Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/39 oldal   Bejegyzések száma: 384 
Egy titkos bűnöm van...
  2020-01-31 20:34:24, péntek
 
  Egy titkos bűnöm van...

"Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől
tisztíts meg engemet." (Zsoltárok 19,13)

Egy titkos bűnöm van. Nem tudja senki.
"Talán nem is bűn, hisz kinek sem árt?"
- vigasztalom magam, de mégis bánt,
s nem testi nyom marad mögötte - lelki.

Nagyon tudom a testemet szeretni,
s hogy mást szeressek így, a rút anyag
nem engedi, s emlékek bántanak.
Ezért nem fér szívembe semmi, senki!

Ilyenkor Ő sem, a szívek Királya.
Tudom pedig, hogy Ő csak azt kívánja,
hogy Úr lehessen bennem teljesen,

legyek tanítvány, s ő a Mesterem.
És nem kísért úgy titkos bűn soha,
ha bennem lesz az Úrnak otthona!

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Köszönöm
  2020-01-31 20:22:55, péntek
 
  Köszönöm

Ó, Uram, köszönöm,
ó, köszönöm Neked,
hogy gazdagon adtad
megelevenítő
drága, szent Igédet.

Köszönöm, hogy jókor
megnyitottad szemem,
és elfordítottad
minden olyan helytől,
ahol a bűn terem.

Köszönöm, hogy tiszta
még az ifjúságom.
Szent szavad védte meg,
s véred váltotta meg
a legdrágább áron.

Ó, adj erőt, kérlek,
hogy bűnbe ne essem,
te légy példaképem,
s add, hogy Igéd fénye
örökre vezessen!

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Az élet kenyere
  2020-01-31 20:08:55, péntek
 
  Az élet kenyere

,,Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek." (Jn 6:53)

Nincs élet abban, ki étel- s itallal
nem él, vagy élve is halott, beteg.
Hisz táplálékért küzd itt minden élő,
hogy abból nyerjen erőt, életet.

Egykor testté lett Krisztusban az Ige.
Így Ő az Ige, s hangja szól felénk:
Egyétek testem és igyátok vérem
szövetségemnek hű emlékeként!

Nincs élete, ki ez étel- s itallal
nem él, vagy élve is halott, beteg.
Miért koplalnak mégis haldokolva
övéi közt is hívő emberek?

Szövetséged újítsd meg újra Véle,
váltsághalálát ezzel hirdeted.
Táplálkozz, testvér, s adj az éhezőnek,
szent Élet-igét, lelki kenyeret!

Balog Miklós
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Jézus ad nyugalmat
  2020-01-31 19:52:08, péntek
 
  ,,Ha Ő csendben marad." (Jób 34,29).

Jézus csendben marad a tomboló viharban. Ha vele vitorlázunk a tavon, elérve a mély vizet. Távol a szárazföldtől, az éjféli égbolt alatt hatalmas vihar csap le ránk. Mintha a Föld és a pokol vonult volna fel ellenünk, és minden hullám azzal fenyeget, hogy elborítja csónakunkat. Aztán Ő fölkel álmából, és megdorgálja a szelet meg a hullámokat. Kezével int, jelezve a tomboló vihar végét, és a békés nyugalom kezdetét. Szava hallható a szél tombolása, a kötelek és eresztékek nyikorgása fölött, meg a hullámok zúgásán túl is: ,,Hallgass! Némulj el!" (Mk. 4,39) Nem hallod? Hirtelen beáll a nagy csend. ,,Ő ad nyugalmat" - nyugalmat még belső erőnk és vigasztalásunk elvesztése közepette is. Olykor eltávolítja ezeket, mert túlságosan sokat foglalkozunk velük. Kísértésünk van arra, hogy úgy tekintsünk örömeinkre, élvezeteinkre, szenvedélyeinkre vagy álmainkra, mint amelyek túl sok beteljesedést adnak. Aztán kegyelmes szeretete által visszavonja ezeket, elvezetve minket oda, hogy különbséget tegyünk közöttük és Ő közötte. Közel von magához, és jelenlétének bizonyosságát suttogja fülünkbe, elhozva a végtelen nyugalmat, hogy megőrizze szívünket és értelmünket. ,,Ő ad nyugalmat!"

,,Ő ad nyugalmat." Ó, mennyei Testvér,
Aki otthon nélkül hordtad igád,
És érettünk e Földön bűnné lettél,
Hogy megmentésünkért vállalj halált.

Nagy értékű ajándékaid közül
Azt kérem, hogy nehéz óráimban
Megértsem szavad, ha a zaj elül,
És szent karjaidban megnyugodjam.

Gondok nem rémítenek, ha velem vagy,
S a hit csöndjében békédet adod,
A gyász sem rendít meg, ha Te vigasztalsz,
És kezem kezedben erősen tartod.

Boldogító, hogy jön egy fényes hajnal,
Mikor kilépek az árnyak közül...
Nagyon várom azt minden pirkadattal,
Szívem már előre ujjong, örül.

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Mennyei harmat
  2020-01-31 19:11:29, péntek
 
  ,,Olyan leszek Izráelnek, mint a harmat." (Hóseás 14,6).

A harmat a frissesség forrása. Ezzel a természet gondoskodik arról, hogy megújuljon a föld arca. Éjszaka hull, és nélküle a növényzet kihalna. A harmatnak ezt a hatalmas megújító értékét gyakran elismerik a Szentírásban, és a szellemi felfrissülés szimbólumaként használják. Mint ahogy a természet megfürdik a harmatban, az Úr ugyanúgy megújítja népét. A Titusz 3,5-ben a spirituális felfrissülésnek ugyanez a gondolata kapcsolatban van a Szent Lélek szolgálatával, és úgy utalnak rá, mint ami ,,az újjászületés fürdője... a Szent Lélek által".
Sok keresztény lelki munkás nem ismeri fel a mennyei harmat fontosságát az életében, és ennek következménye a frissesség és az energia hiánya. Lelkük elszárad és ellankad a harmat hiánya miatt.
Valószínű elismered annak a munkásnak az ostobaságát, aki egész nap dolgozik anélkül, hogy táplálkozna, de felismered-e Isten szolgájának az ostobaságát, aki próbál működni anélkül, hogy enne a mennyei mannából? Az sem elegendő, ha valaki csak néha-néha táplálkozik a lelki eledellel.
Minden nap meg kell kapnunk ,,a Szent Lélek megújítását"! Ismered a különbséget a között, hogy egész lényed energiától és Isten mennyei életének a frissességétől duzzad, meg a között, hogy kimerültnek és fáradtnak érzed magad? A nyugalom és a csöndesség hozza meg a harmatot. Éjszaka, amikor a levelek és a fűszálak nyugodtak, a növények pórusai nyitva vannak arra, hogy átvegyék a felfrissítő és megerősítő fürdőt. A lelki fürdő meg abból származik, hogy csöndesen csüngünk a Mester jelenlétén. Megnyugszunk előtte, mert a rohanás megakadályoz minket abban, hogy harmatot kapjunk. Várjunk Isten előtt, amíg át nem itatódunk az Ő jelenlétével! Aztán folytassuk következő feladatunkat Krisztus frissességének és energiájának tudatában!
(Dr. Purdington)
Harmat soha nem hull sem a forróságban, sem a szélben. A hőmérsékletnek le kell csökkennie, a szélnek meg kell szűnnie, és a levegőnek el kell jutnia egy hűvös és nyugalmi állapotba - az abszolút nyugalomba, még mielőtt a nedvesség láthatatlan részecskéi harmattá válnának és megnedvesítenének minden növényt. Isten kegyelme sem jön nyugalmat és megújulást teremteni a lélekben, amíg teljességgel el nem jut az előtte való csöndesség pontjáig.

Hullasd le Urunk harmatod,
Míg izgalmunk szűnik:
Vedd el tőlünk a gondot;
Vezess bűnvalláshoz,
S rajtunk békéd fénylik!

Te kend meg minden vágyunkat
Gyógyító balzsammal,
Némuljunk el, hogy szólíthass
Szélben vagy földrengés alatt
Békés, szelíd szóval!

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az új haza
  2020-01-31 07:58:47, péntek
 
  Az új haza

,,A trónuson ülő ezt mondta: Íme, újjá teremtek mindent." (Jel 21,5)

A nagy ,,renoválás" már megkezdődött. Nekünk úgy tűnik, hogy túlságosan sokáig tart. De nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten bölcsessége és kegyelme a ,,késedelem" oka.
Isten világmegújító munkájának kezdeti lépéseit a legtöbben megvetik, de a tavasz első jeleiként köszöntik azok, akiknek van fülük a hallásra, és van szemük a látásra. Amint Isten a szava által teremtette a világot, úgyanúgy az új világot a Fiú evangéliuma által hozza létre. A magvető kiment vetni.
Nekünk lehetetlennek tűnik, hogy a világ egészen megváltozzék, mert mi képtelenek vagyunk embereket megváltoztatni. Még magunkat sem tudjuk megváltoztatni. De ami lehetetlen nekünk, lehetséges Istennek. Kezdetben nekünk adta ,,Ádám apánkat", akinek vére folyik ereinkben. Most nekünk adta a ,,második Ádámot", vagyis az Úr Jézust, akinek Lelke hatja át mindazokat, akik hisznek benne. Már új szívet kaptunk, új reménységet és új erőt. Erősen bízunk Istenben, hogy befejezi munkáját, és mindent újjá tesz.
Soha nem szabad elbátortalanodnunk. Semmi nem olyan rossz, hogy Isten ne tudná újjá tenni. Semmi nem olyan régi, hogy ő ne tudná megújítani.
Igen, Isten kijelentette nekünk, hogy ehhez tüzet kell használnia. Isten országa ítélettel és szabadítással jön. Az ítélet már eljött a világra. Nagypéntek volt az ítélet napja. A Golgotán Isten kiöntötte haragját bűneinkre. Ezért most már nincs ítélet azok számára akik Krisztus Jézusban vannak. Számunkra a régiek elmúltak. Azok, akik Krisztus Jézusban vannak, már megbűnhődtek bűneikért. Isten nem fog kétszer büntetni.
Mi már most átkerültünk Isten szeretett Fiának az országába. Uralma alatt új életet élünk. Hamarosan napvilágra kerül, hogy új nevet és új hazát adott nekünk - a remény és dicsőség földjét.

Napi gondolat
Képzeld el milyen lesz világunk, amikor majd Isten helyreállítja a teremtett világot, és mindent újjá tesz? Aztán adj neki hálát.

Andrew Kuyvenhovan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A feladat és a pártfogó
  2020-01-30 21:43:03, csütörtök
 
  A feladat és a pártfogó

,,Nekem adatott minden hatalom... tegyetek tanítvánnyá minden népet... tanítva őket, hogy megtartsák mindazt... én veletek vagyok minden napon..." ( Mt 28,18-20)

Az a munka, melyet Krisztus halálával és feltámadásával elvégzett, tökéletes. Ezért használ feltétlen kifejezéseket, amikor mint feltámadott Úr találkozik tanítványaival. Figyeld meg, hogyan használja a ,,minden" szót. ,,Minden" hatalom neki adatott mennyen és földön. ,,Minden" népnek az ő tanítványává kell válnia. Jézus jelen lesz népe körében, ,,minden" hátralevő (ti. az ő eljöveteléig hátralévő - A fordító megj.) napon. Valójában negyedszer használja ezt a szót, amikor azt mondja, hogy meg kell tanulnunk megtartani ,,mindazt", amit Ő parancsolt. A ,,minden" szó azt jelenti, hogy nincs kivétel. Krisztus korlátlan feladattal bízta meg tanítványait: Tegyetek tanítvánnyá minden népet. A tanítványnak el kell mennie, hogy másokat is tanítvánnyá tegyen. Ha valaki hisz, meg kell keresztelkednie a ,,névben", és azután meg kell tanulnia Jézus tanítványaként élni. Péternek nem lehetnek tanítványai, Andrásnak követői, Jánosnak nem lehet egyháza. Minden apostolnak és misszionáriusnak az a feladata, hogy az egyetlen Mesternek, Jézus Krisztusnak szerezzen tanítványokat.
Nem szabad elfelejtenünk, a feladat azzal összefüggésben van kijelölve számunkra, hogy Krisztusé a hatalom. Máskülönben lehetetlen lenne Krisztus egyházának teljesíteni Krisztus parancsát, mert nekünk nincs saját hatalmunk. De Krisztus a követői fölé emelte erejének védőpajzsát: enyém minden hatalom. Ezért menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet - mondta. És ha ez még nem elég, hogy elvegye kisebbrendűségi érzésünket, mely a határtalan (és véget nem érő) feladat miatt tölt el, maga a király biztosít minket arról, hogy velünk van. Nem csupán erejének védőpajzsát emeli misszionáriusai fölé, hanem ő maga megy velük.
Tanítvánnyá lenni, és tanítvánnyá tenni - ez a mi feladatunk. Hinni az ő hatalmában - ez a mi erőforrásunk. Bízni az ő jelenlétében - ez a mi vigasztalásunk.

Napi gondolat
Milyen érzés tölt el, ha arra a feladatra gondolsz, melyet a missziói parancsban körvonalaz nekünk Jézus ? Milyen reménységet és erőforrást találsz ebben az igemagyarázatban ahhoz, hogy Jézust kövesd?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Már igen és még nem
  2020-01-29 19:15:16, szerda
 
  Már igen és még nem

,,Mi közöd hozzánk, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?" (Máté 8,29)

Amikor az evangéliumokat olvassuk, észrevesszük, hogy senki nem ismeri fel igazán Jézust. Test és vér képtelen felismerni őt. De a démonok tudták, hogy kicsoda ő. Természetfeletti ismeretük volt Jézusról és eljövetele jelentőségéről. Amikor az ördögök meglátták a királyt, hallották, hogy ütött az órájuk, és reszketni kezdtek. Tudták, hogy Isten országa bizonyosan létrejön, mert Jézus már eljött. A Sátán országa pedig megingott.
Az igazi küzdelem Isten országa és a Sátán országa között folyik. Természetesen az emberiség nem valahol középütt van, mint valami semleges fél. Mi vagy az ördög önkéntes áldozatai vagyunk, vagy pedig Isten kegyelmének megmentettjei. De ez semmit nem változtat a tényen, hogy sorsunkról egy szellemi birodalomban döntenek - nélkülünk és felettünk -, még ha ez az igazság sérti is büszkeségünket. Isten Lelke által mi is tudatos résztvevői lehetünk a nagy csatának, de ezt a csatát nem test és vér által vívják, és az nem test és vér ellen folyik.
,,Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?" Láthatóan az ördögök tudják, hogy ítéletük bizonyos, de azt is tudják, hogy az utolsó óra még nem jött el. Áldozataikat át kell adniuk az áldást és gyógyulást hozó Jézusnak. De engedélyt kapnak, hogy a disznónyájba menjenek. Jézus nem azért engedi meg ezt nekik, mert szánalomra indult a démonok iránt. Krisztus a szánalmát az embereknek tartogatja. Azért enged a démonoknak, mert még nem jött el az idő. Később majd a mélységbe veti őket.
Ez az esemény a hívő számára sok tanulsággal bír. Megmutatja, hogy Jézus hatalmasabb, mint a démonok. Ki kell szolgáltatniuk áldozataikat Jézusnak. Ugyanakkor, ami itt történik, azt mutatja, hogy a győzelem részleges. Még nem teljes. Krisztus megengedi nekik, hogy pusztító tevékenységeiket folytassák. A leszámolás végső órája még nem jött el.

Napi gondolat:
Mit mond neked ez a történet Isten országáról?

Andrew Kuyvenhovan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Nem rendül meg"
  2020-01-29 19:09:55, szerda
 
  ,,Isten van benne, nem rendül meg, megsegít Isten virradatkor" ( Zsolt 46,6).

,,Nem rendül meg" - milyen lelkesítő nyilatkozat! Lehetséges-e nekünk, akik annyira könnyen hatása alá kerülünk a földieknek, hogy olyan pontra jussunk, ahol semmi nem idegesíthet minket, vagy nem zavarhatja meg békességünket ? A válasz: igen , és Pál apostol ismerte ezt. Amikor Jeruzsálem felé haladt, a Szentlélek figyelmeztette őt, hogy ,,bilincsek és szorongattatások várnak rá" ( Csel 20,23). Ő mégis diadalmasan ki tudta mondani: ,,De semmivel sem gondolok..." (Csel 20,24)
Pál életében és tapasztalatában már minden megrendült, ami megrendülhetett, és többé nem úgy tekintette életét vagy bármilyen kincsét, mintha valamilyen földi értékük lenne. Ha megengedjük, hogy Isten szerint haladjon az életünk, akkor mi is eljuthatunk ugyanerre a pontra. Ahogy Pál esetében történt, sem a kis ügyek feszültsége vagy szorítása, sem az élet nagy és súlyos megpróbáltatásai nem elég erősek ahhoz, hogy kimozdítsanak minket Isten békességéből, ,,amely minden értelmet felülhalad" (Fil 4,7). Isten ezt a békességét azok örökségének jelenti ki, akik megtanultak csupán Őrá támaszkodni. ,,Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé" ( Jel 3,12). Isten házában mozdíthatatlan oszloppá válni olyan értékes célkitűzés, hogy minden szükséges próbát örömmel elviselnénk azért, hogy oda kerüljünk! (Hannah Whitall Smith )
Amikor Isten egy királyság vagy egy város középpontja, akkor Ő azt olyan erőssé teszi, ,,mint a Sion hegye, amely nem inog meg" (Zsolt 125,1). És amikor Isten a középpontja egy léleknek, jóllehet csapások érik minden oldalról, és azok tombolhatnak, mint a tenger hullámai, belülről állandó a nyugalom. A világ semmit nem adhat, és semmit nem vehet el ebből a békességből. Mi az, ami ma az embereket megrázza, mint faleveleket, a veszély első sejtésére? Egyszerűen az, hogy Isten hiányzik a lélekből, és helyette inkább a világ kerül a szívükbe. ( R.Leighton)
,,Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog meg" (Zsolt 125,1). E zsoltárnak van egy skót változata is: amely megerősíti a vérünket, mint a vas:
Kinek Istenben van bizalma,
Úgy áll, mint hegyen Sion vára,
Nem tántorog és soha nem fél,
Olyan szilárd, mint az acél!

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az ország jelen van
  2020-01-28 18:57:59, kedd
 
  Az ország jelen van

,,Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa." (Máté 12,28)

Isten országának az ellentéte nem az ember országa, hanem a Sátán országa. Az emberek vagy az ördög uralmának az áldozatai, vagy pedig Isten országának felszabadítottai.
Volt egy férfi, aki teljesen az ördög markában volt: démonikus volt. Az a tény, hogy nem tudott beszélni, és nem is látott, az ördög munkájának az eredménye volt. Ez nem azt jelenti, hogy ahol csak némaság vagy vakság van, ott az ördög felelősségére kell következtetnünk. De azt csakugyan jelenti, hogy mind a betegség, mind az ördögi megszállottság eltűnik, ha Isten országa a maga teljességében eljön.
Ez volt hát az az ember, akit Jézus egészen meggyógyított. Akkor vita támadt a hatalomról, amellyel Jézus munkálkodott. Azt a gondolatot, hogy ezt Jézus egy másik ördög erejével tette, el kellett vetni. Sátán nem pusztít el Sátánt. ,,Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa."
Jézusnak ez a kijelentése mérhetetlen fontossággal bír a tekintetben, hogy Isten országa jelentését megértsük. Isten országa nem csupán egy eljövendő valóság, melyre várnunk kell, hanem máris jelen van, ahol csak a Sátán béklyója összetörik. És az az erő, amelyen megtörik a Sátán hatalma, az az erő - Isten Lelke. Ez a Lélek először Jézuson nyugodott meg, és most azoknak adatik, akik hisznek Őbenne.
Ma Jézus Krisztus a követői által munkálkodik Lelke erejével. A Sátán országa nem állhat ellent ennek az erőnek. Amilyen mértékben a Szentlélek irányítja a mi mostani életünket, olyan mértékben máris eljött Isten országa!
Óriási területek vannak ezen a világon, amelyek úgy látszik, a Sátán birodalmához tartoznak. De az, aki velünk van, és általunk munkálkodik, erősebb, mint a Sátán. És Ő nyeri meg a csatát!

Napi gondolat:
Milyen módon harcolsz a gonosz ellen saját életedben? Mennyiben számít neked, ha ezekben a helyzetekben Jézus hatalmát megtapasztalod?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/39 oldal   Bejegyzések száma: 384 
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 17 db bejegyzés
e hónap: 384 db bejegyzés
e év: 3633 db bejegyzés
Összes: 36347 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 14560
  • e Hét: 29601
  • e Hónap: 38571
  • e Év: 359781
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.