Belépés
faciendum.blog.xfree.hu
"Fordítsd az arcodat a nap felé, és minden árnyék mögéd kerül." HELEN KELLER dr Szűcs Ildikó
1961.01.18
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
bölcs gondolatok
  2007-03-24 20:06:14, szombat
 
  Euripidész örökérvényű mondásával:
Őrült, aki halni vágy, még a rút élet is szebb, mint a szép halál.

Kung Fu-Ce:
Mondd el és elfelejtem; Mutasd meg és megjegyzem; Engedd, hogy csináljam és megértem.
A bölcs mindent magában keres, a balga mindent másokban.
Ha erőd kevés, akkor félúton kidőlsz, de ne feküdj le, már az út elején.

Lao-Ce:
Az eredethez visszatérni annyi, mint megnyugodni.
Aki kapni akar, tanuljon meg adni.
Aki sokat gyűjt, sokat veszthet.

Lia-Csin:
Sokat kell olvasnod ahhoz, hogy megtudd, milyen keveset tudsz.

Thuküdidész:
A hatalom valamennyi megnyilvánulása közül az önmérséklet a legnagyobb hatású.

Buddha:
Az élet szenvedés.
Amíg elménk telítve van vágyainkkal, az élvezetek iránti sóvárgással, addig csak szenvedés lehet a sorsunk, mert minden élvezet mögött ott leselkedik a büntetés.
A gyűlöletnek csak a szeretet vethet véget.

Arisztotelész:
A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék.
Úgy gondolkodj, mint a bölcs, de úgy beszélj, mint az egyszerű emberek.

Démokritosz:
Élet ünnepnapok nélkül, hosszú út vendégfogadók nélkül.

Kallimakhosz:
A szerelem üldözi azt, ami elillan, és elfordul attól, ami kínálja magát.

Hésziodosz:
Az ínség örök vendég annál, aki tétlen.

Pál apostol zseniális megfogalmazása szerint:
A hit a remélt dolgok bizonyosságként való megélése.

Agathon:
A múltat még Isten sem tudja megváltoztatni.

Antiszthenész:
Figyeljünk oda ellenségeinkre, mert ők az elsők, akik felfedezik hibáinkat.
Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigy embert saját lelke.

Pinarius Rufus:
Ki mint vet, úgy arat.

Alkman:
Tapasztalat a bölcsesség kezdete.

Szophoklész:
Az önhittség nyomán csak balsiker terem.
A némaságnak hatalmas súlya van.

Cicero:
Az elme betegségei sokkal pusztítóbbak, mint a test betegségei.
Ebül szerzett jószág, ebül vész el.

Sallustius:
A félénket is bátorrá teszi a szükség.
A gyávaság senkit sem tett halhatatlanná.

Horatius:
Okos tanács nélkül az erő letör.
Ragadd meg a pillanatot!

Livius:
A késedelem veszedelem.
Jaj a legyőzötteknek.
Jobb később, mint soha.

Propertius:
Álhatatosság és hűség a szerelemben igaz kincs.

Platon:
A szerelem vak.
Hasonló a hasonlónak örül.

A következő mondás Máté evangélista nyomán vált közismertté:
Senki sem lehet próféta a saját hazájában.

Íme egy ismert közmondás Theognisz-tól:
Tévedni emberi dolog.

Anakreon:
Az istenek a nőknek fegyverül adták a szépséget.

Szókratész:
A férfinak előnyös a házasság; Ha jó feleséget talál, boldog lesz, ha rosszat, bölcs lesz.

Phaedrusz:
Király se lennék ott, ahol nem vagyok szabad.

Publilius Syrus:
A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom.
Egyetlen hajszálnak is van árnyéka.
A szerencsét könnyebb megtalálni, mint megőrizni.
A szerencse üvegből van, amikor a legjobban ragyog, akkor törik el.
Megkettőzi bűnét az, aki nem szégyelli.
A nélkülözőnek sok minden hiányzik, a kapzsinak minden.
Önmagát ítéli el a bíró, ha felmenti a bűnöst.
Ki gyorsan ad, duplán ad.
A botlás másodszorra már hiba.
Soktól kell félnie annak, akitől sokan félnek.
Latolgatni tízszer kell, dönteni csak egyszer.
Semmit sem szeret jobban a vágy, mint amit nem szabad.
Amikor szerelmes vagy nem vagy eszednél, mert ha eszednél vagy nem vagy szerelmes.
Az asszony vagy szeret, vagy gyűlöl, harmadik eset nincs.
Nehezen adódik az alkalom, de könnyen elvész.
Kedves a tövis is, ha mellette a rózsa.

Cato:
Gyanakvással tele, kinek rossz a lelkiismerete.

Seneca:
Késő a takarékosság, amikor már fogytán a vagyon.
Nem az a szegény, akinek kevés a vagyona, hanem az, aki többet kíván.
A szalmafedél ugyanúgy megvédi az embert, mint az aranyos tető.
A lovat nem teszi jobbá az aranyos kantár.
Az igazság beszéde egyszerű.
A derűre ború jön, a borúra meg derű.
A gyógyulni akarás a gyógyulás része.
Az erényt tanulni kell.
Ne annyit markolj, amennyit szeretnél, hanem amennyit a kezedben bírsz tartani.
Ma már ezt a mondást egyszerűbben használjuk:
Ki sokat markol, keveset fog.

Vergilius:
A szerelem mindent legyőz. -Amor omnia vincit.

Petronius:
Bármit tanulsz, magadnak tanulod.
Szükségben mutatkozik meg az igaz barát.
Kéz kezet mos.
Ami ma nincsen meg, meglesz holnap.
Amilyen az úr, olyan a szolga.
A hal úszni akar.

Vespasianius:
A pénznek nincs szaga. -Pecunia non olet.

Plinius:
Nincs olyan rossz, amelyben ne lenne valami jó is.
Az irigység a kisebbrendűségi érzés megnyilvánulása.

Quintilianus:
Semmi sem gyötör jobban, mint a meghiúsult remény.
A lelkiismeret jobban vádol ezer tanúnál.

Martialis:
Szeretetre vágysz? Szeress!

Tacitus:
Mindenki magának tulajdonítja a sikert, a balszerencsét viszont másnak róják fel.
Messziről nagyobb a tisztelet.
Inkább tisztes halált, mint gyalázatos életet.

Caesar:
A kocka el van vetve. -Alea iacta est.

Suetonius:
Lassan járj, tovább érsz.
A róka megváltoztathatja a szőrét, de nem a természetét.

Marcus Aurelius:
Nem az a fontos, hogy velünk mit tesznek, hanem az, hogy mi mit teszünk.
Életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik.

Balbus:
Háborúban az embert a kard, békében a fényűzés sebzi meg.
Azért egyél, hogy élj, és ne azért élj, hogy egyél!
Gyakran a nagy tolvajok büntetik meg a kisebbeket.
Óvakodj attól, hogy mások bajából örömöd támadjon.
Erkölcseiddel tündökölj, s ne a vagyonoddal.
Amit te magad nem tudsz elviselni, arra ne adj parancsot másoknak.
A hallgatást ritkán, a beszédet gyakran megbánjuk.

Khilon:
Ne legyen gyorsabb a nyelved, mint az eszed.

Nazianzénosz:
Addig üsd a vasat, amíg meleg.

Hieronymus:
Amilyen a kezdet, olyan a befejezés.
Ajándék lónak ne nézd a fogát.

Valluvar:
Magának él, aki nem szeret.
Ki a jót feledi, balga, de még balgább az, aki a rosszat feledni képtelen.
A szerencse istenasszonya odatalál a szívósan igyekvő emberhez.
Ahol a szemek beszélnek, ott szavakra már nincs szükség.

Más kárán tanul az okos, a saját kárán a bölcs.

Rollenhagen:
Vak tyúk is talál szemet.
Aki a veszélyt szereti, általa vész el.
Aki könnyen hisz, könnyen megcsalatik.

Plautus:
Gyakorlat teszi a mestert.
Ember embernek farkasa.

Alcuin:
A nép szava, Isten szava.

I. Lothar:
Az idő változik, és vele együtt mi is.

Rusztaveli:
Ki bánatot sosem ismert, az boldogságot meg nem ért.

Albertus Magnus:
Minden érv közül a tekintélyen alapuló a leggyengébb.

Freidank:
Az éhség a legjobb szakács.

Bonaventura:
Ahová az értelem nem hatol be, oda eljut az érzés.

VIII. Bonifác:
A hallgatás beleegyezés.

Dante:
Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik.
Hol nincs bűnbánat, ott nincs feloldozás sem.

Boccaccio:
Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.
Nem dicsősége a sasnak, ha legyőzi a galambot.
Kemény élete van annak, aki hozzá nem illő asszonyba botlik.

IV. Károly:
Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.

Kempis:
Tűz próbálja meg a vasat, az igaz embert pedig a kísértés.
Ember tervez, Isten végez.
Az elveszett idő nem tér vissza.
A láng nem csap fel füst nélkül.

Leonardo Da Vinci:
A természet nem szegi meg törvényét.
Minden mindenből ered, és minden mindenné válik.
Ha a szeretett lény alacsonyrendű, a szerető is lealacsonyul.

Tob:
Szép rózsát sem szakíthatsz szúró tövise nélkül, méz, édes illat sincs fanyar társa nélkül.
Ma már ennek a szállóigének ezt a kevésbé költői változatát használjuk:
Nincsen öröm üröm nélkül.

Machiavelli:
Legbiztosabb erődítmény a nép szeretete.

Rabelais:
Evés közben jön meg az étvágy.

Montaigne:
A szokás elhomályosítja a dolgok igazi arcát.
Céltalan hajósnak nem kedvez a szél.
Minden mozdulatunk árulkodik mivoltunkról.

Chaucer:
A nők legfőbb vágya az uralom, akár a kedvesen, akár a férjen, a feszes gyeplő ott legyen kezében.
Férfiembernek a feleség hű társ, öröm kútja, s jó menedék.
Kinek a szegénysége nem bilincse, akkor is gazdag, hogyha nincs egy inge.

Terentius:
Bátraké a szerencse.
A nők szeszélyét ismerem, nem kíván, ha kell, de öledbe hull, ha nem kell.
Ezt az aforizmát a későbbiek során Eca de Queiroz így fogalmazta át:
Az asszony olyan mint az árnyék; Ha szaladsz utána, elfut előled, ha szaladsz előle, ő fut utánad.

Giordano Bruno:
Ha az első gombot rosszul gomboljuk be, az egész kabát rosszul lesz begombolva.

Cervantes:
Az erényes nő szépsége olyan, mint távoli tűz és kard; Az első nem égeti, a második nem sebzi meg az illetőt.
Nincs az a zár, felügyelet, retesz, ami jobban megőrizné a hajadont, mint tulajdon erénye.
Egy fecske még nem hoz tavaszt.
Silány marad az, aki magát silánynak tartja.
A kakas is úr a maga szemétdombján.
Kivétel nélkül nincs szabály.

Idézetek a Talmud-ból:
Uram, szabadíts meg a barátaimtól, az ellenségeimmel magam is elbánok.
Akit egyszer megmart az eb, az már az ugatásától is fél.
Ne az edényt, hanem a tartalmát nézd.
Az igazság önmagáért szól.
Amilyen az anya, olyan a lánya.
Ennek a mondásnak egy népi változata így hangzik:
Nézd meg az anyját, és vedd el a lányát.

Coke:
Az én házam, az én váram.

Lope de Vega:
Mindent a maga idejében.
A szavak kerítők.
Egy nőt feledni éppen azért nehéz, mert jólesik rá az emlékezés.
A nők varázsának fele mindig dekoráció.
Ha arra gondolsz csak, mi rajta csúnya, nincs ki iránt szerelmed el ne múlna.
Ki nem hajol a józan ész szavára, mindig magának lesz belőle kára.
A falnak is füle van.
A pénz olvasva jó.
A kishitűnek rosszul megy sora.

Luther:
A pénz nem boldogít.
Jelenlegi anyagias világunk ezt az aforizmát így módosította:
A pénz nem boldogít, de nélküle nem boldogulsz.

Paracelsus:
A böjtölés a legjobb orvosság.

Marlowe:
Az ember annyit ér, amennyit változtat a világon.
Ki gyönyörnek él, gyönyör lesz a veszte.

Ez a gyakran idézett aforizma Francis Bacontól származik:
A tudás hatalom.

Shakespeare:
Szükséggel együtt nő meg a remény.
A természet ingyen nem adja kincsét.
Mit ér a tanács ott, ahol összevész a gonoszság és a józan ész.
Derék ember számára nincs jobb cégér, kérges kezénél.
Bűn bűnt vonszol magával.
Színház az egész világ.
Heves tűz hamar kiég.
Korán nyíló virág, korán hervad.
A természet csinos burokba gyakran csak férget rejt.
A nyomor még a Vesta-szüzet is megtántorítja.
Az állítás nem bizonyosság.
Légy hű önmagadhoz mindenek felett.
Aki szereti a talpnyalást, méltó a talpnyalóhoz.
A szó eszme nélkül sosem hatol a mennybe.
Csapás előtt mindig vidám az ember, de a szerencsét gond előzi meg.
A hencegőből könnyen ez marad: megtalálják benne a szamarat.

Ben Jonson:
Rágalomra legjobb válasz a hallgatás.

Richelieu:
A nagy tűzvész is szikrából támad.

Komensky:
A pénz könnyebben megy, mint ahogy jön.

Descartes:
Hiába van valakinek esze, ha nem tudja használni.
A beszédhez igen kevés ész is elég.

Bethlen:
Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.

Ezt a modern közmondást, hogy:
A szükség törvényt bont.
Cromwell még így fogalmazta meg:
A kényszerűség nem ismer határt.

Gracián:
Annyit érünk, amennyit tudunk.
A szerencse is belefárad, ha sokáig a hátán kell hordania valakit.
Légy előbb önmagad ura, azután másoknak is ura lehetsz.
A bölcsnek több haszna van ellenségeiből, mint az ostobának barátaiból.
Hagyd el a dolgokat, mielőtt még azok hagynak el téged.
Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra.
A döglött oroszlán sörényét a nyulak is megcibálják.
A citromot kifacsarják, és eldobják.
Aki meg tudja mutatni, mit ér, kétszer annyit ér.
Ne tégy semmit első felindulásodban.
Az átmeneti visszavonulás később még győzelmet hozhat.
Aki magának tetszik, mindenki másnak visszatetszik.
A tiszteletet nem kierőszakolni, hanem megszolgálni kell.
Ne kezdj olyannal, akinek nincs vesztenivalója.
Semmi sem kíván több tapintatot, mint az igazság; Elmondásához ugyanannyi hozzáértés kell, mint az elhallgatásához.
Ha élni akarsz, hagyj másokat is élni.
Még a legbutább embertől is lehet tanulni valamit.
A baj nem jár egyedül.

Mazarin:
Bizalmaskodásból lesz a szemtelenség.

La Rochefoucauld:
A féltékenységben több a hiúság, mint a szerelem.
Semmilyen álarc sem takarhatja el a szerelmet ott, ahol van, és nem színlelheti ott, ahol nincs.
Az ész mindig a szív balekja.
A távollét a kis tüzeket kioltja, a nagy tüzeket fellobbantja.
A szerelem akárcsak a tűz, nem lehet meg örökös lobogás nélkül, mihelyt megszűnik remélni vagy félni, kialszik.
Az ész nem sokáig tudja játszani a szív szerepét.
Sokkal könnyebb elfojtani az első vágyat, mint kielégíteni mindazokat, amelyek követik.
A szerelemből mindig az gyógyul ki hamarabb, aki előbb szakít.
Semmi sem gátolja annyira, hogy természetesek legyünk, mint az, ha természetesnek akarunk látszani.
Nagyobb erények kellenek a jó sors, mint a balsors elviseléséhez.
A bölcsesség a léleknek az, ami a testnek az egészség.
Az irigység engesztelhetetlenebb, mint a gyűlölet.

Spinoza:
Mindenkinek annyi a joga, amennyi a hatalma.

Ez az örök érvényű szállóige eredetileg Adam Smith-től származik:
A becsületesség a legjobb politika.

Logau:
Ahova a szerelem beköltözik, onnan az ész kiköltözik.
Önmagunkkal vívni a legszörnyűbb viadal.

La Fontaine:
Mindig az erősebbnek van igaza.

Moliére:
Az ész szavára fütyül a szerelem.

Racine:
Nincs oly titok, amit az idő fel ne fedne.

La Bruyére:
A hirtelen támadt szerelemből lehet a legnehezebben kigyógyulni.

Fénelon:
A közömbösség a lélek legsúlyosabb betegsége.

Lamarck:
Könnyebb az igazságot felismerni, mint elismertetni.

Fontenelle:
Ha megfosztanánk az embereket ábrándjaiktól, akkor mi örömük maradna az életben?
A boldogság egyik akadálya, hogy mindig túl nagy boldogságot várunk.
A boldogságnak az a legnagyobb titka, hogy egyetértésben éljünk önmagunkkal.
Nehéz annyira dicsérni valakit, hogy hazugnak érezze a dicséretet.
A mag sokszor becsesebb a növénynél.

Vauvenargues:
A munka gyümölcse a legédesebb élvezet.
A nagy gondolatok a szívből fakadnak.
A világosság a mély gondolatok ékessége.
Legbiztosabb támogatónk a tehetségünk.
A magány az elmének az, ami a diéta a testnek.

Destouches:
A távollevőknek soha sincs igazuk.

Pope:
Dühösnek lenni annyi, mint mások hibáját magunkon megbosszulni.
A nő úgy tesz a férfiakkal, mint a sakkjátékos a bábukkal: nyúl az egyikhez, de a szeme már a másikon van, hátha azzal előnyösebb húzást tehet.

Samuel Johnson:
A pokol útjai jószándékkal vannak kikövezve.

A történelem már számtalan esetben igazolta Beethoven megállapítását:
A gyűlölet magától visszaszáll azokra, akik táplálják.
Egy sokat szenvedett ember bölcsessége tükröződik ebben a mondásában is:
Tartós örömet csak magadban és hivatásodban lelhetsz.
Voltaire:
Az asszony olyan, mint a szélkakas, csak akkor állapodik meg, ha már megrozsdásodott.

Casanova:
Valamit rosszul tudni rosszabb, mint nem tudni.

Goldoni:
A nők álhatatosabbak a gyűlöletben, mint a szerelemben.
Két veszekedő között a harmadik örül.

Szuvorov:
A gyorsaság szükséges, a sietség káros.

Wieland:
Nem látni a fától az erdőt.

Herder:
Kinek sok adatott, attól sokat várnak.

Goethe:
Aki sohasem ette kenyerét könnyezve, aki gondterhes éjszakán sohasem sírt az ágya szélén, az nem ismeri a túlvilági erőket.
A merészségben bűverő van.
Ki nagyot akar, magát zabolázza.
A tudással nő a kételkedés is.
Korlátok között mutatkozik meg, ki a mester.
A művészet a kimondhatatlan tolmácsa.
A nő mindig megmarad első érzésénél.
A hatalom ne beszéljen, hanem cselekedjen! Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket; Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek.
Annak idején már Shakespeare is foglalkozott ezzel a nemes gondolattal, és ő a következő módon fogalmazta meg a tanácsát:
Ha valakiből ki akarsz hozni egy bizonyos tulajdonságot, tégy úgy, mintha az elérendő erény máris egyik alapvető vonása lenne; Előlegezd meg a jó hírnevet, amelyet ki szeretnél fejleszteni benne, és roppant erőfeszítést tesz majd, nehogy csalódást okozzon neked.

Benjamin Franklint elsősorban sikeres feltalálóként tartják számon, de íróként szintén nagy népszerűségre tett szert.
Sok kicsi sokra megy.
Ha jó vagy másokhoz, magadhoz vagy a legjobb.
Segíts magadon, az Isten is megsegít.
Ami fáj, az nevel.

Joubert:
Ne vágd ketté, amit kioldhatsz.
A bölcsesség a gyengék ereje.
Nincs hasznosabb dolog, mint felismerni, hogy tévedtünk.
Az ész figyelmeztet arra, hogy mit kell elkerülnünk, de a szív mondja meg azt, hogy mit kell cselekednünk.
Nem lehet boldog az, aki nem akar az lenni.
Aki tanít, az kétszeresen tanul.
A nyomor elfojtja, a gazdagság felszítja a szenvedélyeket.
Az ember nem más, mint testbe öltözött lélek.

Hegel:
Érdek nélkül semmi sem jön létre.

Kant:
Szép az, ami érdek nélkül tetszik.

Rousseau:
Ember, ne kutasd a rossz okát, te magad vagy az.
A sikert felejtsd el, a balsikerekre pedig mindig emlékezz vissza.
Nem az a szabadság, hogy azt teheted amit akarsz, hanem hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz.

I. Lipót:
Egységben az erő.

Rückert:
A jó házasságnak a férfi a feje, de szíve a nő.

Heine:
Sohasem lehet tudni a nőnél, hol végződik az angyal, és hol kezdődik az ördög.
Csak az nem fél, aki balga.

Balzac:
A nőknek megvan az a képességük, hogy egyetlen szempillantás alatt mindent meglássanak.
A szerelem olyan, mint a szél, az ember sohasem tudja, hogy honnan támad rá.
A nők, ha szeretnek, mindent megbocsátanak nekünk, még ballépéseinket is; De ha nem szeretnek, semmit sem néznek el nekünk, még erényeinket sem.

Schopenhauer:
A véletlen is szükségszerűség.
Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs; Ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve.

Schiller:
Tiszteld a nőket, ők szövik és fonják földi sorsunkba a mennyei rózsát.
A sors felemeli az embert, amikor szétmorzsolja.
Jótékony a tűz ereje, amíg az ember bír vele.
Gazdaasszonyi gond tart össze vagyont.
Ki tudja, hogy az idő méhe mit rejt magában.
A bűn feladja önmagát.
A mór megtette kötelességét, a mór mehet.
Végül:
A változatosság fűszerezi a gyönyört.
Ennek a kétszáz évvel ezelőtt született mondásnak az általánosan ismert változata ma már így hangzik:
A változatosság gyönyörködtet.

Idézzünk fel néhányat az újkorban keletkezett aforizmák közül is.
Vörösmarty:
Határozz, és kimondtad sorsodat.
Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett egekbe néz.

id. Dumas:
Keresd az asszonyt!

Hugo:
A legnemesebb boroknak is van seprőjük.
Rettenetes, ha a gyűlölet a vizsgálóbíró.
A népszerűség aprópénzre váltott dicsőség.
Ó, hogyha elbukott, ne káromold a nőt! Ki tudja mily teher nyomá, s ejté el őt?

Széchenyi:
Akkor élsz, ha másokért élsz.
Az ember annyit ér, amennyit használ.
A szerelem nem okoskodik, ha okoskodik akkor már nem szerelem.

Kossuth:
A múlt a jövendő tükre.
A félelem mindig rossz tanácsadó.
A magyar még a saját kárán sem okul.
Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás.

Emerson:
A természet kerekei nem rozsdásodnak be.
Önbizalom a siker egyik titka.
A tett erőt gerjeszt.
A jó modor apró áldozatokból épül fel.
A legélesebb szemű vadász a világon a szerelem.
A nagyság a jövőre apellál.
A dolgok, amelyek neked vannak szánva, feléd gravitálnak.
A hasonló csak hasonló által ismerhető meg.

George Sand:
Az asszony akkor a legerősebb, ha gyöngeséggel vértezi fel magát.
A megvetés és a szerelem gyakran édestestvérek.
Andersen:
Ahol a jólét megtelepszik, onnan nehezen áll tovább.

Tennyson:
A létezés még nem élet.

Dickens:
A halogatás időlopás.

Goncsarov:
A ravaszság olyan, mint az aprópénz, nem lehet sokat venni érte.

Kierkegaard:
Az ártatlanság tudatlanság.

Freytag:
A politika alapja a kompromisszum.

Hebbel:
Nem mind arany, ami fénylik.

Pulszky Ferenc:
A kutya ugat, a karaván halad.

Charlotte Brontë:
A szerelem mindenre talál mentséget, csak az aljasságra nem.

Arany János:
Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek.

Markusovszky:
Ha valaki nem lehet a fény forrása, akkor legalább lámpavivőként világítsa meg mások útját.

Lyard:
Megfelelő embert a megfelelő helyre.

Tompa Mihály:
Pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve, széthull nemzetünk.
Szívet cseréljen az, aki hazát cserél.

Amiel:
A nagy lélek csak nagy dolgokra törekszik.
Aki visszautasítja a keresztjét, csak súlyosbítja azt.
A rossz példa lélekmérgezés.

Eötvös József:
Csak addig vagyunk szigorúak mások iránt, amíg magunkat meg nem ismerjük.

Flaubert:
A bizalmatlanság a biztonság anyja.
Ha a lélek nem áradhat ki, magába sűrűsödik.
Az emberi butaság határtalan.

Petőfi:
Hol a szabadság, ott van a haza.
A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet.
A szerelem mindent pótol, de a szerelmet nem pótolja semmi.
Sokat beszéltek, szépet beszéltek, de ebből a hon még nem él meg.
Hiába minden szép és jó beszéd, ha meg nem fogjátok az elejét.

Az az ember, aki nem csinál hibát, rendszerint semmit sem csinál.
Phelps-nek ezt a mondását ma már egyszerűbben így használjuk:
Csak az hibázik, aki dolgozik.

Madách:
A tett halála az okoskodás.
Ember küzdj, és bízva bízzál!

Jókai:
A férfi sorsa a nő.
Öreg ember nem vén ember.
A hazugság a gyengék fegyvere.
Aki ellenségével szövetkezik, saját testébe mártja a kést.

Butulescu:
A csúszó-mászók sohasem botlanak meg.

Ibsen:
Mindent vagy semmit.
Akinek küldetése van az életben, annak függetlennek kell lennie.
Az ügy, amely bűnben fogant, nem győzhet soha.

Rodin:
A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg.

Renard:
Amikor már semmire sem számíthatunk, mindenre kell számítanunk.
A szelídséggel szemben nincs ellenállás.

Kljucsevszkij:
A szépség jó dolog, de csak akkor, ha nem veszi észre önmagát.
Aki nagyon szereti önmagát, azt nem szeretik mások, mert tapintatból nem akarnak a vetélytársává válni.

Renoir:
Ne törekedj a gazdagságra, mert ha megszerezted, megöl az unalom.

Lucy Maud Montgomery:
Nem az a fontos az életben, amit kapunk, hanem az, amit adunk.

Bierce:
Az előítélet látható támasz nélküli kósza vélemény.

Hardy:
Azok a próféták találnak meghallgatásra, akik olyan tanokat hirdetnek, amelyeket az emberek már egy idő óta éreznek, anélkül, hogy azt pontosan meg tudnák fogalmazni.
A szerelemre méltó férfi ritkán érkezik a szerelem órájában.
Néha a kezdők látnak legtovább.

Shaw:
Ha egy ostoba ember szégyelli, amit csinál, mindig a kötelességére hivatkozik.
Egy nő még akkor is emlékszik az első csókra, amikor a férfi már az utolsót is elfelejtette.

France:
A szerelemben az asszony inkább odakölcsönzi, mint odaadja magát.
Aki jól szenved, kevésbé szenved.
Aki okoskodik, sohasem fog repülni.
A háború háborút nemz, a győzelem vereséget.

Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond.
Frederic Mistral ezt az igazságot eredetileg így fogalmazta meg:
Gyermekkel együtt nő a gondod.

Petit-Senn:
A házasság kikötő a viharban, de gyakran vihar a kikötőben.

Nietzsche:
Az ellentmondás elviselésének képessége nagyfokú kultúrára vall.
A felsőbbrendű ember nem csak tűri a szükséget, hanem élvezi is.

Ifj. Dumas:
A balsors felmagasztalja azt, akit nem tud lesújtani.
Ha pénzt kérnek tőled ajándékozz, és ne kölcsönözz; Az ajándék csak hálátlanokat szül, a kölcsön ellenséget.

Bismarck:
Sohasem hazudnak annyit, mint esküvő előtt, háború alatt, és vadászat után.

Brecht:
Ha meg akarod változtatni a világot, akkor előbb el kell fogadnod olyannak, amilyen.

Mikszáth:
Pénzen vett szerelemnek ecet az alja.
Az író olyan, mint a havasi kürt, csak messziről jó hallgatni.
Amit egy nő el akar érni, azt eléri, vagy kéréssel, vagy sírással, vagy édes csókkal.
A tanuló azt hiszi, hogy nehéz a munkája, pedig ő csak a kocsi, és a tanító a ló.

Edison:
A lángész: egy százalék ihlet, és kilencvenkilenc százalék verejték.

Eminescu:
Ami növésre termett, nőni sosem szűnhet.

Maupassant:
Aki a célt akarja, az az eszközt is akarja.

Pethe Márton:
Nem való bokréta gyűrött süveg mellé.

Plehanov:
A szerénység csaknem mindig egyenes arányban áll a tehetséggel.

Csehov:
A nők sohasem bocsátják meg a kudarcot.

Gárdonyi:
Isten azért adta a szerelmet, mert józanul nem házasodna senki.
A házasság olyan, mint az egérfogó, az egér csak a benne lévő csemegét látja.

Rákosi Viktor:
A legtöbb ember csak azért panaszkodik, hogy leplezze, milyen jó dolga van.

Feleki:
Van, aki hosszan fejezi ki magát, hátha közben eszébe jut valami.

A politikusok figyelmébe ajánlható Lloyd George alábbi megállapítása:
Az éhezőket nem lehet statisztikával táplálni.

Reymont:
A nyomorúság jobban megedzi az embert, mint a kovács a vasat.

Gorkij:
Szabad embernek nincs elérhetetlen magasság.
Ököllel nem lehet agyonverni az igazságot.
Tengernyi vér sem olthatja ki az igazságot.
Amit tollad leírt, fejsze nem vágja ki.
A tudomány kulcs a világ titkaihoz.
Ki hogy él, aszerint gondolkodik.
Ezt a szellemes mondást ma már így használjuk:
Ki mint él, úgy ítél vagy pedig:
Mindenki magából indul ki.

Davies:
Koldus annak az élete, aki nem bámészkodhat sose.

Maugham:
A békét az szolgálja, ha az utolsó szó az asszonyé.

Carl Jung:
A neurózis a nem vállalt szenvedés következménye.
Aki nem hatol át szenvedélyei poklán, sosem küzdheti le azokat.

Thomas Mann:
Csak az alapos lehet igazán szórakoztató.
A szótlanság elszigetel.

Móra:
A szerelemben a nők nem haragszanak a tolvajra, de megvetik a koldust.
A nő addig szép, amíg szeretik.

Rey:
A beteljesülés a férfi számára vég, a nő számára kezdet.
Ha okos emberek közé belép egy szépasszony, kész a bolondokháza.

Einstein:
A legszebb, amit átélhetünk, a dolgok titokzatossága.
A képzelőerő fontosabb, mint az ismeret.

Móricz:
Aki éjszaka legény, az nappal is legyen legény!

Rogers:
Minden mulatságos, míg mással esik meg.

Tolsztoj:
Az igaz hitves segítője, nem pedig akadályozója férjének.
A rossz munka rosszabb a lopásnál.

Jaures:
Forradalom csak ott lehet, ahol öntudat van.

Sadoveanu:
A meghajtott fejet nem vágja a kard.

Wildgans:
Nincs olyan szegény, akinél ne lenne szegényebb.

Babits:
Vétkesek közt cinkos, aki néma.

Matthäus:
Nemcsak azok hibásak, akik az ostoba helyzeteket előidézik, hanem azok is, akik ezt nem akadályozzák meg.

Sigmund Freud:
Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza.

Napjaink reformpolitikusai számára intelmül szolgálhat Pound alábbi mondása:
A rossz törvény a legrosszabb zsarnokság.

Bibó István:
A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Géraldy:
A férfi azt hiszi, hogy ő választja a nőt, pedig majdnem mindig a nő választja a férfit.

Rudolf Steiner:
A dolgok általában úgy végződnek, ahogy kezdődnek.

Cocteau:
Csak az igazságnak lehet megindító ereje.

Pudovkin:
Nincs füst tűz nélkül.

Richard Hughes:
Ha a sors bevert már egy szeget a zsarnok koporsójába, akkor nem tart soká, amíg beveri az utolsót is.

Karinthy:
A nemek közötti kapcsolatban a férfi annyira lesz férfi, amennyire a nő nőnek tartja magát.
A házasság egy szövetség olyan bajok közös elviselésére, amelyek egyébként nem keletkeznének.

Cabral:
Várni a legjobbat, felkészülni a legrosszabbra kell.

Saint-Exupéry:
Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
A világos látáshoz néha elegendő a nézőpont megváltoztatása.
Az ember ledönti a falakat, hogy szabaddá legyen, de ezzel lerombolt erődítménnyé válik, amely a világ minden égtája felé nyitva van.

Molnár Ferenc:
Az asszony olyan mint a monokli; Elegáns viselet, de nélküle jobban lát az ember.

Sokszor bevált már ez a Drabkiná-tól származó stratégia:
Időnként hátra kell lépni, hogy nagyobbat lehessen előre ugrani.

Wiliam Strong:
Az egyetlen pillanat, amelyet nem mulaszthatunk el, a siker előtti utolsó próbálkozás pillanata.

Compton:
Életünk értelme határozza meg életünk értékét.

W. Charon:
Erényeink és gyengeségeink arcunkra vannak írva.

Csathó:
A női beszédben nem a szavak a fontosak, hanem az egésznek a muzsikája.

Fekete:
A nő győzelme, ha megadhatja magát.

Kopiás:
Van, aki azt hiszi magáról, hogy ő a világ nyolcadik csodája.
Kellemetlen, amikor rájön az ember, hogy a kenyere javát nem ő ette meg.

Pilinszky:
Az igazság győzelme a szelídekre és a türelmesekre vár.

Ron Rosenthal:
Az egészség a konyhában kezdődik.

Vető József:
Az a baj, hogy mire az ember a húsos fazékhoz kerül, rendszerint már kénytelen diétán élni.

Peterdi:
Akinek nincs humorérzéke, az mindenre képes.

Kahlil Gibran arab filozófus számos jó tanáccsal látta el a fiatal házasokat.
Ezek közül az örök érvényű intelmek közül a leginkább megszívlelendők így hangzanak:
Szeressétek egymást, de ne csináljatok bilincset a szeretetből.
Hagyjatok teret egymásnak az együttlétben.
Álljatok egymás mellett, de ne túl közel egymáshoz, mert a fák sem nőnek egymás árnyékában.
Adjatok egymásnak a kenyeretekből, de ne ugyanazt a szeletet egyétek.
Töltsétek meg egymás poharát, de ne egy pohárból igyatok.
Örüljetek és táncoljatok együtt, de időnként engedjétek egymást egyedül lenni.
Gondoljatok arra, hogy a lant húrjai is külön állnak, mégis ugyanaz a zene szól rajtuk.

Dalcsev:
Egyeseknél a pesszimizmus csak ürügy a lustaságra.
A harcos számára a legnehezebb a győzelem órája.

Joseph Murphy:
Az ember legnagyobb hatalma a választás lehetőségében rejlik.
A félelem gondolata vészmadárként követi az embert.
Megérteni annyi, mint mindent megbocsátani.
Amit másokkal teszel, azt valójában önmagaddal teszed; Tudatalattid megteremti benned azt, amit érzel, és amit gondolsz másokról.
A lélek békéje nélkül nincs boldogság.

M. Scott Peck:
Minél tisztábban látjuk a világ valóságát, annál könnyebben birkózunk meg vele.

E. Rerih:
A tudással megszűnik a félelem.

Gandhi:
A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük.

Churchill:
Az államférfi a következő nemzedékre gondol, a politikus csak a következő választásokra.

József Attila:
Fecseg a felszín, hallgat a mély.
Ne légy heves, bár munkádon más keres; Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.

*
A mély emberi igazságokat tartalmazó elmés mondások jelentős hányadát a népi bölcsességek alkotják.
Ezeknek a mindenkihez szóló közmondásoknak a szerzője ismeretlen, vagy a gyakori használattal járó leegyszerűsítés következtében feledésbe merült.
Lássunk ezekből a közszájon forgó szállóigékből is néhány tanulságos példát:
Mindent lehet, csak akarni kell.
Más az életet élni, és más létezni.
A félelem a balsiker előfutára.
Aki keres, talál.
Aki mer, az nyer.
Egyszer hopp, máskor kopp.
Kockázat nélkül nincs győzelem.
Aki ma nem halad előre, azt holnap a valóság agyonnyomja.
A bajokból kivezető út gyakran az átvezető út.
Vasakarat, sikert arat.
Nincs fény, árnyék nélkül.
Ha a fényt akarjuk, el kell fogadni az árnyékot is.
Magas fának hosszú az árnyéka.
Ki a keveset nem becsüli, az a sokat nem érdemli.
A munka nem szégyen.
Ki dolgozni nem szeret, nem érdemel kenyeret.
Amilyen a munka, olyan a fizetség.
A munka dicséri mesterét.
A jó szakember aranyat ér.
Jó munkához idő kell.
Előbb a munka, utána a fizetség.
Jól végzett munka után édes a pihenés.
Hamar munka ritkán jó.
Amilyen az ember, olyan a munkája.
A munka nemesít.
Ki mihez nem ért, gyilkosa az annak.
Nem ártana elgondolkoznunk ezen az indián szólásmondáson:
Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz hogy a pénz nem ehető.
Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra.
A tétlenség rozsdája többet árt, mint a munka általi kopás.
Tétlen kéz mellett begyöpösödik az agy.
Nembánomból lesz a bánom.
A rest kétszer fárad.
Lassan ballag a restség, de nyomában a szegénység.
Nemes szívnek nemes a tette.
Jobb előbb, mint utóbb.
Ki soha nem kezdi, soha nem végzi.
Ki hamar kezdi, hamar végzi.
Aki halad, el nem marad.
Ki sokba fog, keveset végez.
Jó kezdet, fél siker.
Ami késik, nem múlik.
Mindent a maga idejében.
A kapkodás a tökéletesség ellensége.
Ne nyesd le a fát, amelynek árnyékában nyugszol.
Senki sem ugorhatja át a saját árnyékát.
Nem olyan fényes, mint amilyen kényes.
Üres kalász fenntartja a fejét.
Olyan almához hasonlít, amely kívül szép, de belül rothadt.
A fatuskó is szép, ha felöltöztetik.
Az ágak mutatják meg, hogy milyen a gyökér.
Hiába fürdik a holló, nem lesz belőle hattyú.
Amilyen a fa, olyan a gyümölcse.
Alma nem esik messze a fájától.
Minden zsák megtalálja a maga foltját.
Az elszáradt virág nem nyílik újra.
Egyes szerelmesek nem érdemelnek jobbat, mint hogy egymásra találjanak.
Vér nem válik vízzé.
Aki az eszével, értelmével nem tud kitűnni embertársai közül, a külsejével próbálja ezt megtenni.
Nem a ruha teszi az embert.
Madarat tolláról, embert barátjáról ismerni meg.
A fát gyümölcséről ismerni meg.

Egy arab közmondás szerint:
Jól kérdezni annyi, mint sokat tudni.
Isten malmai lassan őrölnek.
Könnyű tele hassal böjtről prédikálni.
Ki hitelbe vásárol, kétszer fizet.
A nincs nagy úr.
Szerelemből nem lehet megélni.
A szegény embert az ág is húzza.
Sokat akar a szarka, nem bírja a farka.
Éhes disznó makkal álmodik.
Nem jó a tűzzel játszani.
Szemesnek áll a világ.
Jobb a sűrű fillér, mint a ritka forint.
Ki a fillért nem becsüli, a forintot nem érdemli.
Az becsüli a pénzt, akinek körme kopik utána.
Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát.
Szemérmes koldusnak felkopik az álla.
A vízbe fúló a szalmaszálba is kapaszkodik.
Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.
Jobb a bajt megelőzni, mint orvosolni.
Bajnak s kárnak nincs gazdája.
Olcsó húsnak híg a leve.
Többe kerül a leves, mint a hús.
Nem akarásnak nyögés a vége.
Máshol sem fonják kolbászból a kerítést.
A jó lassan érlelődik.
A jó kivájja a maga medrét.
A gaz magától is megterem.
A kevesebb néha több.
A buta fecseg, az okos beszél, a bölcs hallgat.
Sok beszédnek sok az alja.
Ki sokat beszél, keveset mond.
A jó példa minden papolásnál többet ér.
A becsület szép erény, aki bírja, nem szegény.
A tiszta lelkiismeret a legjobb párna.
A babérkoszorú levelekbe foglalt töviskoszorú.
Ott a hazám, ahol a kenyerem.
Mindenkinek megvan a maga keresztje.

Megszívlelendő tanács az újgazdagoknak:
Nem elég megtollasodni, meg is kell tanulni repülni; A stílus megtanulásához több generáció szükséges.
Aki hirtelen fut be fényes karriert, azt könnyen elvakítja a csillogása.
Mit ér a kincs, ha boldogság nincs.
Belső értékek nélkül a jólét unalomhoz vezet.
A legjobb dolgunkban csináljuk a legnagyobb őrültségeket.
Nehéz a bárányt a farkassal összebékíteni.
Farkasnak farkas a kölyke.
Egy forrásból nem folyik kétféle víz.
Egyik kutya, a másik eb.
A fejétől büdösödik a hal.
Egyik holló nem vájja ki a másik szemét.
Kutyából nem lesz szalonna.
Csalánba nem üt a mennykő.
Nyugtával dicsérd a napot.
Végén csattan az ostor.
Az nevet igazán, aki utoljára nevet.
Ki szelet vet, vihart arat.
Kis patakból lesz a folyó.
Cseppekből áll a tenger.
Cseppenként a hordó is megtelik.
Nem jó a zavarosban halászni.
Ki korpa közé keveredik, megeszik a disznók.
Más tollával ne ékeskedj.
Amilyen az alap, olyan az épület.
A rend a kultúra nyoszolyája, a civilizáció alapja.
Alja csürhe rossz pásztort kap.
Ne igyál előre a medve bőrére.
Ahol nincs, ott ne keress.
Ahová nem tettél, ott ne keress.
Kicsiből sokat ne várj.
A szerencse forgandó.
Minden szentnek maga felé hajlik a keze.
Mindennek meg kell adni az árát.
Csak olyan nővel kezdj, akit szükség esetén feleségül is vennél.
A nőket a szerelem megszépíti.
Ár ellen nehéz úszni.
Ki időt nyer, életet nyer.
Használni kevés ember tud, de ártani a legsilányabb is képes.
A jegenyefák sem nőnek az égig.
Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.
Minden kezdet nehéz.
Úgy szép az élet, ha zajlik.
A sors útjai kifürkészhetetlenek.
Ne csak nézz, láss is.
A kavics is felfordítja néha a kocsit.
Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb szeme.
Aki nem tanult meg engedelmeskedni, az nem tud parancsolni.
Az önuralom a legbiztosabb önvédelem.

Az egyszerű emberek több ezer éves tapasztalata Petronius mondását a következőképpen módosította:
Barátot szükségben, asszonyt betegségben ismerni meg.
A feleség a férj névjegye.
Két dudás nem fér meg egy csárdában.
Sok bába közt elvész a gyerek.
Egy fenékkel nem lehet két lovat megülni.
A lónak négy lába van, mégis megbotlik néha.
Közös lónak túros a háta.
Egy rókáról nem lehet két bőrt lenyúzni.
Dobszóval nem lehet verebet fogni.
A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.
Ha egy kutyának veszett hírét keltik, meg kell vesznie.
Aki kutyával fekszik, bolhával kel.
Mindenki olyan ágyba fekszik, amilyet vetett magának.
Akasztott ember házában nem jó kötelet emlegetni.
Aki verekedni akar, könnyen talál botot.
Aki bottal köszön, annak doronggal felelnek.
Ne feszítsd túl a húrt, mert elpattan.
Rossz szomszédság török átok.
Mindenki a maga portája előtt seperjen.
Új seprő jól seper.
Betyárból lesz a legjobb pandúr.
Ahol egyszer sas voltál, oda ne menj vissza verébnek.
A sas nem kapkod legyek után.
Az ember örök elégedetlen, mindig az a nem jó neki, ami van.
A sértődékenység az ostoba emberek legjellemzőbb tulajdonsága; Egy okos ember sohasem sértődik meg, mert ha nála műveltebb bírálja, örül neki, hogy tanulhat tőle, a buta ember sértéseit pedig nem veszi magára.
Kinek nem inge, ne vegye magára.
Senki sincsen hiba nélkül.
Az kiabál, akinek a háza ég.
Ahány ház, annyi szokás.

Minden bizonnyal nem ok nélkül született ez a kubai közmondás:
Gyönyörű nő, gyönyörű nyugtalanság.
Ne bízd a kecskére a káposztát.
A szépség minden fegyvernél pusztítóbb.
Vannak nők, akiknek sem a jelenlétét, sem a távollétét nem lehet elviselni.
Könnyebb az asszonyt táncba vinni, mint ráncba szedni.
Tűzön, vízen, asszonyon nehéz kifogni.
Ha nincs ló, megteszi a szamár is.
Ha egeret akarsz fogni, nem árt ha szalonnát is teszel az egérfogóba.
A jó bort nem vederrel mérik.
Jó bornak nem kell cégér.
Rostával nem lehet vizet merni.
Ne féltsd a halat a vízben.
Kicsi a bors, de erős.
Sok lúd disznót győz.
Nem kényszer a disznótor.
Kölcsön kenyér visszajár.
Ki hamar nevet, hamar sír.
Jó pap holtig tanul.
Ha Jancsi nem kezdi, János nem végzi.
Az arany, sárban is arany.
A szív tolmácsa az arc.
Ki milyen virágot szakít, olyat szagol.
Az idő minden sebet begyógyít.
A szem a lélek tükre.
Záporeső hamar múlik.
Rend a lelke mindennek.
Nem jó az ördögöt a falra festeni, mert megjelenik.
Az ördög nem alszik.
A lejtőn nincs megállás.
Isten nem bottal ver.
A mosoly csak egy pillanatig él, de az emléke örökké megmarad.

Bizonyára többen tapasztalták már ennek a közmondásnak a helytállóságát:
Ha több a költség, mint a jövedelem, kész a veszedelem.
Aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni.
Nem repül a sültgalamb az ember szájába.
Az elvesztegetett idő rajtunk kéri számon önmagát.
Könnyen jött, könnyen megy.
Alkalom szüli a tolvajt.
A bűnt a víz nem mossa le.
Rossz pénz nem vész el.
Lakva ismerni meg egymást.
Lassú víz partot mos.
Alamuszi macska nagyot ugrik.
Lefelé tapos, felfelé görnyed.
Jut is, marad is.
Jobb félni, mint megijedni.
Aki fejjel megy a falnak, betörik a feje.
Eső után késő a köpönyeg.
Ne csinálj magadnak egy dologból kettőt.
Ahol egy elégséges, oda kettő nem szükséges.
Többet ésszel, mint erővel.
Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.
Aki elbízza magát, könnyen megszégyenül.
Minden élet egy vállalkozás.
Az ember legnagyobb ellensége önmagának.
Az elkényeztetett test lehúzza a szellemet.
Akkor drága az egészség, ha meglep a betegség.
Mit ér a kincs, ha egészség nincs.
A jóból is megárt a sok.
Mindent akkor kell abbahagyni, amikor a legjobban esik.
Az életben minden, ami jó, káros.
Kinek szűkös elesége, annak van jó egészsége.
Annak, aki éhes, a kenyérhéj is édes.
Éhes ember nem válogat.
Ki keserűt nem ízlelt, nem tudja, mi az édes.
A látszat néha csal.
Nemes gyümölcs későn érik.
Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.
Minden csoda három napig tart.
Nem eszik a kását olyan forrón, mint ahogyan főzik.
Nagyobb a füstje, mint a lángja.
A harag rossz tanácsadó.
Felejteni sohasem késő.
Ígérni könnyű, megtartani nehéz.
Ki könnyen ígér, nehezen ad.
Mielőtt elvesztenéd a fejedet, próbáld meg használni.

Az ókori kínaiak szerint:
A nyelv a nők kardja, nem is hagyják megrozsdásodni.
Óvakodj az ökör elejétől, a szamár hátuljától, és az asszony minden porcikájától.
A humor a túlélés egyik módja.
A nevetés beszéd szavak nélkül.
Az igaz embert környezete akaratlanul is segíti tervei megvalósításában.
A közért munkálkodó ember ügyeit nemegyszer azok lendítik előre leginkább, akik a legtöbbet próbálnak ártani neki.
Minden apró szenvedés megerősíti az embert, és segít elviselni a nagyobb szenvedéseket.
Amit gyűlölsz, az a részeddé válik, és átveszi feletted a hatalmat.
Mások hibáit csak addig látjuk, amíg nem vesszük észre saját gyarlóságainkat.
Aki mindig a rosszat keresi a másikban, az előbb-utóbb meg is találja.
Az élet a lehetőségek kihasználása és elvetése közötti egyensúlyozás művészete.
A tapasztalat a legtökéletesebb tanulás.
A nagy dolgok kis dolgokból állnak össze.
Az ember sorsa lelkének vetülete.
Életünk látható kifejeződése gondolatainknak.
Minél szebbnek látjuk az életet, annál inkább képesek vagyunk azt még szebbé tenni.
Az életben nem az lesz boldog, aki sokat kap, hanem az, aki sokat ad.
Kétszer ad, ki gyorsan ad.
Az életben a hátrányos helyzet csak akkor hátrány, ha annak fogod fel.
Ha a sors becsuk egy ajtót, nyit helyette másikat.

A több évezredes kínai kultúra meghatározó szerepét bizonyítja ez a bölcs mondás is:
Ha azt hisszük, nincs több remény, akkor csillan fel messze a fény.
A hitet és a szeretetet senkire sem lehet rákényszeríteni.
A szeretet gazdagabbá teszi azt, aki kapja, és nem juttatja koldusbotra azt, aki adja.
Érettségünk mércéje az, hogy mennyit vitatkozunk önmagunkkal.
A kultúrához vezető első lépcsőfok az önuralom.
Az önfegyelem nem más, mint lényünk örök kiigazítása.
A legnagyobb szabadság, egyben a legnagyobb rabszolgaságot is jelenti.
Veszteségeink érlelnek bennünket a győzelemre, csalódásaink a bölcsességre, és fájdalmaink a boldogságra.
A küzdelem, a kín, a szenvedés és a fájdalom szülik az erkölcsöt.
A szenvedés nemesíti a lelket.
A szenvedés az emberi méltóság próbája.
A bocsánatkérés az emberi nagylelkűség megnyilvánulása.
Csak az lehet szabad, aki tiszteletben tartja mások érdekeit is.
Az ember korlátlan lehetőségei elé a legtöbb akadályt önmaga állítja.
A munka biztos menedék annak, aki magányos.
Az ész a legjobb tőke.
A hit az, amihez egész szívünkkel ragaszkodunk.
Amíg magad körül nem teremtesz rendet, addig magadban sem tudsz.
A kapcsolatteremtés legfőbb kritériuma az legyen, hogy több leszel-e általa.
Ne utánozz másokat, hanem fedezd fel egyéniségedet, és légy önmagad.
Ne a bajaidat tartsd számon, hanem mindazon jót, amelyben részesültél.
Az álérték hivalkodik, a valódi érték rejtőzködik.
A jellemed határozza meg sorsodat.
Mindenki saját sorsának a kovácsa.
Jelenlegi tetteink szabják meg jövőbeli sorsunkat.
A jövőnket most teremtjük.

Komoly bölcsesség rejlik abban a megállapításban is, hogy:
A lét küzdelem; Ha megoldasz egy problémát, helyébe másik lép, mert a küzdelem az élet természetes állapota.
Isten azért adta a tehetséget, hogy szolgáljuk vele a világot, és nem azért, hogy élősködjünk rajta.
A vagyon nem önző céljaink elérésének eszköze, hanem kötelezettség és szolgálat.
Úgy segíts másokon, hogy segíthessenek önmagukon.
Ha másokért élünk, tökéletesebbekké válunk.
Az úttörő elme olyan mint a gyertya, miközben másoknak világít, magát emészti.
A fennköltség vérből, szennyből, fájdalomból és szenvedésből születik.
Ahol az erő, ott a hatalom.
Minél nagyobb a hatalom, annál kisebb a szabadság.
A hatalom méreg, ami lassan felszívódik az ember testébe.
A gyanakvás és gyűlölet nem más, mint tudatlanság.
Minden törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle.
A túlzott szabadság árt a demokráciának; a túlzott demokrácia árt a szabadságnak.
A suttogás néha messzebbre hallatszik, mint a kiabálás.
Az igazság szabaddá tesz.
Az igazság és a hitelesség a részletekben rejlik.
A tények makacs dolgok, nem lehet őket figyelmen kívül hagyni.
Az ember csak azt tudja kifejezni, aminek a tudatában van.
Az emberi élet csupán egy villanás a végtelen időben.
Jelenlegi tudásunk ahhoz sem elegendő, hogy felismerjük a tudatlanságunkat.

Korunk filozófusai alkották ezt a szállóigét:
Az emberek nem élik meg az életet a maga valóságában, mert a szokások és konvenciók rabjai.
Csak azok látják meg a világot a maga valóságában, akiknek a szemét tisztára mosták a könnyek.
Figyeljünk a belső hangra, mert az igazság a szívünkben rejlik.
A legmélyebb belső felismerések tárják fel a legnagyobb igazságokat.
A lelkiismeret sohasem hazudik.
A lélek a világegyetem bölcsességét hordozza magában.
Szeretetünk csendje ellenségeinkben is csendet teremt.
Csak a szívből jövő ima talál meghallgatásra.
Aki soha nem vállal kockázatot az életben, sehová sem jut.
Aki nem mer élni, nem fog fejlődni.
Kétféle ember van, az egyiket lesújtja, a másikat felemeli a sorscsapás.
Mindnyájan sötétben tévelygünk, de a szenvedés a világosság felé visz.
A fejlődés motorja a szenvedés.
Egyetlen ember apró döntése is szétsugárzik a világban, és mint láthatatlan szál beleszövődik a történelem végeláthatatlan szőnyegébe, formálva azt.
Nem az számít ki honnan jött, hanem az, hogy hová tart.
Nincs olyan hosszú út, melynek vége ne lenne.
Ha a vége jó, minden jó.
Minden végben benne van egy új kezdet lehetősége.
A modern aforizmák gyűjteményében különálló fejezetet alkotnak Parkinson és Murphy törvényei.
Ezek a szállóigék azonban a jelenlegi divathullám következtében oly mértékben ismertek, hogy nem szükséges a felidézésük.

A társadalmi életfolyamatokból eredő törvényszerűségek rövid, bölcs mondatokban való összegzésére természetesen nem csak az emberi faj képes, de a Földön kívüli civilizációk aforizmáiból egyelőre nagyon keveset ismerünk.
Ezek közül talán a legelgondolkoztatóbbak:
Mindenki, aki néz, de nem lát, vak; Mindenki aki lát, de hallgat, duplán vak; Csak azok látók, akik másoknak fényt visznek.
A rész semmi, az egész minden.
A jelen az alakítható jövő megváltoztathatatlan múlttá válásának folyamata.
Az emberi fejlődés az öntudatra ébredéstől, az önmegismerésen keresztül, az önmegvalósítás irányába tart.

Lényegesen több frappáns tanács, aforizmákba foglalt hasznos tudnivaló érkezik különböző szintű, szellemként tevékenykedő túlvilági lényektől. Nem csak az igazságtartalmuk, hanem a mindent átfogó univerzális érvényességük miatt is érdemes néhányat kiemelni közülük:
A jövő bennünk van, a magvait folyamatosan vetjük; Mindennapi cselekedeteink állandóan változtatják a jövőnket.
Ha meg akarjátok változtatni a világot, előbb a gondolataitokat kell megváltoztatni.
A szellem a teremtő erő.
A meg nem élt tudás bűnné válik.
Szolgálat útján lesz a szabadság teljesebb.
Töltsd be jobban a helyet ahová tétettél, és az Úr megnyitja előtted az utat.
A megismerés útja a szenvedés.
A szenvedés nem cél, csak út.
A lélek nem késztermék, hanem keletkezési folyamat.
A lélek formálja a testet.
A földi örömök igénybevételének helyes módját kell megtanulnunk, nem a róluk való lemondást.
Minél magasabbra jut valaki, annál nagyobb a mélység alatta.
A tapasztalás érleli meg a bizonyosságot.

--------------------------------------------------------------------------------

 
 
0 komment , kategória:  idézetek  
Szecsuáni csirke
  2007-03-16 01:54:25, péntek
 
  Hozzávalók:
Egy csomag spagetti, egy deciliter fehérbor, szójaszósz, káposzta, répa, csili, sós mogyoró, 4 darab csirkemellfilé, egy piros és egy zöld paprika, szezámmag

Elkészítése:
A spagettitésztát sós-olajos vízben megfőzzük, leszűrjük, és ha kihűlt, kevés olajjal, fehérborral, szójaszósszal, az előzetesen megpárolt zöldségekkel összefőzzük, csilit és néhány szem sós mogyorót adunk hozzá. A húst szeletekre vágjuk, és olajon megpuhítjuk. Amikor elkészült, összefőzzük a tésztával, és tálalhatjuk; díszítésként zöld és piros paprikát, illetve szezámmagot használhatunk.

 
 
0 komment , kategória:  receptek  
Kínai zöldséges húsleves
  2007-03-16 01:53:17, péntek
 
  Hozzávalók:

1 közepes csirke, leveszöldség, csiperkegomba, étkezési keményítő, szójaszósz, só, bors, üvegtészta

A csirkéből és a zöldségek feléből húslevest készítek; leszűröm, a maradék sárgarépát, a petrezselyemgyökeret, a kelkáposztát, a karalábét, a hagymákat és a csiperkét felszeletelem, és beleszórom a levesbe. Ha megfőtt, a darabokra metélt húst is hozzáadom. Hideg vízzel elkeverem a 2 evőkanálnyi étkezési keményítőt, és szójaszósszal ízesítem. Hozzáöntöm a leveshez, és összeforralom. Az üvegtésztát kifőzöm, és a levesbe teszem.

 
 
0 komment , kategória:  receptek  
Dalai láma
  2007-03-11 21:08:06, vasárnap
 
  1. Vedd számításba, hogy a nagy szerelem és a nagy siker nagy kockázattal jár.

2. Mikor veszítesz, legalább a leckét tanuld meg.

3. Kövesd a három T-t: Tiszteld önmagad, Tisztelj másokat, és Tetteidért vállalj felelősséget.

4. Ne felejtsd el, hogy nem megkapni azt, amit kívánsz, néha csodálatos szerencse.

5. Tanuld meg a szabályokat, hogy tudjad, hogyan lehet áthágni őket.

6. Ne hagyd, hogy egy kis nézeteltérés tönkre tegyen egy barátságot.

7. Mikor rádöbbensz, hogy hibát követtél el, azonnal tégy lépéseket a kijavítására.

8. Tölts mindennap egy kis időt magaddal.

9. Tárd ki karjaidat a változásoknak, de ne engedd el az értékeidet.

10. Emlékezz, hogy a csönd néha a legjobb válasz.

11. Élj jó, becsületes életet, akkor mikor öregebb leszel és visszagondolsz, képes leszel másodszorra is élvezni azt.

12. A szeretetteli légkör otthonodban megalapozza életedet.

13. Szeretteiddel való nézeteltérésed alkalmával foglalkozz csak az adott problémával, ne hánytorgasd fel a múltat.

14. Oszd meg a tudásod; ez egyik út a halhatatlansághoz.

15. Légy gyengéd a Földhöz.

16. Évente egyszer menj olyan helyre, ahol még nem voltál.

17. Emlékezz, hogy az a legjobb kapcsolat, melyben egymás iránti szeretetetek meghaladja egymással szembeni érdekeiteket.

18. Mérlegeld a sikeredet annak a fényében, hogy mit kellett feladnod azért, hogy elérd.
 
 
0 komment , kategória:  idézetek  
nő típusok
  2007-03-11 21:02:46, vasárnap
 
  Milyen tipusú csajok vannak?


Vírus típusú csaj:
Észre sem veszed, és beköltözött a lakásodba, mindent kisajátít.

Internet típusú csaj:
Fizetned kell, hogy hozzáférjél.

Szerver típusú csaj:
Mindig foglalt, amikor szükséged van rá.

Windows típusú csaj:
Tudod, hogy teli van hibákkal, de nem tudsz nélküle élni.

PowerPoint típusú csaj:
Arra jó, hogy bemutasd másoknak, de önmagában nem érték.

Excel típusú csaj:
Azt mondják mindenfélére jó, de te csak az alapműveletekre használod.

Word típusú csaj:
Mindig van egy meglepetése számodra és nincs olyan ember a világon, aki megértené.

D.O.S. típusú csaj:
Valaha mindenkié volt, de most senkinek sem kell.

Backup típusú csaj:
Azt hiszed róla, hogy mindent ad amire vészhelyzetben szükséged lehet, de a valóságban messze nem tud annyit nyújtani.

Scandisk típusú csaj:
Tudjuk, hogy hasznos, és csak segíteni akar, de valójában senki sem tudja, hogy mit csinál.

Képernyővédő típusú csaj:
Semmire sem jó, de szórakoztat.

Kábel típusú csaj:
Csak akkor jó, ha be van dugva.

Infravörös típusú csaj:
Érintkezés nélkül akarja a kapcsolatot fenntartani.

USB port típusú csaj:
Büszkén mondogatja magáról, hogy minden gépbe bedugható.

Képernyő típusú csaj:
Mindent megmutat neked, de ő semmit sem lát belőled.

Billentyűzet típusú csaj:
Minden funkcióhoz más-más parancs/parancs kombináció szükséges, de kitanulható, és többnyire jól működik.

Modem típusú csaj:
Jó kapcsolatteremtő, de a kapcsolat előbb-utóbb megszakad vele.

RAM típusú csaj:
Amint megszakad a kapcsolat, azonnal mindent elfelejt.

Merevlemez típusú csaj:
Mindig mindenre emlékszik.

Egér típusú csaj:
Csak akkor csinál valamit, ha lökdösöd.

Multimédia típusú csaj:
Vele minden szép, de amikor kikapcsolod, visszatér a totál unalom.

Felhasználó típusú csaj:
Semmit sem csinál jól, és állandóan kérdéseket tesz fel, és meg akarja érteni a dolgot, és nem érti, és...

E-mail típusú csaj:
A hülyeségeivel mindenkinél megfordul, de a fontos dolgokat nem közli.

Számítógép típusú csaj:
Az előzőek tökéletlen kombinációja, amely minél többet dolgozol vele, annál nagyobb lelki károkat okoz Neked

 
 
0 komment , kategória:  viccek  
Töltött kelt kalács
  2007-03-10 06:53:49, szombat
 
  Töltött kelt kalács

Hozzávalók:
# 1 kg liszt
# 1 evőkanál só
# 1 evőkanál cukor
# 7,5 dl tej
# 5 dkg élesztő
# 2 dl olaj
# töltelék: virsli, kolbász, darált hús, füstölt sajt vagy édes töltelékhez lekvár, dió, mák

Elkészítés: Az élesztőt, 2 dl langyos tejet és a cukrot felfuttatjuk. Az egy kiló langyos lisztbe beleöntjük, a maradék langyos tejjel és az olajjal eldolgozzuk /lehet robotgéppel is/.

Fél órát kelesztjük, majd 6 cipót készítünk belőle. A cipókat vékonyra nyújtjuk, 8 részre vágjuk. Megtölthetjük darált hússal, kolbásszal, virslivel, sajttal, tehetünk mellé erőspaprikát, mustárt, ketchupot. Lehet édes töltelékkel is /túró, lekvár, dió, mák/ készíteni.

Kifli formára tekerjük, majd még kb 20 percet kelesztjük. Sütés előtt tojással megkenjük, a sósakat szezámmaggal megszóhatjuk. Szép pirosra sütjük.
 
 
0 komment , kategória:  receptek  
túrós zserbó
  2007-03-10 06:51:54, szombat
 
  Túrós zserbó

# A tésztához:

# 50 dkg liszt
# 20 dkg porcukor
# 1 mokkáskanál szódabikarbóna
# 2 evőkanál tejföl
# 10 dkg margarin
# 2 tojás
# kakaópor
# valamint kevés darált dió, zsír meg baracklekvár

# A krémhez:

# 50 dkg túró
# 20 dkg cukor
# 3 evőkanál búzadara
# 3 tojás
# 1 citrom reszelt héja
# 2 evőkanál tejföl
# 1 csomag vaníliás cukor

# A tetejére:
# tortabevonóElkészítés: A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, a masszát három részre osztjuk. 2/3-ába kakaóport szórunk. Zsírozott tepsibe először a kinyújtott sárga lapot helyezzük be. Megkenjük baracklekvárral, megszórjuk darált dióval. Rátesszük az egyik barna lapot, ezt is megkenjük lekvárral és megszórjuk dióval, majd rásímítjuk a túrókrémet. Ehhez a tojássárgákat habosra keverjük a cukorral, majd hozzáadjuk az áttört túrót és a többi hozzávalót. Utoljára kerül hozzá a kemény habbá vert tojásfehérje. A túrókrém tetejére helyezzük a másik barna lapot, amelyet villával picit megszurkálunk. Közepes tűznél sütjük. Ha kihűlt, ét tortabevonóval bevonjuk.
 
 
0 komment , kategória:  receptek  
rántott ponty csíki mártással
  2007-03-10 06:46:27, szombat
 
  Rántott ponty

Hozzávalók 4 személyre:

# 8 szelet megtisztított ponty
# 5 dkg gomba
# 1 citrom leve
# 1 alma
# 1 kisebb fej főtt cékla
# a panírozáshoz: liszt, tojás zsemlemorzsa
# olaj a sütéshez
# 2 üveg majonéz
# 2 evőkanál száraz fehérbor
# 4 evőkanál tejszín
# 2 csapott kávéskanál cayenne bors (vagy őrölt fehérbors)
# 1 kávéskanál vöröshagymakrém
# 1 kávéskanál porcukor


Előkészítés: A pontyot megmossuk, besózzuk. A gombát megtisztítjuk, és apró kockákra vágjuk. Kevés citromlével elkevert vízbe tesszük. Az almát meghámozzuk, húsát a céklával együtt apró kockákra vágjuk.
Elkészítés: A halat lisztbe, tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk. Forró, de nem túlhevített olajban aranysárgára sütjük. Csiki mártással kínáljuk.

Elkészítjük a Csiki mártást: A gombát a citromos vízben megpároljuk, leszűrjük, hagyjuk kihűlni. A majonézhez keverjük a bort és a tejszínt. Hozzáadjuk a vöröshagymakrémet, az almát, a céklát és az előpárolt gombát őrölt (cayenne vagy fehér) borssal, kevés porcukorral és 2-3 evőkanál citromlével ízesítjük 
 
0 komment , kategória:  receptek  
magvas, pácolt ponty
  2007-03-10 06:41:47, szombat
 
  Magvakban sült pácolt ponty

Hozzávalók 4 személyre:
# 60 dkg pontyszelet
# 10 dkg tökmag, tisztított napraforgó, szezámmag, dió vegyesen
# 2 evőkanál zsemlemorzsa
# 2 evőkanál liszt
# 1 tojás
# A sütéshez: 3 dl olaj
# A páchoz:
# 1 szál sárgarépa
# 1 fej vöröshagyma
# 1 színes paprika
# 1 dl fehérborecet
# 1 mokkáskanál cukor (ízlés szerint)
# 2 evőkanál olívaolaj
# 2 babérlevél
# A tálaláshoz:
# 1 fej saláta
# 1 citrom

Előkészítés: A halszeleteket megmossuk, majd megsózzuk, és állni hagyjuk. Gorombára összetörjük a magokat és összekeverjük a zsemlemorzsával.

Elkészítés: A halszeleteket lecsöpögtetjük, megforgatjuk lisztben, tojásban és végül a magos morzsában. Bő, forró olajban, kíméletesen, 5-7 percig sütjük. Konyhai papírtörlőre vagy szalvétára szedjük, és elkészítjük a pácot. A sárgarépát, a hagymát és a paprikát megtisztítjuk, megmossuk, vékonyra metéljük, a keveréket kicsit megsózzuk, és 10 percet állni hagyjuk. Az ecetet összekeverjük kevés cukorral, az olívaolajjal és 2 dl vízzel, beletesszük a babérlevelet, majd a zöldségekkel összekeverjük. A kisütött halszeleteket beletesszük a zöldséges pácba, és 1 napig hűtőben pihentetjük. Tálaláskor megmossuk a salátaleveleket, ráfektetjük a halat, a zöldségekkel együtt, ráteszünk a levéből is, és citrommal díszítjük. Ízlés szerint paradicsomot vagy más zöldséget is kínálhatunk mellé.
 
 
0 komment , kategória:  receptek  
szerelmeslevél
  2007-03-10 06:38:04, szombat
 
  Szerelmeslevél

Hozzávalók kb. 10-15 darabhoz:
# 30 dkg háj
# 50 dkg liszt
# 1 evőkanál tejföl
# 1 tojás + a kenéshez
# 1 evőkanál ecet
# 1 kávéskanál cukor
# 15 dkg pikáns lekvár
# Porcukor a szóráshoz

Előkészítés: A hájat fél órára beáztatjuk. A lisztből elveszünk 10 dekányit, és a maradékot összedolgozzuk a tejföllel, a tojással, az ecettel, a cukorral, 1 kávéskanál sóval és kb. 4 dl vízzel. Simára kidolgozzuk, majd 15 percig pihentetjük.
Elkészítés: A hájat ledaráljuk. A maradék lisztet átszitáljuk, a hájjal összedolgozzuk, és hidegre tesszük. A tejfölös tésztát vékonyra kinyújtjuk, és a lisztes hájat egyszerre a tésztára kenjük, feltekerjük, majd nyújtófával ellapítjuk. Négyszeresre összehajtjuk, 20 percig hideg helyen pihentetjük. A kinyújtást, összetekerést és hajtogatást még kétszer ismételjük, de most már csak három rétegbe hajtjuk össze. (a középső egyharmadra hajtjuk először balról, majd jobbról a tészta egyharmadát) Felhasználás előtt még 20 percig pihentetjük. A sütőt 220 fokra (gázsütő 4. fokozat) előmelegítjük. A kidolgozott hájas tésztát kb. fél cm vastagra kinyújtjuk, és 8 cm-es négyzeteket vágunk belőle. Közepére egy-egy kis kanál lekvárt teszünk, háromszögekre összehajtjuk, és tojással megkenjük. A sütőben kb. 30 perc alatt rózsaszínre sütjük. Porcukorral megszórjuk, és csak ha kihűlt akkor kínáljuk.
 
 
0 komment , kategória:  receptek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
2007.02 2007. Március 2007.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 13 db bejegyzés
e év: 767 db bejegyzés
Összes: 7620 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 59
  • e Hét: 817
  • e Hónap: 13229
  • e Év: 58286
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.