Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 17 
Minden felelősséget el- és áthárítókról...
  2016-03-31 15:33:09, csütörtök
 
  Itt tartanánk vajon, ha a magyar társadalom értelmiségije nem úgy reagált volna az 1990-es változásokra, mint ahogy? Vagyis, ÁTHÁRÍTva minden felelősséget a külföldi érdekcsoportokra, mint ahogy azt a kommunisták tették az un. szocializmusban. Nem itt tartanánk, ha képesek lettek volna a szocializmust kiszolgáló- annak neveltjei-értelmiségiei egy erős nemzetállam újjáépítésére és megszervezésére?

Helyette ők is ÁTHÁRÍTOTTAK MINDEN FELELŐSSÉGET és ezzel kiszolgáltatottá tették Magyarországot 1990 után is idegen hatalmi érdekeknek!!!
Most sem kellene ismét és ismét rájuk mutogatva - a külföldi érdekcsoportokat - kizárólagosan felelőssé tenni!
Igen is, legalább annyira felelős MINDEN ÉRTELMISÉGI-közgazdász és politológus, filozófus... stb azért, hogy idegen hatalmi érdekek és pénzolligarchák kezére került Magyarország, mint amennyire a magát szocialistának és liberálisnak hazudó politikusok!

Elmulasztották a legfontosabbat: mégpedig a TISZTA FEHÉR LAPPAL való kezdést, az 1949. évi XX. törvény hatályon kívül helyezésével és a történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállításával.
A Magyar Országgyűlés 1990-ben elmulasztotta mindezt és ebből fakadóan 1944. március 19. óta az 1989-90-ben megalakított rendszer máig törvénytelen!


A TISZTA FEHÉR LAPPAL (TABULA RASA) VALÓ KEZDÉSHEZ BE KELLETT VOLNA VALLANI A MÚLT BŰNEIT!!!

HELYETTE EGÉSZEN MÁS TÖRTÉNT...

Be kellett volna vallani, hogy magyarok százezreit irtották ki a recskihez hasonló haláltáborokban 1945 után!!!!
Az elmúlt 60 évben, pedig semmit nem tudhattunk meg minderről és még a mai napig is el kell(?) fogadnunk, hogy az elmúlt - rendszerváltozásnak hazudott - húsz évben is un. kompetens személyiségek ,,ünnepeljenek" az áldozatokra emlékezve!!!
http://tortenelemportal.hu/2010/09/a-recski-munkatabor-aldozataira-emlekeztek/
*
El kell fogadnunk, mert ezt a személyiséget is az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a Budapesti Forradalmi Bizottság és az Értelmiségi Forradalmi Tanács tagja volt. Akit, emiatt 1957 januárjában elbocsátottak, letartóztattak, majd Kistarcsára internálták, és szabadulásától 1959 végéig rendőri felügyelet alatt állt.
http://www.parlament.hu/kepviselo/elet/b001.htm
*
Hogyan lehetséges az, hogy neki mindezt megbocsátotta az a kádári hatalom, amelyik oly ádázul agyonhallgatta és negatívan diszkriminálta rabtársait - és azok hozzátartozóit - minden létező módon? Hogyan lehetséges, hogy ő, mint vendéglátós vezérigazgató oly hűséges kiszolgálója lehetett a kádári suttyomterrornak, majd 1990. május 30-tól 1990. július 23-ig a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára lehetett és július 23-tól december 21-ig a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszterként pont ő szervezze újjá a kémelhárítást és a hírszerzést?
http://www.parlament.hu/kepviselo/elet/b001.htm
*
Hogyan lehetséges, hogy a mai napig mindent megtehet azért, hogy ezekben a haláltáborokban kiszenvedettek utódai soha semmit meg ne tudjanak rokonaik szenvedéseiről? (Lásd: Bóna Rudi történetét!
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=70638&n=furaila&blog )
*
Hogyan lehetséges, hogy miattuk volt a negatív megkülönböztetés (diszkrimináció) az osztályrészük még 1990 után is?!
*
Hogyan lehetséges, hogy soha semmiféle kárpótlásban nem részesülhettek ezek az utódok, akiknek akár feleségként, akár menyasszonyként, akár a gyermekükként titkos gyászban és a társadalom peremére szorítottan kellett leélniük az életüket?
Mert nem csak a recskihez hasonló haláltáborok lakóinak jelentett és jelent a mai napig priuszt, hanem az utódaik számára is!
*
Ez a legálságosabb bűn, amit elkövethetnek velünk: utódokkal szemben, akik fizetjük a fasiszta holokausztot elszenvedőknek és utódaiknak a kárpótlást!
*
Ki kell végre mondani, hogy a kommunista eszmék jegyében is milliókat irtottak ki a világ számos országában, köztük Magyarországon is!
*
Ráadásul, ez a népirtás nem egy-két évig tartott, hanem évtizedekig!
*
1956-ig sikerült likvidálniuk, illetve "átnevelniük" - az "osztályidegennek" kikiáltott - "burzsuj-reakciós elemeket".
*
Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlással, pedig végleg megsemmisítették a polgári demokráciáért, az emberi szabadságjogokért harcolókat.
Mert, akit nem akasztottak föl, hanem életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek - az, ha megélte a szabadulást - valójában soha többé nem lehetett szabad!!!
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=70638&n=furaila&blog
Halálraítélt, belső-emigránsként kellett meghalnia, mint számkivetettnek!!!
*
Mi lett a sorsuk családtagjaiknak?
*
Ugyanaz, mert a magyar családok és családtagok is belső emigránsként kellett, hogy tengessék az életüket, mert a politikai diktatúra kidolgozta és "sikerrel" alkalmazta velük szemben a negatív megkülönböztetés (diszkriminációs kontraszelekció) minden formáját. Ennek jó példája a mindenki számára ismert aczéli hármas "T", melynek fokozatai a "t"iltom, "t"űröm, esetleg "t"ámogatom voltak. Aczél György ugyan nem volt kultuszminiszter, de mint az MSZMP KB kulturális ügyekért felelős vezetője, sikerrel alkalmazta évtizedeken keresztül a kontraszelekciót az oktatásban, és a kultúra minden területén.
*
Hogyan tehette, ha nem is ő volt a kultuszminiszter?
*
Ez csakis egyféleképpen válhatott valóra...hiszen az egypárti diktatúra olymódon telepedett rá az egész magyar társadalomra, hogy minden gyárban, üzemben, intézményben működött egy "alapszervezete" - amelyiknek többnyire függetlenített vezetői - tagjai voltak a vállalati, v. intézményi vezetőségnek.
Ez azt jelentette, hogy a "cég" igazgatója semmiben nem dönthetett a függetlenített kisz- párt- és szakszervezeti titkár nélkül!!! Csakhogy, sem igazgató, sem kisz- párt- és szakszervezeti titkár nem lehetett csakis párttag.
Ennek a hatalmas apparátusnak a bérét és infrastrukturális hátterének létrehozási- és fenntartási költségét (irodák és berendezései) valamint alkalmazottai bérét a "dolgozó nép" termelte meg. Ezen dolgozókba beléjük sulykolták iszonyatos propagandamunkával, hogy az ő érdekükben gyakorolják a HATALMAT!
*
A "t"ámogatandók csoportjába tartozók ezt el is hitték és rájuk, főleg a szavazataikra a mai napig bizton számíthattak és számítanak az utódpárt politikusai is.
*
A hatalomnak "csak" azokkal volt/van gondja, akik a "t"iltás és "t"űrés negatív diszkriminációs csoportjába tartoztak. Nos, miattuk kellett kitalálni és létrehozni a munkásőrséget, melynek a feloszlatásakor 60.000 tagja volt! Rájuk is bizton számíthatnak a mai napig!
*
Az 1980-as évek végére olymértékben felélte ez a hatalmas pártapparátus a dolgozó nép által megtermelt javakat, hogy már bért sem tudtak számukra fizetni, csak úgy, hogy hitelt vettek föl, méghozzá attól a "rothadó-kapitalista" nyugattól! Ez olyan válságba sodorta Magyarországot, hogy az MSZMP KB üléseken http://furaila.xfree.hu/140848
már ilyenek hangoztak el, mint pl. az
*
1989. jun. 23-24-i ülésen:
"...Ami a gazdaságot illeti, mindnyájan tudjuk, hogy Magyarország ma gazdasági értelemben szuverenitása nagyobbik részével már nem rendelkezik. A világ számos, SULYOSAN ELADÓSODOTT ORSZÁGÁHOZ HASONLÓAN, A GAZDASÁGI LÉT VAGY ÖSSZEOMLÁS NAPI DELMMÁJÁVAL KÜZD. Ebben a helyzetben nem csupán az politikai kérdés, hogy el tudjuk-e kerülni a fizetésképtelenséget.../1101 GRÓSZ KÁROLY/"
*
Vagy pl.: szeptember 1-i ülésen:
"...a devizatartalékok "lesujtóan" alacsony színvonalon vannak. Ezek tulajdonképpen azon a határon mozognak, ami már BIZTONSÁGUNKAT VESZÉLYEZTETI, SULYOSAN VESZÉLYEZTETI ... Úgy gondolom, hogy rendkívül mértékben megnövelheti problémáinkat, ha FIZETÉSKÉPTELENSÉGET KELL BEJELENTENI KÜLFÖLDÖN... /1584 MEDGYESSY PÉTER/
*
...De azt ne felejtsük el hozzátenni, hogy 1971 ÓTA MEGVÁSÁROLTUK A LÁTSZÓLAGOS POLITIKAI NYUGALMAT ÉS AZ ÉLETSZÍNVONALAT, méghozzá KÜLFÖLDI FORRÁSOKBÓL VÁSÁROLTUK MEG, és ENNEK ÁRÁT FIZETJÜK MOST, és FIZETJÜK MEG A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN /1616 HORN GYULA/"
*
És, milyen megoldásokat találtak ki saját maguk és pártjuk számára?
Mert arról szó nem volt ezeken az üléseken, hogy mi lesz Magyarországgal és a benne élőkkel: a "dolgozó néppel"?!
*
Íme 1-2 ötlet az 1989. jun.23-24-i, valamint a szept. 1-i ülésről:
"A sajtóval, televízióval, rádióval kapcsolatban... mindnyájunk számára teljesen nyilvánvaló, hogy akié a tömegkommunikáció, azé a hatalom, legalábbis a hatalom gyakorlásának fantasztikus hatása... /1140 SZILÁGY Tibor/
*
Én azzal értek egyet, hogy a GAZDASÁGPOLITIKA AMIT FOLYTATUNK, GYÖKERESEN HIBÁS VOLT, ELVETÉLT és nekünk újat kell kialakítani... /1171 HORN GYULA/"
*
szept.1.:
"...Teljes bátorsággal verhetjük-e vissza a párt vagyoni dolgaival összefüggő vádakat... nem a párt tagságának a pénzéről van csupán szó, ha arról lenne szó, nem lenne gondunk, azzal sem, HOGY HOGYAN ÉS HOVÁ DUGDOSSUK... /1488. RAJKI Sné/
*
...használja ki a Közp. Bizottság, és nyilván az ezzel foglalkozó szervezete mindazt a törvényes lehetőséget, amellyel bizonyos fokú védettséget biztosít a nem tulajdonában lévő ingatlanjainak. Ugye a védettség az úgy alakul ki, hogy beviszem egy kft-be, a kft elmegy egy másik vegyes vállalkozásba, ne adj isten még külföldi tőke is érdekelt benne, és VÉGÜL EL LEHET TÜNTETNI ...(1495 IVÁNYI P)"
*
Miközben, sok emdéefes éjt nappallá téve munkálkodott, ülésezett és szervezkedett, mégsem jutott szóhoz a helyi szervezet összejövetelein. Márpedig, aki helyi szinten ,,labdába sem rúghatott", az országos feladatoknak még csak a közelébe sem kerülhetett. Ezen elkötelezett és elhivatott emberek ma már visszavonultak ,,emigrációjukba" és azóta is folyamatosan keresik a rendszerváltás kudarcának okát.
*
Majd, amikor kiderült a D-209-es tsz-ügynökről, ami...?
Az emberek elkezdtek kombinálni és jogosan!
Sokan emlegettek egy bizonyos paktumot, amiről ez a kompetens személyiség így nyilatkozik: http://furaila.xfree.hu/212714

"...Ezért kötötte meg az ismert paktumot és nem tette lehetővé, hogy a tudatlanság, vagy félismeretek ezt lehetetlenné tegyék."

Köszönöm a visszaemlékezőnek az MDF-Fórum 2003. decemberi, 5. számában megjelenő mondatot!
*

Ez az egy mondat adott magyarázatot egy sor, azóta is érthetetlen történésre!
*
Kérdések:
1.) Kik akadályozhatták meg az ország és a benne élők sorsának jobbrafordulásáért küzdők kompetenciához jutását?
2.) Kinek- kiknek állt érdekében, hogy a jobbító és változtató szándékúak ne tudják érvényesíteni elképzeléseiket?
*
*
Válaszok:
1.) Elsősorban a kádári suttyom-terrort megvalósító titkosszolgálati hálózatot működtető titkosszolgálati vezetőknek. Nekik volt a legfőbb okuk arra, hogy ne legyenek elszámoltatva, mint a németeknél pl. a Stázi...Így fordulhatott elő, hogy a titkos-szolgálatokat működtető vezetők megtarthatták hatalmukat és az 1990 előtti "tudás", valamint az "ismeretek" birtokában, sikerrel privatizálják át a társadalmi (állami) vagyonokat a magánvagyonukat gyarapítandó magánvállalkozásaikba.
2.) Ugyanakkor, részben illegalitásba vonulva - továbbra is (vissza)élhettek és (vissza)élhetnek az előzőleg elraktározott információk és “tudás" adta előnyeikkel! Ők azok, akik mindenkinél jobban tudják, hogy ki az, akit el ,,kell" lehetetleníteni, aki elől - saját magánvagyonuk és hatalmi kompetenciájuk megtartásának érdekében - el "kell" zárni minden lehetőséget!
Mindebből következik, hogy nem is annyira a "kis" MEGBIZOTTAK ártalmasak, hanem a MEGBÍZÓIK! Azok a milliárdossá vált egyének, akik továbbra is "szolgálatban" tarthatták és tartják a jól bevált - zsarolással és minden más aljas - módszerekkel a megbízottakat - többnyire nem "hivatalosan", hanem mindenféle bujtatott un. fedő- állásokban elhelyezve az élet minden szintjén és területén őket.
*
*
Napjainkban is jelen vannak a családokban és rátelepednek a magánéletünkre is. Van, ahol olyan mértékben, hogy még magánélete sem lehet annak, aki szembe mer helyezkedni velük... Ezért, "kellett" olyan hiábavaló módon, éjt-nappallá téve dolgozniuk a pártoktól függetlenül is tevékenykedő, jó-szándékú, valódi rendszerváltozást akaróknak!
Ezért is fordulhatott elő, hogy újra és újra visszaszavazták a nemzetrontó- baloldalinak- liberálisnak, jobboldali demokratáknak hazudott politikai hatalmat gyakorlókat és ezért sem valósulhatott meg 26 éven keresztül a valódi rendszerváltozás.

*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
4. Válaszok 1-től 19-ig
  2016-03-30 12:51:07, szerda
 
  4. VÁLASZOK BMI-TŐL
*
Sajnos, vissza kell térnem erre a mondatodra, mert nem csak a családon belül indultam előnytelen helyzetből, hanem a-miatt a társadalmi méretű politikai negatív MEGKÜLÖNBÖZTETÉS (diszkrimináció) miatt is, amivel az 1956-ban tíz- illetve tizenéves ,,pesti srácokat" büntették.
Még csak két hónapja, hogy osztálytársaimmal ötödikes, fölső tagozatosok lettünk 1956 szeptemberében és kezdtük megszokni azt, hogy minden tantárgyat másik tanár tanítja... amikor, 1957 márciusában kiderült, hogy osztályfőnöknőnk is ,,szanatóriumba" került. Akkoriban, addig soha nem látott tanerők tűntek föl, és jöttek be helyettesíteni...
A félévi bizonyítványunkat - szénszünet miatt- és osztályzatok hiányában - csak márciusban kaptuk meg. Nem lehetett nem észrevenni, hogy az új tanárok - párunkkal az osztályból - kifejezetten ellenségesek voltak. Olyannyira, hogy nekem pl. az ötödikes félévi bizonyítványomban ott éktelenkedett földrajzból az elégtelen.
Az történt, hogy földrajz tanáruk kihívott ,,felelni a kettesért"! Pedig, még nem is volt jegyem földrajzból. Ott álltam kis Magyarország térképe előtt. Meg kellett (volna) mutatni a három részre szakadt Magyarország területi részeit. Örökkévalóságnak tűnő ideig keresgéltem a térképen Erdélyt és mondanom sem kell, hogy hiába! - Szerencséje apádnak, hogy nem tudod megmutatni! Viszont, téged ez sem ment meg a bukástól! - mondta az újsütetű ,,földrajztanár".

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=451086&aid=267283

És ez így ment évtizedeken keresztül egészen napjainkig.
Tizennégy éves koromban - közvetlen a nyolc általános befejezését követően - valóban továbbtanulhattam- csakis, mint ipari tanuló. Mondván:
- ,,... mit akarsz te a közepeseddel egy gimnáziumban?".

Csakhogy, az 1956-os forradalom leverését követően nem lehettem közepesnél jobb tanuló soha többé! Bizonyítékul szolgáljon a negyedikes év-végi bizonyítványomnak eredménye. Itt jól látható, hogy 1956 júniusában - még a forradalom előtt - több volt a ,,jeles", mint a ,,jó" osztályzat.http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=267280&kid=300105&sort=


1956 júniusában még jutalomkirándulást is szervezett az alsó tagozatos osztályelső (végzős) negyedikeseknek - a jóságos igazgató ,,bácsi" és az osztályfőnök ,,nénik".


http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=300092&aid=267280


Egy másik képen az ,,egy-szem" jó-tanuló fiú látható, akinek akkor még Fa Miklós volt a neve. Mint ahogy írtam már: hozzá sírig tartó barátság kötött.

http://furaila.xfree.hu/267280
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=267280&kid=300096&sort=

*


A SZAKMUNKÁSVIZSGA után vasaló lettem, teljesítmény-bérben, abban a műhelyben, ahol anya is dolgozott, és ahol közben áttértek a két műszakra...
Délutános héten heti három alkalommal hiányoztam a gimnáziumi tanórákról. Így, sajnos, hamar elértem azt a hiányzási óraszámot, amivel kizárhattak.

B. J-vel kötött házasságot követően még fél évig ott laktunk nálatok. Ez a fél év maga volt a tömény iszonyat. B.J-nek megígérték, hogy lesz lakás, ha engem kordában tart... Lakás meg sehol... Közben fölmondta az albérletét és odaköltözött hozzátok. Akkor már nem csak engem kellett elviselnetek, hanem azt, akit arra béreltetek, hogy mielőbb elvigyen a háztól!
Fél év elteltével sikerült eltartási szerződéssel - ott Pesterzsébeten az SZTK-hoz közel, egy hét-lakásos házban - hozzájutni egy főbérleti szoba-konyhás lakáshoz. A néni nagyon beteg lett és kórházba került, ahol meghalt...

A dolgozók gimnáziumát megszüntették abban a nappali tagozatos gimnáziumban, ahova - munkahelyi javaslat nélkül is - felvett az idős iskola-igazgató. Elkészült közben az új gimnáziumi épület, ahova átirányították a dolgozó tagozatosokat. A második osztályt már ott kezdtem.

Ezzel az új gimnáziummal szemben volt akkoriban az Építők Kultúrháza, pont a villamosmegállóban. A villamosra várva, megláttam a hirdetőtáblán az újonnan indított, önköltséges gyors- és gépíró iskola felhívását.
Később, amikor megkaptam az értesítést, hogy csakis évismétléssel folytathatom a gimnáziumot, eldöntöttem, hogy jelentkezem a gyors- és gépíró tanfolyamra. Valami azt súgta, hogy ezt a tanfolyamot nekem találták ki.

Abban reménykedtem még mindig: hátha könnyebben be tudom fejezni a gimnáziumot, ha nem kell a több műszaktól rettegni.

Amikor már nem bírtam tovább elviselni anyával való egy-helyen dolgozást és a két-műszakos megpróbáltatást, kiléptem.

Mielőtt kiléptem volna a KTSZ-től, minden információt begyűjtöttem az új munkahelyről a közeli Fonalkikészítőgyárról. Hamarosan sikerült elhelyezkedni az egyik állandó délelőttös csomagoló részlegében - három-havi próbaidőre.
Csakhogy, ez volt a nagy ÁTVERÉS, mert három hónap után megszüntették a részleget és elosztották az embereket a három műszakban(!) működő üzemrészekben. Közben - már gyanútlanul - elkezdtem a gyorsírás- és gépírás-tanulást... http://furaila.xfree.hu/260500http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=481720&aid=260500

Nem is tudtam volna mikor új munkahely után nézni, ezért maradtam a gyárban. Akkoriban megszűnt volna a JOGFOLYTONOSSÁGOM, ha 24 óra alatt nem tudtam volna az új munkahelyen felvenni a munkát. Nekem meg fontos volt a szabadság miatt is a jogfolytonosság, mert csak az évi két hét szabadság járt és abból is csak hét nappal rendelkezhettem én...

Így aztán maradtam a Fonalkikészítő - három műszakban üzemelő - szárító üzemrészében, ahol csoportnorma volt ráadásul!
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=266077&kid=188139&sort=


Soha nem kerestem olyan jól, mint akkor, mert az éjszakai pótlékkal meg a veszélyességi pótlékkal megduplázódott a fizetésem. Elég rendhagyó módon határozták meg a délutános héten a munkaidő kezdetét és végét: délelőtt 10-től du. 18-ig. Kikönyörögtem a művezetőtől, hogy iskolanapokon elmehessek fél órával előbb, hogy elérjem a 18 órai iskolakezdést. Csakhogy, előfordult, hogy éjszakás héten negyedik napja nem tudtam aludni egy percet sem.

Egy hétvégén, vasárnap éjjelre elkészültem a gyorsíró házi feladattal, ami egy alsó-tagozatos írásfüzetnyi volt, olyan amilyet az orosz nyelvórákon használtunk. A gyorsírást nem lehet úgy tanulni, hogy olvasgatom a szöveget és memorizálom.
A gyorsírástanulás, a gyorsírójelek örökös írásgyakorlásából áll, mert nem elég ismerni a jeleket. A kezünknek, szinte automatikusan kell tudni leírni azokat.
Az iskolában az volt a cél, hogy egy bizonyos sebesség-fokozatra felhozzanak minket. http://furaila.xfree.hu/260500
Amiért én nehéz fizikai munkát végeztem a munkahelyemen, elnehezült kézzel kellett ugyanazt produkálnom, amit társaimnak, akik már rég irodán dolgoztak.
Nálam meg előfordult: délután úgy mentem az iskolába, hogy nem tudtam készülni. Sajnos, két elégtelent szereztem emiatt.
Ilyenkor utáltam az egész világot, de legjobban az életemet! A tanfolyamról egyenesen mentem a gyárba, ahol világvége hangulatban kezdtem meg az éjszakai műszakot.

Reggel ,,hazafelé", bevásárlás és egy kis séta következett. Május volt és olyan bódító akác-illat, hogy eszembe jutatta azt az érzést, amit már évek óta próbáltam elnyomni magamban, mert LE KELLETT MONDANOM A SZERELEMRŐL! Mert nem mehettem férjhez ahhoz, akit igaz szerelemmel szerettem!

Ó, hogy mekkora ellenérzéssel gondoltam a katonaságra, mert elvette tőlem szerelmemet... Háborús özvegynek éreztem magamat... Olyannak, akinek még siratni sem volt szabad szerelmesét. Elhaladva egy kertes ház előtt, megéreztem a virágzó orgona illatát, ami egy vidám dal szövegrészletét juttatta eszembe:
,,...májusban szép a világ, nyílnak az orgonák..." http://furaila.xfree.hu/260500

Istenem! Lesz még olyan az életemben, amikor én is szépnek láthatom májusban a világot? - Kérdeztem inkább csak magamtól...

Olyan erővel tört rám a vágy a boldogság után, hogy éreztem a végigcsorgó könnyet az arcomon. Úgy folyt, mint két kicsi búvópatak, ami végre utat talál magának. Nem tudtam letörölni, mert mindkét kezem tele volt.
Közben, ,,hazavitt" a lábam.

Te és szüleid minderről azért nem tudtatok semmit, mert az alatt az öt év alatt, míg ott laktam B. J-vel soha nem látogattatok meg. Most vagy azért, mert nem voltatok rám kíváncsiak, vagy azért, mert rossz volt a lelkiismeretetek.

B. J-ről kiderült hamarosan, hogy alkoholista - a szadista fajtából. Öt évig próbáltam őt szép-szóval meggyőzni, hogy hagyjon fel az ivással, de minden alkalommal verést kaptam cserébe. Tehette, hiszen tudván-tudta, hogy úgysem fordulhatok senkihez segítségért!!! Egy nap, amint megjött részegen erőszakoskodni kezdett velem, majd fölkapta a gyorsíró füzetemet a kész házi feladattal és kettőbe hasította. Dulakodtunk, mert próbáltam megakadályozni. Ez annyira fölbőszítette, hogy megütött többször is ököllel.
Végül kirugdosott a lakásból. Tél volt, mínusz tíz fok legalább. Csak egy hálóing volt rajtam. Bemenekültem az udvari WC-be és ott talált rám Boros bácsi. Náluk melengettek, amikor megérkeztél egy teherautóval. Mondtad, hogy értem jöttél, de nem csak... Bementünk B-J-hez és elkezdtél nagyon határozottan egyezkedni vele, hogy mi az, amit elvihetünk. Nem nagyon emlékszem az egészből semmire. Azt hiszem, hogy idegösszeomlásom volt. Még a halva született magzatomat sem hevertem ki...

*

Újra ,,otthon" voltam! Hiába volt az öt év saját háztartás-vezetés és dolgozás pénzbeosztás, tanulás... ismét úgy bántatok velem, mint egy felesleges cseléddel, akinek nem tudjátok hasznát venni.

Akkoriban már udvarolt neked az a fiú, akivel tervezgettétek az eljegyzést. Minden este haza kísért, majd mindig ott maradt még átnézni apa újságjait... Te meg elmentél lefeküdni, mondván, hogy fáradt vagy, mert te nem a micsodádat mereszted egész nap az irodán... Ez célzás volt nekem a gyors- és gépírás miatt...
A vőlegényed, viszont örökösen megjegyzéseket tett a továbbtanulásomra. Már nem bírtam idegekkel a zaklatását és elpanaszoltam anyának. Ő meg csak annyit mondott: - ,,Bolond vagy te csak nem keringélsz!"

Tényleg nem vettetek emberszámba! Közben B.J meg beadta a válókeresetet...
-
*
4. RÉSZLET BG LEVELÉBŐL, melyre az előző válaszokat írtam
,,Akkor ki indult előnyösebb helyzetből, egyértelmű, TE!"
*
*
A VÁLASZOKAT megírta és közreadta: Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
3. Válaszok 1-től 19-ig
  2016-03-30 12:29:41, szerda
 
  3. VÁLASZ BMI-TŐL
*
Kénytelen leszek ismét konkrét dokumentumokkal előhozakodni.
Nagymamád 1954-ben halt meg, amibe ,,anyuka" valósággal belebetegedett. Szanatóriumba került. Többet volt orvosi rendelőkben, meg szanatóriumokban, mint otthon! ,,Apuka", pedig három műszakban dolgozott.
Akkor voltam harmadik osztályos. Majd, a következő tanévben 1955 szeptemberében már te is megkezdted az első osztályt, én meg a negyediket. Nagyon nehéz volt mindenkinek! Szerencsére, apa házias volt és mindent elrendezett, csak-hát dolgozni kellett mennie...
A közös leckeírás az olyan volt, hogy én megnéztem a füzetedet, hogy mit tanultatok az iskolában. Az alapján igyekeztelek rávenni arra, hogy megírd a leckédet. Amit meg is csináltál, csakhogy nem engedted a hibákat kijavítani. Vagyis, nem voltál hajlandó elfogadni tőlem a helyes megoldást! Hiába volt bármilyen meggyőzés, mert akkor elfordultál és otthagytál, mással foglalkoztál. Soha nem felejtem el, amikor próbáltalak meggyőzni arról, hogy 3+5=8-cal. Te, pedig nem voltál hajlandó a 9-est kijavítani, mert szerinted az volt a táblára írva... Nekem meg verset kellett volna tanulnom... De nem lehetett, mert már későn volt és le kellett volna téged fektetni - előtte, persze megmosdatni. Már nem tudtam mit kitalálni, hogy legalább odaülj az asztalhoz! Borzasztó káosz volt az írás leckéd is... Annyira nem tanultál, hogy attól féltem meg fogsz bukni! Ezért, sokszor megírtam a leckédet, amikor már lefeküdtél aludni...
Akkor, azon az estén annyira feldühítettél, hogy bekeményítettem és minden áron rá akartalak venni arra, hogy te írd meg a leckédet! Te, pedig fellázadtál ez ellen és úgy összefirkáltad a füzetedet, hogy átvésted a lapokat! Az egész addig tanultakat le kellett volna másolnom egy új füzetbe, de nem volt otthon új füzet... Kétségbe voltam esve, miközben nem tudtam én sem tanulni... és már fáradt-álmos is voltam. És akkor apa kiszólt a szobából, hogy: - Fektesd le már végre azt a gyerököt!
Ebben sem voltál együttműködő. Rihegtél-röhögtél és én annyira elveszítettem a türelmemet, hogy azt mondtam neked: - Te rohadt dög!
Apa akkor kiugrott a szobából és egy ütéssel valósággal leterített. Már nem emlékszem hogyan kerültem a konyhában lévő padra, ami ott volt az asztal mellett, csak azt láttam, hogy az iskolai kötényem eleje csupa vér... Aztán ismét elveszítettem az eszméletemet és az ágyban tértem magamhoz. Eszembe jutott, hogy fogok iskolába menni véres kötényben? Akkor KÖTELEZŐ volt a kötény, vagy köpeny viselete. Nekem, pedig az az egyetlen kopott kötény-köpenyem volt. Kimentem a konyhába és láttam, hogy ki van már mosva és ott szárad a kötélen...
Hááát, valahogy azóta is így vagyunk mi egymással... Sajnos, tényleg osztályt kellett ismételned másodikban. Azután is nehéz volt mindenkinek... De anya meggyógyult és elment dolgozni, ahol megismerte S.Józsi bácsit, aki csodás szánkót készített nekünk, meg szép kis játék szoba bútort... Le is lett a szánkó fényképezve. Hárman ülünk rajta: te, meg H. Margit és én... Margit volt az első barátnőm...

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=457940&aid=268641
1959-től Ida volt a második, akivel még M. halálát követően évekig együtt programoztunk... Akivel még ipari tanulók is egy iskolában lettünk 1960-ban!
Ő eredetileg gyors- és gépíró akart lenni a 8. után. Amiért engem anya erőnek erejével bevitt a varrodába, akkor ő is inkább varró inasnak szegődött el egy maszekhoz. Még a szomszéd Pista bácsiéknál is dolgozott egy ideig! (Ahol Feri bátya is besegített.) M. lett a második férje, aki nekem is barátom volt egészen 2003-ban bekövetkezett haláláig! Az ő halála nagyon megviselt... Írtam egy nekrológot, amiben minden benne volt, ami miatt olyan korán kihalt a mi generációnk... http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=128979&n=furaila&blog__
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=457929&aid=268641
De térjünk vissza ismét még 1956-hoz, mert akkoriban apának is volt egy barátnője, akivel szintén le vagyunk fényképezve.

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=457915&aid=268641
Ilonának hívták és Kiskunhalason lakott. Onnan tudom, hogy az 1956-os forradalom leverését követően apa oda menekített, mert itt nem volt biztonságos. Ugye láttam azokat a röplapokat még augusztusban! Apa is belekeveredett, mert a szövőgyárban megalakult a nemzetőrség, aminek apa is tagja lett, mert meg akarták védeni a gyárat a ,,huligánoktól". Ezt apa mesélte...
1957-ben a hosszú szénszünetet követően, ismét ,,otthon" voltam, de anya meg ismét ,,szanatóriumban" volt! Leveleztünk. Sajnos, nehezen tudtam beletörődni abba, hogy elbukott a népfölkelés és az anyának írott levélre a dátum mellé rárajzoltam a Kossuth címert. Nemkülönben a házi feladataim dátuma mellé is!

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=457909&aid=268641
Szomorú, de nem volt senki ezen a világon, akivel ezekről tudtam volna beszélgetni! Szörnyű, hogy mi mindentől megkímélhettem volna magamat, magunkat, ha lett volna egy okos ember, aki szóba állt volna velem és ellátott volna tanáccsal.
Azonban, mindenki rettegve félt és én nem tudtam, hogy mitől. Gondolom, hogy ezek ellentételezésére elengedtek mindenféle úttörőtáborba, csakhogy, le legyek kötve. Ahol anyáék demonstratíve - minden alkalommal - meglátogattak. De az is biztos, hogy nem örömükben tették! Gondolom, hogy őket vették elő a szabadságért való rajongásomért...
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=457907&aid=268641
Ez volt az utolsó, a nyolcadik befejezését követő úttörőtábor és itt lettem szerelmes H. Jóskába, F.M. unokatestvérébe. Jóska akkor már elsős gimnazista volt és, mint ifivezető volt velünk a táborban. Azért jött utánam anya az úttörőtáborba, mert menni kellett megkötni az ipari tanuló szerződést. Hiába tiltakoztam, hogy én NAPPALI gimnáziumba szeretnék menni, mint Jóska, mert csak érettségivel lehet tanítóképzőbe jelentkezni!!!!!!!!!!
Ezen a szerződésen a dátumok fontosságára hívnám fel a figyelmedet. Ugye, 1946-ban születtem és ez a szerződés 1960. aug. 9-én kelt! Vagyis, 14, azaz: tizennégy éves voltam ekkor. Szeretném, ha vetnél egy pillantást az általános iskolai bizonyítványom utolsó oldalán látható pecsétekre és dátumokra is!

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=457889&aid=268641

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=457905&aid=268641

Itt is látható, hogy 1960-ban ipari tanuló lettem a MüM 15. sz. Helyiipari Iskolában. Igaz, 1962-ben már a Dolgozók Gimnáziumába is jártam, mert megígértem Jóskának, hogy mindenképpen leérettségizek, hogy tanítóképzőbe jelentkezhessek... Kár, hogy a varroda elnök-főnöke nem írta alá a jelentkezési lapomat, mondván: - ,,Nincs szükségem érettségizett varrónőre!"
Az, hogy mégis fölvettek munkahelyi javaslat nélkül is az annak volt köszönhető, hogy az idős nyugdíjas igazgató bácsinak megesett rajtam a szíve, mert azt mondta: - ,,Aki ennyire akar tanulni, annak nem szabad megtiltani!"
Az senkit nem érdekelt, hogy milyen nehéz volt heti három alkalommal - reggel, tanszerekkel megpakolt táskával rohanni a munkahelyre és onnan hulla fáradtan a gimibe... És minden alkalommal úgy készülni, mint ahogy a nappalisok. Ugyanannyi volt a házi, mint nekik! De hajtott a SZERELEM meg az a vágy, hogy TANÍTÓ lehessek!
Nem is értelek, hogy miket irkálsz itt össze a továbbtanulás TÁMOGATÁSÁRÓL, meg, hogy én voltam anya kedvence?

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=457878&aid=268641
A lényeg, hogy sikerült az első évet a gimnáziumban - 11 tantárgyból - közepes eredménnyel befejezni és a szakmunkásvizsgám is sikerült. Ehhez Ida is hozzájárult, mert egymás mellett dolgoztunk a vizsga-munkánkon a gyakorlati szakmunkásvizsgán...- ,,Menj csak Mari! Majd készítek pár gomblyukat és leadom, mintha te készítetted volna!" Drága barátnőm, betartotta ígéretét... Úgyhogy - akkor ha ő nem segít bizony- egyik vizsgám sem sikerülhetett volna!
Amikor bevittem a műhelybe anyának megmutatni a közepes szakmunkás bizonyítványomat, jól leszidott, hogy csak hármas lett! De én előkaptam a másik hármas átlagú bizonyítványomat a gimiből és azt mondtam neki:
- ,,,,Nekem van egyedül ,,hatos" bizonyítványom a varrodában!""
A fércelője, Éva néni is hozzászólt: - ,,Bóni, kígyót melengettél a szíveden."
Ettől fogva pokollá tette anya a varrodában az életemet...
Az is kiderült, hogy a három tanulóév alatt nekem is járt ösztöndíj, és csak azért nem tudtam róla, mert azt anya fölvette, de nem rám költötte. Amikor már, mint szakmunkás egy műhelybe lettünk beosztva, az első fizetésemet fölvette, majd a második hónapban szintén... Nekem annyi volt a dolgom, hogy aláírjam az ívet, mert ekkor már mégsem írhatta alá helyettem. Soha nem láttam belőle egy fillért sem. Mindig az volt a kifogás, hogy: ,,kell a Gabinak erre, kell a Gabinak arra..." stb. Amikor föllázadtam, kijelentettem:
- ,,Akkor írom alá az ívet, ha az én kezembe adják a fizetésemet!".
Anyával pedig közöltem, hogy mondja meg mennyit fizessek az ott-lakásomért! Majd, megkezdtem az esti gimiben a második osztályt... és rengeteg cirkusz volt ebből is... meg a tanulásból és az iskola miatti késői hazajárásból... Naaaaaaaaaa, ekkor egy este arra mentem ,,haza", hogy nem illett a kapu zárjába a kulcsom! Majd amikor bemásztam, nem illett a lakásajtóba sem a lakáskulcsom. Hiába csöngettem. Sötét volt a házban, és amikor fölkapcsoltam az udvari villanyt, akkor láttam, hogy ki volt pakolva az összes tankönyvem, füzetem az ajtó elé és rajta egy cédula, hogy:
- ,,Nincs szükségem albérlő gyerekre!"
Ennyit egyenlőre az én továbbtanulásom ,,támogatottságáról"!
*
Most, visszatérve a te továbbtanulásodra, sajnálom, de pont otthon voltam, amikor a postás hozta az ajánlott levelet apának, mint a ,,gondviselő"-dnek! Én vettem át, mert apának piszkos volt a keze... és megkért, hogy bontsam föl és olvassam föl neki. Az állt benne, hogy B.G. nevű gyermeke betöltötte a 16. életévét és ezért ki kell íratni az általános iskolából. Leírták, hogy milyen lehetőségek vannak az általános iskola befejezésére esti és dolgozók iskolájában... Ha ezzel a szülő nem akar élni, akkor átirányítják gyermekét automatikusan a kisegítő iskolába... Apa nagyon gondterhelt lett, de megoldotta: bevitt a szövőgyárba, ahol befejezhetted a kihelyezett dolgozók esti iskolájában az általánost, és még tovább is tanulhattál. Akkor már könnyebb volt váltanod és otthagyni a szövőgyárat.
*
H. Jóskával csak három évig ,,járhattunk", de 1991-ben bekövetkezett haláláig igaz szerelemmel szerettem. A sok testi szenvedést úgy tudtam elviselni, hogy fel sem ért a sok bántás a lelkemig, amely el volt telve Jóskával még hosszú évekig!
Kár, hogy ,,nem emlékszel" arra, hogy Jóskától csak erőnek-erejével - egy szörnyű erőszakot követően - tudtatok elszakítani!
Az történt, hogy Jóska apja, Horváth István ,,NÉPI BÍRÓ" volt abban a perben, amit Mansfeld Péter és társai ügyében tartottak...

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=275829&aid=146399
Mansfeld Péternek egyik legjobb barátja volt Bóna Rezső, akit Rudinak becéztek... Apa tárcájában láttam egyszer ezt a képet. Szörnyű, hogy soha nem mesélt róla! Tenger-sok fájdalomtól, megaláztatástól megkímélhetett volna!

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=273091&aid=146399
El tudod képzelni, hogy Horváth bácsi hagyta volna, hogy az egy-szem fia egy ,,ellenforradalmár"-Bóna-lánnyal összeházasodjon? Ó, nem! A mi szerelmünk halálra volt ítélve már az első pillanattól fogva! És, amiért Jóskát az apja katonatisztnek szánta, egyre kellemetlenebb volt Jóska apja számára a fia szerelme irántam.
A pokoli terv már akkor kész volt, amikor sikerült a szakmunkás vizsgám és apáék befejezettnek tekintették a rólam való ,,gondoskodást". Megszületett az ördögi terv az én elveszejtésemre is.
Amiért engem nem tudtak börtönbe zárni, mint Rudit, ezért erkölcsileg tettek élő halottá! Mert, amikor B. Jánossal megerőszakoltattak, azzal belőlem erkölcsi hullát kreáltak! Sajnos, nem tehették volna meg velem mindazt a sok szörnyűséget, ha az, akit anyámnak hittem nem járult volna hozzá tevőlegesen!
*
Akkor már te is elég nagylány voltál, hogy anyád beavasson! Mindenről tudtál!
HOGY MERÉSZELSZ ENGEM MÉG ENNYI ÉV UTÁN IS ZAKLATNI, MINDENFÉLE SZÖRNYŰSÉGGEL MEGVÁDOLNI???????
*
Apa is mindenről másképpen értesült, hiszen kihasználtátok, hogy esténként és éjszakánként nem volt ,,otthon", mert dolgozni járt a szövőgyárba...
Igazad van: ,,FÖRMEDVÉNY" az, amiket le kellett írnom ahhoz, hogy végre tovább tudjak lépni és ki tudjak abból a gödörből mászni, amelyikbe beletaszítottatok, ,,eltemetve" engem 1963-ban 17 évesen!!!
A Tiborcának ezt a részét meghagytam a blogomban. Itt olvasható a HITELES története annak hogyan lettem én is halálra ítélve azok miatt a RÖPCÉDULÁK miatt, melyeket már 1956 augusztusában láttam nagybátyámék tanyájának közelében a legelőn...
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=125709&n=furaila&blog_1-2-3. Szerelem és erőszak
*
*
3. RÉSZLET BG LEVELÉBŐL, melyre az előző válaszokat írtam:

,,Kérdezem 1964-ben miért kezdtem el dolgozni a Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyárban, gondolod felvettek volna, mert az iskolai korhatár 18 év volt. Ötödikes voltam, nagyon megbetegedtem, fertőzést kaptam, élet halál közt lebegtem egy hónapon keresztül.
A Gáloczi doktor járt ki hozzánk minden nap, közölte anyukámmak nem biztos hogy túlélem.
Szerencsére jobban lettem, de még két hónap volt, hogy iskolába járhattam ismételten./véletlenül hallottam meg./
A túl sok hiányzás miatt kellett évet ismételnem.
Anyának köszönhetően, azt sem felejtem el, nem tudtam levetkőzni torna órán, mert a mindennapos verésektől, kék zöld hurkák voltak a combomon, tréningnadrágba tornázta.
Anya engem nem szeretett, Te voltál a kedvenc kislánya és Te írsz ilyen rágalmakat róluk?
Sérelmezed nem tanulhattál, nekem azt mondta apu, nem tanulhatok, mert csak egy gyerek tanulhat és az a Mari. Neked ez hogy esett volna. Nekem dolgozni kellett menni. Ráadásul a fizetésem sem láttam, mert apu vette fel minden hónapban.
Azért az nem úgy van ahogy írod, nekem nincs iskolai végzettségem, estin tanultam, mert nem tudtam volna elhelyezkedni. Tudásomnak köszönhettem, hogy volt munkahelyem. Becsülettel ledolgoztam 45 évet. Minden munkahelyemen szerettek, Te is elmondhatod ezt? Szerintem nem!
Akkor ki indult előnyösebb helyzetből, egyértelmű, TE!"
*
*
A VÁLASZOKAT megírta és közreadta: Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
2. Válaszok 1-től 19-ig
  2016-03-30 12:12:49, szerda
 
  2. VÁLASZ BMI-TŐL
*
Valóban ,,förmedvény"-sok aljasságot követtek el a hatalom részéről is - az 1956-os forradalom leverését követő években - hazánk- és benne élők ellen. Legfőképpen az 1956-ban tíz- illetve tizenéves gyerekek ellen. Azok ellen, akik szemtanúi voltak minden történésnek!!! Azok ellen, akik nem tudtak elmenekülni Magyarországról, mert nekik nem volt hova, vagy mert még túl fiatalok voltak! Éppen ezért, töröltem Tiborca történetét mindenhonnan! Eltettem, mint valami befőttet, későbbi időkre... Úgysem helyes, ha egyetlen család viszi el a (haza)árulás balhéját...http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/kislex/biograf/hegedus.htm

*
Egyébként, még annyit a Tiborcáról, hogy én senkit nem vádoltam abban a történetben, hanem folyamatában, időrendi sorrendben megírtam mindazt a történetet, aminek részese, vagy elszenvedője voltam/voltunk...
Mert, bizony, ,,anyuka" és ,,apuka" is valójában áldozatok voltak és te is az voltál! Csak-hát, van, aki ezt az Istennek sem ismerné el... Nem is tudom, hogy miért?
Viszont, azóta megírtam a történetet az egész generációm nevében... Nehéz-sorsúság címmel. Így legalább minden dokumentumot nyilvánossá tehetek a konkrét nevek és személyes adatok takarásával.
*
Itt olvashatod az első három részét a ,,Nehéz-sorsúság"-nak:
NEHÉZ-SORSÚSÁG
01. Születéstől halálig negatív diszkriminációk sora ért minket...
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=128978&n=furaila&blog_2014.0 4.16
49., 49., 50. képek http://furaila.xfree.hu/267280
*
02. Legjobb barátja halt bele elsők között
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=128979&n=furaila&blog__20140 416
51., 52. képek: http://furaila.xfree.hu/267281
*
03. A közös sors keresztje
http://furaila.xfree.hu/267283
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=140307&n=furaila&blog 2151106
*
*
*
2. RÉSZLET BG LEVELÉBŐL, amelyre az előbbi válaszokat írtam:

,,Írod ebben a förmedvényben, mert könyvnek nem nevezném, 16 évesen még nem végeztem el az általános iskolát."
*
*
A VÁLASZOKAT írta és közreadta: Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
1. Válaszok 1-től 19-ig
  2016-03-30 11:39:52, szerda
 
  1. Válasz BMI-től:
*
A megszólítással kapcsolatos gondjaidra nem tudok mit írni, mert távol áll tőlem, bármilyen minősítgetés... A tanyán nőttem föl 6 éves koromig. Ez a hat év volt életemnek a legszebb időszaka. Meg is írtam sokszor és sokféleképpen... http://furaila.xfree.hu/33600
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=130291&n=furaila&blog
_cim=Helytörténeti-néprajzi hagyományok

Pl. 2003-ban, amit elküldtem Kunszentmiklósra Dr. Hollinger Józsefné néprajzi pályázati kiírására, Tiborca jeligével.

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=111289&aid=265085

Még díjat is nyertem a pályamunkámmal.http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=111290&aid=265085

Ezt is sikerült agyonhallgatni, mint az összes, többi írásomat.
*
Tudom, hogy te is ott voltál, hiszen nyaranta mindig lejöttetek anyával. Olyankor az én feladatom volt, hogy a pulykák őrzése mellett rád is vigyázni...

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=290976&aid=33600
*
Volt, amikor apa is kivette a gyárban a szabadságát és beállt aratni, de előtte még készített képeket, mert nagyon szeretett fotózni.

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=9982&aid=33600
*
Majd, eljött a kötelező beiskolázás az általános első osztályába és akkor apa leutazott értem Kunszentmiklósra, mert az ő nevére voltam anyakönyvezve, és hozzájuk: Pesterzsébetre voltam állandóra bejelentve.
*
Nem volt könnyű elszakadni a tanyától. Piroska nénnyével nagyon össze voltunk nőve, mint ,,borsó, meg a héja"...

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=100305&aid=265085
Kapaszkodtam belé, de ő eltolt magától, miközben ezt mondta:
- Né félj, mert iskolába járhatsz Pestön! Mögtanulhatsz írni, olvasni, számolni! Nagyon okos kislány leszel majd möglásd!

*

Anya, akit anyukának kellett szólítani, nehezen akart - talán soha nem is tudott - elfogadni.
- Akasztófára fog juttatni! - kiabálta kétségbeesve, amikor apával megérkeztünk Pesterzsébetre.

Olyannyira tiltakozott a befogadásom ellen, hogy még az ő anyukáját - aki akkoriban együtt élt veletek - sem szólíthattam nagymamának!

- ,,Neked az én drága-jó anyám nem nagymamád!" - mondta a kétségbeeséstől elcsukló hangon!


Itt a kép anyai nagymamádról, meg rólad és rólam:


http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=450566&aid=268641

Ez Pesten készült már a XX. ker. Álmos utcai ház kertjében. Te pár hónapos lehetsz, mert még nem vagyunk nagyon felöltöztetve. Április végén születtél és azért gondolom, hogy ez a kép augusztus végén, vagy szeptember elején készülhetett rólunk. Lehet, hogy ekkor volt a keresztelőd?

Emlékszem, amikor megszülettél egy vidám bácsi jött értem Kunszentmiklósra, hogy magával vigyen a kórházba megnézni a ,,testvéremet". Egy kórteremben feküdt egy néni többedmagával. Az egyikhez odavezetett ,,apuka". Biztatgatott, hogy adjak puszit ,,anyukának", aki mellett ott volt egy nyitott üvegkalitka-szerű kiságyban egy kisbaba. Emlékszem, hogy apa úgy mutatott be téged nekem:
- Ő a testvéred, akit nagyon kell szeretned!
Akkor három éves voltam... Ezekkel a fogalmakkal és azzal a paranccsal, hogy ,,kell szeretni", akkor találkoztam először és nem tudtam vele mit kezdeni...

A tanyán éreztem a szeretetteljes figyelmet és gondoskodást. Piroska nénnye feltétel nélkül szeretett és nagymama meg nagypapa is. Éreztem az oda-vissza működő szeretetáramlást! Pedig ott erről soha nem beszéltek és a puszizkodás sem volt divatban!!!
Pesten, viszont az örökös gyanakvást éreztem és azt, hogy annak ellenére nagyon-nagyon elvárja tőlem az apuka nevű bácsi azt, amit úgy emlegetett, mint szeretetet. Sajnos, nekem akkor - és talán később is - sem apa nem volt több, mint egy ,,apuka" nevű bácsi. Anya sem volt több, mint egy ,,anyuka" nevű néni, akiket nekem kötelező szeretni. Még akkor is, ha ők nem szeretnek...
Mert azt örökösen éreztem, hogy amikor meglátnak a rokonok, úgy beszélnek valakiről, mint egy ,,kakukkfiókáról", akire ,,jó lössz vigyázni, nehogy kiverjen mindenkit a fészekből!"
Évtizedekig éreztem, hogy valami nagyon nem működik irányomban, abban a ,,családban"! Hiszen, folyamatosan negatív jelzéseket kaptam a puszta létezésem miatt is!

*

1952-ben voltam hat éves és akkor nagyon nehéz volt az élet Magyarországon. Nagypapáékat a Beszolgáltató Minisztérium emberei zaklatták a tanyán, és amikor lesöpörték a jövő évi vetőmagot is a padlásról, meg amikor megdöglött a beszolgáltatni köteles disznó, nagyapát nagyon meghurcolták.
*
Még azon az őszön meg is halt agyvérzésben. Feri bátyja akkor töltötte Jászberényben a 3 éves sorköteles katonai szolgálatát, és amikor már el volt nagyapa temetve, akkor mondták meg neki, hogy meghalt a ,,kulák" apja!
*
Apa, pedig hangtalanul zokogva járt-kelt a házban, mert azon vívódott: ,,mi lesz, ha elmegy egy kuláknak a temetésére?". Mi lesz, ha ezt megtudják a gyárban és ,,racizni" fogják emiatt? Ki fogja eltartani beteg feleségét és a gyerekeit?

Bóna (Pokornyik Júlianna) nagymama ezt követően beköltözött a városi házába Piroska nénikénkkel. Ott hagyta a tanyát Imre báttyáéknak, aki azelőtti években (már nem tudom pontosan melyik évben) nősült meg.

Engem, pedig apa azzal kínozott, hogy felejtsem el a tanyát, meg mindent, ami oda kötött! Cs. bácsi, a szomszédban örökösen kérdezgetett a kerítésen keresztül és jókat nevetett, amikor ijedten beszaladtam a házba és elbújtam ,,anyám" (nagymamád) hosszú-fekete szoknyája mögé. (Végül is úgy szólítottam nagymamádat, hogy ,,Anyám", mert ,,anyuka" is így szólította. Azt hittem, hogy az a neve. A tanyán még a kisborjaknak, a kiscsikónak is meg a kutyáknak is volt nevük, ahogy szólíthattuk őket.)
Amikor megbarátkoztam a szomszédékkal, válaszolgattam nekik a tanyáról, a kiscsikóról, a kisborjúkról... és amikor anya ezt megtudta, elnevezett ,,árulkodó júdásnak, akinek hátra kell kötni a sarkát...". ,,Na majd az iskolában ellátják a bajodat!"... ,,kapsz olyan körmöst, hogy mind a tíz körmödet leverik pálcával" - mondta.
*
Ettől fogva rettegve féltem mindentől és mindenkitől. De legfőképpen az iskolától. Akkora félelmet ültetett el bennem, hogy mire megkezdődött a tanév nem akartam iskolába menni. Egy hétig ott ült mellettem apa az iskolapadban... mert mihelyt fölállt, én is rohantam utána lélekszakadva, mert annyira rettegtem mindattól, hogy be fog következni, amivel anya ijesztgetett. Igen, apa még ezt az áldozatot is meghozta értem 1952-ben... Akkorra még őrzött magában valami maradékot abból a szeretetből, amit ő is kunszentmiklósi őseitől hozott magával, amikor Pestre jött szakmát tanulni...

*

Így telt el négy év... és 1956-ban a szünidő kezdetén anya fölrakott a vonatra, hogy vár engem a tanya! Nagy volt az örömöm... Igaz, féltem a vonaton egyedül és furcsa volt, hogy csak egy kicsi hálós cekkerbe berakta a torna ruhámat, és a mackó nadrágot... Slussz!
*
Imre nagybátyánk várt az állomáson akkor már a Pannonia motorral!
Amikor megérkeztünk, nagy volt a csalódottságom, mert ez a tanya már nagyon nem az a tanya volt, ami az én emlékeimben élt! Nem volt ott Piroska nénikénk nagymama sem a bölcs nyugalmával és szeretetével!

*
Ekkor történt meg az, ami miatt azóta is célkeresztben élek!

*

(Ráadásul - mit sem sejtve - a történetet gyanútlanul megírtam 1996-ban és amikor kész lettem vele augusztus 30-án, lemásoltam fénymásolóval.
Majd írtam egy jeligés borítékot Bízom ,,Külkertesben"! címmel. Az egészet feladtam postán a Magyar Írószövetség folyóirata - a Magyar Napló - címére... Akkoriban hirdették meg a Magyar Naplóban a ,,MAGYARSÁG ÖNKÉPE AZ EZREDFORDULÓN" című szociográfiai pályázatot.

Már másnap - 1996. augusztus 31-én - reggel apa riadóztatott, hogy menjek gyorsan, mert a mamával valami baj van. Mentőt hívtam hozzá és a Csepeli Kórházba szállították, ahol megvártam a vizsgálat eredményét. Megállapították a combnyaktörést és, hogy azonnali műtétre van szükség! Ekkor már másodévfolyamos hallgató voltam a JPTE Bölcsész Karán indított művelődésszervező főiskolai szakon. (Ahova az akkori férjnek álcázott iskolázott be, de nem azért, hogy nekem is legyen végre diplomám ,,jogosítványom" a TANÍTÁSHOZ. De erről majd később...)

*

Visszatérve 1956-hoz, amikor a tanyán töltöttem a szünidőt és kint őriztem a legelőn az állatokat, egyszer-csak motorzúgást hallottam. Először azt hittem nagybátyám megy valahova a motorral. De ez sokkal hangosabb volt annál és ez az ,,égből" jött... Megijedtem, mert addig még soha nem láttam és hallottam közelről repülőt. Főleg nem olyant, amelyikről csomagok potyognak...
*
Az egyik csomag kiszakadhatott, mert rengeteg kis papír-cetli keringett a levegőben. Ijedtségemet legyőzve odaszaladtam, ahol a papírok szálldostak és elkaptam egyet. Amint láttam, hogy nyomtatvány ,,Kiáltvány" címmel, kíváncsian olvasni kezdtem.
Olyanok - számomra ismeretlen szavak - voltak benne, mint "sztrájk..." és pont odaértek nagybátyámék, kiktől szerettem volna megkérdezni, hogy mit jelent... Erre azonban nem kerülhetett sor, mert azonnal kivették a kezemből, mondván, hogy:

- "Ez nem gyeröknek való!".

Meg sem mertem kérdezni, hogy mi az a ,,sztrájk..." annyira feldúltak voltak. Főleg nagybátyám felesége, akinek a lánykori neve H. Etelka volt.
Csak 1999-ben tudtam meg, hogy féltestvére volt H. Andrásnak, az akkori: 1956-os miniszterelnöknek...
http://www.rev.hu/sulinet56/online/szerviz/kislex/biograf/hegedus.htm
*
Ezt akkor mondta el nekem, amikor kölcsönadtam neki azt a díjnyertes szociográfiát, amelyikben leírom ezt az 1956-os ,,élményemet", mint nyári eseményt!!!
De még akkor sem értettem, hogy ez miért tartozik rám?
Nem jöttem rá én balga, hogy azokat a röpcédulákat, melyeket én már augusztusban láttam, csak októberben kezdték terjeszteni!!!
Azt sem tudtam évtizedekig, hogy azok a papírok ,,röpcédulák" voltak valójában!!!
Én meg gyanútlanul házaltam a kiadóknál, hátha megjelentetik a szociográfiát ezzel a kompromittáló történettel:

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=194889&aid=257487

*

Ismét visszatérve 1956 nyarához és a tanyához: ezt követően olyan elutasítóak lettek velem, mintha én egy nagyon-nagy rosszaságot csináltam volna...
De nem mondták meg, hogy mi is lenne az, amit jóvá tudnék tenni.
*
Egy alkalommal Imre báttya birkanyírás előtt lemosta a gémeskútnál a birkákat. Nagy sár keletkezett a kút körül és ekkor bízott meg azzal, hogy itassam meg a lovakat. A lovak viszont nem ittak a vályúban lévő vízből... Ki kellett belőle a pancsolt vizet locsálni és tiszta vizet merni a kútból.

Kérdésem: mertél már vizet olyan mély kútból, amelyiknek csak egy kis fekete pont az alja, ahol a víz van?

Ráadásul már annyira ki volt merve a víz, hogy elfogyott a farúd a kezemből és a láncot markolásztam... Közben, csúszkáltam a sáros talajon a derekamig érő betongyűrű mellett. Amikor végre csobbant a vizes hordó a mélyben lévő vízben akkorát rántott rajtam, hogy felemelt és akkor annyira megijedtem, hogy elengedtem... Ez volt a szerencsém, mert máskülönben berántott volna...
És én még ekkor sem adtam föl a küzdelmet, mert megpróbáltam elkapni ismét a láncot és fölhúztam, majd ismét és ismét és bizony elegendő tiszta vizet mertem a lovak itatásához! (Egyébként, nekünk is volt egy kerekes-kút az udvarunkban, amiből én locsoltam a kertet nagymamád 1954-ben bekövetkezett halála után. Akkor kezdtem megerősödni. Volt, amikor számoltam és 52 vödör vizet húztam föl egy locsolás alkalmával!)

Már éppen akartam szólni Imre báttyának, hogy hozhatja a lovakat, amikor észrevettem: Etelka is ott van, és már ott topog a sárgödör szélén. A következő pillanatban már csak azt láttam, hogy bent van a gödörben és a kis kezével nyúlkál fölfelé. Be akartam szaladni a tanyaépületbe, hogy szóljak, baj van! De rájöttem, hogy addigra meg is fulladhat és akkor lehasaltam a gödör szélére és az egyik kezemmel belemarkolva a sárgödör peremébe, a másikkal meg elkaptam Etelka kezét... Közben, én is kezdtem belecsúszva arccal belebillenni! Nem tudom, hogyan, de pont időben jött a segítség és Etelka kint volt a gödörből, de engem otthagytak... Ezt követően már én sem emlékszem semmire. Nem tudom, hogy mi lett velem, mert menni nem bírtam még másnap sem a remegéstől...
*
Na, a lényeg: Bóna-nagymama meglátta Imre bátyánkat - bent a városi orvosi rendelő előtt - Etelkával a karjában, amint viszi be a szemközti körorvoshoz. Nagymama akkor tudta meg, hogy nagybátyáméknál vagyok a tanyán. Velük jött visszafelé-jövet és átmenekített - mert nagyon rossz lelki- és fizikai állapotban lehettem - a szomszédos tanyák egyikébe, ahol testvérhúga élt a családjával. Pár nap múlva értem jött Piroska nénnye és egy kölcsön biciklivel bekerekeztünk a városi házba.
*
Szeptemberben a tanévkezdés miatt ismét visszakerültem Pestre a szülőinek hitt házba, ahol ,,anyukáék" ugyanolyan idegenül bántak velem, mint Imre bátyáék a röpcédulák után... Attól fogva az érdemeimet is ellenemre rótták föl...
Pl. amikor belekezdtem abba a történetbe, amikor a kút melletti, disznók által kimélyített gödörbe becsúszott Etelkát kimentettem... Arra is azt mondta anya, hogy:
- ,,Jobb lenne abbahagyni a dicsekvést, mert még majd kiderül, hogy te lökted bele!"

Hááát, ettől fogva lett nekem nagyon-nagyon rossz a tanyán!

Évtizedek teltek el úgy, hogy nem is sejtettem az okát. Mindig magamban kerestem a hibát és - mint a mellékelt leveled is mutatja - ezen semmi nem változott az elmúlt 59 év óta.

Az elmúlt - ,,RENDSZERVÁLTOZTATÓ" - évtizedek is arról szóltak, arra dresszíroztak, hogy minden rosszról csakis én tehetek...és abba kéne hagynom a múlt felemlegetését.
https://www.facebook.com/mariailona.bona/posts/937585526277444
*
*
1. RÉSZLET BG LEVELÉBŐL, amelyre a fenti választ írtam:

"...... ........... ........... ..........Bóna Mária Ilona!
Nagyon sokáig gondolkodtam, milyen megszólítással illene kezdenem, de sajnos nem jutott semmi odaillő eszembe. Nem azért mert a szókincsem nem elég gazdag, hanem hozzád illőt nem találtam.
Kezdem az elején!
Úgy éled meg a tanyán töltött időszakot, mint egy büntetést, számomra nem volt az, mert emlékeztetlek rá én is ott voltam.
Valahogy nem tapasztaltam azokat a sérelmeket, amit leírtál a Tiborca történetében.
Én kaptam enni, mindenki kedves volt velem, és szerettek."
*
*
Az 1. "Választ" megírta és közreadta: Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Végtelen ármány
  2016-03-30 01:02:03, szerda
 
  ...,,"...... ........... ........... ..........Bóna Mária Ilona!

Nagyon sokáig gondolkodtam, milyen megszólítással illene kezdenem, de sajnos nem jutott semmi odaillő eszembe. Nem azért mert a szókincsem nem elég gazdag,m hanem hozzád illőt nem találtam.
Kezdem az elején!
Úgy éled meg a tanyán töltött időszakot, mint egy büntetést, számomra nem volt az, mert emlékeztetlek rá én is ott voltam.
Valahogy nem tapasztaltam azokat a sérelmeket, amit leírtál a Tiborca történetében.
Én kaptam enni, mindenki kedves volt velem, és szerettek.
Írod ebben a förmedvényben, mert könyvnek nem nevezném, 16 évesen még nem végeztem el az általános iskolát. Kérdezem 1964-ben miért kezdtem el dolgozni a Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyárban, gondolod felvettek volna, mert az iskolai korhatár 18 év volt. Ötödikes voltam, nagyon megbetegedtem, fertőzést kaptam, élet halál közt lebegtem egy hónapon keresztül.
A Gáloczi doktor járt ki hozzánk minden nap, közölte anyukámmak nem biztos hogy túlélem.
Szerencsére jobban lettem, de még két hónap volt, hogy iskolába járhattam ismételten./véletlenül hallottam meg./
A túl sok hiányzás miatt kellett évet ismételnem.
Anyának köszönhetően, azt sem felejtem el, nem tudtam levetkőzni torna órán, mert a mindennapos verésektől, kék zöld hurkák voltak a combomon, tréningnadrágba tornázta.
Anya engem nem szeretett, Te voltál a kedvenc kislánya és Te írsz ilyen rágalmakat róluk?
Sérelmezed nem tanulhattál, nekem azt mondta apu, nem tanulhatok, mert csak egy gyerek tanulhat és az a Mari. Neked ez hogy esett volna. Nekem dolgozni kellett menni. Ráadásul a fizetésem sem láttam, mert apu vette fel minden hónapban.
Azért az nem úgy van ahogy írod, nekem nincs iskolai végzettséghem, estin tanultam, mert nem tudtam volna elhelyezkedni. Tudásomnak köszönhettem, hogy volt munkahelyem. Becsülettel ledolgoztam 45 évet. Minden munkahelyemen szereTE!
Nem emlékszel jól, mert az eljegyzésemen 18 éves voltam. Esküvőmön 21 éves.
Miért kértem tőled pénzt, volt nekem takarékbetétem, megvolt a pénzünk a házra, amit meg is vettünk. Abban az időben nagyon sokat Neked, így fel tudtál öltözni rendese.
Úgy állítasz be ebben a förmedvényben, mint egy gátlástalan gonosz embert, milyen jól ismered ezt a karaktert, szerintem én értem miért.

Fel szeretném frissíteni az emlékezeted, minden pénteken rohantam ki munka után lefürdetni anyát, szegényke elég elhanyagolt állapotban volt, ha Te minden nap ott voltál, miért?
Összepakoltam a nagytáskába a mosnivalót, hazahoztam kimostam és visszavittem, kiteregettem az udvarra.
Mindenkit hibáztatsz, befolyásolták az egész életed, férjhez kényszerítettek, pedig nem, cvsak képtelen voltál az igazi nagybetűs életre!
Elgondolkodtál azon van Neked barátod, vagy barátnőd, válaszolok NINCS!
Én viszont elmondhatom, van barátnőm nem is egy. A Lucival még mindég tartom a kapcsolatot, hány éve is? Van barátom, inkább igazi lelki társam most már 11 éve.
Tehát boldog kiegyensúlyozott életem van.
Most rátérek a kényesebb témákra!
Nem szégyelled magad, megrágalmazol ország világ előtt lefeküdtem apámmal, és ezt a hazugságot van pofád feltenni a netre.
Nekem van erkölcsi normám! /Tudod mit jelent?/ Apa egy becsületes ember volt! SZÉGYELD MAGAD!
Ez már becsületsértés és rágalmazás, bűncselekmény!
Mivel aláírtad a neved, minden epizód után és visszautaltál, hogy a húgom, evvel beazonosítottál.
Anyát is megrágalmazod, megölte gyermeked, Berec vert meg úgy, hogy meghalt a magzat.
Milyen gonosz ember vagy Te? Nem tudom miért csodálkozom ezen, mindig féltékeny voltál rám, irigyeltél és utáltál egész életedben. De magad sem tudod szeretni, akkor hogy szeress mást.
A szereteteddel meg fojtasz mindenkit, mint azokat a kiscsirkéket, pedig csak csupán szeretni akartad szerencsétleneket, vesztükre mert megdöglöttek.
Nem felejtem el az esküvőm előtt, meg akartál ölni, féltékenységből, ha Feri bátya nem jön segíteni belém vágod a nagykést. Nagyon sajnálom, hogy nem jelenttettelek fel gyilkossági kísérlet miatt. El dicsekedtél a gyerekeidnek evvel? Gondolom nem!
Apa kért meg rá, ne hurcoljam meg a családot. Feri /a férjem/ annyira utált Téged. Körülbelül annyira mint a Furák gyűlöl engem. Nem érdekes túlélem.
Apa mondta, kislányom ennek az embernek ne fordíts hátat, mert beléd vágja a kést. Miért volt ilyen véleménnyel, választ add meg te.
Azt állítod apa és anya engem pénzeltek, miből én Adtam nekik ha megszorultak. Ennivalót is én vittem minden hétvégén. Ami utána átkerült hozzád, mert Ti éheztek, mindig sírtál.
Ti felszámoltátok az étel a mosóport visszamenőleg két évre, kérdezem, nem szégyelled magad!

Még mindig meg van a kimutatás amit a" F. "állított össze. Csak gratulálni tudok hozzá. Mi munka van benne.
Ha már itt tartunk, hól van anya Arany órája, apa karórája, mert azt Zoli fiamnak ígérte.
A pénz a szekrényben a barna zacskóban volt, tudod megmutatta apa a spórolt pénzét, nem volt kevés. El tudod képzelni akkor kapta meg a nyugdíjat és abból sem volt semmi.
Én fizettem vissza apa nyugdíját amit felvettél, pedig mondtam, hogy vissza kell küldeni.
Gondolkodj el ezeken.
Megértő vagyok, de hülye nem.
Megkérdezem, hól voltál mikor anya agyvérzést kapott, mert még a kórházba sem jöttél be.
Mikor anyát haza hoztuk a kórházból állandóan ott voltam a gyerekeimmel együtt.
Látod ez a különbség Te viszont megvetetted Őket!
Pedig nekik csak köszönettel tartozol, mert felneveltek, tanítattak, / engem viszont nem./
hogy Te evvel nem tudtál élni az a Te bajod, ne másban keresd a hibát.
Azt mondod vissza adtad a pénzt az örökösnek, kinek? Mert nekem nem, látod most is valótlant állítasz. Ennyi ennek az irománynak a hitelessége.
Mindig is a fantázia világában éltél, nem tudod megkülönböztetni9 a valóságot a fantáziádtól.
Sajnálom, hogy nem váltál meg a családom vezeték nevétől, pedig a törvény lehetővé teszi, hogy felvegyél egy hozzád illő vezetéknevet, ha annyira szégyelled.
Felszólítalak, fejezd be a családom meghurcolását, mocskolását, semmi közöd hozzánk!
Te számunkra egy idegen vagy, ne foglalkozz velünk, mi nagyon jól elvagyunk nélküled.
Keresd a gyökereidet, de ne a mi családunkba !
Ha az internetre felkerül Rólam, vagy a családomat érintő iromány, megteszem a kellő lépéseket!
Soha többet nem akarok hallani felőled, számomra nem létezel!
Tudod, a BÓNA latinul JÓT jelent, ezért sem illik hozzád.

A nevem nem írhatom alá, mert számodra egy gonosz ember vagyok,
Te viszont a jó tündér! Röhögnöm kell!

De tud, én emelt fővel vállalom Bóna Gabriella""

1.) Boríték: http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=450020&aid=268641
2.) 1. oldal: http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=450031&aid=268641
3.) 2. oldal: http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=450032&aid=268641
4.) 3. oldal: http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=450033&aid=268641
5.) 4. oldal: http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=450034&aid=268641

Közreadta Bóna Mária ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Akarsz-e rezervátumban élni a saját hazádban?
  2016-03-28 06:51:40, hétfő
 
  A polgárháborús VESZÉLY MÉG NEM MÚLT EL
*
*
Ha visszagondolunk történelmi tanulmányainkra, akkor rájöhetünk arra, hogy mindkét világháborút megelőzte egy PROVOKÁCIÓ (I. vh: ,,szarajevói merénylet", majd a II. vh-ban: Kassa bombázása) amely események ÜRÜGYÜL szolgáltak a háborúba való magyarországi részvételre!
*
De, az 1956-os forradalom kirobbantása is valójában a jogos népharag https://www.facebook.com/mariailona.bona/posts/976189922417004
PROVOKÁLÁSA volt, ÜRÜGYET teremtve az 1955 novemberében Ausztriából kivont szovjet hadtesteknek Magyarországon történő állomásoztatására.
*
*
A PROVOKÁCIÓ, mint ÜRÜGY - kölcsönhatásban egymással - úgy működik, mint ahogy az a tíz évvel ezelőtti események során megtörtént!

2006-os őszödi beszéd is https://www.youtube.com/watch?v=DqaaLNw2e2Q
csak PROVOKÁCIÓ volt, amellyel - az egyébként jogos - népharagot akarták kiprovokálni!
Szükségük volt egy ÜRÜGYRE, amire hivatkozva ki lehetett volna az UKRAJNAIHOZ hasonló POGÁRHÁBORÚS helyzetet robbantani.

Sikerült is - Gyurcsányéknak, a titkos szolgálatok forgatókönyve szerint elérni a TV-székház ostromát. Amit egyébként, Gergényi a Szabadság tér szélén álldogálva nézett végig! http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=257277&kid=170565&sort=

Megvolt az egész szervezve!!!! Az a Gergényi, aki az ős-MDF-es Haza és Haladással kampányolt 2000-ben azért, hogy Boross Péter legyen a Magyarok Világszövetségének az elnöke...
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=257277&kid=171349&sort=

Igen, jól tetsztik olvasni, arról a Haza és Haladásról van szó, amelyik 2014-ben milliókkal támogatta BAJNAI GORDON választási kampányát is.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=257277&kid=170533&sort=
*
Tetszik tudni, hogy a paktumozó politikusoknak
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=225166&aid=257851
szükségük lenne egy NATO támaszpontra a hazánkban, hogy legyen mi mögé elbújniuk, mint hülyegyereknek anyja szoknyája mögé!!!
Mert ezeknek csak akkor nagy a HAZAÁRULÓ pofájuk, ha egy katonai nagyhatalom áll mögöttük!!!!
*
A szocializmust építtették a magyar néppel, szovjet fegyverekkel...
http://furaila.xfree.hu/71208

*
Majd, amikor már nem volt jó ÜZLET számukra az, amit szocializmusnak hazudtak - és amit oly aljas módon CSŐDBE VITTEK - akkor beerőszakolták fondorlatos népszavazással Magyarországot a NATO-ba!!! Lásd BOROSS PÉTER nyilatkozatát, hogy:
- ,,Oda be kellett lépni!" Lásd a korábbi képet az újságcikkről!
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=185005&aid=242747
(Heti Válasz XI. évfolyam, 17. sz. 2011. április 28.)
*
*
Erről azonban 'mit sem sejtve lelkesen hozzájárultam ahhoz, hogy létrejöjjön az első CIVIL INTERNETES KÖZÖSSÉG: Polgári Hírszemle néven...
*
A Polgári Hírszemle 2006-ban - az első civil tüntetésre - 20ezer internetes aláírást gyűjtött össze egyetlen hét alatt.

http://s9.images.www.tvn.hu/2016/03/28/06/34/www.tvn.hu
_d5e4eed974c30454a7144eef3c3957b1.jpg

http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=242463&kid=538776&sort=
*
*
Az első un. 'Civil tüntin 2006-ban a Kossuth téren" a jövőbeli Magyarok Szövetségének elnöke is ott volt - akkor még, mint nézelődő... http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=242463&kid=532931&sort=
2008-tól, Vukics Ferenc (napszemüvegben) mint a Magyarok Szövetségének elnöke járta az országot és az európai magyar közösségeket - előadást tartva a magyar helyzetről.
*
Vidéki előadásaiban egy esetleges polgárháborút követő éhínségről vizionálva - mint katonatiszt - igyekezett felkészíteni a népet... Pl. túlélő csomag összeállítását okította többek között...
http://furaila.xfree.hu/242463
*
Akkor még nem értettem, hogy miért?

*
Azután, 2008-ban megtudtam, hogy Bajnai Gordon, területfejlesztési törvénybe bújtatva - a 2003. évi XXVI. Törvény módosításaként - megszavaztatta a T/5311-es törvényt amely lehetővé tenné a NATO számára az egész ország területét 11 körzetre osztva - LOGISZTIKAI KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁT.
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=10145&n=furaila&blog__...
*
Ennek a - megtévesztéssel megszavaztatott törvénynek - azóta sem tudtak érvényt szerezni. Ezért továbbra is folyt az uszítás ezerrel, mert a NATO mögé elbújó politikai "elitnek" szüksége lett volna az ÜRÜGYRE, hogy kiépülhessen Magyarország területén a.NATO magyarországi támaszpontja.
*
A lényeg:
AMIT UKRAJNÁBAN SIKERREL MEGVALÓSÍTOTTAK KÉSŐBB, AZT VALÓJÁBAN IDE TERVEZTÉK MAGYARORSZÁGRA, de már 2000-ben!

*
A VESZÉLY MÉG NEM MÚLT EL!
*
Mármint annak veszélye, hogy újabb és újabb PROVOKÁCIÓVAL ÜRÜGYET kreáljanak a NATO európai támaszpontjának Magyarországon történő kiépítéséhez!
*
Nem véletlen, hogy Bajnai - szinte tálcán - megkapta 2008-ban a miniszterelnökséget! Majd a 2014-es kampányát egy külföldi magyarnak hazudott egyesület, a Haza és Haladás milliókkal finanszírozta!!!
*
És az sem véletlen, hogy egy volt miniszterelnök havi 4 millás javadalmazásért tanácsokkal láthatja el az EU nyugati államait! (Lásd Bajnai és Gyurcsány!)
*
PÉLDÁTLAN EZ A REJTETT (NYÍLT) HAZAÁRULÁS! Mert, hogy államtitkokat szolgáltatnak ki Magyarországról, kétsége sem lehet senkinek róla!
*
És, hogy miért tehetik mindezt meg büntetlenül?
*
Hááát ez már rázós kérdés és ha valaki szeretné a választ tudni, akkor gondolkodjon el azon a PAKTUMON, amit ezek a jobb- és baloldalon kiválasztódott, de egyaránt a kádári időkben szocializálódott politikai "elit"-hez tartozók MEGKÖTÖTTEK EGYMÁSSAL, és az 1993-ban újjászervezett titkos szolgálatok MEGBÍZÓI szigorúan - ha kell a szervezkedők életének kioltása árán is - BETARTATNAK!
*
A lényeg: az építést- bontást- és az újbóli ,,építést" UGYANAZ a HATALOM irányítja és ellenőrzi.,.
*
A gerjesztett NÉPHARAG és általános feszültség pedig része a régi rend bontási terveinek. Azért, mert a forradalmi hangulat tökéletes táptalaja a további manipulációknak, melyek segítségével a háttérHATALOM ÁTMENTHETI erejét, sőt MEGERŐSÍTHETI, kiterjesztheti azt az ÚJ ,,RENDBEN".
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A magyar nemzet új meghatározása
  2016-03-22 13:38:13, kedd
 
  A Magyarok VIII. Világkongresszusa 2012-ben elfogadta a magyar nemzet új meghatározását.

1.1. A nép történelmi sorsközösségben születő és kibontakozó sajátos világ- és létértelmező szellemi és értékközösség. Ezen etnikai alapú közösség létrejöttének legfőbb feltétele és biztosítéka az anyanyelv és a terület kapcsolatteremtő közössége, a bevett szokások otthon(osság)teremtő rendje.

1.2. Nemzet az az 1.1. szerinti nép, amely fejlődése során eljut önrendelkezési igényének megfogalmazásáig és kinyilatkoztatásáig.

1.3. Az állam a nemzet (nemzetek) által létrehozott jogi és politikai intézményrendszer, amely annak (azoknak) létérdekeit képviseli, és ezen létérdekeknek akár kényszerrel is érvényt szerez.

1.4. Nemzeti közösségek azok a népek vagy néprészek, amelyek nem természetes úton, a történelmi együttélés során, hanem katonai vagy politikai erőszak hatására kerültek (ideiglenesen) valamely állam fennhatósága alá.

1.5. A népcsoport (etnikai csoport) az államalkotó nemzettel, ennek államterületén történelmi sorsközösségben élő más nyelvi és értékközösséghez (is) tartozó néprész.

1.6. Nemzeti kisebbség a valamely állam területére saját elhatározásából frissen betelepedett népcsoport (etnikai csoport), amely elfogadja az állam rendjét, és ennek fejében az egyetemes emberi jogokon túl kisebbségi jogokat élvez.

1.7. A "NEMZETISÉG" fogalmát az elmúlt évtizedekben különböző államokban, mind a nemzeti közösség, mind a népcsoport, mind a nemzeti kisebbség fogalmának jelölésére használták. E jelentés-átfedés zavaró volta miatt jelen előterjesztésben e fogalmat nem használjuk, és használatát NEM ajánljuk..
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Őstörténetünk ismerete és az EU-konform tudás szükségessége
  2016-03-21 21:33:47, hétfő
 
  A magyar ősnyelv és őstörténet, amiről hallgat a tudomány!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fau3flFiLaQ
*
*
Ezzel az egész őstörténetünkbe való belefeledkezéssel csak az a gondom, hogy mi itt BELTERJESEN hiába osztjuk egymásközt ezeket a dicső múltról szóló előadásokat, ha közben az iskolákban - általánostól a fölsőfokúakig - még mindig a finn-ugor-elméletet kérik... és, ha valaki diplomát akar szerezni bizony, azt kell felmondani. A diplomát, viszont úgy használják, mint valami JOGOSÍTVÁNYT bármihez! Akár kompetenciát a hatalomban való részvételhez! Anélkül ma már csak az árokparton kapirgálhatsz "közmunka-díjért"!
https://www.facebook.com/mariailona.bona/posts/1004129886289674
*
Ahhoz, hogy életben maradjunk, muszáj EU-konformitásra is törekednünk! Ha már megszavaztuk azt a kurva EU-tagságunkat!
Arról nem is beszélve, hogy míg mi elmerülünk a dicső ŐSISÉGBEN, azalatt ÁTGÁZOLNAK rajtunk az EU-val összhangban lévő tudással rendelkezők!!!
*
Míg mi évszámra végigüljük ezeket az előadásokat, azalatt megy az EP-kampány és képviselőket szavaznak a EP-be és minden megy tovább az EU népességcsökkentő politikája szerint. Lásd: Susan Georg LUGANOI TANULMÁNYÁT! Garantáltan e-szerint működik az EU!
*
Idéznék a programból, hogy képben legyél!
*
"... a liberális rendnek fenn kell maradnia, ezért csak egy megoldást javasolhatunk: a lakosság létszámát kell csökkenteni. Csak ez az egyedüli lehetséges módja annak, hogy a liberális világgazdasági rend fennmaradhasson." ... "De hogyan érhető el a lakosság-csökkenés? A szokásos módszerek: világháborúk, etnikai-nyelvi csoportok kiirtása, és az egyéb durva, direkt módszerek ma már nem alkalmazhatók. Ezek ugyanis túl költségesek és nem elég hatékonyak"... "Fogalmazzunk meg először néhány alapelvet!"

"Az alkalmazandó módszereknek:
* olcsónak kell lenniük,
* nem szabad semmilyen speciális berendezést igényelniük továbbá
* az "áldozatok" kiválasztását nem vállalhatja senki, azt magukra az "áldozatokra" kell bízni,
* az államoknak nem kell közvetlenül részt venni a munkában. Jobb ha azt ráhagyja a magánszektorra."

"Ha a népességcsökkentési tervet jól átgondoljuk, és megfelelő erőforrásokat és akciókat rendelünk hozzá, a stratégia valószínűleg sikeres lesz. A stratégiának két területre kell készülnie: a születésszám csökkentésre, és a halálozási számok növelésére."
*
Bővebben itt olvashatsz róla: http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/item/2793-a-luganoi-tanulm%C3%A1ny
*
*
Mindezt elhallgatni az emberek elől, miközben gőzerővel zajlik az EP-kampány és ismét és ismét képviselőket fog az ország küldeni az EU-ba - enyhén szólva TISZTESSÉGTELEN!
*
*
Míg leszarjuk és agyonhallgatjuk a leújabbkori TÖRTÉNELMI TÉNYEKET, azalatt a "lágerek népe" abból a kárpótlásból, amit évtizedek óta a NEHÉZSORSÚ MAGYAROK is fizetnek nekik - létrehozza azt az újkori "arisztokráciát", amivel megteremtik hatalmukat az európai nemzetek - köztük a magyar nemzet tagja i fölött!!!!
*
*
Hamarosan mi már csak rezervátumban tengethetjük hátralévő maradékaink életidejét!
Ismerem ugyanis azt a kompetenciával rendelkező politikust és követőit, valamint a programját, amivel el fogja tudni érni!!! Igaz, kell majd hozzá az is, hogy hazánkban épülhessen ki a NATO európai támaszpontja! Erről már 2008-ban törvényt fogadott el az akkori parlament!
A 2003. évi XXVI. Törvény T/5311-es sz. módosítása lehetővé tenné a NATO számára - az egész ország területét 11 körzetre osztva - LOGISZTIKAI KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁT.
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=10145&n=furaila&blog
*
"Az 1/4. sz. melléklet Országos jelentőségű logisztikai központok és térségek felsorolását tartalmazza. Összesen 11 nagy térségre osztva Magyarország területét. Ezen térségek a mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 km-es környezetét jelöli.
Logisztikai központok és térségek:
I. Nyugat-dunántúli körzet Sopron (részközpont: Szombathely).
II. Észak-dunántúli körzet: Győr - Gönyű.
III. Közép-dunántúli körzet: Székesfehérvár (részközpont: Dunaújváros, Veszprém).
IV. Dél-dunántúli körzet: Baja (részközpont: Mohács).
V. Budapest körzet: Dél-Pest (Soroksár),
Dél-Buda (Nagytétény),
Csepel Nemzeti Szabadkikötő.
VI. Közép-alföldi körzet: Szolnok.
VII. Dél-alföldi körzet: Szeged (részközpont: Kisszállás).
VIII. Észak-keleti körzet: Miskolc vagy Tiszaújváros.
IX. Észak-tiszántúli körzet: Záhony (részközpont: Nyíregyháza).
X. Délnyugat-dunántúli körzet: Nagykanizsa.
XI. Közép-tiszántúli körzet: Debrecen."
*
Bajnai ezt követően - talán ezért? - szinte tálcán MEGKAPTA a miniszterelnökséget. Majd újra kampányolhatott 2014-ben ezerrel, méghozzá az ős-MDF-es HAZA és HALADÁS-sal (azóta Egyesületével) összeáll a kép... Legalább is számomra!
*
Na, a lényeg: hogy megszavazta a parlament és azóta sem valósulhatott meg, már csak az ÜRÜGYRE lenne szükség, mint 1956-ban az akkori SZU-katonaság megszállására.

Az ürügy is megvolt 2006-ban, amit az őszödi beszéddel sikerült kirobbantani pl a TV-székház "ostromát"! és az azt követő - egyébként jogos - népharagot.

Csakhogy, akkor még nem volt kész ez a törvényjavaslat!

Ezért kell Borossnak és a mögötte álló érdekcsoportoknak Bajnai Gordon, aki tenni is fog azért, hogy a maradék kis országunk egész területe NATO támaszponttá váljon - a logisztikai központok kiépítésével.
*
*
Addig is megy az uszítás ezerrel... jobb- és baloldalra osztottsággal, a cigány-magyar, zsidó-magyar ellentétek szításával, MIGRÁCIÓS INVÁZIÓVAL...miközben a magyarok egy részét felkészítik a rezervátum életre. Ahol aztán nem lesznek maradékaink útban sem az EU-val, sem a NATO-val kompatibilis ,,tudással" rendelkezőknek!
*
Tudom, hogy jót akarsz/akartok, de könyörgöm, nem így kellene csinálni, mert ez színtiszta kibaszás a magyarsággal szemben a saját fajtája részéről!!!!!!!!!!!!!!! is!!!!!!!!!
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A Magyarok Világszövetsége gebinben
  2016-03-19 15:45:18, szombat
 
  Az egyetemes magyar népet képviselni hivatott Magyarok Világszövetsége 16. éve "GEBINBEN" működik.
*
*
Nézzük és hallgassuk csak hogyan beszél erről Patrubány Miklós!
*
PATRUBÁNY MIKLÓS: ,,A magyar állam elsőszámú közellenségként kezeli a MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉT."
*
http://n1tv.hu/patrubany-miklos-a-magyar-allam-elsoszamu-kozellensegkent-kezeli-a -magyarok-vilagszovetseget/
*
*
*
Majd olvassuk el a történelmi tényeken alapuló igazságot is!
*
ELŐZMÉNYEK, KOMMENT:
*
Patrubány Miklós említi az interjúban, hogy 1996 és 2000 között már alelnöke volt a Magyarok Világszövetségének. Éppen ezért, csodálkozom azon hogyan nem emlékezik az 1996-os kampányra.http://furaila.xfree.hu/257277
*
Már 1996-ban, az ős-emdéefes Haza és Haladás Alapítvány (ma Egyesület)
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=257277&kid=170533&sort
összehívta a Magyarok Házába a világ magyar lányait, asszonyait egy világfórumra.
*
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=170535&aid=257277
*
Emlékezetes volt ez a Világfórum, hiszen a világ minden tájáról képviseltették magukat a magyarság lányai asszonyai.
Kanadától Ausztráliáig; az elszakított területekről: Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről... és itthon: Nyíregyházától Sopronig.
*
Az sem lényegtelen, hogy csak Budapestről negyvennégyen írtuk alá azt a NYILATKOZATOT, amiről azt gondoltuk, hogy el fog jutni a világ minden tájára!
*
"Mi, a Magyar nők világkonferenciája oktatási szekciójának résztvevői: a nemzet szellemi, erkölcsi, fizikai állapotáról, társadalmi- és gazdasági helyzetéről tanácskozva - arra a meggyőződésre jutottunk, hogy csak a földrajzi, nemzedéki, társadalmi különbségek fölött együttműködő magyarság nyerheti el méltó helyét a XXI. század népei között. Nyilvánvalóvá vált, hogy - itt és most: egy nemzet vívja élet-halál harcát; hogy nem volt még az emberiség történelmében olyan korszak, melyben a nőnek annyi szerepnek, társadalmi elvárásnak kellett megfelelnie, mint az elmúlt ötven évben- napjainkig. Soha vissza nem térő alkalom nyílhat arra, hogy úgy rendezzük be társadalmunkat, hogy az utódokról való gondoskodás, mint megmaradásunk záloga, a legfontosabb tényező legyen!"
*
http://furaila.xfree.hu/257851
*
Ott hallottam először Jókai Anna írót. A női léthez kapcsolódó sorskérdésekről beszélt olyan szuggesztíven, ahogy én írtam erről a témáról - az akkor már a Magyar Írószövetség folyóiratának - a Magyar Napló szerkesztőségében leadott jeligés szociográfiámban. Amiért szó szerint idézte Jókai Anna a következő szöveget a szociográfiámból, már tudtam, hogy ő is tagja volt a zsűrinek. Legnagyobb meglepetésemre, felállva közbetapsoltak leány- és asszonytársaim. Csakhogy, Jókai Anna elfelejtette megemlíteni a szerző nevét. Úgy adta elő, mintha az az ő saját gondolata lett volna...
*
http://furaila.xfree.hu/257487
*
Az történt, hogy 1996-ban hirdette meg a MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG a Magyar Naplóban a ,,MAGYARSÁG ÖNKÉPE AZ EZREDFORDULÓN" c. szociográfiai pályázatát. Két évig tartott, míg el tudták bírálni a több, mint 2000 pályaművet.... melyekből olyan tragikus "ÖNKÉP" bontakozott ki az Írószövetség előtt, amit azóta sem voltak hajlandók fölvállalni! Bizony, Jókai Anna sem, akit a nemzet írójának tartanak...
*
Az IGAZSÁG ELHALLGATÁSA A LEGALATTOMOSABB HAZUGSÁG, mert az ellen még esélyünk sincs a védekezésre, amiről nem tudunk!
*
Így fordulhatott elő, hogy - a MÉDIA TELJES KIZÁRÁSÁVAL - 1998. december 5-én a Gellért Szálló Tea-Szalonjában átadták a díjakat.http://furaila.xfree.hu/257487 http://furaila.xfree.hu/55534
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=194889&aid=257487
*
*
*
Meghívó 2000-ben http://furaila.xfree.hu/257851
*
A következőekben mindig akkor hívták össze a magyar nők világfórumát, ha kampányolni kellett valaki mellett. 1996-ban Csoóri Sándor elnöki megerősítéséért... Viszont, 2000-ben már Csoóri lemondott és az akkori elnöki jelöltek mellett kampányoltunk... http://furaila.xfree.hu/257487
*
Jelen voltunk ISMÉT Ausztráliától Kanadáig, az elszakított területekről... a maradék kis országunkból Nyíregyházától Sopronig...
*
És, akkor hazamenvén, ezekről a nagyszabású világtalálkozókról, bekapcsolva a híradót, mit látok és hallok?
Pongrátz Gergely könnyeivel küszködve nyilatkozik, hogy:
- "Visszalépek a Magyarok Világszövetségének elnöki jelöltségétől Boross Péter javára."
*
Csak hüledeztem... Hát ezért volt a nagy fölhajtás?
Boross Péter addig még csak tagja sem volt a Világszövetségnek!
DE, amit akkor még mondott Pongrátz Gergely, az azóta is itt motoszkál bennem:
- "Magyar testvéreim, könyörgöm fogjunk össze! Merjünk indiánok lenni!"
*
Nahát, ezen azóta is töröm a fejemet, h. miért akarhatja egy 1956-os szabadságharcos azt, hogy rezervátumba legyünk zárva a saját hazánkban...?
*
(Erre aztán a későbbiekben magyarázatot kaptam... A Magyarok Szövetsége - egy a Nemzetvédelmi Egyetemen oktató katonatiszt vezetésével - ugyanis 2008-tól megpróbálta felkészíteni a magyarságot a rezervátum életre.)
*
Minden esetre,Pongrátz Gergelynek írtam egy levelet,
http://furaila.xfree.hu/257487 http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=194886&aid=257487__
amire nem jött válasz közvetlen, hanem kaptam egy meghívót a könyvbemutatójára.
Ahol megkérdeztem tőle mikor beszélhetnék vele? Akkor átadott nekem egy névjegykártyát, rajta a kiskunmajsai címével... és ezzel meg is hívott oda, ahol ő létesített egy 1956-os múzeumot... Már éppen szerveztem az utazást, amikor hallom, h. hirtelen meghalt szívrohamban...
*
Azután, hogy mégsem Boross Péter lett az új elnök, azóta is mostohaként bánnak a Magyarok Világszövetségével... Boross Péter, mint miniszterelnöki tanácsadó, el tudta érni, hogy a Magyarok Világszövetsége ne kapjon semmilyen állami támogatást. Miközben, Boross Péter alapítványai - a mindenkori ilyen-olyan oldalas - kormányoktól megkapta a maga milláit!!!
*
Az egészből logikusan következik, hogy ez sem véletlen! Boros(s) Péter 1990 előtt, mint vendéglátós vezérigazgatónak, volt gyakorlata abban, hogyan lehet kiadni "GEBINBE" azon állami vendéglátó-egységeket, melyek nem voltak eléggé látogatottak. A gebinesnek lehetősége volt úgy kezelni ezen vendéglátó helyiségeket, mint saját MAGÁNVÁLLALKOZÁST.
*
Ez történt a MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉVEL is 2000-ben, amikor, mint Orbán Viktor miniszterelnöki tanácsadója tanácsára a parlament megszavazta az addigi évi 250 millió forintos támogatás MEGVONÁSÁT a Magyarok Világszövetségétől! Feltételezhető, hogy Patrubány tudhatott erről, mert a mai napig mindenkit megnevez, pl. ebben a videóban Kövér Lászlót, mint aki kezdeményezője volt az állami támogats megvonásának.
*
Szerintem, meg jól megbeszélhették Boross és Patrubány, hogy sebaj, mert elég, ha csak egy hangzatos- nagy szavakkal villogó KIRAKAT-szervezet lesz a Magyarok Világszövetsége. Ezért, ki lett adva gebinbe az erdélyi Patrubány Miklósnak, akinek sikerült kirakatszervezet szintjén 2000 óta a saját költségén fenntartani az EGYETEMES MAGYARSÁG képviseletére életrehívott MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉT.
*
Csak akkor szorul össze a szívem, amikor négy évenként megtartják - nagy, látványos külsőségek közepette kongresszusaikat - és a többség mit sem tud az egészről!!! Pedig, nem ártana némi információt begyűjtenünk nekünk is, akik szintén az EGYETEMES MAGYARSÁGHOZ tartozók vagyunk. Még akkor is, ha nem férünk bele az MVSZ-"KIRAKATBA"!
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 17 
2016.02 2016. Március 2016.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 17 db bejegyzés
e év: 152 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 171
  • e Hét: 274
  • e Hónap: 1866
  • e Év: 54202
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.