Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
Boross Péter szerint: „A ZSIDÓK HÁLÁSAK HORTHYNAK̶
  2018-01-30 13:46:56, kedd
 
  http://fuhu.hu/boross-peter-szerint-zsidok-halasak-horthynak/
*
IGEN IS HÁLÁS VOLT A ZSIDÓSÁG HORTHYNAK ÉS NEM VÉLETLENÜL.
Ebben igaza van Borossnak! Csak be kellene kukkantani a Horthy-kriptába! Számos koszorú-szalag feliratán látható ez a szöveg:
- ,,... A hálás zsidóság!"
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=848916&aid=276658
*
Boross Péter már csak tudja! Hiszen, pontosan ő volt az, aki 1989-ben, az ismeretlenségből előhozta ifj. ANTALL JÓZSEFET, a HORTHY-kormány MENEKÜLTÜGYI BIZTOSÁNAK FIÁT.
Tette ezt 1989-ben azért, mert tudván-tudta, hogy érdek-köreinek biztonságot fog nyújtani az un. rendszerváltozásban is, ha a támogatásával miniszterelnökségre emelik ifj. ANTALL JÓZSEFET. Ugyanis atyja, id. ANTALL JÓZSEF híres volt - az ő köreikben - a menekítő tevékenységéről!
Tessék csak elolvasni Id. ANTALL JÓZSEF emlékiratairól szóló könyvet!
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=273994&aid=251800&htr=1
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=251800&kid=273995&sort=
*
Boross Péter az ATV-ben miért nem vallott végre színt arról - hogy valójában Id. ANTALL JÓZSEFNEK (is) köszönhetően - MENEKÜLTEK MENEDÉKE volt Magyarország a Horthy-koszakban?
A legjobb alkalom lett volna, hogy végre elmondja a magyar tv-nézők millióinak ezt a történelmi tényt! De nem tette meg!
Még mindig NEM!
Pedig Boross Péter tudván-tudja, hogy az igazság ELHALLGATÁSA a legveszélyesebb HAZUGSÁG! Mert amiről nem tudunk, az ellen vagyunk a legvédtelenebb- kiszolgáltatottak!
Fölmerül újra és újra az a kérdés, hogy vajon: milyen érdeke fűződhet Boross Péternek mindehhez?
*
(Folyt.köv.)
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
KESZ értelmiségiek emlékmisét mondattak volna ...
  2018-01-28 02:23:59, vasárnap
 
  ... HORTHYRÓL A NEMZETKÖZI HOLOKAUSZT EMLÉKNAPON
A szentmisén emlékező beszédet mondott (volna) Boross Péter, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója.
http://hvg.hu/itthon/20180124_Kereszteny_ertelmisegiek_mondatnanak_
szeretettel_es_tisztelettel_emlekezo_miset_Horthyrol_a_nemzetkozi_
holokauszt_emleknapon
KOMMENT:
Ezzel az emlékező szent misével csak az a baj, hogy pont az ellenkezőjét érte volna el vele a KÉSZ. Hiszen, olyanok mondtak volna beszédet, mint pl. Boross Péter, aki a kádári időkben kiépült a III/III-as pol. oszt. titkos szolg. hálózatát - mint belügyéres - 1990-ben újjászervezte és többnyire bújtatott polgári állásokban elhelyezte őket...
Majd, támogatta annak a - szocializmus csődjében vétlen munkás-parasztságot - ELÁRULÓ PAKTUMNAK a megkötését, amit a mai napig agyonhallgatnak!
Tessék csak beleolvasni ebbe a visszaemlékezésbe, amit külön kiemelnék:
*
“...Ezért kötötte meg az ismert paktumot és nem tette lehetővé, hogy a tudatlanság, vagy félismeretek ezt lehetetlenné tegyék."
*
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=225166&aid=257851
*
Az 1990 utáni politikai (a jobb- és baloldali) "elithez" tartozók egyetlen-egy és végképpen tragikus körülményben megegyeznek és ez annak elhallgatása, hogy az 1945-öt és főleg 1956-os véres megtorlást követően megtörtént az a HELYCSERÉS TÁMADÁS, amivel részben fölszámolták, átnevelték és proletarizálták a Horthy-korszak polgárosodó középosztályát és a kertgazdálkodást megvalósító kisbirtokos parasztságot. .
*
A HELYCSERÉS támadással nem csak az új "elit" réteg alakult ki az 1980-as évekre, hanem az új munkás-parasztság, amelyikért már nem fájt senkinek a szíve.
*
Ezeket, az 1970-es, 1980-as évekre MUNKÁSSÁ váló gyökértelen- tönkretett családokat már könnyű szívvel áldozta föl - a magát még 1990 után is szocialistának és munkáspártnak becézgető - pártvezetés és tagság..
A velük megkötött PAKTUMHOZ 28. éve békésen asszisztált az országgyűlésben Lezsák Sándor is...
Ezért, sem neki, sem Boross Péternek nincs erkölcsi alapja Horthy melletti emlékbeszédre, míg nem rúgják föl a PAKTUMOT!
*
Addig, míg nem mondják ki, hogy a kommunista eszmék jegyében is milliókat irtottak ki a világ számos országában, köztük Magyarországon is!
*
Ráadásul, ez a holokauszt nem egy-két évig tartott, hanem évtizedekig.
*
1.) Azoknak az áldozatoknak is járna végre legalább az erkölcsi kárpótlás, akiket 1956-ig sikerült likvidálniuk. Ők voltak azok akiket az 1945 után hatalomra kerülő, magukat kommunistának és szocialistának hazudók kikiáltottak osztályidegennek", "burzsuj-reakciós elemek"-nek.
*
1.1.) De nem jártak jobban azok sem, akik túlélték a ,,hazai" recski- és a hozzá hasonló büntető- és átnevelő tábort. Mert, mint ilyenek, soha nem élhettek szabad életet, mert olyan rendőri felügyelet alatt tengethették életétüket, ami miatt rokonai is messzire elkerülték és az is csodával volt határos, ha családot alapíthatott...Viszont, a 'mit sem sejtő utódok is megörökölték ezen NEHÉZ-SORSÚSÁGOT szüleiktől; akik nem értették, hogy szüleik miért éltek a társadalom peremére kontra-szelektálva.
*
1.2.) Emlékeznünk kellene végre azokra is, akik túlélték a II. világháborút valamilyen fogságban, majd a háború befejeztével hazavergődve- fasiszta ellenségnek lett nyilvánítva, ami kiterjedt utódaira is.
*
1.3.) Aki túlélte a málenkíj robotot a Szovjetunió szibériai településein, az hazavergődve soha többé nem lehetett szabad, mert örökre rásütötték a láthatatlan skarlátbetűt, amit belül a lelkében kellett viselnie, mint a II. világháborúban a zsidóságnak kívül a ruháján a sárga csillagot, és ezt örökítették tovább a mit sem sejtő utódaikra is, mert nem beszélhettek róla;
*
1.4. Emlékezni kellene azokra a kitelepítettekre (főleg német származásúakra) akik vétlenek voltak a német megszállásban, hiszen évszázadok- évtizedek óta együtt éltek.a magyarsággal...
Akiktől szintén elvettek mindenüket minden ellenszolgáltatás nélkül.
*
*
2.) Az 1956-os népfölkelésben és szabadságharcban .elesettek, bebörtönzöttek, kivégzettek és üldözöttek, valamint utódaik sorsa egy nagyon fájó sajgó seb a nemzet testén, lelkén...
*
2.1. Hiszen, a túlélőknek és utódaiknak ,,halálraítélt"- belső-emigránsként kellett meghalniuk, mint számkivetetteknek!
*
2.2. Utódaik nehéz-sorsát sajátlagos megfigyelők kísérték figyelemmel 1990-ig, amit kiterjesztettek az un. 1990 utáni rendszerváltozás éveire is - ami a mai napig tart.
*
2.3 Az 1956-os népfölkelésben érintett magyar családok és családtagok is belső emigránsként kellett, hogy tengessék az életüket, mert a szocialistának hazudott politikai diktatúra kidolgozta és "sikerrel" alkalmazta velük szemben a negatív megkülönböztetés (diszkriminációs kontraszelekció) minden formáját.
*
Ezen NEHÉZ-SORSÚAKNAK és utódaiknak még a rendszerváltozás nevezetű felfordulásban is el kellett szenvedni az élet minden területén a szocializmus nevezetűből átörökölt negatív megkülönböztetést (diszkriminációt).
*
Addig míg ez így van, egyetlen politikusnak sincs erkölcsi alapja a Horthy-korszak dicsőítésére.
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Menekültek menedéke volt Magyarország a Horthy-korszakban
  2018-01-25 21:18:37, csütörtök
 
  Erre emlékező emlékmisét szerveztek volna, amit kénytelenek voltak lemondani a méltatlan tiltakozások miatt..
http://szemlelek.blog.hu/2018/01/25/osztie_zoltan_interju
*
Kár, hogy ELHALLGATJÁK azt a nagyon fontos történelmi tényt, hogy a Horthy-kormánynak külön MENEKÜLTÜGYI BIZTOSA volt id. Antall József személyében!
Bizony ám! A későbbi ifj.. Antall József miniszterelnök édesapjáról van szó!
*
Könyvet írtak id. Antall József emlékiratai alapján, amelyben részletesen lehet arról olvasni hogyan gondoskodtak éveken át az európai (zsidó) menekültekről Magyarországon.
tt a könyv, amelyről írtam már oly sokszor és sokhelyütt, de úgy látszik, hogy mégsem jutott kellő nyilvánossághoz!
*
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=273994&aid=251800
*
ID. ANTALL JÓZSEF a Belügyminisztérium munkatársa lett 1932-től, ahol elsősorban szociális ügyekkel foglalkozott. A legnagyobb feladata a menekültügy megszervezése és irányítása volt. A trianoni békeszerződés alapján elszakított terültekről érkezett magyarokkal, majd a zsidó menekültekkel, a francia szökevény foglyokkal, az olasz katonákkal, a délszláv és az orosz katonai és polgári személyek ügyével foglalkozott.
Az erdélyieken kívül az első külföldi menekültek
- Ausztriából és
- Csehszlovákiából érkeztek 1938-39-ben.
Ők, részben politikai menekültek, részben zsidónak minősülő személyek voltak. Ők több tízezres tömeget jelentettek.
A velük való bánásmód különös figyelmet igényelt, hiszen Budapestnek számolnia kellett a náci külügyminisztérium erőteljes tiltakozásával, amely a magyar kormányzatot már úgyis túlzott liberalizmussal vádolta a zsidókkal való bánásmód miatt.
*
Azonban Magyarország már a második világháború kitörése előtt is az üldözöttek menekítésének szervezett központja volt, ami ebben az esetben nemcsak a befogadást, hanem a továbbmenekítést is jelentette.
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=114109&n=furaila...
*
Id. Antall József, a magyar törvények közé 1936-ban becikkelyezett - a háborúk esetén a katonai foglyokkal és menekültekkel foglalkozó- második genfi egyezményt nemhogy maradéktalanul betartotta, hanem az egész menekültügyet szociális kérdéssé nyilvánította.
Ebben a vonatkozásban a magyar felfogás túllépte a nemzetközi jogban rögzítetteket, humanizmusával egyedülálló példát szolgáltatott Európában. (!!!!)
*
Például, már 1939. szeptember végén Antall József utasította a menekülteket fogadó határkörzetek közigazgatási vezetőit, hogy zsidóként egyetlen személyt se vegyenek nyilvántartásba, mindenkit keresztény papírokkal lássanak el.
Ez alól csak azok képeztek kivételt, akik minden körülmények között ragaszkodtak hitük valós bejegyzéséhez.
Megkülönböztetés nélkül mindenkit elhelyeztek ideiglenes, később végleges táborokba, a zsidóságukhoz ragaszkodókat pedig a budapesti és vidéki zsidóközösségek gondjaira bízták, természetesen nekik is folyósították a segélyeket, a szeretetadományokat.
*
A zsidókkal való megkülönböztetett bánásmód természetesen a németek állandó tiltakozását váltotta ki, amely változatlanul újra és újra hangot kapott, egészen Magyarország német megszállásáig.
*
A már Magyarországon tartózkodók csoportjait 1941-ben újabb tömegek követték, elsősorban a németek által elfoglalt Lvów, Stanislawów és Kolomija környékéről.
A magyar belügyminisztérium IX. osztálya a Duna kanyarban - Esztergom környékén - helyezett el jelentős számú lengyel zsidót. Számukra óvodákat (Szentendre, Leányfalu, Csobánka),
Budapest környékén (Rákosfalva és Csillaghegy) pedig kollégiumi rendszerű iskolákat szervezett. Balatonbogláron is sok zsidó fiatalnak nyújtott tanulási lehetőséget a Lengyel Ifjúsági Táborban, valójában az akkori Európa egyetlen lengyel gimnáziumában.
*
A német tiltakozások miatt 1943-ban változtatni kellett az iskolarendszeren, hivatalosan megszüntették a lengyel zsidó iskolákat, viszont titokban Vácon megszervezték a 150 férőhelyes Lengyel Tiszti Árvák Otthonát, ahol valójában zsidó gyerekek éltek és tanultak.
*
A folytatás olvasható a MENEKÜLTEK MENEDÉKE című könyvben. Megjelent a Mundus Magyar Egyetemi Kiadó kiadásában, Budapesten, 1997-ben, Kapronczay Károly szerkesztésében, Id. Antall József emlékirataiból
*
Nem szeretném Wallenberg menekítő érdemeit kisebbíteni, de az mindenképpen elgondolkodtató, hogy Id. Antall Józsefről semmit nem tudunk, míg Wallenbergnek már szobrot is állítottak Budapesten hasonló ténykedéséért...
Ideje lenne átértékelni az ISMERETEK alapján az egész Horthy-korszakot!
Ideje lenne erről a történelmi korszakról is végre a tényeket tanítani és tanulni a kommunista értelmezések helyett!
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Az a bizonyos paktum...
  2018-01-25 21:15:11, csütörtök
 
  ... amiről nem tudva rengeteg zavar támad még most is a fejekben
*
Mára már egyértelmű, hogy az 1963-as amnesztiával szabadult 1956-os elítéltektől való rettegés szülte azt a gondolatot, hogy át kell írni a MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉT és attól fogva, ami addig alanyi jogon ,,JÁRT" azután már csak ,,ADHATÓ" volt.
*
És, hogy még egyértelműbb legyen, kinek mi ,,JÁR" és mi "ADHATÓ", azt egy külön törvényben fogalmazták meg.
Ez volt az
- 1971. évi IV. Törvény az Ifjúságról.
Ezzel a törvénnyel kezdetét vette az akkori ifjúság egyformásítása és a ,,szocialista embertípus" kinevelése...
*
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=266935&kid=270841&sort=
*
*
Ezzel, a törvénnyel végérvényesen gátat szabtak az egyéniségekben rejlő tehetségek kibontakozásának. Lehetővé vált Magyarországon a "szocialista embertípus", a TÖMEGEMBER nagyüzemi előállítása.
*
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=266935&kid=270842&sort
*
*
Ez a KONTRASZELEKCIÓ létrehozta a szocialistának nevezett NEHÉZ-SORSÚ új-proletárjait... amit a hármas ,,T"-vel (Tilt-Tűr-Támogat) valósított meg a vállalatok, intézmények élére telepített FÜGGETLENÍTETT KISZ- PÁRT- és SZAKSZERVEZETI vezetőkkel a politikai HATALOM. (A "függetlenített" párt- kisz- és szakszervezeti titkárok és alkalmazottaik attól a vállalattól kapták a kiemelt fizetésüket, ahol tevékenységükkel inkább hátráltatták a produktív munkát végző munkásságot.)
*
Ez a szelekció több évtizedig tartott és túltett az 1920-as "numerus clausus"-on.
*
Az ELHALLGATOTT IGAZSÁG azért a legveszélyesebb HAZUGSÁG, mert amiről nem tudunk, az ellen VÉDTELENEK vagyunk!
*
Éppen ezért zavarkeltő - az a paktumozó, volt titokminiszter és megbízott miniszterelnök - aki még mindig magyar-nemzeti szerepben szónokolhat!
Aki 1989-ben, mint egy bűvész, úgy rukkolt elő ifj. Antall Józseffel.
Tette és teszi ezt azért, mert tudván-tudta, hogy érdek-köreinek biztonságot fog nyújtani az un. rendszerváltozásban is, ha a támogatásával miniszterelnököt kreálnak belőle.
*
Ugyanis, id. Antall József híres volt menekítő tevékenységéről!
*
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=251800&kid=273994&sort=
*
Ezért nem lehet még napjainkban sem róla tudnunk, nehogy kiderüljön az igazság és nem lehet majd tovább zsarolni a magyarságot a holokauszttal, a "SORSTALANSÁGGAL" és még véletlenül se lehessen a - miattuk - NEHÉZ-SORSÚ magyarokról beszélni, vagy írni!
*
Ifj. Antall József be is váltotta ezen reménységüket Boros(s) Péternek, mert rá lehetett venni annak a - szocializmus csődjében vétlen - munkás-parasztságot ELÁRULÓ PAKTUMNAK a megkötésére, amit a mai napig agyonhallgatnak!
És: ami miatt még mindig a volt 56-os megtorlók is villoghatnak a hatalomért folytatott harcban!
*
Tessék csak beleolvasni ebbe a visszaemlékezésbe, amit külön kiemelnék:


“...Ezért kötötte meg az ismert paktumot és nem tette lehetővé, hogy a tudatlanság, vagy félismeretek ezt lehetetlenné tegyék."
*
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=225166&aid=257851
*
*
Nemhogy 1990-ben nem volt szabad a választás, hanem az azóta eltelt 27 évben sem volt az, mert azóta is a ,,TUDATLANSÁG" és a ,,FÉLISMERET" alapján mennek az emberek szavazni és NEM választani.
Mert milyen egy választási lehetőség az, amikor a NÉP nem választhat jelöltet saját maga lakóközösségéből, hanem el kell fogadnia a PÁRTOKra oszlott egy-párti előd utódainak JELÖLTJEIT, akikre aztán "SZAVAZHATUNK"!?
*
(Folyt.köv.)
*
Bóna Mária Ilona


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Hazánk a leginkább külföldi tulajdonú gazdasággá vált...
  2018-01-24 14:09:59, szerda
 
  ... AZ 1990-ES ÉVEK ÓTA

A francia professzor, Thomas Piketty most kiszámolta,, hogy Magyarországról sokkal több profit megy külföldre, mint bármely más közép-európai országból, és annál is több, mint amennyit az ország uniós támogatásként visszakap. A sztárközgazdász a Makronómnak nyilatkozott.
http://makronom.mandiner.hu/cikk/20180121_a_sztarkozgazdasz_
kiszamolta_hogy_tobb_profit_megy_ki_magyarorszagrol_nyugatra
_mint_amennyi_unios_tamogatas_visszajon_thomas_piketty_a_makronomnak
*
KOMMENT
Miért?
Miért vált szükségessé az 1990-es években - még az oly sikeres vállatok üzemek privatizációja, mint pl.:
IKARUS, Ganz MÁVAG, Országos Gumiipari Vállalat Taurus Gumigyára, Hajdúsági iparművek Lehel Hűtőgépgyára, Május 1. Ruhagyár, Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár (The Woolmark Company), Habselyem Kötöttárugyár...Tungsram (1909) Egyesült Izzólámpa és Villamossági Művek, DCM: vagyis Dunai Cementművek, Magyar Gépipar és kohászat (1947) Csepel Művek...Kőfaragó- és Épület-szobrászipari Vállalat, a Herendi- és a Hollóházi Porcelángyártó Vállalat, CAOLA, Magyar Hajó és Darugyárat, A MEDIKOR-t, a BAKONY MŰVEK-et, a VIDEOTON-t, az ORION-t, a FÉG-et és az egész cukoripar fölszámolása.... stb...stb...stb...!
*
Azért, amiért már az 1970-es évektől - attól a rothadónak sulykolt nyugattól - kölcsönt kellett fölvenni, mert máskülönben már bért sem tudtak volna fizetni azoknak a MUNKÁSOSZTÁLYHOZ tartozó dolgozóknak, akik érdekében HAZUDTÁK, hogy gyakorolják a HATALMAT a FÜGGETLENÍTETT KISZ- PÁRT és SZAKSZERVEZETI bizottságok az összes magyar vállalat és üzem élén.
*
Nem véletlen, hogy még 1986-ban is az MSZMP olyan politikai Főiskolát "üzemeltetett" káderei számára, ahol NAPPALI tagozaton tanulhattak tovább, miközben az őket beiskolázó vállalattól, vagy intézménytől 3 évig kapták a fizetésüket!
Tessék csak elolvasni a POLITIKAI FŐISKOLA újságjának az 1986-ban megjelenő példánya jelmondatát! Az bizony, a "VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!"

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=828151&aid=257851&htr=1
*
Tették ezt 1986-ban, amikor már 4. ÉVE ÉRVÉNYBEN VOLT (a máig érvényben lévő) 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza!
*
Ez alapján az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent) ami megvehető és privatizálható adósság fejében.
*
Bővebben itt látható:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98200006.TVR#id=
I1_1326320839250&parent=http%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu&rpctoken
=720540082&_methods=
onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe
*
EZEN ELHALLGATOTT TÉNYEK ALAPJÁN MÁR ÉRTHETŐ, hogy miért vált hazánk gazdasága a "leginkább külföldi tulajdonúvá"!
*
Nem volt más választása 1989-ben a az MSZMP által irányított hatalomnak,
1.) mert vagy bejelenti a "szocialista" állam fizetőképtelenségét,
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=110211&aid=256559

2.) vagy kiárusítják Magyarország iparvállalatait és földjeit!


Ez utóbbi két megoldást választották. Ennek bizonyítéka az 1989-es MSZMP KB ülésein készült jegyzőkönyvek EREDETI kivonatolt részletei, melyek itt láthatók:


http://furaila.xfree.hu/234611
*
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság ülésein készült jegyzőkönyvekből kivonatolt részletek, másolata itt is olvasható:
*
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=126643&n=furaila&blog_MSZMP
*
Ebben még az sem akadályozta meg őket, hogy annak a MUNKÁSOSZTÁLYNAK lesznek az ÁRULÓI, amelyik érdekében HAZUDTÁK, hogy gyakorolják a hatalmat!
*
Hogy miért maradhattak hatalom-közelben (hatalmon) és miért jelölhetők az országgyűlésbe, valamint az önkormányzatokba - még 2018-ban is?
Talán azért, mert megkötötték egymással azt a HAZAÁRULÓ PAKTUMOT, melynek titoktartási kötelezettségét még mai napság sem oldották föl.
*
Tessék csak beleolvasni ebbe a visszaemlékezésbe, amit külön kiemelnék:


“...Ezért kötötte meg az ismert paktumot és nem tette lehetővé, hogy a tudatlanság, vagy félismeretek ezt lehetetlenné tegyék."


http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=225166&aid=257851
*
Ezért aztán azon sem lehet csodálkozni, hogy még 2018-ban is a "TUDATLANSÁG" és a "FÉLISMERET" alapján fognak a magyar szavazópolgárok SZAVAZNI és NEM VÁLASZTANI tudni!
*
Mindaz, amiről Piketty nyilatkozik a megadott linken, a magyarság számára részletkérdés!
Hiába írt róla egy egész könyvet! Hiszen, egyetlen szó sem esik a könyvnyi tanulmányban a MIÉRT-ről!!! Arról, hogy MIÉRT lett szükségszerű az un. szocialista állam csődje. És, hogy MIÉRT választotta az 1990 előtti hatalom a magyar állam eladósítását és MIÉRT árusíthatták ki hazánk iparát és mezőgazdaságát külföldi tulajdonosoknak... És MIÉRT vált szükségessé, hogy ezen ELHALLGATOTT tények beismerése helyett minél előbb beléptesse az országot az EU-ba az 1990 előtti hatalommal PAKTUMOT kötő hatalom!!!!
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Rövidfilm Böjte Csabáról
  2018-01-23 08:32:18, kedd
 
  RÖVIDFILM BÖJTE CSABA ERDÉLYI SZERZETES PÉLDAADÓ GYERMEKMENTŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL
*
Nálunk is elkelt volna az övéhez hasonló jótékonykodó egyházi gyermek- és EMBERMENTŐ alapítvány!
*
Csakhogy, akkor be kellett volna ismerni, hogy egy egész munkássá lefokozott nemzedék került az utcára, amikor sorra kiprivatizálták alóluk a gyárakat, üzemeket!
Nálunk, a sikeres ateista privatizátorokból lettek a legájtatosabb templomosok és a legvadabb kapitalisták...
Ezért aztán azon sem lehet csodálkozni, hogy még az oly nagyszerű és csodálatos magyarországi Kolping Család Mozgalom is hatalmi csatározások áldozata lett... Tudnék erről is írni, mesélni!
*
Sajnos, Böjte Csaba semmit nem tud a Magyarországról jótékonykodó politikusok hazai rászorulókkal szembeni közönyéről!

https://www.youtube.com/watch?v=-dbLUCgbmGE
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A hiábavaló előadásokról
  2018-01-19 16:32:21, péntek
 
  Föl voltam s vagyok háborodva azon, hogy már mennyi, de mennyi ilyen és ehhez hasonló előadást hallgattam végig 1995-től egészen 2010-ig bezárólag!
És közben, minden ment a maga MSZMP-ből jobb- és baloldalon kicsapódó-rendszerváltoztató módi szerint tovább... Szomorúan megtapasztaltam, hogy ugyanazok mondták a tutit, akik 1990 előtt is, csakhogy akkor még a szocialista elgondolást erőltetve, mint akik 1990 után a piaci körülmények megvalósulása mellett cikkeztek.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hoffmann_R%C3%B3zsa
*
Az előbbi példa szerint UGYANAZOK, vagy jogutódai - minden létező eszközt igénybe véve - 1990-et követően is hirdetik a rendszerváltoztató módit, mint akik 1990 előtt a szocialistának hazudott formulát sulykolták!!! Lásd: az 1986-os POLITIKAI FŐISKOLA újságjának "Világ proletárjai egyesüljetek!" szlogenjét!
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=643593&aid=274948
*
Vagyis, azok mondják évtizedek óta a "rendszerváltoztató tutit", akik 1990 előtt a kádári "T"ámogatottak közé tartozva, simán diplomát- és ezzel a JOGOSÍTVÁNYT is megszerezték ahhoz, hogy 1990 előtt is a szocialista "eszmeiséget" szajkózták... Mindig azt, ami az adott időben a legelőnyösebb volt a HATALMON LÉVŐK számára.
*
*
Mégis jó volt, hogy elmentem erre a rendezvényre, mert jó volt az ifjú Dr. Varga Zsuzsanna "Hatalom és a parasztság a II. VH utáni évtizedben" című előadását hallgatni.
*
Ugyanígy nagyon igaz volt minden szava Dr. Hantó Zsuzsa, docensnek is, aki a ,,Tömeges kitelepítések, kényszermunkatáborok" c. előadásában beszélt arról, amiről én is emlegettem a Magyarok Szövetsége számára írt programomban még 2008-2009-ben és amit megírtam később a NEHÉZ-SORSÚSÁG... c. tényfeltáró sorozatomban:
*
*
1. NEHÉZ-SORSÚSÁG KERESZTJE A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=128978&n=furaila&blog

Negatívdiszkriminációk sora ért minket már születésünk óta...

*
Nagyon jó és főleg IGAZ elemzést hallottunk Dr. Horváth Attila, docenstől az 1949-es alkotmányról...
Csakhogy, erről a témáról is oly sok előadást hallottam már és én is írtam róla, hogy a rendszerváltozást valójában az 1949-es alkotmány megszüntetésével kellett volna kezdeni! Így, utólag, egy NEGYED ÉVSZÁZAD ELTELTÉVEL kimondani mindazt róla, amit, hát nem is tudom... Talán, olyan esemény utáni tabletta-hatást éreztem az előadás közben...
*
2010-ben létrehoztunk egy TAHSZ-civil szervezetet...11 pontban fogalmaztuk meg, hogy miért nem maradhat az 1949-es alkotmány semmiképpen érvényben!
Ugyanarról beszéltek, amiről én is írtam a
- TUDÓSÍTÁS MAGYARORSZÁGRÓL című szociográfiában 1996-ban:http://furaila.xfree.hu/252531 ,
- majd a Nemzet és anyanyelv c. esszében 2000-ben:
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=132623&n=furaila&blog_
- a Néprajzi pályázati leírásban 2003-ban
http://furaila.xfree.hu/33600
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=130291&n=furaila&blog_cim =Helytörténeti-néprajzi hagyományok

- majd amiről fórumoztam Orbán Viktor Vendégkönyvében 2005-ben
és amiért kitiltottak a Vendégkönyből
1.) http://blog.xfree.hu/myblog.tvn...
http://2001-2006.orbanviktor.hu/vendegkonyv.php... .,
http://2001-2006.orbanviktor.hu/vendegkonyv.php...
*
2.) http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=128497&n=furaila&blog_cim=
A felnőttképzésről... 2.
*
3.) http://hu.wikipedia.org/wiki/Hoffmann_R%C3%B3zsa
3/1.) http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=128689&n=furaila&blog
http://2001-2006.orbanviktor.hu/vendegkonyv.php ...
3/2..) http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=128689&n=furaila&blog
http://2001-2006.orbanviktor.hu/vendegkonyv.php...
*
4.) http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=128690&n=furaila&blog_cim= Vendégkönyvi bejegyzések....
http://2001-2006.orbanviktor.hu/vendegkonyv.php...
http://2001-2006.orbanviktor.hu/vendegkonyv.php...
*
- majd megírtam visszaemlékezésemet és kinyomtattam 2013-ban Vendégkönyv címmel.
*
LEÍRHATATLAN AZ A FÁJDALOM, AMIT EZEKEN AZ ELŐADÁSOKON ÉRZEK! Hogy még mindig itt tartunk, hogy végig kell hallgatnom mindazt, amiről évtizedek óta mindhiába írok, mert minden létező módon akadályoztatva van a megjelentetése minden írásomnak!
Az az írás, beszéd, cselekedet, ami nem jut el az emberekhez, olyan, mintha soha le sem írták volna, soha nem beszéltek volna róla, meg sem cselekedték volna!
*
Milyen rettenetes kíméletlenség megvárni, hogy egy egész nemzedék kihaljon, és csak azt követően szónokolni az egyetemi elefántcsont-toronyból minden negatív diszkriminációról, ami érte azokat, akikről szólt az egész előadás?
*
ANNYIRA HIÁBAVALÓSÁGNAK TŰNIK minden KÜZDELMEM, az összes ÍRÁSOM, MINDEN- MINDEN! Annyira, hogy már arra is gondoltam: rakok egy máglyát a ,,műveimből" és amikor a legnagyobb lánggal ég, ráfekszem és elhamvasztom magamat is... Megszabadítva végre magamat a titkos szolgálatok MEGBÍZÓI általi kis jelentgető, minden tevékenységemet ellenőrző és blokkoló MEGBÍZOTTAITÓL.
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A kettős mérce tetten érései
  2018-01-19 04:53:11, péntek
 
  Hogyan lehetséges, hogy a ,,reformkommunistákra", azokra, akik nem eltörölni, hanem csak jobbítani akarták a szocializmusnak nevezett diktatúrát, vonatkozott az 1963-ban meghirdetett közkegyelem - ily módon az 1990 utáni közéletének legismertebbjei - mint pl.:Göncz Árpád, Fónay Jenő, Mécs Imre, Eörsi István, Haraszti Sándor, Márton András, Vásárhelyi Miklós,stb - néhány év vagy hónap letöltésével szabadulhattak?
*
Hogyan lehetséges, hogy a ,,kölyökharcosoknak" nem kegyelmezett a rendszer?
BÓNA RUDINAK és TÁRSAINAK (a Széna téri fiúknak) az utolsó percekig végig kellett szenvedni a rájuk kiszabott büntetést.
Bóna Rudinak a letöltött 11 év múltán még kettőt a rácsok között kellett töltenie, hiszen közvetlenül a "szabadság" első napjaiban tiltott módon akarta elhagyni az országnyi börtönt. A DISZIDÁLÁSI KÍSÉRLETET pedig, mint ismert, a szocialista demokrácia őrei szigorúan büntették.

13 év múltán az összes ajtó bezárult körülötte: - szó szerint és átvitt értelemben is. Soha többé nem állt talpra.

Az 1990. esztendő számára már túlságosan későn érkezett meg.
- Volt egy délelőtt, amikor fél órán át fontosnak látszott EGYKORI ZÁRKATÁRSA számára, GÖNCZ ÁRPÁD tűzte kopottas zakójára a boldog-boldogtalannak osztogatott érdemérmet. Ezt követően jöttek az éhezés hónapjai és az elfeledés, ahová őt az ünneplők lökték.

BÓNA REZSŐ 1996. NOVEMBER 28-án HALT MEG, a János Kórházban.
Az ELHANTOLÁSÁRA azonban csak 1997. MÁRCIUS 4-én került sor, mert hivatalos papírok nélkül, HAJLÉKTALANKÉNT került a kórházba.
A temetésnek alig nevezhető ,,szertartás" abból állt, hogy Bóna Rudi urnáját egy "Puli-4" típusú talicskára téve. A mártírok parcellájában néhány centi mélységű földbe helyezték a hamvait. Mert pap sem volt jelen, az urnát letakarták egy nemzeti zászlóval.
A "bajtársak" egyike ima helyett egy emigráns költő két versét olvasta fel.
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A felelősség hatalmi elhárítása és áthárítása
  2018-01-16 12:38:45, kedd
 
  AZÉRT ÍROM LE MINDAZT, AMIÉRT ÚJRA ÉS ÚJRA A MINDENKORI HATALOM MEGBÍZÓINAK MEGBÍZOTTAI ÁLTAL TÖNKRETETT ÉLETEMÉRT ENGEM (és családomat) HIBÁZTATNAK, mert még mindig ELHÁRÍT az aktuális hatalom minden felelősséget magáról, ÁTHÁRÍTVA minden felelősséget arra a családra, amelyiket kijelöltek számomra.
Ők ugyanis csak tehetetlen TÚSZOK a mindenkori hatalom általi MEGBÍZÓK MEGBÍZOTTAI markában!
*
LEÍROM és közreadom mindazt, amiért - az ezt még mindig sikerrel működtető - POLITIKAI "ELITET" kellene felelősségre vonni!
*
Nem volt felelősségrevonás semmiért!!!
Nem volt felelősségrevonás a III/III-asok lelki terrorjáért, amivel öngyilkosságba hajszolták a ,,CÉLSZEMÉLYEKET".
Nem volt felelősségrevonás a tönkretett családok életéért.
Nem volt felelősségrevonás azért a negatív (diszkriminációért) amivel a társadalom peremére taszítottak (kontraszelektáltak) "célszemélyeket", akiket még 1990 után is ott tartottak!
*
Igen, még 1990 után is egészen napjainkig, mert csak újjászervezés történt. Pl.: Boross Péter által, aki újjászervezte a kádári csapatát és elhelyezte őket mindenféle hatalomközeli- "bújtatott" állásokban!
*
Időnként megjelentetik a III/III-asok listáját, amin leginkább a kis MEGBÍZOTTAK szerepelnek. Közzéteszik ezeket a listákon szereplőket, mint bűnbakokat, rájuk irányítva az egyébként jogos NÉPHARAGOT! Mint ahogy Vona Gábor tette Kiszely István történésszel!!!! Holott, Vona nagyon is jól tudta, hogy nem Kiszely az igazi bűnös, hanem a MEBÍZÓJA!
*
Ezeket a hatalom mögött megbújó MEGBÍZÓKAT akarom leleplezni írásaimmal és ezt csak úgy tudom elérni, ha mindenről beszámolok, amit a volt III/III-asoktól, majd az újjászervezett, bújtatott, hatalom-közeli állásokban elhelyezett MEGBÍZOTTAK MEGBÍZÓITÓL el kellett és kell szenvedni!
*
Az én történetem arról a kádári korszakban alkalmazott - és az abból átörökített - titkos szolgálatok módszereiről szól, amivel olyan szörnyetegeket formáltak azokból a jelentgető MEGBÍZOTTAKBÓL, mint akik az én - és szeretteim - felügyeleteivel lettek és vannak megbízva!
*
Bóna Mária Ilona
*

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kényszerhelyzetben
  2018-01-15 11:18:02, hétfő
 
  Teljesen mindegy, hogy milyen oldalasak a politikusaink, míg érvényben van a PAKTUM betartási kötelezettsége!
A mostani helyzet az, mint amikor BELÜLRŐL és KÍVÜLRŐL is egyszerre támadt a múltban hazánkra az ellenség!!!!
*
A BELSŐ élettér-foglalók 1945, de legfőképpen 1956 utáni véres megtorlások éveiben elfoglalták a stratégiailag fontos posztokat az élet (a társadalmi hierarchia) MINDEN területén!
Ők azok, akik jobb- és baloldalira osztódva 1990 óta a hatalmat gyakorolják akár az országházban, akár az önkormányzatokban!!!! Hiszen, PAKTUMOT kötöttek egymással, hogy egyiknek sem lesz bántódása a szocializmus becsődöltetéséért, sem a hazánk és benne élő magyarság teljes kifosztásáért.
Vajon miért kampányolhatnak a HAZAÁRULÓ Gyurcsányék még mindig? Hát ezért!
Olyan kényszerhelyzet jött létre, hogy a magukat jobboldalinak sulykolókra szavazzunk, mert ők legalább megígérték a KÜLSŐ ELLENSÉGTŐL való védelmet!!!!
*
Nyilván, rájuk kell szavazzunk, hogy ne veszítsük el hazánkat, mi maradék magyarok!
Azonban, a belső élettér-foglalók már réges-régen elkészítették számunkra azt a programot (KÖZÖSEN a jobb- és baloldaliak) amellyel rezervátumba zárhatják a magyarok maradékait!!!
*
https://www.facebook.com/mariailona.bona/posts/1585794601456530
*
https://www.facebook.com/mariailona.bona/posts/1586145114754812
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
2017.12 2018. Január 2018.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 18 db bejegyzés
e év: 178 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 212
  • e Hét: 315
  • e Hónap: 1907
  • e Év: 54243
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.