Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/12 oldal   Bejegyzések száma: 115 
Isten jelenlétében lakoztak
  2020-11-30 21:50:38, hétfő
 
  ,,És te nagy dolgokat kívánsz magadnak? Ne kívánj, mert íme, veszedelmet bocsátok minden testre - ezt mondja az Úr, de életedet ajándékul adom neked mindenütt, ahol csak jársz" (Jer 45,5).

Ezt az ígéretet mi kaptuk azokra a nehéz körülményekre, amelyekbe belekerülhetünk - a biztonság és élet ígéretét a rendkívüli nyomás idején. Ez egy olyan ígéret, amely alkalmazkodik azokhoz az időszakokhoz, amelyek egyre súlyosbodnak, amint közeledünk e korszak vége felé és a nagy nyomorúság idejéhez.
Mit jelenet ez, amikor azt mondja, hogy ,,életedet ajándékul adom neked"? Azt jelenti, hogy életedet kiragadja az ellenség állkapcsai közül, ahogy Dávid kiragadta a bárányt az oroszlán szájából. Nem azt jelenti, hogy nem kell bekerülnöd a csata hevébe és az ellenséggel való összecsapásba, hanem azt jelenti, hogy ,,asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt" (Zsolt 23,5); vagyis Ő menedék a viharban, erős vár az ellenség között, és megmenti életedet az állandó nyomás közepette. Ez olyan vigasztalás és remény Istentől, mint amilyet Pál kapott, amikor Ő és barátai ezt mondhatták: ,,Rendkívül nagy, erőnk feletti terheket hordoztunk, úgy, hogy életünk felől is kétségben voltunk" (2Kor 1,8). Azt is jelenti, hogy az Úr az Ő isteni segítségét nyújtja, mint amilyen volt Pálnak a ,,testében levő tövis" (2Kor 12,7), de jött Krisztus ereje, hogy megnyugodjék rajta, és megtanulta: ,,Elég neked az én kegyelmem" (2 Kor 12, 9).
Bárcsak így lenne, hogy ,,ahol csak jársz..., életedet ajándékul adom neked", és segítene az Úr, hogy ma is győzedelmes légy nehézségeid közepette!
Gyakran kérjük, hogy megszabadulhassunk a szenvedésektől, és még bízunk is Istenben, hogy megszabadít. De nem imádkozunk azért, hogy azzá tegyen minket, amivé lennünk kell a szenvedések között. Azért sem könyörgünk, hogy képesek legyünk megmaradni azok között, pedig bármilyen sokáig is tartanak, annak biztos tudatában lehetünk, hogy megőriz minket és megoltalmaz az Úr, és továbbra is kitarthatunk a szenvedések között anélkül, hogy bármilyen károsodás érne bennünket.
A Megváltó különösen nehéz próbát szenvedett el a pusztaságban, amikor a Sátán jelenlétében volt negyven nap és negyven éjjel. Emberi természetét meggyengítette az élelem és nyugalom hiánya. A három zsidó ifjú megmenekült a lángok közül, pedig a király elrendelte, hogy ,,hétszerte jobban fűtsék be a kemencét, mint azt szokták" (Dán 3, 19). Annak ellenére, hogy kényszerültek kitartani a zsarnok kínzásának utolsó módszere közben is, nyugodtak és békések maradtak, amint vártak arra, hogy megérkezik szabadulásuk ideje. Dánielen pedig, miután túlélt egy egész éjszakát az oroszlánok között ülve: ,,Amikor kihúzták a veremből, semmi sérülést nem találtak rajta, mert hitt az Ő Istenében" (Dán 6,23).
Képesek voltak kitartani ellenségeik jelenlétében, mert Istenük jelenlétében lakoztak.

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
„Ámde utóbb...”
  2020-11-29 20:35:02, vasárnap
 
  ,,Ámde utóbb..." (Zsid 12,11)

Van egy legenda, ami beszél egy német báróról, aki Rajna melletti kastélyában drótokat feszített ki a levegőben toronytól toronyig, hogy a szél hárfaként bánjon velük, és zenét teremtsen, amint végigfúj rajtuk. Mégis, amikor az enyhe szellő végigfújt a kastélyon, semmi zene nem született.
Egy éjjel azonban fergeteges szél támadt, és a dombot, ahol a kastély emelkedett, tomboló vihar sújtotta. A báró kitekintett a folyosón a vihar rémségeire, és a szélhárfa kezdte megtölteni a levegőt melódiákkal, ami túlzengte még a vihar zaját is. Kegyetlen viharra volt szükség ahhoz, hogy muzsika jöjjön létre!
Nem ismerünk-e mindnyájan embereket, akiknek az élete soha nem hozott létre semmilyen kellemes muzsikát csöndes virágzásuk napjaiban, de amikor kegyetlen szelek fújtak keresztül az életükön, megdöbbentettek minket muzsikájuk erejével és szépségével?

Zápor, zápor
Veri az ablakot,
Vég nélkül áradoz
A tájakon.
Ontja a sötét ég,
Vajon miért?

Rózsák, rózsák
Nyílnak záporok után,
Illatozva némán
Mindenfelé!
Isten mondja neked,
Miért esett.

Mindig számíthatsz Istenre, hogy a ,,későbbi" nehézségeket miként teszi ezerszeresen gazdagabbá és jobbá, mint a jelent, ha helyesen bánunk velük. ,,Semmilyen fenyítés nem látszik örvendetesnek..., ámde utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet" (Zsid 12, 11). Milyen bő termés!

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Örvendj!
  2020-11-29 20:20:18, vasárnap
 
  ,,Megörvendezteted napkelet és napnyugat tájait" (Zsolt 65,9).

Volt-e már úgy, hogy korán fölkeltél, fölkapaszkodtál egy dombra,és figyelted, hogy Isten miként formálja a reggelt? A tompa szürkeség távozik, és Ő fölhelyezi a Napot a horizontra, majd minden színárnyalat gazdagsága kezd tökéletes fénnyé keveredni, amint a teljes Nap hirtelen láthatóvá válik. Mint a napnak a királya, a Nap fenségesen vonul végig az égbolton, dicsőséges világossággal árasztva el a földet és minden mély völgyet. Ennél a pontnál hallhatod a mennyei kórus muzsikáját, amint Istennek a fenségéről énekel meg a reggel dicsőségéről.

A pirkadat korai csöndjében
Egy ének zeng -
,,Veled vagyok e napon szüntelen:
Örvendj! Örvendj!"

A reggel tiszta, ragyogó fénye epekedést támasztott szívemben az igazság után, ami egyedül képes engem tisztává és ragyogóvá tenni, mint amilyen maga a hajnal, és ráhangolja életemet a természet hangversenyének körülöttem visszhangzó tónusára. Aztán a napkelte fuvallata reményt kelt bennem Isten iránt, aki orrunkba lehelte az élet leheletét. Annyira teljesen megtöltött engem az Ő leheletével, értelmével és Lelkével, hogy csak az Ő gondolataira gondolhatok, és az Ő életét élhetem. Az Ő életében találtam meg a sajátomat, s az most már örökre megdicsőült.
Mi, szegény emberek, mint tudnánk tenni Isten éjszakái és reggelei nélkül! (George MacDonald)

A pirkadati órákon
Éj és nap között,
Amint a sötét eloson,
Örvendek szerfölött.

Azt beszélem meg Jézussal
Szobám csöndjében,
Hogy összhangban szent szavával
Munkám mint legyen.

Ő megmutatja az utat,
Hegyet völggyé tesz,
Rónává lesz a sivatag,
Ahol Ő vezet.

Diadalmas lehetek és
Boldog meg serény.
Ha az Úrral beszélgetek
A nap kezdetén.

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten a lehetetlenség Istene
  2020-11-27 21:09:03, péntek
 
  ,,Az Istennél semmi sem lehetetlen" (Lk 1,37).

Magasan, a hóval borított Alpesek völgyeiben Isten évről évre végrehajtja egyik csodáját. A napsütéses nappalok és a fagy éjszakái szélsőségeinek ellenére virág nyílik szeplőtlen szépségben a jeges repedésekben, közel a hóhatárhoz. Hogyan képes ez a kis virág, amit szoldanella néven ismernek, ekkora teljesítményre?
Az elmúlt nyáron ez a kis növény szélesre terjesztette leveleit a talaj felszínén, hogy felitassa a napsugarakat és energiát raktározzon el gyökereiben a hosszú télre. Amikor megjött a tavasz, élet kezdett mozgolódni még a hólepel alatt is, és amint a növény kihajtott, csodálatosan elég meleget termelt ahhoz, hogy egy kicsi dóm alakú hókupacot elolvasszon a fején.
Ez a törékeny virág visszhangozza szívünkben azt, amit sohasem ébresztett volna fel egyik csodálatos virág sem az alacsonyabb lejtők nedves pázsitján. Ó, mennyire szeretjük látni a lehetetlenségek csodáit! Ezt mind Isten cselekszi!
Ezért folytassuk az állhatatosságot, mert még ha körülményeinket és az emberi kételkedés minden sötétségét rájuk dobjuk is, majd rohamosan olyan sok nehézséget halmozunk fel, amennyit csak tudunk Isten felséges munkájával szemben, akkor sem vagyunk képesek túlszárnyalni az Ő csodatevő hatalmának áldásait. Helyezzük hitünket teljesen a Mindenhatóba, mert Ő a lehetetlenség Istene!

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Források
  2020-11-26 07:06:18, csütörtök
 
  ,,Káléb megkérdezte tőle: Mit akarsz? A leány pedig ezt felelte: Adj áldást nekem! Mivel száraz vidéken adtál férjhez, adj nekem vízforrásokat is! És neki adta a felső forrást és az alsó forrást" (Józs 15,18-19).

Vannak az életben ,,felső és alsó források", és ezek valóban források, nem pedig tavak. Ezek az örömök és áldások, amelyek áradnak az égből, a magasságból a legforróbb nyáron és a szomorúság és próbák legkopárabb sivatagjában is. Ez a föld Akszához tartozott a Negev területén az égető nap alatt, és gyakran kiszáradt a tikkasztó hőségtől. Ám a hegyekből jöttek a kimeríthetetlen tavaszi vizek, amelyek hűsítették, felfrissítették és megtermékenyítették a földet.
A források végigfolynak a mély területeken, a nehéz helyeken, a sivatagos részeken, a magányos tájakon és az élet átlagos területein is. Nem számít, hogy milyenek lehetnek a körülmények, ezeket a forrásokat mindig meg lehet találni. Ábrahám megtalálta ezeket Kánaán hegyei között. Mózes megtalálta ezeket Midián szikláinál. Dávid megtalálta ezeket Ciklág hamvai mentén, amikor értékei eltűntek, és családtagjait fogságba vitték. És jóllehet ,,a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt... Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól" (1Sám 30,6).
A keresztyén mártírok megtalálták ezeket a lángok között, az egyház reformátorai az ellenségek és küzdelmek között és mi megtalálhatjuk ezeket az év minden napján, ha Vigasztalónk a szívünkben lakik, és megtanuljuk elmondani a zsoltárossal együtt: ,,Minden forrásom tebenned van" (Zsolt 87,7).
Milyen gazdagok, és mennyire értékesek ezek a források, és még mennyivel többet is kaphatunk, ha birtokoljuk Isten teljességét! (A. B. Simpson)

Szóltam: ,,A pusztaság tágas!"
Szóltam: ,,A puszta kietlen!
Mely forrás üdít fel engem,
Hol lelek széltől oltalmat?"

Szóltam: ,,A puszta oly üres!
Nincs drága szó és kedves arc,
Ami engem fölvidíthat."
Erről nem mondhatok többet!

Hallom, rejtett forrás buzog,
Itt pálma, rózsa díszeleg.
Kis madarak énekelnek,
És angyalok szárnya suhog.

Egyikük szól: ,,Miért aggódsz?
A holnaptól miért rettegsz?
Atyád ismeri szükséged,
És kezében tartja sorsod."

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Bizalom
  2020-11-25 22:23:20, szerda
 
  Bizalom

Ilyet nem láttam még a pesti utcán:
a fal mellett a járdán nagy halom
újság fehérlik, rajta tábla van,
hogy "Bízom benned, szolgáld ki magad!"
Az újság mellett kis papírdoboz,
mélyén megannyi fényes pénzdarab,
s fölötte a másik tábla: "Köszönöm!"

Szívemre forró hullám fut: öröm,
fénylő melegség, ez a bizalom,
mint áldó gyenge áram, szíven üt.
De jó is lenne végre mindenütt
reményt keresni egymásban, ahogy
itt ez az ismeretlen valaki...!
Meglep s megáld e bizalom-özön.

Szívemen kicsi tábla: "Köszönöm!"

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Harangozom..."
  2020-11-25 22:16:27, szerda
 
  "Harangozom..."
- László Gábornak -

"Harangozom az ittlétemmel..."
- mondtad valamikor.
Azóta mindig hallom, hogyha látlak,
s mikor nem látlak, hallom akkor is.
Száll a kispesti háztetők fölött...
Szívemben ébred s rákondul a hála:
vannak harangjaink!
Nem csak a torony mélyén az az egy,
van másik is, és van harmadik is:
sok-sok csodás kis szívbéli harang
zengi a jó hírt: Bim-bam, jöjjetek!
Örök zászlóit lengeti a LÉLEK,
csodák megáldott, szent ideje van:

"AZ IGE TESTTÉ LETT!"

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Menhelyi gyerekek
  2020-11-25 22:01:27, szerda
 
  Menhelyi gyerekek

Darabka a végtelen láncból,
melynek neve: emberiség.
Totyognak a névtelen úton
reménytelen egyformaságban,
egymás kezét szorítva fáradt
igyekezettel, tétova
szemekkel bámulva a város
várfalait, hol cicomás kis
apródok élnek kacagás közt,
tündérszavú édesanyákkal.

Elnézem őket szomorún, míg
törékeny, szőke nevelőjük
soraikat rendezve lágyan
megsimogatja hajukat.
Sajnálom, hogy két keze van csak,
sajnálom, hogy egy szíve van csak:
harmincan is kapnak utána.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A hitből fakadó imádság
  2020-11-25 07:40:28, szerda
 
  ,,Vedd föl a nyilakat!...Lőj a földbe!" Bele is lőtt a földbe háromszor, azután abbahagyta. Akkor
megharagudott rá Isten embere, és azt mondta: Ötször vagy hatszor kellett volna lőnöd..."
(2Kir 13,18-19)

Milyen átható és hatalmas ezeknek a szavaknak az üzenete! Jóás, Izráel királya azt gondolta, hogy elég jól cselekedett, amikor a földbe lőtt ,,háromszor, azután abbahagyta". Neki úgy látszott, hogy ez az Ő hitének rendkívüli tette volt, de az Úr és Elizeus próféta mélységesen kiábrándult, mert félúton abbahagyta.
Mégis kapott valamit, valójában nagyon sokat kapott - pontosan azt, amit Isten felől végleg elképzelt. Azonban Jóás nem kapta meg mindazt, amit Elizeus, vagy amit az Úr akart, hogy megkapja. Elszalasztotta az ígéret nagyon sok részét és az áldás beteljesedését. Többet kapott, mint amit bárki más valaha felajánlhatott volna neki, de nem kapta meg Istentől a legjobbat.
Drága hívő Testvérem, milyen kijózanító e történet igazsága! Mennyire fontos megtanulnunk imádkozni minden körülményben, és teljesen átvizsgálni szívünket Isten nekünk szóló üzenetével! Máskülönben sohasem igényeljük az Ő ígéretének a teljességét vagy mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a hitből fakadó imádság fölajánl. (A. B. Simpson)

,,Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az Ő bennünk munkálkodó ereje szerint, azé a dicsőség..." (Ef 3,20-21)

Egyetlen más helyen sem alkalmazta Pál apostol ezeket a látszólag ismételgető szavakat: ,,mértéken felül is". Minden szó tele van Isten végtelen szeretetével és hatalmával, ,,hogy megtegye" az Ő imádkozó hívőinek. Mégis itt van a következő korlátozás: ,,az Ő bennünk munkálkodó ereje szerint". Csak annyit tesz meg értünk, amennyit megengedünk neki, hogy megtegyen bennünk.
Ugyanaz a hatalom, amely megmentett minket az Ő vére által, betöltött bennünket az Ő Szent Lelkével, és megvédelmezett számos kísértésen át, munkálkodik továbbra is értünk, hogy minden veszélyben, minden krízisben, minden körülményben és minden ellenségeskedésben velünk legyen.

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A csendesség hatalma
  2020-11-24 19:58:13, kedd
 
  ,,Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!" (Zsolt 46,11)

Van-e bárminek nagyobb hatása a világ összes muzsikájában, mint a hosszú szünetnek? Van-e szó a zsoltárokban annál ékesebb, mint a ,,Szela", szünet jelentéssel? Van-e izgalmasabb és ámulatba ejtőbb, mint a vihar tombolása előtti nyugalom, vagy a furcsa csönd, ami a természetre látszik borulni, mielőtt valamilyen természetfölötti jelenség vagy katasztrofális felfordulás történnék?! És van-e bármi, ami annyira érinthetné a szívünket, mint a csendesség hatalma?
Azoknak a szíveknek, amelyek nem magukra irányítják figyelmüket, létezik ,,Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad" (Fil 4,7); ,,csöndesség és bizalom" (Ézs 30,15), ami minden erőnek a forrása; az a ,,nagy békesség", amelynek eredménye, hogy ,,nem botlanak el" (Zsolt 119,165); és az a mély nyugalom, amelyet a világ soha nem adhat, sem el nem vehet. Mélyen a lélek középpontjában van egy békeszoba, ahol Isten él, és ha oda belépünk, és lenyugtatunk minden más hangot, hallhatjuk az Ő ,,halk és szelíd" hangját (1Kir 19,12).
Még a leggyorsabb forgó kerékben is, ha a közepére nézünk, ahol a tengely található, nem látunk mozgást. Még a legjobban elfoglalt életben is van egy hely, ahol egyedül lehetünk Istennel az örökkévaló nyugalomban.
Csak egyetlen módon lehet Istent megismerni: ,,Csendesedjetek el, és ismerjétek el..." ,,Az Úr ott van szent templomában, hallgasson el előtte az egész Föld!" (Hab 2,20)

Mindenkit szerető Atyánk, olykor csillagtalan égboltok alatt haladunk, ami úgy árasztja a sötétséget, mint a zuhogó eső. Elkeseredünk a Nap, a Hold és a csillagok fényének hiánya miatt. A homályos sötétség dereng fölöttünk, mintha örökké tartana, és a sötétből nem hallatszik nyugtató szó, hogy gyógyítsa összetört szívünket. Boldogan fogadnánk még a mennydörgés vad csattogását is, ha megtörné ennek a gyászos, elkeserítő éjszakának kínos csöndjét.
Mégis örökkévaló szereteted gyöngéd suttogása édesebben szólt megsebzett és vérző lelkünknek, mint bármilyen vihar, ami átfúj a szélhárfán. A Te ,,szelíd suttogásod" szólt hozzánk. Mi hallgattunk és hallottunk Téged, aztán föltekintettünk és láttuk orcádat, amely ragyogott szereteted fényétől. És amikor hallottuk hangodat és láttuk arcodat, új élet költözött belénk, mint ahogy az élet visszatér az ellankadt virágokba, hogy igyák a nyári esőt.

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/12 oldal   Bejegyzések száma: 115 
2020.10 2020. November 2020.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 115 db bejegyzés
e év: 3633 db bejegyzés
Összes: 35081 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1118
  • e Hét: 16685
  • e Hónap: 60127
  • e Év: 778491
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.