Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Egységért (Nyílt levél Halász Józseftől Orosházi Ferencnek)
  2014-08-31 11:25:04, vasárnap
 
  Az Egységért

Nyílt levél Orosházi Ferencnek


Kedves Feri!A mai helyzetben nem járhatnak külön úton azok, akiknek egységteremtő feladatuk van, ezért ismét megkereslek.Szeretettel kérlek, olvasd el a Szent Korona Tan és Értékrend közötti különbség főbb pontjait, és ezen keresztül értékeld a tervezett ,,Nemzetgyűlés" szerepét az egyetemes magyarság egységesítésben.
Szent Korona Tan

Szent Korona Értékrend


I. Eredet

Ezeregyszáz év

Több ezer (legalább 6000) év


II. Szabadság

Az egy és ugyanazon szabadság elvét nem teljesíti, ezért szükséges a ius resistendi et contradicendi folyamatos megerősítése

Közszabadság elve érvényesül


III. Irányítás és vezetés

Egyszemélyes vezetés

A vezetés kettős egysége (kündü és gyula)


IV. Megismerhetőség

Dogmatizmus (agnoszticizmus)

Teljes tudás és a szabadság kettőben egysége (gnoszticizmus)


V. Jogfolytonosság

1100 év története az alapelvek (alkotmány) alapja, ezért a jogfolytonosság 1944. március 19. szakadt meg

A magyarság történelme az alapelvek (alkotmány) alapja, ezért a jogfolytonosság 973-ban, a Quedlinburgi szerződéssel szakadt meg
Ezeknek az eszmei tőkéknek a részletes kifejtését és hatását a föderatív és konföderatív paradigmák szabályozási (jogi) és feltétel-biztosítási (gazdasági) részeire ,,Paradigmaváltás" c. tanulmányban fejtettem ki. [A két gondolkodási mód közötti különbség elemzését ,,Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe", gyakorlati hatását a ,,Kiút a válságból - a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá" c. tanulmányokban olvashatod.]Az összehasonlító elemzések és a gyakorlati megvalósításra vonatkozó ,,esettanulmány" szintű anyagok egyértelművé kell, hogy tegyék, hogy a két lehetőség (Szent Korona Tan és Értékrend) közül melyiket erősíti a ,,transzcendentális premissza", vagyis az Isteni Iránymutatás.Szeretettel kérlek, ezek alapján értékeld alábbi javaslatomat.Legyen az összejövetel a Szent Korona Értékrend szerinti Alkotmányozó Nemzetgyűlés előkészítő rendezvénye.1. Az összejövetelen - az Alkotmányozó Nemzetgyűlésre történő felkészülés megalapozásaként - történjen meg

- Szabadság Alkotmányának (Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - Püski 2008 - 19. oldal), mint iránymutatásnak szó szerinti,

- az ennek irányelveit tartalmazó Alaptörvény (Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - Püski 2008 - 21-112. oldal), valamint

- gyakorlati megvalósítását szabályozó alaptörvény-szintű főtörvényeinek [hatalomgyakorlási (Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - Püski 2008 - 113-178. oldal), választási (Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - Püski 2008 - 179-212. oldal) és jelkép (Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - Püski 2008 - 213-224. oldal)] átfogó

ismertetése.2. Történjen meg az Alkotmányozó Nemzetgyűlést a megyékben és Budapesten előkészítő feladatok vállalása (alulról építkezés) a résztvevők részéről.

(A feladathoz kell az arra küldetést érző embernek kiválasztódnia, és nem az emberhez kell feladatot keresni.)A tisztségviselők feladat-végrehajtás alapján történő kiválasztására lehet megalapozni egy olyan Alkotmányozó Nemzetgyűlést, amely- tartalmában visszaállítja az alkotmányos jogfolytonosságot (amely 973-ban, a Quedlinburgi Szerződéssel függesztődött fel),

- olyan társadalmi tőkét eredményez, amely alapja a rendszerváltást előidéző politikai tőkének,

- választott tisztségviselőin keresztül felkészült a Szent Korona Értékrendje szerint működő Gondoskodó Magyarország működtetésére.Levelemhez csatolt videón mutatom be a pártfüggetlen, aluról építkező választás elveit és gyakorlatát, valamint azt a hatalomgyakorlási modellt, amely ennek alapján biztosítja az egyetemes magyarság számára az anyagtalan és anyagi értékek összhangját az irányítás (kündü-feladatok) és a vezetés (gyula-feladatok) kettős egységével.Kedves Feri!Szeretettel kérlek, az egyetemes magyarság érdekeinek megfelelően dönts javaslatomról.Kelt Szegeden, 2014. Új Kenyér havának 28. napján.

dr. Halász József

Ui.: Tekintettel arra, hogy a választ nem ismerem, az alábbiakban mellékelem a videóban elmondott anyag első részének vázlatát, amely gyakorlati megvalósítási lehetőségét a második részben ismertetem. (Az elmondottakat javaslom megismerni a http://nemzetiegyseg.com/szkertekrend/moindex.html honlapon.) HJA választásról

(Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - Püski 2008 - 179-212. oldal)1. A jelölés alapja: a település és az ott élő társadalmi csoportok érdekérvényesítésének összehangolása, a Szent Korona Értékrend iránymutatása alapján (Települési törvény).

Jelenleg: pártprogramok a települések és társadalmi csoportok feletti érdekérvényesítése (föderativitás) biztosítása érdekében.2. Választott elöljárók:

- települési nemzetgyűlési tagok közvetlen választással,

- települési önkormányzat vezetői közvetlen választással,

járási, megyei és országos területi önkormányzatainak tagjai és vezetői közvetett választással

- települési önkormányzat nemzetiségi, vallási, nemenkénti, korcsoportonkénti és szakmai társadalmi csoportokat képviselő tagjai közvetlen választással,

járási, megyei és országos társadalmi csoportok önkormányzatainak tagjai és vezetői közvetett választással,

- államelnök (kündü) és miniszterelnök (gyula) közvetlen választással,

- Nemzeti Tanács tagjai közvetlen választással,

- Magyarország nemzetközi szervezetekben történő képviseletének tagjai közvetlen választással,3. A választás jellemzői:

- Típusai: Egyszeri és rendkívüli

- Nyílt

- Visszahívhatóság

- Családi (opcionális)

- Választási jog: Szent Korona tagjai

- Választhatósági jog: egy állampolgárságú (vagy választási- és választhatósági jogát csak Magyarországon gyakorló) Szent Korona tag.

(Kettős, vagy többes állampolgárság)4. Választási folyamat:- Alkotmányozó Nemzetgyűlés előkészítése (kündü feladat - Nemzeti Tanács)

- Települési jelöltállítás (gyula feladat)

- Települési törvények elkészítése, településenkénti képviselőválasztás, képviselőjelölés

- Alkotmányozó Nemzetgyűlés helyének és időpontjának meghatározása (legelőbb 2015. augusztus 15.)Hatalomgyakorlás és jogalkotás

(Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - Püski 2008 - 113-178. oldal)A hatalomgyakorlás és a jogalkotás részben szétválik.

- A Nemzetgyűlés feladata az Alaptörvény és az alaptörvény szintű főtörvények,

- az Országgyűlés feladata az egyéb jogszabályok

hatályba léptetése és módosítása.HatalomgyakorlásLegfőbb hatalomgyakorló elöljáróság a Nemzetgyűlés.Típusai:- Alkotmányozó Nemzetgyűlés - egyszer, az előkészítéstől függő év Nagyboldogasszony napján, feladata:

= jogfolytonosság visszaállítása Alkotmány, Alaptörvény és alaptörvény szintű főtörvények hatályba léptetésével,

= elöljárók tisztségének megerősítése.- Időszaki Nemzetgyűlés - évente egyszer, Nagyboldogasszony napján

= Alaptörvény és alaptörvény szintű jogszabályok módosítása,

= népi kezdeményezéssel a Nemzeti Tanács, az Országgyűlés tagjával, államelnökkel, miniszterelnökkel szembeni visszahívási jog gyakorlása, új elöljárók megbízása- Rendkívüli Nemzetgyűlés - rendkívüli-, vagy szükségállapot esetén

Országvédelmi terv és Rendkívüli intézkedéseket bevezető rendelet hatályba léptetése.Az irányítás és vezetés kettős egységben működik.1. Az irányítás elöljáróságai és elöljárói:

a./ Magyarország elnöke,

b./ a Nemzeti Tanács,

c./ a Honvédelmi Tanács,

d./ a Bíróság,

e./ az Ügyészség,

f./ az Állami Számvevőszék és

g./ a Magyar Nemzeti Bank.2. A végrehajtás elöljáróságai és elöljárói:

a./ Magyarország miniszterelnöke,

b./ Magyarország Kormánya (miniszterek, minisztériumok),

c./ az Országgyűlés alsóháza (települések érdek-összehangoló képviselete),

d./ az Országgyűlés alsóházának elnöke,

e./ az Országgyűlés felsőháza (társadalmi csoportok érdek-összehangoló képviselete),

f./ az Országgyűlés felsőházának elnöke,

g./ a települések önkormányzata,

h./ a települési önkormányzat vezetője (polgármester),

i./ Társadalmi csoportok önkormányzata,

j./ Társadalmi csoport önkormányzatának elnöke.JogalkotásA jog a társadalmi együttélés szabályrendszere.

A jogalkotás döntési folyamat, amelyet a döntési helyzet indít el. A döntési helyzet a településeken keletkezik, ahol a döntési folyamat első részét a Települési törvény módosítása (az Alkotmányozó Nemzetgyűlés előkészítése során: létrehozása) jelenti. Ezt követi a járási, megyei Törvények módosítása (létrehozása) a járási és megyei önkormányzatokban, majd az országos törvények módosítása (létrehozása) az Országgyűlésben, illetve a Nemzetgyűlésen.Két tevékenységet kell továbbvinnem, amihez támogatást kérek online aláírás formában:

PeticioGaza.jpg PeticioOrban.jpgAz államszerveződési minta kialakítására szolgáló érvütköztetésre hívó nyílt levél Orbán Viktornak

http://www.peticiok.com/orban_viktor_fogadja_el_halasz_jozsef_vitakihivasatFelszólítás Magyarország EP-képviselőihez - http://www.peticiok.com/az_eurocorps_fekezze_meg_izraeltSzeretettel, Halász József
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nemzet és anyanyelv 4.
  2014-08-30 06:18:25, szombat
 
  Beszélni kellene végre arról is, hogy csak a fővárosban, az úgynevezett MUNKÁSSZÁLLÓKON elhelyezett (évfolyamonként 1200-1500 fő) ÉPÍTŐIPARI- főleg FIÚ SZAKMUNKÁSTANULÓ helyzete egyenesen TRAGIKUS volt, mert ők a HÁROM TANULÓÉVÜK alatt csak a SZÁLLÓ-MUNKAHELY-KÉPZŐ-KOCSMA (italkimérő a gyárkapuba telepítve)-SZÁLLÓ ÚTVONALAT ISMERHETTÉK meg a fővárosból - a világ egyik legszebb városából!

Ráadásul a fiúk a szakmunkásvizsga után - több, mint két évre - bevonultak katonának, így teljesítve sorköteles katonai szolgálatukat. Mire leszereltek, minden családi- otthoni kötődésüket elveszítették. Nem is ez az igazán elkeserítő, hanem az, hogy szinte semmit nem kaptak helyette!
*
Az ifjúvá serdülés éveit ezeknek a fiataloknak is a túlélés jelentette - a töltekezés, a szellemi- testi- lelki "építkezés" helyett, a saját jövőjükre való felkészülés helyett! Így valósulhatott meg - a spártai katonaállam mintájára - az a POLITIKAI DIKTATÚRA, amit SZOVJET TANKOKKAL, FEGYVEREKKEL - de magyar emberekkel - lehetett fenntartatni.
*
Mi köze ennek az anyanyelvhez?

Talán, csak annyi, hogy köztudottan a FEGYVERES TESTÜÓLETEK NEM AZON HELYEK, ahol az ANYANYELVNEK, mint kommunikációs eszköznek jelentősége van! A KATONA PARANCSOSZTÓ- és PARANCSVÉGREHAJTÓ személy, akinek ritkán van (pontosabban, nincs) LEHETŐSÉGE a VÁLASZTÉKOS ANYANYELVI ÖNKIFEJEZÉSRE.
*
Mire házasulandó korba kerültek ezek a fiatalok, már ELVESZÍTETTÉK organikus (természetes, ősi, az ősöktől örökölt tudás, vagy az iránti készség) MŰVELTSÉGÜKET, minden KÖTŐDÉSÜKET az ANYANYELVÜKHÖZ.
*
Fölmerül a kérdés, mennyire voltak képesek önmaguk minőségi reprodukciójára, akkor amikor már NEM TELLETT TŐLÜK TÖBB, mint SZOLGAI LÉLEKKEL SZOLGÁLVA - TÚLÉLNI a mindennapokat!!?!

*
A válasz nemzetfogyásunkban is visszatükröződik. Ez a tömeges lepusztultság - tarthatatlanná válásával - elérkezetté tette a változtatás szükségességét!

Mit hozott a történelmi váltás ezen széles néprétegnek?

Egy 1995-ös FELNŐTTOKTATÁSI konferencián az egyik előadó A kettészakadó magyar társadalom című tanulmányában kifejtette: "... a kilencvenes évek kezdetétől ... az új helyzetbe került magyar társadalom elenyésző kisebbségének jelent reális kibontakozási lehetőséget. A többség számára a korábbi értékrendek felbomlása és a társadalmi kommunikáció új eszközeinek inadekvát léte"=(hiánya) ,,egyfajta funkcionális analfabétizmust eredményezett. Ha mindezekhez hozzáadjuk, hogy 1990-ben a 15 éves és ennél idősebb népesség 20,7 %-a nem rendelkezett befejezett 8 osztályos általános iskolai végzettséggel, és 1,2 %-uk iskolába sem járt, megállapíthatjuk, hogy Magyarország lakossága kettészakadt: a még mobilizálható tudással rendelkezőkre és a reménytelenül leszakadókra." És akkor még nem is beszéltünk az előbb idézett szociográfia szakmunkásairól. Ők a további 42,5 %-ban találhatók (a középfokú és felsőfokú szakképzettségűekkel együtt)
- egy 1990-ben elvégzett statisztikai felmérés szerint.
(KSH Statisztikai Évkönyv 1991.)

Vajon mire jutott a felnőttképzési konferencia előadója?

- "Ebben a helyzetben feltétlenül szükségesnek látszik kiterjedt felnőttoktatási intézményrendszerek létrehozása..." ... "Elsősorban azok helyzetének követése fontos, akiket alulképzettségük miatt ... nő az esélyük arra, hogy végleg "lecsúsznak", leszakadnak ..., teljesen perspektívátlanná válnak még utódaik sorsát tekintve is." ... "Képezhetetlenségükkel erős indítékot adnak az Andorka Rudolf által kétharmad-egyharmad, esetleg az egyharmad-kétharmad típusúnak definiált társadalom kialakulásához, vagy (már) tartósításához."

A következő gondolattal fejezi be a konferencia előadója tanulmányát: "A képző intézmények szerepeinek újragondolása, a képzési tartalmak korszerűsítése, a leszakadók helyzetének javításához eszközök, módszerek és a folyamatos feltáró vizsgálat megszervezése, működtetése feltétlenül állami feladat, amely akkor valósítható meg hatékonyan, ha az kormányprogram szintjére emelkedik. E programnak a feladata a veszélyeztetett rétegek leszakadásának megelőzése, megakadályozása. A program szerves része kell legyen a felnőttoktatást is magába foglaló átfogó oktatási program." (Új Pedagógiai Szemle 1995/2.)

Csak-hogy ehhez olyan politikusokra lett volna szükség, akik megteremtik a
- valódi kárpótlás,
- tudás,
- induló tőke,
minden nehéz-sorsúvá vált ember számára elérhetőségének LEHETŐSÉGÉT. Ha ez megtörtént volna az 1990-et követő években, akkor az egyén képes lehetett volna saját sorsának jobbra fordítására!

Ehhez olyan választási törvényre lett volna szükség, amely lehetővé tette volna a ,,jelöltállítást" azok számára is, akik ,,csak" szellemi- erkölcsi elhivatottsággal (tőkével) rendelkeznek.

A végső cél azonban egészen más volt. Ennek az ÚJ-PROLETARIÁTUSNAK a teljes magára hagyásával - az önkipusztulásos folyamat tétlen szemlélése. Utódaik azonban - MEGÖRÖKÖLVÉN SZÜLEIK NEHÉZ-SORSÁT - megmentésre szorulnak!

Azzal kezdtem írásomat, hogy: "Az anyanyelv az a nyelv, amelyet az ember gyerekkorában (elsőként) tanul meg, s amelyen rendszerint legjobban és legszívesebben beszél."
Befejezésül, ehhez még hozzátenném, hogy: minden nevelésben és oktatásban résztvevőnek (szülőnek, nagyszülőnek, óvodapedagógusnak, tanítónak, tanárnak, szak- és egyetemi oktatónak), valamint az anyanyelvi beszédet munkaeszközként használónak úgy kellene az anyanyelvünket "használni", azon megnyilatkozni, azt oktatni, hogy a felnövekvő nemzedékek olyan szintű anyanyelvi- és apanyelvi műveltséggel rendelkezzenek. E műveltség által képesek legyenek az élethosszig tartó, folyamatos tanulásra, megvalósítva ezzel a Makkai Sándor-i gondolatot is a "nemzetnevelésünk" megszervezéséről:

- "A köznevelés sikerének titka éppen abban van, hogy nem kívülről és felülről erőszakolunk népünkre egy idegen kultúrát, hanem alulról és belülről építjük meg a sajátos népi kultúr-örökségnek az európai kultúrkinccsel való egészséges összeforrasztásával a magyar műveltséget."

(A részlet, Makkai Sándor 1944-ben írott, Szolgálatom című teológiai önéletrajzából való. Megjelentette: a Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Budapesten, 1990-ben.)

Budapest, 2001. szeptember 8.


Kiegészítő megjegyzések a 2004. december 5-i
népszavazás előtt

Igen, aggódom! De, nemcsak a volt ,,melósokért", hanem magunkért, a polgári demokráciát akarókért is!
Mert mi tudjuk nagyon jól, hogy mennyit kellett ,,ügyeskedni" azért, hogy a kontraszelekciót kijátszva, tovább tudjunk tanulni, és meg tudjuk tartani keresztény-nemzeti identitásunkat.
Aggódom, mert azt is tudom, hogy ,,nem voltunk elegen", ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a hatalmat 1994-ben. Ebből következik, hogy 1994- és 1998 között, majd 2002-től ismét arra kényszerültünk, hogy ,,merjünk kicsik, elesettek és gyengék lenni", ahhoz, hogy a régi-új hatalmasok megkíméljenek minket a revanstól!
Aggódom, mert nemcsak az volt a gond velünk, hogy nem voltunk elegen! A legnagyobb tévedésünk az volt, hogy nem ismertünk fel egy nagyon fontos társadalmi igazságot! Mégpedig, azt: hogy az 1980-as, 90-es évek munkássága, vagy ahogy fentebb említettem: melósai, nem azonosak azokkal a proletárokkal, akik 1945 után megvalósították a proletárdiktatúrát, hanem sokkal inkább azonosak azokkal, akiken megvalósult az!
Azonosak: - az otthonaikból elűzött kitelepítettekkel és utódaikkal;
- az államhatalom által, a ,,nép nevében" kisajátított üzleteikből-
műhelyeikből a gyárakba tereltekkel és utódaikkal;
- a saját földjeiken gazdálkodó parasztok erőszakos TSZ-esítésének
áldozataival és utódaikkal;
- a fogolytáborokban felejtett, II. világháborús honvédő katonákkal és utódaikkal;
- a málenkíj robotot túlélőkkel és utódaikkal;
- a recskihez hasonló büntető- átnevelő táborokat túlélőkkel és utódaikkal;
- az 1956-os forradalomban és szabadságharcban elesettek, bebörtönzöttek, kivégzettek és üldözöttek utódaival!
- s velünk kisebbségben élőkkel, akikre áthárítanak minden roszszat, kikiáltván őket bűnbaknak.
Egyre jobban aggódom, mert, ahogy teltek, múltak azok a bizonyos ,,rendszerváltoztató" évek, ennek a nagy-létszámú rétegnek semmilyen alternatívát nem tudtak kínálni! Nem tudták tömegesen rehabilitálni őket. Nem tudtak semmilyen eszközt (induló tőke és tudás formájában) felkínálni ahhoz, hogy ellehetetlenült helyzetükből kikerüljenek! Vagyis, nem tudták hozzásegíteni őket ahhoz, hogy ők is (rendszert)váltani tudjanak! Sőt! Volt, aki úgy érezte igazságosnak - hazajőve a kényszerű emigrációból - hogy rajtuk torolja meg az 1945 utáni presztízsvesztettségét! Az 1990-es rendszerváltoztató politikusok is csak az induló tőkével rendelkező szakmunkások társadalmi elfogadhatóságát tudta biztosítani!
A dolgok ilyetén alakulása folytán bekövetkezett a legrosszabb: ezek az emberek visszaszavazták azokat a hatalomba, akik előtt nem kellett szégyellniük kicsinységüket, elesettségüket, gyengeségüket!!!
Ennek a tragédiáját írtam meg a nagyszüleim- és szüleim életéről készített néprajzi írásomban. Tanuljunk belőle, hogy ne kövessük el újra és újra ugyanazt a hibát! Mert így nem jutunk előre soha! Most is azon aggódhatunk, hogy a 2004. december 5-i népszavazáskor sem lesznek képesek belátni, hogy az IGEN-nel egy egész nemzetre- benne a saját felemelkedésükre is szavazhatnak!!!

Bp. 2004. november 29.

Bóna Mária Ilona

Közreadva - aktualitása miatt - ismét: 2014. augusztus 29-én

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nemzet és anyanyelv 3.
  2014-08-29 01:50:51, péntek
 
  Anyanyelv használatának lehetetlenségei a gyári szakmunkások körében...


Amikor azonban eljött a pályaválasztás ideje, "...apja - ragaszkodván a nehezen "kiérdemelt" munkásosztályhoz való tartozáshoz - gyermekét sem szerette volna semmilyen "gyanús értelmiségi" vagy egyéb "osztályidegen" területen taníttatni..."

Ezzel a lelki erőszakkal lett Katalin "...ipari tanuló, vagyis "szocialista" kisinas 1960-ban. ... Ekkor még inkább az volt a fontos, hogy a lehető legrövidebb idő alatt munkaerőt állítsanak elő az erre a célra létrehozott (szövetkezeti- vállalati- iskolai tanműhelyek) intézmények. Itt szó nem volt arról, hogy: "minden leszünk", meg, hogy: "a tudás hatalom" - pedig még a (propaganda)csapból is ez folyt!
*
Valójában arról volt szó, hogy a szalagrendszerben, teljesítménybérben dolgoztató konfekcióiparnak szüksége volt modern rabszolgára*"
*
"Vagyis olyan munkásnőkre volt szükség, akik kötél idegekkel bírták a napi 8-10 órai robotot minden kommunikációs igény nélkül! Kitermelték - az ókori ,,BESZÉLŐ SZERSZÁM" mintájára - a legújabb kori: NEM BESZÉLŐ változatot.
Hogyan?
Úgy, hogy a három évig tartó kiképzés alatt igyekeztek megfosztani őket minden személyiségjegytől, egyéni megnyilvánulási készségtől. Közben elrettentő történeteket meséltek nekik a "reakciós, burzsuj" időkről."

*

Szükség is volt erre a drákói kiképzésre, felkészítésre, mert az üzemcsarnokokban, a TEXTILIPARI MUNKAGÉPEK ISZONYATOS ZAJJAL MŰKÖDTEK, MŰKÖDNEK. Ebben a ZAJBAN LEHETETLENSÉG volt az ANYANYELVI BESZÉD HASZNÁLATA!

*

Mit tehetett Katalin, az újsütetű szakmunkás, ha még ezek után is szeretett volna továbbtanulni? "...A legsürgősebben felkereste a lakóhelyi dolgozók esti gimnáziumát és kért egy "Jelentkezési lap"-ot, mellyel jelentkezett munkahelyi főnökénél a "továbbtanulási javaslat"-ért.
Ugyanis nem tanulhatott tovább az akkori (napjainkban, 1995-96-ban is érvényben lévő) rendeletek értelmében senki intézményesen, csakis MUNKAHELYI FÜGGETLENÍTETT PÁRT- KISZ- és SZAKESZERVEZETI BIZOTTSÁGOK (1990-től a Munkaügyi Hivatal) JAVASLATÁVAL."
*
A "Tudósítás" főszereplője,FŐNÖKE szemében "több volt, mint rebellis fiatal," (ő volt a lázadó rabszolga), "akitől azzal a kinyilatkoztatással tagadta meg a továbbtanuláshoz a javaslatot, hogy:
- "NINCS SZÜKSÉGEM ÉRETTSÉGIZETT VARRÓNŐRE!"."

A történet főhőse nem adta fel és EGÉSZ ÉLETÉBEN - folyamatosan - TOVÁBBTANULT, többnyire ÖNKÉPZÉSSEL.

*

Kortársai valószínű nem voltak ennyire elszántak, ezért nem lehet azon csodálkozni, hogy az 1974/75-ös KISZ-oktatási évre, az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat által kiadott, Szabad hazában című ,,tankönyv"-ben, Ez itt a külváros címen megjelent riport szerzője: Molnár Géza így kesereg:

- "...F.L.-néval** beszélgetek...sehogy sem tudok ezzel a harminckét éves fiatalasszonnyal" (1990-ben még csak 48 éves volt), "aki tíz éve dolgozik itt a Habselyemben, törzsgárdatag, ... Mindig is Erzsébeten lakott, de szanálták a házukat, s ő szerencsétlenségére Zuglóban kapott lakást. Nagyon visszakívánkozik Erzsébetre, nem tud hozzászokni új környezetéhez. Akárcsak az előbb említett Cs.L.-né."

Ebben a "tankönyv"-nek nevezett kiadványban, ugyanebben a riportban a szerző egy mérnököt is megszólaltat.
- "...a beszélgetést L.K. mérnökkel*** folytatom, a kelmetechnológiai osztály
vezetőjével. Pesterzsébet? NEM ISMERI A KERÜLETET, nincs is erre ambíciója, SEMMI SEM KÖTI IDE."
De azt MEGIGÉRI, hogy:
- "Az ÖTÉVES TERV VÉGÉRE a TERMELÉST MEGDUPLÁZZÁK, a termelékenység fokozásával." Ami leggyakrabban a NORMA EMELÉSÉVEL járt. Vagyis, UGYANANNYI IDŐ ALATT, UGYANANNYI BÉRÉRT, TÖBBET KELLETT DOLGOZNI.

*

A FALVAKBÓL, KISTELEPÜLÉSEKRŐL TOBORZOTT, és egy-egy nagyobb VÁROSBAN (FŐVÁROSBAN) MŰKÖDŐ GYÁRAK MUNKÁSSZÁLLÓIN elhelyezett lányoknak, fiatalasszonyoknak még rosszabb volt a helyzetük, mint az előbbi riport munkásnőinek.

Beszélni kellene végre arról is, hogy csak a fővárosban, az úgynevezett MUNKÁSSZÁLLÓKON elhelyezett (évfolyamonként 1200-1500 fő) ÉPÍTŐIPARI- főleg FIÚ SZAKMUNKÁSTANULÓ helyzete egyenesen TRAGIKUS volt, mert ők a HÁROM TANULÓÉVÜK alatt csak a SZÁLLÓ-MUNKAHELY-KÉPZŐ-KOCSMA (italkimérő a gyárkapuba telepítve)-SZÁLLÓ ÚTVONALAT ISMERHETTÉK meg a fővárosból - a világ egyik legszebb városából! Ezekről a Vendéglátó Vállalatokhoz tartozó italboltokról és italkimérőkről az akkori VENDÉGLÁTÓS IGAZGATÓ: Boros(s) Péter - a későbbi ,,rendszerváltoztató" belügyminiszter, illetve miniszterelnök többet tudna beszélni! (1990 előtt egy s-sel írta még a nevét.)
Miért volt ez annyira tragikus?
Azért, mert a tizennégy éves gyerekek, a fővárosba kerülve úgy jártak, mint amikor egy növényt GYÖKÉR NÉLKÜL KITÉPÜNK ,,ŐSHONOS" HELYÉRŐL ÉS ÚGY AKARJUK IDEGEN TALAJBA ÁTÜLTETNI.

*


Kiegészítő megjegyzések:
*=modern rabszolga: Amikor az értelmező kéziszótárban és a történelmi lexikonokban keresgéltem meghatározásokat a rabszolga fogalomra - rátalálva döbbenten fedeztem föl, hogy milyen kevés a különbség, mert a "modern rabszolga" valójában társadalmi tulajdonként kezelt munkaerő volt csupán, aki életét és utódait tekintve is kiszolgáltatott, - ugyan "jogokkal fölruházott", de azzal élni nem tudó - kizsákmányolható dolgozó volt valójában.

**= Itt, ebben a szövegben is tetten érhető az a törekvése a kommunista hatalomnak, amellyel a határon túl rekedt magyar honfitársainkat igyekeztek magyarságtudatuktól megfosztani. Mire gondolok? Ebben az esetben pontosan arra, amikor Erdélyben, módszeresen "kiszanálták", ("kiöntötték"=Bözödújfaluból) ősi lakhelyükről a magyar nemzetiségű családokat és - lehetőleg románok lakta(!) - "új", lakótelepi blokkokba, betonkalodákba költöztették őket. Ott, aztán - a gettóvá silányuló lakótelepeken felnövekvő új generáció még azt is elfelejtette, hogy "ki fia, borja" is tulajdonképpen!
Itt, a "határon belül" is ugyanolyan módszerrel szakították ki a családokat "őshonos" lakhelyükről, mint a határon túl élőket! A távolság miatt azután a nagyszülők nem vállalhattak unoka felügyeletet, a felnőtt gyermekek pedig a - közben megöregedett, megbetegedett - szülők gondozását nem vállalhatták! Stb.

***= A hetvenes évekre kitermelte a "szocialista" társadalom is a maga elitjét, "aki" "tanultságát", "képzettségét" arra használta, hogy a munkahelyén igazi rabszolgahajcsárként viselkedjen(!), miközben el akarta hitetni a szerencsétlen (munkásokkal, munkásnőkkel) ÚJ PROLETÁROKKAL, hogy az ő "érdekükben" gyakorolja a "munkás-paraszt"-hatalmat! (Ebben az esetben a ,,rendszer" működött volna és a ,,rendszerváltozás" is szükségtelen lett volna!) Erről azonban szó nem volt! Erre példa L. K. mérnök is, mert semmi másra nem volt "ambíciója", minthogy "megduplázzák a termelést"! Az a rettenetes, hogy a rendszerváltozás 25. évében is - egészen széles népréteggel - el tudják, még mindig hitetni ezt a demagóg hazugságot!

(Folyt.köv.)

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nemzetegyesítő nemzetgyűlés
  2014-08-27 18:59:15, szerda
 
 
Válaszd a Békét!

Forrongó világban élünk!

Mindezt érezheted, láthatod, megfigyelheted. Megint az érdekek, a pénz, a hatalom, az egyeduralkodásra való törekvés acsarkodó jelleme tört a felszínre. Aki ellenáll, vagy csak akár kifejti a jelenség kapcsán véleményét, az terrorista, antiszemita, vagy szelídebb esetben csak gyárilag hülye.


Mondják persze mind ezt a Mások.

A jelenlegi társadalmi berendezkedésünk azt tanítja, sugallja, sulykolja, veri a fejedbe:

Dolgozz, szolgálj, tűrj, szenvedj és tégy eleget
A lényedre kiszabott birka szerepnek!
Csak ne bégess túl hangosan az akolban,
Mert bántja fülét a Betolakodónak!

Ez az elvárás. Ekkor vagy jó polgár. Ekkor nincs veled gond! Ne gondolkodj, ne emeld fel a fejed, pironkodj és süsd le a szemed! Aggódj a jövődért, féld a jelent, szégyelld a múltat, a múltad! Hazánkban kettős mérce dívik és Neked nincs jelenleg jogod, csak kötelességed!

A kérdés az, hogy akarsz-e ezeknek az elvárásoknak önként és dalolva eleget tenni?

Akarod-e a jelenlegi álbékét, aminek a valódi neve: lassú és biztos Halál? Nemzet szintjén gondolkodva mindenképpen az.

Tudod-e, hogy a második legnagyobb magyar lélekszámú város London, ahol immáron regisztráltan egymillió honfitársunk él? Kiürül az ország a magyaroktól, mert élhetetlen gazdasági helyzetet teremtenek folyamatosan és tudatosan, ugyanakkor nemzet idegenektől nap, mint nap telítődik Hazánk.

Azt gondolod, - ez helyes, hogy ez így van rendjén? Vagy azt gondolod, nincs mit tenni?

Igen?

Amennyiben igen a válaszod bármelyik kérdésre, azt kell, hogy mondjam: tévedsz, mert van kiút, és rajtunk múlik, hogy rá is lépjünk erre az útra!
Nem oly távoli múltban megjelent a hír ilyen-olyan média felületeken, hogy a NATO megvédi az országot egy esetleges orosz támadástól.

Mindjárt felmerült bennem legalább két kérdés:
a, Valóban meg akar- e bennünket támadni Oroszország?
b, Jó-e az nekünk, ha a NATO véd meg bennünket?

A világban folyó eseményeket figyelembe véve azt gondolom, hogy az Orosz Vezetésnek a legrosszabb álmaiban sem gondol arra, hogy Magyarországot megtámadná. Miért is tenné?

Ami pedig azt a bizonyos ,,védelmet" illeti. A közeli és a távoli múlt eseményei azt igazolják, hogy helyi konfliktusok esetén szíves örömest küldik az elcsatolt területeken élő magyart golyófogónak, minthogy inkább védenék őket. Lásd a korábbi Délszláv háborút, vagy a mostani Kárpát-aljai behívókat. Miért vélem azt, hogy a feltételezett jövőben sem lenne ez másképp?

Mi hát a megoldás?

1944. március 18-ig a Magyar Királyság nevű, alkotmányos királyság államformában élt és létezett Magyarország. Egy olyan időszakban - a két Világháború között - alkottak Felmenőink, gazdaságilag és erkölcsi tartását illetően maradandót, amikor a történelemben korábban hozzá nem fogható módon bántak el egy néppel, szakították darabokra egy nemzet testét, lelkét, országát.

A Magyar Királyság, mint államforma, vele az önállóságunk, a háborús német bevonulással megszűnt.

Hozzáértő szakjogászok állítása szerint, jogilag (de jure) még ma is ez az államforma létezik, csak gyakorlatilag (de facto) nem. Egy erősen vitatott jogi intézmény szerint éljük mindennapjainkat. Ez a nem régen a pártok által elfogadott Alaptörvény. Merthogy Alkotmányunk nincs. Illetve van, csak a gyakorlati életben nem az van használva.

Mit jelentene, ha visszatérnénk az erőszakkal megszakított állapotunkhoz?

Csak jót! Az elmúlt hetven év valamennyi nemzetközi szerződése semmis - így a NATO és az Európai Unióhoz való csatlakozásunk is -, vagyis minden újra tárgyalandó.

A Magyar Királyság nem vett fel senkitől hitelt, így adóssága nincs. A tagjainak sincs!!!

Van ellenben - többek között - joga felvetni a trianoni békediktátum igazságtalanságának kérdését, a kártérítéssel egyemben. Ez nem az ördögtől való gondolat, igenis van jogi alapja.

Miért lenne ez jó, ráadásul mindenkinek?

A Magyar Királyság, alkotmányos államformában, egy semleges állam lenne, kapocs Kelet és Nyugat között. Létre jöhetne immáron valós tartalommal a ,,Visegrádi Négyek" kezdeményezés, kibővítve egy Közép-Európai semleges zónává, Lengyelországtól Hazánkon keresztül Bulgáriáig. Egy olyan észak-déli tengely, amely végpontja lehetne az egykori Hunok által létrehozott, és védett kereskedelmi és kulturális együttműködésnek, amit Selyem Útnak neveztek.

Ez érdeke Keletnek - Kínának, Indiának, Oroszországnak és még többeknek - és a Nyugatnak egyaránt. Egy olyan, népeket, nemzeteket egybekovácsoló együttműködés, ahol az Örök Béke honol, történjék bármi. Ilyen már volt a Hun Birodalom idejében!

Miért ne lehetne ugyanezt megvalósítani megint, ha már mindenkinek ez az érdeke?

A világ jóérzésű - nagyobbik - része így gondolkodik, a törpe kisebbség helyett.

Bármilyen képtelenségnek is tűnik, de meggyőződésem, hogy Hazánkban a jelenlegi hatalmat gyakorlók józanabbik része is megtenné a változás irányába való lépést, ha módjában állna. Nekik, - mint a Magyar Köztársaság vezetőinek - viszont tartani kell magukat azokhoz a kötelmekhez, melyekbe meggondolatlanul belerángattak bennünket. Emlékezz a Lisszaboni szerződésre - amiben feladták véglegesen, az aláírást megelőzően még meglévő töredék függetlenségünket -, annak azonnali, elolvasás nélküli elfogadására.

Emiatt a jelenlegi politikai vezetés nem tehet semmit.
Kezdeményezhetné - persze, nem fogja - a hivatalos kilépési procedúrát, mely folyamat eltarthat, mondjuk akár száz évig is.

A politikai ,,elit" keze kötve van, a miénk nem.
Nekünk Őseink jóvoltából van cselekvési szabadságunk!

1222-ben az Aranybulla soha el nem évülő jogokat biztosított számunkra, mégpedig az ellenállás jogát. Ha az ország aktuális vezetése nem teszi, vagy képtelen a Nemzet érdekeit szolgálva tennie a dolgát, nemcsak hogy jogunk, hanem kötelességünk kezünkbe venni a Nemzet sorsát! A jelenlegi helyzet ilyen.

Tennünk, cselekednünk magunknak kell! Nem fogja helyettünk megtenni senki!

A megoldás pedig, hogy kifejezzük közös akaratunkat, amely nem más, mint megjeleníteni azt, ami egyébként jogilag létezik, a Magyar alkotmányos Királyságot. Ez nem egy feudális csökevény, hanem egy igazságos államforma, ami nem azt jelenti, hogy másnaptól majd valaki ,,királykodik" felettünk. Szó sincs róla! Osztott hatalmi berendezkedés a cél, a kettős fejedelemség mintájára!

Egy olyan államforma, ahol gyógyírt talál megoldandó gondjaira a devizahiteles, az egészségügy áldatlan állapotaiért aggódó, a társadalmi igazságtalanságok miatt lázongó, az oktatásügy visszásságait tehetetlenül szemlélő, a földjétől eltiltott paraszt, a személyiségi jogaitól megfosztott szurkoló is, és minden más, sorsával elégedetlen réteg is.

Megtalálja számítását az is, aki már tudja, hogy léteznek a mindennapi életünket megkönnyítő, az energia hozzáférését majdhogynem ingyenessé tévő - jelen haszonleső berendezkedésben meg nem valósítható - szabadalmak és sok minden, a világot éltető és azt tiszteletben tartó találmány.

Mindenki boldogulhat a Magyar Királyságban, aki becsületes munkából, és nem a munkát elvégzőkön akar élősködni.

A fentiek okán szólítjuk közös cselekvésre a Nemzet azon tagjait, akik szeretik Hazánkat, féltik Nemzetünk jövőjét, és érdekeltek a VÁLTOZÁS-ban! Erről szól a meghirdetett

Nemzetegyesítés, sorsfordító Nemzetgyűlés
2014. szeptember 21. vasárnap 14,00 órától. Budapest, Tabán, az Emlékmű alatti részen.
Légy része az ESEMÉNY-nek, a történelemnek!

Együtt sikerülhet!

Csak együtt sikerülhet!

Szólj családodnak, rokonaidnak, barátaidnak, ismerőseidnek, munkatársaidnak, szomszédjaidnak!

A Hetedik Te Magad légy!

Ordítva kiáltom, halld az Idők szavát!
Tegyük hát dolgunkat, reánk vár a világ!
Ha lélekben velünk vagy, ezúttal kevés,
Jelenléted nélkül, mit sem ér az egész!

Kelt,: Belső Magyarországon, 2014. sorsfordító időkben
Facebook: Nemzetegyesítő Nemzetgyűlés, esemény oldal
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nemzet és anyanyelv 2. rész
  2014-08-27 17:44:29, szerda
 
  Elszakíttatás a családtól és az egyháztól


Bízó Katalin, "...amikor végre rájött arra, hogy a betűk különböző egymásutániságából hogyan lesznek értelmes szavak, azonnal falni kezdte az olvasni valókat. Mindent elolvasott azonmód, ami csak a szemébe ötlött, vagy a keze ügyébe került. Apja ettől kezdve hordta haza a gyári terjesztőtől a könyveket, folyóiratokat. Sajnos még karácsonyra is könyveket kapott - még akkor is, amikor pedig játék-babára vágyott, de nagyon!" "...A kamasszá serdült gyermek olvasott, olvasott, miközben Mórától, Tamásitól, Móricztól, Jókaitól, Mikszáthtól, Petőfitől, Aranytól, Kölcseytől, Vörösmartytól, Madáchtól, Katona Józseftől, ..., József Attilától tanulta meg azt, ami nemcsak "valódi", de "igaz" is!

*

Így tett szert arra a tudásra, melynek köszönhetően neki "apanyelvévé" válhatott az "anyanyelve". Szerencsésnek mondható Katalin sorsának ilyetén alakulása - anyanyelvi szempontból.

*

Azonban, nem volt mindenki ilyen szerencsés azokban az években! Főleg, az un. ,,Ratkó korszakban" születettek gyermekei jártak nagyon rosszul... Akkor, amikor ,,leánynak dicsőség" volt a gyermekszülés és az ,,asszonyoknak, pedig kötelesség".

*

A II. világháború előtti Magyarországon igazi kultusza volt a gyermekvárásnak! Az egész nagy-család várta ,,Isten jutalmát"! (Zsoltárok 127.) Még a gyermek is: "...az Úrnak öröksége: a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom." (Zsoltárok 127:3.)

*

Még a legszegényebbek is megünnepelték az újszülött érkezését!!! Sógor- sógorasszony, koma- koma-asszony, mindenki egy-emberként segítkezett, hogy az adott körülmények között, a lehető legkomfortosabb körülmények közé érkezzen az új családtag!

És: a legfontosabb, hogy az EGYHÁZ is ott állt, készen a FOGADÁSRA a GYERMEK MEGKERESZTELÉSÉVEL!

1945 előtt az EGYHÁZ a magyar falvak életében fontos szerepet töltött be. ERKÖLCSI NORMÁKAT, SZOKÁSOKAT, A CSALÁDI ÉLET ALAKULÁSÁT JELENTŐS MÉRTÉKBEN BEFOLYÁSOLVA...

*

Ezen változtatott erőszakos módon a rákosista diktatúra!

Katalin soha nem felejti el azoknak az éveknek a rossz hangulatú vasárnapjait! Akkoriban volt kisiskolás. Külkertesen felépült egy új mozi. Ebben a moziban kötelező(!)volt vasárnap délelőttönként, a 10 órakor kezdődő matinéra elmenni. A mozi bejáratában álltak - kezükben az osztályok névsorával - azok a ,,tanárok", akik a helyi Tanács Tanfelügyeletétől ki lettek jelölve erre a feladatra. Ők, járva az iskolákat előzőleg és meghirdették azokat a matinékat. A mozi bejáratában nem kellett jegyet venni, de kötelező volt a nevet és az osztályt megmondani. Miután megtörtént a beazonosítás, mehettek a nézőtérre.

*

Akkoriban vetítették azokat a híradó filmeket, amelyeken olyan kisfiúkat, kisgyerekeket mutogattak, akik azért kaptak Rákosi Mátyástól kitüntetést, mert feljelentették valami miatt a saját anyjukat, apjukat! Így ültették el a kisgyermekek lelkében a szülőkkel szembeni szembefordulás és gyanakvás csíráit!

*

Az iskolában azután hétfőnként végig nézhették, ahogy ,,megbüntetik" azokat, akik nem tudtak, vagy nem voltak hajlandók ezekre a matinékra elmenni. Ilyenkor azt is kiderítették, ha netán valaki éppen templomban volt a szüleivel. Kompetensék gondoskodtak arról, hogy a ,,Szégyentáblán" kint legyen a nevük...

*

Ekkor már az anyákat beterelték a gyárakba... Mi lett a sorsok pár hónapos csecsemőiknek?

Mint, minden utódnak, így az embernek kiváltképpen szüksége van a szülői gondoskodásra! Amit teljesen nem pótolhat sem nevelőnő, semmilyen szakember, sem a tárgyak és játékok arzenálja! Ráadásul, az embergyerek olyan tehetetlen lényként születik a világra, hogy legalább egy évre van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán lábra tudjon állni! Ezért is van szüksége az embergyereknek még évekig a teljes (testi-lelki) odafordulásra! Ehhez, azonban JELENLÉT KELL! Hogyan, ha az anyákat tömegesen ,,beterelték" a gyárakba és kicsinyeiket kénytelenek voltak bölcsődébe vinni.

*

Mesélték óvónők és volt dadusok, hogy az ötvenes években négy- öt hónapos csecsemőket bilire ültettek etetés után és kikötözték őket valamilyen szilárd tárgyhoz. (Az összes szakirodalomban arról lehet olvasni, hogy addig nem szabad ültetni a csecsemőket, míg maguktól fel nem ülnek! A felülésre kb. kilenc hónapos korában képes egy átlag csecsemő!)

*

Hogy mekkora kárt okoztak ennek a generációnak a lelki fejlődésében,

- megláthatjuk a halálozási arányukban.

- Velük népesül be a hajléktalanszálló és a nagyvárosok körüli erdő, utca, tér és aluljáró!

- Ők azok az ,,anarachisták", akik annyira nem képesek a társasélet-, a békés egymásmellett-élés módjainak anyanyelvi elsajátítására, hogy kiközösülnek mindenhonnan. Pedig, bennük is megtalálható a szeretet, gondoskodás utáni hiábavaló vágyakozás! Erről szól a ,,Fedél nélkül" című újság legtöbb írása!

- Ezeknek az embereknek az a tragédiájuk, hogy - lélekben - gyermekek maradnak örökre. Akit megfosztottak a gyermekkortól, az addig nem tud továbblépni a személyiségfejlődésben, míg át nem éli azt... (Alkoholisták lélektanáról olvastam ezt valahol. Talán, Buda Bélától?)


(Folyt.köv.)

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nemzet és anyanyelv 1. rész
  2014-08-27 12:14:38, szerda
 
 
"Anyanyelv az a nyelv, amelyet az ember gyermekkorában, elsőként tanult meg, s amelyen rendszerint legjobban és legszívesebben beszél."

Azonban él Magyarországon egy nemzedék, akinek az jutott osztályrészül, hogy elveszítse ezen tudását. Róluk szeretnék hozzászólásomban szólni (kiáltani!).*

1998-ban, a Magyar Napló szociográfiai pályázatot hirdetett, "A magyarság önképe az ezredfordulón" címmel. A pályamunkák olyan "önképet" tükröztek, hogy jobbnak látták az egészet agyonhallgatni. Ennek ellenére van szerencsém ismerni a "Bízom Külkertesben!" jeligéjű, díjnyertes pályamunkát, melyben a szerző, egy 1946-ban született gyermek felnőtté válását és életének ötven évét kíséri nyomon.

http://furaila.xfree.hu/55534

*

Közben azt is megtudhatjuk, hogy a II. világháború utáni Magyarországon milyen "elvárásoknak", "követelményeknek" kellett megfelelnie. Megtudhatjuk, hogy ezek az úgynevezett "követelmények", természetesen időszakonként változóan, a mindenkori hatalom érdekeit szolgálták. (Mint például, az 50-es években az erőszakos kollektivizálási és proletarizálási törekvések...)

*

A "főhős", Bízó Katalin szülei is ilyen törekvéseknek lettek "áldozatai" és gyermekeikből - többnyire a túlélés reményében - potenciális áldozatokat, (túlélőket) "neveltek".

*

Katalin neveltetése - szerencséjére - hat éves koráig nagyszüleire és anyja-helyett-anyja-nagynénjére bízattatott. A Bízó-tanyát ezalatt elkerülte a kollektivizálás, így lehetőség volt arra, hogy a nagyszülők unokájuknak átadják organikus műveltségüket.Így ír erről a szociográfia szerzője:

"... Boldogsággal töltötte el Katalint az emlékezés, mert olyan természetességgel élte meg a természet közelségét, ami azóta is - egy-egy virág, gyümölcs, virágos rét, széna-szalma, gabona, rovarok, pillangók, háziállatok és kicsinyeik... a belső képek- és képzettársítások sorát indítja el lelkében." ..."Nemcsak az ismerés, megismerés tárháza volt az a tanyasi, gazdálkodó életmód, hanem lehetősége volt már egészen kicsi korában megtanulni az önállóság felelősségét..."... "Így fölvértezve, testben és lélekben megerősödve (akkor még nem tudta, hogy egy életre szólón) került vissza 1952-ben, Pesten élő szüleihez..."*

Ebből is láthatjuk, hogy mennyi tudás birtokosa volt a kicsi lány, amikor - az iskolakezdés miatt - felhozatták szülei Pestre. Nagynénje és nagyszülei nyelvén, azon a csodálatos magyar nyelven, amit Ők beszéltek, megtanult a lelkével is látni, gondolkodni, élni, szeretni.

*

Mit tanult meg Katalin az "anyanyelvén" a szüleitől? Megtanult félni, majd megtanulta a valóság elhallgatásának hazugságát!http://furaila.xfree.hu/33600

*

"...Azt, hogy letagadja nagyszüleit, felejtse el az egész tanyát, meg mindent, ami odakötötte. Ilyen fogalmakkal kínozta az apja, hogy: "...nincstelen zsellérek vagyunk, mert ha nem, akkor "racizni" fognak.

*

Katalin megérezte, hogy az valami olyan rossz, amitől apja úgy félt, mint valami halálos betegségtől. Ezek után már nem is fájt olyan nagyon, mikor megtudta, hogy nagyapja belehalt a beszolgáltatásba, amiről csak évtizedekkel később tudta meg, hogy milyen "betegség" is volt az valójában!" ... "Nem győzött csodálkozni a sok hazugságon, amivel környezetében lépten-nyomon szembesült! Olyan mértékű félelemérzettel szuggerálta környezete ezeket a hazugságokat, hogy megtanult legalább úgy tenni, mintha mindent elhinne..."Lehet, hogy e kettősség miatt kialakult szorongásos állapot okozta, hogy: - "az általános iskola első osztálya helyett csak másodikban tanult meg olvasni...."(Folyt. Köv.)

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A Szent Korona és Alkotmánya
  2014-08-27 03:12:14, szerda
 
  A Történelmi Alkotmány védelme alatt senki nem tehető adósrabszolgává!!!

Magyarország Szent Koronájáról és a Szentkorona-tanról már sokan, és sokat írtak. Az ajánlott irodalom keretében felsoroltakon kívül még számos forrásból tájékozódhatunk a Szent Korona tanával kapcsolatban. Itt röviden, és korántsem a teljesség igényével némi ízelítőt állítottunk össze, a Szent Korona misztikus és közjogi tana iránt érdeklődőknek.

A Szent Korona tanának első és legfontosabb tétele, hogy a Szent Korona a misztikus és közjogi utalásokban nem tárgynak, se nem szimbolikus erejű jelképnek, hanem élő és szent személynek tételeződik. Ez az isteni eredetű szentség, és az ebből következő hatalom a Szent Korona sajátja, semmilyen más tárgyra, élő személyre vagy közösségre (beleértve a nemzetet is) nem ruházható át!

1038. év augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, Szent István király az országot a Szent Korona személyében a Szűzanyának felajánlotta. Ez az Ég és Föld között létrejött Szövetség földi hatalom által érinthetetlen, keresztény magyar ember ezt a Szövetséget nem hagyhatja figyelmen kívül, és nem bonthatja fel.
Ezen felajánlás következtében Szűz Mária az ország királynője (Regina Hungariae), Magyarország pedig a Boldogasszony országa (Regnum Marianum). Ezért Magyarországon a misztikus hatalmat Szűz Mária gyakorolja a Szent Koronán és annak akaratán keresztül..
A Szent Korona tanának gyökerei már Szent István király Intelmeiben kimutathatóak. A Korona már ekkor jelentette:
- az országot, mint területet,
- az országot, mint közigazgatási intézményrendszert, világi hierarchiát.
- az országot, mint egyházi, szakrális hierarchiát,
- a király személyét,
- a király uralkodói tulajdonságait, képességeit,
- mindezek legitim átörökítési képességét.

Legitimitás

A magyar jogtörténet egyedülálló jellegzetessége, hogy a Szent Korona elengedhetetlen a legitimitáshoz. A hagyományok szerint a magyar király koronázásakor négy feltételnek kellett teljesülnie:

1. Magyar királyt jogérvényesen csak a Szent Koronával lehet koronázni.
2. A koronázás helyszíne Fehérvár.
3. A koronázó egyházi személy az esztergomi érsek.
4. A koronázásnak egyházi ünnepen kellett történnie.

A négy szabály közül három áthágható, ha a körülmények kompromisszumot követelnek, azonban a Szent Koronával való megkoronáztatást nem pótolhatja semmi. Hiányában a királyi hatalom elveszti legitimitását, a hozott törvények és rendeletek nem érvényesek.

A Szent Korona és a hatalom

A Szent Korona a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya, a legmagasabb közjogi méltóság, benne egyesülnek a megosztott törvényhozó, végrehajtó hatalom részesei. A Koronát illeti a hatalom teljessége, tagjainak egyike sem tarthat igényt a teljes hatalomra.
A Szent Korona akaratát tagjain keresztül a törvények által fejezi ki.

A magyar közjogi hagyomány szerint legitim hatalmat csak az gyakorol, aki a Szent Koronát elfogadva, annak tagjaként, a természeti-isteni törvények szellemében a Korona többi tagjával gyakorolja a megosztott politikai-törvényhozói, bírói és végrehajtói hatalmat.

Ha a hatalom törvényes gyakorlása nem lehetséges a nemzetgyűlés a Szent Korona tanának megsértése nélkül rendelkezhet a hatalom átruházásáról és megosztásáról. A nemzet visszaállíthatja a királyságot, vagy határozhat egy király nélküli királyság mellett, amiben egy kormányzóra vagy elnökre ruházhatja át a királyi jogokat, illetve azok egy részét.

A hatalom megosztása

A legitim hatalmat három tényező együtt gyakorolja: a Szent Korona, a megkoronázott király és a koronázó nemzet. Sem a király, sem a nemzet nem határozhatja meg helyzetét a Koronával szemben, mert ez eleve adott.
Koronázáskor a király esküt tesz az alkotmány biztosítására. Ha az uralkodó vét a Szent Korona ellen, a nemzet ellenállási jogával élhet, esetleg a személyi sérthetetlenségét figyelembe véve minden hatalmától megfosztható.

A Szent Korona tagjai

1848-ig a Szent Korona tagja a nemesség volt, jelen pillanatban a Szent Korona tagjának tekinthető minden magyar természetes és jogi személy.
A Szent Korona tagság közjogi fogalma az országlakosok tekintetében a mellérendelést részesíti előnyben az alárendeléssel szemben, a jogokat nem korlátozza, hanem kiterjeszti, ugyanis a Szent Korona minden tagja ,,egy és ugyanazon szabadság" elvén ugyanazon kötelességekkel és jogokkal rendelkezik. Ezen kötelességek és jogok megvalósulási formái ugyan különbözhetnek, de lényegük azonos.
Ugyanezen mellérendelő kapcsolat érvényes a Szent Korona országaira. Ezen államegységek nem Magyarországnak voltak alárendelve, hanem annak testvérországaként a Szent Koronának.

A Szent Korona tana, mint jogrendszer

A Szentkorona-tan a magyar történelmi alkotmány legfontosabb alapelveinek összegzése. Jogrendszerként egy folyamatosan bővülő, fejlődő rendszer, melynek kiindulási és viszonyítási pontja a Szent Korona. A jogrendszer egyik legfontosabb alapelve a ,,jogkiterjesztés" elve, ami a már meglévő jogok újabb és újabb csoportokra való kiterjesztését jelenti. Ennek értelmében Magyarországon a nemesség nem vesztette el soha sem ,,kiváltságos" helyzetét, hanem jogait és kötelességeit kiterjesztette a lakosság más csoportjaira, a polgárságra és a jobbágyságra.

A jogfolytonosság

A Szent Korona eszméje alapján fennálló jogfolytonos állapotot a nép, az uralkodó, valamint külső fegyveres erő (vis maior) is megszakíthatja. Az ebben a hatalmi helyzetek teljesen törvénytelenek és legitim módon nem igazolhatóak. Abban az esetben, ha a Korona - király - nemzet hármasság nem állhat fenn, valamint a történeti alkotmány intézményei útján legitim hatalom nem gyakorolható, akkor részleges legitimitás, illetve a szokásjog elve alapján a jogfolytonosság fennállhat, ha a nemzet szándékát fejezi ki azzal, hogy a teljes legitim állapotot visszaállítja.

A Szent Korona birtokjoga

A Szent Korona, mint jogi személy, magába foglalja az egész országot. Bármely történelmi vész darabolja szét is az országot, az a Szent Korona személyében mindig egységes marad.
A Szent Korona az első és fő tulajdonos az országban, és ő részesíti a tulajdonból a Szent Korona tagjait. A Korona jövedelmei és javai tétel azt is jelenti, hogy a Szent Korona tagjainak feje a korona jövedelmeivel feladatainak ellátása érdekében rendelkezett és nem mint magánszemély.
Minden birtokjog gyökere a Szent Korona, minden birtokjog rá száll vissza. Magyarország területén idegen állampolgár nem birtokolhat földtulajdont, csak a Szent Korona tagjává válva (honosítva).
Ugyanígy elidegeníthetetlenek az ország természeti kincsei és értékei, illetve az ezekből származó jövedelmek!

A Szent Korona főkegyúri joga

A magyar Szent Korona területén a főkegyúri jogok a magyar királyt illetik, a római katolikus egyház fejének csak megerősítési jogköre van. Ez alapján a magyar király alapíthat egyházat, püspökséget, apátságot, prépostságot, ő adományozhat egyházi hivatalokat és vissza is veheti őket.
A főkegyúri jogokat a nemzet megvonta Horthy Miklós kormányzótól, ezért az a pápára szállt vissza.

A Szent Korona tan jelen és jövője

A Szent Korona tan értelmében Magyarországon 1946 óta nem állt helyre a jogfolytonosság, tehát illegitim módon gyakorolják a hatalmat. 1946 és 1990 között külföldi csapatok megszállása alatt állt az ország, ezért nem volt lehetséges a jogfolytonosság helyreállítása. Az alkotmány alapjául szolgáló többszörösen módosított 1949. évi XX. törvény is ebben az állapotban született, ezért a mai magyar alkotmány, és az ezen alapuló hatalom illegitim. Mivel a Szent Korona tagjainak (jelen pillanatban minden magyar állampolgárnak) kötelessége a jogfolytonosság helyreállításán munkálkodnia, ezért a Szent Korona tan helyreállításáig gyakorlatilag a mulasztásos alkotmánysértés állapotában vagyunk.
A magyar nemzetnek ki kell nyilvánítania a jogfolytonosság helyreállításának szándékát, majd alkotmányozó nemzetgyűlést kell összehívnia, ahol a választott képviselőknek kell a hatalmi legitimitást helyreállítania. A Szent Korona szellemében felül kell vizsgálni a magyar jogrendszert és minden nemzetközi szerződést, beleértve az Európai Unióval kötött csatlakozási szerződét is.
A történelmi alkotmány helyreállítása után pedig újabb szabad választásokon kell dönteni a képviselői helyekről.

A Szent Korona Eszme alapelvei:

Magyarország örökké szabad, főhatalma a Szent Korona
Magyarország államformája: királyság, megváltoztatása alkotmányozó nemzetgyűléssel lehetséges
A Szent Korona minden tagjának azonos szabadságjogai vannak
A magyar közjog alapja a Szent Korona Tan/Eszme
A magyar föld és az összes természeti kincse a Szent Korona elidegeníthetetlen tulajdona
Hazánk minden anyagi, szellemi és munkatőkéje Magyarország felemelkedését kell, hogy szolgálja
A Szent Korona országának minden tagja joga és kifejezett kötelessége ellentmondani és ha kell ellenállni ha a magyar érdekek, a Szent Korona, a Szent Korona területe és a Szent Korona keresztény eszmeisége veszélyben van és a magyar érdekek sérülnének. (ius resistendi)

A Szent Korona Tan lényege:

A Szent Korona Tan az alkotmányos magyar államélet alapja, ahol az államhatalom a nemzettől ered, mely azt a Szent Koronával való megkoronázás útján osztja meg a királlyal. (A hatalommegosztás szellemi alapja) Werbőczy
A magyar Szent Koronáé a főhatalom, vagyis a mindenkori király és a tagok (nemzet) felett áll (caput Sacrae Regni Coronae)
A Szent Korona maga az egész állam és a társadalom is, a társadalom tagjai a Magyar Szent Korona tagjai. Ide tartozik az államalkotó nemzetek minden tagja - bárhol él a világon. (membra Sacrae Regni Coronae)
Az állam feje és a nemzet együttesen képezik a Szent Korona - a Pátria -, az ország egész testét (totum corpus Sacrae Regni Coronae)
A magyar Szent korona a legfőbb tulajdonos, beleértve az ország egész területét (Kárpát-medence), az uralkodót és az ország egész vagyonát.
Az ország egész területe a Szent Korona tagja.
A Magyar Szent Korona hatalma közakaratból ruháztatott át, ezért minden jog forrása a Szent Korona.
Ezért ezen a jogi helyzeten a földi hatalmak nem változtathatnak. A Szent Korona Eszme Szent István tudatos politikai és államjogi alkotása. Társadalmi szerződés, melyben erkölcs és jog nem válhat el. A Szent Korona Tan hatálytalaníthatatlan, jogaiban nem csorbítható, mert törvénysértés jogot nem alapít.

Forrás :
http://tortenelmialkotmany.hu/?page_id=199

Történelmi(történeti) Alkotmány :
http://tortenelmialkotmany.hu/?page_id=21

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Tiborca örökös felvételiztetése...
  2014-08-11 10:23:47, hétfő
 
  Egyszerűen csak ÉLNI lenne jó!


Ebben a történetben - Tiborca folyamatos felvételiztetése arra volt jó a hatalom kinyújtott karjaként működő Nándinak, hogy alkalma legyen - a mindenre és mindenkire rátelepedő KONTRASZELEKCIÓval manipuláló hatalmi szolgáknak - BEBIZONYÍTANI Tiborca ALKALMATLANSÁGÁT bármire!!! És, ami a lényeg: Tiborcát szándékosan az alkalmatlanság tudatával akarta megtörni a férje... Hogy eszébe se jusson szóvá tenni azt, hogy közben férje karrierje és beiskolázása mindenféle iskolának nevezett demagóg képzőbe, VAGYIS ANNAK SZÜKSÉGESSÉGÉT. Megkérdőjelezhetetlen legyen bármi, amit egyfelöl Nándival szemben pozitív- illetve Tiborcával szemben negatív diszkriminációként elkövetnek!!!! Ugye ismerős a módszer. Mai napság is találkozhatunk itt a neten is afcén ismerőseink között is akad bőven, aki el akarja hitetni velünk, hogy MINDENRŐL CSAKIS MI TEHETÜNK! CSAK RAJTUNK MÚLNAK GONDOLATAINK!!!! AZ, AHOGY GONDOLKODUNK ÉLETHELYZETÜNKRŐL!


UGYANIS, TIBORCA MÁR KISLÁNYKORA ÓTA MINDENT LEÍRT, AMI FOGLALKOZTATTA. EZEN ÍRÁSOKAT AZTÁN FELNŐTT KORÁBAN ÁTFOGALMAZVA ELKÜLDÖZGETTE - KOMPETENS HELYZETBEN LÉVŐ HELYEKRE - ÍRÓSZÖVETSÉG - ÉS SZEMÉLYEKNEK... AZÉRT SEM TUDÓDHAT KI A MAI NAPIG AZ RÓLA, HOGY Ő VALÓJÁBAN NEMZETÜNK EGYIK KORTÁRS ÍRÓJA VOLNA, MERT AKKOR AZT IS EL KELLNE ISMERNI, HOGY AKI ÍGY TUD ÍRNI, ANNAK AZ ALKALMATLANSÁGA A TOVÁBBTANULÁSRA ENYHÉN SZÓLVA MÉGKÉRDŐJELEZHETŐ!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ez az élethelyzet TRAGIKUS Tiborcákhoz hasonló nehéz-sorsúak számára, hiszen a tanultságot bizonyítani kell diplomával- diplomákkal! Mert az úgy működik a mai világunkban is, mint a gépkocsi vezetéshez elengedhetetlenül szükséges JOGOSÍTVÁNY!!!!! Ha nincs diplomád, jogod sincs tudni azt, amit a diplomásoknak NEM TUDNI IS JOGUK VAN!!!!


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Áder János vagy nem ismeri a magyar történelmet, vagy ...
  2014-08-03 10:56:44, vasárnap
 
  ... szándékosan HAZUDIK...Áder János történelemhamisítása:

http://pestisracok.hu/ader-magyarorszag-is-felelos-a-roma-holokausztert/

A németek által megszállt országban történtekről úgy beszélni bármilyen holokausztról, mint ahogy Áder János beszélt, az enyhén szólva történelemhamisítás!

Annál is inkább, mert a Horthy-korszakban élő magyarság felelősségéről beszél akkor, amikor a valóságban pont az ellenkezője történt!

*

Éppen ezért, itt az ideje, hogy a HORTHY-korszakkal kapcsolatban megtudja az utókor - és Áder János is - azt az IGAZSÁGOT, hogy a negyvenes évek első felében azért nem tudtunk szakítani a német birodalommal, mert külföldi szervezetek azt akarták, hogy a hozzánk menekültek biztonságban legyenek.

Ha Horthy szembefordult volna Hitlerrel - mint, ahogy tervezte - akkor a nácik megszálltak volna bennünket, és nagy tömeget deportáltak volna Németországba. (Mint, ahogy az meg is történt később és amiért ezen ismeretek birtokában tisztességtelen HAZUGSÁG mindazért a magyarsgot felelősségre vonni, ami a német megszállást követően történt!)

*

A magyarság tehát feláldozta önmagát. A negyvenes évek második felében mégis gyakran épp azok bélyegeztek ,,utolsó csatlósnak" minket, akikért feláldozták elődeinket.

*

Az is elgondolkodtató, hogy Id. Antall Józsefről semmit nem tudunk, míg Wallenbergnek már szobrot is állítottak Budapesten ugyanazért a ténykedéséért...Ugyanis, HORTHY MIKLÓS Külön miniszteri biztost nevezett ki id. ANTALL JÓZSEF személyében, aki éveken keresztül az európai - és ezen belül a magyar - zsidóság menekítéséért volt felelős!

Ideje lenne átértékelni az ISMERETEK alapján az egész Horthy-korszakot!

Ideje lenne erről a történelmi korszakról is végre a tényeket tanítani és tanulni a HAZUG bolsevista értelmezések helyett!

Itt látható a könyv, melyben olvashatunk részletesen minderről:

http://furaila.xfree.hu/251800

*

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ MENEKÜLTÜGYI BIZTOSA:

ID. ANTALL JÓZSEF

1896-ban született id. Antall József, aki a második világháború éveiben a magyar földre menekült üldözöttek legendás védelmezőjévé lett, aki a sok tízezer menekült ellátását, jogvédelmét megszervezte. 1945 után kisgazdapárti politikusként újjáépítési miniszteri posztot töltött be Tildy Zoltán, később pedig Nagy Ferenc kormányában. Az 1940.-es évek végétől kezdődően - kényszerűen - több, mint két évtizeden át visszavonultan élt. Azonban politikai ellenfelei is elismerték mindazt, amit annak idején az erdélyi magyar, zsidó, lengyel, francia, olasz és még sok - közöttük több száz orosz - menekültért tett. Amiért aztán 1944 tavaszától megjárta a Gestapó börtöneit, amiért 1945 után magas kitüntetéseket kapott, és amiért százezrek gondoltak rá később mint megmentőjükre.

*

Id. Antall József a Belügyminisztérium munkatársa lett 1932-től, ahol elsősorban szociális ügyekkel foglalkozott. A legnagyobb feladata a menekültügy megszervezése és irányítása volt. A trianoni békeszerződés alapján elszakított terültekről érkezett magyarokkal, majd a zsidó menekültekkel, a francia szökevény foglyokkal, az olasz katonákkal, a délszláv és az orosz katonai és polgári személyek ügyével foglalkozott.

Az erdélyieken kívül az első külföldi menekültek Ausztriából és Csehszlovákiából érkeztek 1938-39-ben. Ők, részben politikai menekültek, részben zsidónak minősülő személyek voltak. Ők több tízezres tömeget jelentettek. A velük való bánásmód különös figyelmet igényelt, hiszen Budapestnek számolnia kellett a náci külügyminisztérium erőteljes tiltakozásával, amely a magyar kormányzatot már úgyis túlzott liberalizmussal vádolta a zsidókkal való bánásmód miatt.

*

Azonban Magyarország már a második világháború kitörése előtt is az üldözöttek menekítésének szervezett központja volt, ami ebben az esetben nemcsak a befogadást, hanem a továbbmenekítést is jelentette.

Mint jellemzőt említendő itt, hogy 1939 júliusában a magyar külügyminiszter tudtával, Antall József szervezésében az Erzsébet királyné és a Carl Dusan tehergőzhajók közel 900 - zömmel cseh, szlovák, felvidéki, kárpátaljai, német és osztrák - zsidót szállítottak a Duna torkolatában fekvő Sulinára, ahol a vesztegzárat kijátszva a nyílt tengeren átszállították őket a Palesztinába induló Noemia Julia nevű panamai teherhajóra. Az utat a magyar külügyminisztérium biztosította. 1940 májusában egy bolgár lobogó alatt hajózó gőzösön Pozsonyból vittek száz zsidót a Duna-torkolathoz, s az utat a magyar hatóságok biztosították.

*

Május 24-én, Mohácsnál váratlan műszaki problémák léptek fel, amelyeket órákon belül meg kellett oldani, hiszen a késedelem az utasok életét és továbbjutását veszélyeztette. Ekkor Antall József saját hatáskörében úgy rendezkedett, hogy a helybeli kikötőhatóságok megfelelő képzettségű hajótisztet bízzanak meg a hajónak jugoszláv vizekre történő átvezetésére.

Néhány óra múlva már jugoszláv vizeken voltak az üldözöttek, és végül elérték céljukat.

*
Id. Antall József, a magyar törvények közé 1936-ban becikkelyezett - a háborúk esetén a katonai foglyokkal és menekültekkel foglalkozó- második genfi egyezményt nemhogy maradéktalanul betartotta, hanem az egész menekültügyet szociális kérdéssé nyilvánította. Ebben a vonatkozásban a magyar felfogás túllépte a nemzetközi jogban rögzítetteket, humanizmusával egyedülálló példát szolgáltatott Európában.

*

Például, már 1939. szeptember végén Antall József utasította a menekülteket fogadó határkörzetek közigazgatási vezetőit, hogy zsidóként egyetlen személyt se vegyenek nyilvántartásba, mindenkit keresztény papírokkal lássanak el. Ez alól csak azok képeztek kivételt, akik minden körülmények között ragaszkodtak hitük valós bejegyzéséhez. Megkülönböztetés nélkül mindenkit elhelyeztek ideiglenes, később végleges táborokba, a zsidóságukhoz ragaszkodókat pedig a budapesti és vidéki zsidóközösségek gondjaira bízták, természetesen nekik is folyósították a segélyeket, a szeretetadományokat.

A zsidókkal való megkülönböztetett bánásmód természetesen a németek állandó tiltakozását váltotta ki, amely változatlanul újra és újra hangot kapott, egészen Magyarország német megszállásáig.

*

A már Magyarországon tartózkodók csoportjait 1941-ben újabb tömegek követték, elsősorban a németek által elfoglalt Lvów, Stanislawów és Kolomija környékéről.

A magyar belügyminisztérium IX. osztálya a Duna kanyarban - Esztergom környékén - helyezett el jelentős számú lengyel zsidót. Számukra óvodákat (Szentendre, Leányfalu, Csobánka), Budapest környékén (Rákosfalva és Csillaghegy) pedig kollégiumi rendszerű iskolákat szervezett. Balatonbogláron is sok zsidó fiatalnak nyújtott tanulási lehetőséget a Lengyel Ifjúsági Táborban, valójában az akkori Európa egyetlen lengyel gimnáziumában. A német tiltakozások miatt 1943-ban változtatni kellett az iskolarendszeren, hivatalosan megszüntették a lengyel zsidó iskolákat, viszont titokban Vácon megszervezték a 150 férőhelyes Lengyel Tiszti Árvák Otthonát, ahol valójában zsidó gyerekek éltek és tanultak.

*

A folytatás olvasható a MENEKÜLTEK MENEDÉKE című könyvben. Megjelent a Mundus Magyar Egyetemi Kiadó kiadásában, Budapesten, 1997-ben, Kapronczay Károly szerkesztésében, Id. Antall József emlékirataiból.

http://furaila.xfree.hu/251800

Ui.: Nem szeretném Wallenberg menekítő érdemeit kisebbíteni, de az mindenképpen elgondolkodtató, hogy Id. Antall Józsefről semmit nem tudunk, míg Wallenbergnek már szobrot is állítottak Budapesten ugyanazért a ténykedéséért...

Ideje lenne átértékelni az ISMERETEK alapján az egész Horthy-korszakot!

Ideje lenne erről a történelmi korszakról is végre a tényeket tanítani és tanulni a HAZUG bolsevista értelmezések helyett!

(Bóna Mária Ilona)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Rövid helyzetelemzés 2007-2014
  2014-08-01 11:14:07, péntek
 
  Rövid HELYZETELEMZÉS arról hogyan kellett volna rendszert változtatni


A jó HELYZETELEMZÉSRE azért van szükség, mert az olyan, mint egy betegről alkotott helyes DIAGNÓZIS.

Írtam arról, hogy Andorka Rudolf egyharmad-kétharmad társadalomról írt szociológiai írásaiban. Nálunk, a kontraszelekció révén, a pártdiktatúra miatt és a társadalom elöregedése, valamint a testi-lelki megbetegedések révén - kialakult az a helyzet - (amit a rendszerváltás csak súlyosbított) hogy egyharmad eltartónak kell gondoskodni kétharmad eltartottról.

Ez egy súlyos probléma, amit többféleképpen lehetne, vagy lehetett volna kezelni.

A polgári demokráciát hirdető politika lényege az volt, hogy

1.) megteremtse - minél szélesebb körben, ha nem is - a teljes-körű foglalkoztatottságot...
- A nyugdíjasokat igyekezett minél tovább aktivizálni, munkában tartani és
- a vállalkozásokat támogatandó intézkedéseivel Széchenyi hitel... stb. munkahelyeket teremteni. És ezt tervezte tovább folytatni...
- Vagyis, adókedvezményekkel támogatni a munkahely-teremtési programot...

2.) Ugyanakkor, felmérést készített az elnéptelenedő települések lakatlan házairól és tervezte a lakásra hiába áhítozó fiatalokat - ezen lakások elfoglalásával, és kiutalásával - VIDÉKRE TELEPÍTENI őket, és ezzel fellendíteni a helyi vállalkozásokat.
- Persze, az a jó, ha egy településen van mindenféle iparos, aki megjavítja az elektromos készülékeket, beszereli a felújított lakásba a villanyt, megjavítja a cipőt, ruhát szab és varr, fodrászol - na és van iskola, posta, és a történelmi egyházak is ott állnak az új közösségek összekovácsolása mellett támogatásukkal...

3.) A mezőgazdasági munkát végzőket, a gazdálkodókat meg kellett volna tanítani az uniós pénzek igénylésének módjaira. Mert hogyan pályázzon egy gazda az interneten, akinek nincs még vezetékes telefonja sem, nemhogy internetje???
- Gazdatársulásokkal is megkönnyíthették volna és gazdaságosabbá tehették volna gazdálkodásukat a gazdák.

Minden esetre, a helyi szolgáltató-hálózat helyben történő kiépítésével, működtetésével, az önkormányzatoknál maradó adóból lehetett volna infrastruktúrát fejleszteni...

Így (is) válhatott volna ÖNELLÁTÓ- VIRULÓ TELEPÜLÉSEK ORSZÁGÁVÁ A VIDÉK MAGYARORSZÁGA.

4.) Természetesen, az egésznek az lett volna az alapja - a FELNŐTTKÉPZÉS keretén belül - MEGTANÍTANI az embereket (a mindenféle szakmák képviselőit) a VÁLLALKOZNI TUDÁSRA.

5.) A családi adózás bevezetésével egyidejűleg már megtanulhatták volna az emberek az ÖNÁLLÓSÁG FELELŐSSÉGÉT...

6.) Az ily' módon helyzetbe hozott széles népréteg már nem kényszerült volna az esetleges állami SEGÉLYRE, meg mindenféle KOMPENZÁCIÓRA, REZSICSÖKKENTÉSRE!

- Mert, míg egy SZAKMUNKÁS a műhelyében a SAJÁT MUNKÁJA MEGSZERVEZÉSÉN- és ELVÉGZÉSÉN DOLGOZIK - a jól megérdemelt HASZON reményében - nem kényszerül arra a rohadék, megalázó degradáló SEGÉLYRE, KOMPENZÁCIÓRA, REZSICSÖKKENTÉSRE!!!!
- A szocializmus nevezetű rendszerben ezt utáltam a legjobban, mert nem hagyta, hogy az ember maga szervezze meg a saját életét. Örökösen belekényszerített a segélyek kérvényezésébe... Miközben ellehetetlenítette pl a női szabó-varró szakmai munka végzését. A kínai árudömping, pedig főleg az egész textil-iparunkat. Mert, mint minden szakmának ennek is megvannak a munkaeszköz feltételei...

7.) Nos itt még szólni kellene a KÖZOKTATÁS részévé tett SZAKMAI KÉPZÉSEKRŐL és ÁTKÉPZÉSEKRŐL... Nem hagyhatók ki ebből a KAMARÁK és a különböző SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETEK sem!
- A közoktatás részévé tett felnőttképzés keretén belül ki kellett volna építeni a távoktatás rendszerét!!!
Ebben több évtizedes elmaradásunk van. És ebben a fidesz is nagyot mulasztott!!! ELKÉSZÜLT ugyan 1998-ban MAGYARORSZÁG FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEINEK FELTÉRKÉPEZÉSE után egy ATLASZ, amit teljes egészében LENYÚLT a Német Népfőiskolai Szövetség - Koltai Dénes, Heribert Hinczen, Bauer Béla vezetésével.

*

Áttérve az EGYHARMAD-KÉTHARMAD ,,ELTARTOTTSÁGI" ARÁNY megszüntetésének másik módszerére, arra: amikor - MEGVONVA AZ ÉLETBEN-MARADÁS- az ÖNELLÁTÁS LEHETŐSÉGÉT az ELTARTOTTAK körébe tartozóktól - NAGYMÉRTÉKŰ ELHALÁLOZÁS várható. (Ez már megtörtént, vagyis folyamatosan történik.) Erre ad a LUGANOI TANULMÁNY - amit Susan Georg az EU számára készített - ötleteket... (a túlnépesedő országokban élőkre vonatkozóan) Ez is elgondolkodtató, hogy Európában egyedül Magyarországon - ahol köztudott a ,,természetes"- nagyarányú népességcsökkenés - szereztek ennek érvényt!
- Ha a fiataloknak felajánlják a meddővé tétel "lehetőségét" már 18 éves kortól, valamint népszerűsítik a szingli életformát, a szocializmusba és a rendszerváltozásba belerokkantaktól megvont rokkant nyugdíj, valamint a nyugdíjak manipulálása - adósrabszolgaságra- hajléktalanságra- munkanélküliségre- kényszerülés - mind-mind nagymértékű LEPUSZTULTSÁGHOZ VEZETHET és ma már tudjuk hogy VEZETETT!!!l

- Az ,,ELTARTÓK" számát esetleg még lehetne (kínai) BEVÁNDORLÓKKAL is megnövelni. A ,,kínai azért jobb" a magyarnál, mert a kínai NEM VOLT SZEMTANÚJA a különböző diktatúrát megvalósítók szemében!!!

*

MERT EZ A LAGNAGYOBB "BŰNE" A MAGYARNAK, HOGY "MERT KICSI LENNI" ÉS AZ MOSTMÁR NEM TRENDI!!!

Valamint az, hogy a TÖBB-ÉVTIZEDES DIKTATÚRA MEGVALÓSÍTÓIT ESETLEG MÉG ESZÉBE JUTHAT ELSZÁMOLTATNI.

EZÉRT KELL LEPUSZTÍTANI A MAGYART, HOGY EZ BE NE KÖVETKEZZEN!!! MERT AKINEK ELVESZIK MÉG AZ ÉLETBENMARADÁS ESÉLYÉT IS, AZ NEM TUD MAJD ELSZÁMOLTATNI!!!

EGYETLEN CÉLJA VAN A magát baloldalinak propagálóknak: (Gyurcsány Ferenc mellett 2006-ban hűségesküt tevőknek) és a velük PAKTUMOT KÖTŐKNEK: MEGÚSZNI, MEGÚSZNI, MEGÚSZNI...

HÁT, EZÉRT SEM LEHET VELÜK KIBÉKÜLNI ÉS KOALÍCIÓRA LÉPNI, MINT AHOGY AZ MEGTÖRTÉNT A NÉMETEKNÉL...AHOL AZZAL KEZDTÉK, HOGY ELSZÁMOLTATTÁK (a Stázit elsősorban) A DIKTATÚRÁÉRT FELELŐSÖKET. MERT NEM LEHET DIKTATÓRIKUS MÓDSZEREKKEL DEMOKRÁCIÁT CSINÁLNI!!! (Für Lajos szerint lehetett volna.)

Márpedig nálunk ez történt és hogy belesulykolják a népbe, hogy mindez "REFORM", iszonyatos reklámhadjáratot folytattak még iszonyatosabb költséggel!!! Honnan volt minderre pénz, amikor semmi másra nem volt???
Nem volt pénz a vasútra, a kórházakra, az iskolákra...

*

A kampányokra viszont tellett és telik!!! Hogyan is van ez???

És ki hallott még olyant, hogy éveken keresztül kampányoljon maga mellett az országot már 1990 előtt teljesen eladósító (MSZMP és utódpártjai) a magukat baloldalinak hazudók és a velük PAKTUMOT kötők??? Akikről kiderült, hogy ŐK LETTEK 1990 UTÁN a legvadabb KAPITALISTÁK!!!

Ez egyedülálló Európában...

És, ez az, ami miatt szégyellem magamat - a hiszékenyek helyett is.


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2014.07 2014. Augusztus 2014.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 136 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 11
  • e Hét: 354
  • e Hónap: 3991
  • e Év: 58894
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.