Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Helycserés támadás a politikában
  2015-04-28 14:16:58, kedd
 
  Az un politikai (a jobb- és baloldali) "elithez" tartozók egyetlen-egy és végképpen tragikus körülményben megegyeznek és ez annak eltussolása, hogy az 1945-öt és főleg 1956-os véres megtorlást követően megtörtént az a HELYCSERÉS TÁMADÁS, amivel részben fölszámolták, átnevelték és proletarizálták a Horthy-korszak polgárosodó középosztályát és a kertgazdálkodást megvalósító kisbirtokos parasztságot. Kitermelte az alulról fölhozott és kiemelt kádereivel az új hatalomhoz hűséges elvtelen réteget... akit meg lehetett vásárolni a saját fajtája tönkretételére.Kiépült a III/III-as pol. oszt. titkos szolg. hálózata oly mértékben, hogy az egy főre jutó számuk kettő volt már akkor amikor B.P.mint belügyéres átszervezte és többnyire bújtatott polgári állásokban elhelyezte őket...A HELYCSERÉS támadással nem csak az új "elit" réteg alakult ki az 1980-as évekre, hanem az új munkás-parasztság, amelyikért már nem fájt senkinek a szíve.

Ezeket, az akkorra munkássá váló gyökértelen, lebutított és tönkretett családokat már könnyű szívvel áldozta föl - a magát még 1990 után is szocialistának és munkáspártnak becézgető - pártvezetés és tagság...

Na, ez az, amiről nem tudnak a határon túlra szakadt magyarok!

Így, az MVSZ-nek (Magyarok Világszövetsége) sincs tudomása arról, hogy határon belül miért nem haladnak a dolgok.

Nem tudnak arról, hogy az új középosztály - aki a kádári időkben szerezte viszonylagos jómódúságát - átgázolt ezen az új munkásságon. Majd, szemrebbenés nélkül becsődöltette a szocializmust, fölszámolta a munkásosztályt - miközben a mai napig azt hazudja, hogy az ő érdekében politizál! A nagy büdös lópikulát! Hazudnak kórusban!!!

A határról túlról jöttek meg csak bambulnak értetlenül... Az erdélyiek sírnak, hogy milyen rossz volt nekik a román szekusok csesztetése!!!


És itt mi volt/van? Amikor a saját fajtájával nyíratták és nyírják ki a magyarságukhoz ragaszkodók maradékait és uódait?

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Boleyn Anna és az emancipáció
  2015-04-26 14:35:33, vasárnap
 
  Amikor egyik barátom megküldte Morus Tamásról szóló életrajzi írást, beindultak berozsdásodott szellemcsatornáim. Eleinte azt sem tudtam, hogy kicsoda ő: Morus Tamás! Pedig, illett volna tudnom, hiszen Lutherrel egy idős volt, és így a Csele patakba fulladt magyar királlyal is.
A törtéénetet, amiről barátom írt, a következő ajánlással küldte el nekem:
- ,,... a mohácsi csata utáni helyzetről elmélkedő Mórus könyv. Rólunk magyarokról, Európáról gondolkodik benne, mintha tegnap írta volna!".


Nagyon örültem ,,Tamás bátyó" történetének, hiszen előtte a magyar irodalmi lexikonokban keresgéltem róla adatokat...! (Akkor még nem ismertem az internetes keresőket, ahol esetleg rátalálhattam volna.)

Olvasva Sir Thomas More élettörténetét, az is eszembe jutott, hogy az egész történelmi kort feldolgozó filmet láttam valamikor a tv-ben ANNA címmel.
Ez a film sok, addig érthetetlen jelenséget megértetett velem. Például: megértettem azt, hogy annak a nőnek megpecsételődött a sorsa, aki sikerorientált személyiséggel köti össze az életét! Így járt Boleyn Anna is. VIII. Henrik ugyanis, nem tudta elviselni, hogy nem volt képes fiú trónörököst nemzeni! Ezért, addig nem nyugodott, mígnem - Katalint, akkori feleségét - mint akadályt "leradírozta" az "útból". Amilyen kíméletlenül elbánt vele, az előrevetítette Anna balsorsát is.

A sikerorientált ember sajátja, hogy számára nem létezik kudarc. Ha mégis megesik vele, akkor azokat a személyeket megtagadja, mintha soha nem is léteztek volna, akihez/akikhez a kudarcélmény fűződik. Ha ez sem jár sikerrel, akkor törli a kudarcot "okozó" személyt az élők sorából. Ezzel, egyszer, s mint számára olybá válik a dolog, mintha meg sem történt volna.

Sir Thomas számára is eleinte sikeres királynak tűnt VIII. Henrik. Később, azonban felismerte, hogy tragédiával végződhet egy ilyen király szolgálata! Mert azt is jól tudta, hogy az életben nem lehet mindig, mindent sikeresen elintézni, elvégezni, megoldani!

Anna sem volt hajlandó úgy tenni, mintha a világon sem lenne VIII. Henriktől származó első gyermeke, Erzsébet! Amikor VIII. Henrik házasságuk érvénytelenítését követelte tőle, Anna ezt megtagadta. Ugyanis, anyai szívével megérezte, hogy rendkívüli képességű leánygyermeket hozott a világra, akiben meglátta:
- ,,Olyan nagy királya lesz Angliának, amilyet még nem látott a világ!"


Boleyn Anna inkább a pallóst választotta, nehogy elveszítse leánya: Erzsébet a trónöröklés jogát! Erről, viszont az is eszembe jut, hogy sem a királyok, de még a pápák sem lehetnek tévedhetetlenek. I.
I. Erzsébet, Anglia királynője is bizonyíték arra, hogy a nőnemű emberek nem csak "kizárólag" családon belüli tevékenységre "használatra" alkalmasak!


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Holokausztok
  2015-04-20 09:07:54, hétfő
 
  A cikk a NEMZETI HÍRHÁLÓN IS OLVASHATÓ:
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=bmi&cikk=11#cikk


Mindenki, aki tagadja a fasiszták általi népirtást, vagyis a zsidók elleni holokausztot, az el akarja a figyelmet terelni a bolsevik-kommunisták általi népirtásról. De, nem csak figyelemelterelésre jó a holokauszt-tagadás, hanem a bolsevik-kommunista népirtás áldozatainak kárpótlásának elkerülésére is.
És ebben az egész holokauszt-tagadásban az a legveszélyesebb és legtragikusabb azon sorsüldözöttekre nézvést, akik a mai napig nem kaptak erkölcsi- sem semmilyen kárpótlást és nem is fognak, ha mindenki a zsidó-holokauszttal foglalkozik.Hiszen, pont azzal lehetne a telhetetlen zsidóság mai napig tartó kárpótlási követeléseinek elejét venni, ha egyenrangúan kezeljük a - zsidók általi revasból táplálkozó - bolsevik-kommunista eszmék jegyében kiirtott milliókat és utódaikat a zsidó-holokausztot elszenvedőkkel és utódaikkal!!!!!Itt lenne az ideje végre arról is dönteni, hogy bocsánatot kérjenek a bolsevik-kommunisták az általuk kiirtottak utódaitól, valamint az üldözöttektől és utódaiktól!1990-ben eljött az ideje ezen nehézsorsúak szociális felzárkóztatásának, amit az 1945 óta negatívan megkülönböztetettekkel és utódaikkal, vagyis: a nehézsorsúakkal kellett volna kezdeni. Méghozzá, erkölcsi rehabilitálásukkal.
Amiért ez akkor elmaradt, egy egész generáció kihalt és porlad kint a magyar temetőkben!


Éppen ezért, a 2010-ben kétharmados többséget kapó politikusoknak az a kötelességük, hogy elkezdjék soron kívül a nehézsorsúak erkölcsi rebalitálását!
Ezt követően, az újrahonosításuk feltételeit kell kigondolni és megvalósítani!

1.) Közpénzekből (vagy felebaráti szeretetből) jogi segítséget kell kapniuk a nehézsorsúaknak ahhoz, hogy megtudják miért váltak őseik sorsüldözöttekké (száműzöttekké) a saját hazájukban! Ehhez szükségesnek tartom felsorolni a "nehézsorsúak" körét.

2.) Nyilvánossá kell tenni azt a negatív diszkriminációt, ami által megtudhatja az utókor (nem csak a rokonság) hogyan válhattak annyira kiszolgáltatottakká, hogy képtelenek voltak önerőből a sorsukon változtatni?

3.) Ahol már nem él a közvetlen sorsüldözött és utódaik semmit nem tudnak őseik üldöztetéséről, ott az üldözöttről megtalálható irattári anyagot kérés nélkül postázni kell a fellelhető utódok számára. (Ne felejtsük el, hogy a zsidóság a mai napig a mit sem sejtő rokonokat is felkutatja és "kárpótolja" a holokausztot elszenvedő rokonai miatt.)

4.) Minden fellelhető anyagot közzé kell tenni a média minden csatornáján!

5.) Minden nehéz sorsot örökölt nemzettestvérünknek meg kell adni a lehetőséget ahhoz, hogy boldogulhasson a jövőben.
- Ingyenességet kell biztosítani minden vállalkozás beindításához. Vagyis, az ehhez szükséges ismeretek megszerzéséhez! Bármilyen tanfolyam, vagy a felnőttképzésben való részvételéhez!

6.) Ingyen jár mindaz a kedvezmény, amit az 1956-os forradalom és szabadságharc emigránsai kaptak a befogadó országban ahhoz, hogy boldogulhassanak új hazájukban! A kommunizmus mai napig üldözöttei és utódaik csakis egy újrahonosítási program megvalósításával lehetnek ismét egyenrangú polgárai a magyar hazának!


Emlékeztetőül ismét leírom, hogy kiket tekinthetünk nehézsorsúnak.
A NEHÉZSORSÚ: társadalmi tulajdonként kezelt, neki életét és utódait tekintve is kiszolgáltatott, "minden joggal fölruházott", de azzal élni nem-tudó, kizsákmányolt dolgozó. Az ókori rabszolgát úgy adták-vették a rabszolgapiacon, mint egy "beszélő-szerszámot".
Modernnek nevezett korunkban - kitermelték a "nem-beszélő" bérrabszolga-változatot, akit úgy adnak vesznek a munkaerőpiacon, mint a termelésben résztvevő termelőeszközt. Abban azonban teljességgel megegyeznek, hogy az ókori és a modern rabszolga sem ismerhette és ismerheti genealógiai (származási) múltját, családi történetét, vagyis: magántörténelmét.
Egy ország történelme, pedig - az azt alkotó népesség EGYÉNi - magán-történelmének összessége: a NEMZET TÖRTÉNELME.

Akik NEHÉZSORSÚvá váltak az elmúlt 64 évben:

a.) az otthonaikból elűzött kitelepítettek és utódaik;

b.) az államhatalom által, a ,,nép nevében ellenérték nélkül" kisajátított üzleteikből- műhelyeikből a gyárakba tereltek és utódaik;

c.) a saját földjeiken gazdálkodó parasztok erőszakos TSZ-esítésének
áldozataik és utódaik;

d.) a fogolytáborokban felejtett, II. világháborús honvédő katonák és utódaik;

e.) a málenkíj robotot túlélők és utódaik;

f.) a recskihez hasonló büntető- átnevelő táborokat túlélők és utódaik;

g.) az 1956-os forradalomban és szabadságharcban elesettek, bebörtönzöttek, kivégzettek és üldözöttek, valamint utódaik;A SZOCIÁLIS FELZÁRKÓZTATÁS szükségességének részletes indoklása

a.) Az otthonaikból elűzöttek három csoportját ismerjük:
- akiket a nyugati államokban már 1945 után oda menekült rokonság patronált és segített a nyugati letelepedésben, egzisztencia teremtésben;
- akik nem tudtak hova menekülni és ,,itthon" maradtak;
- akiket a III/III-as még ki tudja hanyas titkosz szolg. pol.osztály "kikotort az országból az 1970-es és 80-as években.

Akik a nyugati államokban otthonra találtak és tehetségük szerint kibontakozhattak, egzisztenciát tudtak önmaguk és utódaik számára biztosítani - nekik is jár az erkölcsi rehabilitáció és az elűzetésük miatti bocsánatkérés!!!
Akik ,,itthon" maradtak és vállalták a belső emigrációt, azoknak is jár a nyilvánossá tett bocsánatkérés, amit utódaikkal is hivatalosan közölni kell! Ugyanakkor, minden utód, aki javítani szeretne saját- és családja sorsán, ingyenességet kell, hogy kapjon az ehhez szükséges (akár szakmai, akár társadalmi ismeretek) megszerzéséhez!!!

b.) Az államhatalom által, a ,,nép nevében ellenérték nélkül" kisajátított üzleteikből- műhelyeikből a gyárakba tereltek és utódaik számára is jár az erkölcsi rehabilitáció! Sőt, az anyagi is! Ennek is nyilvánosnak kell lennie. Ha már nem élnek azok, akikkel mindez megtörtént, akkor is nyilvánossá kell tenni azt a tényt, mellyel negatívan megkülönböztették és a társadalom perifériájára száműzték ezeket a nemzettestvéreinket!

Az utódoknak akkor is meg kell tudniuk, hogy miért tépték ki családjukat gyökerestül a nemzet testéből és miért lett a sorsuk egyfajta gyökértelenség a saját hazájukban.
Meg kell tudniuk, hogy az 1945-ben polgárosodó magyarság mindenétől ki lett fosztva és javaik (melyeket többnyire egy-egy műhely és annak technikai munkaeszközökkel való felszereltsége jelentette) ellenérték nélkül un. társadalmi tulajdonba lett véve. Tette ezt a hatalom olyan megfélemlítéssel, hogy soha senki nem mert utódainak minderről beszélni. Ezeknek az embereknek nem lehetett több a gyermekük, mint szakmunkás - teljesítmény bérben. Bárki, bármilyen szakterületen szeretett volna továbbtanulni soha nem kapott zöld utat és állami támogatást semmihez. Az ilyen nehézsorsúak utódait érte a rendszerváltozás nevezetű változás többnyire ,,munkás" státuszban és a legszegényebb élethelyzetben. Nekik kellett volna mindenért fizetni akár egy magán-vállalkozás elindításához, vagy a hogyanhoz szükséges ismeretek megszerzéséhez. A nehézsorsúak utódait is megilleti az erkölcsi rehabilitáció mellett az anyagi támogatás az újrakezdéshez (otthonhoz jutás- munkahely-teremtés át- és továbbképzés) közpénzekből!

c.) A saját földjeiken gazdálkodó parasztok erőszakos TSZ-esítésének áldozatai, akik 1990 után nem mertek jelentkezni az un. kárpótlásért, mert annak idején (a TSZ-be erőszakolásukkor) lemondtak minden tulajdonjogukról. Ugyanis, csak így kerülhették el, hogy kulák-listára kerüljenek. Ami egyenlő lett volna a recskihez hasonló átnevelő táborba való száműzetéssel, vagy a már gyári munkahely elvesztésével.
Az ilyen sorsüldözött utódai a mai napig számkivetettek és elsők között veszítették el állásaikat, mert semmilyen (anyagi- ismereti- kapcsolati) tőkével nem rendelkeztek. A gyökértelenség lett osztályrészük... és sok esetben azt sem tudja, hogy ki fia borja is valójában. Ami a legszomorúbb, hogy már nem is akarja tudni, mert annyira ,,megszokta a rosszat"! Ezek az emberek lettek a legnagyobb vesztesei az un. rendszerváltozásnak.

d.) A fogolytáborokban felejtett, II. világháborús honvédő katonák kiadatását nem kérte az 1945 utáni magyar állam! Minden nemzet nyomoztatott a honvédő katonái után. Egyedül Magyarország nem volt kíváncsi a honvédő katonáira! Ha mégis valaki hazavergődött valamilyen csoda folytán, megdöbbenve tapasztalhatta, hogy ami hazafias kötelessége volt, mármint a behívó parancsnak engedelmeskedve bevonulni, az addigra ellenséges cselekedetté változott és olyan üldöztetésben volt részük, hogy azt kívánták, bárcsak odavesztek volna a háborúban! Inkább az ellenséges országtól a halál, mint a saját hazájától az életfogytig tartó megtagadtatás!
Ezeknek a nehézsorsú embereknek és utódaiknak jár az erkölcsi rehabilitáció mellett az újrakezdéshez - a közpénzekből való -újrakezdési anyagi támogatás!
Nyilvánosan bocsánatot kell tőlük- (egyenként- személyre szólóan) és utódaiktól kérni!
Ha ez megtörtént volna 1990-ben és az azt követő években, akkor pl. nem gyűlölték volna olyannyira az erdélyi nemzettestvéreinket. Hiszen, a tordai harcok során, 1944-ben 11 harckocsi tartotta hősiesen a frontot két szovjet páncélos hadoszloppal (200 harckocsival) szemben!!! Alig tértek haza abból a harcból is hős katonáink. De aki hazatért, a számkivetettség lett osztályrésze és ezért megkeseredett, boldogtalan emberek lettek, akikkel a rokonságnak sem volt tanácsos összetartani...nemhogy a határon túliaknak megszavazni a kettős állampolgárságot!

e.) A málenkíj robotot túlélőknek is ugyanaz a nehéz sors jutott, mint a
fogságból hazatérő II. világháborúba kötelezően besorozott katonáknak.
1945-ben a szovjet katonáknak parancsba volt adva, hogy szám szerint mennyi embert kell begyűjteni málenkíj robotra. Voltak falvak, ahol a már ,,békeidőnek" számító 1945. április 4-ét követően összefogdosták a fiatalokat (nőket, férfiakat) az utcán és fölrakták a teherautóikra és irány Szibéria! (A nőket előtte meg is erőszakolták.)

f.) A recskihez hasonló büntető- átnevelő táborokat túlélők és utódaik;
Akik ugyanúgy jártak "hazai" földön, mint a SZU-ba hurcolt, málenkíj robotot túlélők, akik ha túlélték szenvedéseiket és haza tudott valamilyen csoda folytán jönni, az nemhogy elégtételért folyamodhatott volna szülőhazájában, hanem még akkora ellenőrzöttséget (rendőri felügyeletet) kapott a nyakába, hogy még azt is el kellett hallgatnia, hogy egyáltalán hol járt hosszú évekig! Annyira mélyen befészkelte magát a félelem ezeknek az embereknek a lelkébe, hogy jobbnak találták elhallgatni az igazságot utódaik elöl. Az elhallgatás, pedig a hazugság legalattomosabb fajtája , mert az ellen nem lehet védekezni, életstratégiát kialítani, amiről nem is tudunk!!!
Éppen ezért, olyan politikai erőre van szükség, amelyik programjában meghirdeti és már a kampányban megkezdi az erkölcsi és anyagi rehabilitációját a nehézsorsúaknak és utódaiknak!
Meg kell szervezni számukra - a hazájuk földjén is, az egyfajta belső száműzetésben élőknek - az újrahonosítást!
Ehhez nem kell más, mint az erre vonatkozó adatok nyilvánossá tétele, és a negatív diszkriminációt évtizedekig gyakorló hatalom képviselői- (emeszempé), valamint jogutódpártjainak (emeszpé, eszdéesz, emdéef) képviselői részéről a nyilvános bocsánatkérés!
Ahol már meghaltak ezen nehézsorsúak, őket posztumusz illeti a bocsánatkérés, amit az utódoknak kell átadni! Ezen utódok, ha bármiben segítségre szorulnak az újrakezdés során, minden támogatást (induló tőke, ismeretek megszerzése) - a szociális felzárkóztatás keretén belül - meg kell kapniuk!

g.) Az 1956-os forradalomban és szabadságharcban elesettek, bebörtönzöttek, valamint a kivégzettek utódai- rokonai sorsa egy nagyon fájón sajgó seb a nemzet testén-lelkén!
Ennek orvoslása a legösszetettebb feladat.
Hiszen, itt már muszáj megemlíteni, hogy a titkosszolgálatok által beszervezett rokonok és ismerősök a mai napig jelentenek megbízóiknak!
Ezek a megbízók megtalálták minden megbízott zsarolhatóságát és ezzel a mai napig ,,szolgálatra" kényszerítésüket.
Mindaddig, míg ezen milliomossá és milliárdossá vált megbízók nem lesznek elszámoltatva, a megbízottak - és azok akikről jelentési kötelezettségük van - jelentési kötelezettségüknek eleget kell tenniük! Nehéz őket tetten érni, hiszen többségük valamilyen ,,bújtatott-polgári" állásban dolgozva jelentget megbízóinak az 1956-os harcokban jeleskedőkről és utódaikról. Aki többnyire a legjobb barátja, vagy a házastársa!!!!
Nos, amiért ezen besúgók hozzátartozóit azon mód valamilyen tragikus esemény érte, mihelyt megtagadni akarta a besúgási engedelmességet, bizony a mai napig családok százezrei zsarolhatók emiatt!!!
Sürgősen le kell nagy nyilvánosság mellett leplezni ezen MEGBÍZÓKAT és el is kell ítélni őket! Ugyanakkor az évtizedekig jelentgető kis megbízottakat ,,takarékra" kell tenni, de szigorúan, hogy azok akikről jelentgettek, felszabadulhassanak ezen nyomás alól és maradéktalanul kifejthessék pozitív tevékenységüket a haza- és a benne élők javára, családtagjaik büszkeségére és örömére!!! Ehhez minden eszközt meg kell találni és az eddig negatívan diszkrimináltak rendelkezésére bocsátani!
Elejét kell venni egyszer, s mindenkorra annak, hogy az 1956-os szabadságharcosok ellenségei kerüljenek olyan hatalmi helyzetbe, hogy kisajátíthassák maguknak az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplését! Ezzel, szabad utat kaphatna az önállóság felelősségével élő 1956-osok és utódaik nemzetükért való kreatív életvitele és tevékenysége. Amihez, ha szükséges, minden erkölcsi és anyagi támogatást meg kell adni!

És, akkor még nem is szóltam a halálba kergetett öngyilkosokról, vagy az annak látszó gyilkosság áldozatairól!!!

2010.05.22.

Bóna Mária Ilona

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Egy minapi jogi konferenciáról szólva
  2015-04-14 19:12:06, kedd
 
  Elmondhatom, le is írhatom, hogy 2015. április 11-én ott voltam a Magyarok Házában megtartott ,,jogi konferencián".

https://www.facebook.com/Egysegfront


Az ott elhangzottakról most nem szeretnék részletesen írni. Leginkább csak arról az egyről, ami nagyon KÖZÉRDEKŰEN AKTUÁLIS és azonnal orvosolandó nemzetstratégiai szempontból.
Arra a megjegyzésére gondolok Geri Tibornak, amikor felvetette annak eshetőségét is, hogy
- "kénytelenek lehetünk külső segítséget is kérni az ENSZ-től.".
Amikor ezt mondta felszisszentek a körülötte ülő előadók és tiltakozásuknak adtak hangot. Ezzel kapcsolatban lenne - legfőképpen a tiltakozók felé - megjegyzésem, amit már oly sokszor, sokféleképpen megírtam itt a facés Jegyzetek között.


Mit várhat parlamenti képviselőitől az egyszerű választópolgár, amikor külföldi alapítványokat (Haza és Haladás) is meg lehetett annak nyerni, hogy olyan politikusokat pénzeljenek, mint pl Bajnai Gordon, aki képes volt - TERÜLETFEJLESZTÉSI TÖRVÉNY-be bújtatva elfogadtatni a parlamenttel azt a törvényt, amelyik lehetővé tette volna, hogy Magyarország területén kiépülhessen a NATO európai támaszpontja! Részletesebben itt olvasható:
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=136883&n=furaila&blog
_cim=Tudjátok, hogy mi a gond ezzel a mostani kapitalistasággal?Nem értem a Tibor körül fölszisszenőket! Nem értem őket, mert hogyan fogadhatják el zokszó nélkül a NATO számára maradék hazánk területének felkínálását akkor, amikor ez elleni tiltakozót leszólják és leintik????

Óva intek mindenkit attól, hogy feltételezze, hogy ez az egész törvény már feledésbe merült, vagy lemondtak a megvalósításáról! Szó nincsen erről!
EBBEN A JEGYZETBEN OLVASHATÓ MINDAZ, AMITŐL 2008 óta olyan nagyon félek és féltem szeretteimet, a hazámat és a benne élőket!
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=136858&n=furaila&blog
_cim=Nemzeti parkok, mint leendő rezervátumok


"Ugyanis, azért gondolják "szükségesnek" ezeknek a nemzeti parkoknak az elhanyagolását, mert úgyis logisztikai központok fognak kiépülni rajta. Logisztikai központok, vagy inkább REZERVÁTUMOK? Egyik, a Kunsági Nemzeti Park már le lett tesztelve több alkalommal is a Kurultaj és a MOGY-ok megrendezésekor!"
Hiszen, katonaemberek lettek a Magyarok Szövetségének vezetői, akik járták az országot és egyfajta túlélési programmal igyekeztek fölkészíteni a majdani rezervátum-lakókat! De ezt most nem részletezném... Inkább felhívnám a figyelmet arra az ukrajnai polgárháborús helyzetre, amit valójában Magyarországon akartak kirobbantani!

Talán, ezért mosolygott G.T. olyan elnézően a "bajsza" alatt, miközben sziszegtek a még mindig oly GYANÚTLAN jogász és nem jogász előadó kompetátok, ott a pulpituson ülve! Mert Tibornak, mint hivatásos fegyverforgatásra és különböző harcászati STRATÉGIÁKRA KIKÉPZETT embernek tudnia kell arról, hogy mi készül ellenünk JOBBRÓL és BALRÓL is - DEMOKRÁCIÁNAK hazudva!!!!No, meg az sem közömbös - főleg számomra nem az - hogy már csak ÜRÜGYRE lenne szükségük ezen álságos hazaáruló politikusainknak, mint 1956-ban! Csakhogy, akkor a SZU hadseregének készítették elő a terpet, most, pedig minő "véletlen"? a NATO-nak!!! Mindig azoknak a hatalmaknak taszítják oda a hazánkat és a benne élőket, akiktől a legnagyobb védelmet és HASZNOT remélik a hatalom tulajdonosai.
Ugyanis, úgy olvassátok minden egyes leírt szavamat, hogy én vagyok az egyetlen SZEMTANÚJA, aki látta - és le is írja- el is mondja - hogy 1956-ban, már AUGUSZTUSBAN bálákba csomagolva, a magyar néphadsereg repülőgépéről dobálták le a kunsági legelőkre azokat a röpcédulákat, amellyel kiPROVOKÁLTÁK az "ellenforradalmat"!!!

Ezeket a röpcédulákat én már akkor láttam és egyet el is olvastam, mert amikor földet ért az egyik bála, kiszakadt és az apró kis papírok szerte-széjjel keringtek a levegőben. Elkaptam egyet, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lehet az a sok kis fehérség... Éppen ott nyaraltam és rokonaim állatait őriztem a legelőn.Nnnaaaaaaaaaaaa én azóta élek CÉLKERESZTBEN!!!! Pedig, akkor még csak egy kisiskolás kislány voltam és semmit nem értettem a felhívásból, meg a kiáltványból, meg a sztrájkból... Fogalmam nem volt arról, hogy miért kapták ki az odaszaladó rokonaim oly ijedten a kezemből, mondván: "Ez nem gyeröknek való!"????

És milyen érdekes, hogy azóta sem tudtam ebből a CÉLKERESZTBŐL kikerülni??!!!

Ma már tudom, hogy arra várnak hátha én is meghalok, mint az egész nemzedékemhez tartozó VÉTLEN SZEMTANÚ!

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Tudjátok, hogy mi a gond ezzel a mostani kapitalistasággal?
  2015-04-14 17:06:53, kedd
 
  Az, hogy a szocializmust valójában a magát szocialistának hazudók fuccsoltatták be még az 1980-as években!

Valójában azért adták át oly "békésen" a hatalmat, mert máskülönben be kellett volna jelenteni Magyarország fizetőképtelenségét.

(Tessék csak megnézni ennek bizonyítékát: az 1989-es MSZMP KB ülésein készült jegyzőkönyvek itt látható KIVONATOLT RÉSZLETEIT! Azt külön kiemelem, amelysikben azt rögzítették, ahogy Medgyessy aggódik Magyarország fizetőképtelensége miatt.)

http://furaila.xfree.hu/234611

valamint a másolatát:
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=126643&n=furaila&blog

*

Be kellett volna vallani, hogy amiért az egyetlen párt oly mértékben telepedett rá Magyarország minden üzemére, gyárára és intézményeire - a FÜGGETLENÍTETT kisz- párt- és szakszervezeti bizottságaival, annak minden infrastrukturális hátterével és az alkalmazottaik bérével - hogy FELÉLTÉK ezen üzemek, gyárak, és intézmények MINDEN nyereségét...

És, már az 1970-es évektől kezdődően - mindent - attól a rothadónak hazudott Nyugattól fölvett kölcsönökből kellett fizetni!!!

Egyik bizonyíték a máig érvényben lévő 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza! Ez alapján az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében.

Bővebben itt olvasható:
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=94720&n=furaila&blog

*

Az, hogy már akkor is folyamatosan ELÁRULTA a MUNKÁSOSZTÁLYT ez a "PUHA" DIKTATÚRÁT megvalósító hatalmas Magyar Szocialista MunkásPÁRT apparátus - mi sem bizonyítja jobban, mint-hogy az 1980-as évekre pont a MUNKÁSSÁG volt a legszegényebb!

Ezek után már azon sem lehet csodálkozni, hogy 1990-ben a 15 éves és ennél idősebbek 20,7 %-a NEM VÉGEZTE EL A 8 ÁLTALÁNOST!!! És 1,2 %-a ANALFABÉTA volt!!!

(Egy 1990-ben elvégzett statisztikai felmérés szerint. (KSH Statisztikai Évkönyv 1991.)

Nos, ez mind annak a magát szocialistának hazudó rendszernek a ,,SARA", amiben a mai napig dagonyázunk.

Majd, a magát demokratikusnak HAZUDÓ - új HATALOM MINDEN FELELŐSSÉGET áthárított az egyszerű polgárra, a volt melósra, aki elveszített mindenét és mehetett a munkaügyi hivatalba munkáért könyörögni. Ahol, viszont a régi-új bürokraták úgy kezelték őket, mintha ők árulták volna el a szocializmust!!! Mondván:

- ,,TI AKARTATOK KAPITALIZMUST! Hát, akkor most itt van nektek és egyétek meg, amit főztetek!"

*

ÉS AZÓTA IS A KAPITALIZMUST OKOLJA MINDENKI. Ez enyhén szólva tragi-komikus!!!

Ezennel jelentem: 1990-ben egyetlen párt sem kampányolt a kapitalizmussal!!!

http://furaila.xfree.hu/213604

Tehát, ebből logikusan következik, hogy senki nem a kapitalizmusra szavazott, amikor az MDF-re, SZDSZ-re, MSZDP-re mint magát demokratikusnak és szabaddemokratának hazudókra adta a voksát!

*

És miért képesek magukat még mindig BALOLDALinak nevezni a legvadabb kapitalistákká vált - volt függetlenített pártvezérek?

Talán, mert megkötötték velük - a demokráciával és szabadság ígéretével kampányoló, magukat rendszerváltoztatónak hazudók - azt a bizonyos PAKTUMOT, aminek még a létezését is agyonhallgatják! Sőt! Még 2014-ben is a TUDATLANSÁG és FÉLISMERETEK alapján mentek el az emberek "SZAVAZNI" és NEM VÁLASZTANI!

Tessék csak beleolvasni ebbe a visszaemlékezésbe, amit külön kiemelnék:

“...Ezért kötötte meg az ismert paktumot és nem tette lehetővé, hogy a tudatlanság, vagy félismeretek ezt lehetetlenné tegyék."

http://furaila.xfree.hu/256559 (2013.11.08-i képfeltöltés)

Nemhogy 1990-ben NEM VOLT SZABAD a választás, hanem az azóta eltelt 25 évben sem volt az! Mert milyen egy választási lehetőség az, amikor a NÉP nem választhat jelöltet saját maga lakóközösségéből, hanem el kell fogadnia a PÁRTOKra oszlott egy-párti előd utódainak JELÖLTJEIT, akikre aztán "SZAVAZHATUNK"!???

Vagyis, szó sem lehet valódi VÁLASZTÁSRÓL!

*

Nnnaaaa, hogy azután soha ne lehessen szó semmiféle elszámoltatásról, azon mód be is lettünk tuszkolva a NATO-ba. Azért nyilatkozza az újságban B.P. főpaktumozó, hogy: "márpedig oda be kellett lépni!" és ezért még a népszavazást is meg lehetett manipulálni!

Sőt, külföldi alapítványokat (Haza és Haladás) is meg lehetett annak nyerni, hogy olyan politikusokat pénzeljenek, mint pl Bajnai Gordon, aki képes volt - TERÜLETFEJLESZTÉSI TÖRVÉNY-be bújtatva elfogadtatni a parlamenttel azt a törvényt, amelyik lehetővé tette volna, hogy Magyarország területén kiépülhessen a NATO európai támaszpontja! MEGSZAVAZTATJA 2008. április 22-én azt a törvényt, amely lehetővé tenné a NATO számára az egész ország területét 11 körzetre osztva - LOGISZTIKAI KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁT.

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=10145&n=furaila&blog ...
(2008-04-20 10:41:32, vasárnap)Mindezek tudatában, már csak az a kérdés, hogy tudja-e az a bizonyos TÖMEG-ember, hogy az EU- és NATO katonák valójában a magukat szocialistának hazudókkal paktumot kötő jobb- és baloldali politikai "elitet" is védelmezik - de leginkább?

Mert egészen biztosan SEMMIT NEM TUD a TÖMEGember ezekről, mert ha tudna, akkor nem tüntetne ott ordítozva a magukat baloldalinak hazudozók mellett és az EU-csillagos zászlót lobogtatva!

*

Bocsássatok meg nekem ezért az ősznteségemért, de ha csak a lakóhelyemen kialakult poltikai felfogású TÖMEGemberekre gondolok, akkor az összefogás a nemzetért az itteni lakóhelyemen teljességgel kivitelezhetetlen! Vagy, ha igen, annyira bebetonozták magukat a mindkét oldalon kicsapódó, kiválasztódó ilyen-olyan oldalas pártkatonák, hogy még feltételezni sem érdemes a SAJÁT és LAKÓKÖZÖSSÉGÉNEK jól-felfogott ÉRDEKÉT ésszel felmérni képes és ezért jelölhető, valamint választható EMBER!

Mondok egy példát:
Tegnap fölszállt a buszra, amelyiken utaztam, egy idősebb férfi gyönyörű rekesznyi fehér virágú üde-zöld levelű muskátlival... Azonnal kérdezgetni kezdték tőle, hogy hol vette... Én meg megjegyeztem, hogy már csak egy másik rekesz piros virágú kellene és akkor elmondhatnánk, hogy ez itt a nemzeti színű virágözön. Erre megszólalt egy korombeli - vagy talán idősebb egy kicsinykével - hogy:

- "... ne már! hagyja abba a magyarkodást!".

Nyeltem egyet befelé a kibuggyanni készülő könnyeimből és msolyogva, amúgy viccesre véve a figurát, kérdezgettem és beszéltettem az öreget, aki szívesen válaszolgatott és kiderült, hogy a Pesterzsébet-menti Dunaágban szoktak a haverokkal pecázni... és akkor szomrúan gondoltam arra, hogy ilyen "tudatlan" és "félismeretekkel" rendelkezőkre van a sorsunk - a HAZA SORSA - bízva!!! Talán el sem hinné, ha kezdeném neki sorolni, hogy milyen aljas módon vezette meg az egész parlamentet egy Bajnai Gordon nevezetű, általuk baloldalinak és kompetens személyiségnek tartott "politikus".

*

Sajnos, fogalmuk nincs arról, hogy az ő kis Duna-parti horgásztanyájuk már rég ki lenne sajátítva a NATO logisztikai központja számára - ha én nem küzdök érte, értük tíz körömmel... ésszel, LELKIerővel 2008 óta!?!
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=10145&n=furaila&blog ...
(2008-04-20 10:41:32, vasárnap)

Miközben, az összes hazaáruló, volt baloldali, ma a legvadabb kapitalista templomos mind itt landolt... és a villanegyedben építkeztek és az önkormányzatban puszipajtások a fideszesekkel!

Nehogymá azt hidd egy pillanatig is, hogy NEM rájuk szavaznának ismét és ismét!

*

Mára már meggyőződésemmé vált, hogy a MAGYAROK SZÖVETSÉGE is azért jött létre, hogy a magyarságukhoz ragaszkodókat felkészítse a rezervátum-életre...
Mert: mi másért tartott volna egy, a Nemzetvédelmi Egyetem oktatója előadásokat egy esetleges polgárháború túlélésének módjairól - már 2008-ban?


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nemzeti parkok, mint leendő rezervátumok
  2015-04-13 03:52:51, hétfő
 
  Az alábbi - Sallai Róbert Benedek FELHÍVÁS-át olvasva - közreadnám mindazt, amiről oly kevesen tudnak és senki nem akar róla beszélni, sem írni.


Kedves Sallai Róbert Benedek!

TI OTT A PARLAMENTBNEN VITATKOZTOK MINDENFÉLE CSIP-CSUP KOMPETENETCIÁKON VESZEKEDVE, MIKÖZBEN ODASZAVAZTOK AZ ÖSSZES HAZAÁRULÓ TÖRVÉNYRE!!!

HÁT, "CSAK" ENNYI, AMENNYI A VALÓSÁGOS TÉTJE A NEMZETI PARKOK ÉS MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETI ÜGYÉNEK!!!!

Mit vársz tőlük, amikor külföldi alapítványokat (Haza és Haladás) is meg lehetett annak nyerni, hogy olyan politikusokat pénzeljenek, mint pl Bajnai Gordon, aki képes volt - TERÜLETFEJLESZTÉSI TÖRVÉNY-be bújtatva elfogadtatni a parlamenttel azt a törvényt, amelyik lehetővé tette volna, hogy Magyarország területén kiépülhessen a NATO európai támaszpontja!


Ugyanis, azért gondolják szükségesnek ezeknek a nemzeti parkoknak az elhanyagolását, mert úgyis logisztikai központok fognak kiépülni rajta. Tessék utána nézni abban a parlamenti irodában, hogy mit is SZAVAZTATOTT meg Bajnai Gordon 2008. április 22-én! Az ugyanis, egy olyan törvény, amely lehetővé tenné a NATO számára az egész ország területét 11 körzetre (egyenként 10 km-es sugarú körben) osztva - LOGISZTIKAI KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁT.

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn... 2008-04-20 10:41:32, vasárnap

RÉSZLET az Ad T/5311-es sz. törvényből, vagyis, amit az A/35 §-ról ide kíyvánkozik, ha valaki nem tudná a blogbejegyzés linkjét megnyitni::

Az OTrT a következő 27/A §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
,,Honvédelmi terület övezete
27/A § A honvédelmi terület övezetét a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület terület-felhasználási egységbe kell sorolni."

Az 1/4. sz. melléklet Országos jelentőségű logisztikai központok és térségek felsorolását tartalmazza. Összesen 11 nagy térségre osztva Magyarország területét. Ezen térségek a mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 km-es környezetét jelöli.
Logisztikai központok és térségek:

I. Nyugat-dunántúli körzet Sopron (részközpont: Szombathely).
II. Észak-dunántúli körzet: Győr - Gönyű.
III. Közép-dunántúli körzet: Székesfehérvár (részközpont: Dunaújváros, Veszprém).
IV. Dél-dunántúli körzet: Baja (részközpont: Mohács).
V. Budapest körzet: Dél-Pest (Soroksár),
Dél-Buda (Nagytétény),
Csepel Nemzeti Szabadkikötő.
VI. Közép-alföldi körzet: Szolnok.
VII. Dél-alföldi körzet: Szeged (részközpont: Kisszállás).
VIII. Észak-keleti körzet: Miskolc vagy Tiszaújváros.
IX. Észak-tiszántúli körzet: Záhony (részközpont: Nyíregyháza).
X. Délnyugat-dunántúli körzet: Nagykanizsa.
XI. Közép-tiszántúli körzet: Debrecen.

Mit is jelentene az ezeken a területeken élők számára egy ,,logisztikai központ"?
Vegyük példaként Budapest, Dél-pesti részét. A csodálatos Soroksári-Dunaágat és a folyót szegélyező kis hétvégi házakat, horgásztanyákat. Mint egy felfűzött gyöngysor, olyanok ezek a munkásemberek által épített kis házak. Nos, ezt akarják logisztikai központtá alakítani!

Azok számára, akik nem értenek ezzel egyet ott lesznek a nemzeti parkok területei, ahova, mint valami REZERVÁTUMBA elvonulhatnak...

Bóna Mária Ilona

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Sallai Róbert Benedek:

FELHÍVÁS
Érdekel még valakit hazánk természeti öröksége?

Nagy-nagy szomorúsággal veszem tudomásul, hogy az országban egyre növekvő apátia azt eredményezi, hogy a kormány kontroll nélkül mindent megtehet. Főként megtehet az olyan értékeinkkel, amelyek védelme, megőrzése nincs közvetlenül kapcsolatban az emberek mindennapi életével. Az internetadó mozgósító volt az emberek számára, mert azt fontosnak tartották. Vajon lehet ilyen fontos hazánk természeti örökségét fenntartó nemzeti parkok védelmének az ügye? Vajon lehet ilyen fontos hazánk természeti értékgazdagsága, amit most ostoba kormányzati döntések veszélyeztetnek? Felfogta vajon a társadalom, hogy mi zajlik körülöttük? Megértették, hogy a hazánk természetvédelmi bástyáinak lerombolására készülnek a kormánypártok jövő hét elején?


A kormánypártok hétfőn este záróvitára és kedden szavazásra bocsátják azt a törvényjavaslatot, ami elveszi a nemzeti parkok vagyonkezeléséből a védett földeket, hogy az NFA-n keresztül az kijátszható legyen oligarcháiknak.
Lenyúlják a nemzeti örökséget, mert 25 év szabadrablás után ez van még, ami értéket jelent, és még nem nyúlta le senki.

Azt mondják, hogy mikor parlamenti képviselő lettem megszűntem zöld civil és természetvédelmi szakember lenni, mert politikus lett belőlem. Azt is mondják, hogy egy politikus, egy párt most nem tud megmozdulást szervezni, mert az emberek már nem bíznak a pártokban és csak a civil kezdeményezéseknek van esélye.

Nincs senki, akinek lenne annyira fontos a természetvédelem megvédése, a védett természeti értékek védelme, hogy hétfőn délután a Kossuth téren üzenjen a kormánypártoknak? Nincs senki, aki van még annyira demokrata, hogy véleményének hangot adjon?
Ez a hatalom csak az erőből ért. Értékek, józan ész, emberség, szakmaiság nem számít nekik. Van még pár száz ember legalább, akit érdekel annyira hazánk természeti öröksége, amit ezek szét akarnak rabolni, hogy eljön a fővárosba és hangot ad véleményének? Van még valaki, aki jövő hét hétfőn délután megszervezne egy megmozdulást?

Elfogadom, ha nincs, szomorúan, de tudomásul veszem. Megteszem amit a parlamenten belül tudok, de sajnos nem rendelkezek azzal a képességgel, hogy emberek lelkiismeretére hatva tömegeket tudjak mozgatni, és amit a parlamentben tenni tudok, az láthatóan kevés. Többre lenne szükség.

Sallai R. Benedek
az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ha lemondanának a piáról, a koldulásról, az utcán-levésről
  2015-04-10 01:17:11, péntek
 
  http://huppa.hu/ahogy-azt-andraska-elkepzeli/

Ez a kedélyeskedő írás egy sor tragikus társadalmi sorskérdésekre kiterjedő vitát provokált SZILÁRD SZIKLA által, aki közzétette itt a Facebookon.

Gondoltam, közreadom a kettőnk "vitáját", mert szerintem nagyon tanulságos és tipikus az a könnyed bagatellizálása a társadalmi sorskérdéseinknek, ahogyan a "hivatalos" státuszban lévő médiások publikációiban megjelenik.

*

Bóna Mária Ilona: Mi a csudát képzel ez a szocialista-kapitalista-demokrata firkász, hogy azok, akik az utcára kerültek - önhibájukon kívül - azt el lehet intézni annyival, hogy "Lemond a piáól, meg a koldulásról, meg az utácnlevésről..." ????

Nem tudja a PIHENT agyával fölfogni, hogy azt a létformát csak önpusztítással, vagyis, minden olyasminek a fogyasztásával lehet "elviselni", ami árt és közelebb visz a végső elmúláshoz! Ezek a reménytelenül LESZAKADÓK valójában a szemünk láttára HALDOKOLNAK... Mert ez az emberhez teljességgel méltatlan létforma úgy jött létre, hogy a társadalmi vezetők, az életünk irányítói, a HATALOM tulajdonosai MEGFOSZTOTTÁK őket az életben-maradás minden esélyétől, lehetőségétől. Nem ölte- nem öli meg őket közvetlen... Erre nem lehet más a válasz a hajléktalanok részéről, mint ennek a méltatlan élet(fomá)nek a megszüntetése a élet végső kioltására való törekvéssel. Az euthanáziát engedélyező országokban is kapnak kábszert a végső elaltatás előtt! Ezek az emberek ezért a tudatmódosulásért koldulnak valójában!!! Aki ennek a tragikusságát nem képes fölfogni, annak szarból van a "lelke", vagy olyannyira önző és felelőtlen, hogy minden felelősséget elhárít magától és áthárítja a sok esetben vétlen VESZTESRE, aki szintén EMBERI LÉNY volt azelőtt, mielőtt, megfosztották volna tőle!!!


Amikor, eljött az 1990-es fordulat és nyilvánvalóvá vált, hogy ugyanazok valósítják meg a vadkapitalizmust, akik olyan nagy szorgalommal hazudták a szocializmust...

Az is nyílvánvalóvá vált, hogy az akkor - 1990-ben - éppen munkás státuszban lévők mennyire megszívják, mert ők NEM rendelkeztek a változáshoz szükséges ismereti, kapcsolati- és anyagi tőkével! Hiszen, köztudott volt, hogy pont az a munkás-"osztály" volt a legszegényebb, akik nevében hazudták a hatalom gyakorlását...

Ez a MUNKÁSSÁG azonban, NEM VOLT AZONOS AZOKKAL, AKIK 1945-ÖT KÖVETŐEN MEGVALÓSÍTOTTÁK A PROLETÁRDIKTATÚRÁT, hanem RAJTUK VALÓSULT MEG VALÓJÁBAN ÉS EZZEL EGY EGÉSZ GENERÁCIÓT IRTOTTAK KI !!!

Hiszen, 1990-et követően pont ők kerültek tömegével az utcára és az ő fejük fölül privatizálták ki - ugyanazok - a gyárat magánvagyonukat gyarapítva, akik a szocializmusban rátelepedtek a gyárra, mint függetlenített kisz- párt szakszervezeti vezetők!!!

*

Szilárd Szikla:A gyárak mellett a munkásszállókat is, amely intézményekben tízezrek laktak minimum országszerte.

*

Bóna Mária Ilona: Ez így igaz, csakhogy nekem nem fájt a szívem azokért a szállókért, mert nagyon jól ismertem azokat a körülményeket, főleg a fővárosban lévő építőipari munkásokéát és ipari tanulókét.

*

Szilárd Szikla: Viszont volt hol lakniuk, nem kényszerültek az utcára. Így az átlagemberek jelentős része nem tudta, már létezik a hajléktalanság csak eldugva.

*

Bóna Mária Ilona: Naa, akkior nézzük, hogyan is kezdődött az 1960-as években. ... Ekkor még inkább az volt a fontos, hogy a lehető legrövidebb idő alatt munkaerőt állítsanak elő az erre a célra létrehozott (szövetkezeti- vállalati- iskolai tanműhelyek) intézmények. Itt szó nem volt arról, hogy: "minden leszünk", meg, hogy: "a tudás hatalom" (pedig még a propaganda-csapból is ez folyt)!

Valójában arról volt szó, hogy a szalagrendszerben, teljesítménybérben dolgoztató konfekcióiparnak szüksége volt modern rabszolgára."

"Vagyis olyan munkásnőkre volt szükség, akik kötél idegekkel bírták a napi 8-10 órai robotot minden kommunikációs igény nélkül! Kitermelték - az ókori "beszélő szerszám" mintájára - a legújabb kori: nem beszélő változatot. Hogyan? Úgy, hogy a három évig tartó kiképzés alatt igyekeztek megfosztani őket minden személyiségjegytől, egyéni megnyilvánulási készségtől. Közben elrettentő történeteket meséltek nekik a "reakciós, burzsuj" időkről." Szükség is volt erre a drákói kiképzésre, felkészítésre, mert az üzemcsarnokokban, a textilipari munkagépek iszonyatos zajjal működnek, működtek. Ebben a zajban lehetetlenség volt az anyanyelvi beszéd használata!

Beszélni kell arról is, hogy csak a fővárosban, az úgynevezett munkásszállókon elhelyezett (évfolyamonként 1200-1500 fő) építőipari- főleg fiú- szakmunkástanuló helyzete egyenesen tragikus volt, mert ők a három tanulóévük alatt csak a szálló-munkahely-képző-kocsma-szálló útvonalat ismerhették meg a fővárosból, a világ egyik legszebb városából! Miért volt ez annyira tragikus? Azért, mert a tizennégy éves gyerekek, a fővárosba kerülve úgy jártak, mint amikor egy növényt gyökér nélkül kitépünk "őshonos" helyéről és úgy akarjuk az idegen talajba átültetni

Ráadásul a fiúk a szakmunkásvizsga után - több, mint két évre - bevonultak katonának, így teljesítve sorköteles katonai szolgálatukat. Mire leszereltek, minden családi- otthoni kötődésüket elveszítették. Nem is ez az igazán elkeserítő, hanem az, hogy szinte semmit nem kaptak helyette! Az ifjúvá serdülés éveit ezeknek a fiataloknak is a túlélés jelentette - a töltekezés, a szellemi- testi- lelki "építkezés" helyett, a saját jövőjükre való felkészülés helyett! Így valósulhatott meg - a spártai katonaállam mintájára - az a politikai diktatúra, amit szovjet tankokkal, fegyverekkel, de magyar emberekkel lehetett fenntartatni.

Mi köze ennek az anyanyelvhez? Talán, csak annyi, hogy köztudottan a fegyveres testületek nem azon helyek, ahol az anyanyelvnek, mint kommunikációs eszköznek jelentősége van! A katona parancsosztó és parancs végrehajtó személy, akinek ritkán van lehetősége a választékos anyanyelvi önkifejezésre! Mire házasulandó korba kerültek ezek a fiatalok, már elveszítették organikus (természetes, ősi, az ősöktől örökölt tudás, vagy az iránti készség) műveltségüket, minden kötődésüket az anyanyelvükhöz!

Fölmerül a kérdés, mennyire voltak képesek önmaguk minőségi reprodukciójára, akkor amikor már nem tellett tőlük több, mint szolgai lélekkel szolgálva - túlélni a mindennapokat!?

A válasz nemzetfogyásunkban is visszatükröződik. Ez a tömeges lepusztultság - tarthatatlanná válásával - elérkezetté tette a változtatás szükségességét!Mit hozott a történelmi váltás ezen széles néprétegnek?

Egy 1995-ös felnőttoktatási konferencián az egyik előadó A kettészakadó magyar társadalom című tanulmányában kifejtette: "... a kilencvenes évek kezdetétől ... az új helyzetbe került magyar társadalom elenyésző kisebbségének jelent reális kibontakozási lehetőséget. A többség számára a korábbi értékrendek felbomlása és a társadalmi kommunikáció új eszközeinek hiánya ,,egyfajta funkcionális analfabétizmust eredményezett. Ha mindezekhez hozzáadjuk, hogy 1990-ben a 15 éves és ennél idősebb népesség 20,7 %-a nem rendelkezett befejezett 8 osztályos általános iskolai végzettséggel, és 1,2 %-uk iskolába sem járt, megállapíthatjuk, hogy Magyarország lakossága kettészakadt: a még mobilizálható tudással rendelkezőkre és a reménytelenül leszakadókra." És akkor még nem is beszéltünk az előbb idézett szociográfia szakmunkásairól. Ők a további 42,5 %-ban találhatók (a középfokú és felsőfokú szakképzettségűekkel együtt) - egy 1990-ben elvégzett statisztikai felmérés szerint.(KSH Statisztikai Évkönyv 1991.)

A következő gondolattal fejezi be a konferencia előadója tanulmányát: "A képző intézmények szerepeinek újragondolása, a képzési tartalmak korszerűsítése, a leszakadók helyzetének javításához eszközök, módszerek és a folyamatos feltáró vizsgálat megszervezése, működtetése feltétlenül állami feladat, amely akkor valósítható meg hatékonyan, ha az kormányprogram szintjére emelkedik. E programnak a feladata a veszélyeztetett rétegek leszakadásának megelőzése, megakadályozása. A program szerves része kell legyen a felnőttoktatást is magába foglaló átfogó oktatási program." (Új Pedagógiai Szemle 1995/2.)

"Egyharmad/kétharmad-típusú társadalom": Ezzel a kifejezéssel Andorka Rudolf, a közelmúltban elhunyt szociológus professzor azt a társadalmat írja le, amelyben az aktív korú népességnek csak a kétharmada végez munkát, s a népesség egyharmada teljesen leszakad, a kétharmad eltartottjaként él. Itt gondolnunk kell azokra az aggastyánnak látszó, középkorú emberekre, a hajléktalanokra...

Róluk, újra és újra az a kép ötlik fel bennem, amikor az amerikai polgárháborúban, a rabszolgák felszabadítását követően ellepték az utakat a ,,gondoskodó" gazda nélkül maradt rabszolgák. ,,Az emberéletben bekövetkezett veszteség és az anyagi kár hatalmas volt. A legnagyobb változást az jelentette, hogy megszűnt a rabszolgaság, és vele az abból élő rendszer. Megszüntetésével úgy látszott, hogy a feketéknek az amerikai társadalomban elfoglalt helye gyökeresen megváltozik. Ennek a reménynek a megvalósulásáig azonban majdnem egy teljes évszázadot kellett még várni."

Ez egy idézet a Cambridge Enciklopédiából, melyben a megfogalmazott gondolattal párhuzamot szeretnék vonni a rabszolgatartó proletárdiktatúra és az amerikai rabszolgatartó társadalom között.

Aggódom ezekért a volt ,,munkásokért" (melósokért), akik most ugyanúgy visszasírják ,,Kádár-atyuska" ,,gondoskodó" államát, mint a ,,felszabadított" amerikai rabszolgák a róluk ,,gondoskodó" munkaadóikat! Miközben sajnálom őket, haragszom is rájuk! Haragom azonban annak szolgálatába igyekszem állítani, hogy nálunk ne száz évet vegyen igénybe modern rabszolga-sorstársaim életének jobbra fordulása, hanem a közeli jövőben megtörténjen az! Meg kell tanítani ezt a népcsoportot régi-új identitására! Meg kell teremteni azokat a helyeket ismét, ahol az egyén megismerheti saját egyéni értékeit, amellyel kialakíthatja saját alkalmazkodási életképességét, ami alapja lehet minden további elsajátításnak, tanulásnak.

Naaaaaaaa ez az, amin ek kifejezetten gátja az EU! Mert az garantáltan úgy működik, mint ahogy az LUGANOI TANULMÁNYBAN meg vagyon írva.


ÍME EGY RÉSZLET A TANULMÁNYBÓL:
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=121622&n=furaila&blog

"2. Mi befolyásolja a jövőt?

A jövő alakulását lényegében három tényező fogja a leginkább befolyásolni:

* a világ népességének növekedése,

* a fogyasztás mennyisége és minősége és

* azok a technológiák, amelyekkel a fogyasztási cikkeket előállítják.

Ennek az alapelvnek a következetes végrehajtásától várható csupán, hogy a liberális gazdasági rendszer - amelynek nem a munkahelyteremtés, hanem a profittermelés a célja -fennmaradhasson. A profit mint cél ugyanis egyet jelent azzal, hogy nő a globalizáció hasznából kirekesztettek, a szegények, a munkanélküliek száma. Ezek az emberek megélhetést követelnek, ami óriási terhet rak a társadalomra. A javak megosztása ezekkel az emberekkel idegen a liberális rendtől, annak megszüntetését jelentené. Mivel azonban abból indultunk ki, hogy a liberális rendnek fenn kell maradnia, ezért csak egy megoldást javasolhatunk: a lakosság létszámát kell csökkenteni. Csak ez az egyedüli lehetséges módja annak, hogy a liberális világgazdasági rend fennmaradhasson. A kevesebb ember pedig a természetet is kevésbé fogja károsítani, és kevesebb szociális problémát is okoz. Tehát mindenki boldog lesz, a föld és azon a liberális rend tovább él. Így megvalósulhat a fenntartható fejlődés."

"De hogyan érhető el a lakosság-csökkenés? A szokásos módszerek: világháborúk, etnikai-nyelvi csoportok kiirtása, és az egyéb durva, direkt módszerek ma már nem alkalmazhatók. Ezek ugyanis túl költségesek és nem elég hatékonyak. Fel kell vetnünk tehát a kérdést: hogyan oldható meg mégis a radikális népességcsökkentés? Fogalmazzunk meg először néhány alapelvet!

Az alkalmazandó módszereknek:

* olcsónak kell lenniük,

* nem szabad semmilyen speciális berendezést igényelniük továbbá

* az "áldozatok" kiválasztását nem vállalhatja senki, azt magukra az "áldozatokra" kell bízni,

* az államoknak nem kell közvetlenül résztvenni a munkában. Jobb ha azt ráhagyja a magánszektorra." (Részlet a Tanulmányból.)

"Ha a népességcsökkentési tervet jól átgondoljuk, és megfelelő erőforrásokat és akciókat rendelünk hozzá, a stratégia valószínűleg sikeres lesz. A stratégiának két területre kell készülnie: a születésszám csökkentésre, és a halálozási számok növelésére.

A módszerek pedig - mint már említettük- nem lehetnek durvák, nyilvánvalóak.

Hogyan alapozhatjuk meg a népesség csökkentési tervet?

A négy pillér, amire támaszkodhatunk a következő:

* ideológiai-etikai,

* gazdasági,

* politikai és

* pszichológiai." (Részlet a Tanulmányból.)

Részletesebben itt is olvasható:

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=121622&n=furaila&blog

*

Szilárd Szikla: Nem hiszek a népesség csökkentési projektben. A tényeket nem írják le.

*

Bóna Mária Ilona: Na jó, akkor lássuk hogyan valósult meg a népességcsökkentési projekt 1990-et követően Magyarországon. Elsősorban szólni kell arról a "kétharmadról", amelyik a gerincét képezné a fideszes gazdaságpolitikának. Szokás őket "polgári középosztálynak" is nevezni. Csakhogy, ez a ,,polgári középosztály" szintén a kádári időkben szerezte viszonylagos jómódúságát és a vezetéshez a kompetenciáját. Leginkább a tanultságát bizonyító diplomáját, amit azután úgy használhattak és használnak a mai napig, mint JOGOSÍTVÁNYT a hatalomgyakorláshoz...

Ez meglehetősen beárnyékolja azt a szerepet, amit fel kellene vállalniuk! Mert, ugyanúgy, mint a magát baloldalinak hazudók, ők is egyfajta (pozitív) diszkriminációnak köszönhetik azt, hogy 1990-ben rendelkeztek a VÁLTOZÁSHOZ szükséges ANYAGI- ISMERETI- KAPCSOLATI TŐKÉVEL. Tehát, nyilvánvaló, hogy a jobboldalon kicsapódók is ugyanannak köszönhetik vélelmezett kompetenciájukat arra, hogy vezetői, KÉPVISELŐI legyenek egy-egy térségben élő emberek közösségének.

Nagy probléma még az, amit külső nyomásnak nevezünk és az un. baloldali hatalmi "elitet" segíti a nyomásgyakorlásban. Lásd az EU-ban ,,baloldali" képviselőséget szerzők nyomásgyakorlása Magyarországra. Mára már biztosak lehetünk abban, hogy Nyugat-Európának, nem érdeke egy, a saját lábán is megállni tudó, vagyis, gazdaságilag és politikailag önálló és szuverén magyar nemzetállam létrejötte!

Ezért aztán, mi: akik ezt szeretnénk, szemben találjuk magunkat a külső érdekcsoportokat kiszolgáló politikusokkal és az őket támogató média-birodalommal, valamint az általuk- együttes erővel megdolgozott szavazókkal és a velük rokonszenvezőkkel.

Ezzel a modern, lélektani hadviselés módszerével - a külső érdekcsoport nyomásgyakorlói számára - nagyon kényelmes megoldás lenne, ha sikerülne bennünket olymértékben egymás ellen hangolni, uszítani, hogy szépen, de biztosan kinyírjuk egymást. Az effajta népirtó technikák ellen nem lehet semmilyen nemzetközi bírósághoz fordulni...még fegyverre is csak minimálisra van szükség...(a gumilövedék is megteszi?)! Nem kell többé attól tartaniuk, hogy elszámoltatják őket! Azután, pedig boldogan élnek, majd a külföldi érdekcsoportokkal teljes összhangban, mint modern ,,gyarmattartók". Lásd a LUGANOI TANULMÁNY erre vonatkozó javaslatait!

http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/item/2793-a-luganoi-tanulm%C3%A1ny

Dr. Csath Magdolna: A luganoi tanulmány


Azt gondolom, hogy ebbe nem szabad beletörődni! Sőt, minden eszközzel meg kell akadályozni!

Elsősorban ajánlatos figyelembe venni azokat a népirtásos technikákat, amivel már ,,sikerrel" a temetőbe küldték azt a korosztályt, amelyiket 40 éves kora körül ért az 1990-es rendszerváltozásnak mondott változás. Annál inkább fontos lenne a felülvizsgálat, mert mára már ennek a korosztálynak a gyermekei is 40 éves korba kerülve ugyanolyan módszerekkel vannak ellehetetlenítve, miközben rájuk nehezedik a szüleik korosztályának nyugdíjának kitermelése is. Sajnos, köztudott mára, hogy a mai aktív-korúak számára még szüleikénél is rosszabb sorsot szán az EU mögé bújó hatalom...

Annak a korosztálynak - akikhez tartozók 2008-ra 2010-re érték el a 62 éves korukat - munkavállalói annak idején, a társadalombiztosítási (egészségügyi biztosítás, meg nyugdíjjárulék) alapba történő befizetéseik az elmúlt évtizedekben, de főleg az 1970-1980-as években csak munka- jogviszony után járt

Azért volt oly fontos, hogy legyen ÁLLAMI CÉGNÉL (termelőszövetkezetnél, illetve vállalatnál is) munkaviszonya minden aktív korú munkavállalónak - munkásnak és parasztnak - mert a betegbiztosítást és a nyugdíjjárulékot az a cég fizette utánuk.

Ebből következik az a NAGYON FONTOS TÉNYÁLLÁS, hogy ez a korosztály, melynek tagjai az 1960-as években vált munkavállalóvá és arra kényszerült, hogy - az ÚJ GAZDASÁGI MECHANIZMUS - lehetőséget adva arra, hogy - a 2. illetve a 3. gazdaságban - napi 16 órát dolgozva keresse meg a MEGÉLHETÉSRE VALÓT. Azonban, ez után a munkája után nem fizethetett sem egészségügyi biztosítást, sem nyugdíjjárulékot!

A többletbevételből, viszont nem tudott tartalékolni, mert ebből fizette az OTP- (banki harminc(!) évre) -hitelre vásárolt öröklakás nevezetű betondobozt és ebből nevelte gyermekeit egészen az oly tragikus 1990-es évekig.

Amikor-is kiprivatizálták alóluk a gyárakat, üzemeket, vállalatokat, intézményeket . Az utcára kerülve nem jelentett számukra segítséget a munkanélküli segély sem, pedig a munkaügyi hivatalok keretén belüli oktatási- és átképző tanfolyamok... Sem a kényszervállalkozás, hiszen a nyugati multiknak sem volt érdekük az ő boldogulásuk.

Fizetőképes kereslet hiányában és a magas- sokféle adóteher miatt tönkrementek, eladósodva előbb jövedelem nélkül maradtak, majd hajléktalanná váltak. Gyermekeik pedig - elérve a munkavállalói kort - szétszéledtek a nyugati nagyvilágban.

Maradékai több évtizedes vergődéssel, elérve a nyugdíjkorhatárt - 2008-tól kezdődően nyugdíjba vonulva - ha ilyen (ön)kizsákmányoló életvitel után még megélte ezt a kort, minimál-nyugdíjra lesz ítélve.

Azért is alakult így a sorsuk azoknak, akiket munkás- paraszt státuszban talált a rendszerváltozás nevezetű felfordulás, mert 1990-ben nem rendelkeztek semmilyen eszközzel - kapcsolati- anyagi és ismereti tőke - az oly nagyon vágyott változáshoz!!!

Ezen széles - NEHÉZSORSÚ - népréteg úgy járt, mint az amerikai polgárháború felszabadított rabszolgái?

,,Az emberéletben bekövetkezett veszteség és az anyagi kár hatalmas volt. A legnagyobb változást az jelentette, hogy megszűnt a rabszolgaság, és vele...Bővebben

Azokat az elsősorban párt- másodsorban gazdasági kapcsolati tőkével rendelkező TSZ-elnököket, gyárigazgatókat, valamint a feléjük teljes elkötelezettséggel bíró fiatal pártmunkásokat Ők lettek a mai társadalom ,,tőkései".

Vagyonszerzésük, gazdálkodásuk tisztázatlan, pontosabban eddig még nem volt vizsgálható... Nincs erkölcsi hovatartozásuk, meghasonlott oligarchikus tömeget alkotnak, immár csak egymásra és külföldi támogatóikra számíthatnak, mivel a magánosítható vagyon beszűkült.

Tevékenységük alapja nem az értéktermelés, hanem az árképzés, egyfajta áltermelői tevékenység, amelyet off-shore cégeken keresztül, banki közreműködéssel végeznek.

Ez nagyüzemi adócsalás. Miután az áfarendszer hiányosságai lehetővé teszi - nehezen mérhető iparágakban, mint pl. építőipar- a számlázással történő visszaéléseket, ezért az áltőkés réteg off-shore tevékenysége a feketegazdaság motorja.

Az adatok igazolása a számok tükrében:

Leleplezett adócsalások:

1991-93: 49-54

1994-96: 147-236

1997-2001: 524-1590

Miután a puha törvények ezt a tevékenységet nem büntetik szigorúan, ezért az adócsaló arisztokrácia él és virul. Az így kialakult áltőkés réteggel szemben versenyképtelen az a szűk valódi vállalkozói réteg, amely betartja a piaci és adózási szabályokat, amely tisztességes úton szerezte és tartja fenn vagyonát.

Beszélnünk kell még az 1990 után létrejött 300 hektár fölötti nagygazdaságok-ról. Ezeknek a birtokoknak a tulajdonosai hasonló módon tették rá a kezüket a termőföldre mint a volt pártelit az állami vagyonra. Ez a réteg a jelenlegi szabályozások szerint akkor is jövedelemhez jut az állami és EU-s forrásokból, ha nem vagy alig termel. Érdekeikkel ellentétes a hazai élelmiszertermelés felfuttatása, hiszen a belső piac gyakorlatilag megszűnt és a termelés kockázati tényezőit az állam, a lakosság ellátását pedig az uniós, bizonytalan eredetű beszállító vállalja magára. Ez a nagybirtokos réteg - éppen emiatt - a jelenlegi rendszer védelmezője pártállástól függetlenül.

A kialakult ,,rend" következménye a társadalom 80%-ának elszegényedése, 30%-ának koldusbotra jutása, jelenleg 450.000 jegyzett, 700-800 ezer tényleges munkanélküli.

Ez a munkaképes lakosság óriási hányada.

A hatalmat megszerző áltőkés réteg - bűnözői szemléletével - kiszolgáltatta, és erkölcsileg megingatta az egész társadalmat. A családok 50-60%-a széthullott, miután a hagyományos munkaerőpiac megszűnt, a nők döntő többsége munkavállaló, felborult a nemek közötti összhang, sok a nehéz szociális helyzetben lévő gyermek.

Budapest 1.700.000 lakosából 90.000 hajléktalan.

A fiatalok életminőségük szerint: 20%-a nyertes, 40% ,,túlélő", 40% vesztes.


Lakásépítések

1974-1990 között 1.238.000 lakás épült,

1990 után 467.000.

A mai igények szerint 380-440.000 lakás hiányzik.

Rohamosan növekszik a halálozás.

1980 15-25 ezer fő

1990-95 között évente 17-33 ezer fő

1999 48 ezer fő

1995-2005 között átlagosan 33 ezer fölé nőtt

A férfiak várható élettartama 68 év, a fiatal férfiak szív-és érrendszeri betegség következtében való elhalálozása 2007-ben duplájára nőtt.

Rohamosan csökken a születések száma:

1974-89 között 2.380.000 gyermek született

1990 után 1.680.000 gyermek született

Ez 700.000 fő veszteséget jelent, a népességfogyás 5-szöröse az európai átlagnak.

Ezek a tények egyértelműen bizonyítják a nemzetstratégiai szempontokat semmibe vevő hatalom felelősségét. Ha ez a folyamat nem lassul le, akkor 2040-ben 7 millióan leszünk.


A szocializmus lényege bevallottan az osztálycsere volt, ám soha nem politikai értelemben, hanem egyértelműen gazdasági értelemben. A kommunista ideológia csak a kifosztás elvi alapját képezte. Az ország gazdasági és politikai önrendelkezését biztosító magyar alkotmányt felfüggesztették, hiszen annak cikkelyei akadályozták a társadalmat megosztó terveiket. A polgári és a birtokos réteggel szemben rendkívüli diszkriminációt alkalmaztak. Jövedelmi osztálycserét hajtottak végre, amely azon túl, hogy a nemzeti vagyont kisajátította, gyakorlatilag nem tett semmit az ország egészének gyarapodása érdekében. Bizonyítja az, hogy a rendszer nem tudott valós tartós gazdasági, valamint össztársadalmi értéket előállítani. Ennek a kudarcot vallott rétegnek a családi, baráti kapcsolatai a ma uralkodó élősködő ál-arisztokraták.


Jövedelmi viszonyok:

Az ál-arisztokrácia (1.000.000) ember a jövedelmek 25% birtokolja.

A felső réteg (2.000.000) ember a jövedelmek 26%-át birtokolja

A tengődő, szegényedő (4.000.000) ember a jövedelmek 28,6%-át birtokolja

A legszegényebb (3.000.000 koldus) a jövedelmek 20,4%-át birtokolja

A társadalom 80%-a termelésben játszott szerepe alapján

relatív veszteséget szenvedett el.

Az alsó harmad 72%-ot

A stagnáló, szegényedő 14%-ot

A felső réteg 3 %-ot

Míg az álarisztokrácia 23% nyereséget ért el.

Az adatokból látható hogy az élősködő réteg vagyoni helyzetének alapja a társadalom kizsákmányolása.

A jövedelmi különbségeket tehát, egy belső jövedelmi kifosztás idézte elő, majd az EU csatlakozás után a megmaradt állami függetlenség feladása a végletekig fokozta ezt a folyamatot.

Ennek haszonélvezői a társadalom szűk rétegét képviselő oligarchák,

lebonyolítója a volt pártelit által kinevelt és pozícióba juttatott jelenlegi politikai elit, elszenvedője a teljes magyar társadalom.


Termelés és jövedelem

A hazai jövedelmek 70-75%-a munkajövedelem.

A magyar dolgozó évente átlagosan 1988 órát tölt a munkahelyén, ezt csak egyes távolkeleti országok előzik meg ebben a vonatkozásban, átlagkeresetéből viszont kevesebb árut tud vásárolni, mint a környező országok munkavállalói.

A munkaerő láthatóan leértékelődött, a jövedelem/termelés érték alapján a legrosszabb helyen áll Európában. A lakosság termelési indexe és az ipari bérek értéke igen nagymértékben eltér, a munkavállaló ki van zsákmányolva.

Ez az alkalmazotti jövedelem 64 %-ban tér el a termelési értéktől.

Ez azt jelenti, hogy egy iparban dolgozó 2005-ös értéken 4,15 évnyi bérét veszítette el 17 év alatt!

Tehát:

Miközben a termelés 1993-óta 100%-kal nőtt, addig a reálbérek csak 16%-kal! Ez az utóbbi 17 év alatt a családokra vetítve nettó 9,1 millió forint ki nem fizetett bérveszteség!

Mivel az ipari termelés meghatározó része idegen cégek kezében van, ezért ezek a vállalatok ezt az összeget nyereségként kivitték az országból. Ugyanezek a cégek gyakorlatilag minden előny megkaptak a törvényhozástól a magyar vállalkozásokkal szemben. Sokszor törvényellenes tevékenységüket elleplezte a mindent átható korrupció, és a méltatlanul kiérdemelt kormányzati protekció.


Élelmiszerfogyasztás

Az alapvető élelmiszerek fogyasztása átlagosan 34%-kal esett vissza.

1995-97-ben a lakosság élelmiszerfogyasztása a 60-70-es évek szintjére zuhant.

A fehérjefogyasztás (hús, tej, gabona) meghatározó egy etnikum növekedésében, ez 1989-hez képest 24%-kal csökkent, ezt táplálkozási sokkhelyzetnek tekinthetjük, és ez súlyosan befolyásolja a közegészségügyet.

6-7.000.000 ember átlagos élelmiszerfogyasztása nem éri el az 1989-es értéket, 10-15%-os lemaradásban vannak, miközben termelési erőfeszítésük nő.

1990 után, egy idegileg és fizikailag kimerítő termelés zajlik Magyarországon, ez társadalmi kimerültséghez, és egészségügyi katasztrófához vezetett. A kalóriafogyasztás 23%-kal esett vissza. Összességében fehérje és kalóriafogyasztásban az 1965-ös évre, tehát 32 évvel ezelőtti szintre jutottunk, jelenleg egy szintre kerültünk Bulgáriával.

(KSH-adatok)

A 3.000.000-ós leszakadt tömeg minimálbéréből és segélyeiből nem képes egészséges élelmiszerszükségleteit kielégíteni, ezért sem hatékony fizikai munkára, sem kreatív szellemi tevékenységre nem alkalmas. A magyar társadalom erre a 3.000.000-ós tömegre, annak súlyos, rendkívül leromlott, kritikus állapota miatt lényegében nem számíthat.

Minden harmadik honfitársunk a lét peremére került, túlnyomórészt önhibáján kívül.

A magyar társadalom élelmiszer- fogyasztásában ilyen visszaesés még a II. világháborúban sem volt, egyedül talán a Rákosi-korszakban, békeidőben pedig európai társadalmi szinten példátlan. Magyarországot kirabolták, elszegényítették, a lakosság jelentős része a fizikai lét határán tengődik, miközben egy jól körülhatárolható réteg valós gazdasági tevékenység nélkül, óriási hatalom birtokában, nemzetellenes tevékenységet folytatott.

Az ilyen veszteségi helyzet még háború esetén is ritka, békeidőben társadalomellenes.

A tények egyértelműek. Magyarországot, önjelölt urai kizsákmányolták, és diktatórikusan kormányozták.

Ez a rendszer javíthatatlan.

Ha a társadalom ezt a sokkot túl akarja élni, akkor nincs más megoldás, mint-hogy a helyébe lépő hazafias hatalom feladata a nemzetstratégiai kérdések - mint az élelmiszeripar, az energiaszektor, a népesség-csökkenés, a jövedelmi viszonyok, eladósodás- a lakhatás- gondjainak azonnali orvoslása.

http://huppa.hu/ahogy-azt-andraska-elkepzeli

Szerk.: Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Népszokások a húsvéti ünnepkörben 3. rész
  2015-04-05 00:19:46, vasárnap
 
  A húsvét

Húsvét vasárnap a húsvét első napja. Reformátusoknál a Feltámadott Krisztus megtapasztalása.
Legnagyobb ünnepünk jelképei, szokásai közül
- a zászlós bárány, a magyar református egyház címerképe.
Ő, mint ,,Isten báránya", magára vette a világ bűneit. A bárány által tartott keresztes zászló, a golgotai győzelmét jelenti.

Ezen a vasárnapon tyúkhúsleves, kalács, béles fordul elő leggyakrabban, - a katolikusok ekkor inkább disznóhúst esznek. A sonkát megszentelik és még az ünnepeken meg is eszik.

A húsvéti bárány fogyasztása csak újabban terjedt el.

Több templomunk tornyán ott a kakas, hirdetve:
,,Meg ne tagadjuk Jézust!".

A pelikán erdélyi szószékek dísze, amelyről a régiek azt tartották, hogy éhínség idején szíve vérével táplálja fiait.

A húsvéti tojás általában az élet és a termékenység jelképe, a benne rejtező életcsíra, amely a maga idejében kitör a tojás mészburkából, jelképezi a sziklasírból új életre támadó Jézust.
Azért piros többnyire, mert vérével áldozott a győzelme előtt.
Szokás: locsolóknak adni.

A húsvéti nyúl szintén a termékenység szimbóluma, valamint az örök éberségre, (örök életre) utal; ugyanakkor emlékeztet arra, hogy húsvét reggelén Péter és János versenyt szaladtak az üres sírhoz.
Szokás ajándékba adni, vagy a húsvéti ajándékozást neki tulajdonítani.Húsvét hétfő az ünnep második napja.

A húsvéti locsolás a katekhumenusok keresztelésének emlékére elmaradhatatlan népszokássá vált.
Régebben vederrel a kútnál történt. A lányok, ha nem mentek maguk, akkor a legények erőszakkal odacipelték őket.

Ez a szokás termékenységvarázsláshoz is kapcsolódik.

A locsolók később ,,szagosvízzel" öntöztek, de éppen úgy kaptak színes és díszített tojást, mint korábban.

Elterjedtek a korszakonként és tájanként változó locsolóversek.
Például:
"Vízbevető hetfű nekünk is ugy tetszik:
Látjuk az utcákon, hogy egymást öntözik.
Öntünk gazdát, asszonyt kedves leányával;
Várunk piros tojást, de azt is párjával.
Ha párjával adják, meg fogjuk köszönni,
Ha párral nem adják, nem fogjuk elvenni."
(Kézdimárkosfalva, Háromszék megye)A húsvétot követő un fehérvasárnapon, küldik a komatálat (bor, néhány piros tojás és perec) színes kendővel letakarva, a keresztszülők keresztgyermekeiknek; a kisebb leányok annak, akit barátnőnek akarnak fogadni.
A következő versikét mondják:
"Komatálat kaptam,
Fel is aranyoztam.
Koma küldi komának,
Koma váltsa magának." (Somogy m.)Áldozócsütörtök, Jézus mennybemenetelének napja.
Ekkor ér véget a húsvéti kötelező áldozás időszaka, a húsvéti ünnepkör záró alkalma.
A határban lévő keresztekhez zarándokolnak a hívek, miközben azért könyörögnek, hogy az elemi csapások kerüljék el őket.


Szerk. Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Népszokások a húsvéti ünnepkörben 2. rész
  2015-04-02 14:58:04, csütörtök
 
  A NAGYHÉT kiemelkedő időszaka a "három szent nap":
- a nagycsütörtök,
- a nagypéntek és
- a nagyszombat.A NAGYCSÜTÖRTÖKÖT a IV-V. századtól kezdve ülik meg az utolsó vacsora és a szenvedés kezdetének az emlékére.

Ezen a napon van a püspöki székesegyházakban az olajszentelés, a VI. századtól a lábmosás, annak emlékére, hogy az evangéliumok szerint Krisztus megmosta e napon apostolainak a lábát. A pápa 13 fehérbe öltözött papnak a lábát mossa meg ezen a napon.
Ekkor van még az oltárfosztás: mindent leszednek az oltárról - Krisztus ruháitól való megfosztásának emlékére - csak a gyertyatartókat és a keresztet hagyják ott.

Nagycsütörtök németül Gründonnerstag=zöldcsütörtök arra utal, hogy ezen a napon csak zöldségből készült főzeléket volt szabad enni.NAGYPÉNTEK Krisztus szenvedésére és kereszthalálára való emlékezés ünnepe, amelynek kiemelkedő része a keresztúti ájtatosság, azaz a 14 stáció imádkozva való végigjárása.
E-napi szokás jellegzetessége a szentsír készítése, őrzése és látogatása. Egyik emlékét, a 15. századból való garamszentbenedeki Úrkoporsót Esztergomban őrzik.
Nagypénteken valamennyi vallásfelekezet böjtöl.
Savanyú-leves (cibere, káposztaleves), zsír nélküli kalács és pattogatott kukorica az egész napi táplálkozás.NAGYSZOMBAT már a húsvéti örömünnep kezdete.
Este kezdődik az ünnep a tűzszenteléssel, amely őskeresztyéni eredetű szertartás. Ezt követi a keresztvízszentelés, majd az éjféli mise, amellyel már a feltámadást ünneplik.

(Folyt.köv.)

Szerk.: Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Népszokások a húsvéti ünnepkörben 1. rész
  2015-04-02 14:52:12, csütörtök
 
  - Az ünnepeknek roppant nagy holdudvaruk van, ha arra gondolunk, hogy évszázadok során mennyi népszokás, hiedelem és hangulat szegődött hozzájuk.

A vallásos néprajz könyvtárra menő irodalmából merítve - a magyar településeken kialakult, az egyházi ünnepeinkhez kötődő hagyományokról - szerkesztettem ezt a vázlatos áttekintést.


A magyar falvak életében nagyon fontos szerepet töltöttek be a különböző vallások egyházai, mert az erkölcsi normákat, szokásokat, a családi élet alakulását jelentős mértékben befolyásolták. A X-XI. században történt meg a pogánynak nevezett ős-magyar vallás elhagyása, és a magyarság egységesen a katolikus vallást követte egészen a XVI. század első feléig.


Őskeresztényi kultúránk azonban tovább él a ma már népinek nevezett hagyományainkban.


- ,,Az 1731-ben kiadott Carolina Resolutio (Károly király döntése) - másfél százados harc után - megerősíti a protestánsok korlátozott vallásgyakorlását és kiépül mind a református, mind az evangélikus egyház szervezete."
- Az állam katolikus jellege azonban megmarad..."
- "Mindenek ellenére a XVIII. századi műveltségben a magyar protestantizmus az előző századokban kiépült iskolarendszerben és könyvnyomtatási kultúrában őrzi pozícióit."A protestáns egyházak falusi szervezetei: a ,,gyülekezet" maga választotta lelkészét. A vasárnapi istentisztelet látogatása mindenki számára kötelező érvényű volt. Délelőtt az asszonyok maradtak otthon, hogy az ebédet idejében elkészíthessék, délután a férfiak, hogy a jószágot meg tudják etetni.
A vasárnapi istentisztelet után a férfiak a templom előtt még együtt maradtak, hogy a legújabb híreket, eseményeket megbeszéljék, ilyenkor dobolta ki a kisbíró a közérdekű rendelkezéseket.

Az egyház ,,funkciója", hogy ott állott az élet három nagy eseményekor, és meghatározott módon annak szertartását teljesítette.
- A kereszteléssel lényegében a kisdedet az egyházba vette fel,
- a házasságkötéskor megáldotta a két ember kapcsolatát,
- és végül a temetőbe utolsó útjára kísérte az elhunytat.

Mindezt az anyakönyvekbe is bejegyezték: a 17-18. századtól, rendszeresen.


Az egyházaknak erkölcsi ügyekben fontos büntető szerep is jutott.
A közerkölcsnek nem megfelelő ruházatot hordók, a hangoskodók, részegeskedők, káromkodók, paráználkodók számíthattak a pellengérre állításra és a gyülekezet előtti bűnök megvallására, valamint fogadalomtételt kellett tenni a megjavulásra.

Az egyházi zene a középkortól kezdve hatott a népzenére.

A prédikációs irodalom példázatai jelentkeznek a paraszti mesékben és mondákban.

Az egyházak bizonyos vallásos tartalmú dramatikus játékok kezdeményezői és elterjesztői voltak. Így volt ez a második nagy ünnepünkkel, a Húsvéttal is.A húsvéti ünnepkör

A húsvéti ünnepkört a nagyböjti időszak készíti elő.

A nagyböjt hamvazószerdától nagyszombatig, 40 napig tart - annak emlékére, hogy Jézus Krisztus is negyven napig böjtölt a pusztában.

Az első időkben a húsvét előtti böjt rendkívül szigorú volt. Bizonyos ételektől (elsősorban a hústól, tojástól) tartózkodtak és napjában csak egyszer étkeztek. A böjti fegyelem azonban fokozatosan enyhült, a hústól való megtartóztatás csak péntekre vonatkozott és az egyszeri jóllakás lépett a helyébe.

A nagyhét a húsvétot közvetlenül megelőző hét nap, a nagyböjt utolsó szakasza. Első napja a virágvasárnap, (a pálmák vasárnapja, az Úr szenvedése).

A VIII. században elterjedt, hogy szentelt pálma-, illetve olajágakkal (barkával) körmenetet tart Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásának emlékére.

*

Általában virágvasárnapon a palócoknál szokás volt a kiszehajtás.

A kisze jellegzetes böjti eledel: savanyú gyümölcs- vagy korpaleves, amit élen át nagyon meguntak, és meg akarnak tőle szabadulni.

A leányok az előző évben férjhez ment menyecske ruháiba öltöztetnek egy szalmabábot, mely a kiszét jelképezi, és azt - dalokat énekelve a legközelebbi folyóig, patakig, tóig viszik. Leveszik a ruhát a bábról, és annak csupasz vázát a vízbe dobják. Ilyenkor, aki felé a báb úszik, annak megjövendölik a férjhez menését.

(Folyt.köv.)

Szerk. Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2015.03 2015. április 2015.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 163 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 212
  • e Hét: 315
  • e Hónap: 1907
  • e Év: 54243
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.