Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Húsvéti hagyományok
  2013-03-26 18:40:24, kedd
 
  EGYHÁZI ÜNNEPEINK
a magyar (népi) hagyományok tükrében

Az ünnepeknek roppant nagy holdudvaruk van, ha arra gondolunk, hogy évszázadok során mennyi népszokás, hiedelem és hangulat szegődött hozzájuk.
A vallásos néprajz könyvtárra menő irodalmából merítve - a magyar településeken kialakult, az egyházi ünnepeinkhez kötődő hagyományokról - szerkesztettem ezt a vázlatos áttekintést.
A magyar falvak életében nagyon fontos szerepet töltöttek be a különböző vallások egyházai, mert az erkölcsi normákat, szokásokat, a családi élet alakulását jelentős mértékben befolyásolták. A X-XI. században történt meg a pogánynak nevezett ős-magyar vallás elhagyása, és a magyarság egységesen a katolikus vallást követte egészen a XVI. század első feléig.
Őskeresztényi kultúránk azonban tovább él a ma már népinek nevezett hagyományainkban.

,,Az 1731-ben kiadott Carolina Resolutio (Károly király döntése) - másfél százados harc után - megerősíti a protestánsok korlátozott vallásgyakorlását és kiépül mind a református, mind az evangélikus egyház szervezete." ,,Az állam katolikus jellege azonban megmarad... Mindenek ellenére a XVIII. századi műveltségben a magyar protestantizmus az előző századokban kiépült iskolarendszerben és könyvnyomtatási kultúrában őrzi pozícióit."
A protestáns egyházak falusi szervezetei: a ,,gyülekezet" maga választotta lelkészét. A vasárnapi istentisztelet látogatása mindenki számára kötelező érvényű volt. Délelőtt az asszonyok maradtak otthon, hogy az ebédet idejében elkészíthessék, délután a férfiak, hogy a jószágot meg tudják etetni.
A vasárnapi istentisztelet után a férfiak a templom előtt még együtt maradtak, hogy a legújabb híreket, eseményeket megbeszéljék, ilyenkor dobolta ki a kisbíró a közérdekű rendelkezéseket.
Az egyház ,,funkciója", hogy ott állott az élet három nagy eseményekor, és meghatározott módon annak szertartását teljesítette.
A kereszteléssel lényegében a kisdedet az egyházba vette fel, a házasságkötéskor megáldotta a két ember kapcsolatát, és végül a temetőbe utolsó útjára kísérte az elhunytat. Mindezt az anyakönyvekbe is bejegyezték: a 17-18. századtól, rendszeresen.
Az egyházaknak erkölcsi ügyekben fontos büntető szerep is jutott.
A közerkölcsnek nem megfelelő ruházatot hordók, a hangoskodók, részegeskedők, káromkodók, paráználkodók számíthattak a pellengérre állításra és a gyülekezet előtti bűnök megvallására, valamint fogadalomtételt kellett tenni a megjavulásra.

Az egyházi zene a középkortól kezdve hatott a népzenére.
A prédikációs irodalom példázatai jelentkeznek a paraszti mesékben és mondákban.
Az egyházak bizonyos vallásos tartalmú dramatikus játékok kezdeményezői és elterjesztői voltak. Így volt ez a második nagy ünnepünkkel, a Húsvéttal is.
A húsvéti ünnepkör


A húsvéti ünnepkört a nagyböjti időszak készíti elő.
A nagyböjt hamvazószerdától nagyszombatig, 40 napig tart - annak emlékére, hogy Jézus Krisztus is negyven napig böjtölt a pusztában. Az első időkben a húsvét előtti böjt rendkívül szigorú volt. Bizonyos ételektől (elsősorban a hústól, tojástól) tartózkodtak és napjában csak egyszer étkeztek. A böjti fegyelem azonban fokozatosan enyhült, a hústól való megtartóztatás csak péntekre vonatkozott és az egyszeri jóllakás lépett a helyébe. A nagyhét a húsvétot közvetlenül megelőző hét nap, a nagyböjt utolsó szakasza. Első napja a virágvasárnap, (a pálmák vasárnapja, az Úr szenvedése).
A VIII. században elterjedt, hogy szentelt pálma-, illetve olajágakkal (barkával) körmenetet tart Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásának emlékére.
Általában virágvasárnapon a palócoknál szokás volt a kiszehajtás. A kisze jellegzetes böjti eledel: savanyú gyümölcs- vagy korpaleves, amit élen át nagyon meguntak, és meg akarnak tőle szabadulni. A leányok az előző évben férjhez ment menyecske ruháiba öltöztetnek egy szalmabábot, mely a kiszét jelképezi, és azt - dalokat énekelve a legközelebbi folyóig, patakig, tóig viszik. Leveszik a ruhát a bábról, és annak csupasz vázát a vízbe dobják. Ilyenkor, aki felé a báb úszik, annak megjövendölik a férjhez menését.

A nagyhét kiemelkedő időszaka a "három szent nap", a nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat.

A nagycsütörtököt a IV-V. századtól kezdve ülik meg az utolsó vacsora és a szenvedés kezdetének az emlékére.
Ezen a napon van a püspöki székesegyházakban az olajszentelés, a VI. századtól a lábmosás, annak emlékére, hogy az evangéliumok szerint Krisztus megmosta e napon apostolainak a lábát. A pápa 13 fehérbe öltözött papnak a lábát mossa meg ezen a napon. Ekkor van még az oltárfosztás: mindent leszednek az oltárról - Krisztus ruháitól való megfosztásának emlékére - csak a gyertyatartókat és a keresztet hagyják ott. Nagycsütörtök németül Gründonnerstag=zöldcsütörtök arra utal, hogy ezen a napon csak zöldségből készült főzeléket volt szabad enni.
Nagypéntek Krisztus szenvedésére és kereszthalálára való emlékezés ünnepe, amelynek kiemelkedő része a keresztúti ájtatosság, azaz a 14 stáció imádkozva való végigjárása.
E napi szokás jellegzetessége a szentsír készítése, őrzése és látogatása. Egyik emlékét, a 15. századból való (garamszentbenedeki) Úrkoporsót Esztergomban őrzik. Nagypénteken valamennyi vallásfelekezet böjtöl. Savanyú-leves (cibere, káposztaleves), zsír nélküli kalács és pattogatott kukorica az egész napi táplálkozás.
Nagyszombat már a húsvéti örömünnep kezdete.
Este kezdődik az ünnep a tűzszenteléssel, amely VIII. századi pogány eredetű szertartás. Ezt követi a keresztvízszentelés, majd az éjjeli mise, amellyel már a feltámadást ünneplik.

Húsvét vasárnap a húsvét első napja. Reformátusoknál a Feltámadott Krisztus megtapasztalása.

Legnagyobb ünnepünk jelképei, szokásai közül a zászlós bárány, a magyar református egyház címerképe. Ő, mint Isten báránya, magára vette a világ bűneit.
A bárány által tartott keresztes zászló golgotai győzelmét jelenti. Ezen a vasárnapon tyúkhúsleves, kalács, béles fordul elő leggyakrabban, - a katolikusok ekkor inkább disznóhúst esznek. A sonkát megszentelik és még az ünnepeken meg is eszik. A húsvéti bárány fogyasztása csak újabban terjedt el.

Több templomunk tornyán ott a kakas, hirdetve: meg ne tagadjuk Jézust!

A pelikán erdélyi szószékek dísze, amelyről a régiek azt tartották, hogy éhínség idején szíve vérével táplálja fiait.

A húsvéti tojás általában az élet és a termékenység jelképe, a benne rejtező életcsíra amely a maga idejében kitör a tojás mészburkából, jelképezi a sziklasírból új életre támadó Jézust. Azért piros többnyire, mert vérével áldozott a győzelme előtt. Szokás: locsolóknak adni.

A húsvéti nyúl szintén a termékenység szimbóluma, valamint az örök éberségre, (örök életre) utal; ugyanakkor emlékeztet arra, hogy húsvét reggelén Péter és János versenyt szaladtak az üres sírhoz. Szokás ajándékba adni, vagy a húsvéti ajándékozást neki tulajdonítani.Húsvét hétfő az ünnep második napja.

A húsvéti locsolás a katekhumenusok keresztelésének emlékére elmaradhatatlan népszokássá vált. Régebben vederrel a kútnál történt. A lányok, ha nem mentek maguk, akkor a legények erőszakkal odacipelték őket. Ez a szokás termékenységvarázsláshoz is kapcsolódik.
A locsolók később szagosvízzel öntöztek, de éppen úgy kaptak színes és díszített tojást, mint korábban. Elterjedtek a korszakonként és tájanként változó locsolóversek. Például:

Vízbevető hetfű nekünk is ugy tetszik:
Látjuk az utcákon, hogy egymást öntözik.
Öntünk gazdát, asszonyt kedves leányával;
Várunk piros tojást, de azt is párjával.
Ha párjával adják, meg fogjuk köszönni,
Ha párral nem adják, nem fogjuk elvenni. (Kézdimárkosfalva, Háromszék megye)

A húsvétot követő un fehérvasárnapon küldik a komatálat (bor, néhány piros tojás és perec) színes kendővel letakarva, a keresztszülők keresztgyermekeiknek; a kisebb leányok annak, akit barátnőnek akarnak fogadni. A következő versikét mondják:

Komatálat kaptam,
Fel is aranyoztam.
Koma küldi komának,
Koma váltsa magának. (Somogy m.)

Áldozócsütörtök Jézus mennybemenetelének napja.
Ekkor ér véget a húsvéti kötelező áldozás időszaka, a húsvéti ünnepkör záró alkalma. A határban lévő keresztekhez zarándokolnak a hívek, miközben azért könyörögnek, hogy az elemi csapások kerüljék el őket.

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Köszönök mindenkinek mindent...
  2013-03-18 10:16:07, hétfő
 
  Eltörött a szemüvegem és emiatt nehezen látok írni és olvasni. Egy kis- kézi nagyítóval szerencsétlenkedve próbáltam fiamékat és 11 hónapos kicsi unokámat kiszabadítani a hó fogságából 14-15-én.

Közben, az asztali számítógépem is lefagyott, mint minden nemzeti ünnep előtt és alatt.

- Majd elővettem a féltve őrzött laptopot és azon próbáltam a Facebookon fórumozva segíteni. Most vettem csak igazán nagy hasznát, hogy "vakon" tudok gépelni.

- Elsőként azokhoz fordultam, akik nemzetben ÉREZNEK hazánk és a benne élők iránt.

- Majd azokhoz, kikkel egy SZELLEMI hullámhosszon próbáljuk újjászervezni Magyarországon a közösségi életet.

- Majd e két - több ezres ismerőssel megtámogatva - megkerestem azokat, kiknek KÖTELESSÉGÜK volt a segítségnyújtás.


12 órás küzdelem után alértem azt az információráamlást, mellyel sikerült kiszabadítani fiamékat és azokat, kikkel már tizedik órája, egy konvojban fagyoskodtak a hófúvásos hideg éjszakában. Fiamékat egy útmenti benzínkútr biztonságába menekítették.

Mindezt, mondom, egy kézi nagyítóval és egy őskoriinak mondható mobil telefonnal... No, meg a titkolt laptopon való internetezéssel...

Végül, fiamék 15-én reggel elhagyták a biztonságos benzinkutat és a tilalmam ellenére elindultak szállást keresni. Így kötöttek ki VÁRPALOTÁN, ahonnan sem ki sem be, mert olyan hótorlaszok zárták el a külvilágtól...

Ekkor tettem közzé azt a felhívást, melyben a VÁRPALOTAIAKTÓL kértem segítséget és megadtam az őskori, de életmentőnek tűnő telefonom számát.

Nem részletezem, hogyan kínlódtam a nagyítóval meg a telefon apró kis betűinek nyomkodásával...


Vélgül is már az első jelentkezővel sikerült fiaméknak megegyezni és egy csodás estét, valamint éjszakát tölthettek egy VÁRPALOTAI családnál. Ahol, valósággal a tenyerükön hordozták 11 hónapos unokámat és ételt, italt, jószót és érdek nélküli SZERETET kaptak, melynek biztonságában tölthették a 16-ra virradó éjszakát.
Addigra már kiszabadították VÁRPALOTÁT a hó fogságából és búcsút véve jótevőiktől, elindultak HAZA.

Fiam, ismerve aggodalmamat már csak akkor szólt, amikor a mi útcánkban lévő bevásárlóhelyre beugrottak pelenkáért meg mindazérzt, amire HIRTELEN szükségük volt...Majd, épségben, egészségben megérkeztek.

A viszontlátás örömét még most is érzem, annyira leírhatatlanul boldogságos volt!


KÖSZÖNÖM MINDENKINEK, AKI SEGÍTETT, VAGY SEGÍTENI AKART!!!


KÖSZÖNÖM a facebookos csoportokon a segélykérő üzenetem megosztását, és legfőképpen, a VÁRPALOTAI EMBEREKNEK, akik egyemberként akarták még 17-én is befogadni 11 hónapos kicsi unokámat és fiamékat!

Bocsánatot képrek mindenkitől, akinek nem tudtam a mobilomon válaszolni! És bocsánatot kérek azoktól is, akik hiába hívtak, mert én egy idő után kikapcsoltam a telefont...

Sajnos, lelepleződött a laptopom és ezzel egy ádáz ellenségeskedés indult meg ellenem, amitől rettenetes idegfájdalmaim vannak. Ennek ellenére próbálok ismélt kapcsoltot teremteni a külvilággal - legalább egy köszönetnyilvánítás erejéig.

Minden estre, csodálatos volt megtapasztalni embertársaim szeretetét és törődését. Visszaadták az emberi jóságba vetett hitemet...

Érdemes jót akarni és cselekedni!!! Sőt, csak így érdemes élni és bármit megcslekedni!!!


Szeretettel, Bóna Mária Ilona, a segítséget kérő és kapó nagymama, furaila@tvn.hu
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Segítség a hó fogságában rekedteknek
  2013-03-15 06:56:16, péntek
 
  OSSZÁTOK!!! SOK-SOK ÁTMENETI SZÁLLÁS HELY! FIGYELMESEN OLVASSÁTOK ÁT!!! MERT ORSZÁG SZERTE TALÁLTOK INFÓKAT ÉS TELEFONOS SEGÍTSÉGEKET!
Kérjük, hogy ha valaki több méteres hótorlaszok mögött rekedt azt jelezze a 112-es segélyhívó számon, ho...gy a tűzoltóság munkatársai a segítségére tudjanak sietni!

IGYEKSZEM FOLYAMATOSAN FRISSÍTENI!!!!! TUDOM, H. HOSSZÚ, DE A SAJÁT ÉRDEKETEK ÁTNÉZNI! Ha betelik új kép alatt újakat teszek fel!

Budapest, 2013. március 15., péntek (MTI) - Az M1-es autópályán, a Budapesttől Győr felé vezető oldalon a 99 kilométeres szelvénynél elakadt kamion műszaki mentése befejeződött, a forgalom egy pályán lassan elindult a katasztrófavédelem munkatársainak péntek hajnali tájékoztatása szerint.

Ha áll az autó, és eléri a hó a kipufogó szintjét, (~20-30cm), akkor az elég magas valószínűséggel szénmonoxid mérgezés. Eleinte olvad a hó a kipufogó közelében, aztán inkább a kocsi alá áramlik a gáz, onnan meg a kocsiba. A motortér melege olvasztja annyira a havat elöl, hogy levegőt kapjon a motor, így az nem nagyon fog leállni, viszont a kevesebb levegő miatt tökéletlenebb lesz az égés, vagyis még mérgezőbb lesz a kipufogógáz. De ha van más elakadt is, összeülhetnek egy autóba, és lapátolhatnak a kocsi körül, vagy indítgathatnak felváltva így tudnak pihenni is.

Budapesti Különleges Mentők! Budapesten és vonzáskörzetében tudunk segíteni. 06/30 98 678 12 Ha valaki jelzi ügyeletünkre, hogy mire van szüksége, annak igyekszünk segíteni 06/30 98 678 12 Ha megkapjuk a számát már az is elég, felhívjuk.

Ha Bárkinek Szüksége van segítségre vagy ha valaki tud olyanról akin segíthetünk akkor nagyon szívesen megtesszük! Itt a rádió facebook oldalán lehet írni vagy Horváth Anett illetve Moizer Adriennek :) http://www.facebook.com/pages/Tamási-Rádió/162004627171144
(74) 570 260

Friss infók a Vörösmarty Rádión:
http://www.facebook.com/vorosmartyradio
Neten is hallgatható:
http://stream2.soundglobe.hu:9000/vorosmarty_mid.mp3.m3u

És a Győrben hallgasd az FM 100,1 Győr+, vagy a 103,1 Ozone FM-et! Élőben adják a friss információkat! Hallgassátok, mert Győrben egyenlőre az összes átmeneti szállás megtelt és több hotel is! :(

Fejér megyei rendőr-főkapitányság ingyen hívható zöldszáma: 06-80/200-607,

Baleseti és mentési infó:
http://internet.kozut.hu/utinform/Lapok/kezdolap.aspx

Folyamatosan frissülő információk az úthelyzetről:
http://hirhanyo.hu/hirek/utinfo/

Hejce település félpályán megközelíthetővé vált, viszont Fony, Korlát, Pányok települések hóátfúvás miatt megközelíthetetlenek.

A szélsőségesen téliesre fordult időjárási viszonyok miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy a polgárok a megyében a településeket ne hagyják el gépjárművel, mert nem biztosított az útnak indulók megérkezése! A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy az esetleg elakadó gépjárművek akadályozzák a mentési és úttisztítási munkálatokat.

Budapesti Különleges Mentők! Budapesten és vonzáskörzetében tudunk segíteni. Ha valaki jelzi ügyeletünkre, hogy mire van szüksége, annak igyekszünk segíteni 06/30 98 678 12 Ha megkapjuk a számát már az is elég, felhívjuk.

ORFK: lezárták M1-M7 fővárosból kivezető közös szakaszát! András Tamás rendőr főhadnagy az MTI-nek elmondta, ha valaki a zárást követően a pályán halad, és rendőrautót lát, akkor kövesse azt, és levezetik az autópályáról.

A 81-es főúton a HADSEREG megkezdi a katasztrófavédelem mentését (!!) LÁNCTALPAS katonai járművekkel.

Veszprém megyei katasztrófavédelem: (+36-88) 620-800,

Fejér megyei katasztrófavédelem: (+36-22) 512-150,

Útinform: 1/336-2400

Hóhelyzetben, meleg szállás Vajtán! 06305003613

Komárom - Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Lezárt utak és átmeneti szállások Komárom-Esztergom megyében! FRISSÍTVE: 02:41 perckor

2013.03.15. péntek 04:35
Melegedőbuszok érkeztek Komárom-Esztergom megyébe. Erre szállhatnak fel azok, akik órák óta vesztegelnek az M1-es autópályán a rendkívüli út és időjárási körülmények miatt. Hamarosan hókotrók is jönnek Budapestről.

Komárom valamennyi szálláskapacitása betelt. Ezekben a percekben került megnyitásra a Feszty Iskola tornaterme, ahová várjuk az úton rekedteket. A rendvédelmi szervek legfrissebb tájékoztatása szerint sajnos a helyzet tovább rosszabbodott, így jelenleg városunk térségében kritikus a helyzet.

A katasztrófavédelem munkatársai autóról, autóra járva a rendőrség segítségével igyekeznek elszállítani a bajba jutott személyeket, így azt a tájékoztatást kaptuk, hogy városunk térségében az úton rekedtek nagy többségét már el tudták juttatni valamelyik befogadó helyre.

Kérjük, hogy ha valaki több méteres hótorlaszok mögött rekedt azt jelezze a 112-es segélyhívó számon, hogy a tűzoltóság munkatársai a segítségére tudjanak sietni!

Fontosnak tartjuk, hogy a rendelkezésünkre álló információkat maradéktalanul megosszuk az úton lévőkkel, ill. a szeretteikért aggódókkal!

Továbbra is járhatatlan az M1-es autópálya Győr felé. Aki tud, hajtson le és forduljon vissza Budapest felé. Győr felé ne közlekedjenek tovább! A 83-84-es km szelvény között továbbra is gondot okoz a hóátfúvás, áll a forgalom. A veszteglő járműveket a rendőrség visszafordítja Budapest felé.
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán megszűnt a korlátozás az 59-es km szelvénynél (Tatabánya-Újváros), a járművek lassan, de megindultak a főváros felé. A 93-as km szelvényben viszont újabb kamion akadt el, emiatt leállt a forgalom Budapest felé. A 13-as számú főút lezárása miatt az autópályáról továbbra sem lehajtani Komárom felé és ugyanitt felhajtani Budapest irányába.

A 13-as főúton a forgalmat Komáromnál az új, a város elkerülő útra terelik, Kisbérnél pedig a 81-es és 13-as számú főút kereszteződésénél a 81-es számú főútra fordítják vissza a rendőrök. Kisbér csak a 81-es számú főút felől közelíthető meg. Járhatatlan az út az 1-es számú főúton Ács és Komárom, Ács és Nagyigmánd, Ászár és Győr, Tatabánya és Környe, Tarján és Tardos között is. Tárkányt és Vérteskethelyet elzárta a hó.

Az M1-es autópályán a tehergépjárművek és a személygépkocsik mindkét oldalon a 43-as, az 54-es, az 57-es és a 64-es km szelvényben lévő parkolókban állhatnak meg, ahol védőitalt, élelmet tudnak vásárolni és illemhely is a rendelkezésükre áll.

A rendkívüli időjárási- és útviszonyok miatt a Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság 2013. március 18-ig megtiltotta a közlekedést Kisbér, Komárom, Oroszlány, Tata és Tatabánya és térségeik területén.

Komárom és Tatabánya esetében is a segélyt kérőket a város melegedőiben szállásolják el. További információ, segélykérés az önkormányzat ingyenes hívható zöld számán: 06-80-102-653

Bábolnán, Komáromban, Tatán és Tatabányán a bajba jutott állampolgárok részére az alábbi helyeken nyitottak meg átmeneti szállásokat:

TATABÁNYÁN a középfokú kollégiumban, a Földi Imre Sportcsarnok, a Váci Mihály általános iskola

BÁBOLNÁN az idősek klubjában, Nyitva maradt a bábolnai McDonald's! Sok autós a benzinkút melletti gyorsétterembe menekült a dugó elől. Olvasónk beszámolója szerint a műszakvezető be akarta zárni az éttermet este 10-kor, de ezen felháborodott az ott várakozó tömeg. Végül nyitva maradtak, sőt, még ingyen teát is osztottak az embereknek.

BICSKÉN a Csokonai iskolában (Szent István utca)

KISBÉREN a Sportcsarnokban

01:24. Tatán a szállodák beteltek, a Vaszary János Általános Iskola 2890 Tata, Országgyűlés tér 4 kínál ideiglenes szállást. TATÁN az Eötvös Gimnázium Vaszary és az Ady Endre általános iskolában

OROSZLÁNYBAN az idősek átmeneti otthonában, a családi átmeneti otthonban és a hajléktalan szállón

KISIGMÁNDON a faluházban (Fő út 1.)

NAGYIGMÁNDON az általános iskolában (Fácán út 2/A)

Komáromban a kiképző és raktárbázison
(Beőthy út 3.), az Alapy Gáspár kollégiumban és karrier szállóban.

ENYING (Művelődési ház),

POLGÁRDI (Gondozási Központ), Polgárdin nyitva a templom és a kultúrház! Mindenkit meleg teával és étellel várnak!

LEPSÉNY (Általános Iskola),

FEHÉRVÁRCSURGÓ (Művelődési Ház),

CSÓR (művelődési Ház),

LOVASBERÉNY (Művelődési Ház),

ZÁMOLY (Általános Iskola).

BOKODON az erőmű tanácstermében

KISLÁNGON a Művelődési házban befogadják a rászorulókat!

PÁKOZDON megnyílt a Művház, elakadtakat várjuk.

ÁCSON a Gárdonyi általános iskolában

KOCSON a faluházban

BAKONYSÁRKÁNYBAN a faluházban

MARTONVÁSÁR és környékén ragadtaknak!
Brunszvik - Beethoven Rendezvényszervező Központ és Könyvtár, Az általános iskolát kinyitottuk, aki nem tud hazajutni, ide bejöhet melegedni. További információ Gucsek István alpolgármester úrtól kérhető 06-20-941-7968
Martonvasaron tudunk szallast, forro italt es etelt biztositani. Hivjanak, ha a kozelben bajba jutottak, orommel segitunk!!! Az autopalya mellett lakunk. +36-20-822-5287

Fehérvár-Kelet (AGÁRD) kijáró M7-es... Aki itt melegedőhelyet keres a közelben, hívjon bátran. Hajnalig fent leszünk. 06705500153. Dóra Máté

DUNAÚJVÁROSBAN gyermekes családot szívesen látok! 06-30-6085964 Krisztina Kaszás

Esztergom környékén hívjatok számom 06204461053 tudok menni 4x4 es autó. Tátrai Péter
SZÉKESFEHÉRVÁRON
Kedves Bajba jutott Ismeretlen, szívesen el szállásolunk szerény hajlékunkban 2-3 fő ideiglenes szállását el tudjuk vállalni, meleg fürdő, meleg étellel várunk! 06 30 256 29 47 ezen a telefonon Bátran hívhatsz Kocsányi Gyula Jules

Székesfehérvári lakással rendelkező hölgy befogadna ma éjszakára hó miatt a városban rekedt családot, a száma: 0630/8344-050.

Fehérvár Iszkai úton szállás 4-5 embernek: Klér Ági 30/6871162

Megtelt a Technika Háza is. Aki elindult oda (1:27 PERC VAN), az még mehet, de aki még messze jár, menjen az új helyszínre: Kodály Zoltán Általános Iskola, Székesfehérvár, Béke tér 1. (Vasútállomással szemben)
Székesfehérvár (Sziget Utcai Általános Iskola,)

VÁRPALOTA KÖRZETÉN BELÜL NEM KERÜLT VALAKI BAJBA??? MELEG HELYET TUDNÉK BIZTOSÍTANI ILLETVE A MENTÉSBEN SEGÍTENI 06202982447 Várpalotán a Jó Szerencsét Művelődési Központba tudunk fogadni elakadt embereket! Amit adni tudunk: meleg tea, zsíros kenyér, meleg hely! Telefonszám: 20-465-1033, ill., 30-697-2618

SIÓFOK: Somogyi TISZK Baross Gábor Közép és Szakiskola. Siófokon még van pár hely az Unio Vendégházban! Tel.: +36202258400 SIÓFOK (Erkel Ferenc utca, SZKI),

KAPOSVÁR ( sportcsarnok),
Kaposváron elakadtakat várjuk meleg teával ha gondolják. viszont telefonszám nem publikus, mail: fox7day@gmail.com vagy neki írjatok: http://www.facebook.com/kekpallmall

KARDAKÚT ( iskola kollégium),

IGAL (műv.ház),

MERNYE (műv.ház),

MEZŐCSOKONYA (műv.ház),

SOMOGYJÁD (műv.ház),

BALATONBOGLÁR (tornacsarnok),

BALATONLELLE (tornacsarnok),

FONYÓD (gimnázium),

BODROG (idősek otthona),

OSZTOPÁN (Polg.Hiv.)

KAPOSFŐ (Polg.Hiv.)

LAD (iskola tornaterme),

NAGYATÁD (József Attila Kollégium),

LÁBOD (nyugdíjas ház),

IHAROSBERÉNY (Ált.Isk.),

MARCALIi (gimnázium),

BÖHÖNYE (egészség.ház),

SOMOGYFAJSZ (iskola),

NAGYBAJOM (iskola)

MÓRON a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban,

KISIGMÁNDON a faluházban (Fő út 1.),

NAGYIGMÁNDON az általános iskolában (Fácán út 2/A) és Komáromban a Beőthy út 3. szám alatt.

BOKODON az Erőműben a konferencia terem (a volt ebédlő felett) a kijelölt melegedő.

SZABADBATTYÁNBAN a Móricz Zsigmond Művelődési Ház megnyílt az ott rekedtek számára. Forró teával várják az embereket az Árpád u. 10-ben. A Coop boltnál kell bekanyarodni. Érdeklődni a következő telefonszámon: 06-30-432-93-42

Mi is tudunk éjszakai szállást biztosítani a bajba jutottaknak.
Az M7-es autópálya balatonlellei 135 km lehajtónál vagy a balatonboglári lehajtónál. Cím: Balatonlelle, Orgona u. 6. Erika Villa www.erikavilla.hu Tel: +36309476250

Hegyeshalomnál még vannak szálláshelyek! Tel.: +36 20 667 6862

Martonvasaron tudunk szallast, forro italt es etelt biztositani. Hivjanak, ha a kozelben bajba jutottak, orommel segitunk!!! Az autopalya mellett lakunk. +36-20-822-5287
MARTONVÁSÁRON az autópálya mellett lakunk. Ha valakinek segíthetünk, vagy csak inna egy teát ill. kávét, hívjon bátran!!!! 06-30-468-54-91

Keszthely Keleti kapujában a 71-es fő úton bajba jutottaknak szívesen segítünk: Fűtött lakást, meleg takarót, teát és szerény enni valót kínálunk. Telefon - 0630 387 53 60 - Szélvédő & Fényszóró Javítás - a Tescótól 150 méterre (0630 3957309)

VELENCE Tópart utca 51 (22) 472 062

BICSKE Kisfaludy utca 56

VÁL Vajda János utca (22) 353 425

02:09. perc Tác, Vénusz Panzió tele van, az éttermi részen még 100 fő le tud ülni.

Sármelléken az iskolában várják az úton rekedteket!

Bakonysárkányon melegedő hely a Faluházban Béke utca 102. található! Ősz Ferenc polgármester

BAKONYCSERNYE Aki ebben a hóviharban elakadt környékén és nem tud tovább menni, számukra Szállást tudok biztosítani !! Telefonszám: 0622/413-513

Seregélyes, Széchenyi u. 1. művelődési ház melletti kisvendéglő nyitva, kijelölt melegedőhely.

CSÁKBERÉNYI ÓVODA SZÁLLÁSSAL ÉS ÉTELLEL VÁR MINDEN CSÁKBERÉNYBEN RAGADT ÁTUTAZÓT! 0620/206-66-21 vagy 0620/9790563 CÍM: 8073 CSÁKBERÉNY, HŐSÖK TERE 41. (POLGÁRMESTERI HIVATAL MELLETT)

Söréden a Lesz Vigasz Vendéglőbe jelentkezzenek, Végh Rudolf polgármester szállást biztosít az Óvoda és a Művelődési házban. (Pravecz Beáta)

Kőszárhegyen nyitva a melegedőhely: Művelődési ház.

Pápán a Pápai Kóter Turistaszállóban várják a városban ragadt embereket. Ha valaki Pápán elakadt, hívjon a 06204246114-es számon! étel, ital van!Bővebben
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szerelem és szeretet
  2013-03-13 10:07:31, szerda
 
  avagy az érintés hatalma
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=bmi&cikk=39#cikk

Mindenkinek van duálpárja
(részlet)

Ne fogadjuk el a most divatos, egymás használatba-vételére való kapacitálást!
Mert, az, hogy a nő és a férfi úgy tekint egymásra kizárólag, mint a szexuális élvezkedés tárgyára, nagyon degradáló!!! Magyarul: lefokozza emberi voltunkat! Arról nem is beszélve, hogy míg "használ" valakit az ember, addig nincs módja arra, hogy megtalálja a duál-párját!

Mert bizony, egyre inkább meggyőződésem: minden ember úgy születik a világra, hogy él valahol a másik nemből egy ember, aki neki született!
Akivel csodálatos boldogság minden kontaktus, még a távolból is!
Akire, ha csak rágondolsz, áramütés-szerű bizsergés járja át a testedet, lelkedet! Hát, még a fizikai együttlét! Akivel tökéletesen működik a telepatikus kapcsolat.
Akivel ugyanarra gerjedsz és minden egyes együtt töltött pillanat pozitív élménnyel tölt el még akkor is, ha netalán-tán összevesztek valamin, mert olyan természetes, hogy közben a szeretet érzés megmarad és magától értetődő a békülés!!!

Egy ilyen kapcsolatból született gyermeknek lesz boldog a gyermekkora, mert egy gyerek saját létjogosultságát is megkérdőjelezi, ha anya-apa nem szereti egymást! Mert az annyira fájdalmas egy gyereknek, mint talán, semmi más!!! Ezért fontos, hogy minden gyerek szerelemből foganva jöjjön a világra!!! De, ha nem adatik ez meg, akkor legalább a kölcsönös szeretet legyen meg a pároknál egymás iránt.

Nahát, ez az, amit az én nemzedékem - kevés kivételtől eltekintve - nem volt képes - többnyire önhibáján kívül - gyermekei számára produkálni, továbbadni!

Visszatérve a duálpár dologra, az is lehet, hogy hiába várod, keresed egy életen át, mert valami miatt nem találkozol vele, vagy nem lehettek egymáséi...Az is lehet, hogy többször is megadatik, hogy úgy éld meg párkapcsolatodat, mint a duál-pároddal!!!
Az a legkegyetlenebb, ha mégis megtalálod és a háború szakítja el egymástól az ilyen párokat. A háború, vagy a despota hatalom!
Ilyen despota hatalomban kellett megélnie az én nemzedékemnek az ifjúságát!!!

Az a legszörnyűbb, hogy folytatódik ellenünk és főleg a fiatalok elleni támadás. Életünk irányítói továbbra is azok, akik valóban 7-5 millióban határozták és határozzák meg a magyarság "ideális" lélekszámát, miközben tárt karokkal várják és fogadják pl. a kínaiakat. A minap olvastam egy újsághírt, melyben a szerző, "a történelem temetőjéből előbújó zombik"-nak nevezte a magyarokat!!!
(Az is igaz, hogy túlnépesedés van a földön, de ez ránk magyarokra egyáltalán nem, sőt az ellenkezője érvényes!)
Pedig, az a társadalom, amelyik nem képes reprodukálni önmagát, kipusztulásra van ítélve! Márpedig, a mostani hatalom nem teszi lehetővé, sőt az ellenkezőjére igyekszik kapacitálni fiataljait. Miközben, virágzó iparágak (szépségipar, szórakoztatóipar...) gazdagodnak meg ebből!!!

Arról nem is beszélve, hogy mennyire megnehezítik az otthonhoz jutás lehetőségét is! Miért hajszolják bele a fiatalokat, mint az én nemzedékemet is abba, hogy öröklakásokat vásároljunk? Miért nem lehet bérlakásokat építeni? Erre miért nincs pénz?

A vágott-virág gyökértelen nemzedék megfosztása a családi élettől


A közelmúltban megküldte a vidéken élő barátnőm nekem Az anyaság árnyoldalai című írását, ami megjelent a helyi folyóiratban.

Az újságcikkről a következők jutottak eszembe:

Egyfelől, barátnőm: - a jobbítás szándékával - elemzi a mai helyzetet a gyermekvállalási kedv kihalása miatt. Tényeket sorakoztat egymás után.

Másfelől: tanácsokkal látja el az olvasót arra vonatkozóan, hogy mi módon lehetne ezeket a rossz jelenségeket megszüntetni. Nagyon jó problémalátó képességgel írja le azokat a körülményeket, ahol elromlott és elromolhat - családi- és társadalmi szinten - az életünk.

Az ok-okozati összefüggésben szemlélve a problémát, muszáj voltam megírni neki, hogy ezek a tényfeltáró gondolatok az okozatok felsorolásából állnak, miközben, nem tesz említést a problémák valódi okairól!Erről jutott eszembe a következő gondolatsor az okokról:

Az alábbi felsorolást végigolvasva könnyebb lesz megérteni, hogy a ,,határon belüli" magyarság miért nem tudta az IGEN gesztusával megszavazni a határon kívüli magyarság magyar állampolgárságát? Adni csak az tud, akinek van miből! Annyira lepusztult lelki- és egzisztenciális állapotban érte az anyaországiak gyökértelenné váló felét ez az állampolgársági szavazás, hogy képtelenek voltak IGEN-nel szavazni! Igaz, az elutasításra való buzdítás kampánya is megtette a maga hatását...

Most arról a hatvan éves folyamatról szeretnék írni, ami megelőzte ezt az elutasítást! Mielőtt a magyarországi folyamatokról írnék, egy kísérletet szeretnék ismertetni.

Az utódokról való gondoskodás (képtelensége) a civilizált társadalmak problémája. Ezzel kapcsolatban végzett kegyetlen kísérletről készült egy film. Évekkel ezelőtt, még a (Spektrumon?, vagy a National Geografikon?) a tévében, sorozatban adták.

A film címe: Az érintés hatalma.

Ebben, megrendítő képsorokat lehetett látni, amint különböző fokozatokban elkülönítették az újszülött majmokat az anyjuktól.

Példa 1.:
Egy üvegfallal körülhatárolt szobában látható volt, amint egy nőstény majom szoptatja újszülött kicsinyét. A látvány idilli EGYÜTTLÉTET mutatott. Pár nap múlva egy üveg közfalat tettek az anya és kicsinye közé. A kicsi rátapadt az üvegfalra és sírt, visított, miközben véresre karmolta a rideg üveget, hogy átjuthasson rajta az anyjához. Az anya, tehetetlen dühében, véresre verte a fejét az üvegfalban. Nyilvánvaló volt, hogy inkább elpusztulnának, minthogy ,,lemondanának" egymásról!

Egy idő után a kicsit kivették és egy emberre bízták, aki megpróbálta cumisüvegből táplálni. Nehezen akarta a cumisüvegből az ételt elfogadni. Majd amikor mégis sikerült megetetni, úgy kapaszkodott a kölyök ebbe a gondozóba, hogy inkább hagyta, hogy eltörjék a kis mancsát, de nem hagyta lefejteni magát róla.


Példa 2.:
Egy másik, az anyjától erőszakkal elszakított kismajmot betették egy pihe-puha anyaggal bélelt, speciális inkubátorba. Még egy kis plüssmajmot is kapott. Ebbe a plüssfigurába kapaszkodva nőtt föl aztán, és csak úgy volt hajlandó a résen bedugott cumiból enni, ha ezt a plüssmajmot ölelgethette közben. Amikor kivették az inkubátorból, ugyanúgy sírt, visított utána, mint az előbbi példa kismajma az élő anyja után! És, nem volt hajlandó enni sem, míg vissza nem kapta a plüss ,,pótmamáját".


Példa 3.:
Ez utóbbi kismajmot, amikor már nem szorult a cumisüveges táplálásra, visszatették az üvegszobába: abszolút rideg körülmények közé. Mélységes depresszióban élte meg az ivarérett kort. Ekkor kivitték a szabadba és összeeresztették hasonló korú fajtársaival. Örökké verekedés, visítás és anarchia keletkezett körülötte. Képtelen volt a kommunikációra, kapcsolatteremtésre. A közeledő hímeket egyenesen megverte! Majd, amikor mesterségesen megtermékenyítették, és hosszas vajúdással megellette kicsinyét, szörnyű látványban volt részünk! Földhöz vagdosta a visítozó kicsit és nem volt hajlandó gondozni, táplálni... Talán, mert nem tudta hogy hogyan kell? (Egyébként ugyanezt a jelenséget figyelhettem meg akkor, amikor kisebbik fiamnak két aranyos pintyőkét - hímet és tojót - vettem ajándékba. Valószínű, hogy már ezek a kismadarak is keltetőben keltek ki és nőttek föl egy ketrecben...)


Példa 4.:
A majmok után embereket figyeltek meg, hogy mennyire fontos számunkra is a testi közelség, az ÉRINTÉS egészen a párválasztástól, a gyermekszülésig és gondozásig.

De, megfigyelték az ,,érintés hatalmát", annak pozitív hatását a mindennapi életünkben is.
Titkos kamerával megfigyeltek egy pénztárosnőt és a vásárlókat. Előfordult, hogy amikor a blokkot, vagy a visszajáró pénzt átadta a pénztáros a vevőnek, megérintették egymást. Ilyenkor, - nemre és korra való tekintet nélkül - kivétel nélkül, mosolyogva távozott a pénztártól az illető!


Példa 5.:
Olaszországban, egy szegény halászfalu lakosságát és a falu kastélyában berendezett állami gondozott gyermekeket megfigyelték és a kapott adatokat összehasonlították. Megdöbbenő eredményre jutottak. (Megírtam a díjnyertes szociográfiámban, 1996-ban, és azt hiszem az életrajzi regényembe is belevettem.) A minden földi jóval ellátott és fölszerelt árvaház-kastélyban élő gyerekek tanulási eredményi átlaga jóval alatta maradt a szegényes halászfalu gyermekeié alatt. De még az egészségi állapotuk is sokkal rosszabb volt. Sokkal gyakoribb volt a megbetegedések és az elhalálozási számuk is!

Azt hiszem ezek a kis felsorolások is önmagukért beszélnek!
Mint, minden utódnak, így az embergyereknek kiváltképpen szüksége van a szülői gondoskodásra! Amit teljesen nem pótolhat sem nevelőnő, semmilyen szakember, sem a tárgyak és játékok arzenálja!

Ráadásul, az embergyerek olyan tehetetlen lényként születik a világra, hogy legalább egy évre van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán lábra tudjon állni! Ezért is van szüksége az embergyereknek még évekig a teljes (testi-lelki) odafordulásra!
Ehhez, azonban JELENLÉT KELL!

Ettől a JELENLÉTtől fosztották meg 1945 után az anyákat. Az erőszakos egyenjogúsításra hivatkozva tömegesen beterelték a gyárakba őket és kicsinyeiket kénytelenek voltak bölcsődébe vinni.
A 3 műszakban üzemelő nagy textilgyárakban (fonodák, szövödék) berendeztek vállalati bölcsődéket és óvodákat.
Mesélték óvónők és volt dadusok, hogy az ötvenes években négy- öt hónapos csecsemőket bilire ültettek etetés után és kikötözték őket valamilyen szilárd tárgyhoz. (Az összes szakirodalomban arról lehet olvasni, hogy addig nem szabad ültetni a csecsemőket, míg maguktól fel nem ülnek! A felülésre kb. kilenc hónapos korában képes egy átlag csecsemő!)

* Hogy mekkora kárt okoztak ennek a generációnak a lelki fejlődésében, megláthatjuk a halálozási arányukban. Velük népesül be a hajléktalanszálló és a nagyvárosok körüli erdő, utca, tér és aluljáró!
* Ők azok az anarachisták, akik annyira nem képesek a társasélet- a békés egymásmellett-élés módjainak elsajátítására, hogy kiközösülnek mindenhonnan.
Pedig, bennük is megtalálható a szeretet, gondoskodás utáni hiábavaló vágyakozás!
Erről szól a Fedél nélkül című újság legtöbb írása!

* Ezeknek az embereknek az a tragédiájuk, hogy - lélekben - gyermekek maradnak örökre. Akit megfosztanak a gyermekkortól, az addig nem tud továbblépni a személyiségfejlődésben, míg át nem éli azt... vagyis a feltétel nélküli szereteten alapuló párkapcsolatot - legalább.
(Alkoholisták lélektanáról olvastam ezt valahol. Talán, Buda Bélától?)

Nyilvánvalónak tűnik, hogy sem a katonai diktatúrákban, sem a politikai diktatúrákban nem tudták megoldani az utódokról való gondoskodás problémáját.

De, a fogyasztói (kapitalista) társadalmak szüleiktől elidegenített, úgynevezett jó iskolákban nevelt, sikerorientált, infantilis aranyifjai is pótcselekvésekkel, pótszerekkel (szexuális szabadosság, drogok fogyasztása) próbálják meg tompítani a szülői jelenlét- szeretet- és lelkiélet hiánya miatt kialakult iszonyatos hiányérzetet!
A fogyasztói társadalomra jellemző még: a sok, utcán felnőtt, senkinek sem kellő, semmirekellő, elembertelenedett, koravén fiatalja is. Ők ugyanúgy pótcselekvésekkel és pótszerekkel próbálják betömni a bennük tátongó lelki űrt és ordító hiányérzetet!!!

Nekünk, a rendszerváltozáskor már minden társadalmi formulára vonatkozóan voltak ismereteink! Tehát: annyira kézenfekvő lett volna, hogy úgy rendezzük be társadalmunkat, hogy az kedvező legyen az utódokról való gondoskodásnak!
A négyévenkénti visszarendeződés a szocializmus nevezetű politikai diktatúrában kialakult módszerekhez sem kedvezett új, családközpontú életeszmény térhódításának.
Pedig, mi már azt is tudjuk, hogy kizárólag azok a fajok lesznek a túlélők, amelyek megtalálják a legoptimálisabb módját az utódgondozásnak!

Mindenképpen olyan ország-vezetésre van szükség, amelyik segít visszatalálni Istenhez! Hiszen Tőle származik minden földi javunk, az anyaméh gyümölcse, pedig jutalom! (Zsoltárok 127:3.)

2006-10-03
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kellene egy kis lelkierő
  2013-03-08 10:39:05, péntek
 
  Meg még mondjuk, Klébersberg Kunohoz hasonló oktatási- és kultuszpolitikus...aki képes volt a trianoni sokkhatás után lelkileg megtartani és felemelni maradék kis országunkat és a benne élőket!

Írtam hatodikán, Kodály halálának évfordulóján, hogy: "Ó, Istenem, hogy mitől van ez a szorongás rajtunk magyarokon? Mi az, hogy még énekelni sem tudunk? Kodály Zoltán mondta, hogy az emberi torok, benne a hangszálak a legkézenfekvőbb emberi hangszer a világon. Mindig kéznél van és még pénzbe sem kerül. Azt is mondta, hogy: "Ne csak külsőségekben legyen magyar a mi kis világunk, hanem a lelkek mélységéig, mert csak így lesz igazán a miénk. A lelkek mélye pedig különösképpen a zene országa."

Folytatva a megkezdett gondolatot, el kell mondani, hogy: ez az, ami kimaradt az 1945 után születettek neveléséből, a lelkiség!
A mindenhatónak tartott, egyetlen igazságnak elfogadtatott materialista ateizmus és bosszúvágy - még az emberi tudatból is kiirtotta a lélek, a lelkiség létezését. Itt a példa, hogy mire mentek vele!

Mi lesz ezzel- és az utánuk következő nemzedékkel?
- Lelketlen! - mondja a magyar ember, ha valakiről úgy gondolja, hogy ártó szándékkal tesz, vagy érez.

Ilyen lelketlen, önmagának és ezzel közvetlen környezetében élőknek is ártó szándékkal éli- vagy inkább önpusztítja és pusztítja életét Európa szívében a magyarnak nevezett nép."


"1956 és 2006 után után már megbizonyosodhatott arról, hogy nem fordulhat azok ellen, akik rákényszerítették és még egy kicsit sem hagyták magyarítani azt a szörnyű ideológiát, kultúrát amitől olyan frusztált lett, hogy tehetetlen dühében önmaga ellen fordult és fordul folyamatosan!
(Bizonyság erre: az elvetélt magzatok milliói, a magas öngyilkossági ráta, az alkoholizmus, mint népbetegség és az ebből következő összes korai halálok...)

Ma már ott tartunk, hogy minden magyarnak egy másik magyar a legnagyobb ellensége! Öreg a fiatalnak, fiatal az öregnek, nő a férfinak, férfi a nőnek, kétkezi munkás az értelmiséginek, értelmiségi a kétkezi dolgozónak, szülő gyermekének, gyerek szülőjének, oktató diákjának, diák tanárának...
De legfőképpen az 1945 utáni lelketlen- bosszúvágyó hatalom - és az azt kiszolgáló lelketlen adminisztráció - az egész nemzetnek! Hatvanhét év össznépi lelketlenségben eltöltött idő elég lehet egy nemzet életében ahhoz, hogy kipusztítsa önmagát?

Úgy látszik, hiába az anyagiak gyarapítása, a műtárgyak és az egész társadalmi építmény fáradságos, véres-verejtékes építgetése, ha rossz, lelketlen alapokra, a magyarétól idegen lelkiségre (kultúrára) épült és épül.
Le kell bontani, mert előbb-utóbb összeomlik magától és maga alá temeti a benne élőket!


Föl kell, de új alapokon építeni az új társadalmi építményt! Ebből az építkezésből nem hiányozhat az egyetlen kohézióerő: a LELKIERŐ, amely garantáltan összetart, megtart, nemzetté kovácsol egy népet!"

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Provokáció
  2013-03-08 06:29:17, péntek
 
  A székházfoglalás PROVOKÁCIÓ!!!

2008. óta MINDENT elkövetnek bizonyos politikusok egy polgárháborús élethelyzet kiprovokálásáért!!!

Aki az utcára megy harcolni az hozzájárul ahhoz, hogy megvalósulhasson a 2008-ban - Bajnai Gordon által - kidolgozott és a parlamenttel elfogadtatott, települési törvénybe bújtatott NATO logisztikai központtá tétele Magyaraországnak!

Már ötödik éve megpróbálják a terv kiötlői kiprovokálni a megvalósítását. Már türelmetlenek a NATO-nál, mert egyre késik a törvény megvalósítása! A 11 logisztikai központra osztott, egész Magyarország területét lefedő - egyenként 10 km-es sugarú körben kiépített logisztikai központot izraeli műszaki katonai alakulatokkal építtetnék meg, hiszen ők szerződéssel ilymódon bedolgoznak a NATO-nak. Az senkit ne tévesszen meg, hogy nem NATO-tag Izrael!
Ötödik éve ugrásra készen állnak, hogy beköltözzenek Magyarországra családostul...

Már csak az ürügyre lenne szükség, hogy megvalósuljon a Bajnai-féle álom... Ezért MINDENRE képesek!!!!

Ne hagyjuk magunkat polgárháborús élethelyzetbe sodorni!!!! Nem a mi dolgunk egy pártszékház megvédése!!!!

Senki ne reménykedjen abban, hogy ugyanaz a rendőrség, amelyik 2006-ban szétverte a fideszes békés megemlékezést okt. 23-án, majd most hirtelen nyájasan a keblére fogja ölelni a Fidesz mellett kiállókat.

Ha közelharcba keverednénk a provokátorokkal, biztosak lehettek benne, hogy nem őket fogják letartóztatni, hanem titeket, minket!!!

Ez a rendőrség UGYANAZ A RENDŐRSÉG! Ugyanaz!!!

És, a Fidesz is megszavazta a Bajnai-féle törvényt, amiért Bajnai ajándékba-jutalmul megkapta a miniszterelnökséget! Nem véletlen, hogy most is nyomulhat ezerrel a hatalomért!!!

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=berzemariann&pid=5765&blog
_cim=A NATO már a speizben van!!!!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A szerelem, az igaz szerelem
  2013-03-07 23:03:25, csütörtök
 
  A szerelem, az igaz szerelem

kérded, mi az a szerelem...
és azt hiszed, te kis bolond, most
kéjes titkokat mesélek, s te
élvezettel hallgatod? gondoltad,
szívről, vágyról, sok apró pajzánságról
lebbentem fel vörös titok-selymemet?
hogy édes csókról, titkos bókról
mesélek neked? hogy megmutatom,
mint remeg lábad majd,
mint reszket a szó, ha hozzá szólsz?
hogy ezer rózsát markoló
izgatott-izzadó tenyérről suttogok neked?

ó, te kis buta! a szerelem,
az igaz szerelem fáj,
mikor vele vagy, de nem lehet,
hogy átöleljenek, sőt! benned legyenek
pőre gondolatai,
és ha nincs veled, kit szeretsz,
csak forogsz, meg topogsz,
és locsogsz, motyogsz és szorongsz,
két kézzel tépnéd ki a sóhajt melledből,
és ordítanál, sikítanál a világba,
és ha kinevetnek, nem szégyelled, de fáj,
na, ez a szerelem!
hogy ha nincs veled, ha a valahovába ment
nem alszol, nyitott szemmel
kergeted álmaid, míg várod,
téped virágnak szirmát,
ágyadban keresed árnyát,
illatát, édes izzadtságszagát, sóhajtását,
sóhaját lesed, hallod hangját,
ha nyikordul a szék, hol nemrég ő ült,
ha szellő lebbenti az ablak fátylát,
és számolod az ócska perceket,
mit büntetésül szabott ki rád
a szerelem!
és tűröd, ha aláz,
és tűröd, még ha ki is ver a láz,
és megbocsátod neki, hogy te is vagy,
és az agy, kis massza a fejedben
zsong, bong, és nem érdekel,
ha kérdezel, és választ arra nem kapsz,
csak vársz, csak jársz körbe, dühöngve
magadra, hogy megint megbántottad,
mert megkérdezted tőle: szeretsz?
s válaszul kapod: ó, bolond,
nem érek rá! és te zavartan nézel rá,
nem érted, hisz' nincs fontosabb kérdésed...
és az is az igaz szerelem jele,
ha mást tesz, és nem úgy, mint képzeled,
és te nem tudsz szólni, és vele
teszed a rosszat, mert érzed, csak vele,
de nem nélküle, élete
a te életed, és életed
nélküle nem élheted,
mert ennyire szereted,
és bármit mondhat, csak igaz lehet,
és a lehetetlen sem lehet,
és bármit tesz is, az úgy a jó,
mert áruló belőled nem lehet!
és az egy igaz szerelem,
ha úgy gyűlölöd, mint senki mást,
és ha megkérdi: miért? nem érted,
csak öleled, és szidod, hogy megint ölelhesd,
és ölni tudnál érte, és ha bántják, neked fáj,
és sírsz, ha sír, és nevetsz együgyű viccein,
és számodra egyre szebb, mert neki
azok a ráncok, azok az őszülő szálak
a legszebben állnak, és beteg,
szenvedő testét öleled, megfésülöd,
és ágyba viszed az ebédet, s ha kell, megeteted,
és ha kell, azt, igen, azt te kiviszed...
és a gondok, ha beborítanak,
és megkopott, üres szó a szerelem,
ha már mást szeret, hát
elengeded, mert tudod,
kezét meg nem kötheted,
úgy szereted, hogy szabadságát el
nem veheted, és ha te mennél el,
nyugtod nem leled, nem lesz nyugodt
perced, csak ő, kit gondolatban ölelsz,
csak vele érzed,
hogy nem vagy egyedül,
ha jó, ha rossz fikarc életed...

igen, ez a szerelem, az igaz,
és bármi történik, ő a vigasz,
és jutalmad megkapod, ha akarod,
és lehozhatod végre választott csillagod,
és a meleg, mit csak vele érezhetsz,
az a jutalom, mit élvezhetsz,
és a csók, a test, érintés,
kéj, szédülés,
ez mind a tiéd lehet,
mert szeret, és te is szereted,
és szereted, és ő is szeret,
hát ez a szerelem, az igaz, kegyetlen szerelem!

Benczés Sándor

2007-07-07
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Fényességből visszajőve...
  2013-03-06 10:22:01, szerda
 
  Már harmadik napja a szülőszobán voltam. Nem mertem jajgatni, amikor nagyon-nagyon fájt. Nem akartam a szülésznő és az orvos terhére lenni. Szerettem volna, ha minden lezajlik a természet rendje szerint. A ,,természet" nálam valami miatt nem tudott működni. A méhszájam görcsöt kapott (a félelemtől?) és ettől, meg a túl sok magzatvíztől kispanolt méhemtől nem tudtam kitágulni.
Azt hiszem, csak azért nem haltunk meg kis magzatommal a szülőágyon, mert a (KISZ-lakótelepi) szomszédasszonyomra is éppen 6-án jöttek rá a fájások. (Férje az V. kerületi KISZ Bizottság szervező titkára volt.)
Ez úgy volt, hogy egyszer csak ismerős, női hangokat hallok.
- Gitta!
Próbáltam hallható hangot kipréselni magamból.
- Ilus! Te vagy az? Nem ismerek rád. Mikor jöttél be?
- Hétfőn.
- Jézus-Mária! Azóta itt szenvedsz?
- Nem tudok kitágulni.Valaki elhívta, hogy előkészítse a szülésre. Soha nem felejtem el a szépen kisminkelt arcát, az elegáns ruháját!
Valahol a közelemben, hamarosan lezajlott a szülés. A vászonlepedőtől semmit nem láttam.
- Kisfiú! - mondta egy férfihang.
Hamarosan csörgött a szülőszoba telefonja.
- Igen, megvan! Fiú! Háromkiló-nyolcvanöt deka! Gratulálok apuka!
- Lehelné! Gratulál a férje és azt üzeni, hogy hamarosan itt lesz!,,Hát így is lehet?" Morfondíroztam magamban. Akkor már harmadik napja vajúdtam. Senki - még csak nem is érdeklődött utánam. ,,Férjem" meg sem látogatott, nem is üzent. Az is lehet, hogy üzent, csak nem adták át?!
Már éppen meg akartam kérdezni, amikor kitoltak a beugróból és az orvos megvizsgált.
- Négyujjnyi a méhszáj és olyan kemény, mint a gumiabroncs. Ez görcs. Adok egy görcsoldó injekciót, hátha segít!
Jött egy másik orvos, aki szintén megvizsgált és javasolta a burokrepesztést. A rengeteg magzatvíz elfolyása után, a kifáradt méhem újra kezdte összehúzódásait.
Még oxigént is kaptam palackból, maszkon keresztül... Hirtelen olyan jó lett minden. Egy nagy fényességben találtam magamat, melyben ott várt rám álmaim édesanyja.
- ,,Édesanyucika nem bírom tovább..." rebegtem, majd súlytalan könnyűnek éreztem meggyötört testemet. Olyan csodálatos békességes-boldogság szállt rám, és nem merülhettem el benne, mert álmaim anyja ellökött magától!
Pontosabban: ütéseket éreztem az arcomon és egy durva hang hatolt a tudatomig, mondván: - ,,El ne aludjon nekem itt!"
Ez arra késztetett engem, hogy a küzdelmet még nem adhatom fel. Láttam az orvos fölém hajoló arcát, amint a kis, tölcsérszerű hallgatóval a hasamon hallgatózott.
- Én nem hallok semmit.
A szülésznő, ahogy akkoriban mondták: a ,,madám" átvette a kis hallgatót és ő is azt mondta:
- Nincs szívhang.
- Mit csináljunk most? Megindult szülésnél már császározni sem lehet.A fényességből visszajőve...

- Megnézem a műtőt, hátha gyorsan előkészíthetjük...
A ,,madám" elrohant, az orvos, pedig kétségbeesetten telefonált valahova.
Ekkor, belém-hasított a felismerés, hogy még nem született meg a gyermekem, akinek már nincs szívhangja... Megéreztem, hogy itt nekem kell tenni valamit, de nagyon gyorsan, mert akár meg is halhat az a kicsi élet ott benn!
- Jaj, de fáj! Kiabáltam, ahogy csak bírtam, hogy felhívjam
magamra a figyelmet.
- Bekakilok!
Óbégattam, mert hallottam a három nap alatt az egyik szülésnél, hogy a kismama ezt kiabálta és mindenki összeszaladva, pillanatok alatt világra segítette gyermekét.

A fényességből visszajőve, ismét erősnek és elszántnak éreztem magamat. Megérkezett a nővér egy szerkezettel, amivel biztosabban meg lehetett a szívhangot hallgatni.
Csak azt láttam, hogy csóválja a ,,madám" a fejét, és ismét eltűnik. De, egy szempillantás alatt előkerült egy műszerekkel teli, kis asztalkával. Zsákot húzott a lábamra, miközben valaki két lábtartót szerelt föl az ágyra. Erre feltették, majd felszíjazták mindkét lábamat. Borzasztó kényelmetlen volt ez a pozitúra. Úgy éreztem, hogy ez a neki-készület inkább hátráltatja a szülést, mint segíti.
Minden esetre, ellazítottam magamat, amint jógázás közben szoktam. Erős vágyat éreztem arra, hogy a kisbabámat végre meglássam, és magamhoz öleljem. Erősen gondoltam az életéért küzdő pici emberkére és összeszedtem minden erőmet.
,,Segítek drága kicsi gyerekem... Gyere, gyere, mert most anyuci nagyot fog nyomni!"
- Ne nyomjon! Nincs még lent a gyerek! Szikét a gátmetszéshez!
- Most nyomhat! Még, még, még!
Összeszorítottam a fogamat és nyomtam, ahogy csak bírtam. Csillagokat láttam, majd erőteljes gyereksírást hallottam...

Március 6-án - legcsodálatosabb születésnapi ajándékként, háromnapos vajúdás után megszületett első gyermekem. Négyujjnyi méhszájon keresztül préseltem ki az akkor már szívhangot sem adó, 2,8 kilógrammos magzatomat.
Minden hajszálerem megpattant hónaljig. Kicsi lányom szeme be volt dagadva. Csak a harmadik napon nyugodtam meg, amikor megláthattam kis kékes gombszemeit, hogy nincs a szemének semmi baja. Ekkor azonban besárgult.
Mégis, nekem ő volt az esztétikai csoda! Én még addig semmit és senkit nem láttam olyan szépnek! Amikor mellemre vettem és csöpp kis szájával tudta, hogy mit kell tennie, jöttem arra rá, hogy mi végre születtem a világra! Boldogságomban valósággal ,,úszva" lebegtem. A szülés gyötrelmei, mintha nem is lettek volna!
Sehogy nem értettem, hogy miért szörnyülködtek úgy az orvosok, meg a betegek a bevérzett szemem és bőröm miatt.

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Hatalom és szolgálata
  2013-03-01 10:13:30, péntek
 
  Édes Istenem! Vajon mi lehet a terved velem? Nem bizonyítottam még eleget?
Egyszer kértem segítséget életemben valakitől úgy, hogy valóban segített és akkor is úgy, hogy nem volt benne köszönet!
Mi ebből a tanulság?

Talán az, hogy ha valaki egy pusztító hatalmat képvisel azzal, hogy SZOLGÁLJA, ha segíteni akar, sem tud mást, mint pusztítani!

Amikor ezt elmondtam "segítőmnek", nagy veszekedés lett belőle, mert mégiscsak rajta múlott a család fenntartása, eltartása. Mi mást tudott volna tenni, mint újdonsült értelmiségi, mint SZOLGÁLNI.
Ezzel a SZOLGÁLATTAL tudta biztosítani családja számára a túlélést, ugyanakkor a hatalom képviselői is "profitáltak" munkájából.

Ez volt és most is ez a valóság. Ezt a HATALMAT sejtette és sejti még mindig mindenki az én hátam mögött, mint támaszt. Pedig erről szó nem volt soha!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2013.02 2013. Március 2013.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 107 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 171
  • e Hét: 274
  • e Hónap: 1866
  • e Év: 54202
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.