Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Nagy Sándor
  2017-08-05 18:04:16, szombat
 
  Nagy Sándor


Nagy Sándor, minden idők egyik legnagyobb hadvezére volt, hatalmas seregével majdnem az egész akkor ismert világot meghódította. Egyik hadjárata alkalmával egy éjszaka nem tudott aludni, és kijött a sátrából, hogy körüljárja a tábort.
Ahogy az egyik szolgálattévő őrszem mellett elhaladt, észrevette, hogy az alszik - ami súlyos vétség volt. Az őrszolgálat közbeni elalvás büntetése bizonyos esetekben azonnali halál volt: a parancsnok leöntethette az alvó őrt petróleummal, és meggyújtathatta.
Amint a hadvezér az őrszem felé közeledett, a katona ébredezni kezdett. Felismerte, hogy ki áll előtte, és halálra rémült.
- Tudod-e, hogy milyen büntetés jár azért, ha valaki őrség idején elalszik? - kérdezte meg Nagy Sándor a legényt.
- Igen, uram - válaszolta a katona remegő hangon.
- Hogy hívnak, katona? - kérdezte Nagy Sándor.
- Sándornak, uram.
A hadvezér megismételte a kérdést.
- Hogy hívnak?
- Sándor a nevem, uram - ismételte meg a kérdezett.
Nagy Sándor harmadszor is feltette a kérdést, ezúttal még hangosabban.
- Hogy hívnak?
- Sándornak, uram - mondta a katona alázatosan harmadszor is.
Akkor Nagy Sándor erősen a szemébe nézett a fiatal katonának, és erélyesen így szólt hozzá:
- Katona, vagy a neveden változtass, vagy a viselkedéseden!

Alkalmazás: Nekünk, akik Krisztus nevének hordozói vagyunk, és magunkat keresztyéneknek nevezzük, úgy kell élnünk, hogy méltók legyünk e névhez (lásd 2Tim 2,19; Jak 2,7; 1Pét 4,16).

Wayne Rice
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Köszönöm a meleg szobát
  2017-08-05 11:44:41, szombat
 
  Köszönöm a meleg szobát


Köszönöm a meleg szobát,
köszönöm ezt az estebédet,
a feleségem mosolyát,
s amit meleg szívvel elém tett.

Az óra tiktakos szavát,
köszönöm a nyugtató csendet,
azt is, hogy egy-egy jó barát
otthonunkba néha becsenget.

Köszönöm a munkámat is,
fáradásom és pihenésem,
s hogy a Kegyelem árja visz
örömön át és szenvedésen.

Köszönöm az énekeket,
jövő-menő, áldó Igéket,
s azt is, hogy egy-egy vers felett
melengetőn nyugszik a Lélek.

Köszönöm, hogy a hó alatt
készülni kezd a rügy, a csíra.
Köszönöm, hogy új dal fakad,
amely sohsem volt még leírva.

Köszönöm, hogy fény és tavasz
siet felénk ezer virággal.
Köszönöm, hogy TE itt maradsz
velünk, URAM, tavaszban, nyárban.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék"
  2017-08-05 11:30:05, szombat
 
  "Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ." Zsoltár 121:3


Ha életünk útjai veszélyesek és nehezen járhatók, akkor is biztosan állhatunk lábunkon. Az Úr nem engedi, hogy elcsússzunk. És ha Ő nem engedi, akkor nekünk sem kell félnünk tőle. Ha pedig lábunkkal biztosan megállunk, akkor fejünk és szívünk is biztonságban van. Az eredeti szöveg szavai óhajt vagy imát fejeznek ki: "Bárcsak ne engedné meg, hogy lábad meginogjon". Kitartó imádságunk fő tárgya legyen, hogy elnyerjük ezt a megígért magatartást. Hittel kérjük ezt. Mert akiknek Isten az őrizőjük, biztonságban lehetnek minden veszedelemből az útjukon.
Palesztina dombjai és hasadékai között kegyelem az, ha az ember biztonságosan tud lépkedni. Életünk csúszós útjain mérhetetlen nagy értékű a kísértések és csapások között megtapasztalt védelem. Egyetlen téves lépés, és máris lezuhantunk a veszedelembe. Viszont egyenesen állni és céltudatosan járni életünk útján olyan áldás, amit csak Isten tud megadni. Az áldás isteni forrás, és méltó arra, hogy szüntelenül hálásak legyünk érte.
Haladnunk kell, de ne hajszoljuk magunkat a végkimerülésig. "Nem szunnyad a te Őriződ." Ha csak egyszer is elaludna az Őrizőnk, egy percig sem tudnánk tovább kitartani. Éjjel-nappal szükségünk van rá. Ha nem őrködnék felettünk, nem tudnánk egyetlen biztonságos lépést sem tenni. Különlegesen szép versszaka ez ennek a zarándokéneknek! Isten hű kísérője és testőre az Ő szentjeinek. Ha veszélyek vesznek körül, akkor is biztonságban vagyunk. Védelmezőnk akkor is éber, és nem engedi, hogy az ellenség ránk törjön. Istenünkön soha nem lesz úrrá a kimerültség, amely Őt álomba szenderítené. Éber szeme szüntelenül nyitva van.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Tölts meg, Uram!
  2017-08-05 10:54:18, szombat
 
  Tölts meg, Uram!

Otto v. Taube után németből


Tölts meg, Uram, hogy adhassak,
hiszen nekem semmim sincsen.
A Te ajándékod minden.
Tölts meg engem, hogy adhassak!

Hisz ha nem adhatok, az élet
csak elszegényedés lehet.
Neked van melegítő meleged,
továbbadásra tiszta fényed.

Hogy adni tudjak, tölts meg engem!
Tudom, nem a magamét adom,
a tiedet tisztán, szabadon.
Tölts meg, Uram, hogy az életem
élet legyen!

T. E.
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Krisztusra utalva
  2017-08-05 10:50:01, szombat
 
  Krisztusra utalva


Még a legnagyobb szentek is mindig Krisztusra vannak utalva: ő a prófétájuk, ő a világ világossága. Őket is mindig csak pillanatról pillanatra világosítja meg. Ha Krisztus visszavonná magát, rögtön teljes sötétség uralkodna felettük.
Még mindig Krisztusra vannak utalva: ő a királyuk; mert Isten a szentségből nem ad nekik tartalékot. Ha nem kapnák meg folyamatosan, amire szükségük van, csak az istentelenség lenne részük.
Még mindig Krisztusra vannak utalva: ő a papjuk, aki még azt is kiengeszteli, aki nekik a szentséget adja. Mert még a tökéletes megszentelés is csak Jézus Krisztuson keresztül kedves Isten előtt.

...... ..........

A megszentelődéssel nem a böjtre, a testi önmegtartóztatásra, vagy valami más, külső tökéletesítő módszerre gondolok, hanem a belső beállítottságunkra, aminek az összes előbb említett dolog alá van rendelve; ez a léleknek az Isten képére való megújulása.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Áldunk téged, Urunk!
  2017-08-05 06:56:30, szombat
 
  ÁLDUNK TÉGED, URUNK!


Jó Atyánk, a szívünk hálával van tele,
Habár ért bennünket ezer próba szele.
A Te néped Urunk ma előtted hódol,
Látva, hogy érette mennyire aggódol.

Áldunk Téged Urunk, ó örök Szeretet,
Hogy ez éven át is Szentlelked vezetett.
[És hintettél reánk sokszor áldás záport
És adtál népednek újból Lelkipásztort.]

Áldunk, hogy Igédnek szabad folyást adtál,
Napfényben, viharban kősziklánk maradtál.
Megváltott életünk szereteted áldja,
Hogy a tékozlókat szíved hazavárja!

Hálahódolattal áldoz e kis sereg,
S e hála a szívünk legmélyéről ered.
Amíg a kegyelem ránk a békét mérte,
Másutt háború dúlt számtalan sok népre.

Hála, hogy megáldod dolgos két kezünket,
S kirendeled bőven napi kenyerünket.
És mennyei fénnyel hinted tele utunk,
S mindig velünk maradsz, Áldunk Téged Urunk!

Tőtős János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Ha valaki utánam akar jönni
  2017-08-05 06:54:13, szombat
 
  -- ha valaki utánam akar jönni --
(Mk 8, 34)


mindennap felveszem keresztemet
anélkül hogy keresztnek tartanám

viszem
mint terhet
mint nyűgöt
mint nehéz kötelességet

mikor enyém lehetne
a hasonlóság öröme is

Szent-Gály Kata
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A kegyelem koldusai
  2017-08-05 06:52:21, szombat
 
  A kegyelem koldusai

A kegyelem koldusai
ott vannak a kereszt alatt.
A lelkileg "gazdag" hívek
taszítanak, taszítanak.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Tudjuk pedig..."
  2017-08-05 06:41:23, szombat
 
  Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van" (Róm 8:28)


Néhány dolog felől a hívő teljesen tisztában van. Tudja például, hogy Isten a hajó hátulsó részén ül, és fogja a kormányt a nehéz viharban. Hiszi, hogy egy láthatatlan kéz kormányozza a világtörténelem járművét, és hogy Isten azt a maga bölcsessége szerint vezeti, bármily titokzatosan folydogáljanak is az isteni gondviselés áramlatai. Ez a biztos tudat mindenben megnyugvást ad neki és mindenre felkészíti. Kinéz a tomboló habokra és látja Jézus alakját járni a mélység fölött és hallja hangját, mellyel feléje kiált: "Légy bátor, én vagyok, ne félj!" Azt is tudja, hogy Isten mindig bölcsen cselekszik és ezért teljesen bizonyos abban ,hogy nem éri veszedelem vagy baleset, és hogy olyasmi nem eshetik meg, aminek nem szükség megtörténnie. Bátran mondhatja: "Ha mindent elveszítek is, amivel bírok, úgy jobb mindent elveszíteni, mint megtartani, ha Isten azt úgy akarja; a legnagyobb szerencsétlenség is a legjobb és legelviselhetőbb számomra, ha Isten azt úgy rendelte el." "Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van." A keresztyén szilárdan ragaszkodik ehhez; nem mintha üres képzelődés volna ez, hanem mivel tudja, hogy ez tényleg így van. Most minden javunkra szolgál, a mérgező anyagok megfelelő arányban összekeverve gyógyulást eredményeznek. Az orvosi szike éles és biztos metszése eltávolítja a vadhúst a sebből és elősegíti a gyógyulást. Isten minden rendelése eddig a legjótékonyabb isteni hatást gyakorolta; így a hívő szívét Isten mindent kormányzó őrködésében - bölcs kormányzásában és azon hatalmában vetett hite, hogy a gonoszt jóra fordíthatja, - megerősíti, alkalmassá teszi arra, hogy minden nyomorúságot megadással és bizalomteljesen fogadjon, úgy, amint azt ő küldi. A hívő kérheti ezt az Istenben helyezett bizodalom lelke által: "Istenem, küldj rám amit akarsz, hiszen az Tőled jön; gyermekeid közül még egynek sem volt része gonoszban."
"Lélek légy nyugodt, ha néked
Szenvedésben van is részed,
Hagyd Istenre ügyedet.
Minden bajban bízz őbenne,
Ki jól tesz mindeneket".


C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2017.07 2017. Augusztus 2017.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 346 db bejegyzés
e év: 7307 db bejegyzés
Összes: 14490 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 361
  • e Hét: 1529
  • e Hónap: 28255
  • e Év: 368190
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.