Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 123 
Egyedül a hit ad megigazulást
  2021-10-31 23:11:34, vasárnap
 
  Egyedül a hit ad megigazulást - a szeretet beteljesít

Egyedül a hit ad megigazulást - erre a kijelentésre épül fel egész protestáns egyházunk. Az ember kérdésére, hogy miként állhatok meg Isten előtt, Luther a Bibliában egyetlen válaszként ezt találta: amennyiben hiszel az ő kegyelmében és irgalmasságában Jézus Krisztusban. ... Egyedül a hit ad megigazulást - a szeretet azonban beteljesít.
A hit és a remény a szeretet átváltozott alakjában lép be az örökkévalóságba. A szeretet jelenti a beteljesülést. Azonban a beteljesülés jelét ebben a világban keresztnek hívják. Ez az az út, amelyen ebben a világban a beteljesült szeretetnek járnia kell, és amelyen mindig is járni fog. Ez azonban elsősorban azt mutatja nekünk, hogy ez a világ megérett a megtöretésre, túlságosan is megérett; s hogy csak Isten leírhatatlan türelme, amely még vár a befejezésig.
Másodsorban azt is mutatja, hogy az egyház ebben a világban a kereszt alatt lévő egyház marad. Kiváltképp az az egyház, amely már e földön a látható dicsőség jele kíván lenni, megtagadta Urát a kereszten. Hit, remény, szeretet (Korinthusiakhoz írt első levél 13,13), mindegyik a kereszten át vezet a beteljesüléshez. ...
Az ezerszer becsapott és kiábrándult emberiségnek hitre van szüksége, a sebzett és szenvedő emberiségnek reményre, a viszálykodó és bizalmatlan emberiségnek szeretetre. ...
Engedjük magunkat megszólítani a reformáció napján: higgyetek, reménykedjetek és mindenekelőtt szeressetek - és legyőzitek a világot (János első levele 5,4).

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Hallottátok az én igémet?
  2021-10-31 22:50:58, vasárnap
 
  Hallottátok az én igémet?

Nincs már időnk olyan egyházi ünnepekre, amelyeken önmagunk előtt szerepelünk. Nem akarjuk már így ünnepelni a reformációt! Hagyjátok végre békében a halott Luthert, hallgassátok az evangéliumot, olvassátok az ő Bibliáját, halljátok magát Isten igéjét!
Az utolsó ítéletkor Isten bizonyára nem azt fogja megkérdezni tőlünk: tartottatok-e látványos reformációünnepeket? Azt azonban megkérdezi majd: hallottátok és megtartottátok az én igémet? Hagyjuk, hogy így szóljon hozzánk: ,, De az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad." (Jelenések könyve 2,4) Bárcsak tudnám ezt az igét ma úgy szólni, hogy az valóban fájjon nekünk! Kell, hogy fájdalmat okozzon, különben nem lenne Isten igéje. Látom azonban, hogy ti már most - mint egy rossz regénynél - először a történet boldog befejezését olvassátok el, hogy az azt megelőzőek ne izgassanak fel túlzottan benneteket, hogy mindig mondhassátok magatoknak: a végén persze úgyis minden jóra fordul. ,,De az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad." Nagyon szembeötlő a különbség a között, amit itt az ige első szeretetnek nevez, és mindazon szeretet között, amelyet annak szoktunk nevezni. Ez pedig az, hogy az első szereteten kívül igazán nincs is más szeretet. Az első szeretet az egyetlen szeretet, amely egyáltalán létezik - mert ez az Istentől jövő és Isten felé irányuló szeretet. E szereteten kívül, ezen első szereteten kívül csak gyűlölet van, s ha ezt elhagyjuk, Istent hagyjuk el.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Isten gondoskodni fog rólad – de mi lesz velem?
  2021-10-28 07:26:46, csütörtök
 
  Isten gondoskodni fog rólad - de mi lesz velem?

Textus: 1Kir 18,7-15

Két barát egy kis vitorlás hajóba ültek és elindultak a tengeren, hogy meglátogassák néhány halász barátjukat akik kinn voltak a tengeren halászni. Egy kis idő múlva erős vihar tört rájuk amely hatalmas hullámokat idézett elő. Az egyikük megijedett és azt javasolta, hogy forduljanak vissza, de a másik azt válaszolta: ,,Mitől félsz? Az Úr gondoskodni fog rólunk." Mire a megijedt barátja így szólt: ,,Gondoskodhat rólad, de honnan tudod hogy Ő gondoskodni fog rólam?"

Ez a nagy kérdés számunkra, nemd-e? Néha talán azt gondoljuk, hogy bizonyos személyek a Bibliában mások voltak mint mi - hogy Isten jobban törődött velük, mint velünk és hogy habár Ő gondoskodott róluk, mi nem vagyunk biztosak abban hogy Ő gondoskodni fog rólunk is. És ez azért van gondoljuk, mert nekünk nincs olyan nagy hitünk amilyen nekik volt.

Óbadjá tudta, hogy Isten gondoskodni fog Illésről, de abban nem volt biztos, hogy Isten róla is gondoskodni fog. Ez kiderül a szavaiból amiket mondott Illésnek. Háromszor tesz említést arról, hogy Aháb király megfogja őt ölni. Ez aggodalommal töltötte el.

Félt, mivel tudott arról, hogy Jezabel megölt sokat az Úr prófétái közül. Tudta, hogy Isten nem őrizte meg az össze prófétáját. Illés biztonságban volt, de sokan a kisebb próféták közül meghaltak. Óbadjá azt gondolta, hogy ha megteszi amit Illés tőle kér akkor őt is megölik.

Részben azért is félt, mert számára úgy tűnt, hogy amit Illés neki mondott az értelmetlen. Óbadjá tudta, hogy Aháb király és a nép nem tértek meg. Tehát akkor Illés miért mutatná meg magát a királynak? Óbadjá ezt nem értette. Ő azt gondolta, hogy ez nem fog megtörténni. Arra gondolt, hogy az Úr Lelke elragadja Illést valahova mielőtt Aháb király megtalálná őt.

Óbadjának úgy tűnt, hogy Isten halálra ítéli őt e parancs által, hogy menjen el Aháb királyhoz és jelentse neki, hogy ott van Illés, annak ellenére, hogy ő megmentette száz prófétáját a biztos haláltól. Nem törődik Isten azzal, hogy hogyan tette kockára az életét, hogy megmentse a prófétákat? Ahelyett, hogy ezért megjutalmazza őt - úgy tűnt neki, hogy Isten meg fogja büntetni. Miért? Semmi értelme nem volt ennek Óbadjá számára.

Ezek a kérdések fontossá teszik Illés válaszát amit adott Óbadjának. Mit fog válaszolni neki? Hogyan fogja kezelni az ő félelmeit és rávenni őt hogy végezze el a kötelességét? Vizsgáljuk meg a próféta válaszát. Ezt mondta Illés:

,,A Seregek élő URára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek előtte."

Három része van a válaszának. Az első részben Illés Istenről beszél Óbadjának.

1. Illés úgy beszél Istenről mint a Seregek Uráról.

Óbadjá félt és Illés a figyelmét Istenre, az ő egyik tulajdonságára irányítja, hogy ezáltal megerősödjön a hite és hogy eltudjon menni Aháb királyhoz félelem nélkül.

Mit jelent Istennek ez a neve? Mire hívja fel a próféta Óbadjá figyelmét, és a miénket ma este? ,,A Seregek" kifejezés nagy számra utal. De minek a nagy számára?

Egyesek úgy vélik, hogy ez a kifejezés Izrael seregeire utal, és hogy ez úgy mutatja be az Urat mint a háború Istenét. Ennek azonban ebben a szövegkörnyezetben nincs értelme, mivel ebben az időben nem volt kapcsolat Izrael seregei és Isten hatalma között, ugyanis Izrael seregei Illés és Isten prófétái ellen harcoltak. A gonosz Aháb király irányította Izrael seregeit. Nem volt Isten barátja. Tehát ez a kifejezés nem az Izrael seregeire utal.

Mások úgy gondolják, hogy a ,,seregek" kifejezés a csillagokra utal. A gondolat lényege az, hogy Isten teremtette a csillagokat, és meghatározza azok irányát. Ő rendkívül nagy. Ő irányítja a csillagokat.

Megint mások azt gondolják, hogy itt a menny angyalairól van szó. Ezt a nevet gyakran használják az angyalokkal kapcsolatban. Például az 1Sámuel 4: 4 -ben azt olvassuk, hogy:

,,Ekkor a nép követeket küldött Sílóba, és elhozták onnan a kerúbok között trónoló Seregek URának a szövetségládáját."

Az Ószövetség az angyalokat néha úgy mutatja be mint sereget, amely körülveszi Isten trónját. Az Ézsaiás 6. fejezetében azt olvassuk, hogy Ézsaiás látta az Urat:

,,amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges; palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!"

Hermann Bavinck írja: ,,A Szentírásban ,,a Seregek Ura" név Istennek mint Királynak a dicsőségét fejezi ki, tele pompával és fenséggel.... királyi dicsőségének teljességében, angyalok szervezett seregeivel körülvéve, az egész világegyetemet irányítva mint Mindenható, és templomában fogadva minden teremtménye tiszteletét és imádatát.

E. J. Young azt mondja, hogy a Seregek Ura megnevezés alatt a Mindenható Urat kell értsük.

Eduard Riehm azt írja, hogy ehhez a névhez az a gondolat társul, hogy : ,,a mennyei világ seregei az Úr rendelkezésére állnak az Ő királyi céljai megvalósítására, ami különösen magában foglalja az Ő országa ellenségeinek a legyőzését hogy az Ő népe védve legyen - mindazok, akik iránt kegyelmet tanúsít...

Bár a Dotánban történő esemény Elizeus prófétával később történik, azt hiszem, bizonyos mértékig megmagyarázza nekünk, hogy mit értett Illés a ,,Seregek Ura" név alatt. Emlékeztek, hogy a 2Királyok 6-ban az van lejegyezve, hogy a szíriai hadsereg éjszaka megérkezett a városhoz, és körülvették azt, mert tudták, hogy Elizeus ott van. Amikor Elizeus szolgája reggel felkelt és meglátta őket, megijedt, és zavartan ment Elizeushoz. Elizeus azt mondta neki, hogy ne féljen, mert:

,,többen vannak velünk, mint ővelük!"

Majd Elizeus imádkozott hogy Isten nyissa meg a szolgája lelki szemeit és amikor Isten megnyitotta, akkor a szolgája látta, hogy (2Kir 6,17):

,,tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal."

A Seregek Ura védelmezte Elizeust. Az angyalainak seregeit elküldte hogy védelmezzék a szolgáját.

Arra is emlékeztek, hogy amikor Jézust az ellenségei elfogták, akkor azt mondta Péternek, hogy tegye vissza hüvelyébe a kardját, majd így folytatta (Mt 26,53):

,,Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet?"

Egy sereg 6000 harcosból állt, tehát Jézus azt mondja itt Péternek, hogy Isten azonnal tudott volna adni mellé 72000 angyalt.

Tehát a ,,Seregek Ura" név által Illés arra a tényre hívta fel Óbadjá figyelmét, hogy Isten a menny és a mennyei sereg szuverén uralkodója. Ő az, aki parancsol az angyaloknak, és ők teljesítik az Ő parancsát. Oly nagy az Ő hatalma és fensége, hogy a menny minden serege az Ő parancsára vár. Ő az, aki parancsol a lovaknak és tűzszekereknek. Illés tehát arra hívta fel Óbadjá figyelmét, hogy Isten ereje nagyon nagy, és hogy nem kell félnie Aháb királytól. Az Isten, aki vigyázott rájuk, a ,,Seregek Ura" volt - a Mindenható -, a dicsőség királya, aki ül a trónon a mennyben körülvéve az összes mennyei sereggel, akik az ő parancsára várnak. Értelemszerűen, ha a mennyei sereg az Ő parancsára vár - akkor minden, még a földi dolgok is az Ő irányítása alatt állnak. Óbadjának nem kell félnie. Neked sem kell félned, testvérem, aki talán most félsz valakitől vagy valamitől.

2. A második dolog amire Illés felhívja Óbadjá figyelmét a válaszában az, hogy: A Seregek Ura méltó az ő szolgálatára és bizodalmára.

Óbadjá számára nem volt értelme annak, amit Isten tett. Nem látta értelmét, hogy Illés megjelenjen Aháb király előtt. Azért nem, mert sem Aháb, sem a nép nem tértek meg Istenhez. Óbadjá nem hitte, hogy Illés meg fog jelenni Aháb király előtt. Azt gondolta, hogy a Lélek elfogja őt ragadni valahova.

Ezért Illés ezt mondta Óbadjának: ,,A Seregek élő URára mondom, akinek a szolgálatában állok"

Illés elmondta Óbadjának, hogy ő a Seregek Urát szolgálja. Ezzel burkoltan arra célzott a próféta, hogy Óbadjá is Őt kell szolgálja habozás nélkül.

Ez a lényeg amit soha nem szabad szem elől tévesszünk. Miért vagy itt a földön? Kinek szolgálsz? Arra vagy elhívva, hogy a Seregek Urát szolgáld. Az Aki parancsokat osztogat nekünk a Bibliában ugyanaz aki parancsokat osztogat az angyaloknak. A Seregek Ura parancsol Mihály arkangyalnak és ő engedelmeskedik Neki. A Seregek Ura parancsot ad Gábriel arkangyalnak és ő teljesíti a parancsot. Ő parancsol az összes mennyei seregnek és azok engedelmeskednek, örömmel, dicsérettel, tisztelettel.

Ez kell tegyük mi is. Testvérek, arra vagytok elhívva, hogy a Seregek Urát szolgáljátok. De a mi problémánk az, hogy néha elfelejtjük kit szolgálunk. Valahogy úgy gondoljuk, hogy meg kell értenünk, mit cselekszik a Seregek Ura, mielőtt bízunk és engedelmeskedünk. Elfelejtjük, hogy Isten útjai magasabbak a mi útjainknál. Isten azt mondta az Ézs 55,9-ben:

,,Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál."

Ezt elfelejtjük, és néha tétovázunk kötelességünk teljesítésében.

Néha megfeledkezünk arról a nagy ügyről is, amire besorozott minket, és rossz dolgokra koncentrálunk. Figyeljük meg itt Óbadját. Szem elől tévesztette a nagy képet. Félelem fogta el amikor megkapta a megbízatását. Nem tudott másra gondolni csak Aháb király haragjára.

De vajon a Seregek Ura tudta, hogy mit cselekszik? Tökéletesen. Ő a Seregek Ura és ha Ő tudja hogy hogyan vezesse a mennyei birodalmat, akkor Ő azt is tudja, hogy hogyan vezesse a földi birodalmat. Végül is, a föld csupán az Ő zsámolya. (Ézs 66,1)

Bízzatok Istenben. Ő a Seregek Ura. Ő tudja, hogy mit tesz a földön.

3. A harmadik dolog amit Illés elmondott Óbadjának a válaszában az volt, hogy: Isten nem fogja cserben hagyni.

,,A Seregek élő URára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek előtte."
Illés biztosította Óbadját, hogy nincs mitől félnie. Isten vigyázni fog rá. Óbadjának engedelmeskednie kellett volna e biztosíték nélkül, de Isten lehajolt, hogy megadja neki, hogy segítsen a hitében. Illés azt tette, hogy megmutatta Óbadjának, hogy Isten törődik vele.

A nagy igazság, amelyet minden kereszténynek meg kell értenie, az az, hogy Isten szereti őket, és törődik velük. Ott akkor Isten nemcsak Illéssel törődött. Helytelen lenne részünkről azt gondolni, hogy Isten törődött Illéssel - de nem törődött Óbadjával. Helytelen lenne részünkről, azt gondolni, hogy Isten Illéssel törődött, de nem törődött az Úr prófétáival, akiket Jézabel megölt.

Vagy vegyük figyelembe az Újszövetséget. A hagyomány arról szól, hogy az összes apostol mártír halált halt kivéve Jánost. Tudjuk az Igéből, hogy Jézus előre megmondta Péternek, hogy kereszthalált fog halni. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten jobban szerette Jánost mint Pétert? Nem. István diakónus mártír halált halt. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten nem szerette őt annyira mint a többi diakónust? Nem.

Amire emlékeznünk kell az, hogy mindnyájan értékesek vagyunk Isten szemei előtt. Testvérem, Isten téged mennyire szeret? Annyira, hogy meghalt érted. A Zsolt 116,15 elmondja nekünk, hogy az ő népének halála értékes Isten szemei előtt. A Zsolt 56,9 elmondja nekünk, hogy Isten tömlőbe szedi a könnyeinket és feljegyzi azokat. A gondjainkkal törődik. A Zakariás 2,12-ban a próféta azt mondta Isten népének:

,,aki titeket bánt, a szemem fényét bántja!"

Drágák vagyunk Isten szemei előtt. Azonban, a Seregek Ura, az Ő nagy bölcsességében, különböző feladatokat adott nekünk. Illésnek azt adta, hogy szembeszálljon Aháb királlyal és a Baál prófétáival. Óbadjának azt adta, hogy védelmezze az Úr prófétáit és azután menjen el Aháb királyhoz és mondja el neki, hogy visszatért Illés. Neked is valami más feladatot adott.

A lényeg az, hogy Isten szereti a népét és megóvja őket végső értelemben. A János 10 részben Jézus magát a Jó Pásztornak nevezi. Mit tesz a Jó Pásztor? Csak néhány juhával törődik és nem az összessel? Nem. Csak néhányat ment meg közülük és nem az összest? Nem. Jézus azt mondta a juhairól és róluk való gondoskodásáról (Jn 10,28-30):

,,Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk."

Ez az ígéret minden keresztyénre vonatkozik. Mindnyájunknak ugyanazokat az ígéreteket adta Isten. Például az az ígéret is, hogy ha egy pohár vizet adsz a kicsinyek (a Jézusban hívők) közül egynek, nem fogod elveszíteni jutalmadat.

Óbadjá azt kellett megértse, hogy a Seregek Ura nem ellene, hanem érte munkálkodott!

Óbadjá azt gondolta, hogy Isten ellene munkálkodott. Óbadjá nem gondolta, hogy Isten meg fogja jutalmazni őt a hűséges szolgálatért amit Neki végzett, amikor elrejtette 100 prófétáját Jezábel elől és megmentette életüket. Óbadjá félt. Azt gondolta, hogy Isten odadobta őt a farkasoknak.

De Isten törődött vele és gondoskodott róla. De amit mi is meg kell értsünk az, hogy Isten törődött az egész népével. Törődött mind a 7000 lélekkel Izraelben akik nem hajtottak térdet a Baálnak és odafigyelt a szenvedésükre az éhínségben. De ő azokkal is törődött akik a Baált követték, akik nem tértek meg Őhozzá. Azok a személyek is foglalkoztatták őt hiszen hívta őket vissza magához. Ezért küldte Illést Aháb királyhoz. Azok a megtéretlen izraeliták is fontosak voltak számára. Velük is törődött.

Ezt mindig észbe kell tartsuk. Jézusért és az Ő nagy megváltói munkájáért Istennek nagy és dicsőséges terve és célja van az egész világmindenség számára. Nagy és dicsőséges terve és célja van az egyháza számára. A Seregek Urának bölcsessége, tudása, ereje és hatalma az egyház által és az egyházért van használva ezen a földön. Amint Pál apostol mondta az efézusi keresztyéneknek :

Ef 1,17-23: ,,Kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Mindent a lába alá vetett, s megtette őt mindenek fölött álló főnek az egyház számára. Ez az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben."

Jézus uralkodik az ,,egyházért". Uralkodik érted, a többi keresztyénekért, és azokért akiket ezután fog elhívni. Bízzál Benne. Szolgáld Őt. Dicsérd Őt.

4. Végül azt szeretném mondani azoknak akik nem keresztyének, hogy a Seregek Urát kellene szolgáljátok.

Kicsoda olyan mint Izráel Istene? Senki. Ő magasztos, fenséges. Nincs hozzá hasonló senki. Angyalok veszik körül, imádva, dicsérve, szolgálva Őt. Ez a legnagyobb örömük és gyönyörűségük. Ez a legjobb és legnagyobb dolog amit tehetünk, amit tehettek.

Bajban vagytok, mert nem Őt, hanem az ördögöt szolgáljátok. Az ördög gyűlöl benneteket. Ő egyet akar: azt, hogy örökre a pokolba juttasson benneteket.

Térjetek meg Istenhez és szolgáljátok Őt. Ő szereti a bűnösöket. Elküldte egyszülött Fiát hogy meghaljon helyettük és érettük a keresztfán. Jézust meghalt azért, hogy mi bűnös emberek vele együtt élhessünk mindörökké a dicsőségben. Szolgáljatok Neki. Ha nem akartok Neki szolgálni, akkor ez lesz életetek legnagyobb tragédiája. Szolgáljátok Őt. Isten segítsen meg! Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Evangélium
  2021-10-27 22:48:38, szerda
 
  Az evangélium jó híre az, hogy a Názáreti Jézus tökéletesen igaz életet élt Isten előtt. Minden gondolata, szava és cselekedete betöltötte Isten akaratát, a legcsekélyebb elhajlás nélkül. Élete minden pillanatában szerette az Urat, az Ő Istenét teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből. Mindent, amit tett, még a legközönségesebb evést és ivást is, az Ő Istenének dicsőségére tette. Ezért az Atya mindig bizonyságot tehetett mellette: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm".

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Rossz hír
  2021-10-27 22:44:01, szerda
 
  Ahhoz, hogy Isten jelenlétébe léphessünk, az egyetlen elvárás az igazságosság - az abszolút alkalmazkodás Isten törvényéhez, tökéletes engedelmesség, egyetlen, akár a szívben, akár a cselekedetekben történő elhajlás nélkül. Ez az igazság a bukott ember számára leküzdhetetlen akadályt jelent. A Szentírás világos tanúbizonyságát adja, hogy senki sem igaz, mindannyian vétkeztünk, és a folyamatos erkölcsi bukásaink lehetetlenné teszik, hogy a törvény által megigazuljunk. Röviden összefoglalva, mi teljesen gonosz teremtmények vagyunk, olyan erkölcsi csődtömegek, akik számára teljesen kizárt, hogy megállhassanak Isten jelenlétében. Önmagunkban erőtlenek és reménytelenek vagyunk.

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Megváltás
  2021-10-27 22:38:22, szerda
 
  Ahhoz, hogy egy ember békességre jusson Istennel, több kell annál, mint hogy bűnbocsánatot, felmentést nyer, az is szükséges, hogy igazzá váljon Isten előtt.

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Megváltás
  2021-10-27 22:35:57, szerda
 
  Megmenekülésünkhöz nem elegendő csupán a bűn eltávolítása. Az is követelmény, hogy Isten az igazságát nekünk tulajdonítsa.

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Megváltás
  2021-10-27 22:33:10, szerda
 
  Egy bűnös nem tudja felajánlani az életét egy másik ember bűneiért, hanem a saját bűne miatt kell halállal lakolnia. Jézus bűntelen ember lévén, képes volt Önmagát felajánlani népe bűneiért.

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Megváltás
  2021-10-27 22:31:10, szerda
 
  Krisztus aktív engedelmessége (az Isten törvényének való tökéletes engedelmessége) tette az Ő passzív engedelmességét (azt, hogy Önmagát ajánlotta fel bűnért való áldozatul) Isten számára elfogadhatóvá.

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Tökéletes és bűntelen ember
  2021-10-27 22:28:38, szerda
 
  Annak az embernek, aki mások bűneiért halt meg, tökéletesnek és bűntelennek kellett lennie.

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 123 
2021.09 2021. Október 2021.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 11 db bejegyzés
e hónap: 123 db bejegyzés
e év: 2303 db bejegyzés
Összes: 33346 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 596
  • e Hét: 21323
  • e Hónap: 25575
  • e Év: 1014763
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.