Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
Erről sem szabad megfeledkezni
  2018-03-27 14:46:33, kedd
 
  ERRŐL SEM SZABAD MEGFELEDKEZNI
2008 óta hiába ügyködtek azon, hogy legyen ÜRÜGY a Bajnai Gordon, területfejlesztési törvénybe bújtatott (T/5311-es) 2008. április 22-én (a 2003. évi XXVI. Törvény módosításaként) a parlamenttel elfogadtatott törvénymódosításnak ÉRVÉNYT SZEREZNI!
Ez a törvénymódosítás lehetővé tenné a NATO számára - az egész ország területét 11 körzetre osztva, egyenként 10 km-es sugarú körben - LOGISZTIKAI KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁT.
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=10145&n=furaila&blog


Az 1/4. sz. melléklet Országos jelentőségű logisztikai központok és térségek felsorolását tartalmazza. Összesen 11 nagy térségre osztva Magyarország területét. Ezen térségek a mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 km-es környezetét jelöli.
Logisztikai központok és térségek:


I. Nyugat-dunántúli körzet Sopron (részközpont: Szombathely).
II. Észak-dunántúli körzet: Győr - Gönyű.
III. Közép-dunántúli körzet: Székesfehérvár (részközpont: Dunaújváros, Veszprém).
IV. Dél-dunántúli körzet: Baja (részközpont: Mohács).
V. Budapest körzet: Dél-Pest (Soroksár),
Dél-Buda (Nagytétény),
Csepel Nemzeti Szabadkikötő.
VI. Közép-alföldi körzet: Szolnok.
VII. Dél-alföldi körzet: Szeged (részközpont: Kisszállás).
VIII. Észak-keleti körzet: Miskolc vagy Tiszaújváros.
IX. Észak-tiszántúli körzet: Záhony (részközpont: Nyíregyháza).
X. Délnyugat-dunántúli körzet: Nagykanizsa.
XI. Közép-tiszántúli körzet: Debrecen.
*
Bajnai ezt követően - talán ezért? - szinte tálcán MEGKAPTA a miniszterelnökséget. Majd újra kampányolhatott 2014-ben ezerrel.


Boross olyannyira akarta a NATO-t, hogy képes volt az akkori népszavazási küszöböt levitetni, hogy érvényes legyen. Mondván, hogy:
- "...oda be kellett lépni!".
Lásd a korábbi képet az újságcikkről!
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=185005&aid=242747
(Heti Válasz XI. évfolyam, 17. sz. 2011. április
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A világban zajló politikai események...
  2018-03-27 14:45:29, kedd
 
  ... tudományos magyarázatainak kevéske köze volt/van a magyar valósághoz, melyek nagyon-nagyon sajátlagosak! Méghozzá
- a trianoni békediktátum,
- az 1956-os forradalom és
- az un. rendszerváltozás miatt!
Természetesen a világban zajló események és a két - egymással ellenséges - nagyhatalom miatti hidegháborús történések rányomták bélyegét a magyar viszonyokra is. Soha nem tudtunk kimaradni semmilyen negatív történésből!
*
1.) Azonban kéretik nem lekicsinyelni azt a történelmi TÉNYT, hogy a trianoni döntéssel az egyetlen olyan ország lettünk és vagyunk a világon, amelyik ÖNMAGÁVAL HATÁROS! Ezt azonban a KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG-elve alapján meghozott békediktáum miatt kellett elszenvednie a magyarságnak! Holott, NEM A MAGYARSÁG AKARTA AZT A RETTENETES I.. VILÁGHÁBORÚT sem, hanem az URALKODÓI. Ez nagyon igazságtalan, hiszen KÖTELEZŐ HADRAFOGHATÓSÁG volt, ami azt jelentette, ha valaki nem teljesítette a behívó parancsot, akkor azonnal kivégezhették!!!!!!!!! EZÉRT SEM ÉVÜLHET EL SOHA ANNAK AZ IGAZSÁGTALAN BÉKEDIKTÁTUMNAK A FELÜLVIZSGÁLATA!


2.) Az 1956-os események, melyeket szintén az uralkodó kommunista hatalom provokált ki, ürügyet teremtve az újabb szovjet csapatok behívására - szintén egyedülálló politikai helyzetet teremtettek az akkori Magyar Népköztársaságban! Erről miért nem lehet még mai napság sem tudni az igazságot? Pedig, a forradalom leverése után ismét KOLLEKTÍVE BÜNTETTÉK a magyarságot, amiért egyetlen magyar ember sem kapott jóvátételt 1990 után! Sőt, még mindig a kommunista megtorlást elszenvedő magyarság fizeti a zsidóságot ért II. világháborús holokausztért a jóvátételt.


3.) A szocializmust a VEZETŐI ÁLTALI BECSŐDÖLTETÉSE miatt is a vétlen munkásságot büntették KOLLEKTÍVE az un. rendszerváltozásban!
Mindezt csak azért írom le újra és újra, mert még mindig nincs tisztában az utókor azzal a tragikus ténnyel, hogy akiket 1990-ben MUNKÁS-PARASZT státuszban talált a rendszertváltoztató HATALOM azokon valósult meg a proletárdiktatúra!
Tetszik érteni?
Azok meg, akik azt hazudták, hogy az ő érdekükben gyakorolják a "FÜGGETLENÍTETT" KISZ- PÁRT- és SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGOKBAN a hatalmat, azok vitték csődbe az un. szocializmust,majd baloldalon kicsapódva felszámolták - rendszerváltozás címén - a munkásosztályt.
*
Azt a munkásosztályt, amelyiket ők hoztak létre ERŐSZAKKAL,1945 és 1956 után! Ebben sajnos segítettek a velük paktumot kötő - magukat nemzetinek- kereszténynek és demokratikusnak feltüntető - politikusok is! Ezt nem lehet letagadni mindaddig, míg érvényben van a PAKTUM!
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Helycserés támadással megvalósított politika
  2018-03-26 22:59:44, hétfő
 
  Azt már nagyon jól megtanultuk a történelemből, hogy minden rendszer kitermeli a maga "ELITJÉT" és a maga elnyomott "PROLETÁRJÁT".
Az a gond, hogy amiért a "TÖRTÉNELMET MINDIG A GYŐZTESEK ÍRJÁK" sehol nem lehet hallani, sem olvasni arról, hogy az 1945 utáni években megtörtént az erőszakos TSZ-esítés. Ez azt jelentette, hogy ellenérték nélkül kisajátították az akkori kertgazdálkodást megvalósító gazdák földjeit, amit kolhozosítottak. (A kisüzemekben és a kis műhelyeiben dolgozó szakmunkásokkal - az államosítás után - ugyanez történt.)
Ezeket a kisajátított földeket - nagyüzemi módszerrel -egybeszántottak és a SZU-ból hozott "Micsurin-nemesítésű" vetőmaggal bevetették. Ugye nem kell mondanom, hogy azután hova szállították a learatott gabonát? De még ezek a földek jól jártak, mert legalább hasznosították.
Azonban, voltak olyan földek, melyeken olyan gazdálkodó családok éltek az alföldi tanyavilágban, mint pl. a kunszentmiklósi Bösztörön,. akik földjeit a kisajátítás után PARLAGON hagytak!!!! (Ezek a földek 40 év múlva elszikesedtek és így lett belőlük Bösztörpuszta!)
A kuláknak kikiáltott gazdák és családtagjaik nincstelen földönfutókká váltak!
A fiatalabbakat beterelték a gyárakba, az idősebbek, meg belehaltak a nincstelenségbe és az ellátatlanságba...
*
Pedig, sok "kulák" a Horthy-korszak kezdetén kiosztott földeken gazdálkodott!!!! Ezért is akarták őket ilyen közvetett likvidálási módszerrel kiirtani!
*
Ezeknek a szétzilált és tönkretett családok utódaiból lett a szocializmus vesztese, akiket az un. "proletárdiktatúra" taszított a társadalom peremére abba az újproletár sorsba, ahol találta őket az un. rendszerváltozás 1990-ben. És, amit már nem volt képes túlélni!
*
Ebből láthatjuk, hogy sajátlagos helycserés támadással, a szocialistának sulykolt rendszer kitermelte az alulról fölhozott és kiemelt kádereivel az új hatalomhoz hűséges elvtelen réteget... akit meg lehetett vásárolni a saját fajtája tönkretételére.
*
Ezzel a HELYCSERÉS támadással nem csak az új "elit" réteg alakult ki az 1980-as évekre, hanem az új munkás-parasztság, amelyikért már nem fájt senkinek a szíve.
Ezeket, az akkorra munkássá váló, tönkretett családokat már könnyű szívvel áldozta föl - a magát még 1990 után is szocialistának és munkáspártnak becézgető - pártvezetés és tagság... Az okozta a végső tőrdöfést az ,,új-proletárság" számára, hogy az új ,,elit": a jobb- és baloldalon kicsapódó új pártok jelöltjei megkötötték egymással azt a bizonyos PAKTUMOT, aminek még a létezését is agyonhallgatják!

http://uzenete.blogspot.hu/2011/03/rozsadombi-paktum-eredeti-valtozat.html
*

Tessék csak beleolvasni ebbe a visszaemlékezésbe, amit külön kiemelnék:

“...Ezért kötötte meg az ismert paktumot és nem tette lehetővé, hogy a tudatlanság, vagy félismeretek ezt lehetetlenné tegyék."

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=225166&aid=257851

Ezért aztán, az azóta eltelt 28 évben is a ,,TUDATLANSÁG" és a ,,FÉLISMERET" alapján megyünk szavazni (és NEM választani).

*
Na, ez az, amiről nem tudnak sem a határon belüli, sem a határon túlra szakadt magyarok!
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Miért is kellett hitelt fölvenni
  2018-03-26 21:31:11, hétfő
 
  Az a baj, hogy a ,,történelmet mindig a győztesek írják" és ezért nem lehet sehol hallani sem olvasni arról a történelmi tényről, hogy a szocializmust valójában a saját magyar vezetői vitték csődbe, ami törvényszerűen következett be.
*
De nem (csak) azért, mert ,,nemzetközileg előkészítették" (mint ahogy arról Drábik szónokol) hanem azért, mert az a hatalmas FÜGGETLENÍTETT párt- kisz- és szakszervezeti apparátus nem csak
- a vállalatok élén, hanem
- a járási-
- megyei-
- városi-
- fővárosi (minden kerületében lévő: össz. 22 kerületi)
- települési
szervezetei, irodaházai: infrastrukturális- fenntartási költségeivel; irodistái- és saját kiemelt bérezésükkel, reprezentációs költségeikkel és-a -többi...
FELEMÉSZTETTE, FELÉLTE a dolgozó nép által megtermelt nyereséget, bevételt...
Ez volt a valódi OK!

Vagyis, valójában az államcsőd elkerülése miatt vettek fel hitelt, mert nem tudtak lemondani a függetlenített PÁRT- KISZ- és szakszervezeti titkárok, titkárságok arról az ÁLLAMI luxusról, amiben 1963-tól tobzódtak.
*
Ezzel idézték elő azt az OKOZAT-ot, ami miatt rendszert kellett váltani.
*
28 év távlatából fölmerül a kérdés: vajon hogyan szavazott volna a magyar ,,dolgozó" nép, ha tisztázva lett volna - még 1990-ben - hogy az MSZMP-s hatalom azért adta át oly "békésen" a hatalmat, mert máskülönben be kellett volna jelenteni a magyar állam fizetőképtelenségét?
*
Ennek bizonyítéka az 1989-es MSZMP KB ülésein készült jegyzőkönyvek EREDETI kivonatolt részletei, melyek itt láthatók:
http://furaila.xfree.hu/234611
*
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság ülésein készült jegyzőkönyvekből kivonatolt részletek, másolata itt is olvasható:
*
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=126643&n=furaila&blog_MSZMP
*
Ezekből a titkosított jegyzőkönyvi kivonatolt részletekből egyértelműen kiderül az igazság! És az is, hogy milyen nagymértékben LESAJNÁLTÁK A MUNKÁSOKAT és csakis kizárólag a hatalom és a pártvagyon minden áron való átmentésével foglalkoztak! Tisztában voltak azzal, hogy már az 1970-es évektől kezdődően - mindent - attól a rothadónak hazudott Nyugattól fölvett kölcsönökből fizettek.

Bizonyíték a máig érvényben lévő 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza!
*
Ez alapján az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében.
*
Bővebben itt látható:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98200006.TVR#id=I1_1326320839250& amp;parent=
http%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu&rpctoken=720540082&_methods=
onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe
*
Nyilvánvaló, hogy már az 1970-es, 1980-as években is folyamatosan ELÁRULTA a MUNKÁSOSZTÁLYT a "PUHA" DIKTATÚRÁT megvalósító hatalmas FÜGGETLENÍTETT PÁRT-apparátus. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint-hogy az 1980-as évekre pont a MUNKÁSSÁG volt a legszegényebb!
*
Őket, a munkásokat érte az un. rendszerváltozás minden:
- ismereti
- anyagi- és
- kapcsolati tőke nélkül!

Őket és utódaikat semmizték ki 1990-ben - ugyanazon politikai hatalom képviselői(!) - MÁSODSZOR IS!!!
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
1. rész: Provokáció és ürügy
  2018-03-25 23:36:29, vasárnap
 
  AMIKOR FONTOSSÁ VÁL, hogy az AUSZTRIÁVAL HATÁROS MAGYARORSZÁGON ÁLLOMÁSOZÓ SZOVJET HADERŐT MEG KELL SOKSZOROZNI. Ehhez szükség volt egy komoly PROVOKÁCIÓRA, amely ÜRÜGYÜL szolgálhatott a fenti terv végrehajtására. Ugyanis, a történelemben legtöbb forradalom és háború kirobbantásához - a mindenkori (háttér) hatalom megteremtette az ÜRÜGYET, amit PROVOKÁCIÓVAL, a népharag provokálásával lehet kikényszeríteni. (Lásd Gyurcsánynak a 2006-os őszödi beszédét!)
*
Bizonyságul szolgáljon itt egy 1955-ös történet, amikor is az akkor még egymással szövetséges Vörös Hadsereg és a NATO csapatai 1955. október 25-én megkezdték a kivonulást Ausztriából. Cserébe, Ausztriának teljesítenie kellett a szovjet ,,molotovi alku" rá eső részét. Ezért másnap, 26-án a bécsi parlament kihirdette, majd alkotmányba iktatta a semlegességről szóló nyilatkozatot.
A szovjet- ,,molotovi alku" lényege:
- A szövetséges erők (Vörös Hadsereg és a NATO) kivonása után az Osztrák Köztársaság - Svájc mintájára - semleges államként folytassa életét. Szemben, az 1955 májusában a NATO-hoz csatlakozó NSZK-val. Az Osztrák Köztársaság ezzel együtt fogadalmat tett a jövőbeli náci vagy fasiszta mozgalmak elfojtására és ezen ideológiák betiltására is.
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1955_oktober_26_
ausztria_belep_a_semleges_allamok_soraba/
*
Ekkor vált fontossá a Szovjetunió számára, hogy az Ausztriával határos Magyarországon állomásozó szovjet haderőt meg kell sokszorozni. Ezért, kidolgoztak egy olyan stratégiát, amelynek lényege a PROVOKÁCIÓ-val teremtett ÜRÜGY volt.
*
Figyelmébe ajánlom minden olvasónak - elgondolkodtatásul - az alábbi linken látható hallható, 1956 KATONAI TÖRTÉNETE c. videót.
https://www.youtube.com/watch?v=aVfUixwHYtM
*
Az akkori miniszterelnök, HEGEDÜS ANDRÁS ""A forradalom kirobbanásakor átadta a kormányfői posztot Nagy Imrének, utólag antedatálva aláírta a szovjet csapatok beavatkozását kérő dokumentumot, átvállalva ezzel Gerőtől az emiatti felelősséget. Néhány napig összekötő a PB és a katonai bizottság között, majd a Szovjetunióba távozhatott (1956. okt. 28.).""
http://nevpont.hu/view/9854
*
HEGEDÜS ANDRÁS " 1956. október 24-én, a nép és kormányának követelésére kénytelen volt átadni a hatalmat Nagy Imrének. "Október 28-án ő írta alá antedatálva a szovjet hadsereg segítségül hívásáról szóló kérelmet. Október 28-án elvesztette KV és PB tagságát, majd október 29-én a Szovjetunióba menekítették"
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heged%C3%BCs_Andr%C3%A1s_(politikus)
*
BIZONY ÁM! NEM KÁDÁR HÍVTA BE A SZOVJETEK újabb csapatait 1956-ban, hanem HEGEDÜS ANDRÁS, az AKKORI MINISZTERELNÖK!
A folytatásban arról lesz szó, hogy miért is nem tudhattunk és nem tudhatunk erről még 62 elteltével sem semmit.
*
(Folyt. köv.)
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
2. rész: Provokáció és ürügy
  2018-03-25 23:34:00, vasárnap
 
  1955-ben FONTOSSÁ VÁLT, hogy az AUSZTRIÁVAL HATÁROS MAGYARORSZÁGON ÁLLOMÁSOZÓ SZOVJET HADERŐT MEG KELL SOKSZOROZNI. Ehhez szükség volt egy komoly PROVOKÁCIÓRA, amely ÜRÜGYÜL szolgálhatott a fenti terv végrehajtására. Ugyanis, a történelemben legtöbb forradalom és háború kirobbantásához - a mindenkori (háttér) hatalom megteremtette az ÜRÜGYET, amit PROVOKÁCIÓVAL, a népharag provokálásával lehet kikényszeríteni.
*
A történelmi tények ismeretében,"1956-ban a Varsói Szerződés keretében 4 hadosztálynyi szovjet haderő tartózkodott az országban. Október 23-án Hruscsov - Gerő Ernővel egyeztetve - döntött a budapesti katonai beavatkozásról. Zsukov, honvédelmi miniszter kapott parancsot Budapest megszállására. 24-én hajnalban, több irányból a fővárosba vonult - egy csaknem hadosztálynyi alakulat - csaknem 6000 katona, 290 harckocsi és kb. 120 páncélozott szállító harcászati jármű, valamint 156 ágyú. 25-én megérkezett Budapestre három új hadosztály a Szovjetunióból, Romániából - 20.000 főnyi össz-létszámmal."
https://www.youtube.com/watch?v=aVfUixwHYtM
*
Kiegészítés:
Azzal van a gond, amit ELHALLGATNAK a fenti linken látható, hallható videóban! Mégpedig, az, hogy már október 23-án milyen nagy tömegek indultak az utcára és milyen szervezetten.
Nézzük csak meg ezt a videót, amelyikben az 1956-os forradalomról tudósítanak percről-percre!
https://www.youtube.com/watch?v=E4kma2QFMJM
*
Elgondolkodtató: hogyan lehetséges, hogy HRUSCSOV már október 23-án dönthetett Budapest megszállásáról?
Csakis úgy, hogy már jóval korábban megszületett a terv a népfölkelés KIPROVOKÁLÁSÁRÓL, mint lehetséges ÜRÜGYRŐL, amire hivatkozva a szovjetek ÚJABB csapatokkal megszállhatták a Magyar Népköztársaságot.
*
Az elmúlt héten vettem elő Rácz Sándornak, a PARÁZSLÓ SZÁNDÉK című, és az EMLÉKEK ÉS TÉNYEK 1956-BÓL alcímű könyvét.
Ebben, a 2005-ös kiadásban a 140. oldalon található a "FIATAL MAGYAR TÖRTÉNÉSZEK FIGYELMÉBE" című fejezeten megakadt a tekintetem és tovább olvasva öt kérdést találtam.
Ebben az 5 kérdésben fogalmazza meg azoknak a történelmi tényeket, melyeknek érdemes lenne "utánajárni."

Rácz Sándor 1. kérdése:
- "Vajon a magyar forradalmat valóban tudatosan, előre megtervezve robbantották-e ki? Az eltelt 49 évben sokszor hallottam erről a feltételezésről. Az általam olvasott anyagok is erősen arra engednek következtetni, hogy a jaltai találkozón valóban erről tárgyaltak.... "
*
(Folyt. köv.)
*
Bóna Mária Ilona

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
3. rész Provokáció és ürügy
  2018-03-25 23:32:39, vasárnap
 
  Sokan meghaltak, mire rájöttem, hogy én valójában CÉLKERESZTBEN vagyok 10 éves korom óta és mindenki belekerül, akivel kapcsolatba kerülök.
Hogyan lehetséges ez?
Derítsük ki együtt, hogy1956-ban a MAGYAR NÉPHADSEREG által készített és - már augusztusban - terjesztett röplapokkal PROVOKÁLTÁK-e ki az egyébként jogos népharagot október 23-án, ami ÜRÜGYÜL szolgált az ÚJABB szovjet csapatok "behívására" hazánk területére?!
Ismét figyelmébe ajánlom minden olvasónak - elgondolkodtatásul - az alábbi linken látható hallható, 1956 KATONAI TÖRTÉNETE c. videót.
https://www.youtube.com/watch?v=aVfUixwHYtM
*
Teszem ezt azzal a nem titkolt szándékkal, hogy kiderüljön végre az igazság!
A VIDEÓHOZ AJÁNLOM A KÖVETKEZŐ KIEGÉSZÍTÉSEK ELOLVASÁSÁT!
Azokról a történelmi tényekről lenne szó, amit a videó készítői ELHALLGATTAK!!!
(Lásd a PROVOKÁCIÓ ÉS ÜRÜGY c. történet I. részét is!
https://www.facebook.com/mariailona.bona/posts/1582536471782343 )
*
1.) IDÉZET a video kommentátorának szövegéből:
,,A pesterzsébeti felkelők (13.08 perctől) Oltványi László nemzetőrt választották a felkelők parancsnokának. Egy teljes ÁVH-s-szovjet menetoszlopot semmisítettek meg a nehézfegyverek. (13.46 percnél) A fővárosban itt tartott legtovább az ellenállás. November 11-én a Nemzetőrség feloszlott és befejeződtek a harcok. (14.07 percnél)
*
2.) KIEGÉSZÍTÉS: Pesterzsébeti ,,kölyökharcos" voltam annak ellenére, hogy még csak 10 éves kislány voltam. Bóna Gábor, pedig (akinek a nevét viselem) nemzetőr volt. De ő a gyárat védte a ,,huligánok" ellen. Ez azonban nem jelentett mentséget a megtorlások éveiben! Pontosabban, az egész életen át tartó titkos szolgálati megfigyelés ellen.
Lakóhelyünk közvetlen közelében folytak a harcok és bizony, láttam iskolatársamat Molotov-koktéllal a kezében meghalni...
AZ 1956-OS FORRADALOM PESTERZSÉBETI HŐSEI ÉS ÁLDOZATAI
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=276520&kid=832050&sort=
http://furaila.xfree.hu/276520
*
Megjelent a PESTERZSÉBET és SOROKSÁR (akkori XX. kerület) c. önkormányzati lapjában, Ó. KOVÁCS ATTILA szerkesztésében, aki külön emlékszámot szentelt 1996-ban az októberi évfordulóra.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=832050&aid=276520&htr=1
Majd, amikor ismét MSZP-s polgármestere lett Pesterzsébetnek, akkor elküldték az újságtól. Hamarosan meghalt vétlen autóbalesetben, amikor szerettem volna az újságban írásaim megjelentetését megbeszélni vele...
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=832051&aid=276520&htr=1
*
Pont, mint később BUBIK ISTVÁN, aki szintén a földim volt...
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=832052&aid=276520&htr=1
*
Vagy, mint 2005-ben SZÜLE ZSOLT, aki a XVIII. kerületi Polgári Kör vezetője lett.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=832053&aid=276520&htr=1
Őt 1983-ban ismertem meg, amikor mint fotóriporter képeket készített a családomról...
Szüle Zsolt is akkor halt meg, amikor elmentem egy XVIII. kerületi polgári körös rendezvényre, ahol beszélni akartam vele! A beszélgetés elmaradt, mert mire odaértem már kórházba szállították és pár nap múlva meghalt...
*
Sokan meghaltak, mire rájöttem, hogy én valójában CÉLKERESZTBEN vagyok 10 éves korom óta és mindenki belekerül, akivel kapcsolatba kerülök.
Hogyan lehetséges ez? - Kérdezem 1990 óta folyamatosan.
Azután rájöttem, hogy még mindig a megtorlókat védi az a bizonyos agyonhallgatott PAKTUM!
https://www.facebook.com/mariailona.bona/posts/1637212192981437
*
(Folyt. köv.)
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Jó lenne, ha megszűnne a paktum betartási kötelezettsége
  2018-03-22 23:57:05, csütörtök
 
  Összegzésül, szeretném, ha végre megszűnne annak a hazaáruló PAKTUMNAK betartási és betartatási kötelezettsége, ami miatt még mindig itt ronthatják a magyarságot az un. szocializmust becsődöltető ál-baloldaliak!
https://www.facebook.com/mariailona.bona/posts/1637212192981437
*
A szocializmust csődbe vivő ,,ellenzéki"-álbaloldaliaknak 1990 óta nincs létjogosultságuk!
Szeretném, ha eltűnnének azok a PAKTUM védemével VISSZAÉLŐ, magukat baloldalinak neveztetők a KÖZÉLETBŐL és a POLITIKAI ÉLETBŐL is, akik hazaárulásra használják védettségüket!!! Akik a magyarság ELLENSÉGEI minden szinten és helyen!
Ők azok a BELSŐ élettér-foglalók, akik gátolják nemzeti felemelkedésünket és mérgezik a felnövekvő nemzedékek lelkét! Szerintem is azokra a politikusokra szükséges szavaznunk, akik a KÜLSŐ ELLENSÉGTől való védelmet ígérik!
Magyarország megmaradása most a tét!
Emlékezzünk azokra a történelmi korokra, amikor az ellenség KÍVÜLRŐL és BELÜLRŐL is egyazanon időben lendült támadásba!
*
A BELSŐ ELLENSÉG szabad utat adott a történelmünk során MINDIG a KÜLSŐ ellenségnek MAGYAR HAZÁNK elveszejtésére!
*
Ez történhet most is, ha nem állunk oda azok mellé, akik megvédhetik Magyarország területi függetlenségét!
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A baloldaliságnak 1990 óta miért nincs létjogosultsága
  2018-03-22 19:59:01, csütörtök
 
  A MUNKÁS-PARASZT OSZTÁLY LÉTREHOZÁSA ERŐSZAKOS, DIKTATÓRIKUS MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNT az 1945 UTÁNI ÉVEKBEN, ÉVTIZEDEKBEN... MAJD, ugyanolyan ERŐSZAKOS módszerrel történt a FELSZÁMOLÁSA 1990 után.
HOGYAN IS KEZDŐDÖTT?
A "paraszt" 1945 után átalakult "kulákká" és "TSZ-taggá".(De, a PARASZT a szlengben megmaradt gúnyszóként! Sajnálatos ezt, mert aki buta bunkó, annak soha nem volt semmi köze az anyaföldhöz és annak megMŰVELÉSÉHEZ!)
*
1945 után csak az számított MUNKÁNAK (és sajnos azóta is ez a gondolkodás van divatban) amit a hatalom, vagyis az ÁLLAM "adott" az embereknek!
Azért is érte oly tragikusan az, hogy a parasztoktól elvették a földjeiket - ellenérték nélkül - mert voltak akik már nem tudtak a TSZ-ben robotolni.
Nagymama korú asszonyokra gondolok - akik már túl a 70-en, nem tudtak gyárban sem dolgozni.
Kikiáltották őket rákosiék INGYENÉLŐKNEK és azt harsogták, hogy "AKI NEM DOLGOZIK, AZ NE IS EGYÉK!" Amikor betegek lettek, csak úgy járt nekik az orvosi ellátás, ha valamelyik felnőtt gyereke magához vette és a LAKÓTÖMBI MEGBÍZOTT kiállított számára/számukra egy "NINCSTELEN"-ségi bizonyítványt!
*
Azok a falusi gyerekek, meg amikor az 1960-as években befejezték a 8 általánost, a nagyvárosi gyárak összetoborozták őket és szakmát tanulhattak...
Hogyan érintette az 1960-es évek munkás-ifjúságát a faluról, a nagyvárosba kerülés?
Mennyire befolyásolta őket kulturális- anyanyelvi műveltségükben és egyáltalán mindenben?
Csak a fővárosi munkásszállókon - évfolyamonként - elhelyezett 1200-1500 építőipari- főleg fiú- szakmunkástanuló helyzete egyenesen tragikus volt, mert ők a három tanulóévük alatt csak a szálló-munkahely-képző-kocsma-szálló útvonalat ismerhették meg a fővárosból, a világ egyik legszebb városából!
Miért volt ez annyira tragikus?
Azért, mert a tizennégy éves gyerekek, a fővárosba kerülve úgy jártak, mint amikor egy növényt gyökér nélkül kitépünk "őshonos" helyéről és úgy akarjuk az idegen talajba átültetni.
*
Mindezt csak azért írom le újra és újra, mert még mindig nincs tisztában az utókor azzal a tragikus ténnyel, hogy akiket 1990-ben MUNKÁS-PARASZT státuszban talált a rendszertváltó HATALOM azokon megvalósult a proletárdiktatúra!
Tetszik érteni?
Azok meg, akik azt hazudták, hogy az ő érdekükben gyakorolják a hatalmat, azok vitték csődbe az un. szocializmust,majd baloldalon kicsapódva felszámolták - rendszerváltozás címén - a munkásosztályt. Azt a munkásosztályt, amelyiket ők hoztak létre ERŐSZAKKAL,1945 és 1956 után! (Ebben sajnos segítettek a velük paktumot kötő politikusok is!)
*
Azért sem lehet erről sehol olvasni és hallani, mert félő, hogy a szavazópolgárok rájönnének arra, ami annyira nyilvánvaló volt már 1990 után is, hogy a MUNKÁSOSZTÁLY MEGSZŰNTÉVEL, MEGSZŰNT a BALOLDALISÁG LÉTJOGOSULTSÁGA IS!!!!
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Egy videó és egy vers, amivel vitatkozom
  2018-03-14 04:27:03, szerda
 
  A vers forrása: http://www.veniam.hu/vers66
Ezzel VITATKOZOM! "1989-1990-ben volt az utolsó esélye e népnek felállni és visszanyerni önmagát."
TÉVEDÉS! NEM VOLT SEMMI ESÉLYE a népnek! Ugyanis, még most sem tudhat arról, hogy miért is vált szükségessé az un. rendszerváltozás!!!
28 év távlatából fölmerül a kérdés: vajon hogyan szavazott volna a SZOCIALISTÁNAK sulykolt TÖMEGEMBER, ha tisztázva lett volna - még 1990-ben - hogy az MSZMP-s hatalom azért adta át oly "békésen" a hatalmat, mert máskülönben be kellett volna jelenteni a magyar állam fizetőképtelenségét?
*
Ennek bizonyítéka az 1989-es MSZMP KB ülésein készült jegyzőkönyvek EREDETI kivonatolt részletei, melyek itt láthatók:
http://furaila.xfree.hu/234611
*
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság ülésein készült jegyzőkönyvekből kivonatolt részletek, másolata itt is olvasható:
*
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=126643&n=furaila&blog_MSZMP
*
Ezekből a titkosított jegyzőkönyvi kivonatolt részletekből egyértelműen kiderül az igazság! És az is, hogy milyen nagymértékben LESAJNÁLTÁK A MUNKÁSOKAT és csakis kizárólag a hatalom és a pártvagyon minden áron való átmentésével foglalkoztak!
*
28. éve ELHALLGATJÁK, hogy azért volt szükség az un. rendszerváltozásra, mert az egyetlen párt - a Magyar Szocialista MUNKÁSPÁRT - oly mértékben telepedett rá Magyarország minden üzemére, gyárára és intézményére
- a FÜGGETLENÍTETT kisz- párt- és szakszervezeti bizottságaival;
- annak minden infrastrukturális hátterével; és
- az alkalmazottaik bérével;
- reprezentációs költségeivel;
hogy FELÉLTÉK ezen üzemek, gyárak, és intézmények MINDEN nyereségét...
*
Már az 1970-es évektől kezdődően - mindent - attól a rothadónak sulykolt Nyugattól fölvett kölcsönökből kellett fizetni. Bizonyíték a máig érvényben lévő 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza!
*
Ez alapján az IMF Magyarországon 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében.
*
Bővebben itt látható:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98200006.TVR#id=
I1_1326320839250&parent=
http%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu&rpctoken=720540082&_methods=
onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe
*
És: miért képesek magukat még mindig BALOLDALinak nevezni a legvadabb kapitalistákká vált - volt függetlenített pártvezérek?
Talán, mert megkötötték velük - a demokráciával és szabadság ígéretével kampányoló, magukat rendszerváltoztatónak hazudók - azt a bizonyos PAKTUMOT, aminek még a létezését is agyonhallgatják!
*
http://uzenete.blogspot.hu/2011/03/rozsadombi-paktum-eredeti-valtozat.html
*
https://www.facebook.com/mariailona.bona/posts/1637212192981437
*
Tessék csak beleolvasni ebbe a visszaemlékezésbe, amit külön kiemelnék:

"...Ezért kötötte meg az ismert paktumot és nem tette lehetővé, hogy a tudatlanság, vagy félismeretek ezt lehetetlenné tegyék."

http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=225166&aid=257851
*
Nemhogy 1990-ben nem volt szabad a választás, hanem az azóta eltelt 28 évben sem volt az, mert azóta is a ,,TUDATLANSÁG" és a ,,FÉLISMERET" alapján mennek az emberek szavazni és NEM választani.
*
Mert milyen egy választási lehetőség az, amikor a NÉP nem választhat jelöltet saját maga lakóközösségéből, hanem el kell fogadnia a PÁRTOKra oszlott egy-párti előd utódainak JELÖLTJEIT, akikre aztán "SZAVAZHATUNK"!?
*
Vagyis, szó sem lehetett valódi VÁLASZTÁSRÓL akkor sem, amikor megszavaztatták a NATO-tagságot 1999-ben, és 2004-ben, pedig az EU-tagságot.
*
Az 1999-es NATO-tagság megszavazásával és a 2004-es EU-ba való belépéssel végérvényesen eldőlt, Magyarországon élő maradéék magyarság sorsa!
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 12 db bejegyzés
e év: 178 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 212
  • e Hét: 315
  • e Hónap: 1907
  • e Év: 54243
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.