Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
„Az én anyám és az én testvéreim”
  2021-07-02 10:09:58, péntek
 
   
  ,,Az én anyám és az én testvéreim"

Textus: Mk 3,31-35

Testvérem, talán időnként hajlamos vagy arra, hogy jelentéktelennek érezd magad. Teljesen tisztában vagy bűneiddel és kudarcaiddal. Összehasonlítod magad azzal aminek lenned kellene és tudod, hogy nem vagy az. Másrészt, a világ nem értékel bennünket az értékünknek megfelelően. Sokan a társadalmunkban lenézik a keresztyéneket. Azt akarják, hogy hallgassunk a keresztyénségünkről és nem akarják, hogy beszéljünk nekik arról, hogy meg kell térjenek bűneikből Istenhez. Azzal vádolnak minket, hogy nincs szeretet bennünk. Gúnyolnak minket.

Ilyenkor meg kell emlékezzünk a Krisztusban való helyzetünkről. Az ő családjához tartozunk. Bensőséges kapcsolatban vagyunk vele. Testvérei, anyja vagyunk. Ilyenkor amikor mások megvetnek, kigúnyolnak, arról is meg kell emlékezzünk, hogy Jézussal is ezt tették, csak rosszabb módon. Jézus ellenségei azzal vádolták őt, hogy szövetkezett az ördöggel. Azt mondták, hogy Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének az erejével űzi ki az ördögöket az emberekből. Sőt, még azzal is megvádolták, hogy ördögtől megszállott.

Mk 3,30: ,,Mert azt mondták róla, hogy tisztátalan lélek van benne."

Ha a világ bírálta és üldözte őt, akkor nem kell meglepődnünk, ha velünk is ezt teszi. De nemcsak az ellenségek okozhatják ezt, hogy jelentéktelennek érezzük magunkat. Jézus családja ellenszegült neki és nem sokra értékelték őt. A 20 és 21 versek ebben a fejezetben elmondják nekünk, hogy amikor Jézus bement a házba akkor vele együtt sokan bementek és benn olyan sokan voltak, hogy Jézus és tanítványai még enni sem tudtak emiatt. Hasonló volt a helyzet azzal amiről olvasunk a Márk 2-dik részében amikor néhány barát Jézushoz akart vinni egy béna embert. Olyan sokan voltak a házban, hogy csak a megbontott háztetőn keresztül tudták Jézushoz lebocsátani a barátjukat. De most, amikor Jézus családja hallott erről, odamentek hogy megfogják őt, mivel ezt mondták, megzavarodott. Uralkodni akartak rajta. Azt gondolták, hogy Jézus megzavarodott. Elmentek hozzá, hogy megfogják és hazavigyék. Az ő anyja Mária is részt vett ebben az idézőjeles ,,mentőakcióban". Nem furcsa ez számotokra? Számomra igen.

Némely írásmagyarázó azt mondja, József hiányában Mária vette át a család vezetését és az ő vezetésével ment el a család Názáretből Kapernaumba. A gyerekeivel együtt azt gondolta, hogy a fia, Jézus megzavarodott. A fiai biztosan nem próbálkoztak volna az ő engedélye nélkül cselekedni. Elmentek érte, hogy hazavigyék és bezárva tartsák, amíg ki nem gyógyul ebből a vallásos hóbortból, őrültségből. Odamentek hozzá, hogy megakadályozzák, hogy ilyen felháborító módon viselkedjék, mert szerintük felháborító volt a viselkedése és hogy megakadályozzák abban is, hogy szégyent hozzon a családra.

De amikor megérkeztek nem tudtak közel férkőzni Jézushoz. Ezért üzenetet küldtek neki amelyet valószínű szóban adtak tovább egymásnak az ott levő emberek és amely végül eljutott Jézushoz. Sokan az ott levők közül tudták, hogy Jézus családjának mi volt a kérése. Azt várták, hogy Jézus elmegy velük. De amikor Jézus megkapta az üzenetet, akkor olyasmit tett, ami megdöbbentő volt. Azt mondta:

Mk 3,33-35: ,,Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte ülőkön, így szólt: Íme, az én anyám és az én testvéreim. Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám."

Azt mondta, hogy a tanítványai az ő családja. Sok kultúrában ezekk meglepő szavak lennének, de a zsidó kultúrában ahol a család szent volt, megrökönyödést, felháborodást, megbotránkozást okozó szavak voltak. Mintha Jézus sértegette volna az anyját és testvéreit. Azt gondolom, hogy az ott jelenlevők közül voltak olyanok akiknek úgy tűnt, hogy Jézus nem tiszteli az anyját. De ez nem volt igaz. Ő nagyra értékelte az anyját. Amikor szenvedett a kereszten akkor is gondolt az anyjára és gondja volt rá. Megparancsolta János apostolnak, hogy legyen gondja rá. Márk evangéliumában később Jézus bírálta a farizeusokat és írástudókat amiatt, hogy nem tisztelték a szüleiket.

Márk 7,9-13: ,, Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományát. Mert Mózes ezt mondta: ,,Tiszteld apádat és anyádat", és ezt: ,,Aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék." Ti pedig így beszéltek: Ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának: korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel kötelességem volna téged megsegíteni, akkor már nem engeditek, hogy bármit is tegyen apjáért vagy anyjáért; és így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét a ti továbbadott hagyományotokkal. De sok más ehhez hasonlót is tesztek."

Megdorgálta azokat, akik nem tisztelték a szüleiket. Látszólag Jézus miért nem tisztelte édesanyját és sértette meg testvéreit? Azért, hogy egy csodálatos igazságot tanítson. Miféle igazságot tanított?

1. Azt, hogy hihetetlenül fontos vagy Neki.

Családtagnak tekint téged. Nemcsak családtagnak tekint, hanem ő vezetett be a családjába és tett téged a családjának tagjává. Isten örökbefogadott. Az örökbefogadásod Isten ajándéka és számodra ez az Isten előtti helyzeted. Gyermekként állsz előtte. Örökbefogadásod Isten kegyelmes tette. Ő fogadott be. Isten családjához tartozol. Isten nemcsak családtagnak tekint téged, hanem Ő tett téged családtaggá.

1Ján 3,1: ,,Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk."

Isten gyermekeinek neveznek minket, mert Isten gyermekei vagyunk. De azt is jegyezzük meg, hogy nem egy laza családi kapcsolatban vagyunk Jézussal - hanem egy nagyon szoros családi kapcsolatban.

Jézus nem azt mondta, hogy: ,,Negyedik unokatestvérem vagy." Hanem azt mondja, hogy anyja, fiú és lány testvére vagy. Ezt mindenki megérti. Az ő közvetlen családjának a része vagyunk. Bensőséges kapcsolatban vagyunk vele. Ezért amikor Jézus ezt mondja neked, hogy az ő tanítványai olyanok, mint az anyja és a testvérei, akkor meg kell szívlelned ezt. Nagyon fontosak vagytok Jézusnak. Isten gyermekei vagytok. Közel vagyunk Jézushoz, közel a szívéhez. Tudja a fejünk hajszálainak a számát (Mt 10,3). Tudja, hogy hol fekszünk le és alszunk (Zsolt 139,8; Zsolt 3,5). Számon tartja könnyeinket (Zsolt 56,8). Jézus közvetlen családjának a részei, tagjai vagyunk. A közvetlen család nagyon fontos. Semmi nem helyettesítheti, pótolhatja ezt.

Amikor például meghal valakinek a vér szerinti testvére, akkor senki más nem helyettesítheti őt számára, még a legjobb barátja sem.

Az egyik dolog ami jellemzi a közvetlen családot az, hogy vannak közös megtapasztalásaik.

Mivel mi szoros kapcsolatban vagyunk Jézussal, akkor ez azt jelenti, hogy:

A. Bizonyos tapasztalatokban osztozni fogunk Jézussal.

Ezt látjuk a Zsid 2,11-ben: ,,Mert a megszentelő és a megszenteltek mind ugyanattól származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni."

A Zsidókhoz írt levél szerzője azt mondja a továbbiakban, hogy Jézus hirdeti az Atya nevét az ő testvéreinek és a gyülekezet körében dicséri őt, vagyis a mi körünkben. Azután bemutat minket a mennyei seregnek. Azt mondja:

Zsid 2,13: ,,,,Íme, itt vagyok, én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem.""

Mit fog mondani nekünk ezután? Jézus azt mondta a laodiceai gyülekezetnek (Jel 3,21):

,,Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon."

A jövőbeli helyzetünkről így ír a Jel 22,5: ,,Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké."

Mt 13,43: ,,Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap."

Jézus megosztja velünk az életét, a dicsőségét, hozzá hasonlók leszünk, vele együtt uralkodunk, ragyogni fogunk mint ő. ,,Örökbefogadásunk a kegyelem és a kiváltság csúcspontja" - mondta John Murray.

2. A második dolog amit látunk az igeszakaszunkban az hogy:

Azok akik cselekszik Isten akaratát tagjai az Isten családjának.

Ne értsetek félre. Nem cselekedetek által üdvözülünk. Nem jócselekedetek által leszünk keresztyének. Jézus által, az ő helyettes áldozata és feltámadása által üdvözülünk. Hinnünk kell, bíznunk kell Jézusban.

Vannak akik magukat keresztyéneknek vallják, - de nem törődnek Jézus szavaival, parancsaival, nem érdekli őket az amit Jézus tanított, parancsolt. Ezek a személyek úgy mint a világi emberek rendelkeznek bizonyos erkölcsi tartással. Ők a világ barátai. Semmi közük nincs a Biblia tanításaihoz. Nem akarnak arról tudni. Nem kell ez nekik. Ők tagjai az Isten családjának? Nem.

Jézus mondta: ,,Aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám."

3. A harmadik dolog amit meg kell értsünk az igeszakaszunkból az, hogy:

Testvérek, amit cselekszünk, az nagyon fontos!

Jézus Krisztus azt tekinti rokonának aki cselekszi az Isten akaratát. Néha talán azt gondoljuk, hogy jelentéktelenek vagyunk, hogy amit teszünk az nem fontos. Ha összehasonlítjuk a teljesítményünket amit az Úrért teszünk más keresztyének teljesítményével, akkor talán kicsinek tűnik számunkra. De nem így kell tekintsünk a Krisztusért végzett munkánkra. Jézus nem így tekint arra.
Amit teszünk az fontos. Fontos Jézusnak. Ő mondta:

Mt 10,42: ,,Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány: bizony mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát."

Még a kis dolgok is amiket Jézusért teszünk nagyon fontosak. Emlékezzünk csak a szegény özvegyasszonyra aki két fillért tett be a templomi perselybe, ami semminek tűnt összehasonlítva azzal, amit a gazdagok tettek bele. De kit dicsért meg Jézus? Az özvegyasszonyt. Jézus rendkívül fontosnak ítélte azt amit az asszony tett, sokkal fontosabbnak annál amit a többi ember tett.

Testvérek, a munka, a szolgálat amit tesztek hihetetlenül fontos.

,,Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám."

Azzal, hogy szent életet élünk azt mutatjuk meg, hogy Isten családjához tartozunk. Azzal, hogy szent életet élünk megmutatjuk a világnak az evangélium világosságát és Jézusra irányítjuk a figyelmüket. Nincs ennél nagyobb semmi.

Ne értsetek félre. Nem érdemeljük ki a helyünket Isten családjában. Ez nem a cselekedeteink által van. Isten által vagyunk örökbe fogadva. Ez kegyelemből van. Minden kegyelem. Jézus nagyon jó hozzánk.

4. A negyedik dolog amit látunk az igeszakaszunkban az, hogy:

Egy bizonyos értelemben Jézus anyja vagyunk mint Mária és Jézus testvérei, mint a testvérei - csak egy kiválóbb módon mint a vér szerinti rokonai.

Mária, Jézus anyja egyedülálló helyet foglal el a megváltás történetében. Ezt mondja az énekében:

Lk 1,48-49: ,,Mert rátekintett szolgálóleányának megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve."

Mégis itt és más helyeken a Szentírásban Isten felhívja a figyelmünket arra, hogy nem a vér szerinti kapcsolat a legfontosabb, hanem a lelki örökbefogadás.
Jézus itt figyelmeztet bennünket, hogy ne úgy gondoljunk Máriára ahogyan némelyek gondolnak. Ő nem volt bűntelen. Itt azért ment oda Jézushoz, hogy megakadályozza őt szolgálata végzésében. Irányítani, uralni akarta őt.

Jézus szerette az ő anyját. Amikor haldoklott a keresztfán ezt olvassuk:

Jn 19,26: ,,Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme, a te fiad!"

Mária hitt Jézusban és az ő megváltói munkájában, ezért a mennybe került. Ugyanígy ahhoz, hogy a mennybe kerülj te személyesen kell higgyél Jézusban mint Megváltódban és Uradban. A hívő családtagjaid hite nem ment meg téged; ők nem tudnak jó kapcsolatba hozni Istennel. Te kell higgyél személyesen Jézusban.

Tagja vagy az Isten családjának? Hinned kell Jézusban, ha még nem hiszel. Fordulj hozzá segítségért! Segítsen meg, hogy tudjál hinni Benne! Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: teljesítményével, igeszakaszunkban, igeszakaszunkból, hagyományotokkal, jelentéktelennek, tapasztalatokban, örökbefogadásunk, összehasonlítjuk, helyettesítheti, társadalmunkban, összehasonlítod, megakadályozzák, örökbefogadásod, keresztyéneknek, özvegyasszonyra, összehasonlítva, jelentéktelenek, megbotránkozást, megrökönyödést, megparancsolta, örökbefogadott, jócselekedetek, özvegyasszonyt, keresztyéneket, evangéliumában, cselekedeteink, megakadályozza, unokatestvérem, megzavarodott, parancsolatát, állíthassátok, örökbefogadás, családtagjaid, érvénytelenné, mentőakcióban, félreteszitek, értékünknek megfelelően, társadalmunkban lenézik, ördögök fejedelmének, világ bírálta, ellenségek okozhatják, fejezetben elmondják, házba akkor, helyzet azzal, béna embert, megbontott háztetőn, idézőjeles „, család vezetését, család Názáretből, gyerekeivel együtt, fiai biztosan, vallásos hóbortból, Názáretből Kapernaumba, Mintha Jézus, Megparancsolta János, Mert Mózes, Látszólag Jézus, Örökbefogadásod Isten, John Murray, Jézus Krisztus, Fontos Jézusnak, Szentírásban Isten, Amikor Jézus,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Kilenced a Tisztítótűzben szen...  Aranyosi Ervin: Derült égből&#...  Aranyosi Ervin: Derült égből&#...  Facebookon kaptam  Szakályné Nagy Irén - Hallowee...  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Halloween  Antioxidánsokban bővelkedő táp...  Halloween  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Májunk  Cserepes krizantém  Hun mondakör  Mai napi mosoly.....  Hány hívő érte el az égi célt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Halloween  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Rákellenes szuperételek  Őszi kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Halloween  A migrénről  Kilenced a Tisztítótűzben szen...  Mai harmónia kártyám  „Bárcsak minden nap  Facebookon kaptam  Őszi kép  Őszi kép  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Krisztus áldozatának értéke  Kilenced a Tisztítótűzben szen...  Figyeld az erdőt!  Niagara vízesés.......  Facebookon kaptam  Őszi merengő  Facebookon kaptam  Kohut Katalin: Sírhaikuk  A nap viruló fényében . . .  Útépítők......  A nap viruló fényében . . .  Őszi kép  Halkan peregg a falevél  Nem kell nekünk halloween!  Őszi kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmonia.......  „Bárcsak minden nap  Két természet Krisztusban  A kis zsoké.......  Hun mondakör  Krisztus áldozatának értéke  Mindenütt ott van  Facebookon kaptam  Figyeld az erdőt!  Szentpétervár.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nyuszi  Kutyus mászni tanítja a bébit ...  Lakatos Krisztina (songi) - Ha...  Harmonia.......  Gothloli - Halloween éjjelén  Az őszi falevelek nem hullanak...  Halloween  Facebookon kaptam  Halloween  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Harmonia.......  Jézus Krisztus  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Antioxidánsokban bővelkedő táp...  Thaiföld......  Halloween  Png nő  Ismét látom szépségét . . .  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őszi napsütés  Halloween  Aranyosi Ervin: Derült égből&#...  Harmonia.......  Jézus Krisztus  Facebookon kaptam  Lakatos Krisztina (songi) - Ha...  Kohut Katalin: Sírhaikuk  Bibliai közmondások  Kellemes napot kívánok 
Bejegyzés Címkék
értékünknek megfelelően, társadalmunkban lenézik, ördögök fejedelmének, világ bírálta, ellenségek okozhatják, fejezetben elmondják, házba akkor, helyzet azzal, béna embert, megbontott háztetőn, idézőjeles &#8222, család vezetését, család Názáretből, gyerekeivel együtt, fiai biztosan, vallásos hóbortból, körülötte ülőkön, zsidó kultúrában, család szent, kereszten akkor, magatok hagyományát, csodálatos igazságot, családjának tagjává, örökbefogadásod Isten, laza családi, nagyon szoros, része vagyunk, fejünk hajszálainak, közvetlen család, legjobb barátja, egyik dolog, közvetlen családot, megszenteltek mind, gyülekezet körében, mennyei seregnek, laodiceai gyülekezetnek, jövőbeli helyzetünkről, igazak fénylenek, kiváltság csúcspontja&#8221, második dolog, amit Jézus, világi emberek, világ barátai, harmadik dolog, nagyon fontos, teljesítményünket amit, szegény özvegyasszonyra, templomi perselybe, gazdagok tettek, asszony tett, többi ember, szolgálat amit, evangélium világosságát, helyünket Isten, cselekedeteink által, negyedik dolog, bizonyos értelemben, testvérei &#8211, kiválóbb módon, megváltás történetében, figyelmünket arra, lelki örökbefogadás, mennybe került, mennybe kerülj, hívő családtagjaid, teljesítményével, igeszakaszunkban, igeszakaszunkból, hagyományotokkal, jelentéktelennek, tapasztalatokban, örökbefogadásunk, összehasonlítjuk, helyettesítheti, társadalmunkban, összehasonlítod, megakadályozzák, örökbefogadásod, keresztyéneknek, özvegyasszonyra, összehasonlítva, jelentéktelenek, megbotránkozást, megrökönyödést, megparancsolta, örökbefogadott, jócselekedetek, özvegyasszonyt, keresztyéneket, evangéliumában, cselekedeteink, megakadályozza, unokatestvérem, megzavarodott, parancsolatát, állíthassátok, , ,
2021.09 2021. Október 2021.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 11 db bejegyzés
e hónap: 120 db bejegyzés
e év: 1697 db bejegyzés
Összes: 31229 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1681
  • e Hét: 11811
  • e Hónap: 65410
  • e Év: 474852
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.