Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Fritz Tamás farkast kiált
  2012-11-26 13:08:49, hétfő
 
  Fritz Tamáshoz csatlakozom: Most viszont tényleg farkast kell kiáltani! (Kegyetlen nemzetközi macska - egér játék Orbán Viktorral és Hazánkkal)

...... ...... A mindég nyugodt és higgadt Fritz Tamás ma reggeli kétségbeesett kiáltása arról szól, ami az igazi veszedelem, és amit Rajta kívül igen kevesen látnak. Nevezetesen az, hogy a Bajnai-féle restaurációs kísérletet sokkal komolyabban kell venni, mert az nagyon elszánt és nagyon okos emberek zseniálisan gonosz tervének realizálódása, egyre gyorsuló ütemben.

Nemzetközi játékról van szó,ami csak ahhoz hasonlítható, ahogyan Allende kormányát annak idején megbuktatták Chilében.

Félre ne értsenek, nem a baloldali chilei kormányt siratom, hanem azt látom, hogy ugyanazt a módszert, amivel őt megdöntötték - most Orbán Viktor kormányát akarják megdönteni, egy egész nép akaratával szemben.
Hanry Kissinger zsenialitását leutánozva csapdát állítottak Miniszterelnökünknek.
És nekünk.

...... .......... ha nem ismertetjük a csapda minden elemét, akkor nincs menekülés ebből a csapdából.. és én ezért minden szavamért vállalom a felelősséget.

A csapda így néz ki:

Valakik eldöntötték, hogy a Szabad Magyarországnak és kormányának buknia kell, ha kezelhető bolsevik hatalmi elitnek pedig vissza kell adni a hatalmat
A gazdasági tárgyalásokon a Magyarország-Kisegér egyik pofont az IMF nevű macskától kapja, miközben az EU bátorítóan rámosolyog.
Félév múlva pontosan az ellenkező történik: egy pofon az EU-tól, biztató mosoly az IMF-től.
A mosoly sajnos hazug mosoly, amelyik meg haragszik azt mondja, hogy nem fogadja el a gazdaságpolitika magyar modelljét.
Ezenközben állandóan screenelik a lakosság hangulatát.
Várva-várják, hogy mikor fordulnak Orbán ellen az emberek.

A két békemenet megmentette a kormányt, mert nyilvánvalóvá vált, hogy "népharagra" nem számíthatnak.
De azért szisztematikusan próbálják lemorzsolni az Orbán-híveket. Kívülről ez még a Ludmilla-módszerrel sem megy, ezért belülről szükséges a bomlasztást.

Fokozatosan aktiválják a beépített téglákat.

A cél: Orbán Viktor mellől kilőni a hiteles, intelligens támogatókat, s helyükbe az őt hiúságánál fogva befolyásolni tudó, tehetségtelen, akarnok, gátlástalan, de a szívükben az Orbán-kormány ellen elkötelezett középszerű alakok számarányát növelni.

Ennek csak egyik látványos példája Csintalan újabb színváltása és csintalansága, aki éppen most a Népszabadságot akarja megvenni.
Biztosan meg tudná magyarázni, hogy mindezt a polgári kormány iránti hűségből szeretné, de azt, kevesen hinnének neki.
Szerintem Magyarország ellenségei új taktikához folyamodtak, s tényleg a csapda bezárására készülnek.
Az EU látszólag elfogadta a Matolcsi nevével fémjelzett utat, bár jól tudjuk, hogy ez nem igaz.
Akkor miért tették?
Azért, mert úgy tették, hogy a dicsérő szavakat nem követte kilátásba helyezett szankciók "Damokles kardjának" elvétele, sőt: már azt is megmondták, miért fog az ránk zuhanni: 2014-ért.
Pontosan arra számítottak, ami történt: a Kormány az egyik fülével meghallotta és talán túl is dimenzionálta, a másik fülébe azonban forró ólmot öntve nem hallotta meg a fenyegetést.

Olyan ez, mint amikor november 3.-án már áramlottak be a szovjet csapatok, mi pedig forradalmi mámorunk csúcsán nem akartuk meghallani lánctalpaik zörgését.

S ahogy akkor nem tulajdonítottunk jelentőséget Kádár váratlan eltűnésének, most sem vesszük észre, hogy árulók vannak közöttünk.

Pl. nem kritizálnak, hanem ellenkezőleg: a lehető legrosszabb döntésekbe heccelik bele a magyar kormányt.
A legkevésbé sikeres segítőtársakat tömjénezik, a tehetségeseknek pedig igyekeznek a nyakát kitörni.

Feltűnt a semmiből valaki, aki egyszerre két minisztériumnak is államtitkára, s miközben a rosszul teljesítő minisztert az egekig magasztalja,
- lehetetlenné téve azt, hogy Orbán Viktor most, a félidőben, éppen az amerikai elnökcsere idején erre a posztra a valóban megfelelő embert (helyezze)
- a másik, nála sokkal intelligensebb miniszternek pedig a nyakát próbálja kitörni
- egyelőre a leggyengébben teljesítő nagykövet dicséretével (megakadályozván azt, hogy éppen a legfontosabb külpolitikai posztra a legmegfelelőbb ember kerüljön), az amúgy is takarékpozícióba helyezett legkiválóbb ember alantas és méltatlan eszközökkel való kiirtásához pedig legalábbis asszisztál.

Az örömmámorban úszó Magyarország eszeveszetten rohan vesztébe, a nyakkendős vörös Pinochet, Bajnai posztkommunista tankjának lánctalpai elé, mert ez a "EU-által papírral megerősített" gazdaságpolitika nem lesz fenntartható.

Orbán legjobb embereinek - jóslatom szerint valószínűleg Martonyinak kitörik a nyakát.

Végül egyszer csak azt vesszük észre, hogy Orbán Viktort váltja le "hűséges helyettese", mint ahogyan ez már a történelemben nem egyszer megtörtént.

Vagy Móra Ferenc Csili - Csali - Azeri - Csalavári Csalavér című regényében.

S ha ez megtörténik, - jaj, csak ne történjen meg! - akkor senki sem fogja sajnálni sem a polgári kormány bukását, sem Magyarország újabb Mohácsát, Világosát.

Fritz Tamás kétségbeesett hangja bizonyítja, hogy pontosan tudja, hogy senki nem hallgat rá.

Hiába kiált farkast, mi továbbra sem félünk a lompos toportyán kommunistáktól, akik bajnai-bőrebe jönnek visszaforgatni az idő kerekét.

Bizonyára ez a sorsa az én mostani kiáltásomnak is.

Nem félünk a farkastól.
Nem bánt az, csak megkóstol.

A Krónikás
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Javaslatok a magyar-cigány mgbékélésre
  2012-11-22 15:21:37, csütörtök
 
  -Mit tehetnénk a magyar-cigány megbékélés érdekében?

Már oly sok tanulmány és munkaterv készült az elmúlt évtizedekben ebben a témakörben, és a kívánt eredményt bizony elmaradt...

Miért?

Tettem fel a kérdést önmagamnak. Hiszen, olvastam olyan ormánysági polgármesteri kezdeményezésről, amikor az önkormányzat cigány családokat telepített az elhagyott házakba. A kertet megművelésre ösztönző pályázatokat írt ki a hozzá tartozó anyagi ösztönzőkkel. És, bizony sikertelenségbe torkollott a kezdeményezés, mert a kertművelés elmaradt, mert az ott is cirkáló mirelites kocsikról - viszonylag olcsón megvehették a cigány háziasszonyok a mirelit zöldséget és minden mást, mi szem-szájnak ingere.
Miért túrja a földet bárki is, amikor ilyen modern módszerrel is hozzájuthat a főznivaló alapanyaghoz?
Bizony, igazat kellett adnom ezen háziasszonyoknak...
Ugyanez a szociológiai tanulmány arról is szólt, hogy egy-egy cigány családfőt valósággal eltartanak a gyerekek, oly módon, hogy az értük járó mindenféle pótlékokból és segélyekből már megélhet egy család. Csakhogy, míg 6 évvel ezelőtt 6 gyerek is elég volt ehhez, ma már legalább 8 gyerekre van szükség a szűkös megélhetés biztosításához.

Nos, lehet-e hibáztatni ezért őket? Szerintem, nem! Hiszen az elmúlt évtizedekben erre voltak - szinte - kényszerítve. Ugyanis, a magyar iskolákban, valamint munkahelyeken negatív megkülönböztetések sora érte őket és gyermekeiket.
Hiába az ingyen étkeztetési lehetőség az iskolában, ha a cigány gyerekek általában nem iratkoztak be a napközibe, hiszen az ő anyukájuk otthon várta gyermeke hazatértét. Az iskola igazgatója, pedig csak akkor engedte a tanulók iskolai étkeztetését, ha a tanuló beiratkozott a napközibe is. Így aztán, hiába a jónak tartott rendelet, meg törvény adta lehetőség, ha nem vették figyelembe a kulturális életmód és életfelfogásbéli különbségeket azok meghozatalakor!

Wass Albert születésének 100. évfordulóján részt vettem egy műsoros rendezvényen, ahol Wass Albert-könyveket is lehetett vásárolni. Így akadt a kezembe, Az erdélyi magyar népművészet című könyv, amit módomban állt megvásárolni.
Nos, ebben olvastam egy gondolatot, ami számomra megvilágosította a magyar-cigány megbékélés mikéntjének lehetőségét:

,,A művészet a lélek tükre. Ebből következi, hogy a népművészetre úgy kell tekinteni, mint egy nép lelkének kifejeződésére: vonalakban, színekben és hangokban. ...A különleges nemzeti attitűdöket kifejező alapvető elemek azonban mélyen beágyazódtak a lélekbe, és ezek az idők folyamán sosem változtak meg. Ezért az alapvető elemek megbízható nyomként szolgálnak egy nemzet karakterének eredetéhez és identitásához, amely további kutatások után egybeeshet a történeti adatokkal."

Ennek a wassi gondolatmenetnek az a lényege - számomra legalább is - hogy, ha igaz ez a magyarságra, igaznak kell lennie a cigányságra és minden más nemzetiségi, de a magyarsággal békességben együtt élni kívánó népcsoportokra is!!!

Pontosabban, minden: un felzárkóztató programot úgy kell elkészíteni, hogy figyelembe kell venni az adott népcsoport évezredes kultúr-gyökereiből eredő önazonosulást (identitást) gondolkodást, életmódbéli sajátlagosságot.

Mielőtt azonban elkészítenénk ily-módon a magyar-cigány megbékélés jegyében egy fölzárkóztatási programot, meg kell szerezni azokat az eszközöket és meg kell teremteni azokat a körülményeket, melyekkel lehetséges a magyar nemzet érdekeit - és a magyarsággal együtt élő cigány kisebbséget is - szolgáló kultúr- és oktatáspolitika megvalósulása.

Hogyan?
1./ Tanulmányozni kell több szempontból is, hogy mely népcsoport az amelyik még képes egyfajta magyar-cigány érdek belátására, képviseletére, akiket még senki "nem szólított meg", senkinek nem jutott eszébe még az erkölcsi rehabilitációjuk sem!


Lehetséges szempontok egyike:
- Tanulmányozni kell a trianoni döntés után megmaradt csonka ország,
- gr. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter - kultuszpolitikáját!
Miért éppen ezen időszakot? Azért, mert akkor is társadalmi krízist élt át a magyarság és minden kisebbségi, amit megpróbált kezelni.

Minderre az 1990-es évek elején kaptunk történelmi esélyt újra a rendszerváltozásnak nevezett időszakban. Sajnos, egyetlen oktatási- és kultuszpolitikus sem élt ezzel a lehetőséggel!
Sőt!
A legnagyobb tévedésük az volt, hogy nem ismerték fel, vagy nem akarták felismerni, hogy az 1980-as, 90-es évek munkássága, vagy ahogy már korábban említettem: melósai, nem azonosak azokkal a proletárokkal, akik 1945 után megvalósították a proletárdiktatúrát, hanem sokkal inkább azonosak azokkal, akiken megvalósult az! (És ez fokozottan érvényes volt és ma is érvényes a cigányságra!) Kikre gondolok?
Például:
- az otthonaikból elűzött kitelepítettekre és utódaikra;
- az államhatalom által, a ,,nép nevében" kisajátított üzleteikből-
műhelyeikből a gyárakba tereltekre és utódaikra;
- a saját földjeiken gazdálkodó parasztok erőszakos TSZ-esítésének
áldozataira és utódaikra;
- a fogolytáborokban felejtett, II. világháborús honvédő katonákra és utódaikra;
- a málenkíj robotot túlélőkre és utódaikra;
- a recskihez hasonló büntető- átnevelő táborokat túlélőkre és utódaikra;
- az 1956-os forradalomban és szabadságharcban elesettekre, bebörtönzöttekre, valamint a kivégzettek és üldözöttek utódaira!
- a cigány kisebbséghez tartozókra, kiknek társadalmi felemelkedését csak üres szólamokkal meg párthatározatokkal a rájuk jellemző identitás figyelmen kívül hagyásával - média-kábítás szintjén ,,valósították" meg.

Sajnos, ahogy teltek, múltak azok a bizonyos ,,rendszerváltoztató" évek, ennek a nagy-létszámú rétegnek semmilyen alternatívát nem tudtak kínálni!

Nem tudták - vagy nem is akarták - tömegesen rehabilitálni őket.

Nem tudtak semmilyen eszközt (induló tőke és tudás formájában) felkínálni ahhoz, hogy ellehetetlenült helyzetükből kikerüljenek!

Vagyis, nem tudták hozzásegíteni őket ahhoz, hogy ők is (rendszert)váltani tudjanak!
Az 1990-es rendszerváltoztató politikusok is csak az induló tőkével rendelkező szakmunkások társadalmi elfogadhatóságát tudta biztosítani!

A dolgok ilyetén alakulása folytán bekövetkezett a legrosszabb: ezek az emberek visszaszavazták azokat a hatalomba, akik előtt nem kellett szégyellniük ,,kicsinységüket", elesettségüket, gyengeségüket!!!

2./ A rendszerváltozáskor azonnal a közgyógyellátás részévé kellett volna tenni a pszichiátriai szakrendeléseket, lélekben megerősítendő az embereket a valódi váltáshoz. Már vannak működő, az otthoni betegápolásra kiépített gondozó hálózatok, de pszichológust ők sem alkalmaznak, mert... Miért is?

3./ Sorra meg kellett volna szervezni a lakóhelyi mentálhigiénés szolgálatokat, bevonva a munkába az önkormányzatok cigány kisebbségi képviselőit!

4./ Az egyháznak tömegesen gyakorolnia kellett volna a keresztényi-keresztyéni megbocsájtást! Sajnos az egyház a mai napig sem találta meg az utat az emberi lelkekhez. (Pl.: még mindig több, mint 50 évvel ezelőtti teológiai joggyakorlattal dönt arról, hogy kit lehet megkeresztelni és kit nem, kik azok akik templomban is házasságot köthetnek, vagy nem!) Annál is inkább szükség lett volna az egyházi megértésre, mert a templomok előtt összefogdosott és a nagy fekete autókkal a Lenin Intézetbe hurcolt ministráns-gyerekekből nevelték ki az első párttitkárokat!

5./ Azonnal a közoktatás részévé kellett volna (a "közoktatás", felsőoktatás és szakoktatás mellett) tenni a felnőttképzést - megtéve az első lépést az élethosszig tartó, folyamatos (permanens) tanulás meghonosításához! Amerikában már a 20-as évek elején megtették az első lépéseket: Thorndike 1928-ban; Lengyelországban pedig Szewczuk 1961-ben. Nálunk az első - e témakörben írt - doktori előadás a Pázmány Péter Tudományegyetemen hangzott el 1937-ben(!). És azóta?
Elsőként a pedagógusok szakmai műveltségét kellett volna bővíteni (pszicho-pedagógiai, felnőttképzési (andragógiai), mentálhigiénés, társadalomtudományi, közgazdasági, informatikai, idegennyelvi, vagyis a rendszerváltozáshoz szükséges ismeretekkel), hogy legyen aki megtanítja a nemzetet és a nagy létszámú cigányságot a váltáshoz szükséges emberi-társadalmi technikákra, ismeretekre!
Másodsorban ki kellett volna építeni a távoktatás rendszerét - pl.: mint a finneknél az NKS, hogy a kisgyermekét otthon nevelő anyák, vagy átmenetileg munkaképtelenek és állásnélküliek is kapjanak esélyt munkaerejük megújítására, ismereteik bővítésére egy újabb szakképesítéssel; vagy a nappalival egyenértékű diploma megszerzésére.

6./ Addig, míg nem valósul meg a társadalmi munkamegosztás (vagyis mindenki a saját szakmájában, hivatásában annyi jövedelmet nem tudhat magáénak, amelyből meg tudja vásárolni a más szakmák szolgáltatásait, termékeit, eszközeit - így jutva a megélhetéshez szükséges tisztességes haszonhoz; addig, míg az igazán jól képzett munkaerőnek nem lesz olyan ára, hogy meg tud belőle élni - otthont tud belőle teremteni, családot tud alapítani és vállalni tudja, hogy asszonyáról, gyermeke anyjáról is tud gondoskodni amíg a gyerek, gyerekek igénylik a mindennapos gondoskodást, az anyai testi- lelki odafordulást) az állam nem vonulhat ki a gyermeknevelés, oktatás költségeinek átvállalásából! (A családi adózás bevezetésével egy-időben.)

Ha pedig a hatalom képviselői szándékosan arra rendezkednek be, mint ezt a mostani parlamentáris diktatúra is bizonyítja, hogy a társadalom ne tudja fenntartani, reprodukálni önmagát, akkor ki kell jelenteni, hogy nemzetveszejtő krízishelyzet van!

Azt a politikai felfogást pedig vissza kell utasítani, hogy más népcsoportokra mutogatva, minden problémánkért őket kárhoztassanak!
Vissza kell utasítani, hogy a magyarországi bűnözés felerősödését egyetlen népcsoportra, a cigányságra hárítsák és őket vádolják vele!
Itt az un. ,,cigánybűnözésként" emlegetett bűnözésre gondolok.

Gondoljunk csak Móricz Zsigmond, Barbárok című kisregényére, amelyikben arról ír, hogy az első világháborúban elembertelenedő katonák hazatérve mennyire nem voltak képesek az életvitelükben többé az emberséges probléma megoldásra.

Ennek kapcsán felhívnám a figyelmet a Gyurcsány kormány rendőrségének 2006. október 23-i brutális, ,,barbár" terrorisztikus fellépésére.
Ha a cigányság kétségbeesésében átveszi ezt a brutalitást és azok ellen fordul, kiktől a legkisebb ellenállásra számíthat, pl. a békés magyarság ellen azt vélt, vagy valós ,,önvédelemből" teszi. Hiszen, kormányszintű bűnözési példát követ!

Tehát, ez a kormány és parlamenti képviselői a fő bűnelkövetők, akik ezzel rossz példát mutatnak a cigányságnak!!!

Ebből következik, hogy minden magyarországi népcsoportnak közös ellensége a hatalmat hazugsággal megszerző és azt hazugsággal, valamint parlamentáris és fegyveres diktatúrával fenntartó politikai elitnek nevezettek.

A rendszerváltozás nevezetű állapot önmagában is társadalmi krízissel jár együtt. "Vér nélküli forradalom" mondják egyesek arra a megélhetési (egzisztencia) háborúra, ami mindennapjainkat jellemzi.

Vannak azonban népcsoportok, rétegek, melyeket politikai bűntett szándékosan ellehetetleníteni; ilyenek a gyermeket nevelő- és az öreg- beteg szülőkről gondoskodó családok, ezen belül a cigány családok.

Az átmeneti időszakra válságkezelő programokra (fentebb már említett pszichológiai- mentálhigiéniai- szociális gondozó- és rendelőhálózat kiépítésére), valamint un. krízis-tantervre van szükség!

Ebből következik, hogy a NAT-nak nevezett és abból továbberőszakolt követelményrendszert el kell utasítani!!

Miből? Kérdezhetnénk, joggal. Goldolkodjunk el azon, hogy az ország népeinek mostani elszegényedésekor időszerű-e és tisztességes-e a kormányzat számára egy új kormányzati negyed megépítése???
Tisztességes volt-e, hogy a társadalmi tulajdonban lévő állami ingó- és ingatlan vagyonokat magáncélra privatizálja az MSZMP utódpártjaiból kikerült párt-elit?

Míg 1990-től létrejött a milliárdosok felső tízezernek nevezett rétege, fölmerül a jogos kérdés, hogy a hatalmat gyakorlók 1990-től megtettek-e mindent azért, hogy a rendszerváltozás időszaka előtt negatívan megkülönböztetett népcsoportokhoz tartozók mennyire voltak képesek önmaguk minőségi reprodukciójára, akkor amikor már nem tellett tőlük több, mint szolgai lélekkel szolgálva - túlélni a mindennapokat!?

A válasz az halálozási számokban is visszatükröződik.


Mit hozott a történelmi váltás ezen széles néprétegnek és ezen belül is a cigányságnak?

Egy 1995-ös felnőttoktatási konferencián az egyik előadó A kettészakadó magyar társadalom című tanulmányában kifejtette: "... a kilencvenes évek kezdetétől ... az új helyzetbe került magyar társadalom elenyésző kisebbségének jelent reális kibontakozási lehetőséget. A többség számára a korábbi értékrendek felbomlása és a társadalmi kommunikáció új eszközeinek inadekvát léte"=(hiánya) ,,egyfajta funkcionális analfabétizmust eredményezett. Ha mindezekhez hozzáadjuk, hogy 1990-ben a 15 éves és ennél idősebb népesség 20,7 %-a nem rendelkezett befejezett 8 osztályos általános iskolai végzettséggel, és 1,2 %-uk iskolába sem járt, megállapíthatjuk, hogy Magyarország lakossága kettészakadt: a még mobilizálható tudással rendelkezőkre és a reménytelenül leszakadókra." És akkor még nem is beszéltünk az előbb idézett szociográfia szakmunkásairól. Ők a további 42,5 %-ban találhatók (a középfokú és felsőfokú szakképzettségűekkel együtt) - egy 1990-ben elvégzett statisztikai felmérés szerint.(KSH Statisztikai Évkönyv 1991.)

Vajon mire jutott a felnőttképzési konferencia előadója? "Ebben a helyzetben feltétlenül szükségesnek látszik kiterjedt felnőttoktatási intézményrendszerek létrehozása..." ... "Elsősorban azok helyzetének követése fontos, akiket alulképzettségük miatt ... nő az esélyük arra, hogy végleg "lecsúsznak", leszakadnak ..., teljesen perspektívátlanná válnak még utódaik sorsát tekintve is." ... "Képezhetetlenségükkel erős indítékot adnak az Andorka Rudolf által kétharmad-egyharmad§, esetleg az egyharmad-kétharmad típusúnak definiált társadalom§ kialakulásához, vagy (már) tartósításához."

A következő gondolattal fejezi be a konferencia előadója tanulmányát: "A képző intézmények szerepeinek újragondolása, a képzési tartalmak korszerűsítése, a leszakadók helyzetének javításához eszközök, módszerek és a folyamatos feltáró vizsgálat megszervezése, működtetése feltétlenül állami feladat, amely akkor valósítható meg hatékonyan, ha az kormányprogram szintjére emelkedik. E programnak a feladata a veszélyeztetett rétegek leszakadásának megelőzése, megakadályozása. A program szerves része kell legyen a felnőttoktatást is magába foglaló átfogó oktatási program." (Új Pedagógiai Szemle 1995/2.)Most már csak azokra a politikusokra kell szavazni, akik megteremtik annak lehetőségét: valódi kárpótlás, tudás, induló tőke, mellyel az egyén (magyar és a cigány is) képes lehet saját sorsának jobbra fordítására!

Ehhez olyan választási törvényre lenne szükség, amely lehetővé tenné a ,,jelöltállítást" azok számára is, akik ,,csak" szellemi- erkölcsi elhivatottsággal (tőkével) rendelkeznek és nincsenek mögöttük pénz-hierarchák!
Mert, a magyar-cigány megbékélés jegyében gondolkodó népképviselő jelölteknek bizony, ez óriási probléma, meg az is, hogyan ismertessék meg gondolataikat elhivatottságukat és a magyar-cigány megbékélés jegyében megfogalmazott választási programjukat?!

Bp. 2008. január 9.

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Pergőtűzben
  2012-11-21 00:04:03, szerda
 
  Érdekes, hogy ez a kis ország
Milyen fontos lett egyszerre csak:
A nagyhatalmú világsajtó
Minden kis hírre menten lecsap

Elég egy szó egy jogszabályban
Hogy máris fújják a riadót,
S versenyt aggódnak világszerte
Az újságok és a híradók

Sötét színekkel festik égre
Vad rémképét a joghalálnak,
S rettegnek tőlünk azok, akik
A térképen meg sem találnak...

Kardot rántanak jogainkért
És féltik a demokráciát,
S azt hiszik, hogy a sanda szándék
A sorok között nem látszik át

De hát milyen égbekiáltó
Szörnyű dolgok lehetnek, melyek
Európa nagy Parlamentjében
Parázs vitákat gerjesztenek?

Nos, elég egy vélemény, melynek
Kicsinyes bosszú az indoka,
S máris szitkokat szórnak arra,
Amit el sem olvastak soha.

Mert a tényekkel nem törődnek,
Nem fontolgatják az érveket,
Ahhoz, hogy durván elítéljék
Csak rá kell sütni a bélyeget.

És egy sor olyan jogszabályról
Harsognak ádáz dörgedelmet,
Melyek tucatnyi másik ország
Törvényeiben szerepelnek,

Akiknél van sok jogtalanság,
Mely valóban szót érdemelne,
De rájuk sajnos, nem terjed ki
E nagy urak éber figyelme...

Csak épp az nem hangzik el sehol,
Ami az egészben a lényeg:
Hogy a busás profitot féltik
A milliárdos bankvezérek

Mert hogy egy ország mást akarjon,
Mint amit ők diktálnak neki,
S lerázza a jármot nyakáról:
Ezt az ő Rendjük nem tűrheti!

Bár a probléma nem mi vagyunk,
Az jelenti a gondot nekik,
Hogy netán a rebellis példát
Holnap mások is követhetik...

Ezért kell most nyomban lecsapni
És mindent bevetni ellene:
Fel ne üsse másutt is fejét
A lázadás baljós szelleme!

A pénzvilág gőgös urai
Ezért acsarkodnak ellenünk,
Fenyegetőznek és zsarolnak
Nehogy végre szabadok legyünk

Sajnos, itthonról segít nekik
Sok gazember, ki csak ahhoz ért:
Hogy eladja saját hazáját
Akárkinek a hatalomért.

Barátaim, ne tűrjük tovább
Tétlenül ezt a komédiát,
Emeljük fel mi is szavunkat,
Hogy meghallja végre a világ!


(A verset egy ismerősömtől "kaptam" 2012. november 18-án.)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nyílt levél Feldmájer Péternek
  2012-11-17 02:07:58, szombat
 
  Károly Lengyel <karolyorama@gmail.com> írta (2012. november 16. 19:39):

NYÍLT LEVÉL

dr. Feldmájer Péternek

Mazsihisz elnök
drfeldmajerelnok@mazsihisz.com

Az elmúlt napokról és órákról, illetve az arról szóló véleményekrőlTisztelt dr. Feldmájer Péter!

Ön ugyebár egy független ország állampolgára? Magyar állampolgár.

Mint tudja, ez az ország döntő többségében keresztény, és őslakos államalkotó nemzet hazája. Meglehet, másik állampolgársága kapcsán eltérő véleményt is megfogalmazhat, mint a Magyar Köztársaság külügyminisztériuma.

Mint Ön előtt is ismeretes, Martonyi János külügyminiszter erről természetesen úgy nyilatkozott, hogy MAGYARORSZÁG egy független Palesztina létrehozásában és annak környezetével békében történő egymás mellett élésben érdekelt.

Le kell szögezni, ez nem antiszemita vélemény, hiszen a palesztin nemzet éppen úgy a szemita népek sorába tartozik, mint Izrael fiai.
Minden, a világot behálózó ezzel nem egyező állítás ellenére.

Le kell szögezni, hogy a kődobáló palesztinokra messzehordó önjáró lövegekkel rárontó hadsereg egyértelműen hódító, és megtorló hadműveletet hajt végre Gázában. Ez ebben az órában már történelmi tény. A tények pedig makacs dolgok, amivel felénk a kultúremberek nem szoktak vitatkozni.

Ezért azt követelni a független, demokratikus MAGYARORSZÁG kormányától, hogy Izrael oldalán foglaljon állást, enyhén szólva bölcsességen kívüli elvakultságot mutat.

Azt is le kell szögezni, hogy Izrael bizonyítottan fajüldöző politikájának felhasználásával megfogalmazottan és vidáman lelkesedéssel hajt végre népirtást a palesztinok között.

E népirtásnak komoly gazdasági oka van. Izrael fosszilis energiamezői kifogyóban vannak. Ezzel szemben a közelmúltban Gáza területén hatalmas, jó gazdasági hatásfokkal kitermelhető földgázmezőt találtak.
Önök is tisztában vannak azzal, hogy ennek tulajdonjoga a palesztin nemzetet illeti. Mivel az az ország ma is Palesztina. Az az ország, amit vérfolyamra alapoznak, nem erkölcsileg létezik.

Az őslakosok ellehetetlenítése és egyéb furcsa műveletek végrehajtásával megváltoztatták a status quo. Volt-e azóta egyetlen békés éve annak a tájnak, mióta ez történt? Nem éve, de egyetlen napja sem telt békében.
Érdemes elgondolkodni azon a tényen, hogy a palesztinokat kivétel nélkül agresszornak kiáltották ki. Ha csak a tudósításokat figyeli valaki, számára ez is egyértelmű tény. Ha Izrael támadja meg az arabokat, az "természetesen" részükről akkor is önvédelem, ha a világon senki nem fenyegeti Palesztinában Izrael fiait!

Miként is lehet erről másképpen vélekedni akkor, amikor a nyári rekkenő hőségben rendre megfosztják a tiszta ivóvízhez jutás lehetőségétől Gáza ártatlan népét? Több méter magas, sok kilométer hosszú, hatalmas erővel és technikával őrzött kerítéssel határolta el Izrael Gáza földjét. Mi ez, ha nem faji megkülönböztetés?

Azonban ezzel de facto kimondatlanul azt is kinyilvánították, az a bekerített föld a palesztinoké. Amikor pedig ennek a ténynek az őslakos palesztin nemzet fegyverrel is nyomatékot ad, akkor minden hírügynökségnek előírják, hogy szélsőséges agresszornak, terroristának nevezzék az őslakosokat. Márpedig ha ilyen módon is az a föld a palesztinoké, akkor miként hatolhat be oda tankokkal idegen hadsereg, miközben a palesztinok rakétái lakatlan izraeli területeken mindössze kisebb homokfelhőt okoztak?
Mert az a hadsereg azon a tájon bizonyosan idegen. Kétezer éve idegen!

Nos, dr. Feldmájer Péter, megpróbáltam higgadtan leírni az Önétől, Önökétől eltérő véleményem szabadon, egy szabad országban, amely ország nemzetétől és vezetőitől senki a világon nem kérheti az országunk érdekei ellen való idegen vélemények ismételgetését. Ez egyben véletlenül sem a Magyarországon velünk együtt élő hitsorsosai terhére megfogalmazott vélemény. Ha ezt másképpen értékeli, az kirekesztő gondolkodásra utal. Akkor mi mit mondjunk?
Mondjuk azt, hogy az államalkotó keresztény többséggel szemben ez a vélemény antikeresztény? Furcsa volna, mint fordítva is az.

Tegnap néhány magyar ember Izrael budapesti nagykövetségének kerítése előtt néhány égő gyertyát és mécsest helyezett el. Az erről szóló tudósítás rövidfilmjét többször is megnéztem. Ők nem araboztak, nem zsidóztak. Tudja mi hangzott ott el? Azt mondták, hogy ebből ne legyen még nagyobb háború. Ők legalább tudatában vannak annak a ténynek, hogy a vérrel szerzett ország hadserege bármilyen parancsot végrehajt.

Képzelje, dr. Feldmájer Péter, Nürnbergben sem vették figyelembe, hogy a háború sújtotta Németország tisztjei parancsra hivatkoztak. Ezt nem a védelmükben kell olvasnia, hanem annak a pernek a történetét ismerve. Mit gondol, dr. Feldmájer Péter a lövéseik utáni jövőről?
Mert mindegy, hogy hogyan hívják a támadó országot, a katonai magatartás erkölcsileg és politikailag egy az egyben ugyanaz.
Elfogadhatatlan az egész világ számára, most és mindenkor.

A gyertyát gyújtó emberek nem a palesztinok mellett a zsidóság ellen tették le a lángokat. A békéért. És természetesen véletlenül sem antiszemiták ezzel a cselekedetükkel.

Mint Ön is tudja, a büntetőjogi meghatározás alapján Magyarországon csak a független magyar bíróság állapíthatja meg a törvényben megkövetelt megfelelő bizonyítékok alapján ennek megvalósulását. Még a helyszínre érkező rendőrök sem intézkedtek a gyertyagyújtókkal szemben, de még egy egyszerű személyi azonosítás sem történt.

Miként követelheti bármely másik ország magyarországi szervezetének tagja ebben az országban, hogy a független magyar rendőrség intézkedjen, az ügyészség gyanút fogalmazzon meg az antiszemitizmus vádjával? Ez természetesen "költői" kérdés volt. A helyes válasz a magyar jog alapján, hogy soha, senki, sehogy.

Köszönöm megtisztelő figyelmét!

A béke legyen a független Palesztinával és Önökkel!

Lengyel Károly

Budapest, 2012. november 16.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Mit köszönhet Magyarország Bajnai Gordonnak?
  2012-11-16 11:11:06, péntek
 
  Palesztin források szerint a Gázai övezet elleni légicsapások szerda óta 21 halálos áldozatot követeltek, és 235 a sebesültek száma.
Az izraeliek bárkit elpusztítanak, akik pusztulásából nekik hasznuk lehet... Márpedig Izraelnek a Gázai-öveztre (is) szükségük van.


De, engem nem csak ez aggaszt, hanem Orbán Viktor 2012. november 14-i kijelentése is, amikor tárgyalt a macedón elnökkel: Tárgyalásaik során kijelentette, hogy támogatja Macedónia EU-s tagságát és a NATO-ba való felvételét is.
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=186258

Vagyis, mindazt támogatja és ajánlatosnak tartaná, amitől Magyarország is szenved....Eddig azt hittem, hogy kizárólag Boross Péternek lehet "köszönni", hogy érvényes lett a NATO-ba való belépésünkre vonatkozó népszavazás, hiszen ő volt az, aki megmachinálta a népszavazási törvényt, hogy mindenképpen Magyarország belépése megtörténjen... Azt hittem eddig, hogy csak a fényes szelek nemzedékének létszükséglete az, hogy minid valamilyen nagyhatalomnak ki legyen Hazánk szolgáltatva.

De nézzük csak, hogy mire adta áldását a magyarnak nevezett parlament 2008-ban.
(Ezt megszavazta a Fidesz is!)

Szeretném tudatni olvasóimmal, hogy a magyarországi NATO logisztikai központoikat izraeli katonai- műszaki alakulatokkal építtetné föl a NATO. Tudom, Izrael nem NATO tagállam, de szerződéses alapon - a műszaki alakulatai - "besegítenek" a NATO-nak.
Hogy ez megvalósulhasson, ürügyre - egy polgárháború kirobbantására - lenne szüksége a magyarnak nevezett parlamentnek... Mármint, hogy a 2008-ban megszavazott törvénynek végre érvényt szerezzenek a mindenkori kormányok... Ezért lett kiélezve a cigány-magyar ellentét is és még folytathatnám...

Amiről itt most olvasni fognak, az csak egy a sok háttéralkuk közül, amit a mindenkori politikai hatalom birtokosai kötnek hazánk belső és külső ellenségeivel és ellenfeleivel. Ezekről a háttéralkukról és lepaktálásokról - mi, az ország lakossága - mit sem tudva csak azt vesszük észre, hogy már nincs is olyan ország Európa szívében, hogy Magyarország.

Lesz helyette NATO támaszpont 11 körzetre osztva hazánk területét. E körzetek mindegyikének 10 km-es körzetében NATO fog rendelkezni a mi drága jó anyaföldünkkel.
Ezek a körzetek a következők:
Logisztikai központok és térségek:
I. Nyugat-dunántúli körzet Sopron (részközpont: Szombathely).
II. Észak-dunántúli körzet: Győr - Gönyű.
III. Közép-dunántúli körzet: Székesfehérvár (részközpont: Dunaújváros, Veszprém).
IV. Dél-dunántúli körzet: Baja (részközpont: Mohács).
V. Budapest körzet: Dél-Pest (Soroksár),
Dél-Buda (Nagytétény),
Csepel Nemzeti Szabadkikötő.
VI. Közép-alföldi körzet: Szolnok.
VII. Dél-alföldi körzet: Szeged (részközpont: Kisszállás).
VIII. Észak-keleti körzet: Miskolc vagy Tiszaújváros.
IX. Észak-tiszántúli körzet: Záhony (részközpont: Nyíregyháza).
X. Délnyugat-dunántúli körzet: Nagykanizsa.
XI. Közép-tiszántúli körzet: Debrecen.
Mit is jelentene az ezeken a területeken élők számára egy ,,logisztikai központ"?
Vegyük példaként Budapest, Dél-pesti részét. A csodálatos Soroksári-Dunaágat és a folyót szegélyező kis hétvégi házakat, horgásztanyákat. Mint egy felfűzött gyöngysor, olyanok ezek a munkásemberek által épített kis házak. Nos, ezt akarják logisztikai központtá alakítani!

Hogyan tehetik ezt meg?
Az úgynevezett Országos Területrendezési törvény-tervezet (Ad T/5311) alapján, mely tervezetet az Országgyűlés a 2008. április 22-i keddi parlamenti ülésen ,,általános vitát folytatott róla és lezárására" került sor az Országos Területrendezési Terv 2003. évi XXVI. Törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5311.sz.) keretén belül.
A T/5311. sz. törvényjavaslatot a Magyar Köztársaság Kormánya megbízásából Bajnai Gordon, önkormányzati és területfejlesztési miniszter terjesztette elő.
.Mit tartalmazott egészen pontosan ez a területfejlesztési törvénybe bújtatott törvényjavaslat - amit egyébként megszavazott 2008. április 22-én a magyar parlament
A T/5311-es számú törvényjavaslat előterjesztési anyagában az 1. § tartalmazza a fogalom meghatározások pontjait.
A 9. pont arról szól, hogy mi számít honvédelmi területnek.
A honvédelmi terület kiemelt térség és megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amely a Magyar Honvédség alapfeladatait rendeltetésszerű ellátásához szükséges objektumok elhelyezésére, illetve tevékenységének végzésére szolgál.
A 11. pontban folytatódik a kiemelt fontosságú honvédelmi terület-meghatározás. Mely szerint, az számít kiemelt fontosságú honvédelmi terület amelyikről az ,,Országos Területrendezési Tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyen a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetően meghatározó, vagy a NATO tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére hivatott objektumok elhelyezésére szolgáló területek találhatók,..."
Milyen egy ördögi terv ez, hogy az Országos Területrendezési Tervbe bújtatva akarják megszavaztatni a képviselőkkel Magyarország egész területének NATO támaszponttá változtatásának törvényes feltételeit???
Milyen előkészítéssel készülhettek fel a képviselők az április 22-i parlamenti ülésre?
A T/5311. sz. törvényjavaslat mellékletein 1:500000-es kicsinyítésű térképeken és CD-n, vagyis sehogy sem nézhették meg. Pedig, ezek a mellékletek tartalmazzák a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezeteiről készített térképeket, melyeken a települések feliratai oly kicsik, hogy még nagyítóval sem lehet elolvasni.
Pedig, nem kevesebbről fognak a képviselők majd dönteni, mint pl ami a 37. § -ban olvasható: ,,Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a kiemelt térségi és megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körét."
A 38. § szerint az OTrT. 1/1-10 sz. melléklete, a 2- sz rajzi melléklete és a 3/1-10. sz. rajzi melléklete helyébe a jelen törvény 1/1-13. sz. melléklete, 2. sz. melléklete és 3/1-11. sz. melléklete lép. (Ezeken a mellékleteken Magyarország térképe látható 1:500000-es kicsinyítésben.)
Felhívnám a figyelmet az 1/13. sz. mellékletre, melynek témája a Térségi övezetek és azok kapcsolata.
Ezen belül két nagy csoportra osztják az övezeteket.
Egyszer az Országos Területrendezési Terven belüli felsorolás tartalmazza a Kiemelt fontosságú honvédelmi terület-eket.
Második része a táblázatnak a Kiemelt és megyei területrendezési terv, melyben szerepel a ,,Rendszeresen belvízjárta terület", és itt is a ,,Honvédelmi terület".
20. § (3/9. sz. melléklet)
Az OTrT a következő 16/C §-al és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
,,Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
16/C. § (1) A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben a tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés kijelölt területeket a településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület felhasználási egységbe kell sorolni!
A/35 §-hoz:
Az OTrT a következő 27/A §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
,,Honvédelmi terület övezete
27/A § A honvédelmi terület övezetét a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület terület-felhasználási egységbe kell sorolni."

Lehet, hogy Táborfalván is egy ilyen logisztikai központ kiépítése vette kezdetét?
Táborfalva 2009. 03. 02. - Szabad Riport helyszíni felderítés
(részlet)
(A képek itt is megtekinthetők: http://furaila.xfree.hu/144950 )

NEM TALÁLTUNK, IDEGEN HADSEREG JELENLÉTÉRE UTALÓ MOZGÁST
- Sőt, semmilyen hadsereg aktív jelenlétét nem tapasztaltuk -

Viszont találtunk érdekesnek tűnő momentumokat:

AZ ÁTLAGOSNÁL JOBB UTAKAT - ADÓTORNYOK HÁLÓZATÁT - FRISSEN FELÉPÜLT ÓRIÁSI BÉRKASZÁRNYÁT, A RÉGI LAKTANYÁVAL SZEMBEN


2009. március 02. délután 4 óra.
Táborfalva, ez a Budapesttől délre fekvő kistelepülés, Örkény és Lajosmizse között, az 5-ös út mentén, - első pillantásra egy teljesen átlagos magyar kistelepülés képét mutatja.
...
2. ADÓTORNYOK HÁLÓZATA

Bevallom, először azt hittem, hogy az itt feltűnő adótoronyhoz vezet ez a jó út. De aztán észrevettem, hogy itt nem egy, hanem számtalan adótorony van! És ezek egyáltalán nem mobiltelefon tornyok! Azokat ismerem, felteszem az olvasó is, és ha majd megnézi a képeket, láthatja, hogy mennyire különböznek ezektől. Nem beszélve arról, hogy egy ilyen kistelepülésen, ugyan már mire szolgálna ennyi mobiltelefon impulzus?

Ezek nagy valószínűséggel katonai kommunikációt szolgáló tornyok, bár szemmel láthatóan nem őrzik őket. De ki tudja. Ha valamelyiket esetleg belülről szeretnénk látni, - akkor biza eldőlne ez a nyitott kérdés is.
Lásd a fotókat is: http://furaila.xfree.hu/144950


A legnagyobb torony pedig Táborfalván kívül, Tatárszentgyörgy irányában van, egy hihetetlenül lepusztult épület komplexumban. Volt laktanya ez, - és az ember föl sem figyelne rá, - a tudat alattijában konstatálva, "Na ezt is jól hagyták tönkremenni!" - föl sem figyelne rá, ha a rozoga kapuban nem látna egy Uniós zászlót! Mögötte pedig ott tornyosul a tekintélyes adótorony. "Mosoda." - Ez van kiírva a kapu előtt lévő buszmegállóra.

Aztán van egy másik lepusztult laktanya is, beljebb a településen, a lakóteleppel szemben, az 5-ös út mentén. Néptelen, kihalt, semmi mozgás, - ám a felirata ennek teljesen ellentmond! "EU TERMINAL" - Szép kék és csillagos, ahogyan ennek lennie kell.
(Lásd a képet: http://furaila.xfree.hu/144950 )
Bár lehet, rosszul spekulálunk, - és ez valami logisztikai terminál... De akkor viszont hol vannak a kamionok?

3. VADONATÚJ BÉRKASZÁRNYA

http://videa.hu/videok/hirek-politika/taborfalva-2009.-03.-02.-hirado-magyar-cXmh mVhj4oMmFaSo

A fenti videón is láthatják, ha dél felé indulunk, Tatárszentgyörgy irányába, akkor bal oldalon van
egy az egyik kihalt laktanya , (kapuját lásd a képen: http://furaila.xfree.hu/144950 )
- jobb oldalon, pedig egy hatvanas, hetvenes években épült kis tiszti lakótelep. Rendbehozva. - Ám a két régi épület mögött van egy vadonatúj óriási bérkaszárnya, - a cimkézett ablakokon látszik, hogy még nem igazán lakik ott senki. De jól el van kerítve!

Nos, vajon kinek is építették ezt az épületet? - Nos az önkormányzat illetékese bizton adna rá elfogadható magyarázatot, - valami olyasmit, hogy a szociálisan rászorultaknak, vagy valami hasonló, - ám ez a frissen elkészült nagy épület, ehhez túl jó minőségű.
(Lásd a képet: http://furaila.xfree.hu/144950 )

Mindezen dolgokat egybevetve, - felvetődik bennünk az a kérdés, - hogy a látszólagos nyugalom mögött, vajon mi is lehet Táborfalván? Ha egyáltalán van valami. - De azért van jó néhány véletlen, - amiről azért látszik, hogy nem véletlen, - s ezek mellett nem lehet csak úgy elmenni."
(Szabad Riportból a részlet vége.)
MIT AKAR A BILDERBERG-CSOPORT?
Többek között a következőket. (Lásd a csatolmányban mellékelt, a Nemzeti Hírhálóról letöltött írást!)
NATO terjeszkedés
NATO a világ hadseregévé válhat.
Egy jogi rendszer
Egyetlen, egységes jogi rendszer az összes országnak.
Egy szocialista jóléti állam
A Bilderbergek víziója szerint az engedelmes rabszolgákat megjutalmazzák, az ellenszegülőket pedig kiiktatják.
TUDATMÓDOSÍTÓ TECHNOLÓGIÁKKAL valósíthatja meg az engedelmes rabszolgák előállítását. Lehet, hogy ehhez kellenek a táborfalvi és más logisztikai központokban felállított antennák?
Dr. Oliver Lowery által katonai használatra fejlesztették ki a Georgiai Norcrossban és leírják az US Patentben # 5,159,703 -- "Silent Subliminal Presentation System"
1992-es kereskedelmi használatra.
A nyilvánvaló kivonat olvasható is a cikkben.
"Egy csöndes kommunikációs rendszer amiben nonaural szállítók, *a nagyon alacsony* (ELF) vagy nagyon magas audio-frekvencia (VHF) tartomány vagy a szomszédos ultrahangos frekvencia spektrumban, vagy amplitúdó-, vagy frekvencia-modulálódott a kívánt intelligenciával és akusztikailag vagy rezgésileg szándékosan az agyba terjedt, tipikusan a hangszórók, fülhallgató, vagy piezoelektromos jelátalakítók használatán keresztül.
*A modulált szállítókat közvetlenül, valós időben közvetíthetik, vagy kényelmesen felvehetik mechanikusan, mágnesesen vagy optikai médiákon a hallgatónak. *
Ez az eszköz a csend hangja egyszerűen számításba veszi a speciális gondolatok szavatolatlan beültetését, érzelmeket, ráadásul a gyanútlan emberi lényekbe testi tetteket ír elő. Röviden itt a meglévő technológia, az igazi képesség, hogy merő bábukká váljunk bizonyos vezérlők kezeiben, vagy másképp bábukká változtassanak emberi lényeket.
*Itt a technológia amivel egyetlen golyó nélkül az összeesküvő emberek átvehetik az egész Föld fölött az uralmat.*
1991. március 23-án egy hírkivonatot bocsátottak ki az ITV News Bureau Ltd.-n (London) szolgáltató közleményben:
"High-Tech Psychological Warfare Arrives in the Middle East."
Ez a sivatagi vihar hadművelet alatt volt George Bush adminisztrációja alatt, és leír figyelemre méltó részletességgel egy US pszichológiai hadviselést egy (psy-ops) titkolt operációt, amit sikeresen az iraki csapatok ellen vetettek be Kuvaitban.
*Azt, ami történt, hogy egyetlen lövés nélkül megadták magukat az iraki erők az amerikaiak cenzúrázták. Csak a brit sajtóban jelent meg: *
"egy hihetetlen és nagyon osztályozott psy-ops programot, ami a Silent Sound technikákat hasznosítják, sikeresen bevetettek. A lehetőség, hogy használják ezt a módszert akkor történt, amikor Saddam Hussein hadseregeinek a parancsnoki és ellenőrző rendszereit megsemmisítették.
Az iraki csapatokat akkor arra kényszerítették, hogy arra használják a kereskedelmi FM rádióállomásokat, hogy folytassák a kódolt parancsokat, amiket a 100 MHz-es frekvencián sugároztak. Az US spy-ops csapat felállította a saját hordozható FM adóját, miközben ugyanazt a frekvenciát használta Al Khafji elhagyott városában.
Ez az amerikai adó legyőzte a helyi iraki állomást. Hazafias és vallásos zenével egyetemben psy-ops "homályos" megtévesztő és ellentmondó katonai rendet és információt közvetített. Egy sokkal erőteljesebb technológia mindazonáltal dolgozott. Ez a kifinomult elektronikus rendszer arra lett tervezve, hogy közvetlenül a hallgató elméjének beszéljen; belépve az agyhullámokba, kezelve az agy elektro-enkefalogrammikus (EEG) mintáit. Így beültetve mesterségesen a negatív érzelmeket - élénk félelem, aggodalom, kétségbeesés és reménytelenség érzéseit hozták létre az iraki csapatokban."
Összeállította: Bóna Mária Ilona
Bp. 2009. márc. 26.
és
2012. nov. 16.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A modern civilzáció összeomlásának jelei
  2012-11-06 16:03:43, kedd
 
  14 jele annak,hogy a modern civilizáció összeomlása már elkezdődött

(NaturaHirek.hu) Sok ember azt hitte, hogy a világ vége 2012
decemberében lesz. Hülyeség. A sokkal őszintébb válasz az, hogy a
világ vége már meg is kezdődött. És ez nem jelenti a világ végét,
csak egy korszak lezárását és egy új születését. Az átmenet a két
kor között azonban lármás és költséges átállás lesz az emberiség
számára.

Íme 14 jel, hogy a mostani világ, ahogy azt most ismerjük, a végéhez
közeleg. Egy korszak végén és egy új kor elején élünk. A jövőben,
amikor majd visszanézünk, mindez egy pillanat lesz csak a
történelemben. Most viszont minden úgy tűnik, mintha szinte
csigatempóban haladna. Félreértés ne legyen: a mostani világ
fejezeteinek végét éljük. A következő könyvben egy új világot fogunk
megismerni, amely nagyon különbözik attól, amelyet eddig
megismertünk.

# 1 - Tornádók, hurrikánok, földrengések és szökőárak tömkelege -.
Eleinte úgy tűnt, csak a véletlenek egybeesése, de most mintaszerűen
jellemzőek a Földre. Az időjárás egyre szélsőségesebb. A közelmúltban
több mint 120 tornádó pusztított az Egyesült Államok középnyugati
részén. Texasban állandó a bozóttűz a rendkívüli szárazság miatt. És
ahol nincs tűz és aszályok, ott árvizek vannak.

# 2 - A méhek csendje - A méhek kihalása Észak-Amerikából indult.
Azt már tudjuk, hogy részben a kémiai növényvédő szerek (és esetleg
a génkezelt termények) az okai a méhek pusztulásának.

# 3 - Az atomtudomány csődje - A fukushimai katasztrófa csak egy
dolgot bizonyít: a tudósok veszélyesen arrogánsak a nagy volumenű
projektek tervezésében, és nem veszik figyelembe a természet erejét.
Az atomenergiáról azt ígérték, hogy tiszta és zöld környezetet és
energiát fog adni. Ezzel szemben most csendesen és láthatatlanul
mérgezi meg egész bolygónkat.

# 4 - A Wikileaks - Egy olyan korban, ahol ilyen sok a megtévesztés,
az információkat kiszivárogtató embereket bűnözőkként kezelik.

# 5 - Az orvosi rendőrállam megjelenése mindenhol - A fegyveres
rajtaütések SWAT kommandósai, az oltások és a kemoterápia gyermekekre
és felnőttekre való kényszerítése. Az egészségügyi rendszer annyira
haszontalanná, korruptá és veszélyessé vált, hogy az ahhoz vezetett,
hogy manapság már egyre erőteljesebben győzködik az embereket arról,
hogy bevegyék a gyógyszereket, beoltassák magukat stb. Ez egy
kikényszerített orvosi monopólium, amely veszélyezteti egészségét és
a szabadságunkat.

# 6 - Az egyre gyakoribb az élelmiszerhiány és termés kudarcok. Ez
csak a kezdet: az élelmiszer árak továbbra is az egekbe szöknek az
elkövetkező években a szélsőséges időjárás, a beporzók elvesztése és
a globális génkezelt termények megjelenése miatt. Igazi élelmiszer a
mai világban lassan már elenyésző mennyiségű. Érdemes elkezdeni
otthoni konyhakertet telepíteni.

# 7 - A világ energetikai társaságainak hibái: a radioaktív sugárzás
Fukushimából nem az egyetlen módja annak, ahogy az energetikai
vállalatok tönkreteszik a világot. Ne feledkezzünk meg a Deepwater
Horizon-ról, a hatalmas olaj szennyezésről a Mexikói öbölben -aminek
mellesleg még nincs is vége. Még egy év múlva is Corexitet
permeteznek az öbölben!

# 8 - A továbbra is tartó genetikai szennyezés. Ez lehet a
legrosszabb fejezete az elkövetkező összeomlásnak. A széles körű
genetikai modifikálások bűncselekményt jelentenek az emberiség
ellen. Ez egy "gén szennyezés", amely lassan szétterjed a világ
élelmiszer-növényeire, termés csökkenéshez és végül éhezéshez
vezetve.

# 9 - Amerikában lassan nem lehet eladni igazi, organikus tejet a
zsarnokság és büntetőjogi bántalmak megjelenése, farmok bezárása
nélkül. A cél az igazi tej tönkretétele. Az FBI még az Amish
farmereket is megcélozta. Mi lesz ez után a világ többi részén?

# 10 - A pénzkínálat hamisítása, pénz fedezet nélküli nyomtatása,
infláció. Egy bukott gazdasági rendszerben élünk, közel az összeomlás
szélén, a hülye vezetők pedig csak olyan "megoldásokat" találnak,
amelyek valójában felgyorsítják saját bukásukat. A gazdasági őrület
itt mindenkinek nyilvánvaló aki valaha is tanult matematikát.

# 11 - A tömegek zuhanó intelligenciája - Az egyik leginkább zavaró
jel a tömegek lebutulása. A fiatal, lusta, tévénéző zombik abszolút
semmi értékeset nem nyújtanak a világ számára. Ők az "agyatlan
fogyasztók", akik védőoltásért állnak sorba, tévét néznek és
szemétkaját fogyasztanak. Adjuk hozzá azt, hogy pszichiátriai
gyógyszereken élnek és elhisznek mindent, amit a kormány mond nekik.

# 12 - A hírek teljes és tökéletes fabrikálása- a hírek nagy része
teljesen és tökéletesen gyártott: a háború Líbiában, bármely állam
adóssága, a munkanélküliség, . egy intelligens ember a híreket nézve
felrobban a nevetéstől. Az információs források nem közvetítik az
igazságot többé, csak politikailag célszerű fikciókat.

# 13 - A folyamatos környezetszennyezés - túl a
génmódosítás-szennyezésen és a sugárzás hatásain, tömeges
gyógyszeripari szennyezettség is tapasztalható. Ez nem csak a
gyógyszeripari gyárak termékeinek folyókba való engedéséről szól, az
is tény , hogy jóval több mint a lakosság fele szinte naponta szed
gyógyszereket, valamint használ kábítószereket. Ez áthatja egész
testünket, és végül a vízellátást és a termőföldeket is.

# 14 - A radioaktív szennyeződés belejut a globális
élelmiszer-ellátásba - Itt van az egyik, legutolsó, igazán alattomos
összetevő: A globális élelmiszer-piac mostanra már a Fukushimából
eredő radioaktív sugárzással szennyezett. Azt mondták az értékek
"alacsonyak", de nem fogjuk megtudni az igazságot arról, hogy a
radioaktív cézium-izotópok évszázadokon át megmaradnak az
élelmiszerekben. A radioaktív élelmiszerek, mellkas-röntgenek,CT-k,
testszkennerek, reptéri röntgenek. Az emberi fajra mért teljes
sugárterhelés mára már eléri azt a pontot, ahol az tömeges
meddőséget, vagy éppen rákot okoz. Vagy épp ez lenne a mögöttes cél?
KÜLD TOVÁBB!!

http://www.youtube.com/watch?v=r18QlCPfGrg&feature=em-subs_digest-newavtr-vre cs
--
Az a Nemzet ki nem tartja tiszteletben történelmét és az őseit, nem vesz róla tudomást, hogy honnan jött, annak nincs múltja. Akinek pedig nincs múltja, annak jövője sincs.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Hajmeresztő szimpózium a Magyar Tudományos Akadémián
  2012-11-01 12:55:23, csütörtök
 
  "Wass Albertnek meg vannak számlálva az évei"
2012, október 31 - 02:46 barikad.hu

Hajmeresztő szimpóziumot szervezett kedden az MTA. A nemzeti konzervativizmus irodalomszemlélete c. egész napos konferencia célpontjai a hungarista, még a tájleíráshoz is tehetségtelen, indiánregényeket író Wass Albert, a sznob, olvashatatlan, irodalmi Nobel-díjra érdemtelen Tormay Cécile, a valamennyire tehetséges, de vérgőzös, szélsőséges, antiszemita Szabó Dezső, és a leggyengébb láncszem, a keverék fajú székelyeket tisztának hazudó Nyirő József voltak. Beszámolónkból nem csak az derül ki, miért nem kerülhetnek be ezek a szerzők az általános iskolai és gimnáziumi tankönyvekbe, hanem hogy miért kell félni a bocskaiba öltözött kisiskolásoktól.

Érdekes konferencia meghívót fújt be a szél szerkesztőségünkbe. Az MTA 2010. őszi nacionalizmus kurzusa páratlan "sikeréből" kiindulva úgy döntöttünk, a magaskultúra e gyöngyszemétől sem foszthatjuk meg olvasóinkat. Kíváncsiságunkat csak fokozta, hogy amikor a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézeténél arról érdeklődtünk, milyen kutatási projekt alapján, pontosan mekkora összegből rendezték az előadássorozatot, kitérő válaszokat kaptunk. (A kutatás állítólag egy új irodalomtörténeti kézikönyv készítéséhez köthető, és nincs külön költségvetése - ám ennek a kézikönyvnek a költségeiről nem kaptunk bővebb felvilágosítást.) Nekivágtunk tehát a Gellért-hegynek, hogy saját szemünkkel győződjünk meg arról, a reneszánszukat élő nemzeti író ikonokról milyen kutatásokat folytat a szakma grémiuma.

Wass Albert, a hungarista

A moderátor már megnyitó beszédében nem hagy semmi kétséget afelől, mennyire objektív és elfogulatlan konferencia fültanúi leszünk, amikor kijelenti, a tárgyalt írók (Wass, Nyirő, Tormay, Szabó) semmilyen esztétikai értéket nem képviselnek, és műveiket lehet, hogy nem irodalmi, hanem szociálpszichológiai (sic!) kurzuson kéne elemezni.

A sort Karafiáth Judit kezdi, aki a 20. századi francia irodalom egyik legnagyobb hatású pamfletíró zsenijének, Louis-Ferdinand Céline életútját eleveníti fel. Céline Wass Albertékhez hasonlóan szélsőségesen rasszista, antiszemita volt, zsidóellenes írásaiban saját szorongásait és téveszméit vetítette ki. Wassékhoz hasonlóan óriási a felelőssége abban, hogy gyűlölködő írásaival gyilkos eszméket segített hatalomra, és erre még az sem mentség, hogy jómaga zsidó életeket mentett. Céline-t az különböztet meg a hungarista eszméket (sic!) valló Wass Alberttől, hogy tehetséges volt.

Megtudjuk, hogy Céline 100 éves özvegye nem engedi újra kiadni elhunyt férje műveit, ami Karafiáth szerint sajnálatos, mivel "kellő magyarázattal" (értsd: filoszemita dogmákkal) lehetne tanítani, mivel nem olyan értéktelenek, mint magyar kortársaié.
Indiánregények tájszólással

Következik Deczki Sarolta, aki "vállaltan nem független" próbafúrásokkal akarja bizonyítani, hogy a nemzeti írók tisztaság mítosza egy értelmetlen, önellentmondásos valami. A tisztaság mítoszáról szerinte akkor beszélhetünk, ha egy közösségben bizonyos normák kizárólagossá válnak, és törvényszerűen csökken a tolerancia más értékekkel szemben. Ilyenkor megindul a harc a tisztább eredet kérdéséről, és a 20. században ilyen ideológiák pusztítottak el embereket a származásuk miatt. Tézise bizonyítására három konkrét irodalmi alkotást hív segítségül

Szabó Dezső Az elsodort faluja a megromlott, elfajzott magyarságot mutatja be, amelyet kívülről az idegen, nyugati kultúra, belülről a történelmi középosztály eltűnése és a magyar faj önpusztító hajlamai tettek degenerálttá. A megoldást a civilizációtól való menekvés, a földhöz való visszatérés, a fizikai munka öröme és a testi vágyak kielégítése jelenti. Az expresszionista képekben tobzódó, tendenciózusan antiszemita mű Deczki szerint tanítani való példája annak, hogyan nem lehet és nem kell regényt írni.

Wass Albert A funtineli boszorkánya is megkapja a magáét. A "romantikus indián kalandregény" nosztalgiába menekül, az érintetlen kultúrához, az ősi tudáshoz és a természetfelettihez nyúl vissza. Zavaró, hogy Wass mindentudó elbeszélőként ír, és hogy nincsenek összetett figurái.

A végére marad Nyirő József Székelyek című novelláskötete, amely Deczki szerint a leggyengébb láncszem a három közül. A kedélyes anekdota gyűjtemény érzékelhető szeretettel ír a székelyek viselt dolgairól, de nem követi morális ítélkezés, és nyelvi invencióról nem beszélhetünk, mert a szereplők tájszólással (mily' meglepő!) beszélnek.

Az előadó végül levonja a konklúziót: amíg kellő távolsággal tudjuk kezelni az idillivé stilizált műveket, addig nincs gond, de ha a valóságként tekintünk rájuk, annak "katasztrofális következményei lehetnek".

Tormay Cécile és a sznob gyűlöletbeszéd

A harmadik előadó Rákai Orsolya, aki a Tormay Cécile által szerkesztett, a liberális Nyugat ellensúlyozására megalapított konzervatív irodalmi folyóiratról, a Napkeletről tart kiselőadást, de annyira borzasztóan unalmas, hogy rögtön ugrunk is egyet.

Sokkal izgalmasabbnak ígérkezik ugyanis Szolláth Dávid Szórakoztató gyűlöletbeszéd - Tormay Cécile: Bujdosókönyv c. recenziója. A fiatal kutató már csak azért is dicséretet érdemel, mert az egyetlen olyan előadó volt, aki nem papírból felolvasva becsmérelt. Kiderül, hogy a Bujdosókönyv még álnaplónak is gyenge, a történelemhamisítást súrolja, önleleplező logikai hibákkal van tele. A ceremoniális szóhasználat alkalmatlanná teszi, hogy a siralmak sorát végig lehessen olvasni, de azért vannak benne modernista, dinamikus jegyek.

A "zsidók világhatalmi összeesküvéséről szóló politikai thriller" tele van patriarchális, sznob, később a népi irodalmi kör által is nehezen vállalható rangkórsággal, továbbá kiderül belőle, hogy Tormay nagyasszony nem ismerte a szegény emberek világát, és érdemtelenül magasztosodik fel a műben. Azt is megtudjuk, hogy Tormay nem művei irodalmi értéke, hanem a propaganda miatt kapott Nobel-díj jelölést, és Szolláth Dávidot zavarja, hogy az írónő rajongói az ablaka előtt masíroznak.

A délelőtti előadásokat egy rövid vita követi, melyben egyesek felvetik, hogy Tormay Cécile "nem volt annyira rossz író, a Régi ház egy bizonyos szintet megüt", az Elsodort faluban pedig "vannak kiválóan megírt szövegrészek" és "helyenként valóban színvonalas", de elsősorban a kártékonysága miatt kell foglalkozni vele. Abban is teljes az egyetértés, hogy Wass Albert menthetetlenül értéktelen és színvonaltalan.

Wass Albert, a szájbarágós középszer

Az ebédszünet utáni szekciót Angyalosi Gergely nyitja, akinek már a felvezetőjéből is olyan mértékű érzéketlenség és idegenkedő ellenszenv süt, hogy biztosra vesszük: egy kerelőszentpáli legényesről is a Mein Kampf és a varsói gettó jut eszébe. Mondandójának lényege, hogy a székelyeket tévesen tartották (és tartják ma is) egyfajta földönkívüli eredetű, magasabb rendű lénynek, ők is ugyanolyan erkölcsileg leromlott, keverék faj, mint a többi. Nyirő József Kopjafák című elbeszélés-gyűjteményéből egy történet tetszett neki, amely a cigányok nyomorúságát mutatja be.Angyalosi Gergely: A székelyek nem ufók!

Wass Albert Tizenhárom almafája fölöslegesen elnyújtott, anekdotikus, középszerű történetek halmaza. Angyalosi Gergely szerint az erdélyi származású író egyszerűen és szájbarágósan érvel, csak didaktikus egyértelműséggel képes előadni erőltetett mondanivalóját, és tájleírásokban sem remekel.

A közönség hangos röhögcséléssel jutalmaz egy moderátor által előadott rasszista városi legendát, amely a metrón jegyet származására hivatkozva nem lyukasztó székely asszonyról szól.

Szabó Dezső, a vérgőzös, szélsőséges antiszemita

Veres András következik, aki Szabó Dezső pályamunkájának újraértékelésére vállalkozik, kiemelve, hogy a két világháború közötti magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakja az irodalomban a modernséget, a közéletben a szélsőséges anti-individualizmust képviselte. Szabó Dezső tagadhatatlanul tehetséges volt, de makacs antiszemitizmusát nem tudta feladni, noha a náci veszélyt ő is felismerte, és bírálta hazai kiszolgálóit. Veres büszkén meséli, hogy ő már 1975-ben be akarta vetetni a tankönyvekbe Szabó Dezsőt, igaz nem antiszemita, hanem náciellenes írását.

Még mindig maradunk Szabónál: Földes Györgyi Őrült beszéd, de van benne rendszer című előadásában azt ígéri, rávilágít Szabó Dezső ellentmondásaira. Ez sajnos nem jött össze, és Földes hiába próbálja politikai szélkakasnak beállítani a "vérgőzös, szélsőséges, antiszemita" írót, előadásából az derül ki, hogy Szabó Dezső - bár sok irodalmi és politikai klikkben megfordult - elveihez, értékrendszeréhez végig hű maradt, és műveiben nem csak a zsidóságot, de minden társadalmi réteget - köztük az egyházat, a parasztságot, a lecsúszott értelmiséget és a dzsentri világot - ostorozta. Az előadó kénytelen-kelletlen elismeri ugyan, hogy Szabó széles műveltségű író, a magyar avantgárd meghonosítója volt, de rögtön hozzáteszi, hogy a fő művének tartott Elsodort falu fárasztóan egysíkú, dagályos és olvashatatlan.

Az előadások sorát Szénási Zoltán zárja, aki Mécs László és Wass Albert költői szerepvállalását kutatta, és előadását arra hegyezi ki, hogy Wass első, elégikus hangvételű próbálkozásaiból idéz, amelyet még Dsida Jenő sem tekintett jelentős alkotásoknak. Szénási szinte gyermeki ujjongással újságolja, hogy a 30-as évekbeli erdélyi irodalmi összefoglalók nem is említik Wass Albert nevét.

A bocskaisok már köztünk vannak!

Véget értek az előadások, és sokan már pakolászni is kezdenek, pedig a java még csak most jön. Veres András, az Irodalomelméleti Osztály vezetője az új közoktatási kerettanterv miatt aggódik, szerinte az iszonyatos pénzekkel támogatott, eladhatatlan Wass Albert kötetek csak a vég kezdete. Egy virulens ellenkánon van felépülőben, és a nemzeti oldal követeli az irodalom tankönyvekből kihagyott szerzőket. Az a valós veszély fenyeget, hogy bármilyen mellőzött nemzeti konzervatív vagy radikális író felnemesül, csak azért, mert üldözték. Szerinte amit Wass Albert ír, az "irodalom alatti", és utoljára a 40-es években fordult elő, hogy ezeknek az antimodern szerzőknek lapot osztottak.

Veres a jobboldali tudósok miatt is aggódik, akik visszakövetelik maguknak a magyar irodalmat, de gyorsan hozzáteszi, mindettől függetlenül továbbra is ragaszkodniuk kell ahhoz, hogy ők mondják meg, mit tanítsanak az iskolákban. A közönségből ekkor valaki elárulja, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban nemzeti szempontú irodalomértésről fognak értekezni, erre többen "Atyaúristen!" "Jézusom!" bekiáltásokkal fokozzák a világvége hangulatot. Az osztályvezető azonban megnyugtat: "Minden kultusznak, így Wass Albertnek is meg vannak számlálva az évei, legalábbis remélem".

A szürreális rettegés akkor fordul át a komikum műfajába, amikor egy nő azt kezdi el fejtegetni, semmin ne csodálkozzanak, miután a volt gimnáziumában nemrég egy bocskaiba öltözött kisfiú Wass Albert verssel állított be a szavalóversenyre. "Kicsit féltünk, igaz csak nyolcadikos volt, de egyszer meg fog nőni" - mondta, és senki nem röhögött fel.

Összegzés

A konferencián elhangzottak tanulságait - kiegészítve az elmúlt két évtized tapasztalataival - így lehetne összefoglalni: Wass, Nyirő, Szabó, Tormay és úgy általában a nemzeti konzervatív és radikális irodalom nagyjai valójában középszerű, többnyire tehetségtelen alakok, akiknek munkáit és hőseit nyugodtan ki lehet gúnyolni. A meséhez, a transzcendenshez, az ősiséghez való visszanyúlással egészen addig nincs gond, amíg ez nem magyar élettérben, magyar emberekkel, magyar sorsközösségben történik. A társadalomkritikával sincs baj, kivéve, ha a zsidókra vet rossz fényt. Kertész Imre Sorstalansága nem olvashatatlan, csak töredezett a nyelvezete. Ha a tragédia helyszíne nem Auschwitz, hanem Székelyföld, akkor már más a helyzet.

Valójában nem a nemzeti írófejedelmek primitívek, hanem a módszer, amivel az elsikkasztott rendszerváltás miatt érinthetetlen MTA-hatalmasságok annak akarják láttatni őket. És nem arról van szó, hogy ne lenne igazság a kritikában. Mondjuk ki őszintén: Wass Albert prózája igenis idillikus, Szabó Dezső stílusa dagályos, Nyirő alakjai elnagyoltak. Aki olvasott tőlük, tudja, és ezzel együtt is szereti őket, megtalálja bennük azt, ami értékessé, unikálissá teszi őket. A megdöbbentő az a parázsló gyűlölet, az a szalonképessé gyúrt magas értelmiségi fröcsögés, amellyel az önkényes liberális kánonból kihagyott irodalmi kiválóságainkat sározzák. Nem azért, mert esztétikában ne vennék fel a versenyt a legtöbb nyugatossal (lehetne tőlük is válogatni elcseszett frázisokat), hanem mert nemzeti sorskérdéseket tűztek zászlóikra, és az öncélú, értékrelativizáló köldöknézegetés helyett rámutattak a problémák gyökereire, és ehhez programot is adtak. Ez az ő bűnük, és halhatatlanságuk is egyben.

Bencsik János
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2012.10 2012. November 2012.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 7 db bejegyzés
e év: 104 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 278
  • e Hét: 381
  • e Hónap: 1973
  • e Év: 54309
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.