Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Alkalmazás
  2017-08-04 22:52:32, péntek
 
  III. Alkalmazás


Jelenések 5,5-6: És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét. És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet.


III. Engedd, hogy az elmondottak megérjenek benned, és arra buzdítsanak, hogy szeresd az Úr Jézus Krisztust, fogadd barátoddá és életed részévé! Mivel Krisztus személyében oly csodálatos módon ötvöződnek az eltérő kiválóságok, minden megvan benne, ami méltóvá teszi szeretetedre és arra, hogy őt válaszd; minden, amivel megnyerhet és elkötelezhet téged. Minden, amit barátjától elvár vagy elvárhatna az ember, megvan Krisztusban, mégpedig a kívánható legnagyobb mértékben.
Barátodnak választanál egy igen magas rangú személyt? Az emberek előszeretettel választanak maguknál jóval magasabb rangú barátokat, mert megtisztelve érzik magukat az ilyen barátságok által. Milyen port kavarna hát az, ha egy hatalmas és kiváló herceg egy alacsony rangú leányt ajándékozna meg szeretetével! Krisztus márpedig végtelenül felsőbbrendű, mint te, vagy a föld fejedelmei, hisz ő az uraknak Ura. Egy ilyen tiszteletre méltó személy kínálja fel neked legdrágább és legszorosabb barátságát.
És nem olyan barátra vágynál, aki nemcsak hatalmas, hanem jó is? Krisztusban összetalálkozik a végtelen hatalom és a végtelen jóság, és benne erősítik és ragyogóbbá teszik egymást. Egyrészt hatalmassága kedvessé vált jósága miatt. Minél hatalmasabb valaki, aki híján van a jóságnak, annál gonoszabb lesz. Amikor azonban a nagyság végtelen jósággal párosul, dicsőséges és imádatra méltó nagyság születik. Másrészről pedig a nagyság még ragyogóbbá teszi a végtelen jóságot. Hisz egy magas rangú és beosztású, de ennek ellenére igen megértő és tehetséges személyt jogosan becsülnek többre, mint alacsonyabb rendű és jelentéktelenebb társát, aki ugyanolyan kedves és jóindulatú. A jóság valóban mindenkiben csodálatra méltó erény. A jóság maga a szépség és kiválóság, és mindenkit, akiben megvan, csodálatra méltóvá teszi; mégis akkor a leginkább csodálatra méltó, amikor nagysággal párosul. Egy nagyméretű, kiváló minőségű aranyat tartalmazó rög sokkal értékesebb és drágább, mint egy kisebb rög, amelyben ugyanolyan jó minőségű arany található. Milyen csodálatos látni, hogy a hatalmas Teremtő, az ég és föld mindenható Ura telve van megalázkodással, gyengéd irgalommal és kegyelemmel a szerencsétlenek és méltatlanok iránt! Mindenható ereje, végtelen méltósága és önállósága még meglepőbbé teszi mérhetetlen szeretetét és kegyelmét. Milyen csodálatos ahogy megalázkodása és könyörületessége miatt máskülönben csupán félelmet keltő méltósága, ereje és hatalma megnyugtató és vonzó tulajdonságokká válnak! Nem vágynál arra, hogy barátod magas rangú és megbecsültsége ellenére is ennyire leereszkedő és kegyes legyen és ezáltal a rangbeli különbségből adódó akadályokat elhengerítve lehetővé tegye azt, hogy szabadon élvezhesd a barátságát? - És nem választanál szívesebben olyan barátot, aki azon túl, hogy kegyelme és leereszkedése által enyhíti és megédesíti végtelen nagyságát és méltóságát, még közel is kerül hozzád? Barátodul fogadnál valakit, aki sokkal felsőbbrendű nálad, mégis olyan, mintha egyenrangú lenne veled? Bár az emberek előszeretettel állnak szoros és mély barátságban a rangban felettük állókkal, de egyben vágynak arra is, hogy ezzel a baráttal meg tudják osztani mindennapi életüket és nehézségeiket. Krisztus ilyen barát. Bár ő a mindenható Isten, mégis egyenrangúvá tette magát veled. emberré vált, hogy ne csupán Urad, hanem testvéred is legyen, és neked, földi féregnek illőbb társaddá váljon. Ez volt Krisztus egyik célja azzal, hogy magára vette emberi természetünket: közelebbi kapcsolatot akart kialakítani népével, mint amit mérhetetlenül felsőbbrendű isteni természete megenged. Ezért vágyott az egyház Krisztus megtestesülésére: ,,Vajha lennél nékem én atyámfia, ki az én anyámnak emlőjét szopta, hogy téged kívül találván megcsókolnálak; még sem útálnának meg engem" (Én 8,1). Isten egyik célja az evangéliumban az, hogy mi osztatlan figyelmet szenteljünk neki, minden lehetséges módon lekösse a figyelmünket, és bármilyen természetes vágy ébred is a lelkünkben, mindenképp ő álljon a középpontjában: hogy Isten legyen minden mindenben. Az embernek azonban nem csupán az a veleszületett vágya, hogy egy mindenható Urat és Felséget imádhasson, hanem az is, hogy barátként megbízhasson valakiben; találjon valakit, akit szerethet, akiben örömét lelheti, és akivel úgy beszélhet, mint egy igazi társsal. Erény és szentség nem olthatja ki, nem gyengítheti le ezt a velünk született vágyat. Isten azonban úgy gondolta ki a megváltás művét, hogy e vágyat isteni személy is kielégítheti. Ezért jött le közénk egy isteni lény, aki felvette emberi természetünket, eggyé lett közülünk, és testvérünknek, barátunknak és társunknak nevezi magát. ,,Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled!" (Zsolt 122,8).
Ez a hatalmas és nagyszerű barát nem csupán végtelenül megalázkodó és irgalmas, ráadásul még emberi természetedet is magára vette és emberré lett - nem elég ösztönzés és bátorítás ez arra, hogy szabadon odafordulj hozzá? Még inkább felbátorítana és meggyőzne, ha ez a valaki emberként mérhetetlenül szelíd és alázatos lenne? Hisz Krisztus épp ilyen! Nemcsak hogy emberré lett érted, hanem ő a legszelídebb és legalázatosabb ember, e két erény legtökéletesebb példája, aki valaha élt vagy élni fog. Mindezen felül az összes emberi kiválóság a lehető legtökéletesebb formájában van jelen benne. Tény azonban, hogy ezek valójában nem adnak hozzá az isteni kiválóságaihoz. Megtestesülése óta Krisztus nem rendelkezik több kiválósággal, mint azelőtt, ugyanis az isteni kiválóság végtelen, hozzátenni képtelenség. Emberi kiválóságai mégis láthatóvá teszik számunkra, véges halandók számára Krisztus isteni dicsőségét és szépségét, és ösztönöznek arra, hogy még inkább megbecsüljük és szeressük őt. Emberi kiválóságai csupán tükörképei és kifejeződései az isteni kiválóságoknak. Bár e tükörképek fénye közel sem tudja visszaadni az isteni fényforrás közvetlen ragyogását, mégis alkalmasak arra, hogy vonzóvá és láthatóvá tegyék azt. Krisztus dicsősége emberi minőségében olyan kiválóságokon keresztül válik láthatóvá, amelyek a sajátjaink, amelyek emberi szokásokban és viselkedésmódokban nyilvánulnak meg, épp ezért különösen alkalmasak arra, hogy kivívják elismerésünket és szeretetünket. Krisztus isteni mértékben megnyilvánuló dicsősége sokkalta ragyogóbb és szemkápráztatóbb, és meghaladja értelmünk és érzékszerveink korlátait. De azáltal, hogy Krisztus emberi kiválóságain fénylik keresztül, korlátozott értelmünkkel jobban fel tudjuk fogni, alkalmazkodik a mi természetünkhöz és viselkedésmódunkhoz, ugyanakkor megőrzi az isteni szépség képét és az isteni kiválóság ízét. Minthogy pedig Krisztusban egyszerre vannak meg az isteni és emberi kiválóságok, benne egymást hangsúlyozzák, egyik a másikra irányítja a figyelmet. Krisztus isteni magasztosságát és szentségét jobban szívünkbe tudjuk zárni amiatt, hogy tudjuk: olyasvalaki tulajdonságai ezek, aki felvette természetünket, eggyé lett közülünk és testvérünkké vált, és nincs, aki nála szelídebb és alázatosabb lenne. Felbátorodva tekinthetünk ezekre az isteni kiválóságokra, bármily nagyszerűek és fenségesek is, hisz már közelről érintenek minket, és szabadon élvezhetjük áldásaikat. Másrészről pedig mennyivel meglepőbbnek és csodálatosabbnak tűnik Krisztus szelídsége, alázatossága, engedelmessége, belenyugvása és többi emberi kiválósága, ha meggondoljuk, hogy nem kisebb személyről, mint az örökkévaló Isten Fiáról, ég és föld Uráról van szó! (folyt. köv.)

Jonathan Edwards
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Szorzat
  2017-08-04 18:09:50, péntek
 
  Szorzat


Amid volt, és amim volt,
szerelmünk megszorozta,
így nőtt meg észrevétlen
értékünk sokszorosra.

Vigyázzunk, meg ne ossza
kincsünket semmi vétek!
Nem tudnánk elviselni
ismét a szegénységet.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Mire van szüksége Jézus tanítványának?
  2017-08-04 16:19:12, péntek
 
  Mire van szüksége Jézus tanítványának?

Lindolfo Weingartner után németből


Tiszta szemre, úgy nézni és úgy látni,
ahogyan Isten látja a világot.
Benne már az új teremtést csodálni,
mit igéjével elrejtetten alkot.

Nyitott szívre: szeretni, átölelni
világunk, mint Isten öleli át...
mint Ő, mást elfogadni, felemelni...
megbocsátani, mint Ő megbocsát.

Mesterükre! Egyedül Ő adhatja
a nyitott szívet, a tiszta szemet...
alázatot, erőt a szolgálatra...
s gyümölcsöt teremni csak így lehet

T. E.
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Segítségem az Úrtól jön..."
  2017-08-04 15:57:29, péntek
 
  "Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta"


Segítségre van szükségünk - erős, állandó segítségre. Szükség idején azonnal segítségre van szükségünk! Milyen nagy kegyelem, hogy ezt megtaláljuk Istenünkben. Az Úrban reménykedünk, mert tőle jön segítségünk. A segítség már útban van, és idejében megérkezik hozzánk. Az, aki küldi, még soha nem érkezett késve. Az Úr, aki mindent teremtett, minden nyomorúságunkból megszabadít. Az ég és a föld annak kezében van, aki teremtette. Hamarább engedi, hogy ég és föld elmúljanak, semmint, hogy megengedné, hogy népe elpusztuljon. Hamarább szűnnek meg az örökkévaló hegyek, mintsem az Úr cserbenhagyná azokat, akik mindörökre az övéi. Arra rendeltettünk, hogy mennyen és földön túl Őreá tekintsünk, aki mennyet és földet alkotta.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Hála az Istennek
  2017-08-04 10:02:44, péntek
 
  HÁLA AZ ISTENNEK


Ha egy lélek szabadulni akar,
Ha lelkét a bűnbánat marja,
Nincs olyan hatalma a Sátánnak,
Hogy a megtört szívet fogva tartsa!
Legyőzte őt Krisztus a Golgotán,
Rátaposott a kígyó fejére,
Minden emberért e földön kifolyt
Az áldozat, az Úr Jézus vére!
Drága lélek nem mondhatod most már
Hogy számodra nincsen kész a váltság,
Az Isten kész átadni néked is
A Megváltást, megbocsátását!
Hála legyen az Istennek, ki a
Bűn feletti diadalmat adja,
A szent s nemes harcban az életünk
Hűtelenűl soha el nem hagyja!
Jézussal járva az Ő útjain
Kegyelméről örök himnuszt zengek,
A bezárult Éden újra nyitva,
Ezért legyen hála az Istennek!

Tőtős János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A vakok kérték
  2017-08-04 10:00:01, péntek
 
  -- a vakok kérték --
(Mt 9, 28)


Uram add hogy lássak
a magam kis világán is túl
a magam érdekein is túl

hogy észrevegyem jeleidet
ebben a mi nehéz korunkban

láttasd meg velem
hogy mit kell tennem
és mit hogyan kell tennem

van két kezem hozzá nekem is

Szent-Gály Kata


 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Amikor szeretek
  2017-08-04 09:57:36, péntek
 
  Amikor szeretek

"Az ISTEN szeretet".
Vallani van okom.
Amikor szeretek,
képmását hordozom.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Legyőzni a becsvágyat
  2017-08-04 09:53:35, péntek
 
  Legyőzni a becsvágyat


Az Isten gyermekeinek is nehézséget okoz, hogy teljesen legyőzzék az "élettel való kérkedést" (1Jn 2,16). Ezzel a kifejezéssel János bizonyára arra gondol, amit ma becsvágynak hívunk. Ez a vágy az emberektől való dicsőségre (Jn 5,41) és az ebben lelt öröm. Ez a dicséret utáni vágy - és egyúttal a kritikától való félelem.
Közeli rokonságban áll vele az a hamis szégyenérzet, amikor olyanért szégyelljük magunkat, amivel igazából dicsekednünk kellene. Néha hiányzik emellett az emberfélelem. Ez a lélek számára sokféle csapdát tartogathat. Hol egy olyan ember, ha csak látszólag is erős a hitben, aki ezeket a gonosz indulatokat ne érezte volna. Még az ilyen hívők sincsenek teljesen "keresztre feszíttetve" a világ számára (Gal 6,14), mert a mérges gyökerek a szívükben maradtak.

...... ..............

Attól tartok, hogy nagyobb veszélyben vagy a kapott elismerések miatt, mint a tapasztalt megvetések végett. Velem is így van. Mindig úgy tapasztalom, hogy békésen vitorlázni veszélyesebb. Mert mikor a vihar dühöng, és a tenger tombol, akkor még az alvók is felkelnek, és Istenhez kiáltanak.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik"
  2017-08-04 09:42:10, péntek
 
  ,,Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik." (Dániel 11:32)Minden hívő tudja, hogy Istent megismerni a legfőbb és legjobb tudomány; s ez a lelki tudás a keresztyén részére erőforrás. Erősíti hitét. Ahol a Szentírásban hívőkről van szó, mindig olyanokról van szó, akik az Úrtól vannak tanítva és tőle vannak megvilágosítva. Nekik ,,kenetük van a Szenttől" és a Szentlélek különös hivatása az, hogy elvezesse őket minden igazságra, és hitüket növelje. Az ismeret megerősíti úgy a hitet, mint a szeretetet. A tudás megnyitja a kaput, és a megnyílt ajtón keresztül láthatjuk Megváltónkat. Vagy más hasonlattal élve, az ismeret ecseteli elénk Jézus képét és ha mi ezt a képet nézzük, megszeretjük őt. Olyan Krisztust nem szerethetünk, akit nem ismerünk, akiről legalább valamit nem tudunk. Ha csak egy keveset tudunk Jézus érdemeiről, arról, amit értünk tett és még mindig tesz, akkor nem szerethetjük nagyon, de minél inkább megismerjük őt, annál inkább fogjuk szeretni. Az ismeret reményünket is erősíti. Hogyan is remélhetnénk valamit, ha annak létezéséről semmit sem tudnánk? A reménység lehet egy távcső, de amíg nem kapjuk meg hozzá a használati utasítást, addig tudatlanságunk eltakarja a lencsét, úgyhogy semmit sem látunk. A tudás távolítja el az akadályt, hogy így a kristálytiszta lencsén keresztül nézve felismerhessük azt a dicsőséget, mely nekünk megjelenik, és előre élvezzük azt örömteli bizonyossággal. Az ismeret alapot szolgáltat a türelemben való kitartáshoz. Hogyan gyakorolhatunk türelmet, hacsak nem tudunk Jézus Krisztus kegyelmes részvétéről, és ha nem értjük meg, hogy milyen áldásoknak kell származnia abból a fenyítékből, melyet mennyei Atyánk küld reánk? A keresztyén számára nem létezik egyetlen kegyelmi adomány sem, mely az üdvös ismeret által ne szolgálna erősítésre és ne vezetne a tökéletesség felé Isten akarata folytán. Milyen fontos dolog tehát, hogy mi ne csak a kegyelemben növekedjünk, hanem a mi Urunk és megtartó Jézus Krisztusunk ,,ismeretében" is.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2017.07 2017. Augusztus 2017.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 346 db bejegyzés
e év: 7307 db bejegyzés
Összes: 16934 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 104
  • e Hét: 6341
  • e Hónap: 24616
  • e Év: 547670
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.