Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 27 
A két természet
  2017-05-20 19:36:22, szombat
 
  A két természet


Tudnunk kell, hogy minden keresztyénnek két természete van (Róm 7,14-25). Az egyik a régi, gonosz, romlott természet, amellyel született. A másik az új, tiszta, szent természet, amelyet a megtéréskor kapott meg. Nevezhetjük az egyiket ádámi természetnek, a másikat pedig krisztusi természetnek. Egy keresztyén így fogalmazta ezt meg: ,,A bűnt elvették a szívemből, de a nagyapám még ott van a csontjaimban."
A régi természet teljesen rossz. Pál tapasztalata a miénk is, amikor azt mondja: ,,Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó..." (Róm 7,18) Ezért nem szabad semmi jót keresnünk a régi természetünkben, és sose lepődjünk meg, vagy ne legyünk csalódottak, ha nem találunk benne jót. Nem csupán teljesen rossz; javíthatatlanul rossz! Nem jobb egy hosszú, szent élet után sem, mint amilyen volt az élet kezdetén. Valójában Isten nem foglalkozik a régi természet megjavításával. Elítélte azt a Golgota keresztjén, és azt akarja, hogy halottak legyünk a próbálkozásaival szemben, amikor az életünket akarja irányítani.
Pál egy holttesthez hasonlította a régi természetet, ami a hátára lett kötözve. (A holttest nyilvánvalóan bomlik és bűzlik.) Vele volt, bármerre ment, és arra késztette őt, hogy gyötrelmesen felkiáltson: ,,Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?" (Róm 7,24)
Az új természet Krisztus élete, ezért teljesen jó, és csak jóra képes. Tiszta, nemes, tisztességes, kedves és igaz. Minden gondolata, vágya, motivációja és cselekedete krisztusi.
Nem meglepő, hogy két ilyen ellentétes természet állandó harcban van egymással. (Nemigen tudnak békében élni egymással, ugye?) Ez a konfliktus a megtéréskor kezdődik. Az új hívő egy belső küzdelmet tapasztal, amelyet korábban soha nem érzett. A régi természet igyekszik lehúzni őt, mint a gravitáció törvénye, miközben az új természet fel akarja őt emelni a szentség felsőbb szintjeire. A harc olyan heves, hogy a hívő gyakran kísértést érez a kétkedésre az üdvösségében. De nem szabad kételkednie! Maga az a tény, hogy dúl benne ez a konfliktus, annak a jele, hogy üdvössége van. Nem érezné ezt, ha nem lenne benne két természet.
A két természet konfliktusa Rebeka tapasztalatához hasonlítható, amikor érezte, hogy ikermagzatai küzdenek a méhében, és így kiáltott: ,,Miért vagyok én így?" (Károli-ford.) Ami Rebeka méhében történt, az történik Isten minden igaz gyermekének a szívében, akik Istennel igyekeznek előre haladni:

Amikor tudatában vagyunk a Szentlélek jelenlétének, annak is tudatában leszünk, hogy az áruló is ott van bent. Ezért a fiatal keresztyén hajlamos felkiáltani: ,,Miért vagyok így?" Az idősebb ,,testvér", a test akarja, hogy így legyen. Az ifjabb ,,testvér", a Lélek csendes és nyugodt, látszólag képtelen érvényesülni. De a mi esetünkben, és Rebeka gyermekeinek esetében is, az idősebb szolgál a fiatalabbnak. Mert Isten azokra ígért áldást, akik a Lélekből származnak, és sosem azokra, akik testből. (Barnhouse)

A küzdelem, ami a megtéréskor kezdődött, egész életen át folytatódik. Olyan harc ez, amelytől nincs eltávozás csak a halálon vagy az elragadtatáson keresztül. De a jó hír az, hogy meg fogunk szabadulni a régi természettől abban a pillanatban, amikor meglátjuk a Megváltót, mert Őt meglátni azt jelenti, olyanná lenni, mint Ő.
Fontos felismernünk, hogy Isten minden gyermeke küzd ezzel a problémával. Pál emlékeztet arra, hogy semmilyen kísértés nem érhet bennünket csak ami legyőzhető az ember számára (1Kor 10,13).
A fiatal emberek, akik az ifjúkor vágyaival küzdenek, hajlamosak azt hinni, hogy az idősebb emberek, a prédikátorok vagy misszionáriusok mentesek a sötét szenvedélyektől és erős kísértésektől. Nem így van! Ahogy Rebekának két magzat küzdött a méhében (1Móz 25,22-23), úgy minden hívőben két természet küzd egymással.
A régi természet azzal táplálkozik, ami tisztátalan, míg az új természet arra éhes, ami tiszta és szent.
Olyanok, mint a holló és a galamb, amiket Noé bocsátott ki a bárkából. A tisztátalan holló sodródó tetemekkel és szeméttel táplálkozott. De a galamb visszatért a bárkához mindaddig, amíg nem talált egy tiszta helyet, ahol leszállhat és ehet (1Móz 8,6-12). A régi természet tehát szeret hollywoodi vágyakon és tévészennyen táplálkozni. De az új természet Isten Igéjének igaz tejét szereti. Ennek fontossága abban a tényben rejlik, hogy amelyik természetet tápláljuk, az a természet fog győzni. Egy ember panaszkodott arra, hogy a kutyái mindig verekszenek. A barátja megkérdezte: ,,Melyik kutya győz?" Ő így felelt: ,,Amelyiknek azt mondom: Teperd le!" Így kell bánni a két természettel is. Amelyiknek azt mondjuk, ,,teperd le", az fog győzni. Ezt mutatja be a kakukk példája. Ez a madár egy másik madár fészkébe rakja a tojását, és azzal költeti ki annak a tojásaival együtt. Amikor az anyamadár élelmet hoz a fészekbe, nyitott csőrök várnak rá. Minden attól függ, melyik fióka kapja meg a táplálékot. Ha a fiatal kakukknak sikerül megszerezni, hamarosan kilöki a fészekből a többi fiókát. Így van a mi életünk fészkében is.

William MacDonald
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Isten hármas egysége
  2017-05-20 18:42:30, szombat
 
  Isten hármas egysége


A szentháromság tana nehéz és érthetetlen számunkra. Egyesek úgy vélik, hogy a keresztyénség lehetetlen nézetet tanít: 1+1+1=1. Világosan látszik, hogy ez az egyenlőség nem igaz. A Szentháromság szó nem három isten kapcsolatát fogalmazza meg, hanem egy Istenét, aki három személy. A Szentháromság nem triteizmust jelent, vagyis azt, hogy létezik három lény, akik együtt jelentik Istent. A Szentháromság szó használatával megkíséreljük kifejezni az istenség teljességét mind egysége, mind különfélesége vonatkozásában.
A Szentháromság történelmi megfogalmazása szerint Isten egylényegű és három személy. Bár a megfogalmazás titokzatos, sőt látszólag ellentmondásos, valójában azonban semmiképpen sem jelent ellentmondást. Az istenség egységét lényege vagy lénye, míg különféleségét személye emeli ki.
Bár a Szentháromság szót nem találhatjuk meg a Bibliában, a fogalmat világosan láthatjuk. A Biblia egyrészt erősen hangsúlyozza Isten egységét (5Mózes 6:4), másrészt világosan igazolja az Atya, a Fiú és a Szentlélek teljes istenségét. Az egyház elvetette a modalizmus és a triteizmus eretnek tanítását. A modalizmus tagadja, hogy az istenségben különböző személyek léteznek, és azt állítja, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek csak Isten kijelentésének különböző módjai. A triteizmus viszont - helytelenül - azt jelenti ki, hogy három lény létezik, amelyek együtt alkotják Istent.
A személy szó nem az istenség lényegében (esszencia) jelent különbséget, hanem az istenségen belüli szubszisztens létezést jelent. A Szentháromság Isten személyeinek szubszisztens létezése valóságos, de nem lényeges különbség abban az értelemben, ami az istenség lényét vagy lényegét illeti. Mindhárom személy az istenség tiszta lényegében létezik. A szubszisztens létezés az isteni lény működési vagy hatókörében jelent különbséget, de semmiképpen sem jelent külön lényt vagy lényeget. A Szentháromság Isten minden személye rendelkezik az istenség minden tulajdonságával.
A Szentháromság minden egyes személye által végzett munkában is különbség van. A megváltás bizonyos értelemben a Szentháromság mindhárom tagjának a műve. A végrehajtás módjában azonban különböző feladatok léteznek az Atya, a Fiú és a Szentlélek szerepének megfelelően. Az Atya kezdeményezi a teremtést és a megváltást; a Fiú váltja meg a teremtett világot; és a Szentlélek alkalmazza a megváltást a hívőkre, amikor újonnan szül és megszentel.
A Szentháromság nem utal Isten részeire, sőt szerepeire sem. Az olyan emberi analógiák, mint amikor egy férfi például egy személyben apa, fiú és férj, nem szemléltetik igazán Isten természetének a titkát.
A Szentháromság tana nem magyarázza meg teljesen Isten titokzatos lényét, inkább azokat a határokat tűzi ki, amelyeken nem szabad túllépnünk. Meghatározza véges gondolkozásunk határait. Megköveteli, hogy maradjunk hűségesek a Biblia kijelentéséhez, miszerint Isten az egyik értelemben egy, míg a másik értelemben három.

Összefoglalás:

1.A Szentháromság tana Isten hármas egységét igazolja.
2.A Szentháromság tana nem ellentmondás: Isten lényegileg egy, de három személy.
3.A Biblia mind Isten egységét, mind az Atya, a Fiú és a Szentlélek istenségét igazolja.
4.A Szentháromságot az Atya, a Fiú és a Szentlélek munkája különbözteti meg.
5.A Szentháromság tana határt szab az ember Isten természetével kapcsolatos találgatásainak.

Ajánlott bibliai olvasmányok: 5Móz 6:4; Mt 3:16-17; Mt 28:19; 2Kor 13:13; 1Pt 1:2

R. C. Sproul
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Üdvösség
  2017-05-20 18:10:12, szombat
 
  "Ha valakinek valami vagy valaki fontosabb Istennél, az elmegy az örök élet mellett."  
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Krisztus tud segíteni
  2017-05-20 15:30:58, szombat
 
  "Krisztus pontosan tudja, min megyünk keresztül, ezért tud segíteni."

- John F. Macarthur -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Igaz Istenimádat
  2017-05-20 15:30:07, szombat
 
  "A Biblia Istene Fiában szólt hozzánk. Az isteni dicsőség ismeretének fénye Jézus Krisztus arcából sugárzik reánk. Vajon az Úr Jézus Krisztus személyét és cselekedeteit úgy fogom föl mint Isten természetének és kegyelmének legtökéletesebb, végső kijelentését? Vajon Őt látom Isten minden céljának középpontjában?
Ha képes vagyok erre igent mondani, ha képes vagyok lélekben fölmenni a Golgotára és ott az Istentől kínált megoldást megragadni, akkor tudom, hogy valóban az egy igaz Istent imádom, hogy Ő az én Istenem, s hogy az örök életet már most kóstolhatom, ahogy maga az Úr mondta: 'Az pedig az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.' (Jn 17,3)"

- J. I. Packer -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Bálványimádás
  2017-05-20 15:28:55, szombat
 
  "Templomainkban nincsenek bikaképek, s talán feszületet sem tartunk odahaza; de vajon igazán a Biblia Istenét, a három-egy Jehovát imádjuk, az egy igaz Istent? Vajon nem idegenek Istentől az Istenről alkotott gondolataink, s nem valami más Istenben hiszünk - ahogy a muzulmán, a zsidó vagy a Jehova tanúja sem a keresztyén Istenben hisz?"

- J. I. Packer -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Bálványimádás
  2017-05-20 15:28:12, szombat
 
  "Mindenféle ember-alkotta, tapintható vagy gondolati istenkép egy istentelen, bűnös világ állandó árukészletéből származik, és sohasem egyeztethető össze Isten tulajdon, szent Igéjével. Istent ábrázolni nem más, mint emberi forrásból meríteni Istenről való gondolatainkat, ahelyett, hogy magától Istentől tudakozódnánk; ezért tilalmas a képfaragás."

- J. I. Packer -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Bálványimádás
  2017-05-20 15:27:32, szombat
 
  "Aki istenképeket alkot, azokat istentiszteleti célokra használja, és nyilvánvalóan teológiáját is óhatatlanul ezekről az ábrázolásokról mintázza, az hajlamos lesz Isten kinyilatkoztatott akaratának egészét semmibe venni. Aki sokat és szívesen foglalkozik 'faragott képekkel', az még nem tanulta meg Isten Igéjét szeretni és követni. Aki emberkézzel vagy emberi értelemmel alkotott ábrázolások segítségével szeretne Istenhez jutni, az aligha fogja Isten kijelentését valóban komolyan venni."

- J. I. Packer -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Szakadjatok el a bűntől!
  2017-05-20 15:26:38, szombat
 
  "Így van ez közületek sokakkal, akik minden keresztyén kiváltságot élveztek, és mégsem vagytok megmentve. Az Úr asztalához járultok, és eszitek és isszátok testének és vérének a jegyeit, és mégis megmentetlenek maradtok. Úgy látszik, mintha Isten gyülekezetéhez tartoznátok, és ha ott van valamilyen kiváltság, akkor részesültök belőle. Ha közös összejövetel van, akkor nem vagytok kizárva. Ha valamilyen öröm van, akkor az előletek sincs elzárva. Végül majd ezt kell mondanotok: 'Előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál' (Lk 13,26). És ó, milyen rettenetes lesz, amikor hallani fogjátok az Úr válaszát: 'Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők!' (Lk 13,27) És így lesz az, ha nem szakadtok el a bűntől, hanem újra és újra kacérkodtok vele."

- C. H. Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Szomorú dolog
  2017-05-20 14:39:09, szombat
 
  "Szomorú, szomorú dolog lesz, ha azok, akiket a házasság köteléke kapcsolt össze, egyszer örökre el lesznek szakítva egymástól. Együtt élni és dolgozni, együtt szenvedni, és Isten gondviselése folytán többször is együtt megszabadulni bajokból, együtt látni, hogy nőnek fel a gyermekeink, és végül mégis elszakadni egymástól, és soha többet nem találkozni, ez valami elképzelhetetlen dolog. Reszkessetek, akiknek az egymás iránti szeretete nem Krisztuson alapul, mert a kapcsolatotoknak egyszer vége lesz. Mit mond az Üdvözítő? 'Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Két asszony őröl ugyanott, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik' (Lk 17,34-36). Nem számít, mennyire szoros a kapcsolat - a hitetlennek egyszer el kell válnia Isten élő gyermekétől. Ha a világon csüngsz, és visszatekintesz, akkor el vagy veszve, még ha Isten gyermekeivel együtt ettél és ittál is, és még ha közeli rokonságban is voltál velük."

- C. H. Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 27 
2017.04 2017. Május 2017.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 7 db bejegyzés
e hónap: 812 db bejegyzés
e év: 7303 db bejegyzés
Összes: 18675 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 951
  • e Hét: 6244
  • e Hónap: 27894
  • e Év: 27894
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.