt tárgyaló cikk alább, plusz kommentjeinkkel:

Magyarországi romahelyzet német szemmel
Az előítéletek spirálja címmel közölt terjedelmes írást Magyarországról a Süddeutsche Zeitung.

A német liberális napilap Magyarországgal rendszeresen foglalkozó tudósítójának, Michael Franknak nyilatkozott Balog Zoltán, a közigazgatási és igazságügyi minisztérium társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára is.

Az integráció - mint a cikkíró fogalmazott - "a németül kiválóan beszélő, református lelkész" Balog államtitkár számára túl nagy szó. Az államtitkár szerint inkább arról van szó, hogy biztosítsák a különböző népcsoportok békés együttélését. Balog Zoltán büszke arra, hogy Magyarországon található a világ egyetlen roma gimnáziuma, a pécsi Gandhi gimnázium. (Kuruc.info: ...kár, hogy Balog úr nem tette hozzá, milyen gyászos ,,eredményei" vannak ennek a gimnáziumnak [lásd EZT] - ahogy azt sem, milyen hihetetlen pénzeket ölünk bele...) Ezeket a zavaros napokat azonban más hangok uralják - tette hozzá Frank, utalva arra, hogy "egyenruhás nácik" vonulnak fel a roma falvakban, lőgyakorlatokat tartanak, és összeverekednek azokkal, akik nem ijednek meg tőlük. (Kuruc.info: a szokott balliberális [a Süddeutsche Zeitung ballib] csúsztatás: négy mattrészeg, fegyvertelen magyar úgymond ,,rátámadt" a cigókra... ,,kár", hogy ezt még a rendőrségi videó is cáfolja)
Balog az Európai Unió roma stratégiáján dolgozik - írta a tudósító, emlékeztetve, hogy Európában 12-13 millió roma él, ez körülbelül ugyanannyi, mint a magyarok száma. A Magyarországon élő romák száma körülbelül 700 ezer, és minél keletebbre, vagy minél délebbre élnek, annál súlyosabb életkörülmények között. A munkanélküliség, az egészségügyi ellátás, a lakásviszonyok, az oktatáshoz való hozzájutás sokhelyütt katasztrofális. Számos budapesti integrációs terv meghiúsult, néhány ugyanakkor sikeres volt. (Kuruc.info: konkrétan melyik volt ,,sikeres", melyik járt azzal, hogy cigányok nagy tömegeit volt képes a társadalom értékteremtő, adófizető, dolgozó részévé tenni? Egyik sem - maximum látszatprojektekről meg kamu-diplomákról beszélhetünk, mint pl. Balogh Artúr meg Nótár Ilona esetében) Ebből fakadóan Magyarország egy sor tapasztalattal szolgálhat a júliusig tartó európai uniós elnöksége idején (Kuruc.info: hahaha, vicc... Ha a cigányokkal való bánásmódról valakit érdemes megkérdezni, az egy tót, dán, francia, finn, olasz, cseh vagy svájci nem-rajvédő kormánytag vagy éppenséggel közember... ők a gyakorlatban igen jól működő ,,romaprogramot" valósítottak meg: falak, táborok, középkori várbörtönök, lőparancs, lakás/önvédelemi lőfegyverek viselése, esetleg ,,csak" tartása, állampolgárság elvétele, kitoloncolás, elkergetés, helikopteres ,,cigányvadászok", hogy a még durvább ,,megközelítéseket" ne is említsem. De esetleg otthon, Németországban is megérdeklődheti a különben ballib-rajvédő és hazaáruló Zöldektől és szocdemektől, hogy miért pont a cigókat deportálják Koszovóba, és miért deklarálták, hogy nem kívánnak fellépni az elkergetés ellen? Miért nem az ezer másik nép/menekültcsoporttal csinálják ugyanezt? Tán csak nem azért, mert a németek sem voltak képesek mit csinálni ezekkel a génhulladékokkal?) - hangoztatta Michael Frank.

Bírálói azzal vádolják Magyarországot - amelynek Orbán Viktor vezette, "jobboldali nemzeti" kormánya a tudósító megfogalmazása szerint "nem éppen a demokratikus haladás erődje" -, hogy az európai romastratégiával az otthoni problémákat akarja a közösségre hárítani. (Kuruc.info: persze, kivétel nélkül minden országban azért utálja kivétel nélkül mindenki a cigókat, mert ők az ideális bűnbakok. Nem más kisebbség - csak és kizárólag a cigány. Minden egyes országban messze őket utálják a legjobban. Még azokban is, amelyeknek a gazdasága egyébként szárnyal: Kanada, USA, Svájc, Dánia, Finnország stb.) A cikkíró kételyeinek adott hangot a készülő stratégiával kapcsolatban, hangoztatva: eddig még sehol nem sikerült megtalálni az integrációnak azt a koncepcióját, amely a cigányok számára lehetővé teszi életformájuk megőrzését, ugyanakkor megszünteti az azzal szembeni ellenszenvet. (Kuruc.info: persze, mert ez a tűz és víz vegyítése lenne. Fizikai képtelenség egy nomád, a munka és a tanulás értékeit el nem ismerő, magát kizárólag bűnözésből, mások által megtermelt értékek elvételéből fenntartó ,,kultúrát" egy letelepedett, dolgozó, tanuló, nem bűnöző, európai kultúrával összeegyeztetni. Ilyen durván különböző kulturák egyszerűen nem férnek meg egymás mellett, és lehetetlenség a ,,házasításuk". Nem csoda, hogy a cigányt minden egyes országban gyűlölik / üldözik / elkergetik.) Frank szerint meglehetősen homályos az unió - még nem kész - romastratégiájának az a felhívása is, hogy fel kell számolni a cigányok hátrányos helyzetét, és 2020-ig el kell érni, hogy a többi népcsoporthoz hasonló helyzetbe kerüljenek. (Kuruc.info: vicc: 500 év alatt nem sikerült. Most sem fog.)
Balog államtitkár - hangsúlyozta a tudósító - saját országában kész látványos intézkedésekre. A munkahelyek újraelosztásánál romakvótát követel, mégpedig úgy, hogy az semmilyen területen se legyen 25 százaléknál alacsonyabb. (Kuruc.info: ez hülye - ahogy már fent elmagyaráztuk) Az általános köztudatban csak így érhető el a helyzet drámaiságának felismerése, a munkaadókat és a hatóságokat csakis így lehet kényszeríteni arra, hogy foglalkoztatottként a romákat egyáltalán számba vegyék. (Kuruc.info: ez az! Ezentúl minden negyedik agysebész cigány kell legyen. Az nem érdekes, hogy még írni-olvasni sem tud. Rákosi-kor, felelős pozíciókban melósokkal, csak még rosszabb kiadásban, mert azok legalább igyekeztek valamit felszedni magukra és megfelelni a kihívásoknak [nemtisztelet a kivételnek]...) Ugyanakkor - idézte fel az államtitkárral való találkozója során elhangzottakat Frank - a roma közösséget is csak így lehet kényszeríteni arra, hogy átgondolja saját képzettségét. Ha ugyanis az említett kvótát a cigányok képzettségének hiánya miatt nem sikerül betölteni, akkor körükben is inkább kialakul annak belátása, hogy nem csupán ártatlan megkülönböztetettek, hanem őket is felelősség terheli a társadalmi beilleszkedésért.


http://kuruc.info/r/2/78370/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
X faktor
  2011-04-30 19:26:29, szombat
 
  X faktor

2011. április 30. 10:11:21

E hét elején ismét olyan egyenletet állítottak fel a magyarországi történések, melyben a kormány reakcióiban első ránézésre több volt az ismeretlen, mint az ismert mozgatórugó. Az imént olvastam Florian Geyer írását. Az általa javasolt megoldással teljes mértékben egyetértek. Azonban attól tartok, hogy Orbánék nem hülyék. Főleg Pintérrel karöltve nem hiszek az együgyűségükben.

Egy dolog biztos. Bármi is az ok, ez erősen a tűzzel való játék a kormány részéről. Határozatlan rendőri fellépés, gyurcsányi milliók a bűnözőknek, a kormány elítéli a polgárőröket. Szép üzenet. Ha ez a probléma ilyen szinten egyszerre 50-60 faluban jelentkezik, ki védi meg a békés állampolgárokat? Ennyi helyen még Pintérnek is komoly kihívás érvényesíteni kizárólagos kiabálási jogát. Láthattuk, az arab országokban futótűzként terjedt a zavargás. Szinte kivétel nélkül mindegyik kormány későn kapcsolt - természetesen a forradalmárok örömére. (A zavargások terjedési sebességén kívül még véletlenül sem szeretnék párhuzamot láttatni az arab forradalmárok és a falvakat rettegésben tartó cigánybandák között.)

Még kedden, a súlyosabb Gyöngyöspatai incidensek után értetlenül olvasgattam a híreket. Tisztában voltam vele, hogy ez így nem áll össze és biztosan van olyan tényező, amitől értelmet nyerne a dolog. Valami hiányzik, valami ismeretlen X faktor...

A rendőrség nem lép, miközben az ország nagy része, a helyi lakosok és ki tudja még ki, mind azt várják, hogy végre valóban rendbe tegyék a vidéket sújtó, egyre súlyosabb etnikai problémát. Egy határozott fellépéssel a Fidesz szimpatizánsokat nyerne, a rendőrség végre nem csak az autósokat zaklatná, hanem valóban azt tenné, amiért - elméletileg - létrehozták. Nem beszélve arról, hogy ezzel a Jobbik vitorlájából is kifogna némi szelet a kormánypárt. Ez ellen érv lehetne, hogy a szigorúbb fellépéssel antifa-charta-gyurcsányok alá adnák a lovat, de őket pár vak és gyógyíthatatlanul hülye hívőjükön kívül senki nem veszi komolyan. Gyurcsányékat egyébként ugyanannyira nem érdekli a cigányság sorsa, ahogyan a narancskormányt sem. A cigányok legfeljebb eszközként szerepelnek egyéb céljaik elérésében.

A ,,nem fellépéssel" pedig mit nyerhet a Fidesz? Azt, ami úgy tűnik, igazolódott is a héten. Fel tud lépni a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület ellen. Ha a rendőrség látványosat alakított volna a cigányterrorral szemben, akkor elég furán venné ki magát, hogy a szintén ugyanazon ügyben fellépni akaró polgárőrök ellen hoznának most törvényt. De nem léptek fel és úgy látszik, hogy a SzJPE elleni cikkely is megszülethet. Ha pedig ez létrejön, még jobban el lehetetlenítik a bűnözők ellen szervezetten fellépni akaró radikálisok dolgát. A Magyar Gárda megszüntetése is némileg szétzilálta a Jobbikhoz kötődő (és nem kötődő) gárdák képét, ez a lépés még tovább rontana a helyzeten. A Fidesz vezetése tisztában van azzal, hogy a nagyközönség előtt a Jobbik egyik húzóágazata a fellépni tudó, merő és akaró egyenruhás gárda, vagy a Jobbik-közeli polgárőrség. Ha most a SzJPE-t teljesen lekapcsolják, azzal erősen csökkentik a Jobbik megnyilvánulási lehetőségeit a lehetséges választók felé. A Fidesz által szabályozott médiában pedig esélye sincs a Jobbiknak, hogy pozitív és hasznos képet fessen magáról.

A most felállított vizsgálóbizottság keresi és meg is fogja találni az incidens felelősei között a Jobbik polgárőreit. Ha nincs az a fránya térfigyelő kamera, akkor még jobb lenne a helyzet, hiszen ország-világ előtt lehetne elemezni, hogy micsoda durva támadás történt ismét a cigányság ellen a radikálisok részéről. Ez nem sikerült, most csak a konkrétan meg nem nevezett ,,kialakult helyzet" ügyében vizsgálódnak. Ebben pedig valóban része van a polgárőröknek - de azért fő oknak megnevezni őket erősen túlzás lenne. Sokkal jobban része van ebben az impotens rendőrségnek, a volt és jelenlegi kormánynak, illetve - ne felejtsük el - a bűnözésből élő cigányságnak.

A Szebb Jövőért polgárőrei után pedig már csak az egyesület és a Jobbik közötti kapcsolatokat kell feltárni, és jöhet a következő törvény. Aki egyenruhás szervezetet pártként támogat, létrehozásában részt vesz... És hogy ne legyen túl feltűnő a cél, kicsit kardoskodnak az LMP-vel is.

Ha jó az időzítés, nem kapkodnak, akkor egy-másfél év múlva kimondhatják a Jobbik feloszlatását. Lenne felzúdulás, de a Magyar Gárda megszüntetését sem kísérte forradalom, csak megússzák ezt is. Onnantól pedig a választásokig már nehezen jönne létre új radikális párt. A most törvényileg ellehetetlenített, szervezett segítő szándékot felmutatni képes egyesületek nélkül pedig képtelen lesz átlépni a parlamentbe jutás küszöbét.

Ami egyre világosabban látszik: a Fidesz saját népszerűségének növelésére a sötétebb utat választja. Bármi áron, de elhallgattatja a kritikus hangokat, kiiktatja és ellehetetleníti a valódi ellenzéket. Amit írtam, az egy lehetséges megközelítése a dolgoknak, előfordulhat egészen más stratégia is. Az szinte biztos, hogy a fideszes forgatókönyvek írásánál a cselekménynek a Jobbik valamilyen formában történő kiiktatásával kell zárulnia. A ma még ismeretlenből felmerülő X-et a Fidesz szeretné rátenni a Jobbik nevére, örökre áthúzva azt.

Szabadságot Budaházynak és a politikai foglyoknak!

VJack

(Kuruc.info)

http://nemenyi.net/default.asp?SID=0&AID=0&Direkt=81823
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kommunizmus védői: a hasznos h
  2011-04-30 19:18:32, szombat
 
  Kommunizmus védői: a hasznos hülyék

A kommunizmus bűnei még mindig tabutémaszámba mennek Európában - nagyjából ez szűrhető le annak a konferenciának a tanulságaiból, amelyet a múlt héten rendeztek meg Brüsszelben.

A kijelentés meglepő lehet számunkra, hiszen nekünk evidencia, hogy a kommunizmus ugyanolyan embertelen, gyilkos és kultúrember számára vállalhatatlan, mint a nácizmus. Nyugat-Európában azonban nem tapasztalták meg a kommunizmus pusztításait, csupán a szélsőjobboldal rémuralmát ismerik testközelből. Mivel pedig sok országban a baloldal - szociáldemokraták és kommunisták - komoly szerepet játszott a nácizmus elleni küzdelemben, mai napig szalonképesnek számítanak. Sőt a második világháborút követően számos nyugati ország értelmiségének jelentős része baloldalinak vallotta magát, a marxi, sőt a maói eszméket hirdették az egyetemi tanárok és diákjaik egyaránt - többek között ez vezetett az 1968-as diáklázadásokhoz és a régi, polgári rend lerombolását célzó felfordulásokhoz.

Az, hogy közben a kommunista uralom alá taszított országokban a nácizmuséval azonos szintű terror zajlott, nem zavarta őket. Legfeljebb annyit mondtak: ezek a keletiek ilyen barbárok, elrontottak egy amúgy jó eszmét, de mi, nyugatiak majd tényleg létrehozzuk a tökéletes, utópisztikus társadalmat. És közben fogalmuk sem volt róla, hogy ők azok, akiket Lenin keresetlenül csak ,,hasznos hülyéknek" nevezett: azon öntelt nyugati értelmiségiek, akik elhitték a kommunizmus világmegváltásáról szóló maszlagát, vagy csak népszerűséget hajhászva - esetleg Moszkva által pénzelve - hirdették azt, miközben a vasfüggönytől keletre milliókat gyilkoltak meg a bolsevik pribékek.

Márpedig a hasznos hülyék - sajnos - ma is sokan vannak, ők azok, akik a rendszerváltás után befogadták, magukkal egyívásúaknak tekintik és legitimálják az egykori kommunista rendszerek működtetőit, és továbbra sem hajlandóak elfogadni, hogy a kommunista semmivel sem jobb, mint a náci, még akkor sem, ha szociáldemokratának vallja magát. Márpedig amíg ők, a mára ,,eurokonform" politikussá vedlett egykori '68-as felforgatók és eszméik, illetve nálunk az általuk támogatott elvtársaik továbbra is meghatározók a közéletben, addig nem könnyű beteljesíteni a rendszerváltást és bűneiket soha el nem évülővé nyilvánítva elszámoltatni a kommunista bűnösöket.


http://kitekinto.hu/velemeny/2011/04/04/kommunizmus_vedi_a_hasznos_hulyek/#kommen t
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A gyöngyöspatai cigányok ellep
  2011-04-30 18:56:22, szombat
 
  A gyöngyöspatai cigányok ellepték a környező településeket - XXI. századi sáskajárás...
2011. 04. 30. szombat. - 16:21

Amíg a világ Gyöngyöspatára figyel, addig a magyaroknak ez ügyben más áldozatai is vannak. A liberális oldal, a külső behatolók (cigány)érdekképviselői segédlettel egy olyan lavinát indítottak el a környéken, ami lassan lefékezhetetlen. A cigányok vérszemet kapva ellepték a környező településeket Gyöngyöspatáról, de a liberális médiának köszönhetően csak a bátonyterenyei lakosok kerültek központba, mélyen hallgatva a többi településre érkező betelepülőkről.

Például Jobbágyit csak egy kőbánya és egy hegygerinc választja el Gyöngyöspatától. Nosza, a cigányok piros Ladáikat felnyergelték, meg buszra pattantak és a közelség okán azonnal ellepték a települést. Hamisak azok a híradások amelyek arról számolnak be, hogy minden patai visszatért, hisz most Jobbágyit és a környező települések lakosságát riogatják. De a média csak Gyöngyöspatára figyel, illetve iparkodik onnan nem engedni máshova a figyelmet elkalandozni.

Arról hallgat a média hogy a ,,menekültek" már hétfőtől más önkormányzatot fognak megsarcolni, hogy a probléma már gyűrűzik, a pestisjárványtól is gyorsabban terjed más településekre, más megyékre. Bezzeg ha kitelepítenék (vagyis hazaküldenék) a ,,menekülteket" akkor még ők, a többi település magyar lakosai lennének a rasszisták, hazaárulók.

Közben a közpénzből eltartott Vöröskereszt magáncélokat szolgál ki, egy külföldi állampolgár bele tud avatkozni a helyi belügyekbe. Egy...? Egyre több. Nekik és itthoni kiszolgálóiknak felróhatóan az egyébként is állandóan agresszív cigányok közé most olyanok érkeztek Gyöngyöspatáról, akik majd elhazudják nagy üldöztetésüket és ezáltal is hergelik fajtársaikat, még jobban terrorizálják az őslakosokat.

Az érintett települések magyarjai tehetetlenek és nem tudják ki védi meg őket. Az eddig is kevés pénzt majd elveszik az önkormányzatoktól a frissen érkezett cigányok segély címén, mert ugye ők elsőbbséget élveznek. Vissza mennek-e vagy ott maradnak? Ahogy a gyarmatosítóknak ott a hazája ahol a haszna, a cigány meg ott lakik ahol segélyt kap, lophat, gyilkolhat.

A magyar lakosság megoldást akar, hatékony, egyértelmű megoldást!

(helyi lakosok információi alapján - Kitartás.hu)


http://kitartas.mozgalom.org/friss-hirek/gyongyospatai-ciganyok-elleptek-kornyezo -telepuleseket-xxi-szazadi-saskajaras
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Alkotmánycsere örvén a nép jog
  2011-04-30 18:50:02, szombat
 
  Alkotmánycsere örvén a nép jogfosztásának törvénybe iktatása?

Dátum: 2011. April 29. Friday, 21:10

Publicisztika
A nép minden hatalom birtokosából pusztán a közhatalom forrásává vált. Sajátos, hogy a politikai osztály berkeiben ennek a szövegváltozásnak a hátteréről, a változás indokáról mély csend honol. Mintha csak más szavakkal írták volna le ugyanazt. Milyen sürgős szükség indokolta, hogy a nép közvetlen hatalomgyakorlási eszközei közül már a választási törvények módosítása is a tiltott népszavazási témák közé került? Lehet-e szabad választáson alapuló képviseleti demokráciáról beszélni, ha a választónak még a hatalommal való esetleges visszaélés esetén sem lehet semmilyen befolyása a választás szabályaira? Beszéljünk inkább másról?


Az alkotmánycsere kapcsán a népet már alaptörvénybe foglaltan is kiutasították (kilakoltatták) a hatalom birtokából. A jövőben már nem is kell a nép nevével takarózniuk a választók hatalmával visszaélőknek?
Úgy tűnik, a hatalmat ténylegesen birtokló-bitorló pártpolitikai tömb elég erősnek érzi magát, hogy szaknyelven le is papírozza, alaptörvénybe is iktatva bejegyezze birtokba kerülését, mindeddig illegitim jogfosztását.

Jogi bikkfanyelv helyett egy anyanyelvünkön is érthető példa, mi a különbség valaminek a forrása és birtokosa között:
A pénz elköltéséről nem a pénz forrása (például a munkáltató), hanem a pénz birtokosa (aki megkereste vagy megszerezte) dönt.
Ha tehát a nép már csak forrása és nem birtokosa a hatalomnak, többé nem dönthet a saját sorsáról.

2011. január 18.-án az Alkotmánybíróság két határozatot is hozott, amelyek szerint népszavazást lehet kezdeményezni a választási törvény régóta leginkább vitatott, az indulás esélyeit is durván korlátozó, az eredményt sokszor előre eldöntő ajánlási (a kopogtatócédulákról szóló) ügyekben.
A politikusi tömb feltűnően gyorsan reagált.
Az alkotmánytervezet decemberben véglegesített szabályozási elveivel ellentétben, gyorsan tiltólistára tették az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmáról szóló népszavazási kezdeményezéseket is.
Olyan ez, mintha jogvitáinkhoz ügyvédet is csak a kamara által előírt szabályok szerint választhatnánk.

Mi az oka, hogy megszűnt az alapvető jogok és kötelességek ma még külön fejezetben történt tételes felsorolása? Az Alaptörvény Szabadság és Felelősség című fejezetéből nem derül ki, melyik jog és kötelesség számít számon kérhetően alapvetőnek.
Ez azért fontos, mert az ilyenek sérelme esetén ma még az ügyben bírósághoz fordulni nem vitatható alkotmányos jogunk, nevesített alapvető jogok híján viszont az, hogy mi is sérti jogunkat vagy jogos érdekünket, a gumiparagrafusok szokásosan rugalmasan elbírált általános jogorvoslati körébe zuhan.

Hová tűnt az elemi jogi garancia, mely szerint az Alkotmánybíróság eljárását törvényben meghatározott esetekben bárki kezdeményezheti?

Méltatlanul elbánt az alkotmánycsere a társadalom saját erejét erősítő önszerveződéseivel is.

Az Alaptörvény szerint a jövőben az egyesülési jog alapján bejegyzett, jogokkal bíró és kötelezettségekkel terhelt szervezetek kizárólag a pártok, a szakszervezetek és más, kifejezetten érdek-képviseleti szervezetek lehetnek.
Másoknak, így a társadalom jobbítását szívükön viselő, például művelődést, oktatást, egészségügyi felvilágosítást vagy közpolitikai tájékoztatást végző civileknek csak az egyesülési jogtól függetlenül, jogok és kötelezettségek nélküli gittegyleteket szabad létrehozniuk és ilyenekhez csatlakozniuk.
Az alapjogi szabályozás ezzel szemben a pártok számára töretlen jogokat biztosít, sőt a jelenleg hatályos törvényi helyzettel szemben, már nevesítve, elsőként említve kerülnek be az egyesülési jognak a jövőben már kivételezett alanyai közé.
Úgy tűnik, a közjóért tevékenykedni kívánó civilek majd csak akkor tevékenykedhetnek igazán eredményesen, ha lényegüket feladva, a pártok számukra ritkán vonzó logikáját átvéve, maguk is pártok alapításába kezdenek!

Lássuk, mit is tehetünk a jövőben, ha valami fontosra végképp nem tudjuk felhívni a közvélemény figyelmét másként, mint a gyülekezési jogunkkal élve.
Az Alaptörvény továbbra is megállapítja ugyan mindenki jogát a békés gyülekezéshez, de amellett, hogy ezt sem nevezi meg az állam által elismert alapjogként, már nem is biztosítja a gyülekezési jog szabad gyakorlását.
Ez pedig annyit jelent, hogy az állam nem véd meg az ellenérdekűek provokációjától vagy akár szervezett, erőszakos támadásától, és ha a békés gyülekezőknek nincs elég saját erejük a rend megőrzéséhez, a rendőrség rendbontás címén, válogatás nélkül bárkit előállíthat majd.
A gyülekezés tehát az érdekképviselet alkotmányos alapjogi eszközéből a rendőrség által megszüntetendő rendbontások kiváltójává, szervezői előállítandó, rosszabb esetben szétverendő rendbontókká válnak.

Tegyük fel az ilyenkor szokásos indokolt kérdéseket!
Kinek az érdekében történtek az említett, és még bőven sorolható sajátos változtatások? Elhiggyük talán, hogy pusztán a véletlen, a rossz fogalmazás, a hiányos magyar nyelvismeret okozta a nép törvénybe iktatott jogfosztását?
Amennyiben azt állítják, igen, akkor nincs ok, ami megakadályozhatná a hiba kijavítását!
A javítás elmaradása viszont a szándékosság bizonyítéka lenne, mellébeszélés nem lehetséges.

Most is csend lesz? Amennyiben igen, az összejátszásra utalna. Ebben az esetben csak azzal nyugtatgathatnánk magunkat, hogy majd egy esetleges jobb időben azt mondhatjuk, a demokratikus jogállam, és vele az elévülés intézménye ismét szünetelt.
Ha a mély csend végre megszakad, előbb is reménykedhetünk!

Az ünnepet nem megzavarva, de húsvét idején különösen indokolt feltennünk a kérdéseket:
A magyar nép eddig legalább leírtan létező szuverenitásának is vége, elvégeztetett?
Vagy éppen ez kellett az ébredéshez, egy még mindig remélt eljövendő feltámadáshoz?

Budapest, 2011. április 26.


Pós Péter elnök
Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ)


http://www.szmm.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=4327
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/52 oldal   Bejegyzések száma: 510 
2011.03 2011. április 2011.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 510 db bejegyzés
e év: 5608 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1182
  • e Hét: 5800
  • e Hónap: 36173
  • e Év: 221984
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.