Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
3. Gazdasági munkamegosztás (Síklaky István)
  2020-04-30 01:14:03, csütörtök
 
  A MUNKA ÜNNEPE előtt
Gazdaság és munkamegosztás

,,...Gazdaságnak egy embercsoport (család, falu, ország, emberiség) azon tevékenységeinek és intézményeinek összességét nevezzük, amelyek az emberek (a csoport tagjai) szükségleteinek kielégítését szolgálják.

Egy gazdasági rendszer igen fontos eleme, hogy milyen módon szerveződik a fejlett munkamegosztás. Az eddig tapasztalt két alapvető típus: /a/ tervutasításos, (diktatórikus) és /b/ szabadszerveződésű (piaci jellegű) együttműködés.

Bár mindkét típusra voltak és vannak sikeres és sikertelen példák, a társadalmi élet egyik legfontosabb természetjogi alaptételével: A MÁSOK ALAPJOGAIT NEM SÉRTŐ LEGNAGYOBB SZABADSÁG elvével csak a szabadszerveződésű gazdaságirányítás egyeztethető össze.
(A tervutasításos rendszer sikeres példái a múltban: a papkirályok vezette öntöző társadalmak; a dél-amerikai, jezsuiták szervezte indián "regressziók"; sikeres példák a jelenben: Kína, és a mamutcégek, amelyek több ezer ember együttműködését szervezik diktatórikusan. Példák a sikertelenségre: a Szovjet-birodalom és Észak-Korea gazdasága.)
*
A természetjog és a gazdasági hatékonyság néhány - első közelítésben egymással szembenálló - szempont összeegyeztetését kívánja meg:

• Ne hasson ösztönzés az egyéni tehetség, alkotóerő, szorgalom kibontakozása ellen. A sikeres vállalkozó, míg él, önállóan, bürokratikus beleszólások nélkül dönthessen az általa létrehozott termelő-szolgáltató egység működéséről.

• Érvényesüljön mindegyik induló generáció számára a vállalkozási esélyegyenlőség.

• A munkahelyeken is, ahol életünk nagyobbik részét töltjük, érvényesüljön a demokrácia, az önigazgatás, a - csak mások alapjogai által korlátozott - szabadság tendenciája.

A SZABADSZERVEZŐSÉGŰ GAZDASÁGBAN e szempontok jó hatásfokkal összeegyeztethetők.
*
A SZABADSZERVEZŐSÉGŰ GAZDASÁG nem más, mint klasszikus piacgazdaság, azaz - mint az előzőekben láttuk - egyenrangú, és nagyjából egyenlő erős szereplők versenyén alapuló munkamegosztásos csererendszer.

A mindennapi szóhasználat a mai főáramú világgazdaságot is piacgazdaságnak nevezi, ez azonban egyre kevésbé tekinthető piacgazdaságnak, mivel évről-évre egyre inkább kevés, túlerejével visszaélő gazdasági szereplő diktatúrájává válik.

Összefoglalóan: PIACNAK nevezzük azt az együttest, amelyet a rendszeres csere szereplői, egymáshoz való viszonyuk, a csere helye és módja alkotnak."
*
(Síklaky István: Létbiztonság és harmónia társadalma)
*
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
2. Családi- és társadalmi munkamegosztás
  2020-04-30 01:11:40, csütörtök
 
  A MUNKA ÜNNEPE ELŐTT
A SZAKMAI MUNKÁT a társadalomba szerveződő emberek, az élet két alapvető helyszínén,
1. CSALÁDI- és
2. TÁRSADALMI munkamegosztásban végzik.
*
1,) A CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS a családi élet működőképességének fenntartását szolgáló funkciók, feladatok családtagonkénti szétosztása és elvégzése.
Például: a háztartás- és a gyermeknevelés, az idős- beteg szülők otthoni gondozásának feladatai, melyek elvégzéséhez ma már egyre több szakértelemre van szükség.
A magyar családok többségében a "családfenntartó" még nem tudhat a társadalmi munkamegosztásban végzett munkájával annyi jövedelmet magáénak, melyből ezen szakemberek
- házvezető,
- gyermeknevelő,
- betegápoló ... stb
MUNKÁJÁT meg tudná vásárolni.
Ezért, ezek a családok egy újfajta, az ősi mintára emlékeztető, ÖNELLÁTÓ HÁZTARTÁSRA kénytelenek berendezkedni.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=278462&kid=1049194&sort=
*
Mint például, most a KARANTÉNOS időszakban!
*
Ez a nagy családokra, - ahol egy háztartásban több nemzedék él együtt, vagy gyermek felnevelésére, iskoláztatására vállalkoznak - fokozottan érvényes.
A család működőképességéért a családtagoknak meg kell tanulni a szakszerű ellátáshoz szükséges szakmai ismereteket! Már régóta szükség lenne olyan helyekre, intézményekre, ahol ezeknek az ismereteknek elsajátítására lehetőség nyílna - közpénzekből - természetesen.
*
(Folyt.köv.)
*
Bóna Mária Ilona
*
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
1. Nem csak az számít munkának, amit mások adnak....
  2020-04-30 01:10:06, csütörtök
 
  KURVÁRA ELEGEM ABBÓL, HOGY 30 ÉVE TELJESEN HIÁBA ÍROM UGYANAZT, MINDEN MÁJUS 1-E ELŐTT!!!!!!!!!

A MUNKA ÜNNEPE ELŐTT

1. Nem csak az számít MUNKÁNAK, amit mások "adnak" az embernek

VANNAK, AKIK ÚGY GONDOLJÁK, HOGY "AZÉRT UTÁLTUK A RÁKOSI- ÉS A KÁDÁR RENDSZERT, MERT AKKOR DOLGOZNI KELLETT" - mármint a gyárakban!

Csakhogy, az addig a saját földjeiken gazdálkodó-MUNKÁLKODÓ parasztságtól, valamint a saját műhellyel- üzlettel rendelkező szakMUNKÁSOKTÓL a megélhetésüket biztosító földjeiket, műhelyeiket, üzleteiket vették el az államosítással!
*
Az ÁLLAMOSÍTÁS azt jelentette, hogy 1945 után mindent - ELLENÉRTÉK NÉLKÜL - kisajátított a magát szocialistának és ,,igazságosnak" hazudó hatalom.
Az ily módon ,,NINCSTELENNÉ" tett, 60 év feletti özvegy nagymamáimat kikiáltották Rákosi-ék INGYENÉLŐKNEK és azt harsogták, hogy:
- "AKI NEM DOLGOZIK, AZ NE IS EGYÉK!"
*
"RÉGEN VOLT!" Mondják egyesek és én sem foglalkoznék már vele, ha nem szembesülnék ezzel a fajta gondolkodással a mindennapjainkban MOST: a JELENBEN is!
EMLÉKEZTETŐÜL leírnám, hogy amikor NAGYMAMÁIM betegek lettek, csak úgy járt nekik az orvosi ellátás, ha valamelyik - akkor már gyári munkás, vagy a TSZ-ben dolgozó - felnőtt gyereke magához vette (ha volt hova, mert a lakásokat is kisajátították ellenérték nélkül)!. Minderről a lakóhelyi ,,LAKÓTÖMBI MEGBÍZOTT" kiállított egy "NINCSTELEN"-ségi bizonyítványt.
Ezek az idős asszonyok már alkalmatlanok voltak a gyárban végzendő bérmunkára. Ez azonban nem jelentette azt, hogy "NEM DOLGOZTAK"! Míg élt a férjük, addig
- segítették az ő szakmai- kenyérkereső tevékenységüket, A KÖZÖS vállalkozásukat és közben
- ellátták a gyerekeket,
- beteget gondoztak,
- háztartást vezettek.
A KÖZÖS jövedelmükből tartalékoltak öreg napjaikra. Csakhogy, közbejött a HÁBORÚ, ami sokuk- férjeik, felnőtt gyermekeik életébe került!
*
Majd, a háború utáni teljes kifosztásukat követően, a rokonokhoz kerülve, továbbra is
- ellátták a háztartást,
- gyerekeket, unokákat neveltek,
- beteget gondoztak... stb.
Ezért a tevékenységükért azonban nem járt nyugdíj, sem egészségügyi ellátás!

http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=278462&kid=1049195&sort=
*
Eltelt 74 év az én életemből is és én ugyanott tartok, ahol nagymamáim 1945 utáni években! Kisemmizett SENKI vagyok, aki ezen kívül semmi mást nem hagyhat gyermekeire, unokáira!!!!!!!!
*
Mindebből mi a tanulság? Az, hogy ideje lenne átértékelni a MUNKA fogalmát a közgondolkodásban is és a hivatalos életben is!
*
(Folyt. köv.)
*
Bóna Mária Ilona
*
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kaptafa 1.
  2020-04-24 17:07:11, péntek
 
  1960-ban, a 8. általános befejezése után IPARI TANULÓ lettem a MüM 15. sz. Helyiipari Iskolában.

http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=278074&kid=1008429&sort=
*
Már másodikos IPARI TANULÓ voltam a varroda tanműhelyében, amikor Krausz Anna végzős tanulótársnőm elmesélte, hogy ő közben a dolgozók gimnáziumába is jár és jövőre fog érettségizni. Tőle megtudva, hogyan kell jelentkezni, én is nekibátorodva benyújtottam a jelentkezési lapomat a munkahelyi főnökömnél. Aki, legnagyobb meglepetésemre kijelentette, hogy:
- ,,Nem javaslom a továbbtanulását, mert nincs szükségem érettségizett varrónőre."
Kérlek, nézd meg ismét az általános iskolai bizonyítványom utolsó oldalát, ahol látható, hogy 1962-ben már a, Dolgozók Gimnáziumának is tanulója lettem.

http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=278074&kid=1008431&sort=
*
Az, hogy mégis fölvettek munkahelyi javaslat nélkül is az annak volt köszönhető, hogy a Gimnázium idős nyugdíjas igazgató bácsijának megesett rajtam a szíve, mert azt mondta:
- ,,AKI ENNYIRE AKAR TANULNI, ATTÓL NEM SZABAD MEGTAGADNI!"
Az senkit nem érdekelt (és még ma sem érdekel) hogy milyen nehéz volt heti három alkalommal - reggel, tanszerekkel megpakolt táskával rohanni a munkahelyre és onnan hulla fáradtan a gimibe... És minden alkalommal úgy készülni, mint ahogy a nappalisok. Ugyanannyi volt a házi, mint nekik!
De hajtott a SZERELEM - Jóskának tett ígéretem - meg az a vágy, hogy TANÍTÓ lehessek!

Nem is értem, honnan veszik egyesek azt, hogy bárki továbbtanulhatott a Kádár-korszakban? Nekem ,,T"iltott volt ez is! Csak azt nem mondta meg soha senki, hogy miért?!
Fél évszázadnak kellett eltelnie, hogy megtudjam az igazságot! Azt, hogy az 1956 utáni véres megtorlások éveiben a szocialistának hazudott rendszer diktatórikusan ,,t"iltott, esetleg ,,t"űrt, vagy kőkeményen ,,t"ámogatott. Arról a ,,HÁRMAS T"-ről van szó, amit ACZÉL GYÖRGY a MSZMP KB kulturális ügyekért felelőse kitalált és megvalósított, megvalósíttatott évtizedeken keresztül!

EZ A NEGATÍV MEGKÜLÖNBÖZTETÉS VÉGIG KÍSÉRTE AZ EGÉSZ ÉLETEMET. Teljességgel hiába tanultam 32 éven keresztül MUNKA MELLETT - munkahelyi javaslat nélkül, mert mindig visszaküldtek a ,,KAPTAFÁHOZ"! Ahhoz a szakmámhoz, amit 14 éves koromban mások választottak nekem...
Ez az egész azért is bánt oly nagyon - így az utolsó életszakaszomban - mert nem hagyhatok semmi mást örökül utódaimra! Ezzel egyenes arányban vagyok az élet minden területén lesajnálva.
*
Bóna Mária Ilona
*
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Volt mb. miniszterelnök véleménye rugdosásról, gyilkosságról
  2020-04-24 16:58:56, péntek
 
  EGY VOLT (megbízott) MINISZTERELNÖK véleménye a jelenlegi MINISZTERELNÖK ,,rugdosásáról" és SOLYMOSI ESZTER rituális meggyilkolásáról

Még a nagy alkotmányozási láz idején, 2011-ben eltettem egy Heti Választ, pontosan az ápr. 28-i számát, melyben megjelent az Alaptörvényről egy hosszú cikk "RADIKÁLISABB IS LEHETNE" címmel. Ebben egy idősebb és egy ifjabb politikus nyilatkozik erről-arról...
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=271067&kid=172933&sort=
*
Az egyik nyilatkozatban bukkantam arra, hogy - idézem:
- "A miniszterelnököt lehet rugdosni a parlamentben, legfeljebb visszarugdos."

http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=271067&kid=172934&sort=

A fenti kinagyított és kiemelt részletben ez, a miniszterelnököt való rugdosásra biztatás adott okot számomra arra a következtetésre, hogy:
*
1. van-e összefüggés aközött, hogy ekkora gyűlöletkampány, "rugdosás" folyik a jelenlegi miniszterelnök ellen - kiprovokálandó a visszarugdosást és azzal azt a NÉPHARAGOT, ami nagyon jól jönne bizonyos politikai érdekeltségűeknek egy polgárháborús helyzet kirobbantásához?

2. Tovább olvasva a szöveget,:
- "...ahogy azt sem értem, hogy az ügyészség miért maradt önálló hatalmi ág. Nem tudom miért nincs kormányfelügyelet alatt. Ha például az 1880-as években sem lett volna ott, még ma is tartana a tiszaeszlári per, így viszont a koronaügyész odament Nyíregyházára ejtette a vádat és vége lett a nemzetközileg kínos pernek."

http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=256215&kid=83010&sort=

Nem ártana elgondolkodnunk ezen a nyilatkozaton is!
SOLYMOSI ESZTER ,,csak egy kis libapásztor lányka volt... Boross Péter szerint helyes volt, hogy a ,,koronaügyész" akkor ejtette a gyilkosok elleni vádat!

MI A TITKOS ÜZENETE ENNEK?

Az, hogy büntetlenül továbbra is lehet gyilkolászni a magyart! Mert, a mindenkori FELMENTÉS PAKTUM formájában 30. éve érvényben van!
*
Már réges-régen írok arról, hogy milyen magyarellenes felfogás jellemzi a magukat nemzetinek és rendszerváltoztatónak hangoztató politikusokat is! Itt ez a 2013-as (10.19.) egész oldalas cikk a Magyar Nemzetből, a ,,NEMZETI IRÁNYULTSÁG DÖNT" címmel.
A másolata itt látható: http://furaila.xfree.hu/256215
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=256215&kid=83007&sort=

Miközben folyamatosan jobb- és baloldalról beszél a nyilatkozó Boross Péter, folyamatosan a baloldaliaknak nevezettekre mutogat... Na, nem, mintha annyira utálná őket mindazért, amit elkövettek Magyarország és benne élő magyarság ellen! A hangsúly a jobb és baloldalira való osztottságról, vagyis a MEGOSZTOTTSÁG erősítésén van. Mert, miközben az egyszerű magyar emberek egymásnak esve védik, illetve szidják a számukra ellenségesnek tartott politikusokat, azalatt dörzsölik a markukat a háttérben sunnyogó politikusok, mert ez nekik bizony majd szavazatokat fog jelenteni az ismételt HATALOMBA jutáshoz!!!
*
A baloldalinak tartott politikusok, pedig a PAKTUM nyújtotta védelemben ellubickolnak a HATALOMBAN ismételten és ismételten 4 évig... havi több, mint egy millás javadalmazásért!
https://www.facebook.com/mariailona.bona/posts/1637212192981437

Miközben, a kis mai ,,Solymosi Eszter"-ek potenciális VESZTES ÁLDOZATAI lesznek továbbra is ennek a MEGOSZTOTTSÁGNAK. ...

Tiszaeszlárról ide másolok egy zeneszámnak a linkjét, melyből kiderül - a témáról mit sem tudók számára - hogy most akkor kinek is a pártján van a máig aktívan és meghatározó módon működő politikus...
https://www.youtube.com/watch?v=ZHIIo76WeHA

Ugyanakkor, 2013-ban bejárta a netet egy eltitkolt Munkácsynak tulajdonított festmény is... https://internetfigyelo.wordpress.com/.../az-eltitkolt...

De, hogy pontosabb információink is legyenek, miről szól a ,,Tiszaeszlári-per", ezen a linken található könyvet ajánlom elolvasásra.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=271067&kid=172935&sort=

Részlet a könyvből: http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=271067&kid=172936&sort=

Egy korabeli tanúvallomás:
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=271067&kid=172938&sort=
*
Így már érthető, hogy miért maradt 1990 után is minden következmény nélkül az ellenem elkövetett személyiséggyilkosság is! Hiszen, én is csak egy kis magyar varrólányka voltam!. Valamint az is érthető, hogy miért vált "kaptafámmá" ez az első szakmám!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4004931326213921&set=a.44633597874015 8&type=3&theater
*
Bóna Mária Ilona
*
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Fogjátok föl végre: engem törvényen kívül helyeztek
  2020-04-23 22:36:52, csütörtök
 
  Ez akkor tudatosult bennem, amikor
- 1997-ben közölte velem az, akit anyámnak hittem, hogy nem ő szült engem... Csak arra a kérdésemre nem adott választ, hogy ha nem ő, akkor kicsoda?

- Majd 1999-ben azt is megtudtam apa halálát követően, hogy ő is csak a ,,nevére vett"!

- Végül, akit egyetlen testvéremnek hittem, ő is közölte velem, hogy:
- ,,Te számunkra egy idegen vagy, ne foglalkozz velünk, mi nagyon jól elvagyunk nélküled.
Keresd a gyökereidet, de ne a mi családunkba !"
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=268641&kid=450033&sort=
*
Rettenetes életérzés szakadt rám. Élő halottként botorkáltam abban az életben, amit addig a sajátomnak hittem. Megértettem, hogy azért NEM SZERETTEK, mert nem voltam a ,,saját" gyerekük. Csakhogy, emiatt MEGFOSZTOTTAK mindentől, ami GYERMEKI JOGON nekem is járt volna! Nekem ezt is el kellett fogadnom és MEG KELLETT TANULNOM EZZEL EGYÜTT ÉLNI.
Ez volt a kisebbik baj.
A LEGNAGYOBB BAJ AZ VOLT, hogy ELFOGLALTÁK azok helyét akik szerettek, vagy szerethettek volna!
*
ELKEZDTEM NYOMOZNI... és fájdalmasan megtapasztaltam, hogy nekem SEMMILYEN JOGOMMAL NEM ÁLL MÓDOMBAN ÉLNI!
*
Erről akkor bizonyosodtam meg igazán, amikor 1999-ben elmentem a bíróságra és ott leadtam az előzőleg megszerkesztett és kinyomtatott SZÁRMAZÁSI MÚLTAM kiderítésével kapcsolatos beadványomat.
Ebben azt is leírtam, hogy: volt gyerekkoromban, a VIII. kerületben kiállított anyakönyvi kivonat-másolatom, amit csatolt mellékletként leadtam a bíróságon.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=504007&aid=268641

Egyébként, még a VIII. ker. Anyakönyvi Hivatalt is felkerestem mielőtt a bírósághoz fordultam volna. Ott az ügyintéző a következőt mondta:
- Nem mondhatok semmit! Csak bírósági végzés ellenében szolgáltathatok ki adatokat!
*
A bírósági beadványomra fél év múlva: júliusban megérkezett az ,,IDÉZŐ VÉGZÉS", melyben kitűzték az első tárgyalás időpontját 2001. október 19-re.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=503976&aid=268641
*
A tárgyalás napján sietve mentem a BÍRÓSÁGI ÉPÜLET LÉPCSŐJÉN fölfelé az emeleti tárgyalóhoz, amikor valaki mellém érve, megfogta a karomat és MEGFORDÍTOTT VISSZAFELÉ! Akkor felnéztem a magas férfira és láttam, hogy a BIZTONSÁGI ŐR! Döbbenten néztem rá, miközben megkérdeztem tőle:
- Miért nem mehetek föl a tárgyalóba? Lekésem a kezdést.

A portán már egyszer bemutatott ,,Idéző végzés"-t ismételten megmutattam neki, de őt akkor már nem érdekelte semmi, csakhogy engem lekísérjen a földszinti ügyfélszolgálati iroda elé...
- Én felelek a bíróság biztonságáért! - válaszolta közben.

Elképzelni sem tudtam, hogyan gondolhatja rólam egy ismeretlen ember azt, hogy én veszélyeztethetem egy bíróság biztonságát??!! A könnyeimet visszanyelve kérdeztem tőle:
- Tőlem félti a Bíróság biztonságát? Tőlem?

Az ügyfélszolgálati iroda előtt ott várt már kajánul mosolyogva F.
- ,,Na ugye megmondtam, hogy el fogsz késni!" - mondta, mintha csak emiatt jöttem volna vissza...
Nem magyarázkodtam, mert ahogy összenéztek a biztonsági őrrel, abból mindent megértettem... Megnéztem az órámat. Még ekkor is 5 perc volt a tárgyalás megkezdéséig.,
*
Ennek ellenére nem adtam föl és akkor, ott helyben PERÚJRAFELVÉTELT kértem. Majd pár nap múlva - titokban - visszamentem személyesen és kértem a biztonsági őr eljárásának kivizsgálását és magyarázatát!
Ezt nagy értetlenkedve meg is tették... és ezért, is helyt adtak a perújrafelvétel-kérelmi beadványomnak.
*
A bírósági pereskedésem azzal a 3 oldalas ÍTÉLETTEL ért véget, amit 2002. február 6-i keltezéssel kaptam meg postán.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=503978&aid=268641
Ezen az oldalon olvasható az ÍTÉLET, hogy: - ,,A bíróság a felperes" (ez én vagyok) ,,keresetét elutasítja."
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=503979&aid=268641

Ebben az ,,INDOKLÁS"-ban olvasható az elutasítás magyarázata. Az ugyanis, hogy az ,,ügygondnok a kereset elutasítását kérte." Arra való hivatkozással, hogy:

- ,,a felperes az egy év perindítási határidőt lekéste..."

Ezért nem engedett fel 2001. október 19-én az emeleti tárgyalóba a BIZTONSÁGI ŐR!
*
Azóta sem tudom - legfeljebb csak sejtem - hogy ki hordott a szíve alatt és ki volt az édesapám! Csak azt tudom, hogy akik nevére anyakönyveztek, soha nem szerettek és MEGFOSZTOTTAK mindentől, ami GYERMEKI JOGON nekem is járt volna!
Azért, hogy KI NE DERÜLJÖN AZ IGAZSÁG, valóságos ELSZIGETELTSÉGBEN, ,,karanténban" TELT és TELIK AZ ÉLETEM, nehogy megismerjem a származási múltamat!!! Vajon kik lehettek a valódi szüleim, akik miatt nekem ezt a TÖRVÉNYEN KÍVÜLISÉGET MÉG MOST IS EL KELL SZENVEDNEM????
*
Bóna Mária Ilona
*
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Volt egy nagyon kedves barátom
  2020-04-20 03:58:26, hétfő
 
  Volt egy nagyon kedves barátom, küzdőtársam: Bencze Pál, aki olvasta a 60. évfordulón meghirdetett pályázatra írt "AZ ÉN 1956-OM" című írásomat. Akkor a következő emaillel keresett meg:
,,Úgy adta a sors, hogy ma kutatni voltam az ÁBTL-ben és találkoztam Hegedűs Andrással, az egykori miniszterelnök fiával. Említettem neki, hogy tud-e arról, hogy az apjának van egy Hegedűs Etelka nevű féltestvére? Nem emlékezett rá, de Veled szívesen beszélne e témában is. Megadta az elérhetőségét:..."

Ifj. Hegedüs Andrásnak Bence Pál átadta az apja miniszterelnök lánytestvérére vonatkozó leírásom részleteit. Ezt követően, ifj. Hegedüs András email-üzenetet írt nekem, amiben megismételte, hogy ,,nem tud a volt miniszterelnök-apja lánytestvéréről". Ennek ellenére szívesen elbeszélgetne velem - írta. Amiért nemleges volt Hegedüs Etelkával (Imre nagybátyám feleségével) kapcsolatos nyilatkozata, okafogyottá vált számomra a vele való személyes találkozás.
Ifj. Hegedüs András azóta betöltötte 2019-ben a 70. életévét. Ennek ellenére, valószínű, hogy tovább ,,dolgozhat" az ÁBLT-nél azon, hogy eltüntessen minden - az apja-miniszterelnökre vonatkozó - terhelő bizonyítékot.
*
Erre megvan minden eshetőség, hiszen Amikor 1997-ben felállították a Történeti Hivatalt, egyértelmű volt a szándék. Nem véletlen, hogy telenyomták egykori BM-esekkel, akiket csak a nyugdíjkorhatár elérése szelektál ki. Vagy az sem.
TARI MIKLÓSNAK hívják azt a ,,levéltárost", aki az állambiztonság operatív tisztje volt, a figyelőknél. de kihallgatásokat is vezetett. Most ott ül, és ,,anonimizálja" azokat az iratokat, amelyeket kiadnak az áldozatoknak. (Egyébként a hatos kartonokat is csak egy egykori BM-es kezelheti, mai napig ő dönti el, kit lehet beazonosítani, kit nem!) Tari Miklós idén betölti a hetvenet, el kellene mennie nyugdíjba, de a vezetés megnyugtatta, hogy maradhat, csak új feladatot kap. ,,Oral historyt" kellene készítenie. Egy kihallgató tisztnek!
*
Szerkesztette: Bóna Mária Ilona, 2019 decemberében.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
9. Titkok, melyeket nem vihetek a sírba
  2020-04-20 03:40:12, hétfő
 
  9. VÁLASZ
Kinek és mit is ,,köszönhetek" a ,,neveltetésemért" és a ,,taníttatásomért"?

Amiért ez az egész reklamációd arról az időszakról szól, amikor anya 1996-ban, és apa 1998-ban lebetegedett és haldoklott, kénytelen vagyok leírni azt, ahogyan alakultak a valóságban a történések.
Mint, ahogy írtam az előzőekben, anya 1997-ről 1998-ra történő évfordulóján már nagyon rossz állapotban volt. Ma már tudom, hogy ezt végstádiumnak nevezik.

Ekkor voltam végzős- harmadéves főiskolás. Erre az időszakra esett a szakdolgozat témaválasztás,
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=463102&aid=248314 ;
konzulens-választás és a szakdolgozat megírásához szükséges adatgyűjtés. http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=370006&aid=248314
*
Már eleve azért szántam rá magamat 1995-1996-os tanévben (49 évesen) a felvételire, mert érvényt akartam annak az elképzelésemnek szerezni, hogy a FELNŐTTKÉPZÉST - a közoktatás részeként - INGYENESSÉ kell tenni. Meggyőződésem volt, hogy a RENDSZERVÁLTOZÁS - önhibáján kívüli - VESZTESEI számára is elérhetővé kell tenni a változtatáshoz szükséges ismeretek megszerzését!
*

F. ezt kihasználva, segített nekem a főiskolára való jelentkezésben. Eleve ő adta az ötletet egy újság-hirdetéssel. Majd, oly mértékben támogatta a pécsi főiskolai felvételimet, hogy vállalta az első alkalommal, a felvételire történő fuvarozást, Későbbiekben a havi tandíjam megfizetését is (amit egyébként teljes mértékben leírhatott az adójából)! EZÉRT IS DÜHÍTETTE, hogy én pont akkor MAGAMRA VÁLLALTAM ANYA ÁPOLÁSÁT! Azzal gyötört, hogy nem fogom tudni anya miatt befejezni a főiskolát! Pedig, ekkor már KI VOLT GONDOLVA, HOGYAN LESZ A DIPLOMAVÉDÉS ELLEHETETLENÍTVE!

Pont, mint 1973-ban az ÉRETTSÉGI VIZSGÁM! Csakhogy, akkor az lett volna mondva, hogy ,,...inkább gyereket szültél és azért nem sikerült leérettségizni!".
Csakhogy, nekem sejtésem sem volt arról, hogy ő valójában milyen céllal támogatott eleinte.
*
Mára már a következő TÉNYEK ismeretében állnak össze a dolgok. Akkoriban vágott bele K. D. professzor - sokadszorra abba a vállalkozásába, hogy ,,összerakja" - a patinás pécsi egyetem bölcsész karából kiemelve - a Felnőtt Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetet, a FEEFI-t. 1997-re sikerült neki.
Az első két félévet Pécsett végeztem még a JPTE BTK művelődésszervező szakán, levelező tagozaton. Minden hónap utolsó hétvégéjén - csüt., péntek, szo. - voltak Pécsett a konzultációs előadások. Vonattal jöttem-mentem és egy kis panzióban szálltam meg... Ezért aztán ki kellett váltanom a Diákigazolványt!
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=485829&aid=268641

Az első perctől sok gondom volt amiatt, hogy nem voltam - mert nem lehettem - munkavállalói státuszban egyetlen művelődési intézményben sem. És, főleg, hogy nem egy ilyen intézményben készülhettem föl a ,,kultúrházi gyakorlat"-szigorlatra. Az első félévi felkészülést megoldottam CSALÁDI SEGÍTSÉGGEL, a közeli Keresztény Kultúrcentrum helyiségében megtartott képkiállítás helyett, egy diavetítés megrendezésével. Ott, ahol egyébként a Lokálpatrióták Alapítványa és az újságja, a Színes Iránytű helyi lokálpatrióta folyóirat szerkesztősége is be volt jegyezve a bíróságon.
Ennek a folyóiratnak a megjelenéséhez én is hozzájárultam - leginkább az írásaimmal.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=485825&aid=268641
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=485826&aid=268641
Csakhogy, a laptulajdonos K-né N. E. hiányolta a diplomát... Ezért is határoztam a főiskolai felvételi mellett. Pedig tele voltam kétséggel, hiszen akkor már túl voltam három sikertelen felvételi vizsgán. (Engem még a fizetős felvételi előkészítőkről is eltessékeltek.)
Egyébként, E. férje már az 1980-as évektől bizalmas (galambász) barátja volt apának. Olyannyira, hogy amikor apa magával vitt Kunszentmiklósra meglátogatni az akkor már nagy-beteg Piroska nénit, K. Imrét kérte fel a fuvarozásunkra. Valami miatt apa nem akarta, hogy Feri bátya, vagy anya megtudja! K. Imre magával hozta az útra kisebbik fiát, aki a lányomnak lett az osztálytársa az általánosban. E. iskolatársam volt. Fölöttem járt eggyel...
E. a rendszerváltozásban bizalommal invitált a ,,lokálpatrióta" csapatába. Akkor már válófélben voltak a férjével, akit anyáék nagyon szerettek volna összehozni veled. Apa bánatára, valami miatt ez nem jött össze. K. Imre is inkább elhagyta az országot, pedig E. nagyon szerette. Jó katolikusként nem ment többé férjhez.
Akkoriban lettem tagja a kis helyi újságok szerkesztőségében működő újságírókat közösségbe szervező Magyar Újságírók Közösségének is.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=485836&aid=268641
*
A Színes Iránytű hamarosan megszűnt - amikor sikeres kezdett lenni - és az Alapítványból is kimellőztek, miután a laptulajdonos - NÉGYSZEMKÖZT ELBESZÉLGETETT F-kal.
*
Érted már, hogy miért kellene F-hoz fordulnod a reklamációiddal?!
*
Nekem ettől fogva nem volt semmiféle megjelentetési lehetőségem. Hiába volt újságírói igazolványom, ha nem voltam újságírói státuszban sehol. Ekkor, bejelentkeztem a MÚK elnökéhez, aki fogadott is. Csakhogy, alig kezdtünk beszélgetni, csörgött a telefonja. A telefonálás közben kezdett megváltozni, és amikor befejezte, már nagyon elutasítóvá vált. Kurtán-furcsán elköszönt tőlem, mondván nem tud segíteni...
*
Ugyanígy zajlottak az állásinterjúk is. Mindig volt egy telefonhívás, közben, amitől elutasítóvá váltak a munkáltatók. Sőt! Előfordult, hogy a vezetékes telefonon jelentkeztem egy álláshirdetésre. Az interjú időpontját is megbeszéltük szerdára. Aztán, másnap felhívott valaki a cég nevében, hogy ne akkor menjek, hanem egy nappal később, csütörtökön. ...Csütörtökön, pedig kiderült, hogy nem ők telefonáltak, mert a szerdára meghirdetett állásinterjúk után már fel is vettek valakit!
LEHALLGATTÁK a telefonunkat! És ez csak engem érintett zavaróan!
*
Most, hogy e sorokat írom, jöttem arra rá, hogy miért volt oly fontos a Bóna családnak az, hogy felvegyem minél előbb akármilyen férjnek a nevét! Abban bíztak, hogy majd sikerül elbújtatni engem, mint B-nét, vagy F-nét egy férfi neve mögé. Csakhogy, ezt nem beszélte meg velem senki!
Én meg mit sem sejtve, büszkén visszavettem, a ,,saját nevemet" az első válásom után. És mit gondolsz, hogy ezt hogyan értelmezte a munkahelyi személyzeti osztály vezetője: A. ,,elvtárs"?
- ,,Maga megjátszotta, hogy egy leány, pedig nem. Maga egy olyan elvált asszony, aki nem volt érdemleges a válás után férje nevének viselésére! És, amiért egy bizalmi állást tölt be egy frekventált helyen (KISZ bizottság) jobb lesz, ha minél előbb keres magának másik munkahelyet!"
*
Amikor, másodszor is HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEM - az akkori hatalom feltételei szerint - föl kellett vennem F. nevét! Akkor már oly sokat szenvedtem, hogy csak egyet akartam: elkerülni a szülőinek hitt házból! Így még azt sem bántam, hogy ismét ,,nevére vett" valaki.... Azonban, 1974-ben megreformálták a családjogi törvényt és attól fogva nem volt kötelező az ,,asszonynév" viselése. Sőt, vissza is vehette bárki, aki az előző két évben kötött házasságot, abban az évben teljesen ingyen. Én is elmentem 1974-ben abba az anyakönyvi hivatalba, ahol ,,házasságot" kötöttünk F-kal, és visszavettem a saját nevemet. Ez az első gyermekünk születése és az érettségit követően történt. Ennek az lett az ,,eredménye", hogy sokáig, éveken keresztül élcelődtek velem, mint ,,leányanyával"... Ezért, az ÉN ANYASÁGOM SEHOL NEM SZÁMÍTOTT TISZTELNIVALÓNAK!
Valahogy, bármit tettem, az nem számított sehol érdemnek. Még a NŐI MIVOLTOM MIATT is örökös KISEBBRENDŰSÉGI ÉRZÉSRE kárhoztattam F. mellett.
*
Ma már tudom, hogy a legfőbb ,,BŰNÖM" az volt, hogy LÁTTAM 1956 AUGUSZTUSÁBAN AZOKAT a RÖPCÉDULÁKAT, amit nagyon nem kellett volna! Azért igyekeztek olyan nagyon mindent tönkretenni, amiért csak MEGDOLGOZTAM! Mint kéretlen SZEMTANÚT - el akartak tüntetni talán még az élők sorából is! Lásd a 3. VÁLASZBAN részletesen!
Dehogy is akarták, hogy én ÉLHESSEK BÁRMILYEN ,,LEHETŐSÉGGEL"!
Ma már tudom, hogy miért nem sikerült 1973-ban az érettségim sem. Azért, mert az meg volt rendezve, hogy nekem soha ne legyen érettségi bizonyítványom, amit arra használhattam volna, hogy felvételizzek egy fölsőfokú oktatási intézménybe! Bizony ám! Akkor már tudtam, hogy ismét áldott állapotban vagyok! És, ti is tudtátok ezt. Abban bíztatok, hogy majd leköt a gyerek! Azt viszont nem tudtátok, hogy az én magzatom változatlanul ugyanúgy ,,halálra volt ítélve", mint az egy évvel azelőtti, akit 1973-ban, az ötödik hónapban trancsíroztak ki belőlem! De már erről is írtam, korábban.
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=128121&n=furaila&blog _cim=Amit soha nem lehet megbocsájtani

1974-ben viszont MÁR ÉRVÉNYBEN VOLT az a rendelet, amelyik alapján: ,,akinek legalább 2 nőgyógyászatilag igazolt ,,spontán vetélése", ,,halvaszülése" volt, annak, mint ,,veszélyeztetett terhesnek" - ,,járt" automatikusan a BETEGÁLLOMÁNY. Ezért aztán betegállományban sikerült kihordanom újbóli magzatom. Már másfél hét is eltelt azóta az időpont óta, hogy ki voltam írva szülni. Anyósom is kivett egy hét szabadságot, hogy tudjon nekem segíteni! Aztán, az egy hét leteltével kénytelen volt hazautazni. Majd az idősebbik fiát riadóztatta, hogy vigyen be a kórházba, mert már ,,túlhordás" van!
Ilyen gondos- szeretettel vett körül F. családja!
*
Amiért te, vagyis ti nem tudtatok szeretni, miért feltételezitek rólam azt, hogy engem nem szerethet senki??? Ez sem lenne baj, ha nem terjesztenéd ezzel kapcsolatos- vélelmezett hazugságaidat rólam! DE TERJESZTED!
*
Folytatva a történetet: végre megjöttek a ,,fájások" és már harmadik nap szenvedtem a szülőszoba elfüggönyözött szegletébe tolt hordágyon, amikor bejött szülni a lakótelepi szomszédasszonyom. Megismertem a hangját és kiszóltam a függöny mögül. Vagyis, inkább csak nyöszörögtem... És akkor ő elhúzta a függönyt és teljesen kiakadt attól, amit látott. Tudta, hogy hétfőn jöttem be a kórházba... és akkor már szerda volt. A lényeg, hogy ő megszülte pikk-pakkra a második gyerekét... Utána engem is kitoltak a függöny mögül és egy burokrepesztéssel megindították a szülést. Bizony ám! FÉRJE AZ V. KERÜLETI KISZ BIZOTTSÁG EGYIK TITKÁRA VOLT! Én meg a feleségének a barátnője! Egyből segítettek megszülni az én gyerekemet is! Csakhogy, addigra már ki volt fáradva a méhem és kis magzatomnak már alig volt szívhangja! Mondta az orvos,ogy megindult szülésnél már nem lehet császározni... Összeszedtem MINDEN ERŐMET és 4 ujjnyi méhszájon át kipréseltem magamból első-szülöttemet. Hónaljig megpattant az összes hajszálerem. Lila lett a bőröm az arcomon, nyakamon, és tiszta vér lett a szemem fehérje is. De azonnal felsírt kicsi gyerekem és el is felejtettem minden rosszat azon nyomban!
*
Ezzel a szomszédasszonyommal vigyáztunk egymás gyerekére, ha kellett. Később elvált, és amikor újra férjhez ment, akkor én varrtam neki a menyasszonyi ruháját... Még itt Pesterzsébeten is meglátogattak minket. Csak-hát, F. nem szerette őt sem és ezért, elmaradtak a férjével. Akkor még bele sem gondoltam igazán abba, hogy ő volt az ŐRANGYALOM, és ezért, neki is köszönhettem elsőszülöttemet. Ha ő akkor nem jön be szülni, nagy valószínűséggel ott maradtunk volna ellátatlanul a szülőszobán.
*
Már öt hónapos volt kisbabánk, amikor anya rászánta magát, hogy megnéz minket. Akkor feljött a lakásba is és hosszan nézte kislányomat a kiságyban és csak annyit mondott:
- ,,NEKED NEM LETT VOLNA SZABAD GYEREKET SZÜLNÖD!"
Annyira megdöbbentett ezzel a kijelentésével, hogy megszólalni sem tudtam. Majd amikor magamhoz tértem, megkérdeztem tőle, hogy - Miért nem?
Válaszul csak annyit mondott: - ,,Tudom, amit tudok!".
*
Az ilyen megjegyzések ellenére is HATALMAS ERŐT ADOTT AZ ANYASÁG... Akkorát, hogy amikor már felszívódott a bevérzés az arcomon és a szememen, betettem a hordozkába kicsi lányomat és bementem vele az iskolába, ahol már egy fiatal pályakezdő iskolatitkár dolgozott és feliratkoztam az 1974-ben érettségiző egyik osztály- névsorába! Nem árultam el senkinek, hogy mire készülök! Amikor eljött az írásbeli érettségi vizsga ideje, akkor azt mondtam, hogy: - ,,... vissza kell menni kontrollra a nőgyógyászhoz.".
Megírtam az érettségi írásbelit KÖNYVVITELBŐL újfent, 1974-ben is. Szerencsére teljesen új könyvvitel tanárok voltak a vizsgabizottságba beosztva azon a napon! Így fordulhatott elő, hogy sikerült az érettségim. Úgy, hogy valóban nem volt időm tanulni a kicsi baba mellett. Viszont, TUDTAM ANNYIT FELIDÉZNI az ELŐZŐ ÉVI TUDÁSOMBÓL, hogy SIKERESEN LEVIZSGÁZZAK KÖNYVVITELBŐL! Csakhogy, amiért ez nekem pótérettségi volt, nem adhattak jobbat kettesnél! Akkor, ennek is örültem.
Olyan nagyon, hogy a büszkélkedés lett ismét a vesztem.

Imre bátya felesége, szül.: HEGEDÜS ETELKA - HEGEDÜS ANDRÁS, az 1956-os miniszterelnök ,,féltestvére" - pedig felkeresett minket a lakótelepen, és elkérte a könyvvitel füzetemet benne a kidolgozott tételekkel. Mondván, hogy ,,Kell lányának az érettségire." Ugyanis, mihelyt megtudta Eta ángyi, hogy hova járok iskolába, beiskolázták Etelka nevű lányát (az unokatestvérünket, anya keresztlányát, AKIT KIMENTETTEM 1956 augusztusában a SÁRGÖDÖRBŐL) ugyanoda!
EGYETLEN PERCRE SEM TÉVESZTETTEK SZEM ELŐL!
Etelka 1975-ben érettségizett és, amikor kérdeztem, hogy ,,hasznát vette-e a füzetemben lévő kidolgozott érettségi tételeknek", akkor csodálkozva mondta, hogy ,,nekem nem volt szükségem a te füzetedre és én nem is láttam azt!"
Miután visszakaptam a füzetet, ezt is eltettem. Most, ennyi év után elővettem és bemásoltam róla 3 oldalt a FURAILA blogom képtárába.
1.) http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=485837&aid=268641
2.) Az első tétel: http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=485841&aid=268641
3.) Az utolsó kidolgozott tétel könyvvitelből:
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=485838&aid=268641
Ma már tudom, hogy Eta ángyi sem hitte el, hogy képes voltam - egy évvel később, teljesen szabályos keretek között - leérettségizni!
AZ ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYOM:
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=268641&kid=485832&sort=
*
Visszatérve az 1998-as DIPLOMA-VÉDÉSRE, amire nem kaptam meg az abszolutóriumot. Sőt! Eltűnt a 6 félév sikeres vizsgáiról szóló bizonyítványom is. Amiről - hosszas ügyintézés után - csak a hiteles másolatot kaptam meg. A ,,MAGYARORSZÁG FELNŐTTKÉPZÉSI ATLASZA"-projektből is kitettek. A konzulens által értékelt diplomamunkám is a süllyesztőbe került, mert nem találtam semmilyen felnőttképzést a Bp. XX. kerületétől - akkoriban különvált - Bp. XXIII. kerületében, Soroksáron. Ezért aztán ,,csak" Soroksár 1997-1998-as oktatási- kulturális helyzetét tudtam ,,feltérképezni". A BLOGOM KÉPTÁRÁBAN MEGNÉZHETED A DOKUMENTUMOKAT. http://furaila.xfree.hu/248314
F., pedig, egy évvel később a kezembe nyomott egy újabb diploma-tervet, miközben azt mondta:
- ,,Neked is lehet diplomád, ha ELFELEJTED a FELNŐTTKÉPZÉST, és írsz egy újabb szakdolgozatot - semmilyen érdeket nem sértő - valamilyen művészeti témáról!"
Látod, ebben az egyben igazad lett: ,,NEM ÉLTEM A LEHETŐSÉGGEL!".
GYÁSZOLTAM a szüleimnek hitt embereket, és saját, tönkretett életemet!
Próbáltam elfelejteni a tengersok ármányt és testi-lelki gyötrelmet! Legszívesebben elköltöztem volna jó messzire innen...

Amikor 62 éves koromtól volt nyugdíjam és nagyon nem bírtam elviselni mindazt, ami itt Pesterzsébeten megtörtént velem, 2011-ben ELKÖLTÖZTEM ALBÉRLETBE.. Csakhogy, kiszámoltam, hogy két hónap után már nem fogom tudni fizetni a rezsit, vagy a lakbért, mert csak az egyikre lett volna elég a nyugdíjam. Az, aki már átélte, hogy milyen az utcán bolyongani egyes-egyedül ázva-fázva, annak a HAJLÉKTALANSÁG rémével a lelkében kell tovább lenni, míg csak él! Ez vagyok én!

Olvasd, hogyan intézték el szegény BÓNA REZSŐ RUDIT!
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=70638&n=furaila&blog_cim=In memoriam Bóna Rudi
,,"Bóna Rezső magyar állampolgárnak, a Köztársasági Érdemrend tulajdonosának két héttel később már nem volt hova hazatérni. Az önkormányzati hatóságok elvették az utolsó menedékét is - ezt követően az emberi ronccsá vált egykori szabadságharcos budai és pesti kapualjakban húzta meg magát éjszakánként, vagy a parkokban a többi csavargó között. Akit elfelejtettek eltemetni 1996 október végén, egy szokásos epilepsziás roham közepette, valamelyik kapualjban kirabolták a nincstelent, a támadók más érték híján ruhájától szabadították meg a vézna áldozatot. Így találtak rá hajnalban az arra járók. - A súlyos állapotban lévő embert a pszichiátriai vizsgálat után az elmegyógyintézetbe utalta a munkáját csak kötelességből végző orvos.""
BÓNA REZSŐ ,,RUDI" 1996. november 28-án halt meg és csak hónapokkal később, 1997. március 4-én temették el! NEM VOLT SENKIJE, AKI ELTEMETTE VOLNA! Az államilag agyontámogatott 1956-os szervezetek is megfeledkeztek róla!
*
Legjobb barátját, MANSFELD PÉTER ipari tanulót, a ,,munkásosztály elárulásáért" ítélték még kiskorúan halálra és a 18. születésnapját követően akasztották föl, úgy, hogy 13 percig tartott a haláltusája!
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=487257&aid=268641
*
EGEI ATTILÁT, a 13 éves gyereket négy év börtönre ítélték azoknak a röpcéduláknak a terjesztéséért, amelyeket maga a Magyar Néphadsereg sokszorosított és terjesztett már 1956 augusztusában!
Ráadásul, ezek a ,,pesti srácok" hiába szabadultak a börtönbüntetésük letöltése után, mert soha többé nem lehettek valójában szabadok! Priuszos ,,börtöntöltelékként" emlegették őket! Ha sikerült is munkát találniuk, hamarosan ,,kiderült" 56-os múltjuk és máris bezárult a munkaadó rokonszenve irányukba!
Engem nem zártak börtönbe, hanem TÖRVÉNYEN KÍVÜL HELYEZTEK! Attól fogva, hogy anya 1997-ben megvallotta, hogy nem ő szült engem, ELKEZDTEM HIVATALOS HELYEKEN IS KUTAKODNI.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának címezve is írtam egy beadványt, amit leadtam szabályosan az ügyfélszolgálati irodán. Beadványomra hosszú ideig nem jött válasz. Majd bementem érdeklődni és akkor ismét nem találták még azt a beadványt sem, amit pár hónappal korábban személyesen adtam le! Ott helyben ismét megírattak velem egyet kézzel és ismét hosszas várakozás következett. Megint bementem személyesen érdeklődni és akkor leültettek azzal, hogy várjam meg az eredményt. Kaptam egy rövid tájékoztatást arról, hogy nem találtak rólam semmilyen adatot!
Ezek után el lehet képzelni, hogy MEGLEPŐDTEM, amikor 2002. március 21-i keltezéssel, ,,Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvéleményt formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzésére létrehozott nevében, ,,Dr. Cseicsner Éva bíró a III. Bizottság soros elnöke, a sokadik számú III. sz. Bizottság" ügyiratban közli, hogy ellenőrizni fogja a tevékenységemet.
Az ,,ELLENŐRTZÉST" úgy kérték tőlem, mint a ...Színes Iránytű ,,Főszerkesztőjétől..."
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=503936&aid=268641
MÉGISCSAK VOLT RÓLAM ,,ADAT", CSAKHOGY VALÓTLAN!
*
Amikor 1999-ben megírtad azt az engem megtagadó leveledet,
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=491862&aid=268641
elmentem a bíróságra és ott leadtam az előzőleg megszerkesztett és kinyomtatott származási múltam kiderítésével kapcsolatos beadványomat.
Ebben azt is leírtam, hogy: Volt gyerekkoromban, a VIII. kerületben kiállított anyakönyvi kivonat-másolatom, amit csatolt mellékletként leadtam a bíróságon.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=504007&aid=268641
Egyébként, még a VIII. ker. Anyakönyvi Hivatalt is felkerestem mielőtt a bírósághoz fordultam volna. Ott az ügyintéző a következőt mondta:
- Nem mondhatok semmit! Csak bírósági végzés ellenében szolgáltathatok ki adatokat!
A bírósági beadványomra fél év múlva: júliusban megérkezett az ,,IDÉZŐ VÉGZÉS", melyben kitűzték az első tárgyalás időpontját 2001. október 19-re.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=503976&aid=268641
*
A tárgyalás napján sietve mentem a BÍRÓSÁGI ÉPÜLET LÉPCSŐJÉN fölfelé az emeleti tárgyalóhoz, amikor valaki mellém érve, megfogta a karomat és MEGFORDÍTOTT VISSZAFELÉ! Akkor felnéztem a magas férfira és láttam, hogy a BIZTONSÁGI ŐR! Döbbenten néztem rá, miközben megkérdeztem tőle:
- Miért nem mehetek föl a tárgyalóba? Lekésem a kezdést.
A portán már egyszer bemutatott ,,Idéző végzés"-t ismételten megmutattam neki, de őt akkor már nem érdekelte semmi, csakhogy engem lekísérjen a földszinti ügyfélszolgálati iroda elé... - Én felelek a bíróság biztonságáért! - válaszolta közben.
Elképzelni sem tudtam, hogyan gondolhatja rólam egy ismeretlen ember azt, hogy én veszélyeztethetem egy bíróság biztonságát??!! A könnyeimet visszanyelve kérdeztem tőle:
- Tőlem félti a Bíróság biztonságát? Tőlem?
Az ügyfélszolgálati iroda előtt ott várt már kajánul mosolyogva F.
- ,,Na ugye megmondtam, hogy el fogsz késni!" - mondta, mintha csak emiatt jöttem volna vissza... Ránéztem az órámra és még akkor is volt 5 perc a tárgyalás megkezdéséig! Nem magyarázkodtam, mert ahogy összenéztek a biztonsági őrrel, abból mindent megértettem...
*
Ennek ellenére nem adtam föl és akkor, ott helyben PERÚJRAFELVÉTELT kértem. Majd pár nap múlva - titokban - visszamentem személyesen és KÉRTEM a BIZTONSÁGI ŐR ELJÁRÁSÁNAK KIVIZSGÁLÁSÁT és magyarázatát! Ezt nagy értetlenkedve meg is tették... és ezért, is helyt adtak a perújrafelvétel-kérelmi beadványomnak.
A bírósági pereskedésem azzal a 3 oldalas ítélettel ért véget, amit 2002. február 6-i keltezéssel kaptam meg postán.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=503978&aid=268641

Ezen az oldalon olvasható az ÍTÉLET, hogy:
,,A bíróság a felperes" (ez én vagyok) ,,keresetét elutasítja."
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=503979&aid=268641
*
Ebben az ,,INDOKLÁS"-ban olvasható az elutasítás magyarázata. Az ugyanis, hogy az ,,ügygondnok a kereset elutasítását kérte." Arra való hivatkozással, hogy:
- ,,a felperes az egy év perindítási határidőt lekéste..."
*
Aztán, itt van a következő - PERÚJRAFELVÉTELT követő tárgyalás után született INDOKLÁS, mint olyan, amiről szintén nem tehettem:
,,A felperes ,,keresetlevélben előadta - majd a tárgyaláson személyesen is - hogy néhai I. rendű vádlott alperes 1997-ben közölte, hogy nem ő az anyja. 1999. októberében a felperes Bóna Gabriella nevű testvére egy levélben azt írta, hogy ,,nem hogy örültél volna, hogy valaki a nevére vett és felnevelt..." Az iratokhoz fénymásolatban csatolt levélben dátum, aláírás nincsen."
*
Ezzel kapcsolatban például, be tudtam volna a borítékot mutatni, amiben feladtad azt a levelet, melyre kézzel felírtad a feladóhoz a nevedet.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=503977&aid=268641
De nem kérte tőlem senki a bíróságon! Pedig, ott volt nálam és érdekes, hogy szóba sem került! Megmutathattam volna!
*
ENNYIT ARRÓL A ,,NEVED EMELT FŐVEL VÁLLALÁSÁRÓL", az ,,ALÁÍRÁSRÓL", AMIVEL MEGKÜLDTED 2015-BEN, ISMÉTELTEN ALÁÍRÁS NÉLKÜLI LEVELEDET! Ugyanis, csakis az számít hiteles aláírásnak, amit kézzel ír alá az ember!

Bp. 2015. december 1. - 2020. április 19.

Bóna Mária Ilona
*
*
*
Részlet GABI LEVELÉBŐL, amire a fenti válaszokat írtam:
,,Pedig nekik csak köszönettel tartozol, mert felneveltek, tanítattak, / engem viszont nem./
hogy Te evvel nem tudtál élni az a Te bajod, ne másban keresd a hibát.
Azt mondod vissza adtad a pénzt az örökösnek, kinek? Mert nekem nem, látod most is valótlant állítasz. Ennyi ennek az irománynak a hitelessége.
Mindig is a fantázia világában éltél, nem tudod megkülönböztetni9 a valóságot a fantáziádtól.
Sajnálom, hogy nem váltál meg a családom vezeték nevétől, pedig a törvény lehetővé teszi, hogy felvegyél egy hozzád illő vezetéknevet, ha annyira szégyelled.
Felszólítalak, fejezd be a családom meghurcolását, mocskolását, semmi közöd hozzánk!
Te számunkra egy idegen vagy, ne foglalkozz velünk, mi nagyon jól elvagyunk nélküled.
Keresd a gyökereidet, de ne a mi családunkba !
Ha az internetre felkerül Rólam, vagy a családomat érintő iromány, megteszem a kellő lépéseket!
Soha többet nem akarok hallani felőled, számomra nem létezel!
Tudod, a BÓNA latinul JÓT jelent, ezért sem illik hozzád.
A nevem nem írhatom alá, mert számodra egy gonosz ember vagyok,
Te viszont a jó tündér! Röhögnöm kell!
De tudd, én emelt fővel vállalom Bóna Gabriella"


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
8. Titkok, melyeket nem vihetek a sírba
  2020-04-20 01:47:43, hétfő
 
  8. VÁLASZ
Elképzelni sem tudom, honnan veszed pl. hogy én olyanokat állítottam volna valaha is, hogy ,,apa és anya" téged ,,pénzeltek"!

Most, ennyi év után úgy emlékszem: anya tőled is elvette a fizetésedet, amikor már nem a szövőgyárban dolgoztál... Pontosabban, azt vette el, ami maradt belőle. Ugyanis, te még a fizetés napján addig nem jöttél ,,haza" míg be nem vásároltál magadnak. Nagyon okos lány voltál! Sokkal okosabb, mint én.
Pontosan ezt akarta anya nálam is elérni, hogy adjam haza a fizetésemet, majd ő ,,beosztja" nekem! Azok után, hogy már öt évig volt önálló háztartásom, NEM is tudom hogyan volt képes ezt elvárni tőlem! 25 éves koromban is úgy akart kezelni, mint amikor ipari tanuló voltam! Amikor felvette az ösztöndíjamat, amiről 3 évig nem is tudtam, hogy járt nekem! Erről már írtam a válaszom elején. Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni!
*
Visszatérve apára, aki - az 1980-as évek vége-felé, az 1990-es évek elején - mindig arról panaszkodott, hogy nincs pénzük. Örökösen azt mondogatta:
- ,,anyád pénzeli a Kovácsot, aki még a pálinkámat is megissza...".
Roppant kínos volt nekem ezt hallgatni.
Nagyon kellemetlen volt nekem is KOVÁCS gyakori jelenléte, mert fájt, hogy ő sokkal inkább otthon érezhette magát abban a házban, mint én valaha is!
Nézd, hogy mosolyog azok előtt az orgona-bokrok előtt, amelyek tövében töltöttem az éjszakát, amikor kizártatok!
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=476493&aid=268641
*
,,Apa komikája" KOVÁCS LÁSZLÓ, amikor, már nem mert kimenni anyáékhoz - az után a leveled után - akkor rászokott arra, hogy bejárt a munkahelyemre és ott kérdezgetett... Soha nem értettem őt sem. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy:
- ,,Mióta ismeri apáékat?". Azt válaszolta, hogy ő már a Gyapjúfonóban
- ,,1957-től figyelemmel kísértem az apukáját!" Mint ,,villanyszerelő dolgoztam ott, mert akkoriban újították föl a gyár elektromos vezetékhálózatát".
Ezt ő mondta ezekkel a szavakkal.
Majd, amikor már ott laktunk Pesterzsébeten, 1981-től, és anya nagyon nem akarta ezt a tényt elfogadni, ezért valósággal kerültem őket.
Akkoriban KOVÁCS LÁSZLÓ becsöngetett hozzánk, hogy megérdeklődje, hogy vagyunk? Mondtam, hogy rosszul, mert anya és apa nagyon ellenségesek velem és a gyerekeimmel is. Ezért, nagyon ritkán megyek át hozzájuk. Majd, sírva megkérdeztem tőle:
- Mi a véleménye egy olyan ,,nagymamáról", aki másfél órát buszozott azért, hogy meglátogassa az unokáit de ,,NEM VOLT RÁ IDEJE", hogy feljöjjön a III. emeleti lakásba megnézni őket! Nekem kellett leszaladni hozzá a harmadik emeletről, hogy aztán válaszolgassak a kérdéseire! Hogyan lehetséges ez? Amikor ide költöztünk a közelébe, akkor azt hittem, hogy ez majd meg fog változni, de nem így történt"
(Egyébként, 1976-ban pont egy ilyen látogatást követően olyan rosszul lettem, hogy kórházba kerültem és egy hónapig voltam a ,,kis-intenzíven"!)
És, akkor Kovács azt válaszolta:
- ,,tudom, én voltam az oka, mert ott vártam rá a sarkon..."
*
Már ekkor sejtenem kellett volna, hogy neki MEGBÍZATÁSA apa ,,komikája" alibi-szerep, amitől apa olyan nagyon szenvedett. Nekem már akkor meg kellett volna értenem, hogy MIÉRT MENEKÜLT KI a GALAMBHÁZBA MINDEN ALKALOMMAL, amikor Kovács László megérkezett látogatóba anyához.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=479263&aid=268641
1991-ben azt hittem, hogy te megértetted ennek tragédiáját és azért írtál Lia néninek, KOVÁCS feleségének.
*
Akkoriban kezdtem megérteni azt is, hogy miért kellett apának ilyen békésen eltűrnie ezt a megalázó élethelyzetet, amikor 2004-ben ismét láttam a Hír TV-ben Dézsy Zoltán filmjét a pincebörtönökről. Erről is (írtam már az előző válaszomban.)
Attól fogva már biztos voltam abban, hogy Kovács Lászlónak valójában az ,,ellenforradalmár" Bónák megfigyelése volt az egyik ,,szolgálati" MEGBÍZATÁSA!!!
Éppen ezért a lehető legkevesebbet foglalkoztam anyával és apával...Örültem, hogy ellátták magukat és nem volt szükség a segítségemre. Igyekeztem úgy rendezni az életünket, hogy nekünk se legyen szükségünk az ő ,,segítségükre"!
*
Egyedül anya réges-régi barátnője: Mami néni hitt nekem, és amikor őt is kérdőre vontam, azt mondta könnyes szemmel:
- ,,Nagyon szép kis családod van és ne törődj senki és semmi mással!".
(Majd másnap szívrohamot kapott és intenzíven ápolták sokáig.)
*
Valóban ,,ÉHEZTEM" a SZERETETÜKRE! Éppen ezért, ha főztem valami finomat eszembe jutottak és vittem belőle nekik, hátha kapok egy jó szót! Csakhogy, mindig leszólták és ezért erről is leszoktam.
Azt meg ki kérem magamnak, hogy apa minket etetett a te ételeddel! El sem fogadtam volna tőlük! Gyerekeim annyit láttak sírni miattuk, miattatok, hogy nekik sem kellett semmi sem tőled, sem anyáéktól!
*
Valóban, F. rajtam is számonkért minden fillért, hogy mire költöttem és ezért, fel is írtam minden kiadást, hogy ha gondja volt csak elé tettem a kimutatást, amit ugyanúgy kipipálgatott, mint ahogy a te reklamációdat. Sajnos, akkoriban sem volt saját jövedelmem és rá voltam utalva F-ra... Nagyon szégyelltem magamat miatta és a mai napig is szégyellem. Pl. ilyenek miatt is váltam el tőle...
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=268641&kid=638251&sort=
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=638252&aid=268641

Itt van az az elszámolás, amit kipipálgatott F. Eltettem, mert éreztem, hogy kellhet, mint bizonyíték. Persze, a mindenkori hatalom kinyújtott karja akkor söpri el, vagy le ezt is - mint bármit - amikor kedve szottyan rá.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=268641&kid=491850&sort=
2. oldal nekem: http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=268641&kid=594092&sort=
*
Egyébként, anya 1998-ban már második éve nyomta az ágyat. Nem tudott sem járni, de már beszélni sem csak nyöszörgött... Minden nap meghalt belőle valami! Az én szememben ő nem volt akkor már más, mint egy kicsi, nagyon beteg öregasszony! Szívemből kívántam, hogy meggyógyuljon, amikor Kovács be akarta fektetni egy elfekvőbe! Már megvolt a hely számára. Akkor kezdtél te is meg F. is akciózni mindenféle szociális otthonokban való elhelyezésük ügyében!

Még a papunkhoz is elmentünk, kérve őt csináljon neki helyet a reformátusok idősek otthonában itt Pe-en. Ő azt mondta, hogy:
- ,,...minden idős-beteg embernek joga van a maga megszokott otthonában, a szeretteitől körülvéve meghalni!"
És, tudod mit? IGAZA VOLT! Csakhogy, nem ismerte az előzményeket és azt sem ismerte, hogy milyen egy rettenetesen kiszolgáltatott helyzetben vagyok! Ő úgy nézett F-ra mint a családapák mintaképére! Amiért ezt a képet nem akartam lerombolni, inkább nem mentem többé a templomba sem!!!

F. és te is tovább akcióztatok... Van neked fogalmad, hogy mit éreztek apáék, amikor megjelentek környezettanulmányra náluk az általad küldött ügyintézők?
Ráadásul, az egészet az én nevemen futtattad!!! És akkor is apáék kinek estek neki? Nekem! Engem szidtak, mondván: ,,Nem bírod kivárni, hogy meghaljunk!".
*
A te kérésedre, egy alkalommal F. elvitt minket kocsival - felmérni az általad kiszemelt szociális otthonban a körülményeket. Muszáj volt menni veletek, holott, LEGSZÍVESEBBEN MAGAMHOZ VETTEM VOLNA ANYÁT! Meg is tettem volna, ha nem F. lett volna a férjem, hanem egy olyan ember, aki képes a MEGBOCSÁJTÁSRA!
*
Neked meg ennyi év után is az a kurva mosópor a legnagyobb gondod!?!
Ha tudni akarod, anya a végstádiumában már naponta többször is az ágyba csinált - azután, hogy kivettem alóla az ágytálat. Naponta 2x-3x is ágyat kellett neki húzni. Apa mindig kiöblítette a nagyját a saját fürdőkádjukban, majd odaadta, hogy kimossam a mosógépben. És mindig adott mellé egy kis doboz mosóport! Mert tudta, hogy nekem nincs pénzem és csakis titokban moshatom ki, amikor F. nincs ,,otthon"! Még vizesen átvittem, hogy apa az udvaron kiteregetve megszárítsa, mintha ő mosta volna ki! Sajnos, nekik nem volt automata mosógépük.
Amikor kihívtam N-doktort, hogy nézze meg anyát, akkor azt kérdezte anyától:
- Bóna néni mondja meg hány gyereke van magának? És akkor anya azt mondta:
- ,,egy".
- ,,Na és, miért nem jön ő is ki egy kicsit magához segíteni?" - Kérdezte a családorvosunk.
Akkor anya csak vonogatta a vállát. Én meg próbáltalak mentegetni, hiszen neked muszáj volt dolgozni, mert egyedül nevelted a gyerekeidet. De N. doktor valami miatt megmakacsolta magát és akkor mentél be hozzá kioktatni őt, arról, hogy te miért nem és miért másként, mint ahogy mi gondoljuk...Nekem panaszkodott, hogy mekkora vehemenciával utasítottad vissza mindazt, amire meg akart kérni!
*
Azon az utolsó télen ráadásul nagyon hideg volt és a mínuszokban befagyott a fürdőszobai vízvezetékük, ami szétnyomta a csöveket. Akkora csőtörésük volt, hogy azt hittem soha nem tudom a vizet összeszedni a fürdőszobában és a konyhában! A javíttatást is megoldottuk anélkül, hogy téged zaklattalak volna!

APÁT, 1998. jan.- febr. telén sok baleset érte. Volt, amikor csupa seb volt az arca... és egy alkalommal úgy esett el a jeges udvaron, hogy kitekeredett az egyik lába, miközben eltörött hosszában(!) a combcsontja! Ekkor már nagyon sovány volt és elképzelni nem tudom hogyan eshetett akkorát, hogy ilyen törés legyen a vége. (Fantáziavilág ide, vagy oda, úgy megverték Kövesdiéket, hogy belehaltak! A szomszédos Előd utcában is egy idős asszonyt vertek agyon. Még sorolhatnám, de nem teszem...) A lényeg, hogy apánál öt órás műtéttel sikerült a törött csontot megtámogatni egy beültetett fém rúddal! Szépen össze is forrt a törött csont és a sebe is begyógyult. Nagy-dolog volt ez számomra, mert apa akkor volt 83 éves!

ANYA 1996-ban (74 éves korában) ,,eltörött" összeszegecselt combnyak-csontja, viszont soha nem forrt már össze. Rettenetes érzés volt, amikor tisztába tettem és megemelve éreztem, amint elmozdulnak az összeszegecselt csontok... Már arra is gondoltam, hogy rosszul szegecselték össze. Úgy, hogy a csontfelületek ne érjenek össze annyira, hogy összeforrjanak. Ez csak egy megérzés... Mindkettőjük műtétjét a Csepeli Kórházban végezték, amit olyan gyorsan bezártak, amilyen gyorsan csak lehetett. Ezért, ma már semmi remény nincs arra, hogy bármiféle dokumentációt fellelve, kideríthetnénk az igazságot!
*
MÍG APA KÓRHÁZBAN VOLT (11 nap) SENKI, DE SENKI RÁNK NEM NYITOTTA AZ AJTÓT, hogy megkérdezze nincs-e szükségünk valamire! Össze voltam zárva egy nagybeteg idős asszonnyal... akit etetni, tisztába tenni, mosdatni kellett már... Senki nem kérdezte, hogy van-e mit főzni, vagy nem kell-e fát vágni a kandallóba...
Közben, annyira vágytam a saját családom után, a gyerekeim után, hogy a szívem majd meghasadt!

Később megtudtam, hogy az apjuk elhitette velük, hogy én önként ,,lemondtam róluk", amikor ,,anyát választottam". Azonosultak az apjuk életfelfogásával.

Ezzel akkor szembesültem, amikor egy alkalommal átszaladtam telefonálni a családorvosnak, mert anya annyira jajveszékelt, hogy azt már nem lehetett elviselni. Kértem, hogy nézze őt meg. Gyerekeimet viszontlátva szerettem volna megölelni, de ők elhárították, nehogy valami betegséget elkapjanak... Egyfelől örültem is, hogy milyen jól elvannak nélkülem. Másfelől azonban fájt, hogy alig 2 hét alatt mindaz, amit én családi munkamegosztás terén megvalósítottam, teljesen szétesni láttam. Azonban, az fájt a legjobban, hogy SEMMILYEN EMPÁTIÁT NEM MUTATTAK irányomba sem.

Mindez előre vetítette, hogy majd MIRE SZÁMÍTHATOK, ha majd az APJUK MELLETT kell megélnem az idős-koromat és azt, ha majd olyan MAGATEHETETLEN BETEG LENNÉK, mint AMILYEN ANYA VOLT AKKOR!

Egy alkalommal, amint vágtam a fát a sufniban, felnézve láttam, hogy ott áll F. és csak annyit mondott, hogy:
- ,,Szegény Bóna!" - és otthagyott!
Érted? Nem ám, hogy kivette volna a kezemből a fejszét... Ó, nem! Még mit nem! Akkor már éjfél-körül járt és még nem volt fölfűtve a kandalló! Reggelre melegedett be a szoba. Majd megfagytunk anyával, aki végig jajveszékelte az éjszakát, mert félt, amikor hiába szólongatott és nem mentem oda az ágyához, MERT kint vágtam a fát a sufniban! Ez így ment mindaddig, míg apa a kórházban volt!
*
APÁT viszont MEGLÁTOGATTAD a kórházban... rendszeresen és Feri bátyja is... Csak MI MARADTUNK TELJESEN MAGUNKRA ANYÁVAL! Ezek után HOGYAN MERÉSZELSZ ENGEM FELELŐSSÉGRE VONNI bármi miatt, ami a szüleiddel és velem kapcsolatos????
*
AMIKOR MEGHALT ANYA, APÁNAK NEM VOLT PÉNZE A TEMETÉSRE! Ennyit apa állítólagos ,,barna zacskójában" tárolt ,,nem kevés pénzről", amit állítólag még meg is mutatott neked valamikor. Lehet, hogy neked mutogathatott ilyesmit, de nekem NEM! Mert tudta nagyon jól rólam, hogy én nem vagyok kíváncsi az ő pénzére!
Erről is többet tudhattál, mint én, mert ezt írod az 1999-es leveledben: - ,,...Kovácshoz és Feribátyához elmegyek és tisztázom a pénzkérdést..."
Lásd az előző sorokban is a linket!
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=268641&kid=594092&sort=
*
Én azonban semmit nem tudtam arról az 1998-as ,,pénzkérdésről", amiről neked oly határozott elképzelésed volt - mint ahogy a leveledben is írod!
Ide másolom azt a levélrészletet, amelyben olvasható az, amit te ígértél nekem, amiért - szerinted - nekem kellene ,,szégyellnem magam"...

,,...egyet tudok garantálni, bárkivel találkozom biztos el fogom mondani, hogy hasznot húztok a mama és a papa halálából." ,,Tudod, a papának volt igaza, nem tudsz beilleszkedni a családba nem, hogy örültél volna, hogy valaki a nevére vett és felnevelt..."
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=268641&kid=503977&sort=
*
Ezt mind 1999-ben szakasztottad rám. Azóta úgy járkálok abban az életben, amit addig a sajátomnak hittem, mint egy ÉLŐ HALOTT.
*
F. 1990-et követően, olyannyira nem avatott be semmibe, és nem beszélt meg velem semmit, hogy bárki csapdájába gyanútlanul belesétáltam. Ez történt akkor is, amikor anya halálakor elkísért ,,Kovácshoz". Úgy tudtam, hogy Kovács majd elmondja végre a származásommal kapcsolatos titkot, amit anya magával vitt a sírba! Mint írtam már az előzőekben, hogy ANYA a halála előtt bevallotta: - ,,Nem én szültelek..." Ez nem volt újdonság számomra, hiszen mindig is éreztette velem, azonban azt nem mondta meg, hogy: ha nem ő szült engem, akkor kicsoda?
KOVÁCS LÁSZLÓ sem mondott semmit, azon kívül, amiről már írtam hogyan rágalmazott téged és apát is. Ráadásul, F. ott hagyott kettesben ezzel az élet-halál-ura III/III-as titkosügynökkel!
Pénzről meg pláne szó nem esett közöttünk! Az igaz, hogy amikor F. visszajött értem, akkor átadott neki egy borítékot, de nekem fogalmam nem volt arról akkor sem és azóta sem, hogy mi volt abban!

El voltam keseredve és nem is érdekelt, mert ami nekem nagyon fontos lett volna, az szóba sem kerülhetett! Pedig, engem annak a kulccsal zárható orvosi táska sorsa érdekelt volna, amelyikben őrizték szüleid az 1945 előtti életük- és a velem kapcsolatos dokumentumaikat! Csakhogy, az a táska eltűnt, mielőtt apa befeküdt volna a kórházba. Az is lehet, hogy akkor tört el apa combcsontja, amikor azt a táskát védelmezte a ,,rablók" elől?
*
Végül is, amikor apát hazahozták a kórházból, ANYA olyan nagyon jajveszékelt a fájdalomtól a mellkasára mutogatva, hogy kórházba kellett szállíttatni vizsgálat céljából. Ahonnan sajnos, már nem jött többé vissza, mert 1998. március 30-án meghalt!
*
APA nyolc és fél hónappal élte túl. Mint írtam az előbbiekben is, 1998 decemberében nagyon hideg volt. Úgy halt meg apa, hogy ki akarta tapasztani belülről a cserépkályhát, mert a réseken szivárgott a füst. Anyu betegsége miatt nem tudta korábban megcsinálni.
És, akkor leülhetett közben pihenni... F. a fotelban ülve talált rá 12-én... holtan.

*
,,Anya arany karóráját" én soha az életben nem láttam. Amikor sikeresen levizsgáztam gyors- és gépírásból, kaptam tőle egy használt orosz női kis karórát fém karkötővel, aminek arany-színű futtatása van. Ezt azóta hordom. Már ezt is írtam korábban, hogy amikor be akartam adni a zaciba, nem vették be. Találtam fényképet, melyen Ilus (keresztenyám) karján látható ez, vagy hasonló fém karkötős óra.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=268641&kid=485824&sort=
*
A ,,barna zacskó teli pénzzel", meg apa karórájáról, ,,amit Zolinak ígért", nem tudtam semmit! Most szereztem ezekről tudomást először. Csak azt nem értem, hogy ha VOLT APÁNAK PÉNZE, AKKOR MIÉRT NEM TEMETTETTE EL A FELESÉGÉT? Vagy, ha te tudtál róla, akkor miért nem érezted szükségét annak, hogy abból a pénzből eltemettesd az édesanyádat?
Ezeket valóban F-kal kellene megbeszélned! Mert nekem nem kellett semmi olyan emberektől, akik engem nem tekintettek többnek, mint egy ,,kakukk-fióka"! Éppen ezért, APA HALÁLA UTÁN LE AKARTAM MONDANI AZ ÖRÖKRÉSZEMRŐL. Csakhogy, akkor F. olyan lelki gyötrés alá vett, hogy elhatároztam, írok egy MEGHATALMAZÁST, hogy járjon el helyettem a hagyatéki tárgyalásokon! Magyarul, összeeresztettelek benneteket: hogy intézzétek el egymás-közt az egészet, de ENGEM HAGYJATOK KI BELŐLE!
FÖLFOGOD VÉGRE: rossz helyen reklamálsz!?!
*
Amit fölvettem a postán apának nyugdíjat, azt azonnal vittem neki és átadtam a saját kezébe, még, amikor élt!!! A halálát követően nem foglalkoztam semmivel, ami veled/veletek volt kapcsolatos!
Megpróbáltam évtizedeken át MÉLTÓSÁGGAL megoldani és viselni az egész - mindannyiunkhoz MÉLTATLAN - mesterségesen gerjesztett, ellenségeskedéstől terhes ÉLETHELYZETET.
Szeretném, ha tudnád: nagyon gyávának tartalak, amiért nem mersz közvetlen F-nak írni ezekről! És azért is, mert mindazzal engem rágalmazol, amivel leginkább F-hoz kellene fordulnod, mert neked csakis VELE VAN TISZTÁZNIVALÓD!
*
Ismét megkérdezed, :"Hol voltál akkor, amikor anya agyvérzést kapott?".
ÉN IS KÓRHÁZBAN VOLTAM AKKOR, AMIKOR ANYA AGYVÉRZÉST KAPOTT! AKKOR SZÜLETETT A HARMADIK GYEREKÜNK! Akkor még - távol Pesterzsébettől a lakótelei lakásban laktunk. Mihelyt kijöttem a kórházból még nagyon gyenge voltam, de soron kívül, F. vállalati taxi-csekkjével- taxival - EGYÜTT VELED - MENTÜNK BE MEGLÁTOGATNI ANYÁT!!!! Részletesen leírom a látogatást az 5. VÁLASZBAN. Sajnos, ezzel a kérdéssel is azt árulod el, hogy mennyire nem érdekel a velem kapcsolatos VALÓSÁG, mert csakis kizárólag a vélt ,,igazadat" ismételgeted, hogy bezzeg te ott voltál és-a-többi...

Tipikus III/III-as titkosszolgálati módszer valótlanságokkal vádolni a kiszemelt ,,CÉLSZEMÉLYT"! Évek óta méltatlannak tartottam még a választ is. Azonban, a ,,hallgatást" beleegyezésnek is tekinthetnéd, ezért szántam rá magamat ezeknek a válaszoknak a megírására és közzétételére. VÁLASZAIM MEGBÍZÓIDNAK IS SZÓLNAK!
*
Soha nem éreztem ,,megvetést" sem anya, sem apa iránt! Haláluk után csak a hiányérzet maradt és egy EMBERIBB, BOLDOGABB ÉLET LEHETŐSÉGÉNEK végérvényes ELVESZTÉSE fölött érzett FÁJDALOM.
Azt a HATALMAT viszont, teljes szívemből MEGVETETTEM és MEGVETEM, amelyik olyan titkosszolgálatokat (pl.: III/III-as) hozott létre és működtetett, amelyikben embereket zsarolással arra kényszerített, hogy megfigyeljék és jelentsenek saját szüleikről, testvéreikről, házastársukról, szerelmükről, vagy a saját gyermekeikről!!!!
*
(Befejező rész következik.)
*
Bóna Mária Ilona
*
GABI LEVELE, melyre az előző választ írtam:
8." Azt állítod apa és anya engem pénzeltek, miből én Adtam nekik ha megszorultak. Ennivalót is én vittem minden hétvégén. Ami utána átkerült hozzád, mert Ti éheztek, mindig sírtál.
Ti felszámoltátok az étel a mosóport visszamenőleg két évre, kérdezem, nem szégyelled magad!
Még mindig meg van a kimutatás amit a Furák állított össze. Csak gratulálni tudok hozzá. Mi munka van benne.
Ha már itt tartunk, hól van anya arany órája, apa karórája, mert azt Zoli fiamnak ígérte.
A pénz a szekrényben a barna zacskóban volt, tudod megmutatta apa a spórolt pénzét, nem volt kevés. El tudod képzelni akkor kapta meg a nyugdíjat és abból sem volt semmi.
Én fizettem vissza apa nyugdíját amit felvettél, pedig mondtam, hogy vissza kell küldeni.
Gondolkodj el ezeken.
Megértő vagyok, de hülye nem.
Megkérdezem, hól voltál mikor anya agyvérzést kapott, mert még a kórházba sem jöttél be.
Mikor anyát haza hoztuk a kórházból állandóan ott voltam a gyerekeimmel együtt.
Látod ez a különbség Te viszont megvetetted Őket!
*
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
7. Titkok, melyeket nem vihetek a sírba
  2020-04-05 22:52:41, vasárnap
 
  7. VÁLASZ

Látod, ez az! Ez a gonosszá nyilvánításom részedről örökösen, hogy még véletlenül se tudjak mással foglalkozni, csakis ezeknek a rágalmaknak az elhárításával!
Pontosan ezekkel az állításokkal kényszerítesz engem bele abba a helyzetbe, hogy előrángassam a múltat, és felsorakoztassam magam- és szeretteim becsületének védelmében a TÉNYEKET és a dokumentumokat...

Az, hogy gonosznak tartasz emiatt, arról én nem tehetek.

Az ,,irigykedésről", meg a ,,féltékenységről", meg a ,,magam nem-szeretéséről" mit is mondhatnék, amivel nem bántanálak meg újfent?

Mert, bizony kénytelen vagyok megint csalódást okozni neked. Ugyanis, egész életemben csak SAJNÁLTALAK téged és magamat is, mert nem tudtam veled mit kezdeni.

Nekem is fájt, amikor vertek téged! Olyannyira, hogy előfordult, nem bírtam elviselni, ahogy jajveszékeltél - miközben csattant a szíj rajtad - és eléd-ugrottam, hogy inkább engem verjen apa, mert nekem nem ott fájt, ahova az ütést kaptam, hanem itt belül a lelkemben...

Az volt a baj veled, hogy újra és újra elkövetted ugyanazt a hibát, amiért előzőekben már oly sokszor verést kaptál. Soha nem értettem, hogy miért nem tudod ezt fölfogni és tartani magadat ahhoz, hogy elkerüld az újabb büntetést? Soha nem értettelek hogyan lehetsz olyan, hogy nem törődsz azzal, hogy mi az, amit a környezeted elvárt tőled! Te mindig azt tetted, amit jónak tartottál és nem gondoltál soha arra, hogy esetleg azzal ártasz vele saját magadnak, vagy egy másik embernek.

Mondok egy példát: amikor - szülői utasításra - fölmostam a konyhát, neked akkor támadt a legnagyobb járkálhatnékod a konyhában... Volt, hogy kizártalak, míg fölmostam, hogy ne tudd összemászkálni. Én így próbáltam elkerülni a verést amiatt, hogy piszkosabb lett a felmosás után a konyhakő, mint előtte, a te mászkálásod miatt. Csakhogy, téged ez nem érdekelt, vagy nem tudtad fölfogni, hogy addig nyugton maradj, míg befejezem a fölmosást? Nem tudom.
Ma sem értem miért dörömböltél az üvegezett konyhaajtón - de úgy ám, hogy betörted az üveget - miközben felmostam.

Egy másik alkalommal fölmásztál a háztetőre, leültél a kémény mellé, és ott ordibáltál, hogy:
- ,,a Mari meg akar ölni...".
A második szomszédban lakó Lőrik néni csöngetett és lélekszakadva kiabálta a nevemet, hogy megkérdezze,
- Miért bántod a Gabikát?

Mondtam, hogy: - csak fölmosok... Hamarosan megszárad és jöhet is be...
Nem is sejtettem, hogy a háztetőről kell majd téged leimádkozni!
*
Akkor, a mai napig, amikor beteszem a sütőbe a tepsiben lévő sütinek valót, az jut eszembe, hogy képes voltál egy egész tepsivel egyedül megenni. De nem is ez volt a baj, hanem az, amikor anyu kereste, azt mondtad, hogy
- ,,Biztos a Mari megette."
Ekkor apa meg már akasztotta is le a fogasról a nadrágszíjat. Miközben anya meg azt visítozta nekem:
- ,,a bele Istálát, képes volt fölzabálni az egész tepsivel!"

Fel sem tételezték rólad, hogy hazudsz! Szerintem, akkor szoktál rá arra, hogy büntetlenül megrágalmazhatsz engem, vagy bárkit...
Minden esetre ha sütit sütök, azóta is kiosztom pontosan egyformán, hogy még véletlenül se jusson kevesebb az egyiknek, mint amennyi a másikának!

Bizony, nagyon terhelt volt a mi ,,testvérkapcsolatunk"!
Legjobb lenne elfelejteni egymást örökre!
De te nem hagyod!
*
Azt írod rólam, hogy: ,,... magad sem tudod szeretni, akkor hogy szeress mást."
Ezen hosszasan elgondolkodtam. Próbáltam rájönni a logikájára... De nem sikerült. Viszont, lehetséges, hogy VALÓBAN, NEM SZERETEM AZT A BÓNA MARIT, AKINEK TARTASZ, és akiről évek- évtizedek óta megy a rosszhír-keltés, a lejáratás... Csupán azért, hogy minden felelősséget el tudjál magadról, magatokról hárítani, áthárítva rám.
Rohadt egy érzés, amikor az ember lánya örökösen akadályoztatva van a szerethetőségben és önmaga tehetsége szerinti megmutatásában!
*
Azt is írod, hogy: ,,megfojtasz a szereteteddel mindenkit".
A kiscsibéket valóban szerettem, de nem megfojtani, mint ahogy azt te írod. Már sokszor megírtam sokféleképpen. A kunszentmiklósi néprajzi pályázatra is elküldtem... Írtam erről e Válasz elején. Ide másolok linket, ahol megtalálhatod a furaila TVN-es blogomban.

Adjátok vissza a gyökereimet!
2. rész: A tyúkok elültetése
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=135609&n=furaila&blog_

Arra az esetre, ha nem tudnád megnyitni a linket, és mégis tudd, hogy miről is szólnak ezek a kunszentmiklósi történetek, ide másolok belőle egy a csibe-témával kapcsolatos részletet:

,,"Amikor eljött a "mi" kotlósunk csibéinek kikelési ideje, nénikém kesztyűt húzva, nagyon óvatosan leemelte a csőrével és szárnyával védelmezőn csapkodó kotlóst a csibékről. A méltatlan bánásmód a lábak összekötözésével folytatódott. Ezt követően, segíthettem a nagyhangerővel csipogó apróságokat egy ládába átrakni, miközben nénikém fennhangon megszámolta őket. Az eredményt beírta a köténye zsebéből elővett "kalengyáriumba", majd hóna alá kapta a tyúkot. A ládát együtt megfogtuk és lehoztuk, majd útjára bocsátottuk a kotlóst csibéstől.
Örömöm határtalan volt, amint láttam az elől haladó, örökké kotyogó kotlóst és az utána botladozó, csipogó, sárga-pihés kiscsibe-gombócokat. Ekkor megsejtettem valamit abból, mi végre is vagyok a világon, mert először sejlett fel lelkemben a vágy arra, hogy minél előbb felnőjek. Felnőjek, hogy nekem is lehessenek kicsinyeim...""
*
Ajaj, szegénykém, hogy még mindig itt tartasz!? Még-hogy irigyeltelek, mert férjhezmentél?
Az esküvőd előtt már gépíróként dolgoztam egy építőipari vállalat gépészeti osztályán. Közben, pedig a dolgozók közgazdasági szakközépiskolájában tanultam tovább.
Akkoriban ment a harc azért a 15.000,- Ft-ért, amit megkaptam a válás után lakáslelépésre B:J-től. Mindent bevetettél/bevetettetek érte.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=450564&aid=268641

Egyik este megismétlődött az, amit már egyszer megtettetek velem 17 éves koromban, hogy kizártatok a házból! Róttam a köröket az utcán, miközben folyt a könnyem és nem volt hova menni! Kunszentmiklósra nem mehettem, mert rettegve féltek tőletek, de legfőképpen anyától...
Néztem albérletet, de senki nem akart befogadni, amikor elárultam, hogy pesti vagyok és a szüleimmel élek, akikkel nem lehet kijönni... Ez mindenkit gyanakvóvá tett.
*
Kétségbe voltam esve, hogy nem fogom tudni a szakközepet befejezni!
Sorra elégtelenek lettek a könyvvitel írásbeli dolgozataim... Hiába írtam meg azokat jól! Tanulmányi szabi nekem nem járt és ,,otthon" tanulni nem lehetett tőletek.
Nem vitás, haragudtam rád és neked mentem, amikor elkezdted akkor is sorolni ezeket a valótlanságokat.
*
Dehogy irigyeltelek!
Semmiért sem cseréltem volna veled soha! Akkor sem, amikor menyasszony lettél! Akkor csak igazán NEM!
Mond, mit értettél meg abból a szenvedésből, amit el kellett viselnem ,,asszonyként" egy nemszeretem- szadista alkoholista mellett?
Voltál már asszony és nem tudod elképzelni, hogy milyen az, amikor minden nemi aktust az ember úgy él meg, mint erőszakot?
Nem csak a testem lett megerőszakolva 17 éves koromban, hanem attól fogva öt éven át minden év, minden hónapjának minden napjának, minden órájában meg lett az ÉLETEM ERŐSZAKOLVA!
Ebből LOGIKUSAN KÖVETKLEZIK, hogy akkoriban, számomra a házasság egyfajta ,,erőszakot" jelentett a másik emberen...

Sajnáltalak teljes szívemből, mert féltettelek, hogy mi vár majd rád! (Rossz előérzetem nem volt alaptalan, hiszen elég botrányos körülmények között elváltál a hivatkozott vőlegényedtől.)

Örültem annak, hogy pont akkorra szólt az esküvői meghívód, amikor nekem az a vállalati csoportos turista-út... A KISZ bizottság már megkérte a csoportos útlevelet a nevemben is. Nem mondhattam már le! De én ennek örültem, mert nem kellett végig néznem az enyémhez hasonló szertartást!
*
Visszatérve arra a délutánra, amikor nemet mertem neked mondani - tudod, amikor ismét elkezdtél provokálni... Kitérni nem lehetett előled. Amiért nem tudtalak leállítani, egyszerűen neked mentem a puszta két karommal és kezemmel a sublótra löktelek. El akartam érni a szádat, hogy befogjam!
Egy fejjel voltál magasabb nálam és legalább tíz kilóval több, mint én! Akkor a szemedbe néztem és láttam benne a rémületet. Ettől megsajnáltalak és elengedtelek. Ezt követően kimentél a házból, majd magamra zártam a lakásajtót, hogy ne tudj visszajönni egy ideig.
*
Nyugalmat akartam. Nyugalmat!!!!
Akkor átmentél a szemközti házban lakó nagybátyánkhoz. Mint ahogy itt leírod, gondolom, neki is azt mondtad, hogy ,,meg akartalak ölni"...

Úgy látszik, hogy ez nálad kisgyerek-korod óta visszatérő valamilyen KÉNYSZERKÉPZET.
Nem tudom hogyan alakulhatott ki ez nálad, de rettenetes lehet!
*
Már gyerekkoromban sem értettem, hogy mitől van ez. Ma már azt gondolom, hogy pánikroham törhetett rád, ha váratlan esemény részese lettél? Vagy, ha valaki ,,NEM"-et mondott neked valamire? Autisztikus tünetek ezek, melyeket nem ismertem föl. Akkoriban senki nem foglalkozott ezzel. Nekem meg sejtésem sem volt arról, hogy ilyen is létezik!

Sajnos, később sem tudtam, hogy PÁNIKROHAMOT váltottam ki a kizárásoddal.
Ma már tudom és még rettenetesebb számomra, amivel újra és újra megvádolsz...
*
Hááát mit is szólnak a gyerekeim?
Csodálkoznak, hogy bírtam ki ép ésszel köztetek!
Rettenetes érzés, hogy nekem közöm kellett, hogy legyen olyan emberekhez, akik így vélekednek a saját lányukról- testvérükről! Főleg, ha az soha nem adott rá okot! Kivéve azt a szomorú tényt, hogy a puszta LÉTEZÉSEM is már ok volt számotokra a gyűlölésre. Ez ellen már nem lehet mit tenni, főleg, hogy már meghaltak. Én még életükben szerettem volna a bizalmukat kiérdemelni, de te nem hagytad! Mitől féltél? Hogy megmondják nekem az igazat a vér szerinti szüleimről?
Tényleg elképzelni nem tudom. hogy mitől féltél?
*
Szerencsére, apával nekünk többnyire, egészen más beszédtémánk volt, mint a nagykéssel való gyilkolászás! Amikor megtanultam írni, nekem diktálta le azokat a leveleket, amelyekkel tartotta az országban lévő galambász ismerőseivel ,,sporttársaival" a kapcsolatot. Csereberélte, vagy adta-vette a galambokat ,,vérfrissítés" szándékával.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=479263&aid=268641

A kapcsolatunk akkor kezdett elromlani, amikor 1981-ben visszaköltöztem a családommal ide - szomorú gyerekkorom színhelyére - a lakótelepről. Mentségemre legyen mondva, tényleg anya közelében akartam én is lenni, hogy segíthessek!

Egyszer megkérdeztem apától egészen a halála előtt, hogy:
- ,,Miért olyan nagyon ellenséges velem Gabi?"
Csak nevetett és azt mondta:
,,Na hallod? Nem akarja, hogy a kakukk kiverje a fészekből!"
*
Akkor döbbentem arra rá, hogy nem voltam neki sem több-mint egy ,,KAKUKK-fióka"! Meg voltam semmisülve!!!!
Mindig is sejtettem, hogy nekem nem sok közöm van vér-szerint hozzátok, de hogy annyira utáljanak, hogy mindazt, ami nálad ÉRDEM lett volna a szemükben, nálam még azt is ellenemre lehetett fordítani - azért ezt egy ,,gyereknek" a szüleitől nagyon nehéz elfogadni!

Ezzel nekem meg kellett tanulnom együtt élni és ez számomra nagyon-nagyon fájó érzés volt! Nem volt kinek elmondani... ezért írtam le aTiborcában!
*
(A befejező rész következik.)
*
Bóna Mária Ilona
*
*
7. GABI LEVELE, amire az előbbi válaszokat írtam:

Milyen gonosz ember vagy Te? Nem tudom miért csodálkozom ezen, mindig féltékeny voltál rám, irigyeltél és utáltál egész életedben. De magad sem tudod szeretni, akkor hogy szeress mást.
A szereteteddel meg fojtasz mindenkit, mint azokat a kiscsirkéket, pedig csak csupán szeretni akartad szerencsétleneket, vesztükre mert megdöglöttek.
Nem felejtem el az esküvőm előtt, meg akartál ölni, féltékenységből, ha Feri bátya nem jön segíteni belém vágod a nagykést. Nagyon sajnálom, hogy nem jelenttettelek fel gyilkossági kísérlet miatt. El dicsekedtél a gyerekeidnek evvel? Gondolom nem!
Apa kért meg rá, ne hurcoljam meg a családot. Feri /a férjem/ annyira utált Téged. Körülbelül annyira mint a Furák gyűlöl engem. Nem érdekes túlélem.
Apa mondta, kislányom ennek az embernek ne fordíts hátat, mert beléd vágja a kést. Miért volt ilyen véleménnyel, választ add meg te.
*
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 13 db bejegyzés
e év: 89 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 212
  • e Hét: 315
  • e Hónap: 1907
  • e Év: 54243
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.