Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
Aláírásgyűjtés
  2014-01-30 13:06:56, csütörtök
 
  Kovács Rajmund, az ÉLVE egyesület elnökének közleménye:

Az ÉLHETŐBB VESZPRÉM MEGYÉÉRT EGYESÜLET

országos aláírásgyűjtést

indít, melynek célja, hogy támogató aláírásokat gyűjtsünk ifj. Hegedűs Loránt mellett.

November 3-án avatták fel a Szabadság téri Hazatérés Templomának előterében vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó, a templom és a gyülekezet alapítójának bronz mellszobrát.

Az istentisztelettel egybekötött rendezvény miatt fegyelmi eljárást kezdeményeztek ifj. Hegedűs Loránt ellen.

Bogárdi Szabó István püspök kérte a fegyelmi vétség megállapítását az illetékes egyházmegyétől, majd Horváth György egyházmegyei jogtanácsos kezdte el a történtek kivizsgálását.

Idézet Horváth Györgytől:

" ... az istentisztelet középpontjában nem igemagyarázat állt, az esemény nagy részét Horthy Miklós méltatása tette ki. Felszólalt többek közt a zsidó származású képviselők listázásának követeléséről elhíresült Gyöngyösi Márton jobbikos parlamenti képviselő. [...] A szószék mellett két csendőregyenruhás személy állt; ilyen csendőrök működtek közre több százezer magyar zsidó deportálásában 1944-ben."


A jogtanácsos szavai Gyöngyösi Mártonra, a magyar csendőrségre nézve is egyoldalúak és határozottan elfogultak. Az előzetes vizsgálat lefolytatása után Horváth György palástvesztésre vonatkozó büntetést kért ifj. Hegedűs Lorántra.

Az indítványát az illetékes egyházmegye bírósága elfogultságra hivatkozva nem tárgyalta meg. Emiatt az indítványtevő Horváth György lemondott 23 éve betöltött tisztségéről. Levele szerint ez már a harmadik olyan palástvesztésre vonatkozó indítványa Hegedűssel szemben, amelyet nem tárgyal meg az egyházmegyei bíróság elfogultságra hivatkozva.

A volt jogtanácsos szerint a bírák nem elfogultak, hanem "nyilvánvalóan a Jobbiktól és a kuruc.infótól való félelem miatt nem vállalják az ügyet".
Újabb fordulat történt, mert kiderült, hogy mégis lesz eljárás ifj. Hegedűs Loránt ellen. A korábban elfogultságot jelentő egyik bíró mégis vállalja a feladatot, így fel tud állni a Budapest-Észak Református Egyházmegye bírósága, hogy soron kívül megtárgyalja a lelkipásztor ellen indult eljárást.

Úgy vélem, hogy nem mehetünk el szó nélkül Horváth György lejárató kampánya és nyomásgyakorlása mellett, továbbá nem értjük, hogy miért enged a református egyház egy műgyűjtő zsarolásának.
Tennünk kell azért, hogy a magyarság ügyét már többször is felvállaló lelkipásztort ne hurcolják meg!
Mi: nemzetünket szerető és iránta felelősséget érző keresztyén/keresztény magyar emberek hitvallásunknak teszünk eleget, amikor a véleményünk szerint hamisan megvádolt ifj. Hegedűs Loránt lelkipásztor mellett kiállunk.

A református egyház a magyarság legnehezebb történelmi korszakaiban is a nemzeti megmaradás ügyét szolgálta, ezzel megfelelve az evangélium hirdetésén túl nemzeti küldetésének is.

Meggyőződésünk, hogy ifj. Hegedűs Loránt lelkipásztor azon bátrak közé tartozik, aki nemzeti ügyeinkben megalkuvás nélkül kiáll az igazság mellett.

Elfogadhatatlannak tartanánk, ha az illetékes egyházi felsőbbség nem keresztyén/keresztény elvárásoknak felelne meg, és ezzel akaratlanul is besorolná magát azoknak a táborába, akik az ünnepi istentisztelet alkalmából megbotránkoztató módon viselkedtek a Hazatérés Temploma előtt, ezzel megzavarva az ünnepi alkalom rendjét és méltóságát, amikor a templom és a gyülekezet alapítójának, Horthy Miklósnak a szobrát avatták fel.

Elmarasztalás helyett, elismerő támogatást várunk az egyház vezetőitől és tagjaitól ifj. Hegedűs Loránt ügyében.

Aláírásgyűjtő akciónkat a hatóság nyilvántartásba vette, és a többi testvérszervezet is jelezte csatlakozási szándékát.

Akik szeretnék támogatni kezdeményezésünket aláírásukkal, ők megtehetik az:

1.) Ádám Iván utca 23. szám alatt 16-18 között minden nap (kivéve vasárnap),
2.) vagy a Kossuth utca 7. 1/5. szám alatt munkaidőben.

A http://veszpremert.hu/images/kepek/alairasgyujto-iv-hl-2014.pdf honlapunkról is letölthető az ív, a kitöltött aláírásgyűjtő ívet kérem, juttassák vissza az egyesületünk elérhetőségeire (szkennelve és faxon is elküldhető):

Élhetőbb Veszprém Megyéért Egyesület
8200 Veszprém, Kossuth u. 7. 1/5
e-mail: elnok.elve@gmail.com
Telefonszám: +36-70-381-7814
Fax.: +36-88-999-239

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Értelmességi - értelmiségi 3.
  2014-01-28 13:05:05, kedd
 
  ÉRTELMESSÉGI - ÉRTELMISÉGI 3.

Így ír erről BAKAI KORNÉL 2003-ban:

,,Súlyos társadalmi igazságtalanságok terhelték a Horthy-kort, de abban a zsellér és a nagy gyáros is egyetértett, hogy ezredéves országunk felszámolásához és tönkretételéhez nem
adjuk a hozzájárulásunkat, mert - amint Declassé francia külügyminiszter mondotta volt:
"Egy nemzet sincs megalázva azzal, ha legyőzték, vagy ha késsel a torkán aláírt egy végzetes békeszerződést, de becstelenné válik, ha tönkretételéhez maga is készéggel hozzájárulását adja".
Ma nincs olyan számottevő nemzeti erő, amely kiállna a magyar érdekekért, amelyik rá merne mutatni arra, mi volt és mi ma a magyarság szerepe Európában?
A magyarság 1100 esztendeje, rokonai révén másfélezer éve birtokolja a Kárpát-medencét és mind etnikailag, mind genetikailag, mind nyelvileg egy teljesen más világot jelentett itt, Európa kellős közepén. A környező hatalmak és népek kezdettől nem tudták megbocsátani és elfogadni, hogy Kelet Népei uralják Európa szívét. Gondoljunk Atillára, az avarokra vagy a magyarság megítélésére. Tény, hogy a magyarság számára is sokszor felmerült a gondolata annak, nem Kelettel kellene-e vállalni a sorsközösséget? Gondoljunk IV. Bélára, Mátyás királyra, 1526 utánra. Mindig a Nyugat védelmét vállaltuk! 1919, 1945, 1956 jelzik ezt az újabb időben!
S most arról papol mind a négy parlamenti párt, hogy a boldogságnak csakis egyetlen útja van: az Európai Unió. 1990-ig csak a Szovjet Unió volt. Európa újraegyesítését emlegetik, holott Európa csakis a római impérium korában volt egységes, úgy-ahogy. Máskor soha. Ezt a romlott lelkületű birodalmi egységet akarta felváltani a nagy Atilla király egy másfajta egységgel. Megölték.

S gondolnánk-e, hogy már a XIX. században felmerült az Európai Egyesült Államok ötlete és vágya tulajdonképpen ezredéve él Európa nyugati nagyhatalmainak gondolkodásában? Mert itt valójában a francia-német hegemónia megteremtéséről van szó. Ezt a célt szolgálta már 1947-ben a Marshall-terv, majd 1958-ban az EGK, késobb a Közös Piac hat országgal.
Majd következett a Maastrichti Szerzodés, amelynek világos célja a kisnemzetek felszámolása és szuverenitásuk megszüntetése. Az egyik legsúlyosabb becsapás annak emlegetése, hogy az EU-ban megszűnnek a határok és ez meghozza a szétszabdalt magyarság számára is az óhajtott egyesülési lehetőséget. A belső határok megmaradnak és a kisebbségekkel az unió egyáltalán nem törődik! Csak ajánlásaik vannak, amelyeket nem kell betartani és nem is feltétele a felvételnek. Gyakorlati jelentőségük egyáltalán nincs. Hoztak különböző határozatokat (1987, 1994,1995,1997), de az un. országjelentésekben teljesen hamis képet festettek, például Romániát mintaállamnak minősítették, Szlovákiának a pártjára álltak. Az EU-ban kisebbségi törvényt soha nem fognak hozni. A kultúra, az oktatás, a nyelvhasználat, az egészségügy, az adóügy a nemzeti kormányok kezében marad. Az EU valójában a német és francia bank-oligarchia egyeduralmának kiterjesztése, az európai érdek és "közélet" azt jelenti: mi az ő érdekük. Valójában egy óriási piacbővítésről van szó, mivel Európa gazdaságilag lefelé tendál. Egy gyönyörű tóba a kis halak világába beengednek nagy cápákat és egyenlő feltételekről beszélnek. Svédország, Ausztria csalódott. Írország külön utakat próbál.

A piac (80 milliós Közép-Európa!) mellett leginkább a földet kívánják megszerezni. Kivált a Kárpát, medencében hiszen ütköző zóna ez! 1992 óta lényegében megvalósult az EU behatolása Magyarországra, de mégis megmaradt a forint, a szuverenitás. 10 milliós Magyarországnak nem kellett azonnal átvennie a 350 milliós Európa sok évtizede gyakorolt rendjét. Az árszínvonal uniós lesz, a bérszínvonal marad (kb. 1/3-a, 1/10-e a nyugatinak!) 1944-ben Magyarország és Ausztria egyformán állt, ma egynegyede a mi életszínvonalunk az osztrákokénak.
Magyarország csak akkor maradhatna meg, ha most - az utolsó pillanatban és utolsó esélyként képes volna NEM-et mondani, mert felkészületlen, mert speciális nemzeti érdekeit senki nem képviseli majd. Ha független maradhatna, új feltételekkel kezdhetné a tárgyalásokat, mert az EU-nak mindenképpen kell a Kárpát-medence (is), tehát éppen nem szigetelődnénk el, hanem felértékelődnénk.
Az éves tagdíj 70/80 milliárd forint lesz. Mindez persze, jól tudom, álom, hiszen már minden el van döntve. Verd meg a pásztort s szétszéled a nyáj. Hogyan jutottunk idáig? Hogyan
süllyedtünk idáig? A cselédsorsig." (Elhangzott a MAG 2003. januári ülésén)Síklaky István szerint, ,,...Kelet-Közép-Európa népei nem attól várhatják a boldogulásukat, ha belépnek az EU-ba és ezzel önrendelkezésüket föladva beleolvadnak a pénzuralmi világrendbe, hanem attól, ha a jelenlegi átmeneti állapotukból hosszú távon fenntartható, az emberek és a népek egymás közti, és a természeti környezettel való harmóniáját megvalósító, természetes társadalmi-gazdasági rendszert hoznak létre...Közösen kell védekezniük a nemzetközi pénzolligarchia erői ellen, amelyek természetesen mindent meg fognak tenni azért, hogy megakadályozzák a kelet-közép-európai régió kiszakadását birodalmukból. Azt a nemzetközi önrendelkezést fenntartó együttműködést, amelyet Kelet-Közép-Európa népei kialakíthatnának, az a Kelet-Közép-Európai Konföderáció."
Síklaky István már korábban megírta, hogy a ,,...magyar kezdeményezők keressék meg a térség országaiban a hasonlóan gondolkodókat, és igyekezzenek velük egyetértésre jutni a Konföderációról. Ha ez sikerül, és e gondolkodókból és aktivistákból álló körök lefordítják hazájuk nyelvére a Konföderációról addig kialakított gondolatokat, ezeket a Internet segítségével is célszerű megismertetni saját országuk közvéleményéve. Ha sikerül ezt a programot eddig a pontig eljuttatni, akkor az elgondolásokat rendszeres közös tanácskozásokon tovább lehet érlelni és finomítani. Eközben pedig globális szinten - és magyarországi viszonylatban is bekövetkezhetnek sorsfordító változások."
Megjelent a LÉTBIZTONSÁG ÉS HARMÓNIA c. könyvében.


Valószínű, hogy Síklaky elképzelését gondolta tovább és dolgozta ki Halász József, amikor 2008-ban a Magyarok Házában tartandó vitára hívta az érdeklődőket, ahol előterjesztette a csatolmányban megküldött KONFÖDERÁCIÓS programját.


Visszatérve Síklakyhoz, aki már 2002-ben azt írta és hangoztatta, hogy ,,... krízis elérte a centrum-országokat is. A világ pénzügyi rendszerének az összeomlása nagyon is reális lehetőség, ezért fel kell készülni következményeinek az elhárítására."

Egy ilyen felkészülést szolgál Síklaky Istvánnak azon elképzelése, hogy Magyarország és a sorsában osztozkodó többi kelet-közép-európai nép együtt dolgozzon ki védekezési stratégiát. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a kibontakozó VÁLSÁG idején e népek kezében legyen az a ,,TÉRKÉP" és ,,IRÁNYTŰ", amellyel biztonságosan kikerülhetnek a pénzuralmi rendszer romjainak útvesztőiből, s felépíthetik a fenntartható természeti és humán-erőforrásokon nyugvó LÉTBIZTONSÁG harmonikus társadalmát.

(Folyt.köv.)

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Értelmességi - értelmiségi 2.
  2014-01-28 12:42:29, kedd
 
  ÉRTELMESSÉGI - ÉRTELMISÉGI 2.


Egyszerűbben fogalmazva: társadalmi berendezkedésünket tekintve, vissza kell térnünk a Szent Korona-tan szerinti országláshoz!

Hogyan?

Amiért a szocializmusban aktív politikai tőkéből gazdasági- anyagi tőkét kovácsoló "értelmiségieknek" az az érdekük, hogy megmaradjon a nép szellemi és egzisztenciális kiszolgáltatottsága, ezért olyan nagyon fontos ezen "értelmiségieknek" az, hogy fenntartsák a velük rokonszenvezőkben azt a hitet, hogy ők továbbra is az ő érdeküket képviselik...

HÁT EZÉRT (IS) HALLGATNAK! HALLGATNAK ÉS ELHALLGATNAK!

ELHALLGATJÁK AZ IGAZSÁGOT!!!

Pedig az ELHALLGATÁS sokKal alattomosabb fajtája a HAZUGSÁGNAK, mint a szemtől-szembeni hazugság! Mert ez utóbbi ellen lehet azonnal védekezni, míg az elhallgatott igazság miatti hazugsággal szemben nem lehet! Az ELHALLGATÁSSAL szemben NEM LEHET MEGFELELŐ ÉLETSTRATÉGIÁT KIALAKÍTANI!


Lásd a 2006-os tavaszi választásokat! Az igazság ELHALLGATÁSÁVAL taktikázva megszerezték a közben plebs-szé váló szavazópolgárok többségének bizalmát.

Cserébe olyan megszorító- életlehetőségeket megszüntető törvényeket hozTak, amit nem lehet szó nélkül hagyni! Az, hogy ott tartunk, ahol és annyira általánossá vált és oly széles néprétegre kiterjedt a "PLEBS"-ség, azért foglalkoztat a probléma oly nagyon.

Ahhoz, hogy megértsük ennek a folyamatnak a lényegét, vissza kell mennünk a polgárosodást szorgalmazó Horthy-korszakba.

1.) Az a nemzedék, amelyik tagjai akkor, az 1920-as -30-as években váltak ifjakká - többnyire paraszt (kulák) származású fiatalok - elindultak a városokba szakmát tanulni. Majd, mint mesteremberek visszamentek a falujukba, ahol üzletet, kis műhelyt nyitva hasznosíthatták a megszerzett szakmai tudásukat. Csakhogy a proletárdiktatúra nevében, az 1945-öt követően bele kényszerítették a TSZ-ekbe, illetve beterelték őket a gyárakba.

2.) A következő nemzedék, az ő gyermekeik - az 1940-es években születettek - pedig úgy nőttek föl, hogy csak azt látták, hogy "paraszt", vagy "melós a fater, meg a mutter".
Ez a gyökértelen, vágott-virág-rövid életűek nemzedéke. És, amiért ez a nemzedék úgy nőtt föl, hogy a megmásított történelmünkkel, tehát: hazugságokkal igyekeztek teletömni a fejüket, elveszítették - ha volt is valamennyi - identitásukat!

3.) A gyerekeikről nem is beszélve! Őket már a globális szabadosság szellemében találta a bal-liberális médiaforradalom... az agymosás, butítás...

4.) A másik réteg, amelyiket eleve proletár státuszban talált a bolsevizmust ránk szabadító kommunista politikai elit - ,,kiemelve őket a termelésből" - vagy valóban tudtak élni a hirtelenjött lehetőséggel és továbbtanulhatott (de, mit? és hogyan?, hiszen mindent átírtak a kommunista demagógiával) lakást kaphatott, családot alapíthatott, szolid egzisztenciát teremthetett. Aki meg annyira menthetetlen volt megmaradt lumpenprolinak.
Ehhez a réteghez jött az identitás nélküli, vágott-virág gyökértelen nemzedék az önpusztításos, lepusztulási életvitelével.

Ezért is volt tragikus, hogy ilyen állapotban érte a Magyarországon élők többségét az EU tagság!

(Folyt.köv.)

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Értelmességi - értelmiségi 1.
  2014-01-28 12:27:59, kedd
 
  ÉRTELMESSÉGI - ÉRTELMISÉGI
1. rész

Jobban tenné ha csendben maradna, az az értelmiségi, amelyik nevében annyira kardoskodik, hiszen ők kiszolgálói voltak - mint politikai elkötelezettek - a kommunizmus eszméivel hatalmat gyakorlóknak. Ugyanakkor, azt hangoztatták, hogy:
"Mint társadalmi réteg, önálló politikát sem folytathat, tevékenységét azoknak az osztályoknak" - munkásosztály és parasztság - ,,az érdekei határozzák meg, amelyeket szolgál..." Filozófiai kislexikon Kossuth/1976.; (Huszár Tibor: Történelem és szociológia: 69. oldal., Magvető, Pécs/1979.);"
Mármint, a munkásosztályt!!!!

Szelényi Iván szerint, viszont: "..a kelet-európai értelmiség nyilvánvalóan nem osztály. Nemcsak hatalmának osztályjellegét nem ismeri fel, de az osztálynélküliség és a megegyezés ideológiáját pártolja, s - ami még nagyobb paradoxon - azt állítja, hogy a hatalom, amelyet az értelmiségiek gyakorolnak, voltaképpen a proletariátus hatalma. 1982."

A lényeg: "a hatalom, amelyet az értelmiségiek gyakorolnak, voltaképpen a proletariátus hatalma." mondatrészen van.

Mert valójában, kiszolgálói voltak annak a politikai APPARÁTUS, amelyik megszállta az egész magyar társadalmat! A függetlenített kisz- párt- és szakszervezeti tikárok ott voltak minden egyes vállalat és intézmény élén.

PÁRTIRÁNYÍTÁS VOLT MINDEN SZINTEN.

Iskolázottságukat tekintve, sok diplomahalmozó is volt közöttük és teljességgel nyilvánvalóvá vált mára már, hogy ezen HATALMÁT önös jólétükre használták 1990 előtt és 1990 után is. Ebből következik, hogy NEM ADIPLOMA TESZ valakit (pl.: az értelmiségit) ÉRTELMESSÉGIVÉ!!!

Nem hajlandók belátni, hogy VÉGE!

Ennyi is túl sok volt az egyszerű magyar - dolgos és szorgos kisemmizett - embereken való élősködésből!!!!


De, kik is azok a "proletárok", akikről szól ez a -Szelényi-gondolat?

Remélem, hogy senki nem azonosítja a ma proletárját azzal, akinek nevében úgymond megvalósították 1945 után a proletárdiktatúrát?! Mert a proletár, valójában a modern rabszolga.
Modern rabszolga: a hatalomgyakorlók által ,,társadalmi tulajdonként" kezelt, neki életét és utódait tekintve is kiszolgáltatott, "minden joggal fölruházott", de azzal élni nem tudó, kizsákmányolt dolgozó.

Kikből is lett az 1960-as, 70-es és 80-as évekre "modern rabszolga"?
A legnagyobb tévedésünk az volt, hogy nem ismertünk fel - vagy NEM AKARTAK BELÁTNI - egy nagyon fontos társadalmi igazságot!

Mégpedig, azt: hogy az 1980-as, 90-es évek MUNKÁSSÁGA nem azonos azokkal a proletárokkal, akik 1945 után megvalósították a proletárdiktatúrát, hanem sokkal inkább AZONOS AZOKKAL, akiken MEGVALÓSULT a PROLETÁRDIKTATÚRA!

És ezen SORSÜLDÖZÖTTEK, a velük született intelligencia (tanulékonyság) révén - előbb-utóbb lerázva a DIKTATÚRA KONTRASZELEKCIÓJÁT - belőlük kerülnek és kerültek ki a polgári demokráciát akaró ÉRTELMESSÉGIEK.

Igen, a polgári demokráciát akarók oldalán - akiket jobbosoknak gondolnak, helytelenül - található értelmességieket (értelmiségieket) nem feltétlenül tesz a diploma, vagy a fölsőfokú képzettség értelmiségivé! Sokkal inkább az a FELELŐSSÉG AHOGYAN ÉLIK AZ ÉLETÜKET! Felelősség önmagukkal és környezetükkel, munkájukkal, az egész magyar társadalommal szemben, vagyis: mellett!

Mostanra többen eljutottak annak felismeréséhez, hogy már a polgári demokráciához való visszatérés sem lehetséges, mert hiányzik hozzá a POLGÁR.

Az a polgár, aki rendelkezik mindazon társadalmi- és önismerettel, amely ahhoz elengedhetetlenül szükség lenne, hogy polgárként gondoljon önmagára és a környezetében élőkre. Ezen értelmességiek többnyire sorsüldözöttek voltak a szocializmus nevezetű rendszerben. Ezért nem VOLT módjuk a tőkefelhalmozásra és bizony ők nem tudtak meggazdagodni. Őket meglehetősen szolid anyagi körülmények között ért a rendszerváltozás nevezetű változás.


Ők, Síklaky Istvánnal az élen, 2004. március 15-én az Országos Nemzeti Bizottmány tagjaival a szegedi Dómban a Szent Koronára tett ünnepélyes esküjével elkötelezte magát ,,... a Szent Korona Főhatalmába való visszahelyezésére, a történelmi alkotmányosság és a jogfolytonosság helyreállítására."

(Folyt.köv.)

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Értelmességi - értelmiségi 4.
  2014-01-23 13:21:52, csütörtök
 
  Vegyük kezünkbe a saját sorsunkat!


Síklaky István arra ösztönzött minden írásában, hogy ne legyünk sorsunkba beletörődő borúlátók (pesszimisták), mert az emberiségnek nem kell elkerülhetetlenül pénzrabszolgaságban élnie. De óv a könnyelmű derűlátástól (optimizmustól) is amely szerint elég türelmesen várni, hiszen a végén úgyis minden jóra fordul. Nem fog magától megszűnni a kamatszolgaság. Szinte biztos, hogy a pénzuralmi rendszer kialakítóit és haszonélvezőit csak kemény és szívós munkával lehet előjogaik feladására kényszeríteni.


Síklaky azt ajánlja, hogy öntevékenyek (aktívak) legyünk és vegyük saját kezünkbe a sorsunkat.
Öt lépésben fogalmazta meg a hogyant.


Most csak a ,,harmadik lépés"-től kezdve idéznék:

,,...a harmadik lépésre akkor kerül sor, amikor a jelenlegi párt/pénzuralmat gyakorlók meghirdetik a következő országgyűlési választásokat. Tudjuk, hogy az ország választókerületekre van osztva. Tekintsünk egy ilyent, mondjuk Példa-megye 3. sz. választókerületét. Ebben a választókerületben - mondjuk - 20 község van, falvak és kisvárosok. Mindegyik községben működik már egy-egy ,,nemzeti bizottmány. Ezek küldötteiből megalakul a Választókerületi Társadalmi Jelölőbizottság. Ez a Bizottság kiválaszt egy körzetben jól ismert, tehetséges, tisztességes embert, nevezzük Hiteles Péternek. A Bizottság Hiteles Péterrel köt egy választási szerződést.
A választási szerződésben felsorolják a rendszerváltáshoz szükséges legfontosabb teendőket - például az Országos Nemzeti Bizottmány által kiadott ,,Mit kíván a magyar nemzet" című12 pontos felhívás alapján. A szerződés szerint Hiteles Péternek megválasztása esetén az Országgyűlésben e pontok megvalósítását kell kezdeményeznie illetve támogatnia. A szerződés záró rendelkezése pedig úgy szól, hogy ha Hiteles Péter ezt a kötelezettségét nem teljesíti, és ezt a Társadalmi Jelölőbizottság számon kéri, akkor önként lemond mandátumáról. (Erre egyelőre törvény nem kötelezi, ,,csak" a becsület, ezért az ilyen szerződést ,,becsületszerződésnek" nevezzük.) Várható, hogy Hiteles Péter állni fogja írásban adott szavát, egyrészt, mert a körzetben mindenki tisztességesnek ismeri, másrészt, mert tudja, hogy ha nem tartja be a szerződést, sok évre elveszíti a megye választópolgárainak a bizalmát.
Mivel a rendszerváltó országgyűlési választás még a jelenlegi, torz választási törvény szerint kell, hogy végbe menjen, a Nemzeti Bizottmányok Országos Hálózatában összefogott politikai erő valamilyen e célra kiválasztott vagy létesített párt képviselőiként jegyezteti be a becsületszerződéses képviselőjelölteket a választási bizottságoknál. Ennek folytán a rájuk és az alkalmi választási pártra leadott szavazatoknak megfelelően listás képviselői mandátumok is létrejönnek. Ezeket a mandátumokat olyan jelöltek kapják, akik megkötötték a becsületszerződést a társadalmi jelölőbizottsággal, de nem kaptak elegendő szavazatot. Így tehát ők is növelik a választóknak és egyben az alkotmányos rendszerváltásnak elkötelezett képviselők számát.

Negyedik lépés: a szavazás. Ha a választókerület 20 községének nemzeti bizottmányai jól végezték felvilágosító-szervező munkájukat, akkor Példamegye 3. sz. választókerületében nagy többséggel képviselővé választják Hiteles Pétert. Olyan képviselővé, aki nem valamelyik (pénzhatalmi zsoldban álló) párt vezetőségének utasításai szerint szavaz az Országgyűlésben, hanem a választóival kötött szerződés szerint.

Ötödik lépés: a nagy többségben Hiteles Péterekből álló Országgyűlés meghozza a rendszerváltó törvényeket, mégpedig elsőként egy új választási törvényt, amellyel a következő választás alkalmával kétkamarás Országgyűlés jön létre, ahol az alsóház feladata a törvények kezdeményezése, a felsőház pedig minden esetben ellenőrzi, hogy a kezdeményezett törvény társadalmi hatásait jól megvizsgálták, a törvény valóban a társadalom nagy többségének érdekeit szolgálja és a jövő generációk érdekeit sem sérti, és összhangban van a történelmi alkotmánnyal, más szóval: a jó erkölccsel. - Megindulhat az alkotmányos rendszerváltás.
ADJA ISTEN, ÍGY LEGYEN!"

Az idézőjelbe tett szövegrészeket A SZENT KORONA NÉPE KELET ÉS NYUGAT KÖZÖTT című Magyar a Magyarért Alapítvány kiadványából vettem át. Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lépéskényszer állt be...
  2014-01-22 17:17:57, szerda
 
  "... Lejárt a Kegyelem kora. Valójában be szeretnénk lépni az Áldás korába. A kapuk nyitva várnak bennünket. Így aztán a feltett kérdésre megvan a válasz is: bizony dolgunk van! De nem a leírt megfelelőségi kényszeren belül. Nem az Ő protokolljuk szerint. Logikus, hogy a Szentháromság értékrendje és vállalása szerint.

Azonban, hogy élhessünk a fenti értékrendünkkel és jogainkkal, szükségünk van a Teremtőtől kapott és a szívünk szakrális terében élő Kard erejére is! Mert, ez is megadatott. Attila kardja az a felület, amely képes elválasztani a hamisat az igaztól. A Szentháromság igazságát az attól hamistól.kép forrása: http://atillahunkiraly.wordpress.com


Az igazság feltárása és megértése a lélekben alapvető változásokat eredményez. Ezért stratégiai szerepe van a Kardnak. Attila kardjának. Persze nem úgy, ahogy a hatalom sugallja és programozza. Jelentős segítséget kell nyújtanunk azoknak a felébredt társainknak, akik radikális és fizikai erőszakot alkalmazó rendszerváltozásban gondolkodnak. A mi tudásunk, energiánk és hatalmunk ugyanis jóval felette áll a hatalom kollaboránsainak és az alkotmányos alapra helyezett mai jogállamiságnak. A parlamenti demokrácia csak illúzió. Jól hangzó félrevezetés. Ez hamis. Ezért nincs vele dolgunk, nem állunk vele szemben. És ezért nem vagyunk a hatalom számára már manipulálhatóak. Nem szükséges megfelelni a demokrácia protokolljának. Tudom, erre egyből rázúdít minden politikai (kollaboráns) erő, hogy ha nem vagy híve a demokráciának, akkor csak terrorista, antidemokratikus, diktatórikus, fasiszta, radikális lehetsz. És erre már felkészült. Alig várja, hogy eszerint még jobban lealázzon, elítéljen, kisemmizzen, államosítson, sátánistának nevezzen.

Kedves kollaboránsok! Van még más is. A világ nem csak kétpólusú. Nem lehet senkit sem leminősíteni, mert nem fér be a kétpólusú megtévesztésbe. Ezért fontos a hármasság bevezetése a köztudatba. Nyilván nekünk a Szentháromságé. Ez az első lépés. Mindegy, hogy milyen példával tudod a környezeted számára megtanítani a lényeget (oxigén, hidrogén, nitrogén), csak lássák, hogy van más értékrend is a világban.
Mivel felette állunk a hatalom módszertanának értékrendjén, ez az értékrend képes vezetni, tanítani és élni. Valószínűleg védeni is. A Szentháromság alatt védelem van. Ezt az értékrendet megvallani és hétköznapi szinten megélni most is lehet. Nem kell hozzá semmilyen szervezet vagy egyház. Akár mozgalomként is. Így nem támadható, nem betiltható és zsarolható. A keresztény egyházak nem tudnak ezzel mit kezdeni, mert nyíltan nem támadhatják a Szentháromságot. A politika meg mindegy, hogy mit mond.

Elérkeztem a kérdés második részhez. Azt már tudom, hogy van dolgom a hatalommal. Az, hogy kinyilvánítom, hogy én már egy magasabb értékrend szerint kívánok élni. Mindaddig, amíg továbbra is tagadja az Isteni elrendelésű Áldás Korát, és annak a társadalom minden tagjára kiterjedő pozitív hatását. A magasabb erkölcsi, morális és szakrális értékrend megélését nem tilthatja meg. (Azt már felismerte, hogy ha betiltaná, még nagyobb érdeklődést és támogatást kapna a mozgalom a tömeg részéről.) Biztosra vehető, hogy nem tiltja, hanem lejáratja és kisajátítja, megossza a mozgalmat. Szembe nem mer menni vele! Úgy hogy nincs konfrontáció köztünk. Csak kinyilvánítjuk a hatalom felé a magasabb értékrend szerinti életet.


A kérdés második fele az, hogy mi a dolgunk a tömeggel?
Azt gondolom, hogy direkt módon semmi. A viszonyunk fordított. A tömegnek van dolga velünk. Ahogy kinyilvánítjuk és hétköznapi szinten meg is éljük magasabb értékrendünket, ez valószínűleg példa lehet pár ember, család számára. Azok, akik nyitottak ennek megértésére és befogadására, úgyis megkeresnek bennünket. Ez csak az Ő szándékaik által, és felőlük indulhat. Így léphet be bárki ebbe az értékrendbe, ha akar. Valószínűleg lesz ilyen alkalom. A tömegnek kell közelednie felénk, nekünk, egyenlőre nincs ezzel dolgunk.


Mi az, amit tehetünk?
Együttműködni minden területen azokkal, akik szintén önkéntes kitaszítottak és képesek kezükbe venni sorsuk vállalását. Itt már nem kel betartanunk a protokoll szabályokat. Most ez az igazi kreatív terület mindenki számára. Megteremteni az élő, szerves, szakrális együttműködéseinket, a saját egyéni és szeretetteljes kapcsolatainkban.
Bármit megteremthetünk. Saját elszámolási rendszert, ami nem pénz. Saját energiaellátó technológiákat. Saját közlekedési technológiákat. Saját élelmezési technológiákat. Saját szakrális alapú oktatást a Szentháromságról, a Korona valós szakrális teréről.
Ha már tudatosult benned is, hogy a Teremtőtől kapott tudásod, tapasztalatod és a melletted álló szeretetalapú szellemi lények segítségével azért vagy itt, hogy együttműködj ebben a mozgalomban, és beváltsd születésed okán tett vállalásod, - ne várj semmire. Tedd, amit a szíved diktál.
És ha segít ebben mások hasonló jelenléte, találd meg újra szeretetteljes kapcsolataidat a Korona szakrális terében és a Szentháromságban.
http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2014/01/szkita-hitvallas-nagy-gabor-0104.html

Nagy Gábor
2013. december 22-én, az Áldás Korának első napján.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
3. befejező rész: Ott(hontalanok) vagyunk saját hazánkban?
  2014-01-15 14:33:39, szerda
 
  Fölmerül a kérdés, mennyire lehetett képes önmaga minőségi reprodukciójára ez a réteg 1990 előtt? A válasz minőségi- és fizikai nemzetfogyásunkban is visszatükröződik.

Ez a tömeges lepusztultság - tarthatatlanná válásával - elérkezetté tette a VÁLTOZTATÁS szükségességét!

Mit hozott a történelmi váltás ezen széles néprétegnek?

Egy 1995-ös felnőttoktatási konferencián az egyik előadó A kettészakadó magyar társadalom című tanulmányában kifejtette:

"... a kilencvenes évek kezdetétől ... az új helyzetbe került magyar társadalom elenyésző kisebbségének jelent reális kibontakozási lehetőséget. A többség számára a korábbi értékrendek felbomlása és a társadalmi kommunikáció új eszközeinek hiánya ,,egyfajta funkcionális analfabétizmust eredményezett. Ha mindezekhez hozzáadjuk, hogy 1990-ben a 15 éves és ennél idősebb népesség 20,7 %-a nem rendelkezett befejezett 8 osztályos általános iskolai végzettséggel, és 1,2 %-uk iskolába sem járt, megállapíthatjuk, hogy Magyarország lakossága kettészakadt: a még mobilizálható tudással rendelkezőkre és a reménytelenül leszakadókra." És akkor még nem is beszéltünk az előbb idézett szociográfia szakmunkásairól. Ők a további 42,5 %-ban találhatók (a középfokú és felsőfokú szakképzettségűekkel együtt) - egy 1990-ben elvégzett statisztikai felmérés szerint.(KSH Statisztikai Évkönyv 1991.)

Röviden: 1990-ben a 15 évesnél idősebb népesség 20,7 %-ának NEM VOLT MEG A 8 ÁLTALÁNOSA!!! Sőt! 1.2 %-uk ANALFABÉTA VOLT!!!


Vajon mire jutott a felnőttképzési konferencia előadója a fejtegetéseiben?

"Ebben a helyzetben feltétlenül szükségesnek látszik kiterjedt felnőttoktatási intézményrendszerek létrehozása..." ... "Elsősorban azok helyzetének követése fontos, akiket alulképzettségük miatt ... nő az esélyük arra, hogy végleg "lecsúsznak", leszakadnak ..., teljesen perspektívátlanná válnak még utódaik sorsát tekintve is." ... "Képezhetetlenségükkel erős indítékot adnak az Andorka Rudolf által kétharmad-egyharmad, esetleg az egyharmad-kétharmad típusúnak definiált társadalom kialakulásához, vagy (már) tartósításához."


A következő gondolattal fejezi be a konferencia előadója tanulmányát:

"A képző intézmények szerepeinek újragondolása, a képzési tartalmak korszerűsítése, a leszakadók helyzetének javításához eszközök, módszerek és a folyamatos feltáró vizsgálat megszervezése, működtetése feltétlenül állami feladat, amely akkor valósítható meg hatékonyan, ha az kormányprogram szintjére emelkedik. E programnak a feladata a veszélyeztetett rétegek leszakadásának megelőzése, megakadályozása. A program szerves része kell legyen a felnőttoktatást is magába foglaló átfogó oktatási program." (Új Pedagógiai Szemle 1995/2.)

Erre sajnos évtizedekig nem került sor...

Mit tehetünk mi: egyszerű állampolgárok azért, hogy meglegyen végre annak lehetősége (valódi kárpótlás, tudás, induló tőke), mellyel az egyén képes lehet saját sorsának jobbra fordítására?

Valamint, mit tehetünk a tömeges hajléktalanná váltakért és a további hajléktalanná válás megállításáért?

1.) Első lépésben már az is nagy dolog, ha nem fordulunk el tőlük, mintha nem léteznének, hanem igen is kiállunk mellettük és segítünk nekik legalább egy tál meleg étellel és ruhával...
2.) A többi meg már hátha folytatódik más módon is... !

A legfontosabb a NEHÉZSORSÚAK MELLETTI KIÁLLÁS folyamatos KINYILVÁNÍTÁSA - leginkább tettekben és nem csak szavakban!

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
2. rész: Ott(hontalanok) vagyunk saját hazánkban...
  2014-01-14 19:30:49, kedd
 
  Miért nem alakulhatott ki mégsem egy újfajta családkultusz?

Talán azért nem, mert az ember értéke kimerült a munkahelyén betöltött státuszának értékében; mert a gyermeket vállaló nők valóságos "száműzöttek, árulók" lettek, mint munkaerők a "gyesre menéssel". Ugyanakkor le voltak kötelezve a segéllyel az államnak és intézményeinek! Ezen állami intézmények dolgozói, mint az államhatalom képviselői "kezelték" a szülőket, a "dolgozó nő"-i státuszukat elvesztett, anyasenkivé degradálódott gyeses kismamákat. /Elismerés és tisztelet azon pedagógusoknak, akik megértő szeretettel és sokszor a szülők helyett is törődtek a rájuk bízott kisgyerekekkel!/
A gyermekgondozási segélyből, viszont nem lehetett megélni, pláne nem gyerekkel, gyerekekkel! Kiszolgáltatottakká váltak férjeik számára is.

Ezzel szemben a férfiak nem voltak büszkék arra, hogy feleségük, gyermekeik, azaz családjuk van akiről képesek gondoskodni.

Miért?

Azért, mert valójában nekik sem volt a főállásukban annyi jövedelmük, amelyből lehetséges lett volna egy 2-3 gyerekes család megélhetése, a "betondobozok" törlesztő részletének fizetése...

A vállalati GMK-k létrehozása, ahol másodállásban - a családtól elvett "szabadidőben"- hozzá lehetett jutni a feleség hiányzó jövedelmének pótlásához, de a fusizással keresett pénzek sem oldották meg a problémát.

Sőt!

Pénzkereső robottá degradálta őket. Nem csoda, ha - mint valami szenvedő ember-áldozatok élték meg életük egyik legnagyszerűbb lehetőségét: a gyermekáldást!
"Ember -ugyanis- nem alkothat nagyobbat, mint embert!"

Sajnos nemzedékek sora nem volt képes lélekben is fölnőni a feladathoz, inkább elvált és újra házasodott, meg megint elvált...
Erről napjaink hajléktalanjai többet tudnának mesélni!Most kövessünk nyomon egy olyan együttlakásra ,,kényszerített" emberpárt, akik együtt maradtak, míg felnevelték gyermekeiket a 47 négyzetméteres lakótelepi lakásban.

A gyermekek felnőtté válva, szintén otthont szerettek volna maguknak. Csakhogy, közbejött a rendszerváltozás nevezetű felfordulás és nemcsak a szüleik válhattak munkanélkülivé egyik napról a másikra, hanem ifjúvá váló gyermekeik is.

De: tételezzük föl, hogy a szülőpár kifizette a 2003-ban lejáró 30 éves OTP-lakáshitelét rendesen és gyerekeiket is sikerült a lehető leggyorsabban valamilyen szakmában elhelyezni.

Sajnos, erről nem készültek statisztikai felmérések, ezért csak elképzelem, hogyan érinti őket az ingatlanadó, amikor a panelrekonstrukcióba sem tudtak beszállni korábban!!!

Mi a tanulság?

Itt fel kell tennem egy régóta bennem ágaskodó kérdést: az újgazdag milliárdosoknak miért nem jut, jutott még eszükbe bérházak építésébe fektetni a pénzüket? Így segítve a felnövekvő nemzedékeknek az otthonteremtésben?

-.-.-.-

A gyermeknevelés legpraktikusabban úgy oldható meg, ha van egy gondoskodó közösség, a CSALÁD, és van egy HELY, ahol ,,otthon lehetünk benne..."!

Most kövessük nyomon egy olyan az újszülött útját, amikor is az édesanya HAZAmegy gyermekével. Vagyis, hazafuvarozza a párja - mert ideális körülmények között - ott van mellettük oltalmazó, gondoskodó szeretetével.

Ez azért is indokolt, mert nincs kiszolgáltatottabb élőlény az élővilágban, mint az emberi újszülött és az őt világra hozó nő! (Hiszen ahhoz, hogy egy csecsemő fel tudjon önállóan ülni, ahhoz kb. 9 hónapra van szüksége. Ahhoz, pedig, hogy felálljon 11 hónap és, hogy járni is tudjon önállóan, legkevesebb 1 évre.)
Nem véletlen, hogy a II. világháború előtti Magyarországon igazi kultusza volt a gyermekvárásnak! Az egész nagy-család várta ,,Isten ajándékát"!

Még a legszegényebbek is megünnepelték az újszülött érkezését!!!

Sógor- sógorasszony, koma- koma-asszony, mindenki egy-emberként segítkezett, hogy a lehető legkomfortosabb körülmények közé érkezzen az új családtag!

És: az egyik legfontosabb, hogy az egyház is ott állt, készen a fogadásra a gyermek megkeresztelésével! Az egyház a magyar falvak életében nagyon fontos szerepet töltött be. Erkölcsi normákat, szokásokat, a családi élet alakulását jelentős mértékben befolyásolva.Ha ezek után ismét felteszem a kérdést, hogy: ,,Ki nevelje a gyermeket?" azt hiszem kiderült az eddigiekből a válasz: mi, mindannyian, az egész magyar társadalom!
Mert, addig, míg:
- a születendő gyermek anyjának, apjának lehet, hogy nincs éppen állása, jövedelme;
- míg nem valósul meg a teljes foglalkoztatottság;
- pontosabban, míg nem valósul meg a társadalmi munkamegosztás azon formája, melyben mindenki a saját szakmájában, hivatásában annyi jövedelmet tudhat magáénak, amelyből meg tudja vásárolni a más szakmák 1.) szolgáltatásait, 2.) termékeit, 3.) eszközeit...így jutva a tisztességes haszonhoz;
- míg az igazán jól-képzett munkaerőnek nem lesz olyan ára, hogy: 1.) meg tud belőle élni, 2.) otthont tud belőle teremteni, 3.) családot tud alapítani, 4.) és vállalni tudja, hogy asszonyáról, gyermekei anyjáról is tud gondoskodni, amíg a gyerek/gyerekek igénylik a mindennapos gondoskodást, az anyai testi-lelki odafordulást, az ÁLLAM nem vonulhat ki a gyermekgondozás (eü.), gyermeknevelés (intézményei), oktatás (intézményei) költségeinek átvállalásából! - A családi adózás bevezetésével egyi-dőben...


Sajnos tetten érhető volt évtizedeken keresztül - a mindenféle oldalú HATALOM - képviselőinek az a törekvése, hogy a magyar társadalom ne tudja reprodukálni önmagát.


Ezt a törekvését bizonyítja például
- a sterilizálás ,,lehetőségének" rendeletileg való felkínálása, már 18 éves kortól,
- a családi- és kisvállalkozások iszonyatos adóterhekkel való sujtása,
- mindezt megtetézi az ingatlanadóval, amikor
- a panelrekonstrukcióra sincs a panelek népének un. önrésze.
- A DEVIZA-HITELFELVÉTELBŐL vásárolt lakások törlesztő részleteinek - árfolyamgát nélküli - folyamatos emelése okozta TELJESÍTHETETLENSÉGE miatti kilakoltatások és árverezések...

Teszi ezt akkor, amikor még alig telt le az előző nemzedék 30 éves hiteltörlesztése.

Ilyen körülmények között ki kell jelenteni, hogy NEMZETVESZEJTŐ KRÍZISHELYZET VAN, amikor a hajléktalanná válás minden-napos fenyegetettségére kényszerülnek százezrek Magyarországon.

(Folyt.köv.)

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ott(hontalanok) vagyunk a saját hazánkban...
  2014-01-14 11:27:14, kedd
 
  Van-e erkölcsi alapja bárkinek kitiltani a hajléktalanokat a közterekről, akkor, amikor a lakhatáshoz való alapjog sem törvényi- sem társadalmi feltételei nincsenek biztosítva?A hajléktalan lélekkel való életvitel miatti otthontalanság gondolata foglalkoztat azóta, hogy egy - hajléktalanokkal készített - riportban azt nyilatkozta valaki, hogy:
- "Nincs kiért küzdeni, mert annyira magamra maradtam. Nincs senkim ezen a világon...Még soha nem voltam fontos senkinek!".


Valószínű, hogy már kicsi gyerekkorában megtapasztalta ezt a FELESLEGESSÉG érzését... Innen elindulva jártam végig gondolatban a miérteket, amit most megosztok veletek.

"Minden szülőnek feladata, hogy a gyermekével az első levegővételtől kezdődően együttműködjön, és együtt készüljenek a gyermek számára is sok megpróbáltatást hozó feladatra. Amíg a gyermek építi a testét, és építi a Lelkét, majd a Szellemét, bizony sok nehézségen megy át mind a gyermek, mind a szülő." (Írja többek között OmMaat Ré.)

Ezek a gondolatok - a mindenkitől és mindentől elidegenedett, agyoncivilizált emberiség emberi utódait gondozó - a gyermekkel való legfontosabb szülői együttműködésről szólnak. Az el-lelketlenedő- elembertelenedő világról és világhoz szólnak.

Csakhogy volt és van a marxi-materialistának nevezett eszmerendszere a világnak ezen a közép-keleti féltekén, ahol ez a LELKETLENÍTÉS intézményesült az elmúlt évtizedekben. Mert évtizedekig szó nem volt arról, hogy az ember nemcsak anyagi eredetű szerv- és idegrendszer, hanem lelki összetevőit (pszichikus struktúráját) tekintve is egyszeri- egyedi és megismételhetetlen élőlény. (Akinek az ÉLETE a fogantatással kezdődik és valóban, a csillagokban megvagyon írva a sorsa.)

Kikre is mondja a magyar ember, hogy LELKETLEN?

LELKETLEN! Mondja a magyar ember, ha valakiről úgy gondolja, hogy ártó szándékkal tesz, vagy érez. Ilyen lelketlen, önmagának és ezzel közvetlen környezetében élőknek is ártó szándékkal "éli", vagy inkább önpusztítja és pusztítja életét Európa szívében a magyarnak nevezett nép.
Meg is mutatkozik a halandósági arányszámunkban és a születések számának tragikus csökkenésében és a hajléktalanok számának fokozatos növekedésében..
Úgy látszik, hiába az anyagiak gyarapítása, a műtárgyak és az egész társadalmi építmény fáradságos, véres-verejtékes építgetése, ha rossz, lelketlen alapokra idegen "kultúrákra" (marxi-materialista és a kapitalista fogyasztói társadalom "kultúrái") épült és épül!
Le kell bontani, ezt az "építményt", mert előbb-utóbb összeomlik magától és maga alá temeti a benne élőket!
Föl kell, de új alapokon építeni az új társadalmi építményt!
Ebből az építkezésből nem hiányozhat az egyetlen kohézióerő: a LELKIERŐ, amely garantáltan összetart, megtart, NEMZETTÉ egyesít (kovácsol) egy népet!"
Egyre gyakrabban hallani arról, hogy ,,ideológiai válságban van az emberiség ... már mindent kipróbált...". Ehhez azt tenném hozzá: igen, mindent kipróbált csak egy valamit nem. Mégpedig az utódokról való gondoskodás problémáját nem tudta megoldani. Pontosabban, azt hogy ki nevelje a gyereket?

Lehet, hogy ez lesz a veszte? Pedig, csak körül kellene egy kicsit nézni az élővilágban és akkor okulásul rájöhetnénk arra, hogy azok a fajok a legéletképesebbek, amelyek a legpraktikusabb módon oldották meg az utódokról való gondoskodást, vagyis: önmagunk minőségi reprodukcióját!
Az otthonhoz jutás lehetetlenségei 1990 előtt és után

A személyi szuverénitás- az önrendelkezés és az önállóság felelősségének elvesztése,
a plebs-szé- és hajléktalanná válás folyamata
1990 előtt és után

Példaképpen kövessünk nyomon egy újszülött útját, attól kezdve, hogy megszületett a kórházban és már nem szakították el az anyjától... Majd, hazamegy a szülőnő kisbabájával! Hát ez az, ami óriási probléma Magyarországon! Van-e hova ,,haza"vinni azt a gyermeket? Mert, az élővilágban többnyire úgy történik, hogy előbb elkészítik a születendő utód/ok számára a ,,fészket". Magyarországon, az embereknél ez évtizedek óta úgy van, hogy előbb meg kell szülni (v. ,,vállalni" előre) a gyermeket, majd a Hivatal, a Bank... elbírálja, hogy adható-e kölcsön az építkezéshez, otthonteremtésre. (Ez olyan, mintha a madarak előbb tojnák a tojásokat, majd fészket rakva, abba összegyűjtenék a közben ,,kihűlt", tönkrement tojásokat.)

Nem volt ez mindig így!

1945 előtt voltak bérlakások, amelyeket ki lehetett bérelni. Nem kényszerült bele mindenki az erején felüli építkezésbe, ,,öröklakás" -vásárlásba. Csakhogy, ezeket a bérlakásokat állami tulajdonba ,,vették" és kiutalták... 1968-ra, elfogyva a kiutalható lakások, panelépítkezésbe kezdtek... Átmenetileg még ez is jobb volt a semminél. Csakhogy ezeket a panellakásokat megvásárlásra kínálták föl az akkor szülőképes korba lépő új nemzedék számára.
Először is azt tartom, hogy a legnagyobb történelmi igazságtalanság az 1968-as új gazdasági mechanizmus bevezetésekor felnőtt munkavállalóvá váló nemzedéket érte tömegesen. Mert mi történt ezzel a nemzedékkel valójában?
Miért nevezik kompetensék jobbról plebs-nek, balról, meg csőcseléknek?
Tisztességes ez akkor, amikor az 1990-es első szabadnak nevezett választásokkal törvényhozó helyzetbe került rendszerváltoztató pártok képviselői - ahelyett, hogy a népet lehetőségek sorával felemelkedésre biztatták volna - a saját, régi családi címeik, rangjuk visszaszerzésével és fizetéseik meghatározásával, későbbiekben felemelésével voltak elfoglalva?

Pedig, nemcsak a népet kellett volna felemelni, hanem a családokat és az azt alkotó egyes személyeket. Ehhez bizony legalább az első időszakban családterápiára lett volna szükség!

Arról nem is beszélve, hogy ez a réteg sem ismereti- sem kapcsolati- sem anyagi tőkével nem rendelkezett. És, bizony, az erkölcsi és anyagi kárpótlásból is kimaradt, mert fogalma nem volt arról, hogy az neki járt volna!!! Ezért beszélhetünk napjainkban arról joggal: ez a kárpótlásnak nevezett valami bizony kimeríti a sikkasztás bűnelkövetés fogalmát. Mert ebből a kárpótlásból kimaradtak az 1945 után kisemmizettek és utódaik!!!

Ezért veszem védelmembe a plebs-et és a hajléktalanokat. Mert abban, hogy ilyen széles népréteg plebs-szé, vagyis "csőcselékké", majd hajléktalanná vált a mindenkori hatalom képviselői is felelősek.

Akik a plebs kifejezést gúnyolódás (pejorativ) értelemben használják Magyarország több, mint 2,5 milliónyi szavazópolgárára - akarva, akaratlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az emberek mostanra ilyen rettenetes tudati szinten tengődjenek közös hazánkban. Mindenki figyelmébe ajánlom az emigráns magyarság megélhetés (egzisztencia)-teremtési készségét! Sok olyan amerikás magyart ismerek, aki kint a 0-ról, szó szerint a semmiből vagyonra tett szert az okos eszével, szorgalmával, vele-született kreativitásával, tehetségével, életrevalóságával.

Na, ők jöttek haza elsőkét a rendszerváltozásban és láss csodát: amibe itthon belevágtak, abba sorra belebuktak! Ismerek olyant, aki már másodszor jött vissza, mert nem tud beletörődni, hogy a hazájában csak tönkremenni lehet!!!

Azért ez is jelent ám valamit!!!

Száz szónak is egy a vége: ezek a magyar testvéreink azért sikeresek nyugaton, mert ott már eljutottak a közgondolkodásban odáig, hogy: "NEM AZ SZÁMÍT, HOGY MIT TANULTÁL, MIT DOLGOZOL, HANEM, HOGY MILYEN EMBER VAGY!"
(Lesz ez még így sem! c. amerikai film író-főhőse mondta ezt a filmbéli
boldogtalan szomszédjának, akinek bizonyítási kényszere volt...)

Ahhoz kellenek a társadalmi feltételek, hogy a magyar néphez tartozó egyének ismét méltók lehessenek régi jó hírükhöz!

Ehhez olyan iskolákra - a felnőttképzés keretén belül - van szükség, ahol a plebs-hez tartozók is megszerezhetik azon ismereti tőkéjüket, amit évtizedekig a hatalmat gyakorlók kisajátítottak maguknak!

Szükség lesz még olyan kisvállalkozás-barát programokra, melyek induló, anyagi tőkéhez juttatják az arra hajlandóságot mutató szakmunkásokat.!

Olyan közgondolkodásra is szükség lenne, amelyikben a példaképek élenjárnak emberséggel és az önállóság felelősségével megvalósított életükkel.

Akkor, ha ennek meglesznek a hatalom által megteremtett feltételei, és aki ennek ellenére sem képes felemelkedni, hanem ragaszkodik ahhoz, amit megszokott a szocializmusban: hogy ,,mert kicsi lenni" - nos arra majd lehet mondani, hogy ,,plebs".

De bennük is tisztelni kell az Embert még akkor is, ha ez oly nagyon nehezére esik az úrhatnám polgárnak, vagy az újgazdag burzsujoknak! Pontosabban, tőlük járna csak igazán a tisztelet, hiszen az ő, vagyis a plebs áldozata árán gazdagodhattak meg!!!

Visszatérve az 1960-es évekre, amikorra felnőtté váltak az 1945 utáni első demográfiai csúcsban - a Ratkó-korszakban - születettek, kiknek szülei addigra olymértékben elszegényedtek és ,,mertek kicsik lenni" (az erőszakos kollektivizálási és proletarizálási törekvéseknek engedve) kénytelenek voltak átengedni gyermekeiket a hatalom intézményeinek.
A "lakáspolitikával" úgy manipulálták a fiatalokat, hogy az előre történő "gyermekvállalás" és a hivatalos házassági anyakönyvi kivonat - a fővárosban, pedig, a házasulandó pároknak legalább az egyik félnek rendelkeznie kellett 5 éves állandóra bejelentett lakcímmel - volt a feltétele a lakáshoz jutásnak, annak, hogy egyáltalán a lakásvásárlás jogát megszerezhessék. Ezek az "öröklakás" nevezetű börtöncellákra osztott, összkomfortos betonkalodák mégsem válhattak "igazi otthonná". Miért? Talán, mert az "igazi c s a l á d" hiányzott belőlük!

Pedig a GYES (gyermekgondozási segély) intézménye is növelte a "szülési kedvet".

(Folyt. Köv.)

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A kétharmados többség felelőssége
  2014-01-13 19:04:53, hétfő
 
  Gondolatok a kádári időkben jómódúvá váló KÖZÉPOSZTÁLYHOZ tartozók felelősségéről...


Itt tartanánk vajon, ha a magyar társadalom kádári időkben jómódúvá vált középosztálya nem úgy reagált volna az 1990-es változásokra, mint ahogy? Vagyis, ÁTHÁRÍTva minden felelősséget a külföldi érdekcsoportokra, mint ahogy azt a kommunisták tették az un. szocializmusban. Nem itt tartanánk, ha képesek lettek volna a szocializmust kiszolgáló- annak neveltje-,,elitjei" egy erős nemzetállam újjáépítésére és megszervezésére?

Elmulasztották a legfontosabbat: mégpedig a TISZTA FEHÉR LAPPAL való kezdést, az 1949. évi XX. törvény hatályon kívül helyezésével és a történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállításával.
A Magyar Országgyűlés 1990-ben elmulasztotta mindezt és ebből fakadóan 1944. március 19. óta az 1989-90-ben megalakított rendszer máig törvénytelen!


A TISZTA FEHÉR LAPPAL (TABULA RASA) VALÓ KEZDÉSHEZ BE KELLETT VOLNA VALLANI A MÚLT BŰNEIT!!!

HELYETTE EGÉSZEN MÁS TÖRTÉNT...

Be kellett volna vallani, hogy magyarok százezreit irtották ki a recskihez hasonló haláltáborokban 1945 után!!!!
Az elmúlt 60 évben, pedig semmit nem tudhattunk meg minderről és még a mai napig is el kell(?) fogadnunk, hogy az elmúlt - rendszerváltozásnak hazudott - húsz évben is un. kompetens személyiségek ,,ünnepeljenek" az áldozatokra emlékezve!!!
http://tortenelemportal.hu/2010/09/a-recski-munkatabor-aldozataira-emlekeztek/

El kell fogadnunk, mert ezt a személyiséget is az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a Budapesti Forradalmi Bizottság és az Értelmiségi Forradalmi Tanács tagja volt. Akit, emiatt 1957 januárjában elbocsátottak, letartóztattak, majd Kistarcsára internálták, és szabadulásától 1959 végéig rendőri felügyelet alatt állt.
http://www.parlament.hu/kepviselo/elet/b001.htm

Hogyan lehetséges az, hogy neki mindezt megbocsátotta az a kádári hatalom, amelyik oly ádázul agyonhallgatta és negatívan diszkriminálta rabtársait - és azok hozzátartozóit - minden létező módon? Hogyan lehetséges, hogy ő, mint vendéglátós vezérigazgató oly hűséges kiszolgálója lehetett a kádári suttyomterrornak, majd 1990. május 30-tól 1990. július 23-ig a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára lehetett és július 23-tól december 21-ig a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszterként pont ő szervezze újjá a kémelhárítást és a hírszerzést?
http://www.parlament.hu/kepviselo/elet/b001.htm

Hogyan lehetséges, hogy a mai napig mindent megtehet azért, hogy ezekben a haláltáborokban kiszenvedettek utódai soha semmit meg ne tudjanak rokonaik szenvedéseiről (Lásd: Bóna Rudi történetét!) és arról, hogy miattuk volt egész életükben a negatív megkülönböztetés (diszkrimináció) az osztályrészük még 1990 után is!!!
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=70638&n=furaila&blog

Hogyan lehetséges, hogy soha semmiféle kárpótlásban nem részesülhettek ezek az utódok, akiknek akár feleségként, akár menyasszonyként, akár a gyermekükként titkos gyászban és a társadalom peremére szorítottan kellett leélniük az életüket? Mert nem csak a recskihez hasonló haláltáborok lakóinak jelentett és jelent a mai napig priuszt, hanem az utódaik számára is. Ez a legálságosabb bűn, amit elkövethetnek velünk: utódokkal szemben!!!

Ki kell végre mondani, hogy a kommunista eszmék jegyében is milliókat irtottak ki a világ számos országában, köztük Magyarországon is!
Ráadásul, ez a népirtás nem egy-két évig tartott, hanem évtizedekig. 1956-ig sikerült likvidálniuk, illetve "átnevelniük" kommunistáéknak - bolsevik mintára - az "osztályidegennek" kikiáltott "burzsuj-reakciós elemeket".


Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlással, pedig végleg megsemmisítették a polgári demokráciáért, az emberi szabadságjogokért harcolókat.
Mert, akit nem akasztottak föl, hanem életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek - az, ha megélte a szabadulást - valójában soha többé nem lehetett szabad!!!

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=70638&n=furaila&blog

Halálraítélt, belső-emigránsként kellett meghalnia, mint számkivetettnek!!!


Mi lett a sorsuk családtagjaiknak?

Ugyanaz, mert a magyar családok és családtagok is belső emigránsként kellett, hogy tengessék az életüket, mert a politikai diktatúra kidolgozta és "sikerrel" alkalmazta velük szemben a negatív megkülönböztetés (diszkriminációs kontraszelekció) minden formáját. Ennek jó példája a mindenki számára ismert aczéli hármas "T", melynek fokozatai a "t"iltom, "t"űröm, esetleg "t"ámogatom voltak. Aczél György ugyan nem volt kultuszminiszter, de mint az MSZMP KB kulturális ügyekért felelős vezetője, sikerrel alkalmazta évtizedeken keresztül a kontraszelekciót az oktatásban, és a kultúra minden területén. Hogyan tehette, ha nem is ő volt a kultuszminiszter?

Ez csakis egyféleképpen válhatott valóra...hiszen az egypárti diktatúra olymódon telepedett rá az egész magyar társadalomra, hogy minden gyárban, üzemben, intézményben működött egy "alapszervezete" - amelyiknek többnyire függetlenített vezetői - tagjai voltak a vállalati, v. intézményi vezetőségnek.
Ez azt jelentette, hogy a "cég" igazgatója semmiben nem dönthetett a függetlenített kisz- párt- és szakszervezeti titkár nélkül!!! Csakhogy, sem igazgató, sem kisz- párt- és szakszervezeti titkár nem lehetett csakis párttag.

Ennek a hatalmas apparátusnak a bérét és infrastrukturális hátterének létrehozási- és fenntartási költségét (irodák és berendezései) valamint alkalmazottai bérét a "dolgozó nép" termelte meg. Ezen dolgozókba beléjük sulykolták iszonyatos propagandamunkával, hogy az ő érdekükben gyakorolják a HATALMAT!

A "t"ámogatandók csoportjába tartozók ezt el is hitték és rájuk, főleg a szavazataikra a mai napig bizton számíthattak és számítanak az utódpárt politikusai is. A hatalomnak "csak" azokkal volt/van gondja, akik a "t"iltás és "t"űrés negatív diszkriminációs csoportjába tartoztak. Nos, miattuk kellett kitalálni és létrehozni a munkásőrséget, melynek a feloszlatásakor 60.000 tagja volt! Rájuk is bizton számíthatnak a mai napig!

Az 1980-as évek végére olymértékben felélte ez a hatalmas pártapparátus a dolgozó nép által megtermelt javakat, hogy már bért sem tudtak számukra fizetni, csak úgy, hogy hitelt vettek föl, méghozzá attól a "rothadó-kapitalista" nyugattól!


Ez olyan válságba sodorta Magyarországot, hogy az MSZMP KB üléseken http://furaila.xfree.hu/140848
már ilyenek hangoztak el, mint pl. az

1989. jun. 23-24-i ülésen:

"...Ami a gazdaságot illeti, mindnyájan tudjuk, hogy Magyarország ma gazdasági értelemben szuverenitása nagyobbik részével már nem rendelkezik. A világ számos, SULYOSAN ELADÓSODOTT ORSZÁGÁHOZ HASONLÓAN, A GAZDASÁGI LÉT VAGY ÖSSZEOMLÁS NAPI DELMMÁJÁVAL KÜZD. Ebben a helyzetben nem csupán az politikai kérdés, hogy el tudjuk-e kerülni a fizetésképtelenséget.../1101 GRÓSZ KÁROLY/"


Vagy pl.: szeptember 1-i ülésen:

"...a devizatartalékok "lesujtóan" alacsony színvonalon vannak. Ezek tulajdonképpen azon a határon mozognak, ami már BIZTONSÁGUNKAT VESZÉLYEZTETI, SULYOSAN VESZÉLYEZTETI ... Úgy gondolom, hogy rendkívül mértékben megnövelheti problémáinkat, ha FIZETÉSKÉPTELENSÉGET KELL BEJELENTENI KÜLFÖLDÖN... /1584 MEDGYESSY PÉTER/

...De azt ne felejtsük el hozzátenni, hogy 1971 ÓTA MEGVÁSÁROLTUK A LÁTSZÓLAGOS POLITIKAI NYUGALMAT ÉS AZ ÉLETSZÍNVONALAT, méghozzá KÜLFÖLDI FORRÁSOKBÓL VÁSÁROLTUK MEG, és ENNEK ÁRÁT FIZETJÜK MOST, és FIZETJÜK MEG A KÖVETKEZŐ ÉVEKBEN /1616 HORN GYULA/"És, milyen megoldásokat találtak ki saját maguk és pártjuk számára? Mert arról szó nem volt ezeken az üléseken, hogy mi lesz Magyarországgal és a benne élőkkel: a "dolgozó néppel"?!

Íme 1-2 ötlet az 1989. jun.23-24-i, valamint a szept. 1-i ülésről:

"A sajtóval, televízióval, rádióval kapcsolatban... mindnyájunk számára teljesen nyilvánvaló, hogy akié a tömegkommunikáció, azé a hatalom, legalábbis a hatalom gyakorlásának fantasztikus hatása... /1140 SZILÁGY Tibor/

Én azzal értek egyet, hogy a GAZDASÁGPOLITIKA AMIT FOLYTATUNK, GYÖKERESEN HIBÁS VOLT, ELVETÉLT és nekünk újat kell kialakítani... /1171 HORN GYULA/"


szept.1.:

"...Teljes bátorsággal verhetjük-e vissza a párt vagyoni dolgaival összefüggő vádakat... nem a párt tagságának a pénzéről van csupán szó, ha arról lenne szó, nem lenne gondunk, azzal sem, HOGY HOGYAN ÉS HOVÁ DUGDOSSUK... /1488. RAJKI Sné/

...használja ki a Közp. Bizottság, és nyilván az ezzel foglalkozó szervezete mindazt a törvényes lehetőséget, amellyel bizonyos fokú védettséget biztosít a nem tulajdonában lévő ingatlanjainak. Ugye a védettség az úgy alakul ki, hogy beviszem egy kft-be, a kft elmegy egy másik vegyes vállalkozásba, ne adj isten még külföldi tőke is érdekelt benne, és VÉGÜL EL LEHET TÜNTETNI ...(1495 IVÁNYI P)"

-.-.-.-

Miközben, sok HELYI rendszert változtatni akaró (emdéefes) éjt nappallá téve munkálkodott, ülésezett és szervezkedett, mégsem jutott szóhoz a helyi szervezet összejövetelein.

Márpedig, aki helyi szinten ,,labdába sem rúghatott", az országos feladatoknak még csak a közelébe sem kerülhetett. Ezen elkötelezett és elhivatott emberek ma már visszavonultak ,,EMIGRÁCIÓJUKBA" és azóta is folyamatosan keresik a rendszerváltás kudarcának okát.

(Folyt.köv.)

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
2013.12 2014. Január 2014.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 15 db bejegyzés
e év: 136 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 212
  • e Hét: 315
  • e Hónap: 1907
  • e Év: 54243
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.