Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
Jó reggelt Fidesz! Jó reggelt Miniszterelnök Úr!
  2015-02-28 08:56:12, szombat
 
  Meg kell tanítani ezt a népcsoportot (a munkásosztályhoz tartozók maradékait, vagy utódait) régi-új identitására! Meg kell teremteni azokat a helyeket ismét, ahol az egyén megismerheti saját egyéni értékeit, amellyel kialakíthatja saját alkalmazkodási életképességét, ami alapja lehet minden további elsajátításnak, tanulásnak.Jó reggelt Fidesz! Jó reggelt Miniszterelnök Úr!
.
2015. február 28., 8:36

ahuasca - a lélek gyógyítója -- Beszélgetés Dr. Máté Gáborral
https://www.youtube.com/watch?v=kAGAxCk-YCU&list=PLYyWBOHsUR6ke2h0s-FO4oxe759 SRWOt4&index=16
Végighallgattam Dr. Máté Gábor lélekgyógyító 2 órás előadását, de már az elején kezdtem ugyanazt érezni, mint az elmúlt 25 évben folyamatosan... Ezeknek a külföldről hozott tálentumoknak halovány sejtelmük nincs a múltbéli, vagy a mai magyar VALÓSÁGRÓL!

Ezek mind figyelmen kívül akarják hagyni azt a TÉNYT, hogy Magyarországon kőkemény politikai diktatúra volt 1990 előtt, amit jóságos szocializmusnak hazudtak. Majd a hazugok becsődöltettek és nem követte ezért semmiféle szankcionálás, tisztázása annak, ami egy egész nemzedék kihalását okozta...

Amiért rászántam azt a két órát az ajánlott videó meghallgatására, ezért most jogosan kérnék egy kis - ha nem is két órányi - figyelmet!

Gondolom, aki belehallgatott a videóba, nem csodálkozik azon, hogy a több ezer jobbító szándékú, de agyonhallgatott írásom közül pont a Nemzet és anyanyelv című jutott eszembe. Most ebből idéznék részleteket:


""Anyanyelv az a nyelv, amelyet az ember gyermekkorában, elsőként tanult meg, s amelyen rendszerint legjobban és legszívesebben beszél." Azonban él Magyarországon egy nemzedék, akinek az jutott osztályrészül, hogy elveszítse ezen tudását. Róluk szeretnék hozzászólásomban szólni (kiáltani!).


1998-ban, a Magyar Napló szociográfiai pályázatot hirdetett, "A magyarság önképe az ezredfordulón" címmel. A pályamunkák olyan "önképet" tükröztek, hogy jobbnak látták az egészet agyonhallgatni.

Ennek ellenére van szerencsém ismerni a "Bízom Külkertesben!" jeligéjű, díjnyertes pályamunkát, melyben a szerző (Matriota Milona) egy 1946-ban született gyermek felnőtté válását és életének ötven évét kíséri nyomon.

A szociográfiát olvasva, azt is megtudhatjuk, hogy a II. világháború utáni Magyarországon milyen "elvárásoknak", "követelményeknek" kellett megfelelnie. Megtudhatjuk, hogy ezek az úgynevezett "követelmények", természetesen időszakonként változóan, a mindenkori hatalom érdekeit szolgálták. (Mint például, az 50-es években az erőszakos kollektivizálási és proletarizálási törekvések...)

A "főhős", Bízó Katalin szülei is ilyen törekvéseknek lettek "áldozatai" és gyermekeikből - többnyire a túlélés reményében - potenciális áldozatokat, (túlélőket) "neveltek".


Katalin neveltetése - szerencséjére - hat éves koráig nagyszüleire és anyja-helyett-anyja-nagynénjére bízattatott. A Bízó-tanyát ezalatt elkerülte a kollektivizálás, így lehetőség volt arra, hogy a nagyszülők unokájuknak átadják organikus műveltségüket.


Így ír erről a szociográfia szerzője:
"... Boldogsággal töltötte el Katalint az emlékezés, mert olyan természetességgel élte meg a természet közelségét, ami azóta is - egy-egy virág, gyümölcs, virágos rét, széna-szalma, gabona, rovarok, pillangók, háziállatok és kicsinyeik... a belső képek- és képzettársítások sorát indítja el lelkében." ..."Nemcsak az ismerés, megismerés tárháza volt az a tanyasi, gazdálkodó életmód, hanem lehetősége volt már egészen kicsi korában megtanulni az önállóság felelősségét..."... "Így fölvértezve, testben és lélekben megerősödve (akkor még nem tudta, hogy egy életre szólón) került vissza 1952-ben, Pesten élő szüleihez..."

Ebből is láthatjuk, hogy mennyi tudás birtokosa volt a kicsi lány, amikor - az iskolakezdés miatt - felhozatták szülei Pestre. Nagynénje és nagyszülei nyelvén, azon a csodálatos magyar nyelven, amit Ők beszéltek, megtanult a lelkével is látni, gondolkodni, élni, szeretni.

Mit tanult meg Katalin az "anyanyelvén" a szüleitől?

Megtanult félni, majd megtanulta a valóság elhallgatásának hazugságát! "...Azt, hogy letagadja nagyszüleit, felejtse el az egész tanyát, meg mindent, ami odakötötte. Ilyen fogalmakkal kínozta az apja, hogy: "...nincstelen zsellérek vagyunk, mert ha nem, akkor "racizni" fognak. Katalin megérezte, hogy az valami olyan rossz, amitől apja úgy félt, mint valami halálos betegségtől. Ezek után már nem is fájt olyan nagyon, mikor megtudta, hogy nagyapja belehalt a beszolgáltatásba, amiről csak évtizedekkel később tudta meg, hogy milyen "betegség" is volt az valójában!" ... "Nem győzött csodálkozni a sok hazugságon, amivel környezetében lépten-nyomon szembesült! Olyan mértékű félelemérzettel szuggerálta környezete ezeket a hazugságokat, hogy megtanult legalább úgy tenni, mintha mindent elhinne..."

Lehet, hogy e kettősség miatt kialakult szorongásos állapot okozta, hogy:

- "az általános iskola első osztálya helyett csak másodikban tanult meg olvasni. Amikor végre rájött arra, hogy a betűk különböző egymásutániságából hogyan lesznek értelmes szavak, azonnal falni kezdte az olvasni valókat. Mindent elolvasott azonmód, ami csak a szemébe ötlött, vagy a keze ügyébe került. Apja ettől kezdve hordta haza a gyári terjesztőtől a könyveket, folyóiratokat. Sajnos még karácsonyra is könyveket kapott - még akkor is, amikor pedig játék-babára vágyott, de nagyon!" "...A kamasszá serdült gyermek olvasott, olvasott, miközben Mórától, Tamásitól, Móricztól, Jókaitól, Mikszáthtól, Petőfitől, Aranytól, Kölcseytől, Vörösmartytól, Madáchtól, Katona Józseftől, ..., József Attilától tanulta meg azt ami nemcsak "valódi", de "igaz" is!
Így tett szert arra a tudásra, melynek köszönhetően neki "apanyelvévé" válhatott az "anyanyelve". Amikor azonban eljött a pályaválasztás ideje, "...apja - ragaszkodván a nehezen "kiérdemelt" munkásosztályhoz való tartozáshoz - gyermekét sem szerette volna semmilyen "gyanús értelmiségi" vagy egyéb "osztályidegen" területen taníttatni..."

Ezzel a lelki erőszakkal lett Katalin "...ipari tanuló, vagyis "szocialista" kisinas 1960-ban. ... Ekkor még inkább az volt a fontos, hogy a lehető legrövidebb idő alatt munkaerőt állítsanak elő az erre a célra létrehozott (szövetkezeti- vállalati- iskolai tanműhelyek) intézmények. Itt szó nem volt arról, hogy: "minden leszünk", meg, hogy: "a tudás hatalom" (pedig még a propaganda-csapból is ez folyt)!

Valójában arról volt szó, hogy a szalagrendszerben, teljesítménybérben dolgoztató konfekcióiparnak szüksége volt modern rabszolgára."
"Vagyis olyan munkásnőkre volt szükség, akik kötél idegekkel bírták a napi 8-10 órai robotot minden kommunikációs igény nélkül! Kitermelték - az ókori "beszélő szerszám" mintájára - a legújabb kori: nem beszélő változatot. Hogyan? Úgy, hogy a három évig tartó kiképzés alatt igyekeztek megfosztani őket minden személyiségjegytől, egyéni megnyilvánulási készségtől. Közben elrettentő történeteket meséltek nekik a "reakciós, burzsuj" időkről." Szükség is volt erre a drákói kiképzésre, felkészítésre, mert az üzemcsarnokokban, a textilipari munkagépek iszonyatos zajjal működnek, működtek. Ebben a zajban lehetetlenség volt az anyanyelvi beszéd használata!"

Mit tehetett Katalin, az újsütetű szakmunkás, ha még ezek után is szeretett volna továbbtanulni?

"...A legsürgősebben felkereste a lakóhelyi dolgozók esti gimnáziumát és kért egy "Jelentkezési lap"-ot, mellyel jelentkezett munkahelyi főnökénél a "továbbtanulási javaslat"-ért. Ugyanis nem tanulhatott tovább az akkori (napjainkban, 1995-96-ban is érvényben lévő) rendeletek értelmében senki intézményesen, csakis munkahely- és manapság a Munkaügyi Hivatal javaslatával."

A "Tudósítás" főszereplője, főnöke szemében "több volt, mint rebellis fiatal," (ő volt a lázadó rabszolga), "mert azzal a kinyilatkoztatással tagadta meg a továbbtanuláshoz a javaslatot, hogy:

- "Nincs szükségem érettségizett varrónőre!"."


Beszélni kell arról is, hogy csak a fővárosban, az úgynevezett munkásszállókon elhelyezett (évfolyamonként 1200-1500 fő) építőipari- főleg fiú- szakmunkástanuló helyzete egyenesen tragikus volt, mert ők a három tanulóévük alatt csak a szálló-munkahely-képző-kocsma-szálló útvonalat ismerhették meg a fővárosból, a világ egyik legszebb városából!

Miért volt ez annyira tragikus?
Azért, mert a tizennégy éves gyerekek, a fővárosba kerülve úgy jártak, mint amikor egy növényt gyökér nélkül kitépünk "őshonos" helyéről és úgy akarjuk az idegen talajba átültetni.

Ráadásul a fiúk a szakmunkásvizsga után - több, mint két évre - bevonultak katonának, így teljesítve sorköteles katonai szolgálatukat. Mire leszereltek, minden családi- otthoni kötődésüket elveszítették. Nem is ez az igazán elkeserítő, hanem az, hogy szinte semmit nem kaptak helyette! Az ifjúvá serdülés éveit ezeknek a fiataloknak is a túlélés jelentette - a töltekezés, a szellemi- testi- lelki "építkezés" helyett, a saját jövőjükre való felkészülés helyett!

Így valósulhatott meg - a spártai katonaállam mintájára - az a politikai diktatúra, amit szovjet tankokkal, fegyverekkel, de magyar emberekkel lehetett fenntartatni.


Mi köze ennek az anyanyelvhez?
Talán, csak annyi, hogy köztudottan a fegyveres testületek nem azon helyek, ahol az anyanyelvnek, mint kommunikációs eszköznek jelentősége van! A katona parancsosztó és parancs végrehajtó személy, akinek ritkán van lehetősége a választékos anyanyelvi önkifejezésre! Mire házasulandó korba kerültek ezek a fiatalok, már elveszítették organikus (természetes, ősi, az ősöktől örökölt tudás, vagy az iránti készség) műveltségüket, minden kötődésüket az anyanyelvükhöz!

Fölmerül a kérdés, mennyire voltak képesek önmaguk minőségi reprodukciójára, akkor amikor már nem tellett tőlük több, mint szolgai lélekkel szolgálva - túlélni a mindennapokat!?
A válasz nemzetfogyásunkban is visszatükröződik. Ez a tömeges lepusztultság - tarthatatlanná válásával - elérkezetté tette a változtatás szükségességét!


Mit hozott a történelmi váltás ezen széles néprétegnek?
Egy 1995-ös felnőttoktatási konferencián az egyik előadó A kettészakadó magyar társadalom című tanulmányában kifejtette:
"... a kilencvenes évek kezdetétől ... az új helyzetbe került magyar társadalom elenyésző kisebbségének jelent reális kibontakozási lehetőséget. A többség számára a korábbi értékrendek felbomlása és a társadalmi kommunikáció új eszközeinek inadekvát léte"=(hiánya) ,,egyfajta funkcionális analfabétizmust eredményezett. Ha mindezekhez hozzáadjuk, hogy 1990-ben a 15 éves és ennél idősebb népesség 20,7 %-a nem rendelkezett befejezett 8 osztályos általános iskolai végzettséggel, és 1,2 %-uk iskolába sem járt, megállapíthatjuk, hogy Magyarország lakossága kettészakadt: a még mobilizálható tudással rendelkezőkre és a reménytelenül leszakadókra."

Vajon mire jutott a felnőttképzési konferencia előadója?
"Ebben a helyzetben feltétlenül szükségesnek látszik kiterjedt felnőttoktatási intézményrendszerek létrehozása..." ... "Elsősorban azok helyzetének követése fontos, akiket alulképzettségük miatt ... nő az esélyük arra, hogy végleg "lecsúsznak", leszakadnak ..., teljesen perspektívátlanná válnak még utódaik sorsát tekintve is." ... "Képezhetetlenségükkel erős indítékot adnak az Andorka Rudolf által kétharmad-egyharmad, esetleg az egyharmad-kétharmad típusúnak definiált társadalom kialakulásához, vagy (már) tartósításához."
(Új Pedagógiai Szemle 1995/2.)

,,EGYHARMAD-KÉTHARMAD-TÍPUSÚ TÁRSADALOM"
Ezzel a kifejezéssel Andorka Rudolf, a közelmúltban elhunyt szociológus professzor azt a társadalmat írja le, amelyben az aktív korú népességnek csak a kétharmada végez munkát, s a népesség egyharmada teljesen leszakad, a kétharmad eltartottjaként él.

Itt gondolnunk kell azokra az aggastyánnak látszó, középkorú emberekre, a hajléktalanokra, akikről feltételezhető, hogy többnyire az alkalmazkodási készség hiánya miatt kerültek az utcára.

Róluk, újra és újra az a kép ötlik fel bennem, amikor az amerikai polgárháborúban, a rabszolgák felszabadítását követően ellepték az utakat a ,,gondoskodó" gazda nélkül maradt rabszolgák.

- ,,Az emberéletben bekövetkezett veszteség és az anyagi kár hatalmas volt. A legnagyobb változást az jelentette, hogy megszűnt a rabszolgaság, és vele az abból élő rendszer. Megszüntetésével úgy látszott, hogy a feketéknek az amerikai társadalomban elfoglalt helye gyökeresen megváltozik. Ennek a reménynek a megvalósulásáig azonban majdnem egy teljes évszázadot kellett még várni."

Ez egy idézet a Cambridge Enciklopédiából, melyben a megfogalmazott gondolattal párhuzamot szeretnék vonni a rabszolgatartó proletárdiktatúra és az amerikai rabszolgatartó társadalom között.


1990 óta hiába aggódtam ezekért a volt ,,munkásokért" (melósokért), akik azóta ugyanúgy visszasírják ,,Kádár-atyuska" ,,gondoskodó" államát, mint a ,,felszabadított" amerikai rabszolgák a róluk ,,gondoskodó" munkaadóikat!
Miközben sajnálom őket, haragszom is rájuk! Haragom azonban annak szolgálatába igyekszem állítani, hogy nálunk ne száz évet vegyen igénybe modern rabszolga-sorstársaim életének jobbra fordulása, hanem a közeli jövőben megtörténjen az!


Meg kell tanítani ezt a népcsoportot (a munkásosztályhoz tartozók maradékait, vagy utódait) régi-új identitására! Meg kell teremteni azokat a helyeket ismét, ahol az egyén megismerheti saját egyéni értékeit, amellyel kialakíthatja saját alkalmazkodási életképességét, ami alapja lehet minden további elsajátításnak, tanulásnak.
De nem úgy, ahogy azt évek óta teszik a magyarság ősmúltjában való elmerüléssel, mert közben ÁTGÁZOLNAK rajtuk/rajtunk - újra és újra - az EU-val kompatibilis- ELADHATÓ tudással rendelkező világpolgár kozmopoliták! Akik jó fogyasztói lehettek és lehetnek a piacosított oktatásnak és felnőttképzésnek.

Mindezt tudnunk kell, akkor is, amikor Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi beszédét hallgatjuk, melyben kitért végre, mint a társadalom eddig mostohán kezelt keményen dolgozó munkásaira!!!

"Jó reggelt" Fidesz! "Jó reggelt" Miniszterelnök Úr!


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A kommunizmus áldozatainak emléknapján...
  2015-02-25 20:34:15, szerda
 
  ... kérjenek bocsánatot!

(Javaslatok a magyar-magyar megbékélésre)


Kérjenek bocsánatot

- a II. világháborús honvédő katonáktól és utódaiktól;

- az otthonaikból elűzött kitelepítettektől és utódaiktól;

- az államhatalom által, a ,,nép nevében ellenérték nélkül" kisajátított üzleteikből- műhelyeikből a gyárakba tereltektől és utódaiktól;

- a saját földjeiken gazdálkodó parasztok erőszakos TSZ-esítésének áldozataitól és utódaiktól;

- a málenkíj robotot túlélőktől és utódaiktól;

- a recskihez hasonló büntető- átnevelő táborokat túlélőktől és utódaiktól;

- az 1956-os forradalomban és szabadságharcban elesettektől, bebörtönzöttektől, kivégzettektől és üldözöttektől és utódaiktól és

- az 1945 előtti értelmiségiektől és utódaiktól!A fogolytáborokban felejtett, II. világháborús honvédő katonák kiadatását nem kérte az 1945 utáni magyar állam! Minden nemzet nyomoztatott a honvédő katonái után.

Egyedül Magyarország nem volt kíváncsi a honvédő katonáira!
Ha mégis valaki hazavergődött valamilyen csoda folytán, megdöbbenve tapasztalhatta, hogy ami hazafias kötelessége volt, mármint a behívó parancsnak engedelmeskedve bevonulni, az addigra ellenséges cselekedetté változott és olyan üldöztetésben volt részük, hogy azt kívánták, bárcsak odavesztek volna a háborúban! Inkább az ellenséges országtól a halál, mint a saját hazájától az életfogytig tartó megtagadtatás!

Ezeknek a nehézsorsú embereknek és utódaiknak jár az erkölcsi rehabilitáció mellett az újrakezdéshez - a közpénzekből való -újrakezdési anyagi támogatás!

Nyilvánosan bocsánatot kell tőlük- (egyenként- személyre szólóan) és utódaiktól kérni!

Ha ez megtörtént volna 1990-ben és az azt követő években, akkor pl. nem gyűlölték volna olyannyira az erdélyi nemzettestvéreinket. Hiszen, a tordai harcok során, 1944-ben 11 harckocsi tartotta hősiesen a frontot két szovjet páncélos hadoszloppal (200 harckocsival) szemben!!! Alig tértek haza abból a harcból is hős katonáink. De aki hazatért, annak számkivetettség lett osztályrésze és ezért megkeseredett, boldogtalan emberek lettek, akikkel a rokonságnak sem volt tanácsos összetartani...nemhogy a határon túliaknak megszavazni a kettős állampolgárságot!A málenkíj robotot túlélőknek is ugyanaz a nehéz sors jutott, mint a fogságból hazatérő II. világháborúban harcoló honvédő katonáknak.

1945-ben a szovjet katonáknak parancsba volt adva, hogy szám szerint mennyi embert kell begyűjteni málenkíj robotra. Voltak falvak, ahol a már ,,békeidőnek" számító 1945. április 4-ét követően összefogdosták a fiatalokat (nőket, férfiakat) az utcán és fölrakták a teherautóikra és irány Szibéria! (A nőket előtte meg is erőszakolták.)

Aki túlélte szörnyű szenvedéseit és haza tudott valamilyen csoda folytán jönni, az nemhogy elégtételért folyamodhatott szülőhazájában, hanem még akkora ellenőrzöttséget (rendőri felügyeletet) kapott a nyakába, hogy még azt is el kellett hallgatnia, hogy egyáltalán hol járt hosszú évekig! Annyira mélyen befészkelte magát a félelem ezeknek az embereknek a lelkébe, hogy jobbnak találták elhallgatni az igazságot utódaik elöl. Az elhallgatás, pedig a hazugság legalattomosabb fajtája , mert az ellen nem lehet védekezni, életstratégiát kialítani, amiről nem is tudunk!!!

Éppen ezért, olyan politikai erőre van szükség, amelyik programjában meghirdeti és már a kampányban megkezdi az erkölcsi és anyagi rehabilitációját a nehézsorsúaknak és utódaiknak!Akik szintén NEHÉZSORSÚvá váltak, mert a 68. éve tartó negatív megkülönböztetés (diszkrimináció) miatt a társadalom peremére - belső száműzetésre - kényszerültek:

- az otthonaikból elűzött kitelepítettek és utódaik;

- az államhatalom által, a ,,nép nevében ellenérték nélkül" kisajátított üzleteikből- műhelyeikből a gyárakba tereltek és utódaik;

- a saját földjeiken gazdálkodó parasztok erőszakos TSZ-esítésének áldozataik és utódaik;

- a recskihez hasonló büntető- átnevelő táborokat túlélők és utódaik;

- az 1956-os forradalomban és szabadságharcban elesettek, bebörtönzöttek, kivégzettek és üldözöttek, valamint utódaik.Az otthonaikból elűzöttek két csoportját ismerjük:

◾· akiket a nyugati államokban már 1945 után oda menekült rokonság patronált és segített a nyugati letelepedésben, egzisztencia teremtésben;
◾· akik nem tudtak hova menekülni és ,,itthon" maradtak.


Akik a nyugati államokban otthonra találtak és tehetségük szerint kibontakozhattak, egzisztenciát tudtak önmaguk és utódaik számára biztosítani - nekik is jár az erkölcsi rehabilitáció és az elűzetésük miatti bocsánatkérés!!!

Akik ,,itthon" maradtak és vállalták a belső emigrációt, azoknak is jár a nyilvánossá tett bocsánatkérés, amit utódaikkal is hivatalosan közölni kell! Ugyanakkor, minden utód, aki javítani szeretne saját- és családja sorsán, ingyenességet kell, hogy kapjon az ehhez szükséges (akár szakmai, akár társadalmi ismeretek) megszerzéséhez!!!Az államhatalom által, a ,,nép nevében ellenérték nélkül" kisajátított üzleteikből- műhelyeikből a gyárakba tereltek és utódaik számára is jár az erkölcsi rehabilitáció! Sőt, az anyagi is! Ennek is nyilvánosnak kell lennie. Ha már nem élnek azok, akikkel mindez megtörtént, akkor is nyilvánossá kell tenni azt a tényt, mellyel negatívan megkülönböztették és a társadalom perifériájára száműzték ezeket a nemzettestvéreinket!

Az utódoknak akkor is meg kell tudniuk, hogy miért tépték ki családjukat gyökerestül a nemzet testéből és miért lett a sorsuk egyfajta gyökértelenség a saját hazájukban.

Meg kell tudniuk, hogy az 1945-ben polgárosodó magyarság mindenétől ki lett fosztva és javaik (melyeket többnyire egy-egy műhely és annak technikai munkaeszközökkel való felszereltsége jelentette) ellenérték nélkül un. társadalmi tulajdonba lett véve. Tette ezt a hatalom olyan megfélemlítéssel, hogy soha senki nem mert utódainak minderről beszélni. Ezeknek az embereknek nem lehetett több a gyermekük, mint szakmunkás - teljesítmény bérben. Bárki, bármilyen szakterületen szeretett volna továbbtanulni soha nem kapott zöld utat és állami támogatást semmihez. Az ilyen nehézsorsúak utódait érte a rendszerváltozás nevezetű változás többnyire ,,munkás" státuszban és a legszegényebb élethelyzetben. Nekik kellett volna mindenért fizetni akár egy magán-vállalkozás elindításához, vagy a hogyanhoz szükséges ismeretek megszerzéséhez. A nehézsorsúak utódait is megilleti az erkölcsi rehabilitáció mellett az anyagi támogatás az újrakezdéshez (otthonhoz jutás- munkahely-teremtés át- és továbbképzés) közpénzekből!A saját földjeiken gazdálkodó parasztok erőszakos TSZ-esítésének áldozatai, akik 1990 után nem mertek jelentkezni az un. kárpótlásért, mert annak idején (a TSZ-be erőszakolásukkor) lemondtak minden tulajdonjogukról. Ugyanis, csak így kerülhették el, hogy kulák-listára kerüljenek. Ami egyenlő lett volna a recskihez hasonló átnevelő táborba való száműzetéssel, vagy a már gyári munkahely elvesztésével.

Az ilyen sorsüldözött utódai a mai napig számkivetettek és elsők között veszítették el állásaikat, mert semmilyen (anyagi- ismereti- kapcsolati) tőkével nem rendelkeztek. A gyökértelenség lett osztályrészük... és sok esetben azt sem tudja, hogy ki fia borja is valójában. Ami a legszomorúbb, hogy már nem is akarja tudni, mert annyira ,,megszokta a rosszat"! Ezek az emberek lettek a legnagyobb vesztesei az un. rendszerváltozásnak.Az 1956-os forradalomban és szabadságharcban elesettek, bebörtönzöttek, valamint a kivégzettek utódai- rokonai sorsa egy nagyon fájón sajgó seb a nemzet testén-lelkén!

Ennek orvoslása a legösszetettebb feladat.

Hiszen, itt már muszáj megemlíteni, hogy a titkosszolgálatok által beszervezett rokonok és ismerősök a mai napig jelentenek megbízóiknak!

Ezek a megbízók megtalálták minden megbízott zsarolhatóságát és ezzel a mai napig ,,szolgálatra" kényszerítésüket.

Mindaddig, míg ezen milliomossá és milliárdossá vált megbízók nem lesznek elszámoltatva, a megbízottak - és azok akikről jelentési kötelezettségük van - jelentési kötelezettségüknek eleget kell tenniük! Nehéz őket tetten érni, hiszen többségük valamilyen ,,bújtatott-polgári" állásban dolgozva jelentget megbízóinak az 1956-os harcokban jeleskedőkről és utódaikról. Aki többnyire a legjobb barátja, vagy a házastársa!!!!

Nos, amiért ezen besúgók hozzátartozóit azon mód valamilyen tragikus esemény érte, mihelyt megtagadni akarta a besúgási engedelmességet, bizony a mai napig családok százezrei zsarolhatók emiatt!!!

Sürgősen le kell nagy nyilvánosság mellett leplezni ezen MEGBÍZÓKAT és el is kell ítélni őket! Ugyanakkor az évtizedekig jelentgető kis megbízottakat ,,takarékra" kell tenni, de szigorúan, hogy azok akikről jelentgettek, felszabadulhassanak ezen nyomás alól és maradéktalanul kifejthessék pozitív tevékenységüket a haza- és a benne élők javára, családtagjaik büszkeségére és örömére!!! Ehhez minden eszközt meg kell találni és az eddig negatívan diszkrimináltak rendelkezésére bocsátani!

Elejét kell venni egyszer, s mindenkorra annak, hogy az 1956-os szabadságharcosok ellenségei kerüljenek olyan hatalmi helyzetbe, hogy kisajátíthassák maguknak az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplését! Ezzel, szabad utat kaphatna az önállóság felelősségével élő 1956-osok és utódaik nemzetükért való kreatív életvitele és tevékenysége. Amihez, ha szükséges, minden erkölcsi és anyagi támogatást meg kell adni!A továbbiakban Frigyessy Ágnest idézném az 1945 előtti értelmiségiek és utódainak sorsáról szóló írásában:

Szeretném felhívni figyelmeteket/figyelmüket arra, hogy a negyvenes-ötvenes években az egész magyar értelmiséget lefejezték, (börtön, kitelepítés, Gulág stb.) s az akkori entellektüelt fizikai munkára kényszerítették!!! Tehát, akik nem haltak meg, de évtizedeken át cipelték egy méltatlan sors cudarul nehéz napjait, azok is a kommunizmus áldozatai. (Lásd pl. Regőczi atyát) Sőt! Szeretném felhívni a a leendő kormány figyemét arra, hogy ezen családok leszármazottai ma is hátrányban, hátratételben részesülnek, ui. elsősorban nem ők kerülnek jó pozíciókba, hanem mások... Láss csodát, előttük mindig bezárul az ajtó!!!

Ha pedig bekerülnek egy-egy jó helyre, működvén valamilyen szinten a régi ÁVÓ hálózata, titkosszolgálata, előbb-utóbb mindenhonnan kiszorulnak... Lásd az én példámat!

Újságíróként nem érvényesülhetek megfelelően, mert a családi hátterem kommunista-ellenes, Horthy vezérkari Nagyapámmal az élen, akire büszke vagyok, de ebből soha, semmilyen előnyöm nem származott, sőt egyelőre csak hátrányom! Ingyen munkákból, minimális honoráriumokból, valamint az emigrációban élő két jeles hazafi támogatásával tartom fenn magam! Ez elképesztő és tarthatatlan! Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy nem hagytam magam kilóra megvenni! De kérem észrevenni e méltatlan körülményt!

A munkahelyekre beépített volt kommunista erők pontosan tudják, ki kicsoda. És utasítást kapnak arra, kit kell kiszorítani egy-egy munkahelyről! ..." (Frigyessy Ágnes)Meg kell szervezni ezen NEHÉZ-SORSÚAK számára: - a hazájuk földjén is, az egyfajta belső száműzetésben élőknek az ÚJRAHONOSÍTÁSÁT!

Ehhez nem kell más, mint az erre vonatkozó adatok nyilvánossá tétele, és a negatív diszkriminációt évtizedekig gyakorló hatalom képviselői- (emeszempé), valamint jogutódpártjainak (emeszpé, eszdéesz, emdéef) képviselői részéről a nyilvános bocsánatkérés!

Ahol már meghaltak ezen nehézsorsúak, őket posztumusz illeti a bocsánatkérés, amit az utódoknak kell átadni!

Ezen utódok, ha bármiben segítségre szorulnak az újrakezdés során, minden támogatást (induló tőke, ismeretek megszerzése) - a szociális felzárkóztatás keretén belül - meg kell kapniuk!

Bp. 2010. február 11-én: a ,,Becsület Napján", valamint a kommunizmus áldozatainak emléknapján febr. 24-én.


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Égbekiáltó igazságtalanságként éljük meg...
  2015-02-24 12:08:31, kedd
 
  ... mindazt, ami évtizedek óta történik velünk!

Úgy jártunk, mint a szegény kis árva, akire ráuntak a mostohái és elküldték a háztól, hogy menj amerre látsz! Le is út, meg fel is út, ,,el lehet innen menni!" ha nem tetszik, ahogy bánunk veled!

Olyanok vagyunk, mint szegény kis árva, aki sehogy-sem értette, hogy tehetik ezt meg vele?

Sírva rótta az utcákat, mert hova is mehetett volna?

Mit lehet tenni ilyen élethelyzetben? Amikor rádöbbenünk arra, hogy csak magunkra számíthatunk? Érdemes-e várni a csodát?

Érdemes-e várni azt a vezért, aki ,,tévedhetetlenül" megmondja, hogy mit kell tennünk?


Nem! Nem érdemes, mert a csoda ott van bennünk, mindannyiunkban! Csakhogy, ezt a csodát elő kell tudnunk hívni, mint egy régi film képeit.


Visszatérve az árva történetéhez, akinél működött ez a csoda és ennek köszönhetően oly korán megtanulta az önállóság felelősségét. Önállósulásának állomásain szüksége volt mindig társakra, barátokra.

Ilyen barátoknak köszönhette, hogy amikor sikerült három kicsiny gyermekének egy öreg komfort nélküli kis házat vásárolni, akkor az építőipari munkákban jártas barátok segítségével egyetlen nyár alatt összkomfortossá varázsolták azt a kis házat és még hintát is kovácsoltak a gyerekek számára - ajándékba...

Persze a viszont-segítség sem maradt el! Mindenki azzal segített a másikának, amihez ő értett!


Csak egy nagy bánata van mostanában ennek a közben élete delén járó árvának, hogy ezek a barátok mind meghaltak és már azt sem tudja megmondani nekik, hogy:

- ,,mennyire hálás mindenért! Mert csodálatos boldogság három felnőtt gyermeknek az édesanyjának lenni és még csodálatosabb a nagyszülőség...!,,.


Összeszorul a szívem attól az érzéstől, hogy ezeknek a barátainknak a gyerekeinek nincs már szülője és kicsi unokáiknak nem lesz nagypapájuk... nagymamájuk!


Azért hozom fel példaként ezt a történetet, mert most mindannyian ezt éljük át, hogy a hatalom mostohán bánik velünk és mindenünket elkótyavetyél.


Bizony! Már a puszta életünket is! És ha ez valakinek nem tetszik, akkor azt mondja, hogy:

- ,,...el lehet innen menni kéremszépen!".

Hát mi erre azt mondjuk, hogy:

- nem megyünk! És azért is életben maradunk, mert a csodát többé nem másoktól un nemzet-vezetőktől várjuk, hanem önmagunktól! Mert bizony az majd egy csoda lesz, ha ekkora pusztítást helyre fogunk tudni hozni! Igen is meg fogjuk tudni csinálni, csak hagyjanak minket békében és szeretetben élni!

- Elég volt abból, hogy 80-as bácsik és nénik temetik 40-es, ötvenes fiaikat lányaikat!

- Mi lehet ennek az oka?

- Minek köszönhető, hogy ők túlélték a II. világháborút; majd a romokból újjá tudták építeni az országot?

- Honnan a lelkierő bennük, hogy túlélve az 1956-os forradalmat - és még most is itt tüntetnek velünk, mert nem tudják elviselni mindazt, amit gyermekeikkel és unokáikkal tesznek!


Ha megkérdezzük ezeket a fehér hajú néniket, hölgyeket és a fehér bajuszú bácsikat, hogy mi a titka életrevalóságuknak, akkor csak mosolyognak, miközben csak úgy sugárzik a szemükből, egész lényükből a SZERETET.

Igen, ők oly korban voltak ifjak, amikor még a felebaráti és rokoni szeretet volt az alapja életüknek.

Akkor még hagyománya volt annak, hogy a szerelmesek egymásra találjanak és szerelemből házasodjanak. Akkoriban jó volt szerelmesnek lenni és a bekövetkező gyermekáldásnak úgy örültek, mint "Isten jutalmának". (Zsoltárok 127.)( Zsoltárok 127:3.)

Tehették, hiszen a sógor-komaságnak is megvoltak a maga szokásai, ami elég komoly felelősséggel is járt.

Nem maradt magára az új nemzedék, mert kalákában- kis külön otthont építhettek maguknak, egymásnak. Biztonságban tudhatták magukat, az életüket, mert ott állt mellettük a nagy-család minden tagja és a családtagok barátai, meg azok rokonai a maguk szigorú szeretetével. Mert ez a fajta szeretet szigorú volt, mert kölcsönös kötelezettség elvén működött. Mindeközben, harmóniában éltek az őket körülvevő teremtett világgal, annak minden élőlényével, amit ismertek és ezért óvni védeni tudták a kipusztulástól.


Nekünk, a jövő emberének kötelessége megtanulnunk újra őseinktől hogyan lehetne ismét visszatérni ehhez a harmóniához!

Ahhoz, amelyiknek a kölcsönös szeretet és felelősségteljes életvitel az alapja. Ők, a mai 80-asok még megélhették ezt és az ő őseik is.

Kérjük meg őket, hogy:

- meséljenek nekünk ezekről minél többet, mert szeretnénk megismerni a családunk magántörténelmét is.

Arról nem is beszélve, hogy ezek a családi történetek, történelmek együtt a Haza történelme.

(Elvégre, nem vagyunk mi rabszolgák, akiknek semmi ismeretük nem lehetett a származásukat illetően!)

A ,,TUDÁS" birtokában a MÚLT KÖTELEZ! KIT ARRA, HOGY ŐSEI HIBÁIBÓL OKULVA ALAKÍTSA KI CSALÁDI ÉLETPROGRAMJÁT, KIT ARRA, HOGY MÉLTÓ UTÓDJA LEHESSEN ELŐDEINEK!

Ezek: maguktól értetődőek voltak őseink számára.

Bízzunk abban, hogy a ,,tudás" birtokában felelősséggel tudnánk majd magunk közül vezetőt v á l a s z-t a n i!

A 2009. jan. 31-i írás alapján

http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=bmi&cikk=49#cikk

kelt: 2015. febr. 24-én

Bóna Mária Ilona 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Amit eltanulhatnának Putyintól a magyarországi vezetők
  2015-02-18 14:20:13, szerda
 
  Putyin folyamatosan bizonyságát adja annak, hogy egy orosz vezető számára elsődleges a saját fajtájának az érdekeit képviselni...


Pont most hallottam, hogy a tv-székház ostromát rekonstruálták és rájöttek arra, amiről már én is oly régóta írok, hogy legalább 300 rendőr tétlenül nézte végig a randalírozást... Köztük Gergényi Péter is... És most ő viszi el a balhét, pedig az volt a titkos szolgálati feladata, hogy polgárháborús helyzetet provokáljon ki, hogy a NATO számára ürügyet szolgáltathasson a magyarországi támaszpontjának kialakítására..


Csakhogy, akkor még nem volt meg hozzá a törvényes jogalap, ezért el kellett készíttetni azt az ördögien rafinált tervet Bajnai Gordonnal - területfejlesztési tervbe bújtatva. Meg is szavaztatták a parlamenttel 2008. április 22-én, hogy a NATO kiépíthesse - az egész ország területét 11 (egyenként 10 km-es sugarú körben) logisztikai központra osztva - kiépíthesse a maga támaszpontját. Csakhogy, amiért ezt a törvényt MEGTÉVESZTÉSSEL fogadtatta el Bajnai, ezért ő hiába kapta meg tálcán a miniszterelnökséget akkor, mert nem lehet ennek a törvénynek közvetlen érvényt szerezni. Ezért kénytelenek továbbra is - az ukrajnaihoz hasonló - polgárháborús helyzet kiprovokálásának módszerét alkalmazni. Csakhogy, a magyar nem hülye és elege lett a revansból 1956 után, majd 2006-ban.

Pedig már elindították a magyarság rezevátumba való terelésének tanfolyamait is a pusztafeszteken, meg a Nemzetvédelmi Egyetem egyik oktatója járta az országot és előadásaiban igyekezett felkészíteni az embereket egy polgárháború túlélésére... Valamint országszerte beindultak a bárka programok, melyek szintén egyfajta túlélésre készítették és készítenék föl a túlélésre a mit sem sejtő magyar lakosságot.


Visszatérve Ukrajnára, ahol most zajlanak azok a harcok, amelyeket Magyarországra terveztek... Csakhogy, nem számoltak azzal a nagy-létszámú orosz nemzetiségűvel, akik nem kérnek az EU-ból... sem a nyugati "civilizációs" ártalmakból! És ellenállnak... - folyamatosan könyörögve Putyin segítségéért... aki most kivárja, hogy Porosenkoval letetesse a fegyvert... Aki viszont, erre képtelen és folyamatosan megsérti az összes béketárgyalásos tűzszünetet.

Gorlovkában az ukránok irtják a civil lakosságot - három kisgyermeket a fürdőkádból bombáztak ki.
https://www.youtube.com/watch?v=yl-98HRT4mU

Az ukrán sereg a televízió élő adásában bombázta Donyeck városát.
https://www.youtube.com/watch?v=pLlqRJsxgzk

A minszki megállapodás éjszakáján azért még ezerrel gyilkolt Luganszkban az ukrán tüzérség.
https://www.youtube.com/watch?v=Ghh1OTDwzoY

*

Ide kívánkozik Bartha Gábor: Apokalipszis most című írásának egy részlete:

""Porosenko, ha a háború nem teljesedik ki a kontinensünk egész keleti felére, akkor elveszíti azt. Csupán meghosszabbítani tudja az öldöklést, és a szenvedést, de Ukrajna előbb utóbb le kell mondjon egész Dombasszról. - És még "szerencséje" lesz, ha csak arról.

Érdekesség, hogy a csernobili "járgányokból" párral már találkozott a milícia menet közben. Azóta óvatosak, csak G-M (Geiger-Müller) sugármérőműszerekkel közelítik meg a kilőtt, vagy kezelőik által elhagyott gyanúsnak tűnő ukrán páncélosokat. Amelyiknél "erősen csipog" a műszer, azt elássák. Mást egyenlőre nem tudnak velük tenni.

Teszi mindezt azért, mert Amerika orosz nyomásra mégsem adja át Porosenkónak az Afganisztánból kivonni szándékozott harci technikáit. Ugyanis Putyin kijelentette, ha ezt az USA vezetése meglépi, akkor a milíciát a legmodernebb szárazföldi technikával fogja ellátni.

Amit már az oroszok sem tagadnak, és titkolnak: Az ukrán-orosz határhoz közel nagy létszámú erőket, és nagy csapásmérő erejű támadó egységeket, technikákat vontak össze. Egyes hírek szerint (Echo Moscowi) 50ezer desszantosról, több repülőszázadról, és harcihelikopterezőkről, és mintegy 200db T-90 harckocsiról, és 3000db egyéb páncélosról, sok-sok rakétavetőkről szólnak a "dallamok".

A hír szerint, ez az erő áll készenlétben, amennyiben Amerika mégis lenne olyan balga, hogy az afganisztáni "cuccokat" neki adja Walcmanéknak.
Akkor viszont Putyin erre tett ígéretét másképpen kell értelmezni.

Ez esetben az orosz önvédelmi milíciának a technika mellé "kezelőszemélyzetet" is biztosít. Egy komplett támadó hadsereg képében. Az orosz katonai tartalékok a hátországban mind élőerőben, mind technikában pedig végtelenek, kimeríthetetlenek...

Tehát itt most egyedül Amerika gőgjén fog múlni, hogy lesz-e kontinentális háború Európában, vagy sem, mintahogyan sok orosz, és Nyugat-Európai politikus, és elemző is feltételezi azt.
Eszkalálódik-e az egész Kelet-Európa térségére, vagy "csak" megmarad Kelet-Ukrán polgárháborúnak.


Mi lesz, ha tényleg átcsap ez kontinentális háborúba?

Mind az orosznak, mind a NATO szakértőknek van erre forgatókönyvük, elemzésük, "A", és "B" tervük.

Abban a NATO katonai szakértői is egyetértenek, hogy Oroszországot hagyományos fegyverekkel vívott háborúban lehetetlenség legyőzni. Pláne, hogy Kína ez esetben minden segítséget megadna Moszkvának. Élőerőben, és technikában is egyaránt.

Nyugatnak legalább egy 20milliós főt számláló hadsereggel kellene szembenéznie. De az is előfordulhat, hogy ez a 20millió katona, "csak" az első hullám lenne. Ki a megmondhatója annak, hogy hányszor 20milliót tudna felállítani ez a két ország.
- Így kesergett egy amerikai tábornok a Pentagonban. (Nagyon hamar le is váltották a komát)

Szóval mi lesz, ha megindul az orosz, és nem áll meg Ukrajna nyugati határainál?

Ami Kelet-Európát, az az a mi térségünket illetné: Ha megindul az orosz acélhenger, akkor Romániának szó szerint "reszeltek". Legalábbis ami a Havasalföldi (Dobruddzsa) részét illeti. Szó szerint szarrá lőnék, és bombáznák azokat a részeket, ahova az ökör oláh beengedte az amerikaiakat. Persze a román hadsereg sem úszná meg. Az újonnan Portugáliától dollármilliárdokért megvásárolt 12db F-16 típusú repülőikre "vadkacsavadászatot" rendezne az orosz légierő. Az amerikaiak által odatelepített AEGIS rakétarendzsereket az SZ-500okkal temetnék el. A mintegy 200db TR-80, és TR-85 típusú román harckocsikból kohászati alapanyag lenne, azokat az orosz T-90 tankok olvasztanák le.
A román kikötővárosból Konstansából, csak romok maradnának, éppúgy, mint a többi nagyobb városukból is. Ahogyan Sojgu jósolta nekik: 1 óra, és 1 hét. Ez azt jelentette, ha az orosz nekieseik az oláhnak, 1 óra alatt a románoknak oda a légiereje, és a légvédelme. 1 hét alatt pedig széltében hosszában megszállnák Romániát. - Már ami megmaradna belőle persze.

A Baltikum kb 2 nap alatt elesne.

Lengyelország kb 1 hónapig bírná a nyomást. Amennyiben persze belekapcsolódna a háborúba. (Amire minden eshetőség megvan) Aztán az is elesne.

Magyarországot, Szlovákiát, és Csehországot nem is említették az elemzők. Mármint katonai tényezőként. - Ami lehetne jó hír is. - De sajnos nem az. Ugyanis frontvonalként, hadszíntérként nagyon is emlegetik. Főképp Magyarországot emlegetik. Ugyanis rajtunk vezet a legrövidebb út "egyenesen odaátra". Mind az Orosz, mind a NATO számára. Ugyanúgy, mint a II. Világháborúban, a leghevesebb, legvéresebb, és legnagyobb pusztítással járó harcok itt Magyarországon, és Lengyelországban zajlanának le.

Amit viszont most még csak halkan, sőt ki sem mondva mondanak, helyesebben amitől retteg a cionista nyugat: Törökország, NATO tagság ide vagyoda, nagyon nem akaródzik háborúba keveredni az orosszal.

Ugyanez a helyzet Görögországgal, térségbeli másik erős NATO tagállammal is.

Ami a világ többi, Amerika által "imperált, annektált" országot jelenti, ott bizony hatalmas felkelésekre, Amerika ellenes támadásokra kerülne sor.

Sőt, ami még veszedelmesebbnek tűnik, hogy egyes arab országok (jogos) bosszútól vezérelve nekiesnének Izraelnek. Akkor pedig a zsidó hatalom óhatatlanul is atomcsapást mérne a környezetére, Iránt is beleértve.
Aztán kész is egy totális világháború remélhetőleg ("csak"), egy térségbeli atombevetéssel.""
(Bartha Gábor: Apokalipszis most)Orbán Viktor évek óta megmenthette Magyarországot a NATO megszállástól és most, pedig az ukrán polgárháború kiterjedésétől. Vagyis, a magyarság számára oly fontos BÉKE érdekében "saját törvényeit is elárulva szerződött az oroszokkal". A cél szentesítette az eszközt!
Végre azt tette, amit tennie kellett! Kiállt egyfajta magyarországi érdek mellett és ez a BÉKE!

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A NATO világháborúra, azaz öngyilkosságra készül
  2015-02-17 06:03:25, kedd
 
  Miközben a magyar elektronikus média és a televíziós hírműsorok még mindig holmi szakadárokról beszélnek és lelkesen idézgetik a felettébb homályos körülmények között felbukkant, lényegében véve illegitim ukrán kormányfő szavait, addig ekképpen fogalmaz az élet Ukrajnáról:

,,Azóta elszabadult a pokol, az államfőt elkergették, az állam nem működik, az országot a gazdasági összeomlás és a szétesés fenyegeti... s hogy e jobb sorsra érdemes ország ide jutott, azért súlyos felelősség terheli az érte, pontosabban a befolyásért fölötte marakodó, kezüket az úgynevezett civilizált világhoz tartozóként vérrel még véletlenül sem bemocskoló cionista hatalmakat..."Hogy miről van szó, azt egy rövid mondatban meg lehet fogalmazni: ha a NATO beavatkozna Ukrajnában, vagy Ukrajnát soron kívül a NATO-hoz csatolnák, ahogy az már felvetődött, a katonai szervezet alapszabálya következtében azonnali hatállyal kitörne a világháború.

A NATO minden tagjának ugyanis hadba kellene szállnia Oroszország ellen.
Ez egyenlő lenne a biztos halállal!
Az orosz és a kínai hadsereg egy hét alatt rohanná le Európát!
Ezt a történelem során két európai nagyhatalom is megpróbálta: a francia és a német.
Mindkettő hatalmasat bukott, miközben exponenciálisan növekvő számú ártatlan ember halt meg.
A NATO sem jár különbül!

Szögezzük le, hogy mi magyarok most tényleg a rossz oldalon állunk! Van egy cionista kollaboráns bábkormányunk, egy kifosztott országunk. Megint mi leszünk az ágyútöltelékek, amennyiben a magyar nép nem áll a talpára.

Mindez nem üres felvetés, mert Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár egy német lapban megjelent interjújában hangsúlyozta,
- a NATO-nak ezentúl ,,nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a területvédelemre", és az ukrajnai folyamatoknak ,,riadóztatniuk" kell az európai tagokat.

A főtitkár úr bejelentette:
- ,,felszólítom európai szövetségeseinket, hogy állítsák meg a védelmi kiadások folyamatos csökkentését, fordítsák meg a trendet és költsenek fokozatosan többet a védelemre!"

Magyarul: fegyverkezzenek! Fegyverkezzenek akkor amikor alig élnek!

Továbbá:
- ,,Moszkva jelenleg inkább ellenfélként viselkedik, mint partnerként", és megszegte a NATO-val kötött 1997-es alapszerződést, amely tiltja, hogy a felek növeljék a másik területével határos térségekbe telepített katonai erőt.
- ,,A szerződésben kinyilvánítottuk, hogy fenyegetés esetén mi is megerősítjük csapatainkat, és most arról egyeztetünk, hogy pontosan mit jelenthet a csapaterősítés."

A NATO vezérkara világháborúra készül........
Az a hátborzongató, hogy mindez nem üres spekuláció. Az a térség, amit ma Ukrajnának hívunk, az elmúlt évszázadokban háborús viharok, megszállások és pusztítások sorozatát élte át.
Népessége összetett, jelentős hányada orosz vagy orosz anyanyelvű, akik önrendelkezést akarnak, s akik a Nyugat által támogatott kijevi puccs forgatókönyvét vették át: ha nektek szabad volt, akkor nekünk is szabad. Megvan tehát a casus belli.Mi itt Magyarországon nem tudjuk befolyásolni a dolgok alakulását, csak ahhoz van jogunk, hogy tájékozódjunk. Mert talán csak véres polgárháború lesz Ujkrajnában, mint a Délvidéken volt, s ha majd a cionista nagyhatalmak kielégítik kapzsi vágyaikat, akkor a terület felosztását követően - van ott vasérc, szén és más ásványi anyag, s ott van a fekete föld, Európa legjobb talaja is - a darabokra tépett térség utódállamai időlegesen lecsillapodnak. Vagy nem.

Mert valaki esetleg elront valamit, mint az odesszai tűzvésznél. És akkor majd erősen imádkoznunk kell a békéért.

Ezért legyen tisztelet azon keveseknek, akik a valóságról beszélnek nekünk.

Nos vesztésre áll a cionista világ!

Vesztésre áll Szíriában, léket kapott Irántól, leblokkolt Ukrajnában és menekül Afganisztánból.


Magyarország a tönk szélén. Hazug, tolvaj kormányok, közel öt millió nyomorulttá tett magyar...
útban a polgárháború felé!


.-.-.-.-.-.


Magyarország sorsa már akkor eldőlt végérvényesen, amikor

1.) elhitte 1990-ben, hogy "szabadon" választhat a több-pártra oszlott egypárti hazaáruló diktátorok közül!
http://furaila.xfree.hu/256559 (2013.11.08-i képfeltöltés)


2.) Már akkor eldőlt a sorsa, amikor 1999-ben beerőszakoltak minket a NATO-ba! Lásd B.P. nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy "Oda be kellett lépni!" Ezért, még a népszavazási küszöböt is levitette, önhatalmúan megváltoztatva a törvényt!
http://furaila.xfree.hu/256559 (2013.11.08-i képfeltöltés)


3.) Már akkor megpecsételődött a sorsunk a nato mellett végérvényesen, amikor elfogadta a parlament 2008. április 22-én a Bajnai által területfejlesztési törvénybe bújtatott - NATO magyarországi támaszpontjának kialakításáról szóló TÖRVÉNYÉT!

Már csak az ÜRÜGYRE lett volna szüksége, amit nem sikerült polgárháború formájában kierőszakolni!!! Ezért Ukrajnát vették célba és rajta keresztül fognak nálunk kikötni és a törvénynek érvényt szerezni!!!

KÁR, HOGY SENKI NEM FIGYELT RÁM, AMIKOR 2008-BAN ÉS AZÓTA FOLYAMATOSAN KONGATOM A VÉSZHARANGOT!!!

2008. április 22-én megszavazták azt a törvényt, amely lehetővé tenné a NATO számára az egész ország területét 11 körzetre osztva - LOGISZTIKAI KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁT.
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=10145&n=furaila&blog

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Módot a joghoz!
  2015-02-16 22:53:34, hétfő
 
  Elfogadhatatlan a megfogalmazása ennek a felhívásnak!

Idézem:""Haza csak ott, van, ahol jog is van!""Tiltakozunk a kiváltságok, ,,támogatások" a megkülönböztető, korrupt SZELEKTÍV JOGALKALMAZÁS ellen.

IGAZSÁGOT követelünk, MINDEN POLGÁRNAK - diszkriminációtól mentes, EGYENLŐ JOGOKAT..."

*

Mai napság nagyon is van jog, csakhogy élni nem tudunk legtöbb jogunkkal... akkor meg mit ér a jog egy olyan hazában, ahol a szegényebbek számára lehetetlenség élni a jogokkal! De ez nem most kezdődött!

*

Az un. szocializmus is kitermelte a maga "elitjét" és a proletariátusát. Kitermelte 1945 utáni politikai terrorral, mint pl. malenkíj robot, a recskihez hasonló büntető- és átnevelő táborokba hurcolással, a II. világháborúba kényszersorozott katonáink fogságban felejtésével és fasiszta ellenségként kezelésével, a polgárságtól ellenérték nélkül elkobzott műhelyek, üzemek, üzletekből kiűzetésével és a gyárakba tereléssel... a földművesektől beszolgáltatás jogcímén - ellenérték nélküli - beszolgáltatási kötelezettség jogán - elrablott terméssel, terménnyel (amikor még a jövő évi vetőmegot is lesöpörték a padlásról) majd kikiáltották kuláknak, hogy legyen JOGCÍM minden ingó- és ingatlanából való megfosztásra, majd beterelhetők legyenek a TSZ-ekbe.

*

Az 1956-ot követő kemény megtorlás évei után, pedig a puha diktatúrában - bele lehetett dögleni a NUMERUS CLAUSUS-szal felérő - hármas "T" (Tilt, Tűr, Támogat) kontraszelekciójába... Mert az 1963-as amnesztiát követően úgy rettegtek a hatalomban lévők a félelemtől, hogy átírták a munka törvénykönyvét és ami addig JOGILAG "JÁRT" a "dolgozónak", ezt követően már csak "ADHATÓ" volt, amelynedk JOGOSSÁGÁT az akkor már MINDEN VÁLLALAT, ÜZEM, és intézmény élére telepített FÜGGETLENÍTETT KISZ- PÁRT és SZAKSZERVEZETI bizottságok TITKÁRAI dölntöttek el... Akik aztán lassan, de biztosan becsődöltették a szocialista jogokkal fölruházott állami intézményeket, vállalatokat és üzemeket, Felélték ugyanis azon intézmények bevételét, melyek élére lettek telepítve. A járási, megyei, a fővárosi- kerületeinek és a nagyobb városok KISZ ÉS PÁRTBIZOTTSÁGAINAK FENNTARTÁSI költségeiről nem is beszélve!

*

A lényeg, hogy 1945 után, de legfőképpen 1956-ot követően megtörtént az a HELYCSERÉS TÁMADÁS, melynek eredményeként kitermelődött az új "uralkodó" pártelit... és az új proletariátus... Az a jogokkal fölruházott újproletár, aki valójában nem volt több, mint a legújabbkori "modern" rabszolga... A pártelithez tartozók, pedig kiválasztódtak az egypártból jobb és baloldalinak kommunikált pártokban... és megkezdődött közöttük az a hatalomért folytatott kompetencia-háború, ami miatt mai napság is tüntetnek és meghirdetik a demokrácia-közbeszédet...

*

Sajnálom, de mit értek azon munkások (parasztok) százezrei a jogaikkal, ha nem állt módjukban élni azokkal a jogokkal? Mert, bizony, ők lettek az un. rendszerváltozásnak is a VESZTESEI! Ők kerültek tömegével az utcára és váltak hajléktalanná, miután megszűntek a gyárak üzemek mert többnyire ugyanazok privatizálták ki alóluk, akik évtizedekig azt hangoztatták, hogy a munkás-parasztság érdekében gyakjorolják a hatalmat!

*

Az a munkás-paraszt, akit 1990-ben ebben a "státuszban" ért a rendszerváltozás, már mind kint porladnak a velük megtelt magyar temetőkben!!! Az 1990 előtti és utáni elit, pedig megkezdte kompetencia háborúját a hatalomért. Egymásra mutogatva és egymást vádolva - no meg az őket hol Keletről, de lefőképpen Nyugatról támogató hatalmi gépezet támogatását élvezve... Sajnálom, de ezek a PUSZTA TÉNYEK, amelyek bizony nagyon-nagyon makacs dolgok! A jogfosztott rabszolgák utódait még meg lehet ideig-óráig téveszteni... Annál is inkább, hiszen őseik - már nem tudnak a túlvilágról - figyelmeztetni, hogy vigyázzatok, mert elhallgatják előletek az IGAZSÁGOT! És, bizony az igazság ELHALLGATÁSA a legalattomosabb HAZUGSÁG, mert az ellen nem lehet védekezni, sem élhető életstratégiát kialakítani!!!

Ha rajtam múlna, akkor olyan szlogennel hirdetnék meg egy ehhez hasonló "demokratikus közbeszédet", hogy:

MÓDOT A JOGHOZ!

Legyen végre minden magyar állampolgárnak MÓDJA a jogaival való élésre!!


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kik is azok a demokraták?
  2015-02-11 11:51:42, szerda
 
  Valaki felhívta a figyelmemet a "demokrata" szónak a "szótáramba" való "beemelésére".

Közben, eltöprengtem azon, hogy:

- ,,Tényleg, miért is kerülöm a demokrata kifejezést...?".

Bizony azért, amiért az összes többi, már csontig lejáratott politikai irányvonal elnevezését...

Az történt, hogy rájöttem, igaza volt apának, amikor 1998-ban lehurrogott, mondván:
- ,,...nincs értelme egyik párt mellett- illetve -ellen sem kampányolni, sem tüntetni, mert "az egyik 19 a másik 1 híján 20".

Azért adok neki utólag igazat, mert rájöttem, hogy a "DEMOKRATA" eredetileg a ,,demokrácia követője" volt még a kezdetekkor...


A mai DEMOKRATA valami olyasmit követ, ami nem létezik évtizedek óta. És: nem is létezhet soha többé, mert a demokráciát valójában a demokratikusnak nevezett pártok lennének hivatva megvalósítani a parlamentben a demokratikusan hozott törvényekkel...

Csakhogy, volt már hatalmon NÉPI DEMOKRATIKUS PÁRT is... Amit csak annak hazudtak, mert valójában - modern népirtásos módszerekkel (helycserés támadással, kontraszelekcióval) - proletárdiktatúrát megvalósítva gyakorolta a demokratikusnak hazudott hatalmat az 1945 utáni években.

1956-ot követően, pedig létrehozta - a magát szocialista munkáspártnak nevezett - intézményrendszerét a gyárak, üzemek, intézmények élére telepített FÜGGETLENÍTETT kisz- párt- és szakszervezeti apparátusait.

Ezek a "FÜGGETLENÍTETTEK" a megszállt gyár, üzem, intézménytől kapták a fizetésüket... és fedeztették a fenntartási költségeiket. Pl: vállalati gk.-használat, fizetett sofőrrel, illetve reprezentációs keret... a fizetett titkársági dolgozók... taxi-csekk ktg-ei... stb... Ehhez még hozzávehetjük a fővárosi- kerületi- alapszervezetek irodaházait és irodistáit... A járásiakról és a városiakról nem is beszélve... Ezzell a függetlenített intézményrendszerrel - a demokraták - becsődöltették a szocializmust és most még mindig itt tüntetnek a hatalomért!!!Kik ellen is tüntetnek?

Azok ellen, akik nem számoltatták el a szocializmust becsődöltetőket - 1989-et követően - senkit, semmiért ... Helyette még mindig - nekik is köszönhetően - együtt ünnepelhetnek az 1956-os népfölkelés megemlékezésein. Vagyis, a gyilkosok halotti tort ülhetnek 25. éve - megemlékezés címén - az áldozatokra emlékezve...

Együtt, egymás ellen küzdhet a hatalomért a hatalomban (akár ellenzékben) 1990 óta folyamatosan mindenféle demokrata .

Ez csakis úgy lehetséges, hogy a pártérdek mindent felülír!!!

Felülírja a népérdeket, a demokratikus érdekeket, mindent... mindent... Így valósítva meg a PÁRTOKRÁCIA uralmát, amit hol népi- hol meg polgári demokráciának hazudnak... Pedig, valójában parlamentáris diktatúra volt/van 1990 után is.


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Semmi nem az, aminek látszik, vagy láttatni akarják...
  2015-02-10 17:22:30, kedd
 
  Pont most fedeztem föl valami nagyon-nagyon érdekeset egy 2011-es újságcikket olvasva. Az OV elleni negatív gyűlöletkampányról örökösen ez a volt belügyéres nyilatkozat jut eszembe. Érdekes, hogy mennyire meghatározó ez a gyűlöletkampány - akár a magukat szociknak, demokratikusoknak (dk) vagy liberálisoknak hazudók részéről egyaránt.

Még a nagy alkotmányozási láz idején, 2011-ben eltettem egy Heti Választ, pontosan az ápr. 28-i számát, melyben megjelent az Alaptörvényről egy hosszú cikk "RADIKÁLISABB IS LEHETNE" címmel. Ebben egy idősebb és egy ifjabb politikus nyilatkozik erről-arról... Az egyik nyilatkozatban bukkantam arra, hogy - idézem:

- "A miniszterelnököt lehet rugdosni a parlamentben, legfeljebb visszarugdos."


A kinagyított és kiemelt részletben, a miniszterelnököt való fugdosásra bíztatás adott okot számomra arra a következtetésre, hogy lehetséges összefüggés aközött, hogy 1993-ban a nyilatkozó által újjászervezett titkos szolgálatokhoz tartozók azóta is az akkori átszervezés szerint működnek. És a szellemiségét áthatja a nyilatkozó-átszervező, volt belügyminiszter (megbízott miniszterelnök) felfogása...

Kérdésem: van-e összefüggés aközött, hogy ekkora gyűlöletkampány, "rugdosás" folyik a jelenlegi miniszterelnök ellen - kiprovokálandó a visszarugdosást és azzal azt a NÉPHARAGOT, ami nagyon jól jönne a nato-imádó politikusoknak egy polgárháborús helyzet kirobbantásához?


Tovább olvasva a kiemelt szöveget,

"...ahogy azt sem értem, hogy az ügyészség miért maradt önálló hatalmi ág. Nem tudom miért nincs kormányfelügyelet alatt. Ha például az 1880-as években sem lett volna ott, még ma is tartana a tiszaeszlári per, így viszont a koronaügyész odament Nyíregyházára ejtette a vádat és vége lett a nemzetközileg kínos pernek."


Tiszaeszlárról ide másolok egy zeneszámnak a linkjét, melyből kiderül - a témáról mit sem tudók számára - hogy most akkor kinek is a pártján van a máig aktívan és meghatározó módon működő-nyilatkozó politikus... https://www.youtube.com/watch?v=PWkj70wY2As

*

Ugyanakkor, 2013-ban bejárta a netet egy eltitkolt Munkácsynak tulajdonított festmény is... https://internetfigyelo.wordpress.com/.../az-eltitkolt...

*

Geri Tibor Tetraéderében az egyik gömb a konzervatív (hazaszeretet) politikai irányzatot jelképezi.

https://www.youtube.com/watch?v=OpskArC7u10

A szóban-forgó nyilatkozatokat egy konzervatívnak tartott politikus nyilatkozta... az Alaptörvény kapcsán... ami szerinte "radikálisabb is lehetne".

Radikálisabb?

Kinek a javára????

Hogy nem a magyarság javára az is biztos!

Éppen ezért, vigyázzunk azzal a rugdosással szervezkedők!

Míg megy a nemzet megosztottsága jobb és baloldaliakra osztva a magyarországi lakosokat, (és Geri Tibor is ezt a meghatározást használja az 1. videóban a politikai irányultságokra) addig egymás ellen uszulva tüntetgetünk, szervezkedünk... - gátolva a nemzeti egység kialakulását. Elfogadom, hogy kell egy olyan eszme, amely oly érthető és olyan népszerű lehetne, amely segítene akár a jobb-oldalinak mondott, akár a baloldalinak (,,szolidáris") hazudott politikával rokonszenvezőknek az egymásra találásban!!!

Ehhez azonban egy olyan eszmeiségre lenne szükség, amit pl. a TAHSZ kőbányai élő közössége nevében képviselnek. ,,Se nem jobb, se nem bal, egyszerűen csak MAGYAR!"

De ebbe is belekötnének azok, akik állítólag balosok és leginkább a nyugati nagytőkésekkel ,,szolidárisak" és fasisztoid gyűlöletet táplálnak a magyarokkal szemben... Akik még a nemzeti irányultságúakat, a nacionalistákat is azonosítják a nácizmus híveivel.


Rettenetes helyzetben vagyunk, mert mostanra már semmi nem az, aminek látszik és láttatni akarják!


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Folyton-folyvást magyarázkodni kényszerülők
  2015-02-09 09:23:01, hétfő
 
  Miből gondolja bárki is, hogy pont rám, a törvényen kívülire lenne szüksége a szervezkedéséhez?

Nem inkább nekem kellene esdve kérni Önöket, hogy segítsenek nekem végre kiszabadulni abból a házi őrizetből, amivé tehette otthonomat a mindenkori hatalmat kiszolgáló - titkos-szolgálati- rokonnak álcázott megbizott? Aki zsarolhatósága miatt bármit megtesz azért, hogy úgy éljem le az életemet, mintha meg sem születtem volna és soha semmiben nem lettem volna segítségére sem a családnak (amelyik ,,fölnevelt") sem, pedig a nagyobb közösségnek!

Csak szabad ember küzdhet mások, vagy bárki szabadulásáért!

Talán, ezért támad engem az, akit húgomnak hittem "szüleink" haláláig... 1976 óta, az első rádiós szereplésem óta - valóságos erkölcsi megsemmisítő hadjáratott indít ellenem...


De már korábban is, amikor ott éltem közöttük, velük és mindig, mindent elvettek és elvitattak tőlem, de még az érdemeimet is ellenemre voltak képesek fordítani... Én meg - egyszer csak nemet mondtam - és nem adtam oda azt a pénzt, amit az első válásomkor lelépésként megítélt nekem a bíróság, mert ott voltam kénytelen hagyni a lakást az elvált férjnek.
Ebből a pénzből tudtam - három év múlva - befizetni egy lakótelepi lakásra, azzal a kollégámmal, akit kiszemeltek számomra! Ő lett a gyerekeim apja...

Ezt sem tudja megbocsájtani nekem a húgom...

És azt sem, hogy kitartottam a gyerekeim apja mellett, aki, pedig mindig minden létező módon el akart maga mellől üldözni!
Csakhogy, nekem akkor sem volt hova menni!
Anya azzal küldött el abból a házból, amit szülőinek hittem, hogy:

- "ide többé nincs visszaút!".De, minden hiába, mert ,,hála" az ármánykodásuknak, mindig színre léptek, amikor valamiben sikeres kezdtem lenni és mindent tönkretettek.

Amikor másodszor is el akartam válni - még a lakótelepen - azt mondta nekem a gyermekeim apja, hogy

- ,,Mehetsz amerre látsz, mert a lakást nekem fogják ítélni és ezért a gyerekeket is... Akiket kénytelen leszek államiba gondozásba adni, hiszen, nekem muszáj dolgozni."!

Ezért, aztán belebetegedtem abba a csapdahelyzetbe, amibe a hajléktalanság réme miatt keveredtem, és egy hónapig voltam kórházban a kis-intenzíven... Kicsi lányom akkor még csak két és fél éves volt és miatta összeszorított fogakkal meggyógyultam, hogy mielőtt ott lehessek mellette oltalmazó szeretetemmel... Nehogy államiba adják, míg én betegeskedek!

*

Ez így ment hosszú éveken keresztül... Amikor sikerült valódi házasságnak látszó harmóniát csempészni abba, amit családnak neveznek az emberek, mindig színre lépett a testvérem, aki választékos módon meg tudta keseríteni az életemet, életünket. Valami miatt rettenetesen zsarolható gyermekeim apja és ezért, mindig ellenünk volt képes fordítani.

Úgyhogy, amikor 1981-ben a lakótelepről - családostól visszaköltöztem oda, ahol fölnőttünk a húgommal - egy öreg kis kertes házba...- amikor anya első agyvérzése történt... hogy a közelébe lehessek... - akkor meg ez volt a baj!!!

Na, de megírtam én ezt már oly sokszor és sokféle műfajban, hogy már belebetegszem ezekbe a magyarázkodásokba...

A lényeg, hogy amikor anya másodszor is agyvérzést kapott 1996-ban, akkor elesett és combnyaktörést szenvedett. Két évig ki sem kelt a betegágyból... Majd, amikor meghalt, a testvérem ismét harcba kezdett azért az örökségért, amiről le akartam mondani a javára...

Viszont, ezért meg a ,,férjnek álcázott" gondnokság alá akart helyeztetni... Kilenc hónapig eljártam egy kórház pszichiátriájára, ahol minden alkalommal leadtam azt a kézzel írott változatát annak, ami annyira fájt, hogy már valósággal megsemmisültem tőle és képtelen voltam élő szóban beszélni róla...

A vezető pszichiáter(nő) azt mondta, hogy:

- ,,Maga egy túlélő, aki nagyon jól ír. Ne hagyja abba! Sajnos, a hatalom ellen nincs a pszichiátriának gyógymódja."

Ezért, aztán maradt a házi őrizet kiépítése és személyem olymértékű megfigyelése - rokonnak álcázott személyek által - hogy úgy tengetem azt, ami életnek látszik, mint egy partra húzott háló(zat)ban vergődő hal...Ezért téma ez ismét, mert 2015. jan. 24-i keltezésű postai pecséttel ellátott borítékban megküldött levelével - ismét színre lépett az egyetlen testvérem.

http://furaila.xfree.hu/265085

*

Ezek miatt a gyűlölködő, hazug és aljas, lejárató vádak miatt felszakadtak soha be nem gyógyuló sebeim és ismét elővettem a kunszentmiklósi tanyáról szóló pályamunkámat és elkezdtem a blogomba is feltölteni... részletekben...azt, amit már oly sokszor a facés oldalaimra is bemásoltam...

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=135606&n=furaila&blog

Mert, bizony, én mindig ebből az egyből tudok erőt meríteni... Abból a hat évből, amit ott töltöttem - nagyszüleim és kedvenc nénikém - szeretetétől övezve...Volt 2003-ban egy kunszentmiklósi néprajzi pályázat,
http://furaila.xfree.hu/265085
amire elküldtem egy pályamunkát képekkel.

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=130291&n=furaila&blog _cim=Helytörténeti-néprajzi hagyományok Képek itt: http://furaila.xfree.hu/33600

*

Ezzel is sikerült díjat nyerni, majd ez is le lett ,,árnyékolva" azóta is!!!
http://furaila.xfree.hu/265085
Bődi Szabolcs polgármester a Városházán a ruhatár egyik szegletében nyomta a kezembe a borítékot!!! Miközben, a többi nyertesnek nagy ünnepséget rendeztek 9 órakor, még a testületi ülés előtt. Engem meg odarendeltek du. 2, azaz tizennégy órára...

https://www.facebook.com/notes/b%C3%B3na-m%C3%A1ria-ilona/helyt%C3%B6rt%C3%A9neti -n%C3%A9prajzi-hagyom%C3%A1nyok-kunszentmikl%C3%B3son-%C3%A9s-pesterzs%C3%A9beten -bpxxker/712767808759218

*

Közben meg azzal fájdítják a szívemet mindenhol és mindenkor, hogy csakis rajtam múlik hogyan alakítom az életemet! Mindezt, a szabadnak mondott országban, szabad állampolgárként élő szabad emberek teszik! Elkerülve a figyelmét mindenkinek, hogy évtizedek óta folytatott küzdelmem ellenére (vagy éppen azért!) sem vagyok szabad ember!

Küzdelmem írott változata itt is olvasható a facén.

https://www.facebook.com/notes/b%C3%B3na-m%C3%A1ria-ilona/01-neh%C3%A9z-sors%C3%B As%C3%A1g-keresztje-a-m%C3%BAltban-%C3%A9s-a-jelenben/700963086606357 NEHÉZ-SORSÚSÁG KERESZTJE A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN 1 RÉSZ.

A blogomban is olvasható, ha esetleg a facé letiltotta volna.
Nehéz-sorsúság keresztje a múltban és a jelenben 1-től 34. részek a furaila blogban:
1. rész: Negatív diszkriminációk sora ért minket http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=128978&n=furaila&blog
Képek az 1. részhez itt: http://furaila.xfree.hu/259949


és még itt:

28. Oknyomozati leírás (nehéz-sorsúság) Gyűlölködők
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=129827&n=furaila&blog _cím=28.Gyűlölködők
Képek itt: http://furaila.xfree.hu/260876

34. rész Oknyomozati leírás (nehéz-sorsúság) Véglegesen törvényen kívül helyeztek
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=130170&n=furaila&blog _cim=34.Véglegesen törvényen kívül helyeztek
Képek itt: http://furaila.xfree.hu/261221

*

Testvérem a legutóbbi - 2015.01.24-i postai pecséttel ellátott levelében
http://furaila.xfree.hu/265085
kitért arra ismét, hogy mennyire zavarja őt az, hogy nekem is Bóna a családnevem.
Ebben is igazságtalanul vádol, mert már bírósághoz is fordultam származási múltam kiderítése céljából... http://furaila.xfree.hu/261221
Anya, a halála előtt megvallotta nekem, hogy nem ő szült engem, viszont azt már nem tudta elmondani, hogy ki az, mert annyira rettegett, hogy elájult...

Húgom még azt is megírta nekem, hogy:
- a "papa is csak a nevére vett..".
http://furaila.xfree.hu/260876
Itt látható a levele, melyben azt is megígérte, hogy milyen ,,szemét" embernek tart és el fogja mindenkinek mondani, hogy hasznot húztam szüleink halálából... Kár, hogy nem hajlandó tudomást venni arról, hogy én a hagyatéki tárgyaláskor már olyan lelkiállapotban voltam, hogy kénytelen voltam megbízni a férjnek álcázottat, hogy járjon el a nevemben... Tettem ezt azért, mert le akartam mondani húgom javára a rám eső örökrészemről, de ő erről hallani sem akart! Sőt, minden elképesztő módon meg akart akadályozni!

Mi-tagadás, összeroppantam ez alatt a rettenetes lelki terror alatt!

Az adott erőt, hogy nyomozásba kezdtem és mindent leírtam, dokumentáltam!
Amiért a rokonok elzárkóztak velem kapcsolatban és még szóba sem álltak velem, bírósághoz fordultam.
A bíróság, viszont elutasította az indítványomat, mondván, hogy azok a szüleim, akikre anyakönyveztek valamikor. Hogy mikor, azt nem tudom, mert a valódi anyakönyvem eltűnt és egy gyerekkori másolatával éltem le az életemet. http://furaila.xfree.hu/261221Pedig, eltökélt szándékom volt, hogy felveszem a vélelmezett apám családnevét. Hosszas nyomozásba fogtam és meg is találtam a kunszentmiklósi szociális otthonban. Csakhogy, nem engedtek be hozzá! Mondván:

- ,,meghalt még a télön, szövődményös tüdőgyulladásban".

Ez nem volt igaz, mert fél év múlva kaptam egy telefont, hogy
- "... meghalt... és az önkormányzatnak kellett eltemettetni" - szégyenszemre...
http://furaila.xfree.hu/265085

Majd belepusztultam, amikor megtaláltam a sírját és láttam, hogy akkor még valóban élt!
Felkerestem azt az unokatestvéremet, aki akkor még ott dolgozott a szoc.otthonban, mint ápoló és ő azt mondta:
- ,,Mőgérdömölte a halált, mert rossz- csúnya szájú embör volt!"

*

Ez az egész olymértékű taszító hatással volt rám, hogy 2005. novemberében benyújtottam a válókeresetet és sikerült is elválnom... 2006 április 27-én mondták ki, hogy közös beleegyezéssel elvált lettem, és visszavettem a "lánykori" nevemet... http://furaila.xfree.hu/265085

A sors fintora, hogy úgy lettem másodszor is "elvált asszony", hogy még soha nem voltam senkinek a felesége! (De ezt is megírtam már az oly vitatott Tiborca történetében.) Sajnos, azóta sem tudtam elköltözni házi őrizetemből, mert olyan kevéske a nyugdíjam, amit a varrónői munkám után jár nekem, hogy abból csak a híd alá mehetnék hajléktalannak...


Így megy ez ebben az országban. Ezért, kínomban kitaláltam magamnak egy álnevet, amivel aláírom a jövőbeli írásaimat...Matriota Milona

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Adjátok vissza... 6. r.: Aratás a kiskunpusztai tanyán
  2015-02-05 02:29:37, csütörtök
 
  E sorozat megírását Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! c. verse ihlette

https://www.youtube.com/watch?v=AyForoF8ong


Az 5. rész folytatása:

A nagy idillt egyre gyakrabban zavarták meg a tanyán megjelenő idegen emberek, akiket nagyapa eleinte be sem akart engedni a házba...

1952 nyarán sok baja támadt az egyik hízóval, amit be kellett szolgáltatni. Az oktondi állat még el sem érte a szerződésben előírt súlyát, már abbahagyta a hízást, nem volt hajlandó enni. Nagyapa szekérre rakta és bekocsizott vele a városba.
Nyár volt, kánikula. A gabonának több, mint a felét learatták. A cséplőgép már a szomszédos tanyákon dolgozott.
Szükség volt minden munkabíró férfira, dolgos kézre! A városi ismerősök és rokonok is mind kijöttek segíteni. Ekkor már tilos volt napszámost fogadni, vagyis pénzt fizetni a munkáért. Ezért, aztán dolgozott nálunk - az iparengedélyét bevont kunszentmiklósi - órásmester, cipészmester, meg még nem tudom, hogy ki...
"Apuka" is kivette a pesti gyárban a szabadságát és lehozta "Anyukát" és a kis"húgomat" is a tanyára. Apuka, miután készített rólunk, meg a tanyáról egypár felvételt, (mert nagyon szeretett fényképezni), átöltözött, kaszát vett a kezébe és ő is beállt aratni. Piroska nénnye volt a marokszedője is, meg a kévekötője, én, pedig a "segítője". Anyukát kímélték az ilyen "durva" munkától.

Apuka, mielőtt beállt volna aratni, készített egy-pár felvételt rólunk és a tanyáról... Mert nagyon szeretett fényképezni.

Délben, terített asztalok várták az aratókat. Az asztalon ott illatozott a birkapaprikás. Idősebbik nagybátyám is előkerült valahonnan és ő vágta le, majd dolgozta föl a birkát a paprikáshoz.
Nagymama hokedlikra készített lavórokban langyos vízzel, törölközőkkel a karján várta a munkásokat. Mosdás után a felnőttek asztalhoz ültek és akkor jött a csalódás, mert nekünk a húgommal, csak a hokedli mellé készített fejős-széken jutott hely. Vigasztalódtunk aztán, mert a húsleves után - a kedvencünket: a mákosnudlit - tette nagymama, egy mázas cseréptálban elénk.
Nagypapa mérgelődött, hogy: neki meg "ezzel a disznóval köll bajlódni". "Törvény, az törvény!" Mondogatta, és elindult a renitens hízóval a városban lévő Beszolgáltató Minisztérium hivatalos helyiségébe. Ott megmázsálták a gutaütés környékezte jószágot és amiért 1-2 kg híja volt, azt mondták:
- "Na papa, hizlalja még egy kicsit, és majd akkor jöjjön vele vissza, ha annyi lösz a súlya, amennyinek a passzus szerint lönni köll!" Hiába mondta, hogy: - "Már napok óta nem öszik szögény pára!" A Hivatal emberei hajthatatlanok voltak.
Nagyapa az esti szürkületben, az állatorvossal együtt tért vissza. Valamit belekevertek a disznó ennivalójába, meg kapott injekciót is és így kihúzta még egy hétig.
Közben, befejeződött az aratás. A cséplőgép is nálunk dolgozott. A kicsépelt gabonát sorra hordták föl a gazdasági épület padlására. A szalmát óriási asztagokba rakták. Ezeket az asztagokat később szekérre rakva behordták a tanyaudvarba, vagy a közelébe.


Nagymama a házban csomagokat állított össze a nálunk dolgozó ismerősöknek, rokonoknak. Volt, akinek nem is fért föl egyszerre a bicikli csomagtartójára a zsák liszt, a zacskó mák, a dió, a szárazbab, a téli vágásból maradt füstölt- kolbász és csülök... Mondta is a kilenc gyerekes, órás-mester: - "Nem baj, majd inkább tolom hazáig!" (Hét kilométerre volt az a bizonyos "hazáig".)
Volt, akinek két, összekötött lábú, rikácsoló, vágni való jércét kötöztek a csomagtartóhoz. Hogy elcsendesítsék a jércéket, kiselejtezett harisnyát húztak a fejükre. Volt, akinek kacsa hápogott a csomagtartóra szíjazott fonott kosárban. Neki egy szakadt nagykendő jutott elcsendesítés céljából. (Miért volt szükség erre az ,,elcsendesítésre"? Csak évtizedekkel később jöttem rá arra, hogy - akkoriban - az ilyen ,,illegális" módon élelemhez jutottakat ,,feketézés" címén, bizony előállították a rendőr őrszobákon.) Volt, akinek egy zsák zsenge zöldbab és friss zöldség jutott...


Bóna Mária Ilona

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
2015.01 2015. Február 2015.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 13 db bejegyzés
e év: 163 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 28
  • e Hét: 696
  • e Hónap: 2659
  • e Év: 57562
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.