Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
Húsvét hajnalán
  2019-06-27 10:23:19, csütörtök
 
  Húsvét hajnalán


Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír fele hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár,
és csattog az ének, száll által a légen
fel, fel az ég felé... Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttünk ment még,
és ajkán az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak, a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe,
és suhog a korbács és csattog az ostor,
Hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? - Mély csend ül az égen
s most hajnallik újra csak. Úgy... úgy mint régen.

Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt.
S még volt, aki gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.
Ó jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír felé hárman,
nagypénteki gyásszal húsvéti sugárban.

Hogy látnak szemükben keserű könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.
A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!


Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.

Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón, búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állani feltámadottan.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Válasz
  2019-06-27 10:12:27, csütörtök
 
  Válasz


Bizony szomorú volt a leveled...
Sötét, reménytelen, vigasztalan.
Kezét tördelte benn a fájdalom.
A fájdalomnak annyi hangja van.
Komor, gomolygó, tépett fellegek,
és el nem űzi őket semmi sem.
Hát tifelétek nincs húsvét soha?
A te Megváltód még sírban pihen?

Nem akarod te megtagadni Őt,
mégis tagadja lényed és valód,
mégis tagadja koldus életed
az érted vérezőt és meghalót.
Pedig te küzdesz - keményen, nagyon,
s a sorsod küzdeni, de győzni nem. -
Hát tifelétek nincs húsvét soha?
A te Megváltód még sírban pihen?

Hiszen amerre feltámadva jár,
megzengeti a győzelem dalát,
szemek sugáros fénye hirdeti
erejét, életét, diadalát...
vén téli fának korhadt törzse is
rügyet bont új tavasz reményiben!
- És tifelétek nincs húsvét soha?
A te Megváltód sírban pihen?

Nem gondolod, hogy ott halad veled?
Siettek együtt Emmaus felé.
Hangja már bontogatja az eget,
s balga szíved úgy gerjedez belé.
Itt-ott kék hasadék a fellegen,
sugarak törnek át, fénylik be Őt...
Egy pillanat még... s hittel, boldogan
borulsz le élő Megváltód előtt.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Férfiakat nevelek Isten számára
  2019-06-27 09:43:42, csütörtök
 
  ,,...megtartatik a gyermekszüléskor." 1Timóteus 2,15

Némely rendelkezésből, amelyekkel Pál a nők szolgálatát korlátozza a gyülekezetben, arra lehetne következtetnünk, hogy a nők jelentőségét a nullára redukálja. Így pl. nem engedi meg a nőknek, hogy tanítsanak, hanem azt tanítja, hogy a nők hallgassanak (1Tim 2,12). Ebből arra lehetne következtetni, hogy a keresztyénségben a nőknek teljesen jelentéktelen helyet kell elfoglalniuk.

A 15. vers azonban helyreigazít minden ilyen téves felfogást. ,,Megtartatik a gyermekszüléskor." Ez természetesen nem a lelke üdvösségére vonatkozik, hanem a gyülekezetben való helyzetének megtartására. Az a rendkívül fontos kiváltság bízatott reá, hogy fiakat és leányokat neveljen Isten számára.

Nem valószínű, hogy Susannah Wesley valaha is szószékről prédikált volna, de otthoni szolgálata két fia, John és Charles által az egész világra nézve fontos gyümölcsöket termett.

Társadalmunkban az a divat, hogy számos asszony elhagyja otthoni háztartását, hogy karriert csináljon az üzleti vagy a tudományos életben. A házimunkát egyhangúnak tartja, a gyermekek nevelését pedig terhes és fölösleges kötelességnek.

Egy keresztyén asszonyok számára rendezett ebédnél a beszélgetés témája a karrier és a hivatás volt. Mindenki lelkesen és olykor kissé túlzó hangon beszélt a hivatásáról és jövedelméről. Érezhetővé vált köztük a versengés szelleme. Végül egyik jelenlévő egy háziasszonyhoz fordult, akinek három fia volt: ,,És neked, Sárika, mi a hivatásod?" Sári szerényen felelte: ,,Férfiakat nevelek Isten számára."

Fáraó leánya így szólt Mózes anyjához: ,,Vidd magaddal ezt a gyermeket, és szoptasd! Megadom jutalmadat" (2Móz 2,9). Talán egyik legnagyobb meglepetés lesz Krisztus ítélőszéke előtt az a nagy jutalom, amit az Úr azoknak az asszonyoknak ad majd, akik annak szentelték életüket, hogy fiakat és leányokat neveljenek Őneki és az örökkévalóságnak.

Bizony, ,,megtartatik a gyermekszüléskor". Az asszony helyzete a gyülekezetben nem a nyilvános szolgálatból áll, de az istenfélő gyermeknevelés talán sokkal nagyobb jelentőségű Isten szemében.

William MacDonald
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Készen a segítésre
  2019-06-27 09:40:20, csütörtök
 
  ,,Ő pedig így szólt hozzájuk: 'Jöjjetek el velem csak ti magatok egy lakatlan helyre...'. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre... De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket... Jézus megszánta őket." Márk 6,31-34

Könnyen felháborodunk, ha megzavarnak bennünket valamilyen munkánkban. Elpirulok, ha arra gondolok, milyen gyakran bosszankodtam váratlan következmények miatt, amelyek megakadályoztak egy magam elé tűzött feladat elvégzésében. Talán éppen írtam valamit, és a szavak csak úgy áradtak a tollam alól. És akkor hirtelen csöngött a telefon, vagy valaki az ajtóm előtt állt, hogy tanácsot vagy lelkigondozói segítséget kérjen. Az efféle zavarást nagyon nem szívesen vettem.

Az Úr Jézus sohasem bosszankodott, ha megzavarták. Az ilyent a mennyei Atya kezéből úgy fogadta, mint az Ő tervét arra a napra.

Valójában annak gyakorisága, ahányszor félbeszakítanak, a hasznosságunk mértéke. Az ,,Anglican Digest" egyik szerzője írja: ,,Ha ön kétségbe van esve, mert gyakran félbeszakítják munkáját, gondoljon arra, hogy a félbeszakítások száma jelzi életének hatásosságát és kisugárzó erejét. Csak a segítőkész és erőt sugárzó embereket terhelik meg mások a maguk nyomorúságával. A zavarások, amelyek miatt bosszankodunk, jelzik, hogy nélkülözhetetlenek vagyunk. A lehető legsúlyosabb ítélet, amit magunkra vonhatunk - és ez olyan veszély, amelytől óvakodnunk kell - az, ha olyan függetlenek vagyunk, ha olyan kevéssé vagyunk segítségre készek és képesek, hogy már senki sem zavar minket, és magunkra maradunk valamilyen kényelmetlen érzéssel."

Egy nagyon elfoglalt háziasszony fölnézett munkájából, és észrevette, hogy férje korábban jött haza, mint szokott. ,,Mit csinálsz te itt?" - kérdezte tőle fojtott haraggal. ,,Nos, itt lakom" - felelte férje görcsös mosollyal. Később ezt írta ez az asszony: "Azóta amikor férjem hazajön, azonnal félreteszem a munkámat, szeretettel üdvözlöm, és éreztetem vele, hogy számomra föltétlenül ő van az első helyen."

Minden reggel le kell tennünk egész napunkat az Úr elé, és kérni kell, hogy Ő rendezze el a részleteket. Ha azután valaki megzavar bennünket, akkor tudjuk, hogy az illetőt Ő küldte. Meg kell tudnunk az okát, amiért jött, és segítenünk kell rajta képességünk szerint. Megeshet, hogy annak a napnak éppen az lesz a legfontosabb tennivalója, még ha emiatt valamit félbe is kellett szakítani.

William MacDonald
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Hit Isten ígéretében
  2019-06-27 09:37:03, csütörtök
 
  "Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek." (Róm 4,20)

Nem kell hinnünk minden jelenésnek, hanem csak azoknak, amelyek a hittel egyeznek. Én Isten Igéjét akarom megtartani, és azzal akarok megelégedni; vele akarok élni, vele akarok meghalni is. Ezért, ha Isten egy angyalát küldi el, aki azt mondaná, ne higgy az ígéretnek, akkor eltaszítanám magamtól, és azt mondanám: távozz tőlem, sátán. Vagy ha Isten maga jelenne meg teljes méltóságában, és azt mondaná nekem: nem vagy méltó az én kegyelmemre, megváltoztatom elhatározásomat, és nem tartom meg a neked tett ígéretemet, én nem hinnék e jelenésnek, és Istennek leghatározottabban ellene állnék. Ahogy Jób mondja, még ha meg is ölne engem, mégis benne reménykednék. Ezért nem akarok semmi egyebet látni, hallani, ebben a hitben akarok élni és meghalni, még ha mindjárt Isten maga, angyal, vagy ördög állítaná is azt, ami hitemmel ellenkezik.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Humanizmus és reformáció
  2019-06-27 09:29:44, csütörtök
 
  "Boldogok, akik nem látnak és hisznek." (Jn 20,29)

Kedves (Melanchton) Fülöpöm! A dolog (a reformáció) végkimenetele gyötör téged. Én csak annyit mondhatok: ha megérthetnéd, hogy én nem szívesen lettem ennek az ügynek részese, még kevésbé akartam feje és kezdeményezője lenni! Isten ezt olyan helyre tette, amely retorikádban (ékesszólásodban) nem található, mint ahogy a filozófiában sem. Ezt a helyet hitnek hívják, amelyben minden dolog gyökerezik, amelyet látni és megérteni képtelenek vagyunk. Aki ezt szándékunkkal ellentétben láthatóvá és érthetővé akarja tenni, ahogy ezt te teszed, annak szívfájdalom és sírás a jussa, amiként ezt tapasztalod is.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2019.05 2019. Június 2019.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 320 db bejegyzés
e év: 5720 db bejegyzés
Összes: 23765 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1301
  • e Hét: 4743
  • e Hónap: 39577
  • e Év: 419931
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.