Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Anyagiasság
  2017-04-17 17:09:36, hétfő
 
  "Sokan megjegyezték már, hogy a mai keresztyének éppannyira anyagiasak, mint mindenki más korunk társadalmában."

- Timothy Keller
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Bálvány
  2017-04-17 17:07:39, hétfő
 
  "Kultúrakritika nélkül nem lehet szót emelni a bálványok ellen, és ennek a fordítottja is igaz: aki nem emel szót a bálványok ellen, az a kultúra felett sem gyakorolhat kritikát."

- Timothy Keller
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Bálvány
  2017-04-17 17:05:32, hétfő
 
  "A Bibliában a bálványoktól való elforduláshoz mindig szervesen hozzátartozik annak a kultúrának az elutasítása is, amely a bálványokat létrehozta."

- Timothy Keller
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Bálvány
  2017-04-17 17:03:31, hétfő
 
  "Lehetetlen megérteni egy kultúrát anélkül, hogy meghatároznánk a jellemző bálványait."

- Timothy Keller
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Régi panaszok, új megoldás
  2017-04-17 13:17:27, hétfő
 
  Régi panaszok, új megoldás


Valamikor régen, mindenből:
a nemből - az igenből,
azért-ból - a miértből
a hidegből - a melegből
fehérből - feketéből,
a kicsiből - a nagyból
a nincs-ből - a van-ból
a gyermekből - az anyósból
a barátból - az idegenből
a tervekből - és a jövőből
a semmiből - és mindenből

...vita kerekedett
...vihar keveredett
...háborús vége lett.

Bús szavak - mint tépett varjak
a vadak - fekete felhővé dagadtak,
a panaszok - ólomesőként hulltak.

Főszereplők, csak ketten,
- mindig ugyanaz:
"te vagy a Hibás
és én az Igaz!"

...éles szópárbaj - hősök nélkül,
...végtelen harcok - győzelem nélkül,
...halál - feltámadás nélkül,

...délben dermesztő fegyverszünet,
...délutánra nem maradt jelenet,
...majd estére annál élesebb...

Egyik napon vendégünk érkezett.
Nem hívtuk. Nem vártuk.
Halk kopogásra, ajtót nyitottunk.

Belépett az idegen, s szólt:
- "Békesség néktek,
én vagyok az Igazság, az Út, az Élet.
Csendesedjetek el.
Ismerjetek meg:
Én vagyok az Úr, az Isten.
Nélkülem semmit sem tehettek.
Térjetek meg és éltek!"

Csend lett.
Kinek szavára a szél és vihar enged,
az most még nagyobb csodát tett:
megbékéltet két gyermeket.
- s a "szerep" nagyon rövid lett:
"Bocsáss meg Istenem,
bocsáss meg Istenem".

Azóta vendégünk már nem idegen.
Ő a mi Békességünk - a közbenjáró
Jézus Krisztus - életünk, üdvösségünk.

Egyetlen megoldás - új életben feltámadás!

Anna Mária Seidel
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A versírásról
  2017-04-17 07:48:17, hétfő
 
  a versírásról

kíváncsiságból, szenvedésből
és biztonságból
imádság és öröm által
ki nem száradó könnyekkel tömlőimben
születek újjá
történelemmé szilárdult
betűk lábnyomaiba

Tornay András
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Isten kegyelme
  2017-04-17 07:46:22, hétfő
 
  Isten kegyelme

Ingyen kegyelme őrködik felettem,
azért ingyen, mert megfizethetetlen,
hisz érte semmit nem tettem s tehetnék,
de hálás lennem mindenkor lehet még.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Járuljatok... a meghintésnek véréhez..."
  2017-04-17 07:43:51, hétfő
 
  ,,Járuljatok... a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére." (Zsid 12:24)Kedves olvasó, járultál-e már a meghintés véréhez? Nem arról van itt szó, hogy a keresztyén tanokat ismered-e, a kegyelmi eszközöket használod-e, vagy bizonyos lelki tapasztalatokhoz jutottál-e, hanem arról, hogy Jézus véréhez jöttél-e? Jézus vére az élet folyama a keresztyén ember számára. Ha valóban Jézushoz jöttél, akkor tudjuk, hogyan történt az: a Szentlélek vezetett téged Hozzá szeretetteljesen. A meghintés véréhez minden érdem nélkül jöttél. Vétekkel megterhelten, elveszetten és elesetten jutottál el a Golgotáig, s e vért ajándékként kaptad. Egyes egyedül ez a vér a te halhatatlan reményed. Krisztus keresztjéhez remegő és reszkető szívvel jöttél, de milyen kellemesen hathatott rád, mikor Jézus hulló vérének hangjára felfigyeltél!
Vérének csepegése úgy hangzik a föld bánkódó fiai számára, mint valami égi zene. Mi bűnnel teljesek vagyunk, de a Megváltó felszólít minket, hogy szemünket emeljük fel Reá. Miközben vérző sebeiből egyik cseppet a másik után látjuk leesni, halljuk, hogy minden csepp beszél és kiált: ,,Elvégeztetett minden; a bűnnek véget vetettem; örök megváltást hoztam létre!" Ó, milyen kedves Jézus vérének szózata! Ha egyszer már eljöttél e vérhez, akkor oda mégy te ezután mindig. Életed Jézusra vetett pillantás fog lenni. Összes eljárásod e szavakban fog összpontosulni: Megyek Őhozzá! Nem az a fő, hogy kihez jöttem, hanem hogy kihez jövök újból és mindig. Ha egyszer már járultál a reánk hintett vérhez, akkor érezni fogod magadban annak szükségességét, hogy naponta jöjj ismét.
Aki nem kívánkozik a naponkénti mosakodás után, az még egyáltalán nem mosakodott meg. A hit érzi, hogy ez a nyílt forrás az ő öröme és üdvössége. A régebbi tapasztalatok megbízhatatlan táplálékok ma a lelkünk számára. Csak úgy nyerünk békét és örömöt, ha most Krisztushoz jövünk. Ma ismét be fogjuk hinteni házunk ajtajának oldalait és küszöbeit. E vérrel megüljük a Megváltás Bárányának lakomáját, és hisszük, hogy az öldöklő angyal el fog minket kerülni.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért..."
  2017-04-17 07:36:24, hétfő
 
  ,,Hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint." (1Korinthus 15:3).


Leírhatatlan volt Krisztus szenvedése. A bűn miatti igazságos ítélet nem a bűnösöket sújtotta, hanem az Isten Bárányát.
Hogy ez mit jelent, azt csak azoknak a lelke, akik elvesztek, és maga az Úr Jézus tudta megérteni.
A bűn zsoldja a halál. Ezt a halált halta meg minden testi és lelki szorongásával Krisztus. Azt olvassuk Róla, hogy verítéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Hogy elrejtette előle arcát az Atya, sőt el is hagyta, amikor szenvedése a legszörnyűbb volt.
Lukács írja, hogy a százados, aki látta, hogy Jézus kiáltva kiadta lelkét, azt mondta: ,,Bizony ez ember igaz volt" (Luk 23:47).
,,Önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén" (Fil 2:7), hogy irántunk való szeretetét teljesen megmutathassa. Nem különös, hogy nem mondott Neki senki köszönetet, amikor e világon volt, és arra készült, hogy áldozat legyen bűneinkért? Pedig megismertette földre jövetelének célját. De ahelyett, hogy tisztelték volna, káromolták és gyalázták. Ördögnek, őrültnek, csalónak, istenkáromlónak és lázadónak nevezték. Bevádolták a helytartónál. Egyik tanítványa eladta, a másik megtagadta. Mindnyájan megbotránkoztak, amikor ellenségei elfogták. Ököllel verték, leköpték és gúnyolták. És mindez nem akadályozta meg Őt abban, hogy gyermekeit megváltsa. Meghalt, hogy ők élhessenek Általa!

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Szövetség Dáviddal
  2017-04-17 07:33:44, hétfő
 
  SZÖVETSÉG DÁVIDDAL * 1KRÓNIKÁK 17-21

KÖZPONTI IGERÉSZ: 1KRÓNIKÁK 17

ÖSSZEFOGLALÁS * Dávid legnagyobb álma, melyet egész életében dédelgetett az volt, hogy házat építsen Istennek. Nátán támogatta Dávidot ebben a törekvésében. Isten azonban rövidesen világossá teszi Nátán számára - rajta keresztül pedig Dávid számára is -, hogy csak Salamon idejében válhat valóra az álom. Habár Dávid nem építhetett házat Istennek, Isten házat épített Dávidnak: maradandó királyságot, örökkévaló uralkodóházat. Békében és háború idején, a hűséges és botladozó időszakokban is Isten hű maradt ígéretéhez, miszerint megőrzi Dávid vérvonalát.

17.Fejezet: A Dáviddal kötött szövetség: Örökkévaló

18.Fejezet: Dávid királysága: Növekvő

19-20.Fejezet: Dávid hódításai: Terjedő

21.Fejezet: Dávid népszámlálása: Helytelen

NAPI ÚTRAVALÓ * Fogj egy papírlapot, felezd el, és a következő öt percben készíts két listát. A bal oldalra ezt írd: ,,Mindaz, amit életem során Istenért tenni szeretnék". A jobb oldalra ezt írd: ,,Mindaz, amit életem során Isten szeretne tenni értem". Miután elkészült, hasonlítsd össze a két felsorolást. Vannak közös elemeik?
Dávidnak át kellett élnie, hogy álma semmivé foszlik. Teljes szívéből vágyott rá, hogy valami hatalmasat tegyen Istenért. A próféta tiltó szavai ellenére kitarthatott volna elgondolása mellett. Habozás nélkül belevághatott volna tervei végrehajtásába, miszerint templomot épít bármi áron, és ezzel megvalósítja álmát. De a templomon végül nem lett volna áldás, üresen és némán állt volna, mint ami nem Isten szándéka szerint épült. Dávid pedig elesett volna attól a hatalmas áldástól, amit Isten tartogatott a számára.
Lehet, hogy Isten azt akarja, hogy valami nagy dolgot tegyél érte. De lehet, hogy egyszerűen csak ő akar valami nagy dolgot tenni érted. Kész vagy mindkét lehetőségre? Fogd ,,álmaid listáját", és imádságban fordulj minden egyes elemével Istenhez? Szenteld meg álmaidat, aztán figyeld, ahogyan Isten munkálkodik benned és általad!

BETEKINTÉS * DÁVID, A HADVEZÉR - A 18-20. fejezetek alapján olyannak tűnik Dávid élete, mintha a II. világháborúba csöppentünk volna. Legalább egy tucat különböző csatát találhatunk a 44 versben! Te hányat találsz? Mit gondolsz, mi lehet a magyarázat arra, hogy Isten nem Dáviddal, hanem Salamonnal építtette meg a templomot?

Mielőtt valami nagyszerűt tennél Istenért, hagyd, hogy valami nagyszerűt vigyen végbe benned!

Bruce H. Wilkinson
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2017.03 2017. április 2017.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 539 db bejegyzés
e év: 7307 db bejegyzés
Összes: 13676 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 633
  • e Hét: 2502
  • e Hónap: 24768
  • e Év: 325212
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.