Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
Bármit is hozzon ez a nap
  2021-11-20 21:02:14, szombat
 
  Bármit is hozzon ez a nap

Szentháromság Isten,
Teremtőm és Üdvözítőm,
tiéd ez a nap. Időm a te kezedben van.
Szent, irgalmas Isten,
Teremtőm és Megváltóm,
bírám és megmentőm.
Ismersz engem, ismered minden utamat és tettemet.
Gyűlölöd és megbünteted a gonoszságot ezen a világon és odaát személyválogatás nélkül.
De megbocsátod a bűneit annak, aki őszintén kér téged.
Szereted a jót, és megjutalmazod ezen a földön jó lelkiismerettel, odaát pedig az igazságosság koronájával (Timóteushoz írt második levél 4,8).
Eléd hozom gondolatban minden szerettemet...
Uram, légy könyörületes. ...
Uram, bármit is hoz ez a nap - dicsértessék a te neved.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Engedjük, hogy Isten Isten legyen
  2021-11-20 20:53:08, szombat
 
  Engedjük, hogy Isten Isten legyen


,,Emlékezz vissza azért, honnan estél ki, és térj meg..." (Jelenések könyve 2,5)
Ez volt az a hívás, amely Luthert cselekvésre késztette. Égned kellene, és te hideg vagy; virrasztanod kellene, és te renyhe vagy; éhezned kellene, és te jóllakott vagy; hinned kellene, és te félsz; reménykedned kellene, és te hatalmat akarsz; szeretned kellene, és te nem szabadulsz önmagadtól; engedned kellene, hogy Krisztus legyen az Úr, és te a szavába vágsz; benne csodát kellene tenned, és te még azt sem teszed, ami hétköznapi. A reformáció egyháza azok egyháza, akik vállalják ezt a hívást, akik engedik, hogy Isten e világban Isten legyen, az az egyház, amely tudja, hogy aki áll, vigyázzon arra, hogy el ne essen, hogy tehát ne dicsekedjen azzal, hogy szilárdan áll. Egyházunk egyedül Isten igéjében áll biztosan, egyedül az ő igéjében vagyunk megítéltek. Az egyház, amely bűnbánatot tart, az egyház, amely engedi, hogy Isten Isten legyen, ez az apostolok és Luther egyháza.
,,...és az előbbi cselekedeteket cselekedd..." Ez utóbbi még feltétlenül hozzátartozik. Enélkül nincs értelmük az előzőeknek. Szörnyen félreértenénk az evangéliumot, ha azt gondolnánk, hogy a hit, a bűnbánat csak a kegyes esti és reggeli órákra tartozik. A hit és az bűnbánat azt jelenti, hogy engedjük, hogy Isten Isten legyen - hogy a cselekedeteinkben is, éppen a cselekedeteinkben vagyunk engedelmesek iránta.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
"Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt"
  2021-11-20 20:24:56, szombat
 
  ,,Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt"

Textus: 1Kir 18,17 - 24

Bevezetés: Van egy mondás, ami egy olyan problémára hívja fel a figyelmünket, amely talán néha vagy gyakran a mi problémánk is. Így hangzik a mondás:

,,Régen azt hittem, hogy határozatlan vagyok, de most már nem vagyok benne biztos."

Nem jó határozatlannak lenni. Egyszer valaki azt mondta:

,,Tudjuk, mi történik azokkal, akik az út közepén maradnak. Elgázolják őket."

Az amerikai polgárháború idején Abraham Lincoln elnököt gyakran elkeserítette az ahogyan a vezérőrnagya akit George B. McClellannak hívtak, viszonyult a háborús helyzethez. McClellan jó szervező volt, és kiválóan ki tudta képezni és feltudta készíteni az embereit a harcra. De az volt vele a probléma, hogy határozatlan volt. Folyamatosan túlbecsülte a szemben álló erők (déli csapatok) erejét, és emiatt sok lehetőséget elszalasztott a győzelemre. Mintha attól félt volna, hogy elveszíti a csatát, ha megütközik az ellenséges sereggel. Lincoln elnök mondta vele kapcsolatosan:

,,Ha McClellan tábornok nem akarja használni a hadsereget, akkor kölcsönkérem tőle egy időre."

Az elnök végül eltávolította McClellant a hadseregből. Megértem az elnök tettét, mivel azt gondolom, hogy határozatlan vezetőkkel és katonákkal nem lehet háborút nyerni.

Néha a határozatlanság nagy hiba. Vannak esetek, amikor határozott és erőteljes cselekvésre van szükség. Ezt látjuk az igeszakaszunkban. Illés szívét megterhelte a nép késlekedése, gondatlansága és határozatlansága. Az, hogy az életüket elpazarolják. és az időt eltékozolják. Három és fél évig éhínség volt az országban amiatt, hogy nem engedelmeskedtek az Úrnak. Mégsem tanulták meg a leckét. Nem törte össze a szívüket a csapás. Továbbra is megmaradtak az Isten elleni lázadásukban. Illés ott állt előttük a Kármel hegyen és azt mondta nekik:

,,Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt kövessétek!" 21 vers.

A nép válasza borzasztó. Ahelyett, hogy elismerték volna, hogy az Úr az Isten, ők egy szót sem feleltek. Egy írásmagyarázó ezzel kapcsolatosan ezt írja:

,,Ennél kiábrándítóbb válasz aligha képzelhető el."

Határozatlanok voltak akkor, amikor el kellett volna ismerniük Isten nagyságát.

Illés kérdőre vonta őket a késlekedésük miatt, hogy tékozolják az időt; és kérdőre vonta őket a határozatlanságuk miatt. Az volt a célja ezzel a kérdéssel, hogy véget vessen a lelki késlekedésüknek és lelki határozatlanságuknak.

Ez az igevers mindnyájunk számára nagyon fontos. Ha keresztyén vagy, akkor ez az igevers arra szólít fel téged, hogy újra szánd oda magad teljesen Istennek és az Ő dicsőségének, és hogy teljes szívvel, buzgón szolgáljál Neki. Ha nem vagy keresztyén, akkor ennek az igeversnek a célja az, hogy felnyissa a lelki szemeidet arra a nagy felelősségedre és kötelességedre, hogy meg kell térjél a bűneidből Istenhez és el kell kezdjél teljes szívvel Neki szolgálni.

Nézzük az igeversünket (21. vers), hogy Isten mire tanít minket általa.

I. Az első dolog amit itt látunk az, hogy Isten mindnyájunktól azt követeli, hogy teljes szívvel ragaszkodjunk Hozzá, hogy teljes szívből szeressük Őt.

Illés bírálta a népet, amiért két vélemény között ingadoztak. Egy angol fordítás szerint ez így hangzik:

,,Meddig ingadoztok két különböző vélemény között?"

Egy másik angol fordítás szerint pedig így hangzik a kérdés:

,,Meddig sántikáltok két különböző vélemény között?"

Illés arra hívja fel a nép figyelmét, hogy különbség van a két vélemény között. Ők azt gondolták, hogy nincs különbség. A két vélemény alatt azt kell értsük, hogy: egyik felől ott volt az Úr imádata; másik felől a Baál imádata. Egyik felől ott van az Isten által kijelentett hit vagy vallási rendszer; másik felől ott van az ember által kigondolt, összeállított hit vagy vallási rendszer. A nép azt gondolta, hogy van valami közös a két vallási vagy hit rendszerben; azt gondolta a nép, hogy a két istenség egyenlő, hogy helyes mindkettőnek az imádata, hogy legyen egyszerre szolgálni mind a kettőnek, hogy jó az ha mind a kettőhöz ragaszkodnak. Illés a kérdésével és felszólításával rámutatott arra, hogy világos különbség van a két Isten között, az istentiszteletük között, a két hit vagy vallási rendszer között. Abban az időben Izráel társadalma politeista társadalom, vagyis több istenben hívő társadalom volt. ,,...a ti isteneitek..." (24.vers)

Mai helyzet: ,,Mindegy, hogy miben hiszel, a lényeg, hogy higgyél valamiben." ,,Bármiben hiszel, bármelyik istenséget követed jó, mivel mindegyiken keresztül a mennybe érkezel."

,,Meddig ingadoztok két különböző vélemény között?" Csak kettő van. Csak két vallás létezik: az igaz vallás (a bibliai keresztyénség) és a hamis vallás (az összes többi vallás ami létezik, minden ember által alapított vallás, ami emberközpontú, ami mögött az ördög áll). A kettő összeegyeztethetetlen, a kettő között kibékíthetetlen ellentét van. Az Isten vallása és az ember vallása.

2Kor 6,14-16: ,,Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal?"

A nagy különbség a két vallás között a bűnös megváltására vonatkozik. Illés képviselte Isten vallását, amely a kegyelem vallása (az üdvösség teljes egészében kegyelemből van); a Baál prófétái képviselték a másik rendszert, ami az emberi cselekedeteken alapult és ami az ember imádatából állt.

Tit 3,5: ,,nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által."

Róm 11,6: ,,ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem."

Mi a kegyelem?

A nép ingadozott, sántikált két vélemény között. A héber kifejezési mód egy madárra utal, amely egyik ágról és másikra ugrál, majd vissza. Lelki megrekedés, visszafejlődés. A keresztyén élet úgy van bemutatva az Újszövetségben mint versenypályán való futás.

Zsid 12,1: ,,Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát."

1Kor 9,24: ,,Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek."

,,Meddig jártok félre? Meddig csaljátok a férjeteket?"

Istenre kellett volna összpontosítaniuk, benne kellett volna gyönyörködniük, feléje kellett volna menniük. Az Ószövetségben az Úr és Izrael népe közötti szövetségkötés gyakran úgy van bemutatva mint házassági kapcsolat. De ahelyett, hogy férje felé fordult volna, hogy hű lett volna hozzá, Izrael nemcsak flörtölt Baallal, hanem hűtlen is volt férjéhez, az Úrhoz.

Istennek joga volt arra, hogy azt követelje az Ő ókori népétől, hogy teljes elméből, teljes szívből, teljes lélekből és minden erővel szeressék Őt és hogy teljes szívvel engedelmeskedjenek Neki. Erre szólította fel őket Isten. Ezzel tartoztak Neki.

Ez reánk is vonatkozik. A Biblia azt tanítja, hogy Istennek kell szolgáljunk mindenünkkel. Ő teremtett minket Krisztusban a maga dicsőségére.

Kol 1,16: ,,Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett."

Jézusért lettünk teremtve. Őmiatta létezünk. Milyen nagy tragédia az, hogyha nem Őérte élsz. Naponta életet ad neked.

Jn 1,3: ,,Minden általa lett..." Jn 1,4: ,,Őbenne volt az élet..."

Ezt mondja Jézusról a Zsid 1,3: ,,aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget."

Kol 1,17: ,,Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn."

Ha nem gondoskodna rólunk akkor széthullnánk. Semmivé lennénk.

ApCsel 17,25: ,,ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent."

Jak 1,17: ,,Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása."

Ő teremtett, Ő ad életet, Ő tart fenn és Ő ad sok áldást. De ezenkívül Ő türelmes hozzánk és Ő nem a bűneink, a bolondságaink szerint bánik velünk.

Zsolt 103,10: ,,Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk."

Ez nemcsak a keresztyénekre nézve igaz, hanem mindenkire nézve. A Róma 2,4 elmondja nekünk, hogy Isten kedves, türelmes és elnéző a bűnösök iránt, és igyekszik megtérésre vezetni őket.

Mi kell legyen a mi válaszunk erre? Dávidon keresztül Isten megadja nekünk a választ. Ezt írja Dávid a Zsolt 103,2-5 részben:

,,Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé."

Ha nem vagy keresztény, akkor mindez azt jelenti, hogy te nem végzed a kötelességedet. Nem töltöd be azt a nagyszerű küldetést, amelyre Isten teremtett téged. Nem azon vagy hogy megvalósítsd létezésed célját. Céltévesztetten élsz. Olyan rossz vagy, mint az izraeliták, akik egy szót sem szóltak amikor Illés felszólította őket, hogy hozzák meg végre a döntést, hogy kit követnek. Olyan rossz vagy, mint azok az emberek, akik nem reagáltak megfelelően, amikor Jézus eljött meghalni a bűnösökért. Ahelyett, hogy dicsérték és dicsőítették volna, ahogy kellett volna - sokan nem fogadták el. János 1:10-11-ben János beszélt erről. Ezt írta:

,,A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt.

Micsoda tragédia!

Nektek, akik nem vagytok keresztények, azt kell megértsétek, hogy az a helyzet amiben vagytok rendkívül veszélyes számotokra mivel Isten türelme irántatok bármelyik pillanatban véget érhet és azután Ő meg fog ítélni benneteket. Ha nem fordultok Istenhez, és nem szentelitek az életeteket az Ő szolgálatára, akkor a saját veszedelmetekre teszitek. Amikor Illés előtt álltak, a Baal 450 prófétája nem tudta, hogy életveszélyben vannak. Végül is 450 voltak az 1-el szemben! Ha odaszámoljátok Asera 400 prófétáját, akkor 850-en voltak az 1-el szemben! Nem tudták, hogy a lelküket még aznap elveszítik. Számukra a helyzet normálisnak tűnt. Sok éven át szolgálták Baált, és nem éltek rosszabbul emiatt. Nem tudták, hogy még aznap elpusztulnak.
Isten ma arra szólít fel téged, hogy döntsél. Arra vagy felszólítva, hogy szolgáld Istent.

Ha nem vagy keresztyén - azt kell megértsd, hogy azért lettél teremtve, hogy Jézust szolgáld és hogy Isten azt követeli tőled, hogy válassz. Ez egy ultimátum.

,,Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt kövessétek!"

Arthur Pink ezt írja: ,,Az Úr egy féltékeny Isten, aki teljes szeretetünket magának követeli, és nem egyezik bele egy megosztott birodalomba a Baallál együtt. Vagy Vele és Érte vagy teljes szívedből vagy Ellene vagy. Nem egyezik bele semmiféle kompromisszumba. Meg kell vallanod őszintén, szívedből, hogy teljes mértékben az Övé vagy."

Ha nem vagy arra hajlandó, hogy mellette döntsél, hogy Neki szolgálj, akkor nagy veszélynek teszed ki magad.

Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus megéhezett és fügét keresett egy fügefán, de nem talált azon csak leveleket? Ezt olvassuk a Mt 21,18-19-ben:

,,Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé! És azonnal elszáradt a fügefa."

Jézus elvárja, hogy szolgáljál neki. Semmiféle kifogást nem fogad el arra nézve ha ezt nem teszed. Emlékeztek a talentumokról szóló példázatban arra a szolgára, aki elrejtette a földbe az ura talentumát? Amikor visszatért az ura, ezt mondta neki (Mt 25,26-30):

,,Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam?Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."

Emlékeztek az írásra a falon Belsaccár király lakomáján? Nem akarta szolgálni az egy, élő, igaz Istent. Isten ítéletet tartott felette és az ellenség megölte, még aznap amikor az írás megjelent neki a falon.

II. A második dolog amire ez az igeszakasz tanít minket az, hogy: mindnyájan rendelkezünk elegendő információval ahhoz, hogy ezt a döntést meghozzuk.

Egyszer valaki megkérdezte Bertrand Russellt, az angol ateista filozófust, hogy mit mondana Istennek, ha meghalna, és azonnal előtte találná magát. Russell így válaszolt:

"Azt mondanám neki: "Nincs elég bizonyíték. Nincs elég bizonyíték!"

Azok az emberek, akik Illés előtt álltak, ilyenek voltak. Amikor Illés követelte, hogy válasszanak - hallgattak. Mintha egyetértettek volna Russellel: "Nincs elég bizonyíték."

Ez ostobaság. A 19-dik zsoltár elmondja nekünk, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét.

,,Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig."

Azonkívül a Római levél 1 és 2 fejezetekben az apostol bebizonyítja, hogy nincs egyetlen igazi, természet szerinti ateista sem. A probléma nem az volt, hogy az emberek nem tudták, hogy létezik Isten és hátat fordítottak neki - hanem az volt, hogy ismerték Őt, de fellázadtak Ellene. Izráel népe is fellázadt az Ura ellen. Ahogy olvassuk a Róma 1,21-ben:

,,Mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották mint Istent, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre."

Hátat fordítottak Neki annak ellenére, hogy tudták, hogy Ő Isten!

Ez az amit Isten mondott az Ő népéről az Ézsaiás 1,2-6-ban:

,,Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem! Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izráel nem ismer, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép! Gonosz utódok, romlott fiak! Elhagyták az URat, megvetették Izráel Szentjét, elfordultak tőle! Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek! Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta ép hely, csupa zúzódás, kék folt és gennyes seb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyítgatták."

Illés arra szólította fel őket, hogy határozzák meg, állapítsák meg ki az igaz Isten és kövessék. A nép hallgatott. Nem tudta, hogy ki az igaz Isten, pedig kellett volna, hogy tudja. És akkor Isten az ő kegyelméből adott még egy bizonyítékot nekik arra nézve, hogy Ő az igaz Isten.

24. vers: ,,Amelyik isten tűzzel felel, az az Isten."

38-39. versek: ,,Akkor lecsapott az ÚR tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra borult, és ezt mondogatta: Az ÚR az Isten, az ÚR az Isten!"

Az az igaz Isten, aki tűz által válaszol az imádságra. Aki elfogadja a helyettes áldozatot megelégedve azzal. A Kármel hegyén az evangélium be lett mutatva. Látjuk a bűnös népet, látjuk Isten haragjának a tüzét, és látjuk a helyettes áldozatot, a bikát feláldozva a fahasábokon. Leszáll az égből a tűz, de nem a bűnös népre akik ezt érdemelnék, hanem a helyettes áldozatra, aki nem ezt érdemelte. Ez előre mutat a Kálváriára a mi helyettes áldozatunkra Jézus Krisztus. Isten elfogadta áldozatát, amely kielégítette Isten igazságát, kiengesztelte Isten haragját, és ezért Isten meg van elégedve velünk, kedvét leli bennünk.

Isten az Ő nagy kegyelméből és szeretetéből nekünk adta Igéjét. Igéje igaz és kegyelemmel teljes. Nektek, akik nem vagytok keresztények, nagyra kell becsülnötök az Igét, és hallgatnotok kell rá. A Lázár és a gazdag ember történetében a gazdag azt kérte Ábrahámtól, amikor a Hádeszben tartózkodott, hogy engedjék Lázárt, hogy menjen vissza, és figyelmeztesse testvéreit, hogy ne jussanak ők is arra a szörnyű helyre. Ábrahám ezt válaszolta neki (Lk 16,29-31):

,,Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra!"

Ő pedig ezt mondta: ,,Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek."

De Ábrahám ezt felelte: ,,Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül."

Ez teljesen igaz. Az égből jövő tűz nem győzte meg Aháb királyt, hogy szolgálja az Urat. Nem győzte meg Jezábel királynőt. Valóban, úgy tűnt, ez egyáltalán nem volt tartós hatással az emberekre, mert alig néhány nappal később Illés panaszkodott Istennek, hogy ő az egyetlen, aki megmaradt az Övéi közül, az egyetlen, aki hűséges Hozzá!

Ti akik nem vagytok keresztyének elegendő információval rendelkeztek ahhoz, hogy az Úr mellett döntsetek. Gondolkodjatok el azon amit az Ő Igéje mond! Illés felszólította harmadszor a népet arra, hogy döntsenek, hogy kit követnek. Titeket is felszólít az Ige, hogy döntsetek, Van elegendő bizonyítékotok arra nézve, hogy ki az igaz Isten.

Illés szavaiban az Isten kegyelmét látjuk az Ő népe iránt.

Illés minden cselekedete a Kármel hegyen az Isten nagy és csodálatos kegyelmét hirdetik az Ő népe iránt. Izráel népe fellázadt Isten ellen. Elhagyták Őt. Elutasították, hogy megtérjenek Istenhez.

De volt remény számukra? Igen. Miért? A bennük lévő valami jó miatt? Nem. Hanem azért mert Isten szerette őket.

Róma 5,10: ,, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel Fia halála által."

Az izraeliták akik Illés előtt álltak azt érdemelték volna, hogy tűz szálljon le az égből reájuk és megeméssze őket. De, ehelyett, Isten kegyelemmel jött hozzájuk.

Jn 3,16: ,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

Jöjj Jézushoz. Élet van Benne. Ne pazarold az életedet egy napig se tovább. Kérd Jézust, hogy menjen be az életedbe és ismerd el Őt életed Urának és Megváltójának az emberek előtt.

Mt 10,32-33: ,,Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt."

Végül, azt szeretném mondani nektek, akik keresztyének vagytok, hogy ez az igeszakasz arra szólít fel benneteket, hogy: Istennek kell szolgáljatok mindennel amivel rendelkeztek, mindennel ami bennetek van.

Nem szolgálhatjátok Istent fél szívvel.

Mt 6,24: ,,Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak."

Teljes szívvel kell szolgáljatok Istennek. Figyelmeztetés. Jel 3,15-16:

,,Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból."

Langymelegen nem lehet Jézusnak szolgálni. Jó gyümölcsöket kell teremjünk Neki.

Jn 15,1-2: ,,Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen."

Vegyétek komolyan a keresztyén életeteket. Szánjátok oda magatokat teljes szívből, teljesen az Úrnak. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Amit megtehetünk a megtéretlen emberekért
  2021-11-20 09:44:02, szombat
 
  Nem jó teljes mértékben nélkülözni az ismeretet, mert ahova nem vetnek búzát, ott bizonyosan gyom fog nőni. Aki tudatlanságban van Isten igazsága felől, állandóan azzal próbálkozik, hogy ilyen vagy olyan módon felállítsa a saját igazságát. Ezrek hiszik, hogy ha józanok, tisztességesek, őszinték és ehhez hasonlók, akkor megtettek mindent, ami tőlük várható. Ahhoz, hogy feltegyék a koronát erre a saját maguk felépítette jóságra, természetesen elég lesz, hogy amikor majd a halálos ágyukon fekszenek, hívatnak egy papot, hogy az imádkozzon velük, vagy olvasson fel nekik imádságokat.
Testvérek, ez a súlyos kő nagyon sok ember sírját fedi, próbáljátok meg elhengeríteni! Tiltakozzatok az ellen a nézet ellen, hogy Isten törvényének tökéletes engedelmességgel valaha is eleget lehet tenni. Tegyetek bizonyságot arról, hogy Isten törvénye rendkívül sok mindenre kiterjed, hogy nem csupán az ember külső tetteire vonatkozik, hanem foglalkozik a szív hajlandóságával is. Ha a többi ember ezt felismeri, talán belátják azt a képtelenséget, hogy valaha is megtarthatják Isten törvényét, és felhagynak azzal a próbálkozással, hogy a saját engedelmességükkel szerezzék meg az üdvösséget. Mutassátok meg nekik egyszerűen, szeretettel, de nagyon őszintén, hogy egyetlen test sem menekülhet meg a törvény cselekvése által.
Tudjátok, testvéreim, hogy az újjászületést mivé alacsonyítják le? Szertartássá teszik, amelynek során néhány csepp víztől várják a csodát. Tudjátok, hogy a Krisztussal való táplálkozás mit jelent az ilyen embereknél? Nem mást, mint a bor és a kenyér vételét. A lelki igazságok helyére semmit érő ceremóniákat helyeznek; megfosztják magukat a lényegtől, és annak pótlásaként még a valóság előre vetülő árnyékát sem adják, ahogyan ez Mózes idejében volt, hanem csak füstöt, az árnyék árnyékát, amely inkább elvakítja a szemet, mint megeleveníti a lelket. És mégis embertársaink milliói elégedettek ezzel, és úgy gondolják, a külső rítusoknak titokzatos hatásuk van. Mondjátok el nekik, mekkora szükség van a kegyelemre, és milyen haszontalan a külsőség. Nagyon nagy szolgálatot tesztek, ha ezt a lelkeket akadályozó követ elhengerítitek.

Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
2021.10 2021. November 2021.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 304 db bejegyzés
e év: 2077 db bejegyzés
Összes: 31609 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2448
  • e Hét: 2448
  • e Hónap: 25692
  • e Év: 578836
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.