Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/36 oldal   Bejegyzések száma: 354 
Ferenc pápa elrendelte az Isten Igéje vasárnapját
  2019-09-30 22:36:16, hétfő
 
  Szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa Aperuit illis (Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levelét, amelyet motu proprio formájában írt, s amelyben elrendelte az Isten Igéje vasárnapját, amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez.
...... ............


A dokumentum annak a jubileumi évnek a kezdetén látott napvilágot, amikor az Egyház Szent Jeromos halálának 1600. évfordulójára emlékezik.
Ferenc pápa apostoli levele válasz sok-sok hívő kérésére, akik azt óhajtották, hogy az Egyház ünnepelje meg Isten Igéje vasárnapját. A levél idézi az Emmauszba tartó tanítványok történetének egyik mondatát: ,,Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat" (Lk 24,45). A pápa apostoli levelében a II. vatikáni zsinatra utal, mely nagy lökést adott a Szentírás újrafelfedezésének a Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúcióval. E folyamat fontos mérföldköve volt a XVI. Benedek által összehívott 2008-as püspöki szinódus, mely ,,Isten Szavát értelmezte az Egyház életében és küldetésében". Az ebből született Verbum Domini apostoli buzdítás Ferenc pápa szerint ,,nélkülözhetetlen tanítás a közösségek számára, mert elmélyíti Isten Igéjének átalakító erejét, és főként a liturgikus cselekményben mutatkozik meg annak valóban szentségi jellege".
Az új ünnep szándékosan kerül az évközi idő kezdetére: január második felében az ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amikor el lehet mélyíteni a kapcsolatokat a Biblián keresztül a zsidó hívekkel, és együtt lehet imádkozni a keresztények egységéért a többi keresztény felekezet tagjaival együtt.
Ferenc pápa arra buzdít, hogy ezt a vasárnapot ünnepnapként éljük meg, a liturgiában a Biblia trónusra helyezésével, mely nyilvánvalóvá teszi, hogy Isten Igéjének normatív, meghatározó értéke van a közösség számára. A püspökök ezen a vasárnapon avathatják a lektorokat, akik a szolgálatukkal Isten Igéje hirdetésének fontosságát hangsúlyozzák.
A Szentírás nem lehet kevesek öröksége, még kevésbé pár kiváltságos ember könyvgyűjteményének része. Néha bizonyos irányzatok monopolizálni próbálják a szent szöveget, fenntartva azt bizonyos köröknek vagy kiválasztott csoportoknak. De ez nem lehet így! - szögezte le Ferenc pápa, hiszen a Biblia az Úr népének a könyve. Isten Szava egyesíti a hívőket és egyetlen néppé teszi őket.
Ferenc pápa kitér az apostoli levélben is a homíliára való felkészülés fontosságára. A lelkipásztorok nagy felelőssége, hogy mindenkivel megértessék a Szentírást, egyszerű nyelvezettel, mely alkalmas a meghallgatásra. Nem szabad improvizálni, rögtönözni a szent szövegek magyarázatánál. Ne legyen terjengős a prédikáció és ne használjanak benne a hallgatóság számára idegen szempontokat. Az elmélkedés és az imádság a szent szövegek kapcsán képessé tesz arra, hogy a szív szólaljon meg úgy, hogy megérintse a hívek szívét.
Az apostoli levél kitér az emmauszi tanítványok története alapján az Írások kifejtése és az Eucharisztia kapcsolatára. Amiként a II. vatikáni zsinat Dei Verbum kezdetű konstitúciója tanít ,,a Szentírás üdvözítő céljáról, spirituális jellegéről és a megtestesülés alapelvéről". A Biblia nem történeti könyvek, sem pedig időrendi események gyűjteménye, hanem teljes egészében az ember átfogó üdvösségére irányul. A könyvek tagadhatatlan történetisége nem feledtetheti ezt az elsődleges célt, vagyis az üdvösségünket. A Bibliában minden erre irányul és az üdvösség történeteként mutatkozik meg, melyben Isten beszél és cselekszik.
Éppen az üdvösség céljának elérése érdekében a Szentlélek alakítja át az emberi szót Isten Szavává. A Szentlélek szerepe nélkül könnyen kapunk fundamentalista magyarázatot, amitől távol kell maradni, ahogy Pál apostol is emlékeztet: ,,A betű öl, a Lélek éltet" (2Kor 3,6). A Szentírást ugyanazzal a lelkülettel kell értelmezni, mint ahogy megírták. Jézus Krisztussal a kinyilatkoztatás beteljesedett, de a Szentlélek folytatja a tevékenységét, továbbra is sugalmaz az Egyháznak a Szentírás tanításában.
Végül Ferenc pápa a megtestesülés tényét figyelembe véve hangsúlyozza, hogy nem lehet semmiféleképpen elkülöníteni a Szentírást és a hagyományt, mert azok együtt alkotják a kinyilatkoztatás egyetlen forrását. Amikor a Szentírást a Szentlélekben olvassuk, ahogy azt írták, akkor az mindig új és tápláló marad. Segít abban, hogy az önzésből kilépjünk a megosztás és a szolidaritás útjára. Ehhez kérte Ferenc pápa Szűz Mária segítségét Isten Igéje befogadásának zarándokútján.

Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
Rózsaeső imaestet a budapesti Örök imádás-templomban
  2019-09-30 22:30:51, hétfő
 
  Mennyi időt vesztegettünk el máris! ... ,,Nem éltem igazán." ... Vagy a múltban voltak, vagy a jövőben; a most, a jelen pillanat öröme, boldogsága, kincse, gyümölcse kimaradt. Amelyek mögött a jelen pillanat szentsége húzódik meg.
Lisieux-i Szent Teréz emléknapjára készülve a Nyolc Boldogság Közösség idén is megrendezte a Rózsaeső imaestet a budapesti Örök imádás-templomban - két egymást követő napon, szeptember 28-én és 29-én. A kármelita Béri Renátó a második napon a most erejéről és boldogságáról beszélt.
...... ..........


Visszatérni a jelenbe, a valóságba az irreális idősíkokból, és megtalálni a jelent mint erőforrást, erről akar beszélni, bár nem a téma szakértője - kezdi elmélkedését Béri Renátó. - Avilai Teréz, Keresztes Szent János és Lisieux-i Kis Szent Teréz írásaiból igyekezett megérteni az erre vonatkozó tanításokat - mondja.
- Kis Szent Teréz Énekem a mai naphoz című verse a jelen pillanat éneke, a most dicsőítése. Első sorai így hangzanak: ,,Az életem csak egy pillanat, egy múló óra csupán. / Az életem egyetlen nap, mely elillan, elszáll. / Ó, Istenem, te tudod: ahhoz, hogy szerethesselek téged, / nincs másom, csak ez a mai nap. // Szeretlek téged, Jézus, utánad vágyakozik lelkem; /csak egyetlen napra még maradj támaszom!" Azt kéri Jézustól, hogy ma tudjon hűséges lenni hozzá. Ez reális, megvalósítható. Amikor azt mondjuk Istennek: ,,örökké szeretni foglak, soha többé nem követek el bűnt", irreális elvárásokat fogalmazunk meg magunkkal szemben, és az elménk ettől ,,kiakad". Sokkal inkább megélhető, és kevésbé félelmetes, ha azt mondjuk neki: ,,csak a mai napon hadd szeresselek téged".

Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Budapest képekben, hírek  
Szent Mihály ünnepe Veszprémben
  2019-09-30 22:00:16, hétfő
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Csaba testvér intő szavai
  2019-09-30 21:57:31, hétfő
 
  A Kongói Demokratikus Köztársaságba megyünk, meglátogatjuk Hardi Richárd testvérünket a Dévai gyerekekkel, legalábbis virtuálisan! Szeretnék e közép Afrikai országról néhány képet bemutatni, a gyerekeinknek tapasztalataimról beszámolni... Afrikából jövet, Csaba t.
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Heiter Róbert Gottfried atya gondolatai
  2019-09-30 21:55:08, hétfő
 
  Gondolatok évközi 26. vasárnapra.
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Velem Szent híd kápolna - Lelki vezető: Székely János volt
  2019-09-30 12:13:21, hétfő
 
  170 éves fogadalmukat teljesítve, 2019. szeptember 29-én a perenyei hívek elzarándokoltak a velemi Szent Vid-kápolnához. Útjukon Székely János megyéspüspök is elkísérte őket.
170 éve, 1849 őszén az ország a szabadságharc bukásán kesergett. A perenyeieket azonban más gond is gyötörte. 1849. szeptember 26-a és november 28-a között kolerajárvány tizedelte a lakosságot. A helybeliek a járvány elmúlásáért imádkozva elzarándokoltak a Szent Vid-kápolnába. A közösség fohásza meghallgatásra talált: a faluban megszűnt a gyilkos kór, a többi községben viszont még 1850 elején is szedte áldozatát. A perenyeiek fogadalmat tettek: ezentúl hálából hálából a Szűzanya és Szent Vid mártír tiszteletére minden esztendő szeptemberében a gencsi Szentkút búcsúja (azaz Szent Kereszt felmagasztalása, szeptember 14-e és másnap, Fájdalmas Szűzanya ünnepe) utáni vasárnapon elzarándokolnak az ősi szent helyre. E nemes hagyományt azóta - még a kommunizmus idején is - megtartották a hűséges perenyei hívek és buzgón elzarándokolnak a velemi kápolnához. Idén sem volt ez másként, a híveket Székely János megyéspüspök is elkísérte az úton. A reggel 6 órakor induló zarándokcsoporthoz számosan csatlakoztak az út során. Medgyesy S. Norbert vezetésével végig énekelték a hívek az utat. 11 órakor kezdődött az ünnepi szentmise a Szent Vid-kápolnában. Szentbeszédében Székely János kiemelte: sok áldás fakadt a 170 évvel ezelőtti fájdalmas kolerajárványból. 170 év alatt több ezren tették meg hittel az utat a Szent Vid-kápolnához. A tragédiából élet, hit fakadt. Sokszor van ez így az emberi életben is, és a Biblia lapjain is. Az evangéliumban is ezt halljuk: Jézus keresztjéből élet fakadt, amikor a kereszt alatt álló anyjának azt mondja: Asszony, nézd a Te fiad.
Ezzel a Biblia felidézi az első asszony teremtését. Azért nevezi a kereszt alatt anyját asszonynak, hogy emlékeztessen Évára, ezzel a Teremtésre, az asszony megalkotására aki minden élő anyja. Hasonló történik a kereszten: egy új teremtés. Az új Ádámnak, Jézusnak odalát is megnyitják, ahogy Ádámét is az Úristen Éva teremtéséért. Jézus oldalából az Egyház született meg, az Istennek szentelt család, aminek első és legtökéletesebb tagja Mária, aki minden élő anyja. Jézus a szülés fájdalmát szenvedi értünk és ebből megszületik egy tiszta világ. A szívéből víz és vér ömlik, ami jelképezi Isten kegyelmét ami megtisztít és újjáteremt, mondta Székely János.
Isten szeretetének lett társa, szemlélője, együtt szenvedője a Szűzanya, aki ott állt Jézus keresztje alatt, tette hozzá a megyéspüspök, hangsúlyozva: Mária társa lett Jézusnak a megváltás művében. Minket is arra tanít, hogy legyünk Jézus társai a szeretet titkában, az újjáteremtés titkában, a megváltásban.
...... ........... .............

 
 
0 komment , kategória:  Dr. Székely János püspök  
Szent Mihály himnusz
  2019-09-30 11:54:51, hétfő
 
  Ismeretlen szerző, Kájoni Kancionale 1695:
Szent Mihály himnusz

Szent Mihály arkangyal, Isten bajnoka,
az Úr kiválasztott erős harcosa,
te vagy, kinek égi hatalma
poklok sötét hadát megrontja.

Te, ki a Sátánnal bátran megvívtál,
,,ki olyan, mint Isten?", így kiáltottál,
urad mellett zászlót emeltél,
angyalok közt első te lettél.

Mi nagy bátorságos, erős vezérünk,
rád bízta az Isten keresztény népünk,
oltalmazd meg minden veszélytől,
az ördög nagy erejétől!

Bátorítsd félő, gyenge szívünket,
védelmezd a harcban mi szent ügyünket,
vezéreld a jóra éltünket,
hogy elnyerjük üdvösségünket! Amen!

...... ..........

 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Dióa, mint születési fám
  2019-09-30 11:28:31, hétfő
 
  A zöld képet a facebook szerver generálta
...... .......

 
 
0 komment , kategória:  saját készítés  
Ferenc pápa a menekültek világnapján:
  2019-09-30 11:00:57, hétfő
 
  Ferenc pápa a menekültek világnapján: Nem maradhatunk érzéketlenek az emberek nyomorúságával szemben.
Szeptember 29-én, az elvándorlók és menekültek világnapján a Szentatya a Szent Péter téren mutatott be szentmisét, melyen több tízezer zarándok, számos bevándorló és menekült vett részt. Homíliájában kiemelte, hogy keresztényként kötelességünk szembeszállni az igazságtalan társadalmi viszonyokkal, és a legszerencsétlenebbek mellé kell szegődnünk.
A pápa magyarra fordított homíliáját teljes terjedelmében közöljük. Link
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
A nemzetek miséje Budapesten
  2019-09-30 10:56:53, hétfő
 
  Sokféle nyelvben is egy Egyházat alkotunk - Első alkalommal ünnepelték a nemzetek miséjét Budapesten.
Hazánkban első alkalommal szervezték meg és ünnepelték a nemzetek miséjét a Szent István-bazilikában szeptember 28-án. A többnyelvű, koncelebrált szentmisére Erdő Péter bíboros hívta a főegyházmegye területén rövidebb-hosszabb ideig tartózkodó idegen nyelvű híveket. A főcelebráns Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök volt.
...... .......Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Budapest képekben, hírek  
     1/36 oldal   Bejegyzések száma: 354 
2019.08 2019. Szeptember 2019.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 354 db bejegyzés
e év: 4631 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 85
  • e Hét: 2209
  • e Hónap: 24871
  • e Év: 362868
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.