Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
A vak
  2018-11-09 21:42:33, péntek
 
  A vak

Látod-e a vakot? . . . Rossz katonasapka
alatt két szemüreg néz az alkonyatba . . .

Éj-palást borul rá . . . Előtte is éjjel . . .
Mély titokra koppan vén bot-fegyverével . . .

Síró vének, ifjak, kacagó lányok;
Neki - ismeretlen, távoli talányok.

Minden szó: egy sirály . . . rácsap s tovaröppen
Ős tengerek hozták . . . és meghal a ködben.

. . . Zörgő, zajos utca - betakart varázslat . . .
Lesz-e állomása lassú utazásnak?

. . . Néha könnyet sírnak rebbenő pillái.
Szépségek rongyosa: úgy szeretne látni!

Az éjt széthasítná . . . a kárpit leesne,
s mezőn ránevetne egy virágfejecske.

Azoknak, kik bársony szavakkal szerették,
szemek ajtóján át megfogná a lelkét! . . .

Látod-e a vakot? . . . hogy halad, hogy halad
kopogva fekete nagy boltívek alatt . . .
Látod-e . . . magadat?

Muraközy Gyula
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Varrónő
  2018-11-09 17:50:02, péntek
 
  Varrónő

Nagy úr vagy csöppnyi angyal: gyermek!
Még szíve alatt hord anyád
s már parancsolsz. Egy rebbenésed
királyi szó, mely dolgot ád.

Itt ül egy néni s varr napestig.
Előtte csipke, tüll, szalag,
és mosolyog, bár keze fáradt,
s a munkában majd megszakad.

Vígan cuppant, ha egy kis inget
bevégez: "jöhetsz, csöpp baba!"
S himbálja, mintha benne volnál,
tán agyon is szorítana.

Nem is sejted, hogy láthatatlan
hatalmad, mily csodát tesz itt;
mind dalol, aki érted fárad
s bajáról elfeledkezik.

Öt gyermek anyja ez a néni,
roskadt, kifáradt már szegény,
mégis szeret s előre dajkál,
s összecsókolna, ha itt volnál,
akárcsak anyácskád, vagy én.

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Felebaráti szeretet
  2018-11-09 17:35:58, péntek
 
  A keresztyén embernek imádkozni kell azért, hogy Isten plántálja be és növelje szívében a felebaráti igaz szeretetet

Az Isten és a felebarát iránti szeretet úgy együvé tartoznak, hogy egyik elő nem fordulhat a másik nélkül. Aki Istent igazán szereti, felebarátait is szereti, aki pedig felebarátait nem szereti, az Istent sem szereti igazán. Ezért mondja János: ,,Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az." (1Jn 4:20) Ezért Üdvözítőnk is, bár az Isten iránti szeretetről szóló parancsot első és nagy parancsolatnak mondta, mivel Isten a legelső és legnagyobb lévén a legfőbb szeretetre méltó, mégis a felebaráti szeretetről szóló parancsot ahhoz hasonlónak mondta, mivel egyik a másik nélkül nem lehet. (Mt 22:37-39)
Nem lehet egyik a másik nélkül azért, mert Isten szeretete megkívánja, hogy megtartsuk parancsait (1Jn 2:5, 5:3), vagyis úgy szeretjük igazán Istent, ha parancsait megtartjuk. Azt pedig ő parancsolta, hogy felebarátainkat szeressük (3Móz 19:18) és így az Isten iránti szeretet nem lehet felebaráti szeretet nélkül. Nem szeretjük Istent igazán, ha felebarátainkat nem szeretjük. (1Jn 4:21)
Amint az Isten iránti, úgy a felebaráti szeretet is nemcsak szóból, hanem cselekedetekől áll. Éspedig a következőkből:
1. Felebarátunk iránt jó indulattal és igazszívűséggel viseltessünk.
2. Ha azt látjuk, hogy felebarátunk boldog és jó szerencséje van, örüljünk rajta, ha pedig azt látjuk, hogy nyomorúságban van, szomorkodjunk azon.
3. Amennyire lehet, igyekezzünk felebarátunk boldogságát előmozdítani, a nyomorúságot pedig róla elfordítani.
4. A felebarátunkkal való viszálykodást kerüljük, keressük vele a békességet. Ha pedig őt valamikor megbántjuk, vagy ő minket megbánt, hamar megbékéljünk és a felbomlott békességet helyreállítsuk.
5. Felebarátunknak soha ne tegyünk tudva, szándékosan kárt se becsületében, se javaiban.
6. Legyünk készen felebarátunknak minden szükségében tőlünk telhetően szolgálni és segítségül lenni.
7. Felebarátunk lelki és testi jólétéért Istenhez könyörögjünk.
De jól jegyezd meg, keresztyén ember, hogy nemcsak az a felebarátod, aki jóbarátod, jóakaród, jótevőd, hanem az is, aki ellenséged, irigyed, gyűlölöd, gyalázód, kártevőd. Az ilyen is felebarátod, ezért Mestered megparancsolta, hogy az ilyent is szeresd. (Mt 5:44) Nem is különösen derék dolog azokat szeretni, akik minket szeretnek, velünk jót tesznek és irántunk jóindulattal vannak. A hitetlen pogányok is szeretik az ilyeneket. (Mt 5:46-47) Sőt, az értelem nélküli barmokat is arra hajtja a természet, hogy a maguk módja szerint szeressék azokat, akik velük jót tesznek. Hanem az ellenséget, a rosszakarót, a gyűlölőt, gyalázót, kártevőt szeretni, ez a derék keresztyén virtus (erény).
Nem kell azonban azt gondolnod, hogy ellenségeidet, rosszakaróidat, szintúgy kell szeretned, mint barátaidat, jóakaróidat, jótevőidet. Ha valaki erre akarna kötelezni téged, olyan dolgot kívánna, ami a természettel és a józan értelemmel ellenkezik. Maga Üdvözítőnk is kétségtelenül más indulattal szerette Jánost, mint Júdást és Heródest. Szeretheted hát te is jobban barátaidat és jóakaróidat, mint ellenségeidet és rosszakaróidat. De ellenségeidet és rosszakaróidat is szeretned kell ilyen módon:
1. Azokat ne átkozd és ne szidalmazd.
2. Haragot, gyűlölséget ne tarts ellenük.
3. Gonoszért gonosszal ne fizess nekik, hanem jóval, és ha módod volna is rá, ne állj bosszút rajtuk.
4. Légy kész nekik megbocsátani.
5. Légy kész szükségeikben a tőled telhető segítséggel lenni nekik.
6. Imádkozz is értük.
Ha ezek szerint megvizsgálod magadat, nem találsz-e magadban sok fogyatkozást? Nem úgy találod-e, hogy itt igen hiányos a keresztyénséged, és hogy a felebaráti szeretetet sokszor és sokféleképpen megsértetted? Bánd és fájlald hát azokat a beszédeidet és cselekedeteidet, amelyeket a felebaráti szeretet ellen tettél. Orvosold azokat bűnbánattal és vigyázz jobban a felebaráti szeretet kötelességeire.
De mivel a romlott szív igen hajlandó és erősen ösztönző a felebaráti szeretetet sértő és felforgató dolgokra, nem vigyázhat és nem őrizkedhetik azok ellen eléggé az ember Isten kegyelme nélkül. Ezért szükséges, hogy buzgón esedezz Istenhez a segítő kegyelemért, az igaz felebaráti szeretetnek szívedbe plántálásáért, meggyökereztetéséért és növeléséért.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Mint a pára
  2018-11-09 14:40:02, péntek
 
  Mint a pára

Szeress, nevess
s légy türelmes,
gyűlölettel
sose égess.

Szállj magasba,
mint a pára
s mint az eső
hullj a tájra.

Szeretetre szomjas,
forrongó világra.

Venyercsán László
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Lelki gondolkodás
  2018-11-09 13:19:30, péntek
 
  "Az Isten erejével szolgáló lelki prédikátor hatására a hallgatók is lelki módon kezdenek gondolkozni."

-Leonard Ravenhill-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Igehirdetés
  2018-11-09 13:18:37, péntek
 
  ,,Az igehirdetés lelki vállalkozás. A fejben született prédikáció a fejet szólítja meg; a szívben született prédikáció a szívet éri el."

-Leonard Ravenhill-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Halott
  2018-11-09 13:17:42, péntek
 
  ,,Az a borzasztó e kései órán, hogy túl sok halott prédikátor hirdet túl sok halott üzenetet túl sok halott hallgatónak."

-Leonard Ravenhill-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Imádság
  2018-11-09 13:11:52, péntek
 
  ,,Napjaink egyházának az imaösszejövetel a ,,Hamupipőkéje". Nem sokan szeretik és udvarolják körül az Úrnak eme szolgálólányát, mert nem visel az intelektualizmus gyöngyeiből fűzött ékszereket, nem jár a filozófia selyméből szőtt finom ruhákban, s a fején sem a pszichológia elbűvölő diadémja díszeleg. Az őszinteség és az alázat vászonruháját hordja, melyben bátran letérdelhet!
Az imádkozásban sokan azt találják kivetnivalónak, hogy alapvetően nem az elmebeli képességektől függ. (Ez nem azt jelenti, hogy az imádság és a rest elme kéz a kézben járnának, sőt: napjainkban nagyon is fontos a frissesség és a hatékonyság.) Az imádság egyetlen dolgon múlik, ez pedig a lelki állapot. Nem feltétlenül kell lelki embernek lenni ahhoz, hogy valaki prédikáljon, azaz hogy homiletikai szempontból tökéletes és exegetikailag pontos igehirdetéseket készítsen és adjon elő. Testvérem, jó emlékezőtehetséggel, ismerettel, ambícióval, megnyerő személyiséggel, továbbá egy jól felszerelt könyvespolccal, némi önbizalommal és határozottsággal manapság szinte bárhol nyitva előtted a szószékre vezető út! Az így elmondott prédikáció nagy hatást gyakorol az emberekre - az imádság ezzel szemben Istenre gyakorol hatást. A prédikáció az idővel kapcsolatos -az imádság az örökkévalósággal. A szószék remek lehetőség képességeink csillogtatására - belső szobánkban nincs helye a magamutogatásnak."

-Leonard Ravenhill-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Imádság
  2018-11-09 13:09:12, péntek
 
  ,,Milyen sok keresztyén van, aki nem tud imádkozni, pedig törekvő, elszánt, imacsoportba jár, stb., csak hogy kiművelje magában a 'közbenjárás művészetét', de mindhiába! Hadd osszam meg velük és másokkal is a hatékony imaélet egyetlen titkát: 'Teljetek meg Szentlélekkel', aki 'a kegyelemnek és könyörületességnek Lelke'!"

-J. Stuart Holden lelkész-
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Közbenjáró imádság
  2018-11-09 13:08:07, péntek
 
  ,,Martin Boos órákat, napokat, s olykor egész éjszakákat töltött magányos-gyötrelmes közbenjárással a gallneukircheni ébredés kirobbanása előtt. Később, amikor prédikált, a szavai úgy perzselték fel az emberi szíveket, akár a tűz a száraz füvet."

-D. M. Mcintyre, D.D. -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 666 db bejegyzés
e év: 6903 db bejegyzés
Összes: 18689 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 166
  • e Hét: 6724
  • e Hónap: 28374
  • e Év: 28374
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.