Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/181 oldal   Bejegyzések száma: 1805 
Arany János: Szent László legenda
  2021-03-05 22:08:10, péntek
 
  1817. március 2-án született Arany János

Monda Lajos a nagy király:
Eredj szolgám, Laczfi Endre,
Küldj parancsot, mint a villám,
Köss nehéz szablyát övedre:

A tatártól nagy veszélyben
Forog Moldva, ez a véghely:
A tatárra veled menjen
Tízezernyi lófő székely.

Kél Budáról Laczfi Endre,
Veszi útját Nagy-Váradnak;
Kölestermő Kunság földén
Jó csatlósi áthaladnak;

Várad kövecses utcáin
Lovuk acél körme csattog,
Messzefénylik a sok fegyver,
Messzedöng a föld alattok.

Hallja László a templomban
Körösvíznek partja mellett;
Visszatér szemébe a fény,
Kebelébe a lehellet;

Koporsója kőfedelét
Nyomja szinte három század:
Ideje már egy kevéssé
Szellőztetni a szűk házat.

Köti kardját tűszöjére
S fogja a nagy csatabárdot,
Mellyel egykor napkeleten
A pogánynak annyit ártott;

Félrebillent koronáját
Halántékin igazítja;
- Éjféltájban lehetett már -
A vasajtót feltaszítja.

És megindul, ki a térre;
És irányát vészi jobbra,
Hol magasan felsötétlik
Ércbül öntött lovagszobra;

Távolról megérzi a mén,
Tombol, nyerít, úgy köszönti:
Megrázkódik a nagy ércló
S érclovagját földre dönti.

Harci vágytól féke habzik,
Kapál, nyihog, lángot fúvall;
László a nyeregbe zörren
S jelt ad éles sarkantyúval;

Messze a magas talapról,
A kőlábról messze szöktet;
Hegyen-völgyön viszi a ló
A már rég elköltözöttet.

Egy ugrás a Kalvária
És kilenc a Királyhágó;
Hallja körme csattogását
A vad székely és a csángó:

Ám a lovat és lovagját
Élő ember nem láthatja,
Csodálatos! - de csodákat
Szül az Isten akaratja. -
Három teljes álló napig

Vívott a pogánnyal Laczfi;
Nem hiányzott a székely szív,
De kevés a székely harcfi
Míg a tatár - több mint polyva,

Vagy mint a puszták fövénye -
Sivalkodik, nyilát szórja,
Besötétül a nap fénye.
Már a székely alig győzi,

Már veszélyben a nagy zászló,
De fölharsog a kiáltás:
"Uram Isten és Szent László!"
Mint oroszlán, ví a székely,

Megszorítva, nem megtörve...
Most a bércen láthatatlan
Csattog a nagy ércló körme.
"Ide, ide jó vitézek!"

Gyüjti népét Laczfi Endre:
Hát egyszer csak vad futással
Bomlik a pogányság rende;
Nagy tolongásnak miatta

Szinte már a föld is rendül;
Sok megállván mint egy bálvány,
Leragad a félelemtül.
Sokat elüt gyors futtában

A repülő kurta csákány;
Sok ki nem mozdul helyéből
Maga rab lesz, lova zsákmány.
Foglyul esett a vezér is

Atlamos, de gyalázatja
(Nehéz sebben vére elfoly)
Életét meg nem válthatja.
Fel, Budára, Laczfi Endre

Számos hadifoglyot indít;
Annyi préda, annyi zászló
Ritka helyen esik, mint itt.
Rabkötélen a tatárság

Félelemtül még mind reszket.
És vezeklik és ohajtja
Fölvenni a szent keresztet.
Hogy elértek Nagy-Váraddá,

- Vala épen László napja -
Keresztvízre áll a vad faj,
Laczfi lévén keresztapja.
Összegyűl a tenger néző

Hinni a csodába, melyet
Egy elaggott, sírba hajlott
Ősz tatárnak nyelve hirdet:
"Nem a székely, nem is Laczfi,

Kit Isten soká megtartson;
Hanem az a: László! László!
A győzött le minket harcon:
A hívásra ő jelent meg,

Vállal magasb mindeneknél
Sem azelőtt, sem azóta
Nem láttuk azt a seregnél.
Nagy lovon ült a nagy férfi,

Arca rettentő, felséges;
Korona volt a fejében
Sár-aranyból, kővel ékes;
Jobb kezében, mint a villám

Forgolódott csatabárdja:
Nincs halandó, földi gyarló
Féreg, aki azt bevárja.
Mert nem volt az földi ember,

Egy azokból, kik most élnek:
Feje fölött szűz alakja
Látszott ékes nőszemélynek;
Koronája napsugárból,

Oly tündöklő, oly világos! -"
Monda a nép: az Szent-László,
És a Szűz, a Boldogságos.
S az öreg tatár beszédét,

Noha kétség nincs felőle;
Bizonyítá a templomnak
Egy nem szavajátszó őre:
Hogy három nap a sirboltban

Lászlót hiába kereste;
Negyednapra átizzadva
Találtatott boldog teste.

(1853 szept. 19)
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Ma, mielőtt kimondasz egy bántó szót,
  2021-03-05 22:02:33, péntek
 
  Ma, mielőtt kimondasz egy bántó szót,
gondolj azokra, akik nem tudnak beszélni.
Mielőtt panaszkodsz az ételed íze miatt,
gondolj azokra, akiknek nincs mit enni.

Mielőtt panaszkodsz a férjedre vagy a feleségedre,
gondolj azokra, akik Istenhez fohászkodnak, hogy legyen társuk.
Ma, mielőtt panaszkodsz az életre, gondolj azokra,
akik túl hamar mentek el a másvilágra.

Mielőtt siránkoznál amiatt, hogy túl nagy távolságon
kell vezessél, gondolj azokra, akik ugyanezt
a távolságot gyalog kell megtegyék.
És amikor fáradt vagy és panaszkodsz a munkádra,

gondolj azokra a munkanélküliekre,
akik szívesen végeznék a Te munkádat.
És amikor gyötrő gondolatok rossz kedvűvé tesznek,
mosolyogj egyet és gondolj arra, hogy élsz
és csodálatos, ami körülvesz".

/Ismeretlen szerző/
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Wass Albert : Új székely ballada
  2021-02-24 11:24:41, szerda
 
  Valahol egy messzi hegyen
öregasszony megyen, megyen,
vállán batyu, kezében bot,
hajlott a dereka, hajlott,

a dereka fáradt, hajlott.
Valahol egy messzi hegyen
Édesanyám megyen, megyen,
megyen fia elébe,

könnye hull az út kövére,
könnye hull az út kövére.
Édesanyám, jaj megálljon!
Felleg rí a láthatáron,

benne zokog egy üzenet,
hogy én haza nem mehetek,
hogy elibém ne is menjen,
hogy engemet ne is várjon,

itt halok meg idegenben,
sötét orosz pusztaságon...!
De valahol egy messzi hegyen
egy öregasszony mégis megyen,

nem hiszen a fellegeknek,
nem hiszen az üzenetnek,
nem hiszen az üzenetnek.
Felmegyen a határhegyre,

feltekint a fellegekre,
megettük az Istent látja
s belekezd egy imádságba.
És csak áll fönt, áll a hegyen,

felleg jő és felleg megyen,
imádságát mondja, mondja,
benne sajog féltő gondja...
S meglátja az egész világ:

azt az imát addig mondja,
addig mondja, míg a fiát
mégis hazaimádkozza!

Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Anyanyelv nemzetközi napja. Örüljünk szép mag
  2021-02-24 11:19:05, szerda
 
  Kazinczy Ferenc: A mi nyelvünk

Isteni bája a szép Hellasnak, romai nagyság,
Franczia csín, és német erő, s heve Hesperiának,
És lengyel lágyság! titeket szép nyelvem irígyel.
S tí neki semmit nem irígyeltek? Nyelve Homernak

S Virgilnek, ha találtok-e mást Europa határin,
Mely szent lantotokat ily híven zengve követné?
Dörg ő s nem csikorog; fut ha kell, mint férfi fut a czél

Nem tört pályáján: de szaladva, szökelve, sikamva.
Lángol keble, ajakán mély bánat keble sohajtoz,
S mint te, olasz s lengyel, hévvel nyögdelli szerelmét. -
Hull a láncz, közelít az idő, s mi közöttetek állunk.

- Az UNESCO közgyűlése 1999-ben nyilvánította az anyanyelv nemzetközi napjává február 21-ét. E naphoz kapcsolódunk mai versünkkel, melynek hexametereiben nyelvünk hajlékonyságát, lendületét, kifejező erejét dicséri Kazinczy.
...... ...........

 
 
0 komment , kategória:  versek  
Pablényiné Piroska: Színek
  2021-02-24 09:36:01, szerda
 
  A szürke ködfüggöny elszakadt,
És végre kisütött a Nap.

Újra látszanak a hegyek,
A domboldali háztetőn a piros cserepek

A füst is vidáman kunkorodik az égre.
Látszanak a színek végre.

Az úton egy kék busz szalad.
Fekete varjú egy diót kopogtat.

Tarka szarka rikácsol.
Egy vonat fütyül valahol távol.

Ha lebukik a nap, hideg a délután,
Hiszen Február van a naptár oldalán

Lassan felragyog a hold.
Ma szép, színes napunk volt.
 
 
0 komment , kategória:  versek  
József Attila: Megfáradt ember
  2021-02-16 16:39:15, kedd
 
  A földeken néhány komoly paraszt
hazafele indul hallgatag.
Egymás mellett fekszünk: a folyó meg én,
gyenge füvek alusznak a szívem alatt.

A folyó csöndes, nagy nyugalmat görget,
harmattá vált bennem a gond és teher;
se férfi, se gyerek, se magyar, se testvér,
csak megfáradt ember, aki itt hever.

A békességet szétosztja az este,
meleg kenyeréből egy karaj vagyok,
pihen most az ég is, a nyugodt Marosra
s homlokomra kiülnek a csillagok.
1923. augusztus
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Óvd, Uram! - ismeretlen szerző
  2021-02-15 11:39:06, hétfő
 
  Az embert,
A megkísértett embert,
A megrendült embert,
A vívódó embert,
Az önmagát kereső embert,
A küzdő embert,
Az elcsüggedt embert,
A megfáradt embert,
A lemondó embert,
A magára maradt embert,
A megroppant embert,
A reménytelen embert,
A kétségbeesett embert,
Az örülni nem tudó embert,
A rólad megemlékező embert,
A hozzád visszavágyó embert,
A téged kereső embert,
A benned megnyugvó embert.
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Weöres Sándor: Canzone - feleségemnek
  2021-02-13 20:53:09, szombat
 
  Weöres Sándor házasságkötésük évében írta Károlyi Amynak a Canzonét. ,,Még nem tudom... Csak azt tudom... Csak azt tudom..." - így fut neki háromszor a költő a felejthetetlenül szép vallomásnak. Az 1947-ben kötött életszövetség, mély szellemi-lelki és erős alkotói kapcsolat több mint négy évtizedig, Weöres Sándor haláláig tartott.

Még nem tudom, hogy mennyi vagy nekem,
ó, hallgat még felőled benn a lélek,
mely fátylat von köréd, szerelmesem,
s még nem tudom, hogy néked mennyit érek,
jósorsodat hozom, vagy tán halálom
arany s gyémánt díszét, még nem tudom:
új, mézes fájdalom
indái közt nehéz utat találnom.

Csak azt tudom, hogy társra sose várt
az én szivem s lettél egyszerre társa,
elvéve tőle életet s halált,
hogy visszaadd másféle ragyogásra;
hol bennem erdő volt: dúvad- s madár-had
hazátlan csörtet villámtűz elől;
és kunyhóm összedől,
ha benne otthonod meg nem találtad.

Csak azt tudom, hogy hajlós testeden
szinte öröktől ismerős a testem,
fejemnek fészke ott a kebleden,
s nem szégyen, ha előtted könnybe estem,
semmit se titkolok s ős-ismerősen
jársz vad, töretlen Tibet-tájamon,
imbolygó szánalom,
vagy éji égen csillagkérdező szem.

A megtépett ideg, e rossz kuvik,
szemed nyugodt kék mécsét megtalálja;
kicsinyke úrnő, térdedhez búvik
s elszunnyad az érzékiség kutyája;
és benn a Fénykirály, az örök ember,
még hallgat, tán nem tudja szép neved,
s nem mond ítéletet,
így vár piros ruhában, szerelemben.

(1947)
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Pilinszky 100 – Elég egy jelenlét
  2021-02-08 12:35:46, hétfő
 
  Száz év - tíz vers. Pilinszky János születésének centenáriumára készülünk. Tíz vershez közelítve keressük az életmű sarokköveit. Az első vers, melyhez közelebb lépünk, az Elég című, a Szálkák kötet egyik utolsó darabja. Kulcsszava, mely alapfogalma a Pilinszky-életműnek: a jelenlét.
Az Elég című vers mindössze tizenöt sorában mindent elmond a ,,lét grammatikájáról", legalapvetőbb, mindent meghatározó ,,szerkezeti elemeiről": a szeretetben fakadó jelenlét és hiány erejéről. ,,Mert a világ rideg ok-okozati zónáját reálisan egyedül a szeretet haladja meg. [...] egyedül a szeretet számára indokolt maga a lét, egy konkrét ember léte.

"A teremtés bármilyen széles,
ólnál is szűkösebb.
Innét odáig. Kő, fa, ház.
Teszek, veszek. Korán jövök, megkésem.

És mégis olykor belép valaki
és ami van, hirtelenűl kitárúl.
Elég egy arc látványa, egy jelenlét,
s a tapéták vérezni kezdenek.

Elég, igen, egy kéz elég amint
megkeveri a kávét, vagy ahogy
,,visszavonúl a bemutatkozásból",
elég, hogy elfeledjük a helyet,

a levegőtlen ablaksort, igen,
hogy visszatérve éjszaka szobánkba
elfogadjuk az elfogadhatatlant."

Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Rónay György: Jelenlét - vallásos
  2021-02-03 16:40:57, szerda
 
  Nézz föl az égre: ott van
felhők és csillagok közt.

Pillants körül a földön:
ott van fűben, virágban,
állatok ámuló szemében,
emberek arcán.

Áss le a föld alá:
csontokból és kövületekből
szándékainak lábnyoma
dereng feléd.

Mindenütt láthatatlan.
Mindenben látható.
 
 
0 komment , kategória:  versek  
     1/181 oldal   Bejegyzések száma: 1805 
2024.05 2024. Június 2024.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 85
  • e Hét: 2209
  • e Hónap: 24871
  • e Év: 362868
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.