Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 76 
Advent kezdetén
  2006-11-30 12:34:55, csütörtök
 
  EGYHÁZI ÜNNEPEINK
a népi hagyományok tükrében

Az ünnepeknek roppant nagy holdudvaruk van, ha arra gondolunk, hogy évszázadok során mennyi népszokás, hiedelem és hangulat szegődött hozzájuk.
A vallásos néprajz könyvtárra menő irodalmából Szénási Sándor: Ünnepeink címen megjelent könyve, valamint Balassa-Ortutay: Magyar néprajz című kötet alapján szerkesztettem ezt a vázlatos áttekintést.

Bizonyos, hogy a magyar falvak életében nagyon fontos szerepet töltöttek be a különböző vallások egyházai, mert az erkölcsi normákat, szokásokat, a családi élet alakulását jelentős mértékben befolyásolták. A X-XI. századtól, a magyarság egységesen a katolikus vallást követte, a XVI. századi protestantizmus térhódításáig. Másfél százados harc után, az 1731-ben kiadott Carolina Resolutio (Károly király döntése) megerősíti a protestánsok korlátozott vallásgyakorlását. Kiépül mind a református, mind az evangélikus egyház területi szervezete és tovább épülnek a református iskolaközpontok. Az állam katolikus jellege azonban megmaradt.
Ennek ellenére, a XVIII. századi műveltségben a magyar protestantizmus az előző századokban kiépült iskolarendszerben és könyvnyomtatási kultúrában őrzi pozícióit. A képzőművészetben, a népi motívumkincs a táblafestő- ,,virágozó" asztalosmesterek jóvoltából, bekerül a református templomokba. Az egyházi zene a középkortól kezdve hatott a népzenére. A prédikációs irodalom példázatai jelentkeznek a paraszti mesékben és mondákban. Az egyházak bizonyos vallásos tartalmú dramatikus játékok kezdeményezői és elterjesztői voltak.


A karácsonyi ünnepkör

Így volt ez az első nagy ünneppel, a karácsonyi ünnepkörrel is, amely az adventtel kezdődik.
Első napja az András-naphoz (nov. 30.) legközelebb eső vasárnap.
András-nap volt advent előtt az utolsó olyan nap, amikor még mulatni lehetett. Ilyenkor kezdik meg a disznók ölését, és tartják a disznótori összejöveteleket.

Advent kezdetét néhol éjféli harangszóval jelezték, ettől kezdve tilos volt minden hangos, zenés szórakozás. A lányok és asszonyok fekete, vagy sötét színű ruhában jártak a templomba.
(Bóna Mária Ilona)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
"Nincs kegyelem!"
  2006-11-30 01:22:53, csütörtök
 
  *** Dokumentum 2006.11.26.
*****************

Dr. Nagy László
ügyvéd,
Vizsgálati tanácsadó:

Politikai helyzetjelentés a magyarországi hatóságok emberi jogokkal
kapcsolatos visszaéléseit vizsgáló
( I S H R ) INTERNATIONAL SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS vezető tisztségviselői:
Karl Hafen,
Elnök Úr
D-60388
Frankfurt / Main
Borsigallee 9.
Germany
és
Katharina - Roswitha Grieb,
Alelnök Asszony
A-1020 Wien,
Untere Augarten str.21.
Austria,
kezeihez
Budapest, 2006. 10. 25.

E Jelentés magyarországi közzétételének tilalma Dr. Sólyom László
Köztársasági Elnök Úr 2006.nov. 24-én elhangzott állásfoglalása után
megszüntetésre került.

Az alanti Jelentés magyar és angol nyelvű változata bárki által közzétehető
"Nincs kegyelem!" címmel.

Mélyen Tisztelt Elnök Úr!
Mélyen Tisztelt Alelnök Asszony!

Preambulum.

A magyar hatóságok emberi jogokat sértő visszaéléseivel kapcsolatos
magyarországi közvélekedés háttéradatait összegyűjtöttem és annak eredményét
10 pontba foglalva az alábbiak szerint terjesztem - a
vizsgálati anyag részeként - Önök elé:

1./ A kilencvenes évek közepén, vagyis a Horn kormány idején egy magát
szocialistának mondó magyarországi kommunista titkosszolgálati
funkcionárius - ma kormánypárti képviselő - a valós tények és folyamatok
indokolatlan bagatellizálása után - azt a beismeréssel felérő nyilatkozatot
tette a sajtónyilvánosság előtt, hogy
a szervezett bűnözés Magyarországon elérte a politika világát is!

2./ Az elmúlt hetekben lezajlott /2006 szept. 18.- okt. 23. / súlyos
kihatású magyarországi forradalmi események minden józanul gondolkodó magyar
értelmiségi, valamint jogi és politikai elemző számára egyértelművé tették
azt a tényt, hogy az ingatag lábakon álló magyar demokrácia alapértékei és a
magyar demokrácia kiteljesedése
ellen olyan külföldről is támogatott, egyeduralomra törő - a közvélekedés
szóhasználatával - kommunista-nihilista és liberál-terrorista, agresszív
uralmi csoport intézett tudatosan időzített erőfitogtató támadást
ellenőrizhetetlen személyekkel és fegyverzettel feltöltött
erőszakszervezetei révén az 1956-os antikommunista
forradalom és nemzeti szabadságharc 50. évfordulójának a megünneplésére
készülő magyar nép ellen, melynek eredményeként még az olyan kiemelt
fontosságú alkotmányos intézmény is, mint amilyen a Magyar Rendőrség, e
szervezett hatalmi visszaélés eszközévé és egyben totális áldozatává vált!

Az általánosnak mondható közvélekedés szerint ezzel a Magyar Honvédség
korábbi és a Magyar Rendőrség mostani erkölcsi tönkretételével szabad teret
biztosítottak az őrző-védőnek hazudott, az elmúlt időszakban példátlan
gyorsasággal felfejlesztett "magánhadseregek" uralmi játszmáinak is!

Erről a Rendőrségről, a közvélekedés szerint a szennyes múltú ÁVH-s jelzőt
leporolni
- sajnos - többé már nem lehet.


3./ A közelmúlt demokratikusan működő Magyar Rendőrségének a szerepét egy
újraszervezett, az alkotmányos normákat sutbavágó nép-és demokrácia ellenes,
köztörvényes büntettek sorát jól érzékelhető
felhatalmazással és szervezettséggel elkövető - majd azokat példátlan
cinizmussal védelmező - régi típusú Kommunista Rendőrség vette át!

A közvélekedés egységes abban is, hogy a politikába beférkőzött szervezett
politikai bűnözés elérkezettnek látta az időt arra , hogy a Magyar
Rendőrséget a politikai és gazdasági alvilág ,az elbizonytalanodott Nyugat
tehetetlenségét kihasználva, egy közönséges végrehajtó szervévé változtassa,
olyan uralmi etalonná,
amelyet majd sikerrel alkalmazhat a volt szocialista országokban is egy
lopakodó kommunista diktatúra céljainak az erőszakos megvalósítására!

Ez a magyarországi események legfőbb közjogi és politikai tapasztalata a
civilizált európai demokráciák számára.

4./Történelmi szükségszerűség, hogy a Magyar Rendőrség törvénytisztelő
tagjai a Magyar Köztársaság újonnan megválasztott legfőbb ügyészének a
bátorításával - most és nem később - rendezzék a soraikat és esküjüket
követve lebuktassák azokat a rendőr ruhába bújtatott bűnelkövetőket, akik a
honi és nemzetközi televíziós
csatornák bizonyító erejű felvételei szerint brutális és kínzó bűntetteket
követtek el az 1956-os magyar forradalom és nemzeti szabadságharc 50.
évfordulójának ünnepén a nekik "kenyeret adó"
magyar nép ellen.

Gondolunk itt a tudatosan elrendelt és szemmagasságban leadott, az emberi
élet kioltására is alkalmas lőfegyverhasználatukra éppúgy,mint a maradandó
súlyos testi sértést, például látásvesztést okozó, fejre
célzott lövéseikre stb.

Az ilyen - emberi élet kioltására is alkalmas - gyilkos lövedékeknek, több
mint 60 palesztin esett már az áldozatául a Közel-keleten is.

E köztörvényes rendőrségi bűntetteket szentesítő és védelmező, elkövetői és
parancsnoki állománynak Európa és a demokratikus Magyarország nem adhat
kegyelmet!

A rendőri és politikai bűnelkövetőknek - a nevük és állampolgárságuk /!/
nyilvánosságra hozatala mellett - örök időkre távozniuk kell jól megérdemelt
börtönbüntetésük letöltése után, a tetteiket irányító parancsnoki
állománnyal együtt a Magyar Rendőrség kötelékéből!

A közvélekedés szerint magyarázatot kell adnia e rendőri brutalitást
vezénylő Gyurcsány-Gergényi kettősnek és társaiknak a Filmmúzeummal
szemközti egyházi épülethez busszal érkezett, majd rendőrruhába bújtatott
idegen nyelvet használó "zsoldosok" használatának alkotmányba ütköző
bevetéséről is, melyet számos
szemtanú észlelt.

Kellő időben értesült a magyar közvélemény továbbá arról is, hogy rendőrségi
megrendelésre vasrudakat vonattak be gumival, hogy ezen tiltott eszközöket
gumibotnak színlelve használják a magyar
állampolgárokkal szemben.
És a sornak ezzel sincs vége.

A közvélekedés szerint Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány, mint
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által úgymond közvetlenül " kézivezérelt "
személy ellen - hivatalból üldözendő bűncselekmények
alapos gyanúja miatt - az újonnan megválasztott legfőbb ügyésznek azonnal
meg kellene indítania a büntető eljárást és addig kellene e személy előzetes
letartóztatását kezdeményeznie, mielőtt a nevezett
személy és parancsnoki kara között egy mindenre kiterjedő összebeszélés
lehetősége, illetve a szükséges bizonyítékok megsemmisítése szakmailag
többé-kevésbé még megakadályozható!

5./ A Magyar Rendőrség nemzet-és alkotmányhű kötelékébe tartozó magyar
rendőröket viszont teljes körű jogvédelemben kell részesíteni egy nem
lebecsülendő utólagos hatalmi megtorlási kísérlettel szemben
is.

6./ Számos politikai és biztonsági szakértő egyetért abban,hogy a NATO és az
EU biztonsági szervezetei elé kell tárni, mégpedig késlekedés nélkül a
fenyegetővé vált keleti típusú kommunista-nihilista
és liberál-terrorista visszarendeződés tényét, amely immáron nemcsak
Magyarországon okoz súlyos alkotmányossági válságot, hanem előbb-utóbb az
egész közép-európai térségben is, mert a proletárdiktatúra
jól ismert módszereivel céltudatosan és erőszakosan aláássa a demokratikus
nemzetek Európájának nemcsak a jelenét, hanem a közös szabadság ideáját és a
jövőjét is.

Az EU bővítésének az egyébként kívánatos célja és gyakorlata egy ilyen
típusú visszarendeződés lefejezése nélkül előrevetíthető biztonsággal ásná
meg a szabadság és demokrácia áldásaiban részes
többi európai nemzet sírját is!

A magyar közvélekedés egyetért abban is, hogy a tervszerű politikai
visszarendeződést irányító szervezett politikai bűnözés jogi értelemben egy
következmények nélküli, európaiatlan, úgymond "palesztin sorsot" szán a
magyar millióknak még a saját országukban is.

A megvakult vagy súlyos sérüléseket elszenvedett egyetemisták, diákok stb.
teljes joggal igazságért és nyugati segítségért, valamint egy mindenre
kiterjedő vizsgálatért kiáltanak!
Egy ilyen valós vizsgálathoz a NATO országok rendfenntartó erejének a
magyarországi
jelenléte nélkülözhetetlen!
Ennek hiányában egy belső vizsgálódás csak látszata lesz a szükségesnek.

A társadalmi feszültségek határozott ügyészségi szerepvállalás hiányában egy
mindenre kiterjedő újabb robbanás okozójává válhatnak.
Ezek megkerülhetetlen és határozott, külső fellépést is igénylő kérdései a
mai magyar valóságnak.

A mai magyar kormányfő már nem ura és nem is lesz ura soha többé a
magyarországi helyzetnek!

Fennáll továbbá a veszélye annak is, hogy az Igazságügyi és Rendvédelmi
Minisztériumban, a rendőri és az ügyészi szervekben a magyar közvélekedés
szóhasználatával úgymond "politikai kartellba
tömörült" volt kommunisták és pozícióba helyezett utódaik minden lehetséges
eszközzel megakadályozzák majd a mai közhatalom nép-és nemzet ellenes
bűnelkövetőinek a jogi felelősségrevonását, miközben
kirívó módon nagyítják majd fel a kezükben levő médiumok révén az
állampolgári jogaikért és a néphatalom érvényesüléséért tüntető, a végsőkig
elkeseredett, újabb kommunista diktatúrának kitett magyar
tízezrek és százezrek kétségbeesett válaszcselekvéseit!

Meglehetősen általánossá vált az a közvélekedés is , hogy a Magyar
Rendőrségnek az Igazságügyi és Rendvédelmi Minisztériumhoz való csatolása
nem növelte a Rendőrség feletti jogi kontrollt, hanem pont
fordítva a Rendőrség vonta ellenőrzése alá még az igazságügyet is.

Rámutatok arra, hogy a magyar közvélekedés a kommunista igazságszolgáltatás
továbbéléseként éli meg azt a tényt is, hogy a több súlyos bűncslekményben
részes Rendőrség tagjait a tüntetők elleni bírósági tárgyalásokon hiteles és
elfogulatlan, úgymond "perdöntő tanukként" használják fel, miként ezt a
múltban is tették!

Nem leellenőrzött adat szerint a 2006. szeptember 19. éjszakáján, a Magyar
Televízió elleni támadás idején, dr. Petrétei minisztert az általa
irányított Rendőrség - nem engedte be még a saját hivatalába sem.

7./ Azok a bírósági vezetők, akik a független büntető bírákat a tüntetők
elleni perek előtt a közvélekedés szerint célzottan egy "megbeszélésre
összeterelték", tagadhatatlanul súlyos bizalmi válságot robbantottak ki
a magyar társadalomban a tüntetőkkel szemben eljáró és e szokatlan "
összeterelés " ellen nem tiltakozó bírák iránt is !
Az ő eljárásuk is vizsgálandó!

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács ezzel összefüggő nyilvános
rosszallásának az elmaradása tovább irritálta még az egykori kommunista
igazságszolgáltatás gyakorlatát és visszaéléseit jól ismerő szakmai
közvélemény - átlagosnál nagyobb - tűrőképességét is.

A közvélekedés szerint mindez, egy általános és mindenre kiterjedő
nemzetközi vizsgálat lefolytatása után, nemzetközi méretű szankciókat kell,
hogy maga után vonjon.

8./ Az előbbiek - a közvélekedés szerint - kiváltó okai voltak annak, hogy a
tüntetők és hozzátartozóik az eljáró bírák nyilvánosan elérhető adatait - a
tisztességes eljárás kikényszerítése érdekében, vagyis önvédelmi okokból -
összegyűjtötték és nyilvánosságra is hozták.

A közvélekedés szerint ez volt az egyetlen lehetséges önvédelmi eszköz a
tüntetők és hozzátartozóik kezében a botrányosan eltúlzott és emiatt
koncepciósnak is minősített, felületes tényállásokra
épített "ítélet-dömping" társadalmi méretűvé válásának a megakadályozására.
A védők jogainak a tudatos korlátozása szintén vizsgálatot követel.

A magyar nép a közvélekedés szerint, e " csattanós " válasszal vette
védelmébe a remegő lábakon álló magyar demokráciát, vagyis a cél - ha
kényszerűségből is - de kellő módon szentesítette az eszközt is.

A hivatalos nyilatkozatokkal szemben sokan vélik úgy, hogy ebből a magyar
demokrácia és a tisztességes bíráskodáshoz fűződő alapvető alkotmányos
érdekek csak profitálhattak.

9./ A választók tudatos megtévesztésével vagyis közérdekű adatok
eltitkolásával stb. hatalomra került Gyurcsány Ferenc koalíciós
miniszterelnök ellen előterjesztett országgyűlési képviselői feljelentések
kapcsán tapasztalt, szakmailag is vitatott, nemleges, elutasító első fokú
ügyészi állásfoglalás a magyar társadalmat
példátlan módon irritálta.

A közvélekedés szerint a magyar értelmiségi és ellenzéki politikai elitnek
arra a következtetésre kell jutnia, hogy a magyar bűnüldöző szervek, élén az
ügyészséggel, a hatalom legfőbb bűnelkövetőjével szemben még az ilyen általa
is bevallott cselekmény fennállta és teljes körű beismerése esetében sem
óhajtanak nem hogy vádat emelni,
hanem még nyomozni sem!

A magyar közvélekedés szerint ezzel az ügyészi szervek kinyilvánították azon
rejtett politikai szándékukat, hogy még egy hivatalból üldözendő
bűncselekmény esetén sem tesznek eleget bűnfeltáró nyomozati
kötelezettségeiknek akkor, ha a bűnelkövetők példának okáért ismert
politikai tényezők.

Ez - a közvélekedés szerint - már olyan elfogadhatatlan és irritáló
bűnüldözői magatartás, melynek személyi és nemzetközi következményei kell,
hogy legyenek.

Bár e jelentésben kerültem és ezután is kerülöm a személyes állásfoglalást,
ezúttal jogászi szakvéleményem oldaláról csupán annyit jegyeznék meg, hogy a
feljelentést előterjesztő országgyűlési képviselőknek úgy ténybeli, mint
büntető jogi értelemben igazuk van.

Feltehetőleg a felettes ügyészség más álláspontot fog majd kialakítani a
képviselői feljelentésben foglaltak tekintetében.

Ma Magyarországon a politikai közszereplők tetteinek a minősítésénél a jog
számít a legkevésbé.
A sok évtizedes kommunista beidegződés nem változik meg máról holnapra.
Magyarország nem Olaszország, ahol a közhatalom gyakorlóit a jogállamiság
szabályai szerint mindenek
felett álló jogi felelősség is terheli.

10./ Sokan vélik úgy, hogy a kialakult helyzetben az igazságszolgáltatás
megtagadásának a réme fenyegeti
Magyarországot!
Ezzel magam is egyetértek, mivel a jelenlegi felbomlott jogrendben a
külföldi számonkérés az egyetlen lehetséges
kényszereszköze a maradék demokráciánknak, a jogállamiság viszonylagos
visszaállításának is.

Ezért egy széles körben elfogadott álláspont szerint a magyar értelmiségi és
politikai elitnek NATO és EU vizsgálat elrendelése iránt meg kell tennie a
szükséges külpolitikai lépéseket.
Sőt fel kell készülnie nemcsak az európai emberi jogi bíróság, hanem a Hágai
Nemzetközi Bíróság előtt egy később indítandó büntető eljárás kezdő
adatbázisainak a szakszerű és kellő időben történő megteremtésére is.

Az állampolgárok széles tömegei ellen elkövetett súlyos bűncselekmények -
állampolgári vallomásokkal alátámasztott teljes körű dokumentálását - pedig
el kell végeznie a magyar szakmai értelmiségnek. Ennek megszervezését
illetve szakmai támogatását - esetleges fenyegetések ellenére is - magamra
vállalom.

E jelentésben foglaltakat a jogállamiság védelmében soron kívül megküldeni
tanácsolom a

- Magyar Köztársaság Elnökének,
- Alkotmánybíróság Elnökének és tagjainak,
- Legfőbb Ügyésznek,
- Legfelsőbb Bíróság elnökének, úgyis mint az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnökének,
- Magyar Tudományos Akadémia elnökének, valamint
- Magyar Köztársasággal szövetséges államok Magyarországra
akkreditált diplomáciai testületeit vezető nagyköveteknek is.

Mélyen Tisztelt Elnök Úr!
Mélyen Tisztelt Alelnök Asszony!

Kérem, fogadják a magyar nép és a magyar nemzet őszinte háláját
erőfeszítéseikért olyan helyzetben, amikor a magyar nép, a magyar nemzet
élethez való jogát, gyermekei, aggastyánjai, kétkezi munkásai,
szerzetesei, parasztjai, diákjai, más szóval az államalkotó polgárai
személyes szabadságát és biztonságát, példátlan brutalitással éppen a
védelmezésükre hivatott Magyar Állam támadta meg.
Köszönjük!
Istennel a Hazáért és a Szabadságért!

Budapest 2006. október hó 25.
Teljes tisztelettel:
Dr.Nagy László sk.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Megkésett válasz két levélre
  2006-11-30 01:20:18, csütörtök
 
  Tisztelt Csaba testvér!

Ön ezt írja többek között:
"Alapítványunk 650 bajba jutott, árva gyereknek ad otthont, és mégis vállalok 100 óra munkát népemért, mert úgy gondolom, hogy most nem fürdőszobák felújítása, nem valamelyik házunknak újrafödése a legfontosabb, hanem népünk nagy családjának a jövője. Úgy érzem, hogy a mindennapi kenyérnél is fontosabb gyermekeim számára az őszinte beszéd."

Minden elismerésem az Öné és azé a küzdelemé és munkáé, amellyel a 650 árva gyermekről gondoskodik. De, azt hiszem, hogy egy nagyon fontos magyarországi jelenségről vagy nincs tudomása, vagy elkerülte a figyelmét. Méghozzá az a tény, hogy itt is diktatúra volt, ha puhább is, mint Romániában, de diktatúra volt.
Ennek a diktatúrának az volt a lényege, hogy akiket ellenségének tekintettek, azokat éppenhogy megtűrték. És, amiért kompetenciájukat a rendszerváltozásban is megtarthataták az egypártrendszeri állam bürokratái, nagyon is jól tudták, hogy kik azok a személyek, akik hatalmukat gyengíthetik tevékenységükkel!
Éppen ezért, az ilyen embereket MÉG A FELADATOK KÖZELÉBE SEM ENGEDIK!

Éppen most hoznak a magyar parlamentben olyan törvényt, törvényeket, amellyel még a baráti, vagy a testvéri szivességből végzett munka után is adózni kell. Vagyis, ha valaki ingyen végez valamilyen munkát emberbaráti szeretetből, annak eszmei értékét be kell vallani és adózni kell utána. Ha a szomszédasszony átszalad egy kis időre vigyázni a szomszéd gyerekekre, akkor az már bébiszitterkedésnek minősül és adóköteles lesz!!! És még sorolhatnám, de nem teszem, mert ez az egész olyannyira abszurd és érthetetlen, hogy azt hihetné csak kitaláltam az egészet!!! Pedig, NEM! MA MAGYARORSZÁGON EZ A VALÓSÁG!


Tovább folytatva a megható nagylelkűséggel megfogalmazott leveléből való idézetet:

"Hiszem, ha nagylelkűen, áldozatokat vállalva összefog 15.000.000 magyar a nagyvilágról, akkor itt az EU határain belül, más nemzeti közösségekkel együtt, egy virágzó otthont teremthetünk gyermekeinknek itt a Kárpátmedencében.
Merjünk nagylelkűek lenni, merjünk áldozatot hozni, népünk jövőjébe értékes vetőmagot szórni. Kisebb testvéri szeretettel, Csaba t."

Csak azért válaszolok Önnek Drága Csaba testvér, mert megszólított, ugyanis, én is beletartozónak érzem magamat a 15 milliónyi magyarságba.
Csakhogy van egy kis gondom ezzel a "nagylelkűség"-gel és "közösségek"-kel, meg az "otthonteremtés"-sel. Ugyanis, pont az a hatalom célja, hogy ne legyen otthona a magyar gyermekeknek, a felnövekvő ifjúságnak. Százezrek fognak a "reform"nak hauzdott törvények miatt hajléktalanná válni. Nemhogy új otthonok épülnének, hanem a meglévőkből is megkezdték a kilakoltatásukat az állásukat, munkájukat veszített, fizetésképtelenekké válók.
Tessék csak elolvasni itt alant az egyik tudósítás éppen erről szól!


Tisztelt Hervay Tamás!

Csodálattal olvastam, amit a magyar nyelvről írt. Most, még nagyobb büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy magyarnak születtem!!!
De, kénytelen vagyok - a tragikusan szomorú magyar valóságra - felhívni a figyelmét.
Itt és most egy nemzet vívja élet-halál küzdelmét!
Kérem tisztelettel szíveskedjenek elolvasni azt a politikai helyzetjelentést, amit e levél fölött fogok közzé tenni! Előre is köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Tisztelettel: Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szakmai- és művészi képzelőerő
  2006-11-29 21:14:04, szerda
 
  Asztalos Imre asztalosmester ,,üzenete" 1734-ből


A ,,Fiait vérével tápláló pelikán"
"Isten segedelmével munkálota a miskolci Asztalos Imre 1734-ben"

A szerzői önérzettel (név, időpont megadása) megfestett táblaképet a reformáció idején készítette alkotója.


/A noszvaji (Borsod megye) református templom mennyezetének egyik táblája, és a Dobó István Vármúzeumban, Egerben látható./

A kettőszázhetvenegy évvel ezelőtt készült ,,népművészeti alkotás" egy mai pártelnök, (pár hónappal ezelőtt még kultuszminiszter(!)) kijelentéséről jutott eszembe. Valami olyasmit mondott, hogy: ,,...a szakképzést meg kell reformálni, mert semmi szükség nincs arra, hogy ipari tanulók műelemzést tanuljanak, miközben azt sem tudják hogyan kell a ,,lapátot" (malteroskanál!) megfogni..."
A szívem összeszorult ettől a kijelentéstől és napokig nem tudtam aludni, miközben azon törtem a fejem: hogyan mondjam el és kinek, amit erről gondolok?
Emberek! Hazám fiai, lányai! Állítsátok meg őt, vagyis őket! Ne higgyetek nekik! Ne engedjétek, hogy tovább rombolják mindazt, amiért ,,szakmunkás" őseink - például, mint a fiókáit saját vérével tápláló pelikánt megmunkáló asztalosmester - megküzdöttek, és amit megalkottak!
Tudjátok meg, hogy a "virágozó" asztalosok abban az időben a városi céhnek, pl.:a miskolci asztaloscéhnek voltak tagjai.
Váltakozva dolgoztak "úri" és "paraszti" megrendelésre, vagyis az "úri-városi", divatos minták és díszítőtechnikák szükségszerűen áthaladtak ugyanazoknak a kezén, akik a parasztok holmiját készítették. 1791-ben a céh kettéoszlott: az új polgári divat szerint dolgozó "német asztalosok"-ra és a régi hagyomány szerint virágozó "magyar asztalosok"-ra.
Az 1734-ben, tehát majdnem 60 évvel korábban, puhafán temperafestéssel készült kép motívumai és témája már mindkettő jegyeit magába foglalta.
A rajta lévő feliratból is arra lehet következtetni, hogy megrendelésre készült.
"Ez a ház Istennek hajléka. Mellynek hűséges Dajkája T. és N. Bossányi Kristina."
Valószínű, hogy T. és N. Bossányi Kristina "hűséges dajkasága" ihlette - a görög monda szerint, de hozzánk latin közvetítéssel került - a kicsinyeit saját vérével tápláló képzeletbeli madár (pelikán), mint az anyai áldozatkészség jelképének megfestésére.
Így lett, az egyébként önmagában is esztétikai minőséget hordozó pelikánból - mint az érintetlen természet részeként "csak" egy, a "melegebb tájakon honos, nagy vízimadár, hosszú csőrének alsó része zsákszerű; halakkal és rákfélékkel táplálkozik"-ból - emberi-társadalmi tartalommal bíró, egy emberi ,,kultúrkör" szemléletmódját tükröző esztétikai tárgy.
Melyik kultúrkörre gondolok? Hála a kép készítőjének, a feliratokból egyértelmű, hogy a református kultúrkörre, mégpedig az 1734-es esztendőben.
Tudnunk kell erről az esztendőről, hogy csak három évvel korábban, "...az 1731-ben kiadott Carolina Resolutio (Károly király döntése) - másfél százados harc után - erősíti meg a protestánsok korlátozott vallásgyakorlását. Ezt követően kiépül mind a református, mind az evangélikus egyház területi szervezete. És továbbépülnek a református iskolaközpontok. Erősödik Sárospatak és különösen Debrecen szerepe." ,,... a 18. századi műveltségben a magyar protestantizmus az előző századokban kiépült iskolarendszerben és könyvnyomtatási kultúrában is őrzi pozícióit." *
A képet "virágozó" alkotó érzelmi elkötelezettségét a ,,gyermekeiért" vérét ontó pelikánban jeleníti meg, úgy, mint azok, akik a reformációs harcok idején vérüket hullatták és akár az életük árán is kiálltak érzelmeik, eszméik, hitük mellett. Hogyan teszi ezt?
Az akkori virágozó asztalosmesterek mesterségbeli tudásával, szép simára gyalult puhafára ráfesti, a talán utánzással megkomponált pelikánt és fiókáit.
Talán felötlött benne egy korábban látott kép, témaábrázolás...
Talán éppen ez, a XV. század második feléből való, itáliai, aranyozott ezüstből készült Apostoli kereszt. A kereszt szárvégein, a fölső medallionban látható a pelikán domborműve.


(Esztergomo főszékesegyházi kincstár.)

Minden összehasonlítgatási szándék nélkül szembetűnő Asztalos Imre pelikánjának nehézkessége, az ősi erő, a nagyság megjelenítése. (Ezzel ellentétben, a kereszten ábrázolt pelikán könnyed, már-már kecses mozdulattal "ontja vérét".)
A ,,naiv művész" igyekszik a hősiességet, a tett nagyságát a madár erőteljes megjelenítésével is hangsúlyozni.
A testét pikkelyre emlékeztető toll fedi és a nyakán is a toll szinte sárkányszerű pikkelyként meredezik, majd ősi- népmotívumi kunkorban végződik.
A tábla szinte kétharmad részét a pelikán fészkét tartó fa tölti be. A fára is - főleg a törzsére - az erőteljes, megbízható nagyság jellemző, mint a madárra. Koronáját kétoldalt, síkban szimmetrikusan ábrázolt ágak (6-6) képezik. Ezeken az ágakon a levelek a népi ornamentikában megjelenő: rozmaringágak leveleire emlékeztetnek.
Olyanok a levélvégek, mint a "gyöngyös" rozmaring, azonban olyan szimmetrikusak és nagyok, mint egy fenyőkorona ágai.
A fa törzsén kúszó inda, akár a bibliai kígyót is jelképezheti. A fa vastag, majd fokozatosan elvékonyodó törzse két, leveles-indásan ábrázolt halom találkozásából "nő ki". A tetején - az utolsó jobbra és balra széthajló ágon - nyugszik a fészek, benne a három, már tollas fiókával.
A fészek ábrázolása igen érdekes. Keresztben, teljes szélességében kiér az ágak széléig és a két vége csiga alakban, felfelé kunkorodva elvékonyodik. Az egész fészken - két, szinte párhuzamos vonal között - "keresztöltéses" minta fut végig.
A fa ágai alatt, jobb- és baloldalt is köralakban futó, majd az alsó sarkokban összetalálkozó leveles díszítés közepében egy-egy gránátalma látható. A gránátalma, mint motívum - és mint a jelképes történet - itáliai hatásra emlékeztet. (Az indás, leveles, gránátalmás, reneszánsz hatásra elterjedt díszítés a XVIII. századi magyar népművészet fő témái voltak. Megtalálhatók cserépedényeken, hímzéseken, festett bútorokon egyaránt.)
Asztalos Imre a kép hátterének meghagyta a "nyers" fa eredeti színét, majd erre egyetlen színnel - a barnával - festette meg a jelképes történetet. Ez a ,,színábrázolás" hordozza a legfontosabb ÜZENETET az utókor számára!
Hiszen: Jézus Krisztus kereszthalálát nem lehet másképpen, mint a gyász színeivel megfesteni!
Hiszen: Megváltó Jézusunk is ,,vérét ontotta érettünk", hogy ,,örök életünk" legyen!
Egy asztalos, mai szóhasználattal: ,,szakmunkás" 271 évvel ezelőtt mekkora kulturáltsággal rendelkezett!
Hiszen: Asztalos Imre - a ,,virágozó" asztalosmester - a Fiait vérével tápláló pelikán című táblaképének megfestésekor többszörös szimbólumot örökített meg!
Ez is bizonyítéka annak, hogy egy ,,szakmunkás" keze-munkájával képes ,,elmondani" az egész teremtett világot és azt a keresztény ,,kultúrkört", ami meghatározója az emberiség történelmének!
Ez maga a MŰVÉSZET!
Bizonyságul szolgálhat az is, hogy a többi, Asztalos Imre által festett - és ugyancsak a noszvaji templomban látható - mennyezeti kazetták már nem ennyire komorak, sokkal színesebbek, a paraszti bútorfestés motívumaira emlékeztetők.

Fiatalok! A jelen és a jövő szakmunkásai!
Vegyetek példát az évszázadokkal ezelőtt élő asztalosmestereinktől és ,,paraszti" bútorfestőinktől! Tőlük még nem vitatták el azt a művészi képzelőerőt, amivel kézműves őseik rendelkeztek!
Bennünk is megvan ez a képesség, csak olyan társadalmi közegre lenne szükség, melyben elő lehet hívni, mint egy rég elfelejtettnek hitt fotókópiát! A művészi képzelőerő szárnyalásához szükséges társadalmi feltételeket nem az olyan vezetők fogják megalkotni, akik még a ,,műelemzést" is kitiltanák a szakképzésből!!!
Budapest, 2005. június 17.
(Bóna Mária Ilona)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Őszinte levél
  2006-11-29 13:53:01, szerda
 
  Őszinte levél minden Magyar emberhez!

Többen is kérték, hogy menjek a Kossuth térre és szóljak az ott egybegyűlt emberekhez, az evangélium, az élő Isten nevében. Október 23, a szörnyű Magyar verés napja után is, sokan kérdezik, hogy egy keresztény embernek ilyen helyzetben mit a teendője? Úgy érzem, hogy nekünk Istenre figyelő embereknek válaszolnunk kell ezekre a kérdésekre, még akkor is ha nehéz. Imádkozás közben három gondolat fogalmazódott meg bennem melyet alázattal megosztok veletek.

Kedves Csaba testvér, és mindnyájan! Hadd fűzzek néhány gondolatot én is ide! ( nemes "álmosházi" lőgérpatonyi Hervay Tamás lélelekemelgető táltospap, a magyarságtudomány magisztere)

1. Annak idején 2004 december 5-én is azt éreztem, hogy Gyurcsán Ferenc uszítására az én magyar állampolgárságomat el lehet vitatni, de a jókedvemet, az életbe, a szeretetbe vetett hitemet, keresztény reményemet nem, azt csak én adhatom oda. Úgy gondolom, hogy ezek olyan értékek, melyekről soha semmilyen körülmények között nem szabad lemondanunk. Nem szabad hagyni, hogy a szomorúság, a gyűlölet, a reménytelenség eluralkodjon rajtunk.

Pedig Jézus hányszor volt szomorú! De természeten, nem volt sem reménytelenség, sem gyűlölet benne!

Soha semmilyen körülmények között nem szabad letérnünk a szeretet, a remény, megváltónk, Krisztusunk által mutatott útról.

2. A szentírásban szereplő vezetők közül volt olyan, melyik elvesztette a nép és Isten bizalmát. Saul király letért arról az Útról, melyre Isten állította. Az Úr parancsára a próféta felkente helyette Dávidot, akinek menekülnie kellett haragvó királya elől. Egy alkalommal egy barlangban bujkált katonáival Dávid, és a király egyedül ebbe a barlangba vonult vissza, hogy könnyítsen magán. Dávid egyik katonája meg akarta ölni a nép kegyéből kiesett vezetőt, de Dávid leintette, és azt mondta, ne emeld a kezed rá, "mert király marad míg az ideje ki nem telik". Döbbenetes: Dávid nem engedett az erőszaknak. Hiszem, hogy az erőszak, a vérontás nem szül igaz holnapot. Őszinte tisztelettel hajtom meg fejemet népem előtt, amiért ilyen nagy türelemmel viseli sorsát.

Azonban Jézus kikergette a pénzváltókat a templom előteréből! Aki nem oda való, azt el kell távolítani! Természetesen előbb szép szóval, de a kikergetés is szeretettel kellene történjen, mert Jézusban, indulatában is, nyilván volt szeretet!

Saulal, a saját emberei számoltak le.

Hát, nem hiszem hogy Gyurcsánnyal ők leszámolnának!

Gyurcsán Ferenc Balaton parti beszédében saját pártját, meg a vele együtt kormányzó Liberális pártot illette hihetetlenül kemény kritikával. A történelmi magyar baloldalt, és a Liberális pártot nem hiszem, hogy valaha valaki ennyire keményen, durván elítélte volna. Október 23-án, Gyurcsány Ferenc megverette, -válogatás nélkül- az utcán lévő Magyar embereket. Olyan bűnt követett el, melyre semmilyen mentsége nincs, s mellyel nevét örökre beszennyezte.

Úgy gondolom, hogy a jelenleg hallgató kormánypárt politikusainak két választási lehetőségük van. Az egyik, hogy elfogadják a Miniszterelnökük kritikáját, aki hazudozó, csaló, lusta embereknek nevezte őket, és hogy a pozíciójukat mentse kész volt ártatlan emberek vérét ontatni. A másik alternatíva, az, hogy tiltakozva kikérik maguknak az elhangzottakat, és azt mondják, hogy a Miniszterelnök szava rágalom és megszólás, mert nem igaz, hogy a Magyar baloldal, és a Liberális párt csalókból, hazugokból, semmittevőkből állna, és nem kérnek olyan hatalomból, melynek kezéhez vér tapad.

Ha csak rajtuk múlik, az első változatot választják!

Meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sok értékes ember van a két kormánypártban. Meg vagyok győződve arról, hogy ezekben a pártokban nagyon sokan az elmúlt években is erejüket megfeszítve dolgoztak a Magyar nép javán.

A jó szándék, legtöbb esetben a pokolba vivő utat kövezi! Jelenleg ez annál is inkább így van, mert sem itt, sem az ellenzék soraiban, nem olyan emberek ülnek, akik magyarok! Nem tudtak azzá válni! Mert mitől magyar a magyar? Mi a magyarság egyáltalán? Tán egy néphez tartozás? NEM! A magyarság jellembeli tulajdonság! Ezt a tulajdonságot erősítendő vette fel egy nép magára e jelzőt! És ha éli ezt, akkor magyar, ha nem, akkor nem az! Jelenleg a magyarság többsége nem magyar gondolkodású! Nem az isteni értékrend, hanem a pénz, a hatalom, a kényelmi szempontok, vagy az anyagi lét egyéb szempontjai vezérlik! Ahelyett, hogy akár életüket adnák másokért, inkább elvesznek mástól! Itt természetesen elsősorban azokról van szó, akik vezető pozícióban vannak! De sajnos mindenütt látom a romlást! Néhol csak enyhébb formáját. Csángók diszkóba járnak, s nem bálba, s megfojtanák a másikat Széken, mert többet árult mint ő! S sorolhatnám, de ezek a kisebbek! Ez motiválta a népszavazást is, ezért szavazott sok itteni, Erdélyből áttelepült, nemmel! Sem az anyaországban, sem azon túl, nem sokan tudják a hagyományok lényegét, ha formailag tartják is néhol! Nem tudják valódi mélységében értelmezni hímeink, faragásaink, kazettás mennyezeteink, képi beszédét, de népmeséink mélységeit sem! Mindez elsősorban abból fakad, hogy a magyar nyelv működését sem ismerik, bár magyarul beszélnek, hiszen idegen nyelvre kidolgozott rendszer szerint tanítják még idehaza is! Márpedig nyelven gondolkodunk! Nyelvünkben a birtokos és a részes eset csak szövegösszefüggésében különböztethető meg! Ezért mi a birtokos és a birtokolt között nem teszünk különbséget, aki birtokol, részese egyben a birtokoltságnak is, birtokos és birtok egyenrangúak szemünkben. Ezért hatalmas a szabadságvágyunk! Ezért vagyunk, gondolkodásunkból fakadóan, együtt érzőek, befogadóak, segítőkészek, szeretettel gondoskodók!

Nyelvünk ragozó!

Ezért a folyamatokat előnyben részesíti gondolkodásunk. Ha egy szót igeként és névszóként egyaránt érthetünk, s ha nem tesszük egyértelművé mely jelentéséről van szó, minden esetben az igei értelme kerül előtérbe! Például, ha az ismert gyermekmondókát: "Csiga-biga gyere ki, ég a házad ideki." halljuk, minden esetben égő házat képzelünk el először, és csak második, vagy többedik nekifutásra váltunk át arra, hogy a szűk térből kitessékeljük a csigát az ég alá, a szabadba, holott jól tudjuk, hogy csigacsalogatót mondunk!

Nyelvünk gyökökre építő, és a mássalhangzók hordozzák a jelentéstartamot, adják a szó testét! A magánhangzók teljesen más szerepűek, lelkesítőnek mondhatnánk leginkább! Fontos szabály még, hogy a mássalhangzók bokrokba tömöríthetők, melyek (elsődlegesen) a kiejtés szerinti mássalhangzó felcserélhetőséget teszik lehetővé! E bokrok: R, J, L, Ly; K, H, G, Gy; D, T, Ty; M, N, Ny; B, P, V, F; C, Cs, S, Sz,Z, Zs; Ez utóbbi csoport, a sziszegősök, kissé más szerepűek, de ez nem ezen írás keretébe tartozó!

Ez azt hozza magával, hogy egy, vagy két mássalhangzós gyököket ragozunk egymásra. De ugyanennek a következménye, hogy az azonos, vagyis egy gyökű, szavak jelentésbeni rokonságban is vannak egymással! Például, ha azt mondom iGe ez azt is jelenti éGi. Ha azt mondom éKeS, ez azt is jelenti éG(i)eS. Már ezekből is sok minden következik: csak nálunk kezdődik a János evangéliuma így: " Kezdetben vala az Ige." Minden indoeurópai nyelven "Kezdetben volt a Szó"-t találunk! Belátható, hogy a mi "megoldásunk" többlettartalmat hordoz! Az ige ugyanis nem pusztán egy szófajt jelöl, hanem olyan szavakat, melyek önmagukban hordozzák megvalósulásukat, hiszen történést, létezést, cselekvést fejeznek ki, vagyis teremtenek! Ezzel a gondolkodással lehet Isten szerűen, vagyis kozmikusan gondolkodni! De hát Isten a képére, és hasonlatosságáéra teremtett minket! Nem kellene hát elhagyni Őt, még gondolatban sem!

Hiszem, hogy e két párt ideológiájában nincs helye az erőszaknak, idős emberek, asszonyok fényes nappal való megveretésének, kivont kardal nemzeti ünnepre összegyűlt emberek közé vágtató rendőröknek. Úgy gondolom, hogy a két kormány párt le kell, hogy üljön, és külső behatás nélkül e két alternatíva között választaniuk kell.

Bizony semmit nem ér, cseberből vederbe jutni! Nem csak az erőszakkal, van itt baj! Legmutatósabban akkor látszott ez, mikor első dolguk az volt újdonsült képviselőinknek, hogy megemelték saját fizetésüket! Azóta többször, és sokkal emelték! Kutyából pedig nem lesz szalonna! Pénzért szinte mindenre képesek, mert a pénz (látszólag) hatalom!

Tiszta szívvel imádkozom, hogy ez a két párt - kerüljön bármilyen áldozatba is-, de saját múltjuk nagy vezéregyéniségeik szellemében az igazság és az élet mellett döntsenek.

Sajnos, az imádság, ebben az esetben, nem segít! Isten nem tud, mert a szeretet nem erőszakol meg, akkor beavatkozni, ha mások akarata ellene feszül az övének!

Egészen biztos, hogy ha nem hátrálnak ki, felemelt fővel ebből a botrányból, akkor rájuk fog égni a képmutató, hazug, csaló, a saját nemzetére kezet emelő jelző, és ugyanaz lesz a sorsuk, mint azoknak a pártoknak, melyek a történelem során vért ontottak. Amennyiben kormányzó politikusaik mellett kiállnak ezen pártok tagjai, osztozni fognak a felelősségben, és az utókor ítéletében is. Senkit nem érdekel Hitler jó, vagy rósz szándéka. Agresszív, erőszakos kezéhez vér tapadt, és ezért pártjával együtt méltó volt az ítéletre.

Pedig ma már mosdatják őt is! Jézust meg. na erről ne is beszéljünk most!

3. Hiszem, hogy egy ház, egy ország csak hitből, munkából, összefogásból, áldozatból épülhet fel.

Bocsánat! Itt nem is építésről van szó! Itt le kell rombolni valamit! Mégpedig a magyarság nagyságát! Nemességét! Melyből Európa, és főleg a nyugati világ, máig élt! Azt hiszik, már nincs ránk szükség! Nem értik meg, hogy ha mi nem leszünk, ők is elpusztulnak! Persze nem azonnal, de ők odáig nem látnak! Pillanatemberek!

Gyermekeimnek én is, mint oly sokan e Kárpátmedencében szeretnék otthont, hazát építeni az Európai unió által adott keretek között, hogy felemelt fővel, örömteli szívvel együtt élhessenek békében más szabad népek gyermekeivel.

Előbb adj nekik magyarságtudatot, hogy ne européerek legyenek! (Ez nem melldöngető nacionalizmus!) Előbb tanítsd meg őket isten nyelvén gondolkodni! Hogy megismerhessék Istent úgy, ahogyan csak e nyelven lehet! Ha ezt nem tudod, ha csak a fizikai létüket akarod megmenteni, akkor Te nem isten országát akarod megvalósítani! Mert ő, és mi sem, e világból valók vagyunk!

Magánvagyonom nincs, de az időmnek ura vagyok, éppen ezért vállalok 100 szentmisét, beszédet, elmélkedést határon belül és határon kívül, ott ahova hívnak és az ott begyűlt összes adományt felkínálom egy "Nemzeti Megmentő Alapba.

Bizony mondom Néked, ez nem anyagi kérdés! Már évek óta hiába ajánlom ( ingyen) az előadásaimat, nem érdekli az emberek nagy részét a magyarság! Csak a drága pénzen vehető "hogyanlegyeksikeresgazdag" előadások! Ezért viszont, hogy valósuljon szándékod, imádkozom én is!

Arra buzdítok minden jó szándékú Magyar embert, éljen bárhol e nagyvilágon, hogy egy szívvel-egy lélekkel ajándékozzuk meg nemzetünket bizalmunkkal és erőnkhöz képest anyagiakkal is. Most nemzetünk nem az életünket, vérünket kéri, de ezekben a nehéz gazdasági időkben, jó lenne nemzeti összefogás, hogy gyermekeinket, betegeinket, bajba lévő testvéreinket segíteni tudjuk. Éppen ezért arra biztatok minden jóakaratú magyar embert, hogy adjunk 100 munkaórát, életünkből a közös holnapunkért. Az orvos, a művész, a kőműves, a szántóvető, mindenki vállaljon saját szakmájában száz óra munkát az előttünk álló évben, minden hónapban egy munkanapot, és ennek az árát adjuk közösbe, hogy az egészségügy, a tanügy és a szociális intézmények szükséges reformját véghez lehessen vinni. Milyen szép lenne, ha 15.000.000 magyar válaszolna bizalommal, és szeretettel erre a felhívásra.

Bár nekem sincs igazán pénzem, adok, ha kell, s ingyenes előadásaimat is felajánlom!

Népünk nagyjait megkérnénk, ennek a Nemzeti Megmentési Alapnak a felügyelésére, melyből minden olyan pályázatnak az ön részét lehetne kifizetni, mely az Egészségügy, az oktatás, és a szociális szféra reformját szolgálja. Hiszem, hogy vannak a Kárpát medencében még igaz őszinte emberek, kikben a népünk megbízhat.

Ebben én is bízom!

A közeledő Advent nagyon jó alkalom lenne az összefogásra, egy új közös Magyar Karácsonyra való felkészülésre, a megtérésre, melyre mindannyiunknak szüksége van, hogy őszinte Szeretet szülessen közénk! Városainkban, falvainkban egy -egy kitűzött időponton szervezzünk szép kulturális, vallási rendezvényeket, érdemes művészeink, lelkipásztoraink, népünk nagyjai tartsanak értékes, lélek emelő előadásokat hogy hitünkben, nemzeti identitásunkban megerősödjünk, reménnyel, bizalommal töltekezzünk.

Az előadások végén a kiosztott csekkeken mindenki belátása szerint támogathatná a magyar nemzet újjászületését. Ezeket a rendezvényeket határon belül, de határokon kívül is meg kellene szervezni. Ez legyen a mi tüntetésünk minden városban és faluban! Építsük a holnapot, melyik a miénk.

Egy ilyen rendezvényre mely nem valaki ellen, hanem a népünk gyerekei, öregei, betegei, szenvedő testvéreink megmentésére irányulna, és éppen ezért nagyon sokan eljönnének, politikai, világnézeti különbség nélkül.

Ha a fejekben rend lenne, ha Magyarok lennének igazán a magyarok, nem kellene ez a felhívás! Tessék tehát rendet tenni a fejekben, mely a szívekben is rendet tenne!

Megvagyok győződve, hogy a közös összefogás, annak eredményei mindannyiunk szívében a reményt, a közös Magyar holnapba vetett bizalmat erősítené.

Alapítványunk 650 bajba jutott, árva gyereknek ad otthont, és mégis vállalok 100 óra munkát népemért, mert úgy gondolom, hogy most nem fürdőszobák felújítása, nem valamelyik házunknak újrafödése a legfontosabb, hanem népünk nagy családjának a jövője. Úgy érzem, hogy a mindennapi kenyérnél is fontosabb gyermekeim számára az őszinte beszéd.

Hiszem, ha nagylelkűen, áldozatokat vállalva össze fog 15.000.000 magyar a nagyvilágról, akkor itt az EU határain belül, más nemzeti közösségekkel együtt, egy virágzó otthont teremthetünk gyermekeinknek itt a Kárpátmedencében.

Merjünk nagylelkűek lenni, merjünk áldozatot hozni, népünk jövőjébe értékes vetőmagot szórni.

Kisebb testvéri szeretettel, Csaba t.

Még kisebben én, Hervay Tamás, hogy Isten lehessen nagy (bennem is)!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Az egészséges...
  2006-11-29 10:41:00, szerda
 
  "Az egészséges és igazságos Magyarországért"
gondola 2006. november 28. 18:58


Közlemény

Orbán Viktor meghívására a mai napon a Fidesz elnökénél járt Dr. Cser Ágnes,
az Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus
Szakszervezetének elnöke.

A Fidesz elnöke az EDDSZ által indított "Az egészséges és igazságos
Magyarországért" című kezdeményezés ügyében kezdeményezte a találkozót.

A megbeszélésen a szakszervezeti vezető tájékoztatta Orbán Viktort a
parlament előtt fekvő egészségügyi tárgyú törvényjavaslatok kapcsán
képviselt EDDSZ-álláspontról, és külön felhívta a figyelmet arra a
törvényjavaslatra, mely kormányzati szerkezetátalakítás ürügyén rendeleti
szintre akarja süllyeszteni az egészségügyre és a társadalombiztosításra
vonatkozó szabályozást.

Az egybiztosítós rendszer felszámolását és az egészségügyi közszolgáltatások
piacosítását a jelenleg tárgyalt törvénytervezetekkel együtt akarja a
Gyurcsány-kormány az elfogadott kormányprogram ellenére megvalósítani. Ezek
az intézkedések kirekesztő jellegűek, hiszen következményükként generációkra
kihatóan ki-ki az anyagi helyzetétől függően részesülhet egészségügyi
ellátásban.

1998-ban a polgári kormány is készíttetett szakértői anyagokat a
több-biztosítós egészségügyi rendszerre való áttérésről, azonban a szakmai
és tudományos vélemények hatására az akkor kikerült a kormány programjából.

Az EDDSZ és a Fidesz elnökei egyetértettek abban, hogy a szolidáris fejlődés
és gondoskodás alapját az úgynevezett egybiztosítós
társadalombiztosítási-egészségügyi rendszer - mint fontos európai érték -
jelenti, ezért társadalmi összefogásra van szükség, valamint a demokrácia
alapintézményeinek megőrzésére, amihez pedig törvényi garanciák kellenek.

2006-11-28
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Tömeges kilakoltatás...
  2006-11-27 22:08:29, hétfő
 
  S A J T Ó N Y I L A T K O Z A T

A napokban értesültünk arról, hogy Budapest IV. és IX. Kerületi Önkormányzata tömeges kilakoltatásokat tervez végrehajtani a jövő hét végéig. A sietséget az indokolja, hogy jövő hét pénteken, december 1-én veszi kezdetét a (bírósági végrehajtásról szóló) törvény szerinti téli kilakoltatási moratórium.

A kerületek ugyanakkor már most is csak a főpolgármester által már korábban (november 15-én) meghirdetett budapesti kilakoltatási moratóriummal szemben hajthatnák végre a kilakoltatásokat.

A fenti tervről szóló információkat több, egymástól független forrásból is megerősítették, továbbá ezt látszik igazolni az a két eset is, amelyekkel a Menhely Alapítvány munkatársai kerültek kapcsolatba:

A IV. kerületben 2006. november 16-án lakbérhátralék miatt lakoltattak ki a ház előtti utcára egy 58 éves rokkantnyugdíjas férfit, aki korábban sem az önkormányzattól, sem a családsegítő szolgálattól semmiféle segítséget nem kapott. Jelenleg a ház lakói és a területileg illetékes utcai gondozó szolgálat munkatársai próbálnak neki segítséget nyújtani.

A IX. kerületben a jövő héten egy középkorú asszonyt - aki két gyermekét egyedül neveli - kívánnak kilakoltatni. A család még a 90-es évek első felében kötött eltartási szerződést, azonban az általuk ápolt idős néni egy éven belül meghalt, így nem váltak jogosulttá a bérleti jogviszony folytatására. A kerület elhelyezésükről nem gondoskodik, így kilakoltatásukat követően a gyerekek és édesanyjuk utcára kerülnének.

Információink szerint az önkormányzatok a többi kilakoltatásra ítélt rászoruló számára sem biztosítanak méltányos lakhatási alternatívát, így kilakoltatásuk után ők is hajléktalanná válnának.

A tervezett kilakoltatások a probléma megoldása helyett súlyosbítanák azt: tovább csökkentenék a rászorulók lehetőségeit, esélyüket a munkavállalásra, fokoznák kiszolgáltatottságukat, kirekesztettségüket.

Súlyos probléma, hogy az ingatlan-végrehajtási eljárásnak jelenleg nem feltétele, hogy megvizsgálják: az érintettek a lakóhely szerinti önkormányzattól valóban megkapták-e mindazokat a támogatásokat, amelyekre jogosultak voltak.

A jelenlegi hajléktalanellátó rendszer többnyire nem teszi lehetővé egy család együttes elhelyezését, így a kilakoltatás a család széteséséhez vezethet. A kilakoltatások során előfordul, hogy embertelen módon (és egyúttal a gyermekvédelmi törvény rendelkezésével ellentétesen), kizárólag anyagi okokból állami gondozásba veszik a család gyermekeit.

A jelenlegi gyakorlat nem kizárólag a hajléktalanná váló emberek számára káros: a kilakoltatott emberek hajléktalanként (esetleg gyermekek állami gondozottként) való ellátása többe kerül az államnak, mint amennyibe lakhatásuk fenntartása került volna.

Kérjük a sajtó képviselőit, hogy a fentiekről tájékoztassák a közvéleményt.

2006. november 23.

Az Utca Embere önkéntes hálózat
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Hazánk geotermikus energiái
  2006-11-27 16:44:01, hétfő
 
  Gondolatok a geotermikus energiáról és a "bazi nagy atomerőműről"

Egy érdekes előadásról szóló tudósítást olvastam hetekkel ezelőtt: a hazai szénhidrogéniparban "meddőnek" (használhatatlannak) minősített
mélyfúrású kutjainak sorsáról.

,,Az előadó bevezetőjében a geotermikus energia hasznosításáról adott áttekintést. Ezután elmondta, hogy a magánosítás megkezdésekor az ország területén 3093 darab szénhidrogén célú fúrólyukat tartották nyilván. Ezek közül a MOL Rt megalapításakor mintegy 400 kutat
apportáltak a Részvénytársaságba (tehát bevitt vagyonként).. A megmaradó közelítőleg 2600 kút a Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóság kezelésébe került, mint a Magyar Állam tulajdona. Az elhatározás szerint ezeket a szénhidrogén szempontjából ,,meddő"-nek minősülő kutakat 2014-ig fel kellett számolni és helyüket rekultiválni, helyreállítani a környezetüket. Mindezen munkák becsült költsége 60-80 milliárd forintra tehető, ami a költségvetést terhelné. Erre a
munkára azonban évi cca. 300 mFt áll rendelkezésre. 200 kút sorsa ismeretlen, mintegy 2300 kút került a BVH.Kht kezelésébe. Ezek között található volt 38 bar kútfej nyomású olajkút és 120 bar kút-fej nyomású gázkút is.
A kutak zömének helyzete (tulajdonjoga, telekkönyvi bejegyzése stb.) rendezetlen, a Bányakapitányságnál sincs nyilvántartás a felszámolt kutakról. Sokat használnak termálvíz kinyerésére, elsősorban Önkormányzatok, de más szervezetek (például: Üdülők.) A kutak fele
(papíron) kútfej szerelvénnyel el van látva. El kell készíteni a kutak kataszterét, amit a SZÉSZEK-en keresztül a Kincstári Vagyonigazgatóság közbejöttével az állami költségvetés
finanszíroz, ,,bányakár" címén. A kataszter elkészítése folyamatban van, de már most belátható, hogy a felszámolásra, rekultivációra biztosított határidő nem tartható.
A felszámoláshoz a kút helyzetétől függően 25-30 hatóság, intézmény hozzájárulása és véleménye szükséges, ami nagyon lelassítja a folyamatot.
Ez év végéig a Magyar Geológiai Szolgálat 600 kút vízügyi értékelését készíti el. Mintegy 80 kút értékesítésére van érdeklődő magánszemély és cég, de ezen érdeklődők főként a kutak által szolgáltatott információk megszerzésében érdekelt, de ezek a hiányos dokumentáltság miatt érdektelenségbe fulladnak."

Ebben az írásban arra hívnám fel a figyelmet, amit a geotermikus kutakról nem ír le a tudósító. Nem írja le, hogy mekkora lehetőség rejlik benne a jövőben! Akkor, amikor már mindenki tudja, hogy a világ szénhidrogén készletei 30 év múlva kimerülnek!!! A hazánk területén eddig is voltak Oroszországból Európába tartó kőolaj- és
gázvezetékek. Ezt még bővíteni, majd egy "bazi nagy atómerőművet" telepíteni
NEMZETGYILKOSSÁG. Miért is?
Talán azért, ,,Mert senki nem számol azzal, hogy ,,az olcsó energia milyen sokféleképpen hat majd az életre és a megélhetési módokra a légkondicionálás, a televízió és a földrészeket áthidaló sugárhajtású repülőgépek megjelenésével.
A tudósok nem látták előre, hogy egy napon a meg nem újuló energiahordozókat olyan mértékben fogjuk használni, hogy emiatt emelkedni kezd a tengerek szintje, károsodnak az ökológiai rendszerek, vagy növekszik a hőhullámok, az aszályok és az árvizek megjelenése."
(Christopher Flavin- Set Dunn : Az energiarendszer újrateremtése)

Csakhogy, Magyarország a föld mélyében akkora vízkészletekkel, geotermikus energia-készletekkel rendelkezik, hogy NAGYHATALOM LEHETNÉNK!!!!
Lásd az írás végét, ami az adatok megszerzéséről szól!!!!

Ha az ENERGIAMEZŐKben leírtak alapján, erre mindazt rátelepítjük, amit a szerző ír, akkor lehetetlenség lesz majd kitermelni a föld mélyében lévő vízkészletet, aminek az a csodálatos volta, hogy megújuló!
Vannak egyébként próbálkozások a víz hasznosítására, pl. a vízüzemű autókísérletek (Spanyol Zoltán). De, a Műszaki Egyetem akt. tanszékén évek óta gépész hallgatóknak oktatják azon szerkezeteket, gépeket, melyeket a vízből nyert energiával lehet működtetni.

A másik, az atomerőművek működtetésével járó környezetszennyezési kockázatok... Vegyük példaként azt a tényt, hogy a csernobili reaktorrobbanással Magyarországon megnőtt az akkori serdülők körében a fehérvérűségben szenvedő gyerekek száma. A budapesti szent László Kórházban külön osztályokat kellett megnyitni. Sok volt a nyirokrendszeri megbetegedés is: a nagyon súlyos esetektől az átmeneti tünetekig. Ismertem egy fiút,
akit 13x operáltak kóros nyirokcsomó-duzzanata miatt. Sajnos, a különböző csontelváltozásoknak is kiugróan megnőtt a száma..
Albert Schweitzer a béke Nobel-díjas teológus, organaművész és a
hires afrikai orvos egyszemélyben, azt mondta erről, hogy: "...
akkor fog az emberiség kétségbeesni, ha majd minden családban sorra
fognak születni a nyáladzó idióták...de akkor már későn lesz".

Úgy tudom, hogy a mostani atomerőművünk is rossz helyzetben van, mert a 2-es blokk még most sem biztonságos a hűtővízben rekedt kapszulák miatt. Arról nem is beszélve, hogy már milyen rég keresik az elhasznált, de még évszázadokig sugárzó kapszuláknak a helyet, hogy
eltemessék. A népszavazások során sorra utasítják el az emberek, hogy pont az ő közelükben alakítsák ki ezt a temetőt...
Egy ilyen temető megfertőzheti az egész Kárpát medence vízkészletét és geotermikus kútjait!!!

Sajnos, egyenlőre olyan érdekcsoportok irányítják hazánkat, akiknek a jelen, személyes gazdagságuk számít. Hogy mi lesz a gyerekeinkkel, az unokáinkkal azzal nem törődnek!

Ja, és katonai, stratégiai szempontból is önállóbbak lehetnénk, v. maradhatnánk, ha nem engednénk gyurcsányéknak tálcán fölkínálni az országot külföldi érdekcsoportoknak és energialobbiknak, globalizátoroknak!
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Rendszerváltozás? Hogyan?
  2006-11-25 18:14:25, szombat
 
  Gondolatok, javaslatok a VALÓDI rendszerváltozáshoz


A rendszerváltozásban már megéltünk számos választást. Minden alkalommal két fontos eleme valósult meg a kampányoknak.
1./ Tudtuk, hogy MIT szeretnénk, pl.: "változás"-t.
2./ Többnyire azt is tudtuk, hogy MIÉRT szeretnénk változást.
3.) A valódi rendszerváltozás előtt azonban meg kell abban is állapodni: HOGYAN szeretnénk azt az oly nagyon fontos társadalmi "változást" elérni!

Tehát, a fontossági sorrend megváltoztatásával kell kezdeni a stratégiát.

Vagyis, az ország minden választókörzetében élő embereket meg kell győzni arról, hogy képviselő jelöltjüknek, a parlamentbe jutással az ő sorsuk jobbításának szándéka a CÉL-ja! Pontosabban: a választókörzet képviselő jelöltjének az egyes embert, az EGYÉNt kell meggyőzni arról, hogy jelöltje érzi a legnagyobb felelősséget(!) a körzetben élők sorsa iránt!

Kik is ők valójában?
Meg kell tudni, hogy az új helyzetbe került magyar társadalomban hogyan alakult a sorsuk az itt élő lakosoknak!

HOGYAN?
Például: településstatisztikai és szociológiai adatok összegyűjtése, elemzése; intézményi, infrastrukturális és földrajzi adottságok, hagyományok elemzése; - személyes beszélgetések, interjúk készítése és nyilvános beszélgetések szervezése, amit MINDEN ADAT PUBLIKÁLÁSÁVAL zárunk.

Elsősorban meg kell tudni, milyen az aránya a kibontakozási lehetőséggel már élni tudóknak és a leszakadóknak!
Vagyis, meg kell tudni, hogy az aktív korú népességnek milyen arányú eltartottról kell gondoskodni a körzetben? (Itt Andorka Rudolf "egyharmad-kétharmad-", vagy "kétharmad-egyharmad-" társadalom-meghatározására gondolok, amelyben azt a társadalmat írja le, amelyikben a népesség kétharmada végez munkát, s a népesség egyharmada teljesen leszakad, a kétharmad eltartottjaként él.)

Félő, hogy a keleti országrészben ez az arány egyharmad-kétharmad, míg a nyugati országrész lakosai körében (akik sok segítséget kaptak a váltáshoz a "nyugaton" élő rokonoktól) feltételezhető a kétharmad-egyharmad eltartó-eltartottsági arány.

Mostanra elmondható, hogy az ország minden területén élő EGYÉN-ek többsége egy elhúzódó krízishelyzetben éli át a rendszerváltozást.
Itt, külön kitérnék azon időskorúakra, akiket már polgárosodó állapotban ért a második világháború. Ennek bizonyságául, példaértékű az ország ISKOLA és TEMPLOMÉPÍTŐ törekvése. Sokhelyütt, a közösséghez tartozás ereje olyan erős volt, hogy - a gazdasági világválság idején - volt anyagi és erkölcsi ambíciójuk az ÉPÍTKEZÉSRE! A trianoni döntés után megcsonkított országban maradottak számára ez egyfajta LELKIERŐT adott a MEGMARADÁSHOZ.
Ők, a Horthy-korszakban nemcsak iskola- és templomépítésbe kezdtek, hanem - ami mindig is sokkal nehezebb volt, - közösséget is építettek!

A polgárosodó emberek hozták magukkal az ősöktől örökölt HOGYAN tudását!

Tudták, hogy HOGYAN fogjanak hozzá ö n e r ő b ő l az építkezéshez!

Ezt a fajta identitást, ön- és közösségfejlesztő kreativitást irtotta ki a kommunistának hazudott bolsevik diktatúra belőlük és utódaikból!!!!!!!!!

Tudnunk kell tehát, hogy Ők nem azonosak azokkal, akik megvalósították a proletárdiktatúrát, hanem Ők azok, akiken megvalósult az!

Mit kellene tennünk? Először is: meg kell tanítani ezt a népcsoportot régi-új identitására! Meg kell teremteni azokat a HELYEKET ismét, ahol az egyén megismerheti saját, egyéni értékeit, amellyel megvalósíthatja saját szocializáltságát, ami alapja lehet minden további elsajátításnak!

Miért olyan fontos ez?
Azért, mert a szocializáció az egyed szociokulturális környezetben elsajátított mindennapi életképessége!
Ettől az életképességtől fosztotta meg és fosztja meg a mai napig a baloldalinak lés reformnak hazudott politikai erő az ország lakossságát - a magyar népet - azzal, hogy hatalmát arra használja, hogy "lenyúlja" a szociokultúrát!
Hogyan teszi ezt?
Úgy például, hogy teljes mértékben piacosítja az oktatást, a kultúrát és az egyházi intézményektől, pedig elvonja az állami támogatást!
Mondván: "ez a kapitalizmus, erre szavaztatok 1990-ben, vagy nem"?
Teszik ezt annak ellenére, hogy náluknál senki nem tudja jobban, hogy a népnek, a "kisembernek" semmilyen lehetősége NEM volt a tőkefelhalmozásra, amiből finanszírozhatná az előbbiekre vonatkozó törekvéseit!!!

Éppen ezért, a még meglévő művelődési házakban, közösségi házakban, a már létrejött polgári körök házában a minden érdeklődő által elérhető NÉPFŐISKOLAI KURZUSOKAT szervezni!

Ezeken a népfőiskolai kurzusokon olyan "művelődési programot" kell összeállítani, amely segíti, ösztönzi az egyént, illetve az adott közösséget fejlődésben, kreativitásban!

A program összeállításánál figyelembe kell venni, hogy - az élet minden követelményével és kényszerével behatárolt emberek - csaknem mindenfajta tevékenységét három alapvető tényező határozza meg:

1./ a család - legyen az meglévő vagy távlati - a házaspár és a gyermeknevelés problémái; idős, beteg szülők otthoni gondozásának összes problémája; az élet négy krízisszakaszának problémái;

2./ a szakmai munka - amelyben gondot okozhat: - a munkahely elvesztése, - a szakértelem elavulása, - a teljesítménnyel járó feszültség oldásának természetes igénye, - a rekreációra való törekvés;

3./ a jövő - helyünk megkeresése a társadalmi-gazdasági valóságban, háttér biztosítása, stabilitás, lakás, megtakarítás, elérhető célok kitűzése, részvétel egy olyan típusú társadalom építésében, amely biztosítja a jövőt és megfelel az EGYÉN vonatkozási kereteinek; a jelen fenyegetéseinek (környezetszennyeződés ártalmai, sugárszennyeződés, az emberi agresszivitás-terrorizmus, a közbiztonság hiánya, modern betegségek) túlélése.


Az alábbi hét témakör programja lehetővé tenné, hogy a kurzust elvégzők - helyes önértékeléssel képesek legyenek:
- a saját- jól felfogott érdeküket belátni, aszerint élni, cselekedni;
- arra, hogy igényeljék az olyan politikai képviseletet, amelyik nem a "jól bevált" bűnbakokra áthárító felelősséggel politizál, - mert az gátja lehet az önmagával szembeni igényes életfelfogás kialakításának - hanem reális igényt támaszt!

Előtte azonban, a POLITIKAI KÉPVISELETRE JELÖLTnek meg kell győznie választópolgárát arról, hogy megérti elhúzódó krízishelyzetét. Megérti és arra törekszik, hogy MINDEN, a váltáshoz szükséges ESZKÖZT (erkölcsi rehabilitáció, a váltáshoz szükséges ismeretek, induló tőke) KÉPES biztosítani számára.

Témakörök:

1./ A legfontosabb, hogy az egyén ismerje meg saját genealógiai múltját és e megismeréssel kialakuljon, általánossá váljon az a tény, hogy a magyar- és más nemzetiségi (kisebbséghez tartozó) családok magántörténelmük, családi- genealógiai múltjuk ismeretével részeseik a magyar nemzet történelmének! (Ezzel a nemzettudattal már egyenrangú tagjai lehetünk az Európa országai - nemzettudattal rendelkező nemzetállamok - uniójának!)

2./ A szociálpszichológia segítségével megismerheti az egyén saját lelki alkatát, saját lelkiéletét. Ezen kívül olyan kommunikációs- és szociálpszichológiai ismereteket sajátíthat el, amely a mindenkori emberi élet újra- és újjátermelését, fenntartását és gazdagítását segítheti!

3./ Az andragógia, a felnőttképzés- és művelődés keretében elsajátíthatók lennének azok a tanulástechnikák, amelyekkel megvalósítható lehet az egyén számára az élethosszig tartó, folyamatos tanulás- és művelődés igényével megtervezett életprogram.

4./ A kultúrtörténeti áttekintés keretében lehetőség nyílna a politikai demagógiától mentes nemzeti kultúra történelmi, történeti megismerésére.

5./ A környezetismereti áttekintés segítene a XXI. század emberének visszatalálni a természethez, mert eredetileg annak része. Ezért, meg kell ismernie azt a természeti környezetet, ami őt körülveszi. Meg kell ismernie, hogy harmonikusan együtt tudjon élni vele, óvni- védeni tudja azt, hogy utódaik is élvezhessék!
(Felhívnám a figyelmet arra a kedvező lehetőségre, hogy az én lakókörzetemben, a 29-es választókörzetben található a Péteri majorban egy botanikus kert.
A KEK tanszékei, amelyek a Péteri majorban működnek: Dísznövénytermesztési- és Dendrológiai Tanszék, Zöldségtermesztési Tanszék, Kísérleti Üzem- és Botanikuskert, a XX. és XXIII. kerületiek számára ismeretlen, teljesen elhanyagolt, zárt világ! A népfőiskolai kurzustól függetlenül is meg kell hirdetni a botanikus kert megnyitását (az Oczy-kert mintájára) a lakosság előtt! Előtte azonban meg kell szervezni az "önerős" rendbehozatalát! Alapítvány, egyesület létrehozatalával.)

Meg kellene szervezni a lakókörzetünkben lévő erdő- mező (rendszeres szemétmentesítésével) és a vízpartok alkalmassá tételét - rekreációs szabadidős programok szervezésére...


6./ Az állampolgári ismeretek keretében megismerhetné az egyén azokat a törvényes, jogi kereteket, amelyben mindennapjait megéli, amelyek ismerete nélkül lehetetlenség a személyes (rendszer)változtatás.

7./ A közösségfejlesztési technikák ismeretével könnyebben lehet barátságban élnie az egyénnek szomszédaival, szűkebb-tágabb környezetében élő embertársaival. Lehetőség nyílna társadalmi cselekvési technikák: párbeszédkörök, szomszédsági kapcsolatok létesítésének és ápolásának-, társas körök létrehozásának módjainak elsajátítására.

A NÉPFŐISKOLAI KURZUS témaköreinek "részletes" ismertetését e-mailben bárkinek szívesen megküldöm.
(Bóna Mária Ilona)
Budapest, 2001. október 8. - 2006. november 25.

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Az emberi munka...
  2006-11-25 17:22:22, szombat
 
  Az emberi munka a REMÉNY, az ELSZÁNTSÁG és a BÜSZKESÉG jegyében

Az életünk mindenfajta tevékenységét három alapvető tényező határozza meg: a család, a szakmai munka és a jövő.
A család, mint társadalmi alapminta, magába foglalja az élet születését és az élet fenntartását, "melyben megfordulnak a nemzedékek, ahonnan ered a történelem, a nemzeti élet, az emberiség szolidaritása, mindaz, ami az embert emberré teszi.".

A "szakmai" munkát a társadalomba szerveződő emberek, az élet két alapvető helyszínén, családi- és társadalmi munkamegosztásban végzik.

1.) A családi munkamegosztás a családi élet működőképességének fenntartását szolgáló funkciók, feladatok családtagonkénti szétosztása és elvégzése.
Például: a háztartás- és a gyermeknevelés, az idős- beteg szülők otthoni gondozásának feladatai, melyek elvégzéséhez ma már egyre több szakértelemre van szükség.
A magyar családok többségében a "családfenntartó" még nem tudhat a társadalmi munkamegosztásban végzett munkájával annyi jövedelmet magáénak, melyből ezen szakemberek (házvezető, gyermeknevelő, betegápoló) munkáját meg tudná vásárolni. Ezért, ezek a családok egy újfajta, az ősi mintára emlékeztető, önellátó háztartásra kénytelenek berendezkedni. Ez a nagy családokra, - ahol egy háztartásban több nemzedék él együtt, vagy gyermek felnevelésére, iskoláztatására vállalkoznak - fokozottan érvényes. Ott, a család működőképességéért a családtagoknak meg kell tanulni a szakszerű ellátáshoz szükséges szakmai ismereteket!

Attól függetlenül, hogy a teljes foglalkoztatás feltételeinek megteremtése a végső cél, - a REMÉNY jegyében szükség lenne olyan helyekre, intézményekre, ahol ezeknek az ismereteknek elsajátítására is lehetőség nyílna.


2.) A társadalmi munkamegosztás a termelő- és egyéb emberi tevékenységek, munkák különböző foglakozási ágakká való szétválása, elkülönülése.
A társadalmi munkamegosztásban szakmai munkát végző egyénnek gondot okozhat a munkahely elvesztése, a szakértelem elavulása, a teljesítménnyel járó feszültség oldásának /a pihenés) természetes igénye és a rekreációra (megújulásra) való törekvés...

A jövőben olyan felnőttképzési- és művelődési intézményekre lesz szükség, ahol az egyén - úgy is, mint magánember és úgy is, mint társadalmi lény - megismerheti saját, egyéni értékeit, ami alapja lehet minden további elsajátításnak, és kellő ELSZÁNTSÁGGAL megvalósítható lehet az élethosszig tartó, folyamatos tanulás- és művelődés igényével megtervezett életprogram. Az ilyen életprogram mentén megvalósult életút után BÜSZKESÉGGEL tekinthet vissza bárki a saját életére idős korában. Ez a BÜSZKESÉG adhatja meg minden korosztály számára az emberi méltóságot. Így az időskori méltóságot is.
A politikusok feladata olyan törvények hozatala, amelyek betartásával és betartatásával az egyénnek lehetősége nyílik az emberi méltósággal élhető életre.
Budapest, 2002, január 9.
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 76 
2006.10 2006. November 2006.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 76 db bejegyzés
e év: 270 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 171
  • e Hét: 274
  • e Hónap: 1866
  • e Év: 54202
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.