Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Az Alaptörvény nem a NÉP Alkotmánya
  2014-11-30 11:06:46, vasárnap
 
  HELYZETELEMZÉS, melyből kiderül, hogy az Alaptörvény nem a nép alkotmánya!
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=127453&n=furaila&blog
*
Hogyan válik fokozatosan, a Kárpát-medence a magyarság rezervátumává?
1.) Trianonnal kezdődött... majd folytatódott
2.) a II. világháború borzalmaival;
3.) az 1945 utáni proletárdiktatúra - helycserés támadással történő megvaqlósulásával;
4.) az 1956-os népfolkelés (forradalom) kirobbantásával leverésével és az utána következő rettenetes véres megtorlással;
5.) a szocializmus maffiózós - külföldi pénzolligarchák segítségével - módszerekkel történő becsődöltetésével;
6.) az államcsőd rendszerváltozással - egyfajta PAKTUMMAL háttér alkuval a NÉP feje fölöt és annak tudta nélkül történő megoldása;
7.) a munkásság és a parasztság - genocídiális módszerekkel történő felszámolása;
8.) a 2004 december 5-én a trianoni döntéssel határainkon kívül rekedt nemzettestvélreink megtagadása;
9.) de a végső tőrdöfés a 2012. jan 1-ei hatállyal érvénybe lépett - a parlament által a NÉP MEGKÉRDEZÉSE NÉLKÜLI ALKOTMÁNYOZÁSSAL HATÁLYBA HELYEZETT - ALAPTÖRVÉNY a nemzet porba hullását okozta.
*
Ez az utolsó tőrdöfés "Méltó" befejezése volt annak a több évtizedes politikai terrornak, amivel 1945, majd 1956 után néppé degradálta a magyar nemzetet. Amiért felemlegetem mindezt a mai napig, az azért van, mert a 2010-es választásokkal, kétharmados többséggel kormányra került Fidesz sem volt hajlandó fölvállalni az 1945 utáni - bolsevik mintára történő népirtást; sem az 1956 utáni rettenetes VÉRES MEGTORLÁST! http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=70638&n=furaila&blog
*
Amiért ezekért a nemzet-ellenes BŰNTETTEKÉRT A MAI NAPIG NEM VONTAK FELŐSSÉGRE... sőt, az MSZMP-ből kinőtt utódpártok (MSZP, MDF, SZDSZ...) megkötötték azt a máig ELHALLGATOTT PAKTUMOT. Melynek betartatásán oly szorgosan ŐRKÖDIK Boross Péter és mindazok, akik érdekében áll. http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=126194&n=furaila&blog
*
Bizonyíték a Paktumra: http://furaila.xfree.hu/256559
*
Ezért nem térhettünk vissza még 2010-ben sem a magyar közjogfejlődéshez, mert a 2/3-ad egy modernizált, de szintén ál-alkotmányt akart a TÖRTÉNETI ALKOTMÁNY helyett. Úgy tesznek, mintha megkerülhető lenne ezer esztendő jogfejlődése, Rákóczi, és az 56-os pesti srácok közjogi küzdelme.
Ezzel a tettükkel nem egy ósdi, poros alkotmányosságot tagadnak meg, hanem a szerves alkotmányfejlődésünket, világon egyedülálló megoldást a mindenkoron tisztességes hatalomgyakorlásra, s az egyetlen bevált közjogi védelem lehetőségét a pénzügyi diktatúrával szemben! Ha nem is képesek átlátni a felelősségüket, vagy tudatlanságból, esetleg gátlástalanságból teszik mindezt, akkor nincs rá felmentés, hiszen ez aktív, vagy passzív hazaárulás a részükről. A mai politikai rendszer ugyanis, jogfolytonos a Rákosi-kádár diktatúrával, sőt az őket megelőző 19-es forradalom jogi örökösei még akkor is, ha a szavaikban elhatárolódnak tőle.
*
Mit tehetünk a jelen Alaptörvény keretei között azért, hogy helyreálljon ősi alkotmányosságunk - a Szent Korona értékrendje szerint? Tudnunk kell, hogy ősi alkotmányosságunk tartott meg bennünket több ezer éve, de legalább 1160 esztendő - azaz, szkíta rítusú VÉRSZERZŐDÉSÜNK - óta.
*
Ezért, az ismeretek sokaságát kell elsajátítanunk, hogy ismét a ,,TUDÁS NÉPE" lehessen a magyar!
-.-.-.-.-.-.-.-.-

Hazánk Alkotmányos Rendje a Cél
(Folyt. köv.)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Orosházi Ferenc alkotmányos kötelezettségét teljesítette
  2014-11-29 16:45:18, szombat
 
  Orosházi Ferenc a bíróságon
(A Beadvány szövege és ismertetése a videón is)

Köszönet Orosházi Ferencnek, hogy helyettem/helyettünk is megtette azt, ami állampolgári kötelessége volt. Köszönet a kiállásáért és kitartásáért! (Bóna Mária Ilona)


Tagadhatatlan Tények‎Civilek a politikusok alkotmánysértő diktatúrája felszámolásáért
Egyre többen értik meg, hogy miről szól többek között ez az oldal is...


Orosházi Ferenc:

Beadvány!

Mint az ezer éves magyar állam egyik állampolgára, alkotmányos kötelezettségemet teljesítve tájékoztatom Önt a következőkről:
(Az alkotmányos kötelezettségem a többször módosított 1949. évi XX. törvény hatályos, 2.§. (3) bekezdéséből származik: ,,Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom /erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg/ kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton
mindenki jogosult és egyben köteles (KÖTELES!) fellépni.)
Tájékoztatás!
A magyar állam ezer évnél régebbi alkotmánya alapján a magyar államban alkotmányozni CSAK a NEMZETNEK van joga. 1848-ig a nemzet a nemességből állt, 1848-ban ezt a jogot a nemesség a magyar állam minden polgárára kiterjesztette. Ezt a jogot sértették meg 1949-ben a kommunisták, amikor a nemzet helyett alkotmányoztak, és az alkotmány nevű törvényükkel diktatúrát vezettek be.
A kommunista diktatúra elleni 40 év küzdelem után 1989-ben a képviselők a nép nyomásának engedve, az alkotmány módosításával ideiglenessé tették az általuk alkotott alkotmányt, és benne a népszuverenitás elve alapján minden hatalmat (és ezzel az alkotmányozás jogát) visszaadták a magyar nemzetnek, a magyar állam polgárainak.
Ettől kezdve Magyarországon, az ezer éves magyar államban alkotmányozni, új - az ideiglenes alkotmányt hatályon kívül helyezni képes - alkotmányt, CSAK a magyar nép, a magyar állam állampolgárai alkothatnak, KÉPVISELŐ NEM!
Az alkotmány ezen előírását sértették meg a képviselők, amikor 2011. áprilisban megalkották Magyarország Alaptörvényét, mely így jogilag új alkotmánynak ÉRVÉNYTELENNÉ, alaptörvénynek alkotmány-ellenessé vált.
(Nem az alkotta meg, akit az alkotmány erre felhatalmazott)
.
Egy jogilag érvénytelen alkotmány viszont nem alkotmány, JOGILAG NEM LÉTEZIK. A jog alapelve szerint jogviszonyt nem keletkeztet és nem is szüntet meg.
Vagyis nem csak arra alkalmatlan, hogy az alkotmányt hatályon kívül helyezzék vele, hanem arra is, hogy a Magyarország nevű államot létrehozzák vele. Vagyis Magyarország ideiglenes Alkotmánya és ezzel a magyar állam hatályban van, a Magyarország nevű állam NEM LEHET a MAGYAR ÁLLAM.
Mivel az AB hivatalból nem helyezte hatályon kívül az alaptörvényt, alkotmányos kötelezettségét teljesítve ezt a magyar népnek KÖTELESSÉGE MEGTENNI!
Tehát a magyar állam alkotmányos rendje alapján a Magyarország nevű állam jogilag nem létezik, érvényesen nem jött létre.
Márpedig ha a Magyarország nevű állam jogilag nem jött (mert nem jöhetett) létre, ezért ennek a bíróságnak nem joghatósága és illetékessége nincs fölöttem, hanem
EZ A BÍRÓSÁG JOGILAG NEM LÉTEZIK.
Csak és kizárólag azért jelentem meg a bíróság előtt, hogy a jelen tájékoztatásomat megtegyem a bíróság és a sajtó felé.
Hogy a magyar nép (és a nemzetközi közvélemény) megértse végre, hogy mi folyik ebben az országban, és tegyen a diktatúra felszámolásáért. A magyar nép a történeti alkotmány ellenállási záradéka, és az ideiglenes alkotmány előírásai alapján, a nemzetközi közvélemény a nemzetközi jog, az ENSZ emberi és polgári jogok előírásai alapján tehet a diktatúra felszámolásáért.
Tehát nem az a kérdés, hogy követtem-e el bűncselekményt, vagy nem.
(Egyébként nem). És még csak az se kérdés, hogy a Magyarország nevű állam magának tulajdonított joghatósága kiterjed-e rám, eljárhatnak-e velem szemben. Egész egyszerűen arról van szó, hogy mivel a Magyarország nevű állam jogilag nem létezik, ezért annak egyetlen intézménye - így ez a bírósága - se létezik. Vagyis nem hogy joga nincs fölöttem, hanem jogilag NEM LÉTEZIK! NINCS.
Tehát nem hogy eljárni nem tud velem szemben, de még idézni se, mert NINCS HOZZÁ JOGA!
Fentiekre tekintettel - magyar joghatóság hiányában - a Magyarország nevű nem magyar állam és annak ügyészsége alkotmányt és nemzetközi jogot sértő tevékenysége miatt KÖZVETLENÜL az ENSZ és EU nemzetközi bíróságaihoz fordulok.
Felhívom Bírónő figyelmét, hogy amennyiben a Bíróság a magyar alkotmányos rend megváltoztatására kísérletet tevő Magyarország nevű állam nevében a diktatúra érvényesítésére erőszakot alkalmaz, abban az esetben kimeríti ,,az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása" bűncselekmény törvényi tényállását, ami akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is járhat. Hiszen a diktatúra (és ahhoz kapcsolódva a bíróság) a magyar alkotmányos rend megváltoztatását megkísérlő érvénytelen jogrendjének erőszakkal kívánna érvényt szerezni.
Fentiekre tekintettel én, mint a magyar állam erre alkotmányban följogosított állampolgára ennek a jogilag nem létező bíróságnak a színjátékát, alkotmánysértő tevékenységét a magyar állam területén befejezettnek nyilvánítom.
Ez a mi hazánk, itt mi, a magyar nemzet dönt jogról és hatalomról, és nem egy háttérhatalmat kiszolgáló rablóbanda, amelyik politikai ,,elitnek" nevezi magát, miközben elárulta a népét, nemzetét.
( Geri Tibor munkája nyomán)


https://www.youtube.com/watch?v=n3fWEnuBA-U&feature=youtu.be


Magyarország nevű állam, jogilag nem létezik! Orosházi a bíróságon
Orosházi Ferenc a bíróságon 2014.11.28. Budapest www.pozitivtv.hu
YOUTUBE.COM
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nemi erőszak régen és most
  2014-11-27 10:55:21, csütörtök
 
  A börtönhierarchia legalján a gólyatábori erőszakoló

Fokozottan ügyelnek a kaposvári börtönben a gólyatábori szatír biztonságára, mert a pedofíliáért és a nemi erőszakért előzetesben ülők vagy jogerős büntetésüket töltők a rabok között a hierarchia legalján állnak, ezt pedig gyakran durva bántalmazással is kifejezik az elítéltek.

Nem különítették a 38 éves fotóst, akit azzal gyanúsítanak, hogy megerőszakolt egy lányt az ELTE gólyatáborában, mert akkor magánzárkába kerülne, ami büntetésnek számít - értesült a sonline.hu.

http://www.origo.hu/itthon/20140920-fokozottan-figyelnek-a-fegyorok-a-golyatabori -eroszakolo-biztonsagara.html

*

Erről az ERŐSZAKRÓL annyi minden jut eszembe saját ifjú-koromból...

1.) Nagyon fájdalmas sebként ég a lelkemben az, amikor a saját anyám hozzájárult ahhoz, hogy a titkosszolga barátja megerőszakoltathasson valakivel, akinek lakást ígértek érte cserébe. Nekem még azóta sem volt alkalmam erről beszélni senkivel! Mert, amikor szóbahozom, akkor mindenki elhallgattat... és megvetéssel néz rám. Sőt, volt aki azt mondta, hogy én vonzottam be a megerőszakolót, mert én akartam valójában azt az erőszakot!!! (Érdekesen alakulnak ezek a dolgok a különböző történelmi korszakokban.)

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=125709&n=furaila

Visszatérve az én esetemre - mert Tiborca valójában én voltam/vagyok - amikor is nem írtam le mindent, ami a mai napig úgy földhözvág, hogy alig tudok napról-napra továbblépni!!!! Az az erőszak 17 éves koromban történ meg velem. amiért NEM HEVERTEM KI a mai napig, az leginkább azért van, mert az a HATALOM kinyújtott karjaként működő anyának hitt nőszemély és az ÁVH-s házibarátja megbizatásaként lett végrehajtva.

Azért sem lehet elfelejteni, ez az anyának álcázott nőszemély a mai napig az első számú azonosítóm a személyi okmányaimban, első kérdés amit feltesznek - bárhova megyek ügyeimet intézni, hogy "anyja neve". Nekem olyankor annyira tiltakozik kimondani azt a nvet, hogy hosszan hallgatok... és zavart keltek ezzel... Megzavarom az embereket, akik számára a legdrágább az édesanyjuk nevét kimondaniuk!!!!

Nincs olyan anyák napja, amit ne sírnám végig! Miközben, engem ünnepelnek a gyerekeim... aközben, gyermeki lelkem a "semmi ágán ül"-ve vacogva vágyakozik egy kis anyai szeretetre, ami után hiába vágyakoztam egész életemben!

*

2.) El tudjátok képzelni, hogy milyen BIZALMATLAN lélekkel neveltem gyermekeimet ilyen "előélet" után? Amiért nem volt alkalmam SZEMÉLYESEN ELMONDANI SENKINEK, a TÉMÁVAL kapcsolatos tapasztaltaimat, leírtam azokat a TUDÓSÍTÁS MAGYARORSZÁGRÓL című írásomban.


IDÉZET A TUDÓSÍTÁSBÓL:

"Olyan nagy öröm volt Katalin számára, amikor Zsuzsit fölvették az egyetem tanárképző karára! Zsuzsi viszont, egykedvűen vette tudomásul. Katalin, mint egy lelkes anyuka, sehogy nem értette... Főleg, amikor a gólya-táborba szóló meghívást sem fogadta el. Nem vágyott oda a kortársaival való szabadidős együttlétre! Talán, mert ez volt a második felvételije, amitől kezdett elmenni az egésztől a keve...???

Már az első évfolyam elején megrendeztek egy un. GÓLYA BÁLT, amire Katalin sokkal izgatottabban készült, mint a lánya. Amolyan bálias külsővel szerette volna látni induláskor. Ehelyett, furcsa szerkóban libbent ki a lakásajtón. Katalin érezte már nem szólhat ebbe sem bele... Alig várta az estét... Már majdnem éjfél volt, amikor könyörgőre fogva megkérte Zsuzsi apját, hogy üljön kocisba és menjen nézze meg azt a bizonyos Gólya-bált!

Apja bement a patinás egyetemi épületbe és ment a zenebona után, ahol az egyik teremben meg is találta Zsuzsit. Otthon aztán kiderült, hogy leginkább a fölsős évfolyamosok pótszeres bulizásához asszisztálhattak a "Gólyák"!... Talán, amiért Zsuzsi már tudta, hogy mi az aktuális "trendi" ezért nem volt annyira lelkes, mint az anyja. Amikor megkezdődött a tanév, fokozatosan kezdett kiderülni, hogy milyen is az a bizonyos "trendi"! Ez egy olyan életformaváltással járt Zsuzsinál, hogy szinte belebetegedett. Először a sportot hanyagolta el, majd egy sérülés után teljesen abbahagyta. Azután a barátnőit "építette le", majd a kedvesével is szakított - vagy inkább ő szakított Zsuszival, mert teherbeejtett egy másik lányt, akit elvett feleségül. Rendszertelenül táplálkozott, mert a rendszerváltozásra hivatkozva megszűnt a "közétkeztetés", a menza...

(Egy sor negatív történéssel kellett volna megbírkóznia főiskolának és alkalmazottainak, valamint hallgatóinak egyaránt, miközben nem állhatott meg az élet egy pillanatra sem. Ugyanakkor a Munkaügyi Hivatalhoz hasonló stílusban intézték az adminisztrációt a tanulmányi osztályon. Vagyis az a hely lett a főiskola, ahol valósággal büntették a hallgatókat. Büntették őket a puszta létükért, a megnövelt létszámért, az alacsony tanári fizetésért, a rossz körülményekért, mindenért. Büntették őket minden lehetséges módon, de legfőképpen az ismeretek átadásának- és számonkérésének módjával! Miért? A pszichológiai szakirodalomban ezt a jelenséget, emberi magatartást azzal a magyarázattal indokolják, hogy "...a frusztált ember agresszivitását leggyakrabban arra irányítja, ahonnan a legkisebb ellenállásra számíthat.". Ilyen kiszolgáltatott, ellenállásra képtelenek az egyetemi és főiskolai oktatók és hallgatóik Magyarországon - akár fiatalok, akár "öregek". "Jobb híján" egymás ellen fordulva vezetik le a körülmények miatti tehetetlen dühüket.)"3.) Képzeljétek el, hogy valamilyen piti kis lopás miatt letartóztatták a szemközti szomszédasszony nővérének a fiát... Majd el is ítélték és a börtönben megerőszakolták... a jóképű, egyébként csendes gyereket. Ez a 90-es évek elején volt itt Pesterzsébeten. A lényeg, hogy ez a fiú öngyilkos lett börtönben. Mindez egy pokróc miatt, amit elvett valakitől, aki csak erre várt, hogy följelenthesse és a srácot lecsukathassa.

Akkoriban így szerveztek be titkos szolgálatra fiatalokat!!!!!!!!

Gondoljátok el, hogy közben, meg kirabolták az országot privatizáció címén a magánvagyonaikat gyarapítandó - a politikusok! Azok, kiknek a mi érdekeinket kellett volna, v. kellene képviselniük!!!! Ez a fiú belehalt abba az önbíráskodásba, amire a cikk is felhívja a figyelmünket!

*

4.) Rettenetesen elfajultak Hazánkban, (a világban) a dolgok!!! Mintha vesztét érezné az emberiség!

Szomszédasszonyom mellett lakott az az idős házaspár, akit pár éve úgy megvertek ismeretlen betörők, hogy a csontjáról leverték a húst az idős férfinak, aki bele is halt a kórházban... Majd, a szintén súlyosan bántalmazott felesége is utána halt egy hét múlva... Szomszédasszony, aki a közös házfalon keresztül tanúja volt a falon jelző két idős embernek... és az azt követő zuhogásnak!!! Annyira félt, hogy moccani sem mert, nemhogy segítségért szaladni! Viszont, telefonálhatott volna! Vagy...??? Végül, másnap "vészcsengőt" adott nekünk, amin jelezni kívánta, ha őt is meglátogatják a betörők, tudjon segítséget hívni!!! Azóta sem lehet tudni, kik voltak a két idős embernek a támadói!!!


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Újra meghallgattam József Attila egyik versét
  2014-11-21 08:03:10, péntek
 
  Újra meghallgattam József Attila egyik versét https://www.youtube.com/watch?v=kQUnoI8ATZI

és az jutott róla eszembe, hogy milyen tragikomikus mindez, ami már hosszú évek óta folyik ellenünk- velünk! Milyen tragikomikus, hogy miközben kocsányon függő szemekkel bámuljuk a televízióban a nekünk szánt szórakoztató műsorokat - melyekből mindent megtudhatunk a celebekről, meg a politikusok viselt dolgairól - aközben önmagunkról meg szinte semmit sem tudunk!

Pontosan úgy, mint ahogy egy RABSZOLGÁNAK sem ismerhető családi múltja. Minek is tudnia, hogy ki fia borja? Hiszen, akkor még öntudatra találna és nem lehetne úgy használatba venni, mint valami robotot (modern rabszolgát)!!!

*

Ezen töprengve eszembe jutott, hogy mennyivel érdekesebb lehetne annak felismerése, hogy: a MÚLT nem csak velünk, hanem BENNÜNK is él!

Mert, a jelen embere magában hordozza múltját és jövőjét, azon egyszerű biológiai képlet alapján, hogy születésünkhöz egy férfi és egy nőivarú ember egyesülése szükséges. Őket 2-2 ember, az utóbbiakat 4-4 ember nemzette. Ükszüleink biológiailag szükséges létszáma már 16 személy. Ha, gondolatban megrajzoljuk a képletét, akkor látjuk, hogy fejére fordított piramis csúcsaként hordozzuk az ősök génállományának készletéből esetenként kialakult - egyszeri és megismételhetetlen - saját génkombinációnkat. A piramis egy-egy emeletét nemzedéknek (generációnak) nevezzük. Házasodáskor a házastárs genetikai piramisa új génállományt kapcsol be a megszülető emberke génvariációjába.

A múlt, tehát nemcsak velünk, bennünk is él - mérhetetlen színes változatosságot felmutatva. Ebből következik az az alapvető kíváncsiság, hogy igyekszünk megismerni saját, leszármazási (genealógiai) múltunkat, mert csakis annak ismeretében alakulhat ki identitásunk, hovatartozás-tudatunk. Annak tudása, hogy a magyar- és más- (nemzeti kisebbséghez tartozó) családok, magántörténelmükkel részeseik a magyar nemzet történelmének, lehetővé teszi az egészséges nemzettudat kialakulását, mellyel már egyenrangú tagjai lehetünk saját hazánknak és minden további nemzetek közösségének.

*

Olvasva a madjarokról, akik Kazakisztánban, vagyis Kazahsztánban élnek... rácsodálkoztam mindarra, amit megtudtam róluk: példaadó rokonainkról. A madjarok először 2007-ben találkoztak a magyarokkal kazak területen. Egy olyan városban - amelyik a szovjetek kivonulása után - elhagyott gettók tömegévé silányult.

A madjarok úgy tudtak túlélni mindent, és megtartani identitásukat, hogy berendezkedtek egy önellátó (autokart) háztartásra a családon és a kisebbségi közösségen belül. Megőrizték a családi történelmeiket olyannyira, hogy bárki, akit megkérdeztél ükök ükig visszamenőleg le tudta rajzolni a családfáját.

Vagyis, ott megvalósult az, amiről én is írtam a kunszentmiklósi néprajzi leírásom végén az összegzésben, hogy minden családban tudni kellene a genetikai leszármazási múltat, vagyis, hogy ki fia borja is az ember valójában. Ismerni kellene, hogy ezeknek az ősöknek milyen szerepet vagy sorsot kellett vállalniuk a különböző történelmi időkben és harcokban. Legalább az I. világháborútól kezdődően... Mert, - szerintem ennek TUDÁSA kötelezi az utódokat arra, hogy az ősei jó példáját követve, vagy a rossz példából okulva tervezze meg saját életprogramját...

Arról nem is beszélve, hogy ezek a magántörténelmek adják egy nemzet, vagy nemzetiség történelmét.


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Helycserés támadás a Fidesz oktatáspolitikájában
  2014-11-07 13:38:12, péntek
 
  A Fidesz szintén meg akar valósítani egy "HELYCSERÉS TÁMADÁST"! Ki akarja nevelni a saját "elitjét", és rabszolgáit!!!

Ehhez még az is hozzájön, hogy MINDENNEK ÖSSZHANGBAN (KOMPATIBILITÁS) KELL LENNIE AZ EU-oktatáspolitikájával!

Vagyis, el kell kerülni, hogy az EU-ban ráfogjáék Magyarországra a SZEGREGÁCIÓ vádját!

Ezért, a nagylétszámú kisebbséghez tartozók gyerekeit is rá kell venni arra, hogy elvégezzék a 8 általánost és SZAKMÁT is tanuljanak.

Félve a SZEGREGÁCIÓ vádjától, hozzájuk igazítják - általánosan kiterjesztve a többségi társadalomhoz tartozókra is - a SZAKKÉPZÉST, ami a többségi társadalomhoz tartzók számára olybá tűnik, mint valami RABSZOLGAKÉPZÉS...

Na ezt itt a tökéletes CSAPDAHELYZET!!!

A megoldáshoz visszanyúlt a Fidesz egy évtizedekkel ezelőtti HELYCSERÉS TÁMADÁS MÓDSZERÉHEZ, amit 1945 után valósított meg a szocialistának mondott hatalom. Tette ezt azzal az ideológiai magyarázattal, amelynek a "PROLETÁRDIKTATÚRA" megvalósítása volt a végső célja. És, ami valójában az ország tönkretevéséről, eladósításáról szólt. Meg lehet tekinteni, hogy hova vezetett. Tessék csak megnézni az 1989-es MSZMP KB jegyzőkönyvekből kivonatolt részleteket itt!

http://furaila.xfree.hu/256559


Az, hogy már akkor is folyamatosan ELÁRULTA a MUNKÁSOSZTÁLYT ez a "PUHA" DIKTATÚRÁT megvalósító hatalmas PÁRT-apparátus - mi sem bizonyítja jobban, mint-hogy az 1980-as évekre pont a MUNKÁSSÁG volt a legszegényebb!

Tessék csak elolvasni Báthory Zoltán: a ,,Tanulók, iskolák, különbségek (Egy differenciális tanuláselmélet vázlata)" című könyvében! Megjelent: 1992-ben a Tankönyv Kiadónál.)
BÁTHORY ZOLTÁN olyan statisztikai adatokra hivatkozik ebben, a mások munkáját is összegző tanulmányában, melyek azt bizonyítják, hogy az "1980-as évek szakMUNKÁS rétegének gyermekei teljesítenek a legrosszabbul az iskolákban".

"A továbbtanulási arányuk egyre kisebb... Az okokat ,,kutatva" megállapítják a szerzők: a szegénységgel, az egzisztenciálisan halmozott hátrányos helyzettel magyarázhatók az ,,alul teljesítések" (vagyis: képességeik szerint többre lennének képesek).

*

Ezek után már azon sem lehet csodálkozni, hogy "... a kilencvenes évek kezdetétől ... az új helyzetbe került magyar társadalom elenyésző kisebbségének jelent reális kibontakozási lehetőséget. A többség számára a korábbi értékrendek felbomlása és a társadalmi kommunikáció új eszközeinek hiánya egyfajta funkcionális analfabétizmust eredményezett. Ha mindezekhez hozzáadjuk, hogy 1990-ben a 15 éves és ennél idősebb népesség 20,7 %-a nem rendelkezett befejezett 8 osztályos általános iskolai végzettséggel, és 1,2 %-uk iskolába sem járt, megállapíthatjuk, hogy Magyarország lakossága kettészakadt: a még mobilizálható tudással rendelkezőkre és a reménytelenül leszakadókra."

És akkor még nem is beszéltünk a szakmunkásokról. Ők a további 42,5 %-ban találhatók - a középfokú és felsőfokú szakképzettségűekkel együtt - egy 1990-ben elvégzett statisztikai felmérés szerint. (KSH Statisztikai Évkönyv 1991.)

Tetszik érteni?

1990-ben a 15 éves és ennél idősebbek 20,7 %-a NEM VÉGEZTE EL A 8 ÁLTALÁNOST!!! És 1,2 %-a ANALFABÉTA volt!!!
Nos, ez mind annak a magát szocialistának hazudó rendszernek a ,,SARA", amiben a mai napig dagonyázunk!!!

*

VIKTORÉKNAK VOLT KITŐL TANULNI A RABSZOLGAKÉPZÉST!

Itt olvasható egy elemzés arról, hogyan valósult meg 1960-ban az a bizonyos SZAKMUNKÁSKÉPZÉS:

""Valójában arról volt szó, hogy a szalagrendszerben, teljesítménybérben dolgoztató konfekcióiparnak szüksége volt modern rabszolgára."

"Vagyis olyan munkásnőkre volt szükség, akik kötél idegekkel bírták a napi 8-10 órai robotot minden kommunikációs igény nélkül! Kitermelték - az ókori "beszélő szerszám" mintájára - a legújabb kori: nem beszélő változatot. Hogyan? Úgy, hogy a három évig tartó kiképzés alatt igyekeztek megfosztani őket minden személyiségjegytől, egyéni megnyilvánulási készségtől. Közben elrettentő történeteket meséltek nekik a "reakciós, burzsuj" időkről. Szükség is volt erre a drákói kiképzésre, felkészítésre, mert az üzemcsarnokokban, a textilipari munkagépek iszonyatos zajjal működnek, működtek. Ebben a zajban lehetetlenség volt az anyanyelvi beszéd használata!" (Részlet, a NEMZET ÉS ANYANYELV c. szociográfiából.)

Akkor, a rendszer ellenségének kikiáltott 1945 előtti "BURZSUJ"-származásúak gyerekeit akarták minden létező módon proletarizálni!

Ez olymértékben sikerült az 1956 utáni Aczél György (MSZMP KB kuturális bizottsága) hármas "T" (titltás, tűrés, támogatás) kontraszelekciós módszerrel, hogy 1990-re megvalósult a HELYCSERÉS TÁMADÁSsal kitermelni az új hatalmi "elithez" tartozókat.


Ennek egyik prominens személyisége Hoffmann (Bajnai) Rózsa, akit nem véletlenül vett be Orbán Viktor a Nemzeti Konzultációs Testületbe 2005-ben... Hoffmann Rózsa ugyanis, az oktatás piacosítása mellett cikkezett már 1990-ben és az azt követő években, mint MSZMP-tag...

" Dr. Hoffmann Rózsa 1948-ban született (Bajnai Rózsaként) Balatonfüreden, és aki szintén Budapesten végezte tanulmányait.

Az ELTE-BTK-n szerzett - francia-orosz szakos - középiskolai tanári diplomát 1971-ben. Doktori fokozatot 1985-ben ért el. 1995-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézetének intézetvezető egyetemi docense lett. 2003 ősze óta a Mester és Tanítvány című pedagógiai folyóirat főszerkesztője. Tudományos munkásságát fordítóként kezdte és első írásait a '80-as évek elején a Szovjet Irodalom című folyóirat közölte. Pl. neki köszönhetően vált magyarul is olvashatóvá Jurij Guszev: ,,A szocialista forradalom korának irodalma" című műve. Később, az akkoriban (1991) liberálisnak számító Magyar Hírlapban a saját gondolatait közli ,,Piacgazdaságot a tanárképzésben" címmel.
Közéleti tevékenységének köszönhette, hogy Orbán Viktor meghívta a Testületbe.
Politikai pályafutását a rendszerváltozás előtt, a Magyar Szocialista Munkáspártban kezdte. 1988-ban lépett ki. 2003 óta a Fidesz Magyar Polgári Szövetség tagja, 2009-ben a Kulturális Tagozat elnöke lett. 2006-tól országgyűlési képviselő a KDNP-frakcióban."
Bővebben itt olvashatunk róla:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hoffmann_R%C3%B3zsa

*
A Fidesz szintén meg akar valósítani egy "HELYCSERÉS TÁMADÁST"! Ki akarja nevelni a saját "elitjét", és rabszolgáit!!! Ugyanis, az EU-nak szüksége van jól fogyasztó kozmopolitákra és az őket kiszolgáló "rabszolgákra"!

Ezért, MINDENNEK ÖSSZHANGBAN (KOMPATIBILITÁS) KELL LENNIE AZ EU-oktatáspolitikájával! Vagyis, minden áron el kell kerülni az EU SZEGREGÁCIÓ-s vádját! Ezért a nagylétszámú kisebbséghez tartozók gyerekeit is rá kell venni arra, hogy elvégezzék a 8 általánost és SZAKMÁT is tanuljanak. Félve a SZEGREGÁCIÓ vádjától, hozzájuk igazítják - általánosan kiterjesztve a többségi társadalomhoz tartozókra is a SZAKKÉPZÉST, ami a többségi társadalomhoz tartzók számára olybá tűnik, mint valami RABSZOLGAKÉPZÉS... Na ezt itt a tökéletes CSAPDAHELYZET!!!

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A keresztre feszített nemzedék...
  2014-11-04 12:46:26, kedd
 
  Kedves Mindnyájan, akik ezt az üzenetet megkapják!

http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=bmi&cikk=19#cikkTöbb hónapon keresztül 4 oldalnyi részletekben megküldtem a matriota@gmail.com postafiókomról az ADJÁTOK VISSZA A GYÖKEREIMET! alcímű TIBORCA történetét. (Ez a postafiókom MEGSZŰNT ezt követően azóta.)
*
Tettem ezt iszonyatos sebszaggatások közepette, mert úgy éreztem, hogy Tiborca Ilona egy azok közül a 3 milliónyi magyar ember körül, akiket el akart gyökérteleníteni - elidegeníteni magyar identitásától és mindentől - helycserés támadással megvalósított - "proletárdiktatúra".
*
Tudom, hogy kellemetlen a nehézsorsúakról olvasni azoknak, akik mégiscsak továbbtanulhattak és diplomához juthattak az 1945 utáni időkben. Itt főleg a fényes szelek szegény-sorsú nemzedékére gondolok, valamint az 1960-as évek gulyásszocializmusába beleszületett mai középkorúakra.

Csakhogy, volt - és még maradékai itt tengődnek közöttünk - egy olyan generáció, akik mindebből kimaradtak, mert nekik már nem jutott a rablott javakból tanácsi bérlakás, meg ingyenes továbbtanulás pl a NÉKOSZ-ban... mert közben volt egy 1956-os forradalom, amit ez a nemzedék - igaz még kisgyermekként - élhetett át és akikből a hatalom minden áron ki akarta irtani még az emlékezés lángját is. Ezért, amikor az 1963-as amnesztia idején ezrével ki kellett engedni az életfogytiglanira ítélt szabadságharcosokat, akkor olyan mértékű hálózatát építették ki a volt ÁVÓ ÁVH-soknak, hogy kialakult az egy főre jutó spiclik száma kettő állapot. Ebben a helyzetben az akkor ifjúvá serdülőknek nem jutott más, mint az ,,új gazdasági mechanizmusban" beleszakadni a GMK-ban és a fusiban végzendő napi 16 órás robotba!!!

*

Ismerek egy ilyen személyiséget, aki tipikus példája volt ennek az önpusztító életvitelnek és ő NAGY JÓZSEF újságíró apja. Idősb Nagy József az 1990-es években belehalt abba, ami várt rá az un. rendszerváltozásban. Akkor ugyanis, ő már a 40-es éveiben járt és az önkizsákmányolásos robotolás annyira tönkretette a szervezetét, hogy hiába próbálkozott a maszekolással, mert az állami cégét kiárusították egy angol vállalkozónak...aki milliárdos hasznot húzott az előtte 3 ezer főnyi 22 szakmában dolgoztató építőipari vállalatból. A munkások meg mehettek amerre láttak, esetleg a munkaügyi hivatalokban kuncsoroghattak, vagy egy idő után elveszíthettek mindenüket és nem maradt más számukra mint a hajléktalanság!

Visszatérve idősb. Nagy Józsefre, aki hamarosan megbetegedett és meghalt. Így fordulhatott elő, hogy NAGY JÓZSEFet 90 éves édesanyja (aki az un. Horthy-korszakban "szocializálódva" nőtt föl) temette el...
*
A napi 16 órás robotolással megteremtett anyagi háttért, viszont már gondtalanul élvezheti mindhárom gyermeke.
Így, a nevét továbbvivő NAGY JÓZSEF újságíró is... Akit nem kell bemutatni, mert elhíresült szekértolója az országunk elveszejtésén fáradozó politikai maffiózóknak.

Ő az egyike azoknak a mai negyveneseknek, akik haszonélvezői lehettek annak az anyagi "jómódnak", amit az apja nemzedéke teremtett meg számára.

*

Tiborca Ilona női példája nemzedékének és ezért női szempontból megírt sorsa lenne nagyon fontos, hogy megismertesse a mai negyvenesekkel azt a valóságot, aminek köszönhetően ők csak az előnyeit élvezhették és élvezik az un. gulyásszocializmusnak és az azt követő "RENDSZERVÁLTOZÁSNAK".

MINDADDIG, MÍG GYÁVA MÓDON ELHALLGATJÁK - A SZOCIALIZMUSBAN KOMPETENCIÁT SZERZŐK - ENNEK A VÁGOTT-VIRÁG RÖVID ÉLETŰ, NEHÉZSORSÚ NEMZEDÉKNEK A KIIRTÁSOS KIPUSZTULÁSÁNAK OKAIT, NINCS ERKÖLCSI ALAPJUK A MAGYARSÁG ÉLETÉNEK IRÁNYÍATÁSÁRA.

Mert addig míg a szőnyeg alá söprik az olyan írásokat, mint TIBORCA TÖRTÉNETE, szabad utat engedünk az ilyen kultúrszemétségnek és ezzel azt érjük el, hogy még az unokáink is ezen fognak fölnőni: Meleg zsidók és a csábos Hámori Gabi a Titanic gyöngyszemei közt

http://www.origo.hu/filmklub/blog/osszeallitas/20100406-ajanlat-a-titanic-filmfes ztival-programjabol-mehviasz-fantasztikus-roka-ur-35.html


Tessék csak megtekinteni a furaila képtáramba feltöltött képeket! Vagyis, azoknak csak a helyét, mert amikor megírtam a kunszentmiklósi nagyszüleim életéről a néprajzi pályamunkámat, megírtam annak a kuláknak kikiáltott Bóna Gábor apámnak is az élettörténetét, akit polgárosodó ifjúként ért az 1945 utáni proletárdiktatúra. BÓNA GÁBOR szövőmesterséget tanult és a plüss-szövés volt a specialitása. Ő erre szakosodott és egy plüss szövödét szeretett volna nyitni, de nem tehette mert közbejött a kegyetlen háború, majd az utána következő kuláküldözéses, maszeküldözéses proletárdiktatúra. Neki nem volt más választása, mint egy szövőgyárban, 3 műszakban teljesítménybérben- éhbérért robotolni 40 éven keresztül!!! (Közben, ismét meg tudtam nyitnmi a képtárat és feltöltöttem a képeket újra.)

Amiért nemzetőr volt 1956-ban, bizony egy életen át tartó negatív diszkrimináció lett a sorsa - nem különben nekem: állítólagos gyermekének.

*
TIBORCA TÖRTÉNETÉBEN kristálytisztán megírtam ezt a lepusztításos-kipusztulásos folyamatot. Kiket zavart mindez annyira, hogy letiltott a furaila blogomból és letörölte apám képeit???? http://furaila.xfree.hu/33600

Ugyanezzel a módszerrel tették tönkre azt a kunszentmiklósi Bösztört, ahol viruló gazdasága volt Vitéz Bóna Gábor nagyapámnak? Mert amikor a TSZ elvette tőle és utódaitól, akkor parlagon hagyta és elszikesedve, ma már csak úgy emlegetik, mint "BÖSZTÖRPUSZTA"! Tessék elolvasni Balogh Mihály: Kunszentmiklós a XXI. század küszöbén c. könyvének erre vonatkozó részét! Megjelent a CEBA KIADÓ-nál 2002-ben, Budapesten.

Azt is megírtam, hogyan lett Bösztörből Bösztörpuszta és ezért cserébe kiebrudaltak abból a szervezetből, amelyik most a magyarság újramagyarítására szánta el magát. Csakhogy ők is ELHALLGATJÁK (ez a hazugság legalattomosabb fajtája!) az IGAZSÁGOT! Ők is átugorják az 1945 utáni elgyökértelenített nemzedékek tönkretételét!!! Mert ez a nemzedék már kint porlad a temetőben és nem tudnak már sem beszélni, sem írni NEHÉZ ÉS MÉLTATLAN SORSUKRÓL!!!

TI IFJABB NEMZEDÉK TAGJAI, ÉS IDŐSEBBEK: A FÉNYES SZELEK NEMZEDÉKE, PEDIG RAJTUK ÁTGÁZOLVA AZ Ő ÉLETÜK ÁRÁN - FELKAPASZKODVA A HATALOMBA - ELKÓTYAVETÉLITEK MINDAZT, AMIÉRT ŐK AZ ÉLETÜKKEL FIZETTEK!!!

ENNEK KÖSZÖNHETŐ TÖBBEK KÖZÖTT, hogy az LEHETETT AZ IRODALMI NOBEL DÍJAS, aki... És még: MINDEN-más, AMIT MŰVELHETTEK EZZEL AZ ORSZÁGGAL ÉS A BENNE ÉLŐKKEL.

*

Éppen ezért, a nehézsorsú- belső száműzetésben tengődők számára ki kell dolgozni és meg kell valósítani egy ÚJRAHONOSÍTÁSI programot!


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Agárdi Péter és az 1956-os szabadságharcos Bónák esete...
  2014-11-04 12:36:11, kedd
 
  Agárdi Péter egyetemi és főiskolai oktató esete velem: aki rokona voltam egy 56-os "ellenforradalmárnak"Agárdi Péter, a kultúraközvetítés története című tantárgy előadója volt.

Agárdi csendes visszafogottsággal és nagyon tárgyszerűen, szinte kívülállóként adta elő a magyar kultúra évezredes történetét. Bántott, hogy a Feszty Körképről úgy beszélt, mint valami felesleges "magyarkodás"-ról. Még azt is mondta a honfoglalásunk millecentenáriumi évfordulója kapcsán, 1996-ban, hogy majd "tennünk kell róla, hogy ne legyen agyonmagyarkodva!" .
*
Még ekkor sem gondoltam arra, hogy személyemben is ellenséget láthat bárki! Hiszen, soha nem akartam rosszat senkinek, még gondolatban sem!
*
Azután, mégis megtörtént a legrosszabb...
1997. júniusában (21-én), az összevont - művelődésszociológia (Hidy) a kultúraközvetítés története (Agárdi) és a kultúraközvetítés elmélete (Buaer) - szigorlaton olyan negatív diszkriminációban volt részem, amit még ma sem értek!
A szigorlat a Budai Művelődési Központba kihelyezett tagozaton volt megtartva. Az előjegyzés alapján, érkezési sorrendben lehetett bemenni a vizsgaterembe.

*
A vizsgabizottságban négyen voltak. Az előbbi három oktató és Kraiciné dr. Szokoly Mária, a szociokulturális animáció előadója (a későbbi, szakdolgozat-konzulensem).
Személyi igazolvánnyal jelentkeztem a vizsgára, mert az indexemet nem találták(?). Éreztem: rosszul kezdődik!

Azért, megengedték, hogy tételt húzzak mindhárom témából. Táskámat felakasztottam a falra szerelt ruhafogasra. Egy golyóstollal és a tételekkel, meg a lepecsételt jegyzetlappal a kezemben leültem az egyik padhoz. Egyszerre öten lehettünk bent. Egy hallgató éppen vizsgázott, míg négyen - jegyzetelve felkészültünk. Hidy ekkor felállt és odajött hozzám. Körülbelül, negyven(!) perc múlva került rám a sor. Addig, végig ott állt mellettem. Nem jöttem zavarba, mert készültem és egész jó tételeket sikerült húzni. De még a feltételezése is sértett, hogy esetleg csalok, vagy ,,puskázom". Megalázó volt lányom-korú évfolyamtársaim előtt, hogy ott állt végig és nézett, mint kígyó az áldozatát, mielőtt bekapja és lenyeli!

Amikor rám került a sor, felálltam és ő is elindult mellettem. Leült velem szemben és arra kért, hogy először neki beszéljek a húzott tételemről. Még ki sem nyitottam a számat, máris rákérdezett egy egészen más témára. (Valamilyen szociológiai szlengre volt kíváncsi, amit azon az előadáson beszéltek meg, amikor én éppen ágybanfekvő anyát kísértem a mentővel, felülvizsgálatra a kórházba.)
*
Cinikus megjegyzései után (melyszerint: "nem csoda, ha a kérdést sem érti a maga korában...") "átengedett" Agárdi Péternek.

A tételem témájával kapcsolatos tudásomra ő sem volt kíváncsi. Ott folytatta gyötrésemet, ahol Hidy abbahagyta. Egy mondatot sem hagyott befejezni! Kétségbe esetten néztem a másik, két vizsgáztatóra. Ekkor, megszólalt Bauer Béla, a kultúraközvetítés elméletének előadója, és megkérdezte:
- Mit tud mondani a hármas "T"-ről?
*
Az volt a sejtésem, hogy ezzel a kérdéssel akar rávezetni arra, hogy miért ez a negatív megkülönböztetés velem kapcsolatban. Meg aztán, ez a téma, akkor már kultúrtörténeti kordokumentumnak számított a főiskolán.
Eszembe jutott Pozsgay Imre: 1989 Politikus-pálya a pártállamban és a rendszerváltozásban című könyve. Abból is, a témáról szóló fejezet. Amikor odaértem a mondókámban, hogy:

"... Aczél György a maga koncepcióját az ún. három "T" kategóriában helyezte el: támogatás, tűrés, tiltás..."

Agárdi emelt hangon közbeszólt:

- "Hogy szerezhetett érvényt ennek a koncepciónak, ha nem is ő volt a kultuszminiszter?"

- Valóban, nem volt kultuszminiszter, de "...a párt akarata a művelődés területén Aczél akaratát jelentette." - Válaszoltam, amit Pozsgaytól olvastam.
*
Agárdi, ekkor már előrehajolva, rátámaszkodott az asztalra és úgy nézett az arcomba. Valószínű nem ezt akarta hallani, ezért tovább kérdezett.
- "Ha nem Aczél volt a miniszter, akkor hogyan tudta akaratát az egész országra kiterjeszteni?"
Kérdezte ugrásra készen.
*
Nem ijesztett meg, mert ilyen ugrásra kész emberekkel hadakoztam egész addigi életemben. Ránéztem Bauerra és, mintha biztatóan intett volna a szemével. Belefogtam a válaszba:
- Aczél György úgy tudta érvényesíteni akaratát, hogy abban az időben pártirányítás volt az élet minden területén - a gazdaságban és még a kultúrában is...
*
Erre úgy ugrott föl ültő helyéből Agárdi Péter, hogy felborult a szék, amin ült. Majd kiviharzott a teremből és az addig halk szavú ember, kiabálva tiltotta meg a megszeppent tanulmányi előadónak, hogy további vizsgázót fogadjon!
*
Nagyon sajnáltam azokat, akik vidékről utaztak föl Budapestre, a szigorlatra és hiába.
Megvártam az eredményhirdetést. A legrosszabbra voltam felkészülve. Azt hittem, hogy ki fognak buktatni! Ekkor még nem tudtam arról, hogy számomra egy hatékonyabb módját találják meg a "kibuktatásnak". Pontosabban, engem nem kibuktatni akartak, hanem "megbuktatni". Mint a politikusokat általában, ha az az ő érdekük ellen dolgozik.

*

Az 1997. június 21-i szigorlat után, annyira bántott a dolog, hogy egy alkalommal, illetékes (helyi politikusok) társaságában elpanaszoltam az engem ért sérelmet.

Kifakadásomat döbbent csönd követte. Talán, mert nem is sejtették, hogy én semmit nem tudok a családom 1956-os "ellenforradalmi" tevékenységéről. Valaki megsajnálhatott, mert nem sokkal később találtam egy könyvet a postaládánkban.

A könyv, Kósa Csaba: Alhattál-e kisfiam? című műve volt.

Ebben: Mansfeld Péter, az 1956-os szabadságharcos bebörtönzésének és kivégzésének körülményeit írta meg a szerző. Részben, testvére: Mansfeld László kéziratos visszaemlékezése, részben a korabeli dokumentumok alapján. Akkor nem volt időm sorról-sorra elolvasni a történetet, mert olyan magánéleti problémák alatt roskadoztam (anya, apa betegségei, ápolásuk, haldoklásuk, majd a temetés- a "hagyatéki" ügyek intézése, a származási múltam utáni hiábavaló kutakodás, a saját családom, a három gyerek iskoláztatásának, nevelésének problémái... stb).

*

Évekkel később, amikor felmerült, hogy szobrot szeretnének készíteni Mansfeld Péterről, így adózva emlékének, vettem újra a kezembe a könyvet és olvastam el részletesen.

A negyvenegyedik oldalon a következőt olvastam meglepve: "Egy másik osztálytárs, Bóna Rezső szintén írt egy novellát. Nem novellának szánta, igaz. A Gyorskocsi utcai börtönben íratták vele ezerkilenszázötvennyolcban, vizsgálati fogságban."

"...Egy pesti srác a forradalomban. Dokumentum elbeszélés, Mansfeld Péter ötvenhatos portréjával."

Már attól, hogy a saját családi nevemet láttam leírva úgy, hogy az egy 1956-os szabadságharcos volt, a torkomban éreztem a szívdobogásomat. Akkor, amikor az ötvenegyedik oldalra érve olvasom: "... az osztálytársam volt, Agárd"y" Péter is, aki a Rádiónál lett nagy ember..." elsötétült előttem a világ.

Hát ezért kell nekem is bűnhődnöm?
*
Egyébként, Bóna Rezső - akit Rudinak becéztek barátai - sorsa nagyon tragikusan alakult. Mindig is éreztem, hogy van valahol egy féltestvérem... Egy bátyám, akire nagyon vágytam egész életemben. 1996-ban halt meg és végig megéreztem a szenvedését...Szemenyei-Kiss Tamás 1956 DIDERGŐ LÁNGJAI - INMEMORIAM BÓNA RUDI című könyvéből bemásoltam ezt a fejezetet a furaila blogomba:

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=70638&n=furaila&blog

Idéznék egy rövid részletet a fejezetből:

""Bóna Rezső magyar állampolgárnak, a Köztársasági Érdemrend tulajdonosának két héttel később már nem volt hova hazatérni. Az önkormányzati hatóságok elvették az utolsó menedékét is - ezt követően az emberi ronccsá vált egykori szabadságharcos budai és pesti kapualjakban húzta meg magát éjszakánként, vagy a parkokban a többi csavargó között.

Akit elfelejtettek eltemetni

1996 október végén, egy szokásos epilepsziás roham közepette, valamelyik kapualjban kirabolták a nincstelent, a támadók más érték híján ruhájától szabadították meg a vézna áldozatot. Így találtak rá hajnalban az arra járók. - A súlyos állapotban lévő embert a pszichiátriai vizsgálat után az elmegyógyintézetbe utalta a munkáját csak kötelességből végző orvos ..."

"Bóna Rezső 1996. november 28-án halt meg a János Kórházban. Előbb Szlama Árpádot értesítették, a "hozzátartozót", majd - mivel hivatalos papírok nélkül került a kórházba, rokona, gyámja nem volt - a holttestet átszállították a főváros központi gyűjtőjébe, oda, ahol az ismeretlen, azonosítatlan hullákat tárolják az elhantolásukig. Fónay Jenő, a Politikai Foglyok Szövetsége elnöke, mintegy utolsó szolgáltatásul annyit elintézett ( s ebben Fürcht Klára minisztériumi főtanácsos is segítségére volt), hogy a POFOSZ november 30-án saját halottjának nyilvánította Bóna Rezsőt - de más intézkedés nem történt , a derék bajtársak egészen egyszerűen elfeledkeztek a hullakamrában lévő "sajátjukról".""

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Az áldozatnak kell magyarázkodni ...
  2014-11-04 12:28:02, kedd
 
  Újra és újra az ÁLDOZATNAK kell magyarázkodni ebben az országban!


Megértem és elfogadom, hogy az 1960-as években születettek korosztályának jobb volt a Kádár-rendszerben, mint az enyémnek. Ugyanis, ők még nem is éltek 1956-ban ,vagy még csak kisbabák voltak...
Azok, akik 1945 után születtek, akkor már kiskamaszok voltak és rájuk rettenetes szigorral lecsapott a rendszer és főleg azokra, akik szülei, rokonai között volt 1956-os szabadságharcos - Bóna Rudi - akit el is ítéltek, vagy meghalt (Bóna Zsigmond) valamelyik kazamata kínzókamrában... http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=70638&n=furaila&blog

http://furaila.xfree.hu/253201

http://furaila.xfree.hu/146399
*

1956-ban már 10 éves kislány voltam... Ráadásul, már a születésemtől fogva osztályidegenként jöttem világra, mert kulák-vitéz- magán-szövőműhellyel rendelkező szövőmester volt az apám. Nagyapám belehalt a beszolgáltatásba... azon a Kunszentmiklóson lévő bösztöri tanyán ahol pusztafesztiváloznak a Magyarok Szövetségének tagjai. Ami ellen nincs semmi kifogásom, mert valóságos népfőiskolai kurzusokkal ér fel már évek óta az a 3 nap, 2008 óta! Ezért küzdök, ezért tanultam 50 évesen felvételizve a JPTE BTK művelődésszervező szak, levelező tagozatára...

Az történt, hogy én is kétségbe esve tapasztaltam az 1990-et követő években, hogy mennyire az akkori munkásokkal és parasztokkal vitetik el a rendszerváltozás nevezetű "balhét" és ugyanazok, akik eladósították az országot és elárulták azt a "dolgozó népet" amelyik nevében gyakorolták és gyakorolják a hatalmat.

Valójában az történt, hogy az 1945 utáni politika kőkeményen diktatórikus módszerekkel majd 1956-ot követően abszolút, szociális piacgazdaságot létrehozva az 1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmussal (amit az én nemzedékem valósított meg) puhított a diktatúra módszerein. Viszont, 1990-re KITERMELTE EGY HELYCSERÉS TÁMADÁSSAL A MAGA ELITJÉT ÉS AZT A MUNKÁS-PARASZT "OSZTÁLYT", AMELYIKEN IMÍGYEN MEGVALÓSULT A PROLETÁRDIKTATÚRA!!!!

Nem tudom, hogy érthető-e?

Az történt, hogy a kontraszelekcióval - főleg az 1945-ben a fényes szelek nemzedékének akkori szegény ifjú munkása és a nincstelen zsellérek ... továbbtanulhattak és kiemelkedhettek. Voltak, akik pár hónapos tanfolyamon DIPLOMÁT KAPTAK!!!


De, hogy ennek mekkora ára volt, azt egy egész nemzedékkel az 1945 után születettekkel fizettették meg, mert az 1956-os forradalom mégis kitört, mert valahol eldöntötték, hogy ki kell neki törni... hogy legyen ÜRÜGY az oroszoknak arra, hogy megszállják az országot...


Tiborca története I. fejezet 4. részben írok erről... Csatolom ismét már vagy századszor. Azt hiszem, hogy feleslegesen ismét és ismmét... Ezért, ide másolom:

,,...Posta és "üzenet" azon a nyáron az égből jött. Pontosabban: amint a mezőn legeltettem az állatokat, halk motorzúgáshoz hasonló zaj után bálák, vagy bála-szerű csomagok hullottak a földre, meg rengeteg papír. Ezek a papírok tőlem elég távol keringtek a levegőben. Ott kellett hagynom az állatokat, hogy egyet elkapjak. Alig kezdtem el silabizálni a szöveget, ott termettek ángyikáék és erővel elvették tőlem a "röplapot", mondván:

- "Ez nem gyeröknek való!".

Fölmerül a kérdés, hogy a kőkemény diktatúrában hogyan tehette meg a magyarnak mondott néphadsereg azt, hogy repülőgépekről rendszerellenes röplapokat dobálnak le a magyar pusztákra? Oda, ahova kitelepítették a polgárságot, a saját műhellyel rendelkező kézműveseket????

Tovább folytatnám hogyan éltem át 1956-ot Pesten, a szüleimnek hittek házában.

Ezt is megírtam a Tiborcában... I. f. 6. részben...

Ide másolom azt a részletet, ami miatt egész életemben a kommunista numerus clausus=Tiltom listájára kerültem...

A lényeg, hogy 1963-ban az amnesztiát követően (akkor szakmunkásvizsgáztam) átírták a Munkatörvénykönyvét és attól fogva már NEM "JÁRT" semmi alanyi jogon, hanem "ADHATÓ" volt... Vagyis, 1957-től kiépített titkosszolgálati hálózat embereivel megvalósult az a suttyom terror, aminek köszönhetően nagyon is jól tudták, hogy kinek a továbbtanulását kell tűzzel-vassal meggátolni és kik azok az ártatlanok, az utánunk jövő nemzedékek tagjai közül, akik igen is tanulhattak... Tőlük már nem kellett félni...

Aztán, eljött az 1990-es fordulat és én kétségbe esve láttam, hogy ugyanazok valósítják meg a vadkapitalizmust, akik olyan nagy szorgalommal hazudták a szocializmust...

Azt tapasztaltam, hogy az akkor - 1990-ben - éppen munkás státuszban lévők mennyire megszívják, mert ők NEM rendelkeztek a változáshoz szükséges ismereti, kapcsolati- és anyagi tőkével! Hiszen, köztudott volt, hogy pont az a munkás-"osztály" volt a legszegényebb, akik nevében hazudták a hatalom gyakorlását...

Ez a MUNKÁSSÁG azonban, NEM VOLT AZONOS AZOKKAL, AKIK 1945-ÖT KÖVETŐEN MEGVALÓSÍTOTTÁK A PROLETÁRDIKTATÚRÁT, hanem RAJTUK VALÓSULT MEG VALÓJÁBAN ÉS EZZEL EGY EGÉSZ GENERÁCIÓT IRTOTTAK KI !!!

Hiszen, 1990-et követően pont ők kerültek tömegével az utcára és az ő fejük fölül privatizálták ki - ugyanazok - a gyárat magánvagyonukat gyarapítva, akik a szocializmusban rátelepedtek a gyárra, mint függetlenített kisz- párt szakszervezeti vezetők!!!

Nem véletlen, hogy 80 éves nénikék és bácsikák temették 40-es-50-es fiaikat lányaikat!!! Nálunk volt a legmagasabb az öngyilkosok száma az egész szoc. táboron belül!

AZ TÖRTÉNT, HOGY AZ ÍRMAGJA SEM MARADT HORTHY-RENDSZERÉNEK TISZTES PARASZTJAIBÓL ÉS MUNKÁSAIBÓL!!!

Nem részletezem!

A lényeg: olyanoknak magyarázom, hogy egy egész generációt irtottak ki 1945 után és akik megmaradtak és képesek voltak túlélni egyfajta önellátó háztartásvezetéssel azt a diktatúrát, amelyik ellenségként törvényen kívül helyzete, azokat a rendszerváltozásban végképp a padlóra küldték. Pontosabban, a temetőbe...

Azok, akik zöld utat kaptak és tanulhattak, kiválthatták az ipart és maszekolhattak úgy, hogy nem kellett adózniuk... azoknak persze, hogy rosszabb lett...
Én, pedig föltettem rá az egész életemet, hogy kiharcoljam ennek a nemzedéknek és utódaiknak, hogy nekik már könnyebb legyen.
Sajnos, nem tudtam elérni semmit!!! Varrónőként mentem nyugdíjba. Soha egyetlen percig nem dolgozhattam... másként, mint esetleg gyors- és gépíró...

Rosszkor születtem magyarnak...

Már 1957-ben lecsapott rám az iskola földrajz tanára és megbuktatott azért, mert nem találtam a kis-Magyarország határain belül a 3-részre szakadt Magyarország térképén Erdélyt.

Azt mondta, hogy:

"...Apádnak szerencséje van, hogy nem tudod, de téged nem ment meg semmi a bukástól!".

*
Anyut elkapták a határon decemberben, amikor disszidálni akart. Ezt követően sokszor volt "szanatóriumban". ami valójában börtön volt... Oda is írtam levelet és gondosan lerajzoltam a dátum mellé a Kossuth címert. Azt hiszem, hogy ezzel megpecsételtem a sorsomat...

*
Tavaly, amikor kórházban voltam, a kórteremben csupa a kádári időkben jómódúvá váló női személlyel hozott össze a sors.
Állandóan provokáltak és 1956-ról azt mondták, kiabálták, hogy:

- "ellenforradalom" volt és vissza akarták szerezni a gazdagok a vagyonaikat... Azért folyt a harc..."

Hiába bizonygattam, hogy szó nem volt erről!

*

Én: az akkor 10 éves kislány, például azt szerettem volna,
1. ha nem sír állandóan a nagymamám, mert még csak beszélni sem volt szabad a II. világháborúban eltűnt fiáról, nemhogy kerestetni!!!
2. azt szerettem volna, ha nénikém vőlegénye megjőve a málenkíj robotról, elveszi őt feleségül és boldogan élnek, míg meg nem halnak...
Nem sorolom. Minden benne van a NEHÉZ-SORSÚSÁGRÓL írott oknyomazti leírásokban, amit - úgy látom - teljesen feleslegesen írtam meg és tettem föl a furaila tvn-es blogomba!!!!


Már úgyis kezd okafogyottá válni minden - az elmúlt 24 évben leírt gondolatom, mert bekövetkezett az a tragédia, amit szerettem volna megelőzni!!! Mert, közben megtelnek honfitársainkkal (nemzedékemhez tartozókkal) a magyar temetők; hajléktalanokkal pedig az elhagyatott területek...

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
November 1 Mindenszentek ünnepe és november 2 halottak napja
  2014-11-02 11:02:30, vasárnap
 
  NOVEMBER 1. MINDENSZENTEK NAPJA

Az ünnepet Keleten már 380-ban megtartották, és az összes vértanúra emlékeztek ezen a napon.

A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa vezette be, aki 609-ben megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont, és május 13-án felszentelte Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére.
III. Gergely pápa (731-741) a -Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek emléknapjává tette.
IX. Gergely pápa (827-844) helyezte november 1-jére az ünnepet.

Mindenszentek napja hazánkban 2001. óta újra munkaszüneti nap.
A Mária kultusz ápolása mellett az elfelejtett magyar szentek fölidézésével is valódi ünneppé emelhetjük ezt a napot.


Népi hagyományok mindenszentek napján

E napon ma is szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és gyertyák gyújtása a halottak emlékezetére. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás, hogy számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra.
A bukovinai magyarok sütnek, főznek és kiviszik az ennivalót a temetőbe, osztogatják. Gyertyát gyújtanak otthon, ahány halottja van a családnak, annyit.
Az Ipoly menti falvakban, aki nem tud temetőbe menni, az otthon gyújt gyertyát mindenszentek napján. Régebben figyelték, kinek ég előbb a gyertyája, mert a hiedelem szerint az hal meg előbb a családban.
A szegedi tájon mindönszentök kalácsa, kóduskalács néven üres kalácsot sütöttek, amit a temető kapujában várakozó koldusoknak adtak, hogy ők is megemlékezzenek a család halottairól. Csallóközben is az ezen a napon sütött kalácsot osztották szét a temető kapujában álló és imádkozó koldusok között, nehogy a halottak hazalátogassanak.
Jászdózsán, miközben a temetőben gyertyát égettek, odahaza égve hagyták a lámpát, hogy a halottak széjjel tudjanak nézni. Úgy vélték: "Míg a harang szól, a halottak otthon vannak."

A Tápió menti falvakban egy tál ételt tettek az asztalra a halott számára.

Mindenszentekhez gazdasági hagyományok is fűződnek.
Csépán ilyenkor szorultak be az állatok - a gulya, a csürhe, a ménes és a csorda.
Galgamácsán e napon szegődtették a cselédeket, pásztorokat.
Nagymagyaron mindenszentekkor volt a legényvásár. Itt kötöttek a gazdák egyezséget a szolgálni menő legényekkel.NOVEMBER 2. HALOTTAK NAPI NÉPSZOKÁSOK

Mindenszentek és halottak napja közti éjszakán a néphit szerint a templomban a halottak miséznek. Halottak napján megvendégelik a szegényeket és a koldusokat.
A Gyimes-völgyben így mondták: "Halottak napjára főzünk, sütünk cipókat odaadjuk avval, hogy a hóttaké."
Van, ahol a sírokra is tesznek élelmet, például Topolyán, de emellett a koldusoknak is adnak.
Ipolyhídvégen halottak napján a közeli rokonság együtt fogyasztotta el az ebédet, majd kimentek a temetőbe és gyertyát gyújtottak az elhunytak tiszteletére.
Halottak napján, sőt hetében mosási tilalom volt, attól tartva, hogy akkor a hazajáró halott vízben állna.
A Csallóközben is tilos volt mosni, mert megsárgulna a ruha. Nem meszeltek, mert a férgek ellepnék a házat.
Halottak napján Szlavóniában sem végeztek semmilyen földmunkát, mert keléses lenne, aki ezt megszegi.
Csantavéren a halottak napi esőből sok felnőtt halottra jósoltak a következő esztendőben.


Mindenszentek és a halottak napja ma városon és falun egyaránt a halottakra való emlékezés ünnepe: a temetőbe járás, a sírok rendbehozatala, a gyertyával való világítás szinte mindenki számára kötelező.

A halottak napjának világítással egybekötött megünneplése néhol csak újabb szokásként, a második világháború után terjedt el, például a kalotaszegi falvakban.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2014.10 2014. November 2014.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 136 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 212
  • e Hét: 315
  • e Hónap: 1907
  • e Év: 54243
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.