Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Dr. Léhmann György segít a bedőlt devizahiteleseknek
  2013-11-29 13:35:20, péntek
 
  DR. LÉHMANN GYÖRGY (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176 és 06-20/49-39-85l) irata e-mail: lehmann@invitel.hu ==========================================================================
Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökének elismerése nyomán Nincs olyan nap, amikor újabb és újabb olyan végrehajtási eljárásokról ne tájékoztatnának, melyeket a tisztességtelen szerződési feltételeket már bírósági ítélet szerint is tartalmazó közjegyzői okiratok záradékolása folytán rendeltek el.

Ezeket a törvénytelen végrehajtási eljárásokat a közjegyzők nem csak a semmiségen alapuló érvénytelen kölcsönszerződések közokirati formában történő elkészítése folytán, hanem a végrehajtási eljárásokhoz elengedhetetlen úgynevezett ,,ténytanúsítvány" elnevezésű közokiratoknak adósok távollétében történő törvénytelen, és a mai napig is folyamatosan végzett elkészítésével idézik elő.

Az iratom mellékleteként olvasható július 10-i keresetlevél-mintám terjesztése után bíztam abban, hogy a kölcsönszerződésekkel érintett közjegyzők abbahagyják törvénysértő és rendkívüli károkat okozó magatartásukat, de az újabb végrehajtási eljárások megkezdése alapján úgy látom, hogy az érintett közjegyzők nagyon elszántak és kockáztatnak. Kockáztatják vagyonukat, egzisztenciájukat, mindenüket ezek a közjegyzők szerintem abban bízva, hogy megúszhatják a bankokkal együtt károkozó magatartásuk miatti kártérítési felelősségüket

Dr. Parti Tamáshoz, a Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökéhez hasonló felfogású közjegyzői tisztségviselők útmutatása alapján. Bíznak abban, hogy bíróság előtt majd meg tudják magyarázni kártérítési perükben a megmagyarázhatatlant. Mivel legsürgősebb célom most az, hogy a soron következő törvénytelen végrehajtási eljárásokat mindenképpen törvényes eszközökkel akadályozzam, a közjegyzők elszántsága folytán a kártérítési felelősségük miatti konkrét jogi lépések megtételére kénytelen vagyok felhívni az adósokat az alábbiak szerint. =================

Július 15-én este a Duna Televízió Közbeszéd műsorában volt szerencsém a közjegyzői kártérítési felelősség témakörben találkozni Dr. Parti Tamás közjegyző úrral, és annak ellenére, hogy egybefüggően talán két mondatot sem mondhattam el a műsorban, Dr. Parti Tamás Elnök úrnak az alábbi link megnyitása esetén hallható szavai igen hasznosak voltak a közjegyzői felelősség egyértelművé tételéhez:

http://www.dunatv.hu//musor/videotar?vid=706979

És akkor nézzük azt, hogy szó-szerint mit mondott ebben a műsorban Dr. Parti Tamás közjegyző: 17:07 perces állástól kezdődően:
,,Még egyszer mondom a közjegyzői forma nem érvényességi feltétele a szerződésnek ...a közjegyzőre azért van szükség, hogy per nélkül közvetlen bírósági végrehajtás keretében végrehajtható legyen a követelés, ha az adós nem fizet."

Ha még nem tudta volna eddig a közjegyzői nyilatkozatig valaki, a közjegyzői kamarai elnök ismeri el azt, hogy az adós tehát azért fizeti ki az egyébként jogszabály szerint egyáltalán nem kötelező közjegyzői részvételt és közokirati formába öntését a szerződésnek, hogy vele, tehát az adóssal szemben per nélkül lehessen közvetlen bírósági végrehajtást a hitelezőnek elrendeltetni.

Mintha nekem kellene megvenni a kötelet ahhoz, hogy azzal a kötéllel engem felakaszthassanak.
Majd 17:50 perces állástól Dr. Parti Tamás az alábbiak szerint folytatja: ,,A ténytanúsítvány alapján nincsen helye végrehajtásnak, a ténytanúsítványt azért veszik fel a bankok a szerződéseikbe és azért készülnek ténytanúsítványok, mert a bíróság az elmúlt tíz évben minden egyes végrehajtási ügyben kérte igazoltatni azt a bankokkal, hogy mennyi a tényleges, a szerintük fennálló tartozása az adósnak De még egyszer hangsúlyozom, hogy nem a ténytanúsítvány alapján záradékolják a közjegyzői okiratot, hanem az adós fizetési kötelezettsége alapján."
Ennél pontosabban én sem tudtam volna megfogalmazni.

Tehát Dr. Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői Kamara Elnöke ezáltal elismerte azt, hogy

- közjegyzők által készített kölcsönszerződések ténylegesen a bankok szerződései

- közjegyzők által készített ténytanúsítványok azt tanúsítják, hogy a bankok szerint
mennyi a tartozásuk az adósoknak,

- közjegyzők által készített ténytanúsítványok nélkül az elmúlt 10 évben egyetlen
esetben sem volt lehetséges bíróság előtt per nélkül a végrehajtás elrendeltetése.

Valamint Dr. Parti Tamás Elnök úr ezeknek az elismeréseknek összegzése alapján azt is elismerte, hogy az adósok tartozásának összegét meghatározó ténytanúsítványt adósok távollétében a hitelező bankok szerinti összegnek megfelelően foglalja közokiratba a közjegyző.
Amekkora összeget a bank tetszése szerint közöl, annyi lesz a közjegyző által közokiratba foglalt tartozásának összege tényként megállapítva az adósnak.
És ezen közokiratba foglalt tény alapján teszi lehetővé a közjegyző azt, hogy per nélkül, közvetlen végrehajtással követelőzzenek az adóssal szemben.
Azokkal az adósokkal szemben, akik a közjegyző részére nem csekély mértékű díjat fizették.
-----------------------------

Nem látom értelmét hosszas jogszabályi magyarázatnak ezek után ahhoz, hogy ennek az egész devizaalapú kölcsönszerződéssel kapcsolatos romlottságnak, erkölcstelenségnek bizonyítottságára lehessen következtetni az ilyen közjegyzői magatartás mellett.
=================

Az adósok részéről lehetséges, közjegyzők felé címzett felszólításhoz elegendőnek látom mindösszesen az alábbi jogszabályhelyre hivatkozni:
,,195. § (1) Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít".

Ennek az 1952. évi III. tv-ben olvasható rendelkezésnek alkalmazásával tehát a közjegyző a hitelező által közölt számadat szerint közokiratba foglalt ténytanúsítvány alapján valótlanul bizonyítja azt, hogy kétséget kizáróan pontosan annyival tartozik az adós, amennyit a hitelező a közjegyzővel az adós megkérdezése nélkül közölt.

És úgy közli a közjegyző ezt az adatot, tényt valódinak, hogy közben tudja azt, hogy PSZÁF által indított peres eljárásokban hozott bírói ítéletek szerint hemzseg a semmiséget eredményező tisztességtelen szerződési feltételtől a kölcsönszerződés, azaz jól tudja azt, hogy az általa ténytanúsítványnak nevezett közokiratba foglalt adat a szerződés részbeni érvénytelensége folytán nem valódi.

Csak azért, hogy a törvénytelen végrehajtási eljárás érdekében tenni kész közjegyzőnek fel ne merülhessen gondolatában sem az, hogy a hitelező által adósi tartozásként közölt számadat valós adat, célszerűnek látom azt, ha minden adós a kölcsönszerződését készítő közjegyző felé a következő iratot juttatja el ajánlott küldeményként a jövőben:

=================

Dr. ...... ........... .....közjegyző részére
Cím:...... ........... ........... ......

Tisztelt Közjegyző Úr/Asszony!
Alulírott ...... ........... ........... ........nevű ...... ........... ......szám alatti lakóhelyű adósok az Ön közreműködésével kölcsönszerződést írtunk alá ...... ........... ........időpontban ...... ........... ........... .....Bank hitelezővel. Tekintettel arra, hogy a PSZÁF által eddig indított, tisztességtelen szerződési feltételek megállapítására irányuló peres eljárásokban a bíróságok megállapították azt, hogy hasonló kölcsönszerződésekben tucatnál több tisztességtelen szerződési feltétel került rögzítésre, b e j e l e n t j ü k azt, hogy a fentiekben részletezett, Ön által készített kölcsönszerződésünket részben semmisnek, tekintjük. Erre tekintettel a hitelező nincs abban a helyzetben, hogy valós, érvényes szerződés esetén esedékes tartozásunk összegét Önnel közölje, ennek megállapítására csak közöttünk létrejövő egyezség, vagy bírósági eljárás esetén kerülhet sor. Fentiekre tekintettel k é r j ü k Önt arra, hogy jövőben sem ténytanúsítványt, sem másféle, velünk szemben lehetséges végrehajtási eljáráshoz szükséges iratot ne adjon ki azért, mert azoknak valóságtartalma nincs, a szerződésünk tisztességtelen szerződési feltételeire ezúton is, kifejezetten hivatkozunk. Amennyiben figyelmeztetésünk ellenére a hitelező részére bármiféle iratot kiad, úgy a kártérítési peres eljárást haladéktalanul Ön ellen bíróság előtt megindítjuk.

...... ...........201.. .... .... napján.

Tisztelettel:Előttünk, mint tanuk előtt:

név:-------------------------------------------
lakás: ---------------------------------------------------
a d ó s o k
név:-------------------------------------------
lakás:______________________________

=================

Természetesen szóba jöhetne fenti magatartások további elemzése után az is, hogy esetleges büntetőjogi felelősségrevonás miatt hivatali visszaélés bűncselekményére hivatkozva a közjegyző, mint hivatalos személy ellen feljelentéssel lehet élni. Eddigi tapasztalatom alapján azonban tudom azt, hogy a gazdasági, hatalmi és politikai elit szolgálólányaként tevékenykedik az ügyészség, ezért nem javaslom ez ilyen eljárást.

Siófokon 2011. július 31. napján.

Léhmann György
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Emelték a minimálbér összegét
  2013-11-21 03:19:52, csütörtök
 
  Na és? Mi változik ezzel a minimálbérből élők számára? Sőt, az elkeseredés határtalan a szocializmus versztesei számára, mert úgy tűnik, hogy ők lettek a rendszerváltozás vesztesei is! Ráadásul kezd elterjedni a téves felfogás, hogy mindennek az a ,,burzsoá-demokratikus rendszer" az oka, amelyik a minimális bérből való megélhetésre kényszeríti az embereket. De még így is egyet kell érteni eme megállapítással, mert ez való IGAZ! Csakhogy, nem ,,oka", hanem okozata a mostani pártokráciának, melynek a lényege a parlamentáris diktatúra.

Nem véletlen, hogy diktatúrába torkollott az amit rendszerváltozásnak hazudtak, mert valójában egy SZOCIALISTÁNAK HAZUDOTT DIKTATÓRIKUS TÁRSADALMI AL- és FELÉPÍTMÉNYT kellett volna lebontani úgy, hogy közben ebben az ÉPÍTMÉNYBEN bent élőket nincs hova menekíteni az ,,átépítés" idejére. De még most sem vette kezdetét az átépítés! Mert még mindig érvényben van az a bizonyos PAKTUM http://furaila.xfree.hu/212714 ami miatt olyan ez a rendszerváltozásnak hazudott akármi, mint a nyóóóóckeres volt tanácsi bérlakások tatarozás helyetti alá-dúcolása. Folyamatosan dúcolgatunk...

Nehezíti a dolgot, hogy valójában nem a szocialistának hazudott gazdaság összeomlása vezetett az 1989-es államcsődhöz, hanem az az egypárti diktatúra, amivel rátelepedett a hatalmas FÜGGETLENÍTETT APPARÁTUSÁVAL (MSZMP, KISZ, és ágazati szakszervezetek) az intézményekre, vállalatokra, üzemekre (mezőgazdaságira is). Ezeknek a hatalmas apparátussal jelen lévő bürokratáknak a bérét, az irodák infrastrukturális fenntartási ktg-eit, (de még a reprezentációs ktg-eit is) az adott vállalat nyereségéből fedezték! Ezzel valósággal FELÉLTÉK mindazt, amit a dolgozók - az ,,élőmunkások" - megtermeltek!!!

Akkor miből fizettek bért a dolgozóknak? Akik nevében -nem csak mellesleg - gyakorolták a HATALMAT! (Ez is egy akkora paradoxon, h. megérne egy másik vitát!)

Bizony, tessék csak belepillantani ezekbe az 1989-es MSZMP KB jegyzőkönyvekbe, http://furaila.xfree.hu/234611 melyekből egyértelműen kiderül, hogy , már az 1970-es évektől kezdődően, attól a rothadónak hazudott kapitalista nyugattól fölvett kölcsönökből!!!

De még ez sem csillapította kielégíthetetlen mohóságukat és gátlástalanságukat ezeknek a pártappascsikoknak! Van egy máig érvényben lévő törvényrendelet 1982-ből, ami teljességgel bizonyítja ezen előző állításomat! Ez, pedig az 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet(Tvr.) Ezen belül, pl. a 9. cikkelyének 2. szakasza alapján az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható) adósság fejében.
Részletesen itt megtekinthető:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98200006.TVR#id
=I1_1326320839250&parent=http%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu&rpctoken
=720540082&_methods
=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe

Akkor már nem is csodálkozhatunk azon, hogy az ,,uralkodó osztálynak kikiáltott munkásosztályhoz tartozók voltak az 1980-as években a legszegényebbek!
Ismét az OK-OKOZATi összefüggésre tessék figyelni!!!
Vagyis, az ország- és a benne élő munkásság (,,élőmunka") eladósításával együtt járt az elszegényedés és minden más. Így például a munkás-származású fiatalok továbbtanulási aránya egyre csökkent.
Ezek után már azon sem lehet csodálkozni, hogy "... a kilencvenes évek kezdetétől ... az új helyzetbe került magyar társadalom elenyésző kisebbségének jelent reális kibontakozási lehetőséget. A többség számára a korábbi értékrendek felbomlása és a társadalmi kommunikáció új eszközeinek hiánya egyfajta funkcionális analfabétizmust eredményezett. Ha mindezekhez hozzáadjuk, hogy 1990-ben a 15 éves és ennél idősebb népesség 20,7 %-a nem rendelkezett befejezett 8 osztályos általános iskolai végzettséggel, és 1,2 %-uk iskolába sem járt, megállapíthatjuk, hogy Magyarország lakossága kettészakadt: a még mobilizálható tudással rendelkezőkre és a reménytelenül leszakadókra." És akkor még nem is beszéltünk az előbb idézett szociográfia szakmunkásairól. Ők a további 42,5 %-ban találhatók (a középfokú és felsőfokú szakképzettségűekkel együtt) - egy 1990-ben elvégzett statisztikai felmérés szerint.(KSH Statisztikai Évkönyv 1991.)

Tetszik érteni? 1990-ben a 15 éves és ennél idősebbek 20,7 %-a NEM VÉGEZTE EL A 8 ÁLTALÁNOST!!! És 1,2 % ANALFABÉTA VOLT!!!

Nos, ez mind annak a magát szocialistának hazudó rendszernek a SARA, amiben a mai napig dagonyázunk!!!

És ezzel az osztályáruló HATALOMMAL kötötte meg a PAKTUMOT úgy a magát demokratikusnak HAZUDÓ új HATALOM, hogy MINDEN FELELŐSSÉGET áthárított az egyszerű polgárra, a volt melósra, aki elveszített mindenét és mehetett a munkaügyi hivatalba munkáért könyörögni. Ahol a régi-új bürokraták úgy kezelték őket, mintha ők árulták volna el a szocializmust!!! Mondván: ,,TI AKARTATOK KAPITALIZMUST!!! Hát, akkor most itt van nektek és egyétek meg, amit főztetek!"

ÉS AZÓTA IS A KAPITALIZMUST OKOLJA MINDENKI . Ez enyhén szólva tragi-komikus!!! Jelentem, 1990-ben egyetlen párt sem kampányolt a kapitalizmussal!!! Tehát, ebből logikusan következik, hogy senki nem a kapitalizmusra szavazott, amikor az MDF-re, SZDSZ-re, mint magát demokratikusnak és szabaddemokratának hazudókra adta a voksát!!!

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Árpádházi Szent Erzsébet
  2013-11-19 04:10:02, kedd
 
  Árpádházi Szent Erzsébet "nevelt Lajosból ideális lovagot...." "Az udvari irigyek pártja Erzsébet jótékonysági tevékenységét nem nézték jó szemmel, mert ők inkább "ünnepségekre, mulatságokra számolatlanul szórták a pénzt, és amikor a szegényekről volt szó, hirtelen ellepte őket a takarékosság vágya."

"Lajos, azonban erélyesen fedezte felesége jótékonysági akcióit. Az ifjú asszonyka szemmel láthatóan ránevelte férjét az igazságszeretetre és szociális gondolkodásra is."

Amikor a keresztes háborúba elindult Lajos, aki el sem jutott a Szentföldre, amikor útközben, "lázbetegségben" meghalt.
"Erzsébet gyermekágyban feküdt, mikor a gyászos hír elérte... " ""zokogva kiáltott fel:

"Mindennek vége. Meghalt az egész világ."

Udvarhölgyei nyolc napig hiába csitították. A német rokonság bizonyára értetlenül szemlélte a fájdalomnak ezt a magyaros hevességű kitörését.""

(A részlet, Szekfű Gyula: Szentjeink élete és halála c. könyvéből való.)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ne érje szó a ház elejét
  2013-11-08 05:33:25, péntek
 
  ,,NE ÉRJE SZÓ A HÁZ ELEJÉT"

Ez a "ne érje szó a ház elejét"-kényszer rettenetesen sokat ront abban a folyamatban, hogy ismét nemzetté váljon a nép, ami egyáltalán most kezd újra néppé válni. Hiszen a JOBB- és BAL-oldalra való osztottság is gátja ennek. Két nyájjá válva, felsorakozva - 20. éve ott ,,béget" a maga vezére mögött. Tetszett ez az okt. 23-i Békemenet még akkor is, ha nyájként lettek feltüntetve mindkét oldalon... Igen! Mindkét oldalon!!!
Pedig, a Békemenetelőket teljesen alaptalanul tüntetik fel BALRÓL ,,JOBBOSOKNAK", JOBBRÓL, pedig ,,Fideszbirkák"-nak!

Ez a mindkét oldalról jövő támadás nagyon nem tesz jót Magyarországnak és a benne élőknek! Ez csak az ,,OSZD MEG ÉS URALKODJ!" elvét követő politikusoknak jó!!! Ezért folyik az uszítás és az alaptalan vádaskodás jobbról is és balról is...
A békemenetelők valójában, a két oldal között egyfajta HIDAT alkotnak, vagy inkább azt a mélységes árkot szeretnék némiképpen betemetni, amit jobbról és balról is megpróbálnak minden létező módon és eszközzel mélyíteni.

Pedig, a nép már kezd belefáradni ebbe. Talán ezért követelte október 23-án oly kétségbe esetten a baloldalinak nevezettek rendezvényén az "összefogást", hogy egyik vezérük percekig nem tudott megszólalni. Szemlátomást már ez a ,,nyáj" is belefáradt ebbe a megosztottságba. Csakhogy, az ő vezérük nem a nemzeti összetartozásra, hanem pont ellenkezőleg: a gyűlölködésre való összefogásra szólította föl balosnak hazudott híveit.

Mindaddig, míg ez így van, nem jöhet létre semmilyen összefogás a ,,NEMZETEGYESÍTÉS" jegyében!

Az a legfőbb akadálya a nemzeti egység létrejöttének, hogy a magukat szocialistának hazudók valójában DIKTATÚRÁT valósítottak meg 1990 előtt... Nem lett tisztázva - még 1990-ben - hogy valójában azért adták át oly "békésen" a hatalmat, mert máskülönben be kellett volna jelenteni Magyarország fizetőképtelenségét. (Tessék csak megnézni ennek bizonyítékát: az 1989-es MSZMP KB ülésein készült jegyzőkönyvek itt látható kivonatát!)

http://furaila.xfree.hu/256559 MSZMP KB-jegyzőkönyv fizetésképtelenségről

Be kellett volna vallani, hogy amiért az egyetlen párt oly mértékben telepedett rá Magyarország MINDEN ÜZEMÉRE, GYÁRÁRA és INTÉZMÉNYEIRE - a függetlenített kisz- párt- és szakszervezeti bizottságaival, annak minden infrastrukturális hátterével és az alkalmazottaik bérével, hogy FELÉLTÉK ezen üzemek, gyárak, és intézmények MINDEN nyereségét... és már az 1970-es évektől kezdődően attól a rothadónak hazudott Nyugattól fölvett kölcsönökből kellett fizetni!!!

http://furaila.xfree.hu/256559 MSZMP KB jkv. Az ország tönkretevéséről- eladósításáról

Az, hogy már akkor is folyamatosan ELÁRULTA a MUNKÁSOSZTÁLYT ez a "PUHA" DIKTATÚRÁT megvalósító hatalmas PÁRT apparátus - mi sem bizonyítja jobban, mint-hogy az 1980-as évekre pont a munkásság volt a legszegényebb! Tessék csak elolvasni Báthory Zoltán: a ,,Tanulók, iskolák, különbségek (Egy differenciális tanuláselmélet vázlata)" című könyvében. Megjelent: 1992-ben a Tankönyv Kiadónál.)
BÁTHORY ZOLTÁN olyan statisztikai adatokra hivatkozik ebben, a mások munkáját is összegző könyvében, melyek azt bizonyítják, hogy az 1980-as évek szakmunkás rétegének gyermekei teljesítenek a legrosszabbul az iskolákban.
A továbbtanulási arányuk egyre kisebb... Az okokat ,,kutatva" megállapítják a szerzők: a szegénységgel, az egzisztenciálisan halmozott hátrányos helyzettel magyarázhatók az ,,alul teljesítések" (vagyis: képességeik szerint többre lennének képesek).
Sőt! Már 1971-ben törvényt kellett hozni az ifjúságról... Nem folytatom... inkább rátérnék arra, hogy miért lett ez elhallgatva a magyar NÉP előtt? És miért képesek magukat még mindig baloldalinak nevezni a legvadabb kapitalistákká vált - volt függetlenített pártvezérek? Talán, mert megkötötték velük azt a bizonyos PAKTUMOT, aminek még a létezését is agyonhallgatják! Sőt! Még 2014-ben is a TUDATLANSÁG és FÉLISMERETEK alapján fogunk elmenni "SZAVAZNI" és NEM VÁLASZTANI-tudni!!! Nemhogy 1990-ben NEM VOLT SZABAD a választás, hanem az azóta eltelt 23-24 évben sem! Mert milyen egy választási lehetőség az, amikor a NÉP nem választhat jelöltet saját maga lakóközösségéből, hanem el kell fogadnia a PÁRTOKra oszlott egy-párti előd utódainak JELÖLTJEIT, akikre aztán "SZAVAZHATUNK"!??? Vagyis, szó sem lehet valódi VÁLASZTÁSRÓL!!!

http://furaila.xfree.hu/256559 Paktum


Ezért, aztán az ÁRULÁS és az ország lakosságának (népe) eladósítása tovább folytatódhatott... zavartalanul! Így fordulhatott elő, hogy a mai napig ünnepelhetnek 1956-os népfölkelés és szabadságharcosok emlékére megtartott emlékezéseken azok és jogutódaik, akik a legfőbb GYILKOSAI voltak a 13 napos harcban résztvevőknek. És gyilkosként vettek részt az 1956-os népfölkelés leverését követő véres megtorlásban...

http://furaila.xfree.hu/256559 Mansfeld Pétert a munkásosztály árulásáért akasztották föl.

Zavartalanul kiárusíthatták az országot privatizáció címén - saját magánvagyonaikat gyarapítandó - a dolgozó munkásság feje fölül! Mi ez,. ha nem ÁRULÁS? Tessék csak elolvasni a fenti képen látható idézetet! Azt, amivel a bíró megindokolta egy akkor még kiskorú pesti srác - halálra ítélésének jogosságát! Az, pedig a munkásosztály "ÁRULÁSA" volt!!! Kérdem én és azt hiszem, hogy jogosan - milyen büntetést érdemelnének ezek a "hivatalos" ÁRULÓK? És ebben mindenki cinkos, aki ezt nem vallja be!!! Addig álságos minden politikai tevékenység és minden un. "VÁLASZTÁS"!!! Így, sajnos, a 2014-es sem lesz valójában "SZABAD", mint ahogy az 1990-es sem - és az azóta összes nem volt az!!! A múltat be kellene végre vallani! Erre az ELSZÁMOLÁSRA-ELSZÁMOLTATÁSRA JOGOS ÖNVÉDELEMBŐL LENNE SZÜKSÉG! Ugyanis, ha valaki önmaga, vagy mások számára ártó szándékkal cselekszik és ezért őt soha nem vonja senki felelősségre, akkor mindaddig fennáll a veszélyeztetettség helyzete, MÍG EZ MEG NEM TÖRTÉNIK!!!.
Ha erre a LELEPLEZÉSRE és ELSZÁMOLTATÁSRA egy társadalmi berendezkedésben - ha csak egyetlen-egy személynek, akinek ÁRTANAK - nincs lehetősége, akkor az NEM DEMOKRÁCIA, hanem az ártó szándékúak diktatúrája!!! Vagyis, a diktatúra folytatódik, csak-hogy ezt már nem szocializmusnak hazudják, hanem "DEMOKRÁCIÁNAK". Ami valójában, pártokrácia - a Paktumnak köszönhetően. Pártokrácia, mert a pártfegyelem betartatása fontosabb a pártok képviselői számára, mint a nép demokratikus és VALÓDI KÉPVISELETE. Vagyis, a PÁRTÉRDEK FELÜLÍRHAT MINDENT, még azt is, ami a NÉP ÉRDEKE LENNE!!!

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Még nem elég?
  2013-11-06 14:10:51, szerda
 
  Váci Mihály: Még nem elég

Nem elég megborzongni,
De lelkesedni kell!
Nem elég fellobogni,
De mindig égni kell!
És nem elég csak égni:
Fagyot is bírjon el,
Ki acél akar lenni,
Suhogni élivel.
Nem elég álmodozni!
Egy nagy-nagy álom kell!
Nem elég megérezni,
de felismerni kell,
Nem elég sejteni,
hogy milyen kor jön el,
Jövőnket - tudni kell!
Nem elég a célt látni,
járható útja kell!
Nem elég útra lelni,
az úton menni kell!
Egyedül is! - Elsőnek,
elől indulni el!
Nem elég elindulni,
de mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával,
aki vezetni mer.
Nem elég a jóra vágyni,
a jót akarni kell!
És nem elég akarni,
De tenni, tenni kell:
A jószándék kevés!
Több kell - az értelem!
Mit ér a hűvös ész?!
Több kell - az érzelem!
Ám nem csak holmi érzés,
de seb és szenvedély
keresni, hogy miért élj,
szeress, szenvedj, remélj!
Nem elég - a Világért!
Több kell - a nemzetért!
Nem elég - a Hazáért!
Több kell most - a népedért!
Nem elég - Igazságért!
Küzdj azok igazáért,
kiké a szabadság rég,
csak nem látják még,
hogy nem elég!
Még nem elég!
"NEM ELÉG, AMIT EDDIG CSINÁLTAM ÉS CSINÁLTUNK... De nemcsak én, mindenki, - és nemcsak a miniszterek, de a főpapok is. És nemcsak a vezetők, de a vezetettek is: mindannyian, globálisan. Sőt nemcsak élők, de holtak is! NEM TETTÜNK MEG MINDENT, SŐT MIRE ELOLVASOM A VERS UTOLSÓ SZAVÁT, ÉS NÉZEM A FELKIÁLTÓJELET, ÚGY ÉRZEM, HOGY SEMMIT SEM TETTEM. MEGBUKTUNK!!!"

-.-.-.-.-.


A költővel ellentétben, én büszkén kijelenthetem, hogy MINDEN TŐLEM TELHETŐT MEGTETTEM MINDENKOR ÉS MÉG MINDIG TESZEM IS, PEDIG MOSTANRA MÁR AZT IS TUDOM, HOGY A BARIKÁD MÁSIK OLDALÁRA RAGADTA AZ ELLENSÉG AZOKAT, AKIKET MINDENKINÉL JOBBAN SZERETEK... ŐK A GYEREKEIM ÉS UNOKÁIM...
Hiába volt MINDEN, mert ezzel MINDENT ELVESZÍTETTEM mostanra. Mindent...

Erősebbek a gonoszok, akik a magyarság pusztulását akarják. Először lepusztítani, hogy azután kipusztuljon önmagától, mint az én nemzedékem, akik tetemeivel megteltek a magyar temetők... Gyerekeim azt hiszik, hogy ha megtagadják a sikertelen kiszolgáltatottságban vergődő anyjukat és a sikeresek mellé állnak a barikád másik oldalára, akkor ők is sikeresek lehetnek majd.

Ez az én magánügyem, mondhatná bárki, de ez nem igaz, hiszen az egész társadalom JOBB- és BAL-oldalra van osztva és a szakadékot egyre csak mélyíti MINDENKI a két oldal között!!!

Pedig, a nép már kezd belefáradni! Elég csak az idei okt. 23-ára gondolni, amikor oly kétségbe esetten követelték még a baloldalon lévők is az "ÖSSZEFOGÁST"!! Csakhogy, az ő vezérük a gyűlölködés jegyében hirdette meg az összefogást!

Jó lenne végre megértenie a NÉP MINDKÉT OLDALÁN LÉVŐINEK, HOGY nem mi vagyunk egymás ellenségei, hanem a vezetőink, akik nagyon jól tudják, hogy a HATALOMÉRT folytatott becstelen háborúban a nép csak eszköz és kizárólag annyira számít a személyük,. amennyi hasznot hoz számukra a SZAVAZATUK!!!!

A szavazatukért folyó harc része az USZÍTÁS egymás ellen, mert tudván tudják, hogy még eddig mindig bejött az "OSZD MEG ÉS URALKODJ!"-elve alapján való politizálás...
Éppen ezért, nekünk, akik ezt képesek megérteni, mindig minden leírt, vagy kimondott szó mögé odaképzeljük a másik oldalra csalt nemzettestvérünket (rokonunkat) és megpróbáljuk a közénk vájt szakadékot áthidalni, vagy feltölteni!!!


Ezt tettem egész életemben azzal, hogy a mindenkori TÉNYEKre hivatkozva próbáltam meg felhívni a figyelmet a politikusaink hibáira és bűneire!


Mert amikor valaki egy bűnös politikusra szavazva a hatalomba juttat egy háborús bűnöst, v. diktátort, v. pszichopatát, azzal kimeríti a kollektív bűnösség bűntettét!


Ez alapján lett meghozva az igazságtalan trianoni békediktátum is, amikor a háborúba hajszoló uralkodók HELYETT a háborút hadkötelezettség miatt elszenvedő ártatlanokat BÜNTETTEK MEG KOLLEKTÍVE!!!


Mindig legyen ez szemetek előtt, amikor döntötök egy-egy választáson!!!


Éppen ezért, mindig - a mindannyiunk számára legjobb döntésre szerettem volna rávenni honfitársaimat... Mindig, minden egyes kimondott, v. leírt szavammal, gondolatommal!!!

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
2. Történelmi lecke nem csak Rogán Antalnak
  2013-11-05 12:08:56, kedd
 
  FEKETE ISTVÁN az egyik legkedvesebb íróm! Az összes legkedvesebb könyve közül a legutóbbi időkben a ZSELLÉREK a leg-leg-leg... számomra!!!
http://furaila.xfree.hu/256493

Aztán, milyen érdekes, hogy éppen ezt nem teszik ki a könyvesbolt polcára!?
2012-ben kiadták újra az összes művét és szépen ott sorakoznak az újonnan megnyílt pesterzsébeti Líra Könyvesbolt polcán... Csak a Zsellérek hiányzik... Rákérdezek és a válasz: "Már elfogyott, de megnézem, talán van még egy a raktáron." Volt. Egy héttel később is "talán még volt egy a raktáron!". Ezek után már nem is csodálkozom azon, hogy az én álnéven megjelent könyvem szintén nincs kint a polcon és amikor érdeklődök, akkor a válasz: ,,...csak rendelésre kapható 3 nap múlva."! Egy másik könyvesboltban, pedig van a polcon, de nem lehet belenézni, mint a többi könyvbe, mert légmentesen be van fóliázva!!!

Visszatérve a Zsellérekre, melyben egy szegény falusi fiú (Zsellér Péter) és a falu uradalmi birtok tiszttartó fiának (Ughy László) a barátságáról szól. Közvetlen az első világháború befejeztétől, és a Tanácsköztársaság is megtörténik, amiről úgy ír Fekete István, mint valami nagyon rosszról! (Talán ezért a könyv dugdosása?) No, de könyörgöm, állítólag rendszerváltozás van már 23. éve?! Valaki elmondhatná a könyvesbolt vezetőjének? Az is lehet, hogy igazodik a pesterzsébeti - magát szocialistának hazudó - a szavazópolgárok akaratából: ,,örökös" - polgármesteréhez? Igaz is, Pesterzsébeten megállt az idő kereke és 2010 óta itt landol az összes máshonnan kiszorult új-kapitalista- munkásosztály-áruló politikusféleség! Valóságos "vörös zónává" változtatva ezzel Budapest XX. kerületét.

Pedig ebből a könyvből lehetne tanulni sok-mindent. Például, a nagy-városban továbbtanuló falusi gyerekek összetartozás-tudatát és az egymásra utaltság-szülte EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉGET ÉS AKARATOT!!! Azt, amilyen harmóniában élhet - egymást segítve - magyar- v. zsidó- származású gazdag, v. szegény... Nem számít csak az életrevalóság és az ÖNÁLLÓSÁG FELELŐSSÉGE, amint a TUDÁST MEGSZEREZVE VISSZATÉRNEK A FALUBA, hogy hasznára lehessenek földijeinek... És, amilyen hálás ezért a falu közössége!? Az, valami felemelő érzés volt, miközben olvastam erről!!!
Erre lenne szükség manapság is!!! Meg ÖNKÉNTES gazdatársulásokra, és a megtermelt felesleg számára raktározásra alkalmas tárolókra- pl.: gabonatárolókra...
Mindezt megszervezte Zsellér Péter miután befejezte tanulmányait - a szegény falusi gyerek - és visszament a falujába...

Itt jut eszembe, hogy ekkor még működött az, amit erről oly csodálatosan fogalmazott meg másik legkedvesebb teológus-író-nevelő-pedagógus-lelkipásztor: Ravasz László: "Isten teremtette az egyéniséget...azért, hogy a közösségnek szolgáljon; a közösséget azért, hogy az egyéniséget hordozza, táplálja és kivirágoztassa."
Mindez azért működhetett, a trianoni békediktátum okozta lelki sokk és krízis után is, mert Horthy Miklósnak olyan csodálatos oktatási- és kultuszminisztere volt, mint Klebersberg Kuno, aki a KULTÚRÁT, MINT A LEGFONTOSABB STRATÉGIAI ESZKÖZT HASZNÁLTA a magyarság magára találására és lelki- szellemi gyógyulására, felemelkedésére.

A Zsellérek c. könyv 1939 és 1944 között hét kiadást ért meg és több tízezer példányban talált olvasóra. Aztán, 1946 tavaszán a Zsellérek indexre került.
FEKETE ISTVÁN, 1954-ben újraolvasva a saját könyvét - amiből neki nem is volt saját példánya - ezt írja: "egyszuszra végigolvastam"..."ordít a második kötet után".
A folytatásról, persze szó sem lehetett. A Zsellérek újabb kiadására is 2002-ig kellett várni! Miért? Bizony-bizony azért, mert az őszirózsás forradalomról, a bolsevizmusról úgy ír, ahogy... Bántotta, hogy annyira felszínre jöttek az alantas- szándékok és emberek, hogy beköltözött velük az emberek lelkébe a félelem. Minél több ÉRDEME volt valakinek, annál jobban kellett félnie! Ez az egész olyannyira ellenszenves volt Fekete István számára, hogy még az őszirózsát is megutálta egy életre...

MAI NAPSÁG IS SZÜKSÉG LENNE ILYEN TÖRTÉNETEKRE!!! Legyen áldott Fekete István, hogy ilyen könyvet/könyveket alkotott!!! Nem véletlenül mondta Bubik István a halála előtti október 23-án a Hír TV-ben a vele készült interjú során, hogy: "figyelmezzetek az írókra, mert ők előre megérzik a változást és a sorsdöntő eseményeket..!.".

Bubik is pesterzsébeti volt és történetesen az egyik nagybátyám szomszédságában építkezett... Amikor ezt megtudtam, terveztem, hogy megkeresem őt az írásaimmal. Pont azon a szombatra virradóra érte őt a végzetes baleset, amikorra terveztem egy találkozót vele... Csakhogy erről ő nem tudhatott semmit... (Hiszen, nekem akkor még mobil telefonom sem volt és a vezetékest meg lehallgatták...Tehát, én nem tudtam vele egyeztetni. Úgy terveztem, hogy ismét meglátogatom nagybátyámat és, tőle átmegyek Bubikékhoz, ha egyáltalán otthon lesz náluk valaki.)
Bubik Istvánnak azon a szombat de. 9 órakor egy régi zenész barátjával lett volna találkozója. (Ezt egy rádiós- zenés portréműsorban mondta el zenész barátja.) Ezért nem bírta Bubikot maradásra az a szállodai szoba sem, amit kivettek számára színész kollégái... Zenész barátjával azt akarták megbeszélni, hogyan járják majd az iskolákat, zenés történelem- és magyarórákat tartva...

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
1. Történelmi lecke nem csak Rogán antalnak...
  2013-11-04 22:36:54, hétfő
 
  Rogán Antal vagy nem ismeri a magyar történelmet, vagy szándékosan HAZUDIK...

A HORTHY-korszakkal kapcsolatban meg kell tudnia az utókornak azt az IGAZSÁGOT, hogy a negyvenes évek első felében azért nem tudtunk szakítani a német birodalommal, mert külföldi szervezetek azt akarták, hogy a hozzánk menekültek biztonságban legyenek.

Ha Horthy szembefordult volna Hitlerrel - mint, ahogy tervezte - akkor a nácik megszálltak volna bennünket, és nagy tömeget deportáltak volna Németországba.

A magyarság tehát feláldozta önmagát. A negyvenes évek második felében mégis gyakran épp azok bélyegeztek ,,utolsó csatlósnak" minket, akikért vérünket ontottuk a Donnál, majd a keleti fronton.

Az is elgondolkodtató, hogy Id. Antall Józsefről semmit nem tudunk, míg Wallenbergnek már szobrot is állítottak Budapesten ugyanazért a ténykedéséért...Ugyanis, HORTHY MIKLÓS Külön miniszteri biztost nevezett ki id. ANTALL JÓZSEF személyében, aki éveken keresztül az európai - és ezen belül a magyar - zsidóság menekítéséért volt felelős!

Ideje lenne átértékelni az ISMERETEK alapján az egész Horthy-korszakot!
Ideje lenne erről a történelmi korszakról is végre a tényeket tanítani és tanulni a HAZUG bolsevista értelmezések helyett!

Itt látható a könyv, melyben olvashatunk részletesen minderről:

http://furaila.xfree.hu/251800HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ MENEKÜLTÜGYI BIZTOSA:

ID. ANTALL JÓZSEF

Száztízenhét esztendeje, 1896-ban született id. Antall József, aki a második világháború éveiben a magyar földre menekült üldözöttek legendás védelmezőjévé lett, aki a sok tízezer menekült ellátását, jogvédelmét megszervezte. 1945 után kisgazdapárti politikusként újjáépítési miniszteri posztot töltött be Tildy Zoltán, később pedig Nagy Ferenc kormányában. Az 1940.-es évek végétől kezdődően - kényszerűen - több, mint két évtizeden át visszavonultan élt. Azonban politikai ellenfelei is elismerték mindazt, amit annak idején az erdélyi magyar, zsidó, lengyel, francia, olasz és még sok - közöttük több száz orosz - menekültért tett. Amiért aztán 1944 tavaszától megjárta a Gestapó börtöneit, amiért 1945 után magas kitüntetéseket kapott, és amiért százezrek gondoltak rá később mint megmentőjükre.

Id. Antall József a Belügyminisztérium munkatársa lett 1932-től, ahol elsősorban szociális ügyekkel foglalkozott. A legnagyobb feladata a menekültügy megszervezése és irányítása volt. A trianoni békeszerződés alapján elszakított terültekről érkezett magyarokkal, majd a zsidó menekültekkel, a francia szökevény foglyokkal, az olasz katonákkal, a délszláv és az orosz katonai és polgári személyek ügyével foglalkozott.
Az erdélyieken kívül az első külföldi menekültek Ausztriából és Csehszlovákiából érkeztek 1938-39-ben. Ők, részben politikai menekültek, részben zsidónak minősülő személyek voltak. Ők több tízezres tömeget jelentettek. A velük való bánásmód különös figyelmet igényelt, hiszen Budapestnek számolnia kellett a náci külügyminisztérium erőteljes tiltakozásával, amely a magyar kormányzatot már úgyis túlzott liberalizmussal vádolta a zsidókkal való bánásmód miatt.
Azonban Magyarország már a második világháború kitörése előtt is az üldözöttek menekítésének szervezett központja volt, ami ebben az esetben nemcsak a befogadást, hanem a továbbmenekítést is jelentette.
Mint jellemzőt említendő itt, hogy 1939 júliusában a magyar külügyminiszter tudtával, Antall József szervezésében az Erzsébet királyné és a Carl Dusan tehergőzhajók közel 900 - zömmel cseh, szlovák, felvidéki, kárpátaljai, német és osztrák - zsidót szállítottak a Duna torkolatában fekvő Sulinára, ahol a vesztegzárat kijátszva a nyílt tengeren átszállították őket a Palesztinába induló Noemia Julia nevű panamai teherhajóra. Az utat a magyar külügyminisztérium biztosította. 1940 májusában egy bolgár lobogó alatt hajózó gőzösön Pozsonyból vittek száz zsidót a Duna-torkolathoz, s az utat a magyar hatóságok biztosították.
Május 24-én, Mohácsnál váratlan műszaki problémák léptek fel, amelyeket órákon belül meg kellett oldani, hiszen a késedelem az utasok életét és továbbjutását veszélyeztette. Ekkor Antall József saját hatáskörében úgy rendezkedett, hogy a helybeli kikötőhatóságok megfelelő képzettségű hajótisztet bízzanak meg a hajónak jugoszláv vizekre történő átvezetésére.
Néhány óra múlva már jugoszláv vizeken voltak az üldözöttek, és végül elérték céljukat.

Id. Antall József, a magyar törvények közé 1936-ban becikkelyezett - a háborúk esetén a katonai foglyokkal és menekültekkel foglalkozó- második genfi egyezményt nemhogy maradéktalanul betartotta, hanem az egész menekültügyet szociális kérdéssé nyilvánította. Ebben a vonatkozásban a magyar felfogás túllépte a nemzetközi jogban rögzítetteket, humanizmusával egyedülálló példát szolgáltatott Európában.
Például, már 1939. szeptember végén Antall József utasította a menekülteket fogadó határkörzetek közigazgatási vezetőit, hogy zsidóként egyetlen személyt se vegyenek nyilvántartásba, mindenkit keresztény papírokkal lássanak el. Ez alól csak azok képeztek kivételt, akik minden körülmények között ragaszkodtak hitük valós bejegyzéséhez. Megkülönböztetés nélkül mindenkit elhelyeztek ideiglenes, később végleges táborokba, a zsidóságukhoz ragaszkodókat pedig a budapesti és vidéki zsidóközösségek gondjaira bízták, természetesen nekik is folyósították a segélyeket, a szeretetadományokat.
A zsidókkal való megkülönböztetett bánásmód természetesen a németek állandó tiltakozását váltotta ki, amely változatlanul újra és újra hangot kapott, egészen Magyarország német megszállásáig. A már Magyarországon tartózkodók csoportjait 1941-ben újabb tömegek követték, elsősorban a németek által elfoglalt Lvów, Stanislawów és Kolomija környékéről.
A magyar belügyminisztérium IX. osztálya a Duna kanyarban - Esztergom környékén - helyezett el jelentős számú lengyel zsidót. Számukra óvodákat (Szentendre, Leányfalu, Csobánka), Budapest környékén (Rákosfalva és Csillaghegy) pedig kollégiumi rendszerű iskolákat szervezett. Balatonbogláron is sok zsidó fiatalnak nyújtott tanulási lehetőséget a Lengyel Ifjúsági Táborban, valójában az akkori Európa egyetlen lengyel gimnáziumában. A német tiltakozások miatt 1943-ban változtatni kellett az iskolarendszeren, hivatalosan megszüntették a lengyel zsidó iskolákat, viszont titokban Vácon megszervezték a 150 férőhelyes Lengyel Tiszti Árvák Otthonát, ahol valójában zsidó gyerekek éltek és tanultak.

A folytatás olvasható a MENEKÜLTEK MENEDÉKE című könyvben. Megjelent a Mundus Magyar Egyetemi Kiadó kiadásában, Budapesten, 1997-ben, Kapronczay Károly szerkesztésében, Id. Antall József emlékirataiból.

http://furaila.xfree.hu/251800

Ui.: Nem szeretném Wallenberg menekítő érdemeit kisebbíteni, de az mindenképpen elgondolkodtató, hogy Id. Antall Józsefről semmit nem tudunk, míg Wallenbergnek már szobrot is állítottak Budapesten ugyanazért a ténykedéséért...
Ideje lenne átértékelni az ISMERETEK alapján az egész Horthy-korszakot!
Ideje lenne erről a történelmi korszakról is végre a tényeket tanítani és tanulni a HAZUG bolsevista értelmezések helyett!

(Bóna Mária Ilona)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ó, mennyi bűntett szárad a lelketeken...
  2013-11-04 14:15:29, hétfő
 
  MANSFELD PÉTER
Egy röpke pillanatig emlékezzünk erre a névre, legalább.
Nem is kell ehhez a névhez semmit mondani. Magyarországon mindenki tudja, hogy a végletekig elaljasult kommunista rendszer áldozata volt ez a MUNKÁS fiú.
Mondjunk egy fohászt a lelke üdvéért!

http://furaila.xfree.hu/146399

MANSFELD PÉTER Budapesten született. Szülei 1946-ig saját üzlettel rendelkező fodrászok voltak. 1950-ben elváltak, ezután fiuk rövid időre intézetbe került, de anyja hamarosan újra magához vette. Az általános iskola nyolcadik osztályának elvégzése után esztergályos ipari tanuló lett. 1956 októberében csatlakozott a Széna téri felkelőkhöz. A harcokban nem vett részt: gépkocsin fegyvert, élelmiszert szállított. Összekötőként járt az óbudai Schmidt-kastélyban és a Szabad Nép-székházban. November 5-én behatolt Piros László volt belügyminiszter villájába, ahonnan fegyvert hozott el, amit otthon elrejtett. A forradalom bukása után folytatta az iskolát. 1957-ben kisebb lopások sorozatát követte el, ezért egy év börtönbüntetésre ítélték, de annak végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztették. 1958. februárban barátjával elhatározták, hogy fegyveres csoportot alakítanak. Rendőrök és munkásőrök lefegyverzése révén kívántak fegyvereket szerezni. Február 17-én elrabolták az osztrák követség előtt posztoló rendőrt, akit lefegyvereztek, majd szabadon engedtek. További akcióik nem jártak eredménnyel. Tervezték bebörtönzött ismerősök kiszabadítását, és hogy bosszút állnak a feljelentőkön. 1958. február 19-én tartóztatták le. Első fokon 1958. november 21-én életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték szervezkedésben való részvétel és egyéb bűncselekmények vádjával. Ezt a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa 1959. március 19-én halálbüntetésre súlyosbította, hogy elrettentő példával elöl-járjon: ,,Így járnak azok, akik ELÁRULJÁK a MUNKÁSOSZTÁLYT!".
Két nap múlva kivégezték - tizenegy nappal tizennyolcadik születésnapja után.

*

Kivégzési jegyzőkönyv fiatalkorú
Mansfeld Péter ügyében.

A Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanácsa Tnb.I.8084/1958/6.

Jegyzőkönyv.

Készült a népi dem. államrend megdönt. irányuló szervezkedés vezetése és egyéb bűntettek miatt Blaskí József és társai ellen indított bűnügyben a Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanács Tnb.I.8084/1958/5. sz. elsőfokú és a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Tnbf.IV.13./1959/3.sz. ítéletével megállapított fk. Mansfeld Péter elítélt, - 1959.
március 21-én de. 9 órakor történt halálbüntetés végrehajtásáról.
Jelen voltak:
f.k.Mansfeld Péter elítélt
Guidi Béla a tanács elnöke
Dr.Balogh János fogalmazó
Dr. Doktor János ügyész
Dr.Fáber Viktor bírósági orvos
Dr.Szabó Ernő börtön orvos
Sárközy Tibor orsz. börtön pság részéről
Csúcs Mátyás ítéletvégrehajtó
Karácsony Sándor
Fülöp István ítéletvégrehajtó segédei

A tanács elnöke megállapítja, hogy a megjelenésre kötelezettek valamennyien megjelentek.
A tanács elnöke az elítéltet elővezetteti.
A tanács elnöke megállapítja, fk. Mansfeld Péter személyazonosságát, majd felolvassa a Budapesti Fővárosi Bíróság Népbírósági Tanácsa 1959. nov. hó 21. napján kelt Tnk.I.3084/1958/5.sz. elsofokú és a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Tnbf.IV.13./1959/3.sz. másodfokú ítéletének rendelkező részét, valamint a kegyelmi tanácskozási jegyzőkönyvet, mely szerint ahalálos ítélet elítélten végrehajtható.
A tanács elnöke az elítéltet az ítélet végrehajtása céljából átadja az ítéletvégrehajtónak azzal, hogy teljesítse kötelességét.
Az ítéletvégrehajtó és segédei a kivégzést 9 óra 22 perckor megkezdték, és annak befejezését a tanács elnökének jelentették.
A tanács elnöke felhívja az orvosokat, hogy a halál beálltáról győződjenek meg.
Az orvosok jelentik, hogy fk. Mansfeld Péter elítélt szíve 9 óra 35 perckor megszűnt dobogni.
Az ítélet végrehajtásánál jelenlevok félórára visszavonultak.
Félóra múlva a tanács elnökének utasítására az orvosok fk. Mansfeld Péter, kivégzett elítéltet újra megvizsgálják és ismételten jelentik, hogy annak haláláról meggyőződtek.
A tanács elnöke az ítélet végrehajtási eljárást befejezettnek nyilvánítja azzal, hogy az ítélet végrehajtás során felmerült 100,-Ft orvosi költség - Ft úti költség a pótköltségjegyzék tétele alatt nyert feljegyzést."

Kmf.
a tanács elnöke
fogalmazó
ügyész
bírósági orvos
börtön orvos az orsz. börtön pság részérol

"Az ítéletvégrehajtó és segédei a kivégzést 9 óra 22 perckor megkezdték, és annak befejezését a tanács elnökének jelentették.
A tanács elnöke felhívja az orvosokat, hogy a halál beálltáról gyozodjenek meg.
Az orvosok jelentik, hogy fk. Mansfeld Péter elítélt szíve 9 óra 35 perckor megszunt dobogni."

Még a kivégzésének módja is GONOSZ volt, mert úgy történt, hogy a lehető leghosszabb ideig haldokoljon!!!
Tizenhárom percig!!!!

Ó, mennyi bűntett szárad a lelketeken, ti gonosztevők 1957-től!!! Arról nem is beszélve, amit elkövettek a munkásosztály ellen 1990-től! Mert az volt csak az ÁRULÁS, amit rendszerváltozás címen elkótyavetyélték az eladósított gyárakat üzemeket a dolgozó nép feje fölül!!! Ha ezeket a gyerekeket, ,,pesti srácokat" fölakasztották a ,,munkásosztály elárulásáért", akkor kérdezem én: MI JÁR EZEKNEK AZ 1990 UTÁNI VADKAPITALISTA SZOCIALISTÁKNAK? Semmi esetre sem az, hogy ,,ünnepeljenek" és folyamatos halotti tort üljenek az 1956-os mártírok sírjai fölött!!!

Bp. 2013. november 4.

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Temetetlen halottaim...
  2013-11-01 16:17:53, péntek
 
  Temetetlen halottainkról...

I.

Gyönyörű képeket kaptam régi levelező társamtól.
***
"Ezúttal a közeli Bihar hegység szép, a "Tordai Hasadékkal vetekedő", vagy annál is szebb Révi szorosról tettem fel tavalyi fotóimat a www.erdely-szep.hu honlapra.
Közel van, a Királyhágó alatt a Sebes-Körös szalad a mészkőhegyek közötti hasadékban 5 km hosszan Rév falu és Vársonkolyos között. Révi-szoros "
***"A tordai hasadék szépségével vetekedő..." - írta.

Erről nekem eszembe jutott egyik temetetlen rokonom, aki a hazájának tündérkertjéért, Erdélyért áldozta életét és a következő levelet írtam neki:

Tordáról is szeretnék képeket látni, mert Bóna József nagybátyám 1944-ben ott tartotta a frontot, mint harckocsizó magyar honvéd.
Kunszentmiklósról vonult be, mint levente és azonnal ki is vitték a frontra. 11 magyar harckocsi tartotta föl, hősies küzdelemben napokig a 200 szovjet tankból álló hadoszlopot!!!
Fotó róla itt látható: http://furaila.xfree.hu/33600
Azután, amikor eltűnéséről hírt kapott nagymamám, akkor úgy siratta és kerestette még évtizedekig, mintha az az egyszem fia lett volna!
Sehogy nem értette szegénykém, hogy még keresni sem lehetett, mert Erdélyért küzdő fia akkor már ki lett kiáltva fasisztának, meg mindenféle haza-ellenségének!!!

A mai napig nem lehet tudni hol nyugszanak földi maradványai, vagy egyáltalán mi lett vele? Mit is jelent az, hogy eltűnt?

Üdv. Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2013.10 2013. November 2013.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 107 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 212
  • e Hét: 315
  • e Hónap: 1907
  • e Év: 54243
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.