Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/34 oldal   Bejegyzések száma: 339 
Július 1-jén gyűjtik a péterfilléreket
  2018-06-30 19:46:42, szombat
 
  2018. június 30. szombat 19:00
A Magyar Katolikus Egyház június 29., a Szent Péter és Pál apostolok ünnepe utáni első vasárnap, idén július 1-jén tartja a péterfillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
A rózsafüzér húsz titokkal
  2018-06-30 19:43:57, szombat
 
  A rózsafüzér húsz titokkal - Szent II. János Pál gondolatai alapján
2018. június 30. szombat 11:01
II. János Pál pápa szentté avatása alkalmából jelentette meg a Csornai Premontrei Apátság a rózsafüzér imádkozását segítő füzetet, amelynek első kiadása a néhai Szentatya által meghirdetett rózsafüzér évében látott napvilágot
...... ......


Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
Nyári hangulat a természetben
  2018-06-30 10:27:04, szombat
 
  ...... ..........

 
 
0 komment , kategória:  Versek, képek nyárra  
Lackfi János verset írt az iraki hazatérőkért
  2018-06-30 10:21:28, szombat
 
  2018. június 29. péntek 19:28
Lackfi János költő ,,Neam mondja" című versében egy iraki, az Iszlám Állam elől menekülő, menekülttáborban oltalmat találó édesanya gondolatainak ad hangot.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Erdő Péter bíboros a konzisztórium után:
  2018-06-30 10:10:23, szombat
 
  Erdő Péter bíboros a konzisztórium után: küldetésünk mindig az egész világhoz szól!
2018. június 30. szombat 08:26
Június 28-án konzisztórium keretében Ferenc pápa 14 új bíborost kreált. Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén június 29-én pedig a pápa szentmisét mutatott be. Erdő Péter bíboros, prímás részt vett a konzisztóriumon és koncelebrált a pápával a szentmisén.
........


Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
A római Egyház első szent vértanúi 06.30
  2018-06-30 10:06:07, szombat
 
  Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Sem élet, sem halál nem szakíthat el minket Isten szeretetétől.
Testvéreim!
Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
Ki emel vádat Isten választottal ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?
Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint írva van: ,,Teérted irtanak mindennap bennünket, és úgy tekintenek minket, mint a leölésre szánt juhokat"
De mindezeken diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
Ez az Isten igéje. Róm 8,31b-39

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket.
Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz:
Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket! Sokan jönnek ugyanis majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok a Krisztus« és sokakat megtévesztenek. Háborúkról fogtok majd hallani és háborús hírekről. Vigyázzatok, ne rémüldözzetek; ezeknek be kell következnie, de ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhség, dögvész és földrengés lesz itt is, ott is. De ez még csak kezdete a gyötrelemnek. Szorongattatásban lesz részetek, sőt megölnek benneteket, s nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket.
Sokan eltántorodnak a hittől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Sok hamis próféta lép majd fel, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság elhatalmasodásával sokakban kihűl a szeretet.
Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül."
Ezek az evangélium igéi. Mt 24,4-13

- Katolikus oldalon Link
Róma városának vértanúi a város égését (64. július 17--23.) követően haltak meg, csak azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem ismerjük, valamennyien Szent Péter és Szent Pál tanítványai voltak. Valószínűleg az ő szenvedésükre utal Szent Péter, amikor első levelében ezt írja az Asia tartományában élő keresztényeknek: ,,Szeretteim, ne lepődjetek meg azokon az égő fájdalmakon, amelyek megpróbáltatásul érnek titeket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. Ehelyett inkább örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulásának napján majd ujjongva örülhessetek'' (1Pét 4,12--13).

- Katolikus rádió oldalon
A Néró császár által kezdeményezett üldözés áldozataira emlékezünk. A vértanúk áldozata nem elriasztotta, hanem vonzotta az embereket a keresztény hithez. Mai életünk vajon mennyire vonzó a világban. Életünk példája nyomán hány ember sóhajt fel, hogy bárcsak én is köztetek lehetnék?
Mai szentmisénkben a római őskeresztény egyházközség legelső szent vértanúira emlékezünk, akiket Néró császár alaptalanul nyilvánított a nagy római tűzvész okozóinak. 64. október 13-án, a császár trónra lépésének tizedik évfordulója alkalmával egy népünnepély látványosságai között cirkuszban keresztre feszítették, vagy cirkuszi játékok keretében meggyilkolták, vagy szurokba mártva és fához kötözve égő fáklyaként meggyújtották őket. Erről a pogány történetíró Tacitus Annaleseiben és Kelemen, római püspök a korintusiakhoz írt levelében tanúskodik.
Esztergom-Budapest: Lékai László bíboros érsek halálának évfordulója (1986)
Hívek könyörgése:
Amikor imádságunkkal mások érdekében közbenjárunk, hallgass meg, Urunk!
Kérünk ennek a városnak sok-sok lakójáért, a sok ártatlan csecsemőért, és a sokat szenvedett öregekért: vonzzad őket magadhoz, tégy bennünket eszközeiddé, hogy segítsünk nekik rád találni! Hallgass meg, Urunk!
Hogy annyi ellenséges körülmény, annyi rossz közepette, belőlünk sose haljon ki a remény és a szeretet! Hallgass meg, Urunk!
Erősíts meg a senkinek föl nem tűnő, hétköznapi helytállásban! Minden hétfőn légy velünk, amikor nekifeszülünk a heti kereszthordozásnak! Hallgass meg, Urunk!
Köszönjük, hogy a római vértanúk annyira szerettek téged, hogy életüket se sajnálták barátságodért. Bocsásd meg a mi közömbösségünket még barátaink iránt is, és a reménytelen szeretetlenséget a legkisebben iránt, akikkel Te azonosítottad magad! Hallgass meg, Urunk!
Hogy ne csak a szorongattatások és a bajok, hanem még a jólét meg a siker se szakítson el minket a Te szeretetedtől! Hallgass meg, Urunk!

- Wikipedia oldalon Link

- Farkasréti plébánia oldalon Link

- Ktp oldalon Link

- Jeles napok oldalon Link

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
12. évközi hét szombat 0630
  2018-06-30 09:52:07, szombat
 
  EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus megjutalmazza hitéért a kafarnaumi századost.
Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt:
,,Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: ,,Megyek és meggyógyítom őt."
A százados ezt válaszolta: ,,Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« - elmegy; a másiknak: »Jöjj ide!« - akkor hozzám jön; és szolgámnak: »Tedd ezt!« - és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: ,,Bizony, mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, a választott nép fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Ott sírnak majd, és fájdalmukban csikorgatják fogukat." A századosnak pedig azt mondta Jézus: ,,Menj, és legyen úgy, amint hitted." És meggyógyult a szolga még abban az órában.
Ezután Jézus Péter házába ment. Látta, hogy annak anyósa lázas betegen fekszik.
Megérintette kezét, mire a láz elhagyta őt. Fel is kelt, és szolgált neki. Amikor beesteledett, sok, ördögtől-megszállott embert vittek Jézushoz. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjék Izajás próféta jövendölése: ,,Gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket ő hordozta."
Ezek az evangélium igéi. Mt 8,5-17
---------OLVASMÁNY a Siralmak könyvéből
Gyászének Jeruzsálem pusztulása fölött.
Kímélet nélkül elpusztította az Úr Jákob minden lakóhelyét, haragjában lerombolta Júda városainak bástyáit, földre sújtotta és elpusztította az országot és fejedelmeit.
Némán ülnek a földön Sion elöljárói, port hintenek fejükre, szőrruhába öltöznek; földig hajtják fejüket Jeruzsálem leányai.
Szemem elbágyadt a sírástól, bensőm megrendült, életerőm fogytán van népem nyomorúsága miatt, mert elalél a kisded és a csecsemő a város utcáin.
Így szóltak anyjukhoz: ,,Hol az étel és ital?"
Az éhségtől hullottak el, mint a sebesültek a város utcáin, amikor kilehelték lelküket anyjuk ölén.
Mivel vesselek össze, és mihez hasonlítsalak, Jeruzsálem leánya? Mivel mondjalak egyenlőnek, hogy vigasztaljalak, Sion szűz leánya; mert nagy a te romlásod, mint a tenger, ki gyógyíthatna meg téged?
Amit a te prófétáid jósoltak, csalárdság volt és balgaság, nem tárták fel gonoszságodat, hogy jóra fordítsák sorsodat; hamis látomásokkal hitegettek, becsaptak és félrevezettek. Kiálts szívből az Úrhoz, zokogj, Sion leánya, patakként folyjon könnyed éjjel és nappal, ne engedj magadnak nyugalmat, ne szűnjék meg sírni a szemed!
Kelj fel, jajgass az éjben az őrváltások kezdetén, öntsd ki szívedet, mint a vizet, az Úr színe előtt!
Emeld fel hozzá kezedet kisdedeid életéért, akik elaléltak az éhségtől minden utca szögletén.
Ez az Isten igéje. Siral 2,2.10-14.18-19

Imádság
Mindenható és teremtő Istenünk! Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Szívünkbe adtad a vágyat, hogy téged keressünk és benned találjuk meg boldogságunkat. Fiad, Jézus azt kéri tőlünk, hogy hozzá váljunk hasonlóvá. Segíts minket, hogy arcunkon hordozzuk Jézus arcát! Segíts, hogy egészen odaadjuk, felajánljuk magunkat neked! Adj nekünk bölcsességet, hogy felfogjuk Jézus szavainak értelmét, komolyan vegyük azt és megadjunk neked mindent, ami téged illet!

Elmélkedés
Első olvasásra szokásos csoda-elbeszélésnek tűnik számunkra a mai evangélium. Valaki Jézus segítségét kéri és ő eleget tesz a kérésnek, csodás módon meggyógyítja a beteg szolgát. De ha jobban odafigyelünk a történetre, akkor észrevesszük, hogy nem a beteg szolga áll az elbeszélés középpontjában, hanem a pogány katonatiszt, aki hittel fordul Jézushoz szolgája érdekében. A történet legfontosabb kijelentése az, amikor az Úr megdicséri az ő hitét: ,,Bizony, mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben."
Hite mellett a százados tanúságot tesz tapintatosságáról és alázatáról is. Jól tudja, hogy Jézus, zsidó emberként nem léphet be házába, a törvények szerint tisztátalanná válna, ha betérne egy pogány személy házába. Ezért nem is ezt kéri, hanem csak egy gyógyító szót. Hiszi, hogy ennek a kimondott gyógyító szónak távolból is hatása, eredménye lesz. Katonaként jól tudja, hogy a parancsszónak milyen ereje van, beosztottjai engedelmesen teljesítik minden utasítását. Most nem parancsnokként áll Jézus elé, nem követelőzik és nem utasítást ad, hanem alázatosan kéri tőle, hogy szavának erejével segítsen beteg szolgáján. Kérésével beismeri, hogy az ő szavának ugyan nincs gyógyító ereje, de bízik abban, hogy Jézus szavának hatására szolgája meggyógyul.
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Varga László: Örök barátság
  2018-06-29 23:25:13, péntek
 
  Videó Link

Videó Link

Dal szövege
Fehér galamb száll fen az égen
Gyöngéd szíve megérintett engem
Rideg sivár volt mindig az életem
De Ő szeretetet hozott nekem

Mosolygós arccal, bíbor fénnyel
Közelítette gyöngéden szívem
Napsugárban, esőben, szivárványban
Szárnyai alatt védelmezett engem

//: Örök Barátság de jó hogy vagy nekem
Fehér galambnak megköszönhetem
Tiszta szeretetet hoztál életembe
Áldjon az Isten ezért Téged
Örök Barátság de jó hogy vagy nekem
Fehér galambnak megköszönhetem
Tiszta szeretetet hoztál életembe
Áldjon az Isten ezért Téged ://


Fehér galamb oly szépen kérlek
Csodás lelked tartsd meg végleg
Áldott jó szíved átadod majd nekem
Barátnőként szeretni foglak Téged

//: Örök Barátság de jó hogy vagy nekem
Fehér galambnak megköszönhetem
Tiszta szeretetet hoztál az életembe
Áldjon az Isten ezért Téged: //

Egy igaz barátság sokat mondó lehet
Szép a sorstól hogy utamba ejtett
A lelked és szíved nálam megtaláltad
Köszönöm hogy igaz barátnőd lehetek


Megzenésítette: Varga László

 
 
0 komment , kategória:  Dal szövegek és videó  
Hálaadó szentmisét mutattak be Ferenc pápáért Budapesten
  2018-06-29 23:15:09, péntek
 
  2018. június 29. péntek 21:38
Ferenc pápa megválasztásának ötödik évében Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, június 29-én hálaadó szentmisét mutatott be Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, a konferencia tagjaival a budapesti Szent István-bazilikában.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Az érseki pallium – Jelképe Krisztusnak, a Jó Pásztorn
  2018-06-29 23:10:49, péntek
 
  Az érseki pallium - Jelképe Krisztusnak, a Jó Pásztornak, aki gondját viseli nyájának
2018. június 29. péntek 17:10
Ferenc pápa Szent Péter és Pál apostolok főünnepén a Szent Péter téren tartott ünnepi szentmise keretében megáldotta a palliumokat. Az érseki jelvényről, eredetéről, jelképéről írunk.
A pallium a Jó Pásztor alakját idézi, aki vállára veszi az elveszett bárányt. Jogi értelemben a pallium a Péter-utód, a római pápa iránti joghatósági engedelmesség látható kifejezése.
...... ........


A pallium a metropolitai hatalom jelvénye és a Szentszékkel fennálló közösség jele. Felhatalmazás, s egyben biztosíték is az Egyház egységének munkálására. A pápa Szent Péter és Pál apostolok főünnepén áldja meg.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
     1/34 oldal   Bejegyzések száma: 339 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 339 db bejegyzés
e év: 4978 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 851
  • e Hét: 1924
  • e Hónap: 24586
  • e Év: 362583
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.